Statens Kunstfond på 5 minutter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Kunstfond på 5 minutter"

Transkript

1 Statens Kunstfond på 5 minutter

2

3 Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets bevilling 5. Hvordan behandler Statens Kunstfond ansøgninger årligt? 6. Kunst i hele landet 7. International kulturudveksling fremmer kunsten 8. Børn og unges møde med kunst 9. Fokus på åbenhed og transparens 10. Hædersydelser

4 1 Hvorfor har vi Statens Kunstfond? Politikere Statens Kunstfond Der er udbredt politisk enighed om, at staten skal støtte kunsten, så borgere i hele landet kan opleve kunst af høj kvalitet Der er samtidig enighed om, at kunststøtten skal fordeles efter armslængdeprincippet Med Statens Kunstfond sikres det, at kunststøtten fordeles af et uafhængigt organ uden indflydelse fra det politiske system 42

5 2 Hvad er Statens Kunstfonds opgave? Statens Kunstfond skal fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet Statens Kunstfond støtter produktion og formidling af billedkunst, film, litteratur, musik, scenekunst, arkitektur, kunsthåndværk og design og al den kunst der går på tværs af disse kunstarter Kunstnerisk kvalitet er det overordnede kriterie for al støtte fra Statens Kunstfond Fonden skal bl.a. støtte produktion og formidling af kunst over for børn og unge og samtidig arbejde for, at man kan møde kunst i hele landet puljer Hovedopgaven for alle udvalg er at fordele tilskud på baggrund af ansøgninger fra kunstnere, kunstnergrupper, kunstinstitutioner m.fl. Fonden har 65 forskellige puljer. F.eks. støtte til regionale spillesteder, Huskunstnerordningen, transportstøtte til orkestre, oversættelsesstøtte m.v. Alle puljer har klare støttekriterier, så ansøgerne ved, hvordan deres ansøgning bliver vurderet De 12 udvalg modtager tilsammen mere end ansøgninger om året, og giver på denne baggrund mere end tilskud 3

6 3 Hvordan er Statens Kunstfond organiseret? Bestyrelse Scenekunst Musik Billedkunst Litteratur Kunsthåndværk & design Legatudvalg Arkitetur Film Projektstøtteudvalg Statens Kunstfond består af 12 udvalg og en koordinerende bestyrelse Hvert kunstområde har et projektstøtteudvalg og et legatudvalg. Dette gælder for billedkunst, litteratur, kunsthåndværk/design, musik og scenekunst. På filmområdet er der dog kun et legatudvalg, og på arkitekturområdet er der et samlet legat- og projektstøtteudvalg Projektstøtteudvalgene støtter produktion og formidling af kunst og giver driftsstøtte til institutioner, så borgere i hele Danmark får mulighed for at møde kunst af høj kvalitet i deres dagligdag Legatudvalgene uddeler primært arbejdslegater og stipendier til skabende kunstnere I bestyrelsen sidder formændene for de 12 udvalg Udvalgene i Statens Kunstfond består samlet set af 54 medlemmer fra hele landet Medlemmerne udpeges dels af kulturministeren, dels af repræsentantskabet, som består af 48 medlemmer udpeget af bl.a. kunstnerorganisationer Udvalgsmedlemmerne udpeges for en 4-årig periode, og de modtager et honorar for deres arbejdsindsats 4

7 4 Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets bevilling Kulturministeriets samlede bevilling 8,2 mia.kr. * Midler som fordeles af Statens Kunstfond 0,5 mia.kr. 80% 15% 5% Produktion og formidling af kunst mv. Støtte til kunstnere (arbejdslegater mv.) Udvalgenes egne initiativer Sådan blev midlerne fordelt i 2015 De 12 udvalg råder i 2016 over 536 mio. kr. tilsammen Midlerne er på finansloven fordelt til de enkelte udvalg, og er i nogle tilfælde også øremærket specifikke formål inden for det enkelte udvalg I 2015 gik 80 % af midlerne til produktion og formidling af kunst, herunder driftsstøtte til institutioner. 15 % gik til arbejdslegater til kunstnere *Note: Tallet omfatter dels Kulturministeriets bevilling på finansloven (6,5 mia. kr.) og dels ministeriets andel af udlodningsmidler (1,7 mia. kr.) 5

8 5 Hvordan behandler Statens Kunstfond ansøgninger årligt? Projektstøtteudvalget for Litteratur - et eksempel 6 1. Offentliggørelse Udvalget fastsætter formål og støtte kriterier. Puljen og ansøgningsfrist offentliggøres. 5. Afrapportering Tilskudsmodtagerne aflægger regnskab og afrapporterer. 2. Ansøgning Ansøgerne indsender ansøgninger via formular på kunst.dk. Ansøgningerne modtages og registreres. 4. Beslutninger offentliggøres Ansøgerne modtager svar og navne på alle ansøgere bliver offentliggjort på kunst.dk. 3. Udvalgsprocess Udvalgsmedlemmerne læser ansøgningerne og udvalget mødes herefter for at prioritere mellem de indkomne ansøgninger. Projektstøtteudvalget for Litteratur har 3 medlemmer, de behandler årligt mere end ansøgninger fordelt på 12 forskellige støtteordninger. De holder normalt omkring 8 møder om året. Kunstnerisk kvalitet som kriterie - et eksempel Alle udvalg har fastlagt en overordnet definition på kunstnerisk kvalitet. Eksempelvis vurderer Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design den kunstneriske kvalitet i forhold til, hvorvidt det ansøgte projekt udviser: sikkerhed i håndværket og eget formsprog et professionelt og reflekteret forhold til materialer, kontekst, tradition og samtid en eksperimenterende indfaldsvinkel til arbejdet, omsat til overbevisende projekter og/eller produkter

9 6 Kunst i hele landet Sådan var fordelingen i ,0% 2,8% 9,4% 9,6% 7,5% Nordjylland Flere regioner Udlandet 16,7% 12,7% Midtjylland 44,8% 63,2% Hovedstaden 8,8% 8,2% 6,7% 5,5% Syddanmark Sjælland Fordeling af midler (baseret på hvor aktiviteten finder sted) Hvor kommer ansøgningerne fra (baseret på ansøgers postadresse) Fonden har fokus på, at borgere i hele landet skal kunne møde kunst af høj kvalitet En stor andel af støttemodtagerne gennemfører deres projekter andre steder, end der hvor de selv har adresse. F.eks. var det i 2015 kun lidt over halvdelen af de støttede aktiviteter fra ansøgere i Region Hovedstaden, som foregik i hovedstaden. Resten af aktiviteterne var spredt ud over hele landet Det er statistisk set sværere for ansøgere fra hovedstadsområdet end fra provinsen at få støtte fra Statens Kunstfond I 2015 kom 63,2 procent af alle ansøgningerne fra hovedstadsområdet. Tilsvarende gik 44,8 procent af Statens Kunstfonds midler til projekter og aktiviteter, der fandt sted i hovedstadsregionen 7

10 7 International kulturudveksling fremmer kunsten 1330 aktiviteter i 87 forskellige lande (2015) Statens Kunstfond sikrer, at danske kunstnere og kunstværker kommer ud i hele verden 9,6 % af kunststøtten går til aktiviteter i udlandet (2015) Mange danske kunstaktører arbejder internationalt og bringer ny inspiration med tilbage til det danske kunstliv Præsentationen af dansk kunst og danske kunstnere er med til at formidle de værdier og det samfund, som Danmarks repræsenterer Den internationale kulturudveksling medvirker til udvikling og fornyelse af dansk kunst og kultur, til markedsføring af Danmark som land, til fremme af kultureksport og til fremme af mellemfolkelig dialog 8

11 8 Børn og unges møde med kunst Huskunstnerordningen - et eksempel på fondens fokus på børn og unge Huskunstnerordningen giver børn og unge indblik i og erfaring med kunstneriske processer gennem et møde med en professionel, aktiv kunstner. Statens Kunstfond satser målrettet på at udvikle børn og unges kreative læring og give dem bedre mulighed for at opleve kunsten Statens Kunstfond bidrager til at styrke den kreative læring og igangsætte kunstneriske initiativer, der kommer fremtidens generationer til gode 9

12 9 Fokus på åbenhed og transparens Statens Kunstfonds investering i kunst er båret af demokratiske beslutninger og gennemsigtighed Støtte tildeles på baggrund af det formål og de støttekriterier, som Statens Kunstfond har fastlagt for de enkelte puljer 2016 Modtager en ansøger afslag, giver Statens Kunstfond altid en begrundelse for afslaget På Statens Kunstfonds hjemmeside annonceres puljer, og her offentliggøres tildelingslister og referater fra alle møder i udvalgene og i bestyrelsen I Statens Kunstfonds årsberetning beskrives udvalgenes og bestyrelsens strategier og beslutninger fra det forgangne år. Årsberetningen omfatter også årsregnskab, statistik samt lister over alle årets tildelinger På Statens Kunstfonds Facebookprofil synliggøres mange af de projekter, som fonden har støttet Statens Kunstfonds udvalg holder Åbent Hus-arrangementer og dialogmøder og bidrager med perspektiver og kommentarer i medierne 10

13 10 Hædersydelser De 275 mest fremtrædende og betydningsfulde danske kunstnere modtager en (livsvarig) Hædersydelse fra Statens Kunstfond Hædersydelsernes størrelse er indtægtsreguleret for hver enkelt modtager og beregnes derfor årligt på baggrund af kunstnerens øvrige indkomst Hvis en kunstner har en indkomst over ca kr., udbetales der ingen ydelse Der er i 2016 afsat 30,6 mio. kr. til Hædersydelser Når en modtager af Hædersydelsen dør, tildeles den ledige ydelse til en anden kunstner 11

14 Vi skaber rum for det særlige ved at investere i talentet og udvikling af kunsten Vi arbejder for, at alle borgere kan møde samtidskunsten

15 Få mere information om Statens Kunstfond på

16 November 2016

STATENS KUNSTFONDS ÅRSBERETNING 2017 BILAG STATISTIKSAMLING

STATENS KUNSTFONDS ÅRSBERETNING 2017 BILAG STATISTIKSAMLING STATENS KUNSTFONDS ÅRSBERETNING 2017 BILAG STATISTIKSAMLING 2 Indhold Metodevalg og datagrundlag mv.... 2 Samlet statistik for hele Statens Kunstfond... 6 Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur...

Læs mere

Metodevalg og datagrundlag mv.

Metodevalg og datagrundlag mv. Indhold Metodevalg og datagrundlag mv....2 Samlet statistik for hele Statens Kunstfond...7 Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur... 16 Legatudvalget for Billedkunst... 19 Projektstøtteudvalget

Læs mere

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed LOV nr 458 af 08/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-017990 Senere ændringer til forskriften LBK nr 30 af 14/01/2014 LBK

Læs mere

FRA EN STATSLIG KUNSTFOND TIL SEKS REGIONALE DANSK FOLKEPARTIS FORSLAG TIL EN REFORM AF STATENS KUNSTFOND

FRA EN STATSLIG KUNSTFOND TIL SEKS REGIONALE DANSK FOLKEPARTIS FORSLAG TIL EN REFORM AF STATENS KUNSTFOND FRA EN STATSLIG KUNSTFOND TIL SEKS REGIONALE DANSK FOLKEPARTIS FORSLAG TIL EN REFORM AF STATENS KUNSTFOND 2018 INDLEDNING Siden 1964 har statens kunststøttesystem været heftigt debatteret og er gennem

Læs mere

Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj?

Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj? Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj? Gitte Ørskou Formand for Statens Kunstfonds Bestyrelse Formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

REFERAT. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

REFERAT. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 2 Mødedato: 20. marts 2018 Tidspunkt: kl. 11.00 15.00 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Michael Bojesen, Jens Smærup Sørensen, Tomas Lagermand Lundme, Kristina Holgersen,

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Håndbog i udvalgsarbejde. For medlemmer af

Håndbog i udvalgsarbejde. For medlemmer af Håndbog i udvalgsarbejde For medlemmer af Introduktion Denne håndbog er skrevet til medlemmerne af Statens Kunstfond og er tænkt som en hjælp og støtte til udvalgsarbejdet. Her kan du bl.a. finde vejledning

Læs mere

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. januar 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning Formål 1. Lovens formål er at fremme

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker. < > Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 10 Mødedato: 4.09.014 5.09.014 9.09.014 30.09.014 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 13-1 3. sal (ved direktionssekretariatet) REFERAT

Læs mere

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning 2012/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 16. januar 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om billedkunst

Læs mere

REFERAT. Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden

REFERAT. Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 3 Mødedato: 6. juni 2018 Tidspunkt: kl. 11.00 13.30 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Michael Bojesen, Jens Smærup Sørensen, Tomas Lagermand Lundme, Bente Skjøttgaard,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 Sag 78/2012 (2. afdeling) A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) og Sag 79/2012 B (advokat

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 4 Mødedato:26. september 2018 Tidspunkt: kl Sted: Lokale 3

REFERAT DAGSORDEN. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 4 Mødedato:26. september 2018 Tidspunkt: kl Sted: Lokale 3 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 4 Mødedato:26. september 2018 Tidspunkt: kl. 11.00 13.30 Sted: Lokale 3 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Michael Bojesen, Tomas Lagermand Lundme, Bente Skjøttgaard,

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

HÅNDBOG I UDVALGSARBEJDE. For medlemmer af Statens Kunstfond

HÅNDBOG I UDVALGSARBEJDE. For medlemmer af Statens Kunstfond HÅNDBOG I UDVALGSARBEJDE For medlemmer af Statens Kunstfond 1 2 INTRODUKTION Denne håndbog er skrevet til medlemmerne af Statens Kunstfond og er tænkt som en hjælp og støtte til udvalgsarbejdet. Her kan

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Det Musiske Hus for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Det Musiske Hus for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Det Musiske Hus for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice FAXE BILLEDKUNSTRÅD - VEDTÆGTER Postadresse: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Frederiksgade 9, 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56

Læs mere

Scenekunst i København De små storbyteatre er en delmængde af offentligt støttede teatre i København. Samlet spænder de over:

Scenekunst i København De små storbyteatre er en delmængde af offentligt støttede teatre i København. Samlet spænder de over: KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Byudvikling NOTAT Principper for valg af små storbyteatre 2021-2024 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Spillestedet Thy for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Spillestedet Thy for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Spillestedet Thy for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Kapitel 1 Formål og virkeområde. 1. Statens Kunstfonds formål er at fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet.

Kapitel 1 Formål og virkeområde. 1. Statens Kunstfonds formål er at fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Udkast til Forslag til lov om Statens Kunstfond (Udmøntning af aftaler af 13. juni 2012 om reform af kunststøttesystemet og om reform af de livsvarige ydelser mv., herunder ophævelse af lov om Statens

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Formidlingstilskud til Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater og Det Københavnske

Læs mere

Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Samlet ansøgningsmateriale

Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Samlet ansøgningsmateriale Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Samlet ansøgningsmateriale 24. januar 2014 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Puljen til forbedring af den

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Forslag. Lov om Statens Kunstfonds virksomhed

Forslag. Lov om Statens Kunstfonds virksomhed Lovforslag nr. L 119 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. januar 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om Statens Kunstfonds virksomhed Formål og virkeområde 1. Statens Kunstfonds formål

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Undersøgelse af kunststøtteordninger. Økonomistyrelsen, den 12. december 2003

Undersøgelse af kunststøtteordninger. Økonomistyrelsen, den 12. december 2003 Undersøgelse af kunststøtteordninger 1993-2002 Økonomistyrelsen, den 12. december 2003 2 Indhold 1 Indledning... 3 2 Metode og datagrundlag... 4 3 Undersøgelsens resultater... 5 3.1 Den historiske udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Legatudvalget for Billedkunst Møde nr. 11 Mødedato: 6. oktober 2016 Tidspunkt: kl Sted: Lokale 8 i stueetagen

REFERAT. Statens Kunstfonds Legatudvalget for Billedkunst Møde nr. 11 Mødedato: 6. oktober 2016 Tidspunkt: kl Sted: Lokale 8 i stueetagen 11. oktober 2016 Statens Kunstfonds Legatudvalget for Billedkunst Møde nr. 11 Mødedato: 6. oktober 2016 Tidspunkt: kl. 10.30 17.30 Sted: Lokale 8 i stueetagen REFERAT Mødedeltagere: Søren Taaning, Ane

Læs mere

Notat om høring over forslag til lov om Statens Kunstfond samt udkast til bekendtgørelserne om Statens Kunstfond og om musikskoler

Notat om høring over forslag til lov om Statens Kunstfond samt udkast til bekendtgørelserne om Statens Kunstfond og om musikskoler 9. januar 2013 Notat om høring over forslag til lov om Statens Kunstfond samt udkast til bekendtgørelserne om Statens Kunstfond og om musikskoler Den 13. juni 2012 indgik alle Folketingets partier en aftale

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik

Læs mere

1. KUNSTSTRATEGI PRÆSENTATION

1. KUNSTSTRATEGI PRÆSENTATION 1. KUNSTSTRATEGI 2018-2020 PRÆSENTATION 1 KUNSTSTRATEGI 2018-2020 København har et rigt kunstliv med masser af etablerede gallerier, udstillings- og undervisningssteder, kunsthaller og museer, og nye er

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 21. september 2017 Tidspunkt: Kl Sted: Lokale 3 på 5.

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 21. september 2017 Tidspunkt: Kl Sted: Lokale 3 på 5. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 21. september 2017 Tidspunkt: Kl. 10.30-15.00 Sted: Lokale 3 på 5. sal REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Kim Herforth Nielsen (pkt.1-12),

Læs mere

Forslag. Lov om Statens Kunstfonds virksomhed

Forslag. Lov om Statens Kunstfonds virksomhed 2012/1 LSF 119 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. Fremsat den 16. januar 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Kulturel udvikling i et nordjysk lokalområde Indhold 1. Indledning 2. Hvem kan søge KULTUR PUNKT 2013? 3. Hvad kan man søge til, og hvad lægges

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Søren Taaning, Ane Mette Ruge, Eva Steen Christensen, Jacob Fabricius og Mikkel Carl.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Søren Taaning, Ane Mette Ruge, Eva Steen Christensen, Jacob Fabricius og Mikkel Carl. Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst Møde nr. 32 Mødedato: 21.06.2019 Tidspunkt: kl. 10-16 Sted: Lokale 1, 5. sal REFERAT Til stede fra udvalget: Søren Taaning, Ane Mette Ruge, Eva Steen Christensen,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440 Offentligt Bilag 13-21. Kulturministeriet Oversigt over eksisterende råd, nævn, centre, udvalg mv. i december 2016. Tabel 1. Råd, nævn,

Læs mere

KULTURFONDEN TILSKUD TIL KULTURAKTIVITETER

KULTURFONDEN TILSKUD TIL KULTURAKTIVITETER KULTURFONDEN TILSKUD TIL KULTURAKTIVITETER Retningslinjer - Kulturfonden - 2017 Kulturfondens formål... 3 Hvad støtter Kulturfonden?... 3 Hvad bliver der lagt vægt på?... 3 Hvem kan søge?... 3 Hvornår

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen 24. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 3 Mødedato: 10. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 16.30 Sted: Lokale 6 Møde med Uafhængige scenekunstnere og Sammenslutningen

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Udstillingsperiodernes længde aftales mellem Den Frie Udstillingsbygning og den individuelle kunstnersammenslutning.

Udstillingsperiodernes længde aftales mellem Den Frie Udstillingsbygning og den individuelle kunstnersammenslutning. 28. november 2017 SKBP90.2017-0002 Den Frie Udstillingsbygning DEN FRIE UDSTILLING Oslo Plads 1 2100 København Ø E-mail: kjs@denfrie.dk Tilskud til drift af Den Frie Udstillingsbygning 2018-2021 Tilsagn

Læs mere

Kunstneren i undervisningen og vigtigheden af æstetiske læreprocesser

Kunstneren i undervisningen og vigtigheden af æstetiske læreprocesser Projektudvikling og fundraising Hilde Østergaard Kunstneren i undervisningen og vigtigheden af æstetiske læreprocesser Hilde Østergaard og Hamayun Butt Min baggrund Bachelor i kunsthistorie Diplomuddannelse

Læs mere

Støttemuligheder på arkitektur-, kunsthåndværk- og designområderne en konsekvens- og perspektivanalyse

Støttemuligheder på arkitektur-, kunsthåndværk- og designområderne en konsekvens- og perspektivanalyse Statens Kunstfond: Arkitekturudvalget og Kunsthåndværk- og Designudvalget Støttemuligheder på arkitektur-, kunsthåndværk- og designområderne en konsekvens- og perspektivanalyse December 2010 Indhold 1

Læs mere

Statens Kunstråds handlingsplan

Statens Kunstråds handlingsplan Statens Kunstråds handlingsplan 2011-15 NETVÆRKSDANNELSER EKSPERIMENT KUNST RÅDGIVNING DIGITAL FORMIDLING MANGFOLDIGHED BØRN & UNGE INTERNATIONALT Redaktion Statens Kunstråd H.C. Andersens Boulevard 2

Læs mere

ANALYSE: Geografisk fordeling af statens støtte til scenekunst

ANALYSE: Geografisk fordeling af statens støtte til scenekunst ANALYSE: Geografisk fordeling af statens støtte til scenekunst Danmark på Vippen, maj 2018 For vækst, velstand og lige vilkår i hele Danmark Degnemosen 1 8740 Brædstrup www.danmarkpaavippen.dk Titel: Geografisk

Læs mere

UDVIKLINGSAFTALE. Udviklingsaftale for Copenhagen Phil - hele Sjællands Symfoniorkester i Aftalens formål og grundlag

UDVIKLINGSAFTALE. Udviklingsaftale for Copenhagen Phil - hele Sjællands Symfoniorkester i Aftalens formål og grundlag UDVIKLINGSAFTALE Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk Udviklingsaftale for Copenhagen Phil - hele Sjællands Symfoniorkester

Læs mere

Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 20. juni 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 5 Mødedato: 19. juni 2014 Tidspunkt: Kl. 9.00 til 15.00 Basisensemblerne deltog fra kl. 10.15 til 11.15. MXD deltog fra kl. 11.30

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Undersøgelse af kunststøtteordninger. Økonomistyrelsen, den 12. december 2003

Undersøgelse af kunststøtteordninger. Økonomistyrelsen, den 12. december 2003 Undersøgelse af kunststøtteordninger 1993-2002 Økonomistyrelsen, den 12. december 2003 2 Indhold 1 Indledning... 3 2 Metode og datagrundlag... 4 3 Undersøgelsens resultater... 5 3.1 Den historiske udvikling

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Statens tilskud ydes med hjemmel i 3 i musikloven (lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014).

Statens tilskud ydes med hjemmel i 3 i musikloven (lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014). AFTALE OM MÅL Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk Aftale om mål for Copenhagen Jazz Festival 2017-2019 1. Aftalens formål

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Tomas Lagermand Lundme (formand), Inge Lise Hornemann, Juliane Wammen, Kamila Slocinska og Dan Ringgaard

REFERAT. Til stede fra udvalget: Tomas Lagermand Lundme (formand), Inge Lise Hornemann, Juliane Wammen, Kamila Slocinska og Dan Ringgaard 6. april 2018 Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur Møde nr. 11 Mødedato: 3. 6. april 2018 Tidspunkt: kl. 10:00-16:00 Sted: Lokale 1 på 5. sal. REFERAT Til stede fra udvalget: Tomas Lagermand Lundme

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Claus Andersen, Jakob Tækker.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Claus Andersen, Jakob Tækker. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 20 Mødedato: 05.11.2015 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca

Læs mere

Kulturpulje

Kulturpulje Kulturpulje 2012-2013 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2012-2013?... 3 2. Hvad kan man søge til?... 3 2. 1 Kvalitet og vækst i nordjysk kunst og kultur... 3 2.2 Stedbundne

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 2 Mødedato: 11. marts 2014 Tidspunkt: Kl Sted: Lokale 5

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 2 Mødedato: 11. marts 2014 Tidspunkt: Kl Sted: Lokale 5 14. marts 2014 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 2 Mødedato: 11. marts 2014 Tidspunkt: Kl. 9.30-12.30 Sted: Lokale 5 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

REFERAT. Dagsorden for det internationale arbejde / Lars Sidenius og Anne-Marie Rasmussen deltager

REFERAT. Dagsorden for det internationale arbejde / Lars Sidenius og Anne-Marie Rasmussen deltager Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 2 Mødedato: 10 11. marts Tidspunkt: Kl. 09.00 15.00 Sted: Helenekilde Badehotel REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Samlet vejledningsmateriale 3. september 2014 1 Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Indhold Pulje til supercykelstier

Læs mere

Filmaftale

Filmaftale 27. oktober 2006 Filmaftale 2007-2010 Det er den danske filmbranche - lige fra manuskriptforfattere, instruktører og producenter over distributører og i sidste ende biograferne der har ansvaret for den

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget d. 14. september Dagsorden

REFERAT. Godkendt af udvalget d. 14. september Dagsorden 21. august 2017 Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst Møde nr. 18 Mødedato: 15. 16. august 2017 Tidspunkt: kl. 10.30 21.00 Sted: Bornholm, Hotel Siemsens Gaard REFERAT Mødedeltagere: Søren Taaning,

Læs mere

Interview med Jesper Smed Jensen d. 16. Februar 2016 kl

Interview med Jesper Smed Jensen d. 16. Februar 2016 kl Interview med Jesper Smed Jensen d. 16. Februar 2016 kl. 10.00 Respondent: Jesper Smed Jensen, specialkonsulent Statens Kunstfond (J) Interviewer: Camilla Polmer (C) C: Jeg vil lave en effektmåling af

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Global/Jazzhouse for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Global/Jazzhouse for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Global/Jazzhouse for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 35 Mødedato: Tidspunkt: kl Sted: Lokale 4, 5.

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 35 Mødedato: Tidspunkt: kl Sted: Lokale 4, 5. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 35 Mødedato: 06.04.2017 Tidspunkt: kl. 9-16 Sted: Lokale 4, 5. sal REFERAT Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Kronik: Vi skal lære børn og unge kunsten at kende

Kronik: Vi skal lære børn og unge kunsten at kende Statens Kunstfond, Musik Kronik: Vi skal lære børn og unge kunsten at kende Politiken,, 2. november 2016, Sektion 2 (Kultur),, Side 7 (Debat),, GITTE ØRSKOU..., 2144 ord, Id:e5f4429b, Hvis kunsten og den

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Vejledningsmateriale

Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Vejledningsmateriale Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Vejledningsmateriale 31. august 2017 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik 4

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Tomas Lagermand Lundme, formand, Kamila Slocinska, Juliane Wammen og Jan Sonnergaard

REFERAT. Til stede fra udvalget: Tomas Lagermand Lundme, formand, Kamila Slocinska, Juliane Wammen og Jan Sonnergaard 6. april 016 Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur Møde nr. Mødedato: 9. marts 1. april 016 Tidspunkt: 9.3.: kl.11-17; 30.-31.: kl. 9-14:00; 31.3.: kl. 9-18:00; 1.04.: kl. 9-13:30 Sted: Lokale

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Vejledningsmateriale 8. december 2015 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 3 Mødedato: 23 24. april 2014 Tidspunkt: kl. 9 16 Sted: Lokale 8 og 5

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 3 Mødedato: 23 24. april 2014 Tidspunkt: kl. 9 16 Sted: Lokale 8 og 5 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 3 Mødedato: 23 24. april 2014 Tidspunkt: kl. 9 16 Sted: Lokale 8 og 5 REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand),

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for scenekunst Møde 2 Mødedato: 23. januar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 16.30 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for følgende kunstområder: 1) Arkitektur.

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

Retningslinjer. For Kulturens Udviklingspulje pr

Retningslinjer. For Kulturens Udviklingspulje pr Retningslinjer For Kulturens Udviklingspulje pr. 1.1.2019 1 Indhold Før du søger... 3 Puljens formål... 3 Det formelle... 3 Ansøgnings- og svarfrist... 3 Hvem kan søge?... 3 Hvem kan ikke søge?... 3 Hvad

Læs mere

Kl mødtes udvalget med musiklivet i Utzon Center, Slotspladsen 4, 9000 Aalborg REFERAT

Kl mødtes udvalget med musiklivet i Utzon Center, Slotspladsen 4, 9000 Aalborg REFERAT Dato 20. august 2018 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 6 Mødedato: 16. og 17. august 2018 Tidspunkt fra kl. 9.15 den 16. august til kl. 14.15 den 17. august. Sted: Comwell Hvide

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst Møde nr. 27 Mødedato: september 2018 Tidspunkt: kl Sted: Lokale 1, 5.

REFERAT. Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst Møde nr. 27 Mødedato: september 2018 Tidspunkt: kl Sted: Lokale 1, 5. Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst Møde nr. 27 Mødedato: 13. 14. september 2018 Tidspunkt: kl. 10.30 17.00 Sted: Lokale 1, 5. sal REFERAT Til stede fra udvalget: Søren Taaning, Ane Mette Ruge,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter...3

Læs mere

Om den danske Statens Kunstfonds initiativer vedrørende børn og unge. Forskning i effekten af børns og unges møde med kunst

Om den danske Statens Kunstfonds initiativer vedrørende børn og unge. Forskning i effekten af børns og unges møde med kunst Om den danske Statens Kunstfonds initiativer 2015-16 vedrørende børn og unge Forskning i effekten af børns og unges møde med kunst Niels Græsholm Musikskolekonsulent/chefkonsulent Kulturstyrelsen Statens

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere