Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsens overordnede resultater 2010"

Transkript

1 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp og de private er på området. Der blev i alt udsendt 682 spørgeskemaer til brugere af den kommunale hjemmehjælp og brugere af hjemmehjælp udført af private er. Der er modtaget 322 udfyldte spørgeskemaer om hjemmehjælp, hvilket svarer til en svarprocent på 47. Svarprocenten lå i 2009 på 48 procentpoint. Spørgeskemaet omhandler borgernes tilfredshed med hjemmehjælpen og stiller spørgsmål om, hvilken hjælp der modtages, behovstilfredsstillelse, overordnet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje og antal hjemmehjælpere i hjemmet. På spørgeskemaet havde borgeren mulighed for at oplyse, hvilken privat de benytter, men pga. svarprocenten er det ikke muligt at opdele evalueringen herefter. I evalueringen vil erne dermed være inddelt i kommunal eller privat. Undersøgelsens overordnede resultater pct af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med hjemmehjælpen i Ishøj Kommune 77pct af borgerne mener, at de får den hjælp de har behov for 96pct er tilfredse eller meget tilfredse med hjælp til den personlige pleje 85pct er tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp, de modtager 80pct er tilfredse eller meget tilfredse med antallet af hjemmehjælpere, der kommer i hjemmet. Overordnet tegner evalueringen et positivt billede af borgernes opfattelse af hjemmehjælpen i Ishøj Kommune, både når en er kommunal og privat. Sammenligner vi tallene fra 2010 med tallene fra 2009, viser de stort set det samme. Den generelle tilfredshed med hjemmehjælpen i Ishøj Kommune er steget med 1 procentpoint. På et område adskiller tallene fra 2010 sig dog fra tallene fra Den generelle tilfredshed med hjemmehjælpen leveret af private er steget fra 2009 (80pcts tilfredshed) til 2010 (97pcts tilfredshed). Resultater af spørgeskemaundersøgelsen af hjemmehjælpen i Ishøj Kommune 2010 Kommunal Privat Modtager den hjælp jeg har behov for 82% 68% Generel tilfredshed med hjemmehjælpen 88% 97% hed med den praktiske hjælp 82% 98% hed med antal af hjemmehjælpere 79% 9 1

2 Resultater af brugerundersøgelsen af hjemmehjælpen i Ishøj Kommune 2009 Kommunal Privat Modtager den hjælp jeg har behov for 72% Generelt tilfreds med hjemmehjælpen 85% med den praktiske hjælp 81% 81% 1. Generel tilfredshed 1 Hvor tilfreds er du med den hjælp, du får? Nedenstående diagram viser, at en stor del af borgerne er tilfredse med den hjemmehjælp, de modtager. 85pct af borgerne er i 2010 Meget tilfredse eller e med hjemmehjælpen. Det er en stigning på 1 procentpoint i forhold til sidste års procentansats. Generel tilfredshed Generel tilfredshed % 3% 5% 85% Hverken eller Ikke besvaret 11% 4% 1% 84% Hverken eller Ikke besvaret Hvis man sammenligner den generelle tilfredshed med den kommunale hjemmehjælp med den generelle tilfredshed med den private hjemmehjælp i 2010 ses det, at hele 97pct af borgerne er tilfredse med den private hjemmehjælp og 88pct er tilfredse med den kommunale hjemmehjælp. 3pct er utilfredse med den kommunale hjemmehjælp, mens 0pct har angivet, at de er utilfredse med den private hjemmehjælp. Generel tilfredshed % 9 85% 3% 9% 88% Kommunal 3% 97% Privat Hverken eller 1 Svarkategorierne "Meget tilfreds" og "" er lagt sammen under "". Svarkategorierne "Meget utilfreds" og "" er lagt sammen under "". 2

3 Når tallene fra 2010 sammenlignes med tilsvarende fra 2009 ses det, at tilfredsheden blandt de af borgerne, der modtager hjemmehjælp fra kommunal, er steget fra 85pct til 88pct. Det er en stigning i tilfredsheden på 3pct. Som sagt før er tilfredsheden steget fra 80pct til 97pct blandt de af borgerne, der modtager hjemmehjælp fra privat. Generel tilfredshed % 11% 6% 12% 85% Kommunal Privat Hverken eller 2. Fordeling af ydelser Hvilken hjælp får du? Blandt de borgere der har svaret på spørgeskemaet fordeler hjælpen sig som følger: 91pct modtager hjælp til rengøring, 23pct modtager hjælp til personlig pleje, 31pct modtager hjælp til bad, 20pct modtager hjælp til tøjvask, 7pct modtager hjælp til indkøb, mens 12pct er med i madserviceordningen. Nedenstående diagram sammenholder tallene med sidste års resultat % 96% 23% 29% 23% 23% 31% 17% % 7% Tildeling af hjælp Mener du, at du får den hjælp, du har brug for? Af spørgeskemaet fremgår det, at 77pct af alle de borgere der modtager hjemmehjælp mener, at de modtager den hjælp, de har behov for. I 2009 svarede 78pct, at de modtog den hjælp, de 3

4 havde behov for. Det er et fald på 1pct. Procentandelen af borgere der svarer, at de ikke modtager den hjælp, de har behov for ligeledes er faldet 1 procentpoint fra 2009 til Behovstilfredshed % Ja 12% 11% Nej Ikke besvaret 82pct af de borgere der modtager kommunal hjemmehjælp mener, at de får den hjælp, de har behov for. 68pct af de borgere der modtager hjemmehjælp fra privat mener, at de modtager den hjælp, de har behov for. Dermed er det et fald i behovstilfredsheden ved hjemmehjælp fra private er, der er årsag til faldet i den samlede behovstilfredshed. Behovtilfredsheden med den kommunale hjemmehjælp er steget med 2pct fra Behovstilfredshed Behovstilfredshed % 13% 8% Ja Nej Ikke besvaret % 11% 9% 21% 82% Kommunal 68% Privat Ikke besvaret Nej Ja 4. Personlig pleje Hvor tilfreds er du med den hjælp, du får til personlig pleje? For de borgere der modtager hjælp til personlig pleje er tilfredsheden stor. 96pct af de der svarede på spørgeskemaet har angivet, at de er Meget tilfredse eller e med hjælpen. Nedenstående diagram viser tilfredsheden med den hjælp til personlig pleje, hjemmehjælperne yder. Sammenlignet med resultatet fra 2009 er tilfredsheden steget med 7 procentpoint. 2 Kommentarer under Behov 4

5 hed med personlig pleje Meget tilfreds 39% 3% 1% 57% Hverken eller Meget utilfreds 5. Praktisk hjælp Hvor tilfreds er du med den praktiske hjælp, du får? Blandt de borgere der modtager praktisk hjælp (rengøring, tøjvask og indkøb), er 85pct Meget tilfredse eller e. Det er en stigning på 4pct ift. til sidste år, hvor tallet var 81pct. 5pct er utilfredse med den praktiske hjælp, de modtager og ingen har angivet, at de er Meget utilfredse. hed med praktisk hjælp Meget tilfreds 1 5% 1% 37% Hverken eller 48% Meget utilfreds 6. Antal hjemmehjælpere Hvor tilfreds er du med antallet af hjemmehjælpere, der kommer i dit hjem? Flere borgere giver udtryk for, at de bliver glade, når det er den samme hjemmehjælper, der kommer i deres hjem. Blandt andet handler en del af kommentarerne i spørgeskemaet herom 3. I 2010 oplever 80pct af borgerne, at de er tilfredse med antallet af hjemmehjælpere, der kommer i deres hjem. 11pct af borgerne synes, at der kommer for mange forskellige hjemmehjælpere i deres hjem. 3 Kommentarer under Antal 5

6 hed med antallet af hjemmehjælpere i hjemmet Meget tilfreds 9% 8% 3% 31% Hverken eller 49% Meget utilfreds Undersøgelsen viser også, at 79pct af de borgere, der modtager kommunal hjemmehjælp, er tilfredse med antallet af hjemmehjælpere, mens det tilsvarende tal for de der modtager hjemmehjælp fra en privat ligeledes er 90. 7pct af de borgere, der modtager hjemmehjælp fra privat er utilfredse med antallet af hjemmehjælpere, der kommer i deres hjem. 12pct af de borgere, der modtager kommunal hjemmehjælp, giver udtryk for, at de er utilfredse med antallet af hjemmehjælpere, der kommer i deres hjem. Antal hjemmehjælpere % 7% 53% 26% Kommunal 36% 54% Privat Hverken eller Meget tilfreds Behov: 7. Kommentarer Rengøringen kunne godt være bedre, mere end et kvarter. Dygtige men har for lidt tid. Det kniber med at nå det hele på 20-30min. Mere ville være godt. Føler jeg bliver skubbet til side. Det var bedre førhen, vil gerne på plejehjem. Jeg vil gerne have hjælp til rengøring. At vaske ovenpå skabene i køkkenet og rengøring af badeværelse. Tørre støv af. Selv om vi er to, kan den ene ikke deltage i noget, og det lægger alt på den anden (77 og 79år). 45min. rengøring hver 14. dag. Alt for lidt tid. Mangler fx strygetøj. Hjemmehjælpen kommer som regel inden 9 - fint. Jeg får hjælp i ca. 30 min. og det er for lidt. Jeg får hjælp til støttestrømper. Lige nu har jeg ikke behov for mere. Rengøring er meget hårdt. Her bliver kun støvsuget, og det er ikke grundigt. 1 time hver 14. dag er for lidt. Mit helbred bliver dårligere, og jeg køber den fornødne ekstra hjælp. Har talt om at søge visitationen om mulighed for at få sat tiden op. 6

7 Jeg får ikke støvet af. Jeg har midlertidig hjælp og kan derfor ikke få gjort mit køkken rent, det er fedtet. Jeg har søgt om hjælp til indkøb, da jeg er afhængig af venners hjælp, men er fundet for "rask" - så nu har jeg fundet god service via nettet til de tunge ting. Vi har et stort hus. Den hjælp vi modtager er på det absolutte minimum. Hjælpen er alt for overfladisk. Hvis der er pletter på gulvet, er de der også bagefter. Der bliver ikke støvsuget og vasket gulv i et værelse. Mangler rengøring indvendig af komfur og køleskab, da jeg ikke kan bruge arme og ryg grundet operationer. Hjemmehjælperen har for lidt tid, til de diverse opgaver, hun skal nå. Da jeg er allergisk (pollen, husstøvmider m.m.), har jeg behov for støvsugning hver uge og ikke hver 14. dag. Vi kunne godt bruge lidt mere rengøring. De påstår, de ikke kan komme til. Visse ting kunne være bedre. Har svært ved at klare afstøvning af ting, der er mere end 1m høj. Standarden er nedadgående. Der er ikke tid nok til at gøre rent. Mangler hjælp til skift af sengetøj og rengøring af toilet og badeværelse. For mange afløsere, der giver en dårligere behandling end min faste hjemmehjælp. Jeg er blevet dårligere og har brug for yderligere hjælp til personlig pleje. Jeg vil gerne vaskes på ryggen engang imellem. 50 min. er ikke meget til wc og kumme, støvsugning og gulvvask, ophængning af vasketøj og evt. sengetøjsskift. Jeg har brug for fodpleje. En times rengøring til 3 værelser er ikke meget (hver 14. dag). At få støvsuget hver 14. dag er lige lidt nok. Ønskeligt ville være en gang ugentligt. hed Det er afhængigt af hvem der kommer, hvor god hjælpen er. stillende, men kunne være bedre. Mere hjælp til min hjemmehjælper da hun er den eneste, der taler mit sprog. Fx mere tid til at oversætte post og lignende, hvor der skal tolkes. Det er ikke sådan, som jeg ville gøre rent. Har skiftet fra kommunal til privat og blev tilfreds. Rengøringen når ikke ud i hjørnerne. Det er bare i orden. Jeg har den sødeste hjemmehjælp man kan ønske sig, mange tak. Dårlig vask, dårlig rengøring, man glemmer at låse døren engang imellem. God nok. Vi er meget glade for at bo i Ishøj. Kommunen leverer en god ældrepleje og er altid lydhør, hvis vi har behov og ønsker. Desværre har jeg 2 gange været udsat for, at de påstår, at jeg ikke har været hjemme (det passer ikke! 1. gang var sygeplejersken her, 2. gang har jeg ikke hørt, at hun har ringet på). Desværre har jeg nedsat hørelse, men hun kan da ringe et par gange. Kunne godt tænke mig hovedrengøring. Har sagt det flere gange. Der er nogle af dem, der ikke kan deres arbejde. Det er fint. Gulvvask er ikke god, det bliver bare pjasket over med en mobbe og godt med sæbe i, så man kan glide. De tørrer ikke efter og tager paneler. Glemmer krogene og støvet. Vi har aftalt en tid, hvor det passer. Lidt mere i hjørnerne. Hvis det var to af de samme der kom, skulle man ikke vise huset hver gang. Min rengøringshjælp gør hvad hun kan nå på den tildelte tid. 7

8 Kunne være bedre. Er vel så meget som de kan nå på ca. 3/4 time. Det er fint. Det er helt, som jeg har brug for. De kommer ikke for tidligt. Det eneste jeg undrer mig over er, at blandt de afløsere jeg får, er der ikke mange, der overholder almindelig hygiejneregler. Fx vasker de gerne gulv med det samme vand, de har brugt i badeværelset. Kvaliteten er svingende, alt efter personen (det kan vel ikke være anderledes). Jeg ville gerne have, at der kunne tages hensyn til, hvordan min vejrtrækning er. Den er god. Får kun hjælp til rengøring/gulvvask/støvsugning. Det kunne måske godt være lidt bedre, men det kan vel ikke lade sig gøre med alle de fyringer. Er tilfreds. Kommer ikke i krogene. Nogle er meget dårlige, de fleste er gode. Er meget tilfreds med AL-rengøring. Vi kan ikke få gjort ordentligt rent under vores senge, da hjemmehjælperen ikke må bøje sig ned for at få støvet væk under sengen. En enkelt gang var der en ny afløser, som jeg måtte bede om at gå - hun kunne ikke finde ud af noget som helst! Mange har overhovedet ikke begreb om rigtig rengøring. Da jeg lider af Astma, synes jeg det vil være rart, hvis de ville gøre rent i krogene. Det er nogle flinke piger. Meget forskel på hjemmehjælperne. Nogle er gode - andre ikke. Kvalitetsmæssigt gode nok. Er godt tilfreds, alle er utrolig søde og rare og venlige. De gør alting meget fint. Ja, jeg får en fast hjemmehjælp pga. kommunikation & døv. Det er godt, når det er den samme, der kommer hver gang. Det er søde og venlige kvinder der kommer. DTF er meget fleksibelt og tiderne passer mig altid fint. DTF er langt den bedste, jeg har haft - både i kvalitet og service. God og omhyggelig, dejligt personale, flinke og venlige. Har ingen problemer med hjemmehjælpen. Ja bedre rengøring især af badeværelse. Hvis spildt på komfur kan jeg ikke selv klare at gøre det rent. Rengøringen er middelmådig. Yderst tilfredsstillende. Især når det er den samme hverdag. En mere grundig rengøring Ualmindelig god Hjemmehjælperen kommer altid omkring kl. 9.00, helt fint, de andre kommer dumpende, når det passer dem. Meget tilfreds med min faste hjemmehjælper, de andre er jeg ikke særlig tilfreds. Jeg er meget tilfreds når jeg har min faste, og meget dårlig med alle de andre afløsere, hvorfor kan jeg ikke have min faste hele tiden? Der bliver ikke gjort grundigt rent - større områder af fx gulvvask er til tider helt uberørt. Ikke særlig grundig. Kvaliteten er meget svingene alt efter, hvem der kommer. Nogen bruger ½ time, andre ca. 1 time. De burde være lidt mere forsigtig ved at røre ved ens fødder. Bedre bad. Noget varieret afhænger meget af personen, som udfører det. Ishøj ku' ha' flotte pensionister, hvis der var til hårtørring & cremesmørring. Jeg er glad for den lille times tid hver 14. dag, men der er ingen der får hold i ryggen eller store muskler af at gøre rent hos mig. Det er meget rare - søde - flinke damer. En dag var det en nydansker. Deres egne koner må ikke engang vise håret - og jeg sad i Evakostume. Arbejdet er tilfredsstillende. Er meget glad for min hjemmehjælp og vikarerne. Tak jeg er godt tilfreds med hjemmehjælpen. Mere fleksibilitet kunne være rart. 8

9 Tak til kommunens måde altid at hjælpe på og være behjælpelig med at tilrettelægge tiderne pga. læge, speciallæge, hospital, genoptræning, fysioterapeut og diverse. Altid smilende. Tak. Vær stolte af jer selv og jeres arbejde. Jeg er meget tilfreds. Tusind tak. Tue, Er jeres omsorgskonsulent holdt op? Hun har ikke været her i ca. 4 år. Jeg har et brev fra kommunen, at du skal komme flere gange om året, når vi er oppe i den høje alder vi er i. Bækkenstolen står ikke altid, som den skal. Den skal stå lige forneden af sengen. Jeg er tilfreds. Ja når jeg har meldt afbud en dag, ligger der alligevel en seddel om, at de har været her. Jeg synes, der er stor forskel på, hvem der gør rent. De har da fået en uddannelse. Det vil være en fordel at få besøg om behov for hjælp. Der kom engang en omsorgskonsulent, men hun er vist sparet væk. Jeg får rengøring, men de kommer altid langt ud på eftermiddagen. Jeg vil gerne, at de kommer om formiddagen og ringer til mig, før de kommer. Tid Gerne et fast tidspunkt. Vi har fra starten aftalt eftermiddag, da vi har gøremål om formiddagen, hvor vi ikke er hjemme, det har svigtet et par gange. Tiderne er for forskellige, så man aldrig ved, hvornår man skal vente dem, og når de ikke kommer, bliver man ikke informeret og venter hjemme hele dagen. Meget svingende tidspunkter. Kommer som aftalt. Et mere fast tidspunkt. Helst formiddag. Jeg har tidligere fået hjælp om morgenen, som jeg var meget tilfreds med. Nu kommer de kl. 12, som jeg er ked af, da jeg hviler mig på den tid. Jeg har utallige gange bedt om at få rengøring mandag i stedet for onsdag. I weekenden kommer de for sent, ca. kl Det er betryggende at vide ca. tidspunkt, og det bliver for det meste overholdt. Hjemmehjælpen kommer for sent både dag og aften. Ønsker faste tidspunkter. Det er ustabilt! Det kunne være bedre, hvis det passede på timen! Ja de kommer på forskellige tidspunkter. Det er helt fint med den aftalte tid kl , hver anden mandag. Bare de ville komme til tiden (nogen gange kommer de 1-1½ time senere! end aftalt). Et par gange er de helt udeblevet. Lidt sent kl. 14. Passer fint. med tidspunkt. Det er lidt sent kl. 14. Jeg får over middag, hvor jeg bliver træt mv. Gerne efter middag. De har meget ustabile tidspunkter, der er en del forsinkelser, hvilket medfører, at jeg ikke kan gå nogen steder. Ja, jeg vil gerne have hjælpen om formiddagen helst kl Jeg vil gerne vide på forhånd, hvornår hjemmehjælp til rengøring kommer. Ring venligst i forvejen - helst dagen før. Meget sent tidspunkt. Med det er ok. Nej, har aftale kl. ca Kommer ofte efter kl Da jeg er mobil og kan gå ud og har andre aftaler, er det sundt. Jeg vil gerne have at de kommer tidligere og ringer til mig, før de kommer. Det er forskelligt, men det er for sent, når de kommer henad kl Hver anden uge når bade og rengøring falder samme dag, kommer hjælpen først over middag til begge - men kun når der er afløser på. Har brug for et fast, overholdt, tidligere tidsrum - gerne Hjælpen ok, men tidspunkterne er for sene, må selv hjælpe min datter. Jeg kunne god tænke mig, at jeg selv kunne bestemme, hvornår jeg skal have hjælpen. Kunne være mere specifikt endnu = mellem Jeg kunne ønske inden for 1 time fx kl eller

10 Gerne tidligere end Jeg er sat til kl. 13, men får hjælp kl. 10. Kunne godt tænke mig at mit bad torsdag var kl. 10 og ikke 12. De kommer ofte for sent. Der skal gives støttestrømper på. Bare de kommer Er meget tilfreds med rengøringen tidlig morgen. Ja jeg kunne godt tænke mig et fast tidspunkt Gerne om formiddagen (nu ca. 13). De kommer ikke til tiden. Antal Synes der er for mange forskellige I weekenden kommer der mange skiftende personer. Det er utilfredsstillende, at det er så mange forskellige personer, der kommer. Der kommer nye, som man atter engang skal vise hvor alting står. Der er for stor udskiftning i personale. Jeg valgte et privat selskab for at få samme person hver gang. Det ville være rart med den samme hjemmehjælper til rengøring og tøjvask hver gang. Ligesom til personlig pleje. Jeg synes, der kommer for mange. Det er kun tidspunktet, jeg er ked af. Jeg har den samme hjemmehjælp hver gang, (kun afløser ved ferie og sygdom) det sætter jeg stor pris på. Går kun i bad, når det er min faste hjemmehjælp. For mange forskellige hjælpere. Der kommer mange hjælpere, som kun er her en gang, og så er det igen en ny. Jeg vil gerne have et indkøb hver 14. dag, men skal over nettet. Jeg har ingen computer, men ellers tak for hjælpen. I en årrække har jeg fået hjælp af samme person. Ved ferie/sygdom er hjælpen ikke god nok. Alt for mange forskellige. Jeg vil kun have min faste Susanne. 10

Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009

Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009 Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009 I perioden fra 15. oktober til 13. november 2009 gennemførte Sundhed og Ældre en brugertilfredshedsundersøgelse af de ydelser, der leveres af

Læs mere

Bilag: Borgerkommentarer

Bilag: Borgerkommentarer Behovstilfredshed Mener du, at du får den hjælp du har brug for? Hvis nej, hvorfor ikke: Det ville være dejligt hvis man fik pudset vinduer Ikke ok at sofaerne ikke støvsuges. Det er ikke tilstrækkeligt.

Læs mere

Evaluering af hjemmehjælpen 2011

Evaluering af hjemmehjælpen 2011 Evaluering af hjemmehjælpen 2011 Ishøj Kommune har igen i 2011 spurgt modtagere af hjemmehjælp i Ishøj om deres tilfredshed med de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp og de private er på

Læs mere

Oversigt: Klager/utilfredshed med Pleje Plus fra 1. juni 2016 til 31. jan. 2017

Oversigt: Klager/utilfredshed med Pleje Plus fra 1. juni 2016 til 31. jan. 2017 Oversigt juni 2016: UGE 23 1. X Uoverensstemmelse mellem visiteret og leveret hjælp (mangler i den leverende hjælp) 2. X Uoverensstemmelse mellem visiteret og leveret hjælp (mangler i den leverende hjælp)

Læs mere

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konklusion... 3 Tilfredshed med den indledende kontakt... 4 Tilfredshed med pjecen...

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Opsamling på tilsyn med leverandører af hjemmepleje 2015

Opsamling på tilsyn med leverandører af hjemmepleje 2015 Notat Opsamling på tilsyn med leverandører af hjemmepleje 2015 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje er beskrevet i Helsingør Kommunes tilsynspolitik. Der føres tilsyn med ydelser inden for Serviceloven

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 57 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 44% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 83 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er helt

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Træning og støtte i dit hjem

Træning og støtte i dit hjem Kontakt Visitationen Ring på tlf. 7235 5630 Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag kl. 10-13. Mail til: visitationen@furesoe.dk. Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem Få støtte til at bevare

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 71 Svarprocent: 76% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er nogen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave 1. Om boenheden Boenhed Plejecentret Krogstenshave Adresse Krogstens Allé 47 og 51, Karise Allé 29 og 31. Tilsynsdato 19. december 2013 Antal pladser

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 48 Svarprocent: 37% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 9.november 2012 Antal pladser 5 plejeboliger (og 11

Læs mere

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen Notat Den 25. marts 2015 Journal nr. 163-2014-15168 Dokument nr. 163-2015-44056 Til Sundheds- og Voksenudvalget Fra Center for Omsorg og Sundhed Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Praktiserende læge. Den praktiserende læge 1. Hvad passer på praktiserende læge? bestille tid. ringe om natten. alvorlig ulykke.

Praktiserende læge. Den praktiserende læge 1. Hvad passer på praktiserende læge? bestille tid. ringe om natten. alvorlig ulykke. Den praktiserende læge 1 Hvad passer på praktiserende læge? Hvad passer på en praktiserende læge? Hvorfor passer det? Hvorfor passer det ikke? Eksempel: bestille tid passer, fordi du normalt skal bestille

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 Denne rapport viser resultaterne af efterårets trivselsundersøgelse i plejeboliger i Aarhus Kommune. Undersøgelsen er gennemført i uge 42, hvor interviewere

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelsen foretages i samarbejde med firmaet DIOS Consulting Baggrundsspørgsmål Hvad er din alder? Under 67

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Juniorernes holdninger og ønsker for Junior Grand Prix er

Juniorernes holdninger og ønsker for Junior Grand Prix er Spørgeskemaundersøgelse Juniorernes holdninger og ønsker for Junior Grand Prix er November 2012 På juniormødet ved JGP i OSC blev det besluttet at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse til det efterfølgende

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp Ydelsesbeskrivelse for Praktisk hjælp 2010 Forord...3 Visitation...3 Rengøring...4 Tøjvask...6 Indkøbsordning...7 Ydelser...8 Øvrige opgaver...8 Fleksibel hjemmehjælp...9 Forord Praktisk hjælp skal gives

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 2011 med plejen på plejecentre og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelsen foretages i samarbejde med firmaet DIOS Consulting Baggrundsspørgsmål Hvad er din alder?

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Denne rapport har til formål at undersøge Madservice Kronjyllands kunders tilfredshed. I løbet af oktober-november 2016 er der omdelt spørgeskemaer

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 77 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 59% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det fungerer

Læs mere

Resultat af brugerundersøgelse maj 2006

Resultat af brugerundersøgelse maj 2006 Børnehuset Udsigten Christen Kolds Vej 14 6100 Haderslev Tlf. 74 22 27 05 23 36 33 35 E-mail. bdhje@haderslev.dk Hjemmeside. www.udsigten.com Resultat af brugerundersøgelse maj 2006 Her er resultatet af

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 45% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen

Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen 1 Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen Bekendte fra Landbohøjskolen Omtrent samtidig med at vi flyttede til Brokøb, flyttede Lotte og Palle Friis til Mogenstrup ved Søndersted, en 10-12 km fra Brokøb.

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 42 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 32% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen

Det danske sundhedsvæsen Det danske sundhedsvæsen Undervisningsmateriale til sprogskoler Kapitel 3: Den praktiserende læge 3 Den praktiserende læge Hvad passer på praktiserende læge? Hvad passer på en praktiserende læge? Hvorfor

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Jeg skulle oplyse mit cpr-nr

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Borgerrettet tilsyn 2011 Hjemmeplejen i Sønderborg Kommune. Tilsynsrapport Myndighedsafdelingen, Social & Sundhed

Borgerrettet tilsyn 2011 Hjemmeplejen i Sønderborg Kommune. Tilsynsrapport Myndighedsafdelingen, Social & Sundhed Borgerrettet tilsyn Hjemmeplejen i Tilsynsrapport Myndighedsafdelingen, Social & Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 1.1 Resume... 4 2. Undersøgelsesmetode... 6 2.1 Opgørelse af

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således:

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Undervisningsmiljøvurdering Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere