C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for"

Transkript

1 C by Numbers 17 Baggrundsmateriale Årsrapporter for 11-1

2 Om PwC s analyse C by Numbers Formål Analysens formål er at identificere den økonomiske udvikling og retning, som de største danske selskaber i OMX C-indekset har haft i perioden 1-1. Dette gøres ved at se på udvalgte nøgletal både for OMX C-indekset som helhed samt for de enkelte selskaber. Som noget nyt er analysen suppleret med nøgletal fra udenlandske selskaber for på den måde at have nogle benchmarks til at vurdere udviklingen i OMX C. Bliv klogere på udviklingen i relevante nøgletal

3 Om PwC s analyse C by Numbers C-regnskabstal for 11-1 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes officielle årsrapporter for 11-1 og ud fra de selskaber, som pr. 1. januar 17 var med i OMX C- indekset. Enkelte selskaber vægter meget tungt i analysen, herunder fx Novo Nordisk og A. P. Møller - Mærsk. I flere tilfælde bruger vi derfor en gennemsnitlig udvikling i nøgletal. Ved brug af gennemsnitstal vil den mindre C-virksomhed vægte lige så meget som den store. Finansielle C-selskaber I modsætning til tidligere år omfatter analysen ikke de finansielle virksomheder i OMX C-indekset. Dette skyldes, at der pr. 1. januar 17 blot var to finansielle virksomheder i indekset, og at der derfor var et for lille datagrundlag til at lave meningsfyldte analyser af udviklingen. Internationale selskaber Analysen omfatter som noget helt nyt i år også nøgletal for de ikke-finansielle selskaber i hhv. Sverige (OMX S3), Norge (OBX 5), Tyskland (DAX 3) og England (FTSE 1). Herved opnås benchmarks til bedre at kunne vurdere udviklingen i OMX C. Data for de udenlandske indeks er indhentet fra S&P Capital IQ. 3

4 Om PwC s analyse C by Numbers For selskaber med et skævt regnskabsår betragtes regnskaber med balancedag i 1 som et 1-regnskab. Analysen er udarbejdet på baggrund af finansiel information i danske kroner (DKK) og evt. omregnet fra udenlandsk valuta. Der er ikke korrigeret for valutakursudsving i løbet af året, hvorfor fx omsætning og omkostninger kan være væsentligt påvirket af ændringer i valutakurser. Omregningen er således alene sket på baggrund af hhv. ultimokurs og årlig gennemsnitskurs alt efter karakteren af den finansielle information. Virksomhedernes regnskabspraksis kan være forskellig, ligesom der kan være branchemæssige forskelle, som medfører, at en direkte sammenligning ikke er anvendelig. Der er ikke foretaget korrektion for særlige virksomheds- eller branchemæssige forhold. Analysen er udarbejdet som om, at selskaberne i OMX C pr. 1. januar 17 altid har været en del af indekset, og de indgår således alle med regnskabstal for Enkelte virksomheder i C har i nogle år haft væsentlige ophørende aktiviteter. De ophørende aktiviteter indgår i årets resultat, men ellers er der ikke korrigeret i nøgletal fra resultatopgørelsen. Ved de anvendte pengestrømme er der justeret for ophørende aktiviteter. Ved beregning af gennemsnitlig vækst har vi korrigeret ved de virksomheder, der med udsving på mere end +/-1 % ville påvirke gennemsnittet markant. Korrektionen låser det markante udsving, så det får en påvirkning på det samlede gennemsnit med +/-1 %. De korrigerede væksttal benævnes fx Gns. vækst korrigeret.

5 Hvilke nøgletal har vi set på? Omsætning Gæld Pengestrømme Indtjening Egenkapital Markedsværdier Investeringer Udbytte mv. Et fingerpeg om tendenser i C-selskaberne 5

6 3 Sammenligning Ikke-finansielle C-selskaber i 15 og 1 * Nøgletal er korrigeret ved de virksomheder, der med udsving på mere end +/- 1 % ville påvirke gennemsnittet markant. Hos A. P. Møller - Mærsk er udbytte hhv. investeringer i 15 korrigeret for afståelsen af Danske Bank. Alle selskaber vægter lige meget. Gns. vækst* Absolutte tal Omsætning 13 % 8 % 89 mia. 81 mia. EBITDA 11 % 18 % 3 mia. 19 mia. EBIT -8 % 3 % 8 mia. 111 mia. Årets resultat - % 9 % 3 mia. 7 mia. Cash flow fra drift 17 % 5 % 159 mia. 18 mia. Investeringer 7 % % 85 mia. mia. Rentebærende gæld 13 % 1 % 3 mia. mia. Nettorentebærende gæld 19 % 17 % 11 mia. 18 mia. Egenkapitalandel 1 % % % 5 % Foreslået udbytte 1 % 5 % 3 mia. 37 mia. Antal medarbejdere 5 % 8 %

7 C-indekset pr. 1. januar 17 De finansielle virksomheder indgår ikke som en del af analysen. 7

8 Udviklingen i C Data for ikke-finansielle selskaber 8

9 Omsætningsvækst 1 selskaber havde stigende omsætning i 1 (15: 17). Vækst i omsætning udvikling Selskabernes omsætningsvækst antal 15% 1% 5% % -5% -1% Samlet vækst Gns. vækst Negativ vækst Vækst -5% Vækst 5-1% Vækst over 1% Største fremgang i omsætning i 1 Vækst 15 1 Genmab % DSV 33 % Vestas 1 % Omsætning (mia.) Samlet absolut vækst 7 % - % Gennemsnitlig vækst 13 % 8 % 9

10 DKK mio. Omsætning Udvikling i omsætning i C-selskaberne Ekskl. A. P. Møller - Mærsk med en omsætning på 39 mia. DKK (15: 71 mia.)... 1

11 DKK mio. Omsætning Samlet omsætning udvikling Omsætning i C-selskaberne Ekskl. A. P. Møller - Mærsk

12 3 International sammenligning Samlet omsætning indekseret (1 som basisår) Danmark (C) Norge (OBX 5) Sverige (OMX S3) Tyskland (DAX 3) England (FTSE 1) 1

13 3 * Korrektionen låser markante udsving, så de maksimalt påvirker gennemsnittet med +5. International sammenligning Gns. korrigeret* udvikling i omsætning indekseret (1 som basisår) Danmark (C) Norge (OBX 5) Sverige (OMX S3) Tyskland (DAX 3) England (FTSE 1) 13

14 3 International sammenligning Vækst i omsætning Gennemsnitlig korrigeret vækst Aritmetisk gns. af væksttal for de seneste 5 år Danmark (C) 9 % % 5 % 13 % 8 % 8 % Norge (OBX 5) 7 % 1 % 3 % 8 % % 13 % Sverige (OMX S3) - % 1 % 1 % 1 % 9 % % Tyskland (DAX 3) 8 % % % 8 % 3 % 5 % England (FTSE 1) % % 3 % % 1 % % 1

15 EBITDA 1 selskaber havde stigende EBITDA i 1 (15: 13). Vækst i EBITDA udvikling 1% 1% 8% % % % % -% Samlet vækst Gns. vækst Gns. vækst - korrigeret 15 1 EBITDA (mia.) 3 19 Samlet absolut vækst 7 % - % Gennemsnitlig vækst 1 % 11 % Gns. vækst korrigeret* 11 % 18 % * Korrigeret ved Coloplast (1: 19 %), Genmab (15: 175 %) og H. Lundbeck (1: %). Vækst i EBITDA antal selskaber Største fremgang i EBITDA i Vækst H. Lundbeck % Coloplast 19% Genmab % Negativ vækst Vækst -5% Vækst 5-1% Vækst over 1%

16 3 International sammenligning Samlet EBITDA indekseret (1 som basisår) Danmark (C) Norge (OBX 5) Sverige (OMX S3) Tyskland (DAX 3) England (FTSE 1) 1

17 3 International sammenligning Vækst i EBITDA Gennemsnitlig korrigeret vækst Aritmetisk gns. af væksttal for de seneste 5 år Danmark (C) -3 % % 1 % 11 % 18 % 1 % Norge (OBX 5) 5 % 5 % % 7 % % % Sverige (OMX S3) -8 % - % % 13 % 1 % % Tyskland (DAX 3) 3 % % 9 % 1 % 8 % 7 % England (FTSE 1) % 9 % 5 % % 18 % 8 % 17

18 EBIT 1 selskaber havde stigende EBIT i 1 (15: 1). Vækst i EBIT udvikling % 3% % 1% % -1% -% -3% Samlet vækst Gns. vækst - korrigeret 15 1 EBIT (mia.) Samlet absolut vækst - % 35 % Gennemsnitlig vækst -18 % 33 % Gns. vækst korrigeret* -8 % 3 % * Korrigeret ved A. P. Møller - Mærsk (1: -11 %), Carlsberg (1:.3 %, 15: -13 %), Coloplast (1: 17 %), DONG Energy (1: 7 %, 15: -38 %), Genmab (15: 175 %), H. Lundbeck (1: 13 %, 15: %) og TDC (1: 9 %, 15: -11 %). Vækst i EBIT antal selskaber Største fremgang i EBIT i Vækst Carlsberg.3 % TDC 9 % DONG Energy 7 % Negativ vækst Vækst -5% Vækst 5-1% Vækst over 1%

19 DKK mio. Årets resultat Inklusiv resultat for ophørende aktiviteter 1 selskaber havde stigende resultat i 1 (15: 11). Årets samlede resultat udvikling Vækst i årets resultat antal selskaber Årets resultat inkl. Mærsk Årets resultat ekskl. Mærsk Årets resultat (mia.) 3 7 Samlet absolut vækst - % 3 % Gennemsnitlig vækst -7 % 8 % Gns. vækst korrigeret* - % 9 % * A. P. Møller - Mærsk (1: -35 %), Carlsberg (1: 88 %, 15: -15 %), Coloplast (5 %), DONG Energy (1: 18 %, -39 %), Genmab (15: 153 %), H. Lundbeck (1: 11 %, 15: -3. %), ISS (15: 119 %), Nets (-15 %) og TDC (1: 7 %, 15: -17 %). Negativ vækst Vækst -5% Vækst 5-1% Vækst over 1% Største fremgang i resultat 1 Vækst Carlsberg 88 % Coloplast 5 % TDC 7 % 19

20 3 International sammenligning Årets samlede resultat indekseret (1 som basisår) Danmark (C) Norge (OBX 5) Sverige (OMX S3) Tyskland (DAX 3) England (FTSE 1)

21 3 International sammenligning Vækst i årets resultat Gennemsnitlig korrigeret vækst Aritmetisk gns. af væksttal for de seneste 5 år Danmark (C) -1 % 8 % 1 % - % 9 % 11 % Norge (OBX 5) 17 % 35 % -8 % -5 % 38 % 15 % Sverige (OMX S3) -13 % -11 % -3 % 1 % 15 % % Tyskland (DAX 3) % 11 % 1 % 5 % 9 % 8 % England (FTSE 1) 1 % % % 1 % 15 % 9 % 1

22 Nøgletal for indtjening Udvalgte nøgletal (Korrigeret* gennemsnit pr. selskab) EBITDA-margin 19 % 3 % 5 % 7 % 9 % EBIT-margin 1 % 1 % 17 % 13 % 1 % Nettomargin % 1 % 13 % 9 % 1 % Egenkapitalforrentning 7 % 19 % % 17 % 7 % * Korrektionen låser markante udsving, så de maksimalt påvirker med +/- 1 %.

23 Udvikling i korrigerede* gns. indtjeningsmarginer,35,3,5,,15,1,5, EBITDA-margin Før-skat-margin Nettomargin * Korrektionen låser markante udsving, så de maksimalt påvirker med +/- 1 %. 3

24 3 * Korrektionen låser markante udsving, så de maksimalt påvirker med +/- 1 %. International sammenligning EBITDA-margin Korrigeret* EBITDA-margin (gns. pr. selskab) Aritmetisk gns. af væksttal for de seneste 5 år Danmark (C) 19 % 3 % 5 % 7 % 9 % 5 % Norge (OBX 5) 9 % % 9 % 9 % 33 % 9 % Sverige (OMX S3) 1 % 17 % 1 % 19 % % 18 % Tyskland (DAX 3) 1 % 1 % 1 % 1 % 17 % 1 % England (FTSE 1) % % 3 % 3 % 3 % 3 %

25 3 * Korrektionen låser markante udsving, så de maksimalt påvirker med +/- 1 %. International sammenligning Udvikling i korrigeret* gns. EBITDA-margin % 35% 3% 5% % 15% 1% 5% 9% 5% 7% 3% 19% 33% 9% 9% 9% % 17% 19% % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 17% % % 3% 3% 3% % Danmark (C) Norge (OBX 5) Sverige (OMX S3) Tyskland (DAX 3) England (FTSE 1) 5

26 3 * Korrektionen låser markante udsving, så de maksimalt påvirker med +/- 1 %. International sammenligning Netto-margin Korrigeret* netto-margin (gns. pr. selskab) Aritmetisk gns. af væksttal for de seneste 5 år Danmark (C) % 1 % 13 % 9 % 1 % 1 % Norge (OBX 5) % 8 % 9 % -3 % % % Sverige (OMX S3) 5 % 8 % % % % 5 % Tyskland (DAX 3) 5 % % % % 5 % % England (FTSE 1) 1 % 11 % 15 % 1 % 1 % 1 %

27 3 * Korrektionen låser markante udsving, så de maksimalt påvirker med +/- 1 %. International sammenligning Udvikling i korrigeret* gns. netto-margin % 15% 1% 5% % % 13% 1% 9% 1% % 8% 9% 8% 5% % % % % 5% -3% % % % 5% 15% 1% 1% 11% 1% -5% Danmark (C) Norge (OBX 5) Sverige (OMX S3) Tyskland (DAX 3) England (FTSE 1) 7

28 DKK mio. Cash flow fra drift 9 selskaber havde stigende cash flow fra drift i 1 (15: 13). Vækst i cash flow fra drift udvikling 5% % 15% 1% 5% % -5% -1% Samlet vækst Gns. vækst - korrigeret Største fremgang i cash flow fra drift 1 Vækst H. Lundbeck 1.87 % Pandora 93 % Vestas 8 % 15 1 Cash flow fra drift (mia.) Samlet absolut vækst 1 % -7 % Gennemsnitlig vækst 5 % 85 % Gns. vækst korrigeret* 17 % 5 % * Korrigeret ved Genmab (15: 135 %), H. Lundbeck (1: 1.87 %) og Nets (1: -13 %, 15: 55 %). Vækst i cash flow fra drift antal selskaber Samlet cash flow fra drift udvikling Negativ vækst Vækst -5% Vækst 5-1% Vækst over 1% 1. 8

29 DKK mio. Frit cash flow 1 selskaber havde stigende cash flow fra drift i 1 (15: 1). Største fremgang i frit cash flow i 1 Vækst DONG Energy 1.3 % William Demant 7 % H. Lundbeck 5 % 15 1 Frit cash flow (mia.) Samlet absolut vækst % -1 % Gennemsnitlig vækst 111 % % Gns. vækst korrigeret* 3 % - % * Korrigeret ved Carlsberg (15: 1.3 %), DONG Energy (1: 1.3 %, 15: 377 %), DSV (1: -35 %), Genmab (1: -35 %), H. Lundbeck (1: 5 %), Nets (1: -3 %, 15: 53 %), Pandora (1: 15 %), TDC (15: 139 %) og William Demant (1: 7 %, 15: -1 %). Vækst i frit cash flow udvikling 15% 1% 5% % -5% Samlet vækst Gns. vækst Gns. vækst - korrigeret Vækst i frit cash flow antal selskaber Samlet frit cash flow udvikling Negativ vækst Vækst -5% Vækst 5-1% Vækst over 1% 9

30 DKK mia. Distribution af CF ,5 (3 %) ,5 (38 %) ,7 (1 %) ,3 (97 %) 5-73,8 (7 %) 3 1 8,7 (5 %) 3

31 DKK mia. Distribution af CF akkumuleret fra , (8 %) 5 5-3,8 (5 %) ,1 (9 %) -38,7 ( %) 15-7,7 ( %) , (7 %) 31

32 Cash flow nøgletal Gennemsnit pr. selskab Pengestrøm fra drift / omsætningskrone Pengestrøm fra drift / EBITDA 18 % 17 % 19 % % 19 % 7 % 7 % 73 % 8 % 7 % 1% 9% 8% 7% % 5% % 3% % 1% % Gns. pengestrøm fra drift / omsætningskrone Gns. pengestrøm fra drift / EBITDA 3

33 DKK mio. Vækst i investeringer udvikling Investeringer Inklusiv investeringer for ophørende aktiviteter Som nøgletal for investeringer har vi valgt de samlede pengestrømme fra investeringsaktiviteter, hvorfor dette nøgletal således også indeholder salgsprovenu og køb af virksomhed. Der kan være andre nøgletal, som afspejler investeringslysten blandt virksomhederne. Pengestrømme fra investeringer (mia.)* Samlet absolut vækst* 15 % -3 % Gennemsnitlig vækst* 13 % 73 % Gns. vækst korrigeret* 7 % % * Her er korrigeret for A. P. Møller - Mærsks salg af aktier i Danske Bank i 15, så pengestrømmene vedr. dette ikke reducerer selskabets investeringer. Derudover er der ved den korrigerede gennemsnitlige vækst korrigeret ved Chr. Hansen (1: 7 %), DSV (1: %), Genmab (1: 111 %), GN Store Nord (1: 18 %), ISS (15: 5 %), Nets (1: -13 %, 15: 1.89 %), Novo Nordisk (15: 195 %), Novozymes (15: 35 %), Pandora (15: 15 %) og William Demant (15: 7 %). % 15% 1% 5% % -5% Samlet vækst* Gns. vækst* Gns. vækst - korrigeret* Vækst i investeringer antal selskaber* Vækst i investeringer Fald i investeringer Samlede investeringer udvikling Samlede investeringer - korrigeret for APM's salg af DB-aktier i 15 Samlede investeringer 33

34 3 International sammenligning Samlede investeringer indekseret (1 som basisår) Danmark (C) Norge (OBX 5) Sverige (OMX S3) Tyskland (DAX 3) England (FTSE 1) 3

35 3 International sammenligning Vækst i investeringer Gennemsnitlig korrigeret vækst Aritmetisk gns. af væksttal for de seneste 5 år Danmark (C) 19 % % 17 % 7 % % 13 % Norge (OBX 5) 15 % % 9 % 8 % -13 % 1 % Sverige (OMX S3) - % 1 % 31 % -11 % 17 % 11 % Tyskland (DAX 3) 1 % -1 % 33 % 11 % % 15 % England (FTSE 1) 1 % 8 % % % 8 % 1 % 35

36 DKK mio. Rentebærende gæld 9 ud af 1 selskaber havde stigende rentebærende gæld i 1 (15: 1 ud af 1). Samlet rentebærende gæld udvikling Vækst i rentebærende gæld antal selskaber Rentebærende gæld (mia.) 3 Samlet absolut vækst % 5 % Gennemsnitlig vækst 1.3 % 9 % Gns. vækst korrigeret* 13 % 1 % * Korrigeret ved Coloplast (1: 1 %), DSV (1: 118 %), Nets (1: 39 %) og Pandora (15: 5.97 %). Antal virksomheder med stigning i rentebærende gæld Antal virksomheder med fald i rentebærende gæld Største fald i rentebærende gæld i 1 Vækst H. Lundbeck -9 % Novo Nordisk -79 % DONG Energy -3 % 3

37 DKK mio. Nettorentebærende gæld Nettorentebærende gæld er forsimplet defineret som finansielle forpligtelser fratrukket likvide beholdninger. Selskaber uden rentebærende gæld indgår ikke nedenfor. 9 selskaber havde stigende nettorentebærende gæld i 1 (15: 1). Samlet nettorentebærende gæld udvikling Nettorentebærende gæld (mia.) Samlet absolut vækst -8 % 5 % Gennemsnitlig vækst 3 % % Gns. vækst korrigeret* 19 % 17 % * Korrigeret ved DSV (1:.1 %, 15: -17 %), H. Lundbeck (1: %, 15: 15 %), Nets (1:.7 %, 15: 17 %), Novozymes (1: 17 %, 15: 159 %) og Pandora (15: 53 %). Vækst i nettorentebærende gæld antal selskaber Største fald i nettorentebærende gæld Vækst H. Lundbeck % Vestas -3 % DONG Energy -3 % 9 Antal virksomheder med stigning i nettorentebærende gæld Antal virksomheder med fald i nettorentebærende gæld

38 Udvikling i gæld vækst Vækst i rentebærende gæld udvikling % 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -% Vækst i nettorentebærende gæld udvikling 3% % 1% % -1% -% -3% -% Samlet vækst Gns. vækst - korrigeret Samlet vækst Gns. vækst - korrigeret 38

39 Udvikling i gæld Rentebærende gæld 9 mia. 5 mia. 3 mia. 3 mia. mia. Nettorentebærende gæld mia. 189 mia. 153 mia. 11 mia. 18 mia. Renteudgifter 13,8 mia. 1, mia. 9, mia. 8, mia. 9, mia. Renteudgifter / rentebærende gæld*,8 %,9 %, % 3,5 %, % Nettorentebærende gæld / EBITDA* 1,5 1,13,8,7,95 * Gennemsnit pr. selskab 39

40 Egenkapitalandel % gennemsnitlig egenkapitalandel (15: 5 %) 1 selskaber havde en egenkapitalandel på mere end % (15: 11) % gennemsnitlig vækst i egenkapitalandel (15: 1 %) Største egenkapitalandel i 1 Genmab 9 % Novozymes 3 % A. P. Møller - Mærsk 53 % Gennemsnitlig egenkapitalandel udvikling 7% % 5% % 3% Selskabernes egenkapitalandel antal selskaber Større end 5 % -5 % 3- % -3 % - %

41 Udbytter og køb/salg af egne aktier Foreslået udbytte inkluderer ekstraordinært udbytte foretaget i løbet af året. 3 selskaber foreslog ikke udbytte i 1 (15: ) selskaber foretog ikke køb/salg af egne aktier (15: 3) 11 selskaber i 1 med stigende foreslået udbytte (15: 11) 7 mia. DKK udgjorde foreslået udbytte og køb af egne aktier i 1 (15: 8 mia.*) 15 1 Foreslået udbytte (mia.)* 3 37 Gns. vækst i foreslået udbytte* 3 % 5 % Gns. vækst i foreslået udbytte korrigeret** 1 % 5 % Køb af egne aktier (mia.) 3 3 * Ekskl. A. P. Møller - Mærsks ekstraordinære udbytte i 15. ** A. P. Møller - Mærsks ekstraordinære udbytte i 15 indgår ikke i beregningen. Et selskab, som foreslog udbytte i 15, men ikke gjorde det i 1, indgår med -1 %. Et selskab, som foreslog udbytte i 1, men ikke gjorde det i 15, indgår med + 1 %. Derudover er der korrigeret for Chr. Hansen (15: 198 %). Vækst i foreslået udbytte udvikling (Angivet ekskl. APMM s ekstraordinære udbytte i 15) % 35% 3% 5% % 15% 1% 5% % Gns. vækst Vækst i foreslået udbytte antal selskaber Gns. vækst - korrigeret Negativ vækst Vækst -5% Vækst 5-1% Vækst over 1% Et selskab, der ikke har foreslået udbytte i to på hinanden følgende år, indgår i diagrammet med +/- 1 %. 1

42 DKK mio. Udbytte, køb af egne aktier og kapitalforhøjelse Foreslået udbytte 3 mia. 9 mia. 31 mia. 71 mia. 37 mia. Køb af egne aktier 17 mia. 17 mia. 7 mia. 3 mia. 3 mia. Kapitalforhøjelse mia. mia. 1 mia. 1 mia. 5 mia. Distribution til aktionærerne Inkl. Mærsks ekstraordinære udbytte i 15 Ekskl. Mærsks ekstraordinære udbytte i 15

43 Antal medarbejdere Samlet antal medarbejdere (Ekskl. ISS, der med ca.,5 mio. medarbejdere påvirker det samlede billede væsentligt) flere medarbejdere end i 15 (ekskl. ISS) dette skyldes dog i høj grad DSV, som har øget deres antal af medarbejdere med ca.. i forhold til selskaber havde stigning i antal medarbejdere (15: 11) Vækst i antal medarbejdere antal selskaber 15 1 Antal medarbejdere Samlet absolut vækst -1 % % Gennemsnitlig vækst 5 % 8 % (Tallene i tabellen er inkl. ISS.) Negativ vækst Vækst -5% Vækst 5-1% Største vækst i antal medarbejdere Vækst DSV 88 % Pandora 7 % William Demant 1 % Vækst over 1% 3

44 DKK mio. Personaleomkostninger 59. er de gennemsnitlige omkostninger pr. medarbejder (15: 55. kr.) 9 selskaber havde stigning i omkostninger pr. medarbejder (15: 17) Gennemsnitlige omkostninger pr. medarbejder Personaleomkostninger (mia.) Samlet absolut vækst 1 % 1 % Gennemsnitlig vækst 1 % % Vækst i omkostninger pr. medarbejder antal selskaber Negativ vækst Vækst -5% Vækst 5-1% Vækst over 1%

45 Omsætningshastighed og medarbejdereffektivitet Gns. omsætningshastigheder Omsætning/aktiver,8,8,87,89,87 Omsætning/varedebitorer 7,7 7, 7,88 8,35 7,9 Omsætning/varelager* 17,83 18,13, 3,,3 Omsætning/varekreditorer 1,15 15, 15,1 1,9 15,3 * Ekskl. DSV og ISS, som med meget høje omsætningshastigheder ellers vil påvirke gennemsnittet betydeligt. Genmab indgår ikke som følge af manglende varelager. Gennemsnitlig omsætning og indtjening pr. medarbejder 3,5 3,,5, 1,5 1,,5, Gns. omsætning pr. medarbejder Gns. EBITDA pr. medarbejder Gns. EBIT pr. medarbejder 5

46 DKK mia. Markedsværdi 9 selskaber havde en stigning i markedsværdi (15: 11) mia. DKK i samlet markedsværdi (15:.31 mia.) År Samlet vækst i EBITDA Samlet vækst i markedsværdi Gns. korrigeret vækst pr. selskab EBITDA Gns. korrigeret vækst pr. selskab markedsværdi 1 - % -19 %* 18 % 3 % 15 7 % 33 %* 11 % 38 % 1 11 % 7 %** 1 % % * Da DONG Energy og Nets ikke var børsnoterede i 1 og 15, indgår selskaberne ikke her i beregningerne for 15 og 1. Selskaberne er ej heller inkluderet som virksomheder, der havde en stigning i markedsværdi i hhv. 15 og 1. ** Da ISS, Nets og DONG Energy ikke var børsnoterede i 13, indgår selskaberne ikke her i 1. ISS er ej heller inkluderet som en virksomhed, der havde en stigning i markedsværdi i 1. Vækst i markedsværdi antal selskaber Negativ vækst Vækst -5% Vækst 5-1% Vækst over 1% Samlet markedsværdi (mia.) Samlet markedsværdi ekskl. DONG Energy, ISS og Nets

47 3 I opgørelsen indgår kun de selskaber, som har været børsnoteret i hele perioden fra 1-1. International sammenligning Samlet markedsværdi indekseret (1 som basisår) Danmark (C) Norge (OBX 5) Sverige (OMX S3) Tyskland (DAX 3) England (FTSE 1) 7

48 3 * Korrektionen låser markante udsving, så de maksimalt påvirker gennemsnittet med +5. I opgørelsen indgår kun de selskaber, som har været børsnoteret i hele perioden fra 1-1. International sammenligning Gns. korrigeret* udvikling i markedsværdi indekseret (1 som basisår) Danmark (C) Norge (OBX 5) Sverige (OMX S3) Tyskland (DAX 3) England (FTSE 1) 8

49 Sider i årsrapporten Årsrapporten Årsrapporten er blevet længere i løbet af de seneste 5 år. Regnskabet udgør en større og større andel, mens det ved ledelsesberetningen er status quo. Opgørelserne omfatter kun de årsrapporter, hvor både moder- og koncernregnskab har været inkluderet i hele den 5-årige periode. Gennemsnitlig udvikling Ledelsesberetningen Regnskabsdelen Andet (påtegninger mv.) Gennemsnitlig længde Årsrapporten (antal sider) Ledelsesberetningen (antal sider) Ledelsesberetningen (andel i %) 37 % 3 % 3 % 37 % 37 % 9

50 Noter Næsten alle virksomhederne har fulgt trop i det opsving, der har været på at gøre noterne mere brugervenlige. De resterende selskaber synes at fastholde en anden organisering af noterne. Noter - antal virksomheder Regnskabspraksis fordelt i noterne Noterne opdelt i logiske afsnit Skøn og vurderinger fordelt i noterne 5

51 Status på udmeldte resultatmål for 1 Selskab Omsætningsforventing (for 1) Resultat Resultatforventning (for 1) Resultat N/A Markant mindre end 3,1 mia. USD N/A Low-to-single digit organic growth 8-1 % i organisk v ækst EBIT-margin før særlige poster > 7,1 % 7-8 % v ækst i omsætning EBIT-margin (konstant v aluta) 33-3 % N/A Primærdrift før særlige poster 3,1-3,5 mia. DKK N/A EBITDA mellem -3 mia. DKK Niv eau ml mio. DKK Driftsindtjening ml mio. DKK 7 % organisk v ækst EBITA på 1,7 mia. DKK Solid organisk v ækst i omsætning Stigende EBITDA 5-9 % v ækst i lokal v aluta 5-9 % v ækst i driftsindtjening 3-5 % organisk salgsv ækst EBIT-margin på 8 % - % i orgnaisk v ækst Driftsmargin > 5,7 % Niv eau ml. 1 3,8-1, mia. DKK Niv eau ml. 1-1, mia. DKK Omsætning > 19 mia. DKK EBITDA-margin > 37 % N/A EBITDA på 8, mia. DKK Min. 9 mia. EUR EBIT-margin før særlige poster min. 1 1 % N/A EBIT ml. -,3 mia. DKK 51

52 Oversigt over udmeldte resultatmål for 17 Selskab Omsætningsforventing (for 17) Resultatforventning (for 17) N/A Underliggende results >,7 mia. USD N/A Mid-to-single digit organisk v ækst i driftsresultat Organisk v ækst i omsætning 8-1 % EBIT-margin før særlige poster > 8, % 7-8 % v ækst i omsætning EBIT-margin (konstant v aluta) på 33-3 % N/A Primær drift før særlige poster,-,5 mia. DKK N/A EBITDA mellem mia. DKK Omsætning mellem 1,95-,1 5 mia. DKK Driftsindtjening mellem,9-1,1 mia. DKK Organisk v ækst i omsætning > % EBITA (konstant v aluta) > 1 7 % Organisk v ækst i omsætning 5- % EBITDA-margin > 3 % Salgsv ækst ml. -1 og % (lokal v aluta) Vækst i driftsindtjening ml. - og 3 % Organisk v ækst i omsætning -5 % Vækst i EBIT 3- % Organisk v ækst i omsætning 1,5-3,5 % Driftsmargin >5,7 7 % Niv eau ml. 1,3-1 7,1 mia. DKK EBIT ml. 3,-3,8 mia. DKK Niv eau ml. 3- mia. DKK EBITDA-margin ca. 38 % N/A EBITDA > 8,3 mia. DKK Niv eau ml. 9,5-1,5 mia EUR EBIT-margin før særlige poster ml. 1-1 % Stigende omsætning EBIT mellem,-,5 mia. DKK 5

53 Kontakt os Henrik Steffensen T: E: Få ekstraværdi med PwC s app Med PwC s app Ekstra værdi kan du fx nemt tilmelde dig vores events, downloade eventmateriale på din smartphone eller tablet samt meget mere: Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen. 17 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. Søg på Ekstra værdi 53

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, C0+ Regnskabsprisen 0 s analyse C0+ by Numbers har for fjerde år i træk lavet analysen C0+ by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

PwC C20 by Numbers 2014 Årsrapporter 2013. Baggrundsmateriale

PwC C20 by Numbers 2014 Årsrapporter 2013. Baggrundsmateriale www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers 2014 Årsrapporter 2013 Baggrundsmateriale Maj 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2013 Analysen er foretaget på baggrund af

Læs mere

www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014

www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014 s analyse C20 by Numbers Vi har for andet år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i

Læs mere

www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2013 Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2013 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk/c20bynumbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2013 Revision. Skat. Rådgivning. s analyse Vi introducerer analysen, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for C20- virksomhederne.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Deals Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Privat og fortroligt Agenda 1. Formål med den økonomiske vurdering af rådhusprojektet 2. Beskrivelse af de forskellige samarbejdsmodeller 3.

Læs mere

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

Afgifter og meget andet Ivan Ibsen 7. oktober 2015

Afgifter og meget andet Ivan Ibsen 7. oktober 2015 www.pwc.dk Afgifter og meget andet Ivan Ibsen Revision. Skat. Rådgivning. Hvad er hot? I mit daglige arbejde fornemmer jeg at følgende områder er hotte: PSO-betaling Afgifter ved anvendelse af overskudsvarme

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Moms er det stadig hot? December 2016

Moms er det stadig hot? December 2016 www.pwc.dk Moms er det stadig hot? Revision. Skat. Rådgivning. Kontakt os Jesper Bianco Hildebrandt-Mortensen M: jbh@pwc.dk T: 2036 3310 Søren Flensborg M: sfl@pwc.dk T: 2988 8856 2 Agenda Momsbrøken Elevfester

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold December 2016

PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold December 2016 www.pwc.dk PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Benchmarkanalyse Regnskabsmæssige forhold Skattemæssige forhold 2 Benchmarkanalyse Resultat for 2015 og 2014

Læs mere

Nyt om regnskabsaflæggelse

Nyt om regnskabsaflæggelse www.pwc.dk Nyt om regnskabsaflæggelse Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Ny årsregnskabslov en del ændringer for erhvervsdrivende fondes årsrapporter 2 3 4 Fokuspunkter fra Fondsmyndigheden

Læs mere

Låne- og finansieringsprodukter

Låne- og finansieringsprodukter www.pwc.dk Låne- og finansieringsprodukter Rentesikring (renteswap), låneomkostninger og konvertering Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Rentesikring (renteswap) Låneomkostninger Lånekonvertering 2 Rentesikring

Læs mere

Fremtidens bank i en digital verden november 2015

Fremtidens bank i en digital verden november 2015 www.pwc.dk Fremtidens bank i en digital verden november 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Udgangspunktet 2 Den finansielle krise ændrede vilkårene - det handlede om at overleve. Nu skal vi se fremad 3 Trends

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar Skattekassen 2017 Claus Høegh-Jensen Partner, PwC 1 Medarbejderaktier Nye regler Hvad er medarbejderaktier? Performance Share Units (PSU) Restricted Share Units (RSU) Aktier Køberetter Tegningsretter 3

Læs mere

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger v. Henrik Steffensen Partner, PwC Agenda 1 Uddelinger Hvad er uddelinger? Hvornår er der tale om en uddeling hhv. en driftsomkostning for

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren

Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren www.pwc.com/insurance Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren Anne-Sophie Andersen 16. November 2015 Agendaen i liv- & skadesforsikring 2015 Aktuelle emner i sektoren Resultaterne fra Insurance

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde Nyt om beskatning af fonde v. Niels Winther-Sørensen Partner, PwC Nyt om etablering af fonde Maj 2015 Skatteministeriets rapport om Succession til erhvervsdrivende fonde Vækstpakkens 300 mio. kr./år toppes

Læs mere

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013 www.pwc.dk Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster Revision. Skat. Rådgivning. Parter Statens Luftfartsvæsen (regulerende myndighed) CPH Lufthavnsselskaber Forhandlinger om takster Princip:

Læs mere

Gode eksempler fra årsrapporterne 2016

Gode eksempler fra årsrapporterne 2016 Gode eksempler fra årsrapporterne 2016 1 Formålet med C20+ Regnskabspriserne En årlig prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der fokuseres

Læs mere

Velkommen til Bankseminar 2017

Velkommen til Bankseminar 2017 www.pwc.dk Velkommen til Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Revisors fokus 2017 What is hot? Revisors kommunikation med Finanstilsynet Certificering Uafhængighed Centrale forhold ved revisionen/kam 2 Revisors

Læs mere

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater Om PwC s Global CEO Survey 2016 PwC s Global CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 19. gang. Flere end 1.400

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet!

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Af Henrik Jensen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Jensen Telefon: 3945 9244 Mobil: 2148 2367 E-mail: hjn@pwc.dk Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373

Læs mere

Den Digitale Bank. Bankseminar, Middelfart 2017

Den Digitale Bank. Bankseminar, Middelfart 2017 Den Digitale Bank Bankseminar, Middelfart 2017 Den digitale relationsbank Kunderne har ikke et digitalt behov, men de har behov for de services bankerne tilbyder Hos PwC ser vi traditionelle banker reagere

Læs mere

Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016

Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016 www.pwc.dk Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Persondataforordningen 2 Agenda Erklæringsforholdet og erklæringsbehovet Erklæringens indhold Et

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 21. september 2015 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2014 Vi har her fornøjelsen at sende dig

Læs mere

Værdiansættelse i praksis

Værdiansættelse i praksis www.pwc.dk Værdiansættelse i praksis Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest 23. april 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Nedskrivningstest Baggrund Sikring af, at en virksomheds aktiver

Læs mere

PwC s CEO Survey de danske resultater

PwC s CEO Survey de danske resultater PwC s CEO Survey 2017 - de danske resultater Om PwC s CEO Survey 2017 PwC s CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 20. gang. Vi har foretaget knap 1.400 toplederinterviews

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling

Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling www.pwc.dk Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling Januar 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold 1 Undersøgelsens baggrund, formål og proces 3 2 Hovedkonklusioner fra undersøgelsen 4

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne

Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne www.pwc.dk Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne 11. oktober 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Markante v. Vagn Holm megatrends Klaus Regionsdirektør, Berentsen, partner Nykredit og Head

Læs mere

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen. v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen. v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC Aktuelt på bestyrelsesagendaen 1 Nye Anbefalinger for god Selskabsledelse 2 Aktionærrettighedsdirektivet

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

CSR & Tax Transparency Revisordøgnet Ann-Charlotte Beierholm, PwC Erhvervs Ph.d.-studerende. Revision. Skat. Rådgivning.

CSR & Tax Transparency Revisordøgnet Ann-Charlotte Beierholm, PwC Erhvervs Ph.d.-studerende. Revision. Skat. Rådgivning. Revisordøgnet 2012 Ann-Charlotte Beierholm, Erhvervs Ph.d.-studerende Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er det relevant at tale om Tax Transparency? Nuværende og kommende krav til skatterapportering

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde www.pwc.dk Nyt om beskatning af fonde Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Nyt om lovgivning om beskatning af fonde 2 3 4 Transaktioner med nærtstående parter Ledelsesvederlag Øvrige

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering pwc.dk Vandsektoren OPP? Investering og finansiering 22. August 2013 Agenda 1. Indledning 2. OPP hvad og hvorfor 3. OPP og vandsektoren 2 Indledning 3 Indledning 1. Investering og finansiering i vandsektoren

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater

Danmarks Skatteadvokater www.pwc.dk Danmarks Skatteadvokater Fondsbeskatning Seneste nyt V/Susanne Nørgaard CBS/ Den 28. januar og 1. februar 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Lovforslag L 71 fremsat 20. november 2015 Konsolideringsfradraget

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Resultatet af driften (EBITDA) er steget med 349 t. kr. eller 3,9 % (marginal 9,19 mod 9,35 i 2015 og 8,46 i 2014)

Resultatet af driften (EBITDA) er steget med 349 t. kr. eller 3,9 % (marginal 9,19 mod 9,35 i 2015 og 8,46 i 2014) Meddelelse 3/216 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 216. Danske Hoteller havde også i 216 resultatfremgang (resultat før skat) i første halvår. Der er især

Læs mere

Skatteoptimering og professionel cykelsport

Skatteoptimering og professionel cykelsport www.pwc.dk Skatteoptimering og professionel cykelsport Revision. Skat. Rådgivning. Program Velkomst v. partner Arne Kristensen Skatteoptimering v. partner Glenn Sørensen Kommunikation og anekdoter fra

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2015 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 15. august 2016 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2015 Vi har her fornøjelsen at sende dig PwC

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S 30. marts 2017 Velkommen LARS RASMUSSEN Formand for bestyrelsen 2 Direktion KÅRE SCHULTZ ANDERS GERSEL PEDERSEN ANDERS GÖTZSCHE JACOB TOLSTRUP LARS BANG STAFFAN

Læs mere

SKATTEPJECE. Hovedsponsor:

SKATTEPJECE. Hovedsponsor: SKATTEPJECE Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 KLUBBEN EJER BANEN 4 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND 5 KLUBBEN EJER BANEN GENNEM ET SELSKAB 5 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND (MED AKTIEKØB/SPILLECERTIFIKAT)

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

IPD Konference 25. februar 2014

IPD Konference 25. februar 2014 www.pwc.dk IPD Konference 25. februar 2014 Per Andersen, Partner Financial Services, Revision. Skat. Rådgivning. Hvilke områder arbejder med? Ejendomsspecifikke ydelser Køb og salg af fast ejendom Enkeltudbud

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Gode eksempler fra årsrapporterne 2015

Gode eksempler fra årsrapporterne 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne 2015 1 Formålet med C20+ Regnskabsprisen En årlig prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der fokuseres

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet.

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet. Kære læser Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti indgået aftale om finansloven for 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014 www.pwc.dk Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, når vi taler varmepumper og overskudsvarme 12. november 2014 ID: Introduktion Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Generelt Revisions- og rådgivningsvirksomhed Ca. 1.700

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere