Payment Management. PM Kontoafstemning. Ver RTC. Copyright 2017 Continia Software a/s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Payment Management. PM Kontoafstemning. Ver RTC. Copyright 2017 Continia Software a/s"

Transkript

1 Payment Management PM Kontoafstemning Ver RTC Copyright 2017 Continia Software a/s

2 Indholdsfortegnelse 1 Payment Management Kontoafstemning Kontoudtog Indbetalinger PM Kontoafstemning Opsætning Basisopsætning Opsætning FIK Bankkontoafstemning Elektronisk kontoafstemning Opsætning af kontoafstemning Indlæsning af elektronisk kontoudtog Afstemningsforslag Linje Samle funktionen (Brug af Wildcards) Betalings Reference søgeregel Udligningslogik (afstemningsalgoritme) Payment Management Indbetalinger Fælles/Giro Indbetalingskort Sådan opsættes FI/GI stamoplysninger Udskrivning af FI-kort Indlæsning af FIK/GIK Indbetalinger Gebyr Bankkonto Indlæsning af FIK/GIK filen Manuel udligning af indbetalinger Bogføring af indbetalingskladden Copyright 2017 Continia Software a/s

3 1 Payment Management Kontoafstemning Modulet Payment Management Kontoafstemning indeholder funktionalitet til indlæsning af elektroniske kontoudtog fra bankens betalingsprogram. Modulet indeholder udbygget funktionalitet til automatisk afstemning af bankposter, samt automatisk oprettelse af udgiftsposter som tilskrevne gebyrer og renter. Copyright 2017 Continia Software a/s Side 3 af 22

4 1.1 Kontoudtog Med granulet Kontoafstemning giver Payment Management mulighed for at afstemme bankkonti. Det kræver blot, at banken kan levere et kontoudtog i elektronisk form. Dette kontoudtog indlæses i Payment Management, der finder de tilsvarende bankposter eller danner forslag, hvis der er flere muligheder. Endvidere oprettes der automatisk forslag til modposter, hvis bankposten ikke kan findes. Det kan f.eks. være indbetalinger, renter, gebyrer med mere, hvis det er nødvendigt. Kontoudtog Efter indlæsning af kontoudtogsfil fra banken. 1.2 Indbetalinger I salgsdelen kan brugeren udskrive fakturaer, kontoudtog, rykkere og rentenotaer med standard FI-kort påtrykt. Når kunderne indbetaler kan indbetalingsfilen indlæses og bogføres automatisk. Debitor indbetalingerne kan automatisk udlignes via betalingsidentifikationen. Copyright 2017 Continia Software a/s Side 4 af 22

5 Indbetalingskladden efter indlæsning af indbetalingsfil fra banken. Copyright 2017 Continia Software a/s Side 5 af 22

6 2 PM Kontoafstemning Opsætning Dette kapitel indeholder basisopsætningen af PM Kontoafstemning: 2.1 Basisopsætning Opsætningen kan gøres enkelt gennem en dedikeret PM Kontoudtogs opsætningsguide. Guiden findes på NAV bankkonto kortet samt under Betalingsformidling Payment Management -> Guides. Endvidere findes de forskellige opsætningspunkter under menupunktet Afstemning Opsætning FIK Betalingsopsætningsformen indeholder generelle oplysninger som f.eks. virksomhedens FIK/Gironr, hvilken FI-Kortart der anvendes i virksomheden, samt en række funktionalitetsvalg for programmet. Copyright 2017 Continia Software a/s Side 6 af 22

7 Debitor kontoudtogsnumre Opsætningsformen Ønsker virksomheden, at der skal kunne foretages indbetalinger på baggrund af kontoudtogsudskrifter, så skal du angive den nummerserie, der skal anvendes i forbindelse med dannelse af kontoudtoget her. Nummeret trækkes i forbindelse med udskrivningen af kontoudtog til printer og benyttes som betalingsid på kontoudtogets FI-kort. Tilsvarende dannes oplysninger om hvilke debitorposter, der skal udlignes. Oplysningerne gemmes i et par specielle tabeller, så Payment Management kan foretage en korrekt udligning når indbetalingen modtages. FIK/GIRO-nr. Felt Her angiver du virksomhedens kreditornummer over for PBS (FIK) eller BG-Bank (Giro). Kreditornummeret vil blive brugt på indbetalingskort, der sendes til debitorer. IK Kortart Her angiver du kortart koden for virksomhedens indbetalingskort. Kortart koden vil blive brugt på indbetalingskort, der sendes til debitorer. De mest anvendte kortarter er kortart 71 og de nyere kortart 73 og 75. Af figuren nedenfor fremgår forskellen mellem kortart 71, 73 og 75 Type af kort Afsenders navn med til modtager Adviseringstekst med til modtager Betalings Identifikation 71 Nej Nej Ja 73 Ja Ja Nej 75 Nej Ja Ja Forskellen mellem hvad der sendes med kortart 71, 73 og 75. Betalingsidentifikation er betalingsid i OCR linjen på indbetalingskortet. BetalingsID maske Denne funktion er forbeholdt Xtend Link brugere samt Total In / BG Max. Copyright 2017 Continia Software a/s Side 7 af 22

8 Her kan angives en alternativ opbygning af betalings-id et, hvis ikke man ønsker at benytte den opbygning, som Payment Management normalt benytter (Bilagsnr., bilagstype og Modulus kontrolciffer). Masken angives på følgende måde: A = Debitornr. B = Bilagsnr. (Fakturanr.) C = Bilagstype D = Modulus kontrolciffer X = Skal ignoreres af indlæsningen Hvis et betalings ID, ser sådan ud , hvor de første seks cifre er debitornr., de næste syv cifre er bilagsnr., det andet sidste ciffer er bilagstypen og det sidste er Modulus kontrolciffer(altid krævet som sidste ciffer), så vi masken se ud på følgende måde: Afstemning AAAAAAXXBBBBBCD Indstillingerne I denne sektion er beskrevet i kapitel 8. Copyright 2017 Continia Software a/s Side 8 af 22

9 3 Bankkontoafstemning PM kontoafstemning er et selvstændigt granul i Payment Management. Det er samtidig en intelligent og avanceret alternativ til den, der følger med til NAV. PM Kontoafstemning er udbygget således det indeholder flere og mere avancerede funktioner. 3.1 Elektronisk kontoafstemning Kontoafstemningsgranulet til Payment Management giver mulighed for at afstemme bankkonti helt automatisk. Det kræver blot, at banken kan levere et kontoudtog i elektronisk format. Kontoudtoget indlæses i Payment Management, hvor der dannes et kontoudtogshoved med bl.a. saldooplysninger samt naturligvis alle posteringslinjerne i udtoget. Programmet finder herefter de tilsvarende bankposter i Navision og udligner dem, eller danner forslag til udligninger, hvis der er flere udligningsmuligheder. Bankkontoafstemning efter indlæsning af kontoudtogsfil. Endvidere kan granulet automatisk oprette forslag til modposter i indbetalingskladden, hvis der f.eks. er foretaget direkte indbetalinger på konti, kan en debitorpost findes ud fra f.eks. bilagsnummeret i kontoudtogets posteringstekst. Herudover dannes automatisk forslag i indbetalingskladden, hvis der er tale om FI-indbetalinger, hvor betalingsid et er dannet i henhold til Payment Management fakturaer eller kontoudtogsudskrifterne. Tilsvarende kan granulet oprette forslag til posteringslinjer i kassekladden for renter, gebyrer m.m., der er tilskrevet kontoudtoget af banken. Dette sker på baggrund af de regler i form af tekststrenge, der opsættes herfor i tabellen afstemningsregler. Endelig kan man naturligvis foretage en manuel udligning af en eller flere bankposter. Copyright 2017 Continia Software a/s Side 9 af 22

10 3.2 Opsætning af kontoafstemning For at anvende kontoafstemnings granulet skal nogle få men væsentlige ting opsættes: Der skal angives kladdetype og kladdenavn for den indbetalingskladde, som afstemningssystemet skal oprette forslag til indbetalingslinjer i. Der skal angives kladdetype og kladdenavn for den kassekladde som afstemningssystemet skal oprette forslag til pålignede udgiftsposteringer i. Evt. kan angives et max. beløb som kontoafstemningsbeløbet må afvige fra fundne debitorposter, så der trods en mindre afvigelse alligevel oprettes forslag i indbetalingskladden. Alle tre oplysninger angives på bankkontokortet på fanebladet Bogføring. På fanen bogføring skal du udfylde 3 felter, for at kunne køre kontoafstemning. Endvidere skal der angives en Afsenderreference kode på bankkontoen, som bestemmer den posteringstekst banken påfører som posteringstekst på udbetalingsposter i kontoudtoget. Det anbefales at angive koden AFSEND, der tilknytter en unik reference i form af et fortløbende nr. Dette gøres tilsvarende på bankkontokortet men på fanebladet Betaling. Hvis du ønsker at Payment Management automatisk skal oprette pålignede udgiftsposteringslinjer i den angivne kassekladde, skal reglerne herfor opsættes i tabellen Afstemningsregler. Eksempler på sådanne påligninger er renter og gebyrer. Der kan angives, om der skal søges på den eksakte tekst eller om teksten blot skal være indeholdt i posteringsteksten. Copyright 2017 Continia Software a/s Side 10 af 22

11 Afstemningsreglerne sættes op i dette vindue. Du får adgang til tabellen afstemningsregler fra Bankkontokortet via knappen Bankkonto. Generelle regler kan dog også sættes for alle konti under Administration, Programopsætning, Økonomistyring, Betalingsformidling, Afstemning, Generelle Afstemningsregler ; dette vil dog sjældent kunne anbefales, bortset fra steder, hvor man anvender en del bankkonti og kun bruger én bank. Debitor Udligningsregel Hvis der af kontoudtoget fremgår debitornavne i posteringsteksten, kan disse konverteres til debitornumre ved at angive debitornavn og tilhørende debitornr. under Afdelinger=>Opsætning=>Programopsætning=>Økonomistyring=>Betalingsformidling=>Afstemningsregler=>D ebitor udligningsregler. Efter der er angivet posteringstekst og tilhørende debitornr., kan kontoudtogs indlæsningen sammenholde posteringen med åbne debitorposter, selvom debitor ikke angiver bilagsnummer eller eget kontonummer ved betalingen. Det vil dog altid være at foretrække, at debitor angiver betalingsid eller bilagsnummer i alle indbetalinger. Generelle bankafstemningsregler Afstemnings tweaks Du har endvidere mulighed for selv at påvirke, hvordan systemet skal reagere i nogle situationer. Dette indstilles på henholdsvis betalingsopsætnings formen og Bank formen. På Betalingsopsætnings formen, som du tilgår fra menuen Økonomistyring, Opsætning, Betalingsformidling, Opsætning, har du følgende muligheder fra Afstemningsfanen: Copyright 2017 Continia Software a/s Side 11 af 22

12 Indbetalingskladdelinie Dan I dette felt kan du angive, hvordan systemet skal håndtere postive poster i et kontoudtog fra banken. Der findes følgende valgmuligheder: Bilag fundet - Dette er standardindstillingen. Indbetalingskladdeposter bliver dannet, hvis systemet ud fra adviseringen kan finde en debitorpost, som er åben. Hvis der er tvivl om, hvilken debitorpost betalingen vedrører, skal brugeren selv ind og vælge, før der kan oprettes en indbetalingskladde post. Ingen Der bliver ikke automatisk oprettet indbetalingskladdeposter. Alle positive v/import Her vil alle positive poster blive oprettet i en indbetalingskladde. Så skal man selv slette de poster i kladden, som ikke er indbetalinger. Alle positive manuelt Denne mulighed gør det samme, som Bilag fundet. Dog giver denne indstilling mulighed at man med funktionen man uel håndtering kan danne en post i en indbetalingskladde. Lås afstemningslinier Ved at markere dette felt, kan du låse afstemningslinjerne, så der skal bestemte rettigheder til at rette i dem. Tillad delvise bank kto.udtog En markering i dette felt gør det muligt at køre videre på samme kontoudtog i NAV. Du kan desuden bogføre delvise kontoudtog, så de uafklarede poster bliver tilbage i kladden. På Bankformen, som du tilgår fra menuen Økonomistyring, Opsætning, Betalingsformidling, Bank, har du følgende muligheder fra Afstemningsfanen: Skip dato/beløb søgning En markering i dette felt vil slå søgning af bankposter fra under indlæsning af en afstemningsfil. Det vil betyde at du selv skal ind og vælge poster, der skal udlignes. Tolerancedage Før/Efter Normalt vil systemet finde bankposter under indlæsning af kontoudtog ud fra samme dato og beløb. Ved at angive et antal dage i dette felt kan du få systemet til at søge på poster, som ligger hhv. før og efter den dato, der står angivet på kontoudtoget fra banken. Afstem. metode I dette felt kan man angive, hvordan systemet skal håndtere bankposter i NAV, som har samme dato og beløb. Du har følgende muligheder: Åben post Systemet sikrer, at det er den helt rigtige bankpost, der bliver lukket. Det vil sige at systemet ikke automatisk vil udpege en bankpost, hvis der er to bankposter med samme dato og beløb. Her skal du selv ind og aktivt vælge den rigtige bankpost. Copyright 2017 Continia Software a/s Side 12 af 22

13 Saldo Med denne indstilling vil systemet udpege den første bankpost, der opfylder betingelserne (samme dato og beløb). Det vil sige at systemet automatisk udligner med en bankpost, selv om der er flere bankposter, der opfylder betingelserne. OBS Du skal være opmærksom på, at det kan give nogle uheldige situationer, hvis du blander Saldo udligning og angivelse af tolerancedage. Herefter er det blot at gå i gang. Før en optimal automatisk udligning opnås skal Payment Management dog have været anvendt et stykke tid. Således skal kontoudtogslinjerne omhandle linjer, der refererer til udbetalinger og indbetalingskort, der er dannet i Payment Management. Det er her vigtigt, at Afsenderreferencekoden har været angivet på bankkontoen og betalingsid et er opbygget tilsvarende som i de medfølgende faktura- og kontoudtogsrapporter. For BetalingsID et gælder at det skal være opbygget efter følgende skabelon: 0000XXXXXYM Hvor X er Fakturanr. eller Kontoudtogsnr, foranstillet med 0. Y angiver Bilagstype (0=faktura, 1=kontoudtog, 2=rykker og 3=rentenota) M angiver modulus kontrolciffer. 3.3 Indlæsning af elektronisk kontoudtog Det elektroniske kontoudtog leveres normalt som en fil fra banken. I Navision vælger du under Økonomistyring=>Likviditetsstyring menupunktet Bankkonti og finder den bankkonto, som du vil afstemme kontoudtog på. Gå i menuen Naviger=>Bankkonto=>Afstemning (PM) og du er nu i bankkontoafstemningsvinduet. Vælg herefter Handlinger=>Funktion=>Indlæs kontoudtog og vælg kontoudtogsfilen. Angiv filnavn, og tryk på ok for at indlæse kontoudtoget Tryk OK og kontoudtoget indlæses og den automatiske afstemning begynder. Af kontoudtogshovedet fremgår oplysninger om kontoudtogsnr., saldo før og efter indlæsning af kontoudtoget, samt hvor mange linjer der oprettes forslag på i henholdsvis indbetalingskladde og kassekladde. Copyright 2017 Continia Software a/s Side 13 af 22

14 Af linjerne fremgår udover udligningsbeløb, dato m.m. følgende vigtige oplysninger: om der er advarsler i afstemningen af den pågældende post Hvor mange debitorposter der er fundet forslag til at udligne. Det er muligt at angive et debitornummer i feltet Debitornr. på afstemningslinjen. Dette giver mulighed for, funktionen Udlign, selv at angive, hvilke debitorposter betalingen vedrører. Hvorvidt afstemningen er fundet på baggrund af betalingsid, bilagsnr eller debitornr. om der findes yderligere advisering til posten Endvidere fremgår i bunden af vinduet status for den linje man står på; Status kan være Ok, Uafklaret, Kassekladde venter, Indbetalingskladde venter m.m. Man kan ved valg af Handlinger=>Funktion=>Kontoudtog=>Kassekladde se og tjekke evt. oprettede kassekladdelinjer for pålignede renter og gebyrer; som modpost på udgiftsposteringerne er sat den aktuelle bankkonto og der dannes således relaterede bankposter ved bogføring af kladden. Når kassekladden forlades vil programmet automatisk søge efter nye bankposter og afstemme dem med kontoudtoget. Efterfølgende kan man ved valg af Handlinger=>Funktion=>Kontoudtog=>Indbetalingskladde bogføre indbetalinger som programmet automatisk har fundet tilhørende åbne debitorposter til. Hvis der er en lille udligningsdifference skal man manuelt i en anden kladde bogføre differencen som fejlindbetaling, hvis man ønsker debitorposten lukket. Efter indbetalingskladden er bogført og vinduet forlades, vil programmet endnu engang automatisk køre funktionen Afstem kontoudtog, så bankpostafstemningen opdateres. Denne funktion kan også kaldes manuelt. Eventuelle øvrige poster, der stadig ikke er afstemt med bankposter, skal manuelt vælges før kontoudtoget kan bogføres. Afstemningsforslaget sker som nævnt i forbindelse med indlæsningen af kontoudtoget og forløber efter algoritmen. Copyright 2017 Continia Software a/s Side 14 af 22

15 3.4 Afstemningsforslag Ved indlæsning af kontoudtog vil der typisk blive fundet et og nogen gange flere afstemningsforslag. 3.5 Linje Samle funktionen (Brug af Wildcards) Der er flere muligheder for at der på indlæste kontoudtog eller ved indlæsning af samme vil blive foretaget en samling af linjer automatisk. Manuel samling. Dette foretages ved at markere to eller flere linjer og trykke Saml linjer. Man kan herved samle fx to indbetalinger fra samme Dankort terminal der dækker over en enkelt bankpost. Samleregler ignoreres ved manuel samling. Automatisk samling vha. Bankafstemningsregel. Det er muligt at oprette regler der samler flere poster fra banken. Eksempel på en afstemningsregel hvor der er brugt wildcard (*). Den originale tekst fra filen er DKFLCS Her står eksempelvis datoen fra position 7-10 (0102). og Dankort terminal nummeret hedder og herefter kan numrene være forskellige, derfor sætte et wildcard (*). Man skal huske ikke at bruge reglen saml pr. dag, når man bruger wildcard. Ved indlæsning bliver linjer samlet i henhold til den regel der er sat op. PM Kontoafstemning giver mulighed for at samle på tekst strenge der indeholder wildcards. Dette er unikt og giver vid mulighed for intelligent brug af samlefunktionen. Eksempel på en samlet linje. Reglen er desuden påført linjens posteringstekst. Copyright 2017 Continia Software a/s Side 15 af 22

16 Adviseringen på de linjer der er samlet. Manuel samling vha. Bankafstemningsregel. Hvis man efter indlæsning af kontoudtoget ønsker at samle linjer kan det gøres ved at oprette en regel og derefter køre denne regel for det kontoudtog man afstemmer. Reglen sættes op på Banksafstemningsregler. Resultatet af en samling vha handlingen vil være det samme som en Manuel samlet linje dog skal der ikke markeres linjer da reglen/reglerne bliver benyttet. 3.6 Betalings Reference søgeregel Betalings Refence søge regel har mulighed for at søge i følgende felter: Posteringstekst, Egen Ref., Afsender Ref., Bank Ref., Advisering Herved er det muligt at få en kontoafstemning til at matche en betalingsreference på en debitorpost. Copyright 2017 Continia Software a/s Side 16 af 22

17 4 Udligningslogik (afstemningsalgoritme) De indlæste kontoudtogslinjer indeholder 3 referencefelter, som i forskellig grad udfyldes alt efter hvilken bank kontoudtoget kommer fra, og hvad afsenderen har sendt med. Felterne er: Egenreference, Posteringstekst og Afsenderreference. Afstemningen foretages efter nedenstående algoritme. Hver kontoudtogslinje gennemgås selvstændigt og findes der flere forslag, vil det fremgå af feltet Antal afstemningsforslag, og man skal da selv vælge den rigtige linje. Først forsøges det at finde bankposter, der svarer til kontoudtogslinjerne til direkte afstemning. Programmet leder efter bogførte betalingsposter ud fra feltet Afsenderreference. Feltet Afsenderreference vil for alle udbetalinger foretaget via Payment Management optimalt være udfyldt med det unikke UPR-nummer; udfyldningen af feltet defineres som ovenfor beskrevet via Afsenderreferencekoden på bankkontokortets faneblad Betaling. Transaktionsnummeret på den fundne betalingspost vil herefter blive brugt til at finde den tilhørende bankpost, som herefter markeres til afstemning. Herefter forsøges det at finde lukkede debitorposter, der svarer til oplysningerne i kontoudtogslinjen; dette sker ud fra Debitornr., BetalingsID eller Bilagsnr - samt naturligvis beløb og dato Findes en lukket debitorpost, findes den tilhørende bankpost der herefter markeres til afstemning. Herefter forsøges det at finde afstemningsforslag ved at søge direkte på bankposter med beløb og dato som søgenøgle. Er der stadig ikke fundet en bankpost for posteringslinjen gennemløbes de åbne debitorposter igen med Debitornr, BetalingsID eller Bilagsnr. som søgenøgle dette gøres med henblik på at finde debitorposter, der er blevet betalt uden det endnu er registreret i Navision. For åbne debitorposter fundet ud fra den sidste måde, opretter systemet samtidig forslag til indbetalingerne i indbetalingskladden lige klar til at bogføre Efter bogføring vil betalingen således være lavet og den tilhørende bankpost vil kunne afstemmes kontoudtogslinjen. Til sidst vil alle ikke afstemte kontoudtogslinjer gennemløbes for at se om der er nogen, der matcher med de afstemningsregler, der er opsat på bankkontoen. Findes en sådan regel, oprettes forslag til ud- eller indtægtsposteringslinjer i kassekladden. Når kassekladden bogføres, vil de tilsvarende indbetalingslinjer være dannet som betalingsposter og den tilhørende bankpost vil kunne afstemmes med kontoudtoget. Linjer der endnu ikke er afstemt korrekt må håndteres manuelt via knappen Udlign. Copyright 2017 Continia Software a/s Side 17 af 22

18 5 Payment Management Indbetalinger Dette kapitel beskriver hvordan du anvender indbetalingsdelen i Payment Management. For at anvende Indbetalingsdelen i Payment Management, er det nødvendigt at medsende et indbetalingskort, når der sendes fakturaer, Rykkere, Rentenotaer eller kontoudtog til debitorerne. Når debitorerne betaler med dette indbetalingskort, kan du hente oplysningerne om indbetalingerne via dit bankbetalingsprogram og derefter indlæse og bogføre dem i Payment Managements indbetalingsdel. Du kan bruge FI kort på fakturaer, rykkermeddelelser, rentenotaer og kontoudtog Fælles/Giro Indbetalingskort Før du kan fakturere med FI-kort, skal du have et kreditornummer (FIK nummer). Når du skal udsende FI/GI-kort, er det vigtigt at overholde de regler, der er for FI/GI-kort, da der ellers opkræves et gebyr ved brug af kortet. Derfor skal dine FI-/GI kort godkendes, inden du tager dem i brug. FI/GI-kortet består af en hoveddel og en kvittering. På hoveddelen står beløbsmodtageroplysninger, indbetaleroplysninger samt de oplysninger banken i øvrigt skal bruge for at kunne overføre betalingen. Sidstnævnte skal være identiske med oplysningerne på OCR-linjen nederst på hoveddelen. Opbygningen af en indbetalingskort Sådan opsættes FI/GI stamoplysninger Da PM skal bruge dit FIK/Giro-nummer samt Kortart på FI/GI-kortet, skal det angives i Payment Management. Dette gøres under Betalingsopsætning. Vælg Administration, Programopsætning, Økonomistyring, Betalingsformidling, Opsætning Copyright 2017 Continia Software a/s Side 18 af 22

19 På denne form skal du indtaste dit FIK/GIRO nummer, som skal bruges på faktura, kontoudtog etc. De medfølgende rapporter understøtter kortart 71, 73 og Udskrivning af FI-kort Når der udskrives faktura, rentenota, rykkermeddelelse og kontoudtog, skal man kunne vælge udskrifterne under menupunktet Dokumenter i menuen Salg. Hvis du f.eks. vil bruge rapporten Faktura PM m/fi-kort som standardudskrift ved bogføring og under bogførte fakturaer, gør du følgende: Vælg Afdelinger=>Opsætning=>Programopsætning=>Salg & Marketing=>Salg=>Rapportvalg - Salg. Klik på AssistButton i feltet Rapporttype, og vælg Faktura. Klik på feltet Rapport-ID, og klik på AssistButton. Klik på Faktura PM m/fi-kort, og klik på OK. Du er nu klar til at bruge Payment Management Indbetalinger med FI-kort på dine fakturaer. 5.2 Indlæsning af FIK/GIK Indbetalinger Før du kan indlæse FIK/GIK-Indbetalinger i Payment Management, skal du hente FIK/GIK-indbetalingsfilerne med dit bank betalingssystem. I Payment Management skal du have oprettet den bankkonto, indbetalingerne er indsat på - modkontoen for indbetalingerne. For at du kan bruge din bankkonto til indbetalingshåndtering, skal du udfylde felterne Bankregistreringsnr. og Bankkontonr. Når du skal hente filer fra banken med bankens betalingssystem, er der forskellige måder at gøre det på, afhængigt af, hvilket betalingssystem du anvender. Det du skal være opmærksom på er, at udlæsningen skal ske i fast format. For GIK indbetalinger gælder, at de skal udlæses I PBS format. Payment Management understøtter følgende filformater: Det fælles indbetalingsformat PBS formatet(dk) OCRgiro (NO) Indbetaliningsservice OCR (SE) BGMAX (SE) Copyright 2017 Continia Software a/s Side 19 af 22

20 5.2.1 Gebyr Bankkonto Hvis betalings-id en på FI/GI-kortet (OCR-linjen) ikke har været korrekt skrevet eller placeret, vil din bank opkræve et gebyr for ekspedition af FI/GI kortet. Dette gebyr vil blive hævet på din bankkonto, og oplysningen om gebyret vil ligge sammen med FIK/GIK-betalingen. I indlæsningen opretter systemet en linje med ekspeditionsgebyret og en beskrivelse af årsagen til gebyrpålæggelsen. For at programmet kan finde ud af, hvor i finanskontoplanen gebyret skal posteres ved bogføringen, skal du på den bogføringsgruppe, bankkontoen bruger, vælge en gebyrkonto: Vælg Økonomistyring=>Likviditetsstyring=>Bank, og find den bankkonto frem, hvortil FIK/GIK-indbetalingerne går. Vælg fanebladet Bogføring, klik i feltet Bank-bogføringsgruppe, klik på AssistButton og klik på Avanceret. Højreklik på linjen, der skal rettes og vælg Redigér liste. Klik i feltet Gebyrkontonr., og klik på AssistButton. Vælg den finanskonto, bankgebyrer skal føres på, og klik på OK Indlæsning af FIK/GIK filen Bemærk at ved kontoafstemning oprettes linjer Bank bogføringsgrupper For at indlæse FIK/GIK filen skal du i indbetalingskladden trykke på knappen Betaling og vælge menupunktet Indlæs FIK/GIK fra fil. Herefter fremkommer indlæsningsvinduet: Copyright 2017 Continia Software a/s Side 20 af 22

21 I Filnavn angives sti og filnavn til den FIK eller GIK-fil, der er hentet hjem fra banken. I kladdedato vælger du den dato som indlæsningen skal bruge i kladden; det kan enten være Indbetalingens indbetalingsdato eller bogføringsdato. I feltet Evt. Beskrivelse kan du indsætte en beskrivelse til kladdeteksten. Hvis der ikke angives en beskrivelse, vil programmet indsætte debitorens navn. I Ingen udligning på debitorer med udligningsmetode = Saldo skal du sætte et hak, hvis debitorer hvorpå der anvendes saldometode ikke skal udlignes automatisk. I Samling af modkonto pr. dag skal du sætte et hak, hvis der ønskes en samlet modpostering på bankkontoen pr. dag. Når felterne er udfyldt klikker du på OK og indbetalingslinjerne indlæses: Afhængigt af om du har valgt at samle modkonto pr. dag, vil der enten blive dannet en bankpostering pr. linje eller blive oprettet en bankpostering pr. dag. Bilagsnummeret udfyldes automatisk af kørslen med det næste ledige nummer i nummerserien for de kladdenavne, der hører til indbetalingskladden. Bilagsnummeret er det nummer, der står på den første indbetalingskladdelinje. De efterfølgende kladdelinjer bliver nummereret fortløbende. Du kan dog også udfylde feltet manuelt Manuel udligning af indbetalinger Alle indbetalinger hvor debitornr. eller fakturanummer findes bliver normalt påført et udlignings-id, når de bliver indlæst i indbetalingskladden. De eneste tilfælde hvor ID ikke bliver indsat er: Copyright 2017 Continia Software a/s Side 21 af 22

22 Hvis debitor har udligningsmetode = saldo, og der i indlæsningen er valgt, at disse ikke skal udlignes. Hvis debitor har udligningsmetode = saldo, og indbetalt beløb ikke stemmer med fakturaens restbeløb. Hvis faktura allerede er udlignet. I det sidste tilfælde kan det være nødvendigt at sætte en udlignings-id på manuelt Bogføring af indbetalingskladden Når indbetalingerne er indlæst og eventuelle tilretninger foretaget, er kladden klar til bogføring: Klik på Bogføring og vælg Bogfør eller Bogfør og udskriv, hvis journalen ønskes udskrevet. Copyright 2017 Continia Software a/s Side 22 af 22

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer. . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling 3.8 Betalinger Når oplysningerne på tilmeldingssiden er udfyldt, så skal det skyldige beløb håndteres. I langt de fleste tilfælde vil der være tale om en enkelt tilmelding med et skyldigt beløb, der skal

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice

Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice Side 1 af 34 Navision Stat 9.0 ØSY/TIE 17.11.2017 Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice Overblik DB webservice er en ny afsendelsesmetode til afsendelse af betalinger, direkte til

Læs mere

MANUAL. Debitorrykkere

MANUAL. Debitorrykkere MANUAL Debitorrykkere Version 1.0 Dato 02.05.2013 Indholdsfortegnelse 1 Forudsætninger... 3 2 Debitorrykker... 3 2.1 Opret og udskriv rykkere... 5 2.2 Proforma rykker... 5 3 Opsætning... 6 Side 2 af 6

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Continia Collection Management NAV

Continia Collection Management NAV Continia Collection Management NAV CHANGELOG Version 1.09: April 2011 Copyright 2011 Continia Software a/s Indhold 1 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.08 til 1.09.... 3 1.1 Ændringer

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx 1 Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx... 1 Hvornår?... 3 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision hvordan?... 3 Oprettelse af Udgiftsfordelinger

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug Mar. 2015 CM 1.25 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CM@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk Quick guide

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken.

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Side 1 af 131 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/TIE 4. maj 2015 Betalingsformidling Overblik Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Formål I vejledningen

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort i Nordbank Erhverv

Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort i Nordbank Erhverv Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort i Nordbank Erhverv Denne information er en guide til at lave udtræk af Fælles Indbetalingskort (FIK) til dit økonomisystem. Guiden giver et godt grundlag

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 22. oktober 2012

AARHUS UNIVERSITET 22. oktober 2012 KVIVKGUIDE TIL SAGSBUDGETKLADDE MED UDLÆSNING/INDLÆSNING VIA EXCEL Indtastningen af Sagsplanlægningslinjer på både ressourcer og finans kan foretages via en Sagsbudgetkladde, hvor budgettet på flere sager/sagsopgaver

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort

Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort Forord Denne information er en guide til lave udtræk af Fælles Indbetalingskort (FIK) til dit økonomisystem. Guiden giver et godt grundlag til at vurdere,

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Rykker Brugervejledning

Rykker Brugervejledning Rykker Brugervejledning AdvoForum A/S RYKKER...3 Rykkeropsætning...4 Rykkerbetingelser...5 Rykkerbetingelsernes niveauer...6 Skabelon pr sprog...7 Bogføring af rykker og/eller opkrævningsgebyr...8 Debitorbogføringsgrupper...9

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2. Side 1 af 25 Navision Stat 7.1 ØSY/TIE/CPS Dato 01.08.17 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål I forbindelse med overgang til RejsUd2, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer

Læs mere