Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01. juli 2017 Udstedt af Snedkerfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 6. april 2017 om uddannelsen til snedker. 2. Der er pr. 1.juli 2017 sket følgende ændringer: Der er ændret i bekendtgørelsen 2. Stk. 4., således at skoleundervisningen opdeles i et antal skoleperioder for EUV-forløb, hvor hvert skoleforløb er maksimalt seks uger, og at der mindst er ét skoleforløb på hvert trin. Ændringen skal gøre det muligt for skolerne at lægge flere skoleperioder sammen, således at en EUV ér med mange ugers merit ikke skal på flere korte skoleforløb. Der er ændret i bekendtgørelsen 6. Stk. 4. Ændringen angår svendeprøven for specialerne bygningssnedker og møbelsnedker. Der er tilføjes én disciplin mere i forhold til de discipliner, som den afsluttende prøve indeholder. Disciplinen hedder Kompleksitet i opgaven. Nyt bilag 1 i bekendtgørelsen vedrørende ændringer i AMU mål. Ændringen er gennemfør på baggrund af, hvor de uddannelsesmål der indgår i snedkeruddannelsernes skolefag er blevet sammenlignet med de AMU mål, der er tilkoblet TE s FKBér. 3. Uddannelsens formål og struktur Uddybende beskrivelse af uddannelsens formål og vejledende struktur for eud forløb: 1

2 Træoperatør og bygningsmontør 2 år (inklusive G2) Trin 2 1.år 2.år 3.år 4.år Speciale Bygningssnedker Ca. 23 ugers praktik Hovedforløb H1 5 ugers skole Ca. 23 ugers praktik H2 5 ugers skole Ca. 23 ugers praktik H3 5 ugers skole Ca ugers praktik H4 5 ugers skole Ca ugers praktik H5 5 ugers skole Ca ugers praktik H6 5 ugers skole Svendeprøve Møbelsnedker Orgelbygger Bygningsmontør/træoperatør møbel/døre og vinduer Indledende praktik kun for praktikadgangsvejens elever Grundforløb G1 = 20 uger og G2 = 20 ugers skoleundervisning Ca. 23 ugers praktik Ca. 23 ugers praktik Ca. 23 ugers praktik H1 5 ugers skole H1 5 ugers skole H1 på 5,0 uge ca. 23 ugers praktik Ca. 23 ugers praktik ca. 23 ugers praktik H2 5 ugers skole H2 5 ugers skole H2 5 ugers skole ca. 23 ugers praktik Ca. 23 ugers praktik ca. 23 ugers praktik H3 5 ugers skole H3 5 ugers skole H3 5 ugers skole ca ugers praktik ca ugers praktik Praktik til aftale ophører H4 5 ugers skole H4 5 ugers skole ca ugers praktik ca ugers praktik H5 5 ugers skole H5 5 ugers skole ca ugers praktik ca ugers praktik H6 5 ugers skole H6 5 ugers skole Svendeprøve Svendeprøve i firma 2

3 Uddannelsesforløb for EUV 1 og EUV 2 Bygningssnedker, møbelsnedker og orgelbygger 2 år og 8 måneder (27 ugers skoleophold) og træoperatør møbel/døre og vinduer, og bygningsmontør 1 år og 4 måneder (13 ugers skoleophold). 2 år og 8 måneder G P1 / H1 P2 H2 P3 H3 P4 H4 P5 H5 P6 H6 Bygningssnedker, møbelsnedker og orgelbygger 2 år 8 måneder EUV 1 EUV 2 Ingen grundforløb og ingen praktik Se bilag 1 Hele eller dele af grundforløb Se bilag uger H1 5,0 0,0 5,0 0,0 3,0 0,0 5,0 0,0 4,0 0,0 5,0 5, uger 5, uger 3, uger 5, uger 4, uger 5,0 Bygningsmontør og træoperatør 1 år og 4 måneder EUV 1 EUV 2 Ingen grundforløb og ingen praktik Se bilag 1 Hele eller dele af grundforløb Se bilag uger H1 5,0 0,0 5,0 0,0 3,0 5, uger 5, uger 3,0 G = Grundforløb 2 H = Hovedforløb Den angivne tid er uden merit. Mht. merit på praktiktid og skoleuger henvises til Bilag 1 i bekendtgørelse. Skoleundervisning på hovedforløbet er afkortet med 10 %, hvilket betyder, at skoleundervisningen for EUV 1 og EUV 2 bliver på 27 uger. Afkortningen er fundet ved at fjerne de to af ugers vagfrie specialefag på trin 1 på H3, og en uge af det vagfrie specialefag på trin 2 på H5. I forhold til ovenstående skema for EUV 1 og EUV 2, er det muligt at opdele i et mindre antal skoleperioder for EUV-forløb, således at hvert skoleforløb er maksimalt seks uger, og at der mindst er ét skoleforløb på hvert trin. 3

4 Uddannelsesforløb for EUV 3 Træoperatør møbel/døre og vinduer, og bygningsmontør 2 år (inklusive G2) Bygningssnedker, møbelsnedker og orgelbygger 3 år og 3 9 måneder (inklusive G2) 3 år og 3 9 måneder inklusiv G2 Bygningssnedker, møbelsnedker og orgelbygge 3 år 3-9 måneder EUV 3 G Hele eller dele af grundforløb Se bilag 1 ca. 23 ugers praktik H1 på 5,0 uge ca. 23 ugers praktik H2 på 5,0 uge ca. 23 ugers praktik Hovedforløb H3 på 5,0 uge ca ugers praktik H4 på 5,0 uge ca ugers praktik H5 på 5,0 uge ca ugers praktik H6 på 5,0 uge svendeprøve 2 år Træoperatør møbel/døre og vinduer samt bygningsmontør 2 år EUV 3 G Hele eller dele af grundforløb Se bilag 1 ca. 23 ugers praktik H1 på 5,0 uge Hovedforløb ca. 23 ugers praktik H2 på 5,0 uge ca. 23 ugers praktik H3 på 5,0 uge Evt. praktik G = Grundforløb 2 H = Hovedforløb Skoleundervisningen på EUV 3 svarer til forløb for unge under 25 år. Merit Med hensyn til merit henvises der til Bilag 1 i bekendtgørelsen, hvor krav til at give merit er specificeret. Det faglige udvalg tager stilling til yderligere afkortning af hovedforløbets uddannelsestid på baggrund af en dokumenteret ansøgning. Ansøgningsskema findes på Hvis eleven har indgået en uddannelsesaftale, vedlægges en indstilling fra praktikvirksomheden. 4

5 Det faglige udvalg anbefaler, at skole- og praktikperioderne planlægges, som det fremgår af nedenstående skema. De omtrentlige antal uger, der er angivet mellem skoleperioderne, er det minimum, der bør planlægges. Summen af de viste uger svarer derfor ikke til en præcis uddannelseslængde. Som vist i skemaet, skal H3 være gennemført inden for de første to år af uddannelsestiden inkluderet grundforløbet. Bygningssnedker, møbelsnedker og orgelbygger 3 år og 3 9 måneder (inklusive G2) Kompetencemål for hovedforløbet Uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved, at skolen og praktikstedet(er) planlægger og gennemfører uddannelsens grundfag, uddannelsesspecifikke fag og valgfag, samt praktikmål ud fra pædagogiske refleksioner, der kombinerer teori og praktik. Skolen tilrettelægger undervisningen, således at den i videst mulige omfang afspejler de arbejdsfunktioner og den teknologianvendelse, der er karakteristisk for træ- og møbelbranchen. Undervisningen skal give viden om, og forståelse for miljømæssige problemstillinger i forbindelse med materialeanvendelse. Fagene er beskrevet med henblik på, at skolen tilrettelægger projektorienteret undervisningen, som giver eleven forudsætninger for udvikling af en faglig identitet. Eleven skal både selvstændigt og i samarbejde med andre møde fagligt udviklende problemstillinger, der kan medføre en personlig udvikling både på et indre plan som individ, og på et ydre plan som samfundsborger. I maskinsnedkeruddannelsen og i snedkeruddannelsen er der en del fælles mål i fagene i trin 1 og trin 2 med henblik på samlæsning og mulighed for brede studiemiljøer på de skoler, der udbyder begge uddannelser. Uddannelsesspecifikke fag og valgfrie uddannelsesspecifikke fag er beskrevet på rutineret og/eller avanceret samt ekspert niveau. På avanceret niveau anvendes begrebet innovativt for at differentiere mellem rutineret og avanceret/ekspert niveau. Begrebet innovativt skal i denne sammenhæng forstås som, at eleven kan løse en given opgave ved at forandre eller videreudvikle den, så det viser elevens faglige bredde og indsigt i en given problemstilling. Grundfaget Teknologi er valgt, fordi målbeskrivelsen giver mulighed for at supplere og understøtte alle de uddannelsesspecifikke fag i en helhedsorienterede undervisning med hensyn til produktion og produktudvikling. Faget afsluttes på trin 1 på E niveau. Grundfaget Fremmedsprog er valgt for at give mulighed for at anvende og forstå et fremmedsprog i forbindelse med faglige opgaver. Endvidere skal faget styrke elevens forståelse for at fungere i et internationaliseret erhvervsliv og samfund. Skolerne opfordres til at tilrettelægge undervisningen i sammenhæng med de uddannelsesspecifikke fag. Faget afsluttes på trin 2. Det uddannelsesspecifikke fag Arbejdsmiljø Træ, Møbel og Byg er nyt, og er en afløser for det tidligere grundfag Arbejdsmiljø modul 2. Faget skal give eleverne en grundlæggende forståelse for at tænke personlig sikkerhed og værnemidler ind i alle faser af en arbejdsopgave. Endvidere giver faget eleven mulighed for at forholde sig til arbejdspladsen og virksomhedens opgaver og ansvar i forhold til dens arbejdsmiljøorganisation. Det uddannelsesspecifikke fag Design og formgivning er nyt, og er en afløser for det tidligere områdefag Design, produktudvikling og produktion. Indholdet i det tidligere områdefag er med hensyn til produktions- og produktudvikling identisk med det nye grundfag Teknologi. Derfor er der i stedet lavet 5

6 et nyt uddannelsesspecifikt fag med fokus på design og formgivning, som understøtter de andre uddannelsesspecifikke fag sammen med grundfaget Teknologi. Faget tages på trin 1 på rutineret niveau og på trin 2 på avanceret niveau. Det uddannelsesspecifikke fag IT og CAD/CAM på rutineret og avanceret niveau er nyt, og er en afløser for det tidligere områdefag, Datalære og IT. Faget har det samme indhold, men med fokus på tegning og CAD/CAM. Det uddannelsesspecifikke fag Byggeri og energiforståelse på rutineret niveau på trin 1 er et nyt fag i bygningssnedkerspecialet, som også bliver anvendt af flere andre byggefaglige uddannelser. Faget skal give eleverne kendskab til klimapolitik, varmetabsberegninger, og forståelse af korrekt udførte konstruktionsbygninger i forhold til bygningers energiforbrug. Det uddannelsesspecifikke fag Montering af bygningsdele og inventar på rutineret niveau på trin 1 er et nyt fag i bygningssnedkerspecialet, der afløser følgende fire fag; Montage af døre og vinduer, Elementmontage, Byggepladsindretning og Gulv, lette skillevægge og lofter. Tre af disse fag er på 0,5 uge og det fjerde på 1 uge. Det faglige udvalg har i stedet formuleret et fag, der samler indholdet i de fire fag i et fag. Det nye fag på 3 uger omhandler alle aspekter af bygningssnedkerens arbejde med hensyn til montering og isætning af forskellige former for bygningskomponenter. Faget bør tilrettelægges i sammenhæng med faget Byggeri og energiforståelse. Talentspor Det faglige udvalg har tilrettelagt uddannelsen med talentspor, både på trin 1 og trin 2, hvoraf 57 % af fagene er løftet til et højere niveau på talentsporet. Dette gælder både på trin 1 og trin 2. De fag, som skal løftes på talentsporet, er for alle specialerne grundfaget Teknologi på trin 1, og IT og CAD/CAM på både trin 1 og trin2. Derudover er der for hvert speciale lagt vægt på at løfte dé obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, som er kernekompetencer inden for hvert speciale. Fagene der løftes i talentsporet på snedkeruddannelsen er: Grundfaget Teknologi løftes til D niveau. IT og CAD/CAM løftes til avanceret niveau på trin 1 og på ekspert niveau på trin 2 for alle trin og specialer. Alle valgfrie uddannelsesspecifikke fag på 2 uger løftes et niveau på talentsporet. Byggeri og energiforståelse og Montering af bygningsdele og inventar på trin 1 er løftet til avanceret niveau for træoperatør døre og vinduer, bygningsmontør og bygningssnedker. Håndværksmæssig og maskinel fremstilling af bygningskomponenter løftes til ekspert for bygningssnedker på trin 2. Håndværksmæssig og maskinel fremstilling af møbler løftes til avanceret niveau for træoperatør møbel, møbelsnedker og orgelbygger trin 1. Håndværksmæssig og maskinel fremstilling af møbler og Håndværksmæssig og maskinel fremstilling af plademøbler løftes til ekspertniveau for møbelsnedker på trin 2. Orgel, dokumentation og bearbejdning og Orglets klanglige materialer løftes til avanceret for Orgelbygger. Valgfrie uddannelsesspecifikke fag Hovedforløbet indeholder 2,0 ugers valgfrie uddannelsesspecifikke fag på rutineniveau på trin 1, og 2,0 ugers valgfrie uddannelsesspecifikke fag på avanceret niveau og ekspertniveau på trin 2. Det valgfrie uddannelsesspecifikke fag på trin 1 anbefales gennemført på elevens 2. uddannelsesår. Det anbefales at 6

7 gennemføre det valgfrie uddannelsesspecifikke fag på trin 2 på H5. Det gælder for tre af de valgfrie uddannelsesspecifikke fag, at de kun kan gennemføres på trin 2, fordi de kræver et avanceret eller ekspertniveau (undtaget talentsporet). Det drejer sig om; Design, Produktionsudvikling og Produktionsmodning, Iværksætteri og entreprenørskab og Renovering og restaurering af møbler. De fleste valgfrie uddannelsesspecifikke fag i hovedforløbene er fælles for alle specialer. Der er fire valgfrie uddannelsesspecifikke fag af en uges varighed, der bl.a. kan bruges til træning og talentudvikling i forbindelse med DM i Skills. Endvidere er der et antal AMU mål, der bl.a. kan bruges ved behov for opkvalificering på maskiner, eksempelvis hvis praktikstedet ikke råder over tilstrækkelige værkstedsforhold (bygningssnedker). Der er også et antal specifikke AMU mål rettet mod bygningssnedkeruddannelsen i forhold til dampspærre og energirigtigt byggeri. De valgfrie uddannelsesspecifikke fag kan også tages som påbygning. Skolerne opfordres til at koordinere med hinanden omkring udbud af valgfrie uddannelsesspecifikke fag. 4. Elevtyper På uddannelsen findes følgende elevtyper: EU9, EU9+ og EUV3 EUV1 og EUV2 Eux Det fremgår af oversigtsskemaerne bagest i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Skema 1: Elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Skema 2: Voksne med standardiseret hovedforløb Skema 3: Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende forløb Skema 4: Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Skema 5: EUX, kun den gymnasiale del af eux I forlængelse af oversigtsskema 1-4 fremgår skema henholdsvis 1a, 2a, 3a og 4a hvor fag med højere præstationsniveau end det obligatoriske er beskrevet. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Praktikmålene beskrives i: Skema 6: Praktikmålenes bidrag til kompetencemålene Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesordningen. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag. Begrebet elevtyper uddybes bagest i uddannelsesordningen. 7

8 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Snedkerfagets Fællesudvalg har udfærdiget en praktiklogbog, som skolen udleverer til eleven ved udgangen af grundforløbet. De praktikerklæringer, som praktikvirksomheden skal udstede efter de enkelte praktikophold jf. hovedbekendtgørelsen, indgår som en del af logbogen. Virksomheden kan også benytte samme mulighed i elevplan. Praktikvirksomhedens angivelse af elevens arbejdsopgaver og kompetenceniveau danner grundlag for tilrettelæggelse af undervisningen, således at elevens praksiserfaringer og refleksioner inddrages i opgaveløsningen på skolen. Logbogen eller udfyldelse af elevplan udgør også den afsluttende praktikerklæring efter sidste praktikperiode, og er adgangsgivende til svendeprøven. Logbogen er en del af det faglige udvalgs kvalitetskontrol med praktikperioderne, og behandles af de lokale uddannelsesudvalg efter nærmere aftale herom. Eleven skal udføre et projekt i praktikperioden mellem 3. og 4. skoleophold. Problemstillingen skal hentes fra virksomhedens arbejdsområde/produktområde. Produkt af projektarbejdet skal kunne anvendes i virksomheden. Med hensyn til planlægningen af opgaven skal skolerne indkalde de enkelte virksomheder til et møde på skolen, mens eleven gennemfører 3. skoleophold. På mødet mellem elev, virksomhed og skole skal parterne aftale, hvad praktikprojektet/problemstillingen skal indeholde, og en tidsplan for evalueringen. Eleven skal i forbindelse med evalueringen fremstille dokumentation i form af f.eks. skitse/tegning, materiale/opskæresedler og kort redegøre for problemstillinger i udførelsen af projektet. Elev, virksomhed og skole skal i samarbejde gennemføre evalueringen enten på virksomheden eller på skole. Evalueringen skal synliggøres i elevplan og i logbogen. Praktikmålene er i overensstemmelse med de arbejdsopgaver, som indgår i den virksomhedsvurdering, som Snedkerfagets Fællesudvalg foretager ved godkendelsen af praktikvirksomheden. Praktikmålene fremgår af det elektroniske værktøj, elevplan, som både elev og virksomhed skal anvende. Praktikmålene fremgår også af den logbog, som følger den enkelte elev. Virksomhedernes arbejdsopgaver giver ikke altid mulighed for at gennemføre alle de anførte praktikmål. Det er virksomhedens ansvar at sørge for en alsidig praktiktid evt. ved udlån til andre virksomheder eller supplerende skoleundervisning. 6. Bedømmelse og beviser mv. Prøver og bedømmelse er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen 6 om erhvervsuddannelsen til snedker, hvortil følgende supplerende kommentarer knyttes. Virksomheden indbetaler et gebyr til det faglige udvalg til dækning af udgifterne ved prøvens afholdelse. Tilmelding til eksamen og svendeprøve skal finde sted senest en måned før prøvens afholdelse. Eleven udarbejder en målsat tegning i skitseform, der viser opgavens omfang, samt beskrivelse af materialevalget. Skitsetegninger samt beskrivelse sendes til skolen senest 10 uger før sidste skoleophold starter. Opgaverne løses inden for en varighed af 132 timer. Prøven bedømmes af en eksaminator udpeget af skolen, og to fagkyndige censorer udpeget af det faglige udvalg. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget. Det faglige udvalg udarbejder en censorvejledning til brug for bedømmelsen. 8

9 Hvis den praktisk prøve for orgelbygger i fremstilling af en manualsløjfevindlade udføres ved hjælp af CNC, eller vindladen ikke indeholder sink-, tap- og slidssamlinger, skal der udføres en ekstra opgave i form af en ramme efter givne mål, hvor to hjørner har slidstapper og de to andre er gennemtappet. Hvis vindladen ikke indeholder sinkesamlinger, skal den ekstra opgave være påsat en sammensinket kasse. I svendebrevet for alle specialer anføres den samlede karakter, og der tilføjes det bogstav fra ECTS-skalaen, som svarer til den pågældende karakter, som angivet i nedenstående skema: Karakter ECTS 12 A 10 B 7 C 4 D 02 E Herudover får elever en særlig påtegning på svendebrevet efter følgende fordelingsnøgle, som angivet i nedenstående skema: Fordelingsnøgle Benævnelse 12,0 Antaget med sølv 11,9-11,0 Antaget med bronze 10,9-8,5 Antaget med ros 8,4-02 Antaget Oplysning om bedømmelsesresultat og udlevering af uddannelsesbevis eller svendebrev foregår under en elevsamling, som altid er sammenfaldende med elevens afslutningssdato. I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen. Eux-elever skal ud over, hvad der følger af 6: 1) aflægge seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau, 2) udarbejde en større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, og 3) aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser. Projektet udarbejdes i Teknikfag B - Byggeri og energi og mindst et fag fra erhvervsuddannelsens uddannelsesspecifikke fag efter elevens valg. Efter elevens valg kan projektet udarbejdes i et yderligere 9

10 fag. Projektet kan tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve. Tilrettelæggelsen kan medføre, at elevens afsluttende prøve finder sted indtil seks måneder før uddannelsens afslutning. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen, ud over det i uddannelsesbekendtgørelsen nævnte uddannelsesbevis, et bevis for at have opnået en gymnasial eksamen, der giver generel studiekompetence. Beviset benævnes eux-bevis. Eux-beviset indeholder prøvekaraktererne i fag på gymnasialt niveau, karakteren for den større skriftlige opgave, karakteren fra prøven med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fag på gymnasialt niveau. Karaktererne på beviset indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet. 10

11 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Faget bidrager til følgende kompetencemål Vejledende tid Præstationsstandard Træoperatør møbel Træoperatør døre og vinduer Bygningsmontør Møbelsnedker Bygningssnedker Orgelbygger Der indsættes én række pr. fag Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Antal uger Grundfag 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 Teknologi 2,3,8,9,10,11,12 E D 2,0 x x x x x x Fremmedsprog 22,23 F 2,0 x x x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 11,0 11,0 11,0 22,0 22,0 22,0 Alle specialer IT og CAD/CAM ,5,9,11,20,24,2 5 IT og CAD/CAM ,5,9,11,20,24,2 5 IT og CAD/CAM ,5,9,11,20,24,2 5 IT og CAD/CAM ,5,9,11,20,24,2 5 og Trin 2 og Trin 2 avanceret 1,0 X X X X X x rutineret 1,0 x x x x x x avanceret 1,5 x x x ekspert 1,5 x x x Design og formgivning ,9,10,11 rutineret 1,0 x x x x x x 11 og Trin 2

12 Design og formgivning ,9,10,11 avanceret 1,0 x x x Arbejdsmiljø, Træ, Møbel og Byg Industrielt plademøbel ,2,3,4,5,8,9,10, 11,12 Specialet bygningssnedker Håndværksmæssig og maskinel fremstilling vinduer og døre Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af bygningsdele11187 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af bygningsdele ,12 rutineret 1,0 x x x x x x 1,2,6,7,8,10,11,1 2,13,15,,20,21,2 8 1,2,6,7,8,10,11,1 2,13,15,,20,21,2 8 1,2,6,7,8,10,11,1 2,13,15,,20,21,2 8 Trapper ,8,11,12,25,26, 27 rutineret 1,5 x x x x x x rutineret 2,5 x x x avanceret 4,0 x Ekspert avanceret 4,0 x Byggeri og energiforståelse ,15 rutineret 1,0 x x x Byggeri og energiforståelse ,15 avanceret 1,0 X X x Montering af bygningsdele og inventar Montering af bygningsdele og inventar ,11,12,14,15,16,17, ,11,12,14,15,16,17,18 Plademøbel byg ,2,3,4,7,8,9,11, 12 Specialet møbelsnedker og orgelbygger Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler ,2,3,4,6,7,8,9, 10,11,12,20,30 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,30 rutineret 3,0 x x x avanceret 3,0 X X x avanceret 0,5 x rutineret 3,0 x x x rutineret 2,5 x x x x 12

13 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler ,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,30 Elementmontage ,2,4,8,10,11,12, 16 Siddemøbel ,2,3,4,7,8,9,10, 11,12,20,29 Specialet møbelsnedker Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel Specialet orgelbygger Orgel, dokumentation og bearbejdning Orgel, dokumentation og bearbejdning ,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,19,20, 30 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,19,20, 30 1,2,3,4,6,8,9,10, 11,12,30 1,2,3,4,6,8,9,10, 11,12,30 Sagsnr.: S.541 Avanceret 2,5 x x x rutineret 1,0 x x x avanceret 3,0 x x avanceret 3,5 x Ekspert 3,5 x avanceret 2,0 x Ekspert 2,0 x 8,31,32,33,34 rutineret 3,0 x 8,31,32,33,34 Avanceret 3,0 x Orglets klanglige materialer ,12,31,33,34 rutineret 2,5 x Orglets klanglige materialer ,12,31,33,34 Avanceret 2,5 x Valgfri uddannelsesspecifikke fag 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 Specialer og trin Iværksætteri og Entreprenørskab Iværksætteri og Entreprenørskab ,3,4,10,11,21 Avanceret 2,0 x x x 1,3,4,10,11,21 Ekspert 2,0 x x x 13

14 Design, produktionsudvikling og produktions-modning Design, produktionsudvikling og produktions-modning ,2,4,58,9,11,12, 13,19 3,2,4,58,9,11,12, 13,19 Sagsnr.: S.541 Avanceret 2,0 x x x x x x Ekspert 2,0 x x x x x x Plademøbler og massivt træ ,2,4,5,6,7,20 Rutineret 2,0 x x x x x x Plademøbler og massivt træ ,2,4,5,6,7,20 Avanceret 2,0 x x x x x x Plademøbler og massivt træ ,2,4,5,6,7,20 Ekspert 2,0 x x x CNC-programmering og bearbejdning CNC-programmering og bearbejdning CNC-programmering og bearbejdning Renovering og restaurering af møbler Renovering og restaurering af møbler Orgelemner i plade og massivt træ Orgelemner i plade og massivt træ Orgelemner i plade og massivt træ Rutineret brug af el-håndværktøj ,4,10,11,20 Rutineret 2,0 x x x x x x 3,4,10,11,20 Avanceret 2,0 x x x x x x 3,4,10,11,20 Ekspert 2,0 x x x 1,2,3,5,6,7,11,30 Avanceret 2,0 x x x 1,2,3,5,6,7,11,30 Ekspert 2,0 x x x 1,2,3,4,5,6,7,11 Rutineret 2,0 x X X x x x 1,2,3,4,5,6,7,11 Avanceret 2,0 x x x x x x 1,2,3,4,5,6,7,11 Ekspert 2,0 x x 1,2,3,6,12 Rutineret 2,0 x x x x x x Bygningsmontage ,15,16,18 Rutineret 2,0 x x x x x x Bygningsmontage ,15,16,18 Avanceret 2,0 X X X X x x Bygningsmontage ,15,16,18 Ekspert 2,0 x 14

15 Udvendige døre og Vinduer Udvendige døre og Vinduer Udvendige døre og Vinduer Avanceret brug af el-håndværktøj Samlinger i høvlet konstruktionstræ ,3,6,7,9,10,13, 14,15 2,3,6,7,9,10,13, 14,15 2,3,6,7,9,10,13, 14,15 Sagsnr.: S.541 Rutineret 2,0 X x x X x x Avanceret 2,0 X X X X x x Ekspert 2,0 x 1,12 Avanceret 1,0 x x x x x x 1,3,30 Avanceret 1,0 x x x x x x Samlinger i møbelelementer ,3,10,30 Avanceret 1,0 x x x x x x Korpus, finer og intarsia ,3,4,5,6,10 Avanceret 1,0 x x x x x x Maskinteknik, træ. Afkorter, pladeog rundsav AMU mål 0,4 x x x x x x Maskinteknik, træ. Høvlemaskiner AMU mål 0,2 x x x x x x Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaskiner AMU mål 0,4 x x x x x x Maskinteknik, træ. Fræsere AMU mål 0,4 x x x x x x Træbearbejdning på bordfræsere AMU mål 0,8 x x x x x x CNC styret overfræser, maskinlære, træ AMU mål 0,2 x x x x x x Bearbejdning på kehlemaskiner, træ AMU mål 1,0 x x x x x x Maskinelle møbelsamlinger på standardmaskiner Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Energirigtigt byggeri/renovering 8937 AMU mål 0,8 x x x x x x AMU mål 0,2 x x x x x x 15,18 Avanceret 1,0 x x x 15

16 Opsnøring af komplicerede tømmerkonstruktioner 6190 Udførsel af komplicerede tømmerkonstruktioner 6191 Træ og Aluminium - Døre/vinduer i træindustrien Dampspærre Montering og trykprøvning i nybyggeri Dampspærre Renovering af tagkonsruktion Dampspærre Renovering af ydervægskonstruktion Sagsnr.: S.541 3,8 Avanceret 1,0 x x x x x x 3 Avanceret 1,0 x x x x x x AMU mål 0,8 x x x x x x AMU mål 0,2 x x x x x x AMU mål 0,4 x x x x x x AMU mål 0,2 x x x x x x Termografering af bygninger AMU mål 0,2 x x x x x x Isolering energirigtige løsninger ved isolering Fuger fugning ved vinduer og døre Teleskoplæsser med gafler - betjening Teleskoplæsser med kranfunktion - betjening AMU mål 0,6 x x x x x x AMU mål 0,6 x x x x x x AMU-mål 1,0 x x x x x x AMU-mål 0,6 x x x x x x CAD-2D på byggepladsen AMU mål 0,6 x x x x x x CAD-3D på byggepladsen Vægkonstruktioner montering af massive træelementer AMU mål 0,6 x x x x x x AMU mål 0,2 x x x x x x Vægbeklædning buet gips AMU mål 0,4 x x x x x x Bygningsrestaurering udarbejdelse af løsningsforslag AMU mål 0,4 x x x x x x 16

17 Antal ugers valgfag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Antal skoleuger i alt 15,0 15,0 15,0 30,0 30,0 30,0 Skema 1a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Alle specialer Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Samme varighed som i skema 1 Navn på det fag, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema 1 Begynder, rutineret, avanceret Teknologi D niveau 2,0 Teknologi E niveau IT og CAD/CAM Avanceret 1,0 IT og CAD/CAM Rutineret Specialet Møbelsnedker IT og CAD/CAM - 1 Ekspert 1,5 IT og CAD/CAM Avanceret Obligatorisk præsentationsstandard Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af møbler 1 Avanceret 2,5 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler Ekspert 3,5 Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af møbler Rutineret Avanceret 17

18 Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af plademøbler Specialet Bygningssnedker Sagsnr.: S.541 Ekspert 2,0 Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af plademøbler Avanceret IT og CAD/CAM - 1 Ekspert 1,5 IT og CAD/CAM Avanceret Byggeri og energiforståelse Avanceret 1,0 Byggeri og energiforståelse Rutineret Montering af bygningsdele og inventar Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af bygningskomponenter Specialet Orgelbygger Avanceret 3,0 Montering af bygningsdele og inventar Ekspert 4,0 Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af bygningskomponenter Rutineret Avanceret IT og CAD/CAM - 1 Ekspert 1,5 IT og CAD/CAM Avanceret Orgel, dokumentation og bearbejdning Avanceret 3,0 Orgel, dokumentation og bearbejdning Rutineret Orglets klanglige materialer Avanceret 2,5 Orglets klanglige materialer Rutineret 18

19 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Bygningssnedker, møbelsnedker og orgelbygger 2 år og 7 måneder og træoperatør Møbel/Døre og vinduer, og bygningsmontør 1 år og 4 måneder. Den angivne tid er uden merit. Mht. merit på praktiktid og skoleuger henvises til Bilag 1 i bekendtgørelse. Skoleundervisning på hovedforløbet er afkortet med 10 %, hvilket betyder at skoleundervisningen for EUV bliver på 27 uger. Afkortningen er fundet ved at fjerne de to af ugers vagfrie specialefag på trin 1 på H3, og en uge af det vagfrie specialefag på trin 2 på H5. Elever på EUV har fortsat mulighede for at tage valgfrie specialefag under påbygning. Faget bidrager til følgende kompetencemål Vejledende tid Præstationsstandard Træoperatør møbel Træoperatør døre og vinduer Bygningsmontør Møbelsnedker Bygningssnedker Orgelbygger Der indsættes én række pr. fag Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Antal uger Grundfag 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 og Trin 2 og Trin 2 19 og Trin 2

20 Teknologi 2,3,8,9,10,11,12 E D 2,0 x x x x x x Fremmedsprog 22,23 F 2,0 x x x Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 11,0 11,0 11,0 22,0 22,0 22,0 Alle specialer IT og CAD/CAM ,5,9,11,20,24,2 5 IT og CAD/CAM ,5,9,11,20,24,2 5 IT og CAD/CAM ,5,9,11,20,24,2 5 IT og CAD/CAM ,5,9,11,20,24,2 5 avanceret 1,0 X X X X X x rutineret 1,0 x x x x x x avanceret 1,5 x x x ekspert 1,5 x x x Design og formgivning ,9,10,11 rutineret 1,0 x x x x x x Design og formgivning ,9,10,11 avanceret 1,0 x x x Arbejdsmiljø, Træ, Møbel og Byg Industrielt plademøbel ,2,3,4,5,8,9,10, 11,12 Specialet bygningssnedker Håndværksmæssig og maskinel fremstilling vinduer og døre Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af bygningsdele11187 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af bygningsdele ,12 rutineret 1,0 x x x x x x 1,2,6,7,8,10,11,1 2,13,15,,20,21,2 8 1,2,6,7,8,10,11,1 2,13,15,,20,21,2 8 1,2,6,7,8,10,11,1 2,13,15,,20,21,2 8 Trapper ,8,11,12,25,26, 27 rutineret 1,5 x x x x x x rutineret 2,5 x x x avanceret 4,0 x Ekspert avanceret 4,0 x x 20

21 Byggeri og energiforståelse ,15 rutineret 1,0 x x x Byggeri og energiforståelse ,15 avanceret 1,0 X X x Montering af bygningsdele og inventar Montering af bygningsdele og inventar ,11,12,14,15,16,17, ,11,12,14,15,16,17,18 Plademøbel byg ,2,3,4,7,8,9,11, 12 Specialet møbelsnedker og orgelbygger Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler ,2,3,4,6,7,8,9, 10,11,12,20,30 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,30 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,30 Elementmontage ,2,4,8,10,11,12, 16 Siddemøbel ,2,3,4,7,8,9,10, 11,12,20,29 Specialet møbelsnedker Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel ,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,19,20, 30 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,19,20, 30 1,2,3,4,6,8,9,10, 11,12,30 1,2,3,4,6,8,9,10, 11,12,30 rutineret 3,0 x x x avanceret 3,0 X X x avanceret 0,5 x rutineret 3,0 x x x rutineret 2,5 x x x Avanceret 2,5 x x x rutineret 1,0 x x x avanceret 3,0 x x avanceret 3,5 x Ekspert 3,5 x avanceret 2,0 x Ekspert 2,0 x 21

22 Specialet orgelbygger Orgel, dokumentation og bearbejdning Orgel, dokumentation og bearbejdning Sagsnr.: S.541 8,31,32,33,34 rutineret 3,0 x 8,31,32,33,34 Avanceret 3,0 x Orglets klanglige materialer ,12,31,33,34 rutineret 2,5 x Orglets klanglige materialer ,12,31,33,34 Avanceret 2,5 x Valgfri uddannelsesspecifikke fag 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 Specialer og trin Iværksætteri og Entreprenørskab Iværksætteri og Entreprenørskab Design, produktionsudvikling og produktions-modning Design, produktionsudvikling og produktions-modning ,3,4,10,11,21 Avanceret 2,0 x x x 1,3,4,10,11,21 Ekspert 2,0 x x x 3,2,4,58,9,11,12, 13,19 3,2,4,58,9,11,12, 13,19 Avanceret 2,0 x x x x x x Ekspert 2,0 x x x x x x Plademøbler og massivt træ ,2,4,5,6,7,20 Rutineret 2,0 x x x x x x Plademøbler og massivt træ ,2,4,5,6,7,20 Avanceret 2,0 x x x x x x Plademøbler og massivt træ ,2,4,5,6,7,20 Ekspert 2,0 x x x CNC-programmering og bearbejdning CNC-programmering og bearbejdning CNC-programmering og bearbejdning Renovering og restaurering af møbler ,4,10,11,20 Rutineret 2,0 x x x x x x 3,4,10,11,20 Avanceret 2,0 x x x x x x 3,4,10,11,20 Ekspert 2,0 x x x 1,2,3,5,6,7,11,30 Avanceret 2,0 x x x 22

23 Renovering og restaurering af møbler Orgelemner i plade og massivt træ Orgelemner i plade og massivt træ Orgelemner i plade og massivt træ Rutineret brug af el-håndværktøj Sagsnr.: S.541 1,2,3,5,6,7,11,30 Ekspert 2,0 x x x 1,2,3,4,5,6,7,11 Rutineret 2,0 x X X x x x 1,2,3,4,5,6,7,11 Avanceret 2,0 x x x x x x 1,2,3,4,5,6,7,11 Ekspert 2,0 x x 1,2,3,6,12 Rutineret 2,0 x x x x x x Bygningsmontage ,15,16,18 Rutineret 2,0 x x x x x x Bygningsmontage ,15,16,18 Avanceret 2,0 X X X X x x Bygningsmontage ,15,16,18 Ekspert 2,0 x Udvendige døre og Vinduer Udvendige døre og Vinduer Udvendige døre og Vinduer Avanceret brug af el-håndværktøj Samlinger i høvlet konstruktionstræ ,3,6,7,9,10,13, 14,15 2,3,6,7,9,10,13, 14,15 2,3,6,7,9,10,13, 14,15 Rutineret 2,0 X x x X x x Avanceret 2,0 X X X X x x Ekspert 2,0 x 1,12 Avanceret 1,0 x x x x x x 1,3,30 Avanceret 1,0 x x x x x x Samlinger i møbelelementer ,3,10,30 Avanceret 1,0 x x x x x x Korpus, finer og intarsia ,3,4,5,6,10 Avanceret 1,0 x x x x x x Maskinteknik, træ. Afkorter, pladeog rundsav AMU mål 0,4 x x x x x x Maskinteknik, træ. Høvlemaskiner AMU mål 0,2 x x x x x x 23

24 Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaskiner Sagsnr.: S.541 AMU mål 0,4 x x x x x x Maskinteknik, træ. Fræsere AMU mål 0,4 x x x x x x Træbearbejdning på bordfræsere AMU mål 0,8 x x x x x x CNC styret overfræser, maskinlære, træ AMU mål 0,2 x x x x x x Bearbejdning på kehlemaskiner, træ AMU mål 1,0 x x x x x x Maskinelle møbelsamlinger på standardmaskiner Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Energirigtigt byggeri/renovering 8937 Opsnøring af komplicerede tømmerkonstruktioner 6190 Udførsel af komplicerede tømmerkonstruktioner 6191 Træ og Aluminium - Døre/vinduer i træindustrien Dampspærre Montering og trykprøvning i nybyggeri Dampspærre Renovering af tagkonsruktion Dampspærre Renovering af ydervægskonstruktion AMU mål 0,8 x x x x x x AMU mål 0,2 x x x x x x 15,18 Avanceret 1,0 x x x 3,8 Avanceret 1,0 x x x x x x 3 Avanceret 1,0 x x x x x x AMU mål 0,8 x x x x x x AMU mål 0,2 x x x x x x AMU mål 0,4 x x x x x x AMU mål 0,2 x x x x x x Termografering af bygninger AMU mål 0,2 x x x x x x Isolering energirigtige løsninger ved isolering AMU mål 0,6 x x x x x x 24

25 Fuger fugning ved vinduer og døre Teleskoplæsser med gafler - betjening Teleskoplæsser med kranfunktion - betjening Sagsnr.: S.541 AMU mål 0,6 x x x x x x AMU-mål 1,0 x x x x x x AMU-mål 0,6 x x x x x x CAD-2D på byggepladsen AMU mål 0,6 x x x x x x CAD-3D på byggepladsen Vægkonstruktioner montering af massive træelementer AMU mål 0,6 x x x x x x AMU mål 0,2 x x x x x x Vægbeklædning buet gips AMU mål 0,4 x x x x x x Bygningsrestaurering udarbejdelse af løsningsforslag AMU mål 0,4 x x x x x x Antal ugers valgfag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Antal skoleuger i alt 15,0 15,0 15,0 30,0 30,0 30,0 Skema 2a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Alle specialer Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Samme varighed som i skema 1 Navn på det fag, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema 1 Obligatorisk præsentationsstandard Begynder, rutineret, avanceret 25

26 Teknologi D niveau 2,0 Teknologi E niveau IT og CAD/CAM Avanceret 1,0 IT og CAD/CAM Rutineret Specialet Møbelsnedker IT og CAD/CAM 1 Ekspert 1,5 IT og CAD/CAM Avanceret Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af møbler 1 Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af plademøbler Specialet Bygningssnedker Avanceret 2,5 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler Ekspert 3,5 Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af møbler Ekspert 2,0 Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af plademøbler Rutineret Avanceret Avanceret IT og CAD/CAM 1 Ekspert 1,5 IT og CAD/CAM Avanceret Byggeri og energiforståelse Avanceret 1,0 Byggeri og energiforståelse Rutineret Montering af bygningsdele og inventar Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af bygningskomponenter Specialet Orgelbygger Avanceret 3,0 Montering af bygningsdele og inventar Ekspert 4,0 Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af bygningskomponenter Rutineret Avanceret IT og CAD/CAM 1 Ekspert 1,5 IT og CAD/CAM Avanceret Orgel, dokumentation og bearbejdning Avanceret 3,0 Orgel, dokumentation og bearbejdning Rutineret Orglets klanglige materialer Avanceret 2,5 Orglets klanglige materialer Rutineret SKEMA 3 Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb 26

27 Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 1, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Fagene der løftes i talentsporet på snedkeruddannelsen er: Grundfaget Teknologi løftes til D niveau. IT og CAD/CAM løftes til avanceret niveau på trin 1 og på ekspert niveau på trin 2 for alle trin og specialer. Alle valgfrie uddannelsesspecifikke fag på 2 uger løftes et niveau på talentsporet. Byggeri og energiforståelse og Montering af bygningsdele og inventar på trin 1 er løftet til avanceret niveau for træoperatør døre og vinduer, bygningsmontør og bygningssnedker. Håndværksmæssig og maskinel fremstilling af bygningskomponenter løftes til ekspert for bygningssnedker på trin 2. Håndværksmæssig og maskinel fremstilling af møbler løftes til avanceret niveau for træoperatør møbel, møbelsnedker og orgelbygger trin 1. Håndværksmæssig og maskinel fremstilling af møbler og Håndværksmæssig og maskinel fremstilling af plademøbler løftes til ekspertniveau for møbelsnedker på trin 2. Orgel, dokumentation og bearbejdning og Orglets klanglige materialer løftes til avanceret for Orgelbygger. Faget bidrager til følgende kompetencemål Vejledende tid Præstationsstandard Træoperatør møbel Træoperatør døre og vinduer Bygningsmontør Møbelsnedker Bygningssnedker Orgelbygger Der indsættes én række pr. fag Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Antal uger Grundfag 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 Teknologi 2,3,8,9,10,11,12 D 2,0 x x x x x x Fremmedsprog 22,23 F 2,0 x x x og Trin 2 og Trin 2 27 og Trin 2

28 Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 11,0 11,0 11,0 22,0 22,0 22,0 Alle specialer IT og CAD/CAM 4,5,9,11,20,24,2 5 IT og CAD/CAM 1 4,5,9,11,20,24,2 5 avanceret 1,0 x x x x x x ekspert 1,5 x x x Design og formgivning 8,9,10,11 rutineret 1,0 x x x x x x Design og formgivning 8,9,10,11 avanceret 1,0 x x x Arbejdsmiljø 11,12 rutineret 1,0 x x x x x x Industrielt plademøbel 1,2,3,4,5,8,9,10, 11,12 Specialet bygningssnedker Håndværksmæssig og maskinel fremstilling af vinduer og døre Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af bygningsdele 1,2,6,7,8,10,11,1 2,13,15,,20,21,2 8 1,2,6,7,8,10,11,1 2,13,15,,20,21,2 8 Trapper 2,8,11,12,25,26, 27 rutineret 1,5 x x x x x x rutineret 2,5 x ekspert 4,0 x avanceret 4,0 x Byggeri og energiforståelse 14,15 avanceret 1,0 x x x Montering af bygningsdele og inventar 8.10,11,12,14,15,16,17,18 Plademøbel byg 1,2,3,4,7,8,9,11, 12 Specialet møbelsnedker og orgelbygger Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler 1,2,3,4,6,7,8,9, 10,11,12,20,30 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,30 avanceret 3,0 x x x avanceret 0,5 x rutineret 3,0 x x x avanceret 2,5 x x x 28

29 Elementmontage 1,2,4,8,10,11,12, 16 Siddemøbel 1,2,3,4,7,8,9,10, 11,12,20,29 Specialet møbelsnedker Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler 1 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel 1 Specialet orgelbygger Orgel, dokumentation og bearbejdning 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,19,20, 30 1,2,3,4,6,8,9,10, 11,12,30 Sagsnr.: S.541 rutineret 1,0 x x x avanceret 3,0 x x ekspert 3,5 x ekspert 2,0 x 8,31,32,33,34 avanceret 3,0 x Orglets klanglige materialer 11,12,31,33,34 avanceret 2,5 x Valgfri uddannelsesspecifikke fag 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 Alle specialer og trin Iværksætteri og entreprenørskab Iværksætteri og entreprenørskab Design, produktionsudvikling og produktions-modning Design, produktionsudvikling og produktions-modning 1,3,4,10,11,21 Avanceret 2,0 X X X x x x 1,3,4,10,11,21 Ekspert 2,0 x x x 3,2,4,58,9,11,12, 13,19 3,2,4,58,9,11,12, 13,19 Avanceret 2,0 x x x x x x Ekspert 2,0 x x x x x x Plademøbler og massivt træ 1,2,4,5,6,7,20 Avanceret 2,0 x x x x x x Plademøbler og massivt træ 1,2,4,5,6,7,20 Ekspert 2,0 x x x CNC-programmering og bearbejdning 3,4,10,11,20 Avanceret 2,0 x x x x x x 29

30 CNC-programmering og bearbejdning Renovering og restaurering af møbler Renovering og restaurering af møbler Sagsnr.: S.541 3,4,10,11,20 Ekspert 2,0 x x x 1,2,3,5,6,7,11,30 Avanceret 2,0 x x x x x x 1,2,3,5,6,7,11,30 Ekspert 2,0 x x x Orgelemner i plade og massivt træ 1,2,3,4,5,6,7,11 Avanceret 2,0 x x x x x Orgelemner i plade og massivt træ 1,2,3,4,5,6,7,11 Ekspert 2,0 x x Rutineret brug af el-håndværktøj 1,2,3,6,12 Rutineret 2,0 x x x x x x Bygningsmontage 14,15,16,18 Avanceret 2,0 x x x x x Bygningsmontage 14,15,16,18 Ekspert 2,0 x Udvendige døre og vinduer Udvendige døre og vinduer Avanceret brug af el-håndværktøj 2,3,6,7,9,10,13, 14,15 2,3,6,7,9,10,13, 14,15 Avanceret 2,0 x x x x x x Ekspert 2,0 x 1,12 Avanceret 1,0 x x x x x x Samlinger i høvlet konstruktionstræ 1,3,30 Avanceret 1,0 x x x x x x Samlinger i møbelelementer 1,3,10,30 Avanceret 1,0 x x x x x x Korpus, finer og intarsia 1,3,4,5,6,10 Avanceret 1,0 x x x x x x Maskinteknik, træ. Afkorter, pladeog rundsav AMU mål 0,4 x x x x x x Maskinteknik, træ. Høvlemaskiner AMU mål 0,2 x x x x x x Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaskiner AMU mål 0,4 x x x x x x Maskinteknik, træ. Fræsere AMU mål 0,4 x x x x x x Træbearbejdning på bordfræsere AMU mål 0,8 x x x x x x 30

31 CNC styret overfræser, maskinlære, træ Sagsnr.: S.541 AMU mål 0,2 x x x x x x Bearbejdning på kehlemaskiner, træ AMU mål 1,0 x x x x x x Maskinelle møbelsamlinger på standardmaskiner Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj AMU mål 0,8 x x x x x x AMU mål 0,2 x x x x x x Energirigtigt byggeri/renovering 15,18 Avanceret 1,0 x x x Opsnøring af komplicerede tømmerkonstruktioner Udførsel af komplicerede tømmerkonstruktioner Træ og Aluminium - Døre/vinduer i træindustrien Dampspærre Montering og trykprøvning i nybyggeri Dampspærre Renovering af tagkonsruktion Dampspærre Renovering af ydervægskonstruktion 3,8 Avanceret 1,0 x x x 3 Avanceret 1,0 x x x AMU mål 0,8 x x x x x x AMU mål 0,2 x x x x x x AMU mål 0,4 x x x x x x AMU mål 0,2 x x x x x x Termografering af bygninger AMU mål 0,2 x x x x x x Isolering energirigtige løsninger ved isolering Fuger fugning ved vinduer og døre Teleskoplæsser med gafler - betjening Teleskoplæsser med kranfunktion - betjening AMU mål 0,6 x x x x x x AMU mål 0,6 x x x x x x AMU-mål 1,0 x x x x x x AMU-mål 0,6 x x x x x x 31

32 CAD-2D på byggepladsen AMU mål 0,6 x x x x x x CAD-3D på byggepladsen Vægkonstruktioner montering af massive træelementer AMU mål 0,6 x x x x x x AMU mål 0,2 x x x x x x Vægbeklædning buet gips AMU mål 0,4 x x x x x x Bygningsrestaurering udarbejdelse af løsningsforslag AMU mål 0,4 x x x x x x Antal ugers valgfag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Antal skoleuger i alt 15,0 15,0 15,0 30,0 30,0 30,0 Skema 3a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau på talentsporet for unge og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Samme varighed som i skema 1 Navn på det fag, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema 1 Obligatorisk præsentationsstandard Begynder, rutineret, avanceret 32

33 Alle specialer Teknologi D niveau 2,0 Teknologi E niveau IT og CAD/CAM Avanceret 1,0 IT og CAD/CAM Rutineret Specialet Møbelsnedker IT og CAD/CAM 1 Ekspert 1,5 IT og CAD/CAM Avanceret Rutineret, avanceret, ekspert Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af møbler 1 Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af plademøbler 1 Specialet Bygningssnedker Avanceret 2,5 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler Ekspert 3,5 Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af møbler Ekspert 2,0 Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af plademøbler Rutineret Avanceret Avanceret IT og CAD/CAM 1 Ekspert 1,5 IT og CAD/CAM Avanceret Byggeri og energiforståelse Avanceret 1,0 Byggeri og energiforståelse Rutineret Montering af bygningsdele og inventar Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af bygningskomponenter Avanceret 3,0 Montering af bygningsdele og inventar Ekspert 4,0 Håndværksmæssig / maskinel fremstilling af bygningskomponenter Rutineret Avanceret Specialet Orgelbygger IT og CAD/CAM 1 Ekspert 1,5 IT og CAD/CAM Avanceret Orgel, dokumentation og bearbejdning Avanceret 3,0 Orgel, dokumentation og bearbejdning Rutineret Orglets klanglige materialer Avanceret 2,5 Orglets klanglige materialer Rutineret 33

34 SKEMA 4 Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Bygningssnedker, møbelsnedker og orgelbygger 2 år og 7 måneder og træoperatør Møbel/Døre og vinduer, og bygningsmontør 1 år og 4 måneder. Den angivne tid er uden merit. Mht. merit på praktiktid og skoleuger henvises til Bilag 1 i bekendtgørelse. Skoleundervisning på hovedforløbet er afkortet med 10 %, hvilket betyder at skoleundervisningen for EUV bliver på 27 uger. Afkortningen er fundet ved at fjerne de to af ugers vagfrie specialefag på trin 1 på H3, og en uge af det vagfrie specialefag på trin 2 på H5. Elever på EUV har fortsat mulighede for at tage valgfrie specialefag under påbygning. Fagene der løftes i talentsporet på snedkeruddannelsen er: Grundfaget Teknologi løftes til D niveau. IT og CAD/CAM løftes til avanceret niveau på trin 1 og på ekspert niveau på trin 2 for alle trin og specialer. Alle valgfrie uddannelsesspecifikke fag på 2 uger løftes et niveau på talentsporet. Byggeri og energiforståelse og Montering af bygningsdele og inventar på trin 1 er løftet til avanceret niveau for træoperatør døre og vinduer, bygningsmontør og bygningssnedker. Håndværksmæssig og maskinel fremstilling af bygningskomponenter løftes til ekspert for bygningssnedker på trin 2. Håndværksmæssig og maskinel fremstilling af møbler løftes til avanceret niveau for træoperatør møbel, møbelsnedker og orgelbygger trin 1. Håndværksmæssig og maskinel fremstilling af møbler og Håndværksmæssig og maskinel fremstilling af plademøbler løftes til ekspertniveau for møbelsnedker på trin 2. Orgel, dokumentation og bearbejdning og Orglets klanglige materialer løftes til avanceret for Orgelbygger. 34

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af Snedkerfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 292 af 15. marts 2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Snedkerfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 366 af 1. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 26. marts 2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 25. juni 2010 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 27. juni 2008 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Ændret den 25. juni 2010 maskinsnedker Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 937 af 20.07.2010

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 25. juni 2008 maskinsnedker Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.februar 2008, som

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 26. marts 2015 om uddannelsen til glarmester. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 287 af 15.3.2016 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 210 af 8. marts 2016 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Ændret 6. december 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4. 2012 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 27.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger Udstedt af det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 285 af 15.03.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 15. juli 2013 i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere