Et ord fra sognepræsten...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et ord fra sognepræsten..."

Transkript

1 SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 1 / marts-maj 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Aktiviteter i menigheden - s. 3 Påskegudstjenester - s. 6 Meddelelser fra menighedsråd - s. 8 Årsmøde - s. 10 Årets regnskab - s. 11 Ungdomshjørne - s. 14 Sognekalender - s. 16 Det nyeste om kirkeloftet - s. 19 Adresser & telefonnr. - s. 20 Menighedens store Årsmøde tirdag d. 20. maj 2008 kl. 19:00 Jfr. s. 10 Et ord fra sognepræsten... Hvis kirke er det? Hvis kirke er det? Hvis sogn er det? På mange måder er den katolske kirke gået tilbage til den tridentinske model og væk fra Andet Vatikanerkoncils model. Og heldigvis. Lad mig forklare! For mange år siden var Karl den Store sikker på sit svar: Kongen stod for kirken. Kongen bar det sidste ansvar. En stor del af vor nuværende sognestruktur skyldes altså Karl den Store i 700- og 800-tallet. Det var Karl, der definerede et sogn som et geografisk område, hvor de døbte var medlemmer af det sogn, i hvis grænser de boede. Sognemedlemmer måtte betale kirkeskat. Præsten fik et råd til vejledning. Præsten og rådet var ikke blot sognets åndelige men også sognets administrative (verdslige) myndigheder. I alt åndeligt var sognepræsten og sognerådet underlagt biskoppens og pavens tilsyn, men i alt 1

2 økonomisk var de underlagt herrens, grevens, kongens og kejserens tilsyn. Resten af middelalderen forsøgte de fleste paver og mange biskopper at lave om på denne ordning, fordi man syntes, den gav kongen og de lokale adelige for meget indflydelse. Når vi kommer til Tridentinerkoncilet altså, er man klar med en definition af kirken, som ikke nævner den civile regering. I 1563 erklærede koncilet i Trient, at et sogn er en menighed, der består af en bestemt gruppe troende samt deres sognepræst under biskoppens tilsyn. Den moderne tid oplevede en bevægelse væk fra Trients menigheds-centrerede definition til en præste-centrerede definition. Kirkeretten fra 1917 har et kapitel om sognet, hvor der kun beskrives sognepræstens opgaver og rettigheder. Sognet er et område (beneficium), som eksisterer for at underholde præsten. Sognet eksisterer for præstens skyld. Mærkelig nok talte Andet Vatikanerkoncil ikke meget om sognet eller menigheden. Koncilet accepterede fortsat kirkeretten fra 1917, accepterede altså, at et sogn er en struktur, der er til for præstens skyld. Men koncilets biskopper forudså, at man må revidere hele kirkeretsbogen. Den store ændring kom med den nye kirkeret i Den gamle definition fra 1917 blev totalt afskaffet. Den nuværende kirkeret beskriver et sogn som en bestemt menighed af troende kristne, som organiserer sig stabilt inden for et bispedøm. Ikke et ord om præsten! Den ligner faktisk definitionen fra Tridentinerkoncilet. Det er folkets sogn. Punktum. Sognepræsten eksisterer for menighedens skyld. Dvs., man har et embede, som hedder sognepræst, fordi menigheden er bedst tjent på denne måde. Men den samme præst kan være sognepræst for flere sogne, og sommetider har sognet slet ingen præst. Den nye kirkeret siger: Alle sognemedlemmer er i fællesskab ansvarlige for sognets vel og ve. Sognemedlemmer udøver deres magt med at stille sig frivillig til rådighed, med at gøre deres mening kendt, med at forkynde Guds ord, forberede andre til sakramenterne, planlægge for sognets fremtid og forvalte sognets økonomi (kan ). Med eller uden præst er sognet folkets. p. Bob 2

3 MEDDELELSER Ordets Brydelse: en fordybelse i Herrens ord Messens læsninger taler til os i vor hverdag. Hermed følger man op på Andet Vatikankoncils opfordring til at åbne for Bibelens skatte for at lade de troende i rigere mål finde næring ved Guds ord. Kristus er os nær, når vi bryder brødet i eukaristien og når vi bryder Hans ord i læsningerne fra Den hellige Skrift. (biskop Czeslaw Kozon, Dekret Om Herrens Ord 2001) Gruppen Ordets Brydelse samles i denne ånd hver anden mandag i Roskilde Kloster hos Judith Sandager Jeppesen (Skt. Peders Stræde 8 B i Roskilde, eller Jørgen Nybo Rasmussen ). Vi læser sammen læsningerne fra den kommende søndags messe og drøfter dem fælles, ikke som en forelæsning men som en fordybelse. Vi indbyder alle interesserede til at dele ordet med os. Det næste møde er mandag, den 3. marts og hver 14. dage derefter. Kvindernes Internationale Bededag den 7. marts Under temaet Guds visdom giver ny indsigt samles medlemmer af mange forskellige trossamfund i Skt. Laurentii Kirke fredag aften, den 7. marts 2008 kl. 19:30 til en økumenisk gudstjeneste. Årets gudstjeneste er tilrettelagt af Bededagskomitéen i Guyana, Sydamerika og oversat til dansk af Danmarks Økumeniske Kvindekomite, som står for arrangementet. Denne gruppe er én af de vigtigste økumeniske aktiviteter, som menigheden deltager i. Bededagen er en god lejlighed til at lære gruppen bedre at kende og selv at blive aktiv i det økumeniske samarbejde. Flere oplysninger kan fås hos sognets repræsentant Laila Hedenborg ( ), fra DØKs sekretær Ellen Melkær Holm eller hos Kan man tro på Gud i dagens verden? Det næste møde for dem, der gerne vil høre mere om den katolske kirke, er torsdag, den 13. marts 2008 kl. 19:30 i Skt. Laurentii Kirkes sognegård (præstegård), Frederiksborgvej 11 i Roskilde. Mødet er uforpligtende og tilmelding er ikke nødvendig. Temaet er: Kan man tro på Gud i dagens verden? Den katolske Kirke og Jesus Kristus. 3

4 Mødet er for mennesker, som overvejer at blive katolikker, for katolikker, som vil fordybe sig i egen tro men også for dem, der uforpligtende vil høre lidt mere om, hvad den katolske kirke er for noget. For flere oplysninger, ring til eller skriv til Onsdag den 14. maj 2008 kl. 19:30 er der et informationsmøde samme sted med titlen Den katolske kirke og Bibelen i dette årtusinde. Tilmelding ikke nødvendig. Skriftemål inden Påske Skal man gå til skriftemål? Kun hvis man er skyldig i en dødssynd. Den katolske Kirkes Katekismus siger: Kirken gør det til en pligt mindst én gang om året at modtage Eukaristien, om muligt i påsketiden, forberedt hertil gennem bodens sakramente. Kirken opfordrer stærkt de troende til at modtage den hellige kommunion om søndagen og på helligdagene eller endnu hyppigere, ja selv hver dag. ( 1389) De planlagte tider til skriftemål frem til påske er fredag den 7. marts og fredag den 14. marts kl. 16:00-16:45. Andre tider efter aftale med sognepræsten. De Syges Salvelse under fredagsmessen den 14. marts I forbindelsen med hverdagsmessen fredag, den 14. marts (fredagen inden langfredag) er der lejlighed til at få De Syges Salvelse. Sakramentet er for alle, som er alvorlig syge, svækkede pga. alderdom eller sygdom, som lider under kroniske problemer som spiseforstyrrelser osv., eller som skal opereres. Korsveje Vi holder korsvejsandagt to gange i år: Korsvejsvandring i Ledreborg Slotspark lørdag før Palmesøndag, den 15. marts 2008 kl. 12:00 Det er en udendørs vandring i Ledreborgs skønne have. Vi mindes Jesu vandring til Golgata ved selv at vandre i meditativ stil. Børnenes korsvej langfredag, den 21. marts kl. 14:30 Langfredag gennemfører de unge fra Midi-KUK og Første Kommunions hold en korsvejsandagt i kirken. Andagten, som er lidt af et passionsspil og lidt af en traditionel korvejsandagt, er åben for alle. Den fejres umiddelbart før den almindelige liturgi til langfredag (som er kl. 15:00). 4

5 Palmesøndag den 16. marts Søndagen før påske hedder Passionssøndag eller Palmesøndag. I erindring om Jesu indtog i Jerusalem begynder vi messen med en højtidelig procession med grene og salmesang og røgelse, som kristne har gjort siden 300-tallet. Vor lokale tradition er, at vi samles kl. 10:00 i Skt. Ibs Kirkeruin, på hjørnet af Frederiksborgvej og Skt. Ibsvej. Det er årets største og vigtigste procession. Alle børn fra Første Kommunions undervisning og fra Midi-KUK opfordres til at deltage i processionsdragt. Alle ministranter skal deltage i ministrantdragt. Messen fortsætter med den højtidelige oplæsning af Jesu Kristi lidelseshistorie fra Matthæusevangeliet. Påsketriduum Dagene op til påske hedder triduum på latin, som betyder de tre dage. Ikke hvilken som helst tre dage, men DE tre dage, årets vigtigste. Skærtorsdag nat, Langfredag eftermiddag og lørdag nat/påskemorgen er vidner til de gudstjenester, som hele resten af året drejer sig om. Se kassen på næste side for tiderne. Velsignelse af påskebrød og påskeæg Forskellige lande har forskellige traditioner for madens velsignelse i dagene op til påske: velsignelse af et særligt påskebrød, af de farvede påskeæg, af familiens påskemad, af madvarer, der uddeles til de fattige. Hos os gives denne velsignelse påskelørdag, den 22. marts kl. 11:00. Ceremonien foregår dels på dansk, dels på polsk, og Regina Coeli synges på latin. Katolikker opfordres også til at tage vievand med hjem fra påskenattens vigilie til velsignelse af familiens påskebord. Skt. Laurentii Aften Vi fortsætter denne populære foredragsserie: onsdag den 26. marts 2008 kl David Gress: Uden ånd ender vi i tyranniet med udgangspunkt i hans bog Velstandens kilder onsdag den 23. april 2008 kl Jørgen Nybo Rasmussen: Henriks Stangerups bog Broder Jacob onsdag den 28. maj 2008 kl Lotte Fang-Borup: De gamle Klostre i Roskilde tiden før Reformationen om den katolske tid i Roskilde 5

6 Messetider til påskens Triduum 2008 Skærtorsdag, den 20. marts Messe for Herrens Nadver kl. 17:00 Med fodtvætning. Efter messen er der tilbedelse indtil Komplet (natbøn) kl. 21:00. Langfredag, den 21. marts Ungdommens korsvej kl. 14:30 Andagt om Herrens lidelse kl. 15:00 Langfredag er en faste- og abstinensdag Påskelørdag, den 22. marts Velsignelse af påskebrød kl. 11:00 Påskevigilie kl. 23:00 Lørdag nat kl. 23:00 begynder den store midnatsmesse med bålet på fortovet, efterfulgt af de 7 læsninger, optagelse af konvertitter og den hellige nadver Påskesøndag den 23. marts Ingen messe kl. 8:30 Messe til påskemorgen kl. 10:00 6

7 Salmesang for børn fra 0 til 6 år forår 2008 Nu begynder salmesang for de små igen. Vi vil gennem sang, dans og bevægelse vænne børnene til at komme i kirke og lære nogle salmer. Vi mødes i kirken kl lige efter messen. Første gang er søndag, den 30.marts. Salmesangen slutter pinsedag, søndag, den 11. maj. Det koster 100 kr. pr barn for alle gangene. I kan også vælge at betale 20 kr. pr. barn pr. gang. (Vi stiller en kurv frem, hvor I kan lægge pengene i.) Vel mødt, vi glæder os meget til at se jer igen. Musikalske hilsener, Annelies (organist) og Ellen Margrethe Birgitta Herrens Bebudelse er den 31. marts Man plejer at fejre festen for Herrens Bebudelse den 25. marts, altså 9 måneder inden jul. Men i år falder denne dato inden for påskeugen, derfor flyttes Bebudelsesfesten til mandag, den 31. marts. Messen den dag er kl. 17:00. Sognepræstens ferie Pater Bob tager på ferie fra den april. I den periode er der ordets gudstjeneste med kommunionsuddeling tirsdag til fredag kl. 17:00. Sognekontoret har åbent, som det plejer. I nødstilfælde kan man ringe til Skt. Pauls katolske Kirke i Tåstrup ( ). Kristi Himmelfart den 1. maj Messen til Kristi Himmelfart er torsdag, den 1. maj kl. 17:00. Første Kommunion d. 4. maj Den syvende påskesøndag fejrer vi Første Kommunion under messen kl. 10:00. Tillykke til alle første kommunikander! Gråbrødrenes Bogcafé Første Kommunions gaver Åben tirs fre kl tel Rosenkranser og Kors Bøger og Kort Har du et ønske, er vi meget glade for at bestille det hjem Vi har også kaffe! 7

8 Indsættelsen af de liturgiske tjenere Menighedens messe kræver mange personers indsats. Blandt de mange frivillige, som muliggør søndagsmessen, er de såkaldte liturgiske tjenere: lektorer, kommunionsuddelere, ministranter, ordets gudstjeneste ledere, sakristaner og dem, som bærer offergaverne op. Denne menighed er velsignet med mange medlemmer, som er villige til at tjene deres medkatolikker gennem én eller flere af disse opgaver. Disse tjeneres bemyndigelse fra menigheden bliver fornyet med en velsignelse Pinsedag, den 11. maj under messen kl. 10:00. På samme tid opfordrer vi andre medlemmer til at støtte sognet med at påtage sig opgaven som lektor, kommunionsuddeler, offergave bærer eller som ministrant. Ring til sognekontoret ( ) eller skriv til Tak! Sognetur til Odense den 14. juni 2008 Kom og oplev Skt. Hedvigs Søstre på Dalum Kloster, søstrenes moderhus i Danmark. Kom og se hvad der gemmer sig bag de tykke klostermure. Kom og se den skønne klosterhave. Menighedsrådet arrangerer en tur til Odense lørdag den 14. juni Først vil historikeren Tore Nyberg tage os med i Skt. Knuds Kirke og gå en tur med os i bymidten, hvor vi bl.a. skal se dette gamle Gråbrødre Kloster. Inden vi forlader Dalum kloster, slutter vi med en andagt i den smukke klosterkirke. Flere oplysninger findes på plakaten i våbenhuset, på sognets hjemmeside, eller man kan ringe til kirkekontoret. Resume af menighedsrådsmøde den 29. november 2007 Varmestyringen af kirke og sognegård gik i stå og i en uge var der ingen varme. Der var foretaget nødtørftig reparation, men da der var behov for en egentlig renovering og udskiftning af dele af anlægget (afkalkning, udskiftning af varmtvandsbeholderen og elektronisk styring af varmereguleringen) blev 8

9 det besluttet at få indhentet skriftlige tilbud fra forskellige firmaer. Nina søger bispekontoret om afgiftsfritagelse for adventsindsamlingen, der går til kirkeloft og lydanlæg. Vedligeholdelsesudvalget venter stadig på rapporten fra ingeniørfirma Rambølls undersøgelse af vore bygninger. Br. Bob og br. Theodor havde holdt kapitel og udpeget 5 bestyrelsesmedlemmer til Bogcafeen pr. 1. december 2007, som forudset i vedtægterne. De fem er: br. Bob, Bente Ørum, Ricard Farina, Pia Mærsk og Birte Kjølby. Resume af menighedsrådsmøde den 11. januar 2008 P. Bob informerede om nye retningslinier fra Rom for behandling af anmodning om udmeldelse og genoptagelse i Den Katolske Kirke. P. Bob oplyste ligeledes om, at regeringen har nedsat et udvalg, som undersøger frikirkers og dermed også den katolske kirkes mulighed for at få inddrevet kirkeskat via skattebilletten. En ordning kan muligvis forventes inden for de næste to til tre år (måske). Bispekontoret vil indkalde sognepræster, menighedsråd og sekretærer til en række møder om emnet. Firmaet Hans Buch vil gå i gang med renovering af varmeanlægget i uge 4. Nina oplyste, at bispekontoret telefonisk har godkendt afgiftsfritagelse for adventsindsamlingen. Bispekontoret er positiv over for kirkelofts- og lydanlægsprojektet og har indkaldt til møde den 31. januar Resume af menighedsrådsmøde den 5. februar 2008 Det vigtigste punkt var gennemgang og godkendelse af regnskab 2007 og budget Der henvises til Ninas kommentar andetsteds i bladet. (s. 12) Det er besluttet, at stoppe Cafe VIK, der har kørt som forsøg i et års tid. Kun få gamle VIK ere mødte frem til arrangementerne. Den årlige middag i efteråret for gamle VIK ere fortsætter. På mødet med bispekontoret den 31. januar vedrørende kirkelofts- og lydanlægsprojektet deltog vort vedligeholdelsesudvalg (Gérard, Ricard, Geert), p. Bob og Nina. Det blev på mødet besluttet, at Bispekontoret står for projektstyringen og indhenter tilbud på følgende: etablering af adgang til loft over kirken, rengøring af loft, udskiftning af gamle el-installationer, isolering af loft, nyt lydanlæg samt senere maling af kirken. Når der er overblik over omkostningerne, tages der stilling til finansieringen (menighedens egenbetaling og ansøgning om fondsmidler). Projektet ventes at løbe over to år, og det kræver en stor egen finansiering. Adventsindsamlingen 2007 gav over kr. til projektet, dette blandt andet takket være en meget stor gave på kr. fra et meget generøst medlem af menigheden. Ellen Margrethe Birgitta Nelth 9

10 Menighedsmøde den 20. maj kl I medfør af Vedtægter for Menighedsråd skal vi mindst en gang om året afholde et møde for hele menigheden, hvor menighedsrådets formand aflægger beretning om rådets virksomhed, og hvor menighedens opgaver og forhold i det hele kan drøftes. Dette møde vil vi i år afholde tirsdag den 20. maj kl Vi håber, at rigtigt mange fra menigheden vil deltage, så vi kan få en god, frugtbar og fremadrettet drøftelse af forhold og spørgsmål, der rører sig i sognet. Belært af sidste års erfaringer vil vi som noget nyt sørge for, at beretningen ligge klar i skriftlig form allerede omkring den 1. maj. Eksemplarer vil kunne hentes på sognekontoret eller fra sognets hjemmeside Vi skal opfordre til, at I så vidt muligt læser beretningen forud for mødet. Herved vil dette punkt på mødet i højere grad kunne fokusere på de konkrete spørgsmål, som beretningen giver anledning til, og der vil bagefter være mere tid til at drøfte andre forhold af betydning for menighedens liv, som I konkret måtte ønske at få på dagsordenen denne aften. VEL MØDT den 20. maj kl. 19! Nina Lassen, Menighedsrådsformand 10

11 Sognets regnskab 2007 INDTÆGTER Budget 2007 Regnskab 2007 Budget Kirkeskat + sognebidrag , , ,00 2 Kollekter til sognet , , ,00 3 Brug af kirken, menighedssalen osv , , ,00 4 Julebazar, fundraising osv , , ,00 5 Diverse indtægter 7.900,00 (a) , ,00 6 Indgået arv 0, ,00 0,00 7 Indsamling til kirkeloft/lydanlæg , , ,00 8 Tilskud fra bispedømmet 0,00 0, ,00 9 Tilskud fra ordenssamfund 0,00 0,00 0,00 10 Indtægter i alt , , ,00 UDGIFTER 11 Varme, el, vand og lign , , ,00 12 Liturgi udgifter , , ,00 13 Bygningernes vedligeholdelse , ,91 (c) ,00 14 Nyanskaffelser , , ,00 15 Lønninger , , ,00 16 Kontorudgifter , , ,00 17 Kateketiske udgifter , , ,00 18 Kørselsudgifter , , ,00 19 Diverse udgifter , , ,00 20 Henlæggelser ,00 (b) ,71 0,00 21 Afgift til bispedømmet , , ,13 22 Udgifter i alt , , ,13 23 Overskud/Underskud , , ,13 Bemærkninger: (a) renter fra sognets bygningsfond + forskellige gaver (b) ,21 til kirkeloft/lydanlæg & 197,50 til jubilæumsfond af 2002 (nu lukket) (c) til kirkeloft/lydanlæg & til almindelig vedligeholdelse 11

12 Regnskab 2007 Sognets regnskab 2007 og budget 2008 en optimistisk kommentar! Det har næsten været en fornøjelse om end i processen ind imellem lidt trættende og krævende at færdiggøre sognets årsregnskab for 2007! Vi budgetterede med et underskud på ca kr. for 2007, men endte med et underskud på mindre end kr. Det synes vi er flot! At resultatet for 2007 er endt så relativt godt skyldes flere forhold. Vi har en samvittighedsfuld præst og samvittighedsfulde medarbejdere, ikke mindst på sognekontoret, der gør, hvad de kan for at holde igen på udgifterne. Og når udgifter er uundgåelige, sikrer de os den mest økonomiske løsning. Det store arbejde bag Skt. Laurentii Aftenerne og andre fundraising foretagender lønnede sig i et større overskud end forventet. Og så skyldes det gode resultat ikke mindst, at stigningen i kirkeskat og sognebidrag fra menighedens medlemmer blev en del større, end det vi havde turdet budgettere med, da vi i starten af 2007 lagde et forsigtigt budget. Havde det ikke været for ovenstående forhold og det forhold, at den store frivillige og ulønnede indsats i en lang række praktiske, administrative og pastorale spørgsmål betyder, at vi fortsat har kunnet holde udgifterne til liturgi, rengøring, reparationer, administration, katekese og andre aktiviteter på et minimum så ville resultatet ikke have set ligeså godt ud. På især vedligeholdelseskontoen har vi haft store uforudsete udgifter til blandt andet varmeanlægget, der gik i stykker (udbedringen af dette vil dog primært belaste budgettet for 2008). Disse uforudsete udgifter har betydet, at andre vedligeholdelsesprojekter har måttet udskydes til Herudover måtte orglet igennem en større reparation, og der skjuler sig derfor et underskud på ca kr., som vi måtte tage fra sognets opsparing. Budget 2008 Som det fremgår af det her optrykte budget, så budgetterer vi med et underskud på knap kr. i Det store kirkeloft- og lydanlægsprojekt går som beskrevet andetsteds i bladet i gang i år. Vi budgetterer med en udgift på ca. en million kroner fordelt over to år. For 2008 svarer dette til kr. af det under pkt. 13 budgetterede beløb til bygningsvedligeholdelse. Finansieringen skal for ca. 20 % vedkommende ske ved egne midler. Såvel adventsindsamlingen 2007 som 2008 er derfor dedikeret dette formål det svarer til de kr. i indtægt under pkt. 7. De sidste 80 % af finansieringen ( kr. i 2008) har vi grund til at regne med, vil komme fra fonde, vi søger gennem bispekontoret (jf. pkt. 8). Af større vedligeholdelsesarbejder udover kirkeloft og lydanlæg skal især to fremhæves. Som allerede nævnt gik varmeanlægget i stykker i Renoveringen af dette vil koste 12

13 ca kr. Herudover er det i henhold til den nys udarbejdede femårs-vedligeholdelsesplan for kirken fra Rambøll nødvendigt, at vi i 2008 skal bruge ca kr. på den løbende vedligeholdelse af bygningerne. Underskud eller balance i 2008? Som det desværre fremgår, vil regnskabet for 2008 ikke gå op, hvis ikke indtægterne stiger med mindst kr. mere end det, vi har budgetteret med. De primære indtægter til sognets almindelige drift kommer fra menighedens medlemmer i form af kirkeskat, sognebidrag etc. Vi har her budgetteret med en stigning, der svarer til tidligere års stigninger (pkt. 1 og 2). Skal regnskabet for 2008 balancere, kræver det imidlertid, at for eksempel kirkeskat og sognebidrag (pkt. 1) stiger med ca kr. i år og ikke kun med ca kr. som budgetteret. Og kommer der flere uforudsete udgifter igen i år, vil der være behov for en endnu større stigning her. Selvom vi de senere år har set en markant stigning i bidrag fra menighedens medlemmer til sognets almindelige drift, så er det gennemsnitlige bidrag pr medlem af menigheden fortsat meget lavt. Jeg skal derfor igen bede alle om enten at genoverveje størrelsen af det årlige bidrag, som I allerede måtte give til Den katolske Kirke i Danmark - eller, hvis I endnu ikke bidrager, så at begynde herpå. Som et absolut minimum bør hver især bidrage med, hvad der svarer til ca. 1,2 % af sin skattepligtige indkomst. Med skattefradrag svarer dette mere eller mindre til, hvad Roskilde Kommune automatisk trækker Folkekirkens medlemmer for i kirkeskat. Jeg skal dog også opfordre alle til at tage Biskoppens anbefaling alvorligt og betale 2 % af den skattepligtige indkomst i kirkeskat til Den katolske Kirke. Denne procentsats er regnet ud på baggrund af hele bispedømmets økonomiske situation, der ikke kan sammenlignes med Folkekirkens, som har andre indtægter end kirkeskatten. Vi budgetterer ligeledes fortsat med en stor frivillig ikke-økonomisk indsats fra menighedens medlemmer og der er brug for flere hænder og hoveder, både i det praktiske og i det pastorale arbejde. Så tal med p. Bob, med mig eller med et af de andre menighedsrådsmedlemmer, hvis du ikke allerede har engageret dig. Spørg os, hvad der er brug for, og fortæl os, hvad du kunne have lyst til at lave! Tak til Trang Thuy Hoang Pham, Bente Ørum, Ellen Margrethe Birgitte Nelth, Geert Frederiksen og alle andre, som arbejdede med sognets regnskab. Tak til jer alle for det gode samarbejde, for den store og stigende indsats, der allerede gøres for sognets drift og menighedens ve og vel og på forhånd STOR TAK for det vi tilsammen vil og kan gøre også her i 2008! 13 Nina Lassen Formand for Menighedsrådet

14 Ungdomshjørne. VI GÅR KORSVEJEN SAMMEN Passionsspil for Første Kommunions hold og MIDI-kuk For børnene fra både Første Kommunions Hold og Midi-KUK. Spillet vises Langfredag kl. 14:30 i kirken (altså lige inden andagten). Vi vil øve de følgende dage: Søndag den 9/3 kl. 11: 30 13: 00 Palmesøndag den 16/3 lige efter messen Fredag den 21/3 (Langfredag) kl. 13:30-14:30 generalprøven kl. 14:30 Passionspillet i kirken! DUK Aktiviteter: Ministrantweekend på Øm marts. Kun for ministranter! En enestående weekend! Den må du ikke gå glip af! Firmelsesweeekend på Skt. Josef Skole i Roskilde marts. For alle dem, der går til firmelsesundervisning. Mød firmander fra hele Danmark. Hør om troen, om firmelsessakramentet og mere. Mød biskoppen. Sov på gulvet! Hvad mere, kan man bede om? Musikweekend i Myretuen april. For alle musikinteresserede fra 16 år og opefter Sommerlejr på Øm! Mikrolejr (7-10 år) 28. juni 5. juli Børnelejr 1 (9-12 år) juli Multilejr (alle aldre) juli Familielejr (børn under 10 år og deres familier) juli Børnelejr 2 på Klitborg (7-12 år) juli Midilejr 1 (12-15 år) juli 2. august Midilejr 2 på Klitborg (12-15 år) august Juniorlejr (15-18 år) august International Ungdomslejr (18 og opefter) august Flere oplysninger på 14

15 Valfart til Åsebakken den 25. maj 2008 Hvert år samles Danmarks katolikker øst fra Storebælt til en valfart i Nordsjælland. Først går vi i procession gennem skoven med fane og salmesang. Så kommer vi til Åsebakken, et kloster for Benediktiner nonner. Der fejrer vi en stor festmesse med biskop Czeslaw Kozon. Og så er der mad! Det er altid en udbytterig dag med mange hundrede deltagere fra de forskellige menigheder. Kom og være med! OBS: der er messe kl den dag hos os i Roskilde, men ikke kl Det er for at gøre det nemmere for sognemedlemmerne at deltage i bispedømmets valfart. Sommer i Taizé, Frankrig juli 2008 At rejse til Taizé giver en enestående mulighed for fællesskab med andre unge kristne fra hele verden og for at få ny inspiration gennem stilhed, personlig refleksion, bøn, sang, samtaler og samvær med andre. Du kan læse mere om Taizé på og på sognets hjemmeside, Tidspunkt: Vi rejser lørdag den 12. juli og er hjemme igen mandag den 21. juli. Vi kører i bus direkte til Taizé og kommer til at følges med andre unge katolikker og protestanter fra Danmark og Sverige. Prisen for unge mellem 17 og 29 år er kr., inklusiv rejse, kost og logi. Herudover kan betales et afbestillingsgebyr på 120 kr. (gælder i tilfælde af sygdom). Tilmelding og betaling: Senest den 1. maj til Nina Lassen, der ligeledes kan kontaktes for flere oplysninger, eller tlf eller TAG PÅ VALFART! Det er spændende at tage på valfart! Du ser nye ting, møder nye mennesker, oplever Gud på ny måde. Her er nogle muligheder: Pilgrimsvandring til Czestochowa i Polen 31. juli 10. august 2008 Vi gentager succesen og beder igen med fødderne på ruten mellem Krakow og Czestochowa. Vi slutter os til en stor ungdomsgruppe på ca deltagere fra bl.a. USA, Finland, Østrig og England, under ledelse af dominikanermunke. Koordinator for Roskilde: Beata & Jerzy Golubowski, Ungdommen må gerne henvende sig til Kamilla ( ) eller Veronica ( ) Prisen: 3.500,- kr. Verdens Ungdomsdage i Sydney, Australien juli 2008 World Youth Day Verdens Ungdomsdage Weltjugendtag nærmer sig igen! Denne gang går turen til Sydney i Australien i dagene d juli Der samles unge katolikker og 1 stk. pave til to fantastiske uger. Og danskerne skal med! Se DUKs webside for at få flere oplysninger ( 15

16 SOGNEKALENDER MARTS lørdag 17:00 Messe i Ledreborg Slotskapel 2. søndag 4. SØNDAG I FASTEN 8:30 Messe 10:00 Messe Der er religionsundervisning efter messen. 3. mandag 19:30 Ordets Brydelse hos Judith Sandager 4. tirsdag 18:30 Menighedsrådsmøde 5. onsdag 16:30 Vi beder ROSENKRANS hver onsdag kl. 16:30 7. fredag 9:00 Rengøring i menighedssalen 16:00-16:45 Skriftemål 19:30 Kvindernes Internationale Bededag 8. lørdag 10:00 Møde i Bogcaféen - for alle, som hjælper til med påskeliturgier 9. søndag 5. SØNDAG I FASTEN 8:30 Messe 10:00 Messe Der er religionsundervisning efter messen. 13. torsdag 8:30 Rengøring i kirken 19:30 Informationsaften: Kan man tro på Gud i dagens verden? Den katolske Kirke og Jesus Kristus. Mødet finder sted i den katolske sognegård (præstegård). 14. fredag 16:00-16:45 Skriftemål OBS: sidste skriftemål inden påske! 17:00 Messe med De Syges Salvelse 19:00-20:30 Eukaristisk Tilbedelse 15. lørdag 12:00 Korsvejsvandring i Ledreborg Slotspark 16. søndag PALMESØNDAG 8:30 Messe med den lille palmeprocession 10:00 Messe med den store palmeprocession Samlested: Skt. Ibs Kapel, Frederiksborgvej & Skt. Ibs Vej 17. mandag 19:30 Ordets Brydelse hos Judith Sandager 18. tirsdag 17:00 Oliemessen i Skt. Ansgars Domkirke, København OBS: Ingen messe i Skt. Laurentii Kirke DET HELLIGE PÅSKETRIDUUM 20. torsdag Skærtorsdag 17:00 Messe for Herrens Nadver med fodtvætning Efter messen er der stille tilbedelse frem til kl. 21:00 21:00 Komplet (natbøn) 21. fredag Langfredag hele dagen VIK gruppen holder stille retræte 11:00 Kaldæisk (arabisk) langfredagsandagt 14:30 Korsvej arrangeret af Midi-KUK (ungdomsgruppen) 15:00 Langfredagsandagt 22. lørdag Påskelørdag 11:00 Velsignelse af påskebrød 18:00 Kaldæisk (arabisk) Påskevigilie 16

17 lørdag nat 23: PÅSKE Påskevigilie Messen begynder på fortovet foran kirken med bålet Processionslys kan hentes i kirken inden messen Husk at bringe en lille klokke med til Gloria! OBS: Der er ingen messe kl. 8:30 søndag morgen 10:00 Messe - påskemorgen 24. mandag 10:00 Messe - 2. påskedag 25. tirsdag 17:00 Ordets gudstjeneste 26. onsdag 17:00 Messe (tilbage til den almindelige tidsplan) 19:30 Skt. Laurentii Aften med David Gress: Uden ånd ender vi i tyranniet med udgangspunkt i hans bog Velstandens kilder (menighedssalen) 28. fredag 9:00 Rengøring i menighedssalen 17:00 Messe, med profes af de nye Lægfranciskanere 19:00-20:30 Eukaristisk Tilbedelse 29. lørdag 10:00 Liturgiudvalgs møde 30. søndag ANDEN PÅSKESØNDAG 8:30 Messe 10:00 Messe 31. mandag Festen for Herrens Bebudelse 17:00 Festmesse 18:30 Menighedsrådsmøde 19:30 Ordets Brydelse hos Judith Sandager APRIL tirsdag 17:00 Ordets gudstjeneste OBS: frem til og med den 15. april er der en ordets gudstjeneste med kommunionsuddeling tirsdag til fredag kl. 17:00 i stedet for en messe 2. onsdag 16:30 Vi beder ROSENKRANS hver onsdag kl. 16:30 4. fredag OBS: ingen skriftemål 5. lørdag 17:00 Messe i Ledreborg Slotskapel 6. søndag TREDJE PÅSKESØNDAG OBS: Ingen messe kl. 8:30 10:00 Messe 17

18 Der er ordets gudstjeneste med kommunionsuddeling tirsdag til fredag kl. 17: søndag FJERDE PÅSKESØNDAG OBS: Ingen Messe kl. 8:30 10:00 Messe 14. mandag 19:30 Ordets Brydelse hos Judith Sandager 15. tirsdag 17:00 Ordets gudstjeneste med kommunionsuddeling 16. onsdag 17:00 Messe (tilbage til den almindelige tidsplan) 17. torsdag 8:30 Rengøring i kirken 18. fredag 9:00 Rengøring i menighedssalen 20. søndag FEMTE PÅSKESØNDAG 8:30 Messe 10:00 Messe 23. onsdag 19:30 Skt. Laurentii Aften med Jørgen Nybo Rasmussen: Om Henriks Stangerups bog. Broder Jacob i menighedssalen 25. fredag 16:00-16:45 Skriftemål 27. søndag SJETTE PÅSKESØNDAG 8:30 Messe 10:00 Messe med barnedåb 28. mandag 19:30 Ordets Brydelse hos Judith Sandager 29. tirsdag 18:30 Menighedsrådsmøde MAJ torsdag Kristi Himmelfart 17:00 Højtidsmesse 2. fredag 16:00-16:45 Skriftemål 19:00-20:30 Eukaristisk Tilbedelse hver fredag kl. 19:00-20:30 3. lørdag 17:00 Messe i Ledreborg Slotskapel 4. søndag SYVENDE PÅSKESØNDAG FØRSTE KOMMUNION 8:30 Messe 10:00 Messe med Første Kommunion 6. tirsdag 17:00 Ordets gudstjeneste med kommunionsuddeling i denne uge tirsdag til fredag 7. onsdag 16:30 Vi beder ROSENKRANS hver onsdag kl. 16:30 9. fredag 9:00 Rengøring i menighedssalen 11. søndag PINSE 8:30 Messe 10:00 Messe hvorunder de liturgiske tjenere velsignes 13. tirsdag 19:30 Ordets Brydelse hos Judith Sandager 18

19 14. onsdag 19:30 Informationsaften: Den katolske Kirke og Bibelen i dette årtusinde. Mødet finder sted i den katolske sognegård (præstegård). 15. torsdag 8:30 Rengøring i kirken 16. fredag 16:00-16:45 Skriftemål 18. søndag TREENIGHEDSSØNDAG 8:30 Messe 10:00 Messe 20. tirsdag 19:00 Menighedens Årsmøde - menighedssalen 23. fredag 16:00-16:45 Skriftemål 25. søndag KRISTI LEGEME & BLOD ÅSEBAKKEN VALFART 8:30 Messe OBS: Ingen messe kl. 10:00 Alle opfordres til at deltage i valfarten til Åsebakken! 26. mandag 19:30 Ordets Brydelse hos Judith Sandager 28. onsdag 19:30 Skt. Laurentii Aften med Lotte Fang-Borup: De gamle klostre i Roskilde. tiden før Reformationen om den katolske tid i Roskilde i menighedssalen. 30. fredag 9:00 Rengøring i menighedssalen 16:00-16:45 Skriftemål 31. lørdag 10:00 Liturgiudvalgs møde Nyt om kirkeloftet Mange tak for den fantastiske respons til adventsindsamlingen! Pr. d havde I givet kr.! Et gavmildt sognemedlem gav et ret stort enkeltbeløb, men over 50 medlemmer har deltaget i indsamlingen. Der var møde på bispekontoret den 31. januar og her i Roskilde den 14. februar. Begge to møder gav opmuntrende resultater. Kortfattet: Bispedømmets forvaltning godkender følgende 7 opgaver: Etablering af en ny indgang til kirkeloftet. Rensning af loftet efter duerne. Trækning af nye el-kabler og forbedring af kirkens el-netværk Ny isolering i kirkeloftet Et nyt lydanlæg Fornyelse af kirkens belysning Maling af kirken indvendig Bispedømmets forvaltning var optimistisk med hensyn til at kunne finde finansiering, men sognet skal selv samle så mange penge ind som muligt. Hvis vi kan skaffe kr. i løbet af 2008 og 2009, er det tænkeligt, at lydanlægget bliver virkelighed i løbet af nogle få år. Jeg vil forsøge løbende at holde jer ajour! p. Bob 19

20 KIRKENS ADRESSER Skt. Laurentii Katolske Kirke Tlf Frederiksborgvej Roskilde Hjemmeside: Fax Kontortid: tirsdag-fredag kl Sognepræst: Robert G. Showers OFM Conv. træffetid: tirsdag & torsdag kl. 10:00-12:00 Menighedsrådsformand: Nina Lassen Organist: Annelies van der Meer Gråbrødrenes Bogcafé Åbningstid: tirsdag-fredag kl Tlf FASTE GUDSTJENESTER & AKTIVITETER Søndagsmesse: søndag kl og Der er kirkekaffe i menighedssalen efter messen kl Hverdagsmesse: tirsdag-fredag kl Ledreborg: Messe 1. lørdag i måneden kl i slotskapellet Skriftemål: fredag kl Rosenkrans: onsdag kl Eukaristisk tilbedelse: fredag kl Religionsundervisning: søndag kl for sognets børn og unge VIK: onsdag kl Anonyme Alkoholikere:onsdag kl

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2009 nr. 1 / marts - maj 2009 Om fasten jfr. S. 5 Om påske jfr. S. 7 Fra menighedsrådet jfr. s. 3 Årsregnskab

Læs mere

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009 Menighed nr. 52 By Roskilde Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde den 3. marts 2009 Til Bispekontoret Gl. Kongevej 15 1610 København V Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse og budget for

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 1 / marts - maj 2012 MENIGHEDSMØDE SØNDAG DEN 11. MARTS 2012 KL. 11:30 I MENIGHEDSSALEN Om Bispedømmets

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 2 / juni - august 2010 Skal jeg til at skamme mig? Et ord fra sognepræsten... BØRNEMESSE søndag,

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2009 nr. 3 / sept.-nov. 2009 Et ord fra sognepræsten... Menighedsråd indkalder til et møde med UNGE FAMILIER

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 1 / marts-maj 2010 Et ord fra sognepræsten... VALG TIL MENIGHEDSRÅD søndag den 21. marts 2010 kl.

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 2 / juni august 2012 Et ord fra sognepræsten... MENIGHEDSMØDE SØNDAG 3. Juni og SØNDAG 26. august

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 4 / december 2008 - februar 2009 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten... Et ord fra sognepræsten

Læs mere

Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart

Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart Uddrag af Jesu Hjerte menigheds høringssvar til bispedømmet vedrørende det nye katolske landkort.

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2009 nr. 2 / juni - august 2009 I dette nummer: Meddelelser... s. 3 Referat fra årsmødet... s. 4 Skt. Hans

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 3 / september november 2012 Gud elsker os gennem andre mennesker. Vi elsker Gud gennem andre mennesker

Læs mere

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet,

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet, Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. LEDERNES HÅNDBOG Kære medlem af lederholdet, Tak, fordi du vil hjælpe med at forberede andre familier til deres barns dåb. Hvert

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 3 September-november 2013 Kære venner! Først og fremmest vil jeg gerne takke alle der arbejdede rigtig hårdt

Læs mere

Jesu Hjerte Kirke. Kirkeblad. 2013, marts-maj

Jesu Hjerte Kirke. Kirkeblad. 2013, marts-maj Jesu Hjerte Kirke Kirkeblad 2013, marts-maj Hvorfor helligdage og skriftemål? Påbudte søn- og helligdage. Fra apostlenes dage har man fejret søndagen, Herrens Dag, som mindefest for Herrens lidelse, død

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 3 / september - november 2010 Vigtigt møde om sognets fremtid! søndag, den 19. sept. kl. 11:30 i

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Kære menighed, Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad marts 2015 Artiklen Det nye katolske Danmarkskort i Katolsk Orientering nr. 1, 2015, har chokeret mange. Ja, ikke alene os, katolikker, men ligeledes

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2014 nr. 1 / Marts Maj 2014 Kære Menighed Jeg håber, at I er kommet godt ind i 2014. Selvom der ikke har

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad november 2014 Kære menighed, Hvis I har læst artiklen Menighedssammenlægninger i øjenhøjde i sidste nummer af Katolsk Orientering (nr. 13) eller har hørt beretningen

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT LAURENTII SOGNEBLAD Skt Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr 4 (rev) / december 2011 - februar 2012 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24 dec Kl 15:00

Læs mere

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Giv kirkeskat i stedet for kollekt Sognenes indtægter 2013 kr. %

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 2 / juni-august 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Meddelelser - s. 3 Menighedens

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 1 / marts - maj 2011 MENIGHEDSMØDE SØNDAG DEN 13. MARTS 2011 KL. 11:30 I MENIGHEDSSALEN Om sognets

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 16 April - Juli 2013 Kære alle Påsken er nu fejret, og foråret ser ud til at være på vej. Det kan ikke være bedre. Som mange ved, fejrede jeg den 1. april, 2. påskedag,

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 2 / juni - august 2011 (rev.) Afskedsfest med franciskanerne Lørdag den 28. maj Afskedsmesse kl.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2012 JANUAR 2013 35. årg. Nr. 1 ADVENT, EN NY REJSE I TROEN Ved Guds nåde åbner 1. søndag i advent, som begynder et nyt liturgisk år, en sæson for forberedelse

Læs mere

"et lys til åbenbaring for hedninger"

et lys til åbenbaring for hedninger FEBRUAR MARTS 2012 34. årg. Nr. 2 Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel (Luk 2,32.34) På dagens fest (søndag d. 5. februar) betragter vi Jesus, som Maria og Josef bringer

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Lige efter sommerferien fik vi fra generalvikar Niels Engelbrecht den glade meddelelse, at Kasper Baadsgaard-Jensen efter sin diakonvielse den 28. august

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Sogneblad nr. 22 December 2014 - Februar 2015 Kære venner! Så er vi godt i gang med efterårets mørke side med regn og blæst og faldende aftentemperatur. Vi længes efter solen

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen Vor Frue og Sankt Antoni Menighed Menighedsrådet Referat nummer: 11 Dato: 19-08-15 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Ann Til stede: p. Frederick Anton Thervaraj (Theva) p. Allen Courteau Franz Igwebuike

Læs mere

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Ovenstående oversigt, som viser de almindelige driftsomkostninger, viser i de midterste kolonner regnskabet 2014. Differencen viser forskellen mellem budget 2014

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Kirkens adresse Skt. Laurentii katolske kirke Frederiksborgvej 11, 4000 Roskilde Tlf. 46 35 09 65, Fax 46 36 50 91 E-mail: sognet@laurentiikirke.dk Webside: www.laurentiikirke.dk Sms-tjenesten:. 29 86

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2016 - nr. 1 Marts-Maj 2016 På vejen til at møde Den Opstandne Når du læser dette nummer af sognebladet, befinder du dig

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå AUGUST - SEPTEMBER 2014 36. årg. Nr. 5 MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN D. 15. august fejrer Kirken Festen for Marias optagelse i Himlen; i Danmark og en del andre

Læs mere

Sankt Knuds Kirke. Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia og Assens April - august 2014

Sankt Knuds Kirke. Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia og Assens April - august 2014 Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia og Assens April - august 2014 Menighedsrådvalg søndag d. 6. april Ved det afholdt menighedsrådsvalg, blev følgende valgt: Beth Veronica

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD nr. 13, april - juli 2012 Kære alle. Som næsten alle har hørt, døde biskop Hans Martensen tirsdag d. 13. marts. Ved hans død er der en stor del af den moderne Katolske

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 1 af 7. 23. Februar 2011. Aalborg, den

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 1 af 7. 23. Februar 2011. Aalborg, den Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 1 af 7 Sogn nr. 56 Nordjylland, menighederne i: Aalborg Til Bispekontoret Frederikshavn Gl. Kongevej 15 Hjørring 1610 København V Thisted Vedlagt

Læs mere

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Advent. Jul. Nytår - 2012 Adventskransens oprindelse I alle kristne kirker finder man en adventskrans. Med første søndag i advent begynder

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2007 Side 1 af 7. 1610 København V Thisted

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2007 Side 1 af 7. 1610 København V Thisted Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2007 Side 1 af 7 Sogn nr. 56 Nordjylland, menighederne i: Aalborg Til Bispekontoret Frederikshavn Gl. Kongevej 15 Hjørring 1610 København V Thisted Vedlagt

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside marts 2016

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside marts 2016 SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside marts 2016 8 Fredag d. 26. feb. Kl. 14-16 Åben Kirke Lørdag d. 27. feb. Kl. 13.30 Kl. 16.00

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 19 April Maj 2014 Kære alle Fasten er begyndt, samtidig som foråret er ved at vise sig med nye skud og knopper på planter og blomster. Nattefrost og sne bekymrer

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 3 / september november Kære Menighed, Der føles at det er for sent at holde firmelsesfest, når

Læs mere

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 2011 april

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 2011 april Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 2011 april 1 Sognebladets redaktion Bente Nielsen (redaktør) p. Gerhard Sanders S. J. (ansvarshavende) Elisabeth McOwan Sognebladets e-mail er: sogneblad@stenosgade.dk

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

-men du afgør hvordan!

-men du afgør hvordan! -men du afgør hvordan! SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Stadig flere finder det lige så selvfølgeligt at bidrage til Kirkens opretholdelse,

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 1 Marts-maj 2013 Kære venner! I november var jeg i Pozuelo i Spanien til oblatfædrenes konference. Konferencens

Læs mere

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens yderligere kontaktinformation: se bagside februar 2016

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens  yderligere kontaktinformation: se bagside februar 2016 SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside februar 2016 5 Torsdag d. 4. feb. Kl. 8.00 Skolemesse Fredag d. 5. feb. Kl. 14-16 Åben

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad 2012 nr. 4 / Dec 2012 Feb 2013 SOGNETS FREMTID! Se side 3 I dette nummer: Fra præsten... s. 1 Om sognets fremtid... s. 3 Meddelelser... s. 4 Vedligeholdsudvalget... s. 6 Skt. Laurentii

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Kirkens vel. dit valg. Sådan bidrager du med kirkeskat

Kirkens vel. dit valg. Sådan bidrager du med kirkeskat Kirkens vel dit valg Sådan bidrager du med kirkeskat SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Lige så selvfølgeligt burde det være at betale

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 3 / september november 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Meddelelser - s. 4 Hvor

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

SCT. NORBERTS KIRKES SOGNEBLAD

SCT. NORBERTS KIRKES SOGNEBLAD SCT. NORBERTS KIRKES SOGNEBLAD Nr. 1 23. årgang marts 2016 Kære menighed. Med Askeonsdag den 10. februar begyndte fastetiden. Vi har lidt mere end halvdelen af den 40-dages lange bodstid tilbage. Bod lyder

Læs mere

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2006 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Søndag den 15. januar har vi menighedsmøde efter gudstjenesten. Vi vil bl.a. tale om menighedslejr, budget og praktiske

Læs mere

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger.

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. - men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål

Læs mere

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag Uge 2 Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Uge 3 Dato 12-01-2015 13-01-2015 14-01-2015 15-01-2015 16-01-2015 Uge 4 Dato 19-01-2015 20-01-2015 21-01-2015 22-01-2015 23-01-2015 Uge

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Referat af menighedsrådsmødet onsdag den 22. oktober 2009

Referat af menighedsrådsmødet onsdag den 22. oktober 2009 Skt. Ansgars Kirkes Menighedsråd Bredgade 64 1260 København K Tlf. 33 13 37 62 Referat af menighedsrådsmødet onsdag den 22. oktober 2009 Til stede: Pastor Niels Engelbrecht, Pastor Daniel Nørgaard, Pastor

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke S akramentskirken & ankt Ansgars Kirke marts 2012 maj 2012 1 Sankt Ansgars Kirke og Sakramentskirken forår 2012 Sankt Ansgars Kirkes og Sakramentskirkens sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende

Læs mere

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning,

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning, Som nævnt ved menighedsmødet den 13. september 2009, har vi i menighedens lederteam arbejdet med at supplere lederteamet med nye kræfter. Dette forløb har været meget spændende er nu gået ind i sin afsluttende

Læs mere

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 1 Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 Åbningshilsen I dag er vi til juleafslutning. Julen sluttes af og bliver til Hellig tre

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Denne beretning er udarbejdet som forberedelse til menighedsmødet den 26. april 2015 Af indholdet: Kirkestatistik Regnskab for 2014 og budget for

Læs mere

Den kirkelige profil på Sct. Norberts Skole

Den kirkelige profil på Sct. Norberts Skole Den kirkelige profil på Sct. Norberts Skole Liturgiudvalgets opgaver Det nedsatte liturgiudvalg har repræsentanter fra både den Kat. Kirke og Folkekirken samt såvel den katolske som den protestantiske

Læs mere

Fra konflikt til fællesskab

Fra konflikt til fællesskab Festgudstjeneste i Roskilde Domkirke 4. oktober 2017 for elever på de katolske skoler Fra konflikt til fællesskab 500 ÅRS ADSKILLELSE OG EN FÆLLES FREMTID ØKUMENISK GUDSTJENESTE I ANLEDNING AF 500-ÅRET

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Sogneblad nr. 23 Marts 2015 - Maj 2015 Kære venner! Først og fremmest vil jeg sige godt nytår til jer alle sammen og tak for året, der er gået. Vort sogn er velsignet med mange

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Jesu Hjerte Kirke i Randers. Sogneblad

Jesu Hjerte Kirke i Randers. Sogneblad Jesu Hjerte Kirke i Randers Sogneblad Marts - April - Maj 2016 Hvad laver en sognepræst? For nylig spurgte en firmand mig: Er det her dit eneste arbejde? Hvad laver en sognepræst egentlig, når det ikke

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2014 - nr. 2 Juni-august 2014 Kære venner! Jesus Kristus opstod fra døden og lever midt iblandt os. Det er vor tro,

Læs mere

Taler er Jens Peder Pedersen, Herning, der vil tale ud fra temaet

Taler er Jens Peder Pedersen, Herning, der vil tale ud fra temaet Så er det lige før årets menighedslejr finder sted. Det sker i weekenden 17. - 19. april, igen i Kongelejren. Kom og vær med i et fantastisk fællesskab - og se naturen gøre klar til sommeren (forsidebilledet

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016.

Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016. Skt. Laurentii kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde Tlf.: 4635 0965 E-mail: slkontor@gmail.com Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016. Denne beretning er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

Iver Larsen der i øvrigt taler ved formiddagsgudstjenesten.

Iver Larsen der i øvrigt taler ved formiddagsgudstjenesten. søndag den 13. september, umiddelbart efter gudstjenesten Søndag den 13. september har vi menighedsmøde. Alle med tilknytning til menigheden opfordres til at komme og deltage i dette møde. Menighedens

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere