Praktikstederne i Roskilde Kommune. - Oversigt for kommende elever i offentlig administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikstederne i Roskilde Kommune. - Oversigt for kommende elever i offentlig administration"

Transkript

1 Praktikstederne i Roskilde Kommune - Oversigt for kommende elever i offentlig administration

2

3 Indholdsfortegelse Organisationsdiagram... 2 Uddannelseskoordinator... 3 ½ års steder...4 BOMI Hjerneskadecenter... 4 BOMI Revacenter... 6 Byrådssekretariatet... 9 Familie og Børn Gadstrup Skole Hjemmepleje og Ældre Hjælpemiddelafsnittet Plejecenter Trekroner Roskilde Bibliotekerne Veje og Grønne områder Økonomi og Kvalitet, Velfærd års steder Beredsskabsstationen Borgerservice Kultur og Idræt HR Jobcenter Administration og Udvikling Jobcenter - Ydelsesafsnittet Materielgården Økonomi og Analyse Liste over IT- programmer i Roskilde kommune

4 Organisationsdiagram - Den administrative del 2

5 Uddannelseskoordinator Charlotte Bjørkholm er uddannelseskoordinator for alle HKeleverne og de elev- og uddannelsesansvarlige i Roskilde Kommune. Hun sidder i HR, hvor hun er udviklingssekretær. Charlotte Bjørkholm sørger for elevernes trivsel og uddannelsesforløb. Hvis der skulle opstå problemer i din afdeling, som du ikke ønsker at snakke med din elev- eller uddannelsesansvarlig om, eller du har spørgsmål vedrørende din uddannelse, så kan du kontakte Charlotte Bjørkholm på: Charlottte Bjørkholm Tlf.:

6 ½ års steder BOMI Hjerneskadecenter Adresse: Maglegårdsvej 15, 4000 Roskilde. Hjemmeside: Praktikperiode: ½ år. Arbejdstid: Man-Tors , Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Heidi Moesgaard Pernille Jeppesen Beskrivelse af afdelingen: Hjerneskadecentret BOMI er en del af revalideringsinstitutionen BOMI. BOMI er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Roskilde Kommune. Som elev hos os vil du høre til administrationen som består af 3 medarbejdere én sekretær pr. team. I administration tager vi os af alt det praktisk omkring vores teams f.eks. taxakørsel, registrering og telefonpasning. 4

7 Elevens opgaver: - Scanning og journalisering af sagsakter - Vagtplaner - Faktureringsgrundlag - Løn - Diverse personaleadministration f.eks. ferie, kørsel og sygdom. - Udarbejdelse af kontrakter - Borger betjening og telefonpasning - Bestilling af kontorartikler - Og en helt masse andet!!! Programmer vi arbejder i: Fics, KMD Opus. Noter: 5

8 BOMI Revacenter Adresse: Maglegårdsvej 15, 4000 Roskilde. Hjemmeside: Praktikperiode: ½ år. Arbejdstid: Man-Tors , Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Charlotte Lindersson Pernille Hoff Marianne Jørgensen 6

9 Beskrivelse af afdelingen: Revacentret BOMI tilbyder forskellige kurser til afklaring og udvikling af arbejdsevnen, optræning og beskæftigelse til mennesker, der på grund af sygdom eller arbejdsskader er marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet, samt ydelser til afklaring og udvikling af ressourcer, ligesom der tilbydes beskyttet beskæftigelse til kursister, der ikke kan indplaceres på det øvrige rummelige arbejdsmarked. Typisk er der tale om borgere, som har mistet kontakten til arbejdsmarkedet på grund af fysiske, psykiske og/eller sociale problemstillinger, der begrænser arbejdsevnen. Elevens opgaver: - Åbning af post samt fordeling - Telefonpasning samt tage imod gæster - Oprettelser af henvisninger - Indscanning og journalisering - Kassefunktion, afstemning og indtastning - Lave løn - Fakturering - Værkstedsregnskaber - Bestilling af diverse kontorartikler - Og en helt masse andet!!! 7

10 Programmer vi arbejder i: Navision C5, Fics. Noter: 8

11 Byrådssekretariatet (Modtager ikke elever fra d. 1/ /9 2014) Adresse: Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Praktikperiode: ½ år. Arbejdstid: Man-Ons , Tors , Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Bettina Klarskov Jensen Beskrivelse af afdelingen: I byrådssekretariatet arbejder vi meget individuelt, og gerne på tværs af afdelingerne i kommunen. Der løses utroligt mange forskellige opgaver og fungerer som sekretariat for bl.a. Borgmesteren, Kommunaldirektøren, byrådet, økonomiudvalget, huslejenævnet og beboerklagenævnet. 9

12 Elevens opgaver: - Betaling af div. håndværkerregninger - Info om huslejenævnssager samt beboerklagenævnssager - Ind og udflytning af beboer i lejeejendomme - Flytteopgørelse - Diverse regnskaber (bl.a. varme og vand) - Info om dagsordner - Deltagelse i et byrådsmøde - Ansvar for udlevering af fodbold- og håndbilletter Programmer vi arbejder i: FICS, KMD Opus debitor, KMD Opus økonomi. Noter: 10

13 Familie og Børn Adresse: Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Gormsvej 9 B, 4000 Roskilde (Roskilde Børne- og Familiecenter) Praktikperiode: ½ år (heraf de første 2 måneder i Børneog Familiecenteret). Arbejdstid: Man-Ons , Tors , Fre Oplæringsansvarlig: Helle Pedersen Mette Køhler Elevansvarlig: Jeanette Bruun Madsen, Beskrivelse af afdelingen: Familie og Børn arbejder med udsatte børn og unge som af forskellige årsager ikke trives. 11

14 Afdelingen består af børne-handicapafsnit, ungeafsnit, familieplejeafsnit og et sekretariat. I afdelingen arbejder vi med familiebehandling, anbringelser, aflastninger og andre indsatser med det formål at få barnet/ den unge/ familien til at trives og udvikle sig på bedst mulig måde. Elevens opgaver: - Håndtering af post, scanning og kvitteringsskrivelser - Indberetning af løn til handicaphjælperer og plejefamilier - Indhentelse af børne- og straffeattester - Betaling af regninger - Udbetaling af løbende og enkelt ydelser - Indberetning af fravær og ferie for internt personale - Telefonbetjening Programmer vi arbejder i: KMD opus, KMD cics, KMD børn og voksne, KMD sag, Dafoloblanketter og DUBU Noter: 12

15 Gadstrup Skole Adresse: Ramsømaglevej 17C, 4621 Gadstrup. Praktikperiode: ½ år. Arbejdstid: Aftales nærmere men vi har ikke lang torsdag og går kl. 14 om fredagen. Elev- og Uddannelsesansvarlig: Gitte Boelt Beskrivelse af afdelingen: Gadstrup Skole er en ganske almindelig folkeskole, hvor dagen ikke altid går som planlagt Vi kan godt starte ud med plan A, men det bliver hurtigt til plan B, C, D eller Q. Hvis du er så heldig at komme ud til os, vil du forhåbentlig lære, at afbrydelser i dagens arbejde er et positivt indslag. 13

16 Elevens opgaver: - Elevadministration (skolebus, fravær og eksamen) - Personaleadministration (ansættelser, vikarlønninger, fravær og virk.dk) - Økonomi - Skolens intranet og hjemmeside - Diverse almindeligt kontorarbejde (telefon, post, kopiering, arkivering m.m.) Du vil blive bredt introduceret til de ovenstående opgaver dybden kan nås i nogle af dem alt efter interesse. Programmer vi arbejder i: TRIO, TEA, KMD OPUS, UNI-C, UVM og mange andre Noter: 14

17 Hjemmepleje og Ældre Adresse: Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Praktikperiode: ½ år. Arbejdstid: Aftales nærmere dog senest kl. 14 om fredagen. Elev- og Uddannelsesansvarlig: Mette Nørgaard Elisabeth Stokholm Heidi Grønneskov 15

18 Beskrivelse af afdelingen: Hjemmepleje og Ældre tager sig af borgere, som har brug for praktisk bistand, hjælp til personlig pleje og sygepleje. Hjemmeplejen omfatter både de borgere, der bor på vore plejecentre og de borgere, der bor i eget hjem. I Hjemmepleje og Ældre er de faglig som de personlige krav altid under udvikling i takt med udviklingen i samfundet og ønskerne fra politikkerne. Af kommunens ca ansatte er ca ansat under Ældrechefen på Ældreområdet. Elevens opgaver: (På Rådhuset) Bogføring Midlertidighjælp og post til døren bliver elevens egne opgaver Klientbetaling/afstemning Budgetter/budgetopfølgning Følge en visitator/boliggruppen nogle dage Vagtplan (forståelse for opbygningen) Borgerbetjening/telefonpasning (afdelingens telefon) Hjælp til de decentrale kollegaer Lettere personaleadministration (tjenestekørsel, fraværsregistrering) Diverse ad hoc opgaver 16

19 Der ud over tilpasses arbejdsopgaverne efter elevens ønsker (På Kristiansminde) Kontrol, kontering og bogføring af leverancer til Lokalcentret samt de tilknyttet udegrupper Budgetopfølgning på driften Afstemninger Borgerbetjening pr. telefon og ved personligt fremmøde (beboere og pårørende) Dagpenge Daglig kasseopgørelse samt bogføring Ind- og udflytning af borgere på lokalcentret Ad hoc opgaver i forhold til centerlederen (den daglige leder) samt områdeleder fra udegrupperne Programmer vi arbejder i: Diverse KMD programmer og Excel. Noter: 17

20 Hjælpemiddelafsnittet Adresse: Gammel Darupvej 3 A, 4000 Roskilde. Hjemmeside: Praktikperiode: ½ år. Arbejdstid: Man-Ons , Tors , Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Ulrik Rathlou Beskrivelse af afdelingen: Hjælpemiddelafsnittet yder støtte til en lang række hjælpemidler, og bevilliger alt fra brystproteser til handicapbiler efter servicelovens regler. 18

21 Elevens opgaver: - Sagsbehandling lovgrundlag - Budgetopfølgning - Personaleadministration - Statistik - Betaling af fakturaer - Referatskrivning - Postbehandling - Behandling af adviser Eleven deltager desuden i alle relevante møder, borgerbesøg, konsulentbesøg osv. Programmer vi arbejder i: KMD Opus, KMD Sag, DMS Dossier og Hjælpemiddelsystemet. Noter: 19

22 Plejecenter Trekroner Adresse: Trekronercentervej 41, 4000 Roskilde. Hjemmeside: Praktikperiode: ½ år Arbejdstid: Aftales nærmere Elev- og Uddannelsesansvarlig: Maria Pedersen Marianne Petersen Beskrivelse af afdelingen: Plejecenter Trekroner er et nyt plejecenter i Roskilde. Vi flyttede ind i januar Plejecenteret indeholder 107 boliger, produktionskøkken samt kommunens genoptræning for borgere med hjerneskader og neurologiske skader. Som elev hos os vil du få lov til at beskæftige dig med mangeartede opgaver, som gør en forskel og hvor resultatet ofte kan ses med det samme. 20

23 Elevens opgaver: - Kontrol, kontering og bogføring - Opgaver vedr. vores beboere - Fakturering - Varebestilling - Budgetopfølgning - Afstemninger - Borgerbetjening telefonisk/personligt - Daglig kasseopgørelse samt bogføring - Lettere personaleadministration - Og meget meget mere! Programmer vi arbejder i: Diverse KMD programmer, word og Excel. Noter: 21

24 Roskilde Bibliotekerne Adresse: Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde. Hjemmeside: Praktikperiode: ½ år (start d. 1 marts 2013). Arbejdstid: Man 8-15, Tirs-Tors 8-16, Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Anne-Lise Pedersen Lotte Ganderup Lene Raun Else-Marie Pedersen 22

25 Beskrivelse af afdelingen: Roskilde Bibliotekerne er meget mere end et centralbibliotek, og har foruden de almindelige bibliotekstilbud også mange andre tilbud bl.a. kurser, arrangementer o.l. Biblioteket har en mindre administrationsafdeling hvor eleven hovedsageligt vil være tilknyttet. Administrationen har et tæt samarbejde med de andre afdelinger på biblioteket og der arbejdes på tværs af faggrupper. Elevens opgaver: - Telefonbetjening - Kundebetjening - Postbehandling og journalisering - Referatskrivning - Registrering af ferie, sygdom og flextid Programmer vi arbejder i: KMD, Fics, :DDE Biblioteksystem, Autotid, NIS3, Virk.dk og Noter: 23

26 Veje og Grønne områder Adresse: Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Praktikperiode:½ år. Arbejdstid: Man-Ons , Tors , Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Britta Kalledsø Anette Petersen Beskrivelse af afdelingen: Veje og Grønne områder: Veje og Grønne områder har ansvaret for den daglige drift af Roskilde Kommunes veje, stier, torve og grønne områder. Arbejdet omfatter både de praktiske arbejdsopgaver som for eksempel: gaderenholdelse, vejvedligeholdelse, græsklipning og de administrative opgaver som for eksempel: Udlejning af grønne områder og vejarealer til arrangementer osv. 24

27 Miljø og Byggesag: Miljø og Byggesag tager sig af: Anmeldelsessager, Byggeloven, Byggesagsbehandling, Bygningsreglement, Carporte, Erhverv i egen bolig, Miljø- og energirigtigt byggeri, Skimmelsvamp osv. Elevens opgaver: I Veje og Grønne områder: Dagsordener til Teknik og Miljøudvalget FICS, FLEX og ferieregnskab Administrative opgaver, herunder telefonbetjening og indberetninger til dataløn m.m. Tilladelser til arrangementer Opmålinger af stadepladser og udskrivning af regninger. I Byggesag: Oprette byggesager professionel telefonbetjening Posthåndtering Redigering på hjemmeside og intranettet. Programmer vi arbejder i: Fics og KMD Opus. Noter: 25

28 Økonomi og Kvalitet, Velfærd Adresse: Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Praktikperiode: ½ år. Arbejdstid: Man-Ons , Tors , Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Oguz Dogan Telefon: Beskrivelse af afdelingen: Vi beskæftiger os med økonomi, der hører under direktørområdet Velfærd. Det drejer sig bl.a. om ældre, familie, sundhed og skoleområdet. Vi har en tæt dialog med vores centre og skoler. 26

29 Elevens opgaver: - Fakturering - Omplacering af budgetposter - Indtastning af særlige enkeltsager - Opbygning/ udtræk af div. art - Oprettelser af PSP elementer - Statusafstemninger - Budgetsimulering - Opgaver i forbindelser med Projekter - Diverse ad hoc opgaver Programmer vi arbejder i: KMD Opus, KMD Care, KMD sag, KMD BV, Fics, CPR2 og Excel. Noter: 27

30 1 års steder Beredsskabsstationen Adresse: Gammel Vindingevej 10, 4000 Roskilde. Praktikperiode: 1 år. Arbejdstid: Man-Tirs 8-16, Ons , Tors 8-16, Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Pia Kirk-Andensen Jane Birch Anette Strømsted 28

31 Beskrivelse af afdelingen: Roskilde Kommunes Brandvæsen og ambulance tjeneste i Roskilde, Greve og Køge kommune. Elevens opgaver: Økonomi og regnskab Udarbejdelse af fakturaer Fordeling og kontering af regninger Udbetaling af udlæg Opfølgning på kontoudtog fra kreditorer Afstemning af bank konto Refusioner Budgetopfølgning Fælles sekretariatsopgaver: Ekspedition ved skranke Administration af førstehjælpskasser Frankering/postafsendelse Åbning - registrering i FICS- fordeling af post Lokaleudlejning samt bestilling af forplejning til møder Intranet/Internet Hjemmeside Fakturaskrivning (interne og eksterne) Diverse ad hoc opgaver 29

32 Løn & personale: Månedssedler Timeløn Ansættelsesprocedure Sygefravær Ferieregnskab Udbetaling af godtgørelser i forbindelse med kursus, rejsegodtgørelse m.v. Programmer vi arbejder i: Diverse KMD programmer og Fics. Noter: 30

33 Borgerservice Adresse: Stændertorvet 1 D, 4000 Roskilde. Praktikperiode: 1 år (2 elever). Arbejdstid: Man-Ons 8-15 (to af dagene 15.30), Tors , Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Marianne Roed Jakobsen Beskrivelse af afdelingen: Borgerservice er borgernes primære indgang til Roskilde Kommune. Borgerservice består dels af en butik på Stændertorvet i Roskilde og to filialer i henholdsvis Viby og Jyllinge, dels af en række baglands/sagsbehandlingsopgaver. En stor opgave for Borgerservice er at hjælpe borgerne med de digitale selvbetjeningsløsninger, derfor er der i 2012 oprettet et Rejsehold, som tager ud og underviser borgere i digitale løsninger. 31

34 Der er ca. 50 medarbejdere i borgerservice, fordelt på 2 borgerrådgivningsteams, et økonomi-team og et sagsbehandlingsteam. Elevens opgaver: - Borgerbetjening personligt og telefonisk - Digitale selvbetjeningsløsninger - Sagsbehandling eksempelvis o Folkeregister o Ejendomsskat o Forældrebetaling o Opkrævning o Vielser o EØS/sygesikring o Pas/kørekort Programmer vi arbejder i: Min kilde, borger.dk, KMD sag/esdh, Cpr og KMD Opus. Noter: 32

35 Kultur og Idræt Adresse: Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Praktikperiode: 1 år. Arbejdstid: Man-Ons , Tors , Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Hanne Orup Beskrivelse af afdelingen: Kultur og Idræt administrerer et politisk udvalg Kultur- og Idrætsudvalget, alle svømmehaller, musikskoler, idrætsforeninger, biblioteker i kommunen. 33

36 Elevens opgaver: - Post såvel papir som elektronisk - Kvitteringssvar - Journalisering - Orden i depot/opfyldning/bestilling - Indkøb - Telefonpasning - Styring af høringer, f.eks. budgethøring - Deltage i diverse møder, inkl. referattagning - Klargøring af diverse dagsordner til møder - Arbejde i forskellige team - Arbejde i forskellige afdelinger - Mange, ad hoc opgaver Programmer vi arbejder i: Fics og KMD. Noter: 34

37 HR Adresse: Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Praktikperiode: 1 år. Arbejdstid: Man-Ons , Tors , Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Jesper Terndrup Beskrivelse af afdelingen: HR er kommunens personale afdeling hvor de tager sig af løn, ferie, ansættelser, arbejdsmiljø, rådgivning og personalesager for de ca ansatte. Derudover tager HR sig også af kurser for medarbejdere og ledere. 35

38 Elevens opgaver: - Oprette/ fratræde medarbejdere - Søge refusioner - Udarbejdelse af ansættelses- og ændringsbreve - Overenskomster, aftaler, love m.m. - Lønstyring, lønforhandling, forhandling generelt, lønpolitik, kommunens budget i forhold til lønninger, statistikker og lønindplacering m.m. - Du skal samtidig være med til at ansætte de nye elever. Programmer vi arbejder i: KMD Opus og Fics. Noter: 36

39 Jobcenter Administration og Udvikling Adresse: Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde. Praktikperiode: 1 år. Arbejdstid: Man-Ons 8-15, Tors 8-18, Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Gitte Rasmussen Sandie Hansen Beskrivelse af afdelingen: Administration og udvikling er sekretariatet for hele beskæftigelsesområdet. Det er et afsnit bestående af fagkonsulenter, økonomer, jurister, planlæggere og administrative medarbejdere. I afsnittet ligger opgaver som drift af kommunens egne beskæftigelsestilbud samt den generelle integrationsindsats. Afsnittet har også sekretariatsfunktionen ift. politiske udvalg, råd og nævn på området. 37

40 Elevens opgaver: - Sortering af post - Klagesagsbehandling - Indberetning af fravær - Skrive dagsordner - Indscanning af diverse - Bogføring og fakturering - Logistisk/servicering af jobcenter og jobcenter administration Programmer vi arbejder i: Fics, KMD Sag, KMD Opus, KMD Opera og Nemrefusion. Noter: 38

41 Jobcenter - Ydelsesafsnittet Adresse: Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde. Praktikperiode: 1 år. Arbejdstid: Man-Ons 8-15, Tors 8-18, Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Anne Bærentsen Beskrivelse af afdelingen: Ydelsesafsnittet er en del af Roskilde Jobcenter og det er os der varetager udbetalinger af diverse ydelser. 39

42 Elevens opgaver: - Postfordeling - Elektronisk dokumenthåndtering - Ekspedition personligt/telefonisk - Arkivering - Sagsbehandling Programmer vi arbejder i: KMD sag, KMD Opera, KMD indtægt, KMD aktiv og KMD boligstøtte. Noter: 40

43 Materielgården Adresse: Navervej 16, 4000 Roskilde. Praktikperiode: 1 år. Arbejdstid: Man-Tirs 7-15, Ons-Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Elsebeth Nielsen Grethe Hansen Beskrivelse af afdelingen: Materielgården udfører mange opgaver som bl.a. asfaltarbejde på veje, græsslåning i parker og idrætsanlæg og legepladsrenoveringer på institutioner. Materielgården udfører kun arbejder på bestilling og mod betaling, hvilket vil sige at private, institutioner samt forvaltninger både i kommunen og udenfor kommunen kan bestille Materielgården til de opgaver de måtte have. 41

44 Da Materielgården selv skal sørge for indtægter til udgifterne er Materielgården gennem de senere år blevet mere regnskabsorienteret og ikke så meget administrativ, hvorfor det vil være en fordel at den kommende elev er meget interesseret i tal og kendskab til Excel. Elevens opgaver: - Oprettelse af sager - Indlæsning og scanning af leverandørfakturaer samt centralposteringer mv. - Fordeling og kontering af leverandørfakturaer - Bogføring - Fakturering - Afstemning af regnskab-/budgettal mellem Navision og Opus - Månedsregnskabsopfølgning med periodisering iht. det omkostningsbaserede regnskab - Kontraktstyring - Ressourcestyring - Diverse ad-hoc opgaver Programmer vi arbejder i: Navision, KMD-OPUS, samt Excel Noter: 42

45 Økonomi og Analyse Adresse: Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Praktikperiode: 1 år. Arbejdstid: Man-Ons , Tors , Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: John Thillemann Tobias Preisler Oxe Beskrivelse af afdelingen: I Økonomi og Analyse er vi 33 økonomimedarbejdere, hvor det er en blanding af HK ere og AC ere. Delt op i 3 afsnit Økonomisk Servicecenter, Budget & Regnskab og Analysen. Økonomi og Analyse varetager opgaverne i forbindelse med kommunens samlede budgetter og regnskaber, samt udvikling af økonomistyring. Når byrådet har vedtaget budgettet er det Økonomi og Analyse der foretager diverse beregninger, regner på besparelser og prisstigninger samt samler og færdiggør det endelige budget. 43

46 Når året er slut, er det Økonomi og Analyse der har samlet og færdiggjort regnskabet. I løbende af året, foretager afdelingen løbende controlling over kommunens midler og brugernes rettigheder i økonomisystemet. Derudover er det Økonomi og Analyses ansvar, at vores økonomisystem (KMD-Opus) fungere optimalt for brugerne, der har vi et call center, hvor folk ringer op og skal have hjælp til diverse økonomiopgaver. Afdelingen har samtidig ansvaret for kommunens økonomisystemer. Elevens opgaver: - Budget - Regnskab - Afstemninger - Bogføring, betalinger og udbetalinger - Generelle ad hoc økonomiopgaver - Hjælpe brugere i vores call center (Økonominøglen) Programmer vi arbejder i: KMD-Opus, Excel, Word, Outlook og Fics. Noter: 44

47 Liste over IT- programmer i Roskilde kommune KMD (Kommunedata) -programmer: KMD Opus: Roskilde kommunes økonomisystem, herunder Indkøb, faktura og lønsystem. KMD Care: Sundheds-system, som blandt andet bruges til styring af ældre- og sundhedspleje. KMD - vagtplan: Program om tjenestetidsplaner. KMD sag/ ESDH: Internt mail og sags system. KMD Indkomst: Program hvor vi kan finde borgerens indkomst. KMD AKTIV/CICS: Oprettelse af borger, betalinger osv. - Derudover er der en masse andre specifikke KMDprogrammer der anvendes fra afdeling til afdeling. Andre programmer: FICS: Sags og dokumenthåndteringsprogram. Autotid: Arbejdstidsregistreringsprogram. Sammentælling af flex osv. Navision: Økonomisystem DUBU: Sags/ økonomisystem. KMD-Nexus: Oprettelser af sager, som automatisk bliver oprettet over i KMD-sag, hvor vi skriver notater til sagen i. AS2007: Sags system. Derudover anvender vi Office pakken (Outlook, Word, Excel osv.) OBS! : - Der er masser af vejledninger og kurser i mange af programmerne. Det er bare at melde sig til eller finde vejledningerne på intranettet under IT Vejledninger. 45

48 Opdateret april 2012 Opdateret april 2013 Udarbejdet af: Charlotte Perri Petersen i samarbejde med uddannelseskoordinator Charlotte Bjørkholm og de elev- og uddannelsesansvarlige. Redigeret af efterfølgende elever.

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

Elev i administrationen i Jammerbugt Kommune. Om praktikstederne:

Elev i administrationen i Jammerbugt Kommune. Om praktikstederne: I Børne- og Familieforvaltningen i Fjerritslev er der mulighed for at gennemføre en alsidig og interessant uddannelse med mange forskelligartede opgaver i et forløb, der forventes at dække flere af de

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009 ØKONOMI & LØN Dato 19-08- I Nordfyns Kommune er Økonomi og Løn samlet i en central stabsafdeling, som servicerer internt. Afdelingens opgaver kan beskrives som: styringsmæssige overfor Direktionen serviceopgaver

Læs mere

PRAKTIKPLAN TIL KONTORSPECIALET OFFENTLIG ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN TIL KONTORSPECIALET OFFENTLIG ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN TIL KONTORSPECIALET OFFENTLIG ADMINISTRATION God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at eleven får en uddannelse,

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Offentlig-privat samarbejde om Park og Vej OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ September 2013 Dokument nr. 2013-6 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Shared Servicecenter Zealand Nr. 1. Økonomiteamet Maj 2012

Shared Servicecenter Zealand Nr. 1. Økonomiteamet Maj 2012 Shared Servicecenter Zealand har nu levet i et kvartal. Et kvartal som har givet udfordringer i forhold til manglende rutiner, hvem gør hvad osv. Vi har bestræbt os på at få opgaverne afviklet på en god

Læs mere

Rybners Skolepraktik ECC Trading

Rybners Skolepraktik ECC Trading Susanne Andersen Elsebeth Hansen Mette Andersen Alder: 45 år Start: 10-09-2012 Restlæretid: ca.2 mdr. Erhvervserfaring: Salgsafdelingen: Ordrebekræftelser, følgesedler, pakkelister, fragtbreve, faktura,

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Rybners Skolepraktik ECC Trading Erfaringsbeskrivelser

Rybners Skolepraktik ECC Trading Erfaringsbeskrivelser Rybners Skolepraktik ECC Trading Erfaringsbeskrivelser Susanne Hofmann Heidi Andersen Alder: 41 år. Start: 31. januar 2011 Restlæretid: 7 mdr. Erhvervserfaring: Hos ECC Trading startede jeg i salgsafdelingen

Læs mere

Ledelsesstruktur 2014/2015

Ledelsesstruktur 2014/2015 Ledelsesstruktur 2014/2015 Ledelsesteamet på Dronninggårdskolen består af: Skoleleder, Gitte Moltzen. Afdelingsleder for overbygningen og souschef, Anne Møller Boysen. Afdelingsleder for digitalisering

Læs mere

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx.

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx. Uddannelsesplan for elev... Retten i xxx. Målet med uddannelsesplanen er at give eleven mulighed for - ved et sammenhængende forløb af praktikoplæring og teoretisk undervisning - at opnå erhvervskompetence

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014 , ÅRSBERETNING 014 : Indledning Møder og arrangementer Ad hoc gruppe, følgegrupper og kontaktpersoner 60PLUS Budget / Kvalitetsstandarder Høringer Tilsyn Regionsældreråd DANSKE ÆLDRERÅD Fremtiden ÆLDRERÅDET

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

KMD Opus Rollebaseret Indgang

KMD Opus Rollebaseret Indgang Januar 2013 KMD Opus Rollebaseret Indgang Minivejledning - løn Version 2.2 1 Indhold Forord... 3 01. Mine medarbejdere -> Medarbejderprofil Teamoversigten... 4 02. Mine medarbejdere -> Oversigt... 4 03.

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne.

Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne. Opdateret december 2013 - AMH Bilag 2 til samarbejdsaftalen Løn- og personalesamarbejdet Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne.

Læs mere

Praktikophold. Opgavebeskrivelsen er ikke udtømmende og ret til ændringer forbeholdes.

Praktikophold. Opgavebeskrivelsen er ikke udtømmende og ret til ændringer forbeholdes. Praktikophold [Virksomheden] ønsker gennem tilbud om praktikplads at bidrage aktivt til, at studerende på finansøkonom og finansbachelor studiet bliver bekendt med ejendomsadministrationsbranchen og vælger

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Henvendelse Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Forventningsafstemning Med den bevilligende instans, jobcenter eller socialforvaltning. Telefonsamtale

Læs mere

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag

Læs mere

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT Dato 04.12.2009 I forbindelse med fokusområdet blev der i juni måned udarbejdet kommissorium for arbejdet (bilag

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

Vil du have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste praktiksted?

Vil du have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste praktiksted? Vil du have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste praktiksted? At være kontorelev i en kommune vil i de kommende år blive en fantastisk spændende, udfordrende og lærerig oplevelse. Der er rigtig mange

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Mobil tids- og opgavestyring i kommunen. v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep.

Mobil tids- og opgavestyring i kommunen. v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep. Mobil tids- og opgavestyring i kommunen v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep.com Agenda HandStep Mobil Tids- og opgavestyring Eksempel på et system

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Forvaltning: Stabene Snitflade(r): Antal brugere: 0 Fortrolighed: Prioritet: 1 Intern. Snitflade(r):

Forvaltning: Stabene Snitflade(r): Antal brugere: 0 Fortrolighed: Prioritet: 1 Intern. Snitflade(r): Søgeresultat Basis infrastruktur (DNS, AD, SHCP) Checkpoint Identifikation Firewall KMD adgang (CAPIP) Forbindelse til KMD Netværk (Cisco 4006 med tilhørende switche og rout Infrastruktur SNA-Server 3270

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

Vil DU have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste praktiksted?

Vil DU have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste praktiksted? Spændende arbejdsplads Selvudvikling Ansvar Årets elevplads Alsidigt arbejde Udfordrende Indsigt i spændende organistion Selvstændige opgaver Glæde Inddragelse Høj faglighed Samarbejde Fællesskab Ny viden

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning Forslag om fremtidig personale og økonomistyring Forslag november 2012 Indhold Indledning... 2 Vedrørende 1. udfordring fælles rapporter... 3 Vedrørende 2. udfordring overblik over refusioner... 4 Vedrørende

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Der har været nedsat arbejdsgrupper på såvel nationalt plan som lokalt i Århus-området.

Der har været nedsat arbejdsgrupper på såvel nationalt plan som lokalt i Århus-området. Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s Bestyrelse den 26. marts 2009 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Administrative fællesskaber Sagsfremstilling: Regeringen har i flerårsaftalen besluttet at

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab, som er beliggende i centrum af København ved Rådhuspladsen. Vi tilbyder udover traditionelle

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet. KMD Aktiv. _ Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! _ Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17

Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet. KMD Aktiv. _ Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! _ Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17 Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet KMD Aktiv 2013 Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Overordnet introduktion til KMD Aktiv kurser... 3 Målgruppe...

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 3. udgave, 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandlingen, ansattes optræden og udførelsen

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

CURRICULUM VITAE. 19. januar 2014 PROFIL

CURRICULUM VITAE. 19. januar 2014 PROFIL PROFIL Navn: Birgitte Bruhn Lindhard Fødselsdato: 11. september 1974 Nationalitet: Dansk Adresse: Bøgesvinget 67, 2740 Skovlunde Mobil: 2279 9903 E-mail: bdaugaard@post.tele.dk Civil stand: Gift med Martin

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Med budgettet for 2014 er det besluttet at sammenlægge bibliotek og borgerservice i Ringsted Kommune. Sammenlægningen er planlagt til

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen Dato Rev. 13. maj 2014 Dok.nr. 20388-14 Sagsnr. 13-3286 Ref. vije, masc, nivi Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

Danpot C5 Kursusprogram Indhold

Danpot C5 Kursusprogram Indhold Danpot C5 Kursusprogram Indhold Modul 1 - Introduktion til Microsoft Dynamics C5... 2 Modul 2 - Microsoft Dynamics C5 Finans og bogholderi... 3 Modul 3 - Danpot C5... 4 Modul 4 Timeregistrering... 5 Modul

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

anonym Vi burde have en medarbejder der tog rundt til alle skole og institutioner og sørger for at vandhaner ikke står og drypper.

anonym Vi burde have en medarbejder der tog rundt til alle skole og institutioner og sørger for at vandhaner ikke står og drypper. Indkomne ideer fra medarbejderne på Insites anonym Vi burde have en medarbejder der tog rundt til alle skole og institutioner og sørger for at vandhaner ikke står og drypper. Askebægeret Rygerne skal flexe

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Bilag: Beskrivelse af forretningsgange og kontroller for Lønsystemet

Bilag: Beskrivelse af forretningsgange og kontroller for Lønsystemet Bilag: Beskrivelse af forretningsgange og kontroller for Lønsystemet 1. Beskrivelse Kommunedataløn har til formål at lette beregningen og udbetalingen af lønninger og tjenestemandspensioner til kommunes

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere