EG A/S. Årsrapport EG CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11"

Transkript

1 EG A/S Årsrapport 2013 EG CVR

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18 Bygge & Anlæg 19 Retail & Medie 20 Utility 21 Public 22 SaaS & Infrastruktur Organisation og selskabsledelse 24 Corporate governance 25 Samfundsansvar Risikostyring 26 Risikostyring Bestyrelsen og direktionen 28 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv Påtegninger 31 Ledelsespåtegning 32 Revisionspåtegning Regnskabspraksis 33 Anvendt regnskabspraksis 41 Definitioner Koncernens regnskab 42 Totalindkomstopgørelse 43 Balance 45 Egenkapital 46 Pengestrømsopgørelse 48 Noter Koncerninformationer 67 Koncernstruktur EG A/S ÅRSRAPPORT

3 EG-koncernens hovedtal Omsætning og vækst EBITA og margin (normaliseret) ,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % ,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % ,0 % ,0 % Nettoomsætning i mio. kr. Omsætningsændring Normaliseret EBITA, driftsresultat i mio. kr. EBITA i pct. af omsætning, normaliseret EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning EG-koncernens hovedtal

4 EG-koncernens hovedtal Pengestrøm fra driftsaktivitet Resultat efter skat og afkast af egenkapital (normaliseret) 180,0 250,0% 160,0 35,0 % 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 200,0% 150,0% 100,0% 50,0% 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0, ,0% 0, ,0 % Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra driftsaktivitet, i pct. af EBITDA Normaliseret resultat efter skat i mio. kr. Afkast på egenkapitalen (ROE), normaliseret EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning EG-koncernens hovedtal

5 Året, der gik Bedste resultat nogensinde 2013 blev endnu et godt år for EG-koncernen med det bedste resultat i selskabets mere end 30-årige historie. Omsætningen rundede de 1,6 mia. kr., svarende til en stigning på 6,8 %, opnået gennem en blanding af organisk og akkvisitiv vækst. Resultatet udviklede sig ligeledes positivt med en normaliseret indtjening (EBITDA) på 195,2 mio. kr. en stigning fra 2012 på 19,7 %. Normaliseret EBITDA-margin voksede fra 10,9 % i 2012 til 12,2 % i EG s omsætningsmix, hvor en betydelig del af omsætningen kommer fra cloudløsninger, faste serviceaftaler og software, har medvirket til den stigende bruttoavance og forudsigelige indtægtsstrømme. Disse dele af forretningen udgør en stadig større del af EG s samlede omsætning og avance. EG s evne til at generere frit cash flow er betragteligt, bl.a. pga. en fortsat stigende driftsindtjening og en reduceret pengebinding i arbejdskapital. Det giver handlefrihed på en række parametre, bl.a. i forhold til opkøb, som i 2013 omfattede Unitail AB, NaviPartner AS samt DataPro A/S. EG har strukturen og musklerne til at være med til at konsolidere markedet, og opkøb vil fortsat være en del af vores strategi. EG s organiske vækst er styrket i En af årsagerne bag dette er et øget fokus på metoder og implementeringsforløb i forhold til store projekter, og dermed en minimering for ikke-rentable timer bundet i indgåede aftaler. Herudover er salgsindsatsen generelt styrket, hvilket har medvirket til, at EG har haft en større vækst end resten af markedet. Ny ejer opdateret strategi Ejerskabet af EG overgik den 1. september 2013 til Axcel efter en hurtig, velgennemført og planlagt salgsproces. Det giver ro på to fronter. Dels er EG s performance og potentiale blevet kigget grundigt efter i sømmene. Det gælder både operationelt i forhold til nøgle-kpi er, som fx faktureringsgrad, pipelineudvikling og projektfremdrift, og strategisk i forhold til videre udviklingsmuligheder. Både operationelt og strategisk står vi særdeles stærkt, hvilket analyser og benchmark i forbindelse med ejerskiftet kun har bekræftet. Dels har vi med Axcel som ejere mulighed for yderligere at styrke virksomheden i strategiperioden, der løber frem til Det gælder bl.a.: Styrket forretningsudvikling og produktudvikling, der yderligere skal opbygge EG s palet af IP-baserede løsninger med branche som kernen. En samlet tilgang på tværs af koncernen til hhv. markedsføring og salg, leverance samt service/support, hvor indsatsen strømlines i forhold til udvalgte forretningsmodeller. Det gør det enklere at være kunde og understøtter realiseringen af EG s store krydssalgspotentiale. Et styrket mandat til den interne lean-funktion, der målrettet skal hente de betydelige effektiviserings- og skalagevinster, der ligger tilgængelige på tværs af EG. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Året, der gik

6 Året, der gik Som følge af den nye strategi er organisationen opdateret med virkning fra 1. januar 2014, således at vi i højere grad rendyrker vores forskellige forretningsmodeller, skaber en struktur der bedre understøtter deling af viden og samarbejde på tværs af EG, samt skaber stærkere faglige miljøer. Den primære ændring er etableringen af en ny division Technology & Delivery, der samler ydelserne bag en stor del af EG s krydssalgspotentiale og etablerer fælles rammer for projektimplementering, leverancemodeller og service og support. Fælles produktudvikling opbygges herudover i dette regi. I forbindelse med ejerskiftet er 2013 årsregnskabet påvirket af betydelige engangsomkostninger, hvorfor et normaliseret EBITDA giver et mere retvisende billede for EG i Stort potentiale i den eksisterende kundebase I 2013 har vi for alvor taget hul på forretningsmæssigt at udnytte fordelene ved at være ét EG. For kunderne giver det den fordel, at vi er med dem hele vejen og kan hjælpe dem med at realisere et større samlet gevinstpotentiale. For EG betyder det et potentiale for at stå for en større andel af itbudgettet hos den enkelte kunde. Med vores store kunde- og løsningsportefølje og relativt lave share of wallet indebærer målrettet krydssalg et betragteligt vækstpotentiale, som vi arbejder målrettet på at realisere. EG har en skarp profil baseret på værdiskabelse gennem branchefokus. Vi er markedsledende med specifikke løsninger til en række brancher, som fx detailkæder, byggemarkeder, håndværkere, logistik, læger og advokater. Vi udbygger løbende positionen som markedsleder i disse og andre brancher. Optimeret porteføljemix EG s omsætningsmix indeholder betydelig omsætning fra cloudløsninger, licensindtægter fra egen software og faste serviceaftaler. Områderne er karakteriseret ved forudsigelige omsætningsstrømme og en relativt høj bruttoavance. Vægtningen i mixet sikrer en solid bund i EG s forretning og er medvirkende til gode resultater, også i år hvor den generelle markedsvækst er vigende. EG har i 2013, som planlagt, optimeret sin produktportefølje yderligere, så kontraktporteføljen af cloudløsninger og løbende serviceaftaler er øget til at udgøre en fortsat større andel af både omsætning og EBITDA. Fokus vil også fremadrettet være på recurring revenue, og vi forventer yderligere at øge denne del af porteføljen i 2014 og Hertil kommer EG s betydelige udvikling og salg af egen software. Det gælder vores egenudviklede ASPECT4-platform med løsninger til transport, tekstil, trælast samt logistik og produktion, og det gælder branche- og tillægsløsninger med egen IP baseret på standardplatforme fra fx Microsoft. Især sidstnævnte vil blive styrket yderligere ved styrkelse af produkt- og forretningsudvikling. Samlet set er den relative del af mixet bestående af cloudløsninger, serviceaftaler, software og konsulentydelser øget set i forhold til hardware. Resultatet er en fortsat stigende bruttomargin, der over de senest fire år ( ) er gået fra 72,9 % til 77,3 %. Stærke partnerskaber EG er leverandøruafhængig. Dermed kan vi rådgive vores kunder ud fra deres behov uden at være låst til en bestemt teknologi. EG har stærke partnerskaber med en række leverandører, fx Microsoft, IBM, HP og SAP. EG er en af de største Microsoft Dynamics partnere set på verdensplan og har i løbet af året modtaget en række priser og anerkendelser i dette regi, bl.a. som årets Dynamics-partner i Norge og årets vertikale partner i Danmark. Herudover blev vi af IBM udnævnt til årets business analytics-partner. Dette illustrerer, at strategien med at koble teknologiske kompetencer med brancheviden virker, uanset vinklen det ses fra. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Året, der gik

7 Årets resultat Finansielle forhold 6,8 % stigning i omsætning 12,8 % stigning i EBITDA og 19,7 % stigning i normaliseret EBITDA 7,9 % stigning i indtjening (EBITA) og 24,2 % stigning i normaliseret EBITA. Koncernen nåede i 2013 en samlet omsætning på 1.603,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,8 %. Omsætningsstigningen er positivt påvirket af såvel organisk vækst som opkøb. Omvendt påvirker valutakursudviklingen for norske kroner negativt med 0,7 %. Gennem de senere år har EG haft større fokus på salg af cloudløsninger, serviceaftaler, software og konsulentydelser frem for salg af hardware, og det har været medvirkende til en fortsat stigende bruttomargin. Siden 2010 har selskabet forøget sin bruttomargin fra 72,9 % til 77,3 % i Med en indtjening (EBITDA) på 161,7 mio. kr. opnåede EG sit bedste resultat i selskabets mere end 30-årige historie, og EG havde en indtjeningsmæssig fremgang på 12,8 % i forhold til Normaliseret EBITDA reguleret for omkostninger til opkøb, restrukturering, købesumsregulering i forbindelse med salget til Axcel samt normaliseringer for opkøbte virksomheder, som ikke indgår med en 12-måneders ejerperiode, androg i ,2 mio. kr. (163,1 mio. kr.) svarende til en vækst på 19,7 %. Resultatet betragtes som værende tilfredsstillende. Fremgangen i omsætning og indtjening fra 2012 til 2013 er bl.a. sikret ved organisk vækst inden for de fleste forretningsområder. Opkøb har også bidraget positivt. Fremgangen fra 2012 til 2013 er i overensstemmelse med selskabets forventninger. Nettoomsætning EG-koncernens omsætning udgør 1.603,3 mio. kr. (1.501,5 mio. kr.) svarende til en vækst på 6,8 %. Omsætningsfremgangen fra 2012 til 2013 er positivt påvirket af opkøbene af Unitail AB, NaviPartner AS og DataPro. Inden for salg af hardware har der i 2013 været en omsætningsnedgang på 6 % i forhold til Det skyldes EG s bevidste valg om kun at have fokus på de kunder, til hvem vi sælger brancheløsninger. Eksklusive hardwaresalg har EG haft en omsætningsfremgang på 8,1 %. Divisionen Logistik & Produktion med brancheløsninger til produktions- og logistikkunder baseret på AX, NAV, ASPECT4 og SAP har i 2013 haft en omsætning på 394,6 mio. kr. mod 396,0 mio. kr. i Divisionen Bygge & Anlæg med hovedfokus på Trælast og Byg & Installation har i 2013 haft en omsætning på 280,6 mio. kr. (258,5 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2012 på 8,5 %, som bl.a. er skabt via opkøbet af NaviPartner i Norge. Divisionen Retail & Medie, som bl.a. er Skandinaviens største leverandør af værdiskabende it-løsninger til detailhandlen og Danmarks førende udbyder af specialiserede it-løsninger til mediebranchen, har i 2013 oplevet en meget kraftig vækst inden for Dynamics AX til detailhandlen. Omsætningen i 2013 var på 303,0 mio. kr. (253,2 mio. kr.) svarende til en stigning på 19,7 %, som ud over organisk vækst er skabt via opkøbet af Unitail AB og DataPro A/S. Divisionen Utility, som leverer it-løsninger og service til forsyningsselskaber i Norden, har i 2013 haft en omsætning på 145,0 mio. kr. (132,5 mio. kr.) svarende til en vækst på 9,4 %. Divisionen SaaS & Infrastruktur, som bl.a. leverer egne brancheløsninger til udvalgte kundegrupper og SaaSløsninger og driftsservice til EG-koncernens kunder, har i 2013 haft en omsætning på 413,6 mio. kr. (382,4 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2012 på 8,2 %, som dækker over en betydelig omsætningsvækst inden for cloudløsninger, hvorimod der har været tilbagegang i omsætningen inden for traditionelt hardwaresalg. Divisionen Public, som leverer it- og effektiviseringsløsninger til stat og kommuner, har i 2013 haft en omsætning på 110,0 mio. kr. (101,0 mio. kr.) og en omsætningsvækst fra 2012 på 8,9 %, som er skabt via organisk vækst. Bruttofortjeneste Koncernens bruttofortjeneste er øget fra 1.157,3 mio. kr. i 2012 til 1.238,8 mio. kr. i 2013 svarende til en stigning på 7,0 %. Den positive udvikling i bruttomarginen i procent af omsætningen er fortsat fra tidligere år, og bruttomarginen androg 77,3 % i 2013 mod 77,1 % i Koncernens øgede fokus på salg af cloudløsninger, serviceaftaler, software og konsulentydelser frem for salg af hardware har været medvirkende til en stigende bruttomargin i de senere år. Tilbage i 2010 var EG s bruttomargin 72,9 %. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Årets resultat

8 Årets resultat Resultatudvikling, EBITA EG-koncernens EBITDA for 2013 udgør 161,7 mio. kr. i forhold til 143,3 mio. kr. for den tilsvarende periode i 2012 svarende til en fremgang på 12,8 %. EBITDA-fremgangen skyldes primært forbedret lønsomhed i den eksisterende forretning, men opkøb bidrager også positivt. I vurderingen af EBITDA-fremgangen er der i 2013 afsat betydelige ressourcer, både kvantificerbare og ikke-kvantificerbare, til opkøb og efterfølgende integration af de opkøbte virksomheder samt salg af EG-koncernen til Axcel. I normaliseringen af resultatet for EG er der reguleret for de købesumsreguleringer, som er foretaget i forbindelse med Axcels køb af EG-koncernen. Normaliseret EBITDA androg i ,2 mio. kr. (163,1 mio. kr.) svarende til en vækst på 19,7 %. Resultatudvikling EBITA EG-koncernens EBITA for 2013 udgør 130,3 mio. kr. i forhold til 120,8 mio. kr. for den tilsvarende periode i 2012 svarende til en fremgang på 7,9 %. EBITA-fremgangen skyldes primært forbedret lønsomhed i den eksisterende forretning, men opkøb bidrager også positivt. Derudover har der været betydelige engangsomkostninger som nævnt under EBITDA. Normaliseret EBITA androg i ,6 mio. kr. (140,6 mio. kr.) svarende til en vækst på 24,2 %. Resultatudvikling EBIT EG-koncernen realiserede i 2013 et EBIT på 101,4 mio. kr. i forhold til 67,3 mio. kr. i Normaliseret resultat efter skat Normaliseret resultat efter skat udtrykker årets resultat efter skat reguleret for ekstraordinære forhold, som ikke kan tilskrives den fortsættende driftsaktivitet, herunder salg af aktiviteter, restruktureringsomkostninger, omkostninger til integration af opkøbte virksomheder og amortiseringer i forbindelse med opkøb. Normaliseret resultat efter skat androg 137,3 mio. kr. i 2013 mod 103,5 mio. kr. i Skat af årets resultat Skat af årets resultat består af aktuel skat på 27,2 mio. kr., regulering af tidligere års skat med -3,5 mio. kr. og ændring i udskudt skat på -8,0 mio. kr., således at skat af årets resultat udgør 15,7 mio. kr. (20,0 mio. kr.). Skatteprocenten udgør således 16,2 % (29 %). Pengestrømme Der har været en fortsat stærk pengestrøm fra driftsaktiviteter på 75,0 mio. kr. (153,8 mio. kr.), som skyldes en kombination af selskabets vækst og reduktion af pengebinding i arbejdskapital. Ændringen i kortfristet gæld (74,0 mio. kr.) skyldes primært udligning af mellemværender med moderselskaber. Arbejdskapitalen udgør 10,5 % (11,9 %) af omsætningen. EG har gennem kontinuerlig stramning af forretningsmodellen sikret, at en stigende andel af driftsindtjeningen bliver konverteret til frit cashflow, som kan anvendes til opkøb af relevante virksomheder eller gældsnedbringelse. Opkøb foretaget i 2013 er finansieret via eget cashflow. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde -114,5 mio. kr. (-135,4 mio. kr.). Reduktionen i forhold til 2012 skyldes, at der er investeret mindre i opkøb af virksomheder i 2013 end i Af årets investeringer på 114,5 mio. kr. kan 32,4 mio. kr. henføres til køb af immaterielle aktiver, mens investeringer i materielle aktiver udgjorde 10,0 mio. kr. Hertil kommer køb af virksomheder for 73,4 mio. kr. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde -1,7 mio. kr. mod -1,3 mio. kr. i Årets pengestrøm udgør -41,2 mio. kr. mod 17,1 mio. kr. i Nettoarbejdskapital Arbejdskapitalen udgør 168,4 mio. kr. (178,5 mio. kr.). Ved udgangen af 2013 udgjorde arbejdskapitalen 10,5 % af omsætningen, hvilket er en betydelig forbedring i forhold til 2012, hvor arbejdskapitalen udgjorde 11,9 % af omsætningen, og i forhold til 2008, hvor arbejdskapitalen udgjorde 17,6 % af omsætningen. Forbedringen i arbejdskapitalen fra 2012 til 2013 skyldes hovedsageligt en reduktion af forfaldne debitorer samt en reduktion af igangværende arbejder for fremmed regning. Balance Ultimo 2013 havde EG A/S en samlet koncernbalance på 1.039,1 mio. kr. (986,7 mio. kr.). Stigningen i balancen skyldes primært en forøgelse af goodwill samt andre immaterielle aktiver som følge af tilgang af opkøbte virksomheder. Egenkapitalen var ultimo 2013 på 514,9 mio. kr. (441,0 mio. kr.). Fusioner Som led i koncernens strategi om at reducere antallet af selskaber er datterselskabet EG NeoProcess A/S med virkning fra 1. januar 2013 fusioneret ind i EG A/S. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der har ikke været væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning. Forventninger EG forventer, at der i 2014 vil være fortsat fremgang i omsætning og indtjening. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Årets resultat

9 Når it blot er et redskab EG s særkende er præcist tilpassede brancheløsninger, hvor teknologi, processer og organisation går op i en højere enhed. Vi har stærke kompetencer inden for markedsledende itplatforme og sammensætter uden besvær komponenterne til den teknologiske løsning, der bedst understøtter kundens forretning. Vi siger altid forretning først, teknologi bagefter. Det er sådan, vi sikrer it-løsninger, der giver virksomhederne det optimale fundament. Brancheløsninger er den lige vej til målet Med dyb brancheviden kender vi til de udfordringer, der er karakteristiske for kundens branche. Vi kender til de typiske faldgruber og ved på forhånd, hvor skoen ofte trykker. Vi kender også løsningerne, som har virket for andre virksomheder i samme branche. Selv effektiv drift rummer potentiale Vi ser ofte, at en virksomheds processer er mere komplekse, end de behøver at være. Holdt op imod idealprocesserne for branchen viser der sig ofte et forbedringspotentiale. Sammen med kunden kortlægger vi, hvor virksomheden skal justere for at skabe størst forretningsmæssig værdi. En løsning, der passer EG s brancheløsninger har procesforbedringer indbygget fra starten. Nogle virksomheder vil uden tilpasninger kunne benytte en af vores brancheløsninger direkte, mens andre har behov for justeringer, der tager højde for virksomhedens særlige karakteristika. Under alle omstændigheder giver en tilpasset brancheløsning det mest effektive fundament videre frem. Virksomhedens arbejdsgange er kortlagt og strømlinet. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Om EG

10 Løsninger, der rækker fra A til Z 360-graders it-løsninger med én leverandør, der er med hele vejen fra forretningsudvikling over implementering og drift til servicering og support. Vi sikrer, at den it-løsning, kunden vælger, er afstemt med de forretningsmæssige mål og særlige kendetegn i branchen, så kunden i sidste ende høster gevinsten. Vi tager udgangspunkt i kundens behov og tænker forretning før it. Det kan vi, fordi vi har hele løsningspaletten til rådighed. Brancheløsninger er den lige vej til målet Forretningsudvikling Øget produktivitet og udvikling af kundens forretning løber som den røde tråd gennem alt, hvad vi foretager os. Har kunden behov for forbedringer, der rækker ud over dem, der allerede er bygget ind i vores brancheløsninger, træder vores stærke team af forretningskonsulenter til. FORRETNINGSUDVIKLING Vi kender udfordringerne i de brancher, vi arbejder med. Vi kender også løsningerne og ved, hvad der skærper konkurrenceevnen. Den viden har vi omsat til best practice-processer og indbygget i vores branchetilpassede standardløsninger. Så får kunden de oplagte forbedringer med fra starten. BRANCHELØSNINGER ARKITEKTUR- & DESIGNYDELSER DRIFT & HOSTING HARDWARE & SOFTWARE STRATEGISK RÅDGIVNING SERVICE & SUPPORT Drift og infrastruktur Det teknologiske fundament under virksomheden skal være fleksibelt og bundsolidt på én og samme gang. Vi tilbyder strategisk rådgivning om eksempelvis infrastruktur og sikkerhed. Samtidig dækker vi kunden ind med drift, hosting, service og support. Hardware og software sælger vi i vores webshop. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Om EG

11 It leveret, så det passer til kunden Både mindre og større virksomheder har brug for en it-løsning, der understøtter deres arbejdsgange. Med udgangspunkt i branchens best practice-processer kommer vi rigtig tæt på. Forskellen for mindre og større virksomheder ligger ofte i, hvor stort behovet for individuelle tilpasninger er. Her vil det typisk være en afvejning mellem enkel, forudsigelig it og fuld fleksibilitet. Nøglefærdige brancheløsninger til mindre virksomheder Mindre virksomheder har behov for en it-løsning, der præcist understøtter de specifikke arbejdsgange, så arbejdet kan tilrettelægges smidigt og uden unødigt tidsforbrug. Her skal du naturligvis ikke gå på kompromis. Branchens behov er bygget ind Stor brancheviden og dyb indsigt i optimale arbejdsgange er udgangspunktet i sammensætningen af vores nøglefærdige brancheløsninger. Det betyder, at du med i pakken får understøttelse af de arbejdsgange, der er karakteristiske for din virksomhed. Her er for eksempel funktioner som indbygget tilbudskalkulation og mobil tidsopsamling direkte på arbejdspladsen til håndværkeren eller integration til EKG-scannere og enkel medicinudskrivning til lægen. EG har nøglefærdige brancheløsninger til en række brancher, bl.a. håndværkere, installatører, boligadministration, advokater, læger, bedemænd, plantecentre samt kirker og kirkegårde. BRANCHELØSNING Enkelt fra A til Z Med en cloudbaseret it-løsning er der tænkt på det hele. Vi står for alt fra opsætning til hotline og løbende drift. Det giver dig mulighed for at fokusere på forretning frem for it. End-to-end-projekter til større virksomheder For større virksomheder vil første skridt mod en ny it-løsning oftest være en grundig analyse af processerne. Hvordan understøttes eksisterende arbejdsgange, hvor ligger optimeringspotentialet, og hvordan prioriteres indsatsen, så gevinsten maksimeres? For at opnå det bedste udbytte kigger vi på it, processer og organisation som et samlet hele. Med en brancheløsning som grundlag for videre tilretninger kommer den endelige løsning til præcist at understøtte de strømlinede arbejdsgange i din virksomhed. Resultatet er en skræddersyet løsning, der er effektiv at implementere og effektiv i drift. EG benytter standardplatforme og -teknologier fra bl.a. Microsoft, IBM, HP og SAP. Størstedelen af vores brancheløsninger er tilrettet ud fra standardplatformene Microsoft Dynamics AX og NAV, C5, XAL, SAP og vores egetudviklede ASPECT4. Brancheløsningen leveres på abonnementsbasis, så du kan skrue op og ned, hvis dit behov ændrer sig undervejs. Du binder ikke unødig tid og ressourcer til implementering og vedligehold af it, og udgifterne kender du på forhånd. Enkelt, forudsigeligt og lige til at gå til. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Om EG

12 Anerkendelser 2013 Den røde løber er ikke vores hjemmebane. Vi har det nu engang bedst ude i produktionen, i butikkerne, på lageret, i mødelokalerne der, hvor retningen udstikkes, handlingsplanerne beskrives og løsningerne udtænkes og sættes i drift. Men ind imellem påkalder det sig en vis opmærksomhed at gøre det godt. Og så trækker vi selvfølgelig i festtøjet. Et par højdepunkter fra året, der gik: Microsoft: Årets vertikaliseringspartner i Danmark Gives til den Microsoft-partner, der bedst investerer i og går til markedet med branchespecifikke løsninger bygget på Microsoft Dynamics. IBM Business Partner Award 2013 For at vise evnen til at eksekvere og gøre en ekstraordinær indsats for at skabe succes med IBM s Business Analytics-portefølje. Herbert Nathan: ERP-prisen 2013 Tildelt Linco Food og EG i fællesskab. Prisen gives til en virksomhed og leverandør, som har gennemført et ERP-projekt med stor dygtighed. Microsoft: Årets Dynamics Partner i Norge For at udmærke sig ved solid vækst år efter år, primært takket være gode brancheløsninger og smarte koncepter for enkel implementering. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Om EG

13 EG i din hverdag Hver dag året rundt er vores kunder med til at holde hjulene i gang. De skaber arbejdspladser og leverer produkter og serviceydelser til gavn for os alle. Gennem effektiviserede arbejdsgange understøttet af it hjælper vi dem med at øge produktiviteten, så de kan blive ved med at skabe værdi for deres kunder og for Danmark. Vi er stolte af vores kunder. Når du læser din morgenavis, er det ofte en EG-løsning, der står bag styringen af dit abonnement samt trykning og distribution af avisen. Der er stor sandsynlighed for, at de lastbiler, du overhaler på vej til arbejde, bliver styret ved hjælp af EG s transportløsning. Indkøbsturen på vej hjem fra arbejdet er hurtigt klaret af en effektiv ekspedient, der har alle funktioner ved hånden med EG s butiksløsning. Når du handler på nettet og hurtigt har overblik over tilgængelige varer, er det ofte en EG-løsning, der giver dig opdaterede data. Bor du under store forhold? En EG-løsning har skabt overblikket i projektøkonomien under ombygningen af et slot. Lever du mere beskedent, er din leje- eller andelsbolig sikkert administreret med en EG-løsning. Størrelsen på din elregning kan meget vel være resultatet af en forbrugsberegning foretaget med en EG-løsning. Energirenovering? Vinduerne, beslagene og tagpappet er ligesom en lang række andre produkter i mange tilfælde produceret med anvendelse af en EG-løsning. Håndværkeren, der laver arbejdet på huset, har sikkert en EGløsning, der hjælper ham med at styre byggeprojektet sikkert i mål. Er du gør det selv-mand, vil du i byggemarkedet med overvejende sandsynlighed blive betjent med et system leveret af EG. Bliver du uvenner med naboen, er der en god chance for, at din advokat bruger en EG-løsning til at styre sagen. Når du bliver syg, kan du trygt ringe til din læge eller vagtlæge med en løsning fra EG har han det overblik, du håber på. Godt medicinen virkede! Så behøver du ikke vide, at EG står for løsninger til næsten alle landets kirker og kirkegårde. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Om EG

14 EG er blandt de bedste også som arbejdsplads EG s vigtigste aktiv er medarbejderne, og derfor er vores højeste prioritet at skabe gode rammer for dem. Det betyder helt konkret: Et job, der giver mening med plads til at gøre en forskel Plads til personlig udvikling og frirum til at træffe egne beslutninger Gode kolleger, der giver en hånd med, når det behøves, og som interesserer sig for mennesket bag Ordentlige arbejdsforhold med styr på alt det, man forventer hos en stor virksomhed. Lokal og global EG er både en stor og en lille koncern. Alle medarbejdere er del af en lille og tæt enhed, men er samtidig del af en koncern med mere end 1300 medarbejdere, der samarbejder på tværs af flere lande og mere end 20 lokationer. Branchefokus og specialistkompetencer Mange arbejder med branchefokus, og andre arbejder med specialistkompetencer inden for fx ledelsesrådgivning, it-udvikling og standardplatforme. Samarbejdet på tværs er støttet af interne processer, der er designet til at gøre samarbejdet smidigt og værdiskabende. IT-Branchens Bedste Arbejdspladser 2013 Denmark EG er blandt Danmarks bedste store arbejdspladser og it-arbejdspladser EG placerer sig i 2013 i undersøgelsen Great Place to Work som 7. bedste store arbejdsplads og 9. bedste it-arbejdsplads. Undersøgelsen giver et godt grundlag for at sammenligne sig med andre virksomheder, og ambitionen om at være blandt de bedste it-arbejdspladser får en ekstra, forpligtende dimension. EG s score og placering i forhold til andre it-arbejdspladser bliver offentlig, og det gør arbejdet med medarbejdertilfredshed meget konkret og synligt. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Om EG

15 Kombinerer flere fagområder i kundeløsning En norskbaseret produktionsvirksomhed med fabrikker i Norge, Sverige og Tjekkiet samt salg til hele Europa havde behov for at skabe mere transparens i virksomhedens samlede informationsflow og mere fokus på salg. Virksomhedens informationer og dokumenter var spredt ud på ERP-, mail-, Exchange- og andre ø-systemer, der ikke talte sammen, og virksomheden havde ikke nogen central salgsløsning. Løsningen var at implementere en kombination af en CRM- og en CrossWork-løsning oven på den eksisterende ERP-løsning. Løsningerne understøtter blandt andet salgsprocessen og gør virksomhedens medarbejdere i stand til at tilgå alle informationer på tværs af systemer og lokationer. Projektet har været en øjenåbner for mig på den måde, at jeg som forretningskonsulent skal bringe mine kompetencer i spil på en ny måde og arbejde med systemer, der opererer i niveauet over ERP. Det har været udfordrende og berigende at samarbejde tæt med kollegaer med andre kompetencer og indsigter fra forskellige fagområder i EG, fortæller forretningskonsulent Susanne Fløe og tilføjer: Det har også understreget, hvor vigtige EG s standardprocesser for større tværgående projekter er. De sikrer, at vi kommer hele vejen rundt, og at kvaliteten er i orden.» Som forholdsvis ny EG er har projektet udvidet min EG-horisont og givet mig kendskab til mange nye produkter og kompetencer, som EG tilbyder markedet «, fortæller CRM-konsulent Philip Holst Riis. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Om EG

16 Tæt kunderelation skaber nye muligheder En oprindeligt danskbaseret virksomhed er i dag vokset langt ud over landets grænser med hovedkvarter i Singapore og tilstedeværelse over det meste af verden. Kunden havde behov for at opgradere en gammel ERP-løsning og samtidig også opgradere hardwareinfrastruktur i en cloudbaseret løsning. EG blev i første omgang valgt som leverandør af infrastruktur og sidenhen også af den nye AX-løsning. Udrulningen af både AX og infrastruktur sker fasevis hen over en treårig periode, så alle enheder i virksomheden får en chance for at følge med. Projektet er et godt eksempel på, hvordan en tæt kunderelation og EG s 360-graders tilgang skaber muligheder for nye samarbejder, der skaber værdi for kunden og selvfølgelig også EG. Helt oprindeligt skulle vi levere en CRM-løsning til kunden, det ledte til infrastruktur, der så igen har ledt til AX. Fordi vi har en god relation til kunden, får vi mulighed for at komme på banen sammen med konkurrenter, hver gang der er nye itinitiativer på vej, fortæller infrastrukturarkitekt Jeppe Ellesøe Schøllhammer. Dette projekt er en god øvelse i at samarbejde på tværs af lokationer og fagområder med en meget global kunde. Vores projektteam har været fordelt på Kolding, Aalborg og Ballerup, og kundens forretning er spredt ud over verdenskortet. Jeg er temmelig ny i EG, men jeg oplever, at jeg er godt hjulpet af interne standardprocesser, der sikrer, at vi alle så at sige taler samme sprog, fortæller AX-konsulent Bent Høst. Han supplerer: Den nære relation har undervejs i projektet givet mulighed for at optimere kundens forretning yderligere med løsningerne 360 Health Check og Global Data Management fra EG. EG A/S ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning Om EG

17 Logistik & Produktion EG Logistik & Produktion tilbyder itløsninger baseret på brancheindsigt til virksomheder inden for logistik, produktion og engroshandel. Strømlinede processer og villighed til forandring er nødvendigt, når forretningsgange skal optimeres. Sammen med kunden afdækker vi nuværende processer og analyserer, hvordan de kan blive mere effektive. Vi har gennem mange år opbygget unik viden om best practice-processer og et solidt metodeapparat til procesoptimering. Vi favner bredt, og det giver os friheden til at rådgive med udgangspunkt i kundens forretningsmæssige behov og processer. Vi skal nok finde den teknologiske løsning, der bedst understøtter behovene. Vores brancheløsninger er baseret på Microsoft Dynamics AX, Dynamics NAV, SAP og ASPECT4. Vores konsulenter har mange års erfaring med logistik- og produktionsvirksomheder og samarbejder i teams for at sikre bedst mulig deling af viden. Vores samlede pulje af kompetencer er kundens sikkerhed for, at vi sammen finder og realiserer gevinstpotentialet. Det sikrer værdiskabende løsninger.» Sammen med vores kunder øger vi produktiviteten i Danmark. «Bjarne Aarup, direktør Logistik & Produktion EG Logistik & Produktion har fokus på hovedområderne: Proces-, projekt- og ordreproducerende virksomheder Logistik Transport Tekstil B2B-handel Nettoomsætning, mio. DKK 394,6 396,0 EG A/S ÅRSRAPPORT Forretningsområder Logistik & Produktion

18 Bygge & Anlæg EG Bygge & Anlæg har dyb viden om udfordringer og muligheder i den samlede bygge- og anlægsbranche. Vi kender hverdagens arbejdsgange og understøtter forløbet, fra de første streger bliver slået på tegnebrættet, til en bygning bliver opført, renoveret eller revet ned. Med best practice-processer skaber vi et solidt it-fundament under den samlede branche. Vores dygtige medarbejdere og tilpassede løsninger gør os til byggeriets it-leverandør. Håndværksvirksomhederne bruger ofte vores færdigpakkede brancheløsninger på abonnementsbasis, hvor EG Bygge & Anlæg tager hånd om alt fra udvikling til drift og vedligehold. Ligeledes håndterer vi lønbogholderiet for mere end af branchens virksomheder. Løsningerne giver kunderne mulighed for at fokusere på forretningen frem for it. Til entreprenører og byggemarkeder som Ditas, XL-BYG, Silvan, Stark og jem & fix har vi omfattende løsninger, som er tilpasset behovet i byggeriets kæder og koncerner. EG Bygge & Anlæg er repræsenteret i Danmark og Norge.» Vi er organiseret optimalt rundt om vores kunder. «Jørgen Møller, direktør EG Bygge & Anlæg EG Bygge & Anlæg har fokus på hovedområderne: Byggemarkeder Entreprenører Håndværksvirksomheder Installatører Anlægsgartnere Industri (Norge) Nettoomsætning, mio. DKK 280,6 258,5 EG A/S ÅRSRAPPORT Forretningsområder Bygge & Anlæg

19 Retail & Medie EG Retail & Medie hjælper detailog medievirksomheder til at skabe vækst og øget effektivitet gennem forretningsudvikling og med it-løsninger som katalysator. EG Retail sikrer effektiv drift i detailhandlen. Ved at styrke detailkædens arbejdsgange hele vejen igennem værdikæden hjælper vi kæderne med at levere rette vare på rette tid og sted til rette pris. Det kombinerer vi med en landsdækkende service- og supportorganisation. Vores branchespecifikke løsninger er baseret på AX for Retail og LS Retail, der begge bygger på Microsoft Dynamicsplatformen. Vores kunder tæller mere end 70 detailkæder med tilsammen mere end butikker og over kasseterminaler. EG Medie er specialiseret i annonce-, abonnements- og produktionsløsninger til medievirksomheder. Yderligere assisterer vi kunderne med optimering af kundestyring og -relationer (CRM) samt operationel og strategisk analyse og rapportering. Brancheløsningerne er baseret på Microsoft Dynamics NAV og implementeret hos mere end 100 grafiske virksomheder og mediehuse.» Vi styrker arbejdsgangene i detailkæderne og sikrer en effektiv og stabil drift. «Henrik R. Møller, direktør EG Retail & Medie EG Retail & Medie har fokus på hovedområderne: Detailkæder og engrosvirksomheder Medie- og grafiske virksomheder Nettoomsætning, mio. DKK 303,0 253,2 EG A/S ÅRSRAPPORT Forretningsområder Retail & Medie

20 Utility EG Utility har fokus på det nordiske marked for energiforsyning. Forsyningsbranchen er præget af høj kompleksitet, skiftende politiske dagsordener og udvikling af et fælles nordisk slutbrugermarked. Vores kompetence bygger på et indgående kendskab til forsyningsbranchen, og brancheløsningerne anvendes på tværs af grænser i Danmark, Norge og Sverige. Løsningerne dækker hele meter to cash-processen. Et stigende antal forsyningsvirksomheder vælger at effektivisere den daglige drift ved at lægge udvalgte opgaver ud af huset. EG Utility tager hånd om tilbagevendende opgaver som fakturering og lønadministration. Dermed kan virksomhederne koncentrere sig om deres kerneområder. EG Utilitys produktstrategi bygger på et modulært design, hvor kunderne får mulighed for at tilvælge de moduler, der understøtter deres forsyningsart og behov. Modulerne knytter sig til den løsning, kunden i forvejen har, og rummer den fleksibilitet, som er nødvendig i et omskifteligt marked. Omdrejningspunktet for vores arbejde i EG Utility er de krav, forsyningsvirksomhederne står over for i en konkurrencepræget hverdag: omstillingsparathed, effektiv handel med energi, god kundeservice og håndtering af store datamængder.» Et komplekst marked, der går på tværs af lande, kræver agile, gennemtænkte itløsninger. «Bo Haaber, direktør EG Utility EG Utility har fokus på hovedområderne: Varme El Gas Vand og afløb Renovation Bredbånd, herunder tv, internet, telefon og mobil Nettoomsætning, mio. DKK 145,0 132,5 EG A/S ÅRSRAPPORT Forretningsområder Utility

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Tid til at gøre en forskel

Tid til at gøre en forskel Invitation Frigør 20-40 % kapacitet i din it-afdeling Side 4-5 DK Company Aggressiv vækst drives af godt internt samarbejde Side 7 Nedsat arbejdstid med fuld løn hos Toyota. Det er der penge i! Læs bagsiden

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER ÅRSRAPPORT 2010/11 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE 16 DIREKTION OG BESTYRELSE

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Case 1: Geomatic... 3 Case 2: Hapti.co... 8 Case 3: SAXO.com... 13 Case 4: Velux...

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere