ParsePort Årsafslutning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ParsePort Årsafslutning"

Transkript

1 PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05

2 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om fanen Årsrapport... 2 Excel og PP årsafslutning... 3 Hvordan taster man i en celle?... 3 Hvordan laver man linjeskift i en celle?... 3 Formler/celleudseende Hvid/Grå/Blå... 4 Hvad medtages i den interne og eksterne årsrapport samt specifikationshæftet?... 4 Plus/minus filterfunktion... 4 Aktiv filer funktion... 5 Decimal funktion... 7 Generel udfyldning... 8 Stamdata... 8 Tekstdelen CLOB-opmærkning Dropdown-menuer Taldelen Manuel indtastning af taldelen Resultatopgørelsen Resultatdisponering Balancen Notedelen Noter indeholdende tal Noter indeholdende tekst Noter indeholdende tekst og tal Opmapning Dannelse af endelig årsrapport Dannelse af XBRL fil til Erhvervsstyrelsen Dannelse af den eksterne årsrapport Gem/Indlæs kundefil Gem kundefil... 23

3 Indlæs kundefil Indlæs saldobalance Typografier og Definitionsark Typografier Typografier i årsrapport-fanen Definitionsark Genvejsfunktioner Oftest stillede spørgsmål (FAQ)... 36

4 Generelt om ParsePort Å rsrapport Systemkrav og installation Systemkrav Det vigtigste systemkrav er at Microsoft Excel 2007 eller nyere er installeret på computeren. Da ParsePort Årsafslutning essensielt set er et svært modificeret Excel-ark, da tager systemkravene udgangspunkt i minimumkravene for Microsoft Office 2007: Processor: Hukommelse/RAM: Skærm: Operativ system: 500 Mhz eller højere 512MB eller højere Skal kunne køre opløsningen 1024 * 768 eller højere Windows xp/windows Server 2003 eller nyere Internetadgang De fleste computere vil på nuværende tidspunkt overstige disse krav, og så længe man er i stand til at køre Excel 2007, så burde der ingen problemer være. Installation af ParsePort Årsafslutning ParsePort Årsafslutning kan hentes på vores hjemmeside. Vi sørger altid for at have nyeste version liggende klar til download. Det kan findes ved at gå til hjemmesiden: og vælge Produkter i toppen af skærmen. Herefter vælges ParsePort årsafslutning og der kan trykkes på download ude til venstre af skærmen. Hvor filen bliver downloaded til, er afhængig af din computers indstillinger. Da det bare er en enkelt fil, så kan den flyttes som du ønsker, om det så er på et flytbart drev eller lokalt på computeren. Du skal huske på at for hvert regnskab der laves skal der gemmes en individuel kundefil disse gemmes separat, og hvis du skal arbejde videre på dem et andet sted, så skal du ligesom med parseport årsafslutningsfilen også have disse med. Når du er klar til at bruge programmet, så dobbeltklikkes bare på den hentede fil, og så er du klar. Såfremt at du har individuelle opsætninger lavet af en superbruger i virksomheden eller af ParsePorts personale, skal disse indlæses som kundefil eller masterfil. Dette bliver beskrevet i et senere afsnit. Page 1 of 37

5 Generelt om fanen Årsrapport Årsrapport-fanen er en form for indtastningsformular. Det er her alle tal og tekster hører til. I venstre side ses posterne til stamdata, tekstdelen, taldelen og noterne. Til højre for disse er indtastningsfeltet, hvori taster stamdata, tekst, tal og noter. Der skal ikke tages højde for formattering af det der tastes i cellerne til højre. Det vil sige at der ikke skal tages højde for højre-/venstrestillet, fed, kursiv, understreget, font etc. Alt dette styres automatisk når der dannes rapporter. Ønskes der andre typografier kan dette godt ændres, og det bliver beskrevet i et senere afsnit. Når der skal indtastes tal i indtastningsfelterne, skal disse være i debet/kredit, hvad enten der er tale om resultatopgørelse, balance eller noter. Dette betyder: Fremgangsmåde (resultatopgørelse og balance) Aktiver og omkostninger: Debet (+) Egenkapital, passiver og indtægter: Kredit (-) Den rapporterende værdi vedr. omkostninger bør fremgå af instansen som værende positiv, da den tilhørende attribut er debet. Fremgangsmåde (pengestrømsopgørelse) Pengestrømsopgørelsen tager udgangspunkt i penge og har til formål at beskrive virksomhedens pengestrømninger ind og ud af virksomheden. Følgende regel er dermed anvendt; da penge i sin egenskab! er et aktiv, vil det betyde, at en stigning (Inflow) derfor er debet, og omvendt et fald (Outflow) er kredit. Page 2 of 37

6 Excel og PP årsafslutning Hvordan taster man i en celle? Når der skal indtastes tekst eller tal i en celle, da vælges cellen enten ved at trykke på den med musen eller navigere til den med pile-tasterne. Når du står på cellen tastes F2 og nu kan du skrive indhold i cellen. Hvordan laver man linjeskift i en celle? Skal der laves et linjeskift i cellen trykker du Alt+Enter mens du er i gang med at skrive i cellen, altså cellen skal være aktiv. Page 3 of 37

7 Formler/celleudseende Hvid/Grå/Blå I indtastningsfeltet har cellerne 4 forskellige fyld-farver: Blå - Celler som er obligatoriske og skal udfyldes. Grå - Celler som enten indeholder automatik hvor der hentes en værdi fra en anden celle, eller beregningstrin f.eks. summen af Materielle anlægsaktiver, eller andre formler. Hvid - Celler som frivilligt kan udfyldes. De er ikke obligatoriske og en XBRL-fil kan godt dannes uden disse. Skraveret - Skrivebeskyttet område som der ikke kan skrives i. Hvad medtages i den interne og eksterne årsrapport samt specifikationshæftet? Plus/minus filterfunktion Helt ude i venstre side ses der en række plusser (+). Disse repræsenterer niveauer. Når du trykker på et plus folder niveauet sig ud, og der vil være flere celler der kan indtastes data i. F.eks. kan du i balancen gå til underniveauet kontoform -> aktiver -> omsætningsaktiver -> varebeholdninger og herunder kan der findes alle de poster der udgør varebeholdninger. Hvis du ønsker at skjule niveauet igen trykkes på minusset (-) ude i venstre side, og så lukker niveauet sig igen. Vigtigt omkring plus/minus filterfunktionen! De linjer der ikke vises, det vil sige, de linjer der er inde i et niveau der ikke er foldet ud de medtages IKKE i hverken den interne- og eksterne årsrapport eller Page 4 of 37

8 specifikationshæftet. Hvis der er udfyldt celler i f.eks. niveauet for varebeholdninger, og der efterfølgende klikkes på minusset så linjerne bliver skjult, så medtages det ikke i årsrapporten. Såfremt du skulle være tvivl om hvorvidt du har fået lukket et niveau hvori der er data, da kan du i kontroller -fanen trykke på knappen Åbn/luk afsnit med/uden indhold. Så vil arket selv lukke de niveauer uden data, og folde de niveauer ud MED data. Aktiv filer funktion I ParsePort Årsafslutning er der en kolonne hvor teksten er farvet rød med overskriften Aktiv. I denne kolonne kan du vælge om en given post som står til venstre for kolonnen skal være vist i den interne årsrapport, eksterne årsrapport eller om posten skal skjules fra Årsrapport fanen. I kolonnen aktiv kan du angive en af tre værdier: Værdien 0 Angiver at posten skal skjules fra Årsrapport -fanen Værdien 1 Angiver at posten skal vises og medtages i såvel den eksterne som den interne årsrapport. Værdien 2 Angiver at posten kun vises i den interne årsrapport og specifikationshæftet. Værdien 3 Angiver at posten ikke medtages i nogle af rapporterne. Værdien 4 Angiver at posten skal gøres inaktiv, men ikke skjules. Dette kan f.eks. være aktuelt med en saldobalance fra C5, hvor der er overskrifter og subtotaler. Teksten og tallene vil blive farvede en lys grå så det er tydeligt at de ikke medtages. Typisk står f.eks. Nettoomsætningen ofte med værdien 2, da den kun skal vises i den interne årsrapport og specifikationshæftet, hvor personaleomkostninger står som 1 da den skal medtages i såvel intern- og ekstern årsrapport samt specifikationshæfte. Page 5 of 37

9 Når du taster 0 ud for en post skjules den helt. Dette skyles at PP årsafslutning er sat op til kun at vise posterne med filtrene 1-4. Hvis du får skjult en post du ikke ønsker at skjule, så kan du i kontroller -fanen trykke på knappen Filter til/fra. Da vil alle poster blive vist, og så kan du finde posten du godt vil have vist alligevel, og taste en værdi 1-4 ud for den. Derefter trykkes igen på knappen og så vil linjerne med 0 i filteret igen blive skjult. Page 6 of 37

10 Decimal funktion Såfremt du ønsker at få vist dine tal i t.kr. eller m.kr., så skal du starte med at gå i kontroller-fanen og trykke på knappen Filter til/fra. Derefter går du tilbage til Årsrapport-fanen hvor alle poster nu vil kunne ses. Du vil nu kunne se nogle grå linjer med titlen * DECIMALER *. De har fået aktiv filter 0, så de kan være lidt svære at se da skriften er hvid. Se billede nedenfor: I de grå kasser til højre står der -3 over posten hoved- og nøgletal. Det betyder at hovedtal er i tusinder. Så hvis du har en nettoomsætning på , skal du kun taste 100, og så klarer PP årsafslutning selv at lave det til tkr. Såfremt du vil have det i millioner, der skrives der -6 i decimaler. Disse regler er gennemgående for alle kasserne der hedder decimaler. Kassen decimaler vil altid stå ovenfor de poster den påvirker. Således står decimaler for hoved- og nøgletal oven over hoved- og nøgletal, decimaler for resultatopgørelse står oven over resultatopgørelse mm. Bemærk! Det er meget vigtigt at du husker at skrive et minus først. Således at du skriver -3 og ikke bare 3. Hvis du ikke skriver minusset vil 100 blive til 0,100 i stedet for Bemærk! Det er hovedtallene der bliver påvirket i hoved- og nøgletal. Nøgletallene er upåvirkede da de altid er i pct. Page 7 of 37

11 Generel indtastning og dannelse af a rsrapport Generel udfyldning Det første du skal tage stilling til når PP årsafslutning startes er hvilken rapporttype du skal lave, samt hvilken regnskabsopstilling der skal anvendes. Som udgangspunkt står rapporttypen til Årsrapport, regnskabsopstillingen til Balance (kontoform), resultatopgørelse (artsopdelt), regnskabsklassen til Klasse- B regnskaber og typen af revisorbistand til revisionspåtegning. Stamdata Når stamdata skal udfyldes åbner du niveauet Stamdata ved at trykke på plusset til venstre for posten. Når dette er gjort skal du udfylde følgende bemærk at nedenstående poster markeret med fed er obligatoriske: Sprogkode hvilket sprog der bruges i regnskabet står som standard til DK Valutakode hvilken valuta der bruges i regnskabet står som standard til DKK Selskabets: o Regnskabsklasse klikkes på cellen kan du vælge fra en dropdown-menu til højre i cellen. o CVR-nr. skal være 8 cifre uden mellemrum og gyldigt. Såfremt cvr-nummeret ikke er gyldigt vil du få en fejl. o Navn o Vejnavn o Vejnummer og etage o Postnummer o By o Land o Landekode o Binavne 1-3 (frivilligt felt) o Stiftelsesdato (frivilligt felt) o Hjemsted (Frivilligt felt) o Telefonnummer ( Frivilligt felt) Page 8 of 37

12 o o o o Faxnummer (Frivilligt felt) Hjemmeside (Frivilligt felt) (Frivilligt felt) Evt. Grønlandsk registreringsnummer (Frivilligt felt) Datoer: o Årsregnskabets nummer o Regnskabsperiodens startdato o Regnskabsperiodens slutdato o Sidste års startdato Vær opmærksom på at dette felt udfylder sig selv baseret på ovenstående datoer. Dette kan overstyres ved at skrive i cellen manuelt. Er der tale om et førsteårsregnskab sættes der en apostrof i cellen. o Sidste års slutdato Ligeledes automatisk ligesom ovenstående. o Generalforsamlingsdato o Dato for godkendelse af årsrapporten - Automatisk felt, kræver ikke yderligere handling. o Regnskabsperiode Automatisk felt, kræver ikke yderligere handling. o Balancedato - Automatisk felt, kræver ikke yderligere handling. o Regnskabsår - Automatisk felt, kræver ikke yderligere handling. o Sidste regnskabsår - Automatisk felt, kræver ikke yderligere handling. o Dirigentens navn Revisor Udfyldes også selvom der ikke er foretaget revision, review eller andre erklæringer. o CVR-nr. o P-nr. (Frivilligt felt) o Navn o Vejnavn o Vejnummer og etage o Postnummer o By o Land o Landekode o Telefonnummer (Frivilligt felt) o (Frivilligt felt) Likvidator o Likvidators navn o Likvidators titel o Likvidators CPR-nr. Page 9 of 37

13 Indsender Her oplyses hvem der indsender regnskabet til ERST. Som udgangspunkt bliver der automatisk skrevet oplysningerne på revisionsvirksomheden, men det kan manuelt overstyres ved at skrive i felterne. o CVR-nr o Navn o Adresse o Postnummer og by Primær bankforbindelse: o CVR-nr. (Frivilligt felt) o Navn (Frivilligt felt) o Vejnavn (Frivilligt felt) o Vejnummer og etage (Frivilligt felt) o Postnummer (Frivilligt felt) o By (Frivilligt felt) o Land (Frivilligt felt) o Landekode (Frivilligt felt) Advokat o CVR-nr. (Frivilligt felt) o P-nr. (Frivilligt felt) o Navn (Frivilligt felt) o Vejnavn (Frivilligt felt) o Vejnummer og etage (Frivilligt felt) o Postnummer (Frivilligt felt) o By (Frivilligt felt) o Land (Frivilligt felt) o Landekode (Frivilligt felt) Page 10 of 37

14 Tekstdelen Ligesom du skulle åbne niveauet Stamdata for at kunne indtaste data, så skal du også for hver post i den tekstbaserede del af årsregnskabet, åbne det niveaau du ønsker at udfylde ved at trykke på (+) tegnet. Det er vigtigt at bemærke at der er flere steder i tekstdelen hvor det er tilladt at CLOB-opmærke. Det gør sig gældende ved ledelsespåtegningen, ledelsesberetningen og anvendt regnskabspraksis. CLOB-opmærkning CLOB opmærkning er et term som bruges i forhold til dannelse af XBRL filer. XBRL-filen er den digitale regnskabsfil der skal afleveres sammen med den eksterne årsrapport (for klasse B og C virksomheder). CLOB opmærkning kan bedst illustreres hvis vi tager ledelsesberetningen som eksempel. I XBRL har man ledelsesberetningen samt en masse tilhørende underafsnit. I disse underafsnit er ledelsesberetningen skåret ud i skiver så man bedre kan søge i dele af teksten i den digitale regnskabsfil. Ledelsesberetningen indeholder i skrivende stund nedenstående underafsnit i XBRL sproget: Ledelsesberetning o Hovedaktivitet o Usikkerhed ved indregning eller måling o Usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen o Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold o Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning o Virksomhedens forventede udvikling o Virksomhedens videnressourcer o Særlige risici, udover almindeligt forekomne risici indenfor virksomhedens branche o Forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden o Virksomhedens koncernforhold o Filialer i udlandet o Personaleforhold Men der er også et overordnet afsnit som blot hedder Ledelsesberetning, og i dette afsnit kan man vælge at tage alle underafsnit og ligge ind, så man altså ikke deler teksten op. Man kan i reglen kopiere en hel ledelsesberetning og sætte den ind i afsnittet/cellen ledelsesberetning. Dette er det der i forhold til XBRL kaldes CLOB opmærkning. Mange anvender CLOB opmærkning, men vi anbefaler det ikke i forhold til ParsePort Årsafslutning, da vi antager at det på et tidpunkt bliver et krav fra ERST at beretninger og praksis er delt ud over de tilhørende underafsnit. Og vi anvender også underafsnittende til at lave overskrifter i de pæne eksterne årsrapporter. Ledelsespåtegningen er på nuværende tidspunkt undtagelsen hvori man udelukkende kan CLOB-opmærke. Page 11 of 37

15 Dropdown-menuer Mange revisorer i dag bruger standardiserede tekster til påtegninger, -erklæringer og regnskabspraksis. En skabelon så at sige. Det sparer tid, effektiviserer regnskabsproduktionsprocessen og mindsker sandynligheden for fejl. I PP årsafslutning er det muligt at gemme forskellige skabeloner i de enkelte celler ved at lave en dropdown-menu. Bemærk at dette gøres på eget ansvar og ikke falder ind under den fri support. Så hvis du f-eks. har tre standardtekster for Ledelsens ansvar for årsregnskabet under revisionspåtegningen, kan du lave disse som dropdown menu, således at du ikke skal skrive dem hver gang. Måden dette gøres er ved at indtaste den tekst du ønsker som en standard. Dette kan, for at fortsætte ovenstående eksempel, være teksten Ledelsen har lidt ansvar. Når du har skrevet dette i cellen trykkes Enter. Når dette er gjort markeres cellen og så trykkes der Shift-insert. Så kommer der en dialogboks op hvor du kan give standarden et navn. Navnet skal gerne være kort og præcist. Når du har givet et navn trykkes på knappen Indsæt. Derefter vil der komme en pil til højre for cellen hvor man kan vælge standarden fra en dropdown menu. Page 12 of 37

16 Dette gøres for de forskellige standarder du skulle have og fremover vil du kunne vælge dem fra dropdownmenuen uden at skulle skrive noget. Bemærk dog at du stadig kan skrive almindeligt hvis dette skulle ønskes. Dette gøres bare ved at markere cellen og begynde at skrive som du plejer. Bemærk! Excel har en begrænsning på 255 karakterer i alt på navnene til disse dropdown menuer. Det er ikke 255 karakterer per navn, men samlet set over alle navnene. Derfor, hvis du ønsker mange standarder, skal navnene være relativt korte. Det er god praksis, hvis du ønsker dropdown menuer, at starte med en hel tom celle, trykke Shift-insert, kalde den for (blank), og trykke på knappen Indsæt. Page 13 of 37

17 Taldelen Når taldelen i årsrapporten skal udfyldes, så kan du enten taste det manuelt i hver enkelt celle, eller også kan du sætte en automatisk opmapning imod en saldobalance som kan importeres fra E-conomic, Mammut, C5 eller lign. Fordelen ved at opmappe er at dette kun skal gøres 1 gang for hver virksomhed, hvorefter det huskes således at du næste år kun skal opmappe eventuelt nye poster. Det vil sige, hvis du laver et regnskab for virksomheden Tilfældigt Firma ApS, så kan du importere en saldobalance fra et af de understøttede økonomisystemer. Derefter opmapper du samtlige poster, således at du har et komplet regnskab. Året efter, der kan du således i kontroller -fanen trykke på knappen Flyt tal fra aktuelt til sidste år, så bliver det foregående år rykket til kolonnen sidste år, og der kan på ny importeres en saldobalance. Forskellen er bare, at PP årsafslutning husker opmapningen, så alle de poster den kender, bliver automatisk trukket op i resultatopgørelse og balance uden at man skal foretage sig yderligere. Manuel indtastning af taldelen Resultatopgørelsen Niveauet for resultatopgørelsen foldes ud ved at trykke på (+) ude til venstre for posten Resultatopgørelse. Dernæst vil der være et niveau der hedder enten artsopdelt eller funktionsopdelt afhægigt af hvad du har valgt oppe i regnskabsopstilling. Herefter klikkes på plusset ud for f.eks. artsopdelt således at niveauet foldes ud. Herefter listes posterne i den artsopdelte resultatopgørelse som er aktive. Det bemærkes at enkelte poster er skjult med førnævnte filter 0, da disse sjældent bliver benyttet. Se afsnittet Aktiv filter funktion for at se hvordan du gen-aktiverer en post. Der kan nu indtastes værdier i cellerne i indtastningsfeltet for såvel aktuelt som sidste regnskabsår. Husk at alt skal tastes i debet/kredit som beskrevet i et tidligere afsnit. Bemærk! Nogle poster beregnes automatisk (cellerne er grå som vist i tidligere afsnit). F.eks. beregnes bruttofortjenesten automatisk når nettoomsætning og vareforbrug er indtastet. Hvis du ønsker at posten skal have et andet beløb end det der beregnes, kan cellen blot overskrives. Fortryder du at cellen er overskrevet, da markeres cellen og der trykkes på delete-tasten. Derefter kommer den automatiske beregning tilbage igen. Resultatdisponering Når resultatopgørelsen er udfyldt skal resultatdisponeringen udfyldes. Niveauet foldes ud ved at trykke på (+) til venstre for resultatdisponeringen. Posterne for resultatdisponeringen listes, og i bunden er der automatisk beregnede felter ud for Overført resultat og I alt til disponering. Disse må du ikke ændre, da man i xbrl udelukkende må disponere over årets resultat. Der kan derfor ikke overføres fra sidste års resultater når der skal disponeres. Derfor skal I alt til disponering altid være det samme som årets resultat. Balancen Niveauet foldes ud ved at trykke på (+) ud for balancen, og derefter på (+) ud for den valgte balanceform (Kontoform eller beretningsform). Under balancen er der flere underniveauer, og hver gang du skal folde et niveau ud, er det på (+) som står det venstre for niveauet. Løbende vil der være grå felter hvor der er Page 14 of 37

18 automatiske beregninger. Disse kan altid overskrives hvis du ønsker, og fås tilbage igen ved at markere cellen og trykke på delete. Bemærk! Ønskes et automatisk felt helt tomt indtastes der bare en apostrof i cellen. Knappen ligger som oftest til højre for ø-tasten på tastaturet. Page 15 of 37

19 Notedelen Noter indeholdende tal Hvis du folder niveauet for noter ud, vil du se at der er 7 underniveauer: Oplysning om resultatopgørelsen Oplysning om aktiver Oplysning om egenkapital Oplysning om hensatte forpligtelser Oplysning om gældsforpligtelser udover hensatte forpligtelser Oplysning om nærtstående parter Andre noteoplysninger Hvis du kigger under f.eks. Oplysning om resultatopgørelsen vil du se at flere af posterne under dette niveau også har et underniveau. Personaleomkostninger f.eks. har et underniveau, således at du kan specificere hvad personaleomkostningerne består af i såvel aktuelt som sidste regnskabsår. Husk! Der skal stadig indtastes i debet/kredit. Noter indeholdende tekst Stadig i oplysninger om personaleomkostninger er der også en post der hedder Information om vederlag til ledelsesorganer og særlige incitamentsprogrammer. Denne har ikke 2 kolonner hvori der kan tastes tal. Derimod har den kun 1 celle, som er flettet på tværs af indtastningsfeltet. Dette er en note til tekst. Alle noter hvor cellerne er flettet på tværs af indtastningsfeltet er beregnet til tekst. Noter indeholdende tekst og tal Noterne kan godt kombineres af flettede celler til tekst og de separate kolonner til tal. Hvis vi holder fast i noten om personaleomkostninger kan du skrive tekst i cellen til højre for posten Oplysninger om personaleomkostninger. Dernæst kan du udfylde tal ind i lønninger, pensioner etc. Hvorefter du kan slutte af med lidt mere tekst i den flettede celle til højre for posten Information om vederlag til ledelsesorganer og særlige incitamentsprogrammer Bemærk! Værdien i en note, skal stemme overens med den tilsvarende værdi i resultatopgørelsen, balancen mv. F.eks. skal personaleomkostninger i noten stemme med personaleomkostninger i resultatopgørelsen, ellers vil det ikke være muligt at danne en XBRL-fil. Man kan også vælge at opmappe noten, således at værdien af personaleomkostninger bliver trukket op i resultatopgørelsen. Læs mere herom i næste afsnit Opmapning. Page 16 of 37

20 Opmapning I nogle tilfælde genbruges indhold fra en note i f.eks. resultatopgørelsen. Det kan være når personaleomkostninger specificeres i noten, og den samlede sum vises i resultatopgørelsen. Her kan du opmappe posten, så værdien automatisk hentes op i resultatopgørelsen. Det gøres ved at du stiller dig på den post du ønsker at bruge, i nedenstående tilfælde er det noten til personaleomkostninger, hvor du vil bruge posten Personaleomkostninger, og her trykker du Shift+Enter. Når du gør dette bliver linjen som posten befinder sig på rød som på illustreret på billedet nedenfor: Når du derefter begynder at flytte den markerede celle rundt vil du kunne se at den linje som du står på bliver grøn, og at posten du stod på originalt stadig er rød. Nu kan du bevæge dig op i resultatopgørelsen og trykke på posten personaleomkostninger, og det vil se ud som nedenstående: Når du trykker Enter er opmapningen færdig, og tallet fra noten vil nu automatisk blive flyttet op i resultatopgørelsen. Det kan også ses ved at cellen nu bliver grå, som symboliserer at der sker noget Page 17 of 37

21 automatisk. Hvis du ændrer tal i noten, så vil tallene automatisk blive ændret i resultatopgørelsen også da de er blevet forbundet vha. opmapning. Opmapning har sådan set ingen begrænsninger, og du kan således opmappe på kryds og tværs i regnskabet. Så hvis du ønsker at bruge teksten vedrørende virksomhedens hovedaktivitet fra ledelsesberetningen i noten Oplysning om hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold så er det muligt. Ligeledes er det som i ovenstående eksempel let at trække tal fra noterne op i resultatopgørelsen. Bemærk! Hvis du ønsker at slette en opmapning, så stiller du dig på destinationscellen, dvs. den celle hvor tallet ender automatisk, og trykker Shift+Enter og derefter trykkes på Delete. Så bliver opmapningen slettet og du kan lave en ny. Bemærk! Hvis der allerede er opmappet noget til en celle, og du prøver at opmappe noget nyt vil du blive præsenteret for følgende dialogboks: Hvis du vælger Ja, så tilføjes til mappingen, så hvis der var mappet en værdi på 80 i forvejen, og du mapper en ny værdi på 20, da vil den endelige værdi blive på 100. Hvis du vælger Nej så bliver den nuværende mapping erstattet. Den forrige går tabt, og den nye værdi vil være den eneste der er. Så hvis der var mappet en værdi på 80 i forvejen, og du mapper en ny værdi på 20, så vil den endelige værdi blive 20. Hvis du vælger Annuller sker der selvsagt ingenting. Page 18 of 37

22 Dannelse af endelig årsrapport Dannelse af XBRL fil til Erhvervsstyrelsen Dan altid XBRL filen før du danner den endelige årsrapport, som skal underskrives på generalforsamlingen. På denne måde er du sikker på, at årsrapporten er XBRL klar, og at der ikke er poster med forskellige værdier der optræder. Noten til personaleomkostninger indeholder f.eks. posten personaleomkostninger denne skal være identisk med selvsamme post i resultatopgørelsen. Når tekst-, tal- og notedel er udfyldt, kan du danne en XBRL-fil til Erhvervsstyrelsen. Dette gøres ved at gå om i Kontroller -fanen. Her skal du sikre dig at alle kontrollerne melder OK med grøn, og ikke FEJL med rød. Du skal sikre dig at ens aktiver og passiver stemmer, hvilket ses ved at der står 0,00 med grønt ud for aktuelt og sidste år. Bemærk! At der i ganske få tilfælde kan være fejl, hvor der er en logisk forklaring. F.eks. hvis man har et K/S hvor bestyrelsen tegner direktionen, er det ikke muligt at udfylde minimum en direktør. Her lader du blot fejlen stå. Når du har sikret dig at alt er ok klikker du på knappen Dan XBRL-fil. Du skal nu indtaste sit brugernavn og adgangskode, hvorefter du kan klikke på OK. Page 19 of 37

23 Herefter vælges der at danne en XBRL-fil til Erhvervsstyrelsen ved at trykke på deres logo. Dernæst logger PP årsafslutning automatisk på PrasePorts XBRL server, hvor der dannes en XBRL-fil. Bemærk! Du skal have adgang til internettet før det er muligt at danne en XBRL-fil. Dette skyldes at PP årsafslutning bruger ParsePorts servere til at generere filen med. Når filen er dannet, dette går forholdsvist hurtigt, da vil Excel komme op med en dialogboks hvor du skal vælge hvor du vil gemme filen, og med hvilket navn filen skal gemmes under. Nu er du i besidelse af XBRL-filen og den eksterne årsrapport som skal underskrives på generalforsamlingen kan nu dannes. Page 20 of 37

24 Dannelse af den eksterne årsrapport I Kontroller -fanen er der en knap der hedder Dan rapport. Når du trykker på denne kommer følgende dialogboks op: Her kan du vælge typen af rapport du ønsker at danne. Når du trykker på Ekstern årsrapport bliver der dannet en rapport i et nyt excel-ark. Det tager et par sekunder, og den skifter selv billede til rapporten når den er færdig med at danne rapporten. Årsrapporten er delt op i fanerne: Forside Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Revisorerklæringer Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse Aktiver Passiver Noter Fanerne varierer alt efter regnskabets indhold. Er der ikke en ledelsesberetning, da vil der ikke være en fane til ledelsesberetningen i rapporten heller. Alle fanerne er markeret som standard. Dette kan ses ved at baggrundsfarven er hvid bag fanetitlerne i bunden. Det er dermed muligt at gemme til PDF og/eller printe det samlet med det samme. Da rapporten er udskriftsklar, bør der ikke skulle redigeres i Excel-filen. Skal der foretages ændringer bør dette gøres i PP årsafslutningsværktøjet, da det her også vil blive gemt i kundefilen. Page 21 of 37

25 Det er muligt at bladre imellem fanerne i bunden, hvis du ønsker at gennemse indholdet af årsrapporten. Du skal dog være opmærksom på at du derved fjerner markeringen af fanerne, så det ikke længere er muligt at gemme til PDF eller printe samlet længere. Du skal også være opmærksom på at hvis du redigerer noget med alle fanerne aktive, da vil ændringen fremgå på samtlige faner. Hvis man dermed skriver test i celle A1 med alle fanerne markeret, vil der i samtlige faner stå test i celle A1. Når rapporten er gemt som PDF eller udskrevet, kan du lukke filen uden at gemme den. Hvis du får brug for den igen, kan du altid danne en ny fra Kontroller fanen i PP årsafslutning. Bemærk! Skal der laves rettelser, så bør de laves i PP årsafslutningsværktøjet, da rapporten er en selvstændig fil. Hvis du retter i PP årsafslutning bliver disse ændringer også gemt med i kundefilen. Ambitionen er ikke at der skal rettes i rapporten hver gang, for at få den til at se ud som man ønsker. Tanken er at alt dette skal sættes op fra årsafslutningsværktøjet, således at det kommer rigtigt ud hver gang. Superbrugere kan selv konfigurere hvordan årsrapporten skal se ud i definisionsarkene. Bemærk! Husk at markere alle faner når der skal printes eller gemmes til PDF. Page 22 of 37

26 Gem/Indlæs kundefil Gem kundefil Når kundefilen skal gemmes går du om i Kontroller -fanen og trykker på knappen Gem kundefil. Når du trykker på knappen vil der komme en dialogboks op som nedenstående, hvor du kan vælge hvor du ønsker at gemme filen og hvad filen skal hedde. Når du trykkes på gem, så kommer der en ny dialogboks op hvor du kan vælge hvad i kundefilen der skal gemmes. Der kan vælges om du udelukkende vil gemme årsrapporten, eller om du også vil gemme Egne ark, Typografier og/eller Definitionsark. Typografier og Definitionsark vælges hvis Du har en individuel opsætning af udseendet på årsrapporten. Egne ark vælges hvis du har egne ark i ParsePort Årsafslutning og hvis du ønsker de skal gemmes med i kundefilen. Herefter klikkes OK og kundefilen er nu gemt. Page 23 of 37

27 Indlæs kundefil For at indlæse en kundefil skal du i Kontroller -fanen trykke på knappen Indlæs kundefil. Der vil nu komme en dialogboks op, hvor du skal finde frem til kundefilen. Find mappen filen ligger i, klik på kundefilen og klik på åben. Der vil da komme en ny dialogboks op, hvor du kan vælge hvilke dele der skal indlæses fra kundefilen. Hvis punkterne er gråskraverede, er det fordi at det ikke findes i kundefilen. Marker det du ønsker at indlæse og klik på OK. Nu åbnes kundefilen og der kan arbejdes i den. Bemærk! Det er også muligt at trykke på knappen Indlæs kundefil som master. Dette menupunkt bruges kun hvis man internt har en superbruger der har lavet en masterfil. Hvis denne skal bruges er det vigtigt at man åbner den inden man påbegynder arbejdet på regnskabet. Bemærk! Dette er på eget ansvar og falder ikke under den fri support. Page 24 of 37

28 Indlæs saldobalance I PP årsafslutning er det muligt at indlæse en saldobalance og mappe posterne op. Såfremt du har et økonomisystem der ikke understøttes, tøv da endelig ikke med at kontakte vores support, så vil vi undersøge om det kan gøres muligt. Du kan indlæse en saldobalance ved at gå i Kontroller -fanen og trykke på knappen Indlæs saldobalance. Herefter åbnes en dialogboks hvor man kan vælge imellem en række økonomisystemer. Under hvert logo kan du se i parentes den filtype der importeres, og hvilke data den skal indeholde. Nederst i vindue kan der sættes flueben i Flet med eksisterende. Denne er markeret som standard, og fletter kontoplanen ind i den nuværende (såfremt der er importeret i forvejen). Funktionen bruges til hvis der enten er tilføjet en konto til saldobalancen, eller ændret på beløbene på nogle konti. Vælger man IKKE at flette, da importeres balancen på ny, og den gamle slettes. Klik på logoet på den ønskede saldobalance. Der vil nu komme en ny dialogboks op hvor du skal navigere frem til mappen hvori saldobalancen ligger. Tryk på den saldobalance der skal indlæses, og klik på åben. Page 25 of 37

29 Nu importeres saldobalancen i Årsrapport -fanen. Du vil kunne se saldobalancen i bunden af arket. Når saldobalancen er importeret, så bør Du mappe de forskellige konti op i selve årsrapporten. Dette gøres ved at du markerer de konti du ønsker at mappe op. Du kan f.eks. markere de 3 øverste omsætningkonti, her omsætning, omsætning udland og omsætning viderefakturering. Se evt. nedenfor. Page 26 of 37

30 Når de er markeret, trykker du Shift-Enter. Linjerne vil nu blive røde for at indikere at du er ved at mappe dem. Page 27 of 37

31 De skal nu mappes op i årsrapporten. Dette kan gøres ved at posten nettoomsætning findes, og bemærk at hvis du bruger piletasterne vil de tre konti forblive røde, og den linje man befinder sig på med pilene vil være grøn. På denne måde kan du se hvilke konti du mapper, og hvor du er ved at mappe dem hen. Når du har fundet Nettoomsætning, i dette tilfælde oppe i resultatopgørelsen, da klikker du på linjen, eller bruger piletasterne til at navigere til linjen. Linjen vil nu være grøn, og du kan trykke Enter. Så vil de 3 konti (Omsætning, Omsætning udland og Omsætning viderefakturering) være mappet op til Nettoomsætningen i resultatopgørelsen. Du vil kunne se at cellen for aktuelt år er grå, hvor summen af de 3 konti er beregnet. Page 28 of 37

32 Kigger du tilbage på posterne i saldobalancen, vil du nu kunne se at de poster du har mappet, nu står med sort skrift. Det er gjort for at indikere at de er mappet. Poster der ikke er mappet vil stå med rød skrift. På denne måde vil du hurtigt kunne se om alle poster er mappet. Når alle konti er mappet, og kundefilen gemt, så vil PP årsafslutning huske opsætningen næste år, og når kundefilen indlæses, og du importerer en ny saldobalance, så vil posterne allerede være mappet op, såfremt der ikke er kommet nye konti til. Hvis der er kommet nye konti til, så er alle de gamle stadig mappet, men de nye skal mappes op. Bemærk! Du kan også mappe ind til noterne. Så du f.eks. mapper lønninger, omkostninger til social sikring mv. op i noten. Og fra noten mappes summen af personaleomkostningerne videre op i resultatopgørelsen. Dette vil være den optimale måde for mange at mappe deres kontoplaner op på. Bemærk! Hvis du ønsker at slette en opmapning, så kan dette gøres på 3 måder, afhængigt af om du ønsker at bibeholde dele af mapningen. Genvejen er den samme i alle 3 tilfælde. Du markerer den ønskede celle (se nedenfor hvilken betydning valget af celle her), trykker Shift+Enter og derefter trykker du på Delete. Hvis du har mappet f.eks. konto 1000 til oplysning om nettoomsætning i noterne, som derefter er mappet til Nettoomsætning i resultatopgærelsen, så vil følgende kunne ske: Hvis du står på konto 1000: Forbindelsen mellem konto 1000 og Oplysning om nettoomsætning brydes, mens forbindelsen mellem oplysning om nettoomsætning og nettoomsætning bibeholdes. Hvis du står på oplysning om nettoomsætning : både forbindelsen mellem konto 1000 og oplysning om nettoomsætning OG forbindelsen mellem oplysning om nettoomsætning og nettoomsætning brydes. Hvis du står på nettoomsætning : Forbindelsen mellem oplysning om nettoomsætning og nettoomsætning brydes, mens forbindelsen mellem konto 1000 og oplysning om nettoomsætning bibeholdes. Kun brugerdefinerede mappings berøres. Sletter du f.eks. mappingen på nettoomsætning betyder det altså ikke at forbindelsen fra nettoomsætning til Bruttofortjeneste/bruttotab bliver påvirket da denne sammenhæng er en standard i PPAA. Bemærk! Filterfunktionen i ovenstående eksempel vil gøre at nettoomsætningen kun vil vises i det interne regnskab, da aktiv = 2 ud for nettoomsætningen. Se eventuelt afsnittet aktiv filter funktion. Page 29 of 37

33 Typografier og Definitionsark Når der dannes et årsregnskab fra PP årsafslutningsværktøjet, så bliver det dannet efter en standard skabelon, som vi har lavet, og som liger i årsafslutningsværktøjet. Ønsker du at indsætte logo, ændre teksttype, skriftstørrelser mm. så kan dette gøres i definitionsarkene. Det er altså muligt at sætte dit personlige præg på årsrapporten og gemme det som en skabelon, så alle fremtidige regnskaber får det unikke udseende som du selv har sat op. Bemærk! Dette er på eget ansvar og dækkes ikke af den fri support. For at komme til arkene hvor du kan redigere i opsætningen, skal du gå i Kontroller -fanen og klikke på knappen Definitionsark til/fra. Når du klikker på denne knap vil der komme en række skjulte ark frem som her gennemgås. Typografier Typografier er en række definitioner på hvordan en given tekst skal vises. Når den pæne årsrapport dannes, den årsrapport som printes og underskrives på selskabets generalforsamling, kan der ændres på skrifttyper, størrelser, farver mv. i fanen Typografier. Hver type af skrift og afsnit der er i årsrapporten har sit eget typografi nummer som du kan se i denne fane. Du kan også meget hurtigt genkende de fleste typografier, tag f.eks. hoved/nøgletallene som vist på billedet nedenfor. Page 30 of 37

34 Først vises eksemplet på den typografi du arbejder med. Her kan du redigere i den enkelte typografi. Dvs. hvis du vil have at den almindelige tekst på dine hoved-/nøgletal skal være skrifttype Arial, skriftstørrelse 19 og fed på gul baggrund, vælges cellen ud fra typografien og så retter du det til i Excel, som du ellers ville have gjort i en almindelig Excel fil. Du kan nu også se at skriften i cellen fysisk ændrer sig. I næste kolonne ses hvilket typografinummer der er tale om. I kolonnen ved siden af den, hvor mange linjeskift der skal være før typografien og hvor mange linjeskift der skal være efter typografien i næstsidste kolonne. I sidste kolonne kan man se en kommentar, som beskriver den pågældende typgrafi der arbejdes med. Page 31 of 37

35 Typografier i årsrapport-fanen Den endelige rapport bliver dannet på baggrund af de data der står i årsrapport -fanen. For at se typografierne der bruges trykkes på (+) tegnet over kolonne E som illustreret nedenfor: Så kommer en ny kolonne D frem, hvori du kan se hvilke typografier der er brugt: Tallene i kolonnen henviser til den typografi du kan finde i typografi -arket. Tegnene før og/eller efter tallene er funktioner til yderligere formattering. Funktionerne er som følger med eksempler for typografi 100: /100 = bruger typografi nr. 100 med et tvungent sideskift først. - Det vil sige at der foretages et sideskift før en post med typografi / = bruger typografi nr. 100 med et tvungent sideskift bagefter. - Det vil sige at der foretages et sideskift efter en post med typografi 100. Page 32 of 37

36 -100 = bruger typografi nr. 100, men vender fortegnet på posten. - Fortegnet på posten vendes, så hvis der står 1.000, så bliver det i rapporten til ! = bruger typografi nr. 100 og tvinger posten til at være inkluderet i rapporten, uanset om der er indhold eller ej i posten. Den tvinges dog kun med såfremt at der enten ikke ER underpunkter til niveauet, eller hvis niveauet er åbent. - Det vil sige at hvis du ud for posten Resultatopgørelse skriver typografien 100!, så vil der i rapporten komme et ark med resultatopgørelsen lige meget om du har en tom resultatopgørelse eller ej. Hvorimod hvis du kun skriver 100 i typografien, så kommer resultatopgørelsen kun med i rapporten såfremt du har tal i resultatopgørelsen..100 = bruger typografi nr. 100, med et linjeskift først. - Det vil sige at før en post med typografi 100, der fortages der et linjeskift. Du kan sætte så mange punktummer som du ønsker, og hvert punktum tæller for 1 linjeskift = bruger typografi nr. 100, med et linjeskift bagefter. - Det vil sige at efter en post med typografi 100, der fortages der et linjeskift. Du kan sætte så mange punktummer som du ønsker, og hvert punktum tæller for 1 linjeskift. = Dette tegn gør det muligt at bruge flere typografier på samme post. - Det vil være muligt at skrive f.eks ! og så vil du få posten med typografi 52 med omvendt fortegn, efterfulgt af et linjeskift og typografi 150. Funktionerne kan kombineres som du ønsker. Så du kan godt have en typografi der hedder: /-100!../ /.50/. Sideskiftene skal dog altid stå først og/eller sidst. Page 33 of 37

37 Definitionsark Definitionsarkene starter efter fanen <DEF og slutter før fanen DEF>. Definitionsarkene bruges til generel sideopsætning. Ønsker du baggrund på siderne i regnskabet, logo på forsiden, specifikke sidehoveder mm. så ændres det her. Hvis du ønsker logo på forsiden, så vælges definitionsarket Forside. Herefter indsætter du logoet og placerer det hvor du ønsker det skal fremgå. Når logoet er placeret kan du i Kontroller -fanen trykke på knappen Definitionsark til/fra igen, og så bliver definitionsarkene skjult igen. Når du danner rapporter nu og fremover, da vil logoet være på forsiden såfremt du husker at gemme typografier mm. når du gemmer kundefilen. Se evt. afsnit om hvordan du gemmer en kundefil. Bemærk! Alt vedrørende definitionsark er på eget ansvar og dækkes ikke af den fri support. Page 34 of 37

38 Genvejsfunktioner Generelle Excel-funktioner som benyttes ofte i PPAA: F2 Åbn celle i Excel for indtastning/indsætning ALT+ENTER Lav linieskift i celle uden at afslutte indtastning Standard Excel-funktioner som (lettere modificeret) benyttes på samme måde i PPAA: CTRL+ + Indsæt linie (i specifikationer, saldobalance eller efterposteringer) CTRL+ - Slet linie (i specifikationer, saldobalance eller efterposteringer) CTRL+O Indlæs kundefil CTRL+S Gem kundefil ESCAPE Afbryd funktion. Benyttes typisk under mapping og når der dobbeltklikkes på en celle for at se hvor den kommer fra og går til. BACKSPACE/DELETE Når BACKSPACE/DELETE bruges under mapping, afbrydes mappingen til den pågældende post. TAB (i splitscreen-tilstand) Skift mellem vinduer. Specielle PPAA-funktioner: ALT+pil højre Åbn afsnit (virker når der er et +/- tegn til venstre for den aktive celle) ALT+pil venstre Luk afsnit (virker når der er et +/- tegn til venstre for den aktive celle) SHIFT+ENTER Map post CTRL+SHIFT+R Dan rapport CTRL+SHIFT+C Koncern (consolidated) til/fra CTRL+R Åbn/luk afsnit med/uden indhold CTRL+SHIFT+F Filter til/fra CTRL+SHIFT+S Splitscreen til/fra CTRL+SHIFT+M Menu til/fra CTRL+SHIFT+D Definitionsark (+typografier) til/fra SHIFT+INSERT (i tekstfelter) Tilføj drop-down menu/punkt SHIFT+INSERT (i spec/balance) Tilføj overskrift, vend fortegn m.m. Page 35 of 37

39 Oftest stillede spørgsmål (FAQ) Hvad hvis jeg ingen revision har på regnskabet? o Har du ingen revisor på regnskabet kan du i stamdata vælge Ingen bistand ud for punktet Type af revisorbistand. Jeg mangler en post hvad gør jeg? o I XBRL sproget er der kun de poster som der er vist. Mangler du en post skal du enten undersøge om du kan bruge en anden post som alternativ, eller kontakte vores support afdeling. Bemærk at der kan være poster som er skjult ved brug af filterfunktionen (se afsnittet aktiv filter funktionen ). Hvorfor er der nogen poster som ikke eksisterer i ParsePort Årsafslutning? o I XBRL sproget er der kun de poster som der er vist. XBRL er lavet på baggrund af årsregnskabsloven, og det er set at der er poster som ikke fremgår af ÅRL, men som man som bruger stadig gerne vil have med i sit regnskab. Dette lader sig desværre ikke gøre med XBRL. Mangler du en post skal du enten undersøge om du kan bruge en anden post som alternativ, eller kontakte vores support afdeling. Bemærk at der kan være poster som er skjult ved brug af filterfunktionen (se afsnittet aktiv filter funktionen ). Jeg ønsker at et automatisk felt skal være tomt og uden indhold hvordan gør jeg det? o Ønsker du at et automatisk felt skal være tomt, gøres dette ved at indsætte en apostrof i cellen (knappen ligger som regel til højre for ø på tastaturet). Hvor definerer jeg notenumre henne i årsrapporten? o Notenumre er pre-defineret i XBRL, så du kan ikke vælge hvilken rækkefølge noterne vil komme i. Nettoomsætning og noten der hedder Oplysning om nettoomsætning vil altid være koblet sammen og rækkefølgen er defineret i XBRL sproget. Page 36 of 37

40 Hvad gør jeg hvis jeg vil have at en post skal hedde noget andet? o Hvis du ønsker en post skal omdøbes markerer du den celle indeholdende den post du ønsker at omdøbe. Herefter skriver du det du ønsker posten skal hedde i stedet. I nedenstående tilfælde skriver du f.eks. Omsætning i stedet for Nettoomsætning. Cellen vil herefter blive grå, for at vise at du har omdøbt posten. Bemærk dog at du kun kan omdøbe posten i det trykte regnskab i XBRL vil posten altid hedde som der står skrevet i cellen. Page 37 of 37

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide

WEB-DIRECT Brugerguide WEB-DIRECT Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang... 6 2. Start WEB-DIRECT... 7 2.1 Installation... 7 2.2 Tjekliste:... 7 2.2.1 Rettigheder til at installere på computeren:... 7 2.2.2 Opsætning af browser

Læs mere

Brugermanual Revisionsproces. 2012 Revisor Informatik

Brugermanual Revisionsproces. 2012 Revisor Informatik Brugermanual Revisionsproces 2 Brugermanual Revisionsproces Indholdsfortegnelse Kapitel Introduktion 2 1.1 Installation... af revisionsproces 2 1.2 Sådan... kommer du i gang 3 1.3 100 - Opsætning... revisionsmodel

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

kmastra brugervejledning

kmastra brugervejledning Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?...

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere