BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)"

Transkript

1 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA Rev.: januar 2016 BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar ESBL (Biplate) er et selektivt chromogent screeningmedium til isolering af Enterobacteriaceae og visse andre Gram-negative stave, der producerer extended-spectrum beta lactamases (ESBL). Relevante præparater indeholder rektale podninger og en række andre kliniske præparater (se Præparattyper). Mediet giver desuden mulighed for identifikation af E. coli uden yderligere bekræftelsestests og for påvisning af Klebsiella-Enterobacter-Citrobacter- Serratia- og Proteus-Morganella-Providencia-gruppen af organismer, hvis isolaterne er resistente over for antibiotika i mediet. Via yderligere tests skal det bekræftes, at isolater indsamlet på dette medium er ESBL-producerende. PROCEDURENS PRINCIPPER OG FORKLARING Resistens over for bredspektrede beta-laktamer, herunder tredje generation cephalosporiner, formidles via en række resistensmekanismer. Blandt disse er plasmid-formidlet resistens fra extended-spectrum beta-lactamases (ESBL) den vigtigste mekanisme, da den spredes epidemisk på intensivafdelinger og i andre hospitalsmiljøer. Normalt er ESBL-producerende stammer følsomme over for beta-lactamase-hæmmere (f.eks. clavulansyre), cephamyciner (f.eks. cefoxitin) og carbapenemer. 1,5 For nyligt er det påvist, at stammer, der udviser resistens over for carbapenemer (carbapenemaseproducenter), også udviser resistens for tredje generation cephalosporiner (med undtagelse af enkelte OXA-48-producenter). 2 Disse typer af beta-lactamase-enzymer er fundet i Klebsiella, Escherichia coli og, i sjældne tilfælde, i andre slægter af Enterobacteriaceae. BBL CHROMagar ESBL (Biplate) er baseret på BBL CHROMagar Orientation, der oprindeligt blev udviklet af A. Rambach, CHROMagar, Paris, Frankrig. BD har under en licensaftale optimeret denne formulering ved brug af navnebeskyttet åndelig ejendom anvendt ved fremstilling af det præparerede medium BBL CHROMagar Orientation. I BBL CHROMagar Orientation Medium leverer specielt udvalgte peptoner næringsstofferne. Chromogenblandingen består af kunstige substrater (chromogener), som frigiver forskelligt farvede stoffer efter nedbrydning fra specifikke mikrobielle enzymer, og sikrer således den direkte differentiering af visse arter eller påvisningen af visse organismegrupper med blot et minimum af bekræftende tests. Via udvikling af de forskellige farver giver de chromogene medier i BBL CHROMagar ESBL (Biplate) mulighed for nem påvisning af blandede kulturer af Gramnegativer og identifikation af E. coli (rosa til grålilla) uden yderligere bekræftelsestests og påvisning af Klebsiella-Enterobacter-Citrobacter-Serratia (blågrøn til blå) og Proteus-Morganella- Providencia (farveløs til gyldenbrun med brune haloer i mediet) samt andre Gram-negative stammer (vises med deres naturlige farve), hvis isolaterne er resistente over for cephalosporiner med udvidet spektrum i medierne. BBL CHROMagar ESBL (Biplate) består af to medier, der udfyldes på en dobbeltplade. De to medier indeholder forskellige tredjegenerations cephalosporin i en passede koncentration, der giver mulighed for påvisning af resistens, samt andre selektive stoffer til hæmning af medfølgende flora, der er til stede i præparatet. Medium 2 indeholder desuden titandioxid for at muliggøre nem visuel differentiering af de to medier. Begge medier skal inokuleres med samme præparat eller isolat. Gram-negative-bakterier som f.eks. Enterobacteriaceae og visse nonfermentorer producerer vækst på mediet, hvis de er resistente over for de inkluderede antimikrobielle stoffer. Med traditionelle metoder skal de præparater, der forventes at indeholde ESBL-producenter, først lægges på pladen på standardisoleringsmedier for at der kan opnås rene kulturer. Efter inkubation skal de testes for følsomhed. Testprocessen for isolerings og følsomhed tager mindre PA Side 1 af 7

2 end 48 timer. Da kun en relativt lille procentdel af præparater indeholder ESBL-producenter, er dette tidskrævende og dyrt. Ved brug af BBL CHROMagar ESBL (Biplate) udstryges præparatet på begge medier på pladen. Efter inkubation natten over i 18 til 28 timer (det optimale er timer) indikerer vækst på et isolat på ét eller begge medier tilstedeværelsen af en potentiel ESBL-producent. Bekræftelse via følsomhedstests eller molekylærmetoder er nødvendig. Ved sammenligning med ikke-selektiv isolering efterfulgt af følsomhedstest reducerer brugen af dette produkt arbejdsbyrden og giver mulighed for hurtigere påvisning af ESBL. REAGENSER BBL CHROMagar ESBL (Biplate) Formel* pr. liter oprenset vand Medium 1 (klar) Medium 2 (uklar) Chromopepton 16,1 g Chromopepton 16,1 g Kromogenblanding 1,3 Kromogenblanding 1,3 Selektive stoffer 0,24 Selektive stoffer 0,24 Agar 15,0 Titanoxid (uopløseligt) 0,35 Agar 15,0 ph 6,8 +/- 0,2 *Justeret og/eller suppleret, som krævet for at opfylde funktionskriterierne. FORHOLDSREGLER Kun til professionel brug. Pladerne må ikke anvendes, hvis de viser tegn på mikrobiel kontaminering, misfarvning, udtørring, brud eller andre tegn på nedbrydning. Læs dokumentet GENEREL BRUGSANVISNING for procedurer om aseptisk håndtering, biologiske farer og bortskaffelse af brugte produkter. OPBEVARING OG HOLDBARHED Pladerne opbevares efter modtagelse i mørke ved 2 til 8 C i deres originale hylsterindpakning indtil umiddelbart inden ibrugtagning. Undgå nedfrysning og overophedning. Pladerne kan inokuleres indtil udløbsdatoen (se etiketten på pakken) og inkuberes i de anbefalede inkubationstider. Plader fra åbnede stabler med 10 plader kan bruges i én uge, når de opbevares i et rent område ved 2 til 8 C i mørke. Sørg for at mindske udsættelse for lys før og efter inkubation, da lys kan ødelægge chromogenerne. BRUGERKVALITETSKONTROL Inokuler repræsentative prøver med de følgende stammer på hvert medium (se Præparattyper og Testprocedure for flere oplysninger). Inkubér pladerne i omvendt position ved 35 til 37 C aerobt i timer. Stammer E. coli DSM (ESBL-producent) Klebsiella pneumoniae ATCC (ESBL-producent) Vækstresultater (begge medier) Medium 1 (klar): Vækst moderat til fortrinlig, kolonier rosa til grålilla. Medium 2 (uklar): Ingen vækst eller moderat vækst, kolonier rosa til grålilla. Begge medier: Vækst moderat til fortræffelig; kolonier blå til blågrønne. Escherichia coli ATCC Begge medier: Hæmning fuldstændig (ikke-esbl-producent) Enterococcus faecalis ATCC Begge medier: Hæmning fuldstændig Candida albicans ATCC Begge medier: Hæmning fuldstændig Ikke-inokuleret Medium 1 (klar): Gennemsigtig, farveløse til meget lysegule Medium 2 (uklar): Uigennemsigtig, hvid til cremefarvet PA Side 2 af 7

3 PROCEDURE Vedlagte materialer BBL CHROMagar ESBL (Biplate) (90 mm Stacker-dobbeltplader). Mikrobiologisk kontrolleret. Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt Hjælpekulturmedier, reagenser og laboratorieudstyr. Præparattyper Dette produkt bruges hovedsagligt til påvisning af kolonisering med ESBL-producerende stammer for hjælp til forebyggelse og kontrol af ESBL-infektioner i sundhedsvæsenet, særligt på intensivafdelinger. Anvendes primært med rektale podninger, men kan anvendes med kliniske præparater fra andre kropsområder (f.eks. podninger fra næse, sår, hals, urethral og lyske), der mistænkes for at indeholde extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-producerende Enterobacteriaceae eller andre Gram-negative, aerobt voksende stammer med høj resistens over for extended spectrum beta lactams. Det anbefales at bruge transportanordninger, som er godkendt til indsamling af mikrobiologiske kliniske prøver. Følg de anbefalede procedurer fra fabrikanten af transportanordningen. Brugeren kan også se relevante referencer for at få oplysninger procedurer for prøveindsamling og håndtering. 3,4 Kan også bruges til videredyrkning af potentielle ESBL-producerende stammer fra andre medier. Direkte inokulation med koloner frarådes. For at undgå overinokulation skal kolonierne først opslæmmes i saltvand (se Testprocedure), og en podenål fuld skal udstryges på hvert medie. Testprocedure CHROMagar ESBL skal inokuleres direkte fra podningen uden præ-berigelse eller fra en isoleret koloni, der er opslæmmet i saltvand, så der opnås 0,5 McFarland-uklarhed. Direkte inokulering fra isolerede kolonier anbefales ikke, da det høje inokulumniveau i sjældne tilfælde kan give falske positive resultater. Inokulér præparatet med en podepind eller podenål på begge medier på en BBL CHROMagar ESBL (Biplate)-plade, og udstryg for isolering ved hjælp af en podenål. Følgende procedure for inokulation skal følges nøje for at der opnås isolerede kolonier med typisk udseende. Utilstrækkelig inokulation eller inokulation af hele medieoverfladen udelukkende med podepinde (uden brug af podenåle til isolationsudstrygning) kan udløse forkerte resultater eller kan gøre pladen ulæselig. Undgå at inokulere mere end ét præparat pr. plade. Begge sider af denne dobbeltplade skal inokuleres med samme præparat. Procedure for inokulation og inkubation: 1. Dup podepinden på et lille område af det første BBL CHROMagar ESBL (Biplate)- medie: Undgå at overinokulere! Fjern podepinden fra det medie, der netop er blevet inokuleret. 2. Drej podepinden let, og inokuler det andet BBL CHROMagar ESBL (Biplate)-medie: dup podepinden på det første udstrygningsområde fra det første medie. Undgå at overinokulere! Bemærk, at inokulationsrækkefølgen ikke har nogen indflydelse på resultatet. 3. Sæt podepinden tilbage i prøverøret. 4. Brug podenålene til at udføre udstrygning på pladerne. Udstryg til isolering! Færdiggør først de første udstrygningsområder, og udstryg derefter andet og tredje udstrygningsområde på begge medier. Det anbefales at bruge en frisk podenål til hver side af testproduktet. 5. Inkubér aerobt ved 35 til 37 C i 18 til 28 timer (det optimale er timer), i omvendt position (mediumsiden opad). Undgå at inkubere i længere tid, og undgå at inkubere i en atmosfære, der er beriget med kuldioxid. Undgå udsættelse for lys under inkubation, da dette kan ødelægge chromogenerne. Så snart koloniernes farver har vist sig, er udsættelse for lys tilladeligt. 6. Læs pladerne som beskrevet i Resultater og tolkning. PA Side 3 af 7

4 Afhængigt af typen af og formålet med præparatet, skal andre medier også inokuleres for at muliggøre komplet påvisning af alle indeholdte patogener. Sådanne medier omfatter som minimum en ikke-selektiv blodagarplade. Resultater og tolkning Efter inkubation vil præparater, der indeholder isolater, som er resistente over for de hæmmere, der er inkluderet i mediet, vokse. Selvom de fleste ESBL-producerende stammer vil vokse på begge medier på en dobbeltplade, findes der stammer med en in-vitro-følsomhed over for ét af de antimikrobielle stoffer, og som derfor kun vil vokse på ét af medierne. Pladerne bør vise isolerede kolonier i de områder, hvor podestoffet blev fortyndet korrekt. Der skal udføres relevante følsomhedstests og molekulærmetoder for at bekræfte tilstedeværelsen af ESBLproducerende isolater. Manglende vækst på begge medier indikerer, at præparatet ikke indeholder stammer, som er resistente over for de antimikrobielle stoffer, der findes på mediet. Bemærk, at misfarvning af medier uden synlige kolonier (der kan forekomme, hvis medier er blevet overinokulerede med fæcespræparater eller med for høje bakterieniveauer) betragtes som et negativt resultat (se også Procedurens begrænsninger). Differentiering og/eller identifikation af isolater efter kolonifarve og udseende Rosa til pink (grålilla) kolonier: Escherichia coli; en valgfri indoltest med BD BBL DMACA Indole Reagent Droppers (BD BBL DMACA-pipetter til indolreagens) (kat. nr ) kan udføres på filterpapir for bekræftelse af E. coli (indol-positiv). Undgå, at der kommer indolreagens på mediets overflade! Bemærk: visse Citrobacter-stammer, f.eks. Citrobacter braakii, har vist sig at producere violette til lilla kolonier på BBL CHROMagar Orientation, og, hvis de er resistente over for de angivne antibiotika, på BBL CHROMagar ESBL (Biplate). Biokemisk identifikation anbefales i forbindelse med sådanne stammer. Blå til blågrønne kolonier, som muligvis er omkranset af en rosa til grålilla zone: Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter eller andre. Der skal udføres yderligere tests for identifikation. Der er flere oplysninger i brugsanvisningen til BBL CHROMagar Orientation (se: Farveløse til gyldenbrune kolonier med brunlige haloer i mediet: Proteus, Morganella, Providencia stammer. Der skal udføres yderligere tests for komplet identifikation. Der er flere oplysninger i brugsanvisningen til BBL CHROMagar Orientation (se: I sjældne tilfælde kan Pseudomonas aeruginosa producere diffunderende, brunt pigment, der efterligner Proteus. For differentiering skal der udføres en oxidase-test (se nedenfor). Farveløse kolonier: Udfør en oxidase-test: hvis positiv, og den typiske frugtagtige luft og/eller grønlige, blålige eller brunlige pigmentering (pga. organismens eget pigment) forekommer Pseudomonas aeruginosa. Det anbefales at bruge BD Oxidase Reagent Droppers (BD-pipetter til oxidasereagens) (kat. nr ) til denne test. Udfør oxidasetesten på filterpapir som beskrevet i brugsanvisningen til denne test, men ikke på kolonierne på pladen. Bekræftelse via yderligere tests anbefales. Pseudomonas aeruginosa vokser ofte på pladens uigennemsigtige side (=naturlig resistens); stammer med en højere resistens mod antibiotika vokser også på den klare side. For at afgøre det eksakte resistensmønster, skal alle isolater af P. aeruginosa fra dette medium testes for følsomhed med de relevante metoder. Hvis oxidase er negativ eller tvetydig, skal der udføres komplet biokemisk identifikation. Farveløse oxidase-negative kolonier kan indeholde non-fermentorer som f.eks. Acinetobacter eller Enterobacteriaceae, som ikke metaboliserer nogen af de inkluderede chromogener, f.eks. Salmonella. Disse arter kan også udvise resistens over for tredjegenerations-cephalosporiner og skal ignoreres! Blandede kulturer på BBL CHROMagar ESBL (Biplate)-pladen: de kan normalt nemt genkendes og differentieres fra hinanden ved forskellige kolonifarver. For eksempel vil en blandet kultur med Klebsiella og E. coli vise blå kolonier (Klebsiella), og rosa til grålilla kolonier (E. coli). PA Side 4 af 7

5 Undersøg pladen for tilstedeværelsen af forskellige kolonityper og -farver. Videredyrkninger på BBL CHROMagar ESBL (Biplate) anbefales, hvis der findes mere end to forskellige kolonityper eller -farver på pladen. FUNKTIONSDATA OG PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER BBL CHROMagar ESBL (Biplate) er et selektivt chromogent screeningmedium til direkte identifikation og differentiering af Enterobacteriaceae og visse andre Gram-negative stave, som er resistente over for extended spectrum beta-lactams, som tillader påvisning af ESBLproducerende stammer. Mediet giver mulighed for direkte biokemisk identifikation af resistente E. coli og differentiering af andre Enterobacteriaceae efter kolonifarve. Gram-positive bakterier og gær er normalt hæmmede. Via yderligere tests skal det bekræftes, at isolater indsamlet på dette medium er ESBLproducerende. Præstationsresultater I en ekstern effektivitetsevaluering blev 320 kliniske præparater testet (bestående af 277 rektale podninger, 12 orale/svælgpodninger, 11 næsepodninger og 20 diverse præparater) på mediet ved udstrygning af podninger fra præparattransportmedie direkte på medierne. Af disse 320 præparater var 108 positive og 212 negative som påvist i en intern metode (automatiske og manuelle følsomhedstests, herunder CLSI Confirmatory Test for ESBL-producerende isolater på Mueller Hinton II Agar). På BBL CHROMagar ESBL (Biplate) blev der påvist en følsomhed på 100 % og en specificitet på 93 %. 6 Intern evaluering af effektivitet Påvisningsgrænser (LOD) BBL CHROMagar ESBL (Biplate) blev evalueret for at påvise detektionsgrænsen for ESBLproducerende stammer. Tre teststammer (Klebsiella pneumoniae ATCC , E. coli DSM og E. coli ENF blev evalueret for bedring på BBL CHROMagar ESBL (Biplate). Plader med non-selektiv Columbia Agar med 5 % fåreblod blev brugt til at bestemme organismekoncentrationen udtrykt i kolonidannende enheder (Colony Forming Units, CFU) for hver fortynding. Detektionsgrænsen for BBL CHROMagar ESBL (Biplate) lå fra 8-16 CFU ved 24 t (gnsn. 13 CFU). Påvisning af resistens Stammer af følgende resistenstyper er påvist på BBL CHROMagar ESBL (Biplate): Arter Resistenstyper Arter Resistenstyper Escherichia coli CAZ-9, -46 Enterobacter cloacae NDM-1 CTX-M, OXA-2 CTX-M1 SHV CTX-M15 KPC, SHV OXA-48, SHV, OXA-10 SHV-5; -1b -1, SHV-12-1, SHV-5, SHV Salmonella species SHV, CTX-M, SHV, SHV, KPC Serratia marcescens, CTX-M, OXA-2, SHV, OXA-1, KPC Providencia rettgeri NDM-1-50 Ikke-Enterobacteriaceae VIM Pseudomonas aeruginosa IMP Klebsiella oxytoca VIM VIM CTX-M, SHV VIM-1 Klebsiella pneumoniae KPC Acinetobacter baumanii OXA-23 subsp. pneumoniae NDM-1 OXA-58 OXA-48 VIM-2 SHV SHV, OXA-10 SHV-18, CTX-M, SHV, IMP-1, CTX-M5, SHV PA Side 5 af 7

6 , SHV -1, SHV-5-3, SHV VIM Denne liste indeholder carbapenemase-producerende stammer 2, der voksede på mediet med den respektive, karakteristiske kolonifarve. Bemærk, at der skal udføres tests til bekræftelse af carbapenemase-produktion. Procedurens begrænsninger Bemærk, at begge medier på denne dobbeltplade skal inokuleres med samme præparat. Undgå at forsøge at inokulere mere end ét præparat pr. plade! Den biokemiske identifikation af arter eller gruppeniveau (baseret på chromogeniske reaktioner på mediet) er endelig, men resistens skal bekræftes via godkendte testmetoder for følsomhed. Identifikation af blå, blågrønne og farveløse isolater i præparatniveauer skal udføres med biokemiske tests. Visse Gram-positive bakterier kan være resistente over for hæmmer og kan vokse på medier. Da isoleringen af ESBL-producerende stammer afhænger af antallet af organismer, der findes i prøven, afhænger opnåelsen af pålidelige resultater af korrekt prøveindsamling, -håndtering og - opbevaring (se PROCEDURE Præparattyper). Et højt bakterieniveau og/eller visse præparater kan frembringe uspecifik farvning af det primære udstrygningsområde på mediet. Dette kan resultere i, at mediet udviser grålilla, lilla, grøn eller blå farvningeller et let sløret udseende på toppen af mediet, men uden tydelige kolonier. Dette skal tolkes som negativt. Undgå at inkubere i mindre end 18 timer, da det kan medføre mindre kolonier og/eller svag kolonifarvning. Den ideelle inkubationstid er 20 til 22 timer. Inkubationen må højst vare i 28 timer. I forbindelse med blandede kulturer kan en længere inkubation resultere i sammenflydende kolonier, der kan være svære at adskille og rendyrke. I sjældne tilfælde kan ESBL-producerende stammer af Proteus spp. producere svag vækst på dette medium, specielt i forbindelse med lav CFU. Det frarådes at ignorere isolater med farveløse kolonier ved screening for ESBL-producenter på dette medium. Udfør en oxidase-test fra disse isolater. Hvis testen er negativ, skal der udføres komplet biokemisk identifikation af isolatet. Selvom en hæmmer for ampc/ cephalosporinase-hyperproducenter er blevet tilføjet på mediet, vil en vis procentdel af sådanne stammer stadig vokse. Derfor skal BBL CHROMagar ESBL (Biplate) anvendes til screening og ikke til endelig identifikation af ESBL-producenter. Specifikke følsomhedstests eller molekylære metoder er nødvendige for påvisning af den eksakte type resistens, der udtrykkes af isolatet. Før BBL CHROMagar ESBL (Biplate) bruges for første gang, anbefaler vi at indøve den typiske kolonis udseende af MRSA med definerede stammer, f.eks. de stammer, der er nævnt under BRUGERKVALITETSKONTROL. PA Side 6 af 7

7 LITTERATUR 1. Bradford, P.A Extended-spectrum ß-lactamases in the 21 st century: characterization, epidemiology, and detection of this important resistance threat. Clin. Microbiol. Rev. 14: Glasner, C. et al. (2013). Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in Europe: a survey among national experts from 39 countries, February Eurosurveillance 18: Linscott, A.J Specimen collection and transport. In L.S. Gracia, and H.D.Isenberg, (eds.), Clinical microbiology procedures handbook, 2 nd ed. ASM, Washington DC. 4. Miller, J.M., K. Krisher, and H.T. Holmes General principles of specimen collection and handling. In P.R. Murray, E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.L. Landry and M.A. Pfaller (eds.), Manual of clinical microbiology. 9 th ed., ASM, Washington DC. 5. Paterson, D.L., Bonomo, R.A. (2005). Extended-spectrum b-lactamases: a clinical update. Clin. Microbiol. Rev. 18: Data i arkiv. Becton Dickinson GmbH. EMBALLERING/BESTILLING BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) Kat. Nr. Beskrivelse REF Plademedier klar til brug, cpu 20 YDERLIGERE OPLYSNINGER Kontakt den lokale BD-repræsentant angående yderligere oplysninger. Becton Dickinson GmbH Tullastrasse 8 12 D Heidelberg/Germany Phone: Fax: ATCC er et varemærke tilhørende American Type Culture Collection BD, BD-logoet og Stacker er varemærker tilhørende Becton, Dickinson and Company. CHROMagar er et varemærke tilhørende Dr. A. Rambach 2016 Becton, Dickinson and Company PA Side 7 af 7

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE BRUGSANVISNING PLADEMEDIUM KLAR TIL BRUG BD BBL TM CHROMagar TM CPE PA-257681.02 Rev.: Januar 2017 TILSIGTET BRUG BD BBL CHROMagar CPE er et selektivt chromogent screeningmedium til påvisning af carbapenemase-producerende

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257481.03 Rev.: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium TILSIGTET BRUG BD CHROMagar Orientation Medium (orienteringsmedium) er et non-selektivt medium til isolering,

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.04 Rev.: Nov 2017 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG BBL CHROMagar MRSAII* PA-257434.01 Rev.:18 Juni 08 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte påvisning af

Læs mere

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257574.02 Rev.: Sept. 2015 BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) TILSIGTET BRUG BD MacConkey II Agar / Columbia

Læs mere

BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate)

BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257372.02 Rev.: Mar 2013 BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate) * U.S. patent nr. 5,098,832, 5,194,374 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Salmonella er

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUGSANVISNING DELVIS FÆRDIGE FLASKEMEDIER BA-257104.01 Rev.: August 2003 BD Sabouraud Glucose Agar TILSIGTET BRUG BD Sabouraud Glucose Agar (glukoseagar), der leveres i flasker, er et delvis færdigt medium,

Læs mere

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* PA-257308.01 Side 1 af 9 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257308.01 Rev.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA er et selektivt og differentielt medium til direkte

Læs mere

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257079.05 Rev.: Apr. 2013 TILSIGTET BRUG (gruppe B- streptokokdifferentialagar (Granada-medium)) bruges til isolering og identifikation af Streptococcus agalactiae

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254060.06 Rev.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) TILSIGTET BRUG BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) og BD Chocolate Agar (Blood

Læs mere

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark,

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus

BD BBL CHROMagar Staph aureus BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257074.06 Rev.: Sep 2011 BD BBL CHROMagar Staph aureus TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus er et selektivt medium til isolering, optælling og identifikation

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

Resistente bakterier

Resistente bakterier Resistente bakterier Udgør fødevarer en væsentlig risiko? Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut BAGGRUND OM MIG SELV Læge, speciallæge i klinisk mikrobiologi Områdechef for bakteriologisk overvågning

Læs mere

BBL CHROMagar MRSA II*

BBL CHROMagar MRSA II* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257434.03 Rev.: March 2012 BBL CHROMagar MRSA II* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA II (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte, kvalitativ

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

Metode udvikling af Carba NP testen

Metode udvikling af Carba NP testen Metode udvikling af Carba NP testen Peter Ehlert Jensen (155665) Vejledere Erica Bracher Jørgen Bioanalytikerunderviser Turi Neubauer Cand. Scient., Ph.D. Lektor Antal tegn med mellemrum: 5536 Forord Dette

Læs mere

Carbapenemase-producerende organismer (CPO)

Carbapenemase-producerende organismer (CPO) Carbapenemase-producerende organismer (CPO) et samarbejde mellem DSKM, FSFH og CEI Mikala Wang Aarhus Universitetshospital Carbapenemaser Enzymer der spalter næsten alle penicilliner, cephalosporiner og

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt. University College Sjaelland. Klinisk mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus.

Modul 14 Bachelorprojekt. University College Sjaelland. Klinisk mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus. 2013 Evaluering af metoderne MALDI-TOF MS, ChromID CARBA, KPC+MBL comfirm ID og Modificeret Hodge Test til påvisning af Carbapenemase aktivitet i gramnegative stave Modul 14 Bachelorprojekt University

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.03 Rev.: March 2016 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

Bachelorprojekt 3. januar 2012 PÅVISNING AF CARBAPENEMASEAKTIVITET

Bachelorprojekt 3. januar 2012 PÅVISNING AF CARBAPENEMASEAKTIVITET 1 Indholdsfortegnelse Bilagsliste 3 Forord 4 Resumé 5 Introduktion 6 Problemformulering 8 β-lactam-antibiotika 9 Carbapenem-antibiotika 9 Carbapenemaseproducerende bakterier 9 ESBL og AmpC 11 MALDI-TOF-MS

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

Detektion og indikation af ESβL producerende bakterier

Detektion og indikation af ESβL producerende bakterier Metoder til detektion og identifikation af ESβL producerende bakterier Forfatter: Christina Mejdahl Nielsen, født den 29.06.84 Projektgruppe: Rosa Helena Sinivuori, født den 04.10.84 Jeanette Olsen, født

Læs mere

Identifikation af Candida species på kromogene medier

Identifikation af Candida species på kromogene medier Bioanalytikerstuderende Majbritt Bach Rasmussen 2013 Identifikation af Candida species på kromogene medier Studienummer: 15 19 16 I vejleder: Birte Sivebæk Lektor Cand. Scient. K vejleder: Dorte Paulmann

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II Agar,

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM)

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) PA-254058.06-1 - BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254058.06 Rev.: April 2013 BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) TILSIGTET BRUG BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) anvendes til antimikrobiel

Læs mere

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. Gram Iodine (stabiliseret) Gram Stain Kit 1 212524 Gram

Læs mere

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica FLEXICULT VET URINTEST SSI Diagnostica Udarbejdet af Tanja Rasmussen, Dyrlæge Mette Kerrn, Cand.Pharm., PhD Aase Meyer, produktspecialist Layout Anja Bjarnum/Kristian Teilmann Frederiksen 2 Flexicult Vet

Læs mere

Sporicide Sengeforhæng

Sporicide Sengeforhæng Sporicide Sengeforhæng 42% af traditionelle hospitalssengeforhæng er kontamineret med HAIs Infection Control and Hospital Epidemiology Journal Nov. 20081 Højere mængder af MRSA fundet på forhæng på isolationsstuer

Læs mere

Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer

Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer 1. udgave, januar 2016 Copyright: DTU Fødevareinstituttet Foto/Illustration:

Læs mere

Resistensudvikling globalt og nationalt

Resistensudvikling globalt og nationalt Resistensudvikling globalt og nationalt Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Afdeling for Mikrobiologi og Infektionskontrol Statens Serum Institut Denne præsentation omhandler: Resistensudvikling

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

UDVIKLINGEN I RESISTENTE MIKROORGANISMER, NATIONALT OG INTERNATIONALT. Robert Skov, MD Microbiologi og Infektions kontrol Statens Serum Institut

UDVIKLINGEN I RESISTENTE MIKROORGANISMER, NATIONALT OG INTERNATIONALT. Robert Skov, MD Microbiologi og Infektions kontrol Statens Serum Institut UDVIKLINGEN I RESISTENTE MIKROORGANISMER, NATIONALT OG INTERNATIONALT Robert Skov, MD Microbiologi og Infektions kontrol Statens Serum Institut EUROPA MRSA VRE ESBL E. coli ESBL K. pn CPE ECDC, EARS-Net,

Læs mere

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS 1 Makroskopisk og mikroskopisk undersøgelse af bakterier Formål: At udføre makroskopiske og mikroskopiske bakterieundersøgelser.

Læs mere

Professionsbachelorprojekt

Professionsbachelorprojekt A f l æ s n i n g a f r e s i s t e n s b e s t e m m e l s e r f o r u r i n p r ø v e r m e d E s c h e r i c h i a c o l i o g K l e b s i e l l a p n e u m o n i a e e f t e r 6, 9 o g 1 6 t i m e

Læs mere

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Contrast MRSA broth fra Oxoid versus ChromID MRSA fra Biomerieux Forfatter: Sofie Skov Frost (60080212) Fødselsdato: 24/7 1988 Periode for bachelorprojekt:

Læs mere

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab?

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Resistens Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Robert Skov, overlæge Anette Hammerum, Seniorforsker Mikrobiologisk Overvågning og Forskning Statens Serum Institut Disposition Baggrund Antibiotikaforbrug

Læs mere

BD BBL Enterotube II

BD BBL Enterotube II BRUGSANVISNING BBL Enterotube II IA-273176.01 Rev.: Jan. 2007 BD BBL Enterotube II TILSIGTET BRUG BBL Enterotube II er et brugsklart identifikationssystem til identifikation af Enterobacteriaceae samt

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT E. coli ESBL i dansk slagtefjerkræ og kyllingekød Projekt J. nr.: 2010-20-64-00284 BAGGRUND Som det fremgår af DANMAP rapporterne fra 2010 og 2011, er der tidligere påvist

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254030.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.08 Rev.: Februar 2017 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Diagnostik af urinvejsinfektioner Diagnostik af urinvejsinfektioner Kirsten Paulsen Afsnitsledende bioanalytiker og laboratoriefaglig konsulent Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen, november 2015 Facts om UVI

Læs mere

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP).

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). Forår 2012 Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). I alt er 61 lægepraksis med tilknytning Sydvestjysk Sygehus tilmeldt

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

BD BBL CHROMagar Salmonella

BD BBL CHROMagar Salmonella BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254104.08 Rev.: April 2013 BD BBL CHROMagar Salmonella U.S. patentnr. 5,098,832, 5,194,374 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Salmonella er et selektivt og differentielt

Læs mere

Urinmikroskopi i almen praksis

Urinmikroskopi i almen praksis Urinmikroskopi i almen praksis Charlotte N. Agergaard og Flemming Schønning Rosenvinge Læger KMA, OUH Dorthe Eva T. Hansen Bioanalytikerunderviser KBF, OUH Akut ukompliceret bakteriel cystitis Bakteriuri

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit

BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit USA patent nr. 5,182,082 TILSIGTET BRUG BBL Crystal Enteric/Nonfermenter (E/NF) Identification System (ID) (BBL Crystal enterisk/nonfermentering

Læs mere

BD BBL Mycoslide. BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA-273157.00 Rev.: Juni 2003

BD BBL Mycoslide. BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA-273157.00 Rev.: Juni 2003 DA-273157.00-1 - BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA-273157.00 Rev.: Juni 2003 BD BBL Mycoslide TILSIGTET BRUG BBL Mycoslide er et treside dyppeobjektglas, der indeholder medier til påvisning

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Bente Gahrn-Hansen og Pia Steinicke Urinvejsinfektioner Urinrørsirritation (urethritis) Akut blærebetændelse (cystitis)

Læs mere

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL NMKL NORDISK METODIKKOMITÉ FOR LEVNEDSMIDLER www.nmkl.org NMKL-PROTOKOLL NR. 2, 2006 (erstatter NMKL-RAPPORT NR. 19, 1998: Harmonisering af mikrobiologiske metoder) Harmonisering af mikrobiologiske metoder

Læs mere

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs BRUGSANVISNING BD SENSI-DISCS SD-BD.01 Rev.: Maj 2005 BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs TILSIGTET BRUG Sensi-Disc susceptibility test discs (Sensi-Disc disks til følsomhedstest) anvendes til semikvantitativ

Læs mere

Detektion af carbapenemaser

Detektion af carbapenemaser Detektion af carbapenemaser Med særligt henblik på Coris BioConcept OXA-48 K-SeT og KPC K-SeT Figur 1: http://www.corisbio.com/products/human-field/oxa-48.php Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen,

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT

BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT DA212115.03 1 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA212115.03 Rev.: Oct 2005 BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT TILSIGTET BRUG BBL UROTUBE produkter

Læs mere

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut HOSPITALSINFEKTIONER EKSISTERER dr.dk, mandag 28. okt 2013

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

Mikrobiologiske processer og sundhed

Mikrobiologiske processer og sundhed Mikrobiologiske processer og sundhed 1. CASE: Hjælp en landmand med sundhedsproblemer i svinebesætning En landmand, der fodrer sine grise med vådfoder, oplever døde grise og grise med diarre. Han frygter

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Kefavet Vet., filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Kefavet Vet., filmovertrukne tabletter 3. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Kefavet Vet., filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 28727 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Kefavet Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Kefavet Vet.

Læs mere

Resistente mikroorganismer

Resistente mikroorganismer Resistente mikroorganismer LKO kursusdag, Februar 2016 Anette Holm Klinisk Mikrobiologisk Afdeling OUH Anette.holm@rsyd.dk The good, the bad, and the ugly Antibiotika Infektion Hvorfor Forebyggelse Traumatiske

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

Undersøgelse for Carbapenemase Producerende Organismer (CPO) bærertilstand - en metodevejledning

Undersøgelse for Carbapenemase Producerende Organismer (CPO) bærertilstand - en metodevejledning Undersøgelse for Carbapenemase Producerende Organismer (CPO) bærertilstand - en metodevejledning Udarbejdet af: Mikala Wang, Dennis Schrøder Hansen, Pia Littauer, Helga Schumacher, Anette Hammerum Anbefalinger:

Læs mere

Microbiologics kontrolstammer

Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer SSI Diagnostica tilbyder frysetørrede mikroorganismer til kvalitetskontrol fra det amerikanske firma Microbiologics. Sortimentet omfatter over

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Rene S. Hendriksen Susanne Karlsmose Frank

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner Kursus i Infektionshygiejne dag 1 30. november 2015 Mona Kjærsgaard Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Antibiotika Eneste lægemiddelgruppe, som IKKE

Læs mere

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner Survival Funktion Survival Funktion 15-02-2012 Opportunistiske infektioner (Wikipedia) Niels Nørskov-Lauritsen Overlæge, PhD Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby nielnoer@rm.dk

Læs mere

Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden?

Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden? 9.35-10.10 + 20 min. Resistente mikroorganismer historisk set hvilke udfordringer kan vi vente os i fremtiden? v/ stud. med. pens. Ole Heltberg. 1 2 1 (Diameter 15 cm ) 3 Multiresistente bakterier: Da

Læs mere

SIR ENTERO II 66781 20 test

SIR ENTERO II 66781 20 test SIR ENTERO II 66781 20 test HURTIGTEST (4 TIMER) FOR ANTIBIOTIKAFØLSOMHED AF ENTEROBACTERIACEAES IVD 1- KLINISKE VÆRDIER SIR ENTERO II gør det muligt at måle Enterobacteriaceafølsomhed overfor 15 forskellige

Læs mere

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Bettina Spanggaard & Lone Gram Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Fiskeindustriel Forskning Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Sygdom hos fisk i opdræt behandles

Læs mere

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Alice Friis-Møller, MD, Consultant microbiologist Gitta Stendal, Louise Barry Christensen Department of Clinical Microbiology, Hvidovre Hospital, Denmark

Læs mere

BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest

BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest BBL Sensi-Disc plader til antimikrobiel følsomhedstest Produktet er tilgængeligt, hvis CE-mærkningen findes på etiketten TILSIGTET ANVENDELSE Disse disks bruges til semi-kvantitativ in vitro-testning af

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

Universal Viral Transport 45 2008/10

Universal Viral Transport 45 2008/10 Universal Viral Transport 45 2008/10 0086 Dansk TILSIGTET BRUG BD Universal Viral Transport System (BD universelt virustransportsystem) er beregnet til opsamling og transport af kliniske præparater, der

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com Lely Caring - fokus på pattespray www.lely.com innovators in agriculture LELY CARING INTRO TIL YVERPLEJE Det er vigtigt med sunde yvere som basis for en optimal mælkeproduktion. I gennemsnit lider én ud

Læs mere

Afholdt d. 17. november 2016

Afholdt d. 17. november 2016 RATIONEL ANTIBIOTIKAPOLITIK I DANMARK National Regional Lokal Ute Wolff Sönksen, Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker HVAD ER RATIONEL ANTIBIOTIKAPOLITIK At sikre bedst mulig

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Therios, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Therios, tabletter 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Therios, tabletter 0. D.SP.NR 26830 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Therios 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder: Therios 300 mg : Cefalexin

Læs mere

BACTEC PANTA PLUS Kit

BACTEC PANTA PLUS Kit BACTEC PANTA PLUS Kit TILSIGTET BRUG BACTEC PANTA PLUS er et antimikrobielt supplement, som består af BACTEC PANTA Supplement og BACTEC Reconstituting Fluid (rekonstitueringsvæske). Det bruges primært

Læs mere

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill)

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) Rev. 13 April 2015 KVALITETSKONTROLPROCEDURER I II III INDLEDNING Seven H11 Agar er et dyrkningsmedium til isolering og dyrkning af mykobakterier. FUNKTIONSTESTPROCEDURE

Læs mere

www.biotechnics.dk BIOTECHNICS DANMARK A/S

www.biotechnics.dk BIOTECHNICS DANMARK A/S sengeforhæng Sporicide BIOTECHNICS DANMARK A/S www.biotechnics.dk 42% af traditionelle hospitalsgardiner til afskærmning er inficeret med HAIs Infection Control and Hospital Epidemiology Journal, Nov.

Læs mere

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele:

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele: Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivelse: Surt produkt til rengøring og desinfektion af drikkevandssystemer og drikkevand til dyr Produktfordele: Fjerner hurtigt og effektivt kalk og alger i vandrør

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Coliplus, koncentrat til oral opløsning til brug i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Coliplus, koncentrat til oral opløsning til brug i drikkevand 16. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Coliplus, koncentrat til oral opløsning til brug i drikkevand 0. D.SP.NR 25893 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Coliplus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder:

Læs mere

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits BACTEC MGIT 960 SIRE Kits Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 8008200 2007/03 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC MGIT 960 SIRE Kit er en hurtig, kvalitativ procedure til

Læs mere

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale Brugsvejledning n Lab-Elite certificeret referencemateriale TILSIGTET BRUG Lab-Elite certificeret referencemateriale (CRM) er et rent, homogent og stabilt præparat bestående af frysetørrede mikroorganismer

Læs mere