Praktikstederne i Roskilde Kommune. - Oversigt for kommende elever i offentlig administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikstederne i Roskilde Kommune. - Oversigt for kommende elever i offentlig administration"

Transkript

1 Praktikstederne i Roskilde Kommune - Oversigt for kommende elever i offentlig administration

2

3 Indholdsfortegelse Organisationsdiagram... 2 Uddannelseskoordinator... 3 ½ års steder...4 BOMI Hjerneskadecenter... 4 BOMI Revacenter... 6 Byrådssekretariatet... 9 Familie og Børn Gadstrup Skole Hjemmepleje og Ældre Hjælpemiddelafsnittet Plejecenter Trekroner Roskilde Bibliotekerne Veje og Grønne områder Økonomi og Kvalitet, Velfærd års steder Beredsskabsstationen Borgerservice Kultur og Idræt HR Jobcenter Administration og Udvikling Jobcenter - Ydelsesafsnittet Materielgården Økonomi og Analyse Liste over IT- programmer i Roskilde kommune

4 Organisationsdiagram - Den administrative del 2

5 Uddannelseskoordinator Charlotte Bjørkholm er uddannelseskoordinator for alle HKeleverne og de elev- og uddannelsesansvarlige i Roskilde Kommune. Hun sidder i HR, hvor hun er udviklingssekretær. Charlotte Bjørkholm sørger for elevernes trivsel og uddannelsesforløb. Hvis der skulle opstå problemer i din afdeling, som du ikke ønsker at snakke med din elev- eller uddannelsesansvarlig om, eller du har spørgsmål vedrørende din uddannelse, så kan du kontakte Charlotte Bjørkholm på: Charlottte Bjørkholm Tlf.:

6 ½ års steder BOMI Hjerneskadecenter Adresse: Maglegårdsvej 15, 4000 Roskilde. Hjemmeside: Praktikperiode: ½ år. Arbejdstid: Man-Tors , Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Heidi Moesgaard Pernille Jeppesen Beskrivelse af afdelingen: Hjerneskadecentret BOMI er en del af revalideringsinstitutionen BOMI. BOMI er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Roskilde Kommune. Som elev hos os vil du høre til administrationen som består af 3 medarbejdere én sekretær pr. team. I administration tager vi os af alt det praktisk omkring vores teams f.eks. taxakørsel, registrering og telefonpasning. 4

7 Elevens opgaver: - Scanning og journalisering af sagsakter - Vagtplaner - Faktureringsgrundlag - Løn - Diverse personaleadministration f.eks. ferie, kørsel og sygdom. - Udarbejdelse af kontrakter - Borger betjening og telefonpasning - Bestilling af kontorartikler - Og en helt masse andet!!! Programmer vi arbejder i: Fics, KMD Opus. Noter: 5

8 BOMI Revacenter Adresse: Maglegårdsvej 15, 4000 Roskilde. Hjemmeside: Praktikperiode: ½ år. Arbejdstid: Man-Tors , Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Charlotte Lindersson Pernille Hoff Marianne Jørgensen 6

9 Beskrivelse af afdelingen: Revacentret BOMI tilbyder forskellige kurser til afklaring og udvikling af arbejdsevnen, optræning og beskæftigelse til mennesker, der på grund af sygdom eller arbejdsskader er marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet, samt ydelser til afklaring og udvikling af ressourcer, ligesom der tilbydes beskyttet beskæftigelse til kursister, der ikke kan indplaceres på det øvrige rummelige arbejdsmarked. Typisk er der tale om borgere, som har mistet kontakten til arbejdsmarkedet på grund af fysiske, psykiske og/eller sociale problemstillinger, der begrænser arbejdsevnen. Elevens opgaver: - Åbning af post samt fordeling - Telefonpasning samt tage imod gæster - Oprettelser af henvisninger - Indscanning og journalisering - Kassefunktion, afstemning og indtastning - Lave løn - Fakturering - Værkstedsregnskaber - Bestilling af diverse kontorartikler - Og en helt masse andet!!! 7

10 Programmer vi arbejder i: Navision C5, Fics. Noter: 8

11 Byrådssekretariatet (Modtager ikke elever fra d. 1/ /9 2014) Adresse: Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Praktikperiode: ½ år. Arbejdstid: Man-Ons , Tors , Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Bettina Klarskov Jensen Beskrivelse af afdelingen: I byrådssekretariatet arbejder vi meget individuelt, og gerne på tværs af afdelingerne i kommunen. Der løses utroligt mange forskellige opgaver og fungerer som sekretariat for bl.a. Borgmesteren, Kommunaldirektøren, byrådet, økonomiudvalget, huslejenævnet og beboerklagenævnet. 9

12 Elevens opgaver: - Betaling af div. håndværkerregninger - Info om huslejenævnssager samt beboerklagenævnssager - Ind og udflytning af beboer i lejeejendomme - Flytteopgørelse - Diverse regnskaber (bl.a. varme og vand) - Info om dagsordner - Deltagelse i et byrådsmøde - Ansvar for udlevering af fodbold- og håndbilletter Programmer vi arbejder i: FICS, KMD Opus debitor, KMD Opus økonomi. Noter: 10

13 Familie og Børn Adresse: Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Gormsvej 9 B, 4000 Roskilde (Roskilde Børne- og Familiecenter) Praktikperiode: ½ år (heraf de første 2 måneder i Børneog Familiecenteret). Arbejdstid: Man-Ons , Tors , Fre Oplæringsansvarlig: Helle Pedersen Mette Køhler Elevansvarlig: Jeanette Bruun Madsen, Beskrivelse af afdelingen: Familie og Børn arbejder med udsatte børn og unge som af forskellige årsager ikke trives. 11

14 Afdelingen består af børne-handicapafsnit, ungeafsnit, familieplejeafsnit og et sekretariat. I afdelingen arbejder vi med familiebehandling, anbringelser, aflastninger og andre indsatser med det formål at få barnet/ den unge/ familien til at trives og udvikle sig på bedst mulig måde. Elevens opgaver: - Håndtering af post, scanning og kvitteringsskrivelser - Indberetning af løn til handicaphjælperer og plejefamilier - Indhentelse af børne- og straffeattester - Betaling af regninger - Udbetaling af løbende og enkelt ydelser - Indberetning af fravær og ferie for internt personale - Telefonbetjening Programmer vi arbejder i: KMD opus, KMD cics, KMD børn og voksne, KMD sag, Dafoloblanketter og DUBU Noter: 12

15 Gadstrup Skole Adresse: Ramsømaglevej 17C, 4621 Gadstrup. Praktikperiode: ½ år. Arbejdstid: Aftales nærmere men vi har ikke lang torsdag og går kl. 14 om fredagen. Elev- og Uddannelsesansvarlig: Gitte Boelt Beskrivelse af afdelingen: Gadstrup Skole er en ganske almindelig folkeskole, hvor dagen ikke altid går som planlagt Vi kan godt starte ud med plan A, men det bliver hurtigt til plan B, C, D eller Q. Hvis du er så heldig at komme ud til os, vil du forhåbentlig lære, at afbrydelser i dagens arbejde er et positivt indslag. 13

16 Elevens opgaver: - Elevadministration (skolebus, fravær og eksamen) - Personaleadministration (ansættelser, vikarlønninger, fravær og virk.dk) - Økonomi - Skolens intranet og hjemmeside - Diverse almindeligt kontorarbejde (telefon, post, kopiering, arkivering m.m.) Du vil blive bredt introduceret til de ovenstående opgaver dybden kan nås i nogle af dem alt efter interesse. Programmer vi arbejder i: TRIO, TEA, KMD OPUS, UNI-C, UVM og mange andre Noter: 14

17 Hjemmepleje og Ældre Adresse: Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Praktikperiode: ½ år. Arbejdstid: Aftales nærmere dog senest kl. 14 om fredagen. Elev- og Uddannelsesansvarlig: Mette Nørgaard Elisabeth Stokholm Heidi Grønneskov 15

18 Beskrivelse af afdelingen: Hjemmepleje og Ældre tager sig af borgere, som har brug for praktisk bistand, hjælp til personlig pleje og sygepleje. Hjemmeplejen omfatter både de borgere, der bor på vore plejecentre og de borgere, der bor i eget hjem. I Hjemmepleje og Ældre er de faglig som de personlige krav altid under udvikling i takt med udviklingen i samfundet og ønskerne fra politikkerne. Af kommunens ca ansatte er ca ansat under Ældrechefen på Ældreområdet. Elevens opgaver: (På Rådhuset) Bogføring Midlertidighjælp og post til døren bliver elevens egne opgaver Klientbetaling/afstemning Budgetter/budgetopfølgning Følge en visitator/boliggruppen nogle dage Vagtplan (forståelse for opbygningen) Borgerbetjening/telefonpasning (afdelingens telefon) Hjælp til de decentrale kollegaer Lettere personaleadministration (tjenestekørsel, fraværsregistrering) Diverse ad hoc opgaver 16

19 Der ud over tilpasses arbejdsopgaverne efter elevens ønsker (På Kristiansminde) Kontrol, kontering og bogføring af leverancer til Lokalcentret samt de tilknyttet udegrupper Budgetopfølgning på driften Afstemninger Borgerbetjening pr. telefon og ved personligt fremmøde (beboere og pårørende) Dagpenge Daglig kasseopgørelse samt bogføring Ind- og udflytning af borgere på lokalcentret Ad hoc opgaver i forhold til centerlederen (den daglige leder) samt områdeleder fra udegrupperne Programmer vi arbejder i: Diverse KMD programmer og Excel. Noter: 17

20 Hjælpemiddelafsnittet Adresse: Gammel Darupvej 3 A, 4000 Roskilde. Hjemmeside: Praktikperiode: ½ år. Arbejdstid: Man-Ons , Tors , Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Ulrik Rathlou Beskrivelse af afdelingen: Hjælpemiddelafsnittet yder støtte til en lang række hjælpemidler, og bevilliger alt fra brystproteser til handicapbiler efter servicelovens regler. 18

21 Elevens opgaver: - Sagsbehandling lovgrundlag - Budgetopfølgning - Personaleadministration - Statistik - Betaling af fakturaer - Referatskrivning - Postbehandling - Behandling af adviser Eleven deltager desuden i alle relevante møder, borgerbesøg, konsulentbesøg osv. Programmer vi arbejder i: KMD Opus, KMD Sag, DMS Dossier og Hjælpemiddelsystemet. Noter: 19

22 Plejecenter Trekroner Adresse: Trekronercentervej 41, 4000 Roskilde. Hjemmeside: Praktikperiode: ½ år Arbejdstid: Aftales nærmere Elev- og Uddannelsesansvarlig: Maria Pedersen Marianne Petersen Beskrivelse af afdelingen: Plejecenter Trekroner er et nyt plejecenter i Roskilde. Vi flyttede ind i januar Plejecenteret indeholder 107 boliger, produktionskøkken samt kommunens genoptræning for borgere med hjerneskader og neurologiske skader. Som elev hos os vil du få lov til at beskæftige dig med mangeartede opgaver, som gør en forskel og hvor resultatet ofte kan ses med det samme. 20

23 Elevens opgaver: - Kontrol, kontering og bogføring - Opgaver vedr. vores beboere - Fakturering - Varebestilling - Budgetopfølgning - Afstemninger - Borgerbetjening telefonisk/personligt - Daglig kasseopgørelse samt bogføring - Lettere personaleadministration - Og meget meget mere! Programmer vi arbejder i: Diverse KMD programmer, word og Excel. Noter: 21

24 Roskilde Bibliotekerne Adresse: Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde. Hjemmeside: Praktikperiode: ½ år (start d. 1 marts 2013). Arbejdstid: Man 8-15, Tirs-Tors 8-16, Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Anne-Lise Pedersen Lotte Ganderup Lene Raun Else-Marie Pedersen 22

25 Beskrivelse af afdelingen: Roskilde Bibliotekerne er meget mere end et centralbibliotek, og har foruden de almindelige bibliotekstilbud også mange andre tilbud bl.a. kurser, arrangementer o.l. Biblioteket har en mindre administrationsafdeling hvor eleven hovedsageligt vil være tilknyttet. Administrationen har et tæt samarbejde med de andre afdelinger på biblioteket og der arbejdes på tværs af faggrupper. Elevens opgaver: - Telefonbetjening - Kundebetjening - Postbehandling og journalisering - Referatskrivning - Registrering af ferie, sygdom og flextid Programmer vi arbejder i: KMD, Fics, :DDE Biblioteksystem, Autotid, NIS3, Virk.dk og Noter: 23

26 Veje og Grønne områder Adresse: Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Praktikperiode:½ år. Arbejdstid: Man-Ons , Tors , Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Britta Kalledsø Anette Petersen Beskrivelse af afdelingen: Veje og Grønne områder: Veje og Grønne områder har ansvaret for den daglige drift af Roskilde Kommunes veje, stier, torve og grønne områder. Arbejdet omfatter både de praktiske arbejdsopgaver som for eksempel: gaderenholdelse, vejvedligeholdelse, græsklipning og de administrative opgaver som for eksempel: Udlejning af grønne områder og vejarealer til arrangementer osv. 24

27 Miljø og Byggesag: Miljø og Byggesag tager sig af: Anmeldelsessager, Byggeloven, Byggesagsbehandling, Bygningsreglement, Carporte, Erhverv i egen bolig, Miljø- og energirigtigt byggeri, Skimmelsvamp osv. Elevens opgaver: I Veje og Grønne områder: Dagsordener til Teknik og Miljøudvalget FICS, FLEX og ferieregnskab Administrative opgaver, herunder telefonbetjening og indberetninger til dataløn m.m. Tilladelser til arrangementer Opmålinger af stadepladser og udskrivning af regninger. I Byggesag: Oprette byggesager professionel telefonbetjening Posthåndtering Redigering på hjemmeside og intranettet. Programmer vi arbejder i: Fics og KMD Opus. Noter: 25

28 Økonomi og Kvalitet, Velfærd Adresse: Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Praktikperiode: ½ år. Arbejdstid: Man-Ons , Tors , Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Oguz Dogan Telefon: Beskrivelse af afdelingen: Vi beskæftiger os med økonomi, der hører under direktørområdet Velfærd. Det drejer sig bl.a. om ældre, familie, sundhed og skoleområdet. Vi har en tæt dialog med vores centre og skoler. 26

29 Elevens opgaver: - Fakturering - Omplacering af budgetposter - Indtastning af særlige enkeltsager - Opbygning/ udtræk af div. art - Oprettelser af PSP elementer - Statusafstemninger - Budgetsimulering - Opgaver i forbindelser med Projekter - Diverse ad hoc opgaver Programmer vi arbejder i: KMD Opus, KMD Care, KMD sag, KMD BV, Fics, CPR2 og Excel. Noter: 27

30 1 års steder Beredsskabsstationen Adresse: Gammel Vindingevej 10, 4000 Roskilde. Praktikperiode: 1 år. Arbejdstid: Man-Tirs 8-16, Ons , Tors 8-16, Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Pia Kirk-Andensen Jane Birch Anette Strømsted 28

31 Beskrivelse af afdelingen: Roskilde Kommunes Brandvæsen og ambulance tjeneste i Roskilde, Greve og Køge kommune. Elevens opgaver: Økonomi og regnskab Udarbejdelse af fakturaer Fordeling og kontering af regninger Udbetaling af udlæg Opfølgning på kontoudtog fra kreditorer Afstemning af bank konto Refusioner Budgetopfølgning Fælles sekretariatsopgaver: Ekspedition ved skranke Administration af førstehjælpskasser Frankering/postafsendelse Åbning - registrering i FICS- fordeling af post Lokaleudlejning samt bestilling af forplejning til møder Intranet/Internet Hjemmeside Fakturaskrivning (interne og eksterne) Diverse ad hoc opgaver 29

32 Løn & personale: Månedssedler Timeløn Ansættelsesprocedure Sygefravær Ferieregnskab Udbetaling af godtgørelser i forbindelse med kursus, rejsegodtgørelse m.v. Programmer vi arbejder i: Diverse KMD programmer og Fics. Noter: 30

33 Borgerservice Adresse: Stændertorvet 1 D, 4000 Roskilde. Praktikperiode: 1 år (2 elever). Arbejdstid: Man-Ons 8-15 (to af dagene 15.30), Tors , Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Marianne Roed Jakobsen Beskrivelse af afdelingen: Borgerservice er borgernes primære indgang til Roskilde Kommune. Borgerservice består dels af en butik på Stændertorvet i Roskilde og to filialer i henholdsvis Viby og Jyllinge, dels af en række baglands/sagsbehandlingsopgaver. En stor opgave for Borgerservice er at hjælpe borgerne med de digitale selvbetjeningsløsninger, derfor er der i 2012 oprettet et Rejsehold, som tager ud og underviser borgere i digitale løsninger. 31

34 Der er ca. 50 medarbejdere i borgerservice, fordelt på 2 borgerrådgivningsteams, et økonomi-team og et sagsbehandlingsteam. Elevens opgaver: - Borgerbetjening personligt og telefonisk - Digitale selvbetjeningsløsninger - Sagsbehandling eksempelvis o Folkeregister o Ejendomsskat o Forældrebetaling o Opkrævning o Vielser o EØS/sygesikring o Pas/kørekort Programmer vi arbejder i: Min kilde, borger.dk, KMD sag/esdh, Cpr og KMD Opus. Noter: 32

35 Kultur og Idræt Adresse: Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Praktikperiode: 1 år. Arbejdstid: Man-Ons , Tors , Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Hanne Orup Beskrivelse af afdelingen: Kultur og Idræt administrerer et politisk udvalg Kultur- og Idrætsudvalget, alle svømmehaller, musikskoler, idrætsforeninger, biblioteker i kommunen. 33

36 Elevens opgaver: - Post såvel papir som elektronisk - Kvitteringssvar - Journalisering - Orden i depot/opfyldning/bestilling - Indkøb - Telefonpasning - Styring af høringer, f.eks. budgethøring - Deltage i diverse møder, inkl. referattagning - Klargøring af diverse dagsordner til møder - Arbejde i forskellige team - Arbejde i forskellige afdelinger - Mange, ad hoc opgaver Programmer vi arbejder i: Fics og KMD. Noter: 34

37 HR Adresse: Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Praktikperiode: 1 år. Arbejdstid: Man-Ons , Tors , Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Jesper Terndrup Beskrivelse af afdelingen: HR er kommunens personale afdeling hvor de tager sig af løn, ferie, ansættelser, arbejdsmiljø, rådgivning og personalesager for de ca ansatte. Derudover tager HR sig også af kurser for medarbejdere og ledere. 35

38 Elevens opgaver: - Oprette/ fratræde medarbejdere - Søge refusioner - Udarbejdelse af ansættelses- og ændringsbreve - Overenskomster, aftaler, love m.m. - Lønstyring, lønforhandling, forhandling generelt, lønpolitik, kommunens budget i forhold til lønninger, statistikker og lønindplacering m.m. - Du skal samtidig være med til at ansætte de nye elever. Programmer vi arbejder i: KMD Opus og Fics. Noter: 36

39 Jobcenter Administration og Udvikling Adresse: Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde. Praktikperiode: 1 år. Arbejdstid: Man-Ons 8-15, Tors 8-18, Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Gitte Rasmussen Sandie Hansen Beskrivelse af afdelingen: Administration og udvikling er sekretariatet for hele beskæftigelsesområdet. Det er et afsnit bestående af fagkonsulenter, økonomer, jurister, planlæggere og administrative medarbejdere. I afsnittet ligger opgaver som drift af kommunens egne beskæftigelsestilbud samt den generelle integrationsindsats. Afsnittet har også sekretariatsfunktionen ift. politiske udvalg, råd og nævn på området. 37

40 Elevens opgaver: - Sortering af post - Klagesagsbehandling - Indberetning af fravær - Skrive dagsordner - Indscanning af diverse - Bogføring og fakturering - Logistisk/servicering af jobcenter og jobcenter administration Programmer vi arbejder i: Fics, KMD Sag, KMD Opus, KMD Opera og Nemrefusion. Noter: 38

41 Jobcenter - Ydelsesafsnittet Adresse: Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde. Praktikperiode: 1 år. Arbejdstid: Man-Ons 8-15, Tors 8-18, Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Anne Bærentsen Beskrivelse af afdelingen: Ydelsesafsnittet er en del af Roskilde Jobcenter og det er os der varetager udbetalinger af diverse ydelser. 39

42 Elevens opgaver: - Postfordeling - Elektronisk dokumenthåndtering - Ekspedition personligt/telefonisk - Arkivering - Sagsbehandling Programmer vi arbejder i: KMD sag, KMD Opera, KMD indtægt, KMD aktiv og KMD boligstøtte. Noter: 40

43 Materielgården Adresse: Navervej 16, 4000 Roskilde. Praktikperiode: 1 år. Arbejdstid: Man-Tirs 7-15, Ons-Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: Elsebeth Nielsen Grethe Hansen Beskrivelse af afdelingen: Materielgården udfører mange opgaver som bl.a. asfaltarbejde på veje, græsslåning i parker og idrætsanlæg og legepladsrenoveringer på institutioner. Materielgården udfører kun arbejder på bestilling og mod betaling, hvilket vil sige at private, institutioner samt forvaltninger både i kommunen og udenfor kommunen kan bestille Materielgården til de opgaver de måtte have. 41

44 Da Materielgården selv skal sørge for indtægter til udgifterne er Materielgården gennem de senere år blevet mere regnskabsorienteret og ikke så meget administrativ, hvorfor det vil være en fordel at den kommende elev er meget interesseret i tal og kendskab til Excel. Elevens opgaver: - Oprettelse af sager - Indlæsning og scanning af leverandørfakturaer samt centralposteringer mv. - Fordeling og kontering af leverandørfakturaer - Bogføring - Fakturering - Afstemning af regnskab-/budgettal mellem Navision og Opus - Månedsregnskabsopfølgning med periodisering iht. det omkostningsbaserede regnskab - Kontraktstyring - Ressourcestyring - Diverse ad-hoc opgaver Programmer vi arbejder i: Navision, KMD-OPUS, samt Excel Noter: 42

45 Økonomi og Analyse Adresse: Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Praktikperiode: 1 år. Arbejdstid: Man-Ons , Tors , Fre Elev- og Uddannelsesansvarlig: John Thillemann Tobias Preisler Oxe Beskrivelse af afdelingen: I Økonomi og Analyse er vi 33 økonomimedarbejdere, hvor det er en blanding af HK ere og AC ere. Delt op i 3 afsnit Økonomisk Servicecenter, Budget & Regnskab og Analysen. Økonomi og Analyse varetager opgaverne i forbindelse med kommunens samlede budgetter og regnskaber, samt udvikling af økonomistyring. Når byrådet har vedtaget budgettet er det Økonomi og Analyse der foretager diverse beregninger, regner på besparelser og prisstigninger samt samler og færdiggør det endelige budget. 43

46 Når året er slut, er det Økonomi og Analyse der har samlet og færdiggjort regnskabet. I løbende af året, foretager afdelingen løbende controlling over kommunens midler og brugernes rettigheder i økonomisystemet. Derudover er det Økonomi og Analyses ansvar, at vores økonomisystem (KMD-Opus) fungere optimalt for brugerne, der har vi et call center, hvor folk ringer op og skal have hjælp til diverse økonomiopgaver. Afdelingen har samtidig ansvaret for kommunens økonomisystemer. Elevens opgaver: - Budget - Regnskab - Afstemninger - Bogføring, betalinger og udbetalinger - Generelle ad hoc økonomiopgaver - Hjælpe brugere i vores call center (Økonominøglen) Programmer vi arbejder i: KMD-Opus, Excel, Word, Outlook og Fics. Noter: 44

47 Liste over IT- programmer i Roskilde kommune KMD (Kommunedata) -programmer: KMD Opus: Roskilde kommunes økonomisystem, herunder Indkøb, faktura og lønsystem. KMD Care: Sundheds-system, som blandt andet bruges til styring af ældre- og sundhedspleje. KMD - vagtplan: Program om tjenestetidsplaner. KMD sag/ ESDH: Internt mail og sags system. KMD Indkomst: Program hvor vi kan finde borgerens indkomst. KMD AKTIV/CICS: Oprettelse af borger, betalinger osv. - Derudover er der en masse andre specifikke KMDprogrammer der anvendes fra afdeling til afdeling. Andre programmer: FICS: Sags og dokumenthåndteringsprogram. Autotid: Arbejdstidsregistreringsprogram. Sammentælling af flex osv. Navision: Økonomisystem DUBU: Sags/ økonomisystem. KMD-Nexus: Oprettelser af sager, som automatisk bliver oprettet over i KMD-sag, hvor vi skriver notater til sagen i. AS2007: Sags system. Derudover anvender vi Office pakken (Outlook, Word, Excel osv.) OBS! : - Der er masser af vejledninger og kurser i mange af programmerne. Det er bare at melde sig til eller finde vejledningerne på intranettet under IT Vejledninger. 45

48 Opdateret april 2012 Opdateret april 2013 Udarbejdet af: Charlotte Perri Petersen i samarbejde med uddannelseskoordinator Charlotte Bjørkholm og de elev- og uddannelsesansvarlige. Redigeret af efterfølgende elever.

Indledning... 2. Generelt om Park og Vej... 2. Strukturændringer i 2015... 3. Opfølgning af Arbejde og Økonomi... 3. Udviklingsmuligheder...

Indledning... 2. Generelt om Park og Vej... 2. Strukturændringer i 2015... 3. Opfølgning af Arbejde og Økonomi... 3. Udviklingsmuligheder... Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Generelt om Park og Vej... 2 Strukturændringer i 2015... 3 Opfølgning af Arbejde og Økonomi... 3 Udviklingsmuligheder... 4 Administrationen ved Park og Vej... 4 Administrative

Læs mere

Ny administrativ organisation i Social Omsorg

Ny administrativ organisation i Social Omsorg Oplæg til: Ny administrativ organisation i Social Omsorg Udarbejdet af en arbejdsgruppe af ledere fra Senior Service, Voksen- handicap og Sundhedsfremme. Hedensted Kommune, den 29. oktober 2014 Løsningvej

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEK &BORGER DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING Bibliotek og Borger Du er altid velkommen! 2. rev. udgave. Udarbejdet af Hanne

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere