Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus."

Transkript

1 Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. 1. Kravspecifikationen: Funktionalitet 1.1 Bedst mulig brugerfunktionalitet for online kunder 6 Ø Systemet skal kunne vise en grafisk model af Musikhusets sale, hvor kunden selv kan vælge sin plads i salen. Grafikken skal give kunden en visuel fornemmelse af salens opbygning og prisindeling samt kvalitet af sæder gerne med kameravinkler og fixpunkter. Skal det være muligt at vælge sæde ud fra billede fra salen, eks. via gallerivisning? Ja, det ville være en fin løsning, der vil vægte i pointgivningen. Men det er ikke et ultimativt krav Ø Systemet skal indeholde en interaktiv seat map (ISM), hvor onlinekunden tidligt i købsprocessen kan overskue, hvor i salen der findes ledige pladser og til hvilken pris. Betyder dette, at MHA ønsker en 3D gengivelse af salene? Eller kan interactive seat map også være en 2D fremstilling af en given sal med interaktiv information? En interaktiv seat map kan enten være en 2D eller en 3D fremstilling af en given sal med interaktiv information. 3. Kravspecifikationen: 1.2 Bedst mulig brugerfunktionalitet for billetsalgspersonalet 36 Ø Systemet skal nemt kunne identificere kernekunder som abonnementer og partoutkortindehavere, evt. via et flag. Skal det være muligt at oprette og navngive nye flag? Ja, men i samarbejde med tilbudsgiver.

2 4. 19 Ø Systemet skal kunne sende et link til en webreservation direkte til kundens adresse via boxoffice modulet. Betyder det, at kunden skal kunne tilgå en reservation? Skal kunden kunne afvise eller acceptere reservationen eller er det for at kunden skal kunne betale en reservation? Det betyder, at kunden skal kunne tilgå sin reservation og betale den via linket Ø Det skal som minimum være muligt at vælge transaktionsformerne fakturasalg, kontant, bankoverførsel, gavekort og kreditkort ved salg af billetter. Der skal kunne vælges mere end en transaktionsform af gangen. Menes der hermed, at den samme transaktion skal kunne sættes til at have været flere forskellige betalingsformer på én gang, eller at forskellige dele af transaktionen, skal kunne sættes til forskellige betalingstyper? Det betyder, at den samme transaktion skal kunne have mere end en betalingstype, fx gavekort og kreditkort, hvis kunden ønsker at betale på denne måde. 6. Kravspecifikationen: 1.3 Bedst mulig administration for Musikhuset 20 Ø Musikhuset administrerer events for flere forskellige promotere, både interne og eksterne. Der skal derfor kunne oprettes en promoter på et event, hvortil afregningen sker direkte, når eventet er overstået. Skal det være muligt at gebyrer afregnes til Musikhuset, og omsætning direkte til ekstern arrangør? Ja, det skal være muligt.

3 7. 19 Ø Systemet skal indeholde et sletteværktøj med mulighed for at slette events og produkter uden transaktioner. Det er normalt ikke muligt eller hensigtsmæssigt at slette først oprettede og forbundne data i noget databasesystem. Vil en arkivering af events og produkter, så de forsvinder for brugeren rent visuelt, accepteres som en sletning? Ja, det vil det, selvom vi ikke ser nogen grund til, at en event eller et produkt uden transaktioner ikke skal kunne slettes Ø Det skal være muligt at definere keywords for en event. Kan keywords uddybes? Menes der keywords til søgning på Internettet, eller internt i billetsystemet for MHAs medarbejdere? Begge dele Ø Systemet skal automatisk kunne gentegne partoutkort fra en sæson til en anden. Kan MHA uddybe partoutkort? Er det en fri adgang til alle events året igennem? Hvis ikke, hvad gentegnes ved et partoutkort? Er det billetter? Er det bestemte billetter, eller er det en serie? Er et partoutkort kun til en kunde? Partoutkort er knyttet til en serie med faste forestillinger. Partoutkortkunder har de samme pladser i salen hvert år/sæson, og derfor skal der kunne gentegnes automatisk. En partoutkortkunde kan have mere end en fast plads pr. sæson. Partoutkortet er ikke personligt. 10. Kravspecifikationen: 1.4. Integration med KMD Opus, kassesystem og andre 3. parts systemer 4 Ø Musikhuset ønsker fuld integration med kasseregistreringssystemet. Kasseløsningen skal være nem og fleksibel sådan, at den kan designes til de produkter Musikhuset sælger, fx billetter og P-kort. En sådan løsning vil minimere fejlregistreringer i

4 forbindelse med salg og tilgodeser det behov Musikhuset har, når der er mange kunder der skal betjenes hurtigt og effektivt. Forsiden på kassen skal kunne designes sådan, at Musikhuset altid kan opsætte kassen, så den passer til det aktuelle behov. En integration til 3. part POS system kan ske på en række forskellige niveauer. Såfremt der skal tilbydes billetsalg med sædevalg og fuldt udvalg af billettyper er dette en ekstremt kompliceret integration, mens at åbne for produktsalg kan være en mere simpel integration. Er der mulighed for at svare dette ønske på forskellige niveauer, evt. ved en opdeling af ønsket? Der skal ikke nødvendigvis leveres et nyt separat kassesystem, det er op til byder. Men der skal fra billetsystemet være en kasseregistrering, fx ved at brugeren/medarbejderen i billetsalget logger sig ind, systemet logger brugerens salg/transaktioner, og det herefter er muligt efter endt arbejde at trække en rapport over brugerens transaktioner, således der kan laves en kasseopgørelse. MHA har behov for at medarbejdere i billetsalget hurtigt, effektivt og med minimum af fejl kan gennemføre billetsalg med sædevalg og fuldt udvalg af billettyper, og salg af fx P- kort. Kan byder opfylde dette behov på anden måde end beskrevet i eksemplet, er MHA åben for andre løsninger. Vi forstår ikke helt dette punkt. Skal det forstås således at der skal leveres et separat kassesystem, eller integreres til et system MHA allerede har? Eller er det kassen i billetsystemet og hvis det er tilfældet, kan MHA uddybe hvad der menes hermed? Der skal ikke nødvendigvis leveres et nyt separat kassesystem, det er op til byder. Men der skal fra billetsystemet være en kasseregistrering, fx ved at brugeren/medarbejderen i billetsalget logger sig ind, systemet logger brugerens salg/transaktioner, og det herefter er mulig efter endt arbejde at trække en rapport over brugerens transaktioner, således der kan laves en kasseopgørelse. MHA har behov for at medarbejdere i billetsalget hurtigt, effektivt og med minimum af fejl kan gennemføre billetsalg med sædevalg og fuldt udvalg af billettyper, og salg af fx P- kort. Kan byder opfylde dette behov på anden måde end beskrevet i eksemplet, er MHA åben for andre løsninger.

5 11. 1 Ø Systemet skal have integration med Århus Kommunes Økonomisystem. Århus Kommunes benytter SAP-systemet KMD Opus som økonomisystem. Der kan på et senere tidspunkt blive stillet krav om integration mod Serviceplatformen. Kan MHA definere eller uddybe Serviceplatformen, såfremt det ikke er det samme som KMD Opus? Landets kommuner arbejder i øjeblikket via KOMBIT med integration mellem økonomisystemer og Serviceplatformen, således at alle kommunale fagsystemer via Serviceplatformen har en snitflade mod alle Økonomisystemer. Dette skal give kommunerne en uafhængighed i forhold til Økonomisystemer, og standardisere snitflade ned mod alle fagsystemer. 12. Kravsspecifikationen: 1.5. IT-mæssige krav, herunder implementering af nyt system. Aarhus Kommune vil på et tidspunkt tage Serviceplatformen i brug i forhold til økonomisystemet KMD Opus. Ønsket betyder, at Musikhuset på et tidspunkt i kontraktperioden kan have behov for at skifte direkte integration med KMD Opus ud med en integration mod KMD Opus via Serviceplatformen. Serviceplatformen er yderligere beskrevet i: og b. Implementering af nyt system 2 Ø Historiske data skal genanvendes i det nye system minimum 5 år, fx oplysninger fra kundedatabasen. 3 Ø Konvertering til et nyt system skal foretages af tilbudsgiver i et direkte samarbejde med Musikhusets nuværende leverandør, Billetlugen. Musikhuset formidler dette samarbejde. 4 Ø Tilbudsgiver skal deltage i en analysefase, hvor det beskrives, hvorledes eksisterende data fra den nuværende løsning kan konverteres til det tilbudte system. Såfremt det gennem analysefasen viser sig, at der er data, der ikke kan konverteres med samme funktionalitet som i det nuværende system, skal der efterfølgende redegøres specifikt for, hvilken funktionalitet der mangler, og hvordan dette tænkes løst. Tilbudsgiver skal beskrive hvordan dette analysearbejde tænkes gennemført.

6 5 Ø Det nye system skal implementeres og testes samtidig med, at det gamle system er i drift. Alle aktive data fra eksisterende system skal genanvendes i det nye system. Det gælder for, men ikke begrænset til følgende data: - Events - Bestilte og købte billetter - Sædehistorik - Kundedata 6 Ø Tilbudsgiver skal lave en implementeringsplan. Planen skal som minimum indeholde tidsplan, beskrivelse af aktiviteter og forventet ressourceforbrug for Musikhuset. Implementeringsplan indskrives i bilag C4, C6 i forbindelse med kontraktunderskrivelse 7 Ø Tilbudsgiver skal i samarbejde med Musikhuset foretage en installations- og driftsprøve. Formålet med prøverne er at konstatere, om samtlige enheder fungerer, og at samtlige øvrige ydelser er leveret i overensstemmelse med kontrakten. Tidspunkt og plan for gennemførelsen af installations- og driftsprøve skal beskrives og indskrives i bilag C4 i forbindelse med kontraktunderskrivelse. 8 Ø Tilbudsgiver har ansvaret for, at der forud for prøvernes afholdelse udarbejdes en drejebog for gennemførelse af installations- og driftsprøven. Drejebogen skal godkendes af Musikhuset. Musikhuset har ansvaret for at konstatere, om prøverne er korrekt gennemført. 9 Ø Installations- og driftsprøverne skal omfatte funktions- og integrationsprøver. Funktions- og integrationsprøverne skal vise, at de leverede enheder/software fungerer som beskrevet i kravspecifikationen og tilbudsgivers dokumentation. Det skal endvidere eftervises, at systemet som helhed fungerer i overensstemmelse med minimumskravet og opfyldte ønsker i kravspecifikationen. Der skal gennemføres en svartidsprøve som led i driftsprøven. Formålet med svartidsprøven er at kontrollere, at systemet overholder de krav til svartider, som er aftalt. 10 Ø Tilbudsgiver skal angive om leverandøren står for opdatering af eventuelle klienter. 11 Ø Eventuel klient skal kunne udrulles med deploymentværktøj, der benyttes af Aarhus Kommune. Pt. benyttes Alteris. 12 Ø Tilbudsgiver bedes angive, om der stilles specielle krav til netværk, åbning gennem firewall for at applikationen kan afvikles på de computere der skal kunne tilgå Systemet jf. Kundens IT-miljø. Nuværende leverandør formodes at kunne svare disse ønsker med "ikke relevant"? Nuværende leverandør skal svare på spørgsmålene vedrørende installations- og driftsprøve for at sikre, at de fortsat har den forventede funktionalitet, ligesom svartider/performence bliver synlig i driftsprøven.

7 13. e. Integrering af Musikhusets hjemmeside 24 Ø Musikhuset har indgået kontrakt med Aarhuskontoret, der står for design af vores hjemmeside: Hjemmesiden er lavet i Umbraco: Hjemmesiden forventes i drift medio august Hjemmesiden implementeres i Q Musikhuset ønsker, at et nyt System kan integreres fuldt ud med Musikhusets hjemmeside, således der kan modtages og sendes data mellem Musikhusets hjemmeside og billetudbyder, og således at indhold kun skal redigeres ét sted. Data skal kunne eksporteres/importeres i et standardiseret format som f.eks. xml eller json. 25 Ø Den tilbudte løsning skal stille en API til rådighed for integration fra Musikhusets hjemmeside. 26 Ø Musikhuset ønsker, at Tilbudsgiver kan tilbyde, at Musikhusets events kan præsenteres i Systemet. Musikhuset skal kun vedligeholde information om events ét sted. Både rådata om arrangementet og de data som løbende beriger arrangementet i form af tekst, billeder og videoer. Det skal forstås således, at Musikhusets medarbejdere kun skal indtaste og redigere oplysningerne ét sted. Herefter skal systemerne udveksle data, således at relevant data præsenteres overfor Musikhusets brugere uanset om de benyttes Tilbudsgivers System eller Musikhusets hjemmeside. 27 Ø Tilbudsgiver skal stille API til rådighed for integration fra Musikhusets hjemmeside mod systemet. 28 Ø Tilbudsgiver skal være behjælpelig med implementeringen af Musikhusets nye hjemmeside. Musikhuset ønsker en beskrivelse af i hvilket omfang Tilbudsgiver kan være behjælpelig og i hvilket omfang det er omfattet af tilbuddet. 29 Ø Tilbudsgiver skal beskrive, i hvilket omfang Open Source tænkes anvendt i løsningen. 30 Ø Musikhuset lægger vægt på, at Løsningen skal anvende markedsudbredte og modne teknologier. Beskriv hvorledes. 31 Ø Musikhuset lægger vægt på, at Systemet skal være fleksibelt opbygget, og skal kunne modificeres med hensyn til design og funktionalitet i takt med, at efterspørgsel og behov ændres i løsningens livscyklus. Beskriv hvorledes. 32 Ø Musikhuset lægger vægt på, at opbygningen af Systemet sikre en høj robusthed mod tab af data og nedbrud i øvrigt. Beskriv hvorledes. 33 Ø Musikhuset lægger vægt på, at Systemet skal fungere i overensstemmelse med de lokale systemer og teknologier, der eksisterer i Musikhuset.

8 Det er med det givne grundlag vanskeligt at vurdere grænseflade mellem Systemet og MHAs nye hjemmeside. Kan der fremsendes dokumentation for den nye hjemmeside, således at der kan svares mere konkret på disse ønsker? Tilbudsgiver er velkommen til at kontakte Aarhuskontoret, Digital Art Director Daniel Wiklund, mobil: , for yderligere information Ø Det nye system skal implementeres og testes samtidig med, at det gamle system er i drift. Alle aktive data fra eksisterende system skal genanvendes i det nye system. Det gælder for, men ikke begrænset til følgende data: - Events - Bestilte og købte billetter - Sædehistorik - Kundedata Kan MHA uddybe hvad Sædehistorik betyder? Al den historik der er knyttet til et sæde, såsom handlinger (reservation/salg/tilbagekøb), samt tidspunkt og brugere knyttet til de forskellige handlinger. Handlingerne skal listes kronologisk Ø Musikhuset lægger vægt på, at Systemet skal fungere i overensstemmelse med de lokale systemer og teknologier, der eksisterer i Musikhuset. Dette er et meget bredt formuleret krav og det kan være svært at tilsige dette som tilbudsgiver, uden at kende de systemer. Kan MHA liste og beskrive alle de systemer, som MHA benytter sig af og som man ønsker at tilbudsgivers system skal fungere i overensstemmelse med? Kan MHA uddybe overensstemmelse? Ønsket skal ses i kontekst af bilag 7: Aarhus Kommunes IT-miljø. Det betyder, at Musikhuset Aarhus ønsker oplyst, om nuværende printere i Musikhuset kan benyttes, om medarbejderne, hvis de skal tilgå systemet via browser kan benytte standard browseren Internet Explorer 9, om 4 GB RAM forventes at være nok til at køre applikationen vel vidende at brugeren samtidig benytter Outlook, Kontorpakke eller andre programmer.

9 16. Kravspecifikationen: 1.6 Bedst mulig markedsføring, markedsføringskanaler og CRM. 1 Ø Musikhuset skal have mulighed for at annoncere via tilbudsgivers platforme. Beskriv mulighederne indeholdt i tilbuddet SPRØGSMÅL: For at sikre sammenlignelighed af de tilbudte ydelser: Kan der fastsættes fælles CPM, kontaktpris, etc? Tilbudsgiver bedes i tilbuddet tydeliggøre, hvad tilbuddet er baseret på, antal mailadresser der udsendes til, åbningsrate o.l Ø Musikhuset skal omtales i tilbudsgivers nyhedsbrev. Beskriv mulighederne indeholdt i tilbuddet. 4 Ø Tilbudsgivers nyhedsbrev skal som minimum kunne segmenteres efter geografi og demografi. Beskriv andre muligheder indeholdt i tilbuddet. 5 Ø Musikhuset skal have adgang til data, der kan tracke onlinekunden fra start til slut i købsprocessen via cookies mm. Beskriv mulighederne indeholdt i tilbuddet. 6 Ø Beskriv udbyders politik og aktiviteter på de sociale medier med henblik på at promovere Musikhus-events og begivenheder. Beskriv mulighederne indeholdt i tilbuddet. Disse ydelser kræver en del særlige kompetencer. Hvorledes ønskes disse kompetencer dokumenteret? Hvorledes ønskes disse ydelser kvantificeret, for at skabe sammenlignelighed - som mandetimer eller kan der skabes en liste over konkrete ydelser? Vi har listet en række områder, som vi har fokus på og ønsker endnu større fokus på i fremtiden. Vi ønsker en beskrivelse af, hvordan I arbejder med nyhedsbreve, segmentering, big data, tracking og sociale medier. Og hvordan I kan hjælpe os til at sælge endnu flere billetter både via jeres egne og vores platforme. Tilbudsgiver bedes udarbejde en liste over konkrete ydelser.

10 28. 9 Ø Tilbudsgiver bedes beskrive andre relevante markedsføringsmuligheder knyttet til deres billetsystem. Tænkes der her på kanaler udenfor Systemets egne? Evt. via partnere? Der tænkes på alle former for markedsføringsmuligheder, der ikke allerede er nævnt i afsnit 1.6. Og det kunne jo fx være via partnere. 29. Kravspecifikationen: Punkt 3. Værdi af evt. øvrige ydelser henviser til ydelser, som Musikhuset ikke har opstillet som ønsker, men som tilbudsgiver kan levere. Der er tale om ydelser der ikke kommer med i den endelige prisevaluering. SPØRGSMÅL : I vejledningen står at ydelser under punkt 3 "ikke kommer med i den endelige prisevaluering". Dette svarer ikke til det der står i udbudsbetingelserne, uddyb gerne hvordan Øvrige Ydelser indgår. Det er korrekt at de tilbudte ydelser ikke indgår i prisevalueringen. DER ER TALE OM EN FEJL. PUNKT 3 I PRISEVALUERINGSSKEMAET SKAL IKKE UDFYLDES. 30. Udbudsbetingelser: Punkt 3. Værdi af evt. øvrige ydelser henviser til ydelser, som Musikhuset ikke har opstillet som ønsker, men som tilbudsgiver kan levere. Der er tale om ydelser der ikke kommer med i den endelige prisevaluering. Det fremgår at øvrige ydelser (punkt 3 i prisbilag) ikke indgår i prisevalueringen. Hvordan vil tilbudte ydelser under dette punkt medtages i evalueringen? Det er korrekt at de tilbudte ydelser ikke indgår i prisevalueringen. DER ER TALE OM EN FEJL. PUNKT 3 I PRISEVALUERINGSSKEMAET SKAL IKKE UDFYLDES 31. Prisskema til bilag C2. Kravsbesvarelse. Pris. Kan MHA bekræfte, at når byder bliver bedt om at angive Gebyr i kr/billet eks. moms i prisskemaet, så er det gebyret som tilbudsgiver modtager pr. solgt billet. Således at dette gebyr minus pris for Ja, det kan bekræftes. Eksempel:

11 den samlede hovedydelse (på hhv. DKK 16 og 4 ekskl. moms), er lig med den gebyrprovision der tilfalder MHA. Tilbudsgiver angiver 5,00 i prisskemaet punkt , hvortil den samlede hovedydelse er 16,00. Andel der tilfalder tilbudsgiver vil i dette eksempel være 5,00 Andel der tilfalder MHA vil i dette eksempel være 11, Licensaftalen: Afregning af billetsalg til Licenstagers event: Licenstager ønsker ikke at modtage løbende afregning af de events, hvor Licenstager er arrangør. I stedet for løbende afregninger, ønsker Licenstager: At endelig afregning skal ske til Licenstager eller Licenstagers samarbejdspartner senest 5 dage, efter eventen har fundet sted. At Licenstager forskudsvis modtager et samlet a conto beløb vedr. forsalget. A contobeløbet reguleres månedsvis i forhold til forsalgets størrelse. Øvrige betalingsbetingelser i overensstemmelse med de til enhver tid værende betalingsbetingelser i Aarhus Kommunes. Såfremt denne struktur påvirker omkostninger hos leverandøren, og dermed tilbuddet, vil det da kunne fraviges, og hvorledes foreslås dette i tilbuddet? Der er ikke tale om grundlæggende vilkår i kontrakten. Såfremt tilbudsgiver ikke kan tilbyde den foreslåede afregningsmetode indenfor det samlede tilbud bedes angives en ekstra pris i prisskemaet under punkt 2. Såfremt tilbudsgiver kan tilbyde en anden model, der er indeholdt i prisen bedes tilbudsgiver endvidere beskrive en alternativ model i bilag B. Tilbudsgivers forbeholdsliste. 33. Bilag C3C - Kvitteringsbilag "Beskrivelse af modtaget materiale:"

12 Det modtagne materiale - er det de data tilbudsgiver modtager fra MHA ved aftaleindgåelse (f.eks. Kundedata)? Eller er det alt materiale der løbende kommer leverandøren i hænde fra MHA og som der løbende skal kvitteres for? Eller er det andet materiale? Er der materiale, der allerede skal kvitteres for ved afgivelsen af tilbuddet og i givet fald hvilket? Ja, det er både materiale, som tilbudsgiver modtager fra Musikhuset ved aftaleindgåelse og det der løbende kommer leverandøren i hænde. Der kvitteres for det hele ifm. aftaleindgåelsen. Såfremt der kommer en ny type data, som ikke er beskrevet i bilaget ved aftaleindgåelse skal der på samme måde laves en aftale for dette. Formålet er, at Musikhuset Aarhus har styr på hvilke data, der er overladt til leverandøren. 34. Bilag C3 - Databehandleraftale 4.2 Ved indgåelse af aftalen vedlægges et bilag D med en oversigt over de tilknyttede medarbejdere, der skal have adgang til Aarhus Kommunes lokaliteter/netværk. Leverandøren er forpligtet til at løbende at tilmelde nye medarbejdere og afmelde medarbejdere, der ikke længere har behov for adgang, til kontraktholder hos Aarhus Kommune." Gælder dette kun medarbejdere, der skal arbejde Dette gælder kun medarbejdere, der skal arbejde direkte på data, der ligger på Aarhus Kommunes direkte på data, der ligger på Aarhus Kommunes netværk eller data, der stilles fortroligt til rådighed netværk og data, der stilles fortroligt til rådighed af af Aarhus Kommune. Eller gælder det også de Aarhus Kommune. medarbejdere, der f.eks. underviser hos MHA på MHAs PC'ere, eller som hjælper med at opsætte printere og programmer hos MHA? Hvis det fremgår af kontrakten, skal der ved underskrift af databehandleraftalen leveres den seneste revisorerklæring, og herunder evt. baggrundsmateriale til erklæringen. Herefter leveres en årlig revisorerklæring, der er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende branchestandarder på området (f.eks. ISAE 3000 vedrørende overholdelse af persondataloven). Dette gælder også for evt. underdatabehandlere. Vi er ikke sikre på, om dette fremgår af kontrakten. Kan MHA be- eller afkræfte, om en sådan revisorerklæring skal afleveres ved tilbudsafgivelse eller i forbindelse med indgåelse af kontrakt, efter valg af leverandør? Det fremgår af udbudsbetingelserne 6, at Bilag C3, Databehandleraftalen, bilag C3, B, Krav til databehandleren skal udfyldes og fremsendes til Ordregiver inden kontraktindgåelse, men ikke i forbindelse med indlevering af tilbud. Bilag C3,D, Medarbejderlisten skal udfyldes ved indgåelse af Databehandleraftalen.

13 Databehandleren må kun behandle personoplysninger, som Aarhus Kommune er ansvarlig for, så længe det er nødvendigt for udførelse af den aftalte opgave Ved ophør skal det aftales med Aarhus Kommune, at data skal leveres tilbage til Aarhus Kommune eller der skal ske uoprettelig sletning punkt 3.1. Skal det forstås således, at leverandøren skal slette MHA s data i sit billetsystem, ved ophør af aftalen? Hvad med de tredjemandsarrangementer, som er solgt i tilbudsgivers system, hvor en tredjemand har lejet MHA s faciliteter og ønsker at de data forbliver i leverandørens system? Vi er som virksomhed forpligtet til at opretholde data om økonomiske transaktioner i vores system i min. 5 år. Hvorledes kan det forenes med ønsket om at data slettes efter et evt. ophør af leverandørforholdet? Som udgangspunkt skal data overføres til Musikhuset Aarhus ved ophør af aftalen og slettes fra leverandørens billetsystem. Såfremt leverandøren er forpligtet lovgivningsmæssigt til at opretholde data om økonomiske transaktioner i op til 5 år, laves der en særlig aftale om dette forhold i kontrakten, således at det sikres, at disse data udelukkende anvendes til at opretholde data om økonomiske transaktioner og således at det sikres, at disse data slettes efter 5 år. 37. Bilag C -licensaftale 12.2 Licenstager betaler ikke gebyr ved følgende: Print af arrangørbilletter Salg af gavekort Tilbagekøb af billetter P-billetter og andre artikler i webshop, der ikke vedrører billetter Ad. Pkt 1: Kan MHA definere hvad en "arrangørbillet" er? Ad. Pkt 4: Den fulde webshop, samt løbende afregning af denne, skal stilles frit til rådighed, uanset om MHA sælger 5000 varer pr. år eller varer? Og det skal gælde alt der sælges igennem tilbudsgivers systemer, der ikke er en billet? En arrangørbillet er en billet, der har status af fribillet i billetsystemet, selvom prisen fremgår af billetten. Ca. 100 i Ja, det er korrekt. I 2014 solgte vi varer via produktmodulet i nuværende billetsystem til en værdi af kr Heraf var de varer solgt online værdi kr Licenstager skal stille følgende til rådighed for Leverandøren: a) -forbindelse til SMS-port, herunder vedligeholdelse og information vedrørende adgangsdata og tekniske specifikationer;

14 Kan MHA uddybe, hvad der menes med " forbindelse til SMS-port"? Leverandøren skal stille en SMS-gateway til rådighed for Musikhuset i Aarhus. Hvordan billetsystemet kommunikere med SMS-gateway er Musikhuset uvedkommende. Leverandøren skal altså stille både billetsystem og SMS-gateway til rådighed i sit løsningsdesign Ø Onlinekunden skal have mulighed for at betale i rater samt på kredit. Administration samt risiko ligger hos tilbudsgiver. Kan MHA uddybe forskellen på rate og kredit. Skal det forstås således, at kunden skal kunne købe billetter helt uden initial betaling? Hvis et meget stort antal kunder vælger en af ovenstående former for betaling, vil tabsrisikoen kunne blive betragtelig for tilbudsgiver. Accepterer MHA at tilbudsgiver dækker sin risiko af, gennem yderligere gebyrer fra kunden? Hvis en kunde ikke kan betale sine rater eller kredit og dermed ikke har opfyldt sin betalingsforpligtelse. Skal kunden så stadig kunne benytte sin billet? Forventer MHA stadig at indeholde fuld betaling for billetten fra leverandøren og forventes der udbetaling af hele billetten pris ved købet til MHA, eller i takt med at raterne indløber? Der burde have stået rate ELLER kredit. Det er tilbudsgiver, der fastlægger de nærmere betingelser i tilbuddet. MHA kan godt acceptere, at tilbudsgiver dækker sin risiko af gennem gebyr eller rentebetaling. Dette bedes beskrevet nærmere i tilbuddet. Det er tilbudsgiver, der har risikoen og afgør, om kunden skal kunne benytte sin billet. Musikhuset Aarhus forventer at få fuld betaling fra tilbudsgiver ifm købet. 40. Vedrørende dokumenterne i udbuddet. Kan MHA bekræfte eller korrigere følgende?: Dokumenter der skal være udfyldt ved indlevering af tilbud: Bilag A. Tilbudsblanket JA Bilag B Tilbudsgivers forbeholdsliste JA Bilag C til databehandleraftale NEJ, skal først underskrives umiddelbart før underskrivelse af licensaftale Bilag C1. Kravspecifikation NEJ, den skal ikke udfyldes

15 Bilag C2. Løsningsbeskrivelse JA BILAG C2 Prisbilag JA, men punkt 3 i prisbilaget skal ikke udfyldes Bilag C3 Databehandleraftale NEJ, skal først underskrives umiddelbart før underskrivelse af licensaftale Bilag C3B navn-efternavn-firma NEJ, skal først underskrives umiddelbart før underskrivelse af licensaftale Dokumenter der først skal udfyldes ved indgåelse af aftale, efter valg af leverandør: Bilag A - IT-sikkerhedspolitik (reference) JA, bilag C3A skal først underskrives umiddelbart før underskrivelse af licensaftale Bilag C Licensaftale JA BILAG C4 Tidsplan for implementering JA, udfyldes i overensstemmelse med revideret tilbud umiddelbart før underskrivelse af licensaftale BILAG C5 Tidsplan for implementering af de yderlser, der ikk.. JA, udfyldes i overensstemmelse med revideret tilbud umiddelbart før underskrivelsen af licensaftale BILAG C6 Licenstagers medvirken JA, udfyldes i overensstemmelse med revideret tilbud umiddelbart før underskrivelse af licensaftale BILAG 7 Aarhus Kommunes IT miljø Accepteres ifm underskrivning af licensaftalen BILAG 8 Samarbejdsorganisation JA, udfyldes i overensstemmelse med revideret tilbud umiddelbart før underskrivelse af licensaftale BILAG 9 Oppetider JA, udfyldes i overensstemmelse med revideret tilbud umiddelbart før underskrivelse af licensaftale BILAG C10 Priser JA, udfyldes i overensstemmelse med revideret tilbud umiddelbart før underskrivelse af licensaftale BILAG C11 Anfordringsgaranti JA, udarbejdes umiddelbart før underskrivelse af licensaftale Bilag D til databehandleraftale JA, bilag C3D JA, udfyldes umiddelbart før underskrivelse af licensaftale

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system NR HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Bilag 4 punkt 1 Kravsbesvarelse 2 Udbudsbetingelserne,

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune.

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune. Tilbudsgrundlag vedr. Debitorsystem Den 10. juli 2013 Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser omfattet af tilbudsloven jvf. lovbekendtgørelse nr. 1410/2007

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb. Ja, svarene skal indsættes i cellerne G28 G30

Spørgsmål og svar. Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb. Ja, svarene skal indsættes i cellerne G28 G30 Spørgsmål og svar Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb Dato Spørgsmål Svar Besvaret d. 1. 11.9.2012 Bilag 4 Kravspecifikation Ordregiver ønsker at tilbudsgiver besvarer pkt. 19-21 vedr.

Læs mere

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs og Norddjurs Kommunes hjemmesider samt www.udbud.dk,

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse.

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse. Udbud af virtueltræning i Faxe Kommune Center for Sundhed og Pleje. Faxe Kommune ønsker et virtuelt system der kan fungere som træningsværktøj således, at der sikres en effektiv genoptræning af borgere

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Ressourcer/jetc Sagsnr.: 14-0642-000021 Dato: 29. april 2015 Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Spørgsmål

Læs mere

Med Galaxys årskort og medlemssystem får du mu- king, bar/café- og butikskassesystem baseret på touch-

Med Galaxys årskort og medlemssystem får du mu- king, bar/café- og butikskassesystem baseret på touch- POS, Point of Sale Galaxy Pass Modul Point-of-Sale systemet Galaxy er et high-end billet, boo- Galaxy Pass Modul, giver dig mulighed for at sælge, ad- Med Galaxys årskort og medlemssystem får du mu- king,

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse Kravspecifikation Baggrund og forma l Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) ønsker at indgå kontrakt med en leverandør om en service i form af et samlet system til opgørelse af ensartet statistik til brug

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Dato for revision: 13. november 2014 Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: En del af udbudsbetegnelsen

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play.

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play. Betingelser for virksomheder mv. s brug af Naveedio Naveedio er en nyskabende App baseret markedsføringsplatform, der består af SPIL, hvor brugerne kan vinde penge ved korrekt besvarelse af spørgsmål og

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Aarhus Kommune. Dato 4. oktober 2013. Svar på indkomne spørgsmål ifm. udbudsmateriale til Levering af digitale infostandere.

Aarhus Kommune. Dato 4. oktober 2013. Svar på indkomne spørgsmål ifm. udbudsmateriale til Levering af digitale infostandere. Dato 4. oktober 2013 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Svar på indkomne spørgsmål ifm. udbudsmateriale til Levering af digitale infostandere Spørgsmål 1: Afregning af el, hvorfor er Aarhus Kommunes

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Der er til dags dato modtaget og besvaret følgende

Læs mere

Worldofgreenland.com

Worldofgreenland.com Worldofgreenland.com Hjælp til online udflugtsbestilling Det er en rigtig god ide at bestille udflugterne i Ilulissat i god tid, da der kan være rift om pladserne. Vi anbefaler derfor, at du bestiller

Læs mere

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Ordbog ECP = ecommerce platformen, dvs. shop systemet. EMM eller ESP = E-mail marketing platformen FB = FaceBook

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Kontraktbilag 4. Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 4. Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Kontraktbilag 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1 Det oplyses i udbudsbetingelsernes afsnit 1.10, at Ordregiver ønsker 1 original samt 5 papir-eksemplarer mærket kopi samt 1 USB nøgle. I samme afsnit

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

10.09.2012. EU-udbud af ældreboliger 2012/S 133-221802. Svar: Ikast-Brande Kommune er blevet opmærksom på lovændringen pr. 1. januar 2011.

10.09.2012. EU-udbud af ældreboliger 2012/S 133-221802. Svar: Ikast-Brande Kommune er blevet opmærksom på lovændringen pr. 1. januar 2011. 10.09.2012 EU-udbud af ældreboliger 2012/S 133-221802 Spørgsmål: 1 Tilbudslisten er excl. moms. Dette er ikke i tråd med Folketingets lov nr. 520 af 12. juni 2009 2 Spørgsmål til afsnit 4.2.3 Regnskab

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud?

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Spørgsmål/svar til udbud rådgivning om naturpleje Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Nej. Men på tidspunktet for aftaleindgåelse, skal der være tegnet en

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Betingelser for udbud

Betingelser for udbud Betingelser for udbud af elektronisk nøglesystem Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 3 7. Vedståelsesfrist

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Quick Guide. til. DRs udbudsportal

Quick Guide. til. DRs udbudsportal Quick Guide til DRs udbudsportal Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 Oprettelse som bruger i systemet:... 4 1.2 Find annoncering/udbud... 5 1.3 Vælg udbud... 6 2. Afgivelse af anmodning

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Indhentning af tilbud på digital pasløsning

Indhentning af tilbud på digital pasløsning NOTAT Fra: Stefan Ising 17. september 2015 Indhentning af tilbud på digital pasløsning 1. Indledning Fredensborg Kommune inviterer interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på en koncessionsaftale

Læs mere

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger )

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger ) KØGE BONUSKORT BRUGERVILKÅR gældende for KØGE BONUSKORT(herefter Betingelserne ), der udbydes af: Udbyder: Køge Handelsstandsforening Vestergade 1 DK-4600 Køge Cvr 85279416 (herefter Foreningen ) Overfor

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3 Onlinebooking.dk Book online nemt som 1 2 3 Med onnlinebooking kan du tilbyde din kunder at booke deres ferie direkte hjemme fra deres stue. Derved slipper campingpladsen for al administration, og butikken

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere