September Analyse af installationsbranchen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2013. Analyse af installationsbranchen."

Transkript

1 September 2013 Analyse af installationsbranchen.

2

3 Indhold Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital Faresignaler Analyse af geografiske forskelle Best practice Hvad gør branchens bedste Anbefalinger Baggrund for analysen Bilag Kontaktpersoner

4 Indledning 2012 var et krævende år, hvor de danske el- og vvs-installatører fortsat var pressede, men også har evnet at fortsætte den positive udvikling fra 2011, med stigende omsætning, indtjening og afkast. De slås dog stadig med en beskeden overskudsgrad der for 2012 ligger på 3,4. Det gennemsnitlige resultat pr. ansat er steget fra 29 t. kr. i 2011 til 35 t.kr. i Branchens bedring dækker dog over store forskelligheder i branchen. De 25% bedste virksomheder i branchen tjener 7 gange så meget pr. ansat som den øvrige del af branchen, og den dårligste fjerdedel af branchen giver underskud. De bedste 25% af virksomhederne i branchen kan i gennemsnit næsten fordoble investorernes investering på 2 år, mens den resterende del af branchen fortsat har problemer med at generere et afkast, som kan honorere investorernes risiko med et blot nogenlunde tilfredsstillende resultat. Branchen er således delt i to. En del virksomheder, som har været gode til at tilpasse sig de nye markedsvilkår og vinder terræn. Men der er også en række virksomheder, som enten ikke er lykkedes med at tilpasse sig markedsvilkårene og -mulighederne, eller som har oplevet store tab på enkelte kunder, og som derfor har tabt terræn. På baggrund af gennemlæsning af en række regnskaber er det vores vurdering, at det især er de virksomheder, som har deres primære virke i entreprisemarkedet, der igen i 2012 har haft det svært. Vi har i årets analyse kigget nærmere på den del af virksomhederne, som har tilpasset sig markedsforholdene, og som klarer sig godt. Det har vist, at det er de samme virksomheder, som år efter år tjener væsentligt over gennemsnittet. 70% af de virksomheder, som i 2012 lå i den bedste fjerdedel, har således gjort det i 2 ud af de seneste 3 år. Disse virksomheder genererer høje afkast år efter år og er karakteriseret ved, at de har en lavere pengebinding i deres virksomhed og har en markant bedre fortjeneste på det, de sælger end den øvrige del af branchen. Analysen peger dermed på, at branchen er præget af små marginer, og el- og vvs-virksomhederne er derfor stadige sårbare, men der er trods alt er gode muligheder for at tjene penge i branchen, hvis man forstår at drive sin installationsforretning rigtigt. Det er nogle af hovedkonklusionerne i årets installationsanalyse, som er udarbejdet af Deloitte. Analysen viser følgende overordnede resultater for installationsbranchens virksomheder: Indtjening Det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat steg fra 2011 til 2012 med 22%, så gennemsnittet endte på 35 t.kr. Vvs-virksomheder har historisk realiseret et marginalt bedre primært resultat pr. ansat end elinstallationsvirksomheder. Dette har ændret sig siden 2010, og nu realiserer elinstallatørerne et højere resultat pr. ansat end vvs-installatørerne, hvilket i 2012 særligt skyldes 2 store underskud blandt vvs-virksomhederne. Målt på det primære resultat pr. ansat er det i lighed med de foregående år de største virksomheder, der klarer sig dårligst. Vvs-virksomheder med over 100 ansatte havde igen i 2012 et gennemsnitligt underskud på 5 t.kr. pr. ansat. Det skyldes dog især markante underskud i to virksomheder. Andelen af underskudsgivende virksomheder faldt i 2012 med 7%-point fra 25% til 18%. 41% af virksomhederne med over 100 ansatte kom ud med underskud i Analyse af installationsbranchen

5 Resultat og omsætning Den gennemsnitlige omsætning pr. ansat i installationsbranchen steg med blot 1% fra 2011 til Fremgangen i omsætningen er især kommet i de større virksomheder med over 41 ansatte og kan primært henføres til vvs-virksomhederne. Den gennemsnitlige overskudsgrad for branchen er steget med 0,6%-point til 3,4% i 2012, som dog stadig er et meget lavt niveau for branchens indtjening. Pengebindinger udestående hos kunderne Debitorer pr. ansat er fortsat med at stige, så de i 2012 udgjorde 183 t.kr. pr ansat. I 2011 var niveauet på 172 t.kr. Den gennemsnitlige kredittid til debitorerne er steget fra ca. 56 til ca. 58 debitordage. Det vil sige, at branchen i gennemsnit næsten har 2 måneders arbejde til gode udover det arbejde, der endnu ikke er faktureret. Soliditet og afkast af investeret kapital Den gennemsnitlige soliditetsgrad for branchen udgjorde 31% i 2012, hvilket er 1%-point højere end i Niveauet for branchens gennemsnitlige soliditet må fortsat karakterises som højt. Mere end hver 5. virksomhed har dog fortsat en soliditetsgrad på under 15%. Især gruppen med mindre virksomheder er præget af mange virksomheder med en lav soliditetsgrad. Branchen realiserede i 2012 et gennemsnitligt afkast af investeret kapital på godt 12% mod knap 10% i Virksomhederne er således blevet lidt bedre til at forrente deres samlede investering i virksomheden. Selvom der fortsat er lang vej op til de 21%, som afkastet udgjorde i 2008, er der nu efterhånden også afstand til de 8%, som var afkastet i Andelen af virksomheder, som realiserede et afkast af investeret kapital på under 10%, faldt fra 47% i 2011 til 41% i Som i 2011 var andelen af virksomheder med et ikketilfredsstillende afkast også i 2012 højest blandt de største virksomheder. 68% af virksomhederne i gruppen med mere end 100 ansatte havde et afkast under 10% Dette er ligeledes en væsentlig forringelse i forhold til 2011, hvor kun 58% af de store virksomheder havde et afkast på under 10%. Hver 7. virksomhed har bekymrende regnskabstal med både en lav soliditet (lavere end 15%) og et afkast af investeret kapital på under 10%. Ca. 7% af de virksomheder, der i sidste års analyse havde bekymrende regnskabstal, er efterfølgende gået konkurs. De bedste virksomheder De 25% bedste af virksomhederne i analysen har et primært resultat pr. ansat, som i gennemsnit er 7 gange højere end hos de øvrige virksomheder. Det gennemsnitlige afkast af investeret kapital hos de 25% bedste virksomheder i branchen andrager 48% mod 7% for de øvrige virksomheder. De bedste i branchen har lavere kapitalbindinger end de øvrige virksomheder. Den investerede kapital i virksomheden er målt pr. ansat i gennemsnit 37% lavere blandt de 25% bedste virksomheder sammenholdt med den øvrige del af branchen. Nøgletallene viser, at de bedste virksomheder har et lavere vareforbrug end de øvrige virksomheder. God læselyst! Bo Odgaard Analyse af installationsbranchen 5

6 Indtjening Udviklingen i branchens indtjening er i denne regnskabsanalyse beregnet med udgangspunkt i virksomhedernes primære resultat før finansielle poster. Herved korrigeres der for den givne kapitalstruktur i de enkelte virksomheder. Ved at anvende primært resultat kan den nystartede virksomhed således sammenlignes med den velkonsoliderede virksomhed. Nøgletallene vil dog være påvirket af, i hvor høj grad bygninger og biler lejes eller ejes. Hvis en virksomhed lejer sine aktiver, vil den samlede lejeudgift reducere det primære resultat. Ejer virksomheden derimod selv sine aktiver, vil alene afskrivningerne reducere det primære resultat, mens renterne ikke vil påvirke det primære resultat Primært resultat pr. ansat (t.kr.) Det gennemsnitlige resultat pr. ansat er i 2012 steget med 22% i forhold til For den samlede installationsbranche udgør det gennemsnitlige resultat pr. ansat 35 t.kr. Det primære resultat pr. ansat er steget med 22% i forhold til året før og hele 55% siden bunden i Med et resultat på 35 t.kr. pr. ansat ligger branchen fortsat noget under niveauet fra 2008, hvor primært resultat pr. ansat havde sit maksimum på 57 t.kr. Virksomhederne er ved at have tilpasset sig de nye markedsvilkår og -muligheder til trods for det lave prisniveau og den fortsat hårde konkurrence. Branchen har nu i to år i træk vist fremgang, men der er stadig brug for stort fokus på effektiv drift og professionel ledelse. 6 Analyse af installationsbranchen

7 Primært resultat pr. ansat (t.kr.) Primært resultat, el Primært resultat, vvs Vvs-virksomhederne realiserede en indtjening på 30 t.kr. pr. ansat i 2012, mens elvirksomhederne realiserede en indtjening på 32 t.kr. pr. ansat. En række virksomheder deltager i både el- og vvs-segmenterne, herunder virksomheder, som både har trukket gennemsnittet for el og vvs ned. Elvirksomhederne realiserer igen i 2012 et bedre primært resultat pr. ansat end vvs-virksomhederne. Forskellen mellem de 2 delbrancher er dog i 2012 på blot 2 t.kr. pr. ansat. Før 2010 var det primære resultat pr. ansat i vvs-virksomhederne højere end i elvirksomhederne. Forskellen mellem delbrancherne har historisk skyldtes vvs-virksomhedernes større materialeandel, hvorimod der ikke har været betydelige forskelle i timesalgspriser for el- og vvsinstallatørvirksomheder. I 2012 skyldes det relativt højere resultat pr. ansat hos elvirksomhederne dog, særligt 2 store underskud blandt vvs-virksomhederne. Ses der bort fra disse 2 store underskud, ligger resultatet pr. ansat for de 2 delbrancher på samme niveau. Også i 2012 oplyser flere af virksomhederne i analysen i de aflagte regnskaber, at der er foretaget omstruktureringer, omkostningsreduktioner og andre tiltag for at tilpasse virksomhederne til de nuværende markedsforhold. Analyse af installationsbranchen 7

8 90 70 Primært resultat pr. ansat for vvs (t.kr.) Virksomheder med 1-4 ansatte Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Vvs-virksomhederne med mindre end 40 ansatte oplever i alle grupper markante forbedringer i resultatet pr. ansat. Gruppen med ansatte har derimod haft en mindre tilbagegang, mens gruppen med mere end 100 ansatte har oplevet forbedringer, men genererer fortsat et underskud, der i 2012 er 6 t.kr. pr. ansat. Fortsat markant fremgang hos de små Vvs-virksomheder med færre end 5 ansatte realiserede igen i 2012 en markant fremgang i det primære resultat pr. ansat og er for tredje år i træk den virksomhedsstørrelse, der har det højeste resultat pr. ansat i branchen. Også gruppen af virksomheder med ansatte realiserede i 2012 en markant forbedring i resultat pr. ansat. Til gengæld er resultatforbedringen mindre for virksomhederne med mellem 5-10 ansatte. Gruppen med virksomheder med ansatte realiserede som den eneste gruppe tilbagegang i Virksomhederne med over 100 ansatte forbedrede i 2012 resultatet pr. ansat, men har fortsat et gennemsnitligt underskud på 6 t.kr. pr. ansat, hvilket dog igen i 2012 er præget af to virksomheders meget store underskud. Ser man bort fra disse to virksomheder, så realiserede gruppen et gennemsnitligt overskud pr. ansat på 19 t.kr., hvilket dog fortsat er det laveste resultat pr. ansat af alle grupperne. Det er værd at bemærke, at virksomheder med mere end 100 ansatte har det laveste primære resultat pr. ansat i hele den femårige analyseperiode. 8 Analyse af installationsbranchen

9 Primært resultat pr. ansat for el (t.kr.) Virksomheder med 1-4 ansatte Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Alle grupper af elvirksomheder på nær grupperne med og over 100 ansatte realiserer en markant forbedring i det primære resultat pr. ansat i forhold til i Det gennemsnitlige resultat for virksomheder med 5-10 ansatte stiger 65% i forhold til i 2011, mens indtjeningen for gruppen med 1-4 ansatte er steget med 44%. De mindste virksomheder realiserer igen i 2012 den største stigning i primært resultat pr. ansat. Grupperne med virksomheder med over 100 ansatte realiserer det laveste resultat pr. medarbejder, som i 2012 kun udgør 10% af resultatet pr. ansat for virksomhederne med under 5 ansatte. Begge grupper med under 10 ansatte realiserer i 2012 et resultat, som overstiger rekordåret Elvirksomheder med under 10 ansatte havde i 2012 den største fremgang i det primære resultat pr. ansat med en stigning på 65% til 65 t.kr. pr. ansat for gruppen 5-10 ansatte. Virksomhederne med over 100 ansatte har branchens laveste gennemsnitlige resultat pr. ansat med 7 t.kr. Resultatet pr. ansat kan være påvirket af salget af solcelleanlæg, som i 2012 steg eksplosivt. Segmentet solcelleanlæg har fyldt relativt mere hos en række af de mindre elvirksomheder end hos de større i forhold til deres øvrige aktiviteter. Solcellesalget udgjorde i 2012 ca. 8-10% af delbranchens samlede omsætning. At de mindste virksomheder har det højeste resultat pr. ansat, kan til dels skyldes, at lønningerne i de mindste virksomheder i højere grad tilpasses de svære markedsforhold ved regulering i ejerens egen aflønning, for fortsat at sikre overskud i virksomheden. Vi kan dog ikke på baggrund af regnskabstallene udtale os om omfanget heraf. Det høje resultat pr. ansat hos de mindste virksomheder kan endvidere tilskrives, at de mindste virksomheder generelt er mere tilpasningsdygtige end de større virksomheder også pga. opgavetyperne. Gennem de svære år i har de små virksomheder derfor haft nemmere ved at omstille sig til de muligheder, der måtte være i markedet. Analyse af installationsbranchen 9

10 Stigende forskelle mellem virksomhederne For at finde en forklaring på forskellene i niveauet og udviklingen i indtjeningen er det undersøgt, hvor stor en andel af virksomhederne i de enkelte grupper, der har givet underskud i de enkelte år. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel af virksomheder med underskud Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Virksomheder med ansatte Gennemsnit 18% af installatørvirksomhederne var underskudsgivende i 2012, hvilket er et væsentligt fald i forhold til 2011, hvor 25% af virksomhederne gav underskud. Hele 57% af virksomhederne har haft underskud i mindst 1 år af de seneste 3 år. Andelen af virksomheder med over 100 ansatte, som giver underskud, er steget til hele 41%. For andet år i træk er andelen af virksomheder med underskud faldende. 18% af virksomhederne i branchen havde underskud i 2012, hvilket er et fald på hele 7%-point i forhold til i Værst så det igen i 2012 ud for gruppen med over 100 ansatte, hvor andelen af virksomheder med underskud steg til 41% (9 ud af 22 virksomheder) imod 38% i 2012 og 0% tilbage i Denne gruppe af virksomheder er meget orienteret mod entreprisemarkedet, hvor der fortsat er stor priskonkurrence. 57% af virksomhederne har haft underskud inden for de seneste tre år, hvilket er et mindre fald i forhold til sidste år, hvor 60% havde haft underskud i et af de seneste tre år. 7% af virksomhederne har haft underskud i de seneste tre år, hvilket ligeledes er et mindre fald i forhold til 2011, hvor 9% af virksomhederne havde haft underskud i de seneste tre år. Faldet i andelen af underskudsgivende virksomheder kan være et udtryk for, at flere virksomheder nu har tilpasset driften til det fortsat lave aktivitetsniveau i branchen. 10 Analyse af installationsbranchen

11 Andel af virksomheder med underskud 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Underskud i 2012 Underskud i 1 af seneste 3 år Underskud i alle de seneste 3 år Udviklingen i virksomheder, der har haft underskud i 1 af de 3 seneste år, er nu faldende, men er fortsat på et meget højt niveau. Ovenstående graf viser udviklingen i andelen af virksomheder med underskud i året, 1 af de seneste 3 år samt i 3 af de seneste 3 år. Udviklingen i virksomheder med underskud i 1 ud de seneste 3 år samt 3 af de seneste 3 år er nu faldende, hvilket indikerer, at vi stadig er i krævende tider, men også at der er kommet mere stabilitet i markedet. Analyse af installationsbranchen 11

12 Omsætning og overskudsgrad Vi har analyseret udviklingen i nogle omsætningsafhængige nøgletal for de ca. 130 virksomheder, som oplyser omsætning i årsrapporten, og har analyseret, om der er sammenhæng mellem omsætning og indtjening. Omsætning pr. ansat fortæller noget om branchens effektivitet og evne til produktivitet Omsætning pr. ansat (t.kr.) Gennemsnit, el Gennemsnit, vvs Den gennemsnitlige omsætning pr. ansat udgjorde t.kr. for vvs-virksomheder og t.kr. for elvirksomheder i Den gennemsnitlige omsætning pr. ansat i installationsbranchen er steget med 0,8% i forhold til I hele analyseperioden har omsætningen pr. ansat for vvs-virksomheder været større end omsætning pr. ansat for elvirksomheder. Omsætning pr. ansat fortæller noget om branchens effektivitet og produktivitet. Gennemsnitlig omsætning pr. ansat udgjorde t.kr. for vvs-virksomheder og kr. for elvirksomheder i 2012 mod henholdsvis t.kr. og t.kr. i 2011, svarende til en stigning på 3,7% for vvs-virksomheder og et fald på 0,4% for elvirksomheder. Det ses også af ovenstående graf, at omsætningen pr. ansat for vvs-virksomheder har været større end omsætning pr. ansat for elvirksomheder i hele analyseperioden, hvilket blandt andet skyldes, at vvs-virksomheder ofte har en højere materialeandel i deres arbejdsopgaver. 12 Analyse af installationsbranchen

13 Omsætning pr. ansat (t.kr.) Virksomheder med 5-40 ansatte, el Virksomheder med > 41 ansatte, el Virksomheder med 5-40 ansatte, vvs Virksomheder med > 41 ansatte, vvs De største virksomheder i såvel vvs-branchen som elbranchen har i hele analyseperioden det højeste omsætningsniveau pr. ansat. I vvs-virksomhederne har omsætningen pr. ansat været højere end i elvirksomhederne i hele analyse-perioden. Det hænger blandt andet sammen med, at vvs-virksomheder ofte har en højere materialeandel i deres projekter/entrepriser og opgaver. I ovenstående figur er der lavet en analyse af omsætningen pr. ansat efter hvilken størrelse, virksomheden har. Nøgletal for omsætning er beregnet med udgangspunkt i færre virksomheder end de andre nøgletal i denne analyse, hvorfor virksomheder med 5-40 ansatte er medtaget samlet. Omsætningen pr. ansat for de største virksomheder udgør t.kr. for vvs-virksomheder og t.kr. for elvirksomheder, mens den udgjorde henholdsvis 958 t.kr. og 794 kr. for de mindre virksomheder. De store virksomheder har en højere omsætning pr. ansat, fordi de ofte har en højere andel af større entreprisekontrakter med en større mængde af materialer i deres opgaveportefølje. De mindre virksomheder har derimod forholdsvis flere serviceopgaver. Det ses af ovenstående graf, at de største virksomheder har et højere omsætningsniveau pr. ansat end de mindre. Analyse af installationsbranchen 13

14 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Overskudsgrad Virksomheder med 5-40 ansatte, el Virksomheder med ansatte, vvs Virksomheder med ansatte, el Virksomheder med > 100 ansatte Virksomheder med 5-40 ansatte, vvs Gennemsnit De små virksomheder realiserer generelt en højere overskudsgrad end de mellemste og større virksomheder. Den gennemsnitlige overskudsgrad i branchen steg i 2012 til 3,4%. Overskudsgraden i virksomhederne udtrykker indtjeningsevnen pr. omsætningskrone. Altså hvor meget, der er til fordeling mellem virksomhedens ejer og långivere, beregnet som resultatet af primær drift før renter og skat i procent af omsætningen. Den gennemsnitlige overskudgrad var i perioden fra 2008 til 2010 faldet fra 5,5% til 2,3%, men er nu steget til 3,4% i Branchen som helhed tjente således 3,4 øre før renter og skat af hver omsætningskrone, mens de 96,6 øre blev anvendt til vareforbrug, løn, faste omkostninger mv. Som det ses af grafen ovenfor, er der i 2012 større spredning mellem størrelsesgruppernes overskudsgrader, end der har været de seneste 5 år. Trods stigningen ligger de gennemsnitlige overskudsgrader fortsat lavt i forhold til 2008, men overskudsgradens gennemsnit på 3,4% dækker over store forskelle. Mens 20% af virksomhederne har decideret underskud, har mere end hver 5. virksomhed en overskudsgrad, der ligger over 8%. Ser man på virksomhedernes overskudsgrader fordelt på størrelse, er tendensen i hele perioden, at de mindre virksomheder har haft en højere overskudsgrad end de største. I 2012 realiserede virksomheder med 5-40 ansatte en overskudsgrad på henholdsvis 5,5% for vvs-virksomheder og 7,3% for elvirksomheder. Virksomheder med ansatte realiserede en overskudsgrad på henholdsvis 1,8% for vvs-virksomheder og 2,5% for elvirksomheder, mens virksomheder med mere end 100 ansatte realiserede en overskudsgrad på kun 0,4%. 14 Analyse af installationsbranchen

15 Branchens pengebinding I nærværende afsnit har vi nærmere vurderet branchens pengebinding. Nedenfor er udviklingen i debitorer pr. ansat analyseret. Debitorer pr. ansat (t.kr.) Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Virksomheder med ansatte Gennemsnit De gennemsnitlige debitorer pr. ansat i branchen er steget fra 172 t.kr. pr. ansat til 183 t.kr. pr. ansat, hvilket svarer til en stigning på 7%. Et kendetegn ved de nye markedsvilkår er, at det er blevet vanskeligere for installatørerne at hente deres udeståender hjem fra kunderne. Derfor udgør store udeståender hos debitorer en væsentlig risiko, som installationsvirksomhederne bør fokusere på at minimere. Virksomheder med flere end 40 ansatte havde således i 2012 debitorer for ca. 202 t.kr. pr. ansat, mens debitorer pr. ansat for virksomheder herefter falder proportionalt med antallet af ansatte i virksomhederne. Gennemsnittet for branchen udgør 183 t.kr. pr. ansat mod 172 t.kr. i Ændringen i de gennemsnitlige debitorer pr. ansat for branchen på 11 t.kr. pr. ansat svarer til en stigning på ca. 7%. Stigningen i 2012 kan formentlig primært henføres til, at virksomhederne er blevet bedre til at fakturere i bund pr. balancedagen, da igangværende arbejder pr. medarbejder, jf. senere, er faldet med 8 t.kr. pr. ansat. Virksomhederne i denne analyse har debitorer for mere end 6 mia.kr., og omregner man til installationsbranchens ca ansatte, svarer det til, at installationsbranchen samlet set havde et udestående hos kunderne på mere end 7 mia.kr. Analyse af installationsbranchen 15

16 Stigningen i debitorer pr. ansat modsvares ikke fuldt ud af stigningen i omsætningen pr. ansat. Mens omsætningen pr. ansat steg med ca. 1% fra 2011 til 2012, steg debitorerne pr. ansat mere. Dette indikerer, at installationsvirksomhederne har fået sværere ved at indkræve deres tilgodehavender eller har været nødsaget til at give debitorerne længere kredit. For at illustrere dette har vi beregnet gennemsnitlige debitordage Gennemsnitlige debitordage Virksomheder med 5-40 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Gennemsnit Branchen har målt på ultimotal gennemsnitlige debitordage på ca. 58 mod 56 dage i Branchen har, målt på ultimotal, gennemsnitlige debitordage på ca. 58 mod 56 dage i De 58 debitordage svarer til, at der på balancedagen er bundet næsten to måneders salg i debitorer efter korrektion af moms. 16 Analyse af installationsbranchen

17 Foruden pengebindingen i debitorer har virksomhederne også bundet likviditet i igangværende arbejder. Udviklingen i igangværende arbejder fordelt på grupperne illustreres i grafen her nedenfor. Igangværende abejder pr. ansat Gennemsnit Virksomheder med ansatte Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Virksomhederne har i gennemsnit bundet 42 t.kr. pr. ansat i igangværende arbejder De gennemsnitlige igangværende arbejder pr. ansat i branchen er faldet fra 50 t.kr. i 2011 til 42 t.kr. i Faldet er størst i gruppen af virksomheder med over 100 ansatte, som realiserer et fald i igangværende arbejder pr. ansat fra 60 t.kr. til 42 t.kr., svarende til 29%. Gruppen af virksomheder med ansatte har nu den højeste pengebinding i igangværende arbejder pr. ansat på 47 t.kr. Det væsentlige fald i igangværende arbejde kan enten indikere, at virksomhederne har flere korterevarende opgaver, eller at virksomhederne er blevet bedre til at fakturere løbende. De stigende debitorer pr. ansat indikerer dog, at der kan være tale om, at virksomhederne er blevet bedre til at fakturere i bund ved regnskabsafslutningen. Vi skal generelt anbefale, at der i virksomhederne er konstant fokus på hurtig fakturering, samt at virksomhedernes betalingsbetingelser overfor kunderne så vidt muligt afspejler virksomhedens betalingsbetingelser hos leverandørerne. Der har dog været en udvikling, hvor installatørerne oplever, at mange store virksomheder forsøger at diktere lange betalingsbetingelser, som vanskeliggør en reduktion af pengebindingen i debitorer. Analyse af installationsbranchen 17

18 Den samlede arbejdskapital er den del af virksomhedens aktiver, som påvirkes af den daglige drift. Arbejdskapitalen udtrykker den investering, der er i debitorer, igangværende arbejder for fremmed regning og varelagre, fratrukket rentefri kredit hos virksomhedernes leverandører Debitorer pr. ansat Varelager pr. ansat Kreditorer pr. ansat Arbejdskapital netto Igangværende arbejder pr. ansat Arbejdskapital for branchen (målt pr. ansat) Arbejdskapitalen pr. ansat er i 2012 faldet marginalt. Arbejdskapitalen pr. ansat faldt fra 2011 til 2012 fra 191 t.kr. til 189 t.kr., svarende til et fald på 1%. Faldet kan henføres til, at pengebindingen i igangværende arbejder er faldet, samt at virksomhederne har formået at finansiere stigningen i debitorer pr. ansat ved en tilsvarende stigning i kreditorerne, imens pengebindingen i varelagre er stort set uændret. 18 Analyse af installationsbranchen

19 Pengebindingerne i virksomhederne består også af virksomhedens anlægsaktiver. Størrelsen af anlægsaktiverne er mere vanskelig at påvirke løbende, men kan på lidt længere sigt nedbringes og nedbringe pengebindingen i virksomheden. Anlægsaktiver pr. ansat (t.kr.) Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte De største virksomheders anlægsaktiver pr. ansat er faldet, mens de mindste virksomheders anlægsaktiver pr. ansat er steget. Regnskabsanalysen viser gennem alle 5 år, at de mindste virksomheder har den største investering i anlægsaktiver pr. ansat. Virksomhederne med ansatte har i hele perioden den laveste pengebinding i anlægsaktiverne. Analyse af installationsbranchen 19

20 Virksomhedernes gennemsnitlige balancesum pr. ansat illustrerer (nedenstående figur) de samlede aktiver bundet i virksomheden Balancesum pr. ansat Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Balancesummen pr. ansat er steget for grupperne 5-10 og ansatte. Stigningen er størst i gruppen med virksomheder med mellem 5 og 10 ansatte, hvor balancesummen pr. ansat er steget med i gennemsnit 8%. De mindste virksomheder har i analyseperioden bortset fra i 2011 haft de største balancesummer pr. ansat, hvilket primært skyldes, at den gennemsnitlige investering i anlægsaktiver er større for disse virksomheder. I 2011 havde virksomhederne med flere end 100 ansatte dog den største balancesum pr. ansat, hvilket hovedsageligt dækkede over, at de største virksomheder nedbragte antallet af medarbejdere betragteligt. I 2012 er aktiviteten steget, og der er igen ansat flere medarbejdere, primært i de store virksomheder, hvorfor balancesummen pr. ansat i de store virksomheder igen er faldet. Virksomhederne med ansatte har realiseret en stigning på 7,7% i balancesummen pr. ansat, som skyldes deres stigende debitorer. 20 Analyse af installationsbranchen

21 Soliditet Soliditetsgrad 35% 33% 31% 29% 27% 25% 23% 21% Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Gennemsnit Den gennemsnitlige soliditetsgrad i installationsbranchen er tæt på uændret i forhold til i Soliditeten er steget i de fleste grupper, mens den er faldet i grupperne med 1-10 ansatte og Den gennemsnitlige soliditetsgrad for 2012 er stort set uændret i forhold til i Den gennemsnitlige soliditetsgrad er faldet for grupperne med henholdsvis 1-5 ansatte og ansatte. De øvrige grupper oplever fremgang i soliditeten i forhold til De store virksomheder havde inden krisen nogle år, hvor de realiserede stor fremgang i soliditeten, men må konstatere, at de lave resultater i de tidligere år har tæret på egenkapitalen, og virksomhederne i grupperne med over 40 ansatte ligger under de øvrige grupper med soliditetsgrader på omkring 28%, som dog stadig kun kan betegnes som tilfredsstillende. Såfremt virksomhederne ønsker at få stillet kredit til rådighed fra et pengeinstitut, er soliditetsgraden et af de væsentlige parametre i kreditvurderingen. Finanstilsynets holdning er, at en soliditetsgrad på over 20%, i sammenhæng med en række øvrige faktorer, vil kunne klassificere en virksomhed som en utvivlsom god debitor. Branchens forholdsvis konstante gennemsnitlige soliditetsgrad på omkring 31% indikerer derfor, at branchen er fornuftigt kapitaliseret. Dette understreges ligeledes af, at branchen også har været tilstrækkeligt kapitaliseret til at bibeholde den fornuftige soliditet gennem de magre år i Analyse af installationsbranchen 21

22 Vi har desuden undersøgt, hvor mange virksomheder der har en soliditetsgrad under 15%. 35% 30% 25% Andel af virksomheder med mindre end 15% soliditet 20% 15% 10% 5% 0% Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Gennemsnit 22% af installationsvirksomhederne har en soliditetsgrad under 15%. 22% af installationsvirksomhederne har i 2012 en soliditetsgrad på under 15%. Andelen ligger således på niveau med 2008, før krisen indtraf. Ser man nærmere på de virksomheder, som har en soliditetsgrad på under 15%, så er andelen størst for de mindre virksomheder. Gennem analyseperioden har 22-26% af virksomhederne haft en soliditetsgrad på under 15%. Disse virksomheder har således begrænset egenkapital at stå imod med og bør forøge deres egenkapital eller nedbringe deres forpligtelser, hvorved de bliver mere robuste ved eventuelle indtjeningsudsving. Knap en tredjedel af virksomhederne med en soliditetsgrad på under 15% havde negativ egenkapital ved udgangen af 2012, hvilket betyder, at der var mere gæld end den bogførte værdi af virksomhedernes samlede aktiver. Det finansielle eksistensgrundlag for virksomheder med negativ eller lav egenkapital bygger ofte på bankaftaler med personlig kautionsstillelse. I disse situationer har virksomhedsejeren reelt investeret mere end den bogførte egenkapital, hvilket er baggrunden for, at mange virksomheder med negativ egenkapital fortsat eksisterer. 22 Analyse af installationsbranchen

23 Afkast af investeret kapital Et andet nøgletal er virksomhedernes afkast i forhold til den faktisk investerede kapital i virksomhederne. Ved at sammenholde afkastet med den samlede investerede kapital tages der højde for forskelle i finansieringsstrukturen, herunder forskelle i soliditetsgrader. Det er således muligt at sammenligne gældstunge og egenkapitaltunge virksomheder. Den investerede kapital er opgjort som balancesum eksklusive likvide midler fratrukket rentefrie kreditter som leverandørgæld og hensatte forpligtelser. Afkastet er i analysen opgjort som resultat før renter plus eventuelle positive finansielle poster. Dette gøres ud fra en forudsætning om, at de positive finansielle poster blandt andet består af resultat fra tilknyttede virksomheder, som indgår i balancesummen. Afkast af investeret kapital 23% 20% 18% 15% 13% 10% 8% 5% 3% 0% Investeret kapital pr. ansat, el Investeret kapital pr. ansat, vvs Afkast af investeret kapital, el Afkast af investeret kapital, vvs Den investerede kapital pr. ansat er stort set uændret for både el- og vvs-virksomhederne, men det gennemsnitlige afkast i 2012 steget for hele installatørbranchen. Både el- og vvs-virksomheder har realiseret en stigning i afkast af investeret kapital fra 2011 til For vvs-virksomheder er afkastet steget fra 7,7% i 2011 til 10,5% i 2012 mens det for elvirksomheder er steget fra 10,0% til 11,9% Den positive udvikling skyldes en fremgang i resultatet sammenholdt med en uændret investerede kapital. Analyse af installationsbranchen 23

24 Ovenstående afkast har vi i den efterfølgende graf opdelt i forhold til virksomhedsstørrelse. 25% 20% Afkast af investeret kapital 15% 10% 5% 0% Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med mere end 100 ansatte realiserer igen i 2012 de laveste afkast af investeret kapital. Det gennemsnitlige afkast af investeret kapital i virksomheder med over 100 ansatte ligger i 2012 på 3% som i 2011, hvilket er det laveste i hele analyseperioden. Gruppen med virksomhederne med mellem 11 og 20 ansatte realiserer den største stigning i afkastet med en stigning fra 13,5% til 18%. Afkastet af investeret kapital er steget for alle grupper med op til 40 ansatte. Gruppen af virksomheder med flere end 100 ansatte er dog påvirket af to virksomheder, som har realiseret meget store underskud. Uden disse to virksomheder ville denne gruppe have realiseret et afkast af den investerede kapital på 7%, hvilket fortsat ville være markant lavere end de øvrige grupper. 24 Analyse af installationsbranchen

25 Investeret kapital pr. ansat Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Den investerede kapital pr. ansat har udviklet sig meget forskelligt grupperne imellem i De mindste virksomheder har nu igen den højeste investerede kapital pr. ansat. Den investerede kapital pr. ansat har i 4 af de 5 år i analysen været størst hos de mindste virksomheder i analysen. Kun i 2011 havde virksomhederne med over 100 ansatte en højere investeret kapital pr. ansat, hvilket primært kan tilskrives, at disse virksomheder i kriseårene foretog en væsentlig tilpasning af antallet af ansatte. Gruppen af virksomheder med ansatte realiserer det største fald i investeret kapital pr. ansat med et fald fra 325 t.kr. pr. ansat til 304 t.kr. pr. ansat. Virksomhederne med ansatte realiserer en stigning i den investerede kapital på 9% og har nu en investeret kapital pr. ansat på 325 t.kr. Analyse af installationsbranchen 25

26 Som udgangspunkt bør virksomheder som minimum realisere et afkast af den investerede kapital på 8-10%, da der både skal ske betaling for, hvad investeringen alternativt kunne indbringe andetsteds, og for den risiko, man som virksomhedsejer påtager sig. Set i det lys vil et afkast på den investerede kapital på under 5% være et utilfredsstillende resultat. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 34% 42% 58% 41% 48% 9% 9% 14% 12% 12% 11% 14% 12% 12% 11% 37% 43% 19% 33% 29% < 5% 5-10% 10-15% > 15% Afkast af investeret kapital Fordelingen af virksomhedernes afkast viser igen i år forbedringer i branchen i forhold til i 2011, men andelen af virksomheder med et afkast på under 10% er dog fortsat højt. Andelen af virksomheder, der realiserede et tilfredsstillende afkast i 2012 set i forhold til den investerede kapital, er betydeligt højere end i Andelen af virksomheder, der genererer et afkast på under 10%, er faldet med 6%-point. 48% af virksomhederne generer nu et afkast på over 15%. 26 Analyse af installationsbranchen

27 Afkast af investeret kapital (2012) Virksomheder med 5-10 ansatte 30% 12% 9% 49% Virksomheder med ansatte 19% 11% 16% 54% Virksomheder med ansatte 19% 16% 16% 49% Virksomheder med ansatte 27% 12% 17% 44% Virksomheder med < 100 ansatte 50% 18% 14% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% < 5% 5-10% 10-15% > 15% Andelen af virksomheder med afkast på mindre end 5% er fortsat størst blandt de største virksomheder. 68% af virksomhederne med over 100 ansatte genererer et ikke-tilstrækkelig afkast til deres investorerne for den risiko, de påtager sig (afkast på over 10%). I 2012 får halvdelen af investorerne i virksomheder med over 100 ansatte mindre end 5% i afkast af deres investering, hvilket må karakteriseres som stærkt utilfredsstillende. Ser man bort fra gruppen af virksomheder med over 100 ansatte, er andelen af virksomheder med et ikke-tilfredsstillende afkast på mellem 30% og 42%. Analyse af installationsbranchen 27

28 Faresignaler I afsnittet Afkast af investeret kapital blev det konstateret, at 42% af virksomhederne har et afkast på under 10%, hvilket er en stor andel. Som det fremgik af graferne i afsnittet Soliditet og likviditet, har 22% af virksomhederne en soliditetsgrad på under 15%. Det gør dem sårbare over for uforudsete forhold, især hvis deres indtjening på forhånd ikke er tilfredsstillende. Vi har nedenfor sammenholdt virksomhedernes indtjening med deres soliditetsgrad. Afkast på investeret kapital Højere end 10% Lavere end 10% Afkast på investeret kapital og soliditet Højere end 15% 50% 27% Soliditet Lavere end 15% 9% 14% 14% af installatørvirksomhederne har faretruende regnskabstal, da disse virksomheder både har en lav soliditet (lavere end 15%) og et afkast af investeret kapital under 10%. En sammenlignende analyse af nøgletallene "soliditet" og "afkast af investeret kapital" viser fire grupper af virksomheder. Den ene gruppe har en soliditet, der er højere end 15% og et afkast på over 10%. Disse virksomheders regnskaber er sunde. To andre grupper har enten en soliditet på under 15% men samtidig et afkast på over 10%, eller en soliditet på over 15%, men samtidig et afkast på under 10%. I disse regnskaber bør der være en række opmærksomhedspunkter. Regnskabsanalysen viser, at 14% af installationsvirksomhederne i 2012 realiserede et ikke-tilfredsstillende afkast samtidig med, at de samme virksomheder har en stor gældsandel. Af matrixen ovenfor ses endvidere, at 50% ikke har problemer med hverken indtjeningen eller størrelsen af egenkapitalen. I 2011 havde kun 42% både en tilfredsstillende indtjening og soliditet andelen er således steget med 8%-point, hvilket primært kan tilskrives branchens stigende afkast. Den sidste gruppe har både en soliditet på under 15% og samtidig et afkast på under 10%. Disse regnskaber kan beskrives som stærkt opmærksomhedskrævende eller decideret faretruende. 28 Analyse af installationsbranchen

29 Nedenstående graf viser udviklingen i de 4 kategorier. Udvikling i sammenhæng mellem afkast og soliditet 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Høj soliditet, højt afkast Høj soliditet, lavt afkast Højt afkast, lav soliditet Lav soldiditet, lavt afkast Den historiske udvikling viser tydelig bedring i branchen efter 2010, hvor andelen af virksomheder med højt afkast og højsoliditet var rekordlav. Grafen viser, at selvom der i 2012 næsten er ligeså lav en andel af virksomheder i farezonen som i 2008, så er der fortsat ikke helt så mange virksomheder med en høj soliditet og et højt afkast. Grafen viser dog, at branchen er i en god udvikling, hvor andelen af virksomheder med højt afkast og høj soliditet er stigende, og hvor andelen af virksomheder med lav soliditet og lavt afkast er faldet tilsvarende. Andelen af virksomheder i farezonen var i 2011 på 18%. Af de virksomheder, der sidste år lå i den faretruende zone, er 7% i dag enten under konkurs eller erklæret konkurs. For de virksomheder, der lå i farezonen sidste år, som tilmed havde negativ egenkapital, er 16% efterfølgende gået konkurs. For hele installationsbranchen var det alene ca. 1,8%, der gik konkurs i Virksomheder i farezonen kan derfor forvente, at kreditgivere stiller yderligere krav for, at finansieringen kan opretholdes, og det vil være vigtigt at arbejde mod en turn around. Analyse af installationsbranchen 29

30 Analyse af geografiske forskelle Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark For at reducere den statistiske usikkerhed er virksomheder med mere end 100 ansatte udeladt af analysen, da mange af disse virksomheder bl.a. opererer i større områder af Danmark og dermed ville skævvride analysen, og da der i nogle områder kun er få store virksomheder. Region Hovedstaden Region Sjælland 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Fordeling af resultater på regioner (5-100 ansatte) Primært resultat pr. ansat (t.kr.) Branchens gennemsnit Afkast af investeret kapital (%) Installatørerne i Region Nordjylland har det højeste resultat pr. ansat, mens afkastet er højest for installationsvirksomhederne i hovedstaden. Virksomhederne i Region Hovedstaden realiserede i 2012 det højeste afkast af investeret kapital med et afkast på 18%. Det højeste resultat pr. ansat tegner installationsvirksomhederne i Region Nordjylland sig for med et resultat pr. ansat på 53 t.kr. 30 Analyse af installationsbranchen

31 Primært resultat pr. ansat (t.kr.), fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Primært resultat pr. ansat har i 2012 været stigende i alle regioner. Den største stigning er i Region Nordjylland, hvor det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat er steget 65%. Ovenstående graf viser, at primært resultat pr. ansat var stigende i alle regioner. Det fremgår ligeledes, at Region Nordjylland realiserede det højeste primære resultat pr. ansat på 53 t.kr. Installationsvirksomhederne i Region Sjælland realiserer for 2. år i træk det laveste primære resultat pr. ansat. Analyse af installationsbranchen 31

32 Best practice Hvad gør branchens bedste Af de virksomheder, som målt på afkast af investeret kapital i 2012 lå blandt branchens 25% bedste, har 70% været blandt de bedste 25% i 2 ud af de sidste 3 år, og 39% har været det i alle de seneste 3 år. Ud fra en statistisk betragtning burde kun 43% have været blandt de bedste i 2 ud af de sidste 3 år, og kun 6,25% burde have været det i alle 3 år. Det ser dermed ud, som om branchens 25% bedste er meget stabile, men at der dog også løbende kommer nye virksomheder til, der evner at løfte deres resultatskabelse op på dette høje niveau. I det følgende afsnit har vi derfor forsøgt at belyse forskellene på branchens 25% bedste virksomheder og de øvrige i branchen Top 25% af branchen Øvrige Primært resultat pr. ansat (t.kr.) Det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat er mere end 7 gange højere for gruppen med de 25% bedste i branchen end hos de øvrige virksomheder. Væsentlig højere indtjening og afkast blandt de 25% bedste Grafen nedenfor viser primært resultat pr. ansat fordelt på de 25% bedst præsterende og de øvrige. Som det fremgår af grafen, præsterer de 25% bedste i branchen et primært resultat pr. ansat, som er mere end 7 gange højere end de øvrige virksomheder. Forskellen mellem de 25% bedste og de øvrige har været svagt stigende gennem de seneste 3 år i 2010 var forskellen mellem de 25% bedste i branchen og de øvrige således på 109 t.kr. pr. ansat, mens forskellen i 2012 var steget til 122 t.kr. pr. ansat. 32 Analyse af installationsbranchen

33 Primært resultat pr. ansat De 25% bedste og dårligste virksomheder samt de øvrige Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Top 25% af virksomhederne Øvrige 25% dårligste af virksomhederne Gennemsnit For samtlige grupper illustrerer grafen ovenfor, at de bedste 25% af virksomhederne tjener væsentligt mere end de resterende virksomheder pr. ansat. Ovenstående graf viser, at der i alle størrelsesgrupper er betydelig forskel mellem det primære resultat pr. ansat mellem de 25% bedst præsterende virksomheder og de øvrige. Den procentvise største forskel mellem de 25% bedste virksomheder og gruppens gennemsnit ligger i gruppen af virksomheder med over 100 ansatte, hvor det primære resultat pr. ansat for de 25% bedste er signifikant højere end det gennemsnitlige primære resultat i pr. ansat gruppen i øvrigt. I samtlige grupper giver de 25% dårligst præsterende virksomheder underskud. Afkast af investeret kapital 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Top 25% af virksomhederne Øvrige Det gennemsnitlige afkast af investeret kapital for branchens 25% bedste udgør i gennemsnit 48%, mens de øvrige virksomheders gennemsnitlige afkast af investeret kapital kun udgør 7%. Nøgletallet afkast af investeret kapital viser også store forskelle i installationsbranchen. De 25% bedst præsterende virksomheder målt på afkast af investeret kapital genererer et afkast, der er 6,8 gange højere end de resterende 75% af branchen. Afkastet af investeret kapital for de 25% bedste i branchen er på hele 48%, hvilket vil sige, at investorerne næsten kan fordoble deres investerede kapital på 2 år. I gruppen af øvrige virksomheder kan afkastet stort set alene dække finansieringsudgifterne. Analyse af installationsbranchen 33

34 Nedenfor har vi illustreret forskellen mellem de 25% bedst præsterende virksomheder i branchen, de 25% dårligst præsterende virksomheder og de øvrige, målt på afkast af investeret kapital. 60% 50% 40% 30% 20% Afkast af investeret kapital De 25% bedste, dårligste og de øvrige 10% 0% -10% -20% -30% Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Top 25% af virksomhederne Øvrige 25% dårligste af virksomhederne Gennemsnit De 25% bedste virksomheder målt på afkast af investeret kapital realiserer i alle grupper et afkast, som er højere end 25%. Forskellen i afkast af investeret kapital er mest udpræget i gruppen med virksomheder med mellem 5 og 10 ansatte, hvor de bedste 25% genererer et gennemsnitligt afkast på 55% af den investerede kapital, mens det gennemsnitlige afkast blot er på 16%. Hvad gør de bedste 25% bedre end de øvrige? For at undersøge, hvad det er, de 25% bedst præsterende virksomheder i branchen målt på afkast af investeret kapital gør bedre end de øvrige, har vi analyseret en række nøgletal, herunder en række nøgletal på virksomhedernes pengebinding Investeret kapital pr. ansat Top 25% af virksomhederne Øvrige De 25% bedste i branchen har markant mindre investeret kapital pr. ansat end de øvrige virksomheder i branchen. For de 25% bedste virksomheder i branchen udgør den investerede kapital pr. ansat 247 t.kr. i 2012 mod 339 t.kr. hos de øvrige virksomheder i branchen. Der er dermed i gennemsnit investeret 37% mindre kapital i de virksomheder, der ligger blandt de 25% bedste, end i de øvrige. 34 Analyse af installationsbranchen

35 Debitorer pr. ansat (t.kr.) Top 25% af branchen Øvrige De 25% bedste virksomheder i branchen og de øvrige har stort set lige høje pengebindinger i debitorer pr. ansat. De 25% bedste i branchen har 177 t.kr. i debitorer pr. ansat, mens de øvrige virksomheder har 179 t.kr. pr. ansat bundet i debitorer. Nedenstående graf viser sammensætningen af arbejdskapitalen for de 25% bedste og for de øvrige. Branchens 25% bedste er illustreret ved de optrukne linjer, mens de øvrige er vist ved stiplede linjer. Arbejdskapital for branchen (målt pr. ansat) 200,00 150,00 100,00 50,00 0, Top 25% - Debitorer pr. ansat Top 25% - Varelager pr. ansat Top 25% - Kreditorer pr. ansat Top 25% - Arbejdskapital netto Top 25% - Igangværende arbejder pr. ansat Øvrige De 25% bedste har en markant lavere arbejdskapital pr medarbejder end de øvrige virksomheder i branchen. De 25% bedste i branchen har en arbejdskapital på 164 t.kr. pr. ansat mod 194 t.kr. pr. ansat for de øvrige virksomheder. Der er således bundet 30 t.kr. mindre i virksomhedens drift pr. ansat hos de bedste 25% af virksomhederne i branchen. Den lavere arbejdskapital skyldes, at pengebindingen hos de bedste virksomheder er lavere på alle parametre af arbejdskapitalen. Pengebindingen i både debitorer, igangværende arbejder og varelager hos de 25% bedste ligger således under bindingen hos øvrige. Analyse af installationsbranchen 35

36 Anlægsaktiver pr. ansat (t.kr.) Top 25% af branchen Øvrige Investeringen i anlægsaktiverne pr. ansat hos de 25% bedste i branchen er på 58 t.kr. mod 97 t.kr. hos de øvrige virksomheder i branchen. De bedste 25% virksomheder i branchen har en investering i anlægsaktiver pr. ansat, som er 40% lavere end hos de øvrige virksomheder. Investeringen udgør for de bedste 25% virksomheder 58 t.kr. pr. ansat, mens den hos de øvrige virksomheder udgør 97 t.kr. Vi har endvidere analyseret en del på de 25% bedste virksomheders effektivitet målt på resultatopgørelsens poster Omsætning pr. ansat (t.kr.) Top 25% af branchen Øvrige De 25% bedste i branchen har en lavere omsætning pr. ansat end de øvrige. Omsætningen pr. ansat er alle 3 år lavere for de 25% bedste end hos de øvrige. I 2012 udgør omsætningen pr. ansat for de 25% bedste 972 t.kr. mod t.kr. hos de øvrige i branchen, svarende til en forskel på 6%. Af grafen ovenfor ses det, at de 25% bedste i alle de 3 år har en lavere omsætning pr. ansat end de øvrige virksomheder i branchen. 36 Analyse af installationsbranchen

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 7 13 17 23 25 32 34 36 37 38 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet

Læs mere

Analyse af Installationsbranchen Oktober 2015

Analyse af Installationsbranchen Oktober 2015 Analyse af Installationsbranchen 214 Oktober 215 2 Installationsanalysen 215 Indholdsfortegnelse 3 Indhold 5 Indledning 6 Elementer i en sund installationsvirksomhed 9 Indtjening 13 Omsætning 14 Overskudsgrad

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007 Analyse af elinstallatørbranchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Analyse af danske speditører 2004/05.

Analyse af danske speditører 2004/05. Februar 2006 Markedsgruppe Logistik Analyse af danske speditører 2004/05. Den økonomiske udvikling i speditionsbranchen Indledning Indhold Indledning Indledning 2 Resumé og anbefalinger 3 Rentabilitet

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/12 Oktober 212 Indhold 3 5 8 1 11 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditetsgrad Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07 December 27 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 26/7 Indhold Indhold Indledning...3 Rentabilitet...5 Resultat...5 Forrentning af egenkapital...6 Fordeling af resultat...6

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Bunden forudsætning i Investering

Bunden forudsætning i Investering Bunden forudsætning i Investering af Trine Kornum Christiansen april 2009 1 Trine Kornum Christiansen Indholdsfortegnelse 1 Opgave 1...3 1.1 Rentabilitet...3 1.1.1 Afkastningsgrad...3 1.1.2 Aktivernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit December 2013 Analyse af restaurationsbranchen Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

JUNI 2011 Dansk detailhandel. Analyse fra Soliditet

JUNI 2011 Dansk detailhandel. Analyse fra Soliditet JUNI 2011 Dansk detailhandel Analyse fra Soliditet 1 Indledning Soliditets seneste analyse viser, at den danske detailhandel er så hårdt ramt, at 25 % af butikkerne er på vej mod konkurs. Det er især de

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier 2012 regnskabsanalyse / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 28. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det næststørste overskud

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4 /2012 Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 10283597 1067 København K CVR nummer 15313714 Den 29. marts 2012 Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG 29. september 2003 Agnethe Christensen Resumé: FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG Formålet med dette notat er at analysere fordelingen af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og udviklingen

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S Analyserapport for Produktion, Handel & Service A/S 12345674 Regnskabsår Nøgletalsanalyserapport Rentabilitetsanalyse G1.1 Indtjeningsgrad (EBITDA-margin) Resultat før afskrivninger X 100 / Nettoomsætning

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16 Eksamensnummer: Side 1 af 16 1.1 (5 %) Vurder, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden. Vestas A/S satser i fremtiden primært på at skabe værdi for kunderne ved service

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Hoteller - Markedsnyt 2013

Hoteller - Markedsnyt 2013 Hoteller - Markedsnyt 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og resumé 1 Resumé 1 2 Hotelbranchens situation i Danmark 3 2.1 Økonomisk status 3 2.2 Moms og afgifter 4 3 Nøgletalsanalyse 5 3.1 Indtjening

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2014

Folkehøjskolernes regnskab 2014 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud NOTAT De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud Bo Panduro, tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Amanda Madsen, amma@kora.dk Marts 2014 Købmagergade 22. 1150 København K.

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Definition af kunder med karakteren 3 og 2a

Definition af kunder med karakteren 3 og 2a Finanstilsynet 30. september 2011 Definition af kunder med karakteren 3 og 2a Karakteren 3 gives til kunder med utvivlsom god bonitet. Ved disse kunder er det helt usandsynligt, at pengeinstituttet vil

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2015

Folkehøjskolernes regnskab 2015 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere