Nummer 6 December årgang 2000 eksemplarer. Lille udsnit af det imponerende nye vægmaleri i Bakkegårdens dagligstue Se side 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nummer 6 December 2012 21. årgang 2000 eksemplarer. Lille udsnit af det imponerende nye vægmaleri i Bakkegårdens dagligstue Se side 8"

Transkript

1 Nummer 6 December årgang 2000 eksemplarer Lille udsnit af det imponerende nye vægmaleri i Bakkegårdens dagligstue Se side 8

2 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej Engv Blicheregnens Museum v/inger Michelsen Haugevej Kjell Blicheregnens Museumsforening v/bente Sørensen Vinderslevvej Kjell Thorning Spejderne v/ulla Lyngsøe Kong Valdemarsvej Kjell Thorning Foredragsforening v/tom Andersen Hosekr.v Kjell Thorning Borgerforening v/laila Simonsen Hjordbakken Kjell Knudstrup Skyttekreds v/jette Jacobsen Blichersvej Kjell Thorning Idrætsforening v/karina Philipsen Ungstrupvej Kjell Brugerrådet/Bakkegården v/søren Sørensen Tørrepladsen Kjell KFUM & K v/tove Vinther Kg. Knuds Vej Kjell Thorning Menighedsråd v/ellen Andersen Hosekræmmervej Kjell Indre Mission/Thorning v/henrik Rask Tørrepladsen Kjell Thorning Forsamlingshus v/grete Møller Kong Knuds Vej Kjell Socialdemokraterne i Silkeborg Nord v/ Jørgen Krog Aalborgvej Kjell. Thorningegnens Friluftsspil v/birgit M. Andersen Rosenborgvej Kjell Thorning Pensionistforening v/morten Petersen Østermarksvej Kjell Thorning Børnehus v/aase Ørnstrup Thorning Venstrevælgerforening v/agner S. Christensen Munkemarken Kjell Thorning Vandværk I/S v/harald Pehrson Munkemarken Kjell Rideklubben Hinnitus v/tommy Solnæs Smedebakken Kjell Foreningen Norden Kjellerupegnen v/ellen Andersen Hosekræmmervej Kjell Blicheregnens Lokalråd v/linda Lyngsøe Skovvej 2a 8620 Kjell Dansk Folkeparti v/harry Madsen Skivevej Kjell Thorning Skole v/lone Stig Andersen Møllevej Kjell Blicheregnens Festudvalg Anno 2007 v/brit C. Olsen Skivevej Kjell Redaktionen Tove Vinther (kasserer) Peter Nielsen (layout) Hanne Pehrson (annoncer) Tom Andersen (ansv.) Inger Michelsen (formand) Deadline fredag den 18. januar Næste udsendelse 9. februar Afleveringssteder for indlæg Hånd- eller maskinskrevne indlæg, fotos: Tom Andersen, Hosekræmmervej 14 Indlæg i elektronisk form, fotos: Peter Nielsen, Hvis man ikke har modtaget Blichfang, kan bladet hentes på museet, Bakkegården, hos købmanden eller bageren i Thorning, i Hauge Minimarked eller på Kjellerup Bibliotek. Blichfang kan også læses/printes fra 2 Indhold Nyt fra redaktionen... 3 Årsmøde i Blichfang... 3 Thorning Forsamlingshus... 4 Hvem er gak-gak?... 5 Thorning Kirkes prædikestol 350 år... 6 Indre Mission... 7 Bakkegården... 8 Thorning Pensionistforening... 9 Nyt fra Kirken Gudstjenester Individuel VægtVejledning i Thorning Sundhedskursus i Vium-Hvam Kom til Kaffe den 8. januar KFUM og KFUK Team Thorning

3 Nyt fra redaktionen Nu med kun få dage før vi alle skal fejre julen med fest og gaver, vil vi fra redaktionen af Blichfang ønske alle vore læsere samt alle vore annoncører en god og velsignet Jul og alt godt i det kommende nye år. Vi kan nu se tilbage på 21 år, hvor vort lille blad er bragt rundt til vore læsere her i Thorning og omegn, og vi håber alle har haft gavn af de oplysninger der er skrevet i disse mange år. Vi prøvede, på opfordring af en af vore læsere, at få et af bladene trykt med farver på nogen af siderne, og syntes selv, at det gjorde bladet flottere, og har derfor også undersøgt muligheden for at trykke alle sider med farver. Desværre er vores økonomi ikke til at dette er muligt, så fremover udkommer vi stadig kun sort på hvidt. Venlig hilsen Tom Andersen. Årsmøde i Blichfang Der indkaldes herved til ordinært årsmøde 2013 i Blichfang mandag den 18. februar kl i kaffestuen på Blicheregnens Museum. Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af referat fra årsmødet Formandens beretning 4 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5 Redaktionen og annonceafdelingen beretter om årets gang 6 Indkomne forslag 7 Debat og gode idéer 8 Fastlæggelse af kontingent 9 Valg af næstformand, kasserer, ansvarshavende redaktør samt to revisorer 10 Eventuelt Der vil blive serveret kaffe/te med brød. Alle foreningerne bag Blichfang opfordres til at sende deres repræsentant eller en stedfortræder. Evt. afbud meddeles til Inger Michelsen på tlf eller mail Med venlig hilsen Inger Michelsen Formand Vigtige Blichfang datoer i 2013 Nr. 1 Deadline d. 18. januar Omdeles d. 9. februar Nr. 2 Deadline d. 29. marts Omdeles d. 20. april Nr. 3 Deadline d. 24. maj Omdeles d. 15. juni Nr. 4 Deadline d. 26. juli Omdeles d. 17. august Nr. 5 Deadline d. 27. september Omdeles d. 19. oktober Nr. 6 Deadline d. 15. november Omdeles d. 7. december 3

4 Thorning Forsamlingshus Forleden blev der afholdt generalforsamling i Thorning Forsamlingshus og bestyrelsen har nu konstitueret sig således : Formand: Lars Lund Kristensen Næstformand: Torben Bertelsen, Kasser: Jeppe Lægaard Sekretær: Grethe Møller derud over består bestyrelsen af Niels Hansen, Bende Eriksen og Tina Bjerregaard Villadsen. 1. suppleant: Christian Riberholdt og 2. suppleant: Tanja Mikkelsen. Revisorer: Søren Sørensen og Niels Juel. Udlejer af Forsamlingshuset er stadig Sonja Pedersen, som kan kontaktes på Forsamlingshusets telefon Ved generalforsamlingen berettede formanden om Forsamlingshusets aktiviteter: Fire fællesspisninger med omkring 70 deltagere hver gang. Et projekt i samarbejde med Trivsel i Thorning. Jul i Thorning. Et arrangement i samarbejde med Borgerforeningen og Spejderne. Irsk Aften. En musik aften i samarbejde med Borgerforeningen og Thorningegnens Friluftsspil. Stof loppe salg. Der har været afholdt to loppemarkeder med god søgning og omsætning ved begge. den faste vært gennem mange år valgte at stoppe. Bestyrelsen var meget bekymret over denne ændring. Ville huset kunne lejes ud uden vært? Men denne bekymring var tilsyneladende ubegrundet. Antallet af udlejninger er faktisk steget. Bestyrelsen har indkøbt en del køkkenudstyr, så det nu er muligt at lave mad i køkkenet til selv store fester. Huset har fået en fast rengørings aftale med Yvonne Schjern, som gør rent på bestilling. En god aftale, da huset altid fremstår rent og pænt. Stor tak til de foreninger vi har arbejdet sammen med i det forløbne år. Ligeledes en stor tak til de mange frivillige, som stiller op hver gang, der er brug for ekstra arbejdskraft. Tak til Sonja Pedersen og Åse Knudsen for mange års arbejde i bestyrelsen og til Søren Bøge Hansen for mange år som revisor. Kassereren fremlagde et revideret regnskab. Husets økonomi er positiv, men kassereren konkluderede dog, at Forsamlingshuset lever på de to loppemarkeder, der afholdes hvert år. Derfor, tak til dem der betænker huset med gode og brugbare loppeting og til dem, der besøger de to markeder. Kommende arrangementer: Irsk aften med Downtown Dynt og Fællesspisning I det forgangne år er Thorning Forsamlingshus blevet til et såkaldt nøgle-hus, da 4

5 Hvem er gak-gak? Sæt kryds i kalenderen den 15. januar kl , hvor en spændende person gæster Thorning. Journalist Nick Horup er manden bag de prisbelønnede udsendelser om Morten & Peter. I snart 20 år har han fulgt de to mongoldrenge, delt deres glæder, sorger og kriser. De mange møder med drengene, har påvirket N.H. meget og naturligvis givet et stort kendskab til- og forståelse for hvordan livet former sig, når man er udviklingshæmmet. N.H. holder et foredrag, hvor han med afsæt i udsendelsen, vil lægge op til debat om det, at være anderledes. Han vil fortælle, vise klip fra filmene og især beskrive, hvad der skete, når kameraerne var slukkede. De første udsendelser blev sendt i 1991 og har været med til at vise, at de udviklingshæmmede på samme måde som alle andre ikke er en ens masse men tvært imod er meget forskellige typemæssigt. Nick Horup har gennem sine TVprogrammer givet os stof til eftertanke på en humoristisk og brugbar måde og han har formået, at ændre mange danskeres holdning til det, at være normal. Vi glæder os til at møde ham i Thorning Sogns Foredragsforeningens regi. Pris: 75,- kr for foredrag & kaffe til medbragt brød, derfor ingen forhånds tilmelding. - Bestyrelsen er lige nu i gang med at sælge/forny medlemskort til nuværende medlemmer. Nye medlemmer kan erhverve et medlemskab ved kassen den ovenfor nævnte dato og ved de følgende arrangementer til en pris af 30,- kr/pr. person. Tak for et godt sammenhold omkring den 83 år gamle, men stadig levende forening og et ønske om en glædelig jul og et godt nytår. Formand Mona Døssing. 5

6 Thorning Kirkes prædikestol 350 år Denne specielle fødselsdag markeredes den 25. november, sidste søndag i Kirkeåret. Skru tiden tilbage! Årstallet er 1662, og datoen er den 24. november. Det er en særlig dag i kirken. Menigheden sammen med ejeren af kirken, Sandbergslægten på Neder Kjærsholm, er til stede ved gudstjenesten, og præsten Hr. Anders Pedersen tager den nye prædikestol i brug. Måske er den en afløser for den gamle renæssanceprædikestol, sat op i kirken efter reformationen i 1536, hvor Guds ord skulle forkyndes på dansk og ikke på latin, og salmesangen afløste messesangen, og hvor præsten hed Hr. Peder Melchiorsen. Menigheden fik bænke at sidde på. En enkelt står tilbage i våbenhuset fra den tid. Måske er det kirkens første prædikestol. Det fortaber sig i historien, men i 350 år har skiftende generationer i glæde og sorg lyttet til præsten, der med prædikestolen som platform, forkyndte evangeliet. Prædikestolen er også evangelium. Midterfeltet viser Jesus, Frelseren, i skikkelse af Gudfader, med jordkuglen i sin venstre hånd og den højre løftet i en velsignende gestus. I sidefelterne er evangelisterne Mathæus, Markus, Lukas og Johannes, hver med deres symboler: mennesket, løven, oksen og ørnen. Mellem felterne er anbragt dyderne, der viser hen til Kristus som alle dyders fuldkomne spejl. Kvindeskikkelserne bærer symbolerne tro med kors og bog, håb med anker og due, kærlighed med to børn, retfærdighed med sværd og vægt og styrke med en søjle. Tidens tand har slidt, og enkelte dele mangler. Ovenover er udskårne kerubhoveder og nedenunder vrængehoveder. Prædikestolen er skåret i eg. Den hviler på en timeglasformet, syvkantet støttesøjle og har oprindelig været malet, men blev i forbindelse med restaureringen af kirken i 1937 afrenset. I dag står prædikestolen ren, kun forsynet med guld på kantlisterne og viser en fornem samhørighed med altertavlen. På væggen ved trappen op til prædikestolen hænger egetræskorset med den korsfæstede Kristus i bronze og danner link til midterfeltet med Kristus som konge. Hvem er billedhuggeren? Han er ukendt, med sporene peger mod Viborg, hvor der fra 1600tallet kendes navnene på 2 billedhuggere, Lauritz Jensen og Johan Billedhugger, angiveligt elev af førstnævnte. Stilen er bruskbarok, tidlig barok, og lignende værker findes i Viborg og omegn, skabt både til kirker og til verdslige formål. Tidsmæssigt peger årstallet 1662 på Johan Billedhugger. Sandbergslægten ejede Neder Kjærsholm fra 1559 til I kirkens krypt er Tyge Sandberg, der faldt i slaget ved Nyborg i 1558, stedt til hvile sammen med sin Hustru Karen Juel og sin søster Helle Sandberg. Ellen Andersen 6

7 Indre Mission December: Torsdag d. 13. kl Møde ved Finn Najbjerg, Vinderslev. Bog - og musiksalg. Glædelig Jul Fredag d. 28. kl Hele familiens julefest i Missionshuset. Godt nytår Januar: Torsdag d. 3. kl Møde ved Jens P. Møller, Kjellerup. Mandag d. 7 til fredag d. 11. Evangelisk Alliances Bedeuge. Alle dage kl Der er intet møde onsdag d. 9. Torsdag d. 17. kl Temaaften: Johannes Åbenbaring. Ved Freddy Brorson. Thorning. Torsdag d. 24. kl Årsfest og generalforsamling. Torsdag d. 31. kl Møde ved Henning Hollesen, Aulum. Februar: Uge 6 Missionsuge: Mandag d. 4- kl Tirsdag d. 5. kl Torsdag d. 7. kl Fredag d. 7. kl Møde ved Preben Sørensen. Aulum. Møde hvor KFUM & K er indbyder. Møde ved Vagn Ove Høgild, Holstebro. Møde med deltagelse af Ølgod Mandskor. Danmissions Kvindekreds Tirsdag den 11. december kl Adventsmøde hos Ellen Andersen, Hosekræmmervej 14, Thorning. Ved mødet taler Anne Marie Najbjerg, Vinderslev. Onsdag den 6. februar kl Årsmøde hos Bente Nielsen, Papsøvej 3, Hvam. Enhver er velkommen til kvindemøderne og deltage i det gode fællesskab om Danmissions arbejde. 7

8 Bakkegården Og hvad skal vi så snakke om??? Sådan lyder det ikke på Bakkegården i Thorning. Plejehjemmet er bygget om ad flere gange, men der er ikke blevet meget plads til en dagligstue. Denne udfordring har personalet arbejdet med gennem de sidste år, og for nogle måneder siden blev køkkenelementerne samlet i den ene ende af rummet, hvilket betød mere plads omkring spisebordet, som har en central plads i rummet, men der blev pludselig også lidt plads til at skabe en hyggekrog/ dagligstue. Blandt personalet er der flere kreative personer, bl.a en fastansat aftenvagt Rita Mikkelsen og en afløser Janika Vijauyam. De to tog udfordringen op med at skabe et vægmaleri fuldstændig på frivillig basis. Et maleri hvor man går ind i naturen. Rita og Janika er nu i mål med deres kunstværk, og det har krævet rigtig mange timer af deres fritid, for der er kommet mange ekstra detaljer til hen ad vejen. En af beboerne ville gerne have en fasan, en anden et egern og en tredje synes, en af de andre aftenvagters hund var så sød, at den også skulle males med. De to kunstnere har malet de detaljer, beboerne ønskede, og man kan kigge på maleriet mange gange og hver gang finde noget nyt. Beboerne har fulgt maleriet meget tæt, og maleriet har allerede skabt mange gode og spændende samtaler. Det er et meget meget flot og unikt kunstværk, Rita og Janika har skabt, og alle på Bakkegården er dybt taknemmelige for det. Beboerne på Bakkegården 8

9 Det sker på Bakkegården December 19. Julebanko kl. 14 Januar 16. Banko kl Nytårstaffel kl Februar 20. Banko kl Generalforsamling i Brugerrådet kl. 14 Brugerrådet. Hver tirsdag kl er der sang med musikledsagelse af organisten. Den sidste tirsdag i måneden afløses sangen af gudstjeneste. Gudstjenesten hver sidste tirsdag på Bakkegården er med både kaffe, sang og prædiken. Alle er velkomne! Thorning Pensionistforening Onsdag den 12. december kl på Bakkegården er der julehygge med musik og sang af elever fra Levring efterskole under ledelse af Lene Henriksen, samt oplæsning ved Mølholm Stephansen. Der serveres gløgg og æbleskiver. Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Onsdag den 9. januar 2013 kl på Bakkegården indkaldes til generalforsamling, Efter generalforsamlingen er der bankospil med gode gevinster. 9

10 Nyt fra Kirken Børnegudstjeneste 18. december kl i Thorning kirke afholdes børnegudstjeneste for dagpleje og børnehave. Igen i år glæder vi os til at indbyde særligt sognets mindste indenfor i kirken til gudstjeneste. Vi mødes først udenfor kirken ved kirketårnet, hvor der vil blive ringet med kirkeklokken. Herefter går vi indenfor, mens vores organist vil spille for os. Sammen med vores kirkesanger og præst vil vi synge nogle af de kendte julesalmer, blandt andet Et barn er født i Bethlehem. Enhver, som har lyst til at se, hvordan gudstjeneste i børnehøjde foregår, er meget velkommen. Det være sig både små børn, dagplejebørn, børnehavebørn og andre, foruden forældre, bedsteforældre, ja, enhver, som har tid og lyst, er meget velkommen. Gudstjenesten holdes af præst Jeppe Carlsen. Alle er velkomne Julegudstjeneste Bakkegården d. 23. december Julegudstjeneste på Bakkegården søndag d. 23.december kl Vi genopfrisker salmerne og stemmer tankerne ind mod jul. Kom og vær med til en stund med fællesskab og hygge. Venligst præst Jeppe Koch Carlsen Nytårssammenkomst i både Thorning og Grathe kirke d. 1. januar. I Thorning holdes der eftermiddagsgudstjeneste kl Efterfølgende vil Thorning menighedsråd være vært for et stykke kransekage og et lille glas i våbenhuset I Grathe holdes der eftermiddagsgudstjeneste kl , hvor Grathe menighedsråd vil være vært for et glas champagne og et stykke kransekage i våbenhuset, imedens vi ønsker hinanden godt nytår! Nytårsmøde i Thorning d 13. januar kl Vi begynder i Thorning kirke, hvor pastor Ejnar Stobbe vil forrette gudstjenesten. Herefter går vi i Thorning forsamlingshus, hvor Ejnar Stobbe vil holde sit foredrag med titlen: Præsten fortæller røverhistorier Omkring levede der en berømt tyveknægt Peter Reimer her på egnen, han boede vistnok i en hule i Kompedal. Der er mange sjove historier om hans evner til at narre politiet og andre folk. Ejnar Stobbe fortæller de nu næsten glemte Peter Reimer historier. Entre inklusiv kaffe og brød kr. 50 Alle er velkomne 10

11 Studiekredsaftener Velkommen til tre spændende sogneaftner i Thorning, Grathe og Vium. "Hvad er kirken" Vi vil se på tre af kirkens betydninger i menneskelivet, som hhv. et menneskeligt fællesskab, et guddommeligt mødested og en samfundsmæssig kulturbærer. Pastoratets tre præster kommer med oplæg og giver mulighed for samtale og yderligere fordybelse. Materiale fås ved henvendelse Tidspunkterne er: 29/1 kl i Vium præstegårds konfirmandstue 26/2 kl i Thorning præstegårds konfirmandstue 12/3 kl i Grathe i klubhuset i Hauge Vi glæder os til at se jer! På vegne af de tre menighedsråd, Tina Frank, Jeppe Carlsen, Frede Møller Kyndelmissegudstjeneste med Thorningkoret i Grathe kirke søndag d. 3. februar kl Denne eftermiddag vil vi holde gudstjeneste med lys i bænkerækkerne og nyde musik og sang. Thorningkoret medvirker med forskellige indslag. Det er nu tredje år i træk vi holder kyndelmisse gudstjeneste i Grathe kirke. Det er hos os, her i pastoratet, blevet en tradition at holde denne gudstjeneste, som oprindeligt betyder lysmesse. Førhen mente man, at kyndelmisse er dagen, hvor det markeres, at halvdelen af vinteren nu er gået. Ved denne gudstjeneste blev et kommende års stearinlys velsignet. Vel mødt til en god eftermiddag. Alle er velkomne Konfirmandgudstjeneste 24. februar kl i Vium kirke afholdes konfirmandgudstjeneste. I forbindelse med at vi er blevet et tresognspastorat, og vi derved har fået kommende konfirmander også fra Vium, som nu deltager i konfirmandforberedelsen, vil vi som noget nyt prøve at afholde en konfirmand gudstjeneste. Planen er, at konfirmanderne selv vil stå for salmevalg, ind og udgangsbønner, læsninger med mere. Efter gudstjenesten er Vium menighedsråd vært for en let bespisning i Vium præstegårds konfirmandstue. Alle er velkomne 11

12 Gudstjenester Dato Thorning Grathe 9. dec. 2.s i adv Jeppe Carlsen Jeppe Carlsen 16. dec. 3. s. i adv dec. Jul for dagpleje Jeppe Carlsen og børnehave 19. dec. Jul for skolen, 9.00 og sidste skoledag 23. dec. 4..s.i adv Jeppe Carlsen Jeppe Carlsen 24. dec. Juleaften dec. Juledag dec. 2. juledag Jeppe Carlsen 30. dec. Julesøndag jan. Nytårsdag Nytårskur Nytårskur 6. jan. H.3.k 9.00 Jeppe Carlsen Jeppe Carlsen 13. jan. 1.s.e.H.3.k Nytårsmøde m. Ejnar Stobbe 20. jan. Sidste s.e.h.3.k jan. Septuagesima 9.00 Jeppe Carlsen Jeppe Carlsen 3.feb. Seksagesima Kyndelmisse m Thorningkoret 10.feb. Fastelavn feb. 1.s. i fasten Jeppe Carlsen Jeppe Carlsen 12

13 Også i 2013 Individuel VægtVejledning i Thorning - VægtVejledning er til dig, der Er fyldt 16 år og vejer for meget er motiveret til at arbejde med dine vaner, udfordringer og muligheder har forventninger om et vægttab på længere sigt og ikke en hurtig kur, der giver en kortvarig effekt VægtVejledningen består af individuelle samtaler, som strækker sig over 1 år, og der er seks samtaler i løbet af de første 12 uger. Derefter er der opfølgninger hver måned enten via telefon eller et møde. Samtalerne foregår om mandagen på Bakkegården i Thorning. Du kan selv vælge hvilken af følgende VægtVejledere, du ønsker at få vejledning hos: Pernille Lundsgaard Bregnhøj, diætist Kirsten Lehrman, slankekonsulent, coach og lægesekretær hos lægerne i Thorning Ring og hør nærmere eller aftal et tidspunkt med Malene Steiniche Kjær på eller på mail 13

14 Sundhedskursus i Vium-Hvam Sundhedskurset er for dig der har en livsstilssygdom eller der er overvægtig, ryger eller ikke motionerer der ønsker at ændre nogle af de vaner, som ikke er så gode for dig. Sundhedskurset løber over 17 mødegange i hele 2013, fordi vi ved, at det tager tid at ændre vaner. På møderne vil der hver anden gang blive lavet mad og hver anden gang bevægelse. Mens man laver mad eller bevæger sig vil deltagerne snakke om sundhed, hverdagsvaner, mål for forandringer, og hvordan nye vaner omsættes i hverdagen. Uanset hvad du ønsker at forandre i dine nuværende vaner, deltager du i det samme forløb som andre, da omdrejningspunktet er forandringer. Eksempler på indhold til madlavning: Lave kendte opskrifter sundere, de sundere valg i dårlige perioder, indkøb, de 8 kostråd, deltagernes spisehistorier og livretter, smagssanser og konsistens, madens og måltidets betydning for dig. Eksempler på indhold til bevægelse: Øvelser, der sætter fokus på styrke, balance, modstand, og målsætning, som er vigtige elementer i forandringsprocesser. Derudover bliver der høj puls og smil på læben. Alle kan være med. Kurset foregår i Sognegården og starter i januar. Nærmere datoer og tidspunkt oplyses ved at kontakte Malene S. Kjær. Underviserne på kurset er: Fysioterapeut Mette Kolze, Diætist Pernille Lundsgaard bregnhøj og Sundhedskonsulent Malene S. Kjær Hvis du vil vide mere, så kontakt Malene S. Kjær, tlf eller på mail: 14

15 Kom til Kaffe den 8. januar Der er formiddagskaffe og rundstykker til dig, der er mellem 18 og 60 år ikke er i arbejde eller har aften-arbejde har lyst til at mødes med andre i samme båd uden at skulle aktiveres måske har lyst til at lave noget med andre, der har dagtimerne til rådighed. Det foregår den første tirsdag i hver måned fra kl , hvor vi mødes på Blicheregnens museum. Den 8. januar mødes vi i det nye år, og ellers mødes vi den 5. februar, den 5. marts, den 2. april osv. Det er dem, der dukker op, der bestemmer hvad vi skal bruge tiden på. Det kan være oplæg, gåture, kaffeslaberas eller andet, der giver mening. Det er gratis at deltage og du dukker bare op den 8. januar kl Vi glæder os til at se dig. 15

16 KFUM og KFUK Fre. 21/12 kl Fre. 28/12 kl Fre. 4/1 eller lør. 5/1 Juletræspyntning i Missionshuset med efterfølgende risala mande og kaffe. Julefest for alle i Missionshuset - sammen med IM. Nytårsfest. Arrangører: Jeppe Nielsen og Jan Pedersen Fre. 18/1 kl Bibeltime hos Tove Sjørslev og Peter Jensen, Gl. Hærkrovej 10 og hos Grete og Jens Jørgen Pedersen, Bødkersmindevej 11 Fre. 25/1 kl Filmaften hos Tove og Jens Aage Vinther, Kong Knuds Vej 26 Tir. 5/2 kl Møde i Missionshuset. Tale v. cand. theol. Jeppe Koch Carlsen, Aarhus Alle er velkomne Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf post12.tele.dk 16

17 Team Thorning Nye hold starter torsdag den 10. januar 2013 Torsdag kl Power walk: 1,6 km ved vores nye Sundhedsspor, instruktør Ditte Grønbæk Korsgaard Mandag og torsdag kl Løbeskolen (12 ugers program fra 0 til 3-5 km) tilbyder Voksen-løbehold instruktør Benny Mogensen & Kirsten Lehrmann Motionister og erfarne løbere Mandag og torsdag kl Voksen-løbehold fra 5 km til halvmarathon instruktør Benny Mogensen og Kirsten Lehrmann Team Thorning - Sundhedscentret er et kontingentfrit løbefællesskab. Mød op ved Sundhedssporet ved p-pladsen hos Sundhedhedscentret, der er ingen tilmelding Yderligere oplysninger kan fås ved Kirsten Lehrmann i dagtimerne Der vil være instruktører på om torsdagen og delvist om mandagen Torsdag aftales evt. lørdagstræning Sundhedsspor.dk Sundhedssporet er et tilbud til dig, der ønsker at forbedre din generelle helbredstilstand ved at dyrke motion. Et sundhedsspor er en rute i naturen på 1-2½ kilometer, hvor du kan teste din kondition. Det er helt enkelt og du kan gøre det, når det passer dig. Testen foregår ved, at du går eller løber ruten, så hurtigt som du kan, og tager tid på det. Og det er faktisk det! Bagefter kan du aflæse dit kondital på de tavler der står ved målstregen.testen kan bruges af alle, der kan gå eller løbe et par kilometer; voksne såvel som børn fra 10 år. Og du behøver ikke være i god form, for at benytte dig af det. Faktisk er det meningen, at sundhedssporet skal hjælpe dig med, at komme i bedre form. De fleste mennesker vil opleve forbedringer, hvis de kommer igen og gentager testen - især hvis man motionerer mellem testene. Et højt kondital er en investering i et godt helbred. Undersøgelser viser, at bevægelse og aktivitet er sygdomsforebyggende og endda livsforlængende. 17

CABARET 2013 Det sker kun én gang

CABARET 2013 Det sker kun én gang Nummer 6 December 2013 22. årgang 2000 eksemplarer CABARET 2013 Det sker kun én gang Pottemageregnens Amatørteaterforening Cabaret-Holdet Dato: KL. 19.30 DEN 21. JANUAR 2014 Arrangement: I THORNING FORSAMLINGSHUS

Læs mere

Mød RUNWAY i Thorning Forsamlingshus Læs mere side 17

Mød RUNWAY i Thorning Forsamlingshus Læs mere side 17 Nummer 6 December 2014 23. årgang 2000 eksemplarer Mød RUNWAY i Thorning Forsamlingshus Læs mere side 17 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej

Læs mere

Vi Maler Byen Rød - the musical Læs mere side 10

Vi Maler Byen Rød - the musical Læs mere side 10 Nummer 3 Juni 2013 22. årgang 2000 eksemplarer Vi Maler Byen Rød - the musical Læs mere side 10 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15

Læs mere

Nummer 6 December 2010 19. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 6 December 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Nummer 6 December 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Thorning 2010 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442 Engv. 86880265 Blicheregnens

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2012 21. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 5 Oktober 2012 21. årgang 2000 eksemplarer Nummer 5 Oktober 2012 21. årgang 2000 eksemplarer Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442 Engv. 86880265 Blicheregnens Museum v/inger

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Nummer 1 Februar 2012 21. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 1 Februar 2012 21. årgang 2000 eksemplarer Nummer 1 Februar 2012 21. årgang 2000 eksemplarer Tillykke til Kirsten Lehrmann - modtager af Silkeborg Kommunes Sundhedspris 2011 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Iben og Falco overnattede i Thornings nye herberg

Iben og Falco overnattede i Thornings nye herberg Nummer 4 August 2012 21. årgang 2000 eksemplarer Iben og Falco overnattede i Thornings nye herberg Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Thorningegnens Friluftsspils nye indgangsparti Se side 19

Thorningegnens Friluftsspils nye indgangsparti Se side 19 Nummer 1 Februar 2014 23. årgang 2000 eksemplarer Thorningegnens Friluftsspils nye indgangsparti Se side 19 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej

Læs mere

Nummer 4 August 2013 22. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 4 August 2013 22. årgang 2000 eksemplarer Nummer 4 August 2013 22. årgang 2000 eksemplarer Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442 Engv. 86880265 Blicheregnens Museum v/inger

Læs mere

Flot jubilæumsgave til Thorning Forsamlingshus

Flot jubilæumsgave til Thorning Forsamlingshus Nummer 6 December 2008 17. årgang 2000 eksemplarer Flot jubilæumsgave til Thorning Forsamlingshus Foreninger m.v. omkr. lokalbladet for Silkeborg Kommune nordvest Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

E THUENINGHUS læs om åbent hus på side 19.

E THUENINGHUS læs om åbent hus på side 19. Nummer 5 Oktober 2011 20. årgang 2000 eksemplarer E THUENINGHUS læs om åbent hus på side 19. Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Sdr. Vium Nyt Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. februar 2015 Emner skal være meddelt

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 4 N O V E M B E R 2 0 1 2

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 4 N O V E M B E R 2 0 1 2 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 2012 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 8. december Julebanko fra kl. 15.00-21.00 2013 Lørdag den 5. januar Nytårsfesten fra kl. 17.00-22.30 Lørdag den 2. februar DHF Vestegnen

Læs mere

Nummer 2 April 2011 20. årgang 2000 eksemplarer. Børn lavede teater på museet i vinterferien. Læs mere side 18

Nummer 2 April 2011 20. årgang 2000 eksemplarer. Børn lavede teater på museet i vinterferien. Læs mere side 18 Nummer 2 April 2011 20. årgang 2000 eksemplarer Børn lavede teater på museet i vinterferien. Læs mere side 18 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 AKTIVITETSOVERSIGT 2014 Lørdag den 6. december Julebanko 2015 Lørdag den 10. januar Nytårsfest Tirsdag den 13. januar Politi-aften Lørdag den 7. februar Fødselsdagsfest

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Nummer 4 August 2011 20. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 4 August 2011 20. årgang 2000 eksemplarer Nummer 4 August 2011 20. årgang 2000 eksemplarer Thorning Spejerne har været på spændende tur til fregatten Jylland. Her inddelt i et Dronninge- og Konge hold (hvid og mørk hue) og skal lære at stille

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30 www. blistrup-graested-folkedansere.dk December 2015 Nr. 3 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Indkaldelse til generalforsamling side 2 Sæsonprogram 2015-2016 side 3 Juleafslutning side 4 Generalforsamling

Læs mere

Nummer 4 August 2010 19. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 4 August 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Nummer 4 August 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Thorning midtby juli 2010 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442 Engsv. 86880265

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Jyden på vej til Thorning. Se mere side 10

Jyden på vej til Thorning. Se mere side 10 Nummer 5 Oktober 2009 18. årgang 2000 eksemplarer Jyden på vej til Thorning. Se mere side 10 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Stemningen var helt i top, da Almost Irish leverede varen i forsamlingshuset

Stemningen var helt i top, da Almost Irish leverede varen i forsamlingshuset Nummer 1 Februar 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Stemningen var helt i top, da Almost Irish leverede varen i forsamlingshuset Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening

Læs mere

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS 23. Årgang nr. 3 1. marts - 1. april 2013 IS 0906-6519 SKULDERBLADET for Nørre Søby og omegn I lyst og nød Når man i denne tid passerer det gamle plejehjem Humlehaven, bliver man let lidt trist til mode

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Thorning Vandværk kåret som årets vandværk

Thorning Vandværk kåret som årets vandværk Nummer 2 April 2010 19. årgang 2000 eksemplarer Thorning Vandværk kåret som årets vandværk Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn Arildsvej 15 7442

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyhedsbrev Forår 2016.vi har måske et tilbud til dig, som det er svært at sige nej til! Røde Kors Cafe Square dance Modelteater På hyggelig

Læs mere

KvongPosten Januar 2018

KvongPosten Januar 2018 KvongPosten Januar 2018 Nytårsskål i Kvong Mandag den 1. januar kl. 15.00 efter gudstjenesten er der mulighed for, at ønske hinanden godt nytår og menighedsrådet er vært for et lille glas og et stykke

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Team Thorning Sundhedscenteret rykker nu cykeltræningen indendørs, se side 17

Team Thorning Sundhedscenteret rykker nu cykeltræningen indendørs, se side 17 Nummer 5 November 2013 22. årgang 2000 eksemplarer Team Thorning Sundhedscenteret rykker nu cykeltræningen indendørs, se side 17 Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

Resultatet af udskiftningen af taget på Thorning Forsamlingshus

Resultatet af udskiftningen af taget på Thorning Forsamlingshus Nummer 6 December 2009 18. årgang 2000 eksemplarer Resultatet af udskiftningen af taget på Thorning Forsamlingshus Foreningerne bag Blichfang Bestyrelsen: Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/preben Valbjørn

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Hvad skal man mene om folkekirken i dag?

Hvad skal man mene om folkekirken i dag? 47. årgang September - Oktober - November 2012 Nr. 4 Hvad skal man mene om folkekirken i dag? Ja, det er et af de store spørgsmål, som man sikkert kan finde rigtig mange svar på. Men tager man spørgsmålet

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Aktiviteter december 2015

Aktiviteter december 2015 Aktiviteter december 2015 Aktivitetscenter Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag kl 8.30-16.00 Faste aktiviteter: Mandage: Madgruppe kl 09.30 Siddedans kl

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Januar - Februar 2016

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Januar - Februar 2016 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Januar - Februar 2016 Redaktionen: Administrationen. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen ønsker Tofteposten

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

PREMIERE LØRDAG 2. JUNI KL. 14.00

PREMIERE LØRDAG 2. JUNI KL. 14.00 Nummer 3 Maj 2012 21. årgang 2000 eksemplarer FRILUFTSSCENEN I THORNING 2. JUNI - 10. JUNI 2011 Af Gunnar Geertsen Instruktør: Kim Brandt Kapelmester: Flemming Berg PREMIERE LØRDAG 2. JUNI KL. 14.00 søndag

Læs mere