3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien"

Transkript

1 , rev. AD 3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien

2 ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Kontroller, at måleenhedens driftsmiljø er i overensstemmelse med de relevante specifikationer vedrørende placering i et eksplosionsfarligt miljø. ADVARSEL Hvis ikke anvisningerne for sikker installation og service følges og efterleves, kan det resultere i død eller alvorlig kvæstelse. Sørg for, at transmitteren installeres af kvalificeret personale og i overensstemmelse med gældende normer. ADVARSEL Sonder belagt med plast og/eller plastskiver kan danne en elektrostatisk ladning stor nok til antændelse under visse ekstreme forhold. Der skal derfor tages passende forholdsregler, når sonden anvendes i et potentielt eksplosivt miljø, så elektrostatisk udladning undgås. 2

3 Information om EU-direktiver EF-overensstemmelseserklæringen for alle gældende europæiske direktiver for dette produkt findes på side 9. Den seneste version findes på Godkendte fremstillingssteder Rosemount Inc. Chanhassen, Minnesota, USA Rosemount Tank Radar AB Gøteborg, Sverige Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited Singapore ATEX-direktiver (94/9/EF) Emerson Process Management overholder ATEX-direktivet. EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet) (2004/108/EF) Overholder EN :2006 og EN :2006 ved installation i metaltanke eller fastmonterede rør. R&TTE-direktivet (radio- og teleterminaludstyr) (1999/5/EF) Emerson Process Management overholder R&TTE-direktivet. Overholdelse af regler i forbindelse med telekommunikation Alle trådløse enheder kræver certificering for at sikre, at de overholder regler vedrørende brugen af RF-sendere. Næsten alle lande kræver denne type produktcertificering. Emerson samarbejder med statslige myndigheder i hele verden for at kunne levere produkter, der overholder alle regler, og for at eliminere risikoen for at overtræde de direktiver og love, der gælder for brug af trådløse enheder. 3

4 FCC og IC Denne enhed overholder Kapitel 15 i FCC-reglerne (regler fastlagt af Federal Communications Commission i USA). Drift skal foregå i henhold til følgende betingelser: Denne enhed må ikke give anledning til skadelig interferens, og enheden skal kunne fungere uanset eventuel ekstern interferens, herunder interferens, der måtte medføre utilsigtet drift. Enheden skal installeres, så antennen er mindst 20 cm fra alle personer. Denne enhed overholder kravene i henhold til de licensuafhængige RSS-standarde(r) fra Industry Canada. Enheden må anvendes i henhold til følgende betingelser: (1) Denne enhed må ikke give anledning til skadelig interferens, og (2) enheden skal kunne fungere uanset eventuel ekstern interferens, herunder interferens, der måtte medføre utilsigtet drift. FORSIGTIG Ændringer af udstyret, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Rosemount Inc., vil kunne gøre brugerens tilladelse til at anvende udstyret ugyldigt. Cet appareil est conforme à la norme RSS Industrie Canada exempt de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interferences pouvant causer un mauvais fonctionnement du dispositif. ATTENTION Les changements ou les modifications apportés à l équipement qui n est pas expressément approuvé par Rosemount Inc. pourraient annuler l autorité de l utilisateur à utiliser cet équipement. Certifikat vedrørende almindelig placering for FM-godkendelser (Factory Mutual) Transmitteren er som standard blevet undersøgt og afprøvet for at afgøre, om konstruktionen overholder FM Approvals grundlæggende krav til el-, mekanik- og brandbeskyttelse. FM er et landsdækkende anerkendt testlaboratorium akkrediteret af Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA) i USA. Direktiv om trykbærende udstyr (PED) Overholder 97/23/EF, paragraf

5 Certifikater vedr. farlig placering Nordamerikanske certificeringer Amerikansk godkendelse I5 Egensikker Certifikat nr.: Gældende standarder: FM klasse , FM klasse , FM-klasse , NEMA , ANSI/ISA :2009, ANSI/ISA :2011, ANSI/ISA :2011, ANSI/ISA 60529:2004. Mærkninger: IS CL I, DIV 1, GP A, B, C, D: IS CL I Zone 0, AEx ia IIC; T4 To = -55 til +70 C VED INSTALLATION I HENHOLD TIL ROSEMOUNT-TEGNING (Se Figur 1 på side 8) Særlige certificeringsbetingelser: 1. Transmitterhuset på model 3308 indeholder aluminium. Beskyt indkapslingen for at undgå potentiel risiko for antænding som følge af stød eller friktion. 2. Antennen, som er fremstillet i et polymermateriale, har en overflademodstand på mere end 1G. For at undgå ophobning af elektrostatisk ladning må den ikke gnides eller rengøres med opløsningsmidler eller en tør klud. 3. Må kun bruges sammen med Emerson Process Management 701PBKKF SmartPower -batteripakken. 4. Kun Emerson Process Management 375 eller 475 Field Communicator er godkendt til brug sammen med denne transmitter. 5. Den maksimalt tilladte driftstemperatur for Rosemount 3308A transmitteren er 70 C. For at undgå effekterne af procestemperatur og andre varmepåvirkninger skal der tages forholdsregler, så det sikres, at elektroniktemperaturen ikke overstiger 70 C. 5

6 Canadiske godkendelser I6 Egensikker Certifikat nr.: Gældende standarder: CSA Std. C22.2 nr :04, CSA Std nr. 94-M91, CSA Std. C22.2 nr , CAN/CSA-C22.2 nr :11, CAN/CSA-C22.2 nr :11 Mærkninger: EGENSIKKER Ex ia KLASSE I, GR. A, B, C, D; KLASSE I, zone 0, Ex ia IIC Ga; TEMP. KODE T4 (-55 C To +70 C) VED INSTALLATION I HENHOLD TIL ROSEMOUNT-TEGNING (Se Figur 1 på side 8) Særlige certificeringsbetingelser: 1. Transmitterhuset på model 3308 indeholder aluminium. Beskyt indkapslingen for at undgå potentiel risiko for antænding som følge af stød eller friktion. 2. Antennen, som er fremstillet i et polymermateriale, har en overflademodstand på mere end 1G. For at undgå ophobning af elektrostatisk ladning må den ikke gnides eller rengøres med opløsningsmidler eller en tør klud. 3. Må kun bruges sammen med Emerson Process Management 701PBKKF SmartPower-batteripakken. 4. Kun Emerson Process Management 375 eller 475 Field Communicator er godkendt til brug sammen med denne transmitter. 5. Den maksimalt tilladte driftstemperatur for Rosemount 3308A transmitteren er 70 C. For at undgå effekterne af procestemperatur og andre varmepåvirkninger skal der tages forholdsregler, så det sikres, at elektroniktemperaturen ikke overstiger 70 C. Europæiske certificeringer I1 ATEX egensikker Certifikat nr.: FM 12ATEX0072X Gældende standarder: EN : 2012, EN : 2012, EN :2007 Mærkninger: Kategori II 1 G, Ex ia IIC T4 Ga (-55 C To +70 C); 1180 Særlige certificeringsbetingelser: 1. Transmitterhuset på model 3308 indeholder aluminium. Beskyt indkapslingen for at undgå potentiel risiko for antænding som følge af stød eller friktion. 2. Antennen, som er fremstillet i et polymermateriale, har en overflademodstand på mere end 1G. For at undgå ophobning af elektrostatisk ladning må den ikke gnides eller rengøres med opløsningsmidler eller en tør klud. 3. Må kun bruges sammen med Emerson Process Management 701PBKKF SmartPower-batteripakke. 4. Kun Emerson Process Management 375 eller 475 Field Communicator er godkendt til brug sammen med denne transmitter. 5. Den maksimalt tilladte driftstemperatur for Rosemount 3308A transmitteren er 70 C. For at undgå effekterne af procestemperatur og andre varmepåvirkninger skal der tages forholdsregler, så det sikres, at elektroniktemperaturen ikke overstiger 70 C. 6

7 December IECEx 2014Intrinsic Safety IECEx-certificeringer I7 IECEx egensikker Certifikat nr.: IECEx FMG X Gældende standarder: IEC : 2011, IEC : 2011, IEC :2006 Mærkninger: Ex ia IIC T4 Ga (-55 C To +70 C) Særlige certificeringsbetingelser: 1. Transmitterhuset på model 3308 indeholder aluminium. Beskyt indkapslingen for at undgå potentiel risiko for antænding som følge af stød eller friktion. 2. Antennen, som er fremstillet i et polymermateriale, har en overflademodstand på mere end 1G. For at undgå ophobning af elektrostatisk ladning må den ikke gnides eller rengøres med opløsningsmidler eller en tør klud. 3. Må kun bruges sammen med Emerson Process Management 701PBKKF SmartPower-batteripakke. 4. Kun Emerson Process Management 375 eller 475 Field Communicator er godkendt til brug sammen med denne transmitter. 5. Den maksimalt tilladte driftstemperatur for Rosemount 3308A transmitteren er 70 C. For at undgå effekterne af procestemperatur og andre varmepåvirkninger skal der tages forholdsregler, så det sikres, at elektroniktemperaturen ikke overstiger 70 C. Taiwan-certificeringer Andre certificeringer U1 Overfyldningsbeskyttelse Certifikat: Z TÜV-testet og godkendt af DIBt til overfyldningsbekyttelse i henhold til de tyske WHG-regler 7

8 Godkendelsestegninger Figur 1. Installationstegning 3308 FM og CSA egensikker Electronic Master PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED Rosemount Proprietary 8

9 EF-overensstemmelseserklæring Figur 2. EF-overensstemmelseserklæring 9

10 10

11 11

12 EF-overensstemmelseserklæring Nr.: RMD 1090 Rev. E Vi, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA erklærer hermed at være eneansvarlig for, at produktet 3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar der er fremstillet af Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA og som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i De Europæiske Fællesskabers direktiver, inklusive de seneste ændringer, som ses i vedlagte oversigt. Det er en forudsætning for overensstemmelse, at der foreligger harmoniserede standarder og, hvor det er relevant eller påkrævet, certificering af et organ, der er bemyndiget dertil af De Europæiske Fællesskaber, som det ses i vedlagte oversigt. Vice President of Global Quality (funktion trykte bogstaver) Kelly Klein (navn trykte bogstaver) 25. november 2014 (udstedelsesdato) Side 1 af 3 12

13 EF-overensstemmelseserklæring Nr.: RMD 1090 Rev. E EMC-direktivet (2004/108/EF) Alle modeller Harmoniserede standarder: EN :2006, EN :2006 R&TTE-direktivet (1999/5/EF) Alle modeller EN V EN : V2.2.1 IEC : 2010 ATEX-direktivet (94/9/EF) 3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar FM 12ATEX0072X egensikkerhedscertifikat Udstyrsgruppe II, kategori 1 G Ex ia IIC T4 Ga (-55 C C) Harmoniserede standarder: EN :2012 EN :2012 EN :2007 Side 2 af 3 13

14 EF-overensstemmelseserklæring Nr.: RMD 1090 Rev. E ATEX s bemyndigede organer til EF-typeafprøvningsattest FM Approvals Ltd. [bemyndiget organ nummer: 1725] 1 Windsor Dials Windsor, Berkshire, SL4 1RS Storbritannien ATEX bemyndiget organ til kvalitetssikring Vedr. Chanhassen, USA og Singapore Baseefa. [bemyndiget organ nummer: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Storbritannien Vedr. Gøteborg, Sverige Det Norske Veritas Certification AS [bemyndiget organ nummer: 0575] Veritasveien 1, 1363 HØVIK Norge Side 3 af 3 14

15 15

16 * * , rev. AD Emerson Process Management Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA Tlf. (USA) Tlf. (internationalt) Fax Emerson Process Management Generatorvej 8A, 2.sal 2860 Søborg Danmark Tlf Fax Emerson Process Management Blegistrasse 23 P.O. Box 1046 CH 6341 Baar Schweiz Tlf. +41 (0) Fax +41 (0) Emerson FZE P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai UAE Tlf Fax Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Tlf Fax / Emerson Process Management Latin America 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise, Florida USA Tlf Emerson Beijing Instrument Co. No.6 North Street, Hepingli Dongcheng District, Beijing Kina Tlf Fax Rosemount Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle mærker tilhører ejeren. Emerson-logoet er et vare- og servicemærke tilhørende Emerson Electric Co. Rosemount og Rosemounts logo er indregistrerede varemærker tilhørende Rosemount Inc. SmartPower er et varemærke tilhørende Rosemount Inc. NEMA er et registreret varemærke og servicemærke tilhørende National Electrical Manufacturers Association.

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien 00825-0308-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af denne enhed

Læs mere

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning 00825-0108-4952, Rev BA Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning 00825-0108-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning, udstyrskode WU Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere

Læs mere

SmartPower Solutions. Installationsvejledning 00825-0108-4701, Rev BA December 2014

SmartPower Solutions. Installationsvejledning 00825-0108-4701, Rev BA December 2014 SmartPower Solutions 00825-0108-4701, Rev BA MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for produkter i SmartPower-serien. Den indeholder ikke anvisninger angående detaljeret konfiguration,

Læs mere

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring Supplement til brugervejledning 00809-0408-4130, Rev. AA Maj 2009 Rosemount 2130 Rosemount 2130 ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring www.rosemount.com Rosemount 2130 Supplement til brugervejledning

Læs mere

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014 Rosemount 0065/0185 føler 00825-0208-2654, Rev BB_dan MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følere, model 0065 og 0185. Den indeholder ikke anvisninger

Læs mere

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre 00825-0108-4601, Rev AA Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre Monteringsvejledning for valgmulighed XC Sikkerhedsmeddelelser Procedurer og instruktioner i dette dokument kan kræve særlige forholdsregler

Læs mere

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter September 2007 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs diskret transmitter Start Trin 1: Fysisk installation Trin 2: Kontrol af drift Trin 3: Referenceinformation Slut www.rosemount.com Rosemount 702 September

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed 00825-0208-4841, Rev AA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller alvorlige kvæstelser.

Læs mere

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA December 2014

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA December 2014 Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for

Læs mere

Rosemount 5400 niveautransmitter

Rosemount 5400 niveautransmitter 00825-0608-4026, Rev AA Rosemount 5400 niveautransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder anvisninger for niveautransmitter Rosemount

Læs mere

Rosemount 214C føler. Installationsvejledning , Rev AD Juli 2016

Rosemount 214C føler. Installationsvejledning , Rev AD Juli 2016 Rosemount 214C føler 00825-0408-2654, Rev AD BEMÆRK Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følermodeller 214C. Hvis føleren blev bestilt monteret på en temperaturtermolomme

Læs mere

Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter. Installationsvejledning , Rev BB Januar 2015

Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter. Installationsvejledning , Rev BB Januar 2015 Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter Installationsvejledning 00825-0208-4708, Rev BB Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende anvisninger til Rosemount

Læs mere

Installationsvejledning , Rev BB August Emerson Smart Wireless Field Link

Installationsvejledning , Rev BB August Emerson Smart Wireless Field Link Installationsvejledning 00825-0108-4421, Rev BB Emerson Smart Wireless Field Link Installationsvejledning MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Field Link.

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller 00825-0108-4841, Rev BA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller Installationsvejledning ADVARSEL Følges retningslinjer for sikker installation ikke, kan det resultere i død eller alvorlige

Læs mere

Rosemount trådløs trykmåler

Rosemount trådløs trykmåler 00825-0108-4045, vers. AC Rosemount trådløs trykmåler med trådløs HART -protokol FORSIGTIG Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount trådløse trykmålere. Den indeholder ikke

Læs mere

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner www.rosemount.com Referencemanual Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner Disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien

Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien Installationsvejledning 00825-0208-4802, rev GA Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien med WirelessHART -protokol Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning

Læs mere

Rosemount 751 feltsignalindikator. Installationsvejledning , Rev. AB Februar 2014

Rosemount 751 feltsignalindikator. Installationsvejledning , Rev. AB Februar 2014 Rosemount 751 feltsignalindikator Installationsvejledning 00825-0108-4378, Rev. AB Installationsvejledning FORSIGTIG Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

EU-overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Vi, producenten, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA erklærer hermed at være eneansvarlig for,

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Januar 2015. Emerson Smart Wireless Gateway 1410

Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Januar 2015. Emerson Smart Wireless Gateway 1410 Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Emerson Smart Wireless Gateway 1410 Installationsvejledning MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Gateway

Læs mere

Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol

Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol Installationsvejledning Rosemount 752 Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol Start Trin 1: Ledningsføring Trin 2: Konfigurering af transducerblokken Produktcertificeringer Slut www.rosemount.com

Læs mere

Rosemount 3144P temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus-protokol. Installationsvejledning 00825-0108-4834, Rev.

Rosemount 3144P temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus-protokol. Installationsvejledning 00825-0108-4834, Rev. Rosemount 3144P temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus-protokol 00825-0108-4834, Rev. CA MEDDELELSE MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter

Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter Installationsvejledning 00825-0208-4705, Rev AA Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter En installationsklar løsning, som muliggør enkel tilslutning til en turbinemåler Måler gennemsnitligt flow

Læs mere

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Start Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Bekræft transmitterens konfiguration Produktcertificeringer

Læs mere

Rosemount føler Volume 1. Installationsvejledning , Rev CB Maj 2017

Rosemount føler Volume 1. Installationsvejledning , Rev CB Maj 2017 Rosemount føler Volume 1 00825-0308-2654, Rev CB BEMÆRK Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følere model 0068, 0078 og 0183. Den indeholder ikke anvisninger

Læs mere

Produktetfåsikkemere

Produktetfåsikkemere Installationsvejledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 Analog Tryktransmitter Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Tag højde for husets rotation Trin 3: Tilslutning

Læs mere

475 Field Communicator

475 Field Communicator 475 Field Communicator 2 Introduktion 3 ADVARSEL Eksplosioner kan medføre død eller alvorlige kvæstelser: Brug i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

Chime Pro. Wi-Fi aktiveret klokke og forstærker designet til dine Ring-apparater.

Chime Pro. Wi-Fi aktiveret klokke og forstærker designet til dine Ring-apparater. Chime Pro Wi-Fi aktiveret klokke og forstærker designet til dine Ring-apparater. Trin 1 Sig Hallo til din Chime Pro Chime Pro udsender straks lyde, der kan tilpasses når dit Ringapparat registrerer aktivitet.

Læs mere

Smart Wireless Gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0208-4420, Rev. FB Januar 2015

Smart Wireless Gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0208-4420, Rev. FB Januar 2015 Smart Wireless Gateway 1420 00825-0208-4420, Rev. FB MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Gateway. Den indeholder ikke anvisninger vedrørende diagnosticering,

Læs mere

Rosemount 415 brandpumpe

Rosemount 415 brandpumpe Vejledning til hurtig installation 0025-010-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brandpumpe Rosemount 15 brandpumpe Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Bor huller i røret Trin 3: Svejs monteringsdelene

Læs mere

Produktetfåsikkemere

Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 sanitetstryktransmitter Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Indstil kontakterne Trin 3: Forbind

Læs mere

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Speciel sikkerhedsanvisning da RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Indhold TankRadar Pro information om det europæiske ATEX-direktiv....................... 2 ATEX-mærkning og Ex-certificeringskode............................................

Læs mere

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014 Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0108-4810, Rev FF MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 405 primærelementer. Den indeholder ikke anvisninger angående

Læs mere

Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien

Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien Rosemount flowmålertransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051SF-serien Start Trin 1: Montering af transmitteren

Læs mere

Smart Wireless THUM -adapter

Smart Wireless THUM -adapter Installationsvejledning Smart Wireless Smart Wireless THUM -adapter Start Vigtigt vedr. trådløs tilslutning Konfiguration til brug i testbænk Trin 1: Fysisk installation Trin 2: Bekræftelse af funktion

Læs mere

Micro Motion model 775

Micro Motion model 775 Tillæg vedr. ledningsopkobling P/N MMI-20016033, Rev. AA September 2009 Micro Motion model 775 Smart trådløs indbygget THUM -adapter Indhold Oversigt over THUM-adapteren.....................................

Læs mere

Trådløs gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0108-4420, Rev DA August 2009 Trådløs gateway 1420

Trådløs gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0108-4420, Rev DA August 2009 Trådløs gateway 1420 Installationsvejledning August 2009 Trådløs gateway 1420 Trådløs gateway 1420 Start Trin 1: Indledende opkobling til konfiguration Trin 2: Grundlæggende sikkerhed og tidskonfiguration Trin 3: Grundlæggende

Læs mere

Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter

Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter 00825-0108-4108, Rev AB Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter med 4 20 ma HART- og 1 5 Vdc HART-protokol med lav effekt (version 5 og 7) Bemærkninger MEDDELELSE Denne installationsvejledning

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0108-4728, Rev BD Maj 2014. Rosemount 644H og 644R intelligente temperaturtransmittere

Installationsvejledning 00825-0108-4728, Rev BD Maj 2014. Rosemount 644H og 644R intelligente temperaturtransmittere Installationsvejledning 00825-0108-4728, Rev BD Rosemount 644H og 644R intelligente temperaturtransmittere Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer

Læs mere

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning , Rev EA Oktober 2016

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning , Rev EA Oktober 2016 Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter 00825-0208-4248, Rev EA Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter Trådløs Rosemount 248, hardwareversion HART enhed, version Installationssæt/drivere til enheden

Læs mere

Installationsvejledning , Rev EA Februar Rosemount 148 temperaturtransmitter

Installationsvejledning , Rev EA Februar Rosemount 148 temperaturtransmitter 00825-0108-4148, Rev EA Rosemount 148 temperaturtransmitter MEDDELELSE Denne installationsvejledning giver grundlæggende anvisninger vedr. Rosemount 148. Den giver ingen detaljerede anvisninger om konfiguration,

Læs mere

VIGTIG MEDDELELSE ADVARSEL

VIGTIG MEDDELELSE ADVARSEL IBRUGTAGNING DAN 2 Introduktion 3 VIGTIG MEDDELELSE Ibrugtagningsdokumentet indeholder elementære retningslinjer for 375 feltkommunikatorer. Den indeholder ikke dybdegående anvisninger angående konfiguration,

Læs mere

Emerson Plantweb Insight. Installationsvejledning , rev. BA December 2016

Emerson Plantweb Insight. Installationsvejledning , rev. BA December 2016 Emerson Plantweb Insight 00825-0108-4541, rev. BA 1.0 Oversigt Tak fordi du har valgt Plantweb Insight. Dette dokument giver vejledning om, hvordan systemplatformen først sættes op. Flere detaljer og yderligere

Læs mere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Konfigurer transmitteren Trin 2: Monter transmitteren

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Installationsvejledning P/N MMI-20011737, Rev. A Februar 2009 ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises

Læs mere

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed IP2030-DA/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed Installationsvejledning ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller

Læs mere

Flowmålertransmitter i Rosemount 2051CF-serien med PROFIBUS PA

Flowmålertransmitter i Rosemount 2051CF-serien med PROFIBUS PA Installationsvejledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 tryktransmitter med PROFIBUS PA Flowmålertransmitter i Rosemount 2051CF-serien med PROFIBUS PA Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Tag

Læs mere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere 00825-0308-4408, rev. AA Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere Parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount transmittere

Læs mere

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Vejledning til hurtig installation Indikator Rosemount 753R Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Start Oversigt Rosemount 753R med indbygget tryktransmitter model 3051S Rosemount 753R med

Læs mere

Rosemount tryktransmitter model 3051 og Rosemount flowmålere model 3051CF DP

Rosemount tryktransmitter model 3051 og Rosemount flowmålere model 3051CF DP 00825-0108-4100, Rev BA Rosemount tryktransmitter model 3051 og Rosemount flowmålere model 3051CF DP med WirelessHART -protokol MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer

Læs mere

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater BRUGSANVISNING RC-DEX Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater SYMBOLER I denne brugsanvisning anvendes følgende symboler: ADVARSEL Beskeder med denne overskrift angiver bivirkninger, potentiel sikkerhedsrisiko

Læs mere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere 00825-0108-4408, re v. AB Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere Kegleantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount transmittere

Læs mere

Installationsvejledning , Rev EB Februar Rosemount 248 temperaturtransmitter

Installationsvejledning , Rev EB Februar Rosemount 248 temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0108-4825, Rev EB Rosemount 248 temperaturtransmitter Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Rosemount 285 Annubar Kanalmonteret

Rosemount 285 Annubar Kanalmonteret Vejledning til hurtig installation Kanalmonteret 285 nnubar Rosemount 285 nnubar Kanalmonteret Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Klargøring til installation Trin 3: Installation Trin 4: Installer

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Installationsvejledning P/N MMI-20010180, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk:

Læs mere

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Installationsvejledning P/N MMI-20010130, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0108-4840, Rev CA Februar 2013. Rosemount ultralydsniveautransmitter til væsker, model 3101, 3102 og 3105

Installationsvejledning 00825-0108-4840, Rev CA Februar 2013. Rosemount ultralydsniveautransmitter til væsker, model 3101, 3102 og 3105 00825-0108-4840, Rev CA Rosemount ultralydsniveautransmitter til væsker, model 3101, 3102 og 3105 MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for ultralydsniveautransmittere,

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Installationsvejledning P/N MMI-20011735, Rev. AA Juli 2009 ATEXinstallationsvejledning til Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0108-4030, Rev BB Juni 2013. Rosemount 2120 fuldt udstyret niveausensor med vibrerende gaffel til brug i væske

Installationsvejledning 00825-0108-4030, Rev BB Juni 2013. Rosemount 2120 fuldt udstyret niveausensor med vibrerende gaffel til brug i væske 00825-08-40, Rev BB Juni 20 Rosemount 220 fuldt udstyret niveausensor med vibrerende gaffel til brug i væske Juni 20 MEDDELELSE Denne installationsvejledning giver grundlæggende anvisninger vedr. Rosemount

Læs mere

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Installationsvejledning 00825-0508-809, Rev DB 85 Annubar med Rosemount 85 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Svejsning af monteringsdele Trin 3: Montering af afspærringsventil

Læs mere

Rosemount 3051 tryktransmitter og Rosemount flowmålere i 3051CF-serien

Rosemount 3051 tryktransmitter og Rosemount flowmålere i 3051CF-serien Installationsvejledning 00825-0108-4007, Rev. CB Rosemount 3051 tryktransmitter og Rosemount flowmålere i 3051CF-serien med 4-20 ma HART -protokol, revision 5 og 7 Bemærk Inden transmitteren installeres,

Læs mere

Installationsvejledning , rev. HA September Guidet niveau- og grænsefladetransmitter til bølgeradar i Rosemount 3300-serien

Installationsvejledning , rev. HA September Guidet niveau- og grænsefladetransmitter til bølgeradar i Rosemount 3300-serien 00825-0108-4811, rev. HA Guidet niveau- og grænsefladetransmitter til bølgeradar i Rosemount 3300-serien Om denne vejledning Denne startvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Montageoversigt dørlukkere

Montageoversigt dørlukkere Montageoversigt dørlukkere Dørlukker med glideskinne Dørlukker med arm Side Indhold 4-6 TS 1500 Montage hængselside / dørblad Montage modsat hængselside / karm Montage modsat hængselside / dørblad / parallelarm

Læs mere

kan overføre sådanne oplysninger inden for rimelig tidsfrist og på rimelige vilkår.

kan overføre sådanne oplysninger inden for rimelig tidsfrist og på rimelige vilkår. Creative Programlicenskontrakt til Slutbrugere Version 2.5.2a, Juli 2002 LÆS DETTE DOKUMENT OMHYGGELIGT, FØR DU INSTALLERER PROGRAMMET. VED AT INSTALLERE OG BRUGE PROGRAMMET ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET

Læs mere

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Juli ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Juli ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500 Installationsvejledning P/N MMI-20011731, Rev. A Juli 2008 ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Rosemount 3051S MultiVariable transmitter. Rosemount MultiVariable transmitter i flowmålerserie 3051SF

Rosemount 3051S MultiVariable transmitter. Rosemount MultiVariable transmitter i flowmålerserie 3051SF 00825-0108-4803, Rev. CA Rosemount 3051S MultiVariable transmitter Rosemount MultiVariable transmitter i flowmålerserie 3051SF MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer

Læs mere

Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller

Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller Lynvejledning P/N 3300747, Rev. C April 2003 Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller Installationsvejledning for feltmontering For online teknisk support, brug EXPERT 2 systemet på

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Alle værdier er udfyldt i forhold af a i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Det elektriske materiel er efter Boligministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Bekendtgørelse om version Varemærker Bekendtgørelse om licens Sikkerhedsoplysninger 1 Vigtige punkter og advarsler om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 Januar

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

Rosemount 848T FOUNDATION Fieldbus kompakt temperaturtransmitter

Rosemount 848T FOUNDATION Fieldbus kompakt temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0108-4697, Rev EA Rosemount 848T FOUNDATION Fieldbus kompakt temperaturtransmitter Enhed revision 7 kræver ny DD/CFF-revision Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning

Læs mere

Micro Motion -sensorer i H-serien

Micro Motion -sensorer i H-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010104, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i H-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien

Micro Motion -sensorer i F-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010093, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter. Installationsvejledning , rev. FB December 2014

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter. Installationsvejledning , rev. FB December 2014 Rosemount 702 trådløs diskret transmitter 00825-0208-4702, rev. FB MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 702. Den indeholder ikke anvisninger angående

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 Alle værdier er udfyldt i forhold af a Tilhørende elektrisk materiel omfatter elektriske sikkerhedskontrol- og reguleringsanordninger, der er bestemt til at anvendes uden for eksplosionsfarlig atmosfære,

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10 Brugervejledning Bluetooth -musikmodtager BM10 Indholdsfortegnelse Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Parring og tilslutning...5 Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse...6 Smart Connect...7

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0208-4840, Rev. BA December 2014. Rosemount ultralydstransmittere niveaumodel 3107 og flowmodel 3108

Installationsvejledning 00825-0208-4840, Rev. BA December 2014. Rosemount ultralydstransmittere niveaumodel 3107 og flowmodel 3108 00825-0208-4840, Rev. BA Rosemount ultralydstransmittere niveaumodel 3107 og flowmodel 3108 MEDDELELSE Denne installationsvejledning giver grundlæggende anvisninger vedr. Rosemount 3107 og Rosemount 3108.

Læs mere

03 Systemkrav 04 Æskens indhold 04 Oversigt

03 Systemkrav 04 Æskens indhold 04 Oversigt Nike+ FuelBand SE Indholdsfortegnelse Velkommen 03 Systemkrav 04 Æskens indhold 04 Oversigt Spor dine fremskridt 18 Overfør aktivitet til nikeplus.com 19 Sådan ændrer du dit daglige mål 20 Funktioner i

Læs mere

BRUGSANVISNING FM+DEX

BRUGSANVISNING FM+DEX BRUGSANVISNING FM+DEX PAKKENS INDHOLD FM+DEX Oplader Jack-til-jack-kabel Halsslyngeantenne (to længder) Clips Klik-på-modul Brugsanvisning 2 INDHOLD SYMBOLER...................................... 4 DIN

Læs mere

BRUGSANVISNING. CROS-FA model Bag-øret

BRUGSANVISNING. CROS-FA model Bag-øret BRUGSANVISNING CROS-FA model Bag-øret 2 INDHOLD WIDEX CROS TRANSMITTER...4 Batteriet... 7 Isætning af batteri... 7 Batteriskuffe uden neglegreb...10 Markering af højre og venstre...12 Placering af transmitteren...12

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH20 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Opkald...6 Sådan hører du musik...6 Multipunktteknologi...7 Fejlfinding...7

Læs mere

Rosemount 3051 tryktransmitter

Rosemount 3051 tryktransmitter 00825-0108-4001, rev. JA Rosemount 3051 tryktransmitter med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC-protokol med lav effekt Flowtransmitter i Rosemount 3051CF-serien med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC-protokol med lav effekt

Læs mere

Brugervejledning. Quick Charger UCH10

Brugervejledning. Quick Charger UCH10 Brugervejledning Quick Charger UCH10 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Anvendelse af Quick Charger...4 Opladning af enheden...4 Juridisk meddelelse...5 Declaration of Conformity for

Læs mere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere Installationsvejledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere med 4-20 ma HART- og 1-5 VDC HART-protokol med lav effekt Start Trin 1: Monter transmitteren Trin

Læs mere

F-SERIEN TIL. Indikatorer Totaltællere Transmittere Flowcomputere Doseringsstyringer PID-styringer Overvågningsudstyr Displays

F-SERIEN TIL. Indikatorer Totaltællere Transmittere Flowcomputere Doseringsstyringer PID-styringer Overvågningsudstyr Displays F-SERIEN Indikatorer Totaltællere Transmittere Flowcomputere Doseringsstyringer PID-styringer Overvågningsudstyr Displays Flow Niveau Tryk Temperatur TIL F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM.

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM. ATEXdirektiverne En indføring i direktiverne omkring eksplosionsfarlige atmosfærer. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM Kursus ATEX-direktiver A ATEX-direktiverne

Læs mere

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint DANSK 1 Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint Digital 2014. TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA -

Læs mere

Installationsvejledning , rev. GA September Rosemount 248 temperaturtransmitter

Installationsvejledning , rev. GA September Rosemount 248 temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0108-4825, rev. GA Rosemount 248 temperaturtransmitter Installationsvejledning BEMÆRK Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 248. Den indeholder

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

Rosemount 3244MVF MultiVariable temperaturtransmitter

Rosemount 3244MVF MultiVariable temperaturtransmitter F MultiVariable temperaturtransmitter Start Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Tilslut ledningerne og sæt strøm til Trin 3: Kontrollér mærkaterne Trin 4: Bekræft transmitterkonfiguration Slut www.rosemount.com

Læs mere

ADVARSEL MEDDELELSE. Juni 2014. Installationsvejledning

ADVARSEL MEDDELELSE. Juni 2014. Installationsvejledning Installationsvejledning 00825-0208-4101, rev FA Rosemount tryktransmitter i 2051-serien og Rosemount flowmålere i 2051CF-serien med FOUNDATION Fieldbus-protokol Inden transmitteren installeres, skal det

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere