November Canadisk Cedertræ - Smuk og eksklusiv træsort med indbygget naturlig varighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2007. Canadisk Cedertræ - Smuk og eksklusiv træsort med indbygget naturlig varighed"

Transkript

1 November 2007 Canadisk Cedertræ - Smuk og eksklusiv træsort med indbygget naturlig varighed

2 Western Red Cedar Cedertræ har slået sig fast som et iøjnefaldende materiale i dansk arkitektur som ofte anvendes som "kronen på værket" i vor tids beklædningsarkitektur. Cedertræet har igennem tusinder af år været den foretrukne træart for de nordamerikanske indianere, der kaldte træet " the giant arbor-vitae " " Tree of life ". Indianerne brugte træet i deres dagligdag til skåle, spiseredskaber, kanoer og huse. Barken anvendte de til kurvefletning og beklædningsgenstande. Træsorten hedder Western Red Cedar, og har den fortræffelige egenskab, at den indeholder "thujapliciner". Det er råd- og svampehindrende stoffer, der bevirker at træet kan anvendes ubehandlet og kan opnå en funktionstid på mere end 50 år. Dermed kan man mindske miljøbelastningen ved, i stedet for trykimprægneret træ, at anvende Western Red Cedar. Det ubehandlede cedertræ skifter farve med alderen. Den varme, rødlige bruntone patineres til en fornem sølv-grå - en egenskab af samme betydning for det arkitektoniske udtryk som teglets patinering og kobberets irren. Man kan også vælge at oliebehandle træet, hvorved den oprindelige farve i en vis udstrækning bibeholdes. Hvis farven ønskes bevaret, vil der være behov for en løbende vedligeholdelse. Western Red Cedar vokser langs den amerikanske og canadiske stillehavskyst, og træerne kan blive umådeligt gamle. Det er således 150 årige træer med en højde på meter og med en diameter på cm, der som oftest importeres til f.eks. bygningsbrug i Danmark. De store dimensioner på stammerne betyder, at brædderne fås næsten knastfrie og af høj kvalitet. Hårdheden svarer til gran og fyr, men vægten er mindre, og der skal derfor anvendes korrekt værktøj ved bearbejdning. Fastgørelse af udvendige beklædning skal ske med søm og skruer af rustfrit stål. Der er i hele landet skabt spændende arkitektværker med cedertræsbeklædninger. Der må gerne komme flere, da det er et "musisk" materiale. Cedertræ er en mulighed mere for at bygge smukt og økologisk. Moelven A/S har specialiseret sig i Western Red Cedar og står til tjeneste med yderligere oplysninger. Spørg efter vore produktspecialister. Dette materiale erstatter tidligere teknisk information om Western Red Cedar fra Moelven Danmark A/S. Denne brochure er baseret på informationer fra vore leverandørers side og er uden rådgivningsansvar for Moelven A/S. Endvidere henviser vi til vore salgs- og leveringsbetingelser i henhold til Trækon 2002

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Western Red Ceder 4-6 Densitet, Dimentionsstabilitet, råd og svamp. Farvenuancer og patinering, kvalitet og varighed. Isoleringsevne, fastgørelse, ovntørret træ og grønt træ Udtalelser om WRC fra DTI 7 Originale Canadiske Ceder profiler 8-13 Dimensionsoversigt Fastgørelse / montering Sømning, valg af befæstigelse og sømafstand. Hjørneløsninger og inddækninger Tagspån Montage, forbrug og tagrygninger. Vægspån 20 Montage og forbrug. Referenceoversigt

4 Western Red Cedar Western Red Cedar (Thuja Plicata - se DTI) er en træart fra Nordvest Amerika, hvor forekomsterne fornyes igennem genplantning. Dette er vigtigt, da det er en langsomt groende træart med en af de længste levetider blandt Nordamerikas træer. Den langsomme vækst giver mulighed for nogle flotte brædder med en ensartet fiberretning uden knaster og andre uregelmæssigheder. Western Red Cedar er fri for harpiks, og kernetræet har en naturlig modstandsevne overfor råd og svamp, fuldt på højde med den behandling, der kendes fra trykimprægneret træ. Den lave densitet giver desuden en bedre varme- isoleringsevne. Med sin lave vægt, sine gode forarbejdningsegenskaber samt sin formstabilitet ved fugtudsving er Western Red Cedar en af de foretrukne træarter til alle formål, hvor der kræves et smukt ydre samt holdbarhed overfor vind og vejr. Western Red Cedar ( WRC ) importeres til Danmark i såvel original vare som i rusavede dimensioner. Original varerne anvendes til facadeprofiler, terrasse brædder og tagbeklædning. Det rusavede træ videreforarbejdes til specielle facadeprofiler, hegnselementer, legepladser, døre og vinduer. Moelven Danmark A/S er hovedimportør på det Nordiske marked. På vore lagre lagerfører vi de mest populære original profiler, samt et stort udvalg af rusavede dimensioner. Facadeprofiler i Western Red Cedar kan, til de byggerier hvor det er påkrævet, imprægneres med brandhæmmende midler. Densitet Western Red Cedar har en densitet på mellem kg/ m3 efter konditionering til ca. 9 10% træfugtighed. Vægten afgøres af antallet af knaster i træet idet knaster vejer mere end det almindelige ved. Ved 19% træfugtighed ( skibningstørt ) er densiteten ca. 410 kg/m3. Nordisk nåletræ som anvendes til facadebeklædning har ved samme træfugtighed en densitet for gran s vedkommende 430 kg og fyr s vedkommende 450 kg. Dimensionsstabilitet Som alle andre træarter optager og afgiver WRC fugt afhængigt af den omgivende luftfugtighed, og WRC s fugtindhold indstiller sig i en ligevægts tilstand. Fugtbevægelserne er væsentlig mindre end hos andre gængse træarter som f.eks. gran og fyr. Canadisk Ceder prima udmærker sig ved sin formstabilitet, således at tendensen til kastninger og vridninger er reduceret til et minimum. Svindet er vist i tabel 2. Råd og svamp En af WRC s mest værdifulde egenskaber er modstandsevnen overfor råd og svamp. Det er en af de træarter, som har den længste holdbarhed. WRC s modstandsdygtighed skyldes forekomsten af råd- og svampehindrende stoffer kaldet "Thuja Pliciner". Et andet forekommende stof, kaldet "Thuja Acid", gør træet modstandsdygtigt overfor insektangreb. Med den rigtige konstruktion giver disse egenskaber en problemfri vedligeholdelse. Skulle træet være udsat for en særlig risiko for råd og svamp gennem længerevarende udsættelse for fugt, f.eks. i jord, anbefales det, at træet behandles med træolie der indeholder ekstra råd- og svampehindrende stoffer både over og under jord niveau, samt at en sådan behandling gentages løbende efter behov. (Se side 5 vedr. efterbehandling og vedligeholdelse). 4

5 Fysiske egenskaber (tabel 1) Densitet Fastgørelse Overfladebehandling Fugtstabilitet Bearbejdelighed 410 kg/m3 ved 19% træfugtighed. Det anbefales at anvende ikke korroderende metaller, rustfri søm og skruer. Maling, bejdsning, lakering, oliering og voksning er muligt. Væsentligt mere stabil end f.eks. gran og fyr. Nem at skære, save og sømme i. Kan limes. Fugtsvind (tabel 2) Svind målt i % fra grøn tilstand til (min. 25% fugtindhold) fra tørret tilstand til (15% fugtindhold) Svindretning 15% 12% 6% 15% 12% 6% Radiær 0,96 1,2 1,8 0 0,3 1,0 Tangentiel 2,0 2,6 3,8 0 0,7 2,1 Aksialt 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 Værnemidler i forbindelse med forarbejdning og kapning af cedertræ Grundet risiko for allergisk reaktion ved arbejde med cedertræ, anbefaler vi, at man anvender handsker ved håndtering af Western Red Cedar. Man skal i forbindelse med forarbejdning og kapning anvende en effektiv udsugning samt åndedrætsværn og beskyttelsesbriller. Personer som har allergi/astma eller som er disponeret for disse, vil kunne få en allergisk reaktion ved indånding eller hudkontakt med de træbeskyttende stoffer "Thuja Acid" og "Thuja Pliciner. Farvenuancer Cedertræets kernetræ varierer fra naturens side fra lysegul over brun til rødbrune, mørke farver. Splinten er hvid eller hvidgullig. Der forekommer meget sjældent splintved i leverancer fra Moelven A/S. Ved levering er WRC ikke farvesorteret. Under montering kan en evt. farvesortering gennemføres for at blande nuancerne. Efter brandtrykimprægnering og ved overfladebehandling med træolie fremstår WRC med en noget mørkere farve. Patinering, efterbehandling og vedligeholdelse Alt træ nedbrydes af solens ultraviolette stråler. Dette gælder naturligvis også for WRC, der anvendt ubehandlet og udsat for både sol og regn vil få den smukke grå til sølvgrå patina. Hastigheden hvormed træet vil opnå denne sølvgrå nuance vil varierer alt afhængig af, om den pågældende facade vender mod f.eks. syd eller nord, og om træet er delvist beskyttet af et tagudhæng, der forhindrer vejrliget i at påvirke træets overflade. Det betyder i praksis, at den valgte arkitektur er alt afgørende for facadens patinering. For at opnå en pæn patinering må tagudhænget helt fjernes og en helt stram arkitektur vælges der kun giver plads til en tagrende eller en sternkapsel som afslutning på taget. Cedertræ monteret således at det er helt eller delvist beskyttet fra sol og regn vil ikke, eller kun i begrænset omfang grånes/bleges. Ved førnævnte anvendelse bør man overveje at oliebehandle træet for at opnå et ensartet brunt udseende frem for en overflade som er delvis grå/ bleget og brun. Ved overfladebehandling skal alle kanter samt for og bagside behandles 2 gange før, og 1 gang efter montage. Forventet vedligeholdelse af udvendige facader 1 gang årligt. Brandimprægnerede brædder vil patinere væsentligt langsommere og mere ujævnt end ubehandlede brædder. Kvalitet og varighed Standard profiler hos Moelven A/S produceres af top kvalitetsråvarer dette giver den flotte Prima kvalitet, som i princippet består af rent kernetræ med meget få knaster. Funktionstiden for disse profiler anvendt ubehandlet som facadebeklædning er iflg. vedlagte rapport fra DTI på mere end 50 år. Anvendes der et råmateriale fra yngre træer, som typisk er mere knastrige, eller fra knastrige ældre træer vil varigheden være noget mindre. Funktionstiden for facadeprofiler anvendt ubehandlet i et sådant råmateriale vil typisk være på under 30 år. De yngre træer kan også indeholde splintved, der kun har en ringe varighed. Ønsker man at forlænge funktionstiden, anbefaler vi at de knastrige profiler bliver overfladebehandlet med en træolie der indeholder råd- og svampehindrende stoffer, samt at man foretager en løbende vedligeholdelse. Skulle man vælge at anvende træet ubehandlet bør man montere brædderne således, at splinten ved montage ikke vender ud mod vejrliget. Kan det ikke lade sig gøre skal brædderne 5

6 sorteres fra. Canadisk Cedertræ kan hvis det bliver monteret ubehandlet, afgive farve til en filset/pudset væg. Fastgørelse / Inddækninger Western Red Cedar har gode egenskaber ved sømning og boring. Selvom træet virker let, har det smalle årringe og er knastfattigt. Dette giver et næsten spændingsfrit materiale, som nedsætter flækningsrisikoen ved sømning og boring. Ønsker man at anvende skruer som fastgørelse af facadebeklædningen anbefaler vi forboring. Man skal være meget opmærksom på sømmaterialet. De naturligt forekommende svampe- og rådhin- og hæves cm fra jordoverfladen for at sikre luftcirkulation og modvirke tilsmudsning. De overdækkes med en presenning for at beskytte det mod vejrliget. Lagringstiden afhænger af fugtindholdet af træet ved ankomsten, men der kan benyttes følgende retningslinier: Ovntørret træ Beklædningen fra Moelven A/S er, som standard, tørret til omkring 15%, hvilket muliggør en montering med det samme. Er brædderne våde på overfladen, er det en Inddæknings muligheder anvendt med Cedertræ Over Træet Under Træet Inddækninger i rustfrit stål OK OK Inddækninger i alm. Zink Minus Minus Inddækninger i Rhein Zink OK (OK*) Inddækninger i Kobber OK OK Inddækninger i Plastic OK OK Inddækninger i Jern Minus Minus Inddækninger i varmeforzinket/galvaniseret jern Minus OK Inddækninger i Aluminium rå Minus Minus Inddækninger i Coated Aluminium (OK)** OK Inddækninger i Ceder træ OK OK * De råd og svampe hindrende stoffer i cedertræet vil misfarve metallet. Der sker dog ingen korrosion. Kilde ( Rheinzink ). ** Selvom aluminiumet er coated vil den hvor den er kappet på længde fremstå ubehandlet og vil kunne misfarve cedertræet. drende stoffer, er samtidig sure, og vil korrodere de fleste metaller. Fastgørelse SKAL derfor være af rustfri stål. (se side 14 vedr. Søm: type, størrelse og sømningsafstande.) Når man vælger metalinddækning, gør det samme forhold sig gældende, se i ovenstående skema de forskellige metaler Før du starter Western Red Cedar er en af de mest fugtstabile nåletræsarter. Dette skyldes, at træartens fibermætningspunkt er helt nede på 22 %, hvor til sammenligning Fyr og Gran er ca. 30 %. Cedertræet kan som udendørsbeklædning kvelle og svinde, når træets fugtindhold går mod ligevægtstilstanden. For at minimere fugtbevægelserne efter monteringen, anbefales det at lagre cedertræet udendørs inden monteringen. I Danmark er det normalt at montere en træbeklædning med et gennemsnitligt fugtindhold på 15% med et udsving mellem 9% og 18%. Selvom både sæson og lokale forhold kan spille ind, vil fugtbevægelserne ikke blive kritiske, såfremt træets fugtindhold ved montering holdes på dette niveau. Ved opbevaring udendørs på pladsen skal cedertræet holdes tørt. Brædderne lægges på strøer god ide at lufttørre dem inden monteringen. I tvivlstilfælde anbefales en måling af fugtindholdet. Vi gør opmærksom på, at der ved anvendelse af gængse fugtighedsmålere til Western Red Cedar kan forekomme stor misvisning af træets fugtighed. Dette gør sig specielt gældende, når træet er brandimprægneret med brandhæmmende midler. Årsagen er, at de salte træet bliver imprægneret med, ændrer træets elektroniske modstand. Lufttørret træ Fugtindholdet er her op til 19% og der anbefales en lagringstid på 5-7 dage før montering, afhængig af luftfugtigheden og andre ydre forhold. Grønt træ "Grønt" træ er ikke tørret før leveringen og kræver en længere tørre periode. Der anbefales minimum 30 dage under tørre og ventilerede forhold inden træet anvendes. 6

7 Finnforest Danmark A/S 5. oktober 1995 Att.: Niels Neye eb190/-/it Smedeland / Glostrup Western Red Cedar: Varighed over jord niveau Western Red Cedar (WRC) er handelsbetegnelsen for træarten med det botaniske navn Thuja plicata, når veddet stammer fra træartens naturlige udbredelsesområde langs nordvestkysten af USA og Canada. Samme træart betegnes Thuja, når træet har vokset i Europa, herunder Danmark. WRC s kerneved er rødbrunt og normalt mørkest i de ældre træer. Splintveddet er lyst, gulligt/hvidligt og udgør normalt kun en smal, 2-5 cm bred, udvendig zone i det stående træ. WRC s varighed udendørs over jord. I den europæiske standard DS/EN 350-2: Træs naturlige varighed. Del 2: Naturlig varighed og imprægnerbarhed for udvalgte træarter af betydning i Europa er træarter klassedelt efter en skala på 5 trin. 1.Meget varig 2.Varig 3.Moderat varig 4.Ringe varig 5.Ikke varig WRC er i denne standard klassedelt til: 2 = varig, for kerneved af amerikansk herkomst, 3 = moderat varig, for kerneved af engelsk (= europæisk) herkomst. Splintved af alle træarter klassificeres til 5 = ikke varig. Kerneved af skovfyr og lærk er tilsvarende klassificeret til 3-4 dvs., moderat til ringe varig. De to egenskaber - varig for WRC henholdsvis moderat varig for Thuja og meget vanskelig at opfugte - medfører, at WRC normalt opnår en meget lang levetid anvendt i fx en udvendig beklædning. MacLean og Gardner (1956) oplyser at WRC s naturlige varighed beror på et naturligt indhold af vandopløselige phenoler og især af thujapliciner. Sidstnævnte har en beskyttelseseffekt over for trænedbrydende svampe, som modsvarer pentachlorphenol. Det naturlige indhold af disse stoffer varierer imidlertid fra nærmest nul omkring marven i ungdomsveddet til stærkt stigende i en overgangszone og fortsat stigende til ca. 1,2% inde i det voksne kerneved. Derefter er indholdet af thujapliciner næsten konstant ud til splintveddet, som formentlig ikke eller kun i ringe mængde indeholder disse stoffer. NB. WRC s indhold af rødlige til brunlige farvestoffer kan i et vist omfang udvaskes af vand og give anledning til afsmitning. Konklusion Western Red Cedar er i DS/EN klassificeret som varig. Danske erfaringer indikerer, at en ubehandlet, udvendig beklædning af rimelig tykkelse vil kunne opnå en funktionstid på mere end 50 år, forudsat befæstelsen holder. Med venlig hilsen DTI Træteknik E. Borsholt 7

8 179 mm 193 mm 129 mm 143 mm 140 mm 115 mm dækmål 190 mm 165 mm dækmål 17,5mm Canadisk Ceder Klinke beklædning 326 3/4x6 Båndsavet forside 23 mm Canadisk Ceder Klinke beklædning 330 1x6 Båndsavet forside 17,5mm Canadisk Ceder Klinke beklædning 326 3/4x8 Båndsavet forside 23 mm Canadisk Ceder Klinke beklædning 330 1x8 Båndsavet forside 8

9 83 mm 93 mm dækmål 133 mm 143 mm 133 mm 143 mm 17,5 mm Canadisk Ceder 431 1x4 Høvlet forside med V spor. Båndsavet bagside vendbar 17,5 mm 17,5 mm Canadisk Ceder 431 1x6 Høvlet forside med V spor. Båndsavet bagside vendbar Stærk Ceder 432 1x6 Båndsavet forside med V spor. Ej vendbar 9

10 133 mm 143 mm dækmål 133 mm 143 mm dækmål 133 mm 143 mm dækmål 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm Canadisk Ceder profil 441 1x6 Båndsavet forside Canadisk Ceder Profil 451 1x6 Båndsavet forside Canadisk Ceder Profil 461 1x6 Båndsavet forside Canadisk Ceder Tagspån 16 10/3 x 405 mm Spejlskåret Finsavetoverflade 10

11 133 mm 143 mm dækmål 133 mm 143 mm dækmål 17,5 mm 17,5 mm Canadisk Ceder Profil 501 1x6 Båndsavet forside Canadisk Ceder Fer og not 601 1x6 Båndsavet forside 11

12 Rusavede kantskårne brædder, planker og stolper * Moelven Danmark A/S lagerfører et bredt sortiment af forskellige brædder, planker og stolper. Ved anvendelse af disse skal man være opmærksom på at 1 brædder har en netto tykkelse på ca. 21 mm, 2 planker har en netto tykkelse på ca. 45 mm og 4 stolper har en netto tykkelse på ca. 97 mm. Alle kantskårede dimensioner tilbydes og leveres i faste længder, såfremt de er på lager. Bræddebredden er tilsvarende mindre: 2 er ca. 47mm., 3 er ca. 73 mm., 4 er ca. 97 mm., 6 er ca. 147mm., 8 er ca. 197mm. Vores typiske lagerførte længder går fra 6 (1,83 m) til og med 15 (4,58 m). 147 mm 21 mm 1x6 Rusavet nettomål 21x147 mm f.eks til stern og inddækning omkring døre og vinduer. 43mm 43 mm 2x2 Multisavet 3 S Hvl 1 S nettomål 43 x 43 mm f.eks til hjørneafslutning. 2x3 Hjørneprofil nettomål 37 x 70 mm Høvlet overflade 2x2 Drypnæse nettomål 25 / 40 x 38 mm Høvlet overflade * Dimensionsafvigelser: mm / mm 2x3 Drypnæse Profil nettomål 25 / 40 x 68 mm Høvlet 3 sider 12

13 Dimensioner/Sortiment oversigt Profil nom. dimension reel dimension standard /lbm pr. m2 mm længder * * * * * * * No. 326, klink 3/4 x 6 / 8,69 17,5 x 140 0,915-6,10 m No. 326, klink 3/4 x 8 / 6,06 17,5 x 190 0,915-6,10 m No. 330, klink 1 x 6 / 7,75 23 x 143 0,915-6,10 m No. 330, klink 1 x 8 / 5,58 23 x 193 0,915-6,10 m No.431, Fer & Not 1 x 4 / 12,05 17,5 x 93 0,915-6,10 m No.431, Fer & Not 1 x 6 / 7,52 17,5 x 143 0,915-6,10 m No.432, Fer & Not 1 x 6 / 7,52 17,5 x 143 0,915-6,10 m No.441, Fer & Not 1 x 6 / 7,52 17,5 x 143 0,915-6,10 m No.451, Fer & Not 1 x 6 / 7,52 17,5 x 143 0,915-6,10 m No.461, Fer & Not 1 x 6 / 7,52 17,5 x 143 0,915-6,10 m No.501, Fer & Not 1 x 6 / 7,52 17,5 x 143 0,915-6,10 m No.601, Fer & Not 1 x 6 / 7,52 17,5 x 143 0,915-6,10 m Ru brædder 1 x 2 21 x 47 0,915-6,10 m - 1 x 3 21 x 73 0,915-6,10 m - 1 x 4 21 x 97 0,915-6,10 m - 1 x 6 21 x 147 0,915-6,10 m - 1 x 8 21 x 197 0,915-6,10 m - 2 x 2 43 x 43 0,915-6,10 m Profil nom. dimension reel dimension mm standard længder Originale ru planker 2 x 4 45 x 97 1,83-4,58 m - 2 x 6 45 x 147 1,83-4,58 m - 2 x 8 47 x 197 1,83-4,58 m - 4 x 4 97 x 97 1,83-4,58 m Høvlede stolper 2 x 2 HVL 38 x 38 0,915-6,10 m Drypnæse 2 x 2 25/40 x 38 0,915-6,10 m Drypnæse 2 x 3 25/40 x 68 0,915-6,10 m Hjørneprofil 2 x 3 37 x 70 0,915-6,10 m Terrasse brædder prima 5/4 x 6 HVL 26 x 141 0,915-6,10 m Tagspån Hele bundter Vægspån Hele bundter Tagspånrygninger Hele bundter Profiler af Cedertræ kan have afvigelser på ca. - 0,5 mm. / +1,5 mm. i bredden. Standard længderne er med forbehold for mellemsalg, Facadeprofiler sælges kun i faldende længder *Special profiler, der kun produceres efter ordre. 13

14 Søm materiale: Rustfrit stål Rustfri stålsøm anbefales til udvendig beklædning. Alle andre sømtyper frarådes, idet der dels er en risiko for rustdannelser, og dels fare for misfarvning af cedertræet, når metallet reagerer med de sure thujapliciner i cedertræet. Desuden er det vigtigt at sikre den samme varighed for befæstigelsen som for cedertræet - derfor rustfri stålsøm. Det samme forhold gælder al anden form for inddækninger og andre metaldele der kommer i kontakt med cedertræ. I tvivlstilfælde kontakt leverandøren af den pågældende inddækningsdel. med et søm i hver lodretstående underlag som vist i fig. 2. Sømmene placeres ca. 5 mm over overlappet, hvorved der er mulighed for lodrette fugtbevægelser for det enkelte bræt. Der må ikke sømmes igennem to brædder da det vil forhindre indbyrdes uafhængige fugtbevægelser. ( se fig. 2 ) Som alle andre facadebeklædninger skal cedertræet monteres på en tilstrækkelig ramme af f.eks. brædder og lægter. Underlags brædder er typisk trykimpregnerede og henholdsvis: 19 x 100 mm eller 25 x 100 mm. Centerafstand er for alle standard profiler max. 60 cm. Søm: Type, størrelse, sømningsafstande og forbrug. For at få det bedste resultat ved sømning benyttes slanke søm, der mindsker risikoen for flækning. Ved krav om større styrke kan der anvendes ringede søm. For at undgå en reflekterende effekt fra sømhovedet, kan man benytte søm med et let buet eller riflet hoved. Der skal foretages en let sømning for ikke at fremprovokere mærker eller flækning. I tilfælde af skruning tæt ved endetræ eller kanter kan en forboring være nødvendig. Selv om cedertræ er en let træart, er fiberstrukturen (herunder bredden af årringene) og hårdheden mindst lige så god som andre nåletræsarter. Placeringen af sømmene afhænger af profiltyper, og generelt skal der tages højde for fugtbevægelser i træet. Dette indebærer, at sømning gennem flere overlappende lag skal undgås da det forhindrer indbyrdes uafhængige fugtbevægelser. ( Se TOP brochure TRÆ 29 side 13.) Ved 60 cm. afstand, er der ved en 6 profil 13 søm pr. m2 Ringet søm Klinkebeklædning Klinkebeklædning 326 anbefales monteret vandret og med båndsavet forside. Før montagen af klinkebeklædning skal der tages højde for et minimumsoverlap mellem de enkelte brædder. Overlappets størrelse afhænger af profilets dimension. Jo større profil, des større overlap. Det anbefalede minimumsoverlap er for forskellige dimensioner vist i tabel 3. Der bør ikke afviges fra det anbefalede overlap med mere end +5,0 mm/- 3,0 mm, da dette kan medføre krumning af brættet, alternativt indtrængning af vand. Ved monteringsstart monteres en vandretliggende liste i bunden af facaden. Klinkebrædderne sømmes 14

15 Klinkebeklædning 326 Nominel profilbredde Overlap i mm anbefalet / tolerancer 6 25 mm / +5-3 mm 8 25 mm / +5-3 mm Tabel 3, overlap af klinkebeklædning. 25 mm 30 mm 25 mm Figur 2, Canadisk Ceder profil 326, montering af klinke profil. Figur 2A, Canadisk Ceder profil 330 klink, Fer & not med båndsavet forside. 15

16 Høvlet og pløjet beklædning Fer og not beklædningen 431 kan monteres både vandret og lodret med den høvlede side som forside. Fer og not beklædning 601 skal monteres vandret. For vandret beklædning skal der begyndes fra bunden og arbejdes opad. Sørg for, at noten er placeret nedad for at sikre mod vandindtrængning. Brædder med nominel bredde til og med 6" kan sømmes med et søm per stolpe. For større bredder skal der sømmes med to søm. For lodret beklædning startes der i et hjørne med noten mod den tilstødende væg eller hjørnelægte. Benyt eventuelt en lodsnor for at sikre, at brædderne står lodret. Det kan være nødvendigt at skære det første bræt til, for at sikre den lodrette montering. Der anvendes vandretliggende brædder eller lægter som underlag. Som for den vandretliggende beklædning sømmes profiler op til 6" i bredden med et søm og brædder herover med et ekstra søm midt i brættet. Som alle andre facadebeklædninger skal cedertræet monteres på en tilstrækkelig ramme af f.eks. brædder og lægter. De anvendte underlags brædder er typisk henholdsvis 19 x 100 mm eller 25 x 100 mm. Centerafstand er for alle standard profiler max. 60 cm. Brandimprægnerede facadebeklædninger med fer & not vil være vanskelige at samle grundet overskydende imprægneringsvæske som aflejres på feren & noten. Samtidig vil brandimprægneringsprocessen give profilerne et uensartet dækmål. Vi anbefaler at man inden montagen afsætter et 5 eller 10 brædtsmål, således at man kan justere brædderne ind under montagen. Dette sikrer at fer og not flugter hinanden rundt om hjørner og over vinduer. Inddækningsløsninger Inddækning af vinduer og døre kan løses ved at montere 1" brædder på siderne stående vinkelret på facaden, dog må de ikke være i tæt kontakt med bundbrædtet. I toppen af vinduer og døre samt i bunden af vinduer kan man vandret montere et 1" brædt med et fald ud af på minimum 1:3. Hvis vinduet eller døren Figur 3, Canadisk Ceder profil 601, Fer & not med båndsavet forside. 16 Figur 4, Canadisk Ceder profil 431, profilbrædder fra 4-6 med høvlet forside.

17 sidder meget udsat for vejr og vind, anbefales det at anvende metalinddækninger over og under vindues /dørkarme. Metal inddækninger må ikke være af alm. zink eller aluminium idet disse metaller misfarver træet. Special zink, rustfrit stål eller kobber anbefales. Kontakt altid inddækningsleverandøren inden montage, for at sikre produktets egnethed. Inddækningerne langs vinduernes lodrette sider bør afskæres skråt forneden, se TOP-pjecen TRÆ 29, fig. 18. Den nederste metalinddækning skal føres ind under sideinddækningen. Man kan eventuelt fuge mellem vindues-, dørrammen og inddækningen. Mellem beklædningen og inddækningen skal der være 3 5 mm mellemrum for at give plads til fugtbetingede bevægelser. Inden inddækningerne monteres, skal der sikres tilstrækkelig tætning mellem vinduesramme og vindgips. Figur 5, eksempel på inddækningsløsning af vindue. Hjørnesamlinger Ved indvendige og udvendige hjørneløsninger skal bræddebeklædningen stødes op imod en hjørnestolpe/hjørneprofil. Beklædningen afkortes 3-5 mm fra hjørneløsningen, hvorved der gives plads til fugtbetingede bevægelser. Til indvendige hjørner kan man anvende en 43 x 43 mm lægte, til udvendige hjørner er en 2 x 3" speciel hjørneprofil velegnet. Se figur 6. Figur 6, eksempel på udvendig hjørnesamling. Figur 7, eksempel på skjult hjørnesamling. 17

18 Canadisk Ceder tagspån i Western Red Cedar Canadisk Ceder tagspån fremstår med en savet overflade til forskel fra de håndkløvede tagspån og er fremstillet af store Western Red Cedar ( WRC ) blokke. er, som følge af at spånene er spejlskåret, også små, hvilket giver fordele ved montage og betyder en mindre risiko for fremtidige skader. Fordele: Canadisk Ceder Tagbeklædning er med sin modstandsevne overfor råd og vejrligets angreb velegnet til tagbeklædning. Tagspånene indtager som øvrigt WRC med tiden en smuk sølvgrå farve. Canadisk Ceder Tagbeklædning kan grundet sin lave vægt betegnes som let tag. Tagspånene sømmes på min. 18 mm Finnforest Spruce Finsk grankrydsfiner. Desuden er WRC en fugtstabil træart, hvilket betyder, at tagspånenes udvidelser og sammentrækninger er ringe. Tagspånenes vridninger Brandgodkendelse: Canadisk Ceder tagbeklædning består af Canadisk Ceder Tagspån monteret på en 18 mm FinnforestSpruce gran krydsfiner i kvl. III/III til tag. Tagbeklædningen er MK - godkendt som en Klasse T tagdækning, MKgodkendelses nr. 6.42/1391. Tagflader af Canadisk Ceder tagspån er således rent brandmæssigt ligestillet med f.eks. beton- og tegltag. Brandgodkendelsen forudsætter at efterfølgende monteringsvejledning følges og de at anvendte materialer er nøjagtigt som beskrevet i godkendelsen. Dimensioner: Canadisk Ceder tagspån saves i kileform og har følgende mål: Bredder : Længder : Tykkelser : Underlag : Faldende bredder fra 30 til 7,5 cm. Ca. 40,5 cm Kileformet fra ca. 3 mm til 10 mm. 18 mm FinnforestSpruce Gran krydsfiner III/III til tag. Mål 2440 x 1220 mm. Canadisk Ceder Tagrygninger saves i kileform og har følgende mål: Bredder : Længder : Ca. 8,5 / 9 cm. Ca. 45,7 cm. 25mm 35mm 35mm 6mm Figur 8 korrekt placering af skjult sømning Figur 9 korrekt oplægning ved skiftende bredder 18

19 Vedligeholdelse: Canadisk Ceder Tagbeklædning kræver ingen vedligeholdelse. Behandling med olie eller træbeskyttelse er derfor overflødigt. Det vil dog forlænge levetiden af tagspånene, hvis ophobning af mos, løv eller lignende bliver fejet væk en gang om året. Taghældning min. 15 min. 20 min. 30 Antal m2 pr. bundt 1,65 1,90 2,30 Overlapning ca. 31,5 cm ca. 30,5 cm ca. 28 cm (12 1/2 ) (12 ) (11 ) Synlig længde ca. 9 cm ca. 10 cm ca. 12,5 cm Figur 10 oplægning af tagrygninger og grater Alternativ løsning på rygning. 19

20 Montage : Se montagevejledning på Canadisk Ceder Vægspån i Western Red Cedar: Canadisk Ceder Vægspån er blot en tagspån monteret lodret på en facade. Vægspånen giver facaden et meget rustikt og smukt særpræg. Dimensioner: Canadisk Ceder Vægspån saves i kileform og har følgende mål: Bredder : Længder : Tykkelser : Underlag : Max.Synlig længde: Overlap: Faldende bredder fra 30 til 7,5 cm. Ca. 40,5 cm Kileformet fra ca. 3 mm til 10 mm. 18 mm FinnforestSpruce Gran kryds-finer III/III til tag. Mål 2440 x mm. Alt. 25 x 50 mm afstandsliste. 180 mm ( 3,2 m2/ pr. bundt). 225 mm Vedligeholdelse: Canadisk Ceder Vægspån kan overfladebehandles med en pigmenteret facade olie eller anvendes ubehandlet, se afsnit om patinering og efterbehandling. Inddækninger kan udføres i Rustfrit stål eller Kobber Monteringsvejledning, Februar Western Red Cedar og Brand I forbindelse med Canadisk Cedertræ og brand har vi valgt at lægge denne information på vores hjemmeside Dette skyldes at den gældende brandlovgivning er under konstant forandring i disse år. Årsagen til disse ændringer, er harmoniseringen med EU og indførelsen af de funktionsbaserede brandafprøvningssystemer. 20

21 21

22 Referencebilleder Villa i Klampenborg. Villa i Århus. EFG, Rødovre. Amager Hospital. 22

23 Referencebilleder Tuborg Havn Nord. Rønnebærhaven, Værløse. Toftes Kontorcenter, Hillerød. Nårup Savværk, Fyn. 23

24 Referencebilleder Villa, Strandvejen. Garage, Klampenborg. Tåstrup Apotek. Skolen Islands Brygge. 24

25 Referencebilleder Svalelunden, Herfølge. Villa i Bostad. Hus i Karlstad. Bahne, Kolding. 25

26 Referencebilleder Solrækkehusene i Vonsild. EFG, Rødovre. Villa i Middelfart Skolen Islands Brygge. 26

27 Referencebilleder Sommerhus, Ordrup Næs. Lejligheder i Karlstad. Villa, Store Darum Sommerhus, Ordrup Næs 27

28 Firmaprofil Moelven Danmark A/S forhandler træbaserede plader, canadisk cedertræ og varmebehandlet træ (Thermowood) til facadeløsninger, savet og forædlet savværkstræ samt Kerto og limtræ som bjælker. Moelven Danmark A/S er med det alsidige produktprogram og tekniske kompetence en vigtig partner, når der skal vælges materialer til byggeriet. Moelven Danmark A/S indgår i den skandinaviske trækoncern, Moelven, som både omfatter savværker, forædlede savværksprodukter samt byggesystemer. Moelven samarbejder med Finnforest Oy, som er producent af I-bjælken, Kerto, limtræ og diverse krydsfinerprodukter. Moelven Danmark A/S Smedeland 3. DK-2600 Glostrup Telefon: Telefax:

Canadisk Cedertræ. fra Moelven. Canadisk Cedertræ. Smuk og eksklusiv træsort med indbygget naturlig varighed

Canadisk Cedertræ. fra Moelven. Canadisk Cedertræ. Smuk og eksklusiv træsort med indbygget naturlig varighed træ fra Moelven træ Smuk og eksklusiv træsort med indbygget naturlig varighed Cedertræ, det smukkeste du kan bruge på Cedertræ har slået sig fast som et iøjnefaldende materiale i dansk arkitektur som kronen

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

Moelven Eastern Cypress

Moelven Eastern Cypress Cypress Beklædning Moelven Eastern Cypress Smukke farvenuancer, med stor formstabilitet og styrke Moelven Eastern Cypress er en ny og spændende træsort til dansk byggeri. Moelven Eastern Cypress Moelven

Læs mere

Canadisk Cedertræ. fra Moelven. Canadisk Cedertræ. Smuk og eksklusiv træsort med indbygget naturlig varighed

Canadisk Cedertræ. fra Moelven. Canadisk Cedertræ. Smuk og eksklusiv træsort med indbygget naturlig varighed Canadisk Cedertræ fra Moelven Canadisk Cedertræ Smuk og eksklusiv træsort med indbygget naturlig varighed Cedertræ, det smukkeste du kan bruge på Cedertræ har slået sig fast som et iøjnefaldende materiale

Læs mere

ThermoAsk fra Moelven. Moelven ThermoAsk. Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke

ThermoAsk fra Moelven. Moelven ThermoAsk. Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke ThermoAsk fra Moelven Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke ThermoAsk, det spændende nye alternativ ThermoAsk er en ny generation Thermo behandlet træ, der til udvendig

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com. i hårdttræ

Terrasse og facade. www.keflico.com. i hårdttræ 2010 og facade i hårdttræ Rosewood terrassebrædder Plantage Teak terrassebrædder Plantage Teak er en eksklusiv og formstabil træsort med de samme gode egenskaber som asiatisk teak. Plantage Teak er hurtigt

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

ThermoAsk fra Moelven. Moelven ThermoAsk. Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke

ThermoAsk fra Moelven. Moelven ThermoAsk. Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke ThermoAsk fra Moelven Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke ThermoAsk det spændende nye alternativ ThermoAsk er en ny generation Thermo behandlet træ, der til udvendig

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik

ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik ThermoWood Beklædning Moelven ThermoWood Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik ThermoWood det miljørigtige alternativ ThermoWood er en ny generation ThermoWoodbehandlet træ, produceret

Læs mere

Terrasse og facade I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Terrasse og facade I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com Terrasse og facade I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Miljø FSC certificeret terrasse og facade - træ fra bæredygtige kilder Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ

Læs mere

ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik

ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik Beklædning Moelven Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik det miljørigtige alternativ er en ny generation behandlet træ, produceret af fyrretræ. Fyrretræet gennemgår en avanceret og

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com Miljø FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge ColorWood fra Moelven Moelven ColorWood Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge Moelven ColorWood Spar Tid og Penge Moelven ColorWood er en industrimalet facadebeklædning i gran. Sammenlignet

Læs mere

Studio Lamel og Panel Solutions. Studio Panel 2009. Interior Lamel og Panel Solutions. Studio, Interior Solutions

Studio Lamel og Panel Solutions. Studio Panel 2009. Interior Lamel og Panel Solutions. Studio, Interior Solutions Studio Lamel og Panel Solutions Studio Panel 2009 Interior Lamel og Panel Solutions Studio, Interior Solutions Studio Basic Tietgen kollegiet, Lundgaard og Tranberg arkitekter Studio, Basic Panel Solutions

Læs mere

Velkommen TIL vores verden

Velkommen TIL vores verden Sibirisk Lærk Det naturlige og miljørigtige valg Velkommen TIL vores verden Vælg Sibirisk Lærk fra Wimex og få: Lang levetid Stor styrke Smuk glød»» minimalt vedligehold www.wimex.dk 1 Vi står klar til

Læs mere

HardiePlank. Brædder. www.cembrit.dk

HardiePlank. Brædder. www.cembrit.dk HardiePlank Brædder www.cembrit.dk Smukt som træ med fibercements fordele Det suveræne alternativ til træbrædder HardiePlank brædder har samme struktur og udseende som træbrædder, men er fremstillet af

Læs mere

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De Montagevejledning: Brænderum vare nr. 16632-1 Grundmål: 198x198 cm. 2050 2868 2170 1980 2170 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

PRISLISTE. Langtømmer løftes over på afkortebord

PRISLISTE. Langtømmer løftes over på afkortebord PRISLISTE ENGROS FEBRUAR 2014 Langtømmer løftes over på afkortebord Lager af granrafter med bark Lundum Savværk ApS Torpvej 59, Lundum 8700 Horsens Tlf. 7565 42 58 Fax 7565 49 44 www.lundumsavvaerk.dk

Læs mere

Keflico A/S - Specialister i hårdttræ og plader gennem mere end 60 år. Terrasse og facade I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Keflico A/S - Specialister i hårdttræ og plader gennem mere end 60 år. Terrasse og facade I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com Keflico A/S - Specialister i hårdttræ og plader gennem mere end 60 år 2015 Terrasse og facade I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Indhold Terrassesortiment 2015... side 3 Terrasse tilbehør... side 10 Forarbejdning

Læs mere

ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet af HDPE og træfibre

ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet af HDPE og træfibre ProDeck KOMPOSIT ,2 ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet af HDPE og træfibre 3 ProDeck Komposit ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Monteringsvejledning VMZ KLINK

Monteringsvejledning VMZ KLINK Monteringsvejledning VMZ KLINK KLINK monteringsvejledning Denne vejledning er for KLINK facader op til 8 meters højde. Ved facader over 8 meters højde kontakt venligst VMZINC. Læs vejledningen grundigt

Læs mere

Lev naturligt med. Massive trægulve & paneler

Lev naturligt med. Massive trægulve & paneler Lev naturligt med Massive trægulve & paneler Ægte trægulve vokser på træerne Södra Interiör er en af nordens førende leverandører af massive lister, trægulve, paneler og interiørprodukter. I vores sortiment

Læs mere

Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får

Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får Superimprægneret 1 2 3 Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får længere levetid. Samtidig er

Læs mere

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse...

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... Juni 2009 2.132 DK ivarplank Få mere fritid stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... ivarplank fibercement med mini Med ikilauta ivarplank er er det det slut med at bruge kostbar fritid og

Læs mere

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp M 16 BSH 12/(4-36) Finnforest Kerto Kerto Q 69 indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke Bulldog 75 Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp 100 69 60 Stålrør 42/3,2 Finnforest højteknologi i

Læs mere

gennemfarvet facadeplade

gennemfarvet facadeplade power board gennemfarvet facadeplade POWER BOARD POWER BOARD C facadeplader gennemfarvet fibercementplade i 3 farver Bredde mm 1200 Længde mm 2400 Tykkelse mm 8 Vægt kg pr. plade 33,41 Vægt kg pr. m 2

Læs mere

Et stærkt dobbeltsidet hegnsvalg FT SYSTEMHEGN

Et stærkt dobbeltsidet hegnsvalg FT SYSTEMHEGN Et stærkt dobbeltsidet hegnsvalg FT SYSTEMHEGN Frøslev Træ Systemhegn FT Systemhegn Der er utroligt mange muligheder, når du vælger et Frøslev Træ Systemhegn Valget er dit - men det er ikke svært Hegnet

Læs mere

HardiePlank. Facadebeklædning.

HardiePlank. Facadebeklædning. HardiePlank Facadebeklædning www.cembrit.dk HardiePlank facadebeklædning er det suveræne alternativ til træbrædder. De har samme struktur og udseende, men er fremstillet af miljøvenligt fibercement og

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 , 2 ProDeck Komposit er et grønt miljøvenligt og økologisk produkt, som er fremstillet af HDPE og plantefibre (bambus pulver) 3 ProDeck Komposit

Læs mere

HardiePlank. Facadebeklædning. www.cembrit.dk

HardiePlank. Facadebeklædning. www.cembrit.dk HardiePlank Facadebeklædning www.cembrit.dk HardiePlank facadebeklædning er det suveræne alternativ til træbrædder. De har samme struktur og udseende, men er fremstillet af miljøvenligt fibercement og

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler der noget,

Læs mere

ivaroyal Akustik- og vægpaneler Indendørs vægog loftpaneler Buede vægog Paneler til eksklusive lokaler 1:1

ivaroyal Akustik- og vægpaneler Indendørs vægog loftpaneler Buede vægog Paneler til eksklusive lokaler 1:1 Marts 2009 3.244 DK ivaroyal Akustik- og vægpaneler Indendørs vægog loftpaneler Buede vægog loftpaneler Paneler til eksklusive lokaler ivaroyal er finerede væg- og loftpaneler i naturlige materialer, som

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm.

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. 1900 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der noget, eller

Læs mere

NY FILLERUP SAVVÆRK Prisliste 2009

NY FILLERUP SAVVÆRK Prisliste 2009 NY FILLERUP SAVVÆRK Nedenfor er prisliste for trævarer fra Ny Fillerup Savværk. Har du spørgsmål til prislisten eller specielle ønsker er du velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger. Har

Læs mere

JA carporte JA Byggeland Jørgen Anderens vej Måløv tlf j-a.dk

JA carporte JA Byggeland Jørgen Anderens vej Måløv tlf j-a.dk Alle priser er inkl. moms og eksklusiv fragtomkostninger (se fragtomkostninger på www.j-a.dk) Materialer Trykimprægneret træ: Næsten alt trykimprægneret træ leveres som fyr i en seksta-kvalitet (udseendesorteret),

Læs mere

Profileret krydsfiner og OSB

Profileret krydsfiner og OSB Produkt & Montage Profileret krydsfiner og OSB Profilerede plader i henholdsvis krydsfiner og OSB anvendes i byggeriet til blandt andet udvendig beklædning af vægge på steder, hvor kravet i Bygningsreglementet

Læs mere

10 gode råd 1. Sortering 6. Terrænafstand 7. Skrå snit 2. Opbevaring 8. Samlinger 3. Overfladebehandling 4. Tagudhæng 9. Ventilering 5.

10 gode råd 1. Sortering 6. Terrænafstand 7. Skrå snit 2. Opbevaring 8. Samlinger 3. Overfladebehandling 4. Tagudhæng 9. Ventilering 5. 10 gode råd 1. Sortering Sortér træet før anvendelse. Undgå at bruge emner med store endetræsrevner eller store fordybninger. Fejl kan ofte saves bort, og emnet kan bruges på steder, hvor der kun er behov

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Kebony terrasse og brodæk Generel information Selve underkonstruktionen skal være fagmæssigt udført i henhold til gældende standarder og forskrifter. Sørg for god luftcirkulation under terrassen og undgå

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ Plankegulve fra Wiking Gulve er din garanti for kvalitet skabt i hele værdikæden fra den omhyggelige udvælgelse af de enkelte træer til forarbejdning og produktion, hvor vi

Læs mere

Corus ByggeSystemer A/S. ClickFals

Corus ByggeSystemer A/S. ClickFals Corus ByggeSystemer A/S ClickFals Stående fals: Økonomisk attraktivt 1. Corus ByggeSystemer A/S sætter standarden - vi har markedets førende produkter 2. Stærke produktkoncepter til byggeriet - Corus ByggeSystemer

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Cembrit Fiberline. Facader med translucens, styrke og tekstur. www.cembrit.dk

Cembrit Fiberline. Facader med translucens, styrke og tekstur. www.cembrit.dk Cembrit Fiberline Facader med translucens, styrke og tekstur Indhold Produktinformation og tilbehør 2 Facadens opbygning 3 Montering 4 Lodret beklædning 7 Ventilation 8 Detaljer 9 Komposit profiler 10

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 280x370 cm Vare nr

Montagevejledning til redskabsrum 280x370 cm Vare nr Montagevejledning til redskabsrum 280x370 cm Vare nr. 530 089 3200 2800 2113 2153 4200 3700 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere , 2 ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet af HDPE og træfibre 3 ProDeck Komposit ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Typer af hegn Trådhegn Et trådhegn er ret hurtigt at opføre og nok ét af de billigste at vedligeholde. Gabioner (stenkister) Metalkurve fyldte med sten eller

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Hvad er Kebony? Kebony er et bæredygtigt alternativ til tropisk hårdttræ, når udseende og ydeevne er afgørende. Kebony teknologien er udviklet i Norge og er en miljøvenlig

Læs mere

Cembrit planker & Cembrit paneler

Cembrit planker & Cembrit paneler Cembrit planker & Cembrit paneler 15 ÅRS CEMBRIT GARANTI Fibercement - et stærkt byggemateriale Et godt mix af egenskaber Cembrit fibercement er et enestående byggemateriale, der er ideelt til alle former

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

Hüttemann Limtræ - meget mere end standardlimtræ

Hüttemann Limtræ - meget mere end standardlimtræ Hüttemann Limtræ - meget mere end standardlimtræ Profile - din sikre leverandør af byggematerialer Hüttemann Hüttemann er meget mere end standardlimtræ. En stor del af produktionen ligger i dag på dæk-

Læs mere

www.dlh.dk Terrasseguide

www.dlh.dk Terrasseguide www.dlh.dk Terrasseguide HÅRDTTRÆ Med det rigtige valg får du den største glæde i mange år frem Sådan kommer du i gang Denne guide præsenterer et udvalg af de mest gængse og mest anvendte terrassebrædder.

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

10/9/2003. Kendt materiale - ny teknologi. Nyt konstruktivt træelement. Arkitektonik og husbygning. Program lektion 7

10/9/2003. Kendt materiale - ny teknologi. Nyt konstruktivt træelement. Arkitektonik og husbygning. Program lektion 7 Arkitektonik og husbygning Program lektion 7 8.30-10.00 H+H Fiboment/ Lars Nøbbe 10.00 10.30 Pause 10.30 12.00 Træ som byggelement Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut 5, Aalborg Universitet

Læs mere

SÖDRA BRANDIMPRÆGNERET TRÆ

SÖDRA BRANDIMPRÆGNERET TRÆ SÖDRA BRANDIMPRÆGNERET TRÆ Trygt og funktionelt, døgnet rundt, året rundt Globalt testet produkt som er blevet anvendt mere end 30 år worldwide under varierende klimaforhold. Certificeret i henhold til

Læs mere

Rådner ikke Brandsikret materiale 10 års garanti Nemt at arbejde med Stort tilbehørsprogram

Rådner ikke Brandsikret materiale 10 års garanti Nemt at arbejde med Stort tilbehørsprogram Rådner ikke Brandsikret materiale 10 års garanti Nemt at arbejde med Stort tilbehørsprogram Nordic Fibercement Nordic Fibercement er gennemtestede produkter til det Nordiske marked. Vores fibercement beklædning

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. i zink

Nyt fra din blikkenslager. i zink Nyt fra din blikkenslager GAVLE og tagrender i zink Blikkenslageren anbefaler NY gavl? - Den bedste løsning er i zink VMZ Stikfals VANDRET/ QUARTZ-ZINC Er du også en af de mange boligejere, som hellere

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Projektering og anvendelse Indhold Power Board - C plader Power Board - C montering Detaljer 5 Facader byggeeksempler 6 Power Board -C Plank 7 Power Board - C Plank

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood 2 www.sodra.dk Ægte trægulve vokser på træerne SÖDRA HAR RØDDER I DE SVENSKE SKOVE. BOGSTAVELIG TALT. TRÆ ER ET NATURLIGT BYGGEMATERIALE, BRUGT GENNEM

Læs mere

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader HardiePlank brædder HardiePanel plader Fibercement - kort fortalt Hvad er fibercement? Fibercement er den tekniske betegnelse for det byggemateriale, der anvendes til Cembrits tag- og facadeprodukter,

Læs mere

Arkitektonik og Husbygning 1

Arkitektonik og Husbygning 1 Arkitektonik og Husbygning 1 Program lektion 7 9.00-9.45 U-værdi, Fugt- og dampspærre 9.45 10.00 Pause 10.00 10.45 Bygningsmaterialer (træ). Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut 5, Aalborg Universitet

Læs mere

Optiform modulhegn. Skab dit eget hegn

Optiform modulhegn. Skab dit eget hegn Optiform modulhegn Skab dit eget hegn SKAB DIT EGET HEGN Et Optiform Modulhegn kan bruges til mange formål: læ, afskærmning, adskillelse, opdeling, hygge, dekoration, osv. Og du vælger selv, hvilket udtryk

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Grøndlandspagajer laves normalt i cedertræ fordi det er en let træsort. En pagaj lavet i cedertræ kan normalt laves i en færdig vægt lidt

Læs mere

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink TAG- OG FACADESYSTEMER tag- og facadesystem - klassisk nytænkning i zink - en smagfuld løsning VMZ Adeka er en ny stilfuld mulighed for tag og facade til både ny og bestående arkitektur. På grund af dens

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

Cembrit Bølgeplader i fibercement

Cembrit Bølgeplader i fibercement Cembrit Bølgeplader i fibercement En stærk løsning www.cembrit.dk Til klassisk eller moderne byggeri En ny generation Den nye generation af fiber cement bølgeplader fra Cembrit er fremstillet af naturlige,

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

B L A N K. Den lette tagløsning. scandinavien a/s

B L A N K. Den lette tagløsning. scandinavien a/s B L A N K Den lette tagløsning MetroBond BLANK er et stilrent og elegant kvalitets produkt, der med sin blanke overflade giver et eksklusivt udseende - og det tør vi godt give års garanti på! scandinavien

Læs mere

Få mere fritid... ivarplank. ivarclick Operal. www.cedral.dk 1. stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Okt 2014 2.133 DK.

Få mere fritid... ivarplank. ivarclick Operal. www.cedral.dk 1. stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Okt 2014 2.133 DK. Cedral ivarplank Cedral ivarclick Operal Få mere fritid... stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Okt 2014 www.cedral.dk 1 2.133 DK Gør din fritid mere attraktiv med mindre besvær Minimal

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

MontageVejleDning. DS Sigma stålåse. underlag for tag- og facadebeklædning. Montagevejledning. DS Sigma stålåse

MontageVejleDning. DS Sigma stålåse. underlag for tag- og facadebeklædning. Montagevejledning. DS Sigma stålåse Januar 08 Montagevejledning DS Sigma stålåse underlag for tag- og facadebeklædning Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MontageVejleDning 2 Montering af anvendes som bærende

Læs mere

tidløs facadebeklædning

tidløs facadebeklædning tidløs facadebeklædning Stærke fibercementplanker med minimalt vedligehold! ivarplank ivarclick Cedral Board www.cedral.dk August 2015 2.133 DK Gør din fritid mere attraktiv med mindre besvær Udnyt mulighederne

Læs mere

HardiePlank Brædder i fibercement

HardiePlank Brædder i fibercement HardiePlank Brædder i fibercement www.cembrit.dk Fremtidens træværk Det suveræne alternativ til træbrædder HardiePlank brædder ligner til forveksling træ, men er fremstillet af miljøvenligt fibercement

Læs mere

Facadebeklædning. Nørregade 15, 6622 Bække. (+45)

Facadebeklædning. Nørregade 15, 6622 Bække.  (+45) Facadebeklædning Nørregade 15, 6622 Bække info@walltec.dk (+45) 4698 0808 www.walltec.dk Indhold 04 WallTec facadebeklædning 05 Anvendelses muligheder 06 Hvad er kompaktlaminat 07 WallTec Frontline 08

Læs mere

BambusGulve. bæredygtige gulve

BambusGulve. bæredygtige gulve BambusGulve bæredygtige gulve 17 www.cinas.dk/morom Få prøver tilsendt til din hoveddør Bestil på www.holseogwibroe.dk/prøver eller scan QR-koden og bestil direkte fra din smartphone 2 Bambus Bambus er

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere