Grundlæggende brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende brugsanvisning"

Transkript

1 Grundlæggende brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN

2 Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret findes bag på enheden. Opbevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen som et permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller service. Registrer dit produkt online på Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

3 Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende brugsanvisning Udvidet brugsanvisning Softwarebrugsanvisning Netværksintroduktion Netværksbrugsanvisning Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Læs først denne brugsanvisning. Læs sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Se denne brugsanvisning for oplysninger om varemærker og juridiske begrænsninger. Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere driverne og softwaren til det operativsystem og den forbindelsestype, du bruger. Gør dig bekendt med grundlæggende kopierings- og scanningsfunktioner samt udskiftning af forbrugsstoffer. Se tip til fejlfinding. Gør dig bekendt med avancerede funktioner: Kopiering, rapportudskrivning og udførelse af rutinemæssig vedligeholdelse. Følg disse anvisninger for at udskrive, scanne, netværksscanne, bruge webtjenester (scanning) og bruge Brothers ControlCenterhjælpeprogram. Denne brugsanvisning indeholder grundlæggende oplysninger om Brothermaskinernes avancerede netværksfunktioner samt beskrivelser af generel netværksterminologi og almindelig terminologi. Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger for trådløse netværk og sikkerhedsindstillinger ved brug af Brother-maskinen. Du kan også finde oplysninger om understøttede protokoller til maskinen og detaljerede tip til fejlfinding. Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om udskrivning af JPEG- og PDFfiler 3 fra din mobile enhed og scanning fra din Brother-maskine til din mobile enhed, når den er tilsluttet et trådløst netværk. Trykt / i kassen Trykt / i kassen Trykt / i kassen 1 PDF-fil / cd-rom PDF-fil / cd-rom PDF-fil / cd-rom PDF-fil / cd-rom PDF-fil / Brother Solutions Center 2 1 Den kan variere afhængigt af landet. 2 Besøg os på 3 PDF-udskrivning understøttes ikke på Windows Phone. i

4 Indholdsfortegnelse (Grundlæggende brugsanvisning) 1 Generelle oplysninger 1 Brug af dokumentationen...1 Symboler og regler, der bruges i dokumentationen...1 Adgang til Udvidet brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning, Netværksbrugsanvisning og Netværksintroduktion...2 Sådan får du vist dokumentation...2 Adgang til Brother Support (Windows )...4 Adgang til Brother Support (Macintosh)...4 Kontrolpaneloversigt...5 Advarsels-LED-indikationer Ilægning af papir 7 Ilægning af papir og andre udskriftsmedier...7 Ilægning af konvolutter og postkort...10 Fjernelse af små papirstørrelser fra maskinen...11 Område, der ikke kan udskrives...12 Papirindstillinger...13 Papirtype...13 Papirstørrelse...13 Anbefalet papir og andre udskriftsmedier...14 Anbefalede udskriftsmedier...14 Håndtering og brug af udskriftsmedier...15 Valg af det rigtige udskriftsmedie Ilægning af dokumenter 18 Sådan ilægges dokumenter...18 Brug af scannerglaspladen...18 Ikke-scanbart område Kopiering 20 Sådan kopierer du...20 Stop kopiering...20 Kopiindstillinger...20 Papirindstillinger Udskrivning fra en computer 22 Udskrivning af et dokument...22 ii

5 6 Scanning til en computer 23 Scanning af et dokument...23 Scanning med SCAN-tasten...23 Scanning med en scannerdriver...24 Scanning ved hjælp af ControlCenter...24 A Rutinemæssig vedligeholdelse 25 Udskiftning af blækpatronerne...25 Rengøring og kontrol af maskinen...28 Rengøring af scannerglaspladen...28 Rensning af printhovedet...28 Kontrol af udskriftskvaliteten...29 Kontrol af udskriftsjusteringen...30 B Fejlfinding 31 Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser...31 Printerstop eller papirstop...36 Fejlfinding...38 Hvis du har problemer med maskinen...38 Maskininformation...43 Kontrol af serienummeret...43 Nulstillingsfunktioner...43 Sådan nulstiller du maskinen...43 C Menu og funktioner 44 Programmering på displayet...44 Menutaster...44 Menutabel...46 D Specifikationer 53 Generelt...53 Udskriftsmedie...55 Kopi...56 Scanner...57 Printer...58 Stik...59 Netværk...60 Computerkrav...61 Forbrugsstoffer...62 E Indeks 63 iii

6 Indholdsfortegnelse (Udvidet brugsanvisning) Udvidet brugsanvisning forklarer følgende funktioner og betjening. Du kan læse Udvidet brugsanvisning fra cd-rom en. 1 Generel opsætning Hukommelseslagring Dvaletilstand Automatisk slukning Display 2 Udskrivning af rapporter Rapporter 3 Kopiering Kopiindstillinger Kopiindstillinger A B C Rutinemæssig vedligeholdelse Rengøring og kontrol af maskinen Pakning og forsendelse af maskinen Ordliste Indeks iv

7 1 Generelle oplysninger 1 Brug af dokumentationen 1 Tak for dit køb af en Brother-maskine! Læs dokumentationen for at få hjælp til at få det bedste ud af din maskine. Symboler og regler, der bruges i dokumentationen 1 De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen. Fed Kursiv Courier New Fed skrift angiver bestemte knapper på maskinens kontrolpanel eller på computerskærmen. Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens display. ADVARSEL ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås. Vigtigt Vigtigt angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet. Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre funktioner. Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød. 1 1

8 Kapitel 1 Adgang til Udvidet brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning, Netværksbrugsanvisning og Netværksintroduktion 1 Denne grundlæggende brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen, som f.eks. brugen af de avancerede funktioner til kopiering, printeren, scanneren og netværket. Når du er parat til at få detaljerede driftsanvisninger, skal du læse Udvidet brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning, Netværksbrugsanvisning og Netværksintroduktion, der findes på cdrom'en. Sådan får du vist dokumentation 1 b Klik på det relevante modelnavn, hvis skærmen med modelnavne vises. c Klik på dit sprog, hvis sprogskærmen vises. Cd-rom'ens hovedmenu vises. d Klik på Dokumentation. e Klik på PDF-dokumenter. Vælg dit land, hvis landeskærmen vises. Vælg den brugsanvisning, du vil læse, når listen over brugsanvisninger vises. Sådan får du vist dokumentation (Windows ) 1 Du kan få vist dokumentationen fra menuen Start ved at vælge Brother, DCP-XXXX (hvor XXXX er modelnavnet) på programlisten og derefter vælge Brugsanvisninger. Hvis du ikke har installeret softwaren, kan du finde dokumentationen på cd-rom'en ved at følge nedenstående instruktioner: a Tænd din pc. Sæt Brother-cd-rom'en i cd-rom-drevet. Bemærk! Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du gå til Denne computer (Computer), dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på start.exe. 2

9 Generelle oplysninger Sådan får du vist dokumentation (Macintosh) 1 a Tænd din Macintosh. Sæt Brother-cdrom'en i cd-rom-drevet. Følgende vindue vises. Sådan finder du scanningsinstruktioner 1 Der er flere måder, du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde: Softwarebrugsanvisning Scanning ControlCenter Netværksscanning 1 b Dobbeltklik på ikonet Dokumentation. Vælg modelnavn, og klik på næste, hvis skærmen med modelnavne vises. c Dobbeltklik på din sprogmappe, hvis sprogskærmen vises. d Dobbeltklik på top.pdf. Vælg dit land, hvis landeskærmen vises. e Vælg den brugsanvisning, du vil læse, når listen over brugsanvisninger vises. Sådan finder du vejledning til netværksopsætning 1 Din maskine kan tilsluttes et trådløst netværk. Instruktioner til grundlæggende opsætning (uuhurtig installationsvejledning) Hvis det trådløse accesspoint eller routeren understøtter Wi-Fi Protected Setup eller AOSS (uuhurtig installationsvejledning) Nærmere oplysninger om netværksopsætning (uunetværksbrugsanvisning) 3

10 Kapitel 1 Adgang til Brother Support (Windows ) 1 Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. websupport (Brother Solutions Center), på cd-rom'en. Klik på Brother support i Hovedmenu. Følgende skærmbillede vises: Adgang til Brother Support (Macintosh) 1 Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. websupport (Brother Solutions Center), på cd-rom'en. Dobbeltklik på Brother support-ikonet. Følgende skærmbillede vises: Du får adgang til vores hjemmeside (http://www.brother.com/) ved at klikke på Brothers hjemmeside. Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (http://solutions.brother.com/), skal du klikke på Brother Solutions Center. Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer (http://www.brother.com/original/), skal du klikke på Oplysninger om forbrugsstoffer. Gå til Brother CreativeCenter (http://www.brother.com/creativecenter/), og klik på Brother CreativeCenter for at få adgang til GRATIS fotoprojekter og downloads, der kan udskrives. Hvis du vil tilbage til hovedmenuen, skal du klikke på Tilbage, eller hvis du er færdig, skal du klikke på Afslut. For at registrere din maskine fra Brothers produktregistreringsside (http://www.brother.com/registration/) skal du klikke på Onlineregistrering. Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (http://solutions.brother.com/), skal du klikke på Brother Solutions Center. Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer (http://www.brother.com/original/), skal du klikke på Oplysninger om forbrugsstoffer. 4

11 Generelle oplysninger Kontrolpaneloversigt % Normal Kopitaster: Du kan ændre kopiindstillingerne midlertidigt i kopitilstand. Enlarge/Reduce Bruges til at forstørre eller formindske kopier med det forhold, du vælger. Copy Quality Brug denne tast til at ændre kvaliteten af kopierne midlertidigt. Number of Copies Brug denne tast til at tage flere kopier. Copy Options Du kan hurtigt og nemt vælge midlertidige indstillinger for kopiering. 2 Menutaster: Menu Bruges til at åbne hovedmenuen. +a eller -b Tryk på en af disse taster for at bladre igennem menuer og funktioner. OK Bruges til at vælge en indstilling. 3 SCAN 4 Start-taster: 5 Mono Start Bruges til at lave kopier i sort-hvid. Kan også bruges til at starte en scanning (i farve eller sort-hvid, afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCentersoftwaren). Colour Start Bruges til at lave kopier i farver. Kan også bruges til at starte en scanning (i farve eller sort-hvid, afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCentersoftwaren). Du kan tænde og slukke maskinen. Hvis du slukker maskinen, renser den fortsat regelmæssigt printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. For at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækpatronøkonomi og sikre en god udskriftskvalitet bør din maskine altid være tilsluttet strømforsyningen. Giver adgang til scanningsfunktionen. 5

12 Kapitel 1 6 Stop/Exit Stopper en funktion eller forlader en menu. 7 Advarsels-LED Blinker orange, når der vises en fejl eller en vigtig statusmeddelelse på displayet. 8 Display (LCD) Viser beskeder på displayet for at hjælpe dig med at konfigurere og anvende maskinen. Advarsels-LED-indikationer 1 Advarsels-LED'en er en lysdiode, der angiver DCP-status. Displayet viser den aktuelle maskinstatus, når maskinen er inaktiv. 100% Normal 01 LED DCPstatus Klar Beskrivelse DCP'en er klar til brug. Fra Orange Låget åbent Kan ikke udskrive Papirfejl Andre meddelelser Låget er åbent. Luk låget. (Se Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser uu side 31). Udskift blækpatronen med en ny. (Se Udskiftning af blækpatronerne uu side 25). Læg papir i bakken, eller fjern det fastklemte papir. Se displaymeddelelsen. (Se Fejlfinding uu side 38). Se displaymeddelelsen. (Se Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser uu side 31). 6

13 2 Ilægning af papir 2 Ilægning af papir og andre udskriftsmedier 2 Læg kun én type og størrelse papir i bakken ad gangen. a Tag papirbakken helt ud af maskinen. b Løft outputpapirbakkens låg (1). 1 2 Bemærk! Hvis papirholderflappen (1) er åben, skal den lukkes, og derefter skal papirstøtten lukkes (2). c Brug begge hænder til forsigtigt at justere papirsidestyrene (1) og derefter papirlængdestyret (2), så de passer til papirstørrelsen. Sørg for, at de trekantede mærker (3) på papirsidestyrene (1) og papirlængdestyret (2) passer med mærkerne for den papirstørrelse, du bruger

14 Kapitel 2 Bemærk! Når du bruger papirstørrelsen Legal, skal du trykke på udløserknappen (1) til universalstyret, mens papirbakkens front trækkes ud. e Læg forsigtigt papiret i papirbakken med udskriftssiden nedad og den øverste kant først. Sørg for, at papiret ligger fladt i bakken. 1 d Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. Vigtigt Pas på, at du ikke kommer til at skubbe papiret for langt ind, da det kan løfte sig bag i bakken og medføre papirfremføringsproblemer. Bemærk! Hvis du vil lægge mere papir i, før bakken er tom, skal du tage papiret ud af bakken og lægge det sammen med det ekstra papir. Luft altid papirstakken godt, før du lægger den i bakken. Hvis du lægger papir i uden at lufte stakken, kan maskinen fremføre flere sider. Bemærk! Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet eller rynket. 8

15 Ilægning af papir f Brug begge hænder til forsigtigt at justere papirsidestyrene (1), så de passer til papiret. Sørg for, at papirstyrene rører papirets sider. 1 i Mens du holder papirbakken på plads, skal du trække papirstøtten (1) ud, indtil det siger klik, og derefter folde papirholderflappen (2) ud Vigtigt Brug IKKE papirholderflappen til papirstørrelsen Legal. g Luk outputpapirbakkens låg. h Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen. 9

16 Kapitel 2 Ilægning af konvolutter og postkort 2 Konvolutter 2 Brug konvolutter med en vægt på mellem 80 og 95 g/m 2. Nogle konvolutter kræver, at margenindstillingerne i programmet konfigureres. Foretag en testudskrift først, før du udskriver mange konvolutter. Ilægning af konvolutter og postkort 2 a Tryk på konvolutternes eller postkortenes hjørner og sider for at gøre dem så flade som muligt, før du lægger dem i. Vigtigt Hvis konvolutter eller postkort fremføres dobbelt, skal du lægge én konvolut eller ét postkort i papirbakken ad gangen. Vigtigt Brug IKKE nogen af følgende konvoluttyper, da de kan medføre fremføringsproblemer: Hvis de har en poset udformning. Hvis de har ruder. Hvis de er præget (er forsynet med hævet skrift). Hvis de har lukkeanordninger eller hæfteklammer. Hvis de er fortrykt på indersiden. Lim Dobbelt klap Af og til kan det være, at du oplever fremføringsproblemer pga. tykkelse, størrelse og klapformen på de konvolutter, du bruger. 10

17 Ilægning af papir b Læg konvolutterne eller postkortene i papirbakken med adressesiden nedad og den øverste kant (toppen af konvolutterne) først som vist i illustrationen. Brug begge hænder til forsigtigt at justere papirsidestyrene (1) og papirlængdestyret (2), så de passer til størrelsen af konvolutterne eller postkortene. 1 2 c Vælg Roteret udskrift (Windows ) eller Omvendt sideretning (Macintosh) i printerdriverens dialogboks, og juster derefter størrelse og margen i dit program. uusoftwarebrugsanvisning: Udskrivning (Windows ) uusoftwarebrugsanvisning: Udskrivning (Macintosh) Fjernelse af små papirstørrelser fra maskinen 2 Når maskinen sender små papirstørrelser ud på outputpapirbakkens låg, er det ikke sikkert, at du kan nå papiret. Kontrollér, at udskrivningen er færdig, og træk derefter bakken helt ud af maskinen. 2 Hvis du har problemer med at udskrive på konvolutter med klappen på den korte led, kan du prøve følgende: 2 a Åbn konvoluttens klap. b Læg konvolutten i papirbakken med adressesiden nedad og klappen placeret som vist i illustrationen. 11

18 Kapitel 2 Område, der ikke kan udskrives 2 Det printbare område afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Nedenstående tal viser områder på papirark og konvolutter, som der ikke kan skrives på. Maskinen kan udskrive i de skraverede områder af papirark, når funktionen Kant til kant er tilgængelig og slået til. uusoftwarebrugsanvisning: Udskrivning (Windows ) uusoftwarebrugsanvisning: Udskrivning (Macintosh) Enkeltark Konvolutter Top (1) Venstre (2) Bund (3) Højre (4) Enkeltark 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm Konvolutter 12 mm 3 mm 24 mm 3 mm Bemærk! Funktionen Kant til kant er ikke tilgængelig for konvolutter. 12

19 Ilægning af papir Papirindstillinger 2 Papirtype 2 Indstil maskinen til den type papir, du bruger, for at opnå den bedste udskriftskvalitet. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 2.Kopi. Tryk på OK. c Tryk på a eller b for at vælge 1.Papirtype. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge Alm. papir, Inkjetpapir, Brother BP71, Brother BP61, Andet glittet eller Transparent. Tryk på OK. e Tryk på Stop/Exit. Bemærk! Maskinen sender papiret ud med udskriftssiden opad i papirbakken foran på maskinen. Når du bruger transparenter eller glittet papir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop. Papirstørrelse 2 Du kan bruge følgende papirstørrelser til kopiering: A4, A5, Letter, Legal og cm. Når du ændrer størrelsen på det papir, du lægger i maskinen, skal du samtidigt ændre indstillingen for papirstørrelse. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 2.Kopi. Tryk på OK. c Tryk på a eller b for at vælge 2.Papirstørrelse. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge den papirstørrelse, du bruger: A4, A5, 10x15cm, Letter eller Legal. Tryk på OK. e Tryk på Stop/Exit. 2 13

20 Kapitel 2 Anbefalet papir og andre udskriftsmedier 2 Udskriftskvaliteten kan påvirkes af den type papir, du anvender i maskinen. Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis du altid indstiller papirtypen til at passe til den type papir, der lægges i bakken. Du kan bruge almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir), glittet papir, transparenter og konvolutter. Det anbefales at teste de forskellige papirtyper før indkøb af store mængder. De bedste resultater opnås ved at bruge papir fra Brother. Når du udskriver på inkjetpapir (coated papir), transparenter og glittet papir, skal du sørge for at vælge det rigtige udskriftsmedie under fanen "Grundlæggende" i printerdriveren eller i maskinens menu til indstilling af papirtype. (Se Papirtype uu side 13). Når du udskriver på fotopapir fra Brother, skal du lægge ét ekstra ark af samme fotopapir i papirbakken. Der medfølger et ekstra ark i papirpakken til samme formål. Når du udskriver på transparenter, skal du lægge et ekstra ark i papirbakken. Når du bruger transparenter eller fotopapir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop. Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig, og du kan få blæk på fingrene. Anbefalede udskriftsmedier 2 For at få den bedste udskriftkvalitet anbefaler vi, at du bruger papir fra Brother. (Se tabellen herunder). Hvis du ikke kan få Brother-papir i dit land, anbefaler vi, at du tester forskellige typer papir, før du køber større mængder. Vi anbefaler brug af "3M Transparency Film", når du udskriver på transparenter. Brother-papir Papirtype A4 Plain (Almindeligt) A4 Glossy Photo (Glittet foto) A4 Inkjet (Matte) cm Glossy Photo (Glittet foto) Element BP60PA BP71GA4 BP60MA BP71GP 14

21 Ilægning af papir Håndtering og brug af udskriftsmedier 2 Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme. Undgå at berøre den skinnende (glittede) side af fotopapiret. Ilæg fotopapiret med den skinnende side nedad. Undgå at berøre begge sider af transparenter, da de let absorberer vand og sved, hvorved udskriftskvaliteten kan forringes. Transparenter designet til laserprintere/kopimaskiner kan plette dit næste dokument. Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjetudskrivning. Du kan kun udskrive på begge sider af papiret med pc-udskrivning. uusoftwarebrugsanvisning: Udskrivning (Windows ) uusoftwarebrugsanvisning: Udskrivning (Macintosh) Vigtigt Brug IKKE følgende slags papir: Beskadiget, krøllet, rynket eller uregelmæssigt formet papir Papirkapaciteten i outputpapirbakkens låg 2 Op til 50 ark 80 g/m 2 A4-papir. Transparenter og fotopapir skal tages ud af outputpapirbakkens låg én side ad gangen for at undgå udtværing mm krøl eller mere kan forårsage papirstop. Meget skinnende eller struktureret papir Papir, der ikke kan arrangeres ensartet ved stakning Papir med korte fibre 15

22 Kapitel 2 Valg af det rigtige udskriftsmedie 2 Papirtype og -størrelse for hver funktion 2 Papirtype Papirstørrelse Brug af Kopi Enkeltark A mm Ja Ja Letter 215,9 279,4 mm Ja Ja Legal 215,9 355,6 mm Ja Ja Executive mm Ja Printer JIS B mm Brugerdefineret A mm Ja Ja A mm Ja Kort Foto cm Ja Ja Foto 2L cm Ja Indekskort mm Ja Postkort mm Brugerdefineret Postkort mm Brugerdefineret (dobbelt) Konvolutter C5 Konvolut mm Ja DL Konvolut mm Ja COM mm Ja Monarch mm Ja Y4 Konvolut mm Brugerdefineret Transparenter A mm Ja Ja Letter 215,9 279,4 mm Ja Ja Legal 215,9 355,6 mm Ja Ja A mm Ja Ja 16

23 Ilægning af papir Papirvægt, tykkelse og kapacitet 2 Papirtype Vægt Tykkelse Antal ark Enkeltark Almindeligt papir 64 til 120 g/m 2 0,08 til 0,15 mm Inkjetpapir 64 til 200 g/m 2 0,08 til 0,25 mm 20 Glittet papir Op til 220 g/m 2 Op til 0,25 mm Kort Fotokort Op til 220 g/m 2 Op til 0,25 mm 20 2 Indekskort Op til 120 g/m 2 Op til 0,15 mm 30 Postkort Op til 200 g/m 2 Op til 0,25 mm 30 Konvolutter 80 til 95 g/m 2 Op til 0,52 mm 10 Transparenter 10 1 Op til 100 ark 80 g/m 2 -papir. 2 BP71-papir (260 g/m 2 ) er specielt udviklet til Brothers inkjetmaskiner. 17

24 3 Ilægning af dokumenter 3 Sådan ilægges dokumenter 3 Du kan tage kopier og scanne fra scannerglaspladen. Brug af scannerglaspladen 3 Sådan ilægges dokumenter 3 a Løft dokumentlåget. b Anbring dokumentet med forsiden nedad i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen vha. dokumentstyrene til venstre og øverst. Du kan bruge scannerglaspladen til at kopiere eller scanne en eller flere sider i en bog. Understøttede dokumentstørrelser 3 Højde: Bredde: Vægt: Op til 297 mm Op til 215,9 mm Op til 2 kg c Luk dokumentlåget. Vigtigt Hvis du scanner en bog eller et tykt dokument, må du IKKE smække låget ned eller trykke på det. 18

25 Ilægning af dokumenter Ikke-scanbart område 3 Scanningsområdet afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Tallene herunder viser de ikke-scanbare områder Brug af Kopi Scanning Dokumentstørrelse Alle papirstørrelser Top (1) Venstre (2) Bund (3) Højre (4) 3 mm 3 mm 19

26 4 Kopiering 4 Sådan kopierer du 4 De følgende trin beskriver den grundlæggende kopiering. a Læg dokumentet på scannerglaspladen med forsiden nedad. (Se Sådan ilægges dokumenter uu side 18). b Hvis du ønsker mere end én kopi, skal du trykke på Number of Copies gentagne gange, indtil det ønskede antal kopier er vist (op til 99). Eller tryk på a eller b for at ændre antal kopier. c Tryk på Mono Start eller Colour Start. Stop kopiering 4 Tryk på Stop/Exit for at stoppe kopieringen. Kopiindstillinger 4 Brug kopitasterne, hvis du hurtigt vil ændre kopiindstillingerne midlertidigt til den næste kopi. Du kan bruge forskellige kombinationer af indstillinger. Maskinen vender tilbage til sine standardindstillinger 1 minut efter, at den er færdig med at kopiere. Bemærk! Du kan gemme nogle af de kopiindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. Du kan finde instruktioner i, hvordan du gør det, i afsnittet for de pågældende funktioner. (Grundlæggende brugsanvisning) Nærmere oplysninger om, hvordan følgende kopiindstillinger ændres uuside 21. Papirtype Papirstørrelse (Udvidet brugsanvisning) Nærmere oplysninger om, hvordan følgende kopiindstillinger ændres uuudvidet brugsanvisning: Kopiering Forstør/Formindsk Kvalitet Tæthed Sidelayout 2 i 1 (ID) 20

27 Kopiering Papirindstillinger 4 Papirtype 4 Hvis du kopierer på en speciel type papir, skal du indstille maskinen til den anvendte papirtype for at opnå den bedste udskriftskvalitet. Tryk på og derefter på a eller b for at vælge Papirtype Alm. papir Inkjetpapir Brother BP71 Brother BP61 Andet glittet Transparent a Ilæg dokumentet. b Indtast det antal kopier, du ønsker. c Tryk på Copy Options og a eller b for at vælge Papirtype. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge den papirtype, du bruger. Tryk på OK. e Tryk på Mono Start eller Colour Start. Bemærk! Se Papirtype uu side 13, hvis du vil ændre standardindstillingen. Papirstørrelse 4 Når der kopieres på andre papirformater end A4, skal indstillingen for papirstørrelsen ændres. Du kan kun kopiere på papir af typen A4, A5, Foto cm Letter eller Legal. Tryk på og derefter på a eller b for at vælge Papirstørrelse A4 A5 10x15cm Letter Legal a Ilæg dokumentet. b Indtast det antal kopier, du ønsker. c Tryk på Copy Options og a eller b for at vælge Papirstørrelse. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge den papirstørrelse, du bruger. Tryk på OK. e Tryk på Mono Start eller Colour Start. Bemærk! Se Papirstørrelse uu side 13, hvis du vil ændre standardindstillingen. 4 21

28 5 Udskrivning fra en computer 5 Udskrivning af et dokument 5 Maskinen kan modtage og udskrive data fra din computer. Du skal installere printerdriveren for at udskrive fra en computer. uusoftwarebrugsanvisning: Udskrivning (Windows ) uusoftwarebrugsanvisning: Udskrivning (Macintosh) a Installer Brother-printerdriveren fra cdrom'en. (uuhurtig installationsvejledning) b Vælg kommandoen Udskriv i dit program. c Vælg navnet på din maskine i dialogboksen OK, og klik på Egenskaber eller Indstillinger, alt efter hvilket program du bruger. d Vælg de indstillinger, du vil ændre, i dialogboksen Egenskaber. Ofte anvendte indstillinger: Medietype Udskriftskvalitet Papirstørrelse Papirretning Farve / Gråskala Tilpasning e Klik på OK. f Klik på OK for at begynde udskrivningen. 22

29 6 Scanning til en computer 6 Scanning af et dokument 6 Du kan scanne dokumenter på flere måder. Du kan bruge tasten SCAN på maskinen eller scannerdriverne på din computer. a Du skal installere en scannerdriver for at bruge maskinen som scanner. Hvis maskinen er på et netværk, skal den konfigureres med en TCP/IP-adresse. Installer scannerdriverne fra cdrom'en. (uuhurtig installationsvejledning) Konfigurer maskinen med en TCP/IP-adresse, hvis netværksscanningen ikke virker. (uusoftwarebrugsanvisning: Konfiguration af netværksscanning til Windows og Konfiguration af netværksscanning til Macintosh) b Ilæg dokumentet. (Se Sådan ilægges dokumenter uu side 18). c Gør et af følgende: Hvis du vil scanne med SCAN-tasten på maskinen, skal du gå til Scanning med SCAN-tasten. Hvis du vil scanne med scannerdriveren på din computer, skal du gå til Scanning med en scannerdriver. Scanning med SCANtasten 6 Nærmere oplysninger uusoftwarebrugsanvisning: Brug af scanningstasten a Tryk på (SCAN). b Tryk på a eller b for at vælge de tilgængelige scannefunktioner som følger. Tryk på OK. 1 Scan til Scan til billed Scan til fil Webtjeneste 1 (Webtjenestescanning) (Kun Windows ) (uusoftwarebrugsanvisning: Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller nyere og Windows 7)) c (Til netværksbrugere) Tryk på a eller b for at vælge den computer, du vil sende dataene til. Tryk på OK. d Tryk på Mono Start eller Colour Start for at begynde scanningen. 6 23

30 Kapitel 6 Scanning med en scannerdriver 6 uusoftwarebrugsanvisning: Scanning af et dokument ved hjælp af TWAIN-driveren (Windows ) uusoftwarebrugsanvisning: Scanning af et dokument ved hjælp af WIA-driveren (Windows ) uusoftwarebrugsanvisning: Scanning af et dokument ved hjælp af TWAIN-driveren (Macintosh) uusoftwarebrugsanvisning: Scanning af et dokument med ICA-driveren (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x) Scanning ved hjælp af ControlCenter 6 uusoftwarebrugsanvisning: ControlCenter4 (Windows ) uusoftwarebrugsanvisning: ControlCenter2 (Macintosh) Bemærk! Navnene på de knapper eller menuer, der vises på skærmen, kan variere afhængigt af det program, du bruger. a Start et scanningsprogram, og klik på knappen for at åbne vinduet med scanningsindstillinger. b Tilpas indstillingerne, som f.eks. Opløsning, Lysstyrke og Scannetype, i dialogboksen Setup. c Klik på start eller Scan for at begynde scanningen. 24

31 A Rutinemæssig vedligeholdelse A Udskiftning af blækpatronerne Din maskine er udstyret med en blækdråbetæller. Blækdråbetælleren overvåger automatisk blækniveauet i hver af de fire patroner. Når maskinen registrerer, at en blækpatron er ved at løbe tør for blæk, viser maskinen en meddelelse på displayet. Displayet giver besked om, hvilken blækpatron der er ved at løbe tør for blæk eller skal udskiftes. Sørg for at følge displaymeddelelserne, så blækpatronerne udskiftes i den rigtige rækkefølge. Selv når maskinen meddeler dig, at en blækpatron skal udskiftes, vil der være en lille smule blæk tilbage i blækpatronen. Det er nødvendigt at beholde en lille smule blæk i patronen for at undgå, at blækket tørrer ud og beskadiger printhovedet. FORSIGTIG Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle det ud med vand og om nødvendigt søge læge. A Vigtigt Brothers multifunktionsmaskiner er designet til blæk med specielle specifikationer og vil give en optimal ydelse og driftsikkerhed med Brotherblækpatroner. Brother kan ikke garantere denne optimale ydelse og driftsikkerhed, hvis der anvendes blæk eller blækpatroner med andre specifikationer. Brother anbefaler ikke brug af andre patroner end originale Brother-patroner eller påfyldning af tomme patroner med blæk fra andre kilder. Hvis printhovedet eller en anden del af denne maskine beskadiges som følge af, at der bruges inkompatible produkter med maskinen, vil reparationer som følge deraf muligvis ikke være dækket af reklamationsretten. a Åbn låget til blækpatronerne. Hvis en eller flere blækpatroner er brugt op, viser displayet Kun S/H-udskrift eller Kan ikke udskr. A 25

32 b Tryk på lågets udløserhåndtag, som vist, for at frigøre den patron, som er angivet på displayet. Fjern patronen fra maskinen. d Drej den grønne knap på den gule beskyttelseshætte med uret, indtil den klikker, for at frigøre vakuumforseglingen (1). 1 e Hver farve har sin egen position. Installer blækpatronen i pilens retning på mærket. c Åbn posen med den nye blækpatron for den farve, der vises på displayet, og tag blækpatronen ud. 26

33 Rutinemæssig vedligeholdelse f Skub forsigtigt blækpatronen ind, indtil den klikker, og luk derefter blækpatronlåget. g Maskinen nulstiller automatisk blækdråbetælleren. Bemærk! Hvis du har udskiftet en blækpatron, f.eks. sort, beder displayet dig muligvis om at kontrollere, at det er en helt ny blækpatron (Udskiftede du Sort?). For hver ny patron, du installerer, skal du trykke på a (Ja) for at nulstille blækdråbetælleren for netop den farve. Hvis den blækpatron, du har installeret, ikke er helt ny, skal du trykke på b (Nej). Hvis displayet viser Ingen blækpatron eller Kan ikke regist. efter installation af blækpatronerne, skal du kontrollere, at blækpatronerne er helt nye originale Brother-patroner, og at de er installeret korrekt. Vigtigt Fjern IKKE blækpatronerne, hvis du ikke behøver at udskifte dem. Hvis du gør dette, kan blækmængden blive reduceret, og maskinen ved da ikke, hvor meget blæk der er tilbage i patronen. Rør IKKE ved blækpatronslotsene. Hvis du gør det, kan du få blækpletter på dig. Hvis du får blæk på huden eller tøjet, skal du omgående vaske det af med sæbe eller rensemiddel. Hvis du blander farverne ved installation af en blækpatron på den forkerte farveposition, skal du rense printhovedet flere gange, når du har korrigeret installationen. Når du åbner en blækpatron, skal du installere den i maskinen og bruge den færdig inden for seks måneder efter installationen. Brug uåbnede blækpatroner i henhold til udløbsdatoen på patronpakningen. Demonter og pil IKKE ved blækpatronen, da dette kan forårsage, at blækket løber ud af patronen. A 27

34 Rengøring og kontrol af maskinen Rengøring af scannerglaspladen a Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten. b Løft dokumentlåget (1). Rengør scannerglaspladen (2) og det hvide plastik (3) med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med ikke-brændbar glasrens. 1 3 A A Rensning af printhovedet For at sikre en god udskriftskvalitet renser maskinen automatisk printhovedet, når der er behov for det. Du kan starte rensningsprocessen manuelt, hvis der er et problem med udskriftskvaliteten. Rens printhovedet, hvis du får en vandret linje i teksten eller grafikken eller huller i teksten på de udskrevne sider. Du kan enten rense kun sort, tre farver ad gangen (gul/cyan/magenta) eller alle fire farver samtidig. Rensning af printhovedet bruger blæk. Alt for hyppig rensning bruger unødvendigt meget blæk. Vigtigt Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre reklamationsretten på printhovedet ugyldig. A a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 1.Blæk. Tryk på OK. 2 Bemærk! Ud over at rengøre scannerglaspladen med ikke-brændbar glasrens skal du føre en finger hen over glasset for at kontrollere, om der sidder noget på det. Hvis du kan mærke, at der sidder snavs eller aflejringer, skal du rengøre glaspladen igen og være ekstra grundig i det pågældende område. Du kan være nødt til at gentage rengøringsprocessen tre eller fire gange. Test processen ved at tage en kopi efter hver rengøring. c Tryk på a eller b for at vælge 2.Rensning. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge Sort, Farve eller All. Tryk på OK. Maskinen renser printhovedet. Når rensningen er færdig, går maskinen automatisk tilbage i Klar-tilstand. Bemærk! Hvis du renser printhovedet mindst fem gange, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve at installere en ny original Brother Innobella blækpatron for hver farve, der er problemer med. Prøv at rense printhovedet igen op til yderligere fem gange. Ring til Brother Support, hvis udskriften ikke er forbedret. 28

35 Rutinemæssig vedligeholdelse Kontrol af udskriftskvaliteten A Hvis farverne og teksten på udskriften er udviskede eller stribede, kan det skyldes, at nogle af dyserne er tilstoppede. Det kan du kontrollere ved at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket og se dysekontrolmønstret. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 1.Blæk. Tryk på OK. c Tryk på a eller b for at vælge 1.Test udskrift. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge Printkvalitet. Tryk på OK. e Tryk på Colour Start. Maskinen begynder at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket. f Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket. g Displayet spørger, om kvaliteten af de fire farver er OK. Kvalitet OK? a Ja b Nej h Gør et af følgende: Hvis alle linjer er tydelige og klare, skal du trykke på a for at vælge Ja, og gå til trin l. Hvis du kan se, at der mangler korte linjer som vist nedenfor, skal du trykke på b for at vælge Nej. i Displayet spørger, om udskriftskvaliteten er OK for sort og tre farver. Sort OK? a Ja b Nej Tryk på a (Ja) eller b (Nej). j Displayet spørger, om du ønsker at starte rensning. Start rensning? a Ja b Nej Tryk på a (Ja). Maskinen renser printhovedet. k Når rensningen er færdig, trykker du på Colour Start. Maskinen begynder at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket igen. Gentag proceduren fra trin f. l Tryk på Stop/Exit. Hvis du gentager denne procedure mindst fem gange, og udskriftskvaliteten stadig er dårlig, skal du udskifte blækpatronen for den tilstoppede farve. Når blækpatronen er udskiftet, skal du kontrollere udskriftskvaliteten. Hvis problemet fortsat opstår, skal rensningen og testudskriften gentages mindst fem gange med den nye blækpatron. Hvis der stadig mangler blæk, skal du ringe til Brother Support. Vigtigt Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre reklamationsretten på printhovedet ugyldig. A OK Dårlig 29

36 Bemærk! e Tryk på Mono Start eller Colour Start. Maskinen begynder at udskrive justeringskontrolarket. i Når en printhoveddyse er tilstoppet, ser udskriftsprøven sådan ud. Når printhoveddysen er renset, er de vandrette linjer væk. Kontrol af udskriftsjusteringen Du skal måske justere udskriftsjusteringen, når maskinen er blevet transporteret, hvis den udskrevne tekst bliver gnidret, eller hvis billederne bliver udviskede. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 1.Blæk. Tryk på OK. c Tryk på a eller b for at vælge 1.Test udskrift. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge Justering. Tryk på OK. A f Ved mønstret "A" skal du trykke på a eller b for at vælge nummeret ud for den række, der har færrest synlige lodrette striber (1-9). Tryk på OK. g Ved mønstret "B" skal du trykke på a eller b for at vælge nummeret ud for den række, der har færrest synlige lodrette striber (1-9). Tryk på OK. h Ved mønstret "C" skal du trykke på a eller b for at vælge nummeret ud for den række, der har færrest synlige lodrette striber (1-9). Tryk på OK. i Ved mønstret "D" skal du trykke på a eller b for at vælge nummeret ud for den række, der har færrest synlige lodrette striber (1-9). Tryk på OK. j Tryk på Stop/Exit. 30

37 B Fejlfinding B Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser B Som med alle moderne kontorprodukter kan der opstå fejl, og det er muligvis nødvendigt at udskifte nogle forbrugsstoffer. Hvis dette sker, identificerer din maskine fejlen og viser en fejlmeddelelse. De mest almindelige fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser er vist nedenfor. Du kan selv afhjælpe de fleste fejl og rutinemæssige vedligeholdelsesmeddelelser. Hvis du har behov for yderligere hjælp, kan du i Brother Solutions Center finde de seneste FAQ'er (hyppigt stillede spørgsmål) og tip til fejlfinding. Besøg os på B 31

38 Fejlmeddelelse Årsag Handling Blækbeh. nærfuld Blækbehol. fuld Beholderen til opsamling af overskudsblæk er næsten fyldt. Beholderen til opsamling af overskudsblæk er fyldt. Disse komponenter kræver regelmæssig vedligeholdelse og skal muligvis udskiftes efter et tidsrum for at sikre optimal ydelse fra Brother-maskinen. Fordi disse komponenter kræver regelmæssig vedligeholdelse, er udskiftning ikke omfattet af reklamationsretten. Behovet for udskiftning af disse komponenter og tidsrummet før udskiftning afhænger af antallet af krævede rensninger og skylninger til rengøring af blæksystemet. Disse beholdere samler blækmængder under de forskellige rensnings- og skylningsfunktioner. Antallet af gange, en maskine renser og skyller med henblik på rengøring, varierer afhængig af forskellige situationer. Hvis maskinen f.eks. tændes og slukkes hyppigt, kan det medføre mange rengøringscyklusser, fordi maskinen renses automatisk, når den tændes. Brug af blæk fra andre producenter end Brother kan medføre hyppig rengøring, fordi blæk af denne type kan forårsage ringe udskriftskvalitet, der forsøges løst ved hjælp af rengøring. Jo mere rengøring maskinen har brug for, jo hurtigere fyldes disse beholdere op. Bemærk! Reparationer, der forårsages af brugen af forbrugsstoffer fra andre producenter end Brother, dækkes ikke af den angivne reklamationsret. Ring til Brother Support. Beholderen til opsamling af overskudsblæk skal udskiftes. Kontakt Brother Support for at få maskinen efterset. Andre årsager til rengøring: 1 Maskinen rengør sig selv automatisk, efter et printerstop. 2 Maskinen rengør sig selv automatisk, når den ikke har været anvendt i over 45 dage (ikkehyppig brug). 3 Maskinen rengør sig selv automatisk, når blækpatronerne er blevet udskiftet 12 gange. 32

39 Fejlfinding Fejlmeddelelse Årsag Handling Fork. papirstør. Indstillingen for papirstørrelse stemmer ikke overens med størrelsen på papiret i bakken. Det kan også være, at du ikke har indstillet papirstyrene i bakken til den rette papirstørrelse. 1 Kontroller, at maskinens indstilling for papirstørrelse stemmer overens med størrelsen af papiret i bakken. (Se Papirstørrelse uu side 13). 2 Sørg for, at papiret lægges i bakken stående det gør du ved at indstille papirstyrene til den rette papirstørrelse. (Se Ilægning af papir og andre udskriftsmedier uu side 7). 3 Når du har kontrolleret papirets størrelse og position, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start. Hukommelse fuld Maskinens hukommelse er fuld. Hvis der er kopiering i gang Tryk på Stop/Exit, og vent, til de andre igangværende handlinger er afsluttet, før du prøver igen. Høj Temperatur Printhovedet er for varmt. Lad maskinen køle af. Ingen blækpatron En blækpatron er sat forkert i. Tag den nye blækpatron ud, og installer den igen forsigtigt, til der lyder en kliklyd. (Se Udskiftning af blækpatronerne uu side 25). Kan ikke regist. Du installerede en ny blækpatron for hurtigt, og maskinen registrerede den ikke. En blækpatron er sat forkert i. Tag den nye blækpatron ud, og installer den igen forsigtigt, til der lyder en kliklyd. (Se Udskiftning af blækpatronerne uu side 25). Kan ikke udskr. Udsk. XX blæk Hvis du ikke anvender originalt blæk fra Brother, registrerer maskinen muligvis ikke blækpatronen. En eller flere af blækpatronerne er opbrugt. Maskinen stopper al udskrivning. Udskift patronen med en original blækpatron fra Brother. Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, skal du kontakte Brother Support. Udskift blækpatronerne. (Se Udskiftning af blækpatronerne uu side 25). B 33

40 Fejlmeddelelse Årsag Handling Kun S/H-udskrift Udsk. XX blæk En eller flere af farveblækpatronerne er opbrugt. Du kan bruge maskinen i sort-hvid funktion i ca. fire uger, afhængigt af hvor mange sider du udskriver. Mens denne meddelelse vises på displayet, fungerer hver funktion på følgende måde: Udskrivning Hvis du vælger Gråskala på printerdriverens fane Avanceret, kan du bruge maskinen som en sort-hvid printer. Fotokopiering Hvis papirtypen er indstillet til Alm. papir eller Inkjetpapir, kan du tage kopier i sort-hvid. Udskift blækpatronerne. (Se Udskiftning af blækpatronerne uu side 25). Bemærk! Maskinen stopper al udskrivning, og du kan ikke bruge maskinen, før du skifter til en ny blækpatron, i følgende tilfælde: Hvis du trækker strømstikket ud af maskinen eller fjerner blækpatronen. Hvis papirtypen er indstillet til Alm. papir eller Inkjetpapir. (Windows ) Hvis du markerer Langsomt tørrende papir på printerdriverens fane Grundlæggende. (Macintosh) Hvis du markerer Langsomt tørrende papir i printerdriverens Udskriftsindstillinger. Lav Temperatur Printhovedet er for koldt. Lad maskinen varme op. Luk blækdæksel Blækpatronlåget er ikke helt lukket. Luk blækpatronlåget godt til, indtil det klikker på plads. Låget er åbent Scannerlåget er ikke helt lukket. Løft scannerlåget, og luk det igen. Papirstop Der er papirstop i maskinen. Fjern det fastsiddende papir ved at følge trinene i Printerstop eller papirstop uu side 36. Sørg for, at papirlængdestyret passer til papirstørrelsen. Forlæng IKKE papirbakken, når du lægger A5 eller mindre papirstørrelser i. Rense umulig XX Init umulig XX Udskr. umulig XX Scan umulig XX Rest data Der er opstået et mekanisk problem i maskinen. ELLER Der er fremmedlegemer som papirclips eller papirstykker i maskinen. Udskriftsdata forbliver i maskinens hukommelse. Åbn scannerlåget, og fjern eventuelle fremmedlegemer og papirstykker fra maskinens indvendige dele. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, skal du afbryde maskinen fra stikkontakten i flere minutter og derefter tænde for den igen. Tryk på Stop/Exit. Maskinen annullerer jobbet og sletter det fra hukommelsen. Prøv at udskrive igen. 34

41 Fejlfinding Fejlmeddelelse Årsag Handling Tjek papir XXXXXXX blæk lav Maskinen mangler papir, eller papiret er ikke lagt rigtigt i papirbakken. Der er papirstop i maskinen. Der er en belægning af papirstøv på overfladen af papirfremføringsrullerne. Låget til udredning af papirstop er ikke ordentligt lukket. En eller flere af blækpatronerne er opbrugt. Gør et af følgende: Fyld papir i papirbakken, og tryk derefter på Mono Start eller Colour Start. Fjern papiret, læg det i igen, og tryk derefter på Mono Start eller Colour Start. (Se Ilægning af papir og andre udskriftsmedier uu side 7). Fjern det fastsiddende papir ved at følge trinene i Printerstop eller papirstop uu side 36. Rengør papirfremføringsrullerne. (uuudvidet brugsanvisning: Rengøring af papirfremføringsrullen) Sørg for, at låget til udredning af papirstop er lukket helt i begge sider. (Se Printerstop eller papirstop uu side 36). Bestil en ny blækpatron. Du kan fortsætte med at udskrive, indtil displayet viser Kan ikke udskr. (Se Udskiftning af blækpatronerne uu side 25). B 35

42 Printerstop eller papirstop Fjern det fastsiddende papir, afhængigt af hvor det sidder fast i maskinen. a Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten. b Åbn låget til udredning af papirstop (1) bag på maskinen. Træk det fastsiddende papir ud af maskinen. B c Luk låget til udredning af papirstop. Sørg for, at låget er lukket korrekt. d Hvis papirholderklappen er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten. Tag papirbakken helt ud af maskinen. 1 e Træk det fastsiddende papir (1) ud. 1 36

43 Fejlfinding f Brug begge hænder til at tage fat i plastiktapperne på begge sider af maskinen, og løft scannerlåget (1), indtil det er låst korrekt i åben stilling. g Løft scannerlåget for at udløse låsen (1). Tryk forsigtigt scannerlågsholderen ned (2), og luk scannerlåget (3) med begge hænder Flyt printhovedet (om nødvendigt) for at fjerne resterende papir i dette område. Sørg for, at der ikke sidder papir fast i maskinens hjørner (2) og (3). Vigtigt Hvis papiret sidder fast under printhovedet, skal du trække maskinens strømstik ud af stikkontakten og derefter flytte printhovedet for at tage papiret ud. Hvis printhovedet er i højre hjørne som vist i illustrationen, kan du ikke flytte det. Tilslut strømkablet igen. Hold Stop/Exit nede, indtil printhovedet flytter til midten. Træk derefter maskinens strømstik ud af stikkontakten, og tag papiret ud. h Skub papirbakken helt tilbage i maskinen. i Mens du holder papirbakken på plads, skal du trække papirstøtten (1) ud, indtil det siger klik, og derefter folde papirholderflappen (2) ud. 2 1 B Vigtigt Brug IKKE papirholderflappen til papirstørrelsen Legal. j Tilslut strømkablet igen. Hvis du får blæk på huden, skal du vaske det af øjeblikkeligt med sæbe og rigeligt med vand. 37

44 Fejlfinding B Hvis du mener, at der er et problem med din maskine, skal du se i skemaet og følge fejlfindingstippene. De fleste problemer kan du nemt selv løse. Hvis du har behov for yderligere hjælp, kan du i Brother Solutions Center finde de seneste FAQ'er (hyppigt stillede spørgsmål) og tip til fejlfinding. Besøg os på Hvis du har problemer med maskinen B Udskrivning Problemer Ingen udskrivning. Forslag Kontroller interfacekablet eller den trådløse forbindelse både på maskinen og på computeren. (uuhurtig installationsvejledning) Kontroller, at maskinen er tilsluttet, og tryk på for at tænde for maskinen. En eller flere af blækpatronerne er opbrugt. (Se Udskiftning af blækpatronerne uu side 25). Kontroller, om displayet viser en fejlmeddelelse. (Se Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser uu side 31). Se Udskiftning af blækpatronerne uu side 25, hvis displayet viser Kan ikke udskr. eller Udsk. XX blæk. Kontroller, at den korrekte printerdriver er installeret og valgt. (Kun Windows ) Sørg for, at maskinen er online. (Windows 7) Klik på /Enheder og printere. Højreklik på Brother DCP-XXXXX (hvor XXXXX er modelnavnet), og vælg Se, hvad der udskrives. Klik på Printer, og kontrollér, at Brug printer offline ikke er afkrydset. (Windows Vista ) Klik på /Kontrolpanel/Hardware og lyd/printere. Højreklik på Brother DCP-XXXXX (hvor XXXXX er modelnavnet). Hvis printeren er offline, vises Brug printeren online. Vælg denne indstilling for at aktivere printeren. (Windows XP) Klik på Start/Kontrolpanel/Printere og anden hardware/printere og faxenheder. Højreklik på Brother DCP-XXXXX (hvor XXXXX er modelnavnet). Hvis printeren er offline, vises Brug printeren online. Vælg denne indstilling for at aktivere printeren. 38

45 Fejlfinding Udskrivning (Fortsat) Problemer Ingen udskrivning. (Fortsat) Forslag Dokumentet udskrives ikke, hvis der er gamle, ikke-udskrevne data i printerdriverspooleren. Åbn printerikonet, og slet derefter alle dataene. Sådan finder du printerikonet: (Windows 7) Klik på /Enheder og printere/printere og faxenheder. (Windows Vista ) Klik på /Kontrolpanel/Hardware og lyd/printere. (Windows XP) Klik på Start/Kontrolpanel/Printere og anden hardware/ Printere og faxenheder. (Mac OS X 10.7.x) Klik på Systemindstillinger/Udskriv & scan. (Mac OS X , 10.6.x) Klik på Systemindstillinger/Udskriv & fax. Dårlig udskriftskvalitet. Kontroller udskriftskvaliteten. (Se Kontrol af udskriftskvaliteten uu side 29). Sørg for, at Medietype-indstillingen i printerdriveren eller Papirtypeindstillingen i maskinens menu svarer til den brugte papirtype. Se Papirtype uu side 13. uusoftwarebrugsanvisning: Udskrivning (Windows ) uusoftwarebrugsanvisning: Udskrivning (Macintosh) Kontroller, at dine blækpatroner er friske. Følgende kan få blækket til at klumpe: B Der er hvide vandrette linjer i tekst eller grafik. Udløbsdatoen på patronpakningen er overskredet. (Originale Brotherpatroner kan bruges i op til to år, hvis de opbevares i den originale emballage). Blækpatronen har været i maskinen i mere end seks måneder. Blækpatronen har måske ikke været opbevaret korrekt før brug. Sørg for at bruge originalt Innobella -blæk fra Brother. Brother anbefaler ikke brug af andre patroner end Brother-patroner eller påfyldning af tomme patroner med blæk fra andre kilder. Prøv at bruge de anbefalede papirtyper. (Se Anbefalet papir og andre udskriftsmedier uu side 14). Det anbefalede miljø til din maskine er mellem 20 C og 33 C. Rens printhovedet. (Se Rensning af printhovedet uu side 28). Sørg for at bruge originalt Innobella -blæk fra Brother. Prøv at bruge de anbefalede papirtyper. (Se Anbefalet papir og andre udskriftsmedier uu side 14). Maskinen udskriver tomme sider. Rens printhovedet. (Se Rensning af printhovedet uu side 28). Sørg for at bruge originalt Innobella -blæk fra Brother. Tegn og linjer fremstår gnidret. Kontroller udskriftsjusteringen. (Se Kontrol af udskriftsjusteringen uu side 30). Udskrevet tekst eller billeder står på skrå. Sørg for, at papiret er lagt rigtigt i papirbakken, og at papirsidestyrene er justeret korrekt. (Se Ilægning af papir og andre udskriftsmedier uu side 7). Sørg for, at låget til udredning af papirstop er lukket rigtigt. 39

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J132W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J132W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J152W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J152W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J55W DCP-J75W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J55W, DCP-J75W (Sæt en ring omkring

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J525W og DCP-J725DW (sæt cirkel

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J4110DW Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J4110DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J552DW DCP-J752DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J552DW og DCP-J752DW (sæt

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-193C, DCP-195C,

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J5910DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J5910DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-385C, DCP-383C, DCP-387C og

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J470DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version D DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN

BRUGSANVISNING DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN BRUGSANVISNING DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-350C, DCP-353C, DCP-357C og DCP-560CN (Tegn

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5920DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5920DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5320DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-5890CN, MFC-5895CW og MFC-6490CW

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-770CW

BRUGSANVISNING DCP-770CW BRUGSANVISNING DCP-770CW Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-770CW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J420DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-J420DW Serienummer: Købsdato: Købssted:

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C og DCP-157C (Tegn en

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-9270CDN Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-9270CDN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-250C, MFC-290C og MFC-297C (Sæt ring

Læs mere

Lexmark 840 Series. Brugervejledning

Lexmark 840 Series. Brugervejledning Lexmark 840 Series Brugervejledning Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Meddelelse om udgaven

Meddelelse om udgaven Meddelelse om udgaven Første udgave (Januar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION SOM

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-9015CDW DCP-9020CDW Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-9015CDW og DCP-9020CDW (Sæt

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J515W DCP-J715W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-130C

BRUGSANVISNING DCP-130C BRUGSANVISNING DCP-130C Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-130C Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret sidder

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-8250DN Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-8250DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Lexmark Z42, Z43. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM

Lexmark Z42, Z43. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM Lexmark Z42, Z43 Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Color Jetprinter TM Udgave: Februar 2001 Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere