Resultatet af den primære drift (EBIT) steg 59% til -10,8 mio. kr. (-26,6 mio. kr.).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatet af den primære drift (EBIT) steg 59% til -10,8 mio. kr. (-26,6 mio. kr.)."

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2010 Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 19. maj 2010 Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2010 (ikke revideret) De rapporterede tal gælder for hele perioden, medmindre andet er angivet. Sammenligningstal for samme periode sidste år er angivet i parentes umiddelbart efter de rapporterede tal. Sammenligningstal i totalindkomstopgørelsen indeholder ikke tal fra ophørte aktiviteter. Sammenligningstal i balancen indeholder tal fra ophørte aktiviteter. Exiqon A/S, der er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen ( EXQ ), har i dag offentliggjort resultatet for første kvartal 2010 sammenlignet med samme periode sidste år. Omsætningen steg 31% i forhold til samme periode sidste år, når der ses bort fra den negative indvirkning fra DKK/USD-valutakursen. De samlede driftsomkostninger faldt med 30% til 21,9 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 56% til -0,37 sammenlignet med -0,84 i samme periode sidste år (fortsættende aktiviteter). Omsætningen steg 29% til 20,7 mio. kr. (16,0 mio. kr.) Den organiske vækst i salget af forskningsprodukter i Exiqon Life Sciences (inklusive Pharma Services) udgjorde 45% eksklusive tredjemands OEMsalg og éngangssalg af reagenser knyttet til licensaftaler i samme periode sidste år. De samlede driftsomkostninger faldt med 30% til 21,9 mio. kr. (31,3 mio. kr.) som følge af den restrukturering, selskabet gennemførte i 2009 for at forbedre sit cash-flow. Bruttoresultatet blev forbedret med 118% til 11,1 mio. kr. (5,1 mio. kr.). Resultatet af den primære drift (EBIT) steg 59% til -10,8 mio. kr. (-26,6 mio. kr.). Nettounderskuddet (fortsættende aktiviteter) udgjorde 11,1 mio. kr. (25,4 mio. kr.). Resultat pr. aktie udgjorde -0,37 (-0,84). Den 19. marts 2010 lancerede Exiqon Life Sciences en ny produktlinje - mircury LNA mirna Inhibitors til studier af mirna-molekylers funktion i cellerne. Den 22. marts 2010 lancerede Exiqon Life Sciences et 5. generations microarray-produkt, der dækker alle de mirna-molekyler i mennesker, mus og rotter, der er registreret i den seneste mirbase Samtidig er Exiqons array-portefølje blevet opgraderet med en ny metode til single color-eksperimenter. Exiqon forventer at færdiggøre forhandlingerne om salg af Oncotech, Inc. inden udgangen af andet kvartal Administrerende direktør Lars Kongsbak udtaler: Jeg er tilfreds med, at vi i første kvartal har sat ny rekord for omsætningen og oplevet en stærk organisk vækst, samtidig med at vi markant har forbedret vores bruttomargin og reduceret omkostningerne. Det er tydeligt, at vi er kommet ud af 2009 i god form og nu høster frugterne af den restrukturering, vi gennemførte sidste år i vores life science-forretning. Exiqon præsenterer resultatet for første kvartal for interesserede investorer onsdag den 19. maj 2010 kl på NASDAQ OMX, Nikolaj Plads 6, København K. 1/17

2 EXIQON LIFE SCIENCES Finansielle resultater Omsætningen steg med 13% til 18,1 mio. kr. (16,0 mio. kr.), primært som følge af en stærk vækst i salget af qpcr-produkter. Produktsalget (inklusive Pharma Services) steg med 29% til 17,0 mio. kr. (13,2 mio. kr.). Eksklusive tredjemands OEM-salg og éngangssalg af reagenser knyttet til licensaftaler i samme periode sidste år steg produktsalget (inklusive Pharma Services) imidlertid med 45% i første kvartal Bruttomarginen steg til 47,9% (31,9%) som følge af restruktureringen i 2009 og et fortsat fokus på forsyningskæden. De samlede driftsomkostninger faldt med 39% til 13,4 mio. kr. (21,9 mio. kr.) som følge af restruktureringen i 2009, hvor produktudviklings-kapaciteten blev reduceret, efter at selskabet havde fuldendt udviklingen af en komplet portefølje af produkter til forskning i mirna-molekyler, og hvor dele af produktionen blev outsourcet for at nedbringe omkostninger forbundet med uudnyttet kapacitet. Resultatet af den primære drift (EBIT) steg 73% til -5,2 mio. kr. (-19,2 mio. kr.) inklusive 2 mio. kr. i ikke-kontante omkostninger til igangværende incitamentsordninger og afskrivninger. Driftsmæssige resultater Den 19. marts 2010 lancerede Exiqon Life Sciences et mircury LNA mirna Power Inhibitorsystem. Dette er en helt ny produktkategori, som forskerne kan benytte til at studere, hvordan mirna-molekyler fungerer i cellerne, enten enkeltvis eller i en bredere screening. Inhibitorer bruges bl.a. til at blokere bestemte mirnaer for at studere, hvad der så sker i cellen. Ud over at være det mest robuste produkt af sin art på markedet, udmærker Exiqons nye mirna-inhibitorer sig også ved en overlegen stabilitet, der bevirker, at blokeringseffekten forlænges, hvilket er en fordel i mange komplekse studier. Den 22. marts 2010 lancerede Exiqon Life Sciences et 5. generations LNA mirna Array-system, der kan måle alle de mere end forskellige mirna-molekyler, der indtil videre er registreret for mennesker, mus og rotter i mirbase 14.0 (en international database over identificerede mirnamolekyler) såvel som et betydeligt antal mirplus-sekvenser, som Exiqon har ophavsret til. Den 22. marts 2010 lancerede Exiqon Life Sciences, samtidig med 5. generations-produktet, en ny metode til single color array-eksperimenter. Single color-metoden gør det muligt for forskerne at arbejde med endnu mindre mængder prøvemateriale end før og at sammenligne resultaterne fra forskellige mirna-studier. Endelig kan forskerne med denne metode sprede deres studier over en længere periode, uden at datakvaliteten kompromitteres. 2/17

3 EXIQON DIAGNOSTICS Finansielle resultater Omsætningen steg til 2,6 mio. kr. (0 mio. kr.) og hidrører fra de fondsmidler, selskabet har modtaget til sin fortsættende diagnostiske forretning. De samlede driftsomkostninger udgjorde 7,9 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode sidste år. Status på selskabets pipeline af molekylærdiagnostiske produkter baseret på mirna Projektet for tilbagefald af tyktarmskræft stadie II fortsætter, og selskabet forventer at indgå et partnerskab om projektet senere på året. Projektet for tidlig detektion af tyktarmskræft i blodprøve forløber planmæssigt. Selskabet forventer at offentliggøre data i slutningen af året. Projektet for bestemmelse af kræft med ukendt oprindelse (CUP) forløber planmæssigt. Produktet udvikles på basis af Exiqons nye PCR-platform. 3/17

4 KOMMENTARER TIL PERIODEREGNSKAB FOR FØRSTE KVARTAL 2010 (IKKE REVIDERET) Alle beregninger på omsætning og omkostninger baseres på en gennemsnitlig USD/DKK-valutakurs på DKK 5,45 for første kvartal 2010 (DKK 5,77). Resultatet for de første tre måneder af 2010 sammenlignet med de tre første måneder af 2009: Omsætning og marginer t.kr. 7 Q Q Nettoomsætning Ændring (%) 29% 33% Nettoomsætning Life Sciences Ændring (%) 13% 32% Nettomsætning Diagnostics Ændring (%) N/A N/A Produktsalg inkl. Services Ændring (%) 29% 30% Produktsalg Life Sciences Ændring (%) -14% 34% Produktsalg Diagnostics 0 0 Ændring (%) N/A N/A Dækningsbidrag Dæk ningsgrad (%) 73,6% 52,0% Dækningsbidrag Life Sciences Dæk ningsgrad (%) 70,6% 52,0% Dækningsbidrag Diagnostics Dæk ningsgrad (%) 95,1% N/A Bruttoresultat Bruttomargin 53,8% 31,6% Bruttoresultat Life Sciences Bruttomargin 47,9% 31,9% Bruttoresultat Diagnostics Bruttomargin 95,1% N/A (* Dækningsbidraget beregnes som produktsalg fratrukket variable omkostninger til direkte lønninger og materialer (** Bruttoresultat beregnes som omsætning fratrukket produktionsomkostninger (COGS, Cost of Goods Sold) (*** Sammenligningstal for første kvartal 2009 er justeret og indeholder ikke tal fra ophørte aktiviteter Omsætningen i salget af Exiqon Life Sciences forskningsprodukter (inklusive Pharma Services) steg med 29% til 17,0 mio. kr. i forhold til første kvartal 2009 (13,2 mio. kr.) som følge af en stærk vækst i salget af qpcr-produkter. Eksklusive tredjemands OEM-salg og éngangssalg af reagenser knyttet til licensaftaler, steg omsætningen fra produktsalget (inklusive Pharma Services) med 45% til 15,7 mio. kr. (10,8 mio. kr.) i første kvartal Exiqon Diagnostics omsætning udgjorde 2,6 mio. kr. i første kvartal 2010 (0 mio. kr.) og hidrører fra tildelte fondsmidler. Omsætningsfordelingen i de første tre måneder af 2010 sammenlignet med samme periode sidste år fremgår af nedenstående figur: 4/17

5 Den geografiske omsætningsfordeling i de første tre måneder af 2010 sammenlignet med samme periode sidste år fremgår af nedenstående figur: Bruttomarginen udgjorde 54% i første kvartal 2010 sammenlignet med 32% i samme periode sidste år som følge af restruktureringen i 2009, der har medført en bedre udnyttelse af kapaciteten. Dækningsgraden udgjorde 74% i første kvartal 2010 sammenlignet med 52% i samme periode sidste år. Dette kan primært tilskrives en ændret produktsammensætning efter beslutningen om at afhænde Oncotech, Inc., hvilket har medført at pharma service-ydelser med lavere marginer nu rapporteres som en del af de ophørte aktiviteter. Forsknings- og udviklingsomkostninger t.kr. Q Q Forsknings- og udviklingsomkostninger (netto) Ændring (%) -26% -1% Forsknings- og udviklingsomkostninger (netto) Life Sciences Ændring (%) -52% -28% Forsknings- og udviklingsomkostninger (netto) Diagnostics Ændring (%) 9% 103% Aktiebaseret vederlæggelse Forsknings- og udviklingsomkostninger i alt (* Sammenligningstal for første kvartal 2009 er justeret og indeholder ikke tal fra ophørte aktiviteter Forsknings- og udviklingsomkostningerne faldt med 27% i første kvartal 2010 i forhold til samme periode sidste år som følge af restruktureringen af selskabets life science-forretning i /17

6 Salgs- og administrationsomkostninger t.kr. Q Q Administrations-, salgs-, og markedsføringsomkostninger (netto) Ændring (%) -27% 9% Administrations-, salgs-, og markedsføringsomkostninger (netto) Life Sciences Ændring (%) -30% -10% Administrations-, salgs-, og markedsføringsomkostninger (netto) Diagnostics Ændring (%) 12% N/A Salgs- og markedsføringsomkostninger Ændring (%) -23% 29% Salgs- og markedsføringsomkostninger Life Sciences Ændring (%) -24% 24% Salgs- og markedsføringsomkostninger Diagnostics Ændring (%) 4% N/A Administrationsomkostninger (netto) Ændring (%) -34% -13% Administrationsomkostninger (netto) Life Sciences Ændring (%) -46% -47% Administrationsomkostninger (netto) Diagnostics Ændring (%) -14% N/A Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse Life Sciences Aktiebaseret vederlæggelse Diagnostics Administrations-, salgs-, og markedsføringsomkostninger i alt (* Sammenligningstal for første kvartal 2009 er justeret og indeholder ikke tal fra ophørte aktiviteter Salgs- og administrationsomkostningerne faldt med 31% i første kvartal 2010 i forhold til samme periode sidste år som følge af omkostningsreducerende tiltag med henblik på at forbedre selskabets cash-flow. Forventninger til regnskabsåret 2010 Exiqon forventer en samlet omsætning på mio. kr. i 2010 eksklusive ophørte aktiviteter. Årets underskud for 2010 forventes at blive ca. 40 mio. kr. inklusive ikke-kontante omkostninger til igangværende incitamentsordninger og afskrivninger, der beløber sig til 15 mio. kr. Effekten af ophørte aktiviteter inklusive eventuelle gevinster ved salg af Oncotech, Inc. med fradrag af salgsomkostninger, er indregnet med 0,00 kr. i forventningerne i til årets resultat. Alle de ovennævnte forventninger baseres på en gennemsnitlig USD/DKK-valutakurs på DKK 5,25 for Forventningen til årets underskud fastholdes. Exiqon havde et solidt første kvartal med en fortsat vækst i omsætningen samtidig med et betydeligt fald i driftsomkostningerne som følge af restruktureringen i Exiqon forventer en fortsat vækst i salget af life science-produkter inklusive Pharma Services på ca. 25% for helåret (det dobbelte af væksten i 2009). Dette vil afhænge af en fortsat positiv udvikling i selskabets markeder samt, mere specifikt, af en fortsat succes for Exiqons qpcr-produktlinje, der blev lanceret i efteråret 2009, samt yderligere produktlanceringer, der er planlagt for Processen med at afhænde Oncotech, Inc. (ophørte aktiviteter) pågår, og forventningerne til effekten af de ophørte aktiviteter fastholdes. Selskabet undersøger samtidig mulige alternativer med henblik på at sikre en optimal finansiel position, i fald selskabet må revidere planen om at frasælge Oncotech, Inc. 6/17

7 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010 for Exiqon A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige og den samlede præsentation af delårsrapporten for dækkende, således at delårsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts Vi anser ledelsesberetningen for at give et retvisende billede af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Vedbæk, 19. maj 2010 Direktion Lars Kongsbak, CEO Hans Henrik Chrois Christensen, CFO Bestyrelse Thorleif Krarup Formand Per Wold Olsen Erik Wallden Næstformand Michael Nobel Yderligere information Lars Kongsbak, administrerende direktør, tlf (mobil: ) Hans Henrik Chrois Christensen, finansdirektør, tlf (mobil: ) Fremadrettede udsagn Visse dele af denne meddelelse indeholder fremadrettede oplysninger angående selskabets planer, forventninger samt den fremtidige udvikling i selskabet, som hver især indeholder væsentlige usikkerhedsfaktorer. Selskabets faktiske resultater kan vise sig at være væsentligt forskellige fra de oplysninger, der gives i disse udsagn. 7/17

8 Nøgletal for Exiqon-koncernen (ikke revideret) (t.kr. undtagen nøgletal) Mar Mar Dec Totalindkomstopgørelse Nettoomsætning Produktionsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Salgs- og markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder Totalindkomst i alt Balance Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra ophørte aktiviteter Likvider, ultimo Nøgletal Antal aktier, ultimo Antal aktier, gns Aktuel og udvandet EPS -0,37-0,84-4,84 Aktiver/Egenkapital (gearing) 1,47 1,13 1,44 Antal medarbejdere, gns Børskurs pr. aktie (kr.) 9,0 13,0 6,8 Markedsværdi (mio. kr.) 272,7 393,9 206,1 Kurs/Indre værdi (kr.) 2,7 0,9 1,7 Aktuel og udvandet EPS er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 Indtjening pr. aktie. Øvrige nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & nøgletal 2005, dateret december /17

9 Totalindkomstopgørelse (ikke revideret) Note Mar Mar Dec Nettoomsætning 2, Produktionsomkostninger Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Salgs- og markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat af forsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat Anden Totalindkomst Valutakursreguleringer vedr. udenlandske datterselskaber Totalindkomst Resultat pr. aktie Aktuel og udvandet EPS (á 1 kr. pr. aktie) fortsættende aktiviteter -0,37-0,84-4,84 Aktuel og udvandet EPS (á 1 kr. pr. aktie) ophørte aktiviteter -0,39-0,60-6,34 9/17

10 Balance (ikke revideret) Note 31 Mar Mar Dec Goodwill Kunderelationer Varemærker Erhvervede patentrettigheder Erhvervede softwarelicenser Immaterielle aktiver under opførelse Immaterielle aktiver Tumor-bank Indretning af lejede lokaler Produktions- og laboratorieudstyr Andet driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse Materielle aktiver Deposita Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver Aktiver

11 Balance (ikke revideret) Note 31 Mar Mar Dec Aktiekapital Andre reserver Egenkapital Finansielle leasingforpligtelser Langfristede forpligtelser Finansielle leasingforpligtelser Leverandørgæld Modtagne forudbetalinger Anden gæld Forpligtelser tilknyttet aktiver bestemt for salg Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser /17

12 Pengestrømsopgørelse (ikke revideret) Mar Mar Dec Resultat af primær drift Afskrivninger & værdireguleringer Ikke kontante reguleringer Betalt selskabsskat Gevinst/tab ved salg af aktiver Ændring i driftskapital Nettorenter og kursgevinster Pengestrømme vedrørende drift Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Køb af finansielle aktiver Salg af materielle aktiver Pengestrømme vedrørende investeringer Afdrag på låneforpligtelser Indbetaling ved udnyttelse af warrants Omkostninger i forbindelse med forhøjelse af aktiekapitalen Afdrag på leasinggæld Pengestrømme vedrørende finansiering Ikke forstættende aktiviteter Ændring i likvider Likvider ved begyndelsen af perioden Ændring i likvider, ikke fortsættende aktiviteter Urealiseret valutakursgevinst (-tab) Likvider ved slutningen af perioden /17

13 Egenkapitalopgørelse (ikke revideret) Selskabskapital Andre Antal aktier reserver I alt stk. Egenkapital pr. 1 januar Periodens resultat Periodens totalindkomst i alt Aktiebaseret vederlægelse Øvrige Transaktioner Egenkapital pr. 31 marts Egenkapital pr. 1 januar Periodens resultat Periodens totalindkomst i alt Aktiebaseret vederlægelse Øvrige Transaktioner Egenkapital pr. 31 marts Noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten for Exiqon-koncernen for perioden 1. januar 31. marts 2010 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis for delårsrapporten er i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis, der er anvendt i Årsrapporten for Efter aflæggelsen af Årsrapporten for 2009 har International Accounting Standards Board (IASB) udstedt nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag. Med virkning fra 1. januar 2009 har koncernen implementeret ændringer til IAS 39 Finansielle instrumenter, IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse, IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger, IFRIC 17 Udlodning af andre aktiver end kontanter. Impementering af de nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag er p.t. ikke relevante for Exiqon og har ikke påvirket indregning og måling. Ledelsens væsentlige regnskabsmæssige estimater og skøn: Ud over de væsentlige regnskabsmæssige estimater og skøn, der er anført i Årsrapporten for 2009, har ledelsen ikke foretaget yderligere. Note 2 Omsætning Mar Mar Dec Produktsalg inkl. Services Licensindtægter Kontraktforskning /17

14 Note 3 Segmentoplysninger for Koncernen Direktionen og bestyrelsen har opdelt rapporteringen i to driftssegmenter: Exiqon Life Sciences og Exiqon Diagnostics. Exiqon Life Sciences består af både Life Sciences og Pharma Services. Life Sciences omfatter salg af forskningsprodukter til mirna-analyse, og Pharma Services anvender forskningsprodukterne i sin drift. Life Sciences og Pharma Services vurderes at have ens finansielle karakteristika. Disse to segmenter betragtes i rapporteringsøjemed som ét segment. Efter frasalget af Oncotech, Inc. omfatter Exiqon Diagnostics forskning og udvikling af en række forskellige diagnostiske produkter, som endnu ikke er klar til salg. Ledelsen betragter Diagnostics som et selvstændigt segment, i overensstemmelse med de kvantitative grænser i IFRS 8. Direktionen og bestyrelsen overvåger driftsresultaterne i virksomhedens enheder separat for at træffe beslutning om ressourcefordelingen og med henblik på at vurdere resultaterne. Segmentets resultater vurderes ud fra driftsresultatet (EBIT) som anført i tabellerne nedenfor. Finansielle poster og skat styres på koncernniveau og fordeles ikke på driftssegmenterne. Transaktioner mellem driftssegmenterne foretages på almindelige markedsvilkår, som om transaktionerne fandt sted med eksterne parter. 31 Mar Life Sciences Diagnostics Andet 1) I alt Nettoomsætning: Eksterne kunder Interne kunder Total nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat Aktiver ) Posten Andet indeholder koncernelimineringer og -reguleringer, og finansielle poster. Geografi Exiqon-koncernens nettoomsætning er fordelt på følgende geografiske segmenter: Mar Mar Dec Europa Nordamerika Resten af verden Note 4 Likvide beholdninger De likvide beholdninger er i det væsentligste placeret på korte aftaleindskud, som fornys med jævne mellemrum. Disse indskud indebærer kun begrænset risiko. 14/17

15 Note 5 Warrant status Direktion Bestyrelse Ledende medarbejdere Øvrige I alt Udestående warrants Reklassificeret Tildelt i perioden Udnyttet i perioden Udløbet i perioden Givet afkald på i perioden Udestående warrants Følgende warrantprogrammer er endnu ikke udnyttet pr. 31. marts 2010: Udnyttelses Program kurs Udnyttelsesperiode Markeds-værdi i t. kr. *) Maj ,5 December ,5 Januar ,12 Februar ,86 April ,28 September ,97 Januar ,3 Maj ,81 Juni ,84 regnskabsmeddelse regnskabsmeddelse 90 regnskabsmeddelse 2 regnskabsmeddelse 1 regnskabsmeddelse 27 regnskabsmeddelse 327 regnskabsmeddelse 10 regnskabsmeddelse 7 regnskabsmeddelse 61 I alt *) De beregnede markedsværdier er baseret på Black-Scholes model til værdiansættelse af warrants. Ved beregningen er forudsat intet udbytte pr. aktie, en volatilitet på 66,08% baseret på Exiqons aktiens gns. volatilitet de sidste 12 måneder, en risikofri rente på 1,0% p.a., og en aktiekurs den 31. marts 2010 i Exiqon på 9,00 kr. pr. aktie. Den forventede løbetid er beregnet som den senest mulige udnyttelse af warrants justeret for forventet opsigelse og andre årsager til manglende udnyttelse. Warrantprogram tildelt i maj 2006 Alle warrants tildelt i maj 2006 er fuldt optjent. Udnyttelsesperioden løber frem til 21. januar Warrantprogram tildelt i december 2006 Alle warrants tildelt i december 2006 er fuldt optjent. Udnyttelsesperioden løber frem til 21. januar Warrantprogram tildelt i januar 2008 Warrants tildelt i januar 2008 er opdelt i 36 trancher, som optjenes med 1/36 hver måned over 36 måneder. Udnyttelsesperioden løber frem til Udnyttelseskursen er 36,2 med et tillæg på 5% p.a. fra tildelingstidspunktet frem til udnyttelsen. Warrantprogram tildelt i februar 2008 Warrants tildelt i februar 2008 er opdelt i 36 trancher, som optjenes med 1/36 hver måned over 36 måneder. Udnyttelsesperioden løber frem til Udnyttelseskursen er 37,9 med et tillæg på 5% p.a. fra tildelings- 15/17

16 tidspunktet frem til udnyttelsen. Warrantprogram tildelt i april 2008 Warrants tildelt i april 2008 er opdelt i 36 trancher, som optjenes med 1/36 hver måned over 36 måneder. Udnyttelsesperioden løber frem til Udnyttelseskursen er 33,9 med et tillæg på 5% p.a. fra tildelingstidspunktet frem til udnyttelsen. Warrantprogram tildelt i september 2008 Warrants tildelt i september 2008 er opdelt i 36 trancher, som optjenes med 1/36 hver måned over 36 måneder. Udnyttelsesperioden løber frem til Udnyttelseskursen er 26,0 med et tillæg på 5% p.a. fra tildelingstidspunktet frem til udnyttelsen. Warrantprogram tildelt i januar 2009 Warrants tildelt i januar 2009 er opdelt i 36 trancher, som optjenes med 1/36 hver måned over 36 måneder. Udnyttelsesperioden løber frem til Udnyttelseskursen er 23,9 med et tillæg på 5% p.a. fra tildelingstidspunktet frem til udnyttelsen. Warrantprogram tildelt i maj 2009 Warrants tildelt i maj 2009 er opdelt i 36 trancher, som optjenes med 1/36 hver måned over 36 måneder. Udnyttelsesperioden løber frem til Udnyttelseskursen er 18,0 med et tillæg på 5% p.a. fra tildelingstidspunktet frem til udnyttelsen. Warrantprogram tildelt i juni 2009 Warrants tildelt i juni 2009 er opdelt i 36 trancher, som optjenes med 1/36 hver måned over 36 måneder. Udnyttelsesperioden løber frem til Udnyttelseskursen er 15,3 med et tillæg på 5% p.a. fra tildelingstidspunktet frem til udnyttelsen. Note 6 Nærtstående parter Bestyrelsesmedlemmet Douglas S. Harrington fungerede som teknisk rådgiver for Oncotech, Inc. og modtog som modydelse herfor et honorar på USD. Douglas S. Harrington trådte ud af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 14. april For yderligere oplysninger vedrørende nærtstående parter henvises til årsrapport 2009 note 6 og note 30. Note 7 Ophørte aktiviteter Exiqon bekendtgjorde den 17. december 2009, at salgsprocessen i relation til det amerikanske CLIA laboratorium Oncotech, Inc. var påbegyndt. Salgsprossen er igangværende. Regnskabsmæssige informationer relateret til Oncotech, Inc. er præsenteret i overensstemmelse med IFRS som ophørte aktiviteter. Dagsværdien af Oncotech, Inc. med fradrag af forventede salgsomkostninger på 7 mio. kr. er anslået til 0 kr. Oncotech, Inc. forventes at blive afhændet i en samlet transaktion inden for 12 måneder fra 17. december For yderligere oplysninger vedrørende salgsprocessen henvises til årsrapporten 2009 note 5. 16/17

17 Note 7 Ophørte aktiviteter (fortsat) Resultatopgørelse ophørte aktiviteter (Oncotech, Inc): Mar Mar Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Totale omkostninger Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster *) Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat *) Omvurdering aktiver Pengestrømme Mar Mar Pengestrømme vedrørende drift Pengestrømme vedrørende investering Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider I alt Aktiver og forpligtelser klassificeret som ophørte aktiviteter udgør: 31 Mar Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Likvide beholdninger Oncotech, Inc. aktiver bestemt for salg Leverandørgæld Anden gæld Skyldige omkostninger Oncotech, Inc. forpligtelser bestemt for salg oo0oo- 17/17

Resultatet af den primære drift (EBIT) steg med 56% til -21,1 mio. kr. (-48,1 mio. kr.).

Resultatet af den primære drift (EBIT) steg med 56% til -21,1 mio. kr. (-48,1 mio. kr.). Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2010 Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 19. august 2010 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2010 (ikke revideret) De rapporterede tal gælder for hele perioden, medmindre

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 20. november 2009

Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 20. november 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2009 Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 20. november 2009 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2009 (ikke revideret) De rapporterede tal gælder for hele perioden,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 26. august 2009

Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 26. august 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2009 Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 26. august 2009 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 (ikke revideret) Exiqon A/S, der er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 1 af 12 Delårsrapport for 1. halvår 2017 Victoria Properties A/S i venteposition før ny aktivitet igangsættes. Perioderegnskabet i overskrifter Koncernen realiserede et resultat før skat på DKK -0,5 mio.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2013 (IKKE REVIDERET)

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2013 (IKKE REVIDERET) Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen Exiqon A/S Skelstedet 16 2950 Vedbæk Denmark 6. maj 2013 Phone: +45 4566 0888 Fax: +45 4566 1888 exiqon@exiqon.com www.exiqon.com CVR/Tax Id: 18

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger

Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger Regnskab 3. kvartal 2009 Resultatopgørelse 2009 2008 2009 2008 2008 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvt. 1.-3. kvt. Helår Nettoomsætning 3.264 2.810 9.921 8.629 11.282 Produktionsomkostninger 519 433 1.629

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. august 2016 Selskabsmeddelelse nr. 10/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. august 2016 Selskabsmeddelelse nr. 10/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. august 2016 Selskabsmeddelelse nr. 10/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. halvår 2016 SKAKO A/S realiserede i 1. halvår 2016 et resultat

Læs mere

NTR Holding har realiseret en totalindkomst på 4,9 mio.kr.

NTR Holding har realiseret en totalindkomst på 4,9 mio.kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 17. april Delårsrapport for 1. kvartal 2018

Selskabsmeddelelse nr København, den 17. april Delårsrapport for 1. kvartal 2018 Selskabsmeddelelse nr. 4 2018 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 17. april 2018 Omsætningen i perioden 1. januar

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2018 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2018

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2018 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2018 Selskabsmeddelelse nr. 7 2018 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 20. november 2018 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2018

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 23. august 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 23. august 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 23. august 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2013 Udviklingen i SKAKO Vibration er positiv,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 17. august Delårsrapport for 1. halvår 2018

Selskabsmeddelelse nr København, den 17. august Delårsrapport for 1. halvår 2018 Selskabsmeddelelse nr. 6 2018 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 17. august 2018 Omsætningen i perioden 1. januar

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Første kvartal 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR FØRSTE KVARTAL 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q1 2017 Q1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 87,287

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Første kvartal 2018 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR FØRSTE KVARTAL 2018 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t. DKK Q1 2018 Q1 2017 Helåret 2017 Nettoomsætning 77.016

Læs mere

Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. januar 30. september 2014

Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. januar 30. september 2014 Til NASDAQ Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen har i dag behandlet og

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2016

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2016 Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 1 / 2017 Aarhus, 28. februar 2017 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2016 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2014

Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 22. maj 2014 Selskabsmeddelelse nr. 07/2014 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2014 Ordreindgangen i SKAKO koncernen har samlet set været

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. oktober 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. oktober 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. oktober 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2015 SKAKO A/S realiserede i årets første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Omsætning 14.390 14.531 Produktionsomkostninger (6.135) (6.118) Bruttoresultat 8.255 8.413 Salgs- og distributionsomkostninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 18. april 2017 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017

Selskabsmeddelelse nr København, den 18. april 2017 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3 2017 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 18. april 2017 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR KONCERNEN

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR KONCERNEN TOTALINDKOMSTOPGØRELSE RESULTATOPGØRELSE Omsætning 2.1, 2.2 20.281 16.737 Produktionsomkostninger 2.3-5.058-4.544 Bruttoresultat 15.223 12.193 Salgs-, distributions- og markedsføringsomkostninger 2.3-5.838-4.722

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014

Delårsrapport for 1. kvartal 2014 19.05.14 Meddelelse nr. 11, 2014 Delårsrapport for 1. kvartal 2014 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2014. Delårsrapporten

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 21. maj 2013 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 21. maj 2013 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 21. maj 2013 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 31. marts 2013: Udviklingen i SKAKO Vibration er fortsat positiv

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 13.05.15 Meddelelse nr. 10, 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015. Delårsrapporten

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal 2012 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR KONCERNEN 1. JANUAR DECEMBER

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR KONCERNEN 1. JANUAR DECEMBER TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR KONCERNEN RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN Omsætning 2.1, 2.2 22.781 20.281 Vareforbrug 2.3-5.815-5.058 Bruttoresultat 16.966 15.223 Salgs-, distributions- og markedsføringsomkostninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 24. februar 2017 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2011

Delårsrapport for 1. halvår 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 12 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2018

Delårsrapport for 1. halvår 2018 1 af 14 Delårsrapport for 1. halvår 2018 Victoria Properties A/S har igangsat drift i halvåret. Perioderegnskabet i overskrifter Selskabet realiserede et resultat før skat på DKK -0,5 mio. for 1. halvår

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr Side 1 af 13 Side 2 af 13 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 38.504 33.014 95.247 84.324 115.643 Af- og nedskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

mio. kr. 3. kvt. 3. kvt. 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12

mio. kr. 3. kvt. 3. kvt. 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2017 2016 2016 mio. kr. 3. kvt. 3. kvt. 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (9 mdr.) (9 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 410,8

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr Side 1 af 14 Side 2 af 14 o o Side 3 af 14 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 28.996 29.246 56.743 51.309 115.643 Afskrivninger

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere