Jes Christiansen. Find vej i. forsikrings junglen. Gratis smagsprøve. Copyright 2005 Forlaget Libris ISBN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jes Christiansen. Find vej i. forsikrings junglen. Gratis smagsprøve. Copyright 2005 Forlaget Libris ISBN 87-7843-684-2. http://www.libris."

Transkript

1

2 Jes Christiansen Find vej i forsikrings junglen

3 Find vej i forsikringsjunglen 1. udgave, 1. oplag 2005 Copyright 2005 Forlaget Libris Forfatter: Jes Christiansen Forlagsredaktion: Kirsten Bæk Omslag: Finn Heidelberg og Christel Frydkjær DTP: Jan Tarbensen Korrektur: Jens Lyng Tryk: AKA-PRINT A/S ISBN: ISBN-13: Om Libris Forlaget Libris er Danmarks største hæfte-forlag. Et Libris-hæfte er velskrevet faglitteratur til en særdeles overkommelig pris. Vi har et stort udvalg af titler inden for aktuelle emner som: Computer og it Digitalfoto Job, karriere og erhverv Sundhed og sygdom Alene i Danmark er hæfterne solgt i over syv millioner eksemplarer, og vores titler udgives i 14 europæiske lande. Besøg Libris.dk Besøg os på libris.dk, hvor du finder alle vores udgivelser. Her kan du også give os kommentarer og tilmelde dig vores gratis nyhedsservice. På kan du hente eventuelle øvelsesfiler, smagsprøver og opdateringer. Fås overalt Vores udgivelser kan købes i alle boghandler. Ithæfterne fås tillige i større computerforretninger, og mange posthuse og større kiosker fører et udvalg af vores hæfter. Er der et hæfte, du ikke kan finde, så kan boghandleren normalt skaffe det hjem på et par dage. Hæfterne kan også købes på libris.dk, men vær opmærksom på, at der tillægges et ekspeditionsgebyr. Fanøgade København Ø Tlf: Fax: så kan du lære det

4 Forord Tillykke med købet af en anderledes bog, der kan hjælpe dig til, hverken at købe én forsikring for meget eller én for lidt. Og allervigtigst: hjælpe dig til at få den erstatning du har krav på, når uheldet er ude. Utallige gange er jeg stødt på udtalelsen det, der står med småt i frustration over et erstatningsafslag, som man ikke forstod begrundelsen for. Inden jeg i 2002 forlod Forsikringsoplysningen, havde jeg i de forudgående 10 år modtaget mere end spørgsmål om og klager over private forsikringer. De mange henvendelser er baggrunden for denne bogs indhold. Første del af bogen sætter fokus på en række varme emner, som du specielt skal være opmærksom på, før du køber familieforsikring, bilforsikring, husforsikring og ulykkesforsikring. Og i kapitlet Når uheldet er ude kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du anmelder en skade til dit forsikringsselskab, og sidst men ikke mindst, hvad du har krav på i erstatning. For at sætte dig i stand til at gennemskue, hvad de mest elementære af dine forsikringer dækker, og for at kunne sammenligne forsikringsselskabernes mange produkter, består bogens anden del af en mere systematisk gennemgang af de enkelte forsikringstyper. I et forståeligt sprog vil du finde svar på mange af de typiske tvivlsspørgsmål, der opstår, når du skal prøve at tyde de til tider vanskelige forsikringsbetingelser. Tak til Jane Andersen og Hans Kastrup Andersen, der har læst manuskriptet igennem med lægmands øjne. Også en stor og uvurderlig tak til mine tidligere kolleger i Forsikringsoplysningen, Michael Espersen, Christian Skødt og Allan Bo Christensen, for gennemlæsning samt forsikringsteknisk rådgivning. Jes Christiansen København, september 2005

5 Indholdsfortegnelse Del I. Praktiske råd og vejledning Hvorfor tegne forsikring?... 9 Hverdagens risiko... 9 Det handler om penge Før du køber forsikring Hvilke forsikringer har jeg behov for? Hvilket forsikringsselskab skal jeg vælge? Præmien prisen for forsikringen Hvordan slipper jeg af med en forsikring? Dobbeltforsikret hvad så? Før du køber familieforsikring Før du køber forsikring til motorkøretøj Før du køber husforsikring Før du køber ulykkesforsikring Tjek priser og dækninger på internettet Tjek din nye police og opkrævningen Når uheldet er ude Hvordan begynder jeg en erstatningssag? Skadeanmeldelsen Mødet med taksator Hvad kan jeg få i erstatning? Utilfreds eller bare i tvivl Del II. Vigtigt at vide om de enkelte forsikringstyper De lovpligtige og frivillige ansvarsforsikringer Hvad kan du bruge din ansvarsforsikring til? Ansvarsforsikring en del af familieforsikringen Ansvarsforsikring en del af husforsikringen Ansvarsforsikring en del af fritidshusforsikringen Lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer Lovpligtig ansvarsforsikring for hunde Lovpligtig ansvarsforsikring for jægere Forsikring af dit indbo Hvilke personers ting er dækket? Hvilke genstande er dækket? Hvilke typer skader er indboet dækket imod? Hvor dækker din indboforsikring?

6 Indholdsfortegnelse 5 6. Forsikring af dit hus Skader på hus og grund Hvad er forsikret og hvordan? Hvilke skader dækker forsikringen? Forsikring af dine motorkøretøjer Kaskoforsikring Hvilke skader dækkes? Bonusordning og selvrisiko Friskadeforsikring Hvor dækker kaskoforsikringen? Andre tilvalgsdækninger på kaskoforsikringen Retshjælpsforsikring Forsikring af din arbejdsevne Arbejdsevnen et vigtigt aktiv Ulykkesforsikringer Livs- og pensionsforsikring Supplerende læsning Stikordsregister

7

8 Del I Praktiske råd og vejledning

9

10 1 Hvorfor tegne forsikring? Som indledning på et foredrag stillede jeg for nogle år siden spørgsmålet: Hvad er forsikring? Fra de bagerste rækker lød der en mumlen om noget med store paladser, alt for høje forsikringspræmier og at det næsten var umuligt at få penge ud af forsikringsselskaberne, når skaden endelig var sket. Det slog mig nu ikke ud, da jeg havde hørt den slags kritik før. Men en elev på første række besvarede mit indgangsspørgsmål med ordene: Hvis man er så heldig at komme ud for en ulykke, får man glæde af sin forsikring. I al sin enkelhed et par visdomsord jeg aldrig glemmer. Specielt ordene heldig og ulykke viser en side af forsikringsproduktets egenart, der måske kan få dig til at overveje, om det er værd at bruge nogle af husholdningskronerne på en forsikringsdækning for familien. Hverdagens risiko Selvom vi i forhold til så mange andre lande lever i et relativt fredeligt land, bliver vi hver dag ramt af en lang række hændelser (i forsikringssproget: skader), der påvirker vores økonomi. Rent forsikringsmæssigt drejer det sig om de ca skader, som forsikringsselskaberne i Danmark hver dag får anmeldt. De fordeler sig overordnet således: Skader Pr. dag Biler og andre motorkøretøjer Tyverier 600 Brande 400 Arbejdsskader 100 Andre (ulykker m.m.) I alt Kilde: Forsikringsoplysningen.

11 10 Del I. Praktiske råd og vejledning Disse tal kommer kun fra folk, der i forvejen har en forsikring. Desværre sker der jo mange flere uheld, som forsikringsselskaberne ikke får anmeldt, dels måske fordi der ikke er tegnet forsikring for det pågældende uheld, dels fordi det ikke har været muligt at forsikre sig i disse situationer. Tallene i tabellen viser, at vi lever et noget risikofyldt liv. Det kan derfor være gavnligt at tænke lidt mere over, hvordan man kan gardere sig økonomisk, hvis/når uheldet er ude. Fanget i forsikringsjunglen Forsikringsjunglen er svær at finde rundt i, og mange af os bliver indimellem fanget på det forkerte ben, når en skade sker. Pludselig nægter forsikringsselskabet at betale erstatning for en skade, som vi bestemt regnede med, vi havde tegnet forsikring for, og desværre kan afslaget fra forsikringsselskabet ofte være svært at forstå. I andre tilfælde viser det sig også, at den rådgivning, vi får, når forsikringen tegnes, er mangelfuld. Eksempel: Ingen erstatning Et eksempel på utilstrækkelig rådgivning og deraf følgende utilstrækkelig forsikringsdækning oplevede jeg, da en skuffet og utilfreds kunde opsøgte mig og klagede over at have fået afslag på erstatning efter, at sønnens aflåste knallert var blevet stjålet lige foran familiens hus. Kort tid forinden havde en assurandør solgt dem en familieforsikring og her angiveligt sagt, at de ting der hørte til husstanden, var dækket ved tyveri. Faren sad nu med et afslagsbrev fra familieforsikringsselskabet, der henviste til, at en knallert er et motorkøretøj og derfor undtaget i forsikringsbetingelserne. Samtidig blev det i brevet oplyst, at tyveri af en knallert kun er dækket, hvis der er tegnet kaskoforsikring på knallerten. I næste afsnit har jeg opstillet en model, der viser de tre områder, du kan tage udgangspunkt i, når du vil have overblik over familiens forsikringsbehov. Inden for de tre områder beskriver jeg nogle hyppigt forekommende skadesituationer fra familiens hverdag. Det handler om penge Vi er helt sikkert overforsikrede i forvejen, og tør ikke kontakte en assurandør. Han prakker os bare endnu flere forsikringer på. Denne frygt findes der desværre en række eksempler på. Typiske holdninger hos mange forsikringskunder. De fleste af os er dog godt klar over nødvendigheden af at være forsikret på visse områder, men hvilke? Hvor skal man begynde og ende?

12 1. Hvorfor tegne forsikring? 11 Modellen ansvaret, tingene, arbejdsevnen Måske er du i den situation, at du skal tegne dine første forsikringer, eller måske er du meget i tvivl om, hvordan din nuværende forsikringsdækning er. Uanset hvilken af situationerne du er i, foreslår jeg, at du først overvejer, på hvilke områder det er vigtigt og nødvendigt for dig at være forsikret. For at lette opgaven foreslår jeg, at du tager udgangspunkt i en meget enkel model, som klart vil nedsætte risikoen for at overse nogle vigtige områder, der kan true din eller familiens økonomi. En model eller en forsikringsplan, der er lige så aktuel for en millionvirksomhed som for dig og din familie. De tre hovedområder, hvor din økonomi er truet, og hvor du vel at mærke har mulighed for at gardere dig via en forsikring, er: dit ansvar, dine ting og din arbejdsevne; dog ikke mod selve hændelserne, men mod de økonomiske konsekvenser af dem. Ansvaret Tingene Arbejdsevnen Indledningsvis vil jeg dog nævne nogle helt typiske eksempler fra din dagligdag inden for de tre hovedområder. Du kan nok nikke genkendende til nogle af eksemplerne, og det vil forhåbentlig give dig en fornemmelse af, hvor det er relevant at være forsikret. Ansvaret eksempler fra hverdagen I vores hverdag kan vi næppe undgå at gøre noget forkert, handlinger der på et eller andet tidspunkt kan påføre et andet menneske et økonomisk tab. I den slags situationer pådrager vi os et ansvar og konfronteres efterfølgende med et erstatningskrav fra den, det er gået ud over. Eksempel: Du træder ud foran en cyklist Du træder i et kort uopmærksomt øjeblik ud foran en cyklist, der vælter og bliver skadet så alvorligt, at han bliver invalid (får varigt men). Cyklisten vil naturligvis kræve erstatning af dig for den forseelse, som måske lænker ham til en kørestol resten af livet. Du bliver gjort erstatningsansvarlig og skal betale erstatning efter nogle regler, der findes i Lov om Erstatningsansvar. Måske melder den tanke sig hos dig nu, at det offentlige jo sørger for, at en invalid får førtidspension (invalidepension), eller at den stakkels cyklist måske selv har tegnet en ulykkesforsikring. På trods af dette er du alligevel erstatningspligtig. Måske går det ikke så galt, som her beskrevet. Det kan også være, at cyklisten slipper for varige men, men at cyklen er ødelagt og skal repareres for kr. Da du ikke så dig for, skal du betale for reparationen. Det kaldes at blive gjort erstatningsansvarlig. Din private ansvarsforsikring dækker!

13 12 Del I. Praktiske råd og vejledning Eksempel: Fodgænger falder på dit isglatte fortov En søndag formiddag ved 11-tiden ringer en person på døren og fortæller, at en mand er faldet på dit isglatte fortov, som du ikke rigtig havde lyst til at gruse netop den søndag. Den uheldige fodgænger rejser efterfølgende krav om erstatning for svie og smerte i tre måneder samt ødelagt tøj og briller, da det jo er dit ansvar, at fortovet er farbart. Din husforsikrings ansvarsforsikring dækker! Her fik du nogle få smagsprøver på, hvor dine ansvarsforsikringer skal betale erstatning til den, det er gået ud over. Har du ingen forsikringer, må du betale af egen lomme. I kapitel 4 fortæller jeg, hvorfor du får skylden, og hvilken type ansvarsforsikring der dækker i hvert af tilfældene. Tingene eksempler fra hverdagen For mange mennesker er ting lig med trivsel men dermed også en anledning til stor ærgrelse, hvis tingene går i stykker. Det udløser desværre ofte, men forståeligt, både mentale og økonomiske tømmermænd. Her får du nogle eksempler fra dagligdagen, der, hvis dine ting bliver skadet, og du ikke er forsikret, kan påvirke din økonomi og i værste fald true familiens budget. Først nogle tyverieksempler. Eksempel: Mobiltelefon stjæles fra uaflåst omklædningsrum Din datters mobiltelefon bliver stjålet fra det uaflåste omklædningsrum i idrætsforeningen. En ny mobiltelefon uden abonnement koster ca kr. Din familieforsikring dækker! I første halvår af 2004 modtog forsikringsselskaberne i Danmark knapt anmeldelser fra familier, der havde fået stjålet deres ejendele. I samme periode modtog de pågældende familier 521 mio. kr. i erstatning fra deres familieforsikringer. Men også vandskader i hjemmet bliver ofte anmeldt (kilde: Forsikring & Pensions skadestatistik). Eksempel: Vandskade Inden for en time er der faldet over 40 mm regn, og i husets kælder flyder møbler og tæpper rundt i vand. Det vil forsikringsselskabet betegne som voldsomt skybrud. Din familieforsikring dækker vandskader på indbo, og husforsikringen vandskade på bygningsdele! I 2003 fik forsikringsselskaberne knapt skadeanmeldelser på vandskadet indbo i private hjem og ca anmeldelser på vandskadede bygningsdele i villaer. For disse vandskader modtog familierne tilsammen over 920 mio. kr. i erstatning (kilde: Forsikring & Pensions skadestatistik). En af de hyppigst forekommende skader i danske hjem er brand; her er et eksempel:

14 1. Hvorfor tegne forsikring? 13 Eksempel: Ild i adventskransen Lillejuleaften går der ild i adventskransen, som er ophængt med nogle silkebånd. I er desværre ikke i stuen, da branden bryder ud. Lugten af brændt gran får jer til at gå ind i stuen, hvor der er ild i gardiner og tæpper, der ikke står til at redde. Din familieforsikring dækker! I år 2003 modtog forsikringsselskaberne skadeanmeldelser efter brand og kortslutning i indbogenstande. Familierne modtog tilsammen 339 mio. kr. i erstatning. Der skete cirka anmeldelser for brand- og kortslutningsskader i villaer til 335 mio. kr. i erstatning (kilde: Forsikring & Pensions skadestatistik). Uheld med biler og andre motorkøretøjer er de hyppigst forekommende forsikringsskader. Eksempel: Bil med dyrt ekstraudstyr stjæles Din fire måneder gamle bil stjæles og dukker aldrig op igen. Bilens kaskoforsikring dækker! Eksempel: Parkeringsskade ukendt skadevolder Da du henter din bil på parkeringspladsen, viser det sig, at en ukendt anden bil har lavet en stor bule i venstre bagdør. Bilens kaskoforsikring dækker! I begge eksempler kan bilens ejer komme til at betale selvrisiko og miste sin bonus. I 2003 modtog bilforsikringsselskaberne over skadeanmeldelser hver måned. I hele 2003 udbetalte bilforsikringsselskaberne 8,3 mia. kr. i erstatning til skader på biler, motorcykler og knallerter. Næsten hver tredje personbil er hvert år udsat for en skade (kilde: Forsikring & Pensions skadestatistik). Arbejdsevnen eksempler fra hverdagen Mon du har det på samme måde som mig? Da jeg købte mit første hus, var det helt oplagt at gardere mig med en brandforsikring, for sæt nu? Og da jeg købte min første bil, skulle der naturligvis være fuld kasko, for sæt nu? Og mine børns første nye cykler var naturligvis forsikrede, for sæt nu de blev stjålet. Men da en forsikringsmand foreslog, at jeg også tegnede en ulykkesforsikring for min kone, mine børn og mig selv, var min allerførste tanke, at det kunne vente. Dels fordi jeg syntes, det var for dyrt, og dels fordi jeg bestemt ikke regnede med at komme ud for et ulykkestilfælde. Skulle uheldet endelig være ude, gik jeg ud fra, at de sociale ydelser fra stat og kommune nok trådte hjælpende til.

15 14 Del I. Praktiske råd og vejledning Eksempel: Skoleelev får alvorlig rygskade i svømmehal Under ledsagelse af gymnastiklæreren er en 13-årig dreng i svømmehallen. Barnet falder på det glatte gulv og får sit helbred ødelagt pga. en livsvarig rygskade. Barnets ulykkesforsikring vil dække! I 2003 udbetalte forsikringsselskaberne ca. 4,5 mia. kr. i erstatning på personulykkesforsikringer (kilde: Forsikring & Pensions skadestatistik). En vejviser i forsikringsjunglen Hvis du på baggrund af alle eksemplerne nu begynder at overveje, hvordan du kan forsikre dig mod alle mere eller mindre utænkelige hændelser, vil du nok fare vild på din safari i forsikringsjunglen. Men du kan holde dig på stien, hvis du starter med de tre risikoområder: ansvaret, tingene og arbejdsevnen og overordnet vurderer, hvor det for dig vil være relevant at være forsikret.

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Ferie i frit fald JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien

Ferie i frit fald JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien FORÅR 2012 Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Ferie i frit fald 10 MINUT TER med GF Thy og Mors 143 millioner retur: GF betaler

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Copyright 2004 Forlaget Libris Forfatter: Britt Malka Forlagsredaktion: Kim Wilken Omslag: IDG Danmark DTP: Britt Malka Korrektur: Jens Lyng Tryk:

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

Forsikring - Gode råd

Forsikring - Gode råd Forsikring - Gode råd Henrik Westergaard Download free books at Forsikring Gode råd Henrik Westergaard 2006 Henrik Westergaard og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Forsikringsselskaberne tjener så mange penge, at det kan blive begyndelsen på en priskrig. Se her, hvordan du får den bedste og billigste forsikring,

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Forsikringsvejledning Hjælpere

Forsikringsvejledning Hjælpere Forsikringsvejledning Hjælpere Administrationsudvalget 1 Indledende bemærkninger Formålet med denne vejledning er at give et grundlæggende indblik i hvordan og hvor meget lejren og dens deltagere er dækket

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Så er der byttepenge!

Så er der byttepenge! Brug din medlemsindflydelse, og kom til generalforsamling! minutter Pengeinstitutternes Personale Forsikringsgruppe Spørg GF Værd at vide Forsikring med overskud Så er der byttepenge! 168 millioner til

Læs mere

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning Word 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere