Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Toftlund - Tirslund Kirkeblad"

Transkript

1 Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2009 MARTS - APRIL - MAJ Nr. 1 1

2 Fadervor af Gerda Melchiorsen»Han kan mere end sit Fadervor«sådan siger vi somme tider i anerken delse af et menneskes viden og klogskab. Førhen var det nemlig en helt naturlig og obligatorisk sag at kunne bede et Fadervor. Det er det blot ikke mere. Og det er et stort tab for os. Fadervor er den bøn, som Jesus lærte sine disciple at bede og det helt unikke er, at vi får lov til at kalde Gud Vor Far. Det giver straks en nærhed og fortrolighed, som ikke kendes i andre religioner. Da Jesus lærte sine disciple bønnen (Matthæus ev. 6,9-13) sagde han, at når de bad den, behøvede de ikke at sige mere, for Gud kender vores behov. Fadervor er en gave til os. Den gives os uden betingelser og vi må bruge den så ofte, vi overhovedet kan. Den bliver aldrig slidt eller forældet. De ord, der siges, er lige brugbare i dag som for 2000 år siden. Vi lovpriser Gud storhed, beder om tilgivelse og dagligt brød og om at Gud vil befri os fra det onde. Med Fadervor i hukommelsen har vi altid ord, vi kan bruge, når vi vil henvende os til Gud. Nogle mennesker gør det dagligt, andre sjældnere og nogle gør det kun, når de er i nød. Men også da er det vigtigt, at kunne ord, som man ikke skal lede efter. Der har på det seneste været debat om, hvorvidt skoler stadig kan tillade sig at have Fadervor med i morgensangen med eleverne. Vi lever i et frit land og på de skoler, hvor det er naturligt og hvor der er enighed om det, kan man roligt blive ved. Det skal ingen andre blande sig i og der skal ikke lovgives om den slags. I virkeligheden kunne jeg ønske mig, at det var en selvfølge på alle landets skoler. Men først og sidst er det forældrenes opgave at give bønnen videre til deres børn. Ved døbefonten beder menigheden Fadervor sammen med forældre og faddere. Hermed er bønnen givet videre som dåbsgave til den nydøbte. Og dåbsgaver pakker vi normalt ud. Fadervor bliver til en brugbar og værdsat gave, når forældre pakker den ud sammen med deres børn ved at bede bønnen sammen med dem, f.eks. hver aften, når de bliver lagt i seng. Måske er der en blufærdigheds tærskel, der skal overskrides, men når man først har vovet det, vil man opdage, at der er en rigdom i at kunne give sit barn en bøn med ud i livet. Det giver tryghed. 2

3 Foredragsaften Præst og menighed i lyst og nød Sognepræst Jens Bisgaard holder mandag den 23. marts kl på Herrestedgaard et bredt, muntert foredrag om forholdet mellem præst og menighed fra reformationen op til i dag. Blandt indholdet kan nævnes, hvordan det siden reformationen er gået for sig, når menighederne har valgt deres præster, om hvordan menighederne har styret deres præster ved at beskære deres indtægter, klage til kongen eller ved direkte at mobbe præsten ud af sognet. Om rationalistiske præster, der ville være lærere for deres menigheder, grundtvigske præster, der ville leve med deres menigheder som mand og kone, og missionske præster, der ville leve med menigheden som brødre og søstre. Alle er meget velkomne til denne aften. Der serveres som sædvanligt kaffe med hjemmebag til 20. Hverdagsgudstjeneste Da der et par søndage i marts ikke er gudstjeneste i Tirslund kirke inviteres der i stedet til almindelig gudstjeneste en hverdagsaften, nemlig torsdag den 5. marts kl Alle er velkomne og der serveres en kop kirkekaffe i våbenhuset efterfølgende for dem, der har tid og lyst til en lille snak. Salmestafet Salmestafetaftenerne er kommet for at blive! i hvert fald så længe, der er så god tilslutning. I april måned er stafetten givet videre fra de to, der havde den i februar, Birgit Madsen og Hugo Thøfner, til henholdsvis Jensine Schmidt, der bor i Åbøl og som er kendt bl.a fra sit tidligere arbejde i byrådet og menighedsrådet og til pens. kommuneingeniør Andreas Andresen fra Toftlund. De to vil torsdag den 23. april komme med oplæg til de salmer, som de gerne synger. Forsidebilledet: Altertavlen i Tirslund kirke er sengotisk- fra begyndelsen af 1500 tallet. De tre store fi gurer i midten er Maria med barnet, Nåde stolen og Sct. Clemens. Sidstnævnte var pave i Rom fra år Han blev kastet i havet bundet til et anker. Derfor står han på altertavlen med et anker i højre hånd. Nådestolen er udtryk for den tronstol, hvorpå Gud sidder med Jesus ved sin højre hånd. Gud har givet sin søn som sonoffer for vore synder. Derfor lever vi i Guds nåde og kan synge i den skønne pinsesalme:»i al sin glans nu stråler solen, livslyset over nådestolen «3

4 Præsentation Formændene for Tirslund og Toft lund menighedsråd er blevet bedt om at præsentere sig for bladets læsere og fortælle om, hvordan og hvorfor de kom ind i menighedsrådsarbejdet og hvad de anser som kirkens vigtigste opgaver. Dorthe Thorgaard formand for Toftlund menighedsråd: Jeg har siddet i Toftlund menighedsråd i 16 år (4 perioder), hvoraf jeg har været formand i de 12 og jeg er således lige gået i gang med min 5. periode. Min interesse for kirken har jeg hovedsageligt igennem mit engagement som barn og ung i FDF og da jeg i 1992 kom ind i menighedsrådet var det på opfordring fra Anders Kveiborg, da der skulle findes en afløser for ham fra Socialdemokratiet. Men efterhånden er forskellen mellem partier og lister udvisket i menighedsrådet. Nu er vi alle valgt på en fællesliste og in gen tænker på, hvilket politisk parti eller kirkelig retning, man repræsenterer. Vi har et fint samarbejde og jeg har som formand stor opbakning fra alle sider i menighedsrådet. Derfor glæder jeg mig altid til at skulle til menighedsrådsmøde, for der er en høj grad af villighed til at få sagerne til at glide og til at arbejde med på det, som kirken står for. Der er opbakning til nye ideer og der er åbenhed om tingene. Den vigtigste opgave for kirken er at give plads for alle, især børnene og de unge. Søndagsgudstjenesten skal der ikke laves om på, men der skal være alternativer på andre tidspunkter. Og det synes jeg vi har ved vores kirke. Der er efterhånden afprøvet mange ting: spaghettigudstjenester, ungdomsgudstjenester og børnegudstjenester og nu planlægger vi at starte babysalmesang, så vi også har et tilbud til unge mødre. Vi har en god deltagelse ved gudstjenesterne, men den kunne selvfølgelig være endnu bedre i betragtning af sognets størrelse. Så der er hele tiden noget at arbejde med. I de år, jeg har været med i menighedsrådet, er der sket mange ting. Vi har renoveret kirken det var i min første periode som formand, og derfor utroligt spændende- vi har købt og renoveret Herrestedgaard og vi har bygget nye mandskabsfaciliteter. Jeg synes, vi har gode forhold ved kirken og vi har et personale, der arbejder godt med på alt, hvad der foregår. 4

5 Præsentation Børge Hansen formand for Tirslund menighedsråd: Ved menighedsrådsvalget i 1988 syntes mine naboer her i Gøttrup området, at nu var det min tur til at tage en tørn i Tirslund menighedsråd og ved orienteringsmødet i Tirslund forsamlingshus samme år kom jeg på listen og har med undtagelse af en 4 årig periode været i Tirslund menighedsråd siden. I rådet har jeg gennem alle årene mødt mange ildsjæle, som virkelig har værnet om vores lille domkirke i Tirslund. Overordnet set er det menighedsrådets opgave at sørge for de praktiske gøremål omkring kirken, så gudstjenesten kan afvikles på et godt og etisk fundament og at sikre et godt arbejdsklima i og omkring kirken. Kommunalreformen var medvirkende til, at Tirslund sogn skiftede Bevtoft/ Tirslund pastorat ud med Toftlund/Tirslund pastorat og det har været til stor glæde, ikke mindst for vores minikonfirmander og konfirmander, der nu følger deres kammerater til undervisning. For mig er det vigtigt, at vore børn kender vores kristne kulturarv, som vi kan have glæde af hele livet igennem. Alt skal være større enheder i disse år og menighedsrådene vil i de kommende år komme under pres af forskellige betænkninger og cirkulærer om ændringer i folkekirken. Ind imellem har jeg også tænkt på, om Tirslund kirke var på vej til at blive en lejlighedskirke, men det sidste år har været en stor opmuntring. Der har været større tilslutning til vore gudstjenester og andre arrangementer, desuden går vi i kirke på tværs af vore sognegrænser og det er dejligt. I det hele taget synes påstanden om folkekirkens krise at være et indiskutabelt mantra, som blot bliver gentaget igen og igen uden at svare til virkeligheden. Kirken skal være et ankerpunkt i vores landsbysamfund i Tirslund og igen er det lykkedes at få nye, engagerede personer i menighedsrådet med mange gode ideer og det er jo ingen ulempe, at de også kan lave gule ærter til fællesspisning. Vore præster, kirkesangere, organister og gravere fungerer i et fortrinligt samarbejde på tværs af pastoratet og jeg ved, at mange af vores folkekirkemedlemmer sætter stor pris på vort personale ved kirkerne. Menighedsrådene arbejder for øjeblikket med et nyt tiltag: Babysalmesang. I en utryg verden er det mit håb at»dåbens lys er tændt, når livet slukkes. (nr. 448 i salmebogen) Menighedsrådets arbejde kan følges på vo res hjemmeside: desuden kan re fe ratet fra menigheds - rådsmøderne ses i våbenhuset. 5

6 KLF, Kirke & medier har 75 års jubilæum KLF, Kirke & Medier for Toftlund og omegn markerer søndag den 8. marts lokalforeningens 75 års jubilæum. Festdagen begynder med fællesgudstjeneste i Toftlund kirke kl , hvor landsformand Lars Peter Melchiorsen prædiker. Efterfølgende er der kirkefrokost på Herrestedgaard og kl.13 er der foredrag ved programmedarbejder, Anders Agger fra Danmarks Radio. Han fortæller om den gode historie med den gode formidling. Mange vil huske Anders Agger fra programmer som dokumentarserien om Herlufsholm, 3.z og Cyklus. Han er en fængslende og spændende formidler. Frokost, foredrag og eftermiddagskaffe koster 50 kr og der er tilmelding til sognepræst Gerda Melchiorsen. (se adresse m.m. bag i kirkebladet) Sogneindsamling Tirslund og Toftlund sognes menighedsråd og frivillige er atter med blandt de mere end 1200 sogne i Danmark, når der søndag den 1. marts arrangeres sogneindsamling til fordel for verdens sultende. Folkekirkens Nødhjælp har i år valgt»sult«som tema for indsamlingen og udover, at der konstant er brug for penge til at stille blot den basale sult hos millioner af mennesker, har de stigende fødevarepriser gjort behovet endnu mere akut. Vi tager meget gerne imod indsamlere, der vil være med til at gøre en forskel (man kan henvende sig til sognepræst Gerda Melchiorsen) og vi håber, at alle i sognene vil tage godt imod, når vi kommer rundt med raslebøsserne. Vi samler ind om formiddagen og holder derfor fælles gudstjeneste i Toftlund kir ke kl

7 Marts Sogneindsamling i begge sogne. Folkekirkens Nødhjælp. 1. Fællesgudstjeneste i Toftlund kirke kl Gerda Melchiorsen 1. søndag i fasten. Matthæus ev. 4, Kirkekoret medvirker KFUM & KFUK Voksenarbejde i Midtlandet: Tidl. formand for folketinget, Christian Mejdahl, Løgstør.»Fra plovfuren - gennem et langt liv i politik«i Gram menighedshus Danmission. Kvindekreds på Herrestedgaard IM. Vækkelsesmøde på De unges Hjem ved missionær Henrik Dideriksen, Esbjerg. 5. Gudstjeneste i Tirslund kirke kl Gerda Melchiorsen. Kaffe i våbenhuset Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem. 8. Fælles festgudstjeneste i Toftlund kirke kl Lars Peter Melchiorsen. KLF, Kirke & Medier for Toftlund og omegn fejrer 75 års jubilæum. 2. søndag i fasten. Matthæus ev. 15, Midt Syd Kantori medvirker. Børnepasningstilbud Kirkefrokost og foredrag på Herrestedgaard ved programmedarb. i DR: Anders Agger. (se omtale) IM Bibelkreds hos Birgith og Viggo Stidsen, Chresten Jacobsensvej Læseklub på Herrestedgaard. Ole Hartling:»Liv og død i menneskers hænder«, kap. 3 og»den hvide konge«af Györgi Dragoman KFUM & KFUK bibelkreds hos Mette og Torben Clausen, Jægerskoven Gudstjeneste i Tirslund kirke kl Gerda Melchiorsen Gudstjeneste i Toftlund kirke kl Gerda Melchiorsen 3. søndag i fasten. Lukas ev.11,

8 Menighedsrådsmøder på Herrestedgaard De unges Hjems bibelkreds hos Lis og Helge Holm, Kornvang IM Eftermiddagsmøde på De unges Hjem ved missionær Thomas Iversen, Rødding Fredagsklub for alle børn på De Unges Hjem 22. Gudstjeneste i Tirslund kirke kl Jens Bisgaard Gudstjeneste i Toftlund kirke kl Jens Bisgaard Midfaste. Johannes ev. 6, Foredrag på Herrestedgaard ved sognepræst Jens Bisgaard:»Præst og menighed i lyst og nød«(se omtale) Fællesmøde på De unges Hjem ved Knud Erik Hansen, Sommersted:»Skabt i Guds billede« Koncert i Toftlund kirke med elever fra Tønder Musikskole og Toftlund Kirkes Børne- og Ungdomskor. 29. Gudstjeneste i Tirslund kirke kl Gerda Melchiorsen Gudstjeneste i Toftlund kirke kl Gerda Melchiorsen Mariæ bebudelses dag. Lukas ev. 1, Forberedelse af sognerejse til Rom på Herrestedgaard Danmission. Kvindekreds på Herrestedgaard April Danmission. Forårsstævne i Agerskov missionshus Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem 5. Gudstjeneste i Tirslund kirke kl Jens Bisgaard Gudstjeneste i Toftlund kirke kl Jens Bisgaard Palmesøndag. Matthæus ev. 21, 1-9. Kirkekoret medvirker. Kirkekaffe på Herrestedgaard 9. Gudstjeneste i Tirslund kirke kl Jens Bisgaard Gudstjeneste i Toftlund kirke kl Jens Bisgaard Skærtorsdag. Matthæus ev. 26,

9 10. Fællesgudstjeneste i Toftlund kirke kl Gerda Melchiorsen. Langfredag. Liturgisk med læsninger, musik og salmer. Violinist Peter Fievé medvirker. 12. Gudstjeneste i Tirslund kirke kl Gerda Melchiorsen Gudstjeneste i Toftlund kirke kl Gerda Melchiorsen Påskedag. Markus 16, 1-8. Kollekt til KFUM og KFUK i Danmark. Børnepasningstilbud 13. Fællesgudstjeneste i Toftlund kirke kl Gerda Melchiorsen Anden påskedag. Lukas 24, IM Bibelkreds hos Else og Thyssen Schmidt, Langelinje Læseklub på Herrestedgaard. Ole Hartling:»Liv og død i menneskers hænder«, kap Koncert i Toftlund kirke med Luthersk Missions Brass Band, Haderslev og Midt Syd Kantori Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem KFUM & KFUK bibelkreds hos Grethe og Erling Due Pedersen, Hyrupvej Gudstjeneste i Tirslund kirke kl Gerda Melchiorsen Gudstjeneste i Toftlund kirke kl Gerda Melchiorsen 1. søndag efter påske. Johannes ev. 20, Menighedsrådsmøder på Herrestedgaard Salmestafet på Herrestedgaard ved Jensine Schmidt, Åbøl og Andreas Andresen, Toftlund Familieaften på De unges Hjem ved cand.teol. Kirsten Bjerrum, Abild. 26. Fællesgudstjeneste i Toftlund kirke kl Jens Bisgaard 2. søndag efter påske. Johannes ev. 10, Pilgrimsvandring til Bevtoft kirke (se omtale) Danmission. Forårsmøde i Gram Menighedshus. Generalforsamling og foredrag ved frivillig netværkskonsulent i Haderslev Stift, Else Duedahl.

10 Maj Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem 3. Gudstjeneste i Tirslund kirke kl Gerda Melchiorsen. Konfirmation Gudstjeneste i Toftlund kirke kl Jens Bisgaard. Konfirmation. 3. søndag efter påske. Johannes ev. 16, Kirkekoret medvirker Danmission. Kvindekreds på Herrestedgaard IM Bibelkreds hos Inger Holm, Søndergade 28.st. 8. Gudstjeneste i Toftlund kirke kl Gerda Melchiorsen. Konfirmation. Bededag. Matthæus ev. 3, Kirkekoret medvirker 10. Gudstjeneste i Tirslund kirke kl Gerda Melchiorsen Gudstjeneste i Toftlund kirke kl Gerda Melchiorsen. Konfirmation. 4. søndag efter påske. Johannes ev. 16, Kirkekoret medvirker Forberedelse af sognerejse til Rom på Herrestedgaard Menighedsrådsmøder på Herrestedgaard IM Eftermiddagsmøde på De unges Hjem ved missionær Ingrid Louise Lund, Haderslev Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem KFUM & KFUK bibelkreds hos Kirsten og Niels Christiansen, Gl. Toftlundvej Gudstjeneste i Tirslund kirke kl Jens Bisgaard Gudstjeneste i Toftlund kirke kl Jens Bisgaard 5. søndag efter påske. Johannes ev., 16, 23b Gudstjeneste i Tirslund kirke kl Gerda Melchiorsen Gudstjeneste i Toftlund kirke kl Gerda Melchiorsen Kristi himmelfarts dag. Markus 16, Kollekt til Folkekirkens Mission.

11 Danmission og KFUM & KFUK. Kristi Himmelfartsstævne på Sommersted Efterskole. Tale ved sognepræst Gerda Neergaard Jessen, Skorup. 24. Gudstjeneste i Tirslund kirke kl Gerda Melchiorsen Gudstjeneste i Toftlund kirke kl Gerda Melchiorsen 6. søndag efter påske. Johannes ev., 15, 26-16,4. Børnepasningstilbud Fælles bibeltime på De unges Hjem ved sognepræst Benedikte Bock Pedersen, Haderslev:»At tro, det er « Læseklub på Herrestedgaard 31. Gudstjeneste i Tirslund kirke kl Jens Bisgaard Gudstjeneste i Toftlund kirke kl Jens Bisgaard Pinsedag. Johannes ev. 14, Kirkekoret medvirker. Friluftsgudstjeneste Mandag den 1. juni, 2. pinsedag, er der igen fælles friluftsgudstjeneste for sognene i den forhenværende Nørre Rangstrup kommune. Denne gang fore går gudstjenesten i præstegårdsha ven i Agerskov. Deltagerne bedes som sædvanligt medbringe stol eller tæppe samt kaffekurv. I tilfælde af regnvejr foregår guds tje nesten i Agerskov kirke. 11

12 Konfirmation Konfirmation i Toftlund kirke den 3. maj kl Thomas Dittfeld Appel Haverbækvej 8 Mette Riis Bjørnskov Høllevang 39 Simon Khatibzadeh Buch Bakken 9 Camilla Kurth Ehlers Høllevang 145 Marie Bredahl Gad Jægerskoven 58 Melanie Skov Hansen Høllevang 103 Louise Heiselberg Stenderup Skolevej 1, st. tv. Jesper Wanner Henriksen Ryttervænget 14 Christian Hundebøl-Bredahl Kornvang 40 Lasse Nissen Jensen Kongehøjen 64 Kristina Kjergaard, Høllevang 147 Kasper Clausen Hoff Lange Nyboder 5 Jonas Fogh Larsen Søndergade 48 Michael Mathiesen Markvænget 32 Tanja Margarethe Nielsen Skovsbjergvej 10 Gitte Pedersen, Bakkevænget 62 Sussi Moshage Sommerlund Østergade 60 Claus Knudsen Weidemann Vestergade 3 12

13 Konfirmation i Toftlund kirke den 8. maj kl Nicolai Kjær Andresen Søndergade 46 Lena Schjerning Attermann Bakkevænget 32 Katrine Sloth Bennetsen Ahornvej 26 Kasper Engelhardt Bossen Timmelsvang 1 Kent Bryhl Tingvej 7, Branderup Michael Dittfeld Herrestedgade 10 Mette Skjoldnæs Dørr Hovedgaden 48, Agerskov Caroline Maria Fares Bakken 11A Nicolaj Rolskov Jacobsen Pughøjvej 4 Philip Mathis Jensen Markvænget 20 Maria Johansen, Bøgevej 9 Jessica Underbjerg Jørgensen Lindholmvej 3 Stefan Kure, Høllevang 113 Helena Lassen, Gramvej 9 Mai Lehtonen Madsen Koldingvej 18 Malene Keller Madsen Høllevang 105 Mette Nielsen Østergade 28, st. tv. Cindy Pedersen Høllevang 255 Sandra Helene Fischer Pedersen Åbølvej 8 Freja Printz Ringbæk Østergade 14 Nick Schaumann Markvænget 2 Frida Cecilie Lassen Schmidt Chr Jacobsens Vej 8 Jesper Skøtt-Petersen Allerupvej 1 Maria Elisabeth Egeris Svendsen Østergade 49 Mie Amalie Hejberg Sørensen Kornvang 13 13

14 Konfirmation fortsat... Konfirmation i Tirslund kirke den 3. maj kl Jesper Lykke Hedegaard Andersen Kirkebjergvej 17, Åbøl Mathilda Ebsen Rom Hyrup Skovvej 1, Gøttrup Konfirmation i Toftlund kirke den 10. maj kl Bjarne Bahnsen Beck Damparken 38 Daniel Boytang Bennetzen Grønningen 11 Mathias Berglind Voss Hansen Elmevej 3 Mikkel Hjortlund Hansen Pughøjvej 3 Majbritt Lassen Kongehøjen 36 Jens Peter Due Lauritzen Høllevang 109 Jesper Olson Niemann Engvej 1 Dorthe Bro Nissen Åbølvej 2B 14

15 Kirkebil Ældre og gangbesværede er velkomne til at benytte kirkebilen. Ring dagen før til Agerskov taxa, tlf: Adresser: Sognepræst Gerda G. Melchiorsen, Tårnvej 1, Toftlund tlf: mobil: Sognepræst oa.jens Bisgaard, Vivaldisvej 13, Herning tlf: Organist Lars Elmholdt Christesen (Toftlund kirke), Markvænget 69, tlf: Organist Casper Christiansen, (Tirslund kirke) Gl. Toftlundvej 3, tlf: Kirkesanger Mette Frost Clausen, Jægerskoven 20, Toftlund, tlf: Kirkesanger Ulla Jepsen, Risager 27, Haderslev, tlf: Kirkesanger Grethe Madsen, Kastanievej 16, Toftlund, tlf: Kirkegårdsleder og kirketjener Jes Jessen, (Toftlund kirke) Geestrupvej 29, tlf: Kirkegårdskontoret, Melvang, Toftlund (træffetid kl ), tlf: Kirketjener og graver (Tirslund kirke) Bjarne Rasmussen, Bevtoftvej 16, tlf: Herrestedgaard, Herrestedtoft 1, tlf: Toftlund menighedsråd: Formand: Dorthe Thorgaard, Østervang 3, tlf: Næstformand: Britta Heick Hansen, Ørderup Kirkevej 48, tlf: Kasserer: Tove Lorentzen, Mariavænget 25, tlf: Kirkeværge: Niels Juul Lauridsen, Elmevej 13, tlf: Sekretær: Birgitte Lautrup-Nielsen, Svinget 1, tlf: Medarbejderrepræsentant: Jes Jessen, tlf: Øvrige medlemmer: Børge Lund, Grethe Madsen og Christian Iver Petersen. Tirslund menighedsråd: Formand: Børge Hansen, Hyrup Skovvej 5, Gøttrup, tlf: Næstformand: Ruth Iversen, Åbøl Østermarksvej 6, Åbøl, tlf: Kasserer: Anne Berit Holm, Haverbækvej 2, Gøttrup, tlf: Kirkeværge: Torben Steensbeck, Lille Åbølvej 6, Åbøl, tlf: Sekretær: Karin Jørgensen, Tirslundvej 24, Tirslund, tlf: Medarbejderrepræsentant: Bjarne Rasmussen, tlf: Kirkernes hjemmeside: eller Toftlund-Tirslund sognes kirkeblad udgives af menighedsrådene. Redigeres af sognepræst Gerda Melchiorsen. Omdeles af Post Danmark. Trykkes på Videbæk bogtrykkeri. Udkommer i slutningen af februar, maj, august og november. Deadline til næste nummer: 1. april. 15

16 604 Pilgrimsvandring Søndag den 26. april er der igen mulighed for at deltage i en vandring, der begynder med højmessen i Toftlund kirke og slutter med en andagt, denne gang i Bevtoft kirke. Vandringen går ad små veje ud over Hyrup og ruten er på ca 10,5 km. Ved vejs ende serveres kaffe og kage inden andagten, der forventes at finde sted omkring kl Hjemtransporten skal deltagerne selv sørge for. Som regel er der ekstra plads i nogle af bilerne, så man skal ikke afholde sig fra at gå med selvom man ikke har nogen til at hente sig. Det er gratis at deltage. Koncert med kor og brassband Toftlund kirke danner torsdag den 16. april kl ramme for en koncert med Luthersk Missions Brass Band fra Haderslev i samarbejde med Midt Syd Kantori, der ledes af kirkens organist, Lars E. Christesen. Brassbandet er udsprunget af»lund basunkor«for 90 år siden og har eksisteret i Haderslev i mere end 40 år. Repertoiret spænder fra klassisk til swing. Bandet deltager i forskellige arrangementer, dels i LM, men også i andre kirkelige sammenhænge som f.eks. kirkekoncerter og friluftsarrangementer. Bandet ledes af Jimmy Sode-Larsen. Der er fri entré til koncerten. 16

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2012 juni juli august Nr. 3 1 Er du løg eller træ? af sognepræst Jens Bisgaard Træets liv er udvendigt. Det lægger årring udenpå årring og lægger dermed stadig større afstand

Læs mere

Toftlund Kirkeblad MARTS APRIL MAJ. Nr.

Toftlund Kirkeblad MARTS APRIL MAJ. Nr. Toftlund Kirkeblad 2007 MARTS APRIL MAJ Nr. 2 Regnbuen håbets symbol "Er klimaforandringerne tegn på, at jordens undergang er nær?" Det er der ingen, der kan svare sikkert på, for ingen ved hvor længe

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2010 MARTS - APRIL - MAJ Nr. 1 1 Pinsen er rød I en gammel dansk sang hedder det:»til pinse, når skoven bli r rigtig grøn..«og da pinsen falder i det skønneste forår, forbinder

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2012 december januar februar Nr. 1 1 Hvor meget mørke skal der til for at slukke et lys? af sognepræst Jens Bisgaard Hvor meget mørke skal der til for at slukke et lys? Svaret

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2012 marts april maj Nr. 2 1 Et udfordrende besøg af sognepræst Gerda Melchiorsen Konfirmanderne har i januar måned haft besøg af 21 årige Pia Kallestrup fra Ballum. Hun fortalte

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2013 marts april maj Nr. 2 1 Håbet er lysegrønt sognepræst Gerda Melchiorsen Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium. Sådan

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2008 MARTS - APRIL - MAJ Nr. 1 1 Såtid af Gerda Melchiorsen Det er forår og dermed også såtid for haveejere og landmænd og alle, der har lidt muld at plante i. Men det er

Læs mere

for Arrild, Tirslund & Toftlund sogne

for Arrild, Tirslund & Toftlund sogne Kirkeblad for Arrild, Tirslund & Toftlund sogne Billedet er fra indsættelsen af sognepræst Marianne Zeuthen. Fra venstre: Provst Thala Juul Holm, den nye sognepræst Marianne Zeuthen, afgåede sognepræst

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad Nyt tilbud! Babysalmesang i Toftlund kirke. Se side 6 2009 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER Nr. 3 1 Velkommen til en ny sæson! Efter en dejlig sommer er vi igen klar til en

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2011 marts - april - maj Nr. 2 1 Moderne mennesker higer efter stilhed af Gerda G. Melch ior sen Sådan lød overskriften på forsiden af nytårsudgaven af min daglige avis. Artiklen

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2013 december januar februar Nr. 1 1 Gud er større end mig og kom til mig af sognepræst Jens Bisgaard Juleaften fejrer vi, at Gud kom til os og blev her. Vi er ikke som forældreløse

Læs mere

Toftlund Kirkeblad. 2006 JUNI JULI AUGUST Nr. 3

Toftlund Kirkeblad. 2006 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Toftlund Kirkeblad 2006 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Forsidebilledet: Et udsnit af Mejlby Tapetet, som her ses i hele sin længde. Det hænger flot i Toftlund kirke og er blevet beundret af mange. Det kan ses

Læs mere

Toftlund Kirkeblad. 2006/2007 DECEMBER JANUAR FEBRUAR Nr. 1

Toftlund Kirkeblad. 2006/2007 DECEMBER JANUAR FEBRUAR Nr. 1 Toftlund Kirkeblad 2006/2007 DECEMBER JANUAR FEBRUAR Nr. 1 Forsidebilledet er et billede fra Toftlund kirkes pulpitur. På pulpituret ses de 10 brudejomfruer- de fem kloge og de fem tåbelige. Her er en

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2010 JUNI - JULI - AUGUST Nr. 2 1 Det er så yndigt at følges ad... historien om en bryllupssalme Af Jens Bisgaard Det er ikke nyt, at sangskrivere lader sig inspirere af hinanden,

Læs mere

RØDDING SOGNEKIRKE KIRKEBLAD NR. 2 2002 33. ÅRGANG MARTS APRIL MAJ

RØDDING SOGNEKIRKE KIRKEBLAD NR. 2 2002 33. ÅRGANG MARTS APRIL MAJ RØDDING SOGNEKIRKE KIRKEBLAD NR. 2 2002 33. ÅRGANG MARTS APRIL MAJ L ANGFREDAG Profeten Esajas skriver (Es. 53): Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran Herren

Læs mere

KIRKEBLAD. for Arrild, Tirslund & Toftlund sogne

KIRKEBLAD. for Arrild, Tirslund & Toftlund sogne KIRKEBLAD for Arrild, Tirslund & Toftlund sogne Konfirmanderne går på og studerer påskedugen. Den er 22 m lang og er en illustration af påskedagenes begivenheder med indtoget, nadvermåltidet, korsfæstelsen

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2012 september oktober november Nr. 4 1 Lykken er ikke gods eller guld af sognepræst Gerda Melchiorsen Sådan skrev forfatteren Charles Gandrup i 1907 i en sang, der senere

Læs mere

for Arrild, Tirslund & Toftlund sogne Tak for 26 gode år! dec jan feb

for Arrild, Tirslund & Toftlund sogne Tak for 26 gode år! dec jan feb Kirkeblad for Arrild, Tirslund & Toftlund sogne Tak for 26 gode år! 1 2015 dec jan feb Tak Af sognepræst Gerda G. Melchiorsen Med udgangen af februar 2015 går jeg på pension. Min mand bliver fra 1. december

Læs mere

Kirkeblad. Arrild -Toftlund - Tirslund. 2013 september oktober november Nr. 4

Kirkeblad. Arrild -Toftlund - Tirslund. 2013 september oktober november Nr. 4 Arrild -Toftlund - Tirslund Kirkeblad Så hyggeligt ser det ud, når Mette Clausen holder babysalmesang i Toftlund kirke. På nuværende tidspunkt er et nyt hold netop gået i gang (uge 34 - tirsdage kl. 10)

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

for Arrild, Tirslund & Toftlund sogne

for Arrild, Tirslund & Toftlund sogne Kirkeblad for Arrild, Tirslund & Toftlund sogne Fra fastelavnsgudstjenesten i Tirslund Kirke. 3 2016 juni juli aug 2 Gud! Jeg begriber dig ikke... Herre, du ser mig, du ved, hvem jeg er. Jeg kan flygte,

Læs mere

Agerskov & Branderup. Juni Juli August

Agerskov & Branderup. Juni Juli August KirkeBladet 3 Tirsdagscafé med påskedekorationer Indhold Sommer og hverdag... 2 Tirsdagscafé.... 3 Nyt om præstegårdem... 4-5 Grillgudstjeneste i shelter... 7 Gudstjenester... 8 2014 Juni Juli August Agerskov

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

for Arrild, Tirslund & Toftlund sogne

for Arrild, Tirslund & Toftlund sogne Kirkeblad for Arrild, Tirslund & Toftlund sogne Arrild-Branderup FDF på vej til nytårsparade i Arrild kirke. 2 2014 mar apr maj 2 Hov hov - kunne præsten sige Af sognepræst Peter Boyschau Der findes noget

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d MARTS - MAJ 2013 "Ingen skaber alene" Askov menighedsråd og Grundtvigsk Forum Askov indbyder torsdag d. 14. marts til et spændende møde med kunstneren lars ravn Tid: Kl. 19.30

Læs mere

for Arrild, Tirslund & Toftlund sogne

for Arrild, Tirslund & Toftlund sogne Kirkeblad for Arrild, Tirslund & Toftlund sogne Kvier i Stenderup Enge malet af Niels Ebbe Drewsen 4 2015 sep okt nov 2 Når lånetiden udløber Af sognepræst Peter Boyschau Jeg sagde engang, at så længe

Læs mere

Kirkeblad. Arrild -Toftlund - Tirslund juni juli august Nr. 3

Kirkeblad. Arrild -Toftlund - Tirslund juni juli august Nr. 3 Arrild -Toftlund - Tirslund Kirkeblad Kære læser! Som følge af sammenlægningen mellem Arrild, Tirslund og Toftlund sogne pr. 1. juli udkommer der nu et fælles kirkeblad for sommermånederne. Foreløbigt

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2009/10 DEC - JAN - FEB Nr. 4 1 Glade jul, dejlige jul Lejlighedssalmen, der blev verdenskendt Salmen»Glade jul, dejlige jul«blev komponeret til juleaften 1818 i Oberndorf

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

for Arrild, Tirslund & Toftlund sogne

for Arrild, Tirslund & Toftlund sogne Kirkeblad for Arrild, Tirslund & Toftlund sogne 1 2016 dec jan feb Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling,

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012 HALK OG GRARUP KIRKEBLAD Marts 2012 Juni 2012 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Vi har nu taget behørig afsked med sognepræst Annette Møller Jensen og sagt tak for den gode måde, hun forvaltede præstegerningen i

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Om at give. Jeg kender et gammelt ægtepar. De er i firserne. En gang om året, ved nytårstide,

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Kirkebladet. Juni Juli August 2014 RØDDING - ØSTER LINDET PASTORAT. www.roeddingoesterlindetpastorat.dk

Kirkebladet. Juni Juli August 2014 RØDDING - ØSTER LINDET PASTORAT. www.roeddingoesterlindetpastorat.dk Kirkebladet RØDDING - ØSTER LINDET PASTORAT Juni Juli August 2014 www.roeddingoesterlindetpastorat.dk Præstens klumme Pinse: Det ånder himmelsk over støvet Kære læser! Når dette nummer af kirkebladet kommer

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter Side 12 Gudstjenester & koncerter Søn. 15. maj: Pinsedag 10.30 Outrup Man. 16. maj: 2. pinsedag 10.30 Lødderup: Fælles Gospeldag. Tirsdag 17. maj: Pilgrimmorgensang 9.00 Dragstrup Søn. 22. maj: Trinitatis

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2012

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2012 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Februar til maj 2012 Frydeligt med jubelkor hilses vårens komme, svalen melder trindt på jord: Frostens tid er omme! Land og hav og lundens træ r herligt prydes fjernt og

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern. efterår Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern

Program for Indre Mission i Gjern. efterår Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern Program for Indre Mission i Gjern efterår 2011 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern August tors. 11. 16.00 Rengøring af missionshuset. Kl. 19.00 fællesspisning fre. 19. 17.30 Sommerfest sammen med

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Indvielse af det nye graverhus 1. marts

Indvielse af det nye graverhus 1. marts Indvielse af det nye graverhus 1. marts Nu er det nye graverhus i Horreby blevet færdigt og indvies søndag den 1. marts efter gudstjenesten i Horreby Kirke 10:30 Huset kommer til at indeholde et handicaptoilet

Læs mere

Kirkebladet. Marts April Maj 2013 RØDDING - ØSTER LINDET PASTORAT. www.roeddingoesterlindetpastorat.dk

Kirkebladet. Marts April Maj 2013 RØDDING - ØSTER LINDET PASTORAT. www.roeddingoesterlindetpastorat.dk Kirkebladet RØDDING - ØSTER LINDET PASTORAT Marts April Maj 2013 www.roeddingoesterlindetpastorat.dk Indlæg fra formanden Indlæg fra formanden for menighedsrådet i Rødding Sogn Så er vi kommet godt fra

Læs mere

Efterår 2012 2. udgave

Efterår 2012 2. udgave Vildbjerg Efterår 2012 2. udgave August Torsdag 9. Onsdag 15. Kl 19.30 Bibelkredsene samles Torsdag 16. Kl 19.30 Møde Kreds 1 Fritidsforkynder Jørgen Vindum Sand, Hammerum Emne: Så vælg da livet. 5. mos.

Læs mere

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene 20172020 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Dato Dagens navn Indsamlingsformål/organisation 1. januar 2017 Nytårsdag Bibelselskabet (obligatorisk)

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Fadervor vs. den store tabel

Fadervor vs. den store tabel 38. årgang Nr. 17 Marts - April - Maj 2016 Fadervor vs. den store tabel De fleste af os kender H.C. Andersens fantastiske eventyr Snedronningen om de to børn Kay og Gerda. Kay får en splint af troldens

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

KIRKEBLAD. I påskens tegn. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. I påskens tegn. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD Marts- Juni 2010 Glesborg Fjellerup I påskens tegn Mens jeg sidder og skriver disse linjer er vore to sogne ligesom det øvrige Danmark klædt i hvidt. Efter mange år blev det endelig i vinter

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

BORUP KIMMERSLEV NR. DALBY EJBY. Kirkebladet. Nr. 1 Marts, april & maj 2012 6. årgang. St. bededag

BORUP KIMMERSLEV NR. DALBY EJBY. Kirkebladet. Nr. 1 Marts, april & maj 2012 6. årgang. St. bededag BORUP KIMMERSLEV NR. DALBY EJBY Kirkebladet Nr. 1 Marts, april & maj 2012 6. årgang St. bededag S t. bededag er for mange danskere en kærkommen fridag, og for andre er det store konfirmationsdag, idet

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere