Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011"

Transkript

1 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 211 1

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser 6 Figur 1.2 Udgifter til forebyggelige indlæggelser mod anæmi 6 Figur 1.3 Udgifter til forebyggelige indlæggelser mod blærebetændelse 7 Figur 1.4 Udgifter til forebyggelige indlæggelser mod brud 7 Figur 1.5 Udgifter til forebyggelige indlæggelser mod dehydration 8 Figur 1.6 Udgifter til forebyggelige indlæggelser mod forstoppelse 8 Figur 1.7 Udgifter til forebyggelige indlæggelser mod lungebetændelse 9 Figur 1.8 Udgifter til forebyggelige indlæggelser mod mave & tarm 9 Figur 1.9 Udgifter til forebyggelige indlæggelser mod tryksår 1 Tabel 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser fordelt på kommune og sygehus 11 Figur 2.1 Udgifter til -dagsindlæggelser 12 Tabel 2.1 Udgifter til -dagsindlæggelser fordelt på sygehuse og kommuner 13 Figur 3.1 Udgifter til genindlæggelser 14 Tabel 3.1 Udgifter til genindlæggelser fordelt på sygehuse og kommuner 15 Figur 4.1 Udgifter til færdigbehandlede 16 Tabel 4.1 Udgifter til færdigbehandlede for delt på sygehuse og kommuner 17 Herefter følger kommunerne i alfabetisk rækkefølge Faxe 18 Greve 22 Guldborgsund 26 Holbæk 3 Kalundborg 34 Køge 38 2

3 Lejre 42 Lolland 46 Næstved 5 Odsherred 54 Ringsted 58 Roskilde 62 Slagelse 66 Solrød 7 Sorø 74 Stevns 78 Vordingborg 82 3

4 Indledning Dette er den færdige rapport der laves til kommunerne i Region Sjælland efter aftale i Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftaler. Denne rapport dækker perioden 4. kvartal 29 til og med 3. kvartal 211, og vil blive opdateret hvert kvartal, når kvartalsopgørelser foreligger. Rapporten omhandler dele af den kommunale medfinansiering: forebyggelige indlæggelser, - dagsindlæggelser, genindlæggelser og færdigbehandlede somatiske patienter. Der skelnes i rapporten mellem kommunal medfinansiering og kommunal finansiering. Kommunal medfinansiering vedrører i nærværende notat beregningerne for forebyggelige indlæggelser, -dagsindlæggelser og genindlæggelser, hvor kommunerne betaler 3 procent af DRG-taksten, med et fastsat maksimum på kroner pr. indlæggelse i 21 til de pågældende behandlinger. I 211 er loftet på kommunernes betalingsandel på kroner. Kommunal medfinansiering forkortes i notatet med KMF. Kommunal finansiering vedrører kun gruppen af færdigbehandlede borgere. Her skal kommunen betale den fulde fastsatte takst per sengedag. Taksten er i kr. per dag. Kommunal finansiering er ikke forkortet. Tallene er alle trukket fra datakilden KØS der er ligger under Ministeriet for sundhed og forebyggelses informationssystem esundhed. Det er vigtigt at bemærke at KØS er baseret på Landspatientregisteret som korrigeres løbende, hvorfor det er sandsynligt at nogle data og opgørelser kan ændre sig fra rapport til rapport. Endvidere viser rapporten kun hvad der er registreret på opgørelsestidspunktet. Da efterregistreringer for indeværende år finder sted frem til afregningsafslutningen primo marts det følgende år, vil der kunne forventes en smule højere udgifter til kommunal medfinansiering, end det beløb rapporten p.t. angiver. Stigningen vil maksimalt udgøre 2 3 procent. Kommune Gennemsnitligt folketal Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød 21.4 Sorø Stevns Udover de analysespecifikke variable er alle opgørelser beregnet med variablene i KØS: bopælskommune, år, måned, kommunal medfinansiering og kommunal finansiering i Vordingborg Region Sjælland analysen om de færdigbehandlede. Kommunernes folketal der Kilde: Danmarks Statistik dækker perioden 4. kvartal 21 til og med 3. kvartal 211 er hentet hos Danmarks Statistik og er et gennemsnit for folketallet i de fire kvartaler. Folketallet ses i tabellen til højre. 4

5 Notatet er opbygget i relative og absolutte diagrammer. De relative diagrammer er defineret som udgifterne til kommunal medfinansiering/finansiering per 1 indbyggere, og er først i notatet, da det er her den interkommunale sammenligning ses. De absolutte størrelser er anvendt på grafer og tabeller på de enkelte kommuner der er beregnet per kvartal. De relative diagrammer viser forskellen mellem kommunerne per 1 indbyggere i året 4. kvartal 21 til 3. kvartal 211. Der gøres ved fortolkning af de relative diagrammer opmærksom på, at der ikke er standardiseret for de enkelte kommuners demografiske sammensætninger. Derfor kan et højt niveau på en indikator skyldes en anden alderssammensætning end for resten af Region Sjælland, f. eks. flere personer over 65 år pr. 1 borgere. Det er planen at Resultatindikatorrapporten med tiden skal udbygges med køns- og aldersstandardiserede indeks. De absolutte tabeller og grafer viser de absolutte udgifter for hvert kvartal for den enkelte kommune for samtlige 8 kvartaler i perioden 4. kvartal 29 til og med 3. kvartal 211. Forklaringerne til de sammenlignelige tabeller angående definitioner og udtræksbetingelser er også gældende for graferne og tabellerne på kommuneniveau. Variabelforkortelserne for sygehusene: FAK: Fakse sygehus HOL: Holbæk sygehus Ikke_reg: Offentligt sygehus uden for Region Sjælland KAL: Kalundborg sygehus KOE: Køge sygehus NAE: Næstved sygehus NAK: Nakskov sygehus RIN: Ringsted sygehus ROS: Roskilde sygehus SLA: Slagelse sygehus Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser Data er trukket efter betingelserne i nedenstående tabel. Indlæggelserne er udvalgt iht. aktionsdiagnosen som følger: Diagnose: Aktionskode: Lungebetændelse DJ Dehydration DE869 Blærebetændelse DN3, undtagen 34 Forstoppelse DK59 Blodmangel, ernæringsbetinget DD5-53 Brud DS22, DS32, DS42, DS52, DS62, DS72, DS82, DS92 Mave/tarm Tryksår DA9 DL89 5

6 Figur 1.1 Udgifter til KMF til alle forebyggelige indlæggelser, 4. kvartal kvartal 211 Kilde: KØS, esundhed, d. 2. december, LPR 1. november 211. Note: Bemærk at x-aksen skærer y-aksen ved 7. kroner Figur 1.2 Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod anæmi, 4. kvartal kvartal 211 Kilde: KØS, esundhed, 2. december 211, LPR 1. november 211 6

7 Figur 1.3 Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod blærebetændelse, 4. kvartal kvartal 211 Kilde: KØS, esundhed, d. 2. december, LPR 1. november 211. Figur 1.4 Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod brud, 4. kvartal kvartal 211 Kilde: KØS, esundhed, d. 2. december, LPR 1. november 211. Note: Bemærk at x-aksen skærer y-aksen ved 2. kroner 7

8 Figur 1.5 Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod dehydration, 4. kvartal kvartal 211 Kilde: KØS, esundhed, d. 2. december, LPR 1. november 211. Figur 1.6 Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod forstoppelse, 4. kvartal kvartal 211 Kilde: KØS, esundhed, d. 2. december, LPR 1. november

9 Figur 1.7 Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod lungebetændelse, 4. kvartal kvartal 211 Kilde: KØS, esundhed, d. 2. december, LPR 1. november 211. Note: Bemærk at x-aksen skærer y-aksen ved 2. kroner Figur 1.8 Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod mave & tarm sygdomme, 4. kvartal kvartal 211 Kilde: KØS, esundhed, d. 2. december, LPR 1. november

10 Figur 1.9 Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod tryksår, 4. kvartal kvartal 211 Kilde: KØS, esundhed, d. 2. december, LPR 1. november

11 Tabel 1.1 Udgifter til KMF til samtlige forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse og kommuner, 4. kvartal kvartal 211 Kommune FAK HOL Ikke_reg KAL KOE NAE NAK NFS RIN ROS SLA I alt Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I alt Kilde: KØS, esundhed, d. 2. december, LPR 1. november

12 Udgifter til KMF til -dagsindlæggelser -dagsindlæggelser er defineret som indlæggelser, hvor borgeren udskrives samme dag. Her er kun trukket tal for de medicinske afdelinger, da -dagsindlæggelser på f. eks. kirurgiske afdelinger ofte er en del af behandlingsforløbet. Figur 2.1 Udgifter til KMF til -dagsindlæggelser, 4. kvartal kvartal 211 Kilde: KØS, esundhed, d. 2. december, LPR 1. november

13 Tabel 2.1 Udgifter til KMF til -dagsindlæggelser fordelt på sygehuse og kommuner, 4. kvartal kvartal 211 Kommune FAK HOL Ikke_reg KAL KOE NAE NAK NFS ROS SLA Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I alt Kilde: KØS, esundhed, d. 2. december, LPR 1. november 211. I alt 13

14 Udgifter til kommunal medfinansiering til genindlæggelse Genindlæggelser er defineret som akut indlæggelse, som finder sted indenfor 3 dage efter udskrivelse fra sygehus, uanset på hvilket sygehus genindlæggelsen finder sted. Kun de genindlæggelser hvor patienten er indlagt med samme sygdom medtages. Derudover er overflytninger samme dag ikke medtaget. Indlæggelser som følge af kræft indgår ikke, da det typiske behandlingsforløb her er præget af genindlæggelser. Derfor er patienter med følgende aktionsdiagnoser udeladt af undersøgelsen: Aktionsdiagnose DC**** DB21* DD5* DD6* DD9* DD91* DD31-39 DD32* DD33* DD352* DD353 DD354 DD37*-DD48* DN87* DO1* Tekst Alle former for kræft HIV infektion medførende ondartet svulst Carcinoma in situ i bryst Carcinoma in situ i livmoderhals Carcinoma in situ vesicae urinariae Carcinoma in situ i andre og ikke spec. Urinorganer Godartet svulst i urinveje (ekskl. nyre) Godartet svulst i hjernehinder Godartet svulst i hjerne og andre dele af centralnervesystemet Neoplasma benignum glandulae pituitariae Neoplasma benignum ductus craniopharyngei Neoplasma benignum corporis pinealis Svulster af usikker eller ukendt karakter Celleforandring i slimhinde på livmoderhals (dysplasi) Mola vandblære Ovenstående aktionsdiagnoser er defineret af Sundhedsstyrelsen som anmeldelsespligtige diagnoser til Cancerregisteret. Figur 3.1 Udgifter til KMF til genindlæggelser, 4. kvartal kvartal 211 Kilde: KØS, esundhed, d. 2. december, LPR 1. november 211. Note: Bemærk at x-aksen skærer y-aksen ved 3. kroner. 14

15 Tabel 3.1 Udgifter til KMF til genindlæggelser fordelt på kommuner og sygehuse, 4. kvartal kvartal 211 Kommune Syg FAK HOL Ikke_reg KAL KOE NAE NAK NFS RIN ROS SLA Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I alt Kilde: KØS, esundhed, d. 2. december, LPR 1. november 211. I alt 15

16 Udgifter til kommunal finansiering af færdig behandlede Færdigbehandlede patienter forstås efter sundhedsloven 238, stk.1, hvor patienten er klar til udskrivning som følge af, at sygehusets behandling af patienten, herunder de i den sammenhæng nødvendige administrative opgaver, er tilendebragt, og indlæggelse ikke længere er nødvendig. Figur 4.1 Udgifter til kommunal finansiering til færdige behandlede patienter, 4. kvartal kvartal 211 Kilde: KØS, esundhed, d. 2. december, LPR 1. november

17 Tabel 4.1 Udgifter til kommunal finansiering til færdig behandlede fordelt på sygehuse og kommuner, 4. kvartal kvartal 211 Kommune HOL Ikke_reg KAL KOE NAE NFS ROS SLA Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I alt Kilde: KØS, esundhed, d. 2. december, LPR 1. november 211. I alt Herefter følger de enkelte kommuner i alfabetisk rækkefølge 17

18 Faxe Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Faxe kommune Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Dehyd. Forstop. Lungebet. Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Diagnose Anæmi Blærebet Brud Dehydr Forstop Lungebet Mavetarm Tryksår I alt

19 KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse FAK HOL Ikke_reg KOE NAE NFS ROS SLA I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til -dagsindlæggelser i Faxe kommune

20 KMF til -dagsindlæggelser FAK HOL Ikke_reg KOE NAE NFS ROS SLA I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til genindlæggelser i Faxe kommune

21 KMF til genindlæggelser FAK HOL Ikke_reg KOE NAE NFS ROS SLA I alt Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter i Faxe kommune 3. KF i kroner Kommunal finansiering til færdigbehandlede FAK Ikke_reg KOE NAE ROS I alt

22 Greve Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Greve kommune Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Dehyd. Forstop. Lungebet. Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Diagnose Anæmi Blærebet Brud Dehydr Forstop Lungebet Mavetarm Tryksår I alt

23 KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse FAK HOL Ikke_reg KOE NAE NFS ROS SLA I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til -dagsindlæggelser i Greve kommune

24 KMF til -dagsindlæggelser HOL Ikke_reg KOE NAE NFS ROS I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til genindlæggelser i Greve kommune

25 KMF til genindlæggelser FAK HOL Ikke_reg KOE NAE ROS SLA I alt Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter i Greve kommune KF i kroner Kommunal finansiering til færdigbehandlede Ikke_reg KOE NAE ROS I alt

26 Guldborgsund Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Guldborgsund kommune Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Dehyd. Forstop. Lungebet. Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Diagnose Anæmi Blærebet Brud Dehydr Forstop Lungebet Mavetarm Tryksår I alt

27 KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse HOL Ikke_reg KOE NAE NAK NFS ROS SLA I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til -dagsindlæggelser i Guldborgsund kommune

28 KMF til -dagsindlæggelser Ikke_reg KOE NAE NAK NFS ROS SLA I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til genindlæggelser i Guldborgsund kommune

29 KMF til genindlæggelser HOL Ikke_reg KOE NAE NAK NFS ROS SLA I alt Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter i Guldborgsund kommune KF i kroner Kommunal finansiering til færdigbehandlede Ikke_reg NAE NFS ROS I alt

30 Holbæk Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Holbækkommune Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Dehyd. Forstop. Lungebet. Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Diagnose Anæmi Blærebet Brud Dehydr Forstop Lungebet Mavetarm Tryksår I alt

31 KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse HOL Ikke_reg KAL KOE NAE NFS ROS SLA I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til -dagsindlæggelser i Holbæk kommune

32 KMF til -dagsindlæggelser HOL Ikke_reg KAL KOE NAE NAK ROS SLA I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til genindlæggelser i Holbæk kommune

33 KMF til genindlæggelser HOL Ikke_reg KAL KOE NAE NFS ROS SLA I alt Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter i Holbæk kommune KF i kroner Kommunal finansiering til færdigbehandlede HOL Ikke_reg KAL ROS SLA I alt

34 Kalundborg Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Kalundborg kommune Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Dehyd. Forstop. Lungebet. Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Diagnose Anæmi Blærebet Brud Dehydr Forstop Lungebet Mavetarm Tryksår I alt

35 KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse HOL Ikke_reg KAL KOE NAE NFS RIN ROS SLA I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til -dagsindlæggelser i Kalundborg kommune

36 KMF til -dagsindlæggelser HOL Ikke_reg KAL KOE NAE ROS SLA I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til genindlæggelser i Kalundborg kommune

37 KMF til genindlæggelser HOL Ikke_reg KAL KOE NAE ROS SLA I alt Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter i Kalundborg kommune KF i kroner Kommunal finansiering til færdigbehandlede HOL Ikke_reg KAL ROS SLA I alt

38 Køge Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Køge kommune Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Dehyd. Forstop. Lungebet. Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Diagnose Anæmi Blærebet Brud Dehydr Forstop Lungebet Mavetarm Tryksår I alt

39 KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse FAK HOL Ikke_reg KOE NAE NFS ROS SLA I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til -dagsindlæggelser i Køge kommune

40 KMF til -dagsindlæggelser HOL Ikke_reg KOE NAE NFS ROS I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til genindlæggelser i Køge kommune

41 KMF til genindlæggelser FAK HOL Ikke_reg KOE NAE NFS RIN ROS SLA I alt Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter i Køge kommune KF i kroner Kommunal finansiering til færdigbehandlede FAK Ikke_reg KOE NAE ROS SLA I alt

42 Lejre Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Lejre kommune Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Dehyd. Forstop. Lungebet. Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Diagnose Anæmi Blærebet Brud Dehydr Forstop Lungebet Mavetarm Tryksår I alt

43 KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse HOL Ikke_reg KAL KOE NAE NFS ROS SLA I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til -dagsindlæggelser i Lejre kommune KMF til -dagsindlæggelser HOL Ikke_reg KOE NAE ROS I alt

44 Udgifter til kommunal medfinansiering til genindlæggelser i Lejre kommune KMF til genindlæggelser HOL Ikke_reg KAL KOE NAE ROS SLA I alt

45 Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter i Lejre kommune KF i kroner Kommunal finansiering til færdigbehandlede Ikke_reg KAL KOE ROS I alt

46 Lolland Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Lolland kommune Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Dehyd. Forstop. Lungebet. Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Diagnose Anæmi Blærebet Brud Dehydr Forstop Lungebet Mavetarm Tryksår I alt

47 KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse Ikke_reg KOE NAE NAK NFS SLA I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til -dagsindlæggelser i Lolland kommune

48 KMF til -dagsindlæggelser HOL Ikke_reg KOE NAE NAK NFS ROS SLA I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til genindlæggelser i Lolland kommune

49 KMF til genindlæggelser Ikke_reg KOE NAE NAK NFS ROS SLA I alt Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter i Lolland kommune KF i kroner Kommunal finansiering til færdigbehandlede NAE NFS I alt

50 Næstved Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Næstved kommune Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Dehyd. Forstop. Lungebet. Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Diagnose Anæmi Blærebet Brud Dehydr Forstop Lungebet Mavetarm Tryksår I alt

51 KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse FAK HOL Ikke_reg KOE NAE NFS RIN ROS SLA I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til -dagsindlæggelser i Næstved kommune

52 KMF til -dagsindlæggelser HOL Ikke_reg KOE NAE NAK NFS ROS SLA I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til genindlæggelser i Næstved kommune

53 KMF til genindlæggelser HOL Ikke_reg KAL KOE NAE NFS ROS SLA I alt Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter i Næstved kommune 3. KF i kroner Kommunal finansiering til færdigbehandlede FAK HOL Ikke_reg KOE NAE SLA I alt

54 Odsherred Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Odsherred kommune Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Dehyd. Forstop. Lungebet. Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Diagnose Anæmi Blærebet Brud Dehydr Forstop Lungebet Mavetarm Tryksår I alt

55 KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse HOL Ikke_reg KAL KOE NAE RIN ROS SLA I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til -dagsindlæggelser i Odsherred kommune

56 KMF til -dagsindlæggelser HOL Ikke_reg KAL KOE NAE ROS SLA I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til genindlæggelser i Odsherred kommune

57 KMF til genindlæggelser HOL Ikke_reg KAL KOE ROS SLA I alt Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter i Odsherred kommune KF i kroner Kommunal finansiering til færdigbehandlede HOL Ikke_reg KAL ROS I alt

58 Ringsted Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Ringsted kommune Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Dehyd. Forstop. Lungebet. Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Diagnose Anæmi Blærebet Brud Dehydr Forstop Lungebet Mavetarm Tryksår I alt

59 KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse FAK HOL Ikke_reg KAL KOE NAE NFS RIN ROS SLA I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til -dagsindlæggelser i Ringsted kommune

60 KMF til -dagsindlæggelser HOL Ikke_reg KAL KOE NAE ROS SLA I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til genindlæggelser i Ringsted kommune

61 KMF til genindlæggelser HOL Ikke_reg KAL KOE NAE ROS SLA I alt Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter i Ringsted kommune 3. KF i kroner Kommunal finansiering til færdigbehandlede Ikke_reg KAL KOE NAE ROS SLA I alt

62 Roskilde Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Roskilde kommune Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Dehyd. Forstop. Lungebet. Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Diagnose Anæmi Blærebet Brud Dehydr Forstop Lungebet Mavetarm Tryksår I alt

63 KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse HOL Ikke_reg KOE NAE NFS RIN ROS SLA I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til -dagsindlæggelser i Roskilde kommune

64 KMF til -dagsindlæggelser HOL Ikke_reg KOE NAE ROS SLA I alt Udgifter til kommunal medfinansiering til genindlæggelser i Roskilde kommune

65 KMF til genindlæggelser HOL Ikke_reg KOE NAE NFS ROS SLA I alt Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter i Roskilde kommune KF i kroner Kommunal finansiering til færdigbehandlede Ikke_reg KOE NAE ROS SLA I alt

66 Slagelse Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Slagelse kommune Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Dehyd. Forstop. Lungebet. Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Diagnose Anæmi Blærebet Brud Dehydr Forstop Lungebet Mavetarm Tryksår I alt

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår 2009 1. halvår 2011 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 211 212 Version 2 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser 8 Figur 1.2

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal 21 2. kvartal 212 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2014

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2014 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal 2012 2. kvartal 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Forkortelser... 5 Udgifter til

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2010

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2010 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2010 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser 6 Figur 1.2 Udgifter til

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Med udgangspunkt i resultatindikatorrapporten fra Region Sjælland, for aktivitetsbestemt medfinansiering, er denne rapport

Læs mere

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Denne opgørelse viser de 10 diagnoser, hvor kommunerne har de største udgifter til kommunal medfinansiering. Opgørelsen er udarbejdet efter ønske fra kommunerne

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. Side 1 af 5 I dette notat beskrives, hvorledes der skal følges op på beslutningen om investeringer

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne af

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Fremskrivningen er udarbejdet med bistand fra UNI-C og Undervisningsministeriet

Fremskrivningen er udarbejdet med bistand fra UNI-C og Undervisningsministeriet Elevfremskrivning for STX i Region Sjælland Herunder præsenterer Region Sjælland en elevprognose for årene 2012-2016 fordelt på hver af de 17 kommuner i regionen. Fremskrivningen er udarbejdet med bistand

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Forebyggelse af indlæggelser

Forebyggelse af indlæggelser Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Forebyggelse af indlæggelser med fokus på borgere i Roskilde Kommunes hjemmepleje Forebyggelse af indlæggelser med fokus på borgere i Roskilde Kommunes hjemmepleje Publikationen

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Nøgletal Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Faxe Kommune februar 2017

Nøgletal Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Faxe Kommune februar 2017 Nøgletal Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Faxe Kommune februar 2017 Kontanthjælpsloftet Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget L113, der betyder, at der pr. 1. april 2016 er indført

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Center for Sundhed & Pleje Færdigbehandlede dage Når en borger er færdigbehandlet på sygehus, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens opgave

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

Kommunal medfinansiering Oktober 2013

Kommunal medfinansiering Oktober 2013 Kommunal medfinansiering Oktober Centerstaben Pleje og Sundhed Britta Crone Denne rapport er udarbejdet til Social- og Sundhedsudvalget som en del af den løbende opfølgning på den kommunale medfinansiering.

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Januar 2015 Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Politikområde sundhedsudgifter Budget 2015 1.000 kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering 185.863 Kommunal genoptræning 29.536

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Primær Sundhed Side 1 Indledning I henhold til 8, stk. 3 i aftalen om fodterapi foretager regionen en gang årligt en vurdering af behandlingskapaciteten inden

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Analyse, HR & Udvikling 2016 Indhold Kort introduktion til området Aktivitetsbestemt medfinansiering...2 1. Overordnet udvikling i aktivitet og medfinansiering

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

Overbliksskabende analyse af. det medicinske område

Overbliksskabende analyse af. det medicinske område Overbliksskabende analyse af sygehusenes patientsammensætning og -forløb på det medicinske område Indholdsfortegnelse 1. Formål og datagrundlag 2. Samlet overblik over aktiviteten i Region Sjælland 3.

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i varigheden af indlæggelser i det somatiske

Læs mere

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Politikermøde Rammeaftale Sjælland 29. april 2016 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Camilla T. Dalsgaard 2 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION SJÆLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

Nøgletal for kræft januar 2013

Nøgletal for kræft januar 2013 Nøgletal for kræft januar 213 Sundhedsøkonomi 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Antallet af personer, som har fået en kræfteller kræftrelateret behandling er steget fra 142.7 personer i 21

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked Notat Sagsnr.: 2012/0005116 Dato: 20. september 2013 Titel: Ledighedstal og Resultatopfølgning Sept. 2013 Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent Ledighedstal og Resultatopfølgning

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Nationale kvalitetsmål. Dokumentation

Nationale kvalitetsmål. Dokumentation Nationale kvalitetsmål Dokumentation Indhold Forord... 3 Akutte somatiske genindlæggelser indenfor 30 dage... 4 Akutte somatiske indlæggelser blandt borgere med KOL... 5 Akutte somatiske indlæggelser blandt

Læs mere

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser i Region Sjælland v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser Definition: Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig

Læs mere

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 1. Generel økonomi 1 Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 2012 2015 1 Tabel 1.2 Kommunal finansiering 2012 2015 2 2. Aktivitet på det somatiske område Tabel 2.1 Udviklingen i udskrivninger, sengedage og

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013.

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013. Notat Notat vedr.: Besparelse ved etablering af akutteam Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Beskæftigelse og Sundhed Bakkedraget 1 8362 Hørning Dato: 06-02-2015 Sagsbeh.: Mads Iversen Rasztar

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Nøgletal for kræft oktober 2007

Nøgletal for kræft oktober 2007 Nøgletal for kræft oktober 2007 1. Stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet. I perioden fra 2001 til 2006 er antallet af personer, som

Læs mere

Sundhedsplejersketelefonen

Sundhedsplejersketelefonen Sundhedsplejersketelefonen Årsberetning 2012 & til september 2013 Kommunerne i Region Sjælland & Bornholm 22. september 2013 Udarbejdet af: Gitte W. Lund koordinator for Sundhedsplejersketelefonen SUNDHEDSPLEJERSKETELEFONEN

Læs mere

Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, Næstved Kommune

Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, Næstved Kommune Sagsnr.: 2013-45210 Dato: 25-08-2013 Dokumentnr.: 2013-258070 Sagsbehandler: Dorthe Berg Rasmussen Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, Næstved Kommune Baggrund Næstved Kommune har oplevet en stigning

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 1. Udvikling i medfinansieringsudgifterne 2010-2013 Middelfart kommune havde i 2013 en medfinansieringsudgift på 3.596 kr. per. Det er en stigning på 173 kr. siden

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Sjælland og 17 kommuner, 211-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Sjælland... 5 Faxe Kommune...

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER

SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER 21 SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER, 21 1 Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater, 21 Udarbejdet

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Lægedækningshøring 2016

Lægedækningshøring 2016 Dato: 7. december 2015 Brevid: 2847996 Lægedækningshøring 2016 Baggrund Af Overenskomst om almen praksis 3, stk. 2, fremgår det, at lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af eksisterende

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater 214 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

KKR september 2014 Status og takster. 9. September

KKR september 2014 Status og takster. 9. September KKR september 2014 Status og takster 9. September Vi er i gang De 1. tilsynsbesøg blev gennemført 14. januar Tilsynsbesøg vedrørende alle røde sager gennemført Igangsat driftstilsyn, uanmeldte tilsyn og

Læs mere

Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status efterår 2015

Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status efterår 2015 Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status efterår Sundhedsaftalen -2018 Indhold Monitorering af de nationale indikatorer... 3 Indikator 1: Genindlæggelser... 3 Indikator 2:

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.10.2011

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.10.2011 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.10.2011 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.04.2012

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.04.2012 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.04.2012 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater Resumé

sundhedsvæsenets resultater Resumé 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Resumé Indblik i sundhedsvæsenets resultater - resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

Beskrivelse af projektide : Telemedicin til optimering af sektorovergang for patienter med apopleksi med fokus pa den terapeutiske del

Beskrivelse af projektide : Telemedicin til optimering af sektorovergang for patienter med apopleksi med fokus pa den terapeutiske del Beskrivelse af projektide : Telemedicin til optimering af sektorovergang for patienter med apopleksi med fokus pa den terapeutiske del 0. Indledning Dette er en beskrivelse af projektideen omkring Telemedicin

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER?

HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER? FOKUS PÅ RESULTATER I HJEMMEPLEJEN JANUAR 2016 NØGLETAL HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER? SE NØGLETALLENE FOR DIN KOMMUNE Se nøgletallene for din kommune KL 1. udgave, 1.

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 1.halvår 2016

Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 1.halvår 2016 Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 1.halvår 2016 Sundhedsaftalen -2018 Indhold Monitorering af de nationale indikatorer... 3 Indikator 1: Genindlæggelser... 4 Indikator

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010 Sagsnr.: 2010-9207 Dokumentnr.: 2010-62362 Dato: 12-02-2010 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Møde i KKR Sjrelland den (4/3 Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget 2010 - Opdateret notat per

Læs mere