Versionshistorie Zense HomeControl software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Versionshistorie Zense HomeControl software"

Transkript

1 Herunder kan du finde information om hvilke ændringer der er indført i forbindelse med frigivelse af de enkelte versioner af Zense HomeControl. Versionerne er sorteret med nyeste øverst. Zense HomeControl er herefter benævnt ZHC. V o Tilføjet nye skabelons typer til oprettelse af etager. o Forbedret optegning af plantegning. o Tilføjet zoom funktion til plantegning. o Tilføjet MIR2131 og failsafe mode på stikkontakter og din modul med relæ. o GPS position kan nu indtastes korrekt på Windows PC er med engelsk sprog. V o Rettet en kritisk fejl for opslag af gps position ud fra IP adresse. o Rettet Danske, Svenske, Norske, Tyske og Engelske tekster. V o Der kan nu eksporteres energi forbrug fra DIN inputs moduler. o Tilføjet astronomisk ur(sol opgang/nedgang) til aktioner. o Tilføjet udskrivning af installations plantegning. o Tilføjet menu punkt for visning af ID på plantegning. o ZHC kræver nu minimum firmware version i PC boksen. o Det er nu muligt at slå energi forbrugs udlæsning fra. o Tilføjet PDLC funktion til stikkontakter. o Tilføjet følge funktion til langt tryk. o Langt tryk får nu et ikon i stedet for en pil, hvis det er sat op til en speciel funktion. o Indstilling vinduets størrelse huskes ved lukning af ZHC. o Repeating opsætning under projekt indstillinger vises igen. o Rettet en fejl for skift af ikon størrelse for EU betjeningstryk. V o Tilføjet visning af CO2 forbrug. o Puls din inputs moduler som er sat op til bi måler og elektricitet, vises nu under total forbrug. o ZHC kræver nu minimum firmware version i PC boksen. o Forbedret kommunikation imellem enheder og ZHC. o Tilføjet Norsk sprog. o Virtuelle forbindelser bliver nu soteret. o Under energi forbrug er det nu muligt at udlæses et helt års forbrug i stedet for max 1 måned. (Det anbefales at denne funktion kun anvendes med PC Boks version 2, ID der er over 70000). o Rettet en fejl for udlæsning af forbrugs data for pulse din inputs moduler. o Rettet en kritisk fejl under dynamisk overførsel ZenseHome. Alle rettigheder forbeholdt. side 1 af 11

2 V o Der kan nu skannes efter PC Bokse på flere lokalnet, hvis man har mere end et netværks kort. o Der kan nu ud printes versions information under firmware opdatering. o ZHC understøtter nu PC Boks version 2. Hvor blandt andet udlæsning af energi forbrug er omkring 20 gange hurtigere. o Automatisk sluk betingelse for stikkontakter kan nu opsættes til 3000 watt i stedet for 2300 watt. V o Din inputs moduler der er opsat til puls målere kan nu opdeles i hoved og bi måler. Hoved måler vises ikke i total forbrug. o Rettet en fejl for firmware opdatering. Hvis forbindelsen til PC Boksen gik ned ville alle enheder fejle. Der oprettes nu en ny forbindelse til PC Boksen. o Rum bliver ikke længere vist som en via enhed under opsætning af repeater funktionen. Samt ID vises nu på enheder. o Rettet en fejl i kommunikations test hvor ZHC kunne gå ned. o Der kommer ikke længere en fejl hvis man prøver at indsætte en dør/vindue på en tom plan tegning. o Rettet en fejl for firmware opdatering for en mixed installation (EU og DK enheder). o Udskrivning af energi forbrug virker igen på 32bit systemer. V o Rettet en fejl i energi forbrug ved opsætning af forbrugs kategorier. V o Forhold omkring DIN input modul og forbrugskategorier kunne få ZHC til at fejle. o Fejl rettet omkring firmware opdatering der kunne få ZHC til at fejle. V o Tildeling af fast IP og port nummer til PCBoksen tilføjet. o Tilføjet genskabning af standart indstillinger for PC boks over USB. o Forbedret tilslutning til PC boks via LAN. o Tilføjet scanning efter PCBokse på LAN i ZHC. o Tilføjet valg af alle kategorier under energi forbrug. o Når en enhed ingen ID har bliver ID feltet nu sat i fokus når egenskabsvinduet åbnes. o Tilføjet menu punkt under kommunikationsindstillinger for at geninstallering USB driver. o Fjernet Lantronix Device Dectetor og tilføjet ZenseHome PCBoks locator (scan LAN). o Opdateret USB driver Bug fixes o Fejl rettet der kunne få ZHC til at fejle på Win XP hvis XP ikke var fuldt opdateret. o Ved indtastning af ID for din inputs modul bliver vinduet nu opdateret så indgange kan vælges. o Opdatering af Com porte under kommunikations indstillinger sker nu meget hurtigere. o Lampeudtag relæ med pir er som standard ikke længere sat til "Vask og tørretumbler" men belysning. o Standardindstillinger for dæmpbare enheder er er nu lysdæmper aktiv. o Standardindstillinger for langtryk er nu standard lysdæmpning på din indgangs modul og betjenings paneler. Stikkontakt er stadig "Ingen" ZenseHome. Alle rettigheder forbeholdt. side 2 af 11

3 V o Nyt vindue til opsætning af lys scenarier o Tilføjet mulighed for valg af måler indgang på din inputs moduler o Tilføjet LED pære (Forkant/bagkant) til lysdæmpningsmetode. o Enheder vil nu blive tegnet oven på væge, døre og vinduer i stedet for under. o Rettet en afrundings fejl i energi forbrug. o Rettet Tekster o Højere click i drift mode udlæser ikke længere aktuelt strøm forbrug da de data aldrig blev vist. o Der kommer ikke længere en kritisk fejl ved firmware opdatering af PC boks over LAN hvis der er en gammel bootloader i PC boksen. o Der gives ikke længere en fejl besked om en pir aktion rettes på et universaludtag. V o Tilføjet forbrugs kategorier. o Nye tekster for lysdæmpnings metode. o ZHC starter nu hurtigere op. o Nyt UI til firmware opdatering, vinduet er nu også kombineret med versions information. o Der kan nu udlæses hjemme simulering. o Ved installation af ZHC undersøges nu om Microsoft.net er installeret. o Rettet en fejl i energi forbrug hvis der var enheder som ikke var tilknyttet et rum. o Hvis man starter flere klienter af HomeControl fejlskrives konfigurations filen ikke længere. o Test af forbindelse blokerer ikke længere programmet o HomeControl kræver nu PC-boks firmware eller højere. o Oversigtsvinduet bliver hurtigere optegnet. V o Vis menu s indstillinger huskes nu. o Nyt UI til kommunikations test. o Når projekt filen udlæses fra PC-boksen åbnes den nu i HomeControl. o Rettet en fejl hvor programmet ville crashe hvis man åbnede et projekt fra et skrivebeskyttet medie og prøvede at gemme. o Rettet en fejl for vis af oversigt/toolbox under drift mode. o Hvis man prøver at åbne en korrupt projekt fil resettes tilstanden så man ikke har åbnet et halvt projekt. V o Tilføjet nat dæmpning. o Tilføjet tysk sprog. o Tilføjet progressbar for udlæsning af projekt fil. o Nyt UI til energi forbrug samt funktions forbedringer. o Forbedret kommunikation imellem HomeControl og PC-boks/Enheder. o Hjemme simulering og lys scenarier er fjernt fra langt tryk på stikkontakter. o Rettet en fejl hvor programmet ville crashe hvis et din indgangs modul blev at sat i kø mere end 1gang under dynamisk overførsel. o Bedre performance for baggrunds billeder. o Rettet danske og svenske tekster. o Der kan nu udlæses energi forbrug for store installationer(mere end 74 enheder) o HomeControl kræver nu PC- boks firmware eller højere ZenseHome. Alle rettigheder forbeholdt. side 3 af 11

4 V o Tilføjet baggrunds billeder til plantegning. o Tilføjet engangsadvarsler for dynamisk overførsel og lys scenarier. o Under energi forbrug huskes der nu hvilken periode der vises. o Det er nu muligt at til/fra vælge hvilke enheder hjemme simulering er aktiv på. o Rettet nogle Svenske tekster. o Rettet en fejl for progressbar under udlæsning af forbrugs data. o Indstillings vinduet for enheder har nu en min størrelse og kan ikke minimeres. V o ZHC kræver nu en firmware verion af PC-Boksen der er eller højere. o Tilføjet EU enheder. o Den nyeste firmware til enhederne (1.51.0) installeres nu sammen med ZHC. o Progressbar ved udlæsning af forbrug viser nu hvor lang tid der er tilbage total. o EU og DK enheder har nu sin egen fane og bruger kan vælge hvilke der skal vises første gang ZHC startes, samt fra menuen Vis -> Zense enheder. o Forbedret udskrivning af projekt. o Nye billeder for betjeningstryk - rød (DK) og blå (EU). o Rettet nogle Svenske tekster. o Scenarier bliver nu programmeret når der laves en fuld overførsel til PC-boksen. o Rettet en fejl hvor ZHC ville gå ned hvis man trykkede nej for automatisk opdatering af zensehome og User Account Control var slået til i windows. o Betingelse for lys niveau for et lampeudtag med dæmper bliver nu programmeret hvis lys sensoren er sat til inaktiv og der er en aktion med lys niveau som betingelse. Fejl introduceret i o Fejl ved visning af strøm forbrug. Hvis der var lavet en fejl logning i PC-boksen kunne ZHC gå ned. o Check for opdatering af ZHC forbedret. Kunne låse ZHC i op til 30 sekunder på enkelte routere hvis der ingen Internet forbindelse var. o Fejl når energi forbrugs filer blev omdøbt. Den 6. maj vil data aldrig bliv vist. o Rettet en fejl hvor ZHC kunne gå ned hvis der blev kørt en forbindelses test til PC-boksen og ZHC blev lukket. V o ZHC kræver nu PC-boks firmware version eller højere. Der gives besked til brugeren. o ZHC bliver nu digitalt signet. o Det er nu muligt at vælge månedsvisning i energi forbrugs vinduet. o Din indgangs indstillinger bliver ikke længere vist på betjeningspaneler og stikkontakter i Svensk sprog version. o Energi forbrugs vinduet kan nu også vise års forbrug. o Det er nu muligt at vælge dynamisk routing i en svenske sprog version. o Det er nu muligt at sætte default indstillinger om guidelight skal være aktiv eller inaktiv. o Rettet nogle svenske tekster. o Fjern knappen virker nu under scenarier. o Fejl hvor den sidste dag i måneden ikke blev vist hvis månedsvisning var valgt. o Hvis den valgte måned i energi forbrugs vinduet udlæses fra PC-boksen, opdateres grafen efter som de enkelte dage udlæses. o Rettet positionen på watt pris feltet under energi forbrug. o Langsom lysdæmp tider indeholder ikke længere "Deaktiveret" felt. o Opsatte scenarier bliver nu nulstillet når men laver et nyt projekt. o ZHC kunne gå ned under dynamisk overførsel hvis lys niveau/strøm forbrugs pakker ikke havde den forventede størrelse. o Et scenarie kan ikke længere have et tomt navn. o Scenarie navn bliver nu vist i indstillinger for lang tryk. o Det er nu muligt at deaktivere automatisk sluk igen ZenseHome. Alle rettigheder forbeholdt. side 4 af 11

5 V o Scenarier findes nu under værktøjer i menuen. o Tilføjet mulighed for ændring af default værdier af guidelight og aktiveret lys. o Tilføjet ny "Versionchecker" der giver besked ved program start. Download installation foregår nu automatisk. o Egenskabs vinduet for enheder bliver ikke længere lukket første gang et ID indtastes o Flyttet scenarier ud under værktøjer i menuen. o Udskrivning af energi forbrug fungerer nu under Windows 7/64bit. o Rettet nogle svenske tekster. o Send en linker nu til i svensk sprog version. V o Svenske tekster rettet. o Tilføjet konfiguration af lys scenarier. o Tilføjet en indstilling for valg af dynamisk routing på enheder. o Hvis dynamisk overførsel var aktiv når redigering af scenarie, vil den blive afbrudt. o Fejl ved udlæsning af status på enheder under dynamisk overførsel kunne få ZHC til at gå ned. o Hvis der trykkes ja tak til at opdatering af PC- boksen og der trykkes download efter endt opdatering, opdateres PCboksen ikke igen. V o Svensk link tilføjet generel information i menu en. o Billeder til EU enheder tilføjet. o Under en firmware opdatering vil computeren ikke længere automatisk gå i standby. Vil heller ikke ske hvis Dynamisk Overførsel er valgt. o Der gives nu besked om at opdatere PC-boksen til version eller højere. o Det er ikke muligt at firmware opdatere enheder hvis en firmware opdatering af PC-boksen er påkrævet. o Opdatering og download firmware til PC-boksen sker nu automatisk hvis bruger siger ja til opdatering af PC-boks. o Hvis der forsøges firmware opdatering af PC-boksen via LAN vil der komme en besked hvis PC-boksen ikke understøtter firmware opdatering via LAN. o Hvis versionen ikke kan udlæses af PC-boksen bliver bruger ikke længere bedt om at firmware opdatere den. o Lampeudtag med relæ tilføjet. o Bruger manual og versionshistorik hentes nu fra nettet og ikke lokalt. o Link til Svensk bruger manual. o Man kan nu vælge medium ikon størrelse. o Overførsel af parametre optimeret for hurtigere overførsel. o Fejl hvis versionshistorik dokumentet blev åbnet og Adobe Acrobat Reader ikke var installeret. o Svenske tekster rettet. o Rum navn indlæses nu korrekt hvis projektet var gemt i en ældre version. o Status linjen under menu baren viser ikke længere ID 10 hvis et rum er valgt. o ZHC kunne gå ned hvis forbrugsvinduet blev lukket imens en overførsel var i gang over LAN. o Forbedret kommunikation med PC-boksen via LAN ZenseHome. Alle rettigheder forbeholdt. side 5 af 11

6 V Nye funktioner o o o Der er i denne version tilføjet en række nye funktioner, som for fuld funktionalitet kan kræve en opdatering af firmware i zensehome enhederne til version eller højere, samt i PC-boksen til version Opdatering af PC-boksen til version eller nyere, er et krav for at benytte denne version af ZHC. Vær opmærksom på at PC-bokse med serienummer lavere end kun kan opdateres via USB, mens nyere PC-bokse kan opdateres via LAN og USB. Hjemmesimulering. Funktionen registrerer dit brugsmønster af lyset (lampeudtag) i dit hus, og er du ikke hjemme i en periode, kan man aktivere hjemmesimulering via langt tryk eller fra mobil applikation, og PC-boksen tænder og slukker lampeudtagene i dit hus, sådan som du plejer at bruge dem. Dermed ser huset beboet ud, og det minimerer risikoen for indbrud. Scenarier. Funktionen kan aktiveres på langt tryk eller fra mobil applikation. Scenarier kan indtil videre kun konfigureres fra vores mobil applikation som releases i December 2011, men kan aktiveres fra betjeningstryk i huset. Scenarier er en funktion hvor en række hændelser og indstillinger kan vælges ved tryk på en knap. Scenarie TV kan eks. være at stikkontakten til TV m.v. tænder, lyset i stuen dæmpes, mens det slukkes i køkkenet. o Sprogversioner. ZHC understøtter nu Engelsk, Svensk og Dansk. Sproget vælges som standard udfra det valgte spog på Windows installationen. Installationen vil dog altid være på Engelsk fremover. o Mobil App understøttelse. ZHC understøtter nu en række nye funktioner i vores kommende mobilapplikation, for Android, ios (iphone, ipod og ipad). Herunder også hjemmesimulering, scenarier og forbrugsvisning m.m. Bug fixes o Forbedret opdateringsprocedure ved opdatering firmwaren i Zense enhederne. Kunne tidligere gå i stå ved mange enheder. o Navnet på det rum en enhed tilhører bliver nu gemt i selve enheden så mobilapplikationen ved hvilket rum en enhed tilhører. o Zensehome enhederne er nu tilknyttet en bestemt PC-boks således at de nu ikke forstyrres med klokkeslet eller firmwareopdatering fra andre PC-bokse på samme installation. o Fejl i kommunikation mellem ZHC og PC-boks, bl.a. omkring password beskyttelse og overførsel af parametre. o Vinduerne for kommunikationstest, versions information, fuld overførsel og firmware opdatering kan nu skaleres i størrelse så flere enheder kan ses på skærmen. o I forbrugsvisning huskes valgte enheder fra gang til gang. o Dynamisk overførsel rettet omkring sluk-alt, enheder som ikke nås, enheder i kø og status på enheder. o Indført automatisk kontrol af om firmware i PC-boks skal opdateres for fuld funktionalitet. o Etager kan slettes i projektfil. o Tool Box er synlig mens dynamisk overførsel er aktiv; dvs. man kan nu lave et projekt fra bunden med dynamisk overførsel aktiv. o Lysniveau vises nu på alle lampeudtag med ID over 6000, også dem uden bevægelsessensor ZenseHome. Alle rettigheder forbeholdt. side 6 af 11

7 V DINskinne indgangs modul o Det er ikke muligt at omdøbe Id på et DINskinne indgangs modul. Et advarselsvindue dukker nu op, hvis man forsøger at omdøbe. o Egenskabsfeltet Beskrivelse kunne fejlagtigt blive ændret efter visning af bl.a. versionsoversigten, hvilket efterfølgende var skyld i funktionsfejl. Årsagen er fundet og fejlen rettet. Bemærk at hvis projektet er blevet gemt med den ændrede beskrivelse på en eller flere indgange, så er det nødvendigt manuelt at rette beskrivelsen tilbage. o Hvis trykknappen ikke er forbundet til et nummer på den enkelte indgang, skjules pilene nu på grafikken. Dermed fremgår det umiddelbart at indgangen mangler at blive defineret, hvilket gerne skulle reducere muligheden for misforståelser. o Fejl i forbindelse med overførsel til alle enheder, hvor der indgik flere DINskinne indgangs moduler er rettet. Versioninformation o Hvis der ikke kan kommunikeres med en enhed under indsamling af versionsinformation (F8), så fortsættes der nu med næste enhed langt hurtigere. Dynamisk overførsel med SlukAlt o Der kunne gå forholdsvis lang tid med efterfølgende at opdatere enheder i SlukAlt gruppen, også når der var ændringer, som ikke vedrørte SlukAlt. Alle enheder opdateres nu først i det tilfælde, at SlukAlt tilføjes/fjernes fra en knap. Sletning af en enhed o En enhed kan nu slettes når den er valgt ved at trykke på Delete knappen (bemærk at samtlige forbindelser også slettes). Der gives dog en advarsel, så man har mulighed for at fortryde. V Etage og rumnavne o Enheders tilknytning til både etage og rum vises nu i versionsoversigten og under fuld overførsel til enheder. Sluk Alt o Fejl i forbindelse med opdatering af enhedernes tilknytning til Sluk Alt gruppen er blevet rettet. LAN portnummer o I LAN indstillingerne er det nu muligt at ændre portnummeret om nødvendigt. Standardværdien er V Ikoner o Der vises nu ikoner ved siden af etager, rum og enheder i det venstre vindue. Aktioner o En deaktiveret aktion gemmes nu også i projektfilen, så den kan aktiveres på et senere tidspunkt. V Automatisk versionscheck o Der kan nu automatisk søges efter ny version af ZHC en gang per måned (anbefales). V Brugervejledning opdateret o Brugervejledningen er nu ajourført så den dækker version 2.1.xxxx. V Nye enheder o Det er ikke længere muligt at tilføje enheder, som endnu ikke er frigivet til salg, til projektet ZenseHome. Alle rettigheder forbeholdt. side 7 af 11

8 V Indtastning af ID o Når ID indtastes første gang vises der nu ikke længere en forkert advarsel. Valg af enheder o Det er nu muligt at vælge flere produkttyper samtidigt til kommunikationstest eller firmware opdatering. Universaludtag o Universaludtaget har nu standardværdien Høj (NC) på Indgangs niveau. V Automatisk sluk o Når Automatisk sluk ikke er Deaktiveret, så vises feltet Minimum effekt for at forblive tændt (gælder kun for stikkontakter). Generelt o ZHC starter nu væsentligt hurtigere op når først ZHC har været startet en gang på PC en. o Der kunne opstå situationer hvor felter i enhedsindstillinger ikke blev vist/skjult afhænging af valg. V Sluk alt o Valg af Sluk alt enheder er flyttet ind under fanen Funktioner i menupunktet Værktøjer, Projekt indstillinger. Følgende forudsætter at dynamisk overførsel er aktiveret: Valg/fravalg i Funktioner, Sluk alt overføres når der klikkes på OK, men kun hvis Sluk alt allerede er valgt på en eller flere knappers langt tryk. Når Sluk alt tilføjes/fjernes på langt tryk, bliver alle Sluk alt - enheder opdateret når enheden opdateres. Projekt indstillinger o Nu opdelt på faner. o Tilføjet valg af Sluk alt enheder. o Der er indført validering af indtastning på kwh pris og Password. F.eks. skal password indtastes som en 5-cifret kode mellem og Automatisk sluk o Automatisk sluk fravælges nu ved at vælge Deaktiveret i indstillingen Efter en periode. Overførsel o Enhederne bliver nu også vist i en liste inden en overførsel startes. Kun enheder med gyldig ID vises. Firmware opdatering o Der er nu samme muligheder for valg af enheder ved opdatering af firmware som under kommunikationstest (f.eks. valg af et enkelt rums enheder). Lampeudtag o Bemærk venligst at når et ældre projekt (version mindre end ) indlæses, så vil værdien for Lys niveau hvor lyset skal tænde sandsynligvis være korrigeret, da den nu afspejler den værdi som enheden sidst blev programmeret med (dermed undgås utilsigtede ændringer i enhedens indstillinger ved næste overførsel). Det er vigtigt derefter at gemme projektet, da det kun er denne ene gang værdien vil blive korrigeret. Lampeudtag med Pir sensor o Der er tilføjet ny indstilling Bevægelse tænder lyset for Lampeudtag med Pir sensor. Indstillingen har også indflydelse på hvornår lyset slukkes igen under indstillingen: Når der ikke har været bevægelse: Ja - Bevægelse tænder lyset og ingen bevægelse i et tidsrum slukker lyset (virker som hidtil). Nej - Bevægelse tænder ikke lyset men ingen bevægelse i et tidsrum slukker lyset (hvis det eksempelvis er blevet tændt af et betjeningstryk). Det er naturligvis i begge tilfælde en forudsætning at Pir sensoren er aktiv og at indstillingen Når der ikke har været bevægelse er indstillet til en periode. Generelt o Vinduesrammer, som kan ændres i forhold til hinanden, vises nu i en anden farve, så det er mere tydeligt at muligheden er tilstede. o Enheder som ikke har en gyldig ID, bliver nu vist med rød tekst i oversigten over Zense enheder. o Fjernet en fejl som blev introduceret i version Fejlen kunne opstå hvis et Lampeudtag med relæ blev benyttet. E-Bolig o Revideret E-Bolig indstillinger for Rumtype og Apparattype. Disse vises kun hvis bruger har valgt dette under menupunktet Vis ZenseHome. Alle rettigheder forbeholdt. side 8 af 11

9 V Enhedens navn og tilknytning til rum og etage programmeres nu ned i enheden. Dette har udelukkende betydning for fremtidige mobil applikationer, som derved bliver nemmere at konfigurere. En fejl i programmering af lysmålerens niveau er blevet rettet. Dette kan muligvis betyde at denne indstilling skal ændres på eksisterende enheder. Dette gøres ved at overføre konfigurationen til enhederne. Forbindelser fra stikkontakterne blev ikke korrekt programmeret i forrige version. Dette er rettet. V Nu kan enheden kun tilknyttes et rumnavn som er oprettet på samme etage som enheden. En nyoprettet enhed vil nu vise et tomt ID felt (tidligere vistes værdien 10). Tilføjet håndtering af parameteren Tillad styring fra i Drift tilstand. Hvis en enhed ikke kan fjernstyres, vises nu et forbudt ikon hvis man forsøger at tænde/slukke enheden. V Denne release indeholder væsentlige ændringer i forbindelse med at nye enheder tilføjet. Derfor er versionsnummeret ændret fra 2.0.x til 2.1.x (nogle nye funktioner kræver at firmware versionen er større end ). Tilføjet Placering i versionsoversigten. I versionsoversigten kan der nu sorteres på de enkelte kolonner ved at klikke i overskriften. Den gemte versionsversionsoversigt kan nu vises i en browser ved et klik på en knap. Versionsoversigten kan nu også vises ved et tryk på F8. Før der kan overføres en konfiguration eller hentes en versionsoversigt, foretages der nu automatisk en test af forbindelsen til PC-boksen. Forbedret håndtering af dynamisk overførsel. Ny PC-boks kommunikationstest. Projektfiler som er gemt fra en tidligere version af ZHC vil ikke blive overskrevet, men omdøbes for at bevare en backup. Ny parameter Tillad styring fra andre er tilføjet på stikkontakt. Ny parameter Minimum effekt for at forblive tændt tilføjet på stikkontakt. Der bliver ikke længere forsøgt firmware opdatering af enheder der ikke har fået tildelt en id. V Rum i enhedsindstillinger opdateres nu korrekt. V Problem med at eksportere målinger til en CSV fil er rettet. V Nu gøres der opmærksom på at der ikke kan tilføjes Zense enheder eller ændres på selve plantegningen når der skiftes til drift tilstand eller dynamisk overførsel. Menupunktet Overfør projekt fil er flyttet fra menuen Værktøjer til Fil menuen og omdøbt til Kopiér projektfil. Hvis ZHC er blevet opdateret til ny version, vil man blive bedt om at gemme sit projekt ved afslutning, selv om man ikke har foretaget ændringer. Dette sker for at sikre at projektfilen er up to date. V Der kunne opstå en fejl ved afslutning, når der var oprettet et nyt projekt som ikke var blevet gemt først ZenseHome. Alle rettigheder forbeholdt. side 9 af 11

10 V Der er indført forbedringer primært på forbrugsmålingsvinduet og indlæsning af forskellige projekter. V Valgte enheder i forbrugsmålinger huskes nu og vælges igen næste gang vinduet åbnes. Aktioner og betingelser vises nu altid, men kan kun vælges hvis de er gyldige for enhedens aktuelle konfiguration. V Løst en fejl der kunne opstå under indsamling af måledata fra PC-boksen. V Fejl i forbindelse med installation af USB-driveren er nu rettet. Desuden sker installationen nu automatisk. Hvis driveren allerede er installeret, tager installationen kun et øjeblik og det er så ikke nødvendigt med en genstart. Tager installationen mere end 5-10 sekunder, så skal maskinen efterfølgende genstartes. Nu kan det via Hjælp menuen undersøges om der er en nyere version af ZHC tilgængelig. Dette kan også ske automatisk ved opstart, hvis det ønskes. Der kræves adgang til internettet for at funktionen fungerer. Hvis der findes en nyere version kan man vælge at hente og installere den med det samme. V Det er ikke længere muligt at vælge ugyldige kombinationer af aktioner og betingelser. Tilføjet hjælp til selvhjælp hvis kommunikationstest fejler. Ved overførsel vises sorteret liste over udøbte enheder (udefineret ID) og der gøres opmærksom på at der ikke kommunikeres med disse. Cursor ændres til "hånd" når musen bevæges hen over en enhed der kan interageres med. I brugsmode er det f.eks. kun effekt-enheder med gyldigt id. I brugsmode vises ID for enhed under cursor nu også (som i designmode). Esc-tasten kan nu benyttes som fortryd knap i flere vinduer. Fejlmeddelelse ved aktivering af dynamisk overførsel indikerer nu om det er en kommunikationsfejl eller forkert id. Fejlmeddelelser vises nu i et vindue hvor der skal kvitteres for læsning med OK. Et Log vindue viser akkumulerede fejlmeddelelser. Når vinduet lukkes slettes fejlmeddelelserne. På lampeudtag med PIR kan der nu udlæses gennemsnitsværdi for lysmåling under opsætning. Flyt markøren hen over værdien så vises gennemsnittet automatisk. Selv om der ikke er registreret ændringer i opsætningen, får man nu en mulighed for at vælge at gemme alligevel. Nederst til højre i hovedvinduet vises den aktuelle tid på dagen (timer:minutter:sekunder). Når dynamisk overførsel aktiveres, undersøges det nu automatisk om der kan kommunikeres med PC-boksen. Mens testen kører vises en meddelelse i stedet for aktuel tid. Når dynamisk overførsel deaktiveres, slettes en evt. kø af meddelelser til enhederne automatisk. Ved ændring af ID på en enhed, gøres der nu opmærksom på at der efterfølgende skal køres en komplet overførsel til alle enheder. Automatisk sluk efter sensor aktivitet kan nu deaktiveres. Valg vises nu med enhed (watt, minutter,...) under opsætning. Projektfil kan nu også læses tilbage fra PC-boks via LAN. Opdatering af SlukAlt status på stikkontakter, lampeudtag o.l. sker nu kun når enheden tilføjes/fjernes fra SlukAlt. Mere intuitiv opsætning af virtuelle forbindelser. Der kan nu vælges i en liste af eksisterende forbindelser og der kan tilføjes nye til listen. Der vises nu en aktivitetsbar når forbrugsmålinger hentes for perioden. Design paneler (Zense enheder og Plantegning) skjules nu, når der køres i drift eller med dynamisk opdatering. I Hjælp menuen er der tilføjet support links. Det er også muligt at ændre kwh prisen i forbrugsmålingsvinduet og grafens titeltekst er forbedret. Der kan nu valgfrit overføres ændringer alene til PC-boksen eller til alle enheder ZenseHome. Alle rettigheder forbeholdt. side 10 af 11

11 V Standard indstilling for et lampeudtags dæmpemetode er ændret fra Bagkant til Forkant, da det har vist sig at der er rigtig mange installationer der stadig benytter jernkernetransformatorer. Visning af graf for energiforbrug kan nu også aktiveres, selv om projektet er i drifts tilstand. De mest benyttede funktioner kan nu aktiveres vha. genvejs taster. Ctrl-O = Åbn, Ctrl-S = Gem, F12 = Gem som. Dette er også standard i f.eks. Microsoft Word. F9 = Drifts tilstand, F10 = Design tilstand og F11 = Energiforbrug. Ikonstørrelsen kan ændres i menuen Vis, Ikonstørrelse (Normal = lille størrelse). V PC-boksens ID valideres nu på samme måde som på enhederne. Dvs. at ID en nu også kan scannes med en stregkodescanner. Forbindelse til PC-boksen bliver nu også testet i kommunikationsindstillinger. Dette var forventet af de fleste brugere. V Dette er første version af den nye Zense HomeControl Version 2 som indeholder mange ændringer i forhold til version b. Ændringer i indstillinger og forbindelser kan overføres til de berørte enheder meget hurtigt (dynamisk overførsel). Forbedret visning af energiforbrug. Mulighed for at opsætte og styre systemet via en PC-boks med LAN. Opsætning for PC-boksen er nu samlet under kommunikationsindstillinger, opsætning af pris pr. kwh og kodeord er nu samlet under projektets indstillinger. Opsætning af de enkelte enheders indstillinger foregår nu på en nem og overskuelig måde. Udlæsning af aktuelle værdier og tænd/sluk på en enhed er nu mulig, mens der rettes i enhedens opsætning. Mindre ikoner giver bedre plads til enhederne og dermed bedre overblik over større systemer. Bedre information om de enkelte funktioner i form af små hjælpetekster ZenseHome. Alle rettigheder forbeholdt. side 11 af 11

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Brugervejledning. zense Homecontrol PC software & zensehome enheder. Zense Homecontrol Brugervejledning, version 2.1.D. version 2.1.

Brugervejledning. zense Homecontrol PC software & zensehome enheder. Zense Homecontrol Brugervejledning, version 2.1.D. version 2.1. Brugervejledning zense Homecontrol PC software & zensehome enheder version 2.1.D Zense Homecontrol Brugervejledning, version 2.1.D i Dette dokument er beskyttet af ophavsret Zense Homecontrol Brugervejledning,

Læs mere

Betjeningstryk (BPR-0700) 00 Sidste release: Forbedret status kontrol ved flere tryk parallelt i forbindelse med lysdæmpning

Betjeningstryk (BPR-0700) 00 Sidste release: Forbedret status kontrol ved flere tryk parallelt i forbindelse med lysdæmpning Version 1.53.6 Kræver ZensehomeControl version 2.4.5557 eller nyere Kræver PC boks firmware version 5.15.6 eller nyere. Betjeningstryk (BPR0700) 00 Sidste release: 1.53.0 Forbedret status kontrol ved flere

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Kvik guide: GT-Command Mobile

Kvik guide: GT-Command Mobile GamesOnTrack A/S, Uhresoevej 35, DK 7500 Holstebro, Denmark, www.gamesontrack.com Tel: +45 3070 3777, email: nb@gamesontrack.com, CVR and VAT number: DK 3105 3013 Kvik guide: GT-Command Mobile I version

Læs mere

Brugervejledning. zensehome systemet & zense homecontrol PC-software

Brugervejledning. zensehome systemet & zense homecontrol PC-software Brugervejledning zensehome systemet & zense homecontrol PC-software Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Hvad er zense home?... 3 1.2 Definitioner og ordforklaringer... 3 1.3 Enheder... 4 1.4 Funktioner

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0 Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0 Opsætning af Controller. Administrator og IP opsætning. Åben Administrator via f.eks. Internet Explorer I adresse feltet indtastes: USB eller controllernes

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp?

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp? Tak fordi du valgte Brug for oplysninger? Brug for hjælp? www.somfy.com 1 boks, 3 miljøer, 3 applikationer 3/45 Skift til tilsluttet tilstand 3 applikationer for at styre enhederne i hjemmet i tilsluttet

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan det er muligt at oprette Z-Home Controls ZHC5010 Betjeningstryk

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Online via USB med ATS8500. Revision 02

Online via USB med ATS8500. Revision 02 Online via USB med ATS8500 ATS8500 - Opstart Programmet startes op ATS8500 - Opstart Ved første tilslutning af central via USB vil PC skulle installere driver for denne. Vælg Ja, kun denne gang & Installere

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Tryk på IPAD/IPHONE ikonet i menuen

Tryk på IPAD/IPHONE ikonet i menuen VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING Herunder vises forskellige måder, hvorpå man kan installere in IPHONE eller IPAD app til Valtronics undendørs kamera. Husk før du begynder med app download,

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Velkommen til twinkl!

Velkommen til twinkl! Velkommen til twinkl! Vi er glade for at du har valgt at blive en twinklr. I dette dokument, gennemgår vi de forskellige trin du skal igennem for at kunne bruge twinkl på den bedste måde. Herunder kan

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk

Læs mere

Brugervejledning. Zense HomeControl PC softw are (PC 2.4.4906) & Zensehome enheder. Version 2.4.4906.01

Brugervejledning. Zense HomeControl PC softw are (PC 2.4.4906) & Zensehome enheder. Version 2.4.4906.01 Brugervejledning Zense HomeControl PC softw are (PC 2.4.4906) & Zensehome enheder Version 2.4.4906.01 Zense Homecontrol Brugervejledning, version 2.4.4906.01 i af vi Dette dokument er beskyttet af ophavsret

Læs mere

Brugervejledning. Zense Remote 3.0 til IOS (iphone) og Andriod. Zense Remote Brugervejledning, version 3.0.1. Version 3.0.1

Brugervejledning. Zense Remote 3.0 til IOS (iphone) og Andriod. Zense Remote Brugervejledning, version 3.0.1. Version 3.0.1 Brugervejledning Zense Remote 3.0 til IOS (iphone) og Andriod Version 3.0.1 Zense Remote Brugervejledning, version 3.0.1 i af iii Dette dokument er beskyttet af ophavsret Zense Remote Brugervejledning,

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Indholds Fortegnelse Indledning - Generelt...3 Windows skal være 64 bit...3 Installation, HUSK at stille brugerrettigheder på din Computer...3 Installation, Skærmkort

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING Herunder vises forskellige måder, hvorpå man kan installere in IPHONE eller IPAD app til Valtronics undendørs kamera. 1. Download APP fra din IPHONe eller IPAD

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED VERA SMART HOME CONTROLLER. ZHC5010 Firmware Version: 0.14

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED VERA SMART HOME CONTROLLER. ZHC5010 Firmware Version: 0.14 Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED VERA SMART HOME CONTROLLER. ZHC5010 Firmware Version: 0.14 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan det er muligt at oprette Z-Home Controls ZHC5010

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE Af Martin Lohse Mikkelsen IT-vejleder - Side 1 af 37 Forord Dette dokument skal hjælpe dig med brugen af skolens VDI system. Et VDI-system er en virtuel computer, som

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

inox App - Version 5.1

inox App - Version 5.1 inox applikationen til iphone og ipad giver dig mulighed for at styre og overvåge dit NOX system, ligegyldigt hvor du befinder dig. Kan tilkoble og frakoble områder Kan se og kvittere alarmer Kan vise

Læs mere

VDI Manual v. 5 Indhold

VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5... 1 VDI Windows 7 Manual... 2 VDI Windows xp Manual... 3 Andre Browsere Manual... 4 VDI Andoid Manuel opsætning af Citrix Reciever... 6 Automatisk opsætning af

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere