Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP"

Transkript

1 Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

2 Indholdsfortegnelse 053. Godkendelse af dagorden Godkendelse af referat Præsentation af UU-leder og ungekoordinator Orientering om LBR s regnskab Ansøgning om midler til en projektkoordinator Ansøgning om midler til en kategorisering af ungegruppen Orientering om LBR s bevilling i Orientering om budget Orientering om nøgletal Orientering om tillæg til beskæftigelsesplan Orientering om jobrotationsprojekter Orientering om fællesmøde med det regionale beskæftigelsesråd Orientering om hjemmeside Orientering om status på iværksatte projekter Evaluering af 12/12 konference Mødekalender for

3 Medlemmer Knud Kristensen Mogens Futtrup Erik Thomsen Lone Dalgaard Olesen Kim Jacobsen Edel Nygaard Rusz Inger Mie Rudbæk Kaj Schou Ella Holm Hansen Mikael Toft Viggo Christensen Per Gjessing Fraværende Bemærkninger til dagsorden Fraværende: Knud Kristensen Kaj Schou, suppleant Karl Johan Pedersen Kent Steensgaard, udtræder af LBR Mødet blev afsluttet kl. 3

4 053. Godkendelse af dagorden Sagsnr.: 10/5004 Fraværende: Knud Kristensen, Lone Dalgaard Olesen, Kaj Schou, Kent Steensgaard Bilag: Godkendelse af dagsorden - at dagsorden godkendes Dagsorden blev godkendt. Knud Kristensen, Kaj Schou, Lone Olesen og Kent Steensgaard var alle fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 4

5 054. Godkendelse af referat Sagsnr.: 10/5016 Fraværende: Knud Kristensen, Lone Dalgaard Olesen, Kaj Schou, Kent Steensgaard Bilag: Godkendelse af referat. - at referatet godkendes. Referatet blev godkendt. Knud Kristensen, Kaj Schou, Lone Olesen og Kent Steensgaard var alle fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 5

6 055. Præsentation af UU-leder og ungekoordinator Sagsnr.: 10/32710 Fraværende: Knud Kristensen, Lone Dalgaard Olesen, Kaj Schou, Kent Steensgaard Bilag: På mødet vil den nyansatte leder af UU, Steffen Krøyer og ungekoordinator, Lone Boelt Møller blive præsenteret. - at præsentationen tages til efterretning. Referat: Steffen Krøyer kom med kort præsentation af sig selv og hans syn på ungeindsatsen. Lone Boelt Møller var forhindret i at deltage i mødet, men vil deltage i det næste møde, hvor hun vil redegøre for projektets status. Præsentationen blev taget til efterretning. Knud Kristensen, Kaj Schou, Lone Olesen og Kent Steensgaard var alle fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 6

7 056. Orientering om LBR s regnskab Sagsnr.: 10/5118 Fraværende: Knud Kristensen, Lone Dalgaard Olesen, Kaj Schou, Kent Steensgaard Bilag: /10Åben LBR s regnskab 2010.pdf LBR har bevilliget kr. til projekter i Den samlede bevilling i 2010 er på ,61 kr. og dermed er der ,61 kr. tilbage til disponering af den samlede bevilling. Til ungeindsatsen er der bevilliget kr., men administrationen forventer at der kun bliver afholdt udgifter for kr. i 2010 til ungeindsatsen. Dermed forventes de afholdte udgifter i 2010, at ende på ,66 kr. På den baggrund vil administrationen indstille, at kr. af det disponerede beløb til ungeindsatsen på kr. tages fra bevillingen for Det medfører, at LBR har ,95 kr. tilbage til disponering i 2010 og heraf skal LBR, som minimum anvende ,95 kr., da der kun kan overføres 25% af den samlede bevilling i 2010 til næste års bevilling. 25% af den samlede bevilling svarer til kr. - at orienteringen tages til efterretning. - at kr. af det disponerede beløb til ungeindsatsen på kr. tages fra bevillingen for Orienteringen blev taget til efterretning kr. af det disponerede beløb til ungeindsatsen bliver taget fra bevillingen i Samtidig overføres et tilsvarende beløb fra 2010 til Knud Kristensen, Kaj Schou, Lone Olesen og Kent Steensgaard var alle fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 7

8 8 Vesthimmerlands Kommune, Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010

9 057. Ansøgning om midler til en projektkoordinator Sagsnr.: 10/32718 Fraværende: Knud Kristensen, Kaj Schou, Kent Steensgaard Bilag: /10Åben Projektansøgning - Projektkoordinator.pdf I samarbejder med Mariagerfjord Kommune skal Vesthimmerlands Kommune etablere et velkomstcenter for udenlandsk arbejdskraft, som en del af et regionalt projekt finansieret af EU s Socialfondsmidler. I forbindelse med projektet skal der ansættes en projektkoordinator i en 4-årig periode og finansiering af stillingen er som følger. Finansiering: Projektet: Vesthimmerlands Kommune: Mariagerfjord Kommune: I alt: kr kr kr kr. Vesthimmerlands Kommune skal finansiere kr. af lønudgifterne til projektkoordinatoren. I den vedlagte projektbeskrivelse bliver indholdet i projektet uddybet. - at projektansøgningen godkendes og der bevilliges kr. til ansættelse af en projektkoordinator, bevillingen gives under forudsætning af, at det lokale beskæftigelsesråd i Mariagerfjord godkende projektet Projektansøgningen blev ikke godkendt og der blev ikke bevilget kr. til ansættelse af en projektkoordinator. Knud Kristensen, Kaj Schou og Kent Steensgaard var alle fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 9

10 058. Ansøgning om midler til en kategorisering af ungegruppen Sagsnr.: 10/13565 Fraværende: Knud Kristensen, Kaj Schou, Kent Steensgaard Bilag: /10Åben Projektansøgning - Kategorisering af ungegruppen.pdf I kølvandet på ansættelsen af ungekoordinatoren og iværksættelsen af analysen af aktiveringsindsatsen er der opstået et yderligere behov for klarlægning og kategorisering af ungegruppen. I den vedlagte projektbeskrivelse bliver indholdet i projektet uddybet. - at projektansøgningen godkendes og der bevilliges kr. til et tillæg til analysen af aktiveringsindsatsen Referat: Projektet er et tillæg til den igangværende analyse af aktiveringsindsatsen, som BDO er i gang med at udarbejde og dermed bliver det BDO, som skal udarbejde kategoriseringen af ungegruppen. Projektansøgningen blev godkendt og der blev bevilget kr. til et tillæg til analysen af aktiveringsindsatsen. Knud Kristensen, Kaj Schou og Kent Steensgaard var alle fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 10

11 059. Orientering om LBR s bevilling i 2011 Sagsnr.: 10/24236 Fraværende: Knud Kristensen, Kaj Schou, Kent Steensgaard Bilag: Den foreløbige udmelding af midler til LBR for 2011 er kr. Endelig bevillingsudmelding er i december når finansloven er endelig vedtaget. På det ordinære LBR d. 17. august blev LBR orienteret om beskæftigelsesministerens udmelding i forhold hvilke indsatsområder midlerne kan anvendes til og udmeldingen er som følger At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatsen overfor de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, hvor den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at fastholde eller finde veje til beskæftigelse. At de lokal beskæftigelsesråd afsætter midler til jobcenterkoordinatorer af mentornetværk og til drift af netværksmøder og til kurser til virksomhedsmentorer. Udmeldingen afgrænser dermed, hvilke områder LBR kan give støtte til i Fra administrationen side lægges der op til, at LBR allerede nu starter de indledende drøftelser i forhold, hvad bevillingen i 2011 skal anvendes til. - at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. Knud Kristensen, Kaj Schou og Kent Steensgaard var alle fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 11

12 060. Orientering om budget 2011 Sagsnr.: 10/24214 Fraværende: Knud Kristensen, Kaj Schou, Kent Steensgaard Bilag: /10Åben Basisbudget 2011 Besk udvalget.pdf /10Åben Budgetalternativer 2011 besparelser Besk udvalget.pdf /10Åben Budgetalternativer ønsker 2011 Besk udvalget.pdf På mødet vil administrationen orientere om budget 2011 for beskæftigelsesområdet. Budget Beskæftigelsesudvalget Drift: Budgetforslag Besparelser: Introduktionsprogram Sygedagpenge Kontanthjælp De forsikrede ledige Ønsker: Kommunal fleksjobpulje Budgetaftale fra prioriteringsseminar Anlæg: Renovering - bygninger til CKA at orientering tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. 12

13 Knud Kristensen, Kaj Schou og Kent Steensgaard var alle fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 13

14 061. Orientering om nøgletal Sagsnr.: 10/5144 Fraværende: Knud Kristensen, Kaj Schou, Kent Steensgaard Bilag: /10Åben Ledighedstal fra Beskæftigelsesregionen.pdf /10Åben Nøgletal fra Jobcenter Vesthimmerland.pdf /10Åben Oversigt over 6-ugers selvvalgt uddannelse.pdf /10Åben Oversigt over fleksjob i 2010.pdf /10Åben Oversigt over kommunale løntilskud.pdf /10Åben Oversigt over øvrige løntilskud.pdf /10Åben Øvrige nøgletal.pdf På mødet vil administrationen gennemgå de vedlagte nøgletal. Pr. 1/ følger antallet af personer i virksomhedspraktik og løntilskud som følger: Virksomhedspraktik: - 56 arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere - 38 ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere - 24 sygedagpengemodtagere - 31 revalidender a-dagpengemodtagere (Antal personer i januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august og september 2010) Løntilskud: a-dagpengemodtagere (Antal personer i september, se det vedlagte bilag for yderligere information) - 2 arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere - 3 ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere - 5 revalidender - 2 sygedagpengemodtagere 6-ugers selvvalgt uddannelse: Antal personer i 2010: 321 (se det vedlagte bilag for yderligere information) I den følgende liste bliver det skitseret, hvor mange der fik bevilliget uddannelse af jobcentret, udover de 6 ugers selvvalgt uddannelse: Uddannelse Antal personer Opkvalificeringskursus på social og sundhedsområdet 13 Hængerkort 3 14

15 Basic offshore 2 Rørlæggeruddannelse 1 Læreruddannelse 1 VVS gasfyr 1 Buskort 1 5 ugers afsætningskursus 1 18 ugers uddannelse på Erhvervsskolerne 1 Udvidet træklatring 1 Isoleringskursus 1 - at orienteringen tages til efterretning Referat: Der vedlægges datamateriale om de unge. 15

16 Orienteringen blev taget til efterretning. Knud Kristensen, Kaj Schou og Kent Steensgaard var alle fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 16

17 062. Orientering om tillæg til beskæftigelsesplan 2011 Sagsnr.: 10/12293 Fraværende: Knud Kristensen, Kaj Schou, Kent Steensgaard Bilag: Som et led i aftalen stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed fra maj 2010 blev der afsat en bevilling til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. For Vesthimmerlands Kommune betyder det konkret at der i perioden december 2010/januar 2011 til og med 31. december 2013 ansættes en virksomhedskonsulent der skal arbejde med en håndholdt indsats for målgruppen, særligt med fokus på de forsikrede ledige A-dagpengemodtagere. Det betyder helt konkret indsatsen styrkes og går fra 1 virksomhedskonsulent på området til 2 konsulenter. Begge konsulenter skal arbejde med en styrket indsats i forhold til etablering af virksomhedspraktik, privat løntilskud, VEUD samt rotationsprojekter i Vesthimmerlands Kommune. Virksomhedsrettet aktivering. Virksomhedsprakti k og privat løntilskud August 2010 August 2011 August 2012 December fuldtidspersone r Offentlig løntilskud 113 fuldtidspersone r 89 fuldtidspersone r ( = + 10 % i forhold 2010) 113 fuldtidspersone r 97 fuldtidspersone r ( = + 20% i forhold til 2010) 113 fuldtidspersone r 121 fuldtidspersone r ( = + 50 % i forhold til 2010) 113 fuldtidspersone r - at orienteringen tages til efterretning Orienteringen blev taget til efterretning. 17

18 Knud Kristensen, Kaj Schou og Kent Steensgaard var alle fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 18

19 063. Orientering om jobrotationsprojekter Sagsnr.: 10/32727 Fraværende: Knud Kristensen, Kaj Schou, Kent Steensgaard Bilag: Social og sundhedshjælper projektet. Vesthimmerlands Kommune afvikler pt. Rotationsprojekt for social og sundhedshjælpere ved kommunens institutioner. I april 2010 blev fundet 33 vikarer, disse har i perioden april 2010 til 31. august 2010 gennemgået opkvalificeringsforløb inden for SSH området og praktikforløb i de konkrete institutioner. 1. september 2010 er vikarerne alle blevet ansat som rotationsvikrer/erstatningsmedarbejdere i 12 mdr (den max periode de kan ansættes i som rotationsvikarer de 12 mdr tæller ikke som ledighed og ej heller som ordinært job, det er en død periode). Hvis de 12 måneders ansættelse som rotationsvikar forløber tilfredsstillende, tilbydes alle vikarerne SSH uddannelsen som elev ved Vesthimmerlands Kommune. I samme periode er der 33 ufaglærte medarbejdere på de konkrete institutioner der opkvalificeres til social og sundhedshjælpere, på et 14 mdrs. Uddannelsesforløb. I øjeblikket er der gang i pressedækning på dette område, der kommer i nærmeste fremtid en artikel i Aars avis hvor forløbet præsenteres og hvor et par af deltagerne i projektet blive interviewet. Social og sundhedsassistent projektet 15. november 2010 forventes det at starte et rotationsprojekt for 6 personer. Her er der tale om 6 medarbejdere der skal opkvalificeres fra social og sundhedshjælper til social og sundhedsassistent. Alle 6 skal gennemgå et 20 mdrs. Uddannelsesforløb på social og sundhedsskolen. Her skal ligeledes ansættes erstatningsmedarbejdere, det skal som min. Være faglærte social og sundhedshjælpere der ansættes her. 2 enkeltpladsprojekter Der udover er der pt. 2 mindre projekter i Vesthimmerlands kommune, 1 enkelt forløb for en dagplejer, som opkvalificeres til pædagogisk assistent, og 1 serviceleder indenfor pedelområdet som opkvalificeres inden for dette område. I begge projekter ansættes der vikar for rotationsmidlerne. Vikartimer ved rotationsprojekter. Når der etableres rotationsprojekter skal der altid ansættes vikarer i samme 19

20 antal timer som er etableres uddannelse for/på. - at orienteringen tages til efterretning Orienteringen blev taget til efterretning. Knud Kristensen, Kaj Schou og Kent Steensgaard var alle fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 20

21 064. Orientering om fællesmøde med det regionale beskæftigelsesråd Sagsnr.: 10/32742 Fraværende: Knud Kristensen, Kaj Schou, Kent Steensgaard Bilag: Det regionale beskæftigelsesråd (RBR) afholder et dialogmøde med de lokale beskæftigelsesråd engang årligt. På mødet vil RBR og LBR fremlægge deres syn drøftes udviklingen på det lokale arbejdsmarkedet Mødet afholdes i forbindelse med det ordinære LBR møde tirsdag d. 8. februar. RBR hovedopgave er at overvåge og analysere udviklingen på arbejdsmarkedet og bidrage til at sikre resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i beskæftigelsesregionen. RBR samarbejder med beskæftigelsesregionen på både det overordnede plan og i konkrete situationer. RBR indgår kontrakt med beskæftigelsesministeren og Arbejdsmarkedsstyrelsen om de kommende års beskæftigelsespolitik. I RBR er der repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, kommunerne, regionsråd og Danske Handicaporganisationer. - at orienteringen tages til efterretning Referat: Mødet med RBR afholdes tirsdag den 1. februar i stedet for tirsdag den 8. februar. Orienteringen blev taget til efterretning. Knud Kristensen, Kaj Schou og Kent Steensgaard var alle fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 21

22 22 Vesthimmerlands Kommune, Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010

23 065. Orientering om hjemmeside Sagsnr.: 10/24237 Fraværende: Knud Kristensen, Kaj Schou, Kent Steensgaard Bilag: På det ordinære LBR møde d. 17. august blev det besluttet, at LBR får deres egen side på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside under andre udvalg, råd og nævn. Under følgende link på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside er LBR s side tilgængelig. LBR På hjemmesiden er der en beskrivelse af LBR og LBR s opgaver. Derudover vil der være link til LBR s mødekalender, medlemsoversigt, forretningsorden, samt projektansøgningsskema. - at orienteringen tages til efterretning Orienteringen blev taget til efterretning. Knud Kristensen, Kaj Schou og Kent Steensgaard var alle fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 23

24 066. Orientering om status på iværksatte projekter Sagsnr.: 10/13579 Fraværende: Knud Kristensen, Kaj Schou, Kent Steensgaard Bilag: Status på iværksatte projekter er som følger: Netværksdannelse for mentorer: I løbet af 2010 er der blevet en række uddannelsesdage og erfadage for mentorer på jobcentrets virksomhedscentre og d. 25. november afholdes der en konference for alle mentorer på Messecentret i Aars. Netværksdannelsen har medvirket til, at mentorerne ikke føler de står alene og det er med til at styrke deres mentorrolle i det daglige. Det er stor gevinst for den indsats der ydes på virksomhedscentrene og dermed de ledige og jobcentret. Analyse af aktiveringsindsatsen: BDO har fået opgaven med at udarbejde en analyse af aktiveringsindsatsen og er pt. i gang med at udarbejde og gennemføre analysen. På LBR-mødet d. 7. december vil BDO orientere om resultaterne af analysen. Ungekoordinator til ungeindsatsen: Lone Boelt Møller er blevet ansat, som ungekoordinator pr. 1. oktober. I opstartsfasen er fokus rettet mod UTA-projektet, ungepakkerne og koordinering af samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner. Elevcoach til Erhvervsskolerne: Erhvervsskolerne orienterer på mødet. 12/12 konference Særskilt evaluering - at orienteringen tages til efterretning Referat: Erhvervsskolerne har ansat en elevcoach pr. 1. september og i forhold til erhvervsskolernes egne forventninger er det gået rigtig godt. Elevcoachen har været i kontakt med 20 elever og støttet dem i forhold til deres individuelle behov. 24

25 Orienteringen blev taget til efterretning. Knud Kristensen, Kaj Schou og Kent Steensgaard var alle fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 25

26 067. Evaluering af 12/12 konference Sagsnr.: 10/13579 Fraværende: Knud Kristensen, Kaj Schou, Kent Steensgaard Bilag: Evaluering af konference vedr. fastholdelse af sygemeldte borgere Den 7. til 8. oktober 2010 blev der i LBR s regi afholdt konference på Løgstør Parkhotel under temaet "fastholdelse af sygemeldte borgere på arbejdsmarkedet". På konferencen deltog repræsentanter fra virksomheder, a-kasser, medarbejdere fra Jobcentret samt selvfølgelig politikere og repræsentanter fra LBR. Der var særligt fokus på en tidlig og aktiv indsats i håndteringen af sygemeldte borgere samt på den tværfaglige indsats, der kendetegner indsatsen i TTR-projektet (Tilbage Til Arbejde). Samtidig var der stort fokus på de uklare og diffuse lidelser som stress, angst samt depressioner. På konferencen blev der givet udtryk for stor tilfredshed både med konferencen som sådan, men også med det indtryk, der blev videregivet omkring jobcenterets indsats for de sygemeldte. Som en repræsentant fra FOA Aalborg gav udtryk for, så efterlod konferencen et rigtig godt indtryk af Vesthimmerland Kommunes måde at håndtere indsatsen på. Fra en repræsentant for virksomhederne i Vesthimmerland Kommune har vi efterfølgende modtaget følgende tilbagemelding: "Det var en kanon god oplevelse for både Henrik og jeg. Vi kom hjem med en masse god info, og en god mave fornemmelse. Vi havde en god oplevelse af, hvordan i arbejder og hvilken projekter der kører. ( TTA ) lyder som en kanon ide... Jeg håber, i kan bruge den info vi kom med, som personer fra et privat firma. Jeg håber vi ses/mødes en anden gang, og at vi bliver indbudt til et lignende arrangement i fremtiden". Udover tilbagemeldingerne var der mange invitationer til fremtidigt samarbejde. 26

27 - at 12/12 konferencen evalueres. Referat: Der var generelt mange positive tilbagemeldinger og det var en meget givende konference. Der manglede tillidsrepræsentanter fra arbejdspladserne og især de kommunale arbejdspladser. Administrationen vil have fokus på dette til kommende arrangementer. Konferencen blev evalueret. Knud Kristensen, Kaj Schou og Kent Steensgaard var alle fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 27

28 068. Mødekalender for 2011 Sagsnr.: 10/32735 Fraværende: Knud Kristensen, Kaj Schou, Kent Steensgaard Bilag: /10Åben Mødekalender 2011.pdf Administrationen foreslår følgende mødedatoer i Formøde: Ordinær LBR-møde: - Torsdag d. 27. januar - Tirsdag d. 8. februar (fællesmøde med RBR) - Torsdag d. 31. marts - Tirsdag d. 12. april - Torsdag d. 12. maj - Tirsdag d. 24. maj - Torsdag d. 18. august - Tirsdag d. 30. august - Torsdag d. 13. oktober - Tirsdag d. 25. oktober - Torsdag d. 1. december - Tirsdag d. 13. december Udover de 6 faste møder, kan der komme øvrige møder, blandt andet fællesmøder med Beskæftigelsesudvalget, og de mødedatoer vil blive udmeldt på et senere tidspunkt. - at mødekalenderen for 2011 godkendes Referat: Det blev drøftet om møderne skal afholdes tidligere på dagen og administrationen har fastlagt, at møderne fremover skal afholdes fra kl Mødekalenderen for 2011 blev godkendt. Mødet den 8. februar rykkes til den 1. februar. Knud Kristensen, Kaj Schou og Kent Steensgaard var alle fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 28

29 Underskrifter Knud Kristensen Mogens Futtrup Erik Thomsen Lone Dalgaard Olesen Kim Jacobsen Edel Nygaard Rusz Inger Mie Rudbæk Kaj Schou Ella Holm Hansen Mikael Toft Viggo Christensen 29

30 Per Gjessing 30

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 070. Godkendelse af dagsorden 95 071. Godkendelse af referat 96 072. Orientering om konsekvenserne

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 028. Godkendelse af dagsorden 40 029. Godkendelse af referat 41 030. Velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Godkendelse af dagsorden 19 014. Godkendelse af referat 20 015. Orientering om LBR

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden 3 002. Godkendelse af referat 4 003. Valg af midlertidig

Læs mere

Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP

Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden... 3 002. Godkendelse af referat... 4 003. Valg af 1.

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 71 039. Godkendelse af referat...

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V.

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V. Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V. Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 051. Godkendelse af dagsorden... 80 052. Godkendelse

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 61 039. Godkendelse af referat... 62 040. Orientering

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 039. Godkendelse af dagsorden 38 040. Godkendelse af referat 39 041. Orientering om det

Læs mere

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10. december 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10. december 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10. december 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 055. Godkendelse af dagsorden 98 056. Godkendelse af referat 99 057. Orientering om

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden... 3 002. Godkendelse af referat... 4 003. Evaluering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 200 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 011. Evaluering af fyraftensarrangement d.. marts 200 21 012. Resultatrevision for Jobcenter

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 14. oktober 2010 Torsdag 14.10.2010 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af handicapindsatsen i Hørsholm Jobcenter 3 Økonomisk

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Indholdsfortegnelse Pkt. nr. Side 56 Dagsorden og referat. 81 57 Præsentation

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 186. Godkendelse af dagsorden 71 187. Godkendelse af referat 72 188. Status "Projekt Rummelige

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25.08.2010 kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 153. Bordet rundt... 3 154. LBR sammensætning...

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10.12.2012 kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 270. Bordet rundt... 3 271. Budget/regnskab

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.10.2011 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/9 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. oktober 2011 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl. 14.00 afbud: Allan Baach 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport januar 2010 Ledelsesrapporten fra januar rummer oplysninger om status på ministerens

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:15 Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2011 27 2.

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 kl 14.00 i Jobcenter Struer Afbud/fraværende: Martin Munkebo, Mona Rask, Grethe Riksted, Poul Kjær Nielsen, Iben Kollemorten og Annelise Knudsen (suppleant). 1)

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Den 10. februar Torsdag 10.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af brugen af aktivering. 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. februar 2010 kl. 14:00 i SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. februar 2010 kl. 14:00 i SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. februar 2010 kl. 14:00 i SDP Indholdsfortegnelse 008. Formanden orienterer 16 009. Orientering fra administrationen 17 010. Redegørelse om ungepakken

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer 1) Meddelelser 2) Orientering a. Opfølgning på mål fra Beskæftigelsesplan 2009 Den stigende ledighed har betydet, at der i første

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 21. marts 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Evaluering af jobsøgningsforløb i Jobcenter Egedal Borgere med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd Den 1. februar 2011 kl. 16:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr.

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd Den 1. februar 2011 kl. 16:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2011 Den 1. februar 2011 kl. 16:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Indledende punkter

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011)

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Formålet med indsatsplanen er at konkretisere strategien i Beskæftigelsesplan 2011. Jobcentret har valgt at udarbejde en indsatsplan

Læs mere

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl. 14.00 Afbud: Niels W. Petersen (Karsten G. Hansen deltager som suppleant), Henrik Jensen, Mona Rask og Bo Ravn 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 9. februar Torsdag 09.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. november 2010 kl. 13:30 i Stenaldercentret, Gl. Møllevej 8, Ertebølle, 9640

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. november 2010 kl. 13:30 i Stenaldercentret, Gl. Møllevej 8, Ertebølle, 9640 Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. november 2010 kl. 13:30 i Stenaldercentret, Gl. Møllevej 8, Ertebølle, 9640 Indholdsfortegnelse 098. Formanden orienterer 165 099. Orientering fra administrationen

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 13. november 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af Det Lokale Beskæftigelsesråds Møde nr. 27 Tirsdag den 4.10 2011 kl.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 18. august Torsdag 18.08.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk oversigt 3 Status over igangværende LBR-indsatsområder,

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Møde nr.: Mødedato: onsdag den 05-12-2007 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Finn Andersen Ib Ipsen Jørgen Mathiasen Eva Charlotte Sørensen Jørgen Bo Sørensen Henrik Kjær Frode

Læs mere

77. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked

77. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked Dagsorden til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 31. oktober 2011 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 77 Orientering om den månedlige økonomirapport

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGIGELSESRÅDS MØDE DEN 14. FEBRUAR 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Indholdsfortegnelse Pkt. nr. Side 36 Dagsorden

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 24. maj 2011, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 21 Mødet slut kl. 16.45 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 26. marts 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 16.15 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Lars Juul Andersen Fraværende: Mødedeltagernes

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Referat til mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. marts 2012 kl. 10:00 i Mødelokale 1, Korsgade 2, 9500

Referat til mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. marts 2012 kl. 10:00 i Mødelokale 1, Korsgade 2, 9500 Referat til mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. marts 2012 kl. 10:00 i Mødelokale 1, Korsgade 2, 9500 Pkt. Tekst 17 Godkendelse af dagsorden 18 Økonomi status 19 Ansøgning om tilskud til udviklingsarbejde

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Referat af Beskæftigelsesråds møde den 20.06.2011 kl. 16:00 i Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Gitte Voss Nygaard Henning Kofod Jorry Højer Mogens Møller (F) René B. Svendsen

Læs mere

Referat. Sagsbehandler og faglig koordinator, Liselotte Ørskov, der står for indsatsen, kommer på mødet og orienterer.

Referat. Sagsbehandler og faglig koordinator, Liselotte Ørskov, der står for indsatsen, kommer på mødet og orienterer. N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 8. oktober 2012 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20121008 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

55. Godkendelse af dagsorden

55. Godkendelse af dagsorden Referat fra mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 25. oktober 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 1, Korsgade 2, 9500 Hobro Pkt. Tekst 55 Godkendelse af dagsorden 56 Status fra Jobrotationsprojektet 57 Forslag

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat af møde i LBR - Ballerup tirsdag d. 20. november 2012 på Jobcenter Ballerup

Referat af møde i LBR - Ballerup tirsdag d. 20. november 2012 på Jobcenter Ballerup Referat af møde i LBR - Ballerup tirsdag d. 20. november 2012 på Jobcenter Ballerup Medlem Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Jesper Würtzen (mødt) LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL (afbud)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol Dato: 29. oktober 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 17. marts 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Meddelelser 2 3. Driftssituationen i Jobcentret 3 4. Konference psykisk arbejdsmiljø 4 5.

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.11.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Orientering om status på jobcentrets resultater...3 2. Orientering

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 046. Formanden orienterer 82 047. Orientering fra administrationen 83 048. Nye lokaler til

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens 15. maj 2014 1 Referat DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Vallensbæk/Ishøj Torsdag den 15.5. 2014 KL. 16.30 19.00 i lokale 068 Vallensbæk Rådhus Afbud: Merete Amdisen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus

Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 24.01.2008 kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Jesper Rasmussen og Lone Kiilerich Indholdsfortegnelse: 29. Bordet

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd DAGSORDEN Det lokale beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 22. februar 2011 Mødested: Jobcenter Haderslev, mødelokale 1-2 Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Afbud: Per Birkelund Fraværende:

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.10.2012 kl. 16.30 Brovst Rådhus, mødelokale 1 1/7 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. oktober 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Aktuel orientering om arbejdsmarkedet i Frederikssund.

Læs mere

77. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked

77. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked Referat fra mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 31. oktober 2011 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Mødet sluttede kl. 18.25 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 77 Orientering om den månedlige

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8 Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 23. februar 2006 Indholdsfortegnelse 1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. feb. 2014 Mødetid: 8.00-10.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Borgmester Peter Sørensen, udvalgsformand Bjarne Sørensen, Per Laursen (DA), Jens Christian

Læs mere