JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET"

Transkript

1

2 A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER

3 Register.. Kapitalfondet. General - Extrakt. 1 II. flettefondet. General-Extrakt 4 Indtægt: Rentefondets Indtægt for Aaret Udgift: A. Fogdernes Inkassationssalarier 7 B. Jordafgifter for Aaret C. Andre Udgifter 12 D. Afsat til Dækning af Oplysningsvæsenets Fonds Forskud 13 E. Opsparede Renter til Indtægt for Kapitalfondet 13 AIM Balance - Konto. General-Extrakt 14 Udgift: A. Rest paa Indløsningssummer 15 B. Rest paa Laan mod Pengerenter C. Rest paa Laan mod Hornrenter 18 D. Beholdning: 1) Restancer ) Kontant Beholdning 20 Pag.

4 A. Nr I. Kapitalfondet. Gen eral-extrakt. Indtægt. Udgift. A. Indlösningssummer for Jordafgifter.. 12, Pr. Balance Kr 14, B. Opsparede Renter i , Summa 14, Summa 14,

5 A. Nr. 7. Anmærkning. Jordafgifterne ere indlöste af fölgende Eiendomme : Gaardens Navn. Præ9tegjeld. Fogderi. Hvem beneficeret. Jordafgift. indlosnings sum. Torp Aas Aker og Follo Christiania Stiftsprovst Hk]. 2 Ltr. 78 Dec]. 5 Kig ,365 AarnæsNæs Övre Romerige Nats Sognepræst Makrelsrôd Raade Moss Raade Vellaug Ringsager Hedemarken Ringsagers Rogstad Vang Vangs Sivesind Vestre Toten Toten Vestre Totens Lande Sandsvær Numedal og Egers Sandsvær Övre Lunde Holden Nedre Thele- Hold( ns marken Brenne Opsal Hams Solum Soluins Skjulestad Östre Moland Nedenws Ostre Molands Möl Söndre Undal Manual Holme Velshammer Lyngdal Lister Christianssands Biskop Kleveageren Stavanger Jæderen og Da- Sognepræsten til Set. Petri Me- lerne nighed i Stavanger Kvalö Torvestad Ryfylke Hougesunds Sognepræst 91 1/25 78 Næs Skudesnws D. Torvestads Hjelmeland Kvindherred Söndhordland Kvindherreds , Flaktvedt Hammer Nordhordland Hammers Övre Titlestad Fane Nordhordlands Lötveit Brudvig Brudvigs Söndre Vesæter Haus Haus ,415 06

6 A. Nr Gaardens Navn. Præstegjeld. Fogderi. hvem benefic, A.et. Jordafgift. Indløsningssum. Löktvær Vig Sogn VigsSognepræst Ltr. Decl. Kig , Indre Næse Sandvigens , Lien Indre Holmedal Sönd- og Nordfjord Indre Holmedals 1 1 Store Alme 44 Ulfsteen Söndmöre Vanelvens Stranden Volden Bergens Nykirkes )) /2 Björgum Nedre Stördalen Stör- og Værdal Throndhjems Biskop Sandsæt Folden Salten Bodö Sognepræst ,

7 A. Nr. 7. IL Relltefondet. General-Extrakt. Indtægt. Udgift. A. Fogdernes Inkassationssalarier B Jordafgifter for ,467.8 C Andre Udgifter 2,495,58 D. Afgift til Dækning af Oplysningsvæsenets Fonds Forskud 2, E. Opsparede Renter til Indtægt for Kapitalfondet 2, A. Renter af Indlösningssummer. 1, B. Pengerenter af Laan 12, C. Kornrenter af Laan 35, D. Foliorenter ved Christiania Bankafdeling , E. Forskud af Oplysningsvæsenets Rentefond til Dækning af Jordafgifter, forfaldne til Betaling den 31te Decbr , Summa Kr, 52, Summa 52,915.57

8 A. Nr. 7. IL Rentefondet. indtægt. Rentefondets Indtægt udgjorde for Aaret 1879 Kr 52, Anmærkning. Indtægtsbelöbet fremkommer saaledes : Fogderi. Renter af losningssummer. Pengerenter af Laan. Kornrenter af Lam. Tilsammen, Ore, Moss Rakkestad.. Aker og Follo Christiania By. Nedre Romerige 71 Övre Vinger og Odalen 7 95 Hedemarken Toten Valders Söndre Gudbrandsdalen Nordre Hadeland og Land. Ringerige Hallingdal 80 Numedal og Sandsvær 43 Buskerud Jarlsberg Laurvig Bamble Nedre Thelemarken Nedenæs Mandal. Lister Jeederen og Dalerne Ryfylke.... Söndhordland , , , , , , , ,918 1, , , ,4 83 8, , ,904 ] , , , Lateris 1, , , ,888 98

9 fia. Nr. 7. Fogderi. Renter af Ind- Iosningssummer. Pengerenter af Laan. Kornrenter af Laan. Tilsammen. Hardanger og Voss Nordhordland.. Sogn Sönd- og Nordfjord. Söndmöre.. Romsdal Nord möre Orkedal.... Strinde og Selbo. Stör- og Værdal. Inderöen... Fosen. Söndre Helgeland Nordre Salten..... Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromsö. Transport 1, , , / 12 7/ , , , , , Saaledes er: Renter af Indlösningssummer. 1, Pengerenter af Laan - 12, Kornrenter af Laan , Hertil kommer Foliorenter ved Christiania Bankafdeling. 49, Summa 50,243.31

10 A. Nr. 7, IL Rentefondet. Udgift. A. Fogdernes Inkassationssalarier Transport Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : Moss Fogderi. Rakkestads - Aker og Folio.. Christiania Skattefoged... Nedre Romeriges Fogderi Övre Vinger og Odalens Hedemarkens Totens Valders Söndre Gudbrandsdalens - Nordre Hadeland og Lands Ringeriges Hallingdals Numedal og Sandsværs Buskeruds Jarlsbergs Laurvigs Bamble Nedre Thelemarkens Neclenæs Mandais Kr ,05.5, S Lateris Listers Fogderi Jæderen og Dalernes Fogderi Ryfylke Söndhordlands Hardanger og Voss Nordhordlands Sogns Sönd- og Nordfjords Söndmöre Romsdals Nordmöre Orkedals Strinde og Selbo Stör og Værdals Inderöens Fosens Söndre Helgelands Nordre - Saltens Lofoten og Vesteraalens I Senjen og Tromsö Transport / , Kr, Salaret har i Jordafgiftsfondets Hovedregnskaber været beregnet paa samme Maade som i Oplysningsvcesenets Fonds, se sidstnævnte Fonds Regnskab for Af ovenanförte bliver derfor kun at före til Udgift det Belöb, som udkommer naar Salaret af Restancerne fradrages, eller

11 A. Nr. 7. Rentefondet. Udgift. Transport B. Jordafgifter for Aaret , Transport 45, Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : Til hvem. Belot). Til hvem. Belob. Sognepræsten til Asker. Aas Aadalen Vestre Aker Andebo Askim Brunlanæs 67 Do Haaböl 1 Borre Do Hole 14 Bragernces Do Hol (Hallingdal) Botne Do Hurdal 6 23 )7 Vor Frelsers Menighed i Chr.a Hedrum 2 5 Christiania Biskop 1, Do Id Den res. Kap. ved Vor Frelsers Menighed Kraakstad 5 Tredieprwsten ved Vor Frelsers Menighed Laurdal (Laurvig) 2 28 Sognepræsten til Trefoldighed Do Lier Den res. Kap. ved Trefoldighed Do Modum Vor Frelsers Kirkes Værge Do Nöterö Garnisonspræsten i Chr.a Næs (övre Romerige) Klokkeren ved Vor Frelsers Kirke Do Næsodden Sognepræsten til Jacobs Menighed 280 Nannestad 87 Vor Frelsers Kirkes Domcapitul Do Onsö Sognepræsten til Dröbak Do Ramms Lateris 3, e Sognepræsten Do Do Do Do Eidsvold Eidsberg Enebak Fet Fredrikstad Transport Lateris 3, ,

12 A. Nr. 7. Til hvem. Belob. Til hvem. Belob. Transport Sognepræsten til Rakkestad Raade Rygge Sandeherred Stokke Spydeberg Sörum. Skeberg Skedsmo Sandsvær Sande (Jarlsberg) Sem Thjödling Tönsberg Tune Thry-gstad. Ullensager Urskoug Vestby Vaaler (Smaalenene). Vaale (Jarlsberg) Östre Toten Söndre Odalen Höland Eger 77 Gjerdrum Bynæsset Lierne 7) Opdal 77 Lekö Ytteröen Kolvereid 77 Örlandet /7 Throndhjems Domkirke.. Snaasen Inderöen Selbo Vor Frue Kirke i Th.hjem Stangvig 77 Orkedal Naarö Hiterö Bolsö Thingvold Th. Domk. res. Kapellan. Klaebo Björnöer Throndhjems Notarius Capituli Sognepræsten til Stod Surendal Skogn 7, Meldal Stadsbygden. 4, Transport, Sognepræsten til Veö Do Sundal Do,, övre Stördalen Sparboen 79 Do Stören Frue Kirkes res. Kapellan i Throndhjem Strindens res. Kapellan Sognepræsten til Fosnaas Klokkeren ved Vor Frue Kirke i Throndhjem Sognepræsten til Rindal Do Bjugn Do Agerö Do,, Melhus Frænen Do,,Ilen Holtaalen Værdalen Do,,Aure 12 05,,Kvernæs Grong Do,,Kristianssund Do Vaagen Do,,Bodö Do Ibestad Do Stegen Sand og Throndenaas Do,, Saltdalen Do Brönö Do,,Lurö 75 Do Gildeskaal Do,, Thjötö 8 13 Do Tromsösundet 84 Do,,Lödingen Do,,Herö (Nordland) Kvædfjord 6 28 Do Ofoten 3 54 Do Buksnws 71 Do,,Rödö 72 82,,Alstahoug pr. Sandnessöen Do Tromsö Do,,Borge (Lofoten) Do Bal4orden 6 36 Do Faaberg Do Löiten 0 65 Do Nordre Aurdal Vaage Do Nordre Fron 66 2 Do Söndre Fron Do Söndre Aurdal 57 Do,, Ringsaker Vang (Hedemarken) Do,,Vestre Slidre Do Ostre Gausdal 88 42,, Vestre Gausdal Lateris, Lateris 15,

13 lo A. Nr. 7. Til hvem. Belot). Til hvem. Transport Sognepræsten til Aainodt Nordre Land Vang i Valders Aasnaas Öier Söndre Land Jevnaker Vinger Stange Vestre Toten Romedal Östre Slidre Holt St. Petri Menigh. i Stavanger Hetland Bö ( Thelemarken) Herod,, Tinn Holme Vestre Moland Suledal Eidanger Vanse Höiland Soggendal (Jæderen). Haugesund Jælse Oddernæs Homedal pr. Grimstad. Egersund Do, Saude Christianssand Thved Stavanger Domkirke. Tysvær Nerstrand Mandal Do, Skudesnæs Hjertdal Haa Haaland Rennesö Ly Hamar Biskop... Sognepræsten til Valle Bamble 77 Fjære Östre Moland Tromö Skjold Söndre Undal Sand (Ryfylke) Froland Skien 15, Transport Sognepræsten til Högsijord. Christianssands Biskop Sognepræsten til ilöivaag Lunde (Thelemarken Hjelmeland '71 Holden Övrehö Skolelæreren i Vennelands Annex Sognepræsten til Slemdal Do Nissedal Finnö. Soluln Nordhordlands Fogderi Sognepræsten til Askevold Do,,Etn d Do Vig Bergens Biskop Sognepræsten til BLailiettsatraa-sn *den'. Do Suai Do Mang er Do Sandvigen Do Finnaas Selö Bergens Domkirkes residerende Kapellan Sognepræsten til Do Kvindherred D o. )7 Stordöen Vigöer () Ki Do Bergens Korskirke Hosanger. Do Strandebarm Indviken Skonevig Lærdal. Do, Volden Norddalen Stryn Do EU ingd v i g Do Vanelven,, Orskoug..... Do,, Aurland Do Tysnees,,Borgund pr. Aalesund. Do Hammer Do Hjörendfjord Ladvig.. Do Fane Do Ytre Holmedal Do: Bergens Domkirke. Do Bergens Nykirké 22, , ' Lateris 22, Lateris 35,024 07

14 A. Nr. 7. Til Til hvem. Belob. Sognepræsten til Skoue Jölster Fjælberg Ulfsten Hyllestad Herö (Söndmöre) Indre Holmedal Fuse... Sveen. Gloppen FitjP Aardal Bremanger Davig Stranden Voss Vossestranden Sandö Notarius Capituli i Bergen. Sognepræsten til Hornindal Transport 35, , Transport Ullensvangs Kirkesanger Sognepræsten til Bruvik.. Do Masfjorden Do Herlö Do Leganger Ullensvang Röldals Sogns Præst Sognepræsten til Eid (Nordfjord) Sandö Do Voss Sogndal. Do Vestby Do Gloppen Do Herö Do Vang Bodö. Do Evindvig Throndhjems Biskop Sognepræsten til Vik 40, , ; Lateris 40, Summa 45,467 89

15 12 A. Nr. 7, II. Rentetondet. Udgift. Transport 45, C. Andre Udgifter. 2, Transport 48, Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : Gage til en Fuldmægtig. 2, med Alderstillæg fra 28de Marts For Trykning af Jordafgiftsfondets Regnskab for V2 Ark A 45 i 470 Exemplarer med Omslag og Tillæg af Papir. Indhæftning af Samme.. Trykning af Schemata, Indtægtsberegninger, Blanketter til Opgave over indlöste Jordafgifter til Opbevaring i Præsternes Archiver og Fölgeskrivelser med Jordafgifter og Indtægtsberegninger. Bankobrevkonvoluter. 2, Kr 2,495.58

16 A. Nr Rentefondet. Udgift. Transport 48, D. Afsat til Dækning af Oplysningsvæsenets Fonds Forskud 2, E. Opsparede Renter til Indtægt for Kapitalfondet.. 2, Summa Udgift 52,915.57

17 14 A. Nr, 7. HE Baha u ce-kon UE tri ft!!, Genera Extrakt, Indtægt. Udgift. Beholdning. A. Indlösningssummer : 1) fra forrige Aar. 1, ) Rengskabsaaret 12, ,051, B. Opsparede Renter: 1) fra forrige Aar ) Rengskabsaaret 2 092,79 31, C. Afsatte Renter til Dækning af Oplysningsvæsenets Fonds Forskud 2, Summa 1,086, A..('st paa Indlösningssummer.. 35, B.,, Laan mod Pengerenter , C. mod Kornrenter , D. Beholdning: 1) Regancer , ) Remisser efter 31te Decemer 1879, atskrevne. paa dette og foregaaende Aars Indtægter. - 13, , Summa 1,086,083.97

18 A. Nr. 7. III. Balance-Kontos Udgift. A. Rest paa Indlösningssummer.. 35, Transport 35, Anmærkning. Udgiften fordeler sig saale(ies : Fogderi. Rest fra Tilkommer i Tilsammen. Afdrag i Rest den 31te Decbr. Moss... Aker og Follo Nedre Romerige Övre -. Vinger og Odalen.2demarken Toten.. Valders Söndre Gudbrandsdalen Nordre Ringerige Hallingdal... Numedal og Sandsvær Buskerud Jarlsberg Laurvig Bamble Nedre Thelemarken Nedences Mandal Lister Jæderen og Dalerne E. 1, , , , , , , , ,401 Ryfylke 15 Söndhordland 1, Hardanger og Voss 1, Nordhordland Sogn Sönd- og Nordfjord ,365 1, ,019 2,303 1, ) 1) If , , , ,244 1, ,891 3, ,646 2,074 2,064 1,510 2,827 1,529 1, ) , , ,408 1, , ,060 2, ,145 1, ,359 2, ,020 1, , '6 40 5P Lateris 25,703 89, , , ,403 42

19 16 A. Nr. 7. Fogderi. Rest fra Tilkommer i Tilsammen. Afdrag i Rest den 31te Decbr. Söndmöre Nordmöre Orkedal Strinde og Selbo Stör- og Værdal Inderöen Fosen Söndre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromsö Transport 25, ,248 1,672 5, , ) 59 7) I) 1) 36, ,248 2,292 5, , , , ,096 1,556 5, ?) , , , , , Saaledes er: Rest fra 1878 Kr 37, Indtægt i , , Afdrag i , Rest den 31te December ,309.51

20 A. Nr. 7. III. Balance-Konto. Udgift. B. Rest paa Laan mod Pengerenter Transport 35, , Transport 306, Anmærkning. Laanebelöbet udestaar saaledes: Fogderi. Rest fra Tilkommer i Tilsammen. Afdrag i Rest den 31te Decbr. Moss 19,640 I) 19, ) 19,520 Rakkestad 3,600 3,600 1) 3,600 Aker og Follo 10,000 1) 10,000 10,000 Hedemarken 72,400 35, ,200 1) )1 108, Söndre Gudbrandsdalen 6,400 1) 6,400 1) 1) 6,400 1) Toten ,500 10,500 10,500 Inderöen 3,4-00 3,400 1) 3, , ,300 1) 271, I) 271,620 Saaledes er: Rest fra 1878 Kr 225, Tilkommer i , , Afdrag i Rest den 31te Dear ,

21 18 A. Nr. 7. ill Balance-Konto. Udgift. Transport 306, C. Rest - paa Laan mod Kornrenter 724, Transport 1,031, Anmærkning. Laanebelöbet udestaar saaledes : I Christiania By 10, Aker og Follo Fogderi 185,6,66 - Moss - 55, Rakkestads _._ - 3, nedre Romeriges _. - 23, övre.._.._ , _ Hedemarkens 72, söndre Gudbrandsdalens. - 34, nordre Totens.. 35, Ringeriges _. _ 4, Hadeland og Lands - 5, Jarlsbergs... 7, Laurvigs - 10, nedre Thelemarkens - 2, Nedenæs _. 2, Sönd- og Nordfjords... _ Romsdals.... _ ,276.53

22 A. Nr Balance-Kollto. Udgift. Transport 1,031, D. Beholdning : 1. Restancer 41, Transport 1,072, Anm. 1. Restancebelöbet fordeler sig saaledes : /NNW Beholdning hos Fogderi. Af Kapital. Af Renter. Fogderne den Tilsammen. 31te Decbr. Moss Rakkestad.. Aker og Follo. Nedre Romerige Övre Hedemarken Toten..... Söndre Gudbrandsdalen Nordre Hadeland og Land Ringerige Jarlsberg. Laurvig... Nedre Thelemarken Nedenaes... Jwderen og Dalerne Ryfylke Sogn. Söndmöre Romsdal. Orkedal Strinde og Selbo. Stör- og Værdal. Inderöen.... Söndre Helgeland )3 I) ,216 7,912 5, ,871 7,530 2,261 6, ) I) 1) 95 1) ) 1) 74 3, , , , , , , , , , Anm. 2. Af Restancerne vedkommer 703,32 Aaret 1878, samtlige övrige Restancer Regnskabsaaret. 3*

23 20 A. Nr. 7. III. Balance-Konto. Udgift. Transport 1,072, D. Beholdning: 2. Kontant Beholdning. Remisser efter 31te December , Summa Udgift 1,086, Anmærkning. Remissebelöbet fordeler sig saaledes : Rakkestads Fogderi Kr 1, Aker og Follo - 3, Christiania By Nedre Romeriges - 1, Vinger og Odalens Hedemarkens - 2, Totens Valders Söndre Gudbrandsdalens Ringeriges Laurvigs Nedre Thelemarkens Nedenæs Mandais Jæderen og Dalernes Ryfylkes Söndhordlands Hardanger og Voss Nordhordlands - 1, Sogns Sönd- og Nordfjords Nordmöre Strinde og Selbo Inderöens Fosens Saltens a Tilsammen 13,690.92

24 A. Nr Herfra gaar folgende i Regnskabsaaret formeget remitterede Belöb : Af nordre Gudbrandsdalens Fogderi 0.59 Jarlsbergs Hardanger og Voss )1 Stör- og Værdals Fosens..., Namdals, - 2. Lofoten og Vesteraalens - 0,12 Transport 13, , Bogholderkontoret for offentlige Fonds under Kirke-Departementet. Christiania den 30te Juni O. Cold.

25

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. OVERSIGT OVER FORDAFGIFTSFONDETS INDLEGTER 00 UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1886.

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS Nr.. OVER SIGT OVER OPLYSNINGSVIESENETS FONDS INDIVEG-T PIR OG U-DG-IFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG 1I1UDERVISNINGSV/ESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI, 1877.

Læs mere

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA OVERSIGT OVER lonitninsfonfillips INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni 1888. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1889. Register.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A Nr 3 OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER BOG UDGIFTER I AARET 1874 UDGIVEN AF BEPARJTEMEITET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT 1 H TONSBERGS BOGTRYKKER1 1875 Register

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1 STE HALVAAR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I IL TØNSBERGS BOGTRYKKERI,

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I AARET l87. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIKE- OG IIftDEB4ISNINffSYIESEftET, CHRISTIANIA. lal'rt I H. TØNSBERGS BO QT RYABERI.

Læs mere

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TØNSBERGS BOGTRYKKERI. 187. Register.

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

STATISTISKE OPGAVER. F. No 2. FOR A_ALRET 10677. POST-DEPARTEMENTET. MARINE - II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger.

STATISTISKE OPGAVER. F. No 2. FOR A_ALRET 10677. POST-DEPARTEMENTET. MARINE - II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger. F. No 2. STATISTISKE OPGAVER vedkommende,bet NoBIKE p osiullsen. II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger. FOR A_ALRET 10677. UDGIVNE AF MARINE - OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA.

Læs mere

Kommune Befolkning 1 jan 2009 Arbeidsplasser 4 kv 2008 5861 2908 11838 8795 2757 1059 5673 2723 2283 1129 4327 2102 2950 980 2655 618 E39-regionen 38344 20314 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

ALMUESKOLEVÆSENETS TILSTAND

ALMUESKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM ALMUESKOLEVÆSENETS TILSTAND I KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARENE 86l-863. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. - Indhold. Table des matières.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I karene 87875. ØØao UDGIVNE AF BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania. TRYST I RINGVOLDS BOC}TRYgKERI. 880. Ved Udgangen af 875 var let af særskilt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

NORGES FISKERIER WIER

NORGES FISKERIER WIER C. No. 9. BERETNINGER OM NORGES FISKERIER WIER 07 00 874 SAMT OVERSIGTER OVER UDBYTTET AF SAMME FISKERIER I AARENE 866-874. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, CHRISTIANIA. ITRYKT I DE MALLINGSKE OG

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDTÆGT FIR OG UDG1FT 1-11R AARET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TØNSBERGS BOGTRYKKERI. 1877.

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

SEA FISHERIES OF NORWAY

SEA FISHERIES OF NORWAY C. No. 9. STATISTICS OF THE SEA FISHERIES OF NORWAY DURING THE YEAR issi WITH RETROSPECTIVE STATISTICAL TABLES RELATING TO THE SEA FISHERIES IN THE YEARS 18661881 PUBLISHED BY THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE.

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD E.. TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD VEI) ARMEENS REKRUTERING 878 R À GENERAL CHIRURGEN. RrT C H RISTIAN IA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 879 Ind hold. Table des matéres. Sde. A. Det samlede Resultat af

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM, FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA TRYKT 1 OtT STEESKt

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

FOLKETIELLING FOR. Ra-r KONGERIGET. den 31te December (Forelobige Resultater.)

FOLKETIELLING FOR. Ra-r KONGERIGET. den 31te December (Forelobige Resultater.) 4 FOLKETELLNG FOR KONGERGET Rar den 3te December 875. (Forelobige Resultater.) 3 Folkemængden i igets Stifter, Provstier, Froastegjeld og Sogne. Distrikter, Folkemæugde i de enkelte Sogne Folkelllælogde

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

Deltagere vs årlig besøk Web Barn

Deltagere vs årlig besøk Web Barn Arrangør Årlig besøk Kategori Deltagere totalt Deltagere vs årlig besøk Web Barn Ungdom 14-18 år 19-25 år 26-67 Over 67 år Ikke oppgitt alder Funk voksne Funk barn AdO arena 330000 C 409 0.12% 273 30 38

Læs mere

C RKE BREUER

C RKE BREUER B N CRK BRUR FOR KONGRIGT NORG FOR AART 8 SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS TINDRDANIGST INDSTILLING AF NOVMBR 89 CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI 89 B N Tabel I Opave ver de i Aaret 8 ved civile

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFODS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFODS A.. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFODS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 18. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TØNSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._.

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._. Ib A BERETNING OM SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE 1 ;II * 'Y'') g E I, 1 f: ti 14.._. e.., CHRISTIANIA.. TR YKT I DET ST F.:ENSKE BOGTRYKKERI. -"----- )_,_._, BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN

Læs mere

FOLKETÆLLINGEN I NORGE

FOLKETÆLLINGEN I NORGE NORGES OFFCELLE STATSTK V FOLKETÆLLNGEN NORGE DECEMBER 0 FEMTE HEFTE FOLKEMÆMDE FORDELT EFTER KJØN, ALDER OG EGTESKABELG STLLNG SAMT FØDESTEDER FREMMEDE STATERS UNDERSAATTER (Recensement du décembre 0:

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. ARENE 1866-70. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. ARENE 1866-70. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I ARENE 8660. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKER I. 8. De Oplysninger der findes samlede i nærværende Hefte

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS A. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER X AARET l874. UDGIVEN AF DEPARTEØ&TET FOR KIPE- OG ijftde&yis&ingsvesenet. CHRISTIANIA. TRYKT I H. Tpr SBERGe BOGTRYKKERI.

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS A. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I AARET 1879. UDGIVEN AF DEPAETEØØTET FOR BI&gE- OG IIHDE&VISNINØSVESEBET. s CHRISTIANIA, T AYATIIi. TpN tlhç II66 Ø06T

Læs mere

TABELLER KOGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET 1873 CHRISTIANIA. DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS U NDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 SEPTEMBER 1875.

TABELLER KOGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET 1873 CHRISTIANIA. DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS U NDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 SEPTEMBER 1875. B N TABELLER FOR KOGERGET NORGE FOR AARET SAMT DEN KONGELGE NORSKE REGJERNGS U NDERDANGSTE NDSTLLNG AF SEPTEMBER CHRSTANA TRYST RNGVOLDS BOGTRYKKER B N Tabel Opgave ver de i Aaret ved civile g cmbinerede

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere