Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) ,50 kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr."

Transkript

1 Aktstykke nr. 65 Folketinget Bilag 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tipsog lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges om tilslutning til at anvende i alt ,50 kr. til følgende formål: 1) tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål; 2) tilskud til regeringens handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark, jf. tekstanmærkning 109 på finansloven 2012; 3) administration. Bevillingen er optaget på Finansloven under Tipsfonde, jf Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål. b. Fordelingen af tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål sker i medfør af 6 H, stk. 1., nr. 2, i lov om visse spil, lotterier og væddemål (tipsloven), jf. LBK. Nr. 273 af 17. april Beløbet til fordeling svarer til 23,88 pct. af Kulturministeriets udlodning på 3,74 pct. af overskuddet for regnskabsåret 2011 i Danske Spil A/S efter fratrækning af administrationsbidrag. Hertil kommer tilbageførte tilskud samt overførte beløb. Administrationsudgifterne er delt ligeligt imellem de to almennyttige puljer. Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1: Tabel 1 Andel af overskud Andel til administration Andel af ekstra bevilling i 2012 Tilbageførte tilskud i 2011 Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) I alt ,38 kr ,00 kr ,80 kr ,30 kr ,02 kr ,50 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: AK000916

2 2 Tabel 2 Fordelte tilskud, aktstykket Administration Øremærket til idræt (FL ) I alt ,50 kr ,00 kr ,00 kr ,50 kr. Som led i aftale om finansloven for 2012 er den tidligere regerings handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark forlænget indtil Med hjemmel i tekstanmærkning 109 på FL2012 reserveres 7 mio. kr. til dette formål. Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3: Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse Ansøgninger der vedrører tilskud til enkeltpersoner, formål under øvrige tipspuljer eller som i øvrigt ikke opfylder de formelle betingelser 23 I alt modtaget 137 Kulturministeriet har i alt modtaget 137 ansøgninger om tilskud, hvoraf 114 opfylder kriterierne. Alle ansøgninger, der opfylder kriterierne, er delvist imødekommet. 23 ansøgninger opfylder ikke kriterierne eller er blevet trukket tilbage. De 114 imødekomne ansøgninger er indstillet til at modtage en procentuel andel af deres godkendte, ansøgte formål. En oversigt over indstillede ansøgere følger nedenfor, jf. tabel 4. Herudover vedlægges som bilag 1 en oversigt, der viser, hvilke beløb de indstillede tilskudsmodtagere har modtaget fra denne tipspulje i årene sammen med det i 2012 indstillede beløb. I bilag 2 findes en oversigt over de ansøgere, der ikke er indstillet. Det samlede beløb til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål foreslås fordelt på følgende måde jf. tabel 4: Tabel 4 Foreninger der er indstillet til tilskud Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb i kr. Abbé Pierres Klunsere 1. Renovering af tag på staldbygning Formål: Humanitært hjælpearbejde. (småtingsafdeling) på østfløjen ,72 (Er også kendt som Emmaus-Samfundet i Aalborg). Afrika Kontakt Formål: At støtte folkelige bevægelser og deres organisering samt 1. Indkøb af IT 2. Kontorinventar og tyverisikring af værdigenstande ,82

3 3 forbedre deres vilkår for politisk 3. Trykning af materialer indflydelse. At sikre de universelle menneskerettigheder med vægt på de sociale og økonomiske rettigheder. Afrikaskolen 1. Inventar og øvrige materialer til etablering af æggeri/kyllingeri på Børne- Formål: At forbedre fattige sorte skolebørns vilkår og muligheder i hjem i Limpopo Sydafrika. 2. Lege- og sportsudstyr til Davidson Centralskole i Limpopo 3. Inventar til Børnehjemmet i Limpopo Aibidji Formål: Socialt arbejde i Armenien, Bulgarien og Georgien. 1. Anskaffelser (it udstyr, trykning m.m.) 2. Projekter (omdanne bygning til netcafe i Vardenis, operation af 2 handicappede elever, forsørgelse af studerende børnehjemsbørn m.v.) Amatola Fonden 1. Friluftslejrskole for 150 slum/gade Formål: At udvikle en uegennyttigbørn fra provinsen Eastern Cape i Sydafrika indstilling hos danske borgere i forhold til globale udviklingsopgaver for dermed at bidrage til, at børn og unges uddannelsesmæssige og sociale forhold i udvalgte udviklingslande sættes i fokus under foreningens arbejde med at iværksætte uddannelsesmæssige, sociale og kulturelle programmer i Afrika. Amnesty International 1. Oplysnings- og informationsarbejde Formål: Arbejder for folks basale om Amnesty - trykning af bladet Amnesty menneskerettigheder 2. Oplysnings- og informationsarbejde om Amnesty - trykning af årsberetning og offentliggørelse af årsrapport 4. Teknologi - fornyelse af hardware 6. Menneskerettighedsundervisning Anima Formål: Foreningen for alle dyrs rettigheder. Fremme dyreetik og informere om dyrs forhold i Danmark mv. 1. Udstyr til multimediaproduktion 2. Kampagnemateriale - grise og pelsdyr 3. Udstillingsudstyr 4. Skærme 5. Telefoner Arkitekter uden grænser 1. Materialeudgifter til projektering af Formål: Organisationen står til rådighed for mennesker i nød og har 2. Byggematerialer og udstyr til hospital handicapcenter i Ghana til formål at hjælpe gennem arki- i Sierra Leone 7.274, , , , , ,75

4 4 tekters fagområder samt styrke medlemmernes kompetencer gennem uddannelse og kundskabsformidling. ASF- Dansk Folkehjælp, Holeby Formål: At udbrede kendskabet til førstehjælp mm. 1. Anskaffelse af inventar til organisationens genbrugsbutikker 3. Frivilliges udgifter i forbindelse med afvikling af ferieophold for udsatte grupper 4. Fantomdukker og apparatur til indøvning af livreddende førstehjælp 7. Udvikling af hjemmeside til Dansk Folkehjælps lokalafdelinger 9. Den elektroniske bestyrelse - anskaffelse af tablets og software 11. Anskaffelse af nyt regnskabsprogram til organisationens hovedkontor 12. Udskiftning af nedslidt EDB-udstyr på organisationens hovedkontor 13. Anskaffelse af miljørigtigt opvarmningsanlæg til organisationens hovedkontor 14. Udskiftning af gulvbelægning på Dansk Folkehjælps hovedkontor Axis 1. Digitalkamera Formål: At udvikle, styrke, støtte 2. Kontorudstyr og inventar og styre initiativer, der fremmer en 3. Landbrugsudstyr og istandsættelse mere global fordeling af ressourcer, uddannelse og muligheder. 5. IT-udstyr (Ghana) 4. IT-udstyr (Peru) 6. Udgivelse af hæfte Bernadottegårdens Venner Formål: At fremme beboernes (tidl. modstandsfolk og KZ-fanger) sociale kontakter Botosan Children Services Formål: Hjælp og støtte til de glemte børn i Rumænien Børn i Rumænien Formål: At udøve humanitær bistand til børn og voksne primært i Rumænien. Børn Sulter 1. 2 Liftbusser til udflugt med modstandsfolk m.m. 2. Liftbus til mindelunden 4.maj Lysalle på Bernadottegården 4.maj Tivolitur med plejehjemmet med liftbus 1. Renovering/ Hovedhus Landsbycenter Green 2. Renovering/udbygning Stald Landsbycenter Green 1. Transport ind/udlands 2. Pc er 1. IT udstyr 2. Førstehjælpsudstyr til børnehjem , , , , , ,49

5 5 Formål: At yde akut hjælp til børn, der er i overhængende fare for at dø af sult. At yde langsigtet hjælp til forældreløse og udstødte børn i primært Afrika, Asien og 3. Tøj til børnehjemsbørn 4. Trykning af informationsmateriale IT udstyr 5. Renovering af badeværelse på børnehjem Sydamerika, hvor situationen er alvorligst. 6. Dagture for 32 børnehjemsbørn 7. Cykler til børnehjem Børneulykkesfonden 1. Trykning af div. informations- og oplysningsmaterialer Formål: At yde støtte til undervisning, information, uddannelse og/ eller forskning eller andre almennyttige aktiviteter vedrørende børneulykker i private hjem, på skoler, i fritidsklubber og fritidsforeninger, herunder idrætsforeninger, i trafikken og andre steder, hvortil ,12 der er adgang for offentligheden, eller på andre steder, hvortil børn eller bestemte grupper af børn har adgang herunder med sigte på forebyggelse af børneulykke og de fysiske og psykiske følger heraf for børn i alderen 0 18 år. Caritas Danmark 1. Udskiftning af 3 bærbare computere Formål: Hjælpeorganisation tilknyttet 5.819,98 Den katolske Kirke. Danmarks Naturfredningsforening 1. Miljømærkede kontorstole 2. Farvekopimaskine Formål: At Danmark bliver et bæredygtigt 3. Plotter (printer til storformat) samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø. 5. Informationsfoldere ,93 Dansk - Indisk Børnehjælp Formål: At hjælpe børn og kvinder i Indien. Dansk Angolansk Venskab Formål: Fremme kontakt og forståelse mellem Danmarks og Angolas befolkninger 1+3 Software og harddisk inventar prismærkningsudstyr med tilbehør 1. Landbrugsprojekt, Angola (vandpumpe, slanger og traktor til projekt) Dansk Balkan Mission 1. Projekt vandforsyning til sigøjnerlandsbyer i Rumænien (fortsættelse) Formål: Humanitær indsats til fordel for den lidende befolkning på 2. Projekt medicin og medicinsk udstyr Balkan (fortsættelse) 3. Projekt bespisning af hjemløse og fattige i Rumænien (fortsættelse) 5.749, , ,01

6 6 Dansk Blindesamfund Formål: At varetage blinde og svagsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet og mulighed for selvbestemmelse over eget liv og tilværelse. Dansk Børnefond Formål: Yde bistand til børn og unge i U-lande bl.a. igennem fadderskab Dansk Røde Kors Formål: Forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor end den findes, beskytte liv mv. 1. Blinde og svagsynede i Rwanda, Rehabilitering 2. Unge blinde i Ghana, ledertræning mm. 3. Sommerlejre for blinde børn i Rwanda 1. Administrations/helsebygning i Sierra Leone 2. IT til skole i Pakistan 3. Renovering af skole, Kumasi, Ghana 4. Brønde i Sierra Leone 5. Renovering af skole i Accra, Ghana 6. IT til Dansk Børnefond 7. IT til skoler i Bangladesh 8. Renovering af skole i Kumasi,Ghana 9. Klasseværelser til skole i Pakistan 10. Renovering af skole i Bangladesh 11. Toiletter til skole i Gambia 12. Skolemøbler til skole i Gambia 13. Latriner til skole i Bangladesh 14. Inventar til skole i Bangladesh 15. Skolebygning i Gambia 1. Førstehjælpsudstyr til frivilligt førstehjælps- og samariterarbejde 2. Trykning af undervisnings- og informationsmateriale om førstehjælp 3. Informationsmaterialer om samaritertjenesten Dansk Tanzaniansk Forening 1. Undervisningsmateriale om bier og (DANTAN) bestøvning Formål: Fremme kontakt, forståel-3se og samarbejde mellem de to lan-bade. Honningpresser til bi projekt i Zanzi- Dansk Vegetarforening 1. Trykning af pjece om miljø, sundhed Formål: At fremme udbredelsen og dyreetik af vegetarisk levevis via øget interesse for frugt og grønt samt oplys- 2. Genoptrykning af pjece om kød og klima ning om ernæringens betydning for helbredet mv. Danske Hospitalsklovne, Foreningen Formål: At sprede glæde blandt syge og udsatte børn. 3. Trykning af pjece om vegetarisk ernæring for gravide og børn 4. Trykning af pjece med vegetariske opskrifter 1. Informationsmateriale 2. IT-udstyr 3. Materialer , , , , , ,67

7 7 Danske Soldaterforeningers 1. Trykning af foreningsblade (2013) Landsråd Formål: At varetage og formidle samarbejde mellem danske soldaterforeninger DanWatch 1 5 (It-udstyr og software) Formål: At sætte fokus på danske virksomheders handel med og brug af arbejdskraft og naturressourcer i udlandet. Demokratisk Forum Formål: Fremme demokratisk og økonomisk udvikling ved at yde humanitær hjælp mv. 1. Sommerlejr i Ghana for gadebørnene på skolen 2. Bustransport af materialer til børnehjem og Lugoj kommune 3. Medfinansiering af Trommeskolens deltagelse i Aalborg Karneval (gadebørn til DK). 4. Lokalt køb af undervisningsmateriel til skoler, Ghana 5. Lokalt køb af bærbare PCs, børnehjem, Moldova 6. Lokalt køb af musikudstyr til Trommeskolen, Ghana 7. Sommerlejr for elever på Teknisk skole, Titel, Serbien 8. Kulturelle arrangementer med og for gadebørn, Ghana 10. Sommerlejr for børn og børnehjemsbørn fra Lugoj, Rumænien. 11. Sommerlejr for børnehjemsbørn, Carpineni, Moldova. Den Danske Hjælpefond (Landsforeningentra SDA School 1. Udvidelse af pigebygning ved Jalcha- Formål: Yder bistand til mennesker, der pga. krig, katastrofer mv. er i nød Den Nordiske Lejrskoles Venner Formål: Støtte for den nordiske lejrskole i Hillerød og dens virksomhed. Det Udenrigspolitiske Selskab 1. IT udstyr Formål: At fremme de almene kendskab til og interessen for udenrigspolitiske spørgsmål i Danmark. Selskabet kan som sådant ik- 1. Renovering af badefaciliteter i bygning E & F 2. Udskiftning af gulvbelægning i konferencerum og receptionsområde 3. Renovering af toiletter i hovedbygning , , , , , ,14

8 8 ke tage stilling til noget politisk spørgsmål. Det Økologiske Råd 1. Ventilationsanlæg inkl. montering Formål: At belyse og fremme mulighederne for en økologisk bære- 2. Indstillelige kontorstole samt lærred dygtig udvikling med social retfærdighed og menneskelig trivsel å nationalt og globalt plan. Donation Danmark Rumænien 1. Transportstøtte (nødhjælp) Formål: Forening bestående af læger, sygeplejersker mv. som ønskerler og hygiejneartikler) 2. Hjælp til sigøjnerbørn (skolemateria- at hjælpe aktivt i Rumænien Dyrenes Alliance Formål: At påvirke samfundet til at anerkende dyr som værende levende, følende individer, som har krav på rettigheder. 1. Tryksager 2. IT-udstyr til arbejdsstationer 3. Festivaludstyr 4. Digitale kampagner og kompabilitetstestning Dyreværnet Foreningen til 1. Nyt kassesystem med stregkodelæser værn for værgeløse dyr samt scanner Formål: At virke for dyrenes vel, 3. PC til dyrepasserne i hunde- og katte både lokalt og på landsplan, samt staldene vinde og udbrede forståelse for dyrebeskyttelse, modvirke al dyrpla- og kat sammen 5. Oplysningsbrochure om at have hund geri. Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Jysk afd. ) Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Sjællands afd., Roskilde) Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Fair Trade Butik Bazaren Formål: Fremme salget af varer, som er produceret og handlet efter fair-trade kriterierne Fair Trade Mærket Danmark Formål: Fremme af eksistenssikrende og miljøvenlig handel med ugunstigt stillede producenter samt den hermed forbundne oplysnings- 1. Div. aktiviteter (div. ture til mindelunde og KZ-lejr mv.) 2. Kransenedlæggelse. v maj arrangement 1. Tur til Mindelunden for de tidligere Modstandsfolk på Bernadottegården i Roskilde 2. Tur til Sønderjylland og Nordtyskland for tidl. modstandsfolk maj Grundlovsfest for medlemmer af Foreningen, ca. 50 personer 5. Udsendelse af bladet "Modstandskampen" 4 gange om året 1. Istandsættelse 2. Oplysningsmaterialer 3. Inventar 1. Trykning af FairNOK , , , , , , , ,91

9 9 virksomhed; At virke til udbredelsen af bæredygtig handel og af fondens mærke til brug for produkter, der opfylder minimumsbetingelser i social og økologisk henseende. Folk og Forsvar Formål: Styrke og vedligeholde forsvarsviljen og forsvarsevnen. 1. Veteranarbejde, trykning af "flagblad 2013" 2. Trykning af informationsmateriale 3. Støtte til IT-udstyr og kontormaskiner Folkebevægelsen mod Nazisme 6. Tur nazismens forbrydelser: KZ-lejr Formål: At medvirke til at afsløre Mauthausen og bekæmpe alle former for nazisme og dens racistiske grundlag 7. Trykning af informationsmateriale Folkevirke 1. Tilskud til layout og tryk af 4 numre Formål: At bringe nyt initiativ til af "Folkevirke" oplysningsarbejdet. At fremme en 2. Tryk af præsentationsfolder aktiv dialog og derved give deltagerne et bedre fundament for at 4. Lamineringsmaskine 3. Digitalt kamera deltage engageret i den demokratiske proces. 5. Tromler og toner til kopimaskine Foreningen Rumænien Transport Formål: Velgørende og humanitær forening Foreningen Straatag 1. Trykning Formål: At medvirke til at bevare 2. Teknisk udstyr inkl. it almene bevaringsværdige og fredede stråtækte gårde, huse og bygningsværker. Foreningen til Støtte for Rumæniesova, Rumænien 1. Renovering af tag på hospitalet i Or- Formål: At oplyse om og sætte fokus på børns og unges levevilkår i ind- og udland, særligt i U-landene. Fregatten Jylland, D. S. I. 1. Bredformat scanner og plotter Formål: At bevare og vedligeholde Fregatten Jylland, drive Fregatten Jyllands museum og derigennem sikre kommende generationers mulighed for at forstå, hvorledes livet var ombord i de store træskibes tid. Friends International Formål: At støtte humanitært og socialt arbejde i ulande. 1. Beskyttelsesmur om børnehaveklasse, Kenya 2. Køkkenhave projekt 3. Renovering af mødesal , , , , , , , ,24

10 10 5. Mad til fattige børn 6. Renovering af spisesal FSC Danmark 1. Renovering af køkken Formål: at fremme bæredygtig 2. projektor skovdrift ved at styrke FSC som 3. bærbar computer brand i Danmark. Foreningens arbejde omfatter blandt andet: at styrke kendskabet i klart definerede målgrupper gennem aktiviteter og kampagner; kontrollere brugen af FSC s logo; servicere medlemmerne med henblik på at øge deres salg af certificerede produkter; øge certificeringen af danske skove; udvikle og revidere standarder til certificering; pressearbejde og oplysning om FSC Fælleskonserveringen, Afd. Vest 1. Stereomikroskop på gulvstativ Formål: (Er en almennyttig forening) Gennem konservering, restaurering, forskning samt tilsyn med samlinger og bygninger at bidrage til bevaring af kunstværker i tilknyttede danske museer. Gestapofanger fra Besættelsen, Foreningen af Formål: Tidligere fanger fra 2. Verdenskrig 1. Generalforsamling 2. Julefrokost 3. Tilskud til medlemsrejse Grøn Burkina Faso 1. Færdiggørelse af byggeri af landbrugsskole (tag og elevværelser) Formål: At støtte og fremskaffe midler til gennemførelse af dyrkningsprojekter i den afrikanske stat Burkina Faso Hjælp Jelgava Vejles venskabsby Formål: Hjælpe Vejles venskabsby igennem indsamling med opbygning af et demokratisk samfund. Hjælp Sarajevos Børn Formål: At yde humanitær hjælp til børn i Bosnien Hercegovina. 1. Humanitær transport med skolemøbler til Letland 2. Humanitær transport med hjælpemidler til Letland 1. Indkøb af fødevarer Hjælp til Litauens Børn, Foreningen ( ) 1-6 Beklædning (nødhjælp) Formål: Humanitær støtte for børnehjem, plejehjem og sygehuse i ( ) 7. sengelinned og håndklæder Litauen 8. transport ( ) 7.233, , , , , , ,56

11 11 Holstebro Nødhjælp til Østeuropa 1. Transport af nødhjælp Formål: At støtte østeuropæiske døgninstitutioner, hospitaler og erhvervsliv ud fra princippet Hjælp til selvhjælp. Hope Now 1. Perle og sy workshops til handlede Formål: At fremme offentlighedens og medlemmernes kendskab 2. Bøger til læse- og skriveundervisning kvinder til trafficking af kvinder (med særlig fokus på afrikanske kvinder) og hvervning af frivillige 3. Trykning af undervisningsmateriale/ de problemstillinger, der knytter 4. Videoudstyr sig til dette fænomen. Indien Gruppen Fyn 1. Køkkenhaver Formål: Bæredygtig forbedring af 2. Træplantning levevilkår i den tredje verden, specielt Indien Ingeniører uden Grænser Formål: Er bl.a. at stille ingeniørviden og -kapacitet til rådighed i katastrofeområder. 1. IT udstyr og møbler til computer center i Indien 2. 4 stk PC'er til projektarbejdsgrupper 3. IT platform til billeddatabase, medlemsdatabase etc stk netværksharddiske 5. Trykning af infofolder samt planche 6. Møbler International Aid Services 1. Hjælp til kvinder i fængsel i Singida, Formål: At yde katastrofehjælp til Tanzania tredjelande. 2. Trykning af præsentationsmateriale Foreningen er bl.a. Den Danske 3. Mad til fattige børn i Nakuru Pinsebevægelses katastrofe- og udviklingshjælp til tredjelande. International Kontakt 1. Brønd i forbindelse med moringabeplantning, Pah, Mali Formål: At arbejde for en styrkelse af international undervisning og 2. Hegn omkring moringabeplantningen oplysning på alle niveauer. At - 1 ha samarbejde med partnere i udviklingslande for at støtte projekter der sigter mod at forbedre levevilkårene i lokalsamfundet. At medvirke til international forståelse og solidaritet og indsigt i globale og nationale samfundsmæssige sammenhænge. IRCT 1. Opbygning af en global bevægelse Formål: Fremmer og støtter rehabilitering af torturofre og arbejder 4. Belysning mod tortur via de sociale medier for at forhindre tortur i hele verden 5. Kontorborde mv , , , , , , ,94

12 12 baseret på sundhed, lovgivning, so-6cial og politisk videnskab, samt al- Udstyr til dokumentation af tortur le former for relevant menneskelig viden. Kræftens Bekæmpelse 1. Bogudgivelse (oplysningsmateriale) Formål: Informere om Kræftens Bekæmpelses arbejde og politik, arbejde for tilgang af medlemmer samt varetage disses og lokalforeningens interesser, forestå ind ,39 samling til KBs arbejde, lave oplysnings- og patientstøtteaktiviteter. Kvindernes U-landsudvalg 1. Trykning af informations- og kampagnemateriale Formål: Hjælpe gennem oplysningsarbejde dårligt stillede kvinder i ulandene. Mali.. på vej mod identitet og rettighe- 2. Anskaffelser/Udstilling "Kvinder i ,47 der" 3. It-udstyr Lambda 1. It-udstyr Formål: At styrke lesbiske og bøs-2sers identitet og selvværd i loka- 3. Trykning af infomaterialer Kontorinventar lområdet, at modvirke normdannelse og strukturer i samfundet, ,27 som virker undertrykkende på bøsser og lesbiske, at samarbejde med andre bøsse/lesbiske grupper og foreninger. Landsforeningen af KZ-fanger 1. (Minde-) rejse for 40 personer til fra Neuengamme vennekredsen 2. Dagstur i bus omkring Roskilde 40 Neuengamme i Hamburg Formål: At samle de i Danmark personer boende tidligere fanger fra den nazistiske koncentrationslejr Neuenkirken i København april arrangement ved Helligåndsgamme med dens udekommandoer At indsamle, bearbejde og udhavn (flamme på mærkedage gas in- 4. Søjlen ved Helligåndskirken i Købenbrede de historiske kendsgerninger stallation) ,25 om KZ lejren Neuengamme og dens udekommandoer. At bekæmpe nazismen. At bistå nødlidende kammerater i sociale og økonomiske spørgsmål overfor myndigheder og fonds. At fremskaffe oplysninger om danske og udenlandske kammeraters skæbne mv. Landsforeningen for Bygningsog 1. IT-udstyr og digital-kamera ,51 Landskabskultur

13 13 Formål: Arbejde for bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger mv. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade Formål: At virke til udbredelsen af kendskabet til spiseforstyrrelser og selvskade og deres årsager. At samle personer med spiseforstyrrelser, selvskade, deres pårørende, behandlere og andre interesserede til et samarbejde. At støtte personer med spiseforstyrrelser og selvskade og deres pårørende gennem rådgivning og oplysning. (Landsforeningen) Praktisk Økologi Formål:. At fremme interessen for og kendskabet til økologisk forsvarlig levevis. Gennem oplysning, rådgivning og i praksis at udbrede brugen af økologisk forsvarlige dyrkningsmetoder og dyrehold. 2. Trykning af temanummer af By og Land 1. Trykning af informationsmaterialer 1. IT udstyr 2. Trykning af pamfletter om økologisk havedyrkning 3. Udstillingsmateriale 4. Trykning af tidsskrift (Landsorganisationen) Grøn 1. Tre smartphones til bestyrelsen Hverdag Formål: At fremme en bæredygtig samfundsudvikling gennem oplysningsvirksomhed, herunder bladudgivelse Leagounols Venner 1. Ekskursion for børn på Starolecka Formål: Humanitær hjælp til et hjemmet børnehjem i Rumænien 2. Undervisningsmateriel til børnene på Starolecka Hjemmet 3. Lokalt indkøb Inventar til familiebørnehjemmet Nicolson, Nisporeni, Moldova 4. Lokalt indkøb af inventar til Staroleckahjemmet med børn i Polen 5. Undervisningsmateriel til skole og børnehjem i Nisporeni, Moldova 6. Lokalt køb af UV-materiel til teknisk skole i Titel, Serbien 7. Transport af materiel m.m. til udendørsområde for børnene på Staroleckahjemmet i Polen Leve Børnene 1. Projekt: Workshops: Fra børnehjemsliv til voksenliv i Honduras , , , , ,60

14 14 Formål: At hjælpe børn i nød i hele verden. Lions Club, Sønderborg Formål: At skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk. Læger uden Grænser Formål: At yde hjælp til folk i nød, ofre for menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer og ofre for krigshandlinger. 4. Aktiviteter: Sommeraktiviteter for børnehjemsbørn, gadebørn, og slumbørn i Honduras 5. Anskaffelser: Informationsmateriale 6. Projekt: Renovering på to børnehjem 7. Anskaffelser: Fire hæve-sænkeborde 1. Nødhjælpstransporter til Letland 1. Computere - bærbare (IT-udstyr) 2. Fladskærme , ,24 Mellemamerika Komiteen Formål: At mobilisere en bred og aktiv solidaritet med befolkningen i Nicaragua og de andre latinamerikanske lande og støtte deres kamp for demokrati og bedre levevilkår. 1. Tryk af Årsskrift MAMA-magasinet 2. Computer til kontoret i Aarhus 3. Kontorstol 4. Tryk af flyers 9.625,36 NOAH, Miljøbevægelsen (D. S. I. ) Formål: At forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelsen og dens årsager og anvise alternativer, samt støtte beslægtede aktiviteter, der opfylder NOAHs formål stationære computere til regnskabsgruppen 2. Layout og trykning af folder om modvækst til gratis omdeling 3. Skriveborde og reoler til sekretariatet 4. Smartboard til mødelokalet Netværket for Økologisk Folkeoplysning (Øko-Net) nyhedsbrev 1. Trykning af oplysningsmateriale og Formål: På et folkeligt niveau at 2. It udstyr og software informere, oplyse og inspirere omkring natur og miljø, økologi og bæredygtig udvikling samt at skabe debat og netværk omkring økologiske og bæredygtige tiltag. Nøragers Humanitære Hjælpefond Formål: At fremskaffe hjælpemidler til russiske børnehjem og afholde sommerlejr mv. Operation Dagsværk 1. Renovering af gulve og vægge i toiletrum 2. Nye klædeskabe til sovesalene 3. Ny græsslåmaskine (nødhjælp) 4. Renovering af gulve og vægge i køkken 1. Trykning og af informationsmateriale 2. Computere til filmproduktion , , , ,48

15 15 Formål: Styrke solidariteten mellem danske gymnasier og den fattige del af verden Pindsvinevennerne i Danmark Formål: At opnå større udbredelse af viden om pindsvins levevis, og om hvordan vi værner bedst om dem. At pleje moderløse unger og yde gratis hjælp til nødlidende dyr. At deltage i internationalt arbejde om dyrebeskyttelse og fremme af miljøet mv. 1. Informationsmateriale og medlemsblade 2. Nyetableringer, udvidelser og forbedringer af plejekasser og løbegårde Pioner Afrika 1. Landbrugsprojekt: Familielandbrug i Formål: At oprette rolle modellandbrug i Afrika, samt i den bløde 2. Landbrugsprojekt: Opførelse af 300 Burkina Faso afdeling at oprette skoler og helsecentre. m2/ stor køkkenhave Plan International 1. Konstruktion af Latriner og nyt tag til Formål: At opnå varige forbedringer af levevilkårene for fattige 2. Inventar til frivilliglokale i Plan Dan- skole i Bondo, Kenya børn og deres familier i udviklingslande. 3. Informationsmateriale til gymnasiemarkampagne Red Orangutangen 1. IT sanering Formål: Arbejder for overlevelse 2. Ny arbejdsplads og lydvæg af orangutangerne og deres levested eller lignende i Indonesien og 4. Reolsystem 3. Informationsmateriale 1/1-30/ Malaysia. At informere og sprede 5. Udsætning af orangutanger på Borneo interesse om problematikken omkring orangutangernes overlevelse. At støtte projekter, der sikrer overlevelse af andre primater. Reel Energioplysning 1-4 Trykning af informationsmateriale Formål: At skabe en bred folkelig forståelse for det ønskelige i at indføre kernekraft i Danmark ved at formidle sagligt korrekte oplysninger om energi og specielt om kernekraft. Reméts Venner, Den Humanitære forening Formål: At give økonomisk og materiel støtte til børnehjemmet Remét 1. Byggematerialer (nødhjælp) 2. Etablering af rent vand og sanitet 3. Indkøb af møbler og inventar mv. 4. Julearrangement for svagt stillede børn 5. Transport af materialer og nødhjælp 6. IT-udstyr til landsbyskoler , , , , , ,15

16 16 Samaritans Hand Foundation Formål: At yde almennyttige humanitært hjælpearbejde. Herunder afhjælpning af menneskelig nød og lidelser. 1. Landbrugsudstyr til landbrugsskole i Malawi 2. Køer og malkemaskiner til landbrugsskole i Malawi 3. Transport af 2 stk. 40 fods containere til Malawi 4. Operationsudstyr for øjne til Malawi 5. Ungdomshus/klubhus for teenagere i Malawi 6. Skolebyggeri i Malawi 7. Gynækologiske undersøgelsesbænke til Dr. Congo 8. Renovering af plejehjem i Kinshasa i Dr. Congo 9. Vandbrønde i hhv. Lipunga Village, Kundwe Village og Shingoma i Malawi 10. Vandbrønde i hhv. Lipunga Village, Kundwe Village og Shingoma i Malawi 11. Malaria-net (Myggenet) til Malawi 12. Genopførsel af børnehjem i Malawi 13. Renovering af fiskedamme til forskningsbrug i Dr. Congo Samsø Energi- og Miljøkontor 5. Udstillingssystem Formål: At fremme omstillingen af energiforsyningen til Vedvarende Energi og fremme omstillingen til en bæredygtig udvikling, der tilgodeser økologisk balance. Sarons Slette Missions- og Nødhjælpscenter 2. Indsamling af nødhjælp 1. Trykning af informationsblade Formål: Landsdækkende missions- og humanitær organisation 4. Lokal distribution i østukraine 3. Transport af nødhjælp der hjælper nødstedte Selskabet for Dansk Amfibiecenter Formål: At deltage i bevarelse af padder i Danmark og på internationalt plan, samt fremme opdræt og information inden for amfibieområdet. Dels ved at udvikle metoder til hold og deltagelse i opdrætsprojekter. Dels ved afholdelse af symposier med foredrag og workshops. Seniorer uden Grænser Formål: At anvende faglige og menneskelige ressourcer for fattige i hele verden. 1. Renovering, indretning og overdækning af udendørsareal med opstilling af anlæg for internerede padder 1. Software C5 2. IT- udstyr 3. Landsbyprojekt Ghana 4. Landsbyudvikling Gambia (ny fase) , , , , ,88

17 17 5. Skolebøger Gambia Sex & Samfund 1. Indretning af fleksibelt undervisningsrum Formål: At sikre den enkeltes seksuelle og reproduktive sundhed og 2. Anskaffelse af modeller til undervisning rettigheder uanset alder, køn, etnisk oprindelse, religion, seksuel 3. Indkøb af hjertestarter præference, politisk tilhørsforhold 4. Indkøb af regnskabsserver samt ægteskabelig og social status. Solens Børn 1. Bespisning for 120 børn/unge under Formål: At sprede kendskabet og uddannelse i Peru medvirke til udbygningen af Inti 2. Kvarterløft i Cusco: Træplantningsprojekt Runakunaq Wasin, et kreativt værksted for børn i risikogruppen i 3. Materialer og værktøj til smykke, træ, Cusco, Peru; At sprede kendskabet musik, læderværksteder (Peru) til og bidrage til en bæredygtig udvikling af landsbysamfund i Chillcachaca. At hjælpe til relevant og nødvendig uddannelse af peruvianere, der ønsker at arbejde på projekterne. At finde og evt. støtte enkeltpersoner, der ønsker at rejse til Peru i længere perioder for at undervise, inspirere til nytænkning og hjælpe til udvikling af færdigheder. SOS Børnebyerne 1. Informationsstandere til SOS børnebyernes kontor Formål: At arbejde for støtte til og udbredelse af kendskabet til SOS- 2. Tryk af informationsmateriale, brochurer, SOS-Nyt (Årsrapport for 2013) Børnebyerne. At indsamle fadderskabspenge og bidrag til børn i 3. IT udstyr til lokalgrupperne SOS-Børnebyerne fortrinsvis i udviklingslandenevering af skole, inventar og undervis- 4. Udviklingsprojekt Somaliland (renoningsmaterialer til skole, it udstyr til skole) SOS mod Racisme, Danmark Formål: At bekæmpe racisme og fremmedhad gennem oplysning. 1. Trykning af blad foråret Trykning af Minileksikon 2013 foråret Trykning af plakater 4. Trykning af postkort 5. Trykning af pjecer 6. Nyt design og strukturering, samt opredigering af 2 hjemmesider 7. Digtkonkurrence i gymnasier, tryk af digtsamling 8. Tryk af kuglepenne med logo og hjemmesideadresser , , , ,35 STS International Solidarity 1. IT udstyr til samarbejdspartner LEF ,89

18 18 Formål: At yde politisk, materiel 2. Digitalkamera til samarbejdspartner og økonomisk støtte til kræfter, der LEF arbejder for bekæmpelse af etnisk 3. IT udstyr til LEFs medlemsorganisationer og religiøst had og at støtte udviklingen af demokratiske samfund. At støtte udviklingen af uafhængige faglige organisationer, fredsbevægelser og bevægelser, der støtter kampen for samfund, hvor mennesket sættes i centrum. Syvende dags adventistkirken 1. Transport af nødhjælp, gods til Formål: At drive humanitært, socialt hjælpearbejde i Danmark og i 2. Transport af nødhjælp, til indsamling Østeuropa udlandet på et ikke-diskriminerende grundlag uden hensyn til nø- af gods i Danmark dens årsag. Sdr. Bork Nødhjælp Formål: At yde almennyttig humanitær hjælp. 1. Boxmadras senge, dyner, betræk og lagner til børnehjem 2. Renovering af pakkehallens inder/ ydervæg 3. Nyt betongulv på børnehjem 4. Plankeværk og net til børnehjems legeplads Tanden 1. Medicinsk udstyr til Tanzania Formål: At forene og samle herboende tanzanianere uden fordomfurer i Tanzania 2. Projekt: Fremstilling af cementkomme angående deres tro og religioner, politiske tilhørsforhold eller oprindelsesstamme. At fremhæve vigtige emner vedrørende vores nationale udvikling i forskellige aspekter, inklusiv undervisning, sundhed, iværksætteri, turisme, social velfærd osv. Tandsundhed uden Grænser Formål: At fremme tandsundheden i lavindkomstlande. Tavse Stemmer Formål: At forbedre forholdene for kvindelige muslimske musikere og andre som på grund af køn, etnisk oprindelse eller religion møder vanskelligheder i deres kunstneriske udfoldelser, både i- og udenfor Danmark. 1. Informationsfolder 2. Pandelamper 3. Kamera IT-udstyr 2+3 Software inventar 7 informationsfolder , , , , ,62

19 19 Terre Des Hommes Formål: Hjælp til nødstedte børn over hele verden. Theresienstadt Foreningen Formål: Forening for tidligere KZ- fanger Tibet Charity Formål: At støtte bevarelsen af den tibetanske kultur og det tibetanske folk gennem humanitære projekter og kulturelle arrangementer. 22 formål i div. lande: projekter: mad, medicin, vaccination, tandlæge, test og ,02 undervisningsmaterialer 1. Frokost 2. Skovtur 8.953,82 1. Software 2. Hardware 3. Uddannelsesmateriale 4. Logistik (indsamling og transport af nødhjælp) Tjernobylforeningen 1. Sommerlejr Formål: At virke for oprettelse af lejrophold for Tjernobyl-børn, samt foretage indsamlinger af nødforsyninger i form af mad og tøj til Tjernobyl. Tænketanken Cevea 1. Indretning af sekretariat Formål: At udvikle ideer, der kan fremme et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab. Ulandsforeningen for Bæredygtig Udvikling Formål: At bistå lokalt forankrede kræfter med at skabe teknologiske forbedringer, som er socialt, kulturelt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige. Målgruppen er fattige befolkningsgrupper i udviklingslande. 1. (At gennemføre effektiv opkrævning for salg af vand ved) indkøb af møbler & nye computere samt printer 2. (At forbedre vandforsyningsforholdene for befolkningen ved at bygge) en vandtank (til at gemme vandet som produceres om natten) U-landsforeningen Svalerne 1. Trykning af informationsmateriale Formål: At gøre en indsats for at 2. Udstillingsmateriale afhjælpe nød i verden på baggrund 3. Inventar til Fair Trade Butik og loppemarked af Abbé Piérre s grundtanke. Ungdommens Røde Kors Formål: At arbejde for og med sårbare børn og unge, gennem både afhjælpende og forebyggende aktiviteter. 1-4 Julelejr 5-7 Fastelavnslejr Vennekredsen for Zimlat Primary School til børnehaveklasse 1. Indkøb af skoleborde og borde/stole Formål: At yde støtte til selve skolen Venskabsforeningen Danmark Mali 1. Brøndboring og etablering af vandpumpe , , , , , , , ,47

20 20 Formål: At virke for gensidig oplysning og samarbejde mellem de to lande. Verdens børn International Børnehjælp Formål: At yde bistand til børn. Working School Formål: Yder bistand i form af oplæring og uddannelse af børn i den tredje verden Ærø hjælper Rumænien, Formål: Indsamling af relevante midler til hjælp i Rumænien Østeuropæisk Børnehjælp Formål: Frivillig og humanitær indsats for trængende østeuropæiske børn 1. Køkkenudstyr til ny børnehjem i Indien 2. Renovering af bygning, børnehjem i Sri Lanka 3. Renovering af latriner, børnehjem Uganda 4. Symaskiner og legeredskaber, handicappede børn, Uganda 5. Scanner til børnehjem i Uganda 6. TV og kapacitetsopbygning, børnehjem Indien 7. Høreapparater til døve børn på Sri Lanka 8. Myggenet til børnehjem i Uganda 9. Ekskursioner mv. børnehjem i Uganda 10. Græsslåmaskine, børnehjem i Uganda 11. Legeplads, børnehjem i Uganda 1. skole/computerprojekt i Laos 2. skole/computerprojekt i Cambodia 3. skole/computerprojekt i Myanmar(Burma) 1. Aktiviteter (udflugter, sammenkomster, fødselsdage mv. for fattige børn og forældre i JHC centret) 2. Renovering 2 Badeværelser 3. Bibliotek til dagcenter i f m børnehjem 1. Støtte til transport af nødhjælp til Letland og Rumænien 2. Støtte til dækning af udgifter i forb. med indsamling i Danmark , , , ,18 I alt ,50 c. Fordelingen af puljen forudsættes i tips- og lottoloven forelagt Folketingets Finansudvalg. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidler til humanitære og almennyttige formål. Der anmodes endvidere om tilslutning til at foretage forskudsudbetaling af tilskud. Udgifterne afholdes af Tipsfonde, jf Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål.

Andel af ekstra bevilling i 2012

Andel af ekstra bevilling i 2012 Aktstykke nr. 65 Folketinget 2012-13 Bilag Afgjort den 20. marts 2013 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr.

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2012-13 Bilag Afgjort den 20. marts 2013 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 21 Bilag 1 Offentligt

Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 21 Bilag 1 Offentligt Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 21 Bilag 1 Offentligt Bilag 1 Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Foreningens navn 100 % til Børnene 2013

Læs mere

Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål

Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 166 Aktstykke Offentligt Bilag 1 Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Foreningens navn 100 % til Børnene 2009 19.031 4 formål,

Læs mere

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således: O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm 16-06-08 11:06:54 k02 SJ 1 Bilag Kulturministeriet. København, den 3. juni 2008. 171 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Kulturministeriet. København, den 5. juni 2009

Kulturministeriet. København, den 5. juni 2009 Kulturministeriet. København, den 5. juni 2009 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre

Læs mere

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således: O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\577859\dokumenter\akt166.fm 15-06-09 08:30:36 k01 pz 1 Bilag Kulturministeriet. København, den 9. juni 2009. 166 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K K U L TURMINIST E R I E T Tlf. :

Læs mere

Ansøgningsår 2005. ASF - Dansk Folkehjælp, Vejle afd., Vejle (201523) 2005 25.000 kr. til Hjertestartere

Ansøgningsår 2005. ASF - Dansk Folkehjælp, Vejle afd., Vejle (201523) 2005 25.000 kr. til Hjertestartere Ansøgningsår 2005 Den 10.05.2005 Bilag 1 Aktstykke-puljen Kontorets forslag til fordeling i 2005 Samlet puljebeløb 13.388.896 kr. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips- og lottomidler indeværende

Læs mere

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Ansøgningsår 2007 23. april 2007- Bilag 1 ASF-Dansk Folkehjælp, Holeby (100223) 2007 930.000 trykning

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 133-7 Bilag 1 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 133-7 Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Aktstk. 133-7 Bilag 1 Offentligt Ansøgningsår 2006 Den 25. april 2006 Bilag 1 Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år ASF-Dansk

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud, inkl. administration Andel af den ekstraordinære bevilling

Tabel 1: Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud, inkl. administration Andel af den ekstraordinære bevilling Aktstykke nr. 106 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 106 Kulturministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til Aktstykke nr. 26 Folketinget 2010-11 Bilag Kulturministeriet. København, den 9. november 2010. 26 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips-

Læs mere

Øremærket til idræt ( 21.61.20.)

Øremærket til idræt ( 21.61.20.) Aktstykke nr. 134 Folketinget 2009-10 Afgjort den 20. august 2010 134 Kulturministeriet. København, den 19. maj 2010. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Kulturministeriet. København, den 19. april 2010

Kulturministeriet. København, den 19. april 2010 Kulturministeriet. København, den 19. april 2010 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 104 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 104 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 104 Offentligt Aktstykke nr. 104 Folketinget 2013-14 Kulturministeriet. København, den 27. maj 2014. 104 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Tabel 1. 7.574.468,79 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2. Afgjort den 4.

Tabel 1. 7.574.468,79 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2. Afgjort den 4. Aktstykke nr. 104 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 104 Kulturministeriet. København, den 27. maj 2014. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1: Tabel 1. 8.385.425,69 kr.

Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1: Tabel 1. 8.385.425,69 kr. Aktstykke nr. 143 Folketinget 2014-15 143 Kulturministeriet. København, den 22. maj 2015. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af udlodningsmidler

Læs mere

Puljen til landdækkende, almennyttige organisationer 2008

Puljen til landdækkende, almennyttige organisationer 2008 Puljen til landdækkende, almennyttige organisationer 2008 Tilskudsmodtagere tilsagn Kristelig Handicapforening 98.118,80 Dansk Indisk Børnehjælp 66.866,65 Evangelisk Luthers Missionsforening 102.589,70

Læs mere

Tilbageførte tilskud i 2012. 8.234.424,38 kr. Øremærket til idræt (FL 21.61.20)

Tilbageførte tilskud i 2012. 8.234.424,38 kr. Øremærket til idræt (FL 21.61.20) Aktstykke nr. 20 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. december 2013 Kulturministeriet. København, den 14. november 2013. 20 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Indkomne ansøgninger til dyrevelfærdspuljen

Indkomne ansøgninger til dyrevelfærdspuljen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 5. september 2005 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0331 Dok.: AWE40359 Indkomne ansøgninger til dyrevelfærdspuljen Dansk Gede Union Beløb: 32.000

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138 Aktstykke nr. 159 Folketinget 2014-15 (2. samling) 159 Kulturministeriet. København, den 26. august 2015. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af

Læs mere

8.385.425,69 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2

8.385.425,69 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2 Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 Offentligt Aktstykke nr. 159 Folketinget 2014-15 (2. samling) 159 Kulturministeriet. København, den 26. august 2015. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt 2012 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Tips- og lottolovens pulje

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2006-2010

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2006-2010 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2006-2010 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 134 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt 2010 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Tips- og lottolovens pulje til humanitære,

Læs mere

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012 og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen 2 3.

Læs mere

45,5 mio. kr. Afgjort den 21. februar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013.

45,5 mio. kr. Afgjort den 21. februar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013. Aktstykke nr. 63 Folketinget 2012-13 Afgjort den 21. februar 2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013. 63 a. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anmoder hermed om

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Engagement Udvikling Faglig kompetence. Vi bygger bedre. Palæstina

Engagement Udvikling Faglig kompetence. Vi bygger bedre. Palæstina Engagement Udvikling Faglig kompetence Vi bygger bedre liv INGENIØRER UDEN GRÆNSER Palæstina Togo Vand & hygiejne Indien Byggeri & miljø Vi skaber udvikling Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Senest opdateret 28. juli 2011 Udsendte i 2010 Heraf Oplag Antal Antal lokale Antal Samlet kont. Antal private Samlede Samlede

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle 2007 1. Puljernes formål 2007 er europæisk år for lige muligheder for alle. Målet med året er at øge kendskabet

Læs mere

FOTO: AP/POLFOTO HYUNG MIN-WOO I SAMARBEJDE MED RØDE KORS

FOTO: AP/POLFOTO HYUNG MIN-WOO I SAMARBEJDE MED RØDE KORS FOTO: AP/POLFOTO HYUNG MIN-WOO I SAMARBEJDE MED RØDE KORS VIDSTE DU, AT... #1 Røde Kors er verdens største humanitære organisation. Vi er til stede i 189 lande med 17 millioner frivillige. I Danmark er

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Landsdækkende almennyttige organisationer 2015

Landsdækkende almennyttige organisationer 2015 Landsdækkende almennyttige organisationer 2015 Tilskudsmodtagere Tilsagn i kr. 100% til Børnene 65.696,11 ADDA 52.645,36 ADRA Danmark 143.193,39 Afrika Kontakt 55.385,12 Agerskov Valgmenighed *55287,03

Læs mere

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi VI TÆNKER LANGSIGTET VI HAR MANGE STØTTER VI ARBEJDER BREDT VI ER TIL STEDE I AFRIKA VI RÅDGIVER OM UDFORDRINGER VI UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE BØRNEfonden har i

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223.

Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223. Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere Tilsagn 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223.614,80 Afrika Kontakt 58.474,39 Agerskov Valgmenighed 59.403,93

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2012 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Adgangskrav og fordelingsnøgle. Rev. 2014

Adgangskrav og fordelingsnøgle. Rev. 2014 Adgangskrav og fordelingsnøgle 2014 2017 Rev. 2014 1. Tilskudskriterier For at kunne modtage penge fra Danmarks Indsamling skal en organisation opfylde følgende kriterier: 1.1. Organisationsform Organisationen

Læs mere

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. i perioden

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. i perioden og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2011-2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen 2 3.

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1-3 af 7. maj 2007 (Akstk. 117-7).

Endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1-3 af 7. maj 2007 (Akstk. 117-7). Finansudvalget Aktstk. 117 - Svar på 7 Spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1-3 af 7. maj 2007 (Akstk. 117-7).

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Internationalt mandat (vedtaget 2004) Beskyttelse og fremme af varige løsninger på flygtninge- og

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014.

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. 1 Navn: Organisationens navn er Afrika Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende organisation, med hjemsted i København.

Læs mere

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Baggrund I forbindelse med indgåelsen af aftale om Adgangskrav og Fordelingsnøgle for Danmarks Indsamling 2014 2017 er der etableret en tilskudspulje,

Læs mere

Hvem er Teknologirådet?

Hvem er Teknologirådet? Hvem er Teknologirådet? Teknologirådet er en uafhængig institution, som blev oprettet ved lov af Folketinget i 1995 som en afløser for Teknologinævnet, oprettet i 1986. Rådet modtager årligt et tilskud

Læs mere

sammenslutningen af mindre NGO er i Danmark Foto: Lars Aarø Udvikling i øjenhøjde levende og folkelig ulandsbistand

sammenslutningen af mindre NGO er i Danmark Foto: Lars Aarø Udvikling i øjenhøjde levende og folkelig ulandsbistand sammenslutningen af mindre NGO er i Danmark Foto: Lars Aarø Udvikling i øjenhøjde levende og folkelig ulandsbistand Foto: Lars Aarø Hvad er Projektrådgivningen? Projektrådgivningen er en forening af mere

Læs mere

Landsdækkende almennyttige organisationer

Landsdækkende almennyttige organisationer Landsdækkende almennyttige organisationer Tilskudsmodtagere tilsagn i kr. AC International Børnehjælp 556.818,98 ADDA - Agricultural Development Denmark Asia 55.730,09 ADRA Danmark 193.737,82 Afrika Kontakt

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014.

Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014. Punkt 10. Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014. 2014-38433. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget

Læs mere

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. i perioden 2009-2013

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. i perioden 2009-2013 og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2009-2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen 2 3.

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Projekt My African Child

Projekt My African Child Projekt My African Child Nyhedsbrev februar 2009 Mama Pendo (leder på Nkoaranga børnehjem) med Ebenesa (måske kommende sponsorbarn) Nye børn i skole Vi har siden sidst fået en del nye sponsorer, hvoraf

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2018

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2018 Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2018 Baggrund I forbindelse med indgåelsen af aftale om Adgangskrav og Fordelingsnøgle for Danmarks Indsamling 2014 2017 er der etableret en tilskudspulje,

Læs mere

Om dig. Dit hjem og din familie

Om dig. Dit hjem og din familie Om dig 1. Hvor gammel er du? Vælg på listen: (1) 6 år (2) 7 år (3) 8 år (4) 9 år (5) 10 år (6) 11 år (7) 12 år (8) 13 år (9) 14 år (10) 15 år (11) 16 år (12) 17 år 2. Er du en pige eller en dreng? (1)

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere