Jesper Ulrik Madsen 1. OPSUMMERING 1.2 FAGLIGE KARAKTERISTIKA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jesper Ulrik Madsen 1. OPSUMMERING 1.2 FAGLIGE KARAKTERISTIKA"

Transkript

1 1. OPSUMMERING Jesper Ulrik Madsen (JUM) Stolbergvej 11,DK 2820 Gentofte, Danmark Linked-in profil:http://lnkd.in/34pjta Født 16. marts 1956 i Gentofte. Gift med Majbritt (Diabetes Nurse - Steno Diabetes Center NOVO), 2 voksne børn. Interesser: Samfundsforhold, Kunst, kultur- og naturrejser, storforbruger af nordiske krimier, biografier, militærhistorie, luftfartsteknologi og vægt- og konditionstræning. Dansk: Modersmål stærke skriftlige evner. Engelsk: Rigtig god såvel mundtlig som skriftlig har arbejdet intenst med sproget i mange år. 1.2 FAGLIGE KARAKTERISTIKA Financial Management /CFO (Chief Financial Officer) People Management / Facilitation Interim Management / projektledelse +25 års funktionel erfaring som CFO/Finance Manager - inklusiv roller som Senior Financial Manager på moder- og datterselskabsniveau samt leder af Shared Service Centers. Ekspertkompetencer indenfor inden Business og Financial controlling. Mange års erfaring med facilitation på individ og gruppeniveau i forbindelse med transformationsprocesser. Omfattende (+25 års) erfaring med People Management, herunder ansættelser, afskedigelser, profilvurdering, organisationsudvikling m.m. Ti års erfaring som konsulent og Interim Manager. Qua Interim rollens korte tidshorisont - ofte med multiple mål - afvikles opgaverne både overordnet og i detaljen, som projekter under anvendelse af almindelige principper for projektledelse. Forretningsudvikling / Økonomisystemer Ekspertkompetencer indenfor forretningsudvikling i forbindelse med økonomisystemer med fokus på optimal understøttelse af forretningen. Forretningsprocesser / IT-processer Stor erfaring med brobygning mellem forretningen og IT - herunder evnen til at facilitere på alle niveauer fra produktion til øverste ledelse, med fokus på kommunikation. Bred branche erfaring Mange års erfaring fra Industri/produktionsvirksomhed både med serie- og ordreproduktion. 6 års erfaring fra Shipping og Rederivirksomhed. Endvidere erfaring fra: Medico - Consulting Byggematerialer og værktøj, maskin- og materieludlejning - Bygge og anlæg Medier Olieindustri Revision / Intern Revision. 1 af 9

2 1.3 TEORETISK UDDANNELSE JESPER ULRIK MADSEN - C U R R I C U L U M V I T A E HA & Cand. merc. revision., Handelshøjskolen i København Matematisk-fysisk Studentereksamen, Gentofte Studenterkursus Realeksamen, Hellerup Skole VIDEREUDDANNELSE Diplomleder" - 8 måneders uddannelsesforløb ved Probana USGAAP versus IFRS ved Statsaut. Revisor Henrik Kjeldgaard Certified PRINCE2 Practioner projektlederuddannelse Lederne. 2007, 2006 Corporate Governance, PWC Beskatning ved virksomhedsomdannelse, Dansk Skatterådgivning Balanced Scorecard v. Robert Kaplan, Promentor IT MS Office, C5, Axapta (med projektstyrings-modul), økonomi- og planlægningssystemet Aspect/4, MOVEX, Hyperion, SAP UNITEAM, ITS IRIS Suite m.m. 1.6 KARRIEREFORLØB ET OVERBLIK Job Virksomhed/Opgaver Periode Interim Manager Selvstændig Group Manager Finance and Controlling Interim CFO Oreco A/S Interim Finance Manager Unomedical A/S - Convatec Interim CFO Cramo A/S Interim CFO PA Consulting A/S Interim CFO Envac Danmark A/S Interim Financial Controller Berlingske - Mecom group Interim Managing Director Lehmann Shipping Center - Lehmann Nordic Interim CFO J&B Entreprise A/S Egne projekter - Investering I fast ejendom DT Group A/S CFO Dannebrog Rederi A/S Finance Manager (Group) J. Lauritzen A/S Vice President Finance & Administration Scanview A/S Financial Manager Bussmann Denmark - Cooper Industries Internal Auditor Dansk Shell A/S Auditor Peat, Marwick & Mitchell af 9

3 2. DETALJER VEDRØRENDE STILLINGER, VIRKSOMHEDER OG RESULTATER Virksomhed: Juma Consulting Periode: 2013/ /07 Virksomhedens forretningsområder er interim ledelse og investeringsaktiviteter i fast ejendom. Årsregnskab og skatteforhold, aktiviteter vedrørende ejendomsportefølje, networking og markedsføring, sondere nye forretningsområder. Konsulent Jesper Ulrik Madsen Virksomhed: Periode: 2012/ /02 Procesbeskrivelse: Oreco A/S Virksomheden udvikler oil recovery og water recycling udstyr til olieindustrien. Projekterne har hver en direkte produktionsværdi på mellem 6 og 12 mio. DK. Oreco er ejet af bl.a. af Maj Invest og Otto Mønsted Fonden. Interim CFO. Medlem af ledergruppen med reference til CEO. Opgaven bestod i at indføre og forankre CFO rollen i en virksomhed i vækst med udgangspunkt i forretningens DNA - projektsalg og projektstyring. JUM var ansvarlig for/udførte følgende: Deltog i den forretningsmæssige ledelse af virksomheden - herunder Projektsupport til due diligence i datterselskab forbindelse med frasalg Atlas Copco. Indførte systematisk og relevant rapportering til ledergruppe, bestyrelse og bank. Udvikling af model for koncernrapportering. Opstramning af økonomikalender og rapporteringsfrister. Forbedrede likviditetsstyringen prognose model og eksekvering. Forbedrede den økonomiske projektstyring gennem en systematisk aktiv dialog mellem Økonomi og Engineering omkring projekt fremdrift og stade. Projektleder på en undersøgelse i forbindelse med en mulig outsourcing af bogholderiet - herunder sondering med relevante udbydere (Visma, Deloitte Solutions, Capworks). Intern projektleder på due diligence i forbindelse med ændringer i virksomhedens ejerkreds. CEO Steen Linderstrøm-Lang Virksomhed: Juma Consulting Periode: 2011/ /03 Virksomhedens forretningsområder er interim ledelse og investeringsaktiviteter i fast ejendom og energiforsyning. Bestyrelses- og projektarbejde i forbindelse med investeringer i solanlæg og fast ejendom. Konsulent Jesper Ulrik Madsen Virksomhed: Periode: 2009/ /04 ConvaTec - Unomedical A/S Unomedical A/S blev i 2009 overtaget af Convatec - begge medicovirksomheder indenfor Continence og Critical Care. Interim Finance Manager - samt førstemand for CFO på de globale opgaver. Fokus var på transformation af Unomedical A/S fra at være en "standalone" koncern, til at blive en fuldt integreret del af Convatec. Ledelse af en økonomiafdeling med +10 personer. 3 af 9

4 People management i en periode med stor usikkerhed omkring fremtidig struktur m.m. Facilitering af økonomiafdelingens fagspecialister omkring samarbejdet med corporate office funktionerne i Convatec. Definerer en daglig treasury ansvarlig og opbygge nødvendige modeller og tankesæt, for en tæt dialog med corporate office. Projektansvarlig for at implementering af USGAAP som daglig accounting standard. Projektansvarlig for at "mappe" økonomidatastrukturen i MOVEX til en Convatec USGAAP struktur opbygget i SAP. Projektsupport i forbindelse med udrulning af Hyperion som rapporteringsværktøj. Forbereder organisationen i DK til at være nordisk shared service center. Deltog i forberedelsen til Transfer Pricing Audit fra ToldSkat. Tæt samarbejde med corporate office omkring rapportering og treasury arbejde samt med revision og andre eksterne konsulenter. CFO Jordi Gonzalez Virksomhed: Cramo A/S Cramo A/S er en udlejningsvirksomhed indenfor konstruktions- og anlægsmateriel samt lifte, kraner m.m. Virksomheden er et selskab i den paneuropæiske Cramo koncern. Koncernens moderselskab, Cramo Oyj, er registreret på Helsinki Fonds Børs. Periode: 2009/ /06 Interim CFO. Medlem af ledergruppen med reference til CEO. GAP opgave i forbindelse udskiftning af virksomhedens CFO. Ledelse af økonomiafdeling med 8 personer. Rapportering og dialog med controllere og koncernledelse i Sverige og Finland. Deltager som CFO i strategisk udviklingsprojekt i samarbejde med direktion og PA Consulting omkring tilpasning af asset base og organisation (Activity based costing analysis). Udarbejder budget basis ny forretningsstrategi. Arbejdede med udvikling af grundlaget for styring af økonomi i projekter samt forbedret ledelsesinformation. CEO, Adm. Direktør Ole Wamsler Virksomhed: PA Consulting Group A/S Periode: 2008/ /02 Interim Country Finance Manager. Dels var det en GAP opgave i forbindelse med at der skulle findes en ny Finance Manager, men der skulle også implementeres nyt lønsystem med tilhørende forretningsgange. Deltage i ledergruppemøder. Ledelse af økonomiafdeling med 8 personer. Rapportering og dialog med UK. Forestå både interim- og årsregnskabsrevision. Implementere nyt lønsystem - LESSOR - og nye forretningsgange. Ansætte ny lønbogholder på min anbefaling. Deltage i test af nyudviklet applikation omkring håndtering af benefits - del af bruttoløn. Gennemgå og forbedre brugen af PAs aftale med Via Travel. Deltog ved opstilling af profil for både ny Finance Manager og ubesat 4 af 9

5 Finance Assistant stilling. Deltog i ansættelsesudvalg for ny Finance Manager. Partner - PA Consulting Group/Finance Manager at PA Consulting Group Søren Lehn/Chris O'Loughlin Virksomhed: Envac Danmark A/S Entreprenørvirksomhed indenfor integrerede affaldssystemer med fokus på nybyggeri og renovering af boligmassen. Virksomheden er en del af Stena Gruppen. Periode: 2008/ /08 CFO. Medlem af ledergruppen med reference til CEO. GAP opgave bestyrelsesmøde. Rapportering til ledergruppe bestyrelse og Corporate Office. Ledelse af en lille økonomiafdeling. Økonomistyring med fokus Ca. 80 større og mindre igangværende anlægsprojekter. CEO Niels-Erik Pedersen Virksomhed: Berlingske Media A/S Periode: 2008/ /05 Interim Financial Controller - koncernøkonomi. Primært en projektopgave med fokus på de regnskabsmæssige forhold ved en stor fusion i Opbygning af konsolideringsmodel i Excel både for 2007 og ultimo balancen for 2006 (åbningsbalance). Afstemning af mellemregninger og intercompany køb/salg - undersøgelse og korrektion af afvigelser. Gennemgang af selskabernes balancer for ensretning af regnskabsmæssige klassificeringer. Afdækning og korrektion af fejl i åbningsbalancen vedrørende udskudt skat i samarbejde med E&Y. Håndtering af skat i rapportering til moder samt i årsregnskab. Group CFO Berlingske Media A/S Peter Nordgaard Virksomhed: Juma Consulting Periode: 2007/ /12 Virksomhedens forretningsområder er interim ledelse og investeringsaktiviteter i fast ejendom. Forretningsudvikling - netværksarbejde - markedsføring. Konsulent Jesper Ulrik Madsen Virksomhed: Periode: 2006/ /08 Lehmann Shipping Lehmann Shipping - shippingvirksomhed med dattervirksomheder i hele Norden. Lehmann Shipping Center A/S er koncernens fælles nordiske shared service center for administration og økonomistyringsydelser. Interim Adm. Direktør for Lehmann Shipping Center A/S. Medlem af ledergruppen med reference til koncerndirektionen. Opgaven bestod i at få igangsat centerets virke, herunder: Håndtering af organisation, Service level agreements med interne kunder, Samt integrere eksisterende service level agreements med samarbejdspartnere (e.g. CSAV NORASIA, MOL m.m.). 5 af 9

6 Deltog i den forretningsmæssige ledelse af virksomheden, herunder alle bestyrelsesmøder i koncernen. Chef for ca. 20 personer i nordisk shared servicecenter. Forventnings afstemning (SLA) med koncernens forretningsmæssige kompetence centre. Deltage i forhandlinger med eksterne samarbejdspartnere omkring fælles administrative forhold (SLA). Organisering af afdelingens struktur. Facilitere afdelingens medarbejdere i forhold til interne og eksterne krav og forventninger. Implementere digital håndtering af leverandørfakturaer. Direktør Jørn Rene Nielsen Virksomhed: Periode: J&B Entreprise A/S J&B Entreprise A/S var en stor kendt entreprenørvirksomhed med en omsætning på 1,3 Mia kr. Desværre gik virksomheden konkurs ultimo 2005 efter en lang sej kamp. 2004/ /01 Interim Økonomichef/CFO. Medlem af ledergruppen med reference til direktionen. Opgaven bestod indledningsvis i at forstærke økonomifunktionen i et samarbejde med virksomhedens CFO da virksomheden var i krise. Bestyrelse og direktion valgte kort efter, at afskedige CFO'en og JUM fik opgaven - med reference til direktionen - at forestå økonomiafdelingens arbejde. Deltog i den forretningsmæssige ledelse af virksomheden. Chef for Økonomi og Finans m.m. i - alt ca. 9 personer med reference til adm. direktør. People management i en periode med stor usikkerhed omkring fremtiden. Opstramning af økonomikalender og rapporterings frister. Forbedrede likviditetsoverblik og styringen prognose model og eksekvering. Tæt samarbejde med Bank, Dansk Kaution m.m. Møder med leverandører om afviklingsplaner for mellemværender. Deltog i byggemøder med henblik på tæt styringer af alle driftsforhold projekt likviditet m.m. Deltog som CFO i forhandlinger i forbindelse med frasalg af aktivitetsområder. Samarbejde med advokater, revisorer m.m. i forbindelse medrekonstruktionsforsøg, samt efterfølgende betalingsstandsning og konkurs. Administrerende direktør Preben Christensen Virksomhed: Juma Consulting Periode: 2003/ /07 Virksomhedens forretningsområder er interim ledelse og investeringsaktiviteter i fast ejendom. Forretningsudvikling - netværksarbejde - markedsføring. Rekrutteringsydelser inden for økonomi- og administrationsmedarbejdere - herunder opsøgende salg. Konsulent Jesper Ulrik Madsen Virksomhed: DT Group A/S Periode: 2000/ /08 Group Manager (koncernøkonomi og controlling) Lede koncernøkonomi og controlling med reference til koncernledelsen. Chef for 9 medarbejdere. 6 af 9

7 Rapportering af koncern økonomidata til koncernledelsen, bestyrelse og fondsbørsen. Controlling af økonomidata fra datterselskaber. Økonomistyringsmæssig integration af den finske detail- og grossistkæde Starkki som blev købt i år 2000 (oms.+3 Mia kr.). Opstramning af interne rapporteringsterminer. Implementere kvartalsrapportering til Københavns Fondsbørs. Implementerer Årsregnskabsloven fra maj 2001 i rapporteringen for 1. kvt Yde 6 måneders ledelsesmæssig støtte på økonomiområdet til Beijer Byg - svensk datterselskab med en oms. på +2,5 Mia kr. Opstille kravspecifikation, benchmarke og efterfølgende at anskaffe CFO-vision fra SAS-Institute efter vurdering af FRANGO og HYPIRION. EVA-implementering: Fokusering på sammenhængen mellem indtjening, kapitalbinding og forrentning. Forretningsudvikling baseret på intern benchmarking og performance vurdering ved anvendelse af bl.a. Activity Based Costing analyser. CEO Steen Weirsøe Virksomhed: Dannebrog Rederi A/S Periode: 1998/ /08 CFO - Medlem af koncernledergruppen med reference til Skibsrederen og ansvarlig for koncernøkonomi, herunder treasury området. Chef for 15 medarbejdere. Rapportering til ledergruppe bestyrelse og bank. Strategiformulering fra udvikling af forståelse for strategi-processen til implementering og drøftelser i ledergruppen med deraf afledte efterfølgende konsekvenser. Afvikling af tabsgivende Østafrika liniefart. Green Field study i forbindelse med klargøring af Nordana Line til frasalg. Opkøbsanalyser på bl.a. Høegh-line s skibe og linieaktiviteter. Afvikling af agenturaktiviteter i USA. Implementere transport, container, økonomi og planlægningssystemet Shipnet. CEO Skibsreder Ditlev Wedell-Wedellsborg Virksomhed: Rederiet J. Lauritzen A/S Periode: 1996/ /08 Økonomichef (koncern) - Ansvarlig for koncernøkonomi med reference til koncernledelsen. Chef for 10 medarbejdere. Rapportering til ledergruppe, bestyrelse m.m. Financial controlling af økonomidata fra datterselskaber. Business controlling af datterselskabers administration og økonomi. Koncernkonsolidering af datterselskabers rapportering. Økonomisk verifikation og sparring med divisionsdirektører og koncernledelse i forbindelse med strategiudvikling. Argentina: Analyse af selskabets mulighed for at stå alene. Chile: Gennemgang af procedurer og udskiftning af den lokale Controller gennemgang af ERP systemer. CEO Claus Vang Ipsen 7 af 9

8 Virksomhed: Scanview A/S Virksomheden udviklede, producerede og solgte digitalt pre-press udstyr og imagesættere og var den største enhed i 2M koncernen. Periode: 1994/ /04 Vice President Finance & administration - Medlem af koncernledergruppen med reference til CEO og ansvarlig for koncernøkonomi, herunder treasury området. Chef for 10 medarbejdere. Rapportering til ledergruppe, bestyrelse m.m. Investor relations. Cash Management: likviditet, bankrelationer. Præsentationer, Due Diligence, Prospekt m.v. m.h.p. kapitaltilførsel. Datterselskabsetablering og styring: Color Crisp: Udvikling af digitale kameraer og Scanview Inc., Silicon Valley: Salg på US-marked og kontakter til teknologi. Forhandlinger af betingelser og kontrakter i forbindelse med Outsourcing af produktion. CEO Ib Drachmann-Hansen Virksomhed: Cooper industries - Bussmann Denmark Virksomheden udviklede, producerede og solgte sikringsudstyr til halvledere og tyristorer Periode: 1989/ /08 Finance & MIS Manager - Medlem af ledergruppen med reference til General manager og ansvarlig for økonomi IT, HR og Customer Service.. Chef for 8 medarbejdere. Rapportering til ledergruppe, bestyrelse samt Corporate Office. Business controlling: Fokus på afvigelsesrapportering i produktionen vedr. løn- og materialekoefficienter i standardkost miljø. Implementering af nyt økonomisystem. Afsøgning af markedet for produktionsstyringssystemer i AS/400-miljø til afløsning af MAPICS. Stregkodebaserede forretningsgange i produktionen. Projektansvarlig for implementering af selvstyrende arbejdsgrupper i produktionen. Projektansvarlig for udvikling af nyt gruppebaseret bonussystem. Projektansvarlig for gennemførelsen af medarbejder holdningsundersøgelser, relaterede handlingsplaner og opfølgning. Opkøbsanalyser på virksomheder/ forretningsområder. General Manager Olav Nørholm Virksomhed: A/S Dansk Shell Periode: 1982/ /12 Internal Auditor m.m. Fuldmægtig, Internal Audit, Kontorchef, Financial Planning, Intern revision (business controlling) på det danske detail netværk. Intern revision af danske og Færøske depoter (beholdnings- analyser). Intern revision af oil procurement - korrelationsanalyser på priser m.m. Intern revision (business controlling)af danske og Færøske datterselskaber. 8 af 9

9 Specialanalyse på økonomistyringen hos Balling Engelsen/Maribo. Specialanalyse i DUC: Allokering af cash calls til projekter. Deltog i gennemgang af Shut-down processen på Fredericia Raffinaderi m.h.p. forbedring af processen. Regnskabsassistance til datterselskaber i forbindelse med årsregnskabsaflæggelse. Medlem af arbejdsgruppen til gennemførelse af Shells køb af Mobil Oil Chef økonomi og administration i Mobil Oil (Shell Handel) med 4 økonomi- og 5 IT-folk i alt 9 medarbejdere. Strømlining af de administrative rutiner og tilpasning af organisationen i Mobil Oil i forhold til integrationens fremdrift. Konvertering af IT-funktionen i Mobil Oil fra links til center i SevenOaks til samdrift med Shell. Deltog som analyst i et Competitive Positioning Study -benchmarking af Shell i Danmark mod konkurrenterne på det danske marked. Head of Internal Audit John Andersson Virksomhed: Peat, Marwick, Mitchell & Co (Statsautoriserede revisorer) Periode: 1980/ /08 Revisor Staff Accountant Revisions- og regnskabsansvarlig for mindre klienter. Gennemgang af udvalgte områder for større/store klienter: debitorer, lager, kreditorer, periodisering (eks. Storno, HoneywellBull, Rank Zerox). Omfattende kursusaktivitet. Junior Auditor Bilagsgennemgang, kontoanalyser, afstemninger m.m. Gennemgang af udvalgte områder for mindre klienter: debitorer, lager, kreditorer, periodisering. Omfattende kursusaktivitet N/A NN Virksomhed: Rockwool A/S Periode: B Budgetassistent Lønsomhedsanalyser Projektopgaver vedr. udvikling af styklistesystemer til håndtering af rørskåle. Budgetchef Palle Kranz 9 af 9

Styring af udenlandske

Styring af udenlandske K O N F E R E N C E Tilmeld dig på: www.ibceuroforum.dk/udl K O N F E R E N C E 23. - 24. september W O R K S H O P 24. september 2008 SPAR KR. 2.000,- ved tilmelding senest 1. august Styring af udenlandske

Læs mere

MS Office, SAP, FI/CO, BW, Navision, IFS, AS400, Dynamics CRM, Bluegarden. Køn/alder Mand - 39 år Geografi Nord Sjælland, Stor KBH

MS Office, SAP, FI/CO, BW, Navision, IFS, AS400, Dynamics CRM, Bluegarden. Køn/alder Mand - 39 år Geografi Nord Sjælland, Stor KBH Regnskabschef Controller NR. 1032 International erfaring, erfaring med implementering af SAP, erfaring med implementering af QA system. Operationel, hands-on. Varm og lige til med smil. HD(R), Markedsøkonom

Læs mere

Bente Krampau CURRICULUM VITAE. Bente Karin Krampau Ringen 44 4600 Køge Mobil: 40 16 98 00 bkrampau@live.dk

Bente Krampau CURRICULUM VITAE. Bente Karin Krampau Ringen 44 4600 Køge Mobil: 40 16 98 00 bkrampau@live.dk CURRICULUM VITAE Bente Karin Krampau Ringen 44 4600 Køge Mobil: 40 16 98 00 bkrampau@live.dk Profil: Civilstatus: samboende med jævnalderen mand (datalog, Cand. Scient., ansat i SimCorp A/S, København

Læs mere

RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS DANMARK

RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS DANMARK RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS DANMARK Professionelle projektressourcer til vore kunders interne projekter I Danmark. Vi leverer praktiske løsninger inden for Finans og Økonomi Løsninger inden for finans

Læs mere

Curriculum Vitae Tine Remil

Curriculum Vitae Tine Remil Personlige oplysninger: Gefionsvej 22 3650 Ølstykke Fødselsår: 1965 Familie: Gift og mor til Selina (16 år) og Stephanie (21 år) Tlf. 51 63 06 36 Mail: Tineremil@gmail.com Kort fortalt: Jeg skaber værdi:

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC Succeshistorie Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC» Nu diskuterer vi ikke om tallene er rigtige. Den diskussion er væk. Nu kan vi koncentrere os om at drive forretningen

Læs mere

Direktør - Salgsdirektør NR. 1030. Økonomichef NR. 1027. Økonomichef NR. 1003

Direktør - Salgsdirektør NR. 1030. Økonomichef NR. 1027. Økonomichef NR. 1003 Salgschef - Salgsdirektør NR. 1038 Stærke salgs og ledelses kompetencer, udarbejdelse af strategi, opdyrkning af nye markeder, relations skabende, stærk forhandler. Skarp kommunikator, målrettet Mini MBA,

Læs mere

Bogholder - Revisorassistent NR. 2057. All round Bogholder NR. 2001. Regnskabsassistent NR. 2075. Lønbogholder - Kreditorbogholder NR.

Bogholder - Revisorassistent NR. 2057. All round Bogholder NR. 2001. Regnskabsassistent NR. 2075. Lønbogholder - Kreditorbogholder NR. Bogholder - Revisorassistent NR. 2057 Rutineret og erfaren revisorassistent/bogholder. Bogføring fra A-Z, lønbogholderi, klargøring af årsregnskab, afstemninger etc. Rar og omgængelig, merkonom i regnskab.

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Krav til fremtidens koncernrapportering

Krav til fremtidens koncernrapportering Krav til fremtidens koncernrapportering 2 Indholdsfortegnelse Scenen sættes...5 Hvad driver udviklingen?...6 Vurderinger og beslutninger vedrørende rapportering...8! "# %#&'! () *+,! Kravcheckliste til

Læs mere

HR/Personalerekruttering

HR/Personalerekruttering HR/Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler et udvalg August 2012 Side 1 af 9 Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark? VI

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011 FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR DEN 15. MARTS 2011 HOTEL NIELS JUHL, KØGE Foredragsholderne: Gustav Schmidt Hansen Næstformand, Maskinmestrenes Forening 1978: Maskinmestereksamen, Esbjerg 1982:

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

Curriculum Vitae. for. Peter Berg Hansen

Curriculum Vitae. for. Peter Berg Hansen Curriculum Vitae for Peter Berg Hansen Peter Berg Hansen 21.06.2012 Side 1 1 Personlige oplysninger Navn Peter Berg Hansen Adresse Grønløkke Alle 52 8310 Tranbjerg Fødselsdag/år 07.07.1961 Telefon mobil

Læs mere

HR-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

HR-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S HR-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Medarbejderne virksomhedens største aktiv Indhold Introduktion HR-systemer i Danmark 2011 Erfaringer

Læs mere

BDO KORT FORTALT. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og kompetenceområder

BDO KORT FORTALT. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og kompetenceområder BDO KORT FORTALT Vi er markedsledende inden for revision, økonomisk rådgivning og serviceydelser til mindre og mellemstore virksomheder samt til det offentlige marked. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E F O R M O R T E N S T O K H O L M B U H L PERSONALIA

C U R R I C U L U M V I T A E F O R M O R T E N S T O K H O L M B U H L PERSONALIA CURRICULUM VITAE FOR MORTEN STOKHOLM BUHL PERSONALIA Navn: Morten Stokholm Buhl Adresse: Dronning Ingeborgs Vej 7, 4000 Roskilde Mobil: 5158 2854 (arb) / 2126 8614 (priv) E-mail: msb@di7.dk Web: www.di7.dk

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE. Helsingør Kommune. Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S. Stillings- og kandidatprofil. August 2009

HELSINGØR KOMMUNE. Helsingør Kommune. Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S. Stillings- og kandidatprofil. August 2009 Helsingør Kommune Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S Stillings- og kandidatprofil August 2009 Partner Kresten Kloch, Konsulent Isabella Meyer Indholdsfortegnelse Stillingsbeskrivelse Side 2 Kandidatprofil

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Curriculum Vitae. Personlige data. Erhvervserfaring. Adresse Grævlingestien 18 2880 Bagsværd

Curriculum Vitae. Personlige data. Erhvervserfaring. Adresse Grævlingestien 18 2880 Bagsværd Curriculum Vitae Personlige data Fulde navn Kirsten Vibeke Nielsen Adresse Grævlingestien 18 2880 Bagsværd Telefon 3035 4993 E-Mail privat kvngladsaxe@gmail.com Fødselsdato 15-5-1960 Erhvervserfaring OfficeOrganize

Læs mere

Udvikling og tendenser i projektledelse

Udvikling og tendenser i projektledelse Udvikling og tendenser i projektledelse VIA University College Danmarks største professionshøjskole 2.100 medarbejdere 17.000 studerende VIA Erhverv VIA Pædagogik og Samfund VIA Sundhed VIA Efter- og Videreuddannelse

Læs mere

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme?

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? FREMTIDENS CFO Netværk. Hvorfor? SIDE 8 Fra strategisk sparringspartner til driftsmester SIDE 3 Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? SIDE 6 1 NETWORK DIRECTOR PER NIKOLAJ BUKH Per

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 Carsten Nørgaard IT-direktør Værdipapircentralen A/S SAS CIO Torsdag d. 15. maj 2008 Hvem er VP? Markedsejet Markedsdrevet

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

Tekniske kompetencer

Tekniske kompetencer Jens Christoffersen Bilag: Tekniske kompetencer og teknisk projekterfaring Arbejdsområder Tekniske kompetencer Niveau Sidst anvendt Behovsafdækning Rutineret 2011 25 Dokumentation Meget rutineret 2011

Læs mere

Den effektfulde økonomifunktion

Den effektfulde økonomifunktion EKSTRA Tilmeld inden 1. september og modtag Børsens Ledelseshåndbog CONTROLLEREN Ekspertseminar I Controllerforum Business Controlling for den resultatskabende økonom Den effektfulde økonomifunktion Mandag

Læs mere

Valutahandelsplatform System integrationer SAP: HCM og IS-U. Data migrering. IDM systemer

Valutahandelsplatform System integrationer SAP: HCM og IS-U. Data migrering. IDM systemer 2010 Projektledelse Data migrering Systemarkitekt IDM systemer Valutahandelsplatform System integrationer SAP: HCM og IS-U SYSTEM INDSIGT ROLLER Projektleder Betroet rådgiver Løsningsarkitekt Forretningskonsulent

Læs mere

C U R R I CU L U M V I T A E

C U R R I CU L U M V I T A E C U R R I CU L U M V I T A E PERSONLIGE OPLYSNINGER Kjeld Kleffel Møllegade 46 6400 Sønderborg Fødselsår: 20.03.1965 Tlf. 20 10 87 83 Mail: KK@Zfaktor.dk Linkedin Profil: dk.linkedin.com/in/kjeldkleffel

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

SKI. Infomøde Revision og økonomisk rådgivning. Steen Andersen. Partner, direktør - BDO Kommunernes Revision. August 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

SKI. Infomøde Revision og økonomisk rådgivning. Steen Andersen. Partner, direktør - BDO Kommunernes Revision. August 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING SKI Infomøde Revision og økonomisk rådgivning Steen Andersen Partner, direktør - BDO Kommunernes Revision August 2014 Råd og vink - agenda 1. Kort om BDO KR 2. Oplysninger ved udbud 3. Intern kontrol hvorfor

Læs mere

Implementering af informationssikkerhed

Implementering af informationssikkerhed Implementering af informationssikkerhed Historiske milepæle 1915 Holger Sørensen grundlægger Vejle Caramel- og Tabletfabrik senere kaldet Dansk Tyggegummi Fabrik A/S 1927 Virksomhedens første tyggegummi,

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Økonomichef FSR danske revisorer

Økonomichef FSR danske revisorer Økonomichef FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering af ny

Læs mere

Curriculum Vitae for Lars Hansen

Curriculum Vitae for Lars Hansen Resume: Jeg har gennem årene oparbejdet en solid ledelseserfaring, samt en tilsvarende forretningsforståelse. De senere år har en stor del af mine opgaver omfattet strategiarbejde, procesoptimering, organisationsudvikling,

Læs mere

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer:

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer: JIM MORRIS PROJECT/PROGRAM MANAGER OG PPM/PMO KONSULTANT dk.linkedin.com/in/jimmorris contact@raedan.com Bor omkring Horsens men kan arbejde over hele landet inkl. Kbh. området Åben for konsulentarbejde

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

2004 - Koncerndirektør i Bri-Sten Ejendomsinvest A/S med tilhørende datterselskaber. Fra december 2007

2004 - Koncerndirektør i Bri-Sten Ejendomsinvest A/S med tilhørende datterselskaber. Fra december 2007 CV Brian Petersen Født: 24-11-67 Konsul Beyers Allé 26, 2.th., 4300 Holbæk 2004 - Koncerndirektør i Bri-Sten Ejendomsinvest A/S med tilhørende datterselskaber. Fra december 2007 2002-2004 Konsulentarbejde

Læs mere

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Markedet for HR-systemer i Danmark Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Kært barn har mange navne! HR-system Talent Management system HRMS Worksforce Management HRM system Personale system HCM system Human

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsens konstituering Bestyrelsens konstituering På den ekstraordinære generalforsamling i selskabet i dag fandt der nyvalg sted til selskabets bestyrelse i forlængelse af en større ændring i selskabets ejerkeds. Der blev valgt

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

C.V. Ole Bom. CPR-nr.: 050757 - XXXX

C.V. Ole Bom. CPR-nr.: 050757 - XXXX CPR-nr.: 050757 - XXXX Indholdsfortegnelse 1. Profil 2. Uddannelse 3. Arbejdsforløb 4. Personlig Information Synopsis Uddannelse 2003 Master of Information Technology 1985 Cand. merc. aud. Arbejdsforløb

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet

Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet Oplæg ved konferencen Delebiler fremtidens transportløsning? Christiansborg, 13. januar 2012 Søren Have soren.have@paconsulting.com PA har dyb erfaring med

Læs mere

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008 Fra: Waldemar Schmidt Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør Dato: 29. juli 2008 Tiltrædelsesbrev i forbindelse med etablering af uafhængig bestyrelse for SCE A/S Jeg er meget imponeret over udviklingen

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Hvor er Call Centrets serviceaftaler?

Hvor er Call Centrets serviceaftaler? Hvor er Call Centrets serviceaftaler? v. Ole Westergaard Westergaard CSM om Westergaard CSM Westergaard CSM er markedsledende rådgivere indenfor Customer Service Management (CSM). Vi udvikler kundeserviceorganisationer

Læs mere

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Side 1 af 5 Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapport 2014 med følgende regnskabsperiode: 1. januar 2014-31. december 2014 for

Læs mere

Bente Karin Krampau CURRICULUM VITAE. Civilstatus: samboende med jævnalderen mand (datalog, Cand. Scient., ansat i SimCorp A/S, København S)

Bente Karin Krampau CURRICULUM VITAE. Civilstatus: samboende med jævnalderen mand (datalog, Cand. Scient., ansat i SimCorp A/S, København S) CURRICULUM VITAE Navn og adresse: Bente Karin Krampau Tornbjergvej 19 4690 Viby Sj. 13-07-1965 Mobil: 4016 9800 Civilstatus: samboende med jævnalderen mand (datalog, Cand. Scient., ansat i SimCorp A/S,

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Business Consulting Young consultant school

Business Consulting Young consultant school Business Consulting Young consultant school Når du er færdig, er du først lige begyndt Business Consulting er en af Danmarks største konsulentvirksomheder. Vi er sparringspartner for en stor del af dansk

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Arrangements kalender 2013

Arrangements kalender 2013 2013 Arrangements kalender 2013 Foreningens medlemsvirksomheder Strategisk ledelse og rådgivning Arrangementer 2013 - side 2 22-01-2013: Nytårskur med Kolding København Den 22. januar ligger vi traditionen

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Dennis Andersen Product Manager Issuer Service SAS Forum, 30. maj 2008 Agenda Kort om VP og VP s Issuer Service forretning Hvad

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Forretningssystemer - Trends og tendenser

Forretningssystemer - Trends og tendenser Forretningssystemer - Trends og tendenser 7. april 2011 Herbert Nathan Hvad jeg vil forsøge at besvare Hvordan har virksomhederne investeret i forretningssystemer over de seneste par år? Hvilke er de væsentligste

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Dialogmøde 3. maj 2012

Dialogmøde 3. maj 2012 Dialogmøde 3. maj 2012 Status i Novia Katastrofalt 2011 Nye lokalaftaler 3F og HK Løn freeze på de administrative 1. kvt 2012 på budget 1 års fødselsdag i Aviator familien Status udenfor Markedet er presset

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed?

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Risikostyring og interne kontroller oplysningskrav i EU s 4. og 7. direktiv Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Marts 2009 2009 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers betegner det

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR. MANAGING CONSULTANT TIL CAREERMEDIATOR KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.DK Jobfact: Virksomhed: Stillingsbetegnelse: Markedssegment:

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Velkommen Thomas Vestergaard 28 august 2012

Velkommen Thomas Vestergaard 28 august 2012 Velkommen Thomas Vestergaard 28 august 2012 Hvem er jeg Thomas Vestergaard 46 år, bor i Aabybro - 1987 Uddannet inden for Elektronik/Software i 1987 1987-1998 Ansat hos S&W Medico Teknik (DK, Polen, USA)

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Fredag 4. december 2015 hos IDA Mødecenter, København. De nye teknologier har medført nye forretningsmodeller, der ændrer konkurrenceforholdene

Læs mere

Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3

Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3 INDLÆG 09 : DYNAMICS AX Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3 Merete Koldkjær Nielsen 6. november 2014:Horsens og 11. november 2014:Rungsted Merete Koldkjær Nielsen Uddannelse

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Martin Larsen Lyneborggade 31, 3. Th. 2300 Kbh. S tlf.: 25286953 mail@martinlarsen.dk. :: Stilling Projektleder og forretningskonsulent

Martin Larsen Lyneborggade 31, 3. Th. 2300 Kbh. S tlf.: 25286953 mail@martinlarsen.dk. :: Stilling Projektleder og forretningskonsulent CV - Martin Larsen Personlige data :: Stilling Projektleder og forretningskonsulent :: Uddannelse Cand.merc. i Strategi, organisation og ledelse fra CBS :: Alder 36 :: Nationalitet Dansk :: Sprog Dansk,

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

CURRICULUM VITAE (CV) Pia Holm Olesen Aksel Møllers Have 3, 4.th 2000 Frederiksberg

CURRICULUM VITAE (CV) Pia Holm Olesen Aksel Møllers Have 3, 4.th 2000 Frederiksberg CURRICULUM VITAE (CV) Pia Holm Olesen Aksel Møllers Have 3, 4.th 2000 Frederiksberg Telefon privat: (+45) 38 19 71 81 Mobil: (+45) 22 92 71 81 E-mail: pho1967@gmail.com LinkedIn: http://dk.linkedin.com/in/piaholmolesen

Læs mere