Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej Faaborg. Hjemmeside: CVR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej 15 5600 Faaborg. E-mail : via18@mail.dk. Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613"

Transkript

1 Beredskabsplan for Korinth Vandværk Skovvej 15 Jr. nr I Hjemmeside: CVR: Jupiter ID: Senest opdateret: 13. juli 2015 Nyborg Faaborg Rød prik angiver hvor vandværket ligger i Korinth Korinth Vandværk 1

2 Planens indehold: Telefonliste over ansvarlige i vandværket 3 Telefonliste over følsomme forbrugere 4-5 Telefonliste over vandværkets firmaer 6 Kort over ledningsnettet 7 Nøgletal for ledningsnettet og prøvetagningssteder på nettet 8 Nødforbindelser 9 Vandforbrug på årsbasis og forbrugskategorier 10 Boringernes placering i forhold til vandværk 11 Skema over vandværkets analyser 12 Bemærkninger til skema over vandværkets analyser 13 Logbog for afvigende analyser og andre hændelser 14 Processkema over vandværket 15 Seneste tilsynsrapport Kapacitetsberegninger for vandforsyningsanlægget. 21 Beskrivelse af kvalitetssikring og bestemmelser i forhold til vandforsyningsplanen 22 2 Korinth Vandværk

3 Alarmeringsliste Vandværkets vagtnummer: Funktion Navn Telefon mobil Formand Claus Hansen Næstformand Børge Rasmussen Kasserer Christian Ermose Vandværket har fordelt ansvaret for de forskellige opgaver på følgende måde. Ansvarsområde Kontaktperson telefon mobil Alarmering af forbrugerne Alarmering af forbrugerne Niels Erfurth Otto Flamand Kontakt til pressen Claus Hansen Kontakt til pressen Christian Ermose Nødforsyning (s. 4-5) Niels Erfurth Nødforsyning Otto Flamand Genopretning Claus Hansen Genopretning Hansen og Pedersen Alarmering af forbrugerne sker via sms Eksport: Vandværket leverer ikke vand til ejendomme andre kommuner. Korinth Vandværk 3

4 Liste over følsomme forbrugere. Følsomhedskategori betegner hvordan forbrugeren er følsom. "K" er kvaliteten af vandet, "M" er forbruget af vand pr. år /365 døgn Navn og adresse Telefon Mobil følsomheds kategori Mængde pr. døgn Korinth Lægehus Lykkemarken 1 Plejehjemmet Lykkevalg Lykkevalg 5A Botilbud Solskrænten Lykkevalg 17 Brahetrolleborg Skole, SFO og børnehave Reventlowsvej 26 Korinth Efterskole - Spejderskolen Kaj Lykkesvej 9 Korinth Hallen Cafeteria og mad ud af huset Vinkelvej 5 Korinth Kulturhus Vinkelvej 6A Korinth Pizza og Grill Reventlowsvej 34 Dagli Brugsen Lykkevalg 3 Spejderbo Reventlowsvej 28A Henriette Damgaard Jens Ørum K K 27 lejligheder K 36 pladser K 100 elever 50 pladser K 67 elever K K K K K 4 Korinth Vandværk

5 Liste over følsomme forbrugere. Følsomhedskategori betegner hvordan forbrugeren er følsom. "K" er kvaliteten af vandet, "M" er forbruget af vand pr. år /365 døgn Navn og adresse Telefon Mobil følsomhed s kategori Mængde pr. døgn Andet dyrehold Korinth Landbrugsskole Spanget 7 Andet dyrehold Lene Sørensen Øxenhaverne K/M 4 m³ M 0,8 m³ Dyrlægerne Tove Due og Marianne Larsen Reventlowsvej 55, K/M 0,7 m³ Korinth Vandværk 5

6 Liste over firmaer der i en beredskabssituation skal varetage drift, vedligehold og teknisk support Område Firma Telefon Mobil Ledninger Børge Rasmussen Ole Breith VVS Børge Rasmussen Målere m.v. hos forbrugere VVS installationer (vandværk) Hansen og Pedersen Elinstallationer/ styring a) Korinth EL b) Hansen og Pedersen c) Ole Breith Laboratorie Eurofins Vandkvalitet Claus Hansen Hansen og Pedersen Entreprenør Korinth Entreprenørfirma A/S Teknisk rådgiver Hansen og Pedersen Korinth Vandværk

7 Kort over ledningsnettet Grænse for forsyningsområde Nødforbindelse Ledningsnet Trykforøger 5 Sted for prøvetagning på ledningsnettet. Nummeret modsvarer nummeret i adresselisten på side 8. Korinth Vandværk 7

8 Nøgletal for ledningsnettet Afgangstryk Terrænkote vandværk 42 mvs 43 m Udpumpet m³ Antal tilslutninger 524 stk. Ledningstab: 3,2 % Forsyningsledninger antal km. Materiale på ledningerne Tilbageløbssikring hos relevante virksomheder Udskylningsmuligheder Brandhaner på ledningsnettet: Trykforøgere på ledningsnettet: 10 stk. hvoraf 1 bliver brugt af beredskabet. (F161 eller F157?) Ved Høppet, Reventlowsvej 83,, til ca. 10 tilslutninger. Prøvetagningssteder på ledningsnettet: Nr. i kort Adresse Postnummer Prøvetagning i hane i: Reventlowsvej 20A Bryggers Flidsager 20 Udvendig Viadukten 18 Udvendig Lykkevalg 5B Udvendig Korinth Vandværk

9 Beskrivelse af nødforsyningen og dens vedligehold. Nødforbindelse med FFV VAND A/S. Kan dække forsyningsnettet 100%. Forbindelse n er afprøvet. Forbindelse til FFV VAND: Forbindelsen ligger i vejkanten på hjørnet af Nyhavevej/Øxenhaverne,. Nærmeste adresse er Nyhavevej 22A,. Kontakt til FFV VAND A/S: Driftsleder Bo Andersen , mobil FFV Omstillingen og døgnvagt: Vedligehold: I juni 2015 er Korinth Vandværk i gang med at sende vand retur til FFV. Mængden fordeles over længere tid. Det er meningen at alt vand som FFV har forsynet Korinth Vandværks forsyningsområde med under renoveringen, skal leveres tilbage. Derfor er det pt. ikke nødvendigt at afprøve om nødforbindelsen er funktionsdygtig. Korinth Vandværk 9

10 Vandforbrug på et år fordelt på forskellige forbrugskategorier Vandværk: Korinth Vandforvaltning Oppumpet mængde fra boringer (målt) kubikmeter Udpumpet mængde afgang vandværk (målt) Modtaget på vandværket fra andet vandværk* 0 Modtaget på ledningsnet fra andet vandværk* Leveret til andet vandværk* 0 Udpumpet til vandværkets forbrugere Forbrugsmønster Antal fast bidrag i 2014 Kubikmeter Husstande i parcelhuse Husstande i etageejendom Landbrugsejendom uden dyrehold Landbrugsejendom med dyrehold Sommerhuse/kolonihaver Gartnerier Industri Skoler/børnehaver/daginstitutioner plejehjem og andre døgninstitutioner Hoteller/campingpladser Andet I alt antal tilsluttede der betaler fast bidrag 524 Solgt vandmængde Korinth Vandværk

11 Boringernes placering i forhold til vandværk Indvindingsoplandet er cirkulært med boringerne i centrum På modstående side ses indvindingsoplandet. Korinth Vandværk 11

12 Indvindingsopland for Korinth Vandværk. Kortet er 1: , indvindingsoplandet er ca. 2,65 km² Husk nordpil og målepind på kortet. 12 Korinth Vandværk

13 Vandanalyser År 20XX Vandværk Normal 22/2 26/1 19/2 27/1 5/5 Udvidet 1/9 1/9 8/8 7/8 Sporstoffer 22/4 21/2* 8/8 7/8 Org. mikroforurening 1/9 1/9 8/8 7/8 MTBE 1/9 1/9 8/8 7/8 * udtaget i 2012 Ledningsnet Begrænset 16/2 22/2 26/1 19/2 27/1 14/4 Begrænset 22/4 19/5 4/6 8/5 13/5 5/5 Begrænset 1/9 1/9 8/8 7/8 12/ 8 Begrænset 10/12 11/17 12/11 5/11 30/10 Boringskontrol: DGU gang hvert 4. år Obligatorisk program 26/1 Halogenerede alifatiske kulbrinter 26/1 MTBE 26/1 DGU gang hvert 4. år 10 14* Obligatorisk program 22/4 4/3 Halogenerede alifatiske kulbrinter 22/4 4/3 MTBE 22/4 4/3 *) taget i 2015 på grund af renoveringen i 2014 DGU gang hvert 4. år Obligatorisk program 22/22 4/3 Halogenerede alifatiske kulbrinter 22/2 4/3 MTBE 22/2 4/3 1/2 dag/måned for prøvetagningen Tilfredsstillende prøve Stoffet er påvist, men grænseværdien er overholdt. Bruges kun for miljøfremmede stoffer. Grænseværdi på en eller flere parametre er overskredet. Vandværket har været lukket, ledningsnetsprøverne er i det tidsrum FFV VAND. Logbog over overskridelser eller påviste miljøfremmede stoffer er på side 13 Korinth Vandværk 13

14 Bemærkninger til analyseprogrammet: Boringskontrollen er fastsat i Faaborg Kommunes brev af Logbog for afvigende analyser og andre hændelser Dato Kontrol Overskridelser Grænseværdi 01/09/2010 Udvidet kontrol Kimtal v. 37 C 13 antal/ml 5 antal/ml 10/09/2010 Udvidet kontrol Turbiditet 0,6 FTU 0,3 FTU 10/12/2010 Begrænset kontrol Jern 0,38 mg/l 0,02 mg/l Bemærkninger 09/09/2010, 5 Opfølgende kontroller var tilfredsstillende 23/12/2010 Opfølgende kontrol var tilfredsstillende både på jern 10/12/2010 Begrænset kontrol Turbiditet 1,1 FTU 1 FTU og turbiditet. Opfølgende kontrol jern og 23/12/2010 turbiditet afgang VV Turbiditet 0,45 FTU 0,3 FTU Accepteret. Overholdt på ledningsnettet. 01/09/2011 Udvidet kontrol Turbiditet 0,52 FTU 0,3 FTU Accepteret. Overholdt på ledningsnettet. 08/08/2012 Udvidet kontrol Turbiditet 0,53 FTU 0,3 FTU Accepteret. Overholdt på ledningsnettet. 07/08/2012 Udvidet kontrol Turbiditet 0,65 FTU 0,3 FTU Accepteret. Overholdt på ledningsnettet 27/01/2014 turbiditeten overholdt på 27/14/2014 Normal kontrol Turbiditet 0,62 FTU 0,3 FTU ledningsnettet. I tabellen indføres årets resultater af Halogenerede alifatiske kulbrinter i µg/l DGU nr <0,02 <0, <0,02 <0,02 I tabellen indføres årets resultater af MTBE i µg/l DGU nr <0,1 <0, <0,1 <0,1 Vandværk <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 14 Korinth Vandværk

15 Processkema over vandværket DGU DGU DGU P 30 m³/t P 24 m³/t P 36 m³/t M ILTNINGSTÅRN ILTNINGSANLÆG: KOMPRESSOR Gulvafløb REAKTIONSBASSIN via gennemløbsbrønd kloak Parallelt åbent filter Parallelt åbent filter Bundfældningsbassin til skyllevand. i alt 45 m³/t blæser M Silke Å Skyllepumpe RENTVANDSBEHOLDER 115 m³ Prøvetagningshane Trykzone Immerkærvej M M Trykzone Skovvej Ø160 Udpumpning 48 m³/t Ø100 NØDFORSYNING FRA FFV VAND (100 %) P = Fjernpejling M = elektronisk vandmåler Korinth Vandværk 15

16 Tilsynsrapport for Korinth Vandværk den 12. juni 2015 I tilsynet deltog: formand Claus Hansen (CH), bestyrelsesmedlem, ansvarlig for vandværkets beredskabsplan Niels Erfurth, fra Hansen og Pedersen, Eigil Olsen. Fra Miljøafdelingen Tom Fromberg Olsen og Elin Christophersen (ansvarlig for tilsynet). Forklaring til "Tilstand" = god = bør forbedres = skal forbedres TILSTAND BEMÆRKNINGER Vandværksbygning bygget 1962 ombygget 2014, membran under klinkerne i gulvet. Iltningstårn Årgang: 1962 Ny låge 2015 Filteranlæg 2 åbne parallelle filtre Kapacitet 45 m³/t. Årgang: 1962 Renoverede: 2014 Blæser og skyllepumpe Filterskyl er automatisk Forbrug? m³ på hvert filter. indhegning og aflåsning luftindtag og ventilation bevoksning/udendørsareal bygningsvedligehold vedligehold funktion renhold vedligehold funktion renhold vedligehold funktion renhold Skyller for hver m³. Årgang:? Prøvetagningshane afmærket Vandværket vil sætte mærke på hanen Gulvafløb via gennemløbsbrønd til kloak. Alarm for gulvvand : Affugtningsanlæg Årgang 2015 sikret mod rotter sikret mod kloakvand vedligehold funktion renhold Trykstyring SRO Udpumpningsanlæg 3 stk. rentvandspumper, type Grundfos CR-16. Frekvensstyret enkeltvis. Kapacitet i alt 48 m³/t Årgang: 1998 funktion renhold vedligehold funktion renholdt 16 Korinth Vandværk

17 Tilstand Bemærkninger Rentvandsbeholder Under og udenfor vandværksbygningen. Kapacitet 115 m³ Årgang: 1962 Renoveret /kontrolleret: 2014 rent omkring beholderen ingen træer og buske tæt på beholderen fri for synlige utætheder tæt låge i aflåst bygning Ikke åbnet ved tilsynet i beskyttet ventilationsåbning fungerende alarm for høj/lav vandstand Oplyst af CH Bundfældningsbassin Opholdstid Filterskyllevandet ledes til Silke Å Årgang beskyttet mod uvedkommende vedligehold funktion renhold Udvendigt. Ikke åbnet ved tilsynet. Oplyst af CH Øvrige oplysninger Elektronisk vandmåler, for begge trykzoner, for råvandet og for skyllevandet. Kondensvandsopsamler Placeret uden for bygningen. Årgang: 2015 Trykforøger, Høbbet, Adresse: Reventlowsvej 85, Årgang: 2013 aflåst vedligehold funktion renhold Ikke tilset ved tilsynet. Korinth Vandværk 17

18 Boring DGU nr Tilsynsrapport fra den: 12. juni 2015 Ligger på vandværksgrunden Boringen er udført i Terrænkoten 43,76 m. o. DNN. Spændt magasin rovandstand 7,36 mut. Dybden er mut. Filtersat i 23,9-28,9 mut. Overlejret af 12 m ler. Boringen er placeret i overbygning. Pumpestrategi: pumpen kører på skift med de to andre boringer. Boringen måles i SRO-systemet på mængde, tryk og flow. Forklaring til "Tilstand" = god = bør forbedres = skal forbedres Beskyttelseszoner Tilstand Bemærkning Vandværksgrunden er fredningsbæltet. 25 m zone. OBS! Heller ikke jernbanen må sprøjte i 25 m zonen. BNBO ingen Tilstand Bemærkninger Råvandsstationen er overbygning Der er terrænfald fra boringen. Overbygningen er anlagt 2011 Aflåst Alarmsikring mod hærværk Tæt Tør Forerørsforsegling Rørgennemføringer tætte Renholdt og ryddeligt Boringen: Udluftningsstuds er over terræn. Pejlepunktet er: Flange 0,22 mot. Mærkning af boringen (DGU nr.) Fjernaflæst pejling Pejlepunktet korrekt if. Jupiter Prøvetagningshane Vandtæt aflukning af borerør En frekvensstyring pr. boring 18 Korinth Vandværk

19 Boring DGU nr Tilsynsrapport fra den: 12. juni 2015 Ligger på vandværksgrunden Boringen er udført i Terrænkoten Terrænkote 43,8 m. o. DNN Spændt magasin rovandstand 7,42 mut. Dybden er 42 mut. Filtersat i 23,9 42 mut. Overlejringen ukendt Boringen er placeret i overbygning. Pumpestrategi: pumpen kører på skift med de to andre boringer. Boringen måles i SRO-systemet på mængde, tryk og flow Forklaring til "Tilstand" = god = bør forbedres = skal forbedres Beskyttelseszoner Tilstand Bemærkning Vandværksgrunden er fredningsbæltet. 25 m zone OBS! Heller ikke jernbanen må sprøjte i 25 m zonen. BNBO ingen Tilstand Bemærkninger Råvandsstationen er overbygning Der er terrænfald fra boringen. Overbygningen er anlagt 2011 Aflåst Alarmsikring mod hærværk Tæt Tør Forerørsforsegling Rørgennemføringer tætte Renholdt og ryddeligt Boringen Udluftningsstuds er over terræn. Pejlepunktet er: Flange 0,24 mot. Mærkning af boringen (DGU nr.) Fjernaflæst pejling Pejlepunktet korrekt if. Jupiter Prøvetagningshane Vandtæt aflukning af borerør Korinth Vandværk 19

20 Boring DGU nr Tilsynsrapport fra den: 12. juni 2015 Ligger på vandværksgrunden. Boringen er udført i Terrænkote 42,52 m. o. DNN. Spændt magasin rovandstand 8,94 mut. Dybden er 49 mut. Filtersat i 42,4-48,4 mut. Overlejret af. 14 m + 13 m ler Boringen er placeret i overbygning. Pumpestrategi: pumpen kører på skift med de to andre boringer. Boringen måles i SRO-systemet på mængde, tryk og flow Forklaring til "Tilstand" = god = bør forbedres = skal forbedres Beskyttelseszoner Tilstand Bemærkning Vandværksgrunden er fredningsbæltet. 25 m zone BNBO ingen Tilstand Bemærkninger Råvandsstationen er overbygning Der er terrænfald fra boringen. Overbygningen er anlagt Aflåst Alarmsikring mod hærværk Tæt Tør Forerørsforsegling Rørgennemføringer tætte Renholdt og ryddeligt Boringen Udluftningsstuds er over terræn. Pejlepunktet er: Flange 0,23 mot. Mærkning af boringen (DGU nr.) Fjernaflæst pejling Pejlepunktet korrekt if. Jupiter Prøvetagningshane Vandtæt aflukning af borerør 20 Korinth Vandværk

21 Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 27. september 1995 og 19 december Udløbsdato: 1. oktober 2025 Tilladt indvindingsmængde: Kapacitetsberegninger for vandforsyningsanlægget Korinth Vandværk 21

22 Vandværkets kvalitetssikring: 30/06/2015: Hermed anmeldelse af kvalitetssikring på Korinth Vandværk ( CVR ) Systemet som bruges, er et system som Aksel Snerling fra Søhus Vandværk har lavet. Systemet ligger på vandværkets computer. Driftsansvarlig er Claus Hansen, som har gennemgået de fornødne kurser. Med venlig hilsen Claus Hansen Korinth Vandværk Bestemmelser i henhold til vandforsyningsplanen Indsatsplansarbejdet 22 Korinth Vandværk

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej Faaborg. Hjemmeside: CVR:

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej Faaborg.   Hjemmeside:  CVR: Beredskabsplan for Korinth Vandværk Skovvej 15 Jr. nr. 13.02.00-I04-12-14 E-mail : via18@mail.dk Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613 Jupiter ID: 00081298 Senest opdateret: 9. maj 2016 Nyborg Faaborg

Læs mere

Beredskabsplan for. Horne Vandværk Præstegårdsgyden 25A, 5600 Faaborg. E-mail : hum@vandcenter.dk. Hjemmeside: www.hornevand.

Beredskabsplan for. Horne Vandværk Præstegårdsgyden 25A, 5600 Faaborg. E-mail : hum@vandcenter.dk. Hjemmeside: www.hornevand. Beredskabsplan for Horne Vandværk Præstegårdsgyden 25A, 5600 Faaborg Jr. nr. 13.02.00-I04-11-14 E-mail : hum@vandcenter.dk Hjemmeside: www.hornevand.dk CVR: 20642718 Jupiter ID: 00081299 Senest opdateret:

Læs mere

Beredskabsplan for. Allested-Vejle Vandværk Nygade 1, 5672 Broby. E-mail : avvand@mail.dk. Hjemmeside: www.allested-vejle-vand.

Beredskabsplan for. Allested-Vejle Vandværk Nygade 1, 5672 Broby. E-mail : avvand@mail.dk. Hjemmeside: www.allested-vejle-vand. Beredskabsplan for Allested-Vejle Vandværk Nygade 1, Jr. nr. 13.02.00-I04-01-14 E-mail : avvand@mail.dk Hjemmeside: www.allested-vejle-vand.dk CVR: 18078619 Jupiter ID: 00081060 Senest opdateret: 16. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport for Nr. Broby Vandværk den 25. november 2015

Tilsynsrapport for Nr. Broby Vandværk den 25. november 2015 Tilsynsrapport for Nr. Broby Vandværk den 25. november 2015 I tilsynet deltog: Anders Rasmussen, Arne Nielsen, Elin Christophersen, Trine Mehlsen TILSTAND BEMÆRKNINGER Vandværksbygning: bygget 1978 ombygget:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk Telefon: 76 81 24 41

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk Telefon: 76 81 24 41 TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: GVA-2013-00160 Sagsnavn: Grejsvej 10, 7100 Vejle - 16h Grejs By, Grejs - Tilsyn med vandværk - Grejs Vandværk Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk

Læs mere

Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg

Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 16/24 Vandværk: Andst Vandværk Dato: 26-05-2016 Dato for seneste tilsyn: 16-12-2013 Ordinært tilsyn (X) Opfølgende tilsyn ( ) Vejen Kommune:

Læs mere

Ove Johansen. Ove Johansen. Angiv steder og bemærkninger:

Ove Johansen. Ove Johansen. Angiv steder og bemærkninger: TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: Sagsnavn: Kommune: Assens Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Rikke Kirk Andersen Email: rikan@assens.dk Telefon: 64746859 Dato: 16. juni 2014 Dato for sidste tilsyn: 2.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Telefon: Sdr. Vilstrupvej 74, 6000 Kolding

Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Telefon: Sdr. Vilstrupvej 74, 6000 Kolding Sagsnr.: 09/3579 Sagsnavn: Sdr. Vilstrup Vandværk NØGLEDATA Vandforsyningens Navn Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Email:hweu@kolding.dk Telefon: 7979 7426 Vandforsyningens

Læs mere

Tilsynsrapport/tjekliste

Tilsynsrapport/tjekliste Tilsynsrapport/tjekliste TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 201300439 Sagsnavn: Tilsyn Vallensbæk Strands Vandforsyning Kommune: Vallensbæk Kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Lone Annbritt Jacobsen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Brian Olsen Telefon:

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Brian Olsen   Telefon: TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: GVA-2014-00358 Sagsnavn: Søndermarksvej 3Y 7080 Børkop - 26v Skærup By, Skærup - Tilsyn med vandværk - Skærup Vandværk Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Brian Olsen Email: BRIOL@VEJLE.DK

Læs mere

Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport

Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 306-2014-618 Sagsnavn: Teknisk hygiejnisk tilsyn, Vandværk Bøsserup Kommune: Odsherred Kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Rikke

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 19 Ryslinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Ryslinge Vandværk Ryslinge Vandværk Hjemmeside: http://www.ryslingevand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Tjekliste/tilsynsrapport

Tjekliste/tilsynsrapport Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 773-2015-25293 Sagsnavn: Tilsyn 2015 Frøslev Vandværk Kommune: Morsø kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Poul Riisgaard Email: pr@morsoe.dk

Læs mere

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Lyndelse Vandværk Nr. Lyndelse Vandværk Hjemmeside: http://www.nrlyndelsevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 25. maj 1981 og 12 juni 1999 Udløbsdato:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

Tjekliste/tilsynsrapport

Tjekliste/tilsynsrapport Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 773-2014-29163 Sagsnavn: Tilsyn 2014 Vejerslev Vandværk Kommune: Morsø Kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Poul Riisgaard Email: pr@morsoe.dk

Læs mere

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport T!LSYNSRAPPORT Sagsnr.:12150243 Sagsnavn: Salvig Vandværk Kommune: Holbæk Dato:30.10.2012 Kontaktoplysninger på tilslmsføren- Dato for sidste tilsyn: de: Navn; Christina

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 18 Rolfsted Vandværk A.m.b.A 2 2 Rolfsted Vandværk Rolfsted Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 18.juni 1075 og 22.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 10 Horne Vandværk Andelsselskab 2 2 Horne Vandværk Horne Vandværk Hjemmeside: http://hornevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato:

Læs mere

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 2 Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Hjemmeside: http://www.assensvejensvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 22. september 2008 Udløbsdato: 1.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 22 Vester Aaby Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Aaby Vandværk V. Aaby Vandværk Hjemmeside: http://www.vesteraaby-vand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn

Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn Vandværk: Katrinedal Vandværk beliggenhed: Åvej 1, 8654 Bryrup CVR / P nummer: 29256756 Jupiter ID 80146 Tilsynsdato: 15. december 2011 Til stede på tilsyn navn postadresse:

Læs mere

Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund Rudi Brems og Jørgen Skovlund

Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund Rudi Brems og Jørgen Skovlund TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: EMN-2015-15527 Sagsnavn: Traverbanevej 10, tilsyn med vandværket Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Anne-Mette Aagreen Email: amea@gentofte.dk, og Winnie

Læs mere

Ganløseparken 70, 3660 Stenløse

Ganløseparken 70, 3660 Stenløse 1. Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 15/17590 Sagsnavn: Indvindings- og anlægstilladelsen Ganløse Vandværk Kommune: Egedal Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Eva Birch Karlsen

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Kommune: Nordfyns Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Janna Nicolaisen Telefon:

Kommune: Nordfyns Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Janna Nicolaisen   Telefon: TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 480-2017-17966 Sagsnavn: Vandværk Teknisk hygiejnisk tilsyn 2017 - Tørresø Kommune: Nordfyns Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Janna Nicolaisen Email: jan@nordfynskommune.dk

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

23 Aastrup Vandværk Andelsselskab

23 Aastrup Vandværk Andelsselskab 23 Aastrup Vandværk Andelsselskab 1 2 2 Aastrup Vandværk Aastrup Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 7. oktober 1988 og 9. september 1993 Udløbsdato: 1. oktober 2023 Tilladt indvindingsmængde:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 6 Faldsled Vandværk Andelsselskab 2 2 Faldsled Vandværk Faldsled Vandværk Hjemmeside: http://www.faldsledvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Sagsnr.: Roskilde Kommune Dato: 18. april 2016

Sagsnr.: Roskilde Kommune Dato: 18. april 2016 Tilsynsrapport Sagsnr.: 206961 Roskilde Kommune Dato: 18. april 2016 Kontaktoplysninger på kommunens tilsynsførende: Maria Ammentorp Sørensen og Tobias Benjamin Uglebjerg Dato for sidste tilsyn: 1. oktober

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 8 FFV VAND Aktieselskab 2 2 FFV VAND FFV VAND Hjemmeside: http://www.ffv.dk Kaleko Vandværk Anneksværket Indvindingstilladelse

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Laurbjerg Vandværk Nørregade 34b, 8870 Langå Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Tage Jensen

Læs mere

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 2 2 Allested-Vejle Vandværk Allested-Vejle Vandværk Hjemmeside: http://www.allested-vejle-vand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 21. oktober 1992 og 10.

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Soløsevej 71, 2820 Gentofte Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Soløsevej 71, 2820 Gentofte Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 046526-2007 Sagsnavn: Ermelundsværket, tilsyn med anlægget Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Email: lkl@gentofte.dk,

Læs mere

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver 2333 5545 Deltagere: Anders Skriver (formand), btyrelsmedlem Karsten B. Jensen samt driftsansvarlige Knud Erik Nielsen, Revsøre Smedie samt Jakob Nørby fra Svendborg Kommune

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Enslev Vandværk Kræmmervejen 36, 8860 Ulstrup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Gunnar Nielsen

Læs mere

Vandværket Der blev ikke påvist nogen uregelmæssigheder på vandværket. Vandværket fremtræder rent og meget velholdt.

Vandværket Der blev ikke påvist nogen uregelmæssigheder på vandværket. Vandværket fremtræder rent og meget velholdt. Greve Kommune Teknik & Miljø Tune Vandværk Amba Nørregade 41 Tune 4030 Tune Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Afrapportering af ordinært tilsyn på Tune Vandværk 2016

Læs mere

Syddjurs Kommune Natur og Miljø Sags id. 15/8201. Med venlig hilsen. Natur og Miljø Grundvandsgruppen

Syddjurs Kommune Natur og Miljø Sags id. 15/8201. Med venlig hilsen. Natur og Miljø Grundvandsgruppen Vandforsyning, Teknisk-hygiejnisk tilsyn Natur og miljø Team Grundvand Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Telefon 87 53 54 10 syddjurs@syddjurs.dk www.syddjurs.dk Tilsynsrapport Kommune Syddjurs Kommune Natur

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 12 Kværndrup Vandværk Andelsselskab 2 2 Kværndrup Vandværk Kværndrup Vandværk Hjemmeside: http://www.kvaerndrupvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Sagsnr.: Roskilde Kommune Dato: 29. september 2015

Sagsnr.: Roskilde Kommune Dato: 29. september 2015 Tilsynsrapport Sagsnr.: 206953 Roskilde Kommune Dato: 29. september 2015 Jyllinge Vandværk Kontaktoplysninger på kommunens tilsynsførende: Maria Ammentorp Sørensen og Tobias Benjamin Uglebjerg Dato for

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR P. nr

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR P. nr TILSYNSRAPPORT Helle Vest Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1610 Dok. nr. 118829/17 Dato: 3 08-2017 Dato for sidste

Læs mere

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Telefon:

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup   Telefon: TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: GVA-2014-00018 Sagsnavn: Boeskærvej 5 7100 Vejle - 23i Vinding By, Vinding - Tilsyn med vandværk Ved tilsynet deltog: Gert Munch Sørensen og Poul Kjærgaard. Vejle Kommune Tilsynsførende:

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Svenstrup Vandværk Gyvelvej 30, 8450 Hammel Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Johannes Dahl

Læs mere

Vandværk Der blev ikke påvist nogen uregelmæssigheder på vandværket. Vandværket fremtræder rent og velholdt.

Vandværk Der blev ikke påvist nogen uregelmæssigheder på vandværket. Vandværket fremtræder rent og velholdt. Greve Kommune Teknik & Miljø Greve Landsby Vandværk v/ Kim Velgaard Sendt til: kontakt@grevelandsbyvand.dk Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Tilsyn på Greve Landsby

Læs mere

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 24-9-2015 Sagsnr.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 7 Ferritslev Vandværk A.m.b.A 2 2 Ferritslev Vandværk Ferritslev Vandværk Hjemmeside: http://www.ferritslevvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Aptrup Vandværk (JUP 78411) Stenhøjvej 15 A, 8450 Hammel Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Godthåb Vandværk Lykkegårdsvej 295A, 8472 Sporup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Erik

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Sølvsten Vandværk Adresse Bundgårdsvej 80, Skjød, 8450 Hammel Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Ødum Vandværk Ødum Torv 5, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Erik Engholm Poulsen

Læs mere

Vandværk: Oxby & Ho DGU NR.: 120.132. Dato for sidste tilsyn: 30. august 2011. Dato for tilsyn: 17. september 2014

Vandværk: Oxby & Ho DGU NR.: 120.132. Dato for sidste tilsyn: 30. august 2011. Dato for tilsyn: 17. september 2014 INDVINDING SKEMA 1 Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 67 Sags nr. 11/1583 Dok. Nr. 129331/14 Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) Vandværk:

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Vitten Vandværk A.M.B.A. Toftkærvej 2 A, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Tilsynsdato 25.02.2016 Dato for tilsyn registreret i Struktura Ledningsregistreringer

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hvorslev Vandværk Kragelundvej 10, 8860 Ulstrup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Jens Rasmussen

Læs mere

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 005021-2007 Sagsnavn: Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Email: lkl@gentofte.dk,

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Navn Adresse Navn Adresse Telefon Mail Tilsynsdato 01.09.2015 Dato for tilsyn

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Navn Adresse Navn Adresse Telefon Mail Tilsynsførende GRYG Tilsynsdato 17.06.2015 Dato for tilsyn

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Grundfør Vandværk Hovvej 11, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Arne Loft Byvænget

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Gerning Vandværk Kraghedevej 16, 8850 Bjerringbro Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Hans

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hadsten Vandværk Ravngårdsvej 16A, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Bjarne

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Thorsø Vandværk Elmevej 2, 8881 Thorsø Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Jens Nygaard Thorsølundvej

Læs mere

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Tilsynsdato 01-06-2015 Dato for tilsyn registreret i Struktura Ledningsregistreringer

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Haxholm Vandværk Gelbrovej 18B, 8870 Langå Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Henrik Kristensen

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2 Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4.

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Brundt Vandværk I/S Adresse Snedstrupvej 1, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Jørn

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Gennemgang og vurdering

Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V81.00.0111.00 Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby Vandværkspasser Ib Hansen Dato for besigtigelse: 28. november 2011 og 19. september 2013

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hadsten Vandværk Granvej 12, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Bjarne Dybdal

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk

Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk . Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Serritslev Vandværk. Vandforsyningens CVR nr: Jupiter ID Serritslev Vandværk, Slåenvej 2a, Serritslev, 9700 Brønderslev

Serritslev Vandværk. Vandforsyningens CVR nr: Jupiter ID Serritslev Vandværk, Slåenvej 2a, Serritslev, 9700 Brønderslev Sagsnavn: Serritslev Vandværk, teknisk tilsyn Sagsnr.: 13.02.02-K08-963-08 Tilsynsførende: Kimmie Christensen, Brønderslev Kommune Email: Telefon: 99 45 46 22 Kimmie.K.K.Christensen@ 99454545.dk Repræsentant

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk

Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Ansøgers navn og adresse: Marienborg Gods Marienborg Allé 3 A 4780 Stege

Ansøgers navn og adresse: Marienborg Gods Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Ansøgers navn og adresse: Marienborg Gods Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Afsender: Vordingborg Kommune Teknik og Miljø Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg 55363636 Dato: Sag nr. Ansøgning om tilladelse

Læs mere

Gettrup Vandværk I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41, 7760 Hurup m³/år

Gettrup Vandværk I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41, 7760 Hurup m³/år GENERELLE DATA Ejerforhold: Beliggenhed: Henvendelse: Indvindingstilladelse: Tilladelsesdato: Udløbsdato: Ajourføringsdato: September 2016 I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41,

Læs mere

Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilsynsførende: Kimmie Christensen, Brønderslev Kommune

Tilsynsførende: Kimmie Christensen, Brønderslev Kommune Sagsnavn: Serritslev Vandværk, teknisk tilsyn Sagsnr.: 08/963 Tilsynsførende: Kimmie Christensen, Brønderslev Kommune Email: Telefon: 99 45 46 22 Kimmie.K.K.Christensen@ 99454545.dk Repræsentant for vandværket:

Læs mere