Jesper Ulrik Madsen 1. OPSUMMERING 1.2 FAGLIGE KARAKTERISTIKA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jesper Ulrik Madsen 1. OPSUMMERING 1.2 FAGLIGE KARAKTERISTIKA"

Transkript

1 1. OPSUMMERING Jesper Ulrik Madsen (JUM) Stolbergvej 11,DK 2820 Gentofte, Danmark Linked-in profil:http://lnkd.in/34pjta Født 16. marts 1956 i Gentofte. Gift med Majbritt (Diabetes Nurse - Steno Diabetes Center NOVO), 2 voksne børn. Interesser: Samfundsforhold, Kunst, kultur- og naturrejser, storforbruger af nordiske krimier, biografier, militærhistorie, luftfartsteknologi og vægt- og konditionstræning. Dansk: Modersmål stærke skriftlige evner. Engelsk: Rigtig god såvel mundtlig som skriftlig har arbejdet intenst med sproget i mange år. 1.2 FAGLIGE KARAKTERISTIKA Financial Management /CFO (Chief Financial Officer) People Management / Facilitation Interim Management / projektledelse +25 års funktionel erfaring som CFO/Finance Manager - inklusiv roller som Senior Financial Manager på moder- og datterselskabsniveau samt leder af Shared Service Centers. Ekspertkompetencer indenfor inden Business og Financial controlling. Mange års erfaring med facilitation på individ og gruppeniveau i forbindelse med transformationsprocesser. Omfattende (+25 års) erfaring med People Management, herunder ansættelser, afskedigelser, profilvurdering, organisationsudvikling m.m. Ti års erfaring som konsulent og Interim Manager. Qua Interim rollens korte tidshorisont - ofte med multiple mål - afvikles opgaverne både overordnet og i detaljen, som projekter under anvendelse af almindelige principper for projektledelse. Forretningsudvikling / Økonomisystemer Ekspertkompetencer indenfor forretningsudvikling i forbindelse med økonomisystemer med fokus på optimal understøttelse af forretningen. Forretningsprocesser / IT-processer Stor erfaring med brobygning mellem forretningen og IT - herunder evnen til at facilitere på alle niveauer fra produktion til øverste ledelse, med fokus på kommunikation. Bred branche erfaring Mange års erfaring fra Industri/produktionsvirksomhed både med serie- og ordreproduktion. 6 års erfaring fra Shipping og Rederivirksomhed. Endvidere erfaring fra: Medico - Consulting Byggematerialer og værktøj, maskin- og materieludlejning - Bygge og anlæg Medier Olieindustri Revision / Intern Revision. 1 af 9

2 1.3 TEORETISK UDDANNELSE JESPER ULRIK MADSEN - C U R R I C U L U M V I T A E HA & Cand. merc. revision., Handelshøjskolen i København Matematisk-fysisk Studentereksamen, Gentofte Studenterkursus Realeksamen, Hellerup Skole VIDEREUDDANNELSE Diplomleder" - 8 måneders uddannelsesforløb ved Probana USGAAP versus IFRS ved Statsaut. Revisor Henrik Kjeldgaard Certified PRINCE2 Practioner projektlederuddannelse Lederne. 2007, 2006 Corporate Governance, PWC Beskatning ved virksomhedsomdannelse, Dansk Skatterådgivning Balanced Scorecard v. Robert Kaplan, Promentor IT MS Office, C5, Axapta (med projektstyrings-modul), økonomi- og planlægningssystemet Aspect/4, MOVEX, Hyperion, SAP UNITEAM, ITS IRIS Suite m.m. 1.6 KARRIEREFORLØB ET OVERBLIK Job Virksomhed/Opgaver Periode Interim Manager Selvstændig Group Manager Finance and Controlling Interim CFO Oreco A/S Interim Finance Manager Unomedical A/S - Convatec Interim CFO Cramo A/S Interim CFO PA Consulting A/S Interim CFO Envac Danmark A/S Interim Financial Controller Berlingske - Mecom group Interim Managing Director Lehmann Shipping Center - Lehmann Nordic Interim CFO J&B Entreprise A/S Egne projekter - Investering I fast ejendom DT Group A/S CFO Dannebrog Rederi A/S Finance Manager (Group) J. Lauritzen A/S Vice President Finance & Administration Scanview A/S Financial Manager Bussmann Denmark - Cooper Industries Internal Auditor Dansk Shell A/S Auditor Peat, Marwick & Mitchell af 9

3 2. DETALJER VEDRØRENDE STILLINGER, VIRKSOMHEDER OG RESULTATER Virksomhed: Juma Consulting Periode: 2013/ /07 Virksomhedens forretningsområder er interim ledelse og investeringsaktiviteter i fast ejendom. Årsregnskab og skatteforhold, aktiviteter vedrørende ejendomsportefølje, networking og markedsføring, sondere nye forretningsområder. Konsulent Jesper Ulrik Madsen Virksomhed: Periode: 2012/ /02 Procesbeskrivelse: Oreco A/S Virksomheden udvikler oil recovery og water recycling udstyr til olieindustrien. Projekterne har hver en direkte produktionsværdi på mellem 6 og 12 mio. DK. Oreco er ejet af bl.a. af Maj Invest og Otto Mønsted Fonden. Interim CFO. Medlem af ledergruppen med reference til CEO. Opgaven bestod i at indføre og forankre CFO rollen i en virksomhed i vækst med udgangspunkt i forretningens DNA - projektsalg og projektstyring. JUM var ansvarlig for/udførte følgende: Deltog i den forretningsmæssige ledelse af virksomheden - herunder Projektsupport til due diligence i datterselskab forbindelse med frasalg Atlas Copco. Indførte systematisk og relevant rapportering til ledergruppe, bestyrelse og bank. Udvikling af model for koncernrapportering. Opstramning af økonomikalender og rapporteringsfrister. Forbedrede likviditetsstyringen prognose model og eksekvering. Forbedrede den økonomiske projektstyring gennem en systematisk aktiv dialog mellem Økonomi og Engineering omkring projekt fremdrift og stade. Projektleder på en undersøgelse i forbindelse med en mulig outsourcing af bogholderiet - herunder sondering med relevante udbydere (Visma, Deloitte Solutions, Capworks). Intern projektleder på due diligence i forbindelse med ændringer i virksomhedens ejerkreds. CEO Steen Linderstrøm-Lang Virksomhed: Juma Consulting Periode: 2011/ /03 Virksomhedens forretningsområder er interim ledelse og investeringsaktiviteter i fast ejendom og energiforsyning. Bestyrelses- og projektarbejde i forbindelse med investeringer i solanlæg og fast ejendom. Konsulent Jesper Ulrik Madsen Virksomhed: Periode: 2009/ /04 ConvaTec - Unomedical A/S Unomedical A/S blev i 2009 overtaget af Convatec - begge medicovirksomheder indenfor Continence og Critical Care. Interim Finance Manager - samt førstemand for CFO på de globale opgaver. Fokus var på transformation af Unomedical A/S fra at være en "standalone" koncern, til at blive en fuldt integreret del af Convatec. Ledelse af en økonomiafdeling med +10 personer. 3 af 9

4 People management i en periode med stor usikkerhed omkring fremtidig struktur m.m. Facilitering af økonomiafdelingens fagspecialister omkring samarbejdet med corporate office funktionerne i Convatec. Definerer en daglig treasury ansvarlig og opbygge nødvendige modeller og tankesæt, for en tæt dialog med corporate office. Projektansvarlig for at implementering af USGAAP som daglig accounting standard. Projektansvarlig for at "mappe" økonomidatastrukturen i MOVEX til en Convatec USGAAP struktur opbygget i SAP. Projektsupport i forbindelse med udrulning af Hyperion som rapporteringsværktøj. Forbereder organisationen i DK til at være nordisk shared service center. Deltog i forberedelsen til Transfer Pricing Audit fra ToldSkat. Tæt samarbejde med corporate office omkring rapportering og treasury arbejde samt med revision og andre eksterne konsulenter. CFO Jordi Gonzalez Virksomhed: Cramo A/S Cramo A/S er en udlejningsvirksomhed indenfor konstruktions- og anlægsmateriel samt lifte, kraner m.m. Virksomheden er et selskab i den paneuropæiske Cramo koncern. Koncernens moderselskab, Cramo Oyj, er registreret på Helsinki Fonds Børs. Periode: 2009/ /06 Interim CFO. Medlem af ledergruppen med reference til CEO. GAP opgave i forbindelse udskiftning af virksomhedens CFO. Ledelse af økonomiafdeling med 8 personer. Rapportering og dialog med controllere og koncernledelse i Sverige og Finland. Deltager som CFO i strategisk udviklingsprojekt i samarbejde med direktion og PA Consulting omkring tilpasning af asset base og organisation (Activity based costing analysis). Udarbejder budget basis ny forretningsstrategi. Arbejdede med udvikling af grundlaget for styring af økonomi i projekter samt forbedret ledelsesinformation. CEO, Adm. Direktør Ole Wamsler Virksomhed: PA Consulting Group A/S Periode: 2008/ /02 Interim Country Finance Manager. Dels var det en GAP opgave i forbindelse med at der skulle findes en ny Finance Manager, men der skulle også implementeres nyt lønsystem med tilhørende forretningsgange. Deltage i ledergruppemøder. Ledelse af økonomiafdeling med 8 personer. Rapportering og dialog med UK. Forestå både interim- og årsregnskabsrevision. Implementere nyt lønsystem - LESSOR - og nye forretningsgange. Ansætte ny lønbogholder på min anbefaling. Deltage i test af nyudviklet applikation omkring håndtering af benefits - del af bruttoløn. Gennemgå og forbedre brugen af PAs aftale med Via Travel. Deltog ved opstilling af profil for både ny Finance Manager og ubesat 4 af 9

5 Finance Assistant stilling. Deltog i ansættelsesudvalg for ny Finance Manager. Partner - PA Consulting Group/Finance Manager at PA Consulting Group Søren Lehn/Chris O'Loughlin Virksomhed: Envac Danmark A/S Entreprenørvirksomhed indenfor integrerede affaldssystemer med fokus på nybyggeri og renovering af boligmassen. Virksomheden er en del af Stena Gruppen. Periode: 2008/ /08 CFO. Medlem af ledergruppen med reference til CEO. GAP opgave bestyrelsesmøde. Rapportering til ledergruppe bestyrelse og Corporate Office. Ledelse af en lille økonomiafdeling. Økonomistyring med fokus Ca. 80 større og mindre igangværende anlægsprojekter. CEO Niels-Erik Pedersen Virksomhed: Berlingske Media A/S Periode: 2008/ /05 Interim Financial Controller - koncernøkonomi. Primært en projektopgave med fokus på de regnskabsmæssige forhold ved en stor fusion i Opbygning af konsolideringsmodel i Excel både for 2007 og ultimo balancen for 2006 (åbningsbalance). Afstemning af mellemregninger og intercompany køb/salg - undersøgelse og korrektion af afvigelser. Gennemgang af selskabernes balancer for ensretning af regnskabsmæssige klassificeringer. Afdækning og korrektion af fejl i åbningsbalancen vedrørende udskudt skat i samarbejde med E&Y. Håndtering af skat i rapportering til moder samt i årsregnskab. Group CFO Berlingske Media A/S Peter Nordgaard Virksomhed: Juma Consulting Periode: 2007/ /12 Virksomhedens forretningsområder er interim ledelse og investeringsaktiviteter i fast ejendom. Forretningsudvikling - netværksarbejde - markedsføring. Konsulent Jesper Ulrik Madsen Virksomhed: Periode: 2006/ /08 Lehmann Shipping Lehmann Shipping - shippingvirksomhed med dattervirksomheder i hele Norden. Lehmann Shipping Center A/S er koncernens fælles nordiske shared service center for administration og økonomistyringsydelser. Interim Adm. Direktør for Lehmann Shipping Center A/S. Medlem af ledergruppen med reference til koncerndirektionen. Opgaven bestod i at få igangsat centerets virke, herunder: Håndtering af organisation, Service level agreements med interne kunder, Samt integrere eksisterende service level agreements med samarbejdspartnere (e.g. CSAV NORASIA, MOL m.m.). 5 af 9

6 Deltog i den forretningsmæssige ledelse af virksomheden, herunder alle bestyrelsesmøder i koncernen. Chef for ca. 20 personer i nordisk shared servicecenter. Forventnings afstemning (SLA) med koncernens forretningsmæssige kompetence centre. Deltage i forhandlinger med eksterne samarbejdspartnere omkring fælles administrative forhold (SLA). Organisering af afdelingens struktur. Facilitere afdelingens medarbejdere i forhold til interne og eksterne krav og forventninger. Implementere digital håndtering af leverandørfakturaer. Direktør Jørn Rene Nielsen Virksomhed: Periode: J&B Entreprise A/S J&B Entreprise A/S var en stor kendt entreprenørvirksomhed med en omsætning på 1,3 Mia kr. Desværre gik virksomheden konkurs ultimo 2005 efter en lang sej kamp. 2004/ /01 Interim Økonomichef/CFO. Medlem af ledergruppen med reference til direktionen. Opgaven bestod indledningsvis i at forstærke økonomifunktionen i et samarbejde med virksomhedens CFO da virksomheden var i krise. Bestyrelse og direktion valgte kort efter, at afskedige CFO'en og JUM fik opgaven - med reference til direktionen - at forestå økonomiafdelingens arbejde. Deltog i den forretningsmæssige ledelse af virksomheden. Chef for Økonomi og Finans m.m. i - alt ca. 9 personer med reference til adm. direktør. People management i en periode med stor usikkerhed omkring fremtiden. Opstramning af økonomikalender og rapporterings frister. Forbedrede likviditetsoverblik og styringen prognose model og eksekvering. Tæt samarbejde med Bank, Dansk Kaution m.m. Møder med leverandører om afviklingsplaner for mellemværender. Deltog i byggemøder med henblik på tæt styringer af alle driftsforhold projekt likviditet m.m. Deltog som CFO i forhandlinger i forbindelse med frasalg af aktivitetsområder. Samarbejde med advokater, revisorer m.m. i forbindelse medrekonstruktionsforsøg, samt efterfølgende betalingsstandsning og konkurs. Administrerende direktør Preben Christensen Virksomhed: Juma Consulting Periode: 2003/ /07 Virksomhedens forretningsområder er interim ledelse og investeringsaktiviteter i fast ejendom. Forretningsudvikling - netværksarbejde - markedsføring. Rekrutteringsydelser inden for økonomi- og administrationsmedarbejdere - herunder opsøgende salg. Konsulent Jesper Ulrik Madsen Virksomhed: DT Group A/S Periode: 2000/ /08 Group Manager (koncernøkonomi og controlling) Lede koncernøkonomi og controlling med reference til koncernledelsen. Chef for 9 medarbejdere. 6 af 9

7 Rapportering af koncern økonomidata til koncernledelsen, bestyrelse og fondsbørsen. Controlling af økonomidata fra datterselskaber. Økonomistyringsmæssig integration af den finske detail- og grossistkæde Starkki som blev købt i år 2000 (oms.+3 Mia kr.). Opstramning af interne rapporteringsterminer. Implementere kvartalsrapportering til Københavns Fondsbørs. Implementerer Årsregnskabsloven fra maj 2001 i rapporteringen for 1. kvt Yde 6 måneders ledelsesmæssig støtte på økonomiområdet til Beijer Byg - svensk datterselskab med en oms. på +2,5 Mia kr. Opstille kravspecifikation, benchmarke og efterfølgende at anskaffe CFO-vision fra SAS-Institute efter vurdering af FRANGO og HYPIRION. EVA-implementering: Fokusering på sammenhængen mellem indtjening, kapitalbinding og forrentning. Forretningsudvikling baseret på intern benchmarking og performance vurdering ved anvendelse af bl.a. Activity Based Costing analyser. CEO Steen Weirsøe Virksomhed: Dannebrog Rederi A/S Periode: 1998/ /08 CFO - Medlem af koncernledergruppen med reference til Skibsrederen og ansvarlig for koncernøkonomi, herunder treasury området. Chef for 15 medarbejdere. Rapportering til ledergruppe bestyrelse og bank. Strategiformulering fra udvikling af forståelse for strategi-processen til implementering og drøftelser i ledergruppen med deraf afledte efterfølgende konsekvenser. Afvikling af tabsgivende Østafrika liniefart. Green Field study i forbindelse med klargøring af Nordana Line til frasalg. Opkøbsanalyser på bl.a. Høegh-line s skibe og linieaktiviteter. Afvikling af agenturaktiviteter i USA. Implementere transport, container, økonomi og planlægningssystemet Shipnet. CEO Skibsreder Ditlev Wedell-Wedellsborg Virksomhed: Rederiet J. Lauritzen A/S Periode: 1996/ /08 Økonomichef (koncern) - Ansvarlig for koncernøkonomi med reference til koncernledelsen. Chef for 10 medarbejdere. Rapportering til ledergruppe, bestyrelse m.m. Financial controlling af økonomidata fra datterselskaber. Business controlling af datterselskabers administration og økonomi. Koncernkonsolidering af datterselskabers rapportering. Økonomisk verifikation og sparring med divisionsdirektører og koncernledelse i forbindelse med strategiudvikling. Argentina: Analyse af selskabets mulighed for at stå alene. Chile: Gennemgang af procedurer og udskiftning af den lokale Controller gennemgang af ERP systemer. CEO Claus Vang Ipsen 7 af 9

8 Virksomhed: Scanview A/S Virksomheden udviklede, producerede og solgte digitalt pre-press udstyr og imagesættere og var den største enhed i 2M koncernen. Periode: 1994/ /04 Vice President Finance & administration - Medlem af koncernledergruppen med reference til CEO og ansvarlig for koncernøkonomi, herunder treasury området. Chef for 10 medarbejdere. Rapportering til ledergruppe, bestyrelse m.m. Investor relations. Cash Management: likviditet, bankrelationer. Præsentationer, Due Diligence, Prospekt m.v. m.h.p. kapitaltilførsel. Datterselskabsetablering og styring: Color Crisp: Udvikling af digitale kameraer og Scanview Inc., Silicon Valley: Salg på US-marked og kontakter til teknologi. Forhandlinger af betingelser og kontrakter i forbindelse med Outsourcing af produktion. CEO Ib Drachmann-Hansen Virksomhed: Cooper industries - Bussmann Denmark Virksomheden udviklede, producerede og solgte sikringsudstyr til halvledere og tyristorer Periode: 1989/ /08 Finance & MIS Manager - Medlem af ledergruppen med reference til General manager og ansvarlig for økonomi IT, HR og Customer Service.. Chef for 8 medarbejdere. Rapportering til ledergruppe, bestyrelse samt Corporate Office. Business controlling: Fokus på afvigelsesrapportering i produktionen vedr. løn- og materialekoefficienter i standardkost miljø. Implementering af nyt økonomisystem. Afsøgning af markedet for produktionsstyringssystemer i AS/400-miljø til afløsning af MAPICS. Stregkodebaserede forretningsgange i produktionen. Projektansvarlig for implementering af selvstyrende arbejdsgrupper i produktionen. Projektansvarlig for udvikling af nyt gruppebaseret bonussystem. Projektansvarlig for gennemførelsen af medarbejder holdningsundersøgelser, relaterede handlingsplaner og opfølgning. Opkøbsanalyser på virksomheder/ forretningsområder. General Manager Olav Nørholm Virksomhed: A/S Dansk Shell Periode: 1982/ /12 Internal Auditor m.m. Fuldmægtig, Internal Audit, Kontorchef, Financial Planning, Intern revision (business controlling) på det danske detail netværk. Intern revision af danske og Færøske depoter (beholdnings- analyser). Intern revision af oil procurement - korrelationsanalyser på priser m.m. Intern revision (business controlling)af danske og Færøske datterselskaber. 8 af 9

9 Specialanalyse på økonomistyringen hos Balling Engelsen/Maribo. Specialanalyse i DUC: Allokering af cash calls til projekter. Deltog i gennemgang af Shut-down processen på Fredericia Raffinaderi m.h.p. forbedring af processen. Regnskabsassistance til datterselskaber i forbindelse med årsregnskabsaflæggelse. Medlem af arbejdsgruppen til gennemførelse af Shells køb af Mobil Oil Chef økonomi og administration i Mobil Oil (Shell Handel) med 4 økonomi- og 5 IT-folk i alt 9 medarbejdere. Strømlining af de administrative rutiner og tilpasning af organisationen i Mobil Oil i forhold til integrationens fremdrift. Konvertering af IT-funktionen i Mobil Oil fra links til center i SevenOaks til samdrift med Shell. Deltog som analyst i et Competitive Positioning Study -benchmarking af Shell i Danmark mod konkurrenterne på det danske marked. Head of Internal Audit John Andersson Virksomhed: Peat, Marwick, Mitchell & Co (Statsautoriserede revisorer) Periode: 1980/ /08 Revisor Staff Accountant Revisions- og regnskabsansvarlig for mindre klienter. Gennemgang af udvalgte områder for større/store klienter: debitorer, lager, kreditorer, periodisering (eks. Storno, HoneywellBull, Rank Zerox). Omfattende kursusaktivitet. Junior Auditor Bilagsgennemgang, kontoanalyser, afstemninger m.m. Gennemgang af udvalgte områder for mindre klienter: debitorer, lager, kreditorer, periodisering. Omfattende kursusaktivitet N/A NN Virksomhed: Rockwool A/S Periode: B Budgetassistent Lønsomhedsanalyser Projektopgaver vedr. udvikling af styklistesystemer til håndtering af rørskåle. Budgetchef Palle Kranz 9 af 9

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Skal budget og regnskab stemme? ressource

Skal budget og regnskab stemme? ressource Skal tal-overblikket skabes? Skal budget og regnskab stemme? Skal tilliden og roen bevares? ressource januar 2012 100 kompetente økonomi- og regnskabskandidater er klar! Randstad har et flot kandidatfelt,

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER ÅRSRAPPORT 2010/11 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE 16 DIREKTION OG BESTYRELSE

Læs mere

Jeg har stor erfaring med SU-arbejde, overenskomstforhold samt lønforhandlinger m.v.

Jeg har stor erfaring med SU-arbejde, overenskomstforhold samt lønforhandlinger m.v. Personlige data CV Navn: Svend Erik Christensen Adresse: Frejasvej 20, DK-6000 Kolding Telefon: +45 27 33 19 84 E-mail: svend.erik.christensen@newmail.dk Hjemmeside: www.sec-consult.dk Fødselsdato: 01-10-1950

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

GENNEMFØR STRATEGIEN!

GENNEMFØR STRATEGIEN! Konference på Hotel Hilton Copenhagen Airport den 31. marts og 1. april 2009 Eneste gang i Danmark GENNEMFØR STRATEGIEN! mød Robert S. Kaplan Mød verdens førende ekspert i strategiimplementering og økonomistyring

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Vinter 2008 NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Godt blik for muligheder Side 4-5 De klarer paragrafferne Side 8-9 Et slag for langvarigt samarbejde Bagsiden 2 NORDEN news vinter 2008 Coming up 7.

Læs mere

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com Årsrapport 2009 vestas.com Vestas årsrapport 2009 Vestas årsrapport 2009 004 Stærkt afsæt for Triple15 006 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 007 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011 Årsrapport 2010 offentliggjort 10. marts 2011 I Indhold Nøgletal... 2 Klar til vækst... 3 Isolering den oplagte vej til lavere energiudgifter... 4 Samfundsengagement... 7 Rockwool Fonden. Indtjening anvendes

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

Profil. Arbejdserfaring

Profil. Arbejdserfaring CV Erik Tams Gyngemose Parkvej 12, 6. th. 2860 Søborg Tel: 61616473 Mail: eriktams@gmail.com Født 16.07.1974 Profil Jeg har erfaring som underviser, uddannelseskonsulent, Management konsulent og HR Manager

Læs mere

Performance highlights 2010

Performance highlights 2010 2 Performance highlights 2010 OMSÆTNING OMSÆTNINGSVÆKST I ALT ORGANISK OMSÆTNINGSVÆKST 74.073 7% 3,5% DKK mio. DRIFTSRESULTAT FØR ØVRIGE POSTER VÆKST I DRIFTSRESULTAT FØR ØVRI- GE POSTER DRIFTSMARGINAL

Læs mere

Eva Smidt. Adresse: Lysefjordsgade 10, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +45 4068 1833 evasmidt@mail.dk

Eva Smidt. Adresse: Lysefjordsgade 10, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +45 4068 1833 evasmidt@mail.dk Eva Smidt Adresse: Lysefjordsgade 0, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +5 068 833 Email: evasmidt@mail.dk Profil Roller Brancher Projektkoordinator Porteføljestyringsmedarbejder Ressource Manager

Læs mere

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012 Årsrapport 2011 Offentliggjort 1. marts 2012 Indhold 2011 vigtige skridt fremad trods international krise...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Isolering den rentable vej til et energieffektivt samfund...6

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9. Revisorer frifundet for erstatningskrav, idet der ikke var årsagsforbindelse mellem fejl, som revisorerne havde begået over for et nu konkursramt selskab, og de påståede tab. Konkursboets krav kunne ikke

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv. Hvordan revisionsudvalg fungerer og skaber værdi i praksis

Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv. Hvordan revisionsudvalg fungerer og skaber værdi i praksis Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv I Revision & Regnskabsvæsen har der i de senere år været bragt en række artikler om revisionsudvalg. De har primært fokuseret på det organisatoriske element

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere