Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009"

Transkript

1 Ældre Sagen Pensionsforhold Jobno. DK maj 13. juni 2009

2 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel Fax Results may not be published without written authorisation from YouGov Zapera A/S 2

3 Metodebeskrivelse

4 Baggrund & Metode Baggrund & formål: Ældre Sagen ønsker at belyse deres medlemmers pensionsforhold samt holdninger og forventninger til de økonomiske aspekter ved pensionisttilværelsen. Metode: Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført på Ældre Sagens medlemspanel og i YouGov Zaperas Danmarkspanel i perioden 22. maj til 13. juni Alle medlemmerne modtog en invitation til at deltage i undersøgelsen. I en var et link til spørgeskemaet. Dataindsamlingen foregik således udelukkende via internettet (CAWI). Målgruppe & screening: Undersøgelsen er gennemført blandt medlemmer af, samt blandt medlemmer af YouGov Zaperas Danmarkspanel, alle i alderen år og modtager folkepension. Der er indledningsvis i spørgeskemaet opstillet screeningsspørgsmål med henblik på at komme frem til målgruppen. Der er i alt udsendt 1892 invitationer via til personer, der opfylder disse krav i og YouGov Zaperas Danmarkspanel. I alt er der gennemført 1046 interview, hvoraf 1024 er inden for målgruppen. Dette svarer til en besvarelsesandel på 55%. * Der er over medlemmer af YouGov Zaperas paneler i de nordiske lande samt Estland og Polen. YouGov Zapera s paneler er rekrutteret ved hjælp af mange forskellige metoder. Blandt de rekrutteringsmetoder der anvendes kan nævnes: Annoncer i dagblade og magasiner, direkte telefonisk rekruttering, spots i lokalradioer, rekruttering fra eksisterende databaser, bannerannoncer på internettet, rekruttering gennem anbefaling fra eksisterende medlemmer. Ved at vælge mange forskellige kilder og metoder, reducerer vi den potentielle risiko for skævvridning af panelernes sammensætning og forøger sandsynligheden for, at panelernes medlemmer udgøres af mange forskellige slags danskere med Internetadgang YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel Fax Results may not be published without written authorisation from YouGov Zapera A/S 1

5 Vejning af data: Data er vejet på dimensionerne køn og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe. Materialets sammensætning: Antal uvejet Andel (%) Antal vejet Andel (%) vejet uvejet Total Køn Kvinde % % Mand % % Geografi Storkøbenhavn % % Øvrige Sjælland og øerne % % Jylland % % Baggrundskriterier: Følgende baggrundskriterier er anvendt i rapporten: Køn Alder Geografi Civilstand Husstandens årlige skattepligtige indkomst Formue Vigtigste pensionsordning(er) Ejerforhold på bolig Topline rapport: Der er udarbejdet topline rapport i forbindelse med graferne på total-nivaeu. Der er medbragt de væsentligste resultater og sammenligninger mellem målgrupper og totalniveau hvor der er signifikante forskelle. Ved de områder/spørgsmål hvor der er signifikante forskelle på mange delmålgrupper i forhold til totalniveauet er resultaterne medtaget som kommentarboks og indsat på grafen. Offentliggørelse af resultater: Ved enhver offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov Zapera angives tydeligt som kilde. Forud for offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov Zapera have pressemeddelelsen eller anden brug af resultaterne til godkendelse. Formålet hermed er alene at sikre, at vi analyseteknisk kan stå inde for brugen af resultaterne. Ved pressemeddelelser skal dette ske i henhold til reglerne fra ESOMAR, hvorfor en tekst som følger skal inkluderes: Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov Zapera. Der er i alt gennemført 1046 CAWIinterview med medlemmer af samt medlemmer af YouGov Zaperas Danmarkspanel i alderen år, i maj og juni YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel Fax Results may not be published without written authorisation from YouGov Zapera A/S 2

6 Summary

7 Topline-rapport Undersøgelse om pensionsforhold blandt pensionister 1

8 Sp.3 Hvordan oplever du, at dine/jeres forbrugsmuligheder er i forhold til levestandarden blandt yngre, som du kender (f.eks. voksne børn, venner og naboer)? Base: (n=1024) 100% Mener i højere grad, at de har betydelig færre forbrugsmuligheder: Lejet bolig/andelsbolig 90% Arbejdsmarkedspension Formue under kr. 80% Husstandens skattepligtige indkomst under kr. Fraskilt/separeret/tidligere samboende 70% Gns (1-5): 2,33 Mener i højere grad, at de har lidt færre forbrugsmuligheder: 60% 50% NET: 55% Husstandens skattepligtige indkomst mellem kr. Individuel pension Formue ca kr. Mener i højere grad, at de har flere forbrugsmuligheder: 40% 30% 31% 24% 27% Formue over 2 mio. kr. Husstandens skattepligtige indkomst over kr. NET: 16% 20% 10% 11% 5% 2% 0% Jeg/vi har betydeligt færre forbrugsmuligheder end yngre (1) Jeg/vi har lidt færre forbrugsmuligheder end yngre (2) Jeg/vi har nogenlunde tilsvarende forbrugsmuligheder som yngre (3) Jeg/vi har lidt flere forbrugsmuligheder end yngre (4) Jeg/vi har betydeligt flere forbrugsmuligheder end yngre (5) 55% mener, at de har færre forbrugsmuligheder i forhold til levestandarden blandt yngre bekendte. Derimod mener 16%, at de har flere forbrugsmuligheder sammenlignet med yngre bekendte. 2

9 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% NET: 22% Sp.4 Hvordan svarer din/jeres nuværende økonomi til de forventninger, du havde før du/i gik på pension? 18% Gns (1-5): 2,91 61% Base: (n=1024) Mener i højere grad at deres nuværende økonomi er meget dårligere end de havde forventet: år Husstandens årlige skattepligtige indkomst under kr. Formue under kr. Lejet bolig/ejerbolig Mener i højere grad, at deres nuværende økonomi er dårligere end de havde forventet : Fraskilt/separeret/tidligere samlevende Husstandens årlige skattepligtige indkomst under kr. Formue under kr. Lejet bolig Mener i højere grad at deres nuværende økonomi er end de havde forventet: Tjenestemandpension Formue over 2 mio kr. Mener i højere grad at deres nuværende økonomi er bedre end de havde forventet: Formue mellem 1-2 mio kr. Mener i højere grad at deres nuværende økonomi er meget bedre end de havde forventet: Husstandens årlige skattepligtige indkomst uover kr. Formue over 2 mio kr. Individuel pension 14% NET: 16% 16% 10% 4% 2% 1% 0% Den er meget dårligere (1) Den er dårligere (2) Den er som forventet (3) Den er bedre (4) Den er meget bedre (5) 22% mener, at deres nuværende økonomi er dårligere end de forventede før de gik på pension. 61% mener, at deres økonomi er som forventet. Derimod mener 16%, at deres økonomi er bedre end de havde forventet. 3

10 Sp.4A Hvad er årsag til, at økonomien er dårligere end de forventninger, du/i havde til økonomien før du/i gik på pension? Base: Nuværende økonomi er dårligere end forventet (n=225) Jeg havde regnet med at folkepensionen var højere end den reelt er 30% Jeg/vi fik ikke sparet nok op til pensionisttilværelsen 29% Flere udgifter til helbred og tænder end forventet 29% Jeg/vi er endt op med større faste udgifter end forventet 27% Jeg/vi er blevet overrasket over, at supplerende indkomst modregnes i folkepension m.v. 19% Fejlslagne investeringer er skyld i en dårligere økonomi end forventet 15% Jeg er blevet alene (min ægtefælle/samlever er død/jeg er blevet skilt/separeret) 14% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 30% mener, at årsagen til, at deres økonomi er dårligere end de havde forventet før de gik på pension, er fordi de havde regnet med, at pensionen var højere end den reelt er. 29% mener, de ikke fik sparet nok op til pensionisttilværelsen og 29% mener, at de har fået flere udgifter til helbred og tænder end forventet. Det er de 3 vigtigste årsager til, at deres økonomi er dårligere end forventet. Der er ikke medtaget sammenligninger med målgrupper da basestørrelsen er for lille. 4

11 Sp.4B Når du ser på din/jeres økonomi i dag, fortryder du så at du/i ikke har sparet mere op? Base: Nuværende økonomi er dårligere end forventet (n=225) Ja, jeg fortryder, at jeg/vi ikke sparet mere op i pension 33% Ja, jeg fortryder, at jeg/vi har gæld i ejerbolig 10% Ja, jeg fortryder, at jeg/vi ikke sparet mere op i banken (udover pensionsopsparing) Ja, jeg fortryder, at jeg/vi ikke sparet mere op i værdipapirer (aktier og obligationer) 7% 6% Ja, jeg fortryder, at jeg/vi har anden gæld (ikke i ejerbolig) 3% Ja, andet 12% Nej 31% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 33% fortryder, at de ikke har sparet mere op til pension, 10% fortryder, at de har gæld i deres ejerbolig og 7% fortryder, at de ikke har sparet mere op i banken. Det er i højere grad dem med en skattepligtig indkomst mellem kr. og dem i ejerbolig, som fortryder, at de har gæld i ejerbolig og det er i højere grad dem med lejet bolig, som fortryder at, de ikke fik sparet nok op til pension og, at de har anden gæld. 5

12 Sp.4C Hvad har du/i gjort for at tilpasse din/jeres økonomi? Base: Nuværende økonomi er dårligere end forventet (n=225) Sparer på dagligt forbrug 70% Sparer på luksus 68% Sparer på rejser 56% Bruger af opsparing/tager lån (i højere grad end jeg/vi ønsker) Sparer på de faste udgifter 35% 34% Har fravalgt bil 17% Jeg er begyndt at arbejde/fortsat med at arbejde 7% Min ægtefælle/samlever er begyndt at arbejde/fortsætter med at arbejde Andet 3% 2% Har ikke umiddelbart gjort noget 3% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70% har prøvet at spare på det daglige forbrug for at tilpasse deres økonomi. 68% sparer på luksus og 56% sparer på rejser. Det er de tre vigtigste ting, der er gjort for at tilpasse økonomien. Blandt dem, som er gift/samlevende, er der færre, som har fravalgt bilen for at tilpasse økonomien. Blandt dem, som har en skattepligtig indkomst under kr., er der flere, som sparer på det daglige forbrug og har fravalgt bilen. 6

13 Sp.4D Hvad er årsag til, at økonomien er bedre end de forventninger, du havde til økonomien før du/i gik på pension? Base: Nuværende økonomi er bedre end forventet (n=159) Min/vores udbetalinger fra pension(er) er større end forventet Min/vores formue er større end forventet 36% 38% Det daglige forbrug er lavere end jeg/vi havde forventet De faste udgifter er lavere end jeg/vi havde forventet 25% 32% Jeg/vi forbruger mindre luksus 18% Jeg/vi rejser mindre end forventet 16% Jeg er blevet alene (ægtefælle/samlever er død/vi er blevet skilt/separeret etc.) 11% Min/vores folkepension er større end forventet 8% Jeg/vi har ikke udgifter til bil mere 7% Andet 17% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 38% mener, at grunden til, at økonomien er bedre end forventet er, at deres udbetalinger fra pensioner er større end forventet og 36% mener, at deres formue er større. 32% mener, at deres daglige forbrug er lavere. Der er ikke medtaget sammenligninger med målgrupper da basestørrelsen er for lille. 7

14 Sp.5 Har din/jeres økonomi ændret sig imens du/i har været pensionist(er)? Base: (n=1024) Nej, jeg/vi har kun været pensionist(er) i kort tid 8% Mener i højere grad, at de har det samme til rådighed: Nej, jeg synes jeg/vi har haft det samme til rådighed hele tiden 30% Husstandens skattepligtige indkomst over kr. Formue over 2 mio kr. Ja, jeg synes priserne stiger hurtigere end min/vores pension(er) Ja, udbetaling af en eller flere pensionsordning(er) er faldet bort, og det kan godt mærkes Ja, der er udgifter, jeg/vi ikke havde forudset 9% 6% 48% Mener i højere grad, at priserne stiger hurtigere end deres pension : årige Husstandens skattepligtige indkomst under kr. eller over kr. Igen formue Mener i højere grad, at deres udbetaling af en eller flere pensionsordninger er faldet bort: 75 år + Enke Ja, jeg synes pengene slår bedre til 4% Mener i højere grad, at der er udgifter, de ikke havde forudset: Ja, andet 5% Fraskilt/separeret Husstandens skattepligtige indkomst over kr. Ingen formue eller formue mellem kr. 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 48% mener, at deres økonomi har ændret sig, fordi priserne stiger hurtigere end pensionerne. Derimod mener 30%, at de har haft det samme til rådighed hele tiden og derfor har deres økonomi ikke ændret sig. 8

15 Sp.6 Hvad gjorde du/i for at skabe overblik over din/jeres økonomi før du/i gik på pension? Base: (n=1024) Ingenting 15% Opstillede selv et budget på baggrund af oversigter fra pensionsselskaber, bank, kreditforening mv. 47% Havde møde med en bankrådgiver 30% Indsamlede og læste oversigter fra pensionsselskaber, bank, kreditforening mv. Deltog i "seniormøder" på min/vores arbejdsplads(er) Deltog i andre former for "senior kurser" Rådførte mig med familie/venner Havde møde med en pensionskasse- /livsforsikringsselskabsrådgiver Havde møde med en uafhængig rådgiver 8% 8% 7% 6% 4% 14% Mener i højere grad, at de gjorde ingenting: 80 år + Formue ca kr. Lejet bolig Mener i højere grad, at de opstillede et budget : Ingen signifikante forskelle i forhold til totalen Mener i højere grad, at de havde et møde med en bankrådgiver: år Andet 6% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 47% skabte selv et overblik over deres økonomi, da de gik på pension. 30% havde et møde i banken og 15% gjorde ingenting. Blandt mændene er der i højere grad flere, som indsamlede og læste oversigter fra pensionsselskaber. 9

16 Sp.9 Tror du, at finanskrisen vil få betydning for din/jeres økonomi i kommende år? Base: (n=1024) 100% Mener i højere grad, at finanskrisen ikke vil få betydning : Uden formue 90% Tjenestemandspension Lejet bolig 80% Mener i højere grad, at værdien af opsparing er faldet: 70% Formue mellem 1-2 mio kr. Andelsbolig 60% Mener i højere grad, at de vil få mindre udbetalt af pensionerne: 50% 40% 37% 35% årige Bor på Sjælland og øerne Husstandens årlige skattepligtige indkomst over kr. Formue over 2 mio kr. Arbejdsmarkedpension og individuel pension 30% 20% 19% 10% 10% 7% 9% 0% Nej Ja, værdien af min/vores opsparing (aktier, obligationer mv.) er faldet, så jeg/vi får mindre til disposition Ja, jeg/vi vil få mindre udbetalt for mine/vores private pensioner Ja, jeg/vi får ringere mulighed for at optage lån i min/vores ejerbolig Ja, andet 37% mener, at finanskrisen ikke vil få betydning for deres økonomi i de kommende år. 35% mener, at værdien af deres opsparing er faldet og 19 % mener, at de vil få mindre udbetalt af pensioner. 13

17 Sp.10a Hvilke af følgende pensionsordninger har du, udover folkepensionen, ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond? Base: (n=1024) Ingen pensionsordninger Tjenestemandspension (livsvarig) 21% 36% Mener i højere grad, at de ingen pensionsordning har : 80år + Skattemæssig årlig indkomst under kr. Ingen formue eller under kr.. Anden livsvarig pension (livrente) 26% Mener i højere grad, at de har en tjenestemandspension: Kapitalpension i bank Ratepension i livsforsikringsselskab/pensionskasse Ratepension i bank 14% 16% 18% Skattemæssig årlig indkomst over kr. Mener i højere grad, atde har en anden livsvarig pension: Skattemæssig indkomst over kr. Formue over 2 mio kr. Kapitalpension i livsforsikringsselskab/pensionskasse 8% Anden pension (f.eks. indekskontrakt) 19% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 36% har en tjenestemandspension, 26% har en anden livsvarig pension og 21% har ingen pensionsordninger. 14

18 Sp.10b Ændrede du ved din(e) pensionsordning(er) da du gik på pension? Base: Har pensionsordninger udover folkepension, ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond (n=799) Nej 74% Ja, jeg har udskudt udbetalingen af en eller flere pensionsordninger Ja, jeg har ændret en del af min kapitalpension til ratepension eller livrente Ja, jeg har forlænget udbetalingsperioden for min ratepension Ja, jeg har ændret en del af min ratepension eller livsvarig pension Ja, andet 5% 3% 2% 3% 14% Mener i højere grad, at de ikke ændrede deres pensioner, da de gik på pension : 80 år + Enke Tjenestemandspension Mener i højere grad, at de har udskudt udbetalingen af en eller flere pensionsordninger: år Gift/samboende Husstandens årlige skattepligtige indkomst over kr. Individuel pension Mener i højere grad, at de har ændret en del af deres kapitalpension til ratepension eller livrente: Bor i Storkøbenhavn Fraskilt/seperaret/tidligere samlevende Det husker jeg ikke 2% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 74% fik ikke ændret deres pensionsordninger, da de gik på pension. 14% fik udskudt betalingen af en eller flere pensionsordningerne. 5% fik ændret en del af deres kapitalpension til ratepension eller livrente. 15

19 Sp.10c Hvilken af dine (eventuelle flere) pensionsordninger er den vigtigste, udover folkepensionen, ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond? Base: Har pensionsordninger udover folkepension, ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond (n=799) Tjenestemandspension 41% Individuel pension 23% Arbejdsmarkedspension (pension som du har bidraget til via din arbejdsgiver) 22% Ingen af disse 11% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 41% har en tjenestemandspension som deres vigtigste pension. 23% har en individuel pension og 22% har en arbejdsmarkedspension som den vigtigste pension. Blandt de årige, dem med en skattepligtig indkomst under kr. og dem med en formue på ca kr. - de har i højere grad en arbejdsmarkedpension som er den vigtigste pension. 16

20 Sp.12 Modtog du, inden du gik på pension, information om din pensionsordning fra livsforsikringsselskab, pensionskasse, bank eller pensionsmyndigheden (tjenestemand)? Base: Har pensionsordninger udover folkepension, ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond (n=799) 100% 90% 80% 70% 60% 53% 50% 40% 30% 20% 17% 14% 14% 10% 0% 7% Ja, via brev Ja, via orienteringsmøde Ja, via andet Nej Husker ikke 1% 53% modtog inden de gik på pension information via brev om deres pensionsordning, 17% modtog information via et orienteringsmøde og 14% modtog ingen information. Det er i højere grad de årige og dem med en arbejdmarkedspensionm, som modtog information via brev. Det er i højere grad blandt dem over 80 årige, som mener ikke at have modtaget information om deres penisionsordning. Det er i højere grad blandt dem med en arbejdsmarkedspension, som fik information via et orienteringsmøde. 18

21 100% Sp.13 Hvor tilfreds eller utilfreds var du med informationen om din pensionsordning, som du modtog fra livsforsikringsselskabet, pensionskassen, banken eller pensionsmyndigheden (tjenestemand) i forbindelse med, at du gik på pension? Base: Har modtaget information om pensionsordning (n=567) 90% 80% 70% Gns (1-5): 3,73 NET: 70% 16% 60% 55% 50% 40% 30% 20% NET: 9% 19% 15% 10% 4% 5% 2% 0% Meget utilfreds (1) Utilfreds (2) Hverken tilfreds eller utilfreds (3) Tilfreds (4) Meget tilfreds (5) 70% er meget tilfredse/tilfredse med den information de modtog vedr. deres pensionsordning. 19% var hverken tilfredse eller utilfredse. Hvorimod 9% var meget utilfredse/utilfredse med informationen. Blandt mændene, dem med en formue over 2 mio kr. og dem med en arbejdsmarkedspension - de var i højere grad meget tilfredhed/tilfredshed med informationen de modtog omkring pensionsordningen. 19

22 Sp.14 Hvad er årsagen til, at du er utilfreds med den information du modtog fra livsforsikringsselskabet, pensionskassen, banken eller pensionsmyndigheden (tjenestemand) i forbindelse med, at du gik på pension? Base: Er utilfreds med den information man har modtaget om pensionsordning (n=52) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 33% 22% 32% 16% 10% 10% 0% Informationen var utilstrækkelig Informationen var uforståelig Informationen var vildledende Andet 33% mener, at informationen var utilstrækkelig. 22% mener, den var uforståelig og 10% mener, den var vildledende. Der er ikke medtaget sammenligninger med målgrupper da basestørrelsen er for lille. 20

23 Sp.15 Hvor tilfreds eller utilfreds er du med den løbende information, du modtager om din pensionsordning? Base: Har pensionsordning(er) (n=799) 100% 90% Mener i højere grad, at de er meget utilfreds/utilfreds med den løbende information : år (utilfreds) 80% 70% år (meget utilfreds) Fraskilt/separeret (utilfreds) Formue mellem kr. (utilfreds) Gns (1-5): 3,63 NET: 61% 60% 50% 40% 30% Mener i højere grad, at de er meget tilfred/tilfreds med den løbende information : Skattepligtig indkomst mellem kr. (meget tilfreds) Andelsbolig (tilfreds) 28% 52% 20% NET: 7% 10% 2% 4% 9% 5% 0% Meget utilfreds (1) Utilfreds (2) Hverken tilfreds eller utilfreds (3) Tilfreds (4) Meget tilfreds (5) 61% er meget tilfredse/tilfredse med den løbende information de modtager vedrørende deres pensionsordning. 28% er hverken tilfredse eller utilfredse. Hvorimod 7% er meget tilfredse/utilfredse med den løbende information. 21

24 Sp.16 Har du selv rettet henvendelse til dit pensionsselskab eller bank for at stille spørgsmål vedrørende din pension? Base: Har pensionsordninger udover folkepension, ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond (n=799) 100% 90% 80% 70% 60% 53% Mener i højere grad, at de ikke har rettet henvendelse : 75 år + Storkøbenhavn Tjenestemandspension Mener i højere grad, at de er har rettet henvendelse : årige Arbejdsmarkedspension Individuel pension 50% 44% 40% 30% 20% 10% 0% Ja Nej 3% 53% har ikke rettet henvendelse til deres pensionsselskab eller bank for at stille spørgsmål, hvorimod 44% har rettet henvendelse. 22

25 Sp.17 Hvilke forhold stillede du spørgsmål om, da du rettede henvendelse til dit pensionsselskab eller bank? Base: Rettede selv henvendelse til pensionsselskab eller bank (n=354) Gebyrer 16% Regulering af pension (højere eller lavere udbetaling) Dækninger (f.eks. ægtefællepension) 26% 37% Mener i højere grad, at de stillede spørgsmål vedr. regulering : Mænd Storkøbenhavn Mener i højere grad, at de stillede spørgsmål vedr. dækninger : år Gift/samboende Skattepligtig indkomst mellem kr. Udbetalingsperioden 47% Andet 10% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Med 47% var spørgsmålet omkring udbetalingperioden det mest stillede spørgsmål. Med 37% var regulering af pension og dernæst med 26% ægtefællepension de mest stillede spørgsmål. 23

26 Sp.18 Hvor tilfreds eller utilfreds var du alt i alt med den information du fik, da du rettede henvendelse til dit pensionsselskab eller bank? Base: Rettede selv henvendelse til pensionsselskab eller bank (n=354) 100% 90% 80% 70% Gns (1-5): 3,68 NET: 69% 60% 58% 50% 40% 30% 20% NET: 9% 20% 10% 4% 5% 11% 2% 0% Meget utilfreds (1) Utilfreds (2) Hverken tilfreds eller utilfreds (3) Tilfreds (4) Meget tilfreds (5) 69% var meget tilfredse/tilfredse med den information de fik, da de rettede henvendelse til deres pensionsselskab/bank. 20% var hverken tilfredse eller utilfredse. 9% var meget utilfredse/utilfredse med den information de fik. Mændene og dem med en arbejdsmarkedspension var i højere grad meget tilfredse med den information de fik. 24

KPMG Oktober/november 2009

KPMG Oktober/november 2009 KPMG CSR undersøgelse Jobno. DK2009-805 Oktober/november 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Operate A/S 25. 29. oktober 2007

Operate A/S 25. 29. oktober 2007 Jobno. DK2007-989 25. 29. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2007 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema Faglærte i byggebranchen 17. marts 3. april 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt Operate Miljømærkning generelt Oktober 2010 DK2010-0965 1 Indholdsfortegnelse 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer 2 1 Metodebeskrivelse 3 1 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Det Sociale Netværk HEADSPACE

Det Sociale Netværk HEADSPACE Det Sociale Netværk HEADSPACE Metodebeskrivelse Baggrund & formål Foreningen Det Sociale Netværk har i samarbejde med en række kommuner taget initiativ til, at iværksætte en række Headspace centre, som

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Operate Miljøundersøgelse Jobno. DK2009-1136 20. februar 3. marts 2009

Operate Miljøundersøgelse Jobno. DK2009-1136 20. februar 3. marts 2009 Jobno. DK2009-1136 20. februar 3. marts 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Spørgeskema 2009 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@zapera.com

Læs mere

Pensionsopsparere 2015

Pensionsopsparere 2015 Pensionsopsparere 2015 Penge- og Pensionspanelet Undersøgelsen er gennemført i perioden 5. - 12. maj 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Undersøgelsen er gennemført blandt 1002 danskere

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Danske Erhvervsskoler

Danske Erhvervsskoler Danske Erhvervsskoler Undersøgelse om virksomheders kendskab til samt erfaring med erhvervsskolernes praktikordning Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 24 måneder er flyttet papirløst sammen med en partner Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

SINGLER NY Aldersfordeling

SINGLER NY Aldersfordeling SINGLER NY Aldersfordeling Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november- 1. december 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe:

Læs mere

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Contact: Dorte Barfod +45 35 200 654 dorte-barfod@yougov.com Jeanette Bertelsen +45 35 200 641 jeanette.bertelsen@yougov.com 1 Metode

Læs mere

Yougovs Danmarkspanel

Yougovs Danmarkspanel Yougovs anmarkspanel en stribe artikler tager danskerne stilling til aktuelle politiske emner anskerne vil skaffe flere hænder på arbejdsmarkedet ved lavere skat, flere indvandrere i job og lavere sygefravær.

Læs mere

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Nyt initiativ under: Pressemeddelelse Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Mere end halvdelen af alle unge mellem 15 25 år har personlige problemer, der påvirker

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet forældre for første gang Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af:

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskernes syn på elbiler 2014 YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskerne kræver politisk handling Politikerne bør gøre en særlig indsats for at fremme elbilen i Danmark Sp. 8 Mener du, at

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskernes forbrug af stearinlys Minirapport fra Bolius, november 2014 1 Et helejet Realdaniaselskab Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Læs mere

YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY

YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY Kortlægning af forbrugernes holdninger til deres banker og af mulige ændringer i forbrugsmønstre Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Seniorrådgiverne ApS, Kignæsbakken 26, 3630 Jægerspris telefon 20 49 10 49 / senioranalyse@seniorraadgiverne.dk Indhold Formål med

Læs mere

Det 3. Liv 6. marts 2017

Det 3. Liv 6. marts 2017 Det 3. Liv 6. marts 2017 Program Din pensionsordning Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente Spørgsmål 2 Hvad forventer danskerne når de går på pension Mindre end 1/3 ved, om de kan få den

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Financial Literacy 2016

Financial Literacy 2016 Financial Literacy 2016 Undersøgelse om børns forhold til og viden om penge Gennemført blandt børn i alderen 10-15 år i perioden den 16.-22. marts 2016. Indhold 3 Hovedkonklusioner 9 Baggrund og metode

Læs mere

Supplerende pensionsopsparing

Supplerende pensionsopsparing Supplerende pensionsopsparing Anbefalinger og gode råd til, hvordan du sammensætter din supplerende pensionsopsparing Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet og bestående af:

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Affaldssortering. Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o

Affaldssortering. Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o Affaldssortering Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o Sorterer danskerne deres affald hvem gør/gør ikke? Hvilken slags affald sorteres? Er der tilfredshed med den kommunale affaldssortering? Hvad

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Kendskab til Smiley-ordningen

Kendskab til Smiley-ordningen Kendskab til Smiley-ordningen Side 1 K.1. Køn K.2. Alder K.46. Geografi Mand Kvinde 15-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover Hovedstadsområdet Øerne i øvrigt Århus Amt Jylland i øvrigt Sp.1.

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Forudsætninger for e-pensionstjek

Forudsætninger for e-pensionstjek Forudsætninger for e-pensionstjek Med e-pensionstjek vil SEB Pension give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

Udfordringer forude. Demografisk udfordring små årgange. Risiko / lavrentemiljø. Stigende levealder. Opsparingsmuligheder

Udfordringer forude. Demografisk udfordring små årgange. Risiko / lavrentemiljø. Stigende levealder. Opsparingsmuligheder Udfordringer forude Demografisk udfordring små årgange Risiko / lavrentemiljø Stigende levealder Opsparingsmuligheder 1 Udviklingen går stærkt Ændringen i Finanstilsynets forventede restlevetid for aldersklasserne.

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

NOTAT. Konklusioner fra analyse af befolkningens og FAST og BTSs publikums sammensætning og brug af lokale og ikke lokale teatre

NOTAT. Konklusioner fra analyse af befolkningens og FAST og BTSs publikums sammensætning og brug af lokale og ikke lokale teatre NOTAT Konklusioner fra analyse af befolkningens og FAST og BTSs publikums sammensætning og brug af lokale og ikke lokale teatre ICMM August 2005 ICMM Ltd. 43-45 Portman Square London W1H 6HN UK +44 20

Læs mere

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Gennemført af YouGov PlanMiljø ps YouGov 2013 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 17. - 27. maj 2013 via

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene Møde hos TDC København den 18. november 29 Århus den 19. november 29 Pensionskasse - der er mange fordele Lave omkostninger Overskuddet til medlemmer Vi er ejet af medlemmerne Målrettet information Medlemsindflydelse

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Osteoporoseforeningen. Kendskab til sygdom og risikofaktorer

Osteoporoseforeningen. Kendskab til sygdom og risikofaktorer Osteoporoseforeningen Kendskab til sygdom og risikofaktorer Jobnr. DK2002-043 April 2002 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller (indholdsfortegnelse til tabeller er placeret under dette afsnit)

Læs mere

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT Senior Wealth Leif Hansen Hanne Hansen Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver Indledning Rapporten er udarbejdet på baggrund af vores samtale, og bygger på de faktuelle oplysninger

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Sp.1 Har du en eller flere opsparinger? *Du kan markere flere svar* Base (507)

Sp.1 Har du en eller flere opsparinger? *Du kan markere flere svar* Base (507) Analyseinstituttet YouGov har i 2017 gennemført en analyse for Finans Danmark. Analysen undersøger 16-25 åriges adfærd i forhold til opsparing, hvor velinformerede de unge er, samt deres holdning til investering

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen. Pension og offentlige ydelser - 2017 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2015 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen November 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater:

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater: Naboskab til alle Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. - 29. juni 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Der er gennemført 1.006

Læs mere

Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016

Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016 Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes betalingsproblemer. Undersøgelsen er

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Analyse for Ældre Sagen: Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Delrapport 3 - Behov for vejledning og rådgivning September 2009 Baggrund, formål, metode Baggrund og formål Som led i Ældre

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

16. januar 2012. Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54

16. januar 2012. Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54 16. januar 2012 Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54 1 Efterlønsreformen Nye efterlønsregler - født fra og med 1. januar 1956 Alene senere efterlønsalder - født 1. januar 1954 til og med 31.

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

Metodebeskrivelse. Målgruppe: Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18-74 år.

Metodebeskrivelse. Målgruppe: Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18-74 år. Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 18. - 19. november 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe: Undersøgelsen er

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 386 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 386 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 386 Offentligt PERSONSKATTEOPKRÆVNING EN UNDERSØGELSE FORETAGET AF TNS GALLUP FOR Udarbejdet af: Synne Nygård Sverre Riis Christensen Dato:

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere