- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab"

Transkript

1 DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-9 Ultralydsbaseret Elastografi af Leveren Side 10 Rejseberetning Side 19 DUDS quiz Marts udgave 2015

2 DUDS Bestyrelsen Bestyrelsen Formand Læge PhD Caroline Ewertsen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Næstkommende formand Overlæge Bjørn Skjoldbye Røntgen og Scanning Aleris-Hamlet Afgået formand Ovl. PhD Michel Court-Payen Billeddiagnostisk Afd. Gildhøj Privathospital Sekretær Ovl. PhD Thomas F.Bendtsen Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Bestyrelsesmedlem og kasserer Læge PhD Hanne S. Grossjohann Kirurgisk Afd. Bispebjerg Hospital Bestyrelsesmedlem Sonograf Helle Vibeke Hansen Gynækologisk Afd. Herlev Hospital Redaktører Reservelæger Alexander Nygård (tv) og Andreas Hjelm Brandt (th) 2

3 Indhold DUDS Udgiver Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab udgiver bladet 2 gange årligt i samarbejde med private sponsorer Redaktører Reservelæge Alexander Nygård Røntgenafdelingen Bispebjerg Hospital Reservelæge/PhD studerende Andreas Hjelm Brandt Radiologisk Klinik Rigshospitalet Webmaster Læge Peter Hansen Trykkeri Trykkeriet på Rigshospitalet Oplag 475 eksemplarer Medlemskab EFSUMB European Federation of Societies in Ultrasound in Medicine and Biology, som har ca medlemmer Links Indhold Side 3 Indholdsfortegnelse Side 4 Formanden har ordet Side 5 Redaktørerne Side 6-9 Ullydsbaseret Elastografi af leveren Af Læge Peter Thielsen Gastroenheden, Herlev Hospital Side 10 Rejseberetning fra Hong Kong Side Beretning fra DUDS efterårsmøde 2014 Side Beretning fra DUDS årsmøde 2015 Side 16 DUDS årsregnskab 2014 Side 18 Svar på DUDS jubilæumsquiz Side 19 DUDS Quiz Side Kursusoversigt Næste deadline: 15. august

4 DUDS Formanden har ordet Formanden har ordet Kære DUDS medlem, Foråret er på vej og vi kan se tilbage på år 2014, hvor DUDS fejrede 40 års jubilæum, blandt andet med en quiz med spørgsmål til DUDS historie. Siden sidste blad har der været afholdt både efterårs- og forårsmøde i DUDS. Efterårsmødet blev som vanligt afholdt i Århus, hvor Lars Bolvig havde sammensat et spændende og varieret program. Der var stort fremmøde og mulighed for at udveksle erfaringer med kollegaer fra begge sider af bæltet. En stor tak til arrangørerne og foredragsholderne. skal holde et foredrag eller fremvise en poster. Man kan lade sig inspirere af rejseberetningerne, der kommer her i bladet. Den 20. april afholdes generalforsamlingen (se indkaldelsen her i bladet), og der vil være et spændende oplæg ved Bjørn Skjoldbye i forbindelse med den. Se mere om dette på hjemmesiden Jeg håber at se mange af selskabets medlemmer. Forårsmødet blev igen i år holdt sammen med Dansk Radiologisk Selskab, Dansk Selskab for Nuklearmedicin og Radiograf Rådets Landskursus, men denne gang i København. Til trods for konkurrence fra foredragsholderen, ernæringsekspert Christian Bitz i nabosalen, var DUDS mødet meget velbesøgt med en fuld foredragssal. Dagen var igen i år delt ind i en formiddags og en eftermiddagssession begge efterfulgt af hands-on. Jeg vil gerne takke arrangørerne af dette møde Charlotte Strandberg og Merete Kønig, samt foredragsholdere og udstillere, der stillede op med apparater og modeller. På gensyn Caroline Ewertsen Senere på året afholdes den europæiske ultralydkongres Euroson denne gang i Athen. Forhåbentlig vil mange af selskabets medlemmer deltage, og jeg minder om, at DUDS medlemmer har mulighed for at søge om et rejselegat, hvis man 4

5 Forord DUDS Redaktørerne Kære DUDS medlemmer. Nu er det atter blevet tid til DUDS halvårlige medlemsblad og her i redaktionen håber vi, at I har haft det godt siden sidst. DUDS 40-års jubilæumsquiz er afsluttet og vinderen er fundet. Vi ønsker tillykke og takker for de mange rigtige svar. Svarene kan findes sidst i bladet sammen med et billede af vinderen. I denne udgave kan man læse mere om ultralydsbaseret elastografi af leveren og den kliniske anvendelse. Vi takker Peter Thielsen fra Gastroenheden, Herlev Hospital for et fint bidrag til bladet. DUDS quizzen er tilbage og endnu er der mulighed for at vinde en fin præmie. Vi håber mange af jer vil deltage. I dette blad er der også endnu engang mulighed for at finde annoncer for kommende kurser i DUDS-regi ligesom seneste årsregnskab fra DUDS har fundet vej til bladet. Næste udgave af DUDS medlemsblad udkommer i september 2015 og deadline for indlæg er den 15. august God læselyst til alle. Med venlig hilsen Andreas Brandt og Alexander Nygård DUDS redaktører I bladet findes en rejseberetning fra Christian Laursen, som har modtaget legat fra DUDS. Han skriver om en spændende tur til Hong Kong, hvor han deltog i en international kongres i akut medicin. Skal din annonce med i næste udgave af DUDS-bladet? - skriv en mail til 5

6 DUDS Ultralydsbaseret elastografi af leveren Ultralydsbaseret Elastografi af Leveren Af Læge Peter Thielsen, Gastroenheden, Medicinsk sektion, Herlev Hospital Introduktion Elastografi er undersøgelse af vævsstivhed. Ultralydsbaseret elastografi (modsat MR-elastografi) bruges nu i udbredt grad i klinikken, hvor der ønskes vurdering af leverstivhed (LS). Ved transient elastografi (TE) sidder der et lille ultralydshoved på spidsen af en vibrator (figur 1). Vibratoren inducerer en shear-wave intercostalt i probens længderetning og ultralydsekkoer måler hastigheden af shear-waves. TE måler LS i et cylindrisk volumen 10 mm x 40 mm i mm dybde og giver resultat i kilopascal (omregnet fra meter/sekund). Ulempen ved metoden er det manglende B-mode billede. Denne artikel vil omtale elastografi til brug ved medicinske leversygdomme, men elastografi bruges også til fokal diagnostik i mamma, lever, thyroidea, prostata og pankreas. Det europæiske ultralydsselskab (EF- SUMB) udgav i 2013 udførelige guidelines, der dækker alle aspekter af elastografi. Infektionsmedicinske og hepatologiske afdelinger har i en årrække benyttes sig af transient-elastografi (Fibroscan) til vurdering af LS. Enkelte afdelinger benytter sig nu også af ARFI-elastografi (Siemens) og 2D-SWE-elastografi (SuperSonic) til evaluering af LS. I de seneste år har Philips og GE også fået shear-wave elastografi på deres high-end modeller, men der foreligger endnu ikke valide studier fra sidstnævnte producenter. Princippet i elastografi Den første metode til at vurdere LS i klinikken var strain elastografi, der baseres på at at blødt væv lettere komprimeres end hårdt væv. Metoden kræver at operatøren selv applicerer et tryk med proben eller trykket fra hjertet udnyttes. B-mode billede og det korresponderende billede af vævselasticitet med rød (blød) og blå (hård) kan vises simultant. Strain elastografi har ikke haft den store anvendelse ved måling af LS og anbefales, modsat de andre metoder, ikke af EFSUMB. Modsat strain elastografi udnytter shear-wave elastografi (transient-, ARFI-, og 2D-SWE elastografi) et eksternt veldefineret stimulus, der inducerer vævsbølger (shear-waves). For vævets elasticitet gælder at E = 3qV2, hvor V er hastigheden af shear waves og q er vævsdensitet (antages konstant). Altså gælder, at jo større vævsstivhed desto hurtigere shear-waves. 6 Figur 1: Transient elastografi (Fibroscan) med værdier ved normalt levervæv (4,8 kpa) og cirrose (39,3 kpa).

7 Ultralydsbaseret elastografi af leveren DUDS Figur 2 Princippet i ARFI-elastografi En forstærket ultralydsbølge (pushing pulse) medfører en vævsdisplacering (shear wave) vinkelret på den forstærkede ultralydsbølge. Hastigheden af disse shear waves (SWV) måles af en anden ultralydsbølge (detetion pulse) i et valgfrit område (region of interest). 2D shear-wave elastografi er som ARFI baseret på forstærkede ultralydsimpulser, men afbilder modsat ARFI et real-time farvekodet shear-wave elastogram på op til 9 cm x 4 cm oven i et samtidigt B-mode billede (figur 4). Den gennemsnitlige hastighed i elastogrammet måles i brugerdefineret boks og omregnes til i kilopascal. Procedure De forskellige elastografiske procedure er lette at lære og vil typisk tage under 5 minutter. TE bliver mange steder udført af sygeplejerske forud for konsultation. Målingerne bør tages interkostalt i segment 7 eller 8 med patienten i rygleje og med minimalt probetryk. Ved TE anvendes M-mode billede til at sikre underliggende levervæv. Ved ARFI og 2D-SWE, hvor målingerne kan placeres ud fra B-mode, bør måleområdet (ROI) ikke vælges for tæt på leverkapslen og den anbefalet dybde er 5-7 cm. Målinger i segment 2 og 3 skal undgås grundet falsk forhøjede værdier (påvirkning fra hjertet). Typisk tages 10 målinger under normal respiration, men hvis leveren er meget mobil under respiration, kan målingerne tages under åndedrætspause. Patienterne bør have fastet i minimum 4 timer, da ikke-faste kan give falsk forhøjede værdier. Da ARFI og 2D-SWE samtidig giver et high-end B-mode billede er disse teknikker optimalt udnyttet, hvis operatøren samtidig har uddannelse i ultralydsdiagnostik. Der sikres ved alle metoder 10 målinger. Hvis raten af invalide målinger er over 60 % af det samlede antal målinger er undersøgelsen inkonklusiv. Ligeledes vil en for stor spredning af resultaterne defineret ved interkvartil range (IQR)/gennemsnitsværdi > 0,3 tolkes som inkonklusivt. Der er flere faktorer end fibrose, der påvirker leverens elasticitet. Man bør derfor tage højde for inflammation (ALAT), galdestase, og højresidigt hjertesvigt, der alle kan give et overestimat af LS Begrænsningen ved elastografi for alle forskellige modaliteter er adipositas. Særligt udtalt hos patienter med et stort subkutant fedtlag. Ved ascites kan TE ikke benyttes og i de største meta-analyser er resultaterne inkonklusive i ca. 15 %. En XL-probe til adipøse patienter kan reducere antallet af invalide målinger. Modsat kan ARFI og 2D-SWE bruges ved ascites, men metoderne er sårbare ved adipositas. Ved ARFI er cirka 6 % af målingerne inkonklusive. 7

8 DUDS Ultralydsbaseret elastografi af leveren Elastografi ved medicinske leversygdomme Præcis vurdering af fibrosegrad er vigtigt, da svær fibrose og cirrose ved hepatitis B og C er indikation for antiviral behandling. Ved påvisning af cirrose bør der samtidigt initieres overvågning for komplikationer i form af esophagusvaricer og hepatocellulært karcinom. Almindelig B-mode har kun moderat høj sensitivitet til diagnosticering af leverfibrose og kompenseret cirrose og elastografi øger denne sensitivitet makant. Elastografi er et meget præcist redskab ved hepatitis C da fibrosen her er mere udtalt end inflammationen, og overestimering derved begrænses. Ved hepatitis B og fedtlever (NAFLD), hvor der ses relativt mere inflammation, er der større risiko for overestimering af leverstivhed. Alle de elastografiske metoder har høj reproducerbarhed ved normal levervæv og svær fibrose/cirrose. Modsat er alle metoderne fortsatte noget upræcise ved intermediær fibrose, hvor der er et betydeligt overlap mellem de forskellige fibrosestadier. Ved eventuelle tvivl er leverbiopsi fortsat guldstandard. Figur 3 Billedet viser en 67 årige kvinde med levercirrose. ARFI målboxen (ROI) er placeret centralt i højre leverlap. Leverens hårdhed var 3,56 m/s forenelig med cirrose. Gentagene målinger gav samme resultat med lille spredning. I tillæg fandtes mindre mængde ascites og ektatisk vena portae. 8

9 Ultralydsbaseret elastografi af leveren DUDS Konklusion Ultralydsbaseret leverelastografi er nu velintegreret i klinikken. Det er en valid og nyttig undersøgelse med høj specificitet i den raske lever og høj sensitivitet ved cirrose. Der er stadig en mellemgruppe af patienter med leverfibrose, steatose/inflammation og dybt subcutant fedtlag, hvor elastografi har sine begrænsninger. Leverbiopsi er fortsat guldstandard, men den tiltagende brug af non-invasive metoder har og vil yderligere reducere antallet af medicinske leverbiopsier. Figur 4: 2D-SWE elastografi (SuperSonic) i cirrotisk lever (kpa 39,5). Cirklen er målebox (Q-box), der måler gennemsnitlig stivhed i elastogrammet (colour-box). Kilder EFSUMB Guidelines on the Clinical Use of Elastography (Part 1+2) Ultraschall in Medicin 2013; 34: Liver Elastography, comments on EFSUMB elastography guidelines World J Gastro 2013; 19:

10 DUDS Rejseberetning International Conference on Emergency Medicine 2014 Rejseberetning Af Christian Laursen Den internationale kongres i akut medicin (International Conference on Emergency Medicine)(ICEM) blev i 2014 afholdt i Hong Kong, Kina. ICEM arrangeres af the International Federation for Emergency Medicine (IFEM) og afholdes hvert andet år. Kongressen omhandler akut medicin i bred forstand, inddragende alt lige fra den tidlige præhospitale indsats til den mere højt specialiserede behandling på et intensivt afsnit. Da akut medicinen både fagligt og rent organisatorisk er meget forskellig fra land til land, er det en kongres der er præget af stor tværfaglighed med repræsentation af mange specialer. præget af oplægsholderens personlige mening og mængden af ny, evidensbaseret viden der blev præsenteret var derfor samlet set desværre begrænset. Ikke overraskende er kongressen rent fagligt præget af de lande hvor akut medicinen har været veletableret i en lang årrække. På trods af Danmarks lille størrelse, og det faktum at akut medicin er en relativ ny disciplin i Danmark, var Danmark igen flot repræsenteret til ICEM med både flere inviterede oplægsholdere og en lang række antagne abstracts. Det er især den epidemiologiske forskning indenfor det akut medicinske område hvor Danmark i særlig grad kan være med på internationalt niveau. Forskningen indenfor akut medicinsk ultralydskanning er dog også blevet styrket i Danmark gennem de seneste år bl.a. med etablering af flere ph.d. projekter indenfor området. Den øgede forskningsindsats kunne direkte aflæses til ICEM hvor antallet af abstracts omhandlende ultralydskanning udgående fra Danmark også var støt stigende i forhold til tidligere. Til kongressen var der inviteret flere oplægsholdere indenfor forskellige områder af akut medicinsk ultralydskanning. Dr. Adi Osman fra Malaysia leverede et noget anderledes oplæg omkring brugen af ultralydsvejledte procedurer i en akut afdeling. Til at illustrere sit oplæg, havde han talrige videoklips, som han selv havde optaget med sin iphone imens han foretog en given procedure på svært syge patienter. Videoerne var bestemt illustrative men var nok næppe blevet godkendt af en etisk komite i Danmark. Professor Daniel Lichtenstein, Frankrig, leverede en status opdatering i forhold til hvordan han bruger lunge ultralydskanning til at vurdere kritisk syge patienter i en intensiv afdeling. På samme vis var de fleste af oplæggene omkring akut medicinsk ultralydskanning lagt an som status oplæg indenfor et givent område og man havde desværre i mindre grad givet plads til forskningsoplæg. Oplæggene var derfor i høj grad Et oplæg der dog skilte sig positivt ud var Dr. Melanie Stander fra Sydafrika der fremlagde forskningsresultater for den såkaldte Focused Assessment with Sonography for HIV-associated Tuberculosis (FASH) protokol. FASH protokollen består af en fokuseret ultralydsundersøgelse af hjerte, lunge og abdomen med henblik på at detektere tegn på ekstrapulmonal tuberkulose. I Sydafrika, er der store problemer med både HIV og multiresistent tuberkulose hvorfor mange patienter har ekstrapulmonal tuberkulose. Der er derfor et behov for i akut afdelingen hurtigt og billigt at kunne afklare om patienter har tegn på ekstrapulmonal tuberkulose. I en række studier har man kunnet validere den diagnostiske præcision af FASH protokollen og også kunnet dokumentere brugen af telemedicinsk remote-fash. Selvom FASH protokollen næppe er et redskab der vil komme hyppigt i brug i en dansk fælles akut modtagelse, så vil den kunne have en potentiel plads i de mere specialiserede centre og afdelinger der håndterer tuberkulose patienter i Danmark. Udover kongressen var der heldigvis også tid til overs til at stifte nærmere bekendtskab med Hong Kong og de mange oplevelser byen byder på. Man kan kun være imponeret over den effektivitet det offentlige transport system med både, busser, metro og sporvogne fungerer på. Til trods for et imponerende antal mennesker der skal transporteres rundt, glider alting glat og efter tidsplanen. Så kan man kun trække på smilebåndet når man lander i Kastrup og DSB i vanlig stil oplever uregelmæssigheder i køreplanen grundet sporarbejde. 10

11 Annonce DUDS A91US-9279-A Oplev friheden...med verdens første ultralydssystem med trådløse transducere. ACUSON Freestyle ultralydssystemet er designet til at opfylde Point of Care professionelles unikke behov ved ultralydsscanninger. Systemet er udviklet vha. banebrydende teknologi fra Siemens, og er det første Point of Care ultralydssystem med trådløse transducere. AXCUSON Freestyle giver maksimal fleksibilitet og mobilitet under scanning samt billeder i uovertruffen kvalitet Siemens the ultrasound pioneers. I øjeblikket sælges ACUSON Freestyle inkl. 1 transducer, stand og eksternt keyboard til særlig kampagnepris! Kontakt os for mere information: Anders Kyed Hoffmann Lisbeth Melbye Answers for life. 11

12 DUDS Efterårsmøde 2014 DUDS efterårsmøde fredag d. 24. oktober 2014 Igen i år var der stort fremmøde, da DUDS efterårsmøde for 10. gang blev afholdt på Aarhus Universitets hospital, Tage-Hansens gade. Lars Bolvig bød alle fremmødte velkommen, og fremhævede at det endnu engang havde været svært at udvælge foredragsholderne, eftersom forrygende mange havde indsendt ønske om at holde foredrag. I anledningen af DUDS 40 års jubilæum startede dagen med en spændende gennemgang af DUDS historie gennem tiden af formand Caroline Ewertsen, og efter gennemgangen var alle deltagerne i stand at besvare DUDS 40 års jubilæumsquiz. Iben Riishede startede foredragsrækken med et spændende oplæg om brug af strain elastografi til bløddelstumorer, hvor det primære fund i studiet afdækkede at de fleste maligne tumorer som forventet var hårdere end benigne tumorer. Ph.d. studerende Jonathan F. Carlsen fortsatte med at fortælle om elastografi, hvor han både gav kort oversigt af brysttumorer, samt oprids af forskellen imellem strain og shearwave elastografi. Herefter fortalte Malene Roland Pedersen om ultralyd af mænd med testicular microlithiasis og gennemgik de første resultater fra et inter-observatør studie. Hun beskrev desuden hvor forskelligt de radiologiske og urologiske afdelinger kontrollere mænd med mikroforkalkninger i testiklerne. Tidligere DUDS formand Michel Court-Payen havde herefter et medrivende oplæg om ultralyd af nervesygdomme. Michel havde mange spændende cases med, og tydeliggjorde vha. ultralydsbilleder, at selv om patienten beskriver problemstillinger i f.eks. håndledsområdet, så kan smerterne komme fra nerveområder andre steder f.eks. skulderområdet. Efter pausen blev det Ole Graumanns tur til at fortælle om percutan ultralydguidet cryoablation af nyretumorer. Proceduren blev grundigt beskrevet, hvor der blandt andet benyttes behandlingsnåle som placeres omkring nyretumoren, hvorefter der sker en frysning af området. I udlandet benyttes udover cryoablation også RFA behandling til nyretumorer. Christian B. Laursen havde et spændende oplæg omkring ultralyd guidet lungebiopsi, som benyttes til perkutane Af Malene Roland V. Pedersen lungetumorer. Metoden blev beskrevet som hurtig, billig og sikker. Christian afsluttede efterårsmødet med et interessant foredrag om akut medicinsk ultralydkursus etableret af SDU og OUH, som primært er beregnet for yngre akut læger. Kurset består af 2 kursusdage og giver deltagerne mulighed for hands on igennem hele kurset, og afsluttes med en certificering. Samlet set var det en meget vellykket dag, hvor der også var plads til at hilse og udveksle erfaringer med både yngre, og ældre kollegaer fra nær og fjern. Tak til arrangørerne for et veltilrettelagt møde med et spændende og bredtfavnende program. Vel mødt til næste efterårsmøde 2015 Af Ph.d studerende Malene Roland V. Pedersen 12

13 Efterårsmøde 2014 DUDS Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs efterårsmøde 2014 Tak til Karl Erik Stovgaard for billederne 13

14 DUDS Årsmøde 2015 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs årsmøde. 28. januar 2015 i København. Årsmødet blev holdt på Hotel Radisson Blu i København samtidig med afholdelsen af Dansk Radiologisk Selskabs årsmøde, Radiograf Rådets Landskursus og Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicins videnskabelige møde. Ved de første forelæsninger fortalte Charlotte Strandberg og Niels Bækgård fra Gentofte Hospital om ultralyd af vener med fokus på venøs insufficiens og DVT sequelae. Herefter var der mulighed for selv at ultralydsskanne vener. Efter frokost fortalte Michel Court-Payen fra Gildhøj om ultralydsskanning af hånd og skulder efterfulgt af endnu en hands-on session. Begge forelæsninger var både spændende og meget praktisk anvendelige og ved de efterfølgende hands-on sessioner var der rig mulighed for at få afprøvet nye teknikker og få kyndig vejledning. Under hands-on sessionerne og i pauserne fik jeg hilst på en masse kollegaer og fik hørt en masse om hvordan man skanner på andre afdelinger. Det var mit første, men bestemt ikke sidste, årsmøde i DUDS og jeg glæder mig til at få anvendt noget af alt det jeg har lært. Mange tak for et veltilrettelagt og lærerigt årsmøde. Vi ses næste år. Af Anne Backlund, introlæge i radiologi, Nordsjællands Hospital, Hillerød. 14

15 Årsmøde 2015 DUDS Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs årsmøde 15

16 DUDS Årsregnskab DUDS regnskab 2014 beløb Indtægter kontingent kurser og kongresser subtotal Indtægter i alt Udgifter bestyrelsesmøder EFSUMB medlemsgebyr UMB abonnement, Thieme DUDS medlemsblad hjemmeside og internet legater Andet Udgifter i alt Resultat, driftsoverskud Saldo Formueudvikling: 0 Resultat, driftsoverskud Udbytte investeringsforening Renter 927 Investudvikling urealiseret Fejlindbetalinger Ialt Formueudvikling kontant 2013 til Formueudvikling i alt urealiseret 2013 til

17 Indkaldelse DUDS Indkaldelse til DUDS GENERALFORSAMLING Mandag den kl Auditorium 4122, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø - Generalforsamlingens DAGSORDEN i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af formandens beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret (450 kr årligt). Ligeledes uændret firmakontingent. 5. Forslag til ændring af vedtægter: - Bestyrelsen foreslår følgende ændring i DUDS vedtægterne, 9: Ordinær generalforsamling afholdes i perioden marts - april ændres til : Ordinær generalforsamling afholdes i perioden januar april. Anden behandling af forslag fra sidste år. 6. Valg til bestyrelsen: Hanne Grossjohann fratræder som kasserer og kan ikke genvælges. Bestyrelsen foreslår Mikkel Seidelin Dam. Helle Vibeke Hansen fratræder som bestyrelsesmedlem og kan ikke genvælges. Bestyrelsen foreslår Malene Roland V. Pedersen. Sekretær Thomas F. Bendtsen kan genvælges. Suppleant posten er vacant. Bestyrelsen foreslår Jo Waage. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Nikolaj Borg Mogensen og Mette Charlotte Marklund. 8. Eventuelt Inden Generalforsamlingen vil der blive holdt et kort videnskabeligt oplæg se mere på 17

18 DUDS Svar DUDS jubilæumsquiz SVAR: DUDS 40 års jubilæumsquiz 1. Hvornår blev der afholdt stiftende generalforsamling for Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS)? 1/ Hvem var DUDS første formand? Hans Henrik Holm 3. Hvor mange medlemmer havde DUDS umiddelbart efter den stiftende generalforsamling? 42 medlemmer 4. Hvornår afholdt DUDS verdenskongressen i ultralyd WFUMB? Hvornår blev EUROSON Hans Henrik Holm lecture afholdt første gang? 2003 Vinder blev: Overlæge Thomas Abramovitz Bjerre Billeddiagnostisk afdeling Regionshospital Randers 18

19 DUDS Quiz DUDS DUDS Quiz Ultralydsbilled indeholder et tegn, som bruges ved lungeultralyd. Hvad hedder det? Send dit svar til - husk at anføre DUDS quiz i emnefeltet. Svarfrist den 1. august Der vil blive trukket lod om en præmie blandt de rigtige svar og vinderen får direkte besked pr. mail i løbet af august. Svaret på quizzen bringes I næste udgave af DUDS-bladet der forventes at udkomme til september Held og lykke! 19

20 DUDS Kurser 20

21 Kurser DUDS 21

22 DUDS Kurser Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs AVANCERET Kursus i ULTRALYD af SKULDEREN Billeddiagnostisk afdeling GILDHØJ Privathospital 28. April 2015 Sted: GILDHØJ Privathospital, Brøndby Form: En aftens eksternatkursus med forelæsninger og praktiske øvelser Målgruppe: Radiologer, Ortopædkirurger, Reumatologer og andre interesserede Indhold: - Normal anatomi, kliniske applikationer, patologi, ultralyd-vejledte interventioner - Dirigerede hands-on sessioner i små grupper Akkreditering: Kurset anbefales af : Dansk Radiologisk Selskab Dansk Ortopædkirurgisk Selskab Dansk Idrætsmedicinsk Selskab Dansk Reumatologisk Selskab European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR) Kurset tildeles 3 CME-point svarende til ½ dag. Kursusleder og Foredragsholder: Michel Court-Payen, Speciallæge, PhD Hands-on: Michel Court-Payen, Speciallæge, PhD, Billeddiagnostisk afdeling, Gildhøj Privathospital Akram Dakhil, Overlæge, Radiologisk afdeling, Herlev Hospital Merete Kønig, Overlæge, PhD, Røntgen- og skanningsafdelingen, Gentofte Hospital Kursusafgift: kr., som inkluderer middagsbuffet og kaffe. Tilmelding: Kursussekretær Jane Wullf: senest den 13. april 2015 kurset har kapacitet til 15 kursister 22

23 Kurser DUDS Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS) Ultralydkursus i Gynækologi og Obstetrik Introduktion i anvendelse af ultralyddiagnostik indenfor gynækologi og obstetrik teoretisk og praktisk undervisning. Kursisterne får selv mulighed for at udføre superviserede scanninger på live modeller. Kurset henvender sig til Introduktionslæger og andre læger, f.eks. akut læger, almenmedicinerer eller andre der ønsker at supplere deres viden om anvendelse af ultralyd i specialet. Tidspunkt: Onsdag d. 22. april 2015 kl. 8:30 til 18:00 Sted: Drejergaarden, Roskildevej 38, 4330 Hvalsø Kursusledelse/sekretariat: Torben Larsen Ida Näslund Thagaard Undervisere: Ida Näslund Thagaard, Ph.D. studerende Bjørn Skjoldby overlæge Torben Larsen, overlæge, dr. med. Tilmelding: man. D. 1. april 2015 Tlf efter princippet først til mølle senest Deltagerantal: ca. 25 Pris: Kurset koster 1800 kr. inkluderet kursushæfte, morgenmad, frokost, kaffe og frugt i dagens løb. Tilmelding senest 1. april, gældende ved indbetaling på konto: DanskeBank: Reg. Nr Kontonr Med tydelig angivelse af kursistens navn 23

24 DUDS Kurser Programme Introduction Highlights to HOT 1 Course convenor The inventor of the world famous FATE protocol Professor Erik Sloth joined by a team of highly skilled supervisors. USabcd Courses of Basic FATE (Focus Assessed Transthoracic Echocardiography) Aarhus February Aarhus April Copenhagen June Aarhus September Copenhagen November HOT 1 - knobology, FATE views, FATE card page 1 and IVC (if time allows) Break with coffee and fruit Highlights to HOT HOT 2 - knobology, repetition of HOT 1, M-mode in pos 2, MAPSE/TAPSE Lunch (included) Objective To provide basic echocardiographic skills for physicians who are not cardiology specialists in order to guide successful cardiopulmonary optimization. Cutting edge e-learning & workshop Interactive e-learning programs present the theory prior to the 1-day hands on workshop. The focused 1-day hands on workshop is 100% dedicated to practice training Highlights to HOT HOT 3 - knobology, rept. HOT 1-2, M-mode in pos 3, parasternal long axis view Highlights to HOT Break with coffee HOT 4 - certification and scenario training, discussion and evaluation HOT = Hands-on-training Starting time and length of breaks are subject to change Further information Please register or check international courses on Venue Aarhus Incuba Science Park, Aarhus University Hospital, Skejby, Brendstrupgaardsvej 102, 8200 Aarhus N Venue Copenhagen GE Healthcare, Park Allé 295, 2605 Brøndby Fee DKK 3675,- including e-learning + 1-day workshop + lunch Precourse qualifications No prior experience is required for the basic USabcd course of FATE. Language: English if any non-danish speaking participants join the course. Certificate A certificate is issued after completion of the course. USabcd Courses of Advanced FATE (Focus Assessed Transthoracic Echocardiography) Aarhus February Aarhus April Copenhagen June Aarhus September Copenhagen November Objective To provide advanced echocardiographic skills for physicians who are not cardiology specialists in order to guide successful cardiopulmonary optimization. Cutting edge e-learning & workshop Interactive e-learning programs present the theory prior to the 1-day hands on workshop. The focused 1-day hands on workshop is 100% dedicated to practice training. Programme Introduction Highlights to HOT HOT 1 (repetition of Basic FATE views, extended views) Break with coffee and fruit Highlights to HOT HOT 2 (repetition of HOT 1, Doppler knobology, basic Doppler) Lunch (included) Highlights to HOT HOT 3 (repetition of HOT 2, pressure estimation, CO, diastology) Highlights to HOT Break with coffee HOT 4 (certification and scenario training, advanced cases) HOT = Hands-on-training Starting time and length of breaks are subject to change Further information Please register or check international courses on Course convenor The inventor of the world famous FATE protocol Professor Erik Sloth joined by a team of highly skilled supervisors. Venue Aarhus Incuba Science Park, Aarhus University Hospital, Skejby, Brendstrupgaardsvej 102, 8200 Aarhus N Venue Copenhagen GE Healthcare, Park Allé 295, 2605 Brøndby Fee DKK 3675,- including e-learning + 1-day workshop + lunch Precourse qualifications Advanced FATE requires Basic FATE skills. Language: English if any non-danish speaking participants join the course. Certificate A certificate is issued after completion of the course. 24

25 Kurser DUDS Ultrasound of Airway Breathing Circulation & Dolor USabcd Course - Basic LUNG Ultrasound & FAST Aarhus February Aarhus April Copenhagen June Aarhus September Copenhagen November What is FAST? Focused Assessment with Sonography for Trauma. FAST is a simple and systematic sonographic examination for free fluid in the pericardial sac and in the peritoneal cavity. Basic LUNG Ultrasound (US) A simple and systematic sonographic examination to detect pneumothorax, pleural effusion and pulmonary edema. Precourse qualifications No prior experience is required for the Basic LUNG US/FAST course. Language: English if any non-danish speaking participants join the course. Programme Introduction, coffee Highlights to HOT HOT 1 (knobology, Ultrasound principles on normal models) Highlights to HOT HOT 2 (Basic Lung Ultrasound and M-mode on normal models) Highlights to HOT HOT 3 (repetition of Basic Lung Ultrasound and M-mode, pathologic Lung Ultrasound) Lunch (included) Highlights to HOT HOT 4 (FAST views on normal models) Highlights to HOT HOT 5 (repetition of FAST views on normal models and pathologic FAST views demonstration Break with coffee Assessment of obtained LUS/FAST and ultrasound exam if desired Evaluation HOT = Hands-on-training Starting time and length of breaks are subject to change Further information Please register or check international courses on Course convenors Ole Graumann and Christian Laursen joined by a team of highly skilled supervisors. Ole Graumann Christian Laursen Venue Aarhus Incuba Science Park, Aarhus University Hospital, Skejby, Brendstrupgaardsvej 102, 8200 Aarhus N Venue Copenhagen GE Healthcare, Park Allé 295, 2605 Brøndby Fee 3675 DKK including e-learning + 1-day workshop + lunch Cutting edge e-learning & workshop Interactive e-learning programs present the theory prior to the 1-day hands-on workshop. The focused 1-day hands-on workshop is 100% dedicated to practice training. Certificate A certificate is issued after completion of the course. Ultrasound of Airway Breathing Circulation & Dolor USabcd Course of Basic UGRA (Ultrasound Guided Regional Anaesthesia) Aarhus May Copenhagen June Copenhagen November Aarhus November Interscalene -Supraclavicular - Infraclavicular - Axillary - TAP - Intercostal - Femoral - Saphenous - Subgluteal & Popliteal Sciatic Basic Ultrasound Physics Anatomy - Sonoanatomy Scanning & Needling techniques Objective To obtain theoretical and practical skill to master the ten basic nerve blocks for safe, easy and effective perioperative analgesia of the upper limb, the lower limb, and the thoraco-abdominal wall. The focus is on inplane technique and single shot nerve blocks. Programme Interscalene & supraclavicular brachial plexus blocks Infraclavicular & axillary brachial plexus blocks Lunch (included) Femoral & saphenous nerve blocks Subgluteal & popliteal sciatic blocks Coffee break Transversus Abdominis Plane (TAP) & Intercostal nerve blocks Certification Evaluation Course convenor Professor (assoc.) Thomas Fichtner Bendtsen joined by a team of highly skilled supervisors. Cutting edge e-learning & workshop Interactive e-learning programs present the theory prior to the 1-day hands on workshop. The focused 1-day hands on workshop is 100% dedicated to practice training. Precourse qualifications No prior experience is required for the basic USabcd course of UGRA. Language: English if any non-danish speaking participants join the course. Venue Aarhus Færdighedslab, Aarhus University Hospital, Nørrebrogade 44, Building 9, 5th floor, 8000 Aarhus C Venue Copenhagen GE Healthcare, Park Allé 295, 2605 Brøndby Fee 490 euros: e-learning + 1-day workshop + lunch Further information Please register or check international courses on Certificate A certificate is issued after completion of the course. 25

26 DUDS Kurser Ultrasound of Airway Breathing Circulation & Dolor USabcd Course of Advanced UGRA (Ultrasound Guided Regional Anaesthesia) Aarhus May Copenhagen June Copenhagen November Aarhus November Objective To obtain theoretical and practical skill to master a large and powerful arsenal of safe and effective advanced nerve blocks for perioperative analgesia of the neck, shoulder, trunk and upper & lower limbs. Course convenor Professor (assoc.) Thomas Fichtner Bendtsen joined by a team of highly skilled supervisors. Programme Introduction Neck & shoulder Cervical plexus blocks (superficial and deep) Axillary nerve block Suprascapular nerve blocks (neck and fossa supraspinatus) Upper trunk PECS I & II blocks Serratus plane block Lunch (included) Lower trunk Fascia transversalis plane block Ilioinguinal /iliohypogastric nerve block Rectus sheath block Upper limb Median nerve block elbow/wrist Ulnar nerve block elbow/wrist Radial nerve block midhumeral/elbow Break with coffee Lower limb Lateral femoral cutaneous nerve block Common obturator nerve block Obturator nerve anterior and posterior branch blocks Genitofemoral nerve block Anterior sciatic/saphenous block (SPEDI) Adductor canal block (a.m. Manickam) Posterior femoral cutaneous nerve block Ankle block Certification Cutting edge e-learning & workshop Interactive e-learning programs present the theory prior to the 1-day hands on workshop. The focused 1-day hands on workshop is 100% dedicated to practice training. Precourse qualifications Advanced UGRA requires basic UGRA skills. Language: English if any non-danish speaking participants join the course. Venue Aarhus Færdighedslab, Aarhus University Hospital, Nørrebrogade 44, Building 9, 5th floor, 8000 Aarhus C Venue Copenhagen GE Healthcare, Park Allé 295, 2605 Brøndby Fee 490 euros: e-learning + 1-day workshop + lunch Further information Please register or check international courses on Certificate A certificate is issued after completion of the course. Invited Speakers Frederic Amant (Belgium) Sarah Blagden (UK) Tom Bourne (UK) Elisabeth Epstein (Sweden) Daniela Fischerova (Czech Republic) Christina Fotopoulou (UK and Germany) Dorella Franchi (Italy) Hani Gabra (UK) Stefano Guerriero (Italy) Jeroen Kaijser (Belgium) Francesco Leone (Italy) Usha Menon (UK) Luca Savelli (Italy) Ahmad Sayasneh (UK) Local Organizing Committee T. Bourne A. Deblander B. De Moor J. Deprest S. Housmans J. Kaijser A. Pexsters D. Timmerman B. Van Calster C. Van Holsbeke S. Van Huffel I. Vergote Venue Antonia Testa (Italy) Isabelle Thomassin-Nagarra (France) Dirk Timmerman (Belgium) Lil Valentin (Sweden) Ben Van Calster (Belgium) Vincent Vandecaveye (Belgium) Thierry Van den Bosch (Belgium) Toon Van Gorp (The Netherlands) Caroline Van Holsbeke (Belgium) Kirsten Van Hoorde (Belgium) Ignace Vergote (Belgium) Laure Wynants (Belgium) Gianfranco Zannoni (Italy) Congress secretariat Mrs. Diane Wolput tel fax Mrs. Marleen Craessaerts tel fax Mrs. Linda Simons tel fax Parking Friday & Saturday : follow the arrows to Villa (for free). Website Educational course approved by Concilium van Hoogleraren Gynaecologie en Verloskunde Supported by 5 Second International IOTA Congress How to classify and manage ovarian tumors? April 17-18, 2015 Leuven, Belgium University Hospitals Leuven Campus Gasthuisberg Onderwijs en Navorsing 1 & 2 Herestraat Leuven University Hospitals Leuven Campus Gasthuisberg Herestraat Leuven - Belgium University Hospitals Leuven Onderwijs & Navorsing (Education and Research) Accreditation Accreditation has been requested (Ethics & Economy) 26

27 Annonce DUDS 27

28 DUDS Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-9 Rejseberetninger fra internationale kongresser Side 11 Indkaldelse til DUDS efterårsmøde i Aarhus Side 12-13 DUDS quiz September udgave 2015 DUDS Bestyrelsen

Læs mere

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-7 DUDS efterårsmøde Side 8-9 CECLUS Side 10 EU-udbud af landsdækkende rammeaftaler indenfor ultralyd Side 12-13 DUDS Årsmøde 2013 DUDS Bestyrelsen Indhold

Læs mere

ULTRALYD. akutmedicinsk. et basiskursus. 22. oktober 2012, Center for Akutforskning, Aarhus Sygehus, NBG. www.dasem.dk

ULTRALYD. akutmedicinsk. et basiskursus. 22. oktober 2012, Center for Akutforskning, Aarhus Sygehus, NBG. www.dasem.dk akutmedicinsk ULTRALYD et basiskursus ved Dansk Selskab for Akutmedicin 22. oktober 2012, Center for Akutforskning, Aarhus Sygehus, NBG Indhold: side: 3: Velkommen 4: Dagens program 5: UL terminologi,

Læs mere

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-7 Intraoperativ vektor flow imaging - læs mere om ny interessant ultralydmodalitet med mulighed for vinkelufhængige hastighedsmålinger. Side 8-9 Interessant

Læs mere

Ultralydsscanning af Lunger

Ultralydsscanning af Lunger Ultralydsscanning af Lunger Ultralydsscanning af lunger Personlig baggrund Ultralydsscanning af lunger - baggrund Pneumothorax Interstitielt syndrom Perspektiv Ultralydsscanning af lunger - baggrund Ultrasound

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS 1 Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS Mødested: Herlev Hospital Mødetid: 9.30-14.00 Dato: torsdag d. 26. sep. 2013 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen (KKP),

Læs mere

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS Bestyrelsen Bestyrelsen Formand Ovl. PhD Michel Court-Payen Billeddiagnostisk Afd. Gildhøj Privathospital formand@duds.dk Næstkommende formand Læge PhD Caroline

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.. S

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.. S Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.. S. Udgiver: Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab udgiver bladet 2 gange årligt i samarbejde med private sponsorer DUDS Bestyrelse F o r m a n d Ovl. PhD Torben Lorentzen

Læs mere

"Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt"

Klinisk etik! Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt TEMADAG & Workshop "Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt" Fredag den 7. juni 2013 1030 til 15.30. Temadagen starter med Generalforsamling fra 9.30

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Ultralydelastografi af leverfibrose hos børn

Ultralydelastografi af leverfibrose hos børn Ultralydelastografi af leverfibrose hos børn Systematisk litteraturoversigt Dansk Radiologisk Selskabs 10. årsmøde, 28. januar 2015 Stud.med. Sofie Bech Andersen Vejleder Michael Bachmann Nielsen, Radiologisk

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

VEJLE kalder! LUK OP OG SE DET SPÆNDENDE PROGRAM FOR MØDET TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ SIDE 5

VEJLE kalder! LUK OP OG SE DET SPÆNDENDE PROGRAM FOR MØDET TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ SIDE 5 26. NOVEMBER 2015 PRINTVENLIG UDGAVE DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2015 Hotel Scandic Jacob Gade Flegborg 8-10 7100 Vejle TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ

Læs mere

Metoder i vaskulær biologi

Metoder i vaskulær biologi Metoder i vaskulær biologi Dette kursus afholdes af Århus Universitet i samarbejde med forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy. Formål og indhold: Kurset tager sigte på give de ph.d.-studerende

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

SDU / FAM / DASEM. Uddannelsesforløb i akut medicinsk ultralydskanning. Portefølje

SDU / FAM / DASEM. Uddannelsesforløb i akut medicinsk ultralydskanning. Portefølje SDU / FAM / DASEM Uddannelsesforløb i akut medicinsk ultralydskanning Portefølje 1 Forord Syddansk Universitet (SDU), Fælles Akut Modtagelsen (FAM) på Odense Universitets hospital og Dansk Akut Medicinsk

Læs mere

AMPUTATIONS-KONFERENCE

AMPUTATIONS-KONFERENCE AMPUTATIONS-KONFERENCE Tværfaglig konference om amputationer og den amputerede patient Onsdag den 6. november 2013 på Hvidovre Hospital INFORMATION TIL SPONSORER OG UDSTILLERE Invitation til sponsering

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 21 O Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Invitation til konferencen Status ét år efter EU s Østudvidelse

Læs mere

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 7. 10. september 2015 Kursusleder: John Gelineck og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Sygdomme i nyfødthedsperioden Sociallovgivning og underretning Vaskulære læsioner Dermatologisk laserbehandling

Sygdomme i nyfødthedsperioden Sociallovgivning og underretning Vaskulære læsioner Dermatologisk laserbehandling DELKURSUS 10. Kursusprogram: Pædiatrisk dermatologi og laser Genodermatoser Sygdomme i nyfødthedsperioden Sociallovgivning og underretning Vaskulære læsioner Dermatologisk laserbehandling Læringsmål: Diagnosticere

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Medicinsk Forskningsårsstuderende Anne Gisselmann Egekvist Lektor, Overlæge,

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 Referat Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 1. Pernille Skejø blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning se bilag.

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 12. 15. september 2016 Kursusleder: Arne Lücke og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen - 2013% Dansk%Radiologisk%Selskab%holder%i%år%sit%8.%årsmøde%sammen%med%Dansk%Selskab% for%klinisk%fysiologi%og%nuklearmedicin%videnskabelige%møde.%

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere

Palle Holck November Tirsdag den 22. september 2009 kl

Palle Holck November Tirsdag den 22. september 2009 kl Holck November 2009 DAGSORDEN: Tilstede:,, André, Allan og Niels. Afbud: Mikkel og Lars. Tirsdag den 22. september 2009 kl. 17.00 Hilton Copenhagen Airport hotel Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup Tlf. 32

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretninger fra udvalg og delegerede 4. Aflæggelse

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK PROGRAM U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK 12.12.12 14.12.2012 Kursussted: Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29 Klinikbygningen indgang 50 Lokale Marie Krogh Kursusledelse: Overlæge, ph.d. Jan

Læs mere

Ultralydskanning i lægepraksis; 2013 Gadget eller Værktøj?

Ultralydskanning i lægepraksis; 2013 Gadget eller Værktøj? Ultralydskanning i lægepraksis; 2013 Gadget eller Værktøj? Bjørn Skjoldbye, Overlæge, Herlev Hospital/Privathospitalet Aleris- Hamlet. Kortfattet teknisk baggrund for ultralydskanning. En ultralydskanner

Læs mere

Program. Respirationsfysioterapi Grundlæggende viden og klinisk praksis

Program. Respirationsfysioterapi Grundlæggende viden og klinisk praksis Program Respirationsfysioterapi Grundlæggende viden og klinisk praksis 22.-24. januar og 6. marts 2018 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen, lokale 11 Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Ide og formål:

Læs mere

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig!

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig! IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007 Vi glæder os til at se dig! Du og din virksomhed inviteres hermed til at deltage i Brokerage Event 2; et to-dags interaktivt seminarforløb

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

SDU / FAM. Uddannelsesforløb i akut kirurgisk ultralydskanning. Portefølje

SDU / FAM. Uddannelsesforløb i akut kirurgisk ultralydskanning. Portefølje SDU / FAM Uddannelsesforløb i akut kirurgisk ultralydskanning Portefølje 1 Forord Syddansk Universitet (SDU) og Fælles Akut Modtagelsen (FAM) på Odense Universitets Hospital har i samarbejde udarbejdet

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 21, nr. 3 September 2006 Indhold Bestyrelsens sammensætning og valgperioder 2 Formandens klumme 3-4 Referat af generalforsamling 5 Kursuslisten 6 10th

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 6 03-04-2008 22:28 opdateret 12. juni 2005 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Bestyrelsen Kursus Love Indmeldelse Tidligere nyhedsbreve: Januar 2002 Maj 2002 Januar 2003 November

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

SFO-Lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Generalforsamling samt kursusdag

SFO-Lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Generalforsamling samt kursusdag Generalforsamling samt kursusdag Program: SFO-lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Inviterer til generalforsamling og kursusdag på Hornstrup Kursuscenter Torsdag d. 10. november 2016: - kl. 12:00-13:00

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien.

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Efter erhvervelse af bachelorgrad i medicin og kirurgi gennemføres et 1-årigt Internship med sædvanligvis 3-måneders rotationer i kirurgi, obstetrik/gynækologi,

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2013 Den 26. februar, klokken 17.15, SP207, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse Beretningen vedlægges. 2. Regnskabet fremlægges

Læs mere

Invitationsbrev til udstilling og/eller sponsorat til Dansk Pædiatrisk Selskabs Børnedage juni 2017.

Invitationsbrev til udstilling og/eller sponsorat til Dansk Pædiatrisk Selskabs Børnedage juni 2017. Invitationsbrev til udstilling og/eller sponsorat til Dansk Pædiatrisk Selskabs Børnedage 11-13. juni 2017. Dansk Pædiatrisk Selskab har en mangeårig tradition med møder, hvor pædiatere fra hele landet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

FYPAs Årsberetning for 2012

FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs medlemstal Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) havde pr. 31.12.2012 i alt 115 medlemmer. Siden sidste årsberetning har der været 18 indmeldelser, og 5 udmeldelser af

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 Fredag d. 13. maj Kl. 8.00 15.00 Emil Aarestrup Forelæsninger Pauser og frokost indlagt Mandag d. 16. maj Kl. 8.00 11.10 15. st. aud Forelæsninger

Læs mere

VEJLE kalder! LUK OP OG SE DET SPÆNDENDE PROGRAM FOR MØDET TILMELD DIG PÅ ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ SIDE 5

VEJLE kalder! LUK OP OG SE DET SPÆNDENDE PROGRAM FOR MØDET TILMELD DIG PÅ  ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ SIDE 5 26. NOVEMBER 2015 PRINTVENLIG UDGAVE DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2015 Hotel Scandic Jacob Gade Flegborg 8-10 7100 Vejle TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi Indledning/baggrund Det håndkirurgiske fagområde varetager diagnostik, behandling og forskning indenfor sygdomme på hånden, i håndleddet samt på underarmen.

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Øregådsparken

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Øregådsparken Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Øregådsparken Marts 2015 Formanden skriver Erantis og vintergækker lyser op alle vegne og byder os velkommen til foråret 2015. Foråret er den tid på

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset.

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset. Kære medlemmer! I år har vi igen fornyet konceptet for efteruddannelseskurset. Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Mødested: Århus Universitetshospital Skejby Dato: 11. september Mødetid: 09.00-14.30 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup Kursusprogram Hands on international cooperation Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa Riga, Letland 13.-16. november 2017

Læs mere

... 4-7 Information fra DUDS 8 DUDS årsmøde 10-18 Tema: Image Fusion 20 Kursusoversigt. Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab s medlemsblad - Marts 2011

... 4-7 Information fra DUDS 8 DUDS årsmøde 10-18 Tema: Image Fusion 20 Kursusoversigt. Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab s medlemsblad - Marts 2011 DUDS... 4-7 Information fra DUDS 8 DUDS årsmøde 10-18 Tema: Image Fusion 20 Kursusoversigt Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab s medlemsblad - Marts 2011 DUDS Bestyrelsen Bestyrelsen Næstkommende formand

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere