Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredana CRM Foodservice brancheløsning"

Transkript

1 Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM

2 Indhold» Vi kan hjælpe dig med at styrke din forretning gennem en mere effektiv salgsindsats... 3 Bredanas skræddersyede CRM løsning til foodservicebranchen... 4 Hvorfor vælge denne løsning?... 4 Markedsoverblik... 5 Kundesegmentering... 8 Handlingsplaner... 8 Besøgsplanlægning og -rapportering... 8 Produkter og prislister... 9 Effektiv e-marketing... 9 Alt bliver gennemsigtigt...9 Kohberg kundehistorie...10 House of Oliver Twist kundehistorie Sådan arbejder vi sammen om den optimale løsning Behovsvurdering Workshop Behovsanalyse Udvikling af løsningen Integration til ERP system Uddannelse af jeres medarbejdere Beskrivelse af moduler, der indgår i løsningen Priseksempel på Bredana CRM Foodservice online løsning til 10 brugere... 19

3 Vi kan hjælpe dig med at styrke din forretning gennem en effektiv salgsindsats Er der kunder, I ikke får besøgt så ofte, som I burde eller kunder som får lige lovlig meget service uden at det kan ses på bundlinjen? Får dine sælgere nok ud af deres tid? Og er salgsarbejdet gennemsigtigt nok til, at du som salgsansvarlig kan vurdere det og sætte ind, hvor der er behov? Har I fuldstændig styr på hele kundedatabasen og potentielle kunder med registrering af besøg, aktiviteter, kampagner og ønsker som udgangspunkt for en kvalitetsdialog og den mest resultatskabende bearbejdelse af markedet? Får I nok ud af jeres nyhedsmails til kunderne, og kan I følge deres respons på de budskaber, I sender til dem? Vi kan hjælpe jer med at optimere hele salgs- og e-marketing processen med en sammenhængende løsning til kunderelationsstyring baseret på Microsoft Dynamics CRM, der er blandt de mest succesrige systemer af denne type i verden. Løsningen er udviklet specielt til foodservicebranchen. Det vil sige, at den imødekommer de behov, som I har i det daglige. Vores løsning har arbejdet i marken nogle år. Den har givet meget mærkbare resultater og skabt værdi hos et par større aktører. På de følgende sider kan du se en detaljeret beskrivelse af det, løsningen kan gøre for jer. Endvidere er der en gennemgang af funktionaliteten i de enkelte moduler. Du finder også et par kundehistorier og en beskrivelse af, hvordan du kommer videre, hvis du er blevet inspireret til at gå i dialog med os. Samt et priseksempel. Bredana er blandt de største Microsoft Dynamics CRM partnere i Danmark. Vi råder over et team af specialister, som har alle relevante Microsoft certificeringer samt stor erfaring i at skabe skræddersyede løsninger. Vi håber at høre fra dig. Bredana CRM Foodservice brancheløsning - side 3

4 Bredanas skræddersyede CRM løsning til foodservicebranchen Hvorfor vælge denne løsning? CRM Customer Relationship Management er en strategi, som betyder, at man holder styr på sine kunderelationer, så man får mest muligt ud af dem. Jamen, det gør vi også i dag, vil du sikkert mene og det betvivler vi ikke. Faktisk er der grundlæggende intet nyt i CRM tankegangen. Sælgere har alle dage holdt styr på kunderelationerne og gået efter det størst mulige salg. Det er jo sælgerens opgave. Men hvorfor tilbyder Bredana så en CRM løsning, som er målrettet foodservice branchen? Det gør vi, fordi vi kan hjælpe branchens virksomheder med at få endnu større udbytte af deres kunderelationer og kontakterne til de potentielle kunder. Men kan man ikke bare fortsætte som hidtil? Jo, det kan man godt, men vi har bevis for, at en optimering af hele kunderelationsområdet kan sætte gang i en ikke ubetydelig vækst i salget. Hvorfor? Fordi det i dag er nærmest umuligt at få det fulde udbytte af sælgernes indsats, hvis man ikke systematiserer området. Et eksempel: En sælger har ansvaret for 500 kunder. Hvordan sørger han/hun for, at disse kunder bliver besøgt efter, hvor vigtige de er vel at mærke under hensyntagen til, at besøgene skal prioriteres, koordineres geografisk, og kunderne besøges med faste intervaller? Det kan man forsøge at gøre i et hjemmestrikket system med kartoteksblade samt en kalender. side 4 - Bredana CRM Foodservice brancheløsning

5 Men man kan også tage alle de nye teknologier i brug og udstyre sine sælgere med de bedst tænkelige redskaber, så de bruger så meget tid som muligt sammen med kunder og emner og så lidt tid som muligt på landevejen, får besøgt kunder og emner efter, hvor vigtige de er og på de rigtige tidspunkter og får snakket rettidigt med kunderne om tilbudskampagner med mere. Det er her, Microsoft Dynamics CRM systemet kommer ind i billedet. Det er et standardsystem, som kan medvirke til at optimere salgsprocessen på alle områder og som samtidig er fleksibelt nok til at tilpasse sig netop din virksomheds specielle behov. På basis af kendskab til foodservice branchen har Bredana udviklet systemet med en række tilpasninger, så det tager højde for branchens særlige behov. Når du vælger Bredanas brancheløsning, er du altså allerede kommet meget tættere på målet. Den sidste del af vejen til et system, der svarer til netop dine forventninger, hjælper vi også med, og vi uddanner dine medarbejdere. Det betyder, at du fra dag ét kan tage et system i brug, som virker efter hensigten og medvirker til at skabe resultater på bundlinjen. Markedsoverblik Mange leverandører i foodservicebranchen har et stort antal kunder. Det kan være kiosker, restauranter, tankstationer, kantiner, storkøkkener eller lignende. Det kan også være et miks af mange forskellige kunder i forskellige segmenter. Overblikket over de mange kunder og emner er en vigtig forudsætning for en effektiv bearbejdelse af markedet, og her vil I opleve den første store fordel ved CRM systemet. Bredana CRM Foodservice brancheløsning - side 5

6 Det indeholder nemlig en stærk database over alle firmaer både kunder, emner og samarbejdspartnere. Hvert firma har et stamkort med alle relevante oplysninger. Det fremgår, hvem af dine sælgere der er ansvarlig for kunden, og hvilke kontaktpersoner der er i firmaet. Det er også på stamkortet, at den ansvarlige noterer den udvikling, der er i kundeforholdet. Det betyder, at informationer om udviklingen er tilgængelig for alle i virksomheden og ikke blot den pågældende sælger. Hvis I ikke har et effektivt CRM system, har I måske oplevet, hvad der sker, når en sælger med kundekartoteket i bagagerummet går på pension eller forlader virksomheden. En ny sælger skal ofte starte forfra, idet de gamle data ikke findes eller findes i en form, som den nye sælger ikke kan anvende. side 6 - Bredana CRM Foodservice brancheløsning

7 Det vil aldrig ske med et CRM system. Her gemmes alt, og en ny sælger kan umiddelbart overtage et distrikt ved at læse op på tingene. Sælgeren er med andre ord kørende fra dag ét. Kunder og emner kan fordeles på en eller flere kundeansvarlige og på salgsdistrikter, ruter med mere. Systemet underbygger altså lige nøjagtig den organisering, som du finder mest optimal. Og det kan nemt justeres hen ad vejen. Det er let for sælgeren og andre at holde informationerne ajour på stamkortet, når der sker ændringer. Mange af opdateringerne kommer imidlertid af sig selv via en stærk integration mellem CRM systemet og NN Markedsdata samt andre dataudbydere. Via integrationen opdaterer NN Markedsdata automatisk dit system med nye adresser, nøgletal, regnskaber, kontaktpersoner med mere. Ligesom systemet kan anvendes til at udsøge målgrupper for kampagner samt emner. Bredana CRM Foodservice brancheløsning - side 7

8 Kundesegmentering Virksomheder i foodservicebranchen inddeler ofte deres kunder og emner i segmenter efter størrelse, type, kæder, grossister eller hvilke typer produkter, det enkelte segment er aftager af eller potentiel kunde til. Løsningen underbygger denne segmentering og er dermed et effektivt værktøj til en målrettet indsats. Segmenteringen kan også bruges i forbindelse med afvikling af produktintroduktionskampagner og har her to funktioner. For det første lægges kampagnen ind som aktivitet på det enkelte segment på tværs af, hvem der har ansvaret for kunderne i det pågældende segment; en nem måde at få kampagnen kommunikeret ud til sælgerne på. For det andet virker kampagnen som en reminder til sælgerne om at få præsenteret budskaberne over for relevante kunder på det rigtige tidspunkt altså mens de stadig kan nå at være med i den. Segmenteringen omfatter en mulighed for at give de enkelte kunder og emner en automatisk farvekode. Farven er en nem indikation af, hvor ressourcerne bruges bedst og kan erfaringsmæssigt medvirke til en større effektivitetsstigning i salgsafdelingen og en lettere kommunikation internt om kundeforhold og allokering af ressourcer. Handlingsplaner Dynamics CRM systemet kan også hjælpe jer til at holde fokus på udvalgte strategiske kunder og emner, idet der kan oprettes konkrete handlingsplaner for forskellige firmaer. Du kan for eksempel bede dine sælgere om at udpege de mest lovende kunder og emner og udarbejde handlingsplaner for disse. Det fokus, som disse planer giver, sikrer, at sælgeren bruger kræfterne, hvor chancen for udbytte er stor. Endvidere tvinger det sælgerne til at gøre sig overvejelser om, hvordan det enkelte segment kan bearbejdes bedst muligt med henblik på at få det mest optimale udbytte af kundeforholdet. Besøgsplanlægning og -rapportering Hvis en virksomhed i foodservicebranchen skal opnå større salg, er øget effektivitet i salgsafdelingen i mange tilfælde en nødvendig forudsætning. I løsningen er der mulighed for at lægge en besøgsprofil ind på den enkelte kunde og dermed tage stilling til, hvor ofte en given kunde skal besøges eller kontaktes. Også denne øvelse kan hjælpe en effektivitetsstigning på vej, for tit finder man ud af, at resultatet er det samme, om en kunde besøges eksempelvis hver anden uge eller en gang om måneden. Måske kan man endda nøjes med et besøg halvårligt eller årligt. Det eller de sparede besøg kan så bruges på at besøge kunder og emner med langt større potentiale. Når et besøg er gennemført, udfylder sælgeren en kort elektronisk besøgsrapport ud fra spørgsmål, der kan være foruddefinerede for eksempel om kundens potentiale, hvor meget kunden selv regner med at købe i det kommende år, foretrukken grossist og så videre. Besøgsrapporten gemmes på kundens stamkort, og før næste besøg kan sælgeren forberede sig ved at læse rapporten eller bruge den som tjekliste under mødet. Ligeledes kan besøgsrapportens besvarelser automatisk opdatere kunden side 8 - Bredana CRM Foodservice brancheløsning

9 og eventuelt justere på dennes segmentering, farvekode og besøgsfrekvens. Dermed sikrer man, at kundedatabasen bliver klogere ved hvert besøg. Produkter og prislister Bredanas foodservice løsning giver også mulighed for at arbejde med produktdatabase og prislister samt salgsmateriale i form af billeder og dokumenter. Det vil sige, at sælgerne altid har adgang til alt relevant materiale i ét og samme system og dermed altid kan besvare kundens spørgsmål. Sælgeren kan endda optage ordrer i marken og lade disse ordrer behandle af administrationen eller kundens valgte grossist direkte. Effektiv e-marketing Bredanas Dynamics CRM løsning til foodservicebranchen er også vejen til at skaffe nye emner og salgsmuligheder. Ved at integrere CRM systemet og jeres hjemmeside vil I kunne følge, hvordan interesserede virksomheder bevæger sig rundt på hjemmesiden. Den viden, I får på denne måde, kan føre til nye leads, som kvalificeres i eksempelvis marketingafdelingen og sendes videre til sælgerne, der udvikler dem til nye kunder. CRM løsningen tilbyder også effektiv e-marketing i form af nyhedsmails. Med løsningen kan du sende budskaber til udvalgte målgrupper og informere kunder om særlige tilbud og rabatter eller sende produktmateriale og invitationer til emner. Modulet leverer statistikker på, hvor mange der har åbnet nyhedsmailen, hvem har åbnet den, og hvad de har klikket på. Denne adfærd bruges til opfølgning på kunders interesser og kan føre til nye leads. Alt bliver gennemsigtigt Hvis I ikke har arbejdet med et CRM system før, vil I blive forbavsede over det overblik, systemet giver. Som salgschef vil du opleve en gennemsigtighed, som du måske har savnet: Hele salgssituationen vises på et eller flere dashboards med grafer og lagkager for hele virksomheden og for den enkelte sælger. Dermed får du et effektivt værktøj til rettidig opfølgning. Den enkelte sælger kan med de samme værktøjer bruge et dashboard til at sikre overblik over og opfølgning på egne kunder og emner. Har du behov for at sætte yderligere gang i salget, kan du for eksempel på basis af indblikket iværksætte kampagner for at øge aktiviteten eller nemt omfordele kunder og emner mellem medarbejderne i salgsstyrken. Du får meget hurtigt advarsler, når en sælger ikke kan overkomme de tildelte distrikter. Du kan også følge den enkelte sælgers indsats og bruge fakta i systemet som grundlag for løbende samtaler om optimering. Via rapporter kan der trækkes statistikker over den enkelte sælgers portefølje, belægning, indsats og resultater. Bredana CRM Foodservice brancheløsning - side 9

10 Kohberg kundehistorie Bredana CRM løsning medvirker til salgsfremgang på 20 procent pr. år Tallene er til at tage og føle på: En omsætningsfremgang på 20 procent i 2010 og En effektivitetsstigning i sælgerkorpset på cirka 40 procent, og et kvantespring i virksomhedens image hos kunderne fra en 23. plads til en 3. plads det største spring nogensinde i analysefirmaet Faktums historie. Men lige så vigtig som disse resultater opnået på imponerende kort tid er den proces, som Bredana CRM Foodservice brancheløsning har medvirket til at sætte i gang hos Kohberg Foodservice. Overalt tages der nu udgangspunkt i kundens behov. Hvor sælgerne før kom ud med et katalog under armen og viste kunderne, hvad de havde mulighed for at købe, er tilgangen til salget nu vendt 180 grader. Med Bredana CRM brancheløsning har vi fået et rigtig vigtigt værktøj, som gør os langt mere servicemindede og sætter os i stand til at øge vores markedsandele i et vigende marked, siger administrerende direktør Claus Mørkøre Andersen fra Kohberg Foodservice (nu fratrådt p.g.a. nyt job). Når vi taler ROI, er der heller ingen tvivl om værdien: Systemet havde tjent sig ind, allerede inden det var færdigimplementeret alene på basis af resultaterne af den proces til ændring af vores kommunikation med markedet, som systemet satte i gang, siger Claus Mørkøre Andersen. Han tiltrådte som leder af Kohberg-virksomheden for et par år siden og stod over for en stor udfordring på grund af svigtende omsætning og indtjening og et ringe image blandt kunderne. Strategien gik ud på at arbejde på fire parametre: Innovation, kvalitet, leveringssikkerhed og kommunikation. Der blev også udarbejdet en helt ny hjemmeside og gennemført uddannelse af sælgerstyrken. Ved at have alle oplysninger om en kunde og tidligere kundebesøg liggende i CRM er vi godt klædt på til opgaven, når vi kommer ud til kunden. Det giver respekt og sparer masser af tid, idet vi hurtigere kan komme til at tale om det, der har værdi for kunden. Bredana CRM udvikler markedskommunikation Kohberg Foodservice er kendetegnet ved at have tusindvis af kunder med forskellige behov lige fra en Michelin restaurant i København til køkkenet på et plejehjem i det vestjyske. Vi taler med vidt forskellige mennesker økonomaer, ufaglærte og indkøbsdirektører. Bredana CRM hjælper os med at kommunikere bedre på samtlige niveauer lige fra det operative plan til topplanet, fordi systemet medvirker til at opbygge et mere detaljeret kendskab til den enkelte kunde. Og vi udvikler løbende vores brug af systemet, siger Claus Mørkøre Andersen. Kunder gradueres med farver Før CRM lå kundeoplysningerne i en helt anden slags kasse nemlig arkivkasser i bagagerummene på sælgernes biler. Det betød, at der ikke var overordnet styring på, hvilke kunder der blev besøgt hvornår og hvor tit; sælgernes tid blev langt fra udnyttet optimalt. Med CRM er der indført farvekoder. Når en sælger har været på kundebesøg, taster han/hun svarene på 12 spørgsmål, og så tildeles kunden en farve. Dermed har Kohberg Foodservice fået et værktøj til at styre, hvor ressourcerne bruges bedst, og det er baggrunden for den markante effektivitetsstigning i salgsafdelingen. Næste skridt er, at systemet skal hjælpe os igennem nogle processer, for eksempel produktintroduktioner. Vi mennesker er jo ustrukturerede, og det kan betyde, at vi ikke rettidigt får fortalt kunderne om nye produkter. Ved at lægge introduktionerne ind i systemet, sikrer vi, at sælgerne tager dem med i deres møder med kunderne, siger Claus Mørkøre Andersen. side 10 - Bredana CRM Foodservice brancheløsning

11 Fakta om Kohberg Foodservice Kohberg Foodservice leverer brødprodukter direkte til slutbrugerne i form af restauranter, kantiner, tankstationer, kiosker, sygehuse, institutioner med mere. Virksomheden indgår i Kohberg Bakery Group, der med 600 ansatte på bagerier i Bolderslev, Haderslev og Taastrup er det største danskejede bageri. Kohberg Foodservice med udviklingscentre i Haderslev og Taastrup er en innovativ virksomhed, der arbejder tæt sammen med kunderne om at skabe forretningsmæssig værdi for dem. Bredana CRM Foodservice brancheløsning - side 11

12 House of Oliver Twist kundehistorie CRM gør sælgerne mere effektive Det er en kæmpe fordel for sælgerne, at al information om den enkelte kunde nu er tilgængelig i systemet. Det betyder, at de inden mødet med kunden kan læse sagen igennem og dermed være rigtig velforberedte, siger Michael Meyer Nielsen. Jeg har en klar fornemmelse af, at sælgerne når mere. De kører ikke forgæves til en kunde, og de er bedre klædt på til at møde kunden, for de ved nøjagtigt, hvad der blev udført ved det seneste besøg. IT-ansvarlig Michael Meyer Nielsen, House of Oliver Twist, er begejstret. Samarbejdet med Bredana om indkøringen af det nye CRM system er en succeshistorie, som både har effektiviseret salget i Danmark og medført langt større overskuelighed og gennemsigtighed for den enkelte sælger og for ledelsen. Muligheden for at analysere markedet på kryds og tværs ved hjælp af statistikker har givet en helt anden baggrund for optimering af salgsindsatsen. Hertil kommer store tidsbesparelser på indtastning. Det er en kæmpe fordel for sælgerne, at al information om den enkelte kunde nu er tilgængelig i systemet. Det betyder, at de umiddelbart inden mødet med kunden kan læse sagen igennem og dermed være rigtig velforberedte, siger Michael Meyer Nielsen. Systemets besøgsindeks er også en kanon hjælp. Det fortæller automatisk, hvilke kunder det er længst siden, vi har besøgt, siger Michael Meyer Nielsen. Alt kan lade sig gøre i CRM Bredana har også udviklet en grafisk overbygning på besøgsindekset, så kundens besøgsstatus vises med farver på et danmarkskort. Det er nærmest mit indtryk, at alting kan lade sig gøre i CRM løsningen, og på længere sigt tror jeg, systemet vil øge vores effektivitet endnu mere og også gøre det nemmere at indkøre nye salgsmedarbejdere, idet alle oplysninger om kunder i et distrikt nu er umiddelbart tilgængelige, siger Michael Meyer Nielsen. Det er bare i orden, det der Da Bredana kom ind i billedet, havde House of Oliver Twist allerede investeret i systemet, men var ikke rigtig kommet i gang med at bruge det. Jeg fandt Bredana på nettet, og vi arrangerede en workshop i Odense. Her fik vi kortlagt vores behov, og allerede inden mødets afslutning var Kaj Asmussen (leder af Bredanas CRM team) i gang med at tilrette vores system online via sin PC, fortæller Michael Meyer Nielsen. Jeg tænkte: Det er bare i orden, det der, og så var samarbejdet i gang. Når jeg har et spørgsmål, sender jeg blot en til CRM teamet, og så får jeg svar lynhurtigt. Det er også utroligt positivt, at Bredana uopfordret kommer med gode idéer til, hvordan vi kan få endnu større udbytte af systemet, siger Michael Meyer Nielsen. Jeg opfatter Bredana som en meget professionel samarbejdspartner. Juniorsælger Sine Hansen, fortæller: Det er en stor fordel, at man har alle informationerne, inden man går ind til en kunde. Jeg kan også mærke, at det betyder noget for kunden. CRM systemet har hjulpet mig meget og gjort planlægningen langt bedre. Samtidig er rapporteringen blevet nemmere, fordi vi nu stort set kan nøjes med at vinge af på besøgsrapporten. Systemet har gjort min arbejdsdag mere overskuelig, og jeg synes, det er et rigtig godt værktøj. For nylig har vi taget en ny funktion i brug, som kan minde os om genbesøg hos en kunde, der ikke var til stede. Påmindelsen sendes via integrationen med Outlook til min Windows telefon. side 12 - Bredana CRM Foodservice brancheløsning

13 Fakta om House of Oliver Twist Tobaksfabrikken House of Oliver Twist i Odense har cirka 40 medarbejdere. De fleste er beskæftiget i produktionen af Oliver Twist røgfri tobakspastiller. Fabrikken er blandt de cirka 160 virksomheder i Danmark, som er over 200 år gamle, og den er landets ældste selvstændige tobaksfabrik. Siden 1974 har den været i samme families eje. Cirka 85 procent af produktionen eksporteres, og House of Oliver Twist er markedsleder i Danmark, Norge og Sverige. Endvidere sælges produkterne i England, Tyskland og Schweiz, på Island og i USA. Oliver Twist tobakspastillerne er 1 x ½ cm og har et naturligt nikotinindhold, der tager rygetrangen. Virksomheden regner med fortsat at styrke sin position på hovedmarkederne i takt med udbredelsen af røgfri miljøer. Bredana CRM Foodservice brancheløsning - side 13

14 Sådan arbejder vi sammen om den optimale løsning Vi har udviklet en struktureret model for implementering af Bredana CRM Foodservice brancheløsning. Modellen sikrer, at løsningen tager udgangspunkt i virksomhedens specifikke behov og kommer helt i mål inklusiv uddannelse af medarbejdere. Da løsningen er modulopbygget, kan den nemt tages i brug i etaper, så I ikke mister fokus og taber pusten. side 14 - Bredana CRM Foodservice brancheløsning

15 Behovsvurdering Vi starter med et møde hos jer, hvor vi har lejlighed til at lære jeres virksomhed at kende og får en grundig snak om jeres behov, og hvor godt løsningen passer til disse. Workshop Hvis vi vurderer, at løsningen ligger tæt på standardsystemet det vil sige, at vi ikke skal foretage så mange tilretninger og udviklinger planlægger vi en workshop. Til denne workshop har vi lavet en grundopsætning af løsningen og eventuelt lagt jeres egne data ind, hvilket vil betyde, at vi kan arbejde så realistisk som overhovedet muligt i systemet. På basis af workshoppen foretager vi de sidste ændringer, så systemet er 100 procent tilpasset jeres hverdag. Behovsanalyse Hvis vi finder frem til, at jeres behov stiller krav om flere tilretninger og udviklinger af systemet, foreslår vi en egentlig behovsanalyse. Udvikling af løsningen Herefter udvikler vi løsningen og præsenterer den på en workshop, hvor vi sammen har lejlighed til at afprøve funktionaliteten. På basis af workshoppen foretager vi de sidste ændringer, og løsningen er klar til implementering. Integration til ERP system Som et vigtigt led i løsningen sørger vi også gerne for integration mellem jeres økonomisystem og Dynamics CRM, så alle relevante data kan trækkes fra økonomisystemet og over i CRM systemet. Dette er ikke et krav for at anvende løsningen, men integrationen kan give sælgerne øget udbytte. Der findes standard moduler til integration med de fleste økonomisystemer, og der kan nemt importeres data fra eksterne kilder. Uddannelse af jeres medarbejdere Bredana har udviklet et kursusprogram, der er tilpasset branchens sælgere og marketingmedarbejdere. Indhold og varighed kan aftales individuelt, ligesom kurserne kan holdes enten hos jer eller i vores moderne kursuscenter. I analysen beskriver vi behov og løsninger, så vi har et fælles grundlag at arbejde videre på. Den indeholder også en uddannelses- og tidsplan. Bredana CRM Foodservice brancheløsning - side 15

16 Beskrivelse af moduler, der indgår i løsningen Salgsstyring Stamkort over leads/kundeemner, hvor alle relevante oplysninger registreres, herunder hvor kundeemnet kommer fra. Ofte vil det være marketing afdelingens opgave at oprette disse emner, som den ansvarlige sælger herefter arbejder på at kvalificere til kunde/firma og kontaktperson. Stamkort over kunde/firma, hvor alle aktiviteter, forbindelser, relationer, omsætningstal og noter/bemærkninger registreres. Det giver samlet overblik og mulighed for at lave søgninger, udtræk og lister over kunder, emner og samarbejdspartnere i forskellige segmenter, distrikter med mere på kryds og tværs. Stamkort over kontaktpersoner, med relation til kunde/firma, hvor alle relevante oplysninger om personen registreres. Det bruges af sælger men også marketing afdelingen kan have gavn af disse data. For eksempel registreres modtagere af nyhedsmail her. Kæder og grossister Her registreres kunders kædetilhørsforhold og udvælgelse af grossister. Besøgsrapportering Segmentering af kunder ud fra omsætning, kæde og potentiale, hvilket hjælper med at få overblik over sammensætningen af kunder. Med en foruddefineret besøgsprofil han der laves besøgsindeks. Dermed sikrer man optimal planlægning, og at alle kunder huskes. Besøgsrapporten udfyldes efter alle former for kontakt med kunden, idet felter som modtagelse af nyhedsbrev og emner jeg skal huske til næste møde er udfyldt på forhånd på basis af tidligere besøgsrapporter. Skal kontakten med kunden registreres som et salgsbesøg og tælle med i besøgsindeks, vælges dette. side 16 - Bredana CRM Foodservice brancheløsning

17 Visning af kunder på kort Giver mulighed for at se kunder direkte i Google Maps med farvekoder, så man hurtigt kan planlægge sine besøg efter kundernes geografiske placering. Kombineret med besøgsindeks kan der være farve alt efter størrelse af indekstal. Findes en udvalgt kunde på kortet, kan nærliggende kunder nemt vises ud fra en valgt radius. Punkter på kortet linker til kundens stamkort. Dermed sikres hurtig navigation og søgning. Bredana CRM Foodservice brancheløsning - side 17

18 Salgsanalyse og -overblik System- og personlige dashboards. Der kan laves adskillige diagrammer, lagkager og tabeller til at holde fokus på opsatte mål. For eksempel kan der laves et konsulent dashboard, der viser udvalgte nøgletal, kommende aktiviteter og kampagneopfølgning med mere. Marketing afdelingen og kundeservice kan få deres egne dashboards, som for eksempel viser udviklingen af kundeemner og kilder til disse. Der kan laves rapporter til ledelsen om opfølgning på budget og mål samt udvikling af kæder, distrikter eller varegrupper på kryds og tværs. Mobilitet Med en standardintegration til Microsoft Outlook 2010 er det muligt at anvende løsningen uden at være online. Sælgerne kan således arbejde på en bærbar PC uden netværk. Data opdateres blot næste gang, de forbinder til serveren. Outlook 2010 integrationen gør også, at mails kan blive automatisk journaliseret under Kontaktpersoner og Firmaer. Dermed sikrer man, at alle har adgang til relevante mails vedrørende kunder, hvilket er en stor fordel blandt andet ved medarbejderes ferie og sygdom. CRM løsningen kan nås overalt i bilen og på hotelværelset, og kan anvendes på en bærbar pc, ipad, tablet eller smartphone. Sælgeren har således systemet med sig overalt og kan udnytte eventuel spildtid til at opdatere systemet eller hurtigt booke et ekstra møde. side 18 - Bredana CRM Foodservice brancheløsning

19 Priseksempel på Bredana CRM Foodservice brancheløsning online til 10 brugere Herunder kan du se, hvad Bredanas skræddersyede CRM løsning til foodservicebranchen koster. Det er et priseksempel med følgende grundforudsætninger: Hele pakken altså alle de funktionaliteter, som er beskrevet på de foregående sider, og som giver jer en stærk løsning, der tilfører værdi i form af bedre styring, højere effektivitet, forbedret bundlinje. Standard funktionalitet. Det er forudsat, at løsningen anvendes uden større tilpasninger. 10 brugere, der kunne være direktør, salgschef, marketingchef, marketingkoordinator, key account manager og fem salgskonsulenter. Online løsning det vil sige, at systemet ligger i Microsoft skyen med alle de fordele, det indebærer. Vi har delt priseksemplet op i underpunkter, så I kan se nøjagtigt, hvordan beløbene fordeler sig på de enkelte moduler og ydelser. Alle priser er ekskl. moms. Konsulentydelser: Workshop ved opstart kr ,- Grundopsætning af løsning inkl. import af data kr ,- Integration til ERP-system (i dette eksempel Dynamics NAV) kr ,- Workshop ved præsentation kr ,- Uddannelse (2 hold på én dag, inklusiv Quick-guide ) kr ,- Moduler i komplet Bredana CRM Foodservice løsning Bredana CRM Foodservice brancheløsing kr ,-* Årlige omkostninger CRM 2011 online licens (297,- pr. bruger pr. måned) kr ,- Årlig opdatering af moduler* kr ,- Click Dimensions abonnement** kr ,- Bredana Serviceaftale/hotline kr ,- Samlet pris Investering i Bredana CRM 2011 foodservice løsningen kr ,- Årlig omkostning til licens vedligehold og drift kr ,- CRM Map 2011 modul kr ,-* Click-Dimensions e-marketing** kr pr. måned * 16% pr. år i opdateringsabonnement ** Click Dimensions er en valgfri option Bredana CRM Foodservice brancheløsning - side 19

20 Virkning og værdi Bredana hjælper virksomheder med at effektivisere og optimere arbejdsgange, så det skaber værdi. Vi er den eneste Microsoft Dynamics partner i Danmark, som forhandler alle fire systemer C5, NAV, AX og CRM. Dermed kan vi tilbyde rådgivning om netop det system, der løser jeres opgaver bedst. Med 55 medarbejdere på kontorer i Kolding, Aarhus og Sønderborg er vi ikke større, end at vi altid kan have fuldt fokus på vores kunder. Vi skræddersyr systemer til snart sagt alle typer af virksomheder fra de helt store med datterselskaber i udlandet til små og mellemstore. Vi har dyb indsigt i en lang række brancher inden for produktion, handel og service. Mange af vores konsulenter har erfaring fra den side af bordet, hvor du sidder, så vi er på bølgelængde, forstår din forretning, og hvad der er vigtigt, for at I opnår succes. Specialisterne i vores infrastrukturafdeling sikrer en løsning, hvor det hele spiller perfekt sammen enten på basis af jeres egne servere eller i form af en hosted løsning. Bredana har egne eksperter i Cloud baserede løsninger. Vi kan tilbyde Dynamics CRM og Dynamics NAV samt Office 365 i skyen. Se meget mere på bredana.dk Kontakt Bredana på Vil du vide mere Scan koden og kom direkte til vores Dynamics CRM portal. QR scanner til din smartphone downloades gratis online. Bredana Systemudvikling A/S Kokbjerg 29B 6000 Kolding Ellegårdvej Sønderborg Bredskifte Allé Aarhus V

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Udarbejdet af IT-udvalget i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Tid til at gøre en forskel

Tid til at gøre en forskel Invitation Frigør 20-40 % kapacitet i din it-afdeling Side 4-5 DK Company Aggressiv vækst drives af godt internt samarbejde Side 7 Nedsat arbejdstid med fuld løn hos Toyota. Det er der penge i! Læs bagsiden

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

FORRETNINGSFOKUS HOLDER PROJEKTET PÅ SPORET

FORRETNINGSFOKUS HOLDER PROJEKTET PÅ SPORET FORRETNINGSFOKUS HOLDER PROJEKTET PÅ SPORET Mange vil nikke genkendende til, at det kan være voldsomt kostbart at gennemføre projekter uden tilstrækkelig styring. Men man kan dog komme langt med struktur

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Case 1: Geomatic... 3 Case 2: Hapti.co... 8 Case 3: SAXO.com... 13 Case 4: Velux...

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere