Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus."

Transkript

1 Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. 1. Kravspecifikationen: Funktionalitet 1.1 Bedst mulig brugerfunktionalitet for online kunder 6 Ø Systemet skal kunne vise en grafisk model af Musikhusets sale, hvor kunden selv kan vælge sin plads i salen. Grafikken skal give kunden en visuel fornemmelse af salens opbygning og prisindeling samt kvalitet af sæder gerne med kameravinkler og fixpunkter. Skal det være muligt at vælge sæde ud fra billede fra salen, eks. via gallerivisning? Ja, det ville være en fin løsning, der vil vægte i pointgivningen. Men det er ikke et ultimativt krav Ø Systemet skal indeholde en interaktiv seat map (ISM), hvor onlinekunden tidligt i købsprocessen kan overskue, hvor i salen der findes ledige pladser og til hvilken pris. Betyder dette, at MHA ønsker en 3D gengivelse af salene? Eller kan interactive seat map også være en 2D fremstilling af en given sal med interaktiv information? En interaktiv seat map kan enten være en 2D eller en 3D fremstilling af en given sal med interaktiv information. 3. Kravspecifikationen: 1.2 Bedst mulig brugerfunktionalitet for billetsalgspersonalet 36 Ø Systemet skal nemt kunne identificere kernekunder som abonnementer og partoutkortindehavere, evt. via et flag. Skal det være muligt at oprette og navngive nye flag? Ja, men i samarbejde med tilbudsgiver.

2 4. 19 Ø Systemet skal kunne sende et link til en webreservation direkte til kundens adresse via boxoffice modulet. Betyder det, at kunden skal kunne tilgå en reservation? Skal kunden kunne afvise eller acceptere reservationen eller er det for at kunden skal kunne betale en reservation? Det betyder, at kunden skal kunne tilgå sin reservation og betale den via linket Ø Det skal som minimum være muligt at vælge transaktionsformerne fakturasalg, kontant, bankoverførsel, gavekort og kreditkort ved salg af billetter. Der skal kunne vælges mere end en transaktionsform af gangen. Menes der hermed, at den samme transaktion skal kunne sættes til at have været flere forskellige betalingsformer på én gang, eller at forskellige dele af transaktionen, skal kunne sættes til forskellige betalingstyper? Det betyder, at den samme transaktion skal kunne have mere end en betalingstype, fx gavekort og kreditkort, hvis kunden ønsker at betale på denne måde. 6. Kravspecifikationen: 1.3 Bedst mulig administration for Musikhuset 20 Ø Musikhuset administrerer events for flere forskellige promotere, både interne og eksterne. Der skal derfor kunne oprettes en promoter på et event, hvortil afregningen sker direkte, når eventet er overstået. Skal det være muligt at gebyrer afregnes til Musikhuset, og omsætning direkte til ekstern arrangør? Ja, det skal være muligt.

3 7. 19 Ø Systemet skal indeholde et sletteværktøj med mulighed for at slette events og produkter uden transaktioner. Det er normalt ikke muligt eller hensigtsmæssigt at slette først oprettede og forbundne data i noget databasesystem. Vil en arkivering af events og produkter, så de forsvinder for brugeren rent visuelt, accepteres som en sletning? Ja, det vil det, selvom vi ikke ser nogen grund til, at en event eller et produkt uden transaktioner ikke skal kunne slettes Ø Det skal være muligt at definere keywords for en event. Kan keywords uddybes? Menes der keywords til søgning på Internettet, eller internt i billetsystemet for MHAs medarbejdere? Begge dele Ø Systemet skal automatisk kunne gentegne partoutkort fra en sæson til en anden. Kan MHA uddybe partoutkort? Er det en fri adgang til alle events året igennem? Hvis ikke, hvad gentegnes ved et partoutkort? Er det billetter? Er det bestemte billetter, eller er det en serie? Er et partoutkort kun til en kunde? Partoutkort er knyttet til en serie med faste forestillinger. Partoutkortkunder har de samme pladser i salen hvert år/sæson, og derfor skal der kunne gentegnes automatisk. En partoutkortkunde kan have mere end en fast plads pr. sæson. Partoutkortet er ikke personligt. 10. Kravspecifikationen: 1.4. Integration med KMD Opus, kassesystem og andre 3. parts systemer 4 Ø Musikhuset ønsker fuld integration med kasseregistreringssystemet. Kasseløsningen skal være nem og fleksibel sådan, at den kan designes til de produkter Musikhuset sælger, fx billetter og P-kort. En sådan løsning vil minimere fejlregistreringer i

4 forbindelse med salg og tilgodeser det behov Musikhuset har, når der er mange kunder der skal betjenes hurtigt og effektivt. Forsiden på kassen skal kunne designes sådan, at Musikhuset altid kan opsætte kassen, så den passer til det aktuelle behov. En integration til 3. part POS system kan ske på en række forskellige niveauer. Såfremt der skal tilbydes billetsalg med sædevalg og fuldt udvalg af billettyper er dette en ekstremt kompliceret integration, mens at åbne for produktsalg kan være en mere simpel integration. Er der mulighed for at svare dette ønske på forskellige niveauer, evt. ved en opdeling af ønsket? Der skal ikke nødvendigvis leveres et nyt separat kassesystem, det er op til byder. Men der skal fra billetsystemet være en kasseregistrering, fx ved at brugeren/medarbejderen i billetsalget logger sig ind, systemet logger brugerens salg/transaktioner, og det herefter er muligt efter endt arbejde at trække en rapport over brugerens transaktioner, således der kan laves en kasseopgørelse. MHA har behov for at medarbejdere i billetsalget hurtigt, effektivt og med minimum af fejl kan gennemføre billetsalg med sædevalg og fuldt udvalg af billettyper, og salg af fx P- kort. Kan byder opfylde dette behov på anden måde end beskrevet i eksemplet, er MHA åben for andre løsninger. Vi forstår ikke helt dette punkt. Skal det forstås således at der skal leveres et separat kassesystem, eller integreres til et system MHA allerede har? Eller er det kassen i billetsystemet og hvis det er tilfældet, kan MHA uddybe hvad der menes hermed? Der skal ikke nødvendigvis leveres et nyt separat kassesystem, det er op til byder. Men der skal fra billetsystemet være en kasseregistrering, fx ved at brugeren/medarbejderen i billetsalget logger sig ind, systemet logger brugerens salg/transaktioner, og det herefter er mulig efter endt arbejde at trække en rapport over brugerens transaktioner, således der kan laves en kasseopgørelse. MHA har behov for at medarbejdere i billetsalget hurtigt, effektivt og med minimum af fejl kan gennemføre billetsalg med sædevalg og fuldt udvalg af billettyper, og salg af fx P- kort. Kan byder opfylde dette behov på anden måde end beskrevet i eksemplet, er MHA åben for andre løsninger.

5 11. 1 Ø Systemet skal have integration med Århus Kommunes Økonomisystem. Århus Kommunes benytter SAP-systemet KMD Opus som økonomisystem. Der kan på et senere tidspunkt blive stillet krav om integration mod Serviceplatformen. Kan MHA definere eller uddybe Serviceplatformen, såfremt det ikke er det samme som KMD Opus? Landets kommuner arbejder i øjeblikket via KOMBIT med integration mellem økonomisystemer og Serviceplatformen, således at alle kommunale fagsystemer via Serviceplatformen har en snitflade mod alle Økonomisystemer. Dette skal give kommunerne en uafhængighed i forhold til Økonomisystemer, og standardisere snitflade ned mod alle fagsystemer. 12. Kravsspecifikationen: 1.5. IT-mæssige krav, herunder implementering af nyt system. Aarhus Kommune vil på et tidspunkt tage Serviceplatformen i brug i forhold til økonomisystemet KMD Opus. Ønsket betyder, at Musikhuset på et tidspunkt i kontraktperioden kan have behov for at skifte direkte integration med KMD Opus ud med en integration mod KMD Opus via Serviceplatformen. Serviceplatformen er yderligere beskrevet i: og b. Implementering af nyt system 2 Ø Historiske data skal genanvendes i det nye system minimum 5 år, fx oplysninger fra kundedatabasen. 3 Ø Konvertering til et nyt system skal foretages af tilbudsgiver i et direkte samarbejde med Musikhusets nuværende leverandør, Billetlugen. Musikhuset formidler dette samarbejde. 4 Ø Tilbudsgiver skal deltage i en analysefase, hvor det beskrives, hvorledes eksisterende data fra den nuværende løsning kan konverteres til det tilbudte system. Såfremt det gennem analysefasen viser sig, at der er data, der ikke kan konverteres med samme funktionalitet som i det nuværende system, skal der efterfølgende redegøres specifikt for, hvilken funktionalitet der mangler, og hvordan dette tænkes løst. Tilbudsgiver skal beskrive hvordan dette analysearbejde tænkes gennemført.

6 5 Ø Det nye system skal implementeres og testes samtidig med, at det gamle system er i drift. Alle aktive data fra eksisterende system skal genanvendes i det nye system. Det gælder for, men ikke begrænset til følgende data: - Events - Bestilte og købte billetter - Sædehistorik - Kundedata 6 Ø Tilbudsgiver skal lave en implementeringsplan. Planen skal som minimum indeholde tidsplan, beskrivelse af aktiviteter og forventet ressourceforbrug for Musikhuset. Implementeringsplan indskrives i bilag C4, C6 i forbindelse med kontraktunderskrivelse 7 Ø Tilbudsgiver skal i samarbejde med Musikhuset foretage en installations- og driftsprøve. Formålet med prøverne er at konstatere, om samtlige enheder fungerer, og at samtlige øvrige ydelser er leveret i overensstemmelse med kontrakten. Tidspunkt og plan for gennemførelsen af installations- og driftsprøve skal beskrives og indskrives i bilag C4 i forbindelse med kontraktunderskrivelse. 8 Ø Tilbudsgiver har ansvaret for, at der forud for prøvernes afholdelse udarbejdes en drejebog for gennemførelse af installations- og driftsprøven. Drejebogen skal godkendes af Musikhuset. Musikhuset har ansvaret for at konstatere, om prøverne er korrekt gennemført. 9 Ø Installations- og driftsprøverne skal omfatte funktions- og integrationsprøver. Funktions- og integrationsprøverne skal vise, at de leverede enheder/software fungerer som beskrevet i kravspecifikationen og tilbudsgivers dokumentation. Det skal endvidere eftervises, at systemet som helhed fungerer i overensstemmelse med minimumskravet og opfyldte ønsker i kravspecifikationen. Der skal gennemføres en svartidsprøve som led i driftsprøven. Formålet med svartidsprøven er at kontrollere, at systemet overholder de krav til svartider, som er aftalt. 10 Ø Tilbudsgiver skal angive om leverandøren står for opdatering af eventuelle klienter. 11 Ø Eventuel klient skal kunne udrulles med deploymentværktøj, der benyttes af Aarhus Kommune. Pt. benyttes Alteris. 12 Ø Tilbudsgiver bedes angive, om der stilles specielle krav til netværk, åbning gennem firewall for at applikationen kan afvikles på de computere der skal kunne tilgå Systemet jf. Kundens IT-miljø. Nuværende leverandør formodes at kunne svare disse ønsker med "ikke relevant"? Nuværende leverandør skal svare på spørgsmålene vedrørende installations- og driftsprøve for at sikre, at de fortsat har den forventede funktionalitet, ligesom svartider/performence bliver synlig i driftsprøven.

7 13. e. Integrering af Musikhusets hjemmeside 24 Ø Musikhuset har indgået kontrakt med Aarhuskontoret, der står for design af vores hjemmeside: Hjemmesiden er lavet i Umbraco: Hjemmesiden forventes i drift medio august Hjemmesiden implementeres i Q Musikhuset ønsker, at et nyt System kan integreres fuldt ud med Musikhusets hjemmeside, således der kan modtages og sendes data mellem Musikhusets hjemmeside og billetudbyder, og således at indhold kun skal redigeres ét sted. Data skal kunne eksporteres/importeres i et standardiseret format som f.eks. xml eller json. 25 Ø Den tilbudte løsning skal stille en API til rådighed for integration fra Musikhusets hjemmeside. 26 Ø Musikhuset ønsker, at Tilbudsgiver kan tilbyde, at Musikhusets events kan præsenteres i Systemet. Musikhuset skal kun vedligeholde information om events ét sted. Både rådata om arrangementet og de data som løbende beriger arrangementet i form af tekst, billeder og videoer. Det skal forstås således, at Musikhusets medarbejdere kun skal indtaste og redigere oplysningerne ét sted. Herefter skal systemerne udveksle data, således at relevant data præsenteres overfor Musikhusets brugere uanset om de benyttes Tilbudsgivers System eller Musikhusets hjemmeside. 27 Ø Tilbudsgiver skal stille API til rådighed for integration fra Musikhusets hjemmeside mod systemet. 28 Ø Tilbudsgiver skal være behjælpelig med implementeringen af Musikhusets nye hjemmeside. Musikhuset ønsker en beskrivelse af i hvilket omfang Tilbudsgiver kan være behjælpelig og i hvilket omfang det er omfattet af tilbuddet. 29 Ø Tilbudsgiver skal beskrive, i hvilket omfang Open Source tænkes anvendt i løsningen. 30 Ø Musikhuset lægger vægt på, at Løsningen skal anvende markedsudbredte og modne teknologier. Beskriv hvorledes. 31 Ø Musikhuset lægger vægt på, at Systemet skal være fleksibelt opbygget, og skal kunne modificeres med hensyn til design og funktionalitet i takt med, at efterspørgsel og behov ændres i løsningens livscyklus. Beskriv hvorledes. 32 Ø Musikhuset lægger vægt på, at opbygningen af Systemet sikre en høj robusthed mod tab af data og nedbrud i øvrigt. Beskriv hvorledes. 33 Ø Musikhuset lægger vægt på, at Systemet skal fungere i overensstemmelse med de lokale systemer og teknologier, der eksisterer i Musikhuset.

8 Det er med det givne grundlag vanskeligt at vurdere grænseflade mellem Systemet og MHAs nye hjemmeside. Kan der fremsendes dokumentation for den nye hjemmeside, således at der kan svares mere konkret på disse ønsker? Tilbudsgiver er velkommen til at kontakte Aarhuskontoret, Digital Art Director Daniel Wiklund, mobil: , for yderligere information Ø Det nye system skal implementeres og testes samtidig med, at det gamle system er i drift. Alle aktive data fra eksisterende system skal genanvendes i det nye system. Det gælder for, men ikke begrænset til følgende data: - Events - Bestilte og købte billetter - Sædehistorik - Kundedata Kan MHA uddybe hvad Sædehistorik betyder? Al den historik der er knyttet til et sæde, såsom handlinger (reservation/salg/tilbagekøb), samt tidspunkt og brugere knyttet til de forskellige handlinger. Handlingerne skal listes kronologisk Ø Musikhuset lægger vægt på, at Systemet skal fungere i overensstemmelse med de lokale systemer og teknologier, der eksisterer i Musikhuset. Dette er et meget bredt formuleret krav og det kan være svært at tilsige dette som tilbudsgiver, uden at kende de systemer. Kan MHA liste og beskrive alle de systemer, som MHA benytter sig af og som man ønsker at tilbudsgivers system skal fungere i overensstemmelse med? Kan MHA uddybe overensstemmelse? Ønsket skal ses i kontekst af bilag 7: Aarhus Kommunes IT-miljø. Det betyder, at Musikhuset Aarhus ønsker oplyst, om nuværende printere i Musikhuset kan benyttes, om medarbejderne, hvis de skal tilgå systemet via browser kan benytte standard browseren Internet Explorer 9, om 4 GB RAM forventes at være nok til at køre applikationen vel vidende at brugeren samtidig benytter Outlook, Kontorpakke eller andre programmer.

9 16. Kravspecifikationen: 1.6 Bedst mulig markedsføring, markedsføringskanaler og CRM. 1 Ø Musikhuset skal have mulighed for at annoncere via tilbudsgivers platforme. Beskriv mulighederne indeholdt i tilbuddet SPRØGSMÅL: For at sikre sammenlignelighed af de tilbudte ydelser: Kan der fastsættes fælles CPM, kontaktpris, etc? Tilbudsgiver bedes i tilbuddet tydeliggøre, hvad tilbuddet er baseret på, antal mailadresser der udsendes til, åbningsrate o.l Ø Musikhuset skal omtales i tilbudsgivers nyhedsbrev. Beskriv mulighederne indeholdt i tilbuddet. 4 Ø Tilbudsgivers nyhedsbrev skal som minimum kunne segmenteres efter geografi og demografi. Beskriv andre muligheder indeholdt i tilbuddet. 5 Ø Musikhuset skal have adgang til data, der kan tracke onlinekunden fra start til slut i købsprocessen via cookies mm. Beskriv mulighederne indeholdt i tilbuddet. 6 Ø Beskriv udbyders politik og aktiviteter på de sociale medier med henblik på at promovere Musikhus-events og begivenheder. Beskriv mulighederne indeholdt i tilbuddet. Disse ydelser kræver en del særlige kompetencer. Hvorledes ønskes disse kompetencer dokumenteret? Hvorledes ønskes disse ydelser kvantificeret, for at skabe sammenlignelighed - som mandetimer eller kan der skabes en liste over konkrete ydelser? Vi har listet en række områder, som vi har fokus på og ønsker endnu større fokus på i fremtiden. Vi ønsker en beskrivelse af, hvordan I arbejder med nyhedsbreve, segmentering, big data, tracking og sociale medier. Og hvordan I kan hjælpe os til at sælge endnu flere billetter både via jeres egne og vores platforme. Tilbudsgiver bedes udarbejde en liste over konkrete ydelser.

10 28. 9 Ø Tilbudsgiver bedes beskrive andre relevante markedsføringsmuligheder knyttet til deres billetsystem. Tænkes der her på kanaler udenfor Systemets egne? Evt. via partnere? Der tænkes på alle former for markedsføringsmuligheder, der ikke allerede er nævnt i afsnit 1.6. Og det kunne jo fx være via partnere. 29. Kravspecifikationen: Punkt 3. Værdi af evt. øvrige ydelser henviser til ydelser, som Musikhuset ikke har opstillet som ønsker, men som tilbudsgiver kan levere. Der er tale om ydelser der ikke kommer med i den endelige prisevaluering. SPØRGSMÅL : I vejledningen står at ydelser under punkt 3 "ikke kommer med i den endelige prisevaluering". Dette svarer ikke til det der står i udbudsbetingelserne, uddyb gerne hvordan Øvrige Ydelser indgår. Det er korrekt at de tilbudte ydelser ikke indgår i prisevalueringen. DER ER TALE OM EN FEJL. PUNKT 3 I PRISEVALUERINGSSKEMAET SKAL IKKE UDFYLDES. 30. Udbudsbetingelser: Punkt 3. Værdi af evt. øvrige ydelser henviser til ydelser, som Musikhuset ikke har opstillet som ønsker, men som tilbudsgiver kan levere. Der er tale om ydelser der ikke kommer med i den endelige prisevaluering. Det fremgår at øvrige ydelser (punkt 3 i prisbilag) ikke indgår i prisevalueringen. Hvordan vil tilbudte ydelser under dette punkt medtages i evalueringen? Det er korrekt at de tilbudte ydelser ikke indgår i prisevalueringen. DER ER TALE OM EN FEJL. PUNKT 3 I PRISEVALUERINGSSKEMAET SKAL IKKE UDFYLDES 31. Prisskema til bilag C2. Kravsbesvarelse. Pris. Kan MHA bekræfte, at når byder bliver bedt om at angive Gebyr i kr/billet eks. moms i prisskemaet, så er det gebyret som tilbudsgiver modtager pr. solgt billet. Således at dette gebyr minus pris for Ja, det kan bekræftes. Eksempel:

11 den samlede hovedydelse (på hhv. DKK 16 og 4 ekskl. moms), er lig med den gebyrprovision der tilfalder MHA. Tilbudsgiver angiver 5,00 i prisskemaet punkt , hvortil den samlede hovedydelse er 16,00. Andel der tilfalder tilbudsgiver vil i dette eksempel være 5,00 Andel der tilfalder MHA vil i dette eksempel være 11, Licensaftalen: Afregning af billetsalg til Licenstagers event: Licenstager ønsker ikke at modtage løbende afregning af de events, hvor Licenstager er arrangør. I stedet for løbende afregninger, ønsker Licenstager: At endelig afregning skal ske til Licenstager eller Licenstagers samarbejdspartner senest 5 dage, efter eventen har fundet sted. At Licenstager forskudsvis modtager et samlet a conto beløb vedr. forsalget. A contobeløbet reguleres månedsvis i forhold til forsalgets størrelse. Øvrige betalingsbetingelser i overensstemmelse med de til enhver tid værende betalingsbetingelser i Aarhus Kommunes. Såfremt denne struktur påvirker omkostninger hos leverandøren, og dermed tilbuddet, vil det da kunne fraviges, og hvorledes foreslås dette i tilbuddet? Der er ikke tale om grundlæggende vilkår i kontrakten. Såfremt tilbudsgiver ikke kan tilbyde den foreslåede afregningsmetode indenfor det samlede tilbud bedes angives en ekstra pris i prisskemaet under punkt 2. Såfremt tilbudsgiver kan tilbyde en anden model, der er indeholdt i prisen bedes tilbudsgiver endvidere beskrive en alternativ model i bilag B. Tilbudsgivers forbeholdsliste. 33. Bilag C3C - Kvitteringsbilag "Beskrivelse af modtaget materiale:"

12 Det modtagne materiale - er det de data tilbudsgiver modtager fra MHA ved aftaleindgåelse (f.eks. Kundedata)? Eller er det alt materiale der løbende kommer leverandøren i hænde fra MHA og som der løbende skal kvitteres for? Eller er det andet materiale? Er der materiale, der allerede skal kvitteres for ved afgivelsen af tilbuddet og i givet fald hvilket? Ja, det er både materiale, som tilbudsgiver modtager fra Musikhuset ved aftaleindgåelse og det der løbende kommer leverandøren i hænde. Der kvitteres for det hele ifm. aftaleindgåelsen. Såfremt der kommer en ny type data, som ikke er beskrevet i bilaget ved aftaleindgåelse skal der på samme måde laves en aftale for dette. Formålet er, at Musikhuset Aarhus har styr på hvilke data, der er overladt til leverandøren. 34. Bilag C3 - Databehandleraftale 4.2 Ved indgåelse af aftalen vedlægges et bilag D med en oversigt over de tilknyttede medarbejdere, der skal have adgang til Aarhus Kommunes lokaliteter/netværk. Leverandøren er forpligtet til at løbende at tilmelde nye medarbejdere og afmelde medarbejdere, der ikke længere har behov for adgang, til kontraktholder hos Aarhus Kommune." Gælder dette kun medarbejdere, der skal arbejde Dette gælder kun medarbejdere, der skal arbejde direkte på data, der ligger på Aarhus Kommunes direkte på data, der ligger på Aarhus Kommunes netværk eller data, der stilles fortroligt til rådighed netværk og data, der stilles fortroligt til rådighed af af Aarhus Kommune. Eller gælder det også de Aarhus Kommune. medarbejdere, der f.eks. underviser hos MHA på MHAs PC'ere, eller som hjælper med at opsætte printere og programmer hos MHA? Hvis det fremgår af kontrakten, skal der ved underskrift af databehandleraftalen leveres den seneste revisorerklæring, og herunder evt. baggrundsmateriale til erklæringen. Herefter leveres en årlig revisorerklæring, der er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende branchestandarder på området (f.eks. ISAE 3000 vedrørende overholdelse af persondataloven). Dette gælder også for evt. underdatabehandlere. Vi er ikke sikre på, om dette fremgår af kontrakten. Kan MHA be- eller afkræfte, om en sådan revisorerklæring skal afleveres ved tilbudsafgivelse eller i forbindelse med indgåelse af kontrakt, efter valg af leverandør? Det fremgår af udbudsbetingelserne 6, at Bilag C3, Databehandleraftalen, bilag C3, B, Krav til databehandleren skal udfyldes og fremsendes til Ordregiver inden kontraktindgåelse, men ikke i forbindelse med indlevering af tilbud. Bilag C3,D, Medarbejderlisten skal udfyldes ved indgåelse af Databehandleraftalen.

13 Databehandleren må kun behandle personoplysninger, som Aarhus Kommune er ansvarlig for, så længe det er nødvendigt for udførelse af den aftalte opgave Ved ophør skal det aftales med Aarhus Kommune, at data skal leveres tilbage til Aarhus Kommune eller der skal ske uoprettelig sletning punkt 3.1. Skal det forstås således, at leverandøren skal slette MHA s data i sit billetsystem, ved ophør af aftalen? Hvad med de tredjemandsarrangementer, som er solgt i tilbudsgivers system, hvor en tredjemand har lejet MHA s faciliteter og ønsker at de data forbliver i leverandørens system? Vi er som virksomhed forpligtet til at opretholde data om økonomiske transaktioner i vores system i min. 5 år. Hvorledes kan det forenes med ønsket om at data slettes efter et evt. ophør af leverandørforholdet? Som udgangspunkt skal data overføres til Musikhuset Aarhus ved ophør af aftalen og slettes fra leverandørens billetsystem. Såfremt leverandøren er forpligtet lovgivningsmæssigt til at opretholde data om økonomiske transaktioner i op til 5 år, laves der en særlig aftale om dette forhold i kontrakten, således at det sikres, at disse data udelukkende anvendes til at opretholde data om økonomiske transaktioner og således at det sikres, at disse data slettes efter 5 år. 37. Bilag C -licensaftale 12.2 Licenstager betaler ikke gebyr ved følgende: Print af arrangørbilletter Salg af gavekort Tilbagekøb af billetter P-billetter og andre artikler i webshop, der ikke vedrører billetter Ad. Pkt 1: Kan MHA definere hvad en "arrangørbillet" er? Ad. Pkt 4: Den fulde webshop, samt løbende afregning af denne, skal stilles frit til rådighed, uanset om MHA sælger 5000 varer pr. år eller varer? Og det skal gælde alt der sælges igennem tilbudsgivers systemer, der ikke er en billet? En arrangørbillet er en billet, der har status af fribillet i billetsystemet, selvom prisen fremgår af billetten. Ca. 100 i Ja, det er korrekt. I 2014 solgte vi varer via produktmodulet i nuværende billetsystem til en værdi af kr Heraf var de varer solgt online værdi kr Licenstager skal stille følgende til rådighed for Leverandøren: a) -forbindelse til SMS-port, herunder vedligeholdelse og information vedrørende adgangsdata og tekniske specifikationer;

14 Kan MHA uddybe, hvad der menes med " forbindelse til SMS-port"? Leverandøren skal stille en SMS-gateway til rådighed for Musikhuset i Aarhus. Hvordan billetsystemet kommunikere med SMS-gateway er Musikhuset uvedkommende. Leverandøren skal altså stille både billetsystem og SMS-gateway til rådighed i sit løsningsdesign Ø Onlinekunden skal have mulighed for at betale i rater samt på kredit. Administration samt risiko ligger hos tilbudsgiver. Kan MHA uddybe forskellen på rate og kredit. Skal det forstås således, at kunden skal kunne købe billetter helt uden initial betaling? Hvis et meget stort antal kunder vælger en af ovenstående former for betaling, vil tabsrisikoen kunne blive betragtelig for tilbudsgiver. Accepterer MHA at tilbudsgiver dækker sin risiko af, gennem yderligere gebyrer fra kunden? Hvis en kunde ikke kan betale sine rater eller kredit og dermed ikke har opfyldt sin betalingsforpligtelse. Skal kunden så stadig kunne benytte sin billet? Forventer MHA stadig at indeholde fuld betaling for billetten fra leverandøren og forventes der udbetaling af hele billetten pris ved købet til MHA, eller i takt med at raterne indløber? Der burde have stået rate ELLER kredit. Det er tilbudsgiver, der fastlægger de nærmere betingelser i tilbuddet. MHA kan godt acceptere, at tilbudsgiver dækker sin risiko af gennem gebyr eller rentebetaling. Dette bedes beskrevet nærmere i tilbuddet. Det er tilbudsgiver, der har risikoen og afgør, om kunden skal kunne benytte sin billet. Musikhuset Aarhus forventer at få fuld betaling fra tilbudsgiver ifm købet. 40. Vedrørende dokumenterne i udbuddet. Kan MHA bekræfte eller korrigere følgende?: Dokumenter der skal være udfyldt ved indlevering af tilbud: Bilag A. Tilbudsblanket JA Bilag B Tilbudsgivers forbeholdsliste JA Bilag C til databehandleraftale NEJ, skal først underskrives umiddelbart før underskrivelse af licensaftale Bilag C1. Kravspecifikation NEJ, den skal ikke udfyldes

15 Bilag C2. Løsningsbeskrivelse JA BILAG C2 Prisbilag JA, men punkt 3 i prisbilaget skal ikke udfyldes Bilag C3 Databehandleraftale NEJ, skal først underskrives umiddelbart før underskrivelse af licensaftale Bilag C3B navn-efternavn-firma NEJ, skal først underskrives umiddelbart før underskrivelse af licensaftale Dokumenter der først skal udfyldes ved indgåelse af aftale, efter valg af leverandør: Bilag A - IT-sikkerhedspolitik (reference) JA, bilag C3A skal først underskrives umiddelbart før underskrivelse af licensaftale Bilag C Licensaftale JA BILAG C4 Tidsplan for implementering JA, udfyldes i overensstemmelse med revideret tilbud umiddelbart før underskrivelse af licensaftale BILAG C5 Tidsplan for implementering af de yderlser, der ikk.. JA, udfyldes i overensstemmelse med revideret tilbud umiddelbart før underskrivelsen af licensaftale BILAG C6 Licenstagers medvirken JA, udfyldes i overensstemmelse med revideret tilbud umiddelbart før underskrivelse af licensaftale BILAG 7 Aarhus Kommunes IT miljø Accepteres ifm underskrivning af licensaftalen BILAG 8 Samarbejdsorganisation JA, udfyldes i overensstemmelse med revideret tilbud umiddelbart før underskrivelse af licensaftale BILAG 9 Oppetider JA, udfyldes i overensstemmelse med revideret tilbud umiddelbart før underskrivelse af licensaftale BILAG C10 Priser JA, udfyldes i overensstemmelse med revideret tilbud umiddelbart før underskrivelse af licensaftale BILAG C11 Anfordringsgaranti JA, udarbejdes umiddelbart før underskrivelse af licensaftale Bilag D til databehandleraftale JA, bilag C3D JA, udfyldes umiddelbart før underskrivelse af licensaftale

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Det er jf. Aftale om forældretilfredshedsundersøgelse på Børn og Unge området i Aarhus Kommune 2015 aftalt, at - leverandørnavn

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261 Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Svar 2 Spørgsmål 3 Svar 3 Spørgsmål 4 I blandt kravene

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system NR HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Bilag 4 punkt 1 Kravsbesvarelse 2 Udbudsbetingelserne,

Læs mere

Spørgsmål og svar. ATP udbud af juridisk bistand

Spørgsmål og svar. ATP udbud af juridisk bistand Spørgsmål og svar ATP udbud af juridisk bistand ID Modtaget Spørgsmål Svar 1 27. marts 2012 I punkt 8.1 af materialet står der "Tilbuddet skal afleveres som en præsentation". Hvordan skal udtrykket "præsentation"

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb. Ja, svarene skal indsættes i cellerne G28 G30

Spørgsmål og svar. Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb. Ja, svarene skal indsættes i cellerne G28 G30 Spørgsmål og svar Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb Dato Spørgsmål Svar Besvaret d. 1. 11.9.2012 Bilag 4 Kravspecifikation Ordregiver ønsker at tilbudsgiver besvarer pkt. 19-21 vedr.

Læs mere

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese Spørgsmål 1 Skal der afgives ens priser for skinner, skruer, søm m.m. jvf. Punkt 1.21.1. Svar 1 Spørgsmål 2

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 131-234577 Dokumentet er opdateret den. Tilbudsgiver skal

Læs mere

Dato for revision: 24. september 2014

Dato for revision: 24. september 2014 Dato for revision: 24. september 2014 Spørgsmål og svar til nationalt udbud: Callcenterløsning (inkl. Licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: Prisoplysninger,

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS):

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Bjørn M. Nielsen Tlf.: 46464041 bjni@lejreforsyning.dk Dato: 11-09-2013

Læs mere

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet Besvaret 29. maj 2015 1. Udbudsmaterialet pkt. 2.3: Vil det

Læs mere

Kravspecifikation: Udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

Kravspecifikation: Udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser Bilag 3 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 31. august 2015 J.nr.: 044-01064 Ref.: nmkn Kravspecifikation: Udbud af en digital løsning til offentliggørelse

Læs mere

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Kolding Kommune, HR-Arbejdsmiljø ønsker et tilbud på levering af et elektronisk handlingsplansværktøj. Kolding Kommune ønsker, at indgå

Læs mere

Spørgsmål & svar Rammeaftale vedr. IT-konsulenter

Spørgsmål & svar Rammeaftale vedr. IT-konsulenter Spørgsmål & svar Rammeaftale vedr. IT-konsulenter Sags nr. 2012033406 Spørgsmål & svar udgives i anonymiseret form, på baggrund af spørgsmål fra tilbudsgiverne. Spørgsmål og svar skal i forhold til udbudsmaterialet

Læs mere

Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning

Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning 1. Indledning Halsnæs Kommune inviterer interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på en koncessionsaftale om levering

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet.

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet. FORRETNINGSBETINGELSER PIPIPCARE 1. ANVENDELSESOMRÅDE Forretningsbetingelserne (herefter Betingelserne ) gælder for køb af en abonnementservice (herefter Abonnement ) på hjemmesiden PipipCare. com (herefter

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort

BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort Indhold BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort 1. Log ind. Side 2 2. BilletPro. Skærmens funktioner/ Scanneren... Side 3-6 3. Billet bestilt via Internettet. Side 7-9 4. Billet bestilt

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Ressourcer/jetc Sagsnr.: 14-0642-000021 Dato: 29. april 2015 Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Spørgsmål

Læs mere

7 trin til at komme i gang med et affiliate-program

7 trin til at komme i gang med et affiliate-program 7 trin til at komme i gang med et affiliate-program Affiliate markedsføring er præstationsbaseret markedsføring på internettet, hvor såkaldte publicister (også bedre kendt som affiliates eller publishers

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet:

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet: FLAVORS - PRIVATLIVSPOLITIK Ikrafttrædelsesdato: 01/10/2014 Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes Flavors IVS, Flensborggade 6 Kld. 1669 København V. ("Flavors", "os", "vores", og "vi") indsamler,

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014.

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spørgsmål og svar Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spg. 1 Bilag 3: Bilag 3 skal i flg.

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse.

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse. Udbud af virtueltræning i Faxe Kommune Center for Sundhed og Pleje. Faxe Kommune ønsker et virtuelt system der kan fungere som træningsværktøj således, at der sikres en effektiv genoptræning af borgere

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud.

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud. SPECIFIKATION på Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 2 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 2

Læs mere

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play.

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play. Betingelser for virksomheder mv. s brug af Naveedio Naveedio er en nyskabende App baseret markedsføringsplatform, der består af SPIL, hvor brugerne kan vinde penge ved korrekt besvarelse af spørgsmål og

Læs mere

BILAG A TILBUDSBLANKET

BILAG A TILBUDSBLANKET BILAG A TILBUDSBLANKET 1 1. Tilbudsgivers navn og adresse Navn: Adresse: CVR-nr.: Kontaktperson: E-mail-adresse: Person der skal underskrive en evt. kontrakt: Opgavetitel: Administration af P-pladser 2.

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbud af udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren den nemme vej til en grøn hverdag

Udbud af udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren den nemme vej til en grøn hverdag Udbud af udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren den nemme vej til en grøn hverdag Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2015/S 077-136306 Miljøstyrelsen har modtaget spørgsmål til

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde. Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014

Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde. Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014 Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse.

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. RETTELSESBLAD, 23. J UNI 2017 1. Ændringer af kontraktudkastet Kontraktudkastets afsnit 30.3.1 udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Nyt afsnit 30.3.1

Læs mere

IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET

IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET PROGRAM Velkomst Den udbudte ydelse Gennemgang af udbudsmaterialet Opmærksomhedspunkter Afrunding og spørgsmål 2 DEN UDBUDTE YDELSE Udbuddet vedrører en kontrakt

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med udbud råslagge

Spørgsmål i forbindelse med udbud råslagge 15. januar 2016 Sagsnr. 08/262 Dok. nr. XXX Initialer ANJ Side 1 af 5 Spørgsmål i forbindelse med udbud råslagge Ad pkt. 4.2 Udbudsbetingelser, Mængder Venligst oplys fordelingen af de 400.000 ton/år indgående

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 13.06.2014 Denne erklæring om behandling af personoplysninger ("erklæring om behandling af personoplysninger) beskriver,

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.:

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1 af 6 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Resumé af informations- og spørgemøde om national webstatistik 29. april 2014

Resumé af informations- og spørgemøde om national webstatistik 29. april 2014 Resumé af informations- og spørgemøde om national webstatistik 29. april 2014 Som anført i udbudsbetingelserne afholdtes informations- og spørgemøde den 29. april kl. 13-15 med tilmelding pr. mail senest

Læs mere

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning/generelle forhold...2 1.1 Ordregivende myndighed...2 1.2 Udbudsbekendtgørelse...2 1.3 Udbudsform...2 1.4 Udbuddets omfang...2 1.5 Kontaktperson...3

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Pulje 8, 14. august 2014. Domstolsstyrelsen 1 Bilag 12, Mindstekrav 20 I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Version 1.5, 06.09.2011) skriver Domstolsstyrelsen i afsnit 5.1 Miljøer, at I kopierer

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 3, 3. juli 2014. 1 Jf. afsnit 3.4 i udbudsbetingelserne Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som alle tilbudsgiver efterfølgende vil få adgang til. Spørgsmål: Er dette

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling - Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling Al databehandling, der er underlagt persondataloven, skal overholde de tekniske krav, der er opstillet i Datatilsynets bekendtgørelse 528 (sikkerhedsbekendtgørelsen).

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende begrænset EU-udbud af merchandise, profilbeklædning og julegaver til University College Nordjylland (UCN), udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 210-380900 Opdateret den Ansøger

Læs mere

Kravspecifikation. Lokalebooking- og folkeoplysningssystem. Krav Mulighed Bemærkninger

Kravspecifikation. Lokalebooking- og folkeoplysningssystem. Krav Mulighed Bemærkninger Kravspecifikation Lokalebooking- og folkeoplysningssystem Krav Mulighed Bemærkninger Forvaltningsdel Systemet skal kunne håndtere digital ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening. Oprettelse

Læs mere

Spørgsmål til udbudsdokumenterne

Spørgsmål til udbudsdokumenterne Spørgsmål til udbudsdokumenterne I tabellen nedenfor er listet spørgsmål fra tilbudsgivere til udbudsdokumenterne og svar herpå. Listen opdateres løbende. 17.03.2016: Besvarelse af spørgsmål 29-47. Nr.

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPS-loggere.

Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPS-loggere. Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPS-loggere. 17.06.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold

Læs mere

Ja

Ja Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER

BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal på baggrund af kravene hertil i kontrakten med bilag, herunder bilag 1, udarbejde en hovedtidsplan, der omfatter implementering

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål 1 27-02-2014 07-03-2014 Delaftale 2 kontokortordning til tankstationer

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

ticketbutler Dit billetsys tem, i dit brand ticketbutler.io

ticketbutler Dit billetsys tem, i dit brand ticketbutler.io ticketbutler Dit billetsys tem, i dit brand Hvorfor skal andre snylte på jeres produkt? Jeres branding Du kender sikkert Eventbrite, Billetto, Ticketmaster eller et af de andre store billetsystemer. Og

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10.

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10. Senest opdateret d. 21.8.2015 Dokumentet indeholder alle til dato offentliggjort spørgsmål og svar. I tilfælde af, at Silkeborg Kommune finder det nødvendigt at foretage ændringer eller supplere oplysningerne

Læs mere

Med Galaxys årskort og medlemssystem får du mu- king, bar/café- og butikskassesystem baseret på touch-

Med Galaxys årskort og medlemssystem får du mu- king, bar/café- og butikskassesystem baseret på touch- POS, Point of Sale Galaxy Pass Modul Point-of-Sale systemet Galaxy er et high-end billet, boo- Galaxy Pass Modul, giver dig mulighed for at sælge, ad- Med Galaxys årskort og medlemssystem får du mu- king,

Læs mere

Dagens program. Indkøb og Logistik

Dagens program. Indkøb og Logistik Udbudspræsentation 2010/S 9-010796 Udbud af patientkaldesystem Til Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere