Bilag 1a: Resultatindberetningsspecifikationer (RI-specs)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1a: Resultatindberetningsspecifikationer (RI-specs)"

Transkript

1 Bilag 1a: Resultatindberetningsspecifikationer (RI-specs) Nedenstående skemaer opstiller specifikationer for de resultatindberetninger, der aktuelt er identificeret som indberetningsrelevante. Disse består primært af indberetninger, der aktuelt er relevante i forhold til LPR2. Ud over oplistning af de krævede enkeltresultater med tilhørende oplysninger for data, udfaldsrum mv., er der for hvert af disse enkeltresultater tilknyttet betingelser for udfyldelse, hvor dette er relevant angivelse af : Headeren for RI-spec'en indeholder oplysning om n af og tilhørende betingelser samt udfaldsrum angivet ved en kodeliste indeholdende relevante SKS-koder angivelse af komplethed af RI: Status for resultatindberetningen i form af 'komplet' og 'inkomplet' (der kan komme flere koder til, hvis dette senere findes nødvendigt), angivet ved kodelisten [resindb.] Ved visse resultatindberetninger (de mere simple) vil det ikke give mening at indberette dem som inkomplette, hvorfor kun 'komplet' er tilladt angivelse af tilladt delay mv. for indberetning af RI'er: Det er ikke alle resultatindberetninger, der kan udfyldes komplet på dét punkt, hvor en opstår. Derfor er der fastlagt relevante tilladte delays for indberetning af komplet resultatindberetning set i forhold til punktet for en, alternativt i forhold til punktet for et objekt (f.eks. en kontakt), som objektet knytter sig til. Det tilladte delay vedrører altså den komplette resultatindberetning. Det er også angivet hvilket kriterie, der ligger til grund for delayet, dvs. hvornår "uret" begynder at tælle. Om der i LPR3 skal være en egentlig maskinel validering af, hvorvidt de triggede resultatindberetninger indberettes inden for grænsen, skal afklares i det videre arbejde med LPR3- implementeringen. I princippet kan der valideres på 2 måder: - for hver at tilknytte en tæller, der holder øje med at grænsen overholdes - en kørsel med faste intervaller (dagligt, ugentligt eller hvad der findes passende), der kontrollerer alle e uden tilknyttet komplet RI Uanset hvilken af ovenstående løsninger der måtte komme i anvendelse, vil der kunne sendes advarsler ud, når grænserne overskrides. Hvis der ikke kommer en egentlig validering som en del af LPR3-løsningen, vil det være op til de enkelte registre, der modtager indberetningerne selv at oprette rykkerprocedurer, svarende til cancerregistrets månedlige udsendelse af rykkere i dag. Derudover er der en angivelse af, hvorvidt der til enhver (af flere mulige) for den begrebsmæssigt set samme resultatindberetning er krav om en inkomplet (i mangel af en komplet på punktet for indberetningen), eller om en sådan ikke er nødvendig. Selvom en inkomplet indberetning ikke er krævet, vil det stadig være tilladt at indberette en sådan, hvis dette lokalt findes relevant. Dette fordrer dog, at 'inkomplet' er en del af udfaldsrummet for indberetnings. Den eneste, hvor der aktuelt kræves en resultatindberetning altid, er canceanmeldelsen, hvor der i det mindste altis skal foreligge en resultatindberetning med canceranmeldelses Vejledning LPR3 v 1.0d bilag 1a RI-specs.xlsx side 1/11

2 Nedenfor beskrives de enkelte kolonner i de efterfølgende RI-specs kolonne 1: kolonne 2: kolonne 3: kolonne 4: kolonne 5: kolonne 6: Indeholder betingelser for udfyldelse af tilhørende resultat. Ved betingelser, hvor et resultats værdi afhænger af et andet resultat inden for den samlede resultatindberetning, anvendes en reference til det specifikke resultat med en WHEREclause, der udpeger et specifikt resultat ved dets SKS-kodede resultat Resultatn defineret ved en SKS-kode fra kodelisten [res.] Den til resultatn (defineret ved sin SKSkode) tilknyttede kodetekst Kardinaliteten for det enkelte resultat. Ved erne 0..1 og 0..* vil der oftest (med mindre det er en helt fakultativ indberetning) være tilknyttet en angivelse af, under hvilke betingelser resultatet skal være udfyldt. F.eks. kan det være frivilligt at indberette resultatet ved en inkomplet RI, men være krævet ved en endberetning af en komplet RI angivelse af en for resultatet, f.eks 'cm', 'g', 'kg' eller 'SKSkode' datan for resultatet kolonne 7: eventuel angivelse af "" for resultatet, f.eks. 'nn,nn' som angivelse af et decimaltal op til 99,99 kolonne 8: kolonne 9: Tilladt interval for det enkelte resultat Ved en 'SKSkode' vil der være angivet en kodeliste, som indeholder det tilladte kodeudfaldsrum for resultatet Ved diverse måleer kan der være angivet et tilladt udfaldsrum, f.eks. ">= 50; <= 220" Angivelse af om der er påkrævet punkt for tilvejebringelsen af det enkelte resultat. Der er aktuelt ingen krav, men punkt kan frivilligt udfyldes ved indberetningen af en RI Vejledning LPR3 v 1.0d bilag 1a RI-specs.xlsx side 2/11

3 RI-spec RAA01 Canceranmeldelse delay for komplet RI: efter afslutning af første kontakt med diagnose 30 dage inkomplet RI påkrævet: JA betingelse IF Resultatindberetning. IN [resindb..subb] THEN vaerdi IN [res.car.subd] IF Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN vaerdi IN [res.car.subb] OR vaerdi IN [res.car.subc] IF vaerdi IN [res.car.suba] WHERE = {RDA01} THEN IF vaerdi IN [res.car.suba] WHERE = {RDA01} THEN IF Diagnose.kode IN [diag.car.tnm] AND vaerdi IN [res.car.subb] WHERE = {RDA01} THEN IF Diagnose.kode IN [diag.car.t0] AND vaerdi IN [res.car.subb] WHERE = {RDA01} THEN vaerdi IN [res.tcstad.t0] IF Diagnose.kode IN [diag.car.ta] AND vaerdi IN [res.car.subb] WHERE = {RDA01} THEN vaerdi IN [res.tcstad.ta] IF Diagnose.kode IN [diag.car.tis] AND vaerdi IN [res.car.subb] WHERE = {RDA01} THEN vaerdi IN [res.tcstad.tis] IF Diagnose.kode IN [diag.car.tnm] AND vaerdi IN [res.car.subb] WHERE = {RDA01} THEN IF Diagnose.kode IN [diag.car.tnm] AND vaerdi IN [res.car.subb] WHERE = {RDA01} THEN IF Diagnose.kode IN [diag.car.lymfom] AND vaerdi IN [res.car.subb] WHERE = {RDA01} THEN IF Diagnose.kode IN [diag.car.lymfom] AND vaerdi IN [res.car.subb] WHERE = {RDA01} THEN Diagnose.kode IN kodeliste[diag.car] kodeliste[resindb.] tekst Vejledning LPR3 v 1.0d bilag 1a RI-specs.xlsx side 3/11 data interval RDA00 incidenspunkt 0..1 datotid nej RDA01 anmeldelses 1 SKSkode char [res.car] nej RDA02 makroskopisk diagnosegrundlag 0..* SKSkode char [res.makrogr] nej RDA03 mikroskopisk diagnosegrundlag 0..* SKSkode char [res.mikrogr] nej RDA04 T-stadie 0..1 SKSkode char [res.tcstad] nej RDA05 N-stadie 0..1 SKSkode char [res.ncstad] nej RDA06 M-stadie 0..1 SKSkode char [res.mcstad] nej RDA08 AnnArbor-stadie 0..1 SKSkode char [res.aastad] nej RDA07 lymfom-lokalisation 0..1 SKSkode char [res.loklymf] nej

4 RI-spec RAA02 Fødselsanmeldelse mor delay for komplet RI: efter afslutning af kontakt med diagnose 7 dage inkomplet RI påkrævet: NEJ betingelse Diagnose.Aktionsdiagnose.kode IN kodeliste[diag.foedmor] kodeliste[resindb.] tekst data interval IF Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN RDA20 gestationsalder 0..1 SKSkode char [res.gestald] nej IF Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN RDA22 paritet 0..1 integer nn >= 1 nej IF Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN RDA23 antal levendefødte 0..1 char nn >= 0 nej IF Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN RDA24 antal dødfødte 0..1 integer nn >= 0 nej IF Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN RDA25 tobaksforbrug under graviditet 0..1 SKSkode char nn [res.tobakgrav] nej IF Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN RDA26 højde før graviditet 0..1 cm integer nnn >= 50; <220 nej IF Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN RDA27 vægt før graviditet 0..1 kg integer nnn >= 30 nej Vejledning LPR3 v 1.0d bilag 1a RI-specs.xlsx side 4/11

5 RI-spec RAA03 Fødselsanmeldelse barn (nyfødt) delay for komplet RI: efter afslutning af kontakt med diagnose 7 dage inkomplet RI påkrævet: NEJ betingelse Diagnose.Aktionsdiagnose.kode IN kodeliste[diag.foedbarn] kodeliste[resindb.] tekst data interval RDA31 fødselspunkt 1 datotid nej IF Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN RDA20 gestationsalder 0..1 SKSkode char [res.gestald] nej IF Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN RDA32 kuld 0..1 integer nn >= 1 nej IF vaerdi > 1 WHERE = {RDA32} AND RDA33 flernummer 0..1 SKSkode char [res.flernr] nej Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN IF Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN RDA34 fosterpræsentation 0..1 SKSkode char [res.praesent] nej IF Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN RDA35 apgar integer nn >=0; <=10 nej IF Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN RDA36 hovedomfang 0..1 cm integer nn >=10; <100 nej IF Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN RDA37 abdominalomfang 0..1 cm integer nn >=10; <100 nej IF Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN RDA38 placentavægt 0..1 g integer nnnn >=100; <4000 nej IF Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN RDA39 fødselsvægt 0..1 g integer nnnn >=100; <=9999 nej IF Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN RDA40 fødselslængde 0..1 cm integer nn >10; <100 nej IF Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN RDA41 fødested 0..1 SKSkode char [res.foedested] nej RDA42 overførsel 0..1 SKSkode char [res.overfoert] nej ZZ4232A ph fra navlesnorsarterie 0..1 ph real n,nn >5,00; <9,00 nej ZZ4232V ph fra navlesnorsvene 0..1 ph real n,nn >5,00; <9,00 nej ZZ4229A base-excess fra navlesnorsarterie 0..1 mmol/l real (-)nn,n > -20,0; < 10 nej ZZ4229V base-excess fra navlesnorsvene 0..1 mmol/l real (-)nn,n > -20,0; < 10 nej Vejledning LPR3 v 1.0d bilag 1a RI-specs.xlsx side 5/11

6 RI-spec RAA04 Abortoplysninger delay for komplet RI: efter afslutning af kontakt med diagnose 7 dage inkomplet RI påkrævet: NEJ betingelse IF (Diagnose.kode IN [diag.abort.samraad.suba] OR Diagnose.kode IN [diag.abort.samraad.subb] ) AND Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN IF Diagnose.kode IN [diag.abort.samraad.subb] THEN vaerdi IN [res.samraad.subb] IF Diagnose.kode IN [diag.abort.samraad.suba] THEN vaerdi IN [res.samraad.suba] IF Diagnose.kode IN [diag.abort.samraad.subc] AND Not Null(vaerdi) THEN vaerdi IN [res.samraad.subc] tekst data interval RDA51 samrådstilladelse 0..1 SKSkode char [res.samraad] nej IF Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN RDA20 gestationsalder 0..1 SKSkode char [res.gestald] nej IF Diagnose.kode IN [diag.abort.prov] AND vaerdi IN [res.gestald.provabort] WHERE = {RDA20} AND Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN IF Diagnose.kode IN [diag.abort.spon] AND vaerdi IN [res.gestald.spontabort] WHERE = {RDA20} AND Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN RDA52 misdannelsesoplysning 0..1 SKSkode char [res.misdann] nej IF vaerdi IN [res.misdann.suba] WHERE = {RDA52} AND Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN Diagnose.kode IN kodeliste[diag.abort] kodeliste[resindb.] RDA53 misdannelsesdiagnose 0..* SKSkode char [diag.misdann] nej Vejledning LPR3 v 1.0d bilag 1a RI-specs.xlsx side 6/11

7 RI-spec RAA05 Skadeindberetning delay for komplet RI: efter afslutning af kontakt med kontaktårsag 3 dage inkomplet RI påkrævet: NEJ betingelse tekst data interval RDA60 skadepunkt 1 datotid nej IF Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN RDA61 skademekanisme 0..1 SKSkode char [res.skademek] nej IF Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN RDA62 skadested 0..1 SKSkode char [res.skadested] nej IF Kontaktaarsag.kode IN [admin.kontaarsag.skade.suba] AND RDA63 aktivitet 0..1 SKSkode char [res.skadeakt] nej Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN IF Kontaktaarsag.kode IN [admin.kontaarsag.skade.subb] AND vaerdi IN [res.skadeakt.transp] WHERE = {RDA63} AND Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN RDA64 transportform for tilskadekomne 0..1 SKSkode char [res.tfskadede] nej IF Kontaktaarsag.kode IN [admin.kontaarsag.skade.subb] AND vaerdi IN [res.skadeakt.transp] WHERE = {RDA63} AND Resultatindberetning. IN [resindb..suba] THEN Kontakt <- Kontaktårsag IN kodeliste[admin.kontaarsag.skade] AND Kontakt. IN kodeliste[adm.kont.fysfr] AND Kontakt.prioritet IN kodeliste[admin.prioritet.akut] kodeliste[resindb.] RDA65 transportform for modpart 0..1 SKSkode char [res.tfmodpart] nej RDA66 trafikantrolle for tilskadekomne 0..1 SKSkode char [res.trafikrolle] nej RDA67 uheldssituation 0..1 SKSkode char [res.uheldsituation] nej RDA68 branche 0..1 SKSkode char [res.branche] nej RDA69 modpart ved vold 0..1 SKSkode char [res.modpvold] nej RDA70 sportsaktivitet 0..1 SKSkode char [res.sport] nej RDA71 anvendt sikkerhedsudstyr 0..1 SKSkode char [res.sikkuds] nej RDA72 X-koordinat 0..1 integer nnnnnnn >= ; nej <= RDA73 Y-koordinat 0..1 integer nnnnnnn >= ; <= nej RDA74 X,Y-præcision 0..1 SKSkode [res.stedpraec] nej RDA75 UTM-zone 0..1 integer nn {32 33} nej RDA76 produkt 0..* SKSkode char [res.skadeprod] nej Vejledning LPR3 v 1.0d bilag 1a RI-specs.xlsx side 7/11

8 RI-spec RAA06 Resultat af neonatal hørescreening delay for komplet RI: startpunkt for procedure 0 dage inkomplet RI påkrævet: NEJ betingelse Procedure.kode IN [proc.hoerescreen] kodeliste[resindb..suba] tekst data interval RDA80 hoerescreen 1 SKSkode char [res.hoerescreen] nej Vejledning LPR3 v 1.0d bilag 1a RI-specs.xlsx side 8/11

9 RI-spec RAA07 Beslutning vedrørende personligt alarm og pejlesystem delay for komplet RI: startpunkt for procedure 0 dage inkomplet RI påkrævet: NEJ betingelse IF vaerdi IN [res.inhabbeslutning.suba] WHERE = {RDA93} THEN Procedure.kode IN [proc.inhabil.suba] kodeliste[resindb..suba] tekst data interval RDA91 begrundelse for indgreb 1 SKSkode char [res.inhabbegrundelse] nej RDA92 samtykke 1 SKSkode char [res.inhabsamtykke] nej RDA93 beslutning 1 SKSkode char [res.inhabbeslutning] nej RDA94 overlæges stillingtagen 0..1 SKSkode char [res.inhabstilling] nej Vejledning LPR3 v 1.0d bilag 1a RI-specs.xlsx side 9/11

10 RI-spec RAA08 Implantatregisteret delay for komplet RI: startpunkt for procedure 0 dage inkomplet RI påkrævet: NEJ betingelse Procedure.kode IN [proc.implantat] kodeliste[resindb..suba] tekst data interval RDB01 EAN-kode 1 EAN n{13} nej endnu ikke fastlagt batchlotnummer nej endnu ikke fastlagt serienummer nej endnu ikke fastlagt produktionsdato endnu ikke fastlagt udløbsdato endnu ikke fastlagt antal endnu ikke fastlagt sideangivelse nej Vejledning LPR3 v 1.0d bilag 1a RI-specs.xlsx side 10/11

11 RI-spec RAA09 Kirurgiske komplikationsoplysninger delay for komplet RI: efter afslutning af kontakt med procedure 3 dage inkomplet RI påkrævet: NEJ betingelse Procedure.kode IN [proc.opr.komplikat] kodeliste[resindb..suba] tekst data interval RDA85 Clavien 1 SKSkode char [res.clavien] nej Vejledning LPR3 v 1.0d bilag 1a RI-specs.xlsx side 11/11

Vejledning LPR3 v 1.0d bilag 2 SKS-kodelister august 2017.xlsx side 1/6

Vejledning LPR3 v 1.0d bilag 2 SKS-kodelister august 2017.xlsx side 1/6 BILAG 2 LPR3 liste over navngivne SKS-kodelister [ ] firkantede parenteser anvendes i LPR3-dokumentationen for SKS-kodelister, subsets af SKS og andre udfaldsrum, der er SKS-klassificeret. De angivne koder

Læs mere

administrative koder, der kan anvendes i indberetningen abstrakt klasse. Omfatter krav (skal) / ikke krav (kan)

administrative koder, der kan anvendes i indberetningen abstrakt klasse. Omfatter krav (skal) / ikke krav (kan) BILAG 2 LPR3 liste over navngivne SKS-kodelister v. 11-01-2017 [ ] firkantede parenteser anvendes i LPR3-dokumentationen for SKS-kodelister, subsets af SKS og andre udfaldsrum, der er SKS-klassificeret.

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011

FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011 FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB J.nr.: 4000-V1248-10 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Skaderegistrering ny kontaktårsagskode...3

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2014 FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB Dato 17. december 2013 J.nr.: 4000-V2213-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB. Dato 16. december 2014. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB. Dato 16. december 2014. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2015 FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB Dato 16. december 2014 J.nr.: 4000-V2102-14 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej

Læs mere

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER Datadefinitioner Version 4 Maj 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. OMFATTEDE ENHEDER... 3 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 3 4. DATADEFINITIONER I

Læs mere

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk Indberetning Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk indberetning Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright:

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2013 FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB J.nr.: 4000-V0033-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2 DK-8200 Århus N Side

Læs mere

Vejledning. Skærmbilleder i FPAS (A-95) ved skade registrering fra 01.01. 08 Ny version september 2010 (stedfæstelse på kort)se side 6

Vejledning. Skærmbilleder i FPAS (A-95) ved skade registrering fra 01.01. 08 Ny version september 2010 (stedfæstelse på kort)se side 6 Afdeling: Ortopædkirurgisk Afdeling O/Skadestue/Modtagelsen Udarbejdet af: Charlotte Gram Jens Lauritsen og Anni Ellegaard Hansen Journal nr.: E-mail: charlotte.gram@ouh.regionsyddanmark.dk anni.ellegaard.hansen@ouh.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Registreringsvejledning vedr. Anvendelse af personlige alarmog pejlesystemer og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

Registreringsvejledning vedr. Anvendelse af personlige alarmog pejlesystemer og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Registreringsvejledning vedr. Anvendelse af personlige alarmog pejlesystemer og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Gældende fra 5. september 2016 Fra 1. august 2016 træder lovforslag L121 Lov om ændring

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) Version: 1.1

VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) Version: 1.1 VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) 2018 Version: 1.1 vejledning til indberetning til LPR3 (v: 1.1) Forord Vejledning til indberetning til Landspatientregisteret (LPR3) erstatter

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) Version: 1.0.d Dato:

VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) Version: 1.0.d Dato: VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) 2018 Version: 1.0.d Dato: 04-08-2017 Forord I forbindelse med overgang fra LPR2 til LPR3 vil Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter,

Læs mere

Nyt Landspatientregister introduktion til LPR3. Karen Marie Lyng, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen

Nyt Landspatientregister introduktion til LPR3. Karen Marie Lyng, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Nyt Landspatientregister introduktion til LPR3 Karen Marie Lyng, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Landspatientregistret (LPR) Har eksisteret siden 1977 Har været elektronisk siden 1994 Der er senest

Læs mere

MiniPas. Beskrivelse af MiniPas. I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas.

MiniPas. Beskrivelse af MiniPas. I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas. - Diagnoser Beskrivelse af MiniPas I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas. Der er følgende beskrivelser: Opdeling af skemaet Oprettelse af ny patientkontakt

Læs mere

VisualDRG brugermanual

VisualDRG brugermanual VisualDRG brugermanual VisualDRG er en grafisk fremstilling af grupperingslogikken der bliver brugt i forbindelse med finansiering af sundhedsvæsnet, herunder mellemregional afregning og kommunal medfinansiering.

Læs mere

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret November 2011 Disposition Historik Metode for produktion af CAR Cancerregistrering Automatiseret kodning Manuel kodning / Validering

Læs mere

OPUS Arbejdsplads. Knappen Godkend er fjernet i den nye løsning. KMD-profilen GODE_KORRESP_AUTO_GODKEND skal sættes til JA.

OPUS Arbejdsplads. Knappen Godkend er fjernet i den nye løsning. KMD-profilen GODE_KORRESP_AUTO_GODKEND skal sættes til JA. - GS!ÅBEN INDHOLD OPUS Arbejdsplads Afhængighed mellem korrespondancebrevet og kuverten Modul til nyfødte Omvisitere henvisning med bilag til eksterne sygehuse Validering af oprettelse af A-kontakt Indberetning

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 Den 22. december 2009 J.nr.: 4000-V1074-09 CSC Scandihealth A/S P.O.

Læs mere

OPUS Journal. Anæstesi. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL

OPUS Journal. Anæstesi. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL Nr. 1 februar 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Journal Obstetrik Diabetes Pædiatri Vi udsender hermed Nyhedsbrev nr. 1 i 2004, der omhandler ændringer i OPUS Journal, OPUS Obstetrik,

Læs mere

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Side 1 Vejledning til Canceranmeldelse via MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Med skæringsdato 1. januar 2004 er blanketbåren anmeldelse af kræft til Cancerregisteret

Læs mere

Opus Journal. Strukturreform. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Personoplysninger. Recept

Opus Journal. Strukturreform. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Personoplysninger. Recept Nr. 2 December 2006 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Journal Obstetrik Diabetes Vi udsender hermed Nyhedsbrev nr. 2 i 2006, der omhandler ændringer i OPUS Journal, OPUS Obstetrik

Læs mere

OPUS Journal. Kontinuation. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Filtrering af notater. Samspil med Anæstesi

OPUS Journal. Kontinuation. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Filtrering af notater. Samspil med Anæstesi Nr. 1 marts 2007 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Ændringer i OPUS Journal Ændringer i OPUS Obstetrik Ændringer i OPUS Diabetes Vi udsender hermed nyhedsbrev nr. 1 i 2007, der omhandler

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 9. december 2015

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 9. december 2015 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 9. december 2015 Indhold 1. PAS generelt...2 1.1 LPR fejl 608...2 1.2 LPR fejl 177...2 1.3 LPR fejl 385...2 1.4 AFL Listen (ikke udførte procedure)...2 2. HE - Henvisning...3

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 Den 13. november 2009 J.nr.: 4000-V1074-09 CSC Scandihealth A/S P.O.

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas. Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas

Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas. Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas Februar 2016 Kolofon Titel: Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER

VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER Koncern IT Anvendelse og udvikling VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER Systemændringerne gælder pr. for: PAS... 2 Vis belægningsmelding (IN,VBL)... 2 Patientfrekvens med orlov I05... 2 Validering på ny tillægskode

Læs mere

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat.

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Indberetningsprocessen består af følgende trin: 1. Brugeren logger på med NemId medarbejdersignatur.

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3)

VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) 2018 Version: 1.0 Dato: 23-01-2017 Forord I forbindelse med overgang fra LPR2 til LPR3 vil Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter,

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 XML Schema... 4 Beskrivelse... 5 Skema1... 5 Appendix A Revisioner... 9 2 Introduktion Dette

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. maj 2016

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. maj 2016 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 11. maj 2016 Indhold 1. PAS generelt... 2 1.1 Cancerregistrering Urologien... 2 1.2 Tillægskoder ZPP*... 2 2. HE - Henvisning... 2 2.1 Ventestatus VAS (15) uden sygehus/afdelingskode

Læs mere

Neuropædiater protokol Udgave 091001

Neuropædiater protokol Udgave 091001 Opfølgningsprogram for cerebral parese Neuropædiater protokol Udgave 091001 Cpr. nr. - Efternavn Fornavn Dato for vurdering Vurdering er udført af Titel: (år måned dag) Pædiatrisk afd. på (Fornavn Efternavn)

Læs mere

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat.

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Indberetningsprocessen består af følgende trin: 1. Brugeren logger på med NemId medarbejdersignatur.

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

Palliativ Database. datasæt og rapporteringsindhold

Palliativ Database. datasæt og rapporteringsindhold Palliativ Database Specifikation af Palliativdatabases indikatorer, datasæt og rapporteringsindhold 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION... 4 2 PATIENTFORLØBETS REGISTRERINGER... 5 3 DATAFLOW FRA INDDATA

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

.. Til afbureaukratisering af sundhedsvæsnet

.. Til afbureaukratisering af sundhedsvæsnet Sundheds-it-systemer systemer som strategisk løftestang... Til afbureaukratisering af sundhedsvæsnet Agenda Side 2 Godmorgen! Kortlægningsinitiativer det seneste år Initiativet Bedre dokumentation Formål

Læs mere

Vejledning. Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem. Indberetning af Genoptræning efter Sundhedsloven 140

Vejledning. Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem. Indberetning af Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Vejledning Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem Indberetning af Genoptræning efter Sundhedsloven 140 version 1.0 December 2006 Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem vejledning

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 2002 (foreløbig opgørelse) 2003:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Der gøres opmærksom på at informationerne vedr. ændringer i grupperingen offentliggøres på hjemmesiden, dog uden mail og telefonnummer.

Der gøres opmærksom på at informationerne vedr. ændringer i grupperingen offentliggøres på hjemmesiden, dog uden mail og telefonnummer. Oprettelse af ny gruppe i DkDRG-systemet. Sendes til Kliniskvalidering@ssi.dk Der gøres opmærksom på at informationerne vedr. ændringer i grupperingen offentliggøres på hjemmesiden, dog uden mail og telefonnummer.

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Vejledning i diagnose kodning

Vejledning i diagnose kodning Vejledning i diagnose kodning MyClinic understøtter parallelt forskellige standarder for diagnosekodning, og herunder mapning mellem disse. Pt. understøttes: ICD10 (/ICD9). UN, International Classification

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Teknisk del 2013 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 22. udgave af Rapport nr. 6, 2012 Fællesindhold 2013 / Teknisk del Forfatter:

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Side 1 af 5 REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Skemaet skal udfyldes én gang om året for alle diabetespatienter med følgende diagnosekoder: E10.0 E10.9 Insulinkrævende sukkersyge

Læs mere

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Lone Krebs DSOG sarbejdsgruppe for obstetrisk kvalitet Obstetriske koder - monitoreing og Formål Der bruges meget tid på kodning Kan opgaven blive mere meningsfuld?

Læs mere

Kategori Variabelnavn i Analyseportal Datakilde Maternelle oplysninger CPR mor Astraia, LPR, DCCR, Fødselsregisteret

Kategori Variabelnavn i Analyseportal Datakilde Maternelle oplysninger CPR mor Astraia, LPR, DCCR, Fødselsregisteret Variabel-liste FØTOdatabasen Kategori Variabelnavn i Analyseportal Datakilde Maternelle oplysninger CPR mor, LPR, DCCR, Fødselsregisteret Fødselsdata CPR barn DCCR, Fødselsregisteret Maternelle oplysninger

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version 3.11 31. august 2015

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version 3.11 31. august 2015 BUP-ADHD-database Datadefinitioner Version 3.11 31. august 2015 Center for klinisk epidemiologi, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (KCEB-syd), OUH Datadefinitionerne er udarbejdet af Styregruppen

Læs mere

PAS HUSKESEDLER FØDSELS-SYSTEMET

PAS HUSKESEDLER FØDSELS-SYSTEMET PAS HUSKESEDLER FØDSELS-SYSTEMET ADGANG TIL PAS... 2 CPR-OPLYSNINGER... 3 INDLÆGGELSE TIL FØDSEL... 4 SUPPLERENDE INDLÆGGELSES OPL.... 6 AKTUEL/TIDL. GRAVIDITET... 7 INDGREB OG DIAGNOSER... 9 SUPPLERENDE

Læs mere

Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning

Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning Personaleinformation Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Forord Denne udgave af vejledning i diagnose- og procedurekodning er planlagt anvendt i det

Læs mere

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Version 1 November 2008 Webadr. Pr. 18.11.08: http://vej03.vd.dk/vis/vdaccreg/html/vd_acc.html Vejdirektoratet

Læs mere

Vejledning til GE 7.0.3

Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2010 Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER OG LANDBRUG... 2 INDBERETNINGSKATEGORI

Læs mere

Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til

Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til REGISTRERING Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til befolkningsregistrering, idet enkeltpersoner har kunnet identificeres via CPR personnummeret siden oprettelsen

Læs mere

Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen.

Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen. Kort vejledning til brugen af Afgrænset søgning AGN: Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen. Menupunktet: AGN Bestillingsbilledet:

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Bemærkninger/uplyst

Læs mere

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af Cancer

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af Cancer Elektronisk Indberetning Vejledning i indberetning af Cancer Indledning Denne vejledning beskriver hvorledes Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem benyttes ved indberetning af Cancer. De

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Specifikation af Søvnapnødatabasenss

Specifikation af Søvnapnødatabasenss Søvnapnø Database Specifikation af Søvnapnødatabasenss indikatorer, datasæt og rapporteringsindhold 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION... 4 2 PATIENTFORLØBETS REGISTRERINGER... 5 3 DATAFLOW FRA INDDATA

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 IVF2 XML Schema... 4 IVF2 Beskrivelse... 7 IVF2_Grundoplysninger... 7 IVF2_MedikamentelPreparat...

Læs mere

Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning

Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning Annoncering af skanningsopgave - Bilag D - Kravspecifikation Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-ogtjenesteydelser/annoncering-skanning-af-analoge-arkiver

Læs mere

Resumé Beskriver hvornår og hvordan der foretages patientidentifikation, herunder brug af patientarmbånd.

Resumé Beskriver hvornår og hvordan der foretages patientidentifikation, herunder brug af patientarmbånd. Faglig høring LEDELSESGODKENDELSE Dato: 08.02. 2013 Titel Patientidentifikation, regional retningslinje Tekstforfatter Peter Barner-Rasmussen Hans Henrik Bøttger Jeanette Finderup Solveig Gram Fagligt

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

SFI-model 20080508_1441

SFI-model 20080508_1441 1 af 6 08-05-2008 15:04 SFI-model 20080508_1441 Datatyper Datatyper SFI Overblik Regler Regler SA_Pakke SA 2 af 6 08-05-2008 15:04 SD_Pakke SD SR_Pakke SR WF_Pakke WF 3 af 6 08-05-2008 15:04 Dictionary

Læs mere

MEDLEMS- REGISTRERING

MEDLEMS- REGISTRERING MEDLEMS- REGISTRERING Medlemsskema Medlemsregistreringsskema udsendes op til opgørelsesdatoen således, at postmodtageren har skemaet på opgørelsesdagen. Med skemaet følger kode til indberetning via internettet.

Læs mere

Vægt angives i kilo med højst en decimal. F.eks. 75,5 (altså brug komma og ikke punktum). Kendes vægten ikke angives dette med 999 i feltet.

Vægt angives i kilo med højst en decimal. F.eks. 75,5 (altså brug komma og ikke punktum). Kendes vægten ikke angives dette med 999 i feltet. Type tilsyn Her angives typen af tilsyn. Udover anæstesiologisk tilsyn som skal udfyldes før en anæstesi er der angivet en række andre tilsyn som kan registreres. Disse andre tilsyn indgår ikke i en indikator.

Læs mere

Dage mellem levendefødte med NS-pH < 7,0

Dage mellem levendefødte med NS-pH < 7,0 6 Dage mellem levendefødte med NS-pH < 7,0 Resultatindikator, opgøres på afdelingsniveau. Antal dage mellem hver fødsel af levende barn med gestationsalder >= 24+0 uger og arteriel NS-pH < 7,0. Alle fødsler

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) Version: 1.0α (alfa)

VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) Version: 1.0α (alfa) VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) Version: 1.0α (alfa) Dato: 31-10-2016 Forord I forbindelse med overgang fra LPR2 til LPR3 vil Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter

Læs mere

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer I dette dokument kan du få et overblik over integration mellem det Fælles Bibliotekssystem og økonomi- og debitor-systemer. Desuden giver vi en status

Læs mere

Ændringer til indberetning til Landspatientregisteret

Ændringer til indberetning til Landspatientregisteret Ændringsoversigt Side 1 Ændringer til indberetning til Landspatientregisteret Hvert år kommer der ændringer til indberetning til Landspatientregisteret. Ændringerne findes i indledningen af Fællesindhold

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 20. udgave

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 20. udgave FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2011 20. udgave Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2011 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 20. udgave

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret - Planperioden 2013/2014 Juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til indberetning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. BEK nr 1333 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1703063 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BILAG 1.E Diverse retningslinjer

BILAG 1.E Diverse retningslinjer BILAG 1.E Diverse retningslinjer til FRITVALGSAFTALE OM HJEMMEPLEJE I AARHUS KOMMUNE mellem AARHUS KOMMUNE, MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG og LEVERANDØR Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. MAGTANVENDELSE...

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Exceptions i Delphi. Try except

Exceptions i Delphi. Try except Exceptions i Delphi Exceptions er en teknik til at fange fejl under programafviklingen. Ikke programmeringsfejl, men fejl der opstår i forskellige situationer, f.eks. en fil der mangler en fil der er skrivebeskyttet,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Vejledning til GE 7.2.4

Vejledning til GE 7.2.4 Vejledning til GE 7.2.4 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2011 Vejledning til GE 7.2.4 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER

Læs mere

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007 Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007 Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Rapport nr. 41

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog Revideret marts 2017

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog Revideret marts 2017 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Bemærkninger/uplyst 1 Præoperativ optimering Andelen af patienter der er set og vurderet af speciallæge eller af læge i hoveduddannelses

Læs mere

Den Nationale Børnedatabase

Den Nationale Børnedatabase FÆLLESINDHOLD FOR INDBERETNING 2017 Den Nationale Børnedatabase Indberetning til Den Nationale Børnedatabase Udgiver Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Design Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11

FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11 H FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

MANAGEMENT I FARESTALDEN

MANAGEMENT I FARESTALDEN MANAGEMENT I FARESTALDEN TANKER OMKRING FARINGSOVERVÅGNING SIKKER ANTISTOFFORSYNING BRUG AF MINDSTEAMMER OG KOLDE GRISE Flemming Thorup, Anlæg og Miljø Fagligt nyt Munkebjerg 27. September 2017 LFID-12-32671

Læs mere

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Registrering og indberetning efter servicelovens 125, 126 a, 127 og 128. Registrering og indberetning af magtanvendelser

Læs mere

Aktionsdiagnoser for nyfødte

Aktionsdiagnoser for nyfødte Aktionsdiagnoser for nyfødte Eksempler på børnediagnoser med uklare definitioner: Fødselskomplikation UNS med følger for nyfødt(dp039). Intrauterin hypoxi UNS (DP209). Hypertone veer med følger for nyfødt

Læs mere

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn.

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Teknisk oversigt over elementer i fødselsanmeldelsen Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Der anvendes XML. Denne version

Læs mere

Tak for sidst. Det var super hyggeligt at se så mange på Sandbjerg. Hermed et ganske kort nyhedsbrev med lidt opdatering og information på projektet.

Tak for sidst. Det var super hyggeligt at se så mange på Sandbjerg. Hermed et ganske kort nyhedsbrev med lidt opdatering og information på projektet. NYHEDSBREV FEB.08 Kære alle Tak for sidst. Det var super hyggeligt at se så mange på Sandbjerg. Hermed et ganske kort nyhedsbrev med lidt opdatering og information på projektet. Vi har nu fået hjemmesiden

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ

Læs mere