STORE FORVENTNINGER. Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORE FORVENTNINGER. Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus"

Transkript

1 STORE FORVENTNINGER Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus 1

2 Indhold Velkommen... 3 Vores værdier... 4 Din studiestart... 5 At studere hos os... 6 Støtte til dig under dit studie... 9 Kommunikation Vi lytter til dig Når du fortsætter på professionsbachelor hos os

3 Velkommen Du har nu påbegyndt den første del af dit voksne studieliv. En meget vigtig del, der startede med, at du valgte at tage en uddannelse i markedsføring, service eller salg. De næste år skal du bruge til at skabe dig den platform, som du senere kan udnytte til at gøre en forskel for dig selv og andre. Det er et stort spring at gå fra ungdomsuddannelse til erhvervsakademiuddannelse og endnu et spring at gå fra erhvervsakademiuddannelse til professionsbachelor-uddannelse. Du vil ikke blive taget i hånden på samme måde som før. Det er derfor op til dig selv at sørge for, at du får et godt resultat ud af dit studie. Vi er stolte af det miljø, vi har fået opbygget om din uddannelse og ønsker, at du skal føle dig godt hjulpet til at få så godt et resultat som muligt. Derfor er det vigtigt, at du ved, hvad du kan forvente af os, og hvad vi forventer af dig. På den type uddannelse, du har valgt, er studerende afhængige af, at andre studerende også leverer. Vi siger, at vi skaber et læringsrum, og jo flere studerende, der vil fylde viden ind i vores læringsrum, jo mere er der at tage med ud derfra. Det forpligter både for dig og for os. Det, at vi arbejder sammen for, at du kan opnå det bedst mulige resultat, giver en forpligtelse for os og for dig. Vi vil derfor bede dig om at sætte dig grundigt ind i de forpligtelser, vi alle har, for at det skal lykkes at skabe det bedst mulige resultat for din uddannelse. Lad os hjælpe hinanden med at skabe succes for dig. Med ønsket om et godt studie. Kim Ramus Uddannelseschef 3

4 Vores værdier På Erhvervsakademi Aarhus efterlever vi et værdisæt, som vi kalder De 5 F er : Fast, Focused, Flexible, Friendly og Fun. Disse værdier er grundlaget for vores måde at arbejde og agere på. Det gælder studerende, undervisere og øvrige aktører på akademiet. Værdier forpligter. De er retningsgivende for vores holdninger og vores adfærd. Vi håber, du vil tage værdierne til dig og tænke over dem i din hverdag. Du bidrager til, at værdierne får liv og er dermed aktivt med til at skabe en bedre hverdag for dig selv og dine medstuderende. FAST Værdien Fast betyder, at vi bestræber os på at agere hurtigt. På akademiet er der kort vej fra tanke til handling. Vi ønsker korte processer og satser på at skabe et miljø, der reagerer hurtigt på behov for forandring. FRIENDLY Værdien Friendly betyder, at vi ønsker et akademi præget af venlighed, hjælpsomhed og gensidig respekt. Vi tager godt imod vores gæster og møder alle med et smil. FOCUSED Værdien Focused betyder, at vi arbejder målrettet med uddannelse. Vi har fokus på at skabe værdi for studerende, virksomheder og øvrige interessenter. Vi ved, hvad vi vil, og gør det nødvendige for at nå vores mål. FUN Værdien Fun betyder, at det skal være sjovt at studere og gå på arbejde på akademiet. Vi bestræber os på at være et sted præget af humør, humor og glimt i øjet. FLEXIBLE Værdien Flexible betyder, at ting kan lade sig gøre på akademiet. Vi er ikke bundet af plejer, stive systemer og manglende forståelse for den enkelte. Vi tager hensyn til individuelle behov, og vi er hurtige til at justere kursen, hvis vores kurs er åbenlyst forkert. Vi ser forandringer som en mulighed ikke en hæmsko. 4

5 Din studiestart Vi ved, at det kan være skræmmende at begynde på en ny uddannelse. Du vil hurtigt føle dig hjemme på dit studie og i miljøet på akademiet, hvis du følger de instruktioner, vi har sendt til dig. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. byde dig velkommen og sammensætte et program for at få dig godt i gang både uddannelsesmæssigt og socialt starter din uddannelse til tiden eller fortæller os, hvis du af en eller anden årsag ikke er med fra starten give dig adgang til dit skema, semesterplan, bogliste, pensum, vores eksamensregler og andre vigtige dokumenter, så du er godt orienteret sørge for at informere dig om, hvad du kan forvente på studiet, og hvad vi forventer af dig, så du er klædt godt på til studiet deltager aktivt i det program, vi har lavet, og læser alle oplysninger, vi giver dig, for at forberede dig til studiet informerer os, hvis du har særlige behov, vi kan hjælpe dig med, eller hvis der er noget, du ikke forstår 5

6 At studere hos os Læring og undervisning Vi giver dig et læringsmiljø af høj kvalitet med professionelle undervisere, der har en aktiv interesse i dit studie. anvende en række lærings- og undervisningsmetoder, understøttet af et veludstyret undervisningsmiljø, og give dig adgang til vores virtuelle læringsmiljø (Canvas) hurtigst muligt fortælle dig, hvis vi er nødt til at flytte eller aflyse undervisningen med kort varsel deltager aktivt i alle skemalagte timer deltager i alle aktiviteter, der er en del af studiet, herunder projekter, gruppearbejde, virksomhedsbesøg og forelæsninger med gæsteundervisere er velforberedt og ankommer til tiden til undervisningen kun udskyde eller aflyse undervisningen i særlige tilfælde og i så fald sørge for, at du får erstatningstime(r) for manglende undervisning. slukker mobiltelefonen under undervisningen kun bruger din computer til undervisningsrelaterede aktiviteter, mens du er til undervisning bruger vores virtuelle læringsmiljø (Canvas) informerer os om alvorlige problemer, der kan påvirke dit studie kun påtager dig erhvervsarbejde, der ikke påvirker dit studie. Gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg Du vil komme til at møde flere gæsteforelæsere og besøge virksomheder under dit ophold på akademiet. I disse sammenhænge repræsenterer du akademiet. Vi forventer derfor, at du opfører dig professionelt for at give det bedst mulige indtryk. arrangere virksomhedsbesøg og gæsteforelæsninger med højt kvalificerede erhvervsfolk i løbet af din tid på akademiet. møder til tiden udviser respekt for gæsteforelæserne/de virksomheder, vi besøger udviser interesse og stiller spørgsmål, og at du ikke går under præsentationerne møder op til virksomhedsbesøg hvis noget virkeligt ekstraordinært skulle forhindre dig i at møde til tiden, skal du informere den ansvarlige underviser ved at ringe eller sende en sms til vedkommende tænker på din påklædning hvad er passende til lejligheden 6

7 Feedback som værktøj På Erhvervsakademi Aarhus er feedback en integreret del af studiet. Du vil i din studietid opleve at modtage feedback fra både undervisere og medstuderende. Grunden til at feedback vægtes højt på EAAA er, at feedback giver en forståelse for, hvilke aspekter du arbejder godt med, og hvor der er forbedringspotentiale - fx i en opgave eller et projekt. Feedbacken kan både være mundtlig og skriftlig. Den kan være integreret i en undervisningssituation eller gives i forbindelse med vejledning af opgaver/temaprojekter. give dig en professionel og konstruktiv feedback facilitere feedback mellem dig og dine holdkammerater, så den bliver brugbar tager imod feedback fra undervisere og medstuderende med et positivt og åbent sind. Husk på, at feedback er en hjælp til dig. bruger den feedback, du har fået, konstruktivt. Dvs. at den nye viden integreres i de efterfølgende opgaver. tager din rolle som professionel studerende alvorligt, og gør dit bedste for at bidrage med brugbar og professionel feedback til dine medstuderende 7

8 Skemalægning offentliggøre generel information om skemalægningen på Studieupdate, herunder vigtige datoer og oplysninger. regelmæssigt tjekker dit skema kontakter os, hvis du har spørgsmål til dit skema, eller hvis noget synes at mangle, eller er forkert Evaluering På studiet vil du løbende blive bedømt via en række temaopgaver samt ved eksamen. De fleste temaopgaver bliver til i samarbejde med andre medstuderende i grupper, der enten er sammensat af underviseren eller af de studerende selv. Temaopgaverne bliver bedømt godkendt/ikke godkendt, og du vil få en kommentar og/eller en vejledende karakter. oplyse dig, hvornår, hvor og hvordan du skal aflevere dine opgaver, hvad der sker, hvis du afleverer en opgave for sent, og hvordan du beder om en evt. forlængelse give dig feedback og/eller oplyse din karakter inden for 20 arbejdsdage fra opgavens afleveringsfrist informere dig om datoer for eksamen og re-eksamen via eksamenskalenderen (på Studieupdate) yde ekstra støtte, hvis du er handicappet (kontakt venligst studieadministrationen hurtigst muligt) informerer din gruppe, hvis du ikke er i stand til at møde op til et aftalt møde deltager i alle former for temaopgaver og eksamener, og læser beskrivelserne af temaopgaverne og eksamenerne informerer os, hvis der er omstændigheder, der påvirker din forberedelse, aflevering eller fremlæggelse af en opgave sikrer, at du har forstået alle evalueringsoplysninger, herunder tidsfrister og eksamensdatoer, og hvordan du skal fremlægge og aflevere dine opgaver afleverer dine opgaver til tiden og er opmærksom på studiereglerne under dit studie 8

9 Støtte til dig under dit studie Vi hjælper dig under dit studie ved at tilbyde forskellige muligheder for support. Din holdleder Holdlederen er en underviser, som ud over at undervise har den sociale kontakt til holdet. Du kan altid kontakte din holdleder, hvis du oplever noget uhensigtsmæssigt, hvis du ikke trives eller bare har en god idé. Faglige spørgsmål stilles til den enkelte underviser. Dit administrationskontor Dit administrationskontor hjælper med alle forhold vedrørende dit studie. Administrationskontoret tager sig af alle administrative forhold fra indskrivning af studerende til eksamensplanlægning og dimission. Her kan du spørge om alt omkring studiet, herunder semesterplaner, temaopgaver, valgfag, eksamen, karakterer, evt. dispensation m.m. hjælpe dig med de spørgsmål, du måtte have vedr. studiet, eksamen m.m. sætter dig ind i de informationer og beskrivelser, vi lægger på Studieupdate give dig al nødvendig information om temaopgaver, hvornår opgaver skal afleveres, hvornår der er eksamen eller andre aktiviteter (semesterplan) oplyse karakterer, straks efter vi har modtaget dem fra eksaminator/censor løbende holder dig orienteret om, hvad der sker på studiet løbende tjekker semesterplanen, som ligger på Studieupdate kontakter administrationen, hvis du har spørgsmål vedr. studiet 9

10 Kommunikation Kommunikation er en essentiel del af vores samarbejde. God kommunikation er en to-vejs-proces, som det er vigtigt, at du involverer dig i. Det er også vigtigt, at du gør dig bekendt med, hvilke kommunikationskanaler vi benytter, og at du respekterer de valgte kommunikationskanaler. sikre os, at vi kommunikerer klart, præcist og med respekt er klar, præcis og respektfuld, når du kommunikerer med os svare dig inden for rimelig tid tilbyde adgang til vores online læringssystem (Canvas og Studieupdate) 24/7 selv opsøger informationer på Studieupdate, i stedet for blot for at spørge holder dit password opdateret fortæller om klager eller problemer så hurtigt som muligt, så vi kan løse udfordringerne giver besked til dine gruppemedlemmer, holdleder og/eller underviser, hvis du ikke møder op Mail Når du påbegynder dit studie, oprettes automatisk en skol til dig, og det er via den, vi kommunikerer med dig personligt. udelukkende sende skole-relaterede mails til din skol -konto sikre, at du har samme brugernavn og password til alle skolens it-faciliteter benytter din skol , når du kontakter os sørger for at din skol bliver videresendt til din private mail eller tjekker din skol dagligt samt svarer på mails, som kræver action, hurtigst muligt 10

11 Canvas og Studieupdate Canvas og Studieupdate er Erhvervsakademi Aarhus online læringssystemer, som du kan tilgå fra enhver internet-browser. Canvas er akademiets læringsplatform. Her finder du information om dine fag, bl.a. lektionsplaner og undervisningsmateriale. På Studieupdate finder du al den administrative information, herunder semesterplaner, beskrivelser af temaopgaver og eksamener, eksamenskalender og meget mere. På Studieupdate finder du også nyt fra bibliotek og boghandel, internationalt kontor, IT servicedesk, studievejledning m.m. sætte dig ind i, hvordan Canvas og Studieupdate fungerer, og hvordan du finder rundt holder dig opdateret med, hvad der sker på Studieupdate og Canvas mindst én gang dagligt opdatere Studieupdate løbende, således du har ét sted at finde al information sætter dig ind i systemernes struktur, så du selv kan finde størstedelen af de informationer, du behøver straks meddeler problemer til Servicedesk (læs mere på myservicedesk.dk) sørger for at dit password til skolens systemer altid er opdateret Sms-service I hastesituationer kan underviserne aflyse lektioner via vores sms-service. kun kommunikere via sms, når ændringer er nødvendige med kort varsel vil oprette dig med aktuelt mobilnummer i vores sms-system sikre os, at kun skolerelaterede og vigtige beskeder sendes via sms vil opdatere dit mobilnummer i sms-service, hvis du skifter nummer kun sende sms til dig, hvis du registrerer dig i vores sms-service 11

12 Vi lytter til dig Ris/ros og evalueringer Vi er altid glade for, at du engagerer dig i akademiet, hvorfor vi meget gerne lytter til feedback både positiv og negativ! Fortæl os om de små problemer, så vi kan løse dem, inden de bliver store problemer. Du kan altid komme med kommentarer og forbedringsforslag til: din holdleder dine undervisere holdets repræsentant i studierådet Akademirådet Der er flere måder, hvorpå du kan blive hørt: Årlig evaluering Der gennemføres løbende anonyme spørgeskemaundersøgelser, hvor du bliver bedt om at vurdere akademiets undervisning, studiemiljø og serviceydelser. Det er vigtigt, at du deltager i disse undersøgelser, så vi løbende kan forbedre de studerendes oplevelser. Løbende evaluering Den enkelte underviser vil ligeledes løbende bede dig om at evaluere undervisningens indhold, metoder og formidling. Her er du mindre anonym, fordi underviseren gerne vil indgå i dialog om forbedringsmuligheder. Igen vil vi bede dig deltage i evalueringerne, idet det er en god mulighed for indflydelse, og for at vi hele tiden kan forbedre os. 12

13 Studierådet På hver af akademiets uddannelser har man et studieråd, således også på salg-, service- og markedsføringsuddannelserne. Studierådene er et formelt organ, som giver de studerende mulighed for at ytre sig om uddannelsen og arrangere sociale aktiviteter på tværs af klasserne. Hver klasse vælger to repræsentanter, som repræsenterer klassen i rådet. Akademirådet Akademirådet håndterer forhold med betydning for hele skolen (fx kantine, fælles aktiviteter o.l.). Du kan læse mere om Akademirådet på eaaa.dk sikre, at du har mulighed for at evaluere undervisningen minimum én gang pr. semester i hvert fag modtage konstruktiv kritik åbent og uden fordomme behandle enhver kritik seriøst og vende tilbage med løsning eller forklaring deltager i evalueringer og giver din mening ærligt til kende kommer til os med de små problemer, så vi kan løse dem i tide benytter førnævnte kanaler til at fremføre dine synspunkter facilitere, at der vælges repræsentanter til Studierådet fra alle hold 13

14 Når du fortsætter på professionsbachelor hos os Mange vælger at læse videre hos os, fordi der også på professionsbacheloruddannelserne er fokus på: dialogbaseret undervisning projekt- og gruppearbejde virksomhedskontakt cases fra erhvervslivet gæsteforedrag praktik m.m. Alt, hvad vi har beskrevet i de foregående afsnit i brochuren, er derfor også gældende på professionsbacheloruddannelserne. Du skal dog være opmærksom på, at uddannelsesniveauet er højere, og der vil derfor være en række områder, hvor studiet er anderledes, end det du kender fra din erhvervsakademiuddannelse: Dybdegående og professionsbaseret viden Hvor erhvervsakademiuddannelsen dækker en bred vifte af erhvervsrettede kompetencer, vil du på professionsbacheloruddannelserne gå i dybden med færre udvalgte områder, direkte rettet mod den profession du skal kunne varetage efter endt uddannelse. 14

15 Dybere forståelse for virksomhedens udadrettede funktioner Fokus vil være på en salgscyklus for en virksomhed, hvis du vælger at læse professionsbachelor i international handel og markedsføring. Start af egen virksomhed Fokus vil være på start af egen virksomhed eller deltagelse i udviklingsprojekter i virksomheder, hvis du vælger at læse professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Fokus på e-handel Fokus vil være på driften og udviklingen af en e-handelsvirksomhed, hvis du vælger at læse professionsbachelor i e-handel. Færre lærebøger, flere artikler Ud over lærebøger vil du også skulle læse videnskabelige artikler. Du vil selv skulle finde både undervisningsmateriale og supplerende materiale i de databaser, akademiet stiller til rådighed. Videnskabsteori Du vil på vores professionsbacheloruddannelser blive introduceret til videnskabsteori og få yderligere indblik i metode. Det betyder også, at der stilles højere krav til formalia og det videnskabelige grundlag i de rapporter, du afleverer. Opgaveformuleringerne er mere overordnede, og det forventes, at du i alle opgaver selvstændigt tolker opgaveformuleringen, tager stilling til metodevalget og foretager den nødvendige desk- og field research. Coaching Der er lidt færre undervisningslektioner på professionsbacheloruddannelserne. Til gengæld er der mere vejledning og coaching både for grupper og individuelt. Du vil bl.a. få udarbejdet en kompetenceprofil og skal til individuelle samtaler hvert semester. Fokus på temaer frem for fag Der arbejdes med en række udvalgte temaer, og fagene støtter direkte op om disse temaer. Du vil derfor opleve, at fagene overlapper hinanden, og at der vil blive stillet større krav om, at du skal kunne bruge din viden på tværs af faggrænser. Højere krav, højere grad af eget ansvar, stort pensum Vores studerende på professionsbacheloruddannelsen siger generelt, at den største forskel nok er, at læsemængden øges betydeligt, kravene til opgaver og projekter øges, samt at udbyttet af studiet i endnu højere grad afhænger af din egen motivation og indsats. 15

16 Sønderhøj Viby J Tlf eaaa.dk 16

STORE FORVENTNINGER. Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus

STORE FORVENTNINGER. Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus STORE FORVENTNINGER på Erhvervsakademi Aarhus 3 Indhold Indhold... 2 Velkommen... 3 Vores værdier... 4 Din studiestart... 5 At studere hos os... 6 Støtte til dig under dit studie... 8 Kommunikation...

Læs mere

STORE FORVENTNINGER. Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus

STORE FORVENTNINGER. Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus STORE FORVENTNINGER Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus 1 Indhold Velkommen... 3 Vores værdier... 4 Din studiestart... 5 At studere hos os... 6 Støtte til dig under

Læs mere

store forventninger Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus 1

store forventninger Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus 1 store forventninger Salg-, service- og markedsføringsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus 1 2 Indhold Velkommen... 4 Vores værdier... 5 Din studiestart.... 7 At studere hos os.... 8 Støtte til dig under

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Generelt. Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83)

Generelt. Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83) Indsatsområde Generelt Opmærksomhedspunkter Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83) Andel af studerende der bruger 36 timer om ugen eller mere på studiet: 50 %

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet ?idx=dfxb55&rid=tstinq-20100119084352-840176267&np=1&hidepreview=1&lg=engl... Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet Mentorordningen er de ældre studerende, der blandt andet har holdt oplæg på dit hold

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 ADGANGSKODE TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

I gennemgangen af tilfredshedsmålingen er der taget udgangspunkt i de 6 områder, der er udarbejdet indsatskort for i rapporten:

I gennemgangen af tilfredshedsmålingen er der taget udgangspunkt i de 6 områder, der er udarbejdet indsatskort for i rapporten: Opfølgning på den kombinerede studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2013 er sket i Studiesamarbejdsudvalget (SSU) ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (FIA). Her er handlingsplanen

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Studieplan Tillæg til studieordning Version 1.0

Studieplan Tillæg til studieordning Version 1.0 Studieplan Tillæg til studieordning Version 1.0 Finansøkonomuddannelsen Årgang 2013-2015 Erhvervsakademi Midtvest Vi ser frem til at byde dig rigtig velkommen til Finansøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Lingvistik. Navn på universitet i udlandet: Uppsala Universitet.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Lingvistik. Navn på universitet i udlandet: Uppsala Universitet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Lingvistik Navn på universitet i udlandet: Uppsala Universitet Land: Sverige Periode: Fra: August 2013 Til: Januar 2014 Udvekslingsprogram: Nordlys

Læs mere

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV Dato:_2. sept. 2013 _ Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Tranbjergskolen Afdelingen for 0. 5. Klasse Kirketorvet 22 8310 Tranbjerg Afdelingen for 6. 10. Klasse Grønløkke Allé 9 8310 Tranbjerg www.tranbjergskolen.dk

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration!

Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration! Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration! Her får du hjælp og guidelines til at give dine medarbejdere gode og præcise redskaber til at forberede sig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 29. september 2010 Til: 17. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium

FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium AT VÆRE SELVSTUDERENDE Inden man tilmelder sig som selvstuderende, er man forpligtet til at læse nedenstående samt informationerne på hjemmesiden. Hvis man ikke overholder

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015 Pressekit Fakta om UCL Opdateret oktober 2015 Fakta om UCL Etablering af campus i Odense Økonomi Fordele Baggrund Uddannelseskvalitet og akkreditering Akkreditering og kvalitetssystem Uddannelsernes økonomi

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Opsummering Kinesiske områdestudier kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Anbefalinger for God Undervisning/læring

Anbefalinger for God Undervisning/læring Anbefalinger for God Undervisning/læring Overordnet Vi anerkender god undervisning på lige for med god forskning Der skal være incitatment for underviserne til at dygtiggøre sig og udvikle undervisning

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata I nedenstående forsøges at besvare mange af de spørgsmål, som der erfaringsmæssigt stilles i forbindelse med synopsis-eksamen

Læs mere

Studentertilfredshedsundersøgelsen 2014

Studentertilfredshedsundersøgelsen 2014 Studentertilfredshedsundersøgelsen 2014 Overordnet set tegner studentertilfredshedsundersøgelsen et positivt billede af fysioterapeutuddannelsen i forhold til studieglæde, udbytte og loyalitet, som er

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forløb, der skal bestås. Eksamen:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 51% (27/53) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

CPHBUSINESS FOR DE UNGE

CPHBUSINESS FOR DE UNGE REFLEKSIONSSEANCE CPHBUSINESS FOR DE UNGE Tankekort: Hvis du kunne finde ud af én ting om de studerende, hvad ville du så gerne vide mere om? FØR STUDIET Hvad er din største motivationsfaktor, når du skal

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 Organisation og ledelse

Kursusevaluering efterår 2013 Organisation og ledelse Kursusevaluering efterår 2013 Organisation og ledelse Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 01.02.2013 Til: 30.05.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4 Talentstrategi Erhvervsakademi Aarhus Side 0 af 4 Baggrund og indledning Lovbekendtgørelse nr. 750 af 25. juni 2014 (Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love Initiativer for særlig

Læs mere

Virksomhedsvejledning VI SKAL PÅ SVIR K S O M H E D S B E Ø G. karriere A/S

Virksomhedsvejledning VI SKAL PÅ SVIR K S O M H E D S B E Ø G. karriere A/S Virksomhedsvejledning VI SKAL PÅ Ø G SVIR K S O M H E D S B E karriere A/S karriere A/S virksomhedsvejledning SIDE 2 Indhold side Introduktion 2 VI SKAL PÅ Ø G SVIR K S O M H E D S B E Indhold 3 Forløb

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 85% (288/337) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Da det er ledelse i det offentlige, der er i fokus, vil det forbedre udbyttet, hvis der

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Fronter brugervejledning

Erhvervsakademi Sjælland. Fronter brugervejledning Erhvervsakademi Sjælland Fronter brugervejledning Indhold Kom godt i gang med Fronter: De studerendes manual Intro... 2 Jeg har brug for hjælp!... 2 Hvordan kommer jeg på Fronter?... 2 Gør dig selv synlig

Læs mere

INDHOLD. DEL 1 Ind på uddannelsen kom i gang... 15. DEL 2 Fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. hvad er det nye?...

INDHOLD. DEL 1 Ind på uddannelsen kom i gang... 15. DEL 2 Fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. hvad er det nye?... INDHOLD Brug bogen godt forord til 2. udgave... 5 DEL 1 Ind på uddannelsen kom i gang... 15 Studiestart... 17 Det er fedt at studere!... 17 Fra gymnasiet til videregående uddannelser profession studerende...

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n Aarhus Svarprocent: 81% (46/57) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Skoleleder: Niels Christophersen Praktikansvarlig: Leif Skovby Larsen Skolen som uddannelsessted Skolen

Læs mere

Offentlig Styring, F14

Offentlig Styring, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere