Referencevejledning Korte forklaringer for rutinemæssige aktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referencevejledning Korte forklaringer for rutinemæssige aktiviteter"

Transkript

1 Referencevejledning Korte forklaringer for rutinemæssige aktiviteter MFC-J6930DW Brother anbefaler at holde denne vejledning ved siden af din Brother-maskine til hurtige opslag. Online brugsanvisning Denne Referencevejledning indeholder grundlæggende vejledning og information til din Brother-maskine Se Se Online brugsanvisning, for udvidet vejledning og information. på solutions.brother.com/manuals for at få detaljerede oplysninger.

2 Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Referencevejledning Online brugsanvisning Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Hvad står der i den? Læs først denne brugsanvisning. Læs sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Se denne brugsanvisning for oplysninger om varemærker og juridiske begrænsninger. Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere driverne og softwaren til det operativsystem og den forbindelsestype, du bruger. Gør dig bekendt med grundlæggende pcudskrivnings-, Direct Print-, scannings-, kopierings- og faxfunktioner samt grundlæggende vedligeholdelse af maskinen. Se tip til fejlfinding. Denne brugsanvisning omfatter yderligere indhold af referencevejledningen. Ud over oplysningerne om pcudskrivningsfunktioner, Direct Print, scannings-, kopierings- og faxfunktioner, internettjenester, mobilfunktioner og Brother ControlCenter-funktioner omfatter den nyttige oplysninger om brug af maskinen i et netværk. Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om udskrivning fra din mobilenhed og scanning fra din Brothermaskine til din mobilenhed, når den er tilsluttet et trådløst Wi-Fi -netværk. Hvor er den? Trykt / i kassen Trykt / i kassen Trykt / i kassen Brother Solutions Center Gå ind på solutions.brother.com/manuals.

3 Generelle oplysninger Oversigt over betjeningspanelet NFC-symbolet (Near Field Communication) Du kan bruge kortgodkendelse ved at holde IC-kortet mod NFC-symbolet på betjeningspanelet. Hvis din Android -enhed understøtter NFC-funktionen, kan du udskrive fra din enhed eller scanne dokumenter til din enhed på samme måde.. Touchscreen (LCD) Åbn menuer og indstillinger ved at trykke på dem på denne touchskærm. Juster betjeningspanelets vinkel ved at løfte det.

4 3. Menuknapper (Tilbage) Tryk på denne knap for at gå tilbage til den forrige menu. (Hjem) Tryk på denne knap for at gå tilbage til skærmen Hjem. (Annuller) Tryk for at annullere en handling. 4. Numerisk tastatur Tryk på tallene for at kalde op til telefon- eller faxnumre og for at indtaste antallet af kopier. 5. Lampe i tænd/sluk-knap Lampen lyser afhængigt af maskinens tænd/sluk-status. Lampen blinker, når maskinen er i slumretilstand. Generelle oplysninger 6. Tænd/sluk-knap Tryk på for at tænde maskinen. Tryk på, og hold den nede for at slukke maskinen. Touchskærmen viser [Lukker ned] og forbliver tændt i nogle få sekunder, før den slukker. Hvis du har tilsluttet en telefon eller en telefonsvarer, er den altid tilgængelig til brug. Hvis du slukker maskinen ved hjælp af, renser den fortsat regelmæssigt printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. Maskinen skal altid være sluttet til strømforsyningen for at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækeffektivitet og sikre en god udskriftskvalitet. 3

5 Oversigt over touchscreendisplayet Der er tre startskærme, du kan få adgang til ved at svirpe til venstre eller højre eller trykke på d eller c. På startskærmene kan du få adgang til skærmene for genveje, opsætning af Wi-Fi, konfiguration og blækniveauer. Startskærm Denne skærm viser maskinens status, når maskinen er inaktiv. Denne startskærm kaldes også skærmen Klar tilstand. Når den vises, angiver det, at maskinen er klar til den næste kommando. Du kan ændre skærmbilledet Klar tilstand. Mere information uu Online brugsanvisning: Indstilling af skærmbilledet Klar 7 Startskærm Startskærm 3 giver adgang til yderligere funktioner som f.eks. [A3-kopi- genveje] og [Download Software].. Dato og klokkeslæt Viser indstillet dato og klokkeslæt på maskinen.. Lydsvag tilstand Dette ikon vises, når [Lydsvag tilstand] er indstillet til [Til]. Indstillingen Lydsvag tilstand kan reducere udskrivningsstøjen. Når Lydsvag tilstand aktiveres, reduceres hastigheden. 3. [Genveje] Opret genveje til de mest anvendte funktioner, f.eks. afsendelse af en fax, kopiering, scanning og brug af Web Connect og apptjenester. 7 Startskærm giver adgang til funktionerne [Fax], [Kopi] og [Scan]. Startskærm Der findes tre faner med genveje, der indeholder seks genveje på hver fane Startskærm giver adgang til yderligere funktioner som f.eks. [Web], [Apps] og [USB]. 7 Tryk på, der vises nederst på skærmbilledet for at få adgang til startskærmene. 4

6 4. Trådløs status Hvert ikon i nedenstående tabel viser status for det trådløse netværk: Din maskine er ikke sluttet til det trådløse accesspoint. Tryk på denne knap for at konfigurere trådløse indstillinger. Mere information uu Hurtig installationsvejledning Trådløst netværk er tilsluttet. En indikator med tre niveauer på hver startskærm viser den aktuelle, trådløse signalstyrke. Det trådløse accesspoint kan ikke registreres. Indstillingen Trådløs er deaktiveret. Du kan konfigurere trådløse indstillinger ved at trykke på knappen Trådløs status. 5. [Indstil.] Tryk for at få adgang til menuen [Indstil.]. 6. [Blæk] Viser den resterende mængde blæk. Tryk for at få adgang til menuen [Blæk]. Når en blækpatron er ved at være brugt op, eller der er et problem med den, vises et fejlikon for den pågældende blækfarve. 7. Tilstande: [Fax] Tryk på denne knap for at få adgang til faxfunktion. [Kopi] Tryk på denne knap for at få adgang til kopifunktion. [Scan] Tryk på denne knap for at få adgang til scannefunktion. [Web] Tryk for at oprette forbindelse fra Brother-maskinen til en internettjeneste. Mere information uu Online brugsanvisning [Apps] Tryk for at oprette forbindelse fra Brother-maskinen til tjenesten Brother Apps. Mere information uu Online brugsanvisning [USB] Tryk for at få adgang til menuen [USB]. [A3-kopi- genveje] Tryk for at kopiere til papirstørrelserne A3 eller Ledger med denne forudindstillede menu. [Download Software] Tryk for at få vist oplysninger om download og installation af software til mobilenheder og computere. 8. [Lagr. Faxmedd:] 8 [Lagr. Faxmedd] viser antallet af modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse. Tryk på for at udskrive faxerne. Generelle oplysninger 5

7 9. [Nye faxer:] 9 Dette produkt bruger skrifttypen ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD. Rør IKKE ved displayet umiddelbart efter, at du har tilsluttet strømkablet eller tændt for maskinen. Det kan forårsage en fejl. Nye oplysninger fra Brother Når [Fax Prævisning] er indstillet til [Til], viser [Nye faxer] hvor mange nye faxmeddelelser, du har modtaget og gemt i hukommelsen. Tryk på touchskærmen. for at se faxmeddelelserne på Hvis du modtager en faxmeddelelse, der indeholder flere papirstørrelser (for eksempel en A4-dataside og en A3- dataside), opretter og gemmer maskinen muligvis en fil for hver papirstørrelse, så touchskærmen kan vise, at mere end ét faxjob er modtaget. De nye oplysninger fra Brother vises på informationslinjen, når meddelelsesindstillinger som f.eks. [Meddelelse fra Brother] og [Firmware auto-tjek] er indstillet til [Til]. Tryk på for at se oplysningerne. Der skal være forbindelse til internettet, og der kan forekomme datagebyrer. 0. Advarselsikon 0 Advarselsikonet vises, når der er en fejl- eller vedligeholdelsespåmindelse. Tryk på for at se oplysningerne, og tryk derefter på for at vende tilbage til Klar tilstand. Adgang til Brotherhjælpeprogrammer (Windows ) Brother Utilities er en programkvikstart, der gør det nemt at få adgang til alle Brotherprogrammer, der er installeret på din computer. VIGTIGT Tryk IKKE på displayet med en skarp genstand såsom en kuglepen eller en stylus. Det kan beskadige maskinen. Gør et af følgende: Windows Vista og Windows 7 6

8 Klik på (Start) > Alle programmer > Brother > Brother Utilities. Windows 8 Afinstallation af Brothersoftware og -drivere (Windows ) Tryk eller klik (Brother Utilities) enten på skærmen Start eller på skrivebordet. Windows 8, Flyt din mus til nederste venstre hjørne af skærmen Start, og klik på (hvis du bruger en berøringsbaseret enhed, skal du svirpe op fra bunden af skærmen Start for at få vist skærmen Apps). Når skærmen Apps vises, skal du Start (Brother Utilities). Klik på rullelisten, og vælg derefter din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på Værktøjer i venstre navigationsbjælke, og vælg Fjern installation. Følg vejledningen i dialogboksen for at afinstallere softwaren og driverne. Generelle oplysninger trykke eller klikke på Utilities). (Brother Windows 0 Klik på > Alle apps > Brother > Brother Utilities. Vælg din maskine. 3 Vælg den ønskede handling. 7

9 Papirhåndtering Ilæg papir Læg papir i papirbakken på følgende måde. Bladr grundigt stakken af papir igennem. Papirstørrelsen afgør, hvilken retning papiret skal lægges i. Bakke Bakke Sådan lægger du papir i A4 Letter Executive A4 Letter (kun almindeligt papir og genbrugspapir) Juster papirstyrene. Liggende retning A5 - A6 Foto Foto L Juster papirstyrene. Stående retning Foto L Indekskort Konvolutter A3 A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal Ledger Legal Folio Mexico Legal Træk bakken ud ved hjælp af den grønne skyder, og juster derefter papirstyrene. Stående retning India Legal India Legal (kun almindeligt papir og genbrugspapir) 8

10 MP-bakke Sådan lægger du papir i A4 Liggende retning Letter Executive Juster papirstyrene for MP-bakken. A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal A5 Juster papirstyrene for MP-bakken. Stående retning Papirhåndtering A6 Foto Foto L Foto L Indekskort Konvolutter Mere information uu Online brugsanvisning: Ilæg papir Fold papirstøtteflappen ud. 3 Skift om nødvendigt indstilling for papirstørrelse i maskinens menu. 9

11 Ilæg dokumenter Placering af dokumenter i den automatiske dokumentfremfører (ADF) Placer dokumentet med forsiden nedad i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen som vist i illustrationen. Luft siderne godt. Juster papirstyrene (), så de passer til dokumentstørrelsen. 3 Luk dokumentlåget. 3 Placer dokumentet med forsiden opad i ADF'en som vist i illustrationen, indtil du kan mærke, at dokumentet berører indføringsrullerne, og maskinen bipper. Læg dokumenter på scannerglaspladen Løft dokumentlåget. 0

12 3 Udskrift Udskrivning fra computeren Kontrollér følgende før udskrivning: Kontroller, at du har installeret Brothersoftwaren og -driverne. Brugere af USB- eller netværkskabel: Kontrollér, at interfacekablet er isat korrekt. Forskellige udskrivningsfunktioner Du kan bruge de forskellige udskrivningsfunktioner ved at klikke på knappen for udskrivningsegenskaber eller indstillinger for at ændre printerindstillingerne. Automatisk udskrivning på begge sider af papiret Udskrivning af et dokument (Windows ) 3 Udskrift 3 4 Vælg udskriftskommandoen i programmet. Vælg Brother MFC-XXXX Printer (hvor XXXX er navnet på din model). Klik på Udskriv. Afslut udskriftshandlingen. Udskrivning af mere end én side på et enkelt ark papir (N i ) Udskrivning af et dokument (Macintosh) 3 4 Fra et program, som f.eks. Apple TextEdit skal du klikke på menuen Arkiv, og derefter vælge Udskriv. Vælg Brother MFC-XXXX (hvor XXXX er navnet på din model). Klik på Udskriv. Afslut udskriftshandlingen. For Windows : Mere information uu Online brugsanvisning: Udskrivning fra din computer (Windows ) For Macintosh: Mere information uu Online brugsanvisning: Udskrivning fra din computer (Macintosh)

13 Udskrivning af fotos direkte fra et USB flashdrev 6 7 Gentag de sidste tre trin, til du har valgt alle de fotos, du vil udskrive. Tryk på [OK]. Forhåndsvisning og udskrivning af fotos fra et USB flash-drev Se dine fotos på displayet, før du udskriver dem. Udskriv billeder, der er gemt på et USB flash-drev. Sæt et USB flash-drev i USB-åbningen Læs og kontroller den viste liste med indstillinger. Tryk på [Udskr. indstil.] for at ændre udskriftsindstillingerne. Tryk på [OK], når du er færdig. Tryk på [Start]. Oversigt over udskriftsindstillinger De udskriftsindstillinger, du ændrer, er midlertidige for den aktuelle udskrift. Maskinen vender tilbage til standardindstillingerne, når udskrivningen er udført. 3 Tryk på [JPEG-udskrift] > [Vælg filer]. Svirp til venstre eller højre, eller tryk på d eller c for at få vist det foto, du ønsker at udskrive, og tryk på det. Du kan gemme de udskriftsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. Mere information uu Online brugsanvisning Hvis du vil udskrive alle fotos, skal du trykke på [Udskriv alle] og derefter trykke på [Ja] for at bekræfte. 4 5 Tryk på for at få vist tastaturet på touchskærmen, og indtast derefter antallet af kopier vha. tastaturet på touchskærmen. Tryk på [OK]. Du kan også trykke på [-] eller [+] på touchskærmen eller bruge tallene på opkaldstastaturet. Tryk på [OK].

14 Kopier et dokument Kopiering Kontroller, at du har lagt den korrekte papirstørrelse i papirbakken. Læg dokumentet i. Tryk på [Kopi]. Touchscreen'en viser: Du kan ændre kopiindstillingerne efter behov. Når du lægger andet papir i end almindeligt papir i størrelse A4, skal du skifte indstillinger for [Papirstørrelse] og [Papirtype] ved at trykke på [Indstill.]. 5 Tryk på for kun at ændre kopiindstillingerne for den næste kopi. Når du er færdig med at ændre indstillingerne, skal du trykke på [OK]. Når du er færdig med at vælge nye valgmuligheder, kan du gemme dem ved at trykke på knappen [Gem som genvej]. Tryk på [S/H Start] eller [Colour Start]. Tryk på for at stoppe kopieringen. Andre kopiindstillinger Du kan bruge forskellige kopifunktioner ved at ændre kopiindstillingerne. Tryk på knappen [Indstill.]. Forstør eller formindsk kopierede billeder 4 Kopiering (Antal kopier) Tryk på for at få vist tastaturet på touchskærmen, og indtast derefter antallet af kopier vha. tastaturet på touchskærmen. Tryk på [OK]. Du kan også trykke på [-] eller [+] på touchskærmen eller bruge tallene på opkaldstastaturet. [Indstill.] 3

15 -sidet kopi Mere information uu Online brugsanvisning: Kopiering 4

16 Før scanning Kontrollér følgende før scanning: Kontroller, at du har installeret Brothersoftwaren og -driverne. Brugere af USB- eller netværkskabel: Kontrollér, at interfacekablet er isat korrekt. Scanning fra din computer Der er flere forskellige måder, du kan bruge din computer på til at scanne fotos og dokumenter på din Brother-maskine. Anvend de programmer, som Brother har tilvejebragt eller dit eget yndlingsprogram til at scanne. Mere information uu Online brugsanvisning: Scanning fra din computer (Windows ) eller Scanning fra din computer (Macintosh) Scanning ved brug af knappen Scan på maskinen Brug scan-knappen på maskinen for at foretage midlertidige ændringer i scanningsindstillingerne. Permanente ændringer skal foretages vha. Brother's ControlCenter-software. 3 5 Scan Ilæg dokumentet. Tryk på [Scan]. Svirp til venstre eller højre, eller tryk på d eller c for at få vist [til PC]. Ikonet flyttes til midten af touchscreenen og bliver fremhævet med blå farve Tryk på [til PC]. Tryk på [til fil]. Hvis maskinen er tilsluttet netværket, skal du svirpe op eller ned eller trykke på a eller b for at få vist den computer, du vil sende data til, og derefter trykke på computernavnet. Hvis du på displayet bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du bruge displayet til at indtaste den firecifrede PIN-kode til computeren og trykke på [OK]. Gør et af følgende: Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du trykke på [Indstill.], og gå videre til næste trin. Tryk på [Start] for at starte scanning uden at ændre yderligere indstillinger. Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerglasplade, skal du vælge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet. Hvis du vil scanne begge sider af dokumentet, skal du trykke på [- sidet scanning] og derefter vælge dokumenttypen. Du kan ændre de ønskede scanningsindstillinger, f.eks. scanningstype, opløsning, filtype og dokumentstørrelse, efter behov. Tryk på [OK], når du er færdig. Tryk på [Start]. Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerglasplade, 5 Scan 5

17 skal du vælge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet. 6

18 6 Fax Før faxafsendelse Telefonlinjeinterferens/VoIP Hvis du har problemer med at sende eller modtage faxmeddelelser pga. eventuel interferens på telefonlinjen, eller hvis du bruger et VoIP-system (IP-telefoni)-system, anbefaler vi, at du ændrer modemhastigheden for at minimere fejl, når du sender eller modtager faxmeddelelser. VoIP (Voice over IP), kendt som IPtelefoni, bruger en internetforbindelse i stedet for en almindelig telefonlinje. Relaterede informationer Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser uu side 4 Send en faxmeddelelse Tryk på [Indstil.] > [Alle indst.] > [Grundindst.] > [Kompatibilitet]. Tryk på den ønskede indstilling. [Basis(for VoIP)] reducerer modemhastigheden til bps og deaktiverer modtagelse af farvefaxmeddelelser og ECM bortset fra afsendelse af farvefaxmeddelelser. Medmindre interferens er et hyppigt forekommende problem på din telefonlinje, vil du muligvis foretrække kun at anvende denne mulighed, når behovet opstår. Læg dit dokument i ADF'en eller på scannerglaspladen. Tryk på [Fax]. Hvis [Fax Prævisning] er indstillet til [Til], skal du trykke på [Fax] > [Fax afsend.]. Touchscreen'en viser: 6 Fax 3 For at forbedre kompatibiliteten med de fleste VoIP-tjenester anbefaler Brother at ændre kompatibilitetsindstillingen til [Basis(for VoIP)]. [Normal] indstiller modemhastigheden til bps. [Høj] indstiller modemhastigheden til bps. Tryk på. 3 Indtast faxnummeret på en af følgende måder: Opkaldstastatur (indtast faxnummeret manuelt). Tryk alle cifre i nummeret vha. opkaldstastaturet. [Genopk.] (Ring op til det senest opkaldte nummer igen). Tryk på [Opkaldshist.] > [Genopk.]. 7

19 [Udgående opk.] (Vælg et nummer i den udgående opkaldshistorik). Tryk på [Opkaldshist.] > [Udgående opk.]. Vælg det ønskede nummer, og tryk derefter på [Anvend] [Nummervisningshistorik] (Vælg et nummer i nummervisningshistorikken). Tryk på [Opkaldshist.] > [Nummervisningshistorik]. Vælg det ønskede nummer, og tryk derefter på [Anvend] [Adressebog] (Vælg et nummer i adressebogen). Tryk på [Adressebog]. Gør et af følgende: - Vælg det ønskede nummer, og tryk derefter på [Anvend] - Tryk på, og indtast derefter det første bogstav i navnet, og tryk på [OK]. Tryk på det navn, du vil ringe op. Hvis navnet har to numre, skal du trykke på det ønskede nummer. Tryk på [Anvend]. 8 Hvis du bruger ADF'en, begynder maskinen at scanne og sende dokumentet. Hvis du bruger scannerglaspladen og vælger [S/H] i [Farveindstilling], begynder maskinen at scanne den første side. Gå til næste trin. Hvis du bruger scannerglaspladen og vælger [Farve] i [Farveindstilling], spørger touchskærmen, om du vil sende en faxmeddelelse i farve. Tryk på [Ja (farv fax)] for at bekræfte. Maskinen begynder at ringe op og sende dokumentet. Når touchscreen'en viser [Næste side?], skal du gøre et af følgende: Tryk på [Nej], når du er færdig med at scanne sider. Maskinen begynder at sende dokumentet. Tryk på [Ja] for at scanne en side mere. Anbring den næste side på scannerglaspladen, og tryk på [OK]. Maskinen begynder at scanne siden. Gentag dette trin for hver yderligere side. Hvis LDAP-søgningen er tilgængelig, vises resultatet på touchskærmen med Tryk på [Dokumentstørrels]. Vælg den ønskede dokumentstørrelse. Tryk på [Indstill.] for at ændre faxindstillingerne. Tryk på [OK], når du er færdig. Tryk på [Fax start]. Gør et af følgende: 8

20 Vælg den rigtige modtagefunktion Valget af modtagefunktion er afhængigt af de eksterne enheder og telefontjenester, du har på linjen. Som standard modtager din maskine automatisk alle faxmeddelelser, der sendes til den. Diagrammet herunder hjælper dig med at vælge den korrekte tilstand. Vil du bruge telefonfunktionerne på din maskine (hvis de findes) eller en ekstern telefon eller en ekstern telefonsvarer, der er tilsluttet på samme linje maskinen? Ja Bruger du en talemeddelelsesfunktion i en eksterne telefonsvarer? Nej Ønsker du, at maskinen skal besvare fax- og telefonopkald automatisk? Nej Ja Ja Nej Kun fax Manuel Fax/Tlf Ekstratlf/Tad Tryk på [Indstil.] > [Alle indst.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Modtagefunkt.]. Hvis du ikke kan ændre indstillingen [Modtagefunkt.], skal du sikre dig, at Markant ringetone-funktionen er indstillet til [Fra]. 6 Fax 3 Tryk på indstillingen [Kun fax], [Fax/Tlf], [Ekstratlf/Tad] eller [Manuel]. Tryk på. 9

21 A Rutinemæssig vedligeholdelse Kontrollér udskriftskvaliteten OK Hvis der er blege eller stribede farver og tekst, eller hvis der mangler tekst på dine udskrifter, kan printhovedets dyser være tilstoppede. Udskriv arket med kontrol af udskriftskvalitet, og se på kontrolmønstret for dyserne. Tryk på [Blæk] > [Forbedr udskriftskvalitet] > [Tjek udskriftskvalitet]. Dårlig 3 4 Du kan også trykke på [Indstil.] > [Vedligeholdelse] > [Forbedr udskriftskvalitet] > [Tjek udskriftskvalitet]. Tryk på [Start]. Maskinen udskriver udskriftskvalitetskontrolarket. Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket. Touchskærmen spørger om udskriftskvaliteten. Gør et af følgende: Hvis alle linjer er tydelige og synlige, skal du trykke på [Nej] og derefter på for at afslutte kontrollen af udskriftskvaliteten. Tryk på [Ja], hvis der mangler linjer (se Dårlig herunder) Touchskærmen beder dig om at kontrollere udskriftskvaliteten for hver farve. Tryk på nummeret på det mønster ( 4), der kommer nærmest udskrivningsresultatet. Gør et af følgende: Hvis en printhovedrensning er nødvendig, skal du trykke på [Start] for at starte rensningen. Hvis en printhovedrensning ikke er nødvendig, vises vedligeholdelsesskærmbilledet på touchskærmen igen. Tryk på. Når rensningen er afsluttet, spørger touchskærmen, om du vil udskrive udskriftskvalitetskontrolarket igen. Tryk på [Ja], og tryk derefter på [Start]. Maskinen udskriver udskriftskvalitetskontrolarket igen. Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket igen. 0

22 Hvis du renser printhovedet, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve at installere en ny original blækpatron fra Brother for hver farve, der er problemer med. Prøv at rense printhovedet igen. Hvis udskriften ikke forbedres, skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler. VIGTIGT Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre reklamationsretten på printhovedet ugyldig. Når en printhoveddyse er tilstoppet, ser udskriftsprøven sådan ud Du kan også trykke på [Indstil.] > [Vedligeholdelse] > [Forbedr udskriftskvalitet] > [Justering]. Tryk på [Næste]. Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist den papirstørrelse, der skal udskriftsjusteres, og tryk på den. Tryk på [Almindelig justering] eller [Avanceret justering]. Læg den valgte papirstørrelse i bakken, og tryk på [Start]. Maskinen udskriver justeringskontrolarket. (A) Når printhoveddysen er renset, er linjerne væk. Kontrollér udskriftsjustering fra din Brother-maskine Hvis den udskrevne tekst er sløret, eller hvis billederne er blege efter flytning af maskinen, foretages en udskriftsjustering. 6 Ved mønsteret "A" skal du svirpe op eller ned eller trykke på a eller b for at få vist nummeret på testudskriften med færrest synlige lodrette striber (-9) og derefter trykke på det (i eksemplet er nummer 6 det bedste valg). Tryk på [OK]. Gentag dette trin for resten af mønstrene. A Rutinemæssig vedligeholdelse Tryk på [Blæk] > [Forbedr udskriftskvalitet] > [Justering].

23 Hvis udskriftsjusteringen ikke er justeret korrekt, ser teksten gnidret ud som vist her. Når udskriftsjusteringen er justeret korrekt, ser teksten ud som vist her. 7 Tryk på.

24 B Fejlfinding Brug dette afsnit til at løse eventuelle problemer, du møder, når du bruger din Brother-maskine. Identifikation af problemet Selvom der tilsyneladende er et problem med din maskine, kan du løse de fleste problemer selv. Kontroller først følgende: At maskinens netledning er korrekt tilsluttet, og at maskinen er tændt. At alle maskinens orange beskyttende dele er blevet fjernet. Blækpatronerne er installeret korrekt. Scannerlåget og låget til udredning af papirstop er helt lukket. At papiret er lagt korrekt i papirbakken. At interfacekablerne er sikkert tilsluttet til maskinen og at computeren, eller den trådløse forbindelse, er sat op på både maskinen og din computer. (For netværksmodeller) Accesspoint (for trådløs), routeren eller hub'en er tændt, og forbindelsesknappen blinker. Kontrollér displayet eller maskinens status i Status Monitor på computeren for at finde fejlen og løsningen. Ved brug af displayet. Følg meddelelserne på displayet.. Se anvisningerne i følgende tabel med fejlog vedligeholdelsesmeddelelser. 3. Se den Online brugsanvisning: Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser Ved brug af Status Monitor Dobbeltklik på ikonet på proceslinjen. Hver af ikonets farver angiver maskinens status. Klik på knappen Fejlfinding for at få adgang til Brothers fejlfindingswebsted. B Fejlfinding 3

25 Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser De mest almindelige fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser vises i tabellen. Se Online brugsanvisning for at få mere detaljerede oplysninger. Du kan selv korrigere de fleste fejl og udføre rutinemæssig vedligeholdelse. Hvis du vil have flere tip, skal du gå til siden Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding for din model på Brother Solutions Center på support.brother.com. Hvis touchskærmen viser fejl, og din Android -enhed understøtter NFC-funktionen, skal du berøre NFC-symbolet på betjeningspanelet med enheden for at få adgang til Brother Solutions Center og se de seneste hyppigt stillede spørgsmål fra enheden. (Din mobiltelefonudbyders meddelelses- og datapriser kan blive opkrævet). Kontroller, at NFC-indstillingerne på både Brother-maskinen og Android -enheden er aktiveret. Fejlmeddelelse Afbrudt Afsendelsesfejl Forkerte indstillinger for dokumentstørrelse Bakke # Indstillinger Bakke # Indstillinger MPbakkeindstillinge r Blækops. næsten fuld Handling Prøv igen, om der kan sendes eller modtages. Hvis opkaldene stoppes flere gange, når du bruger et VoIP-system (Voice over IP), skal du ændre kompatibiliteten til Basic (for VoIP). uu Relaterede informationer: Telefonlinjeinterferens/VoIP i slutningen af dette afsnit. Vælg den korrekte indstilling for dokumentstørrelse, og tryk på Fax start igen. Denne meddelelse vises, når indstillingen for at bekræfte papirtypen og størrelsen er aktiveret. Sæt indstillingen til Fra for ikke at få vist denne bekræftelsesmeddelelse. Mere information uu Online brugsanvisning: Ændring af indstillingen Kontroller papir Blækopsamlerbeholderen eller skylleboksen skal snart udskiftes. Kontakt Brother Support eller den lokale Brother-forhandler. 4

26 Fejlmeddelelse Blækopsamlerplade fuld Dokumentstop: for langt Fax mangler huk. Forkert bakkeindst. Forkert blækfarve Forkert blækpatron Handling Blækopsamlerbeholderen eller skylleboksen skal udskiftes. Kontakt Brother Support eller dit lokale autoriserede Brother-servicecenter for at få maskinen efterset. Årsager til rensning:. Maskinen renser automatisk sig selv, når du har taget strømkablet ud og sat det i igen.. Når papirstop er blevet afhjulpet, renser maskinen automatisk sig selv, før den næste modtagne side udskrives. 3. Maskinen rengør sig selv automatisk, når den ikke har været anvendt i over 30 dage (ikke-hyppig brug). 4. Maskinen renser sig selv automatisk, når blækpatroner i samme farve er blevet udskiftet gange. Dokumentet er ikke sat rigtigt i eller fremføres ikke korrekt, eller dokumentet, der er scannet fra ADF'en, var for langt. Mere information uu Online brugsanvisning: Dokumentstop Gør et af følgende: Slet dataene i hukommelsen. Du kan få ekstra hukommelse ved at slå hukommelsesmodtagelsen fra. Mere information uu Online brugsanvisning: Slå hukommelsesmodtagelse fra Udskriv faxmeddelelser, der er gemt i hukommelsen. Mere information uu Online brugsanvisning: Udskrivning af en fax lagret i maskinens hukommelse Følg vejledningen på touchscreen'en, og prøv at udskrive igen. Konfigurer indstilling af papirstørrelse for bakken i overensstemmelse med vejledningen på displayet. Kontroller, hvilke blækpatroner der sidder forkert, hvad angår farve, og flyt dem til de korrekte pladser. Blækpatronens modelnummer er ikke kompatibelt med din maskine. Kontroller, at patronens modelnummer fungerer sammen med din maskine. uu Relaterede informationer: Specifikationer for forbrugsstoffer i slutningen af dette afsnit. B Fejlfinding 5

27 Fejlmeddelelse Forkert papirstr. Forkert papirstørrelse [Bakke #] Forkert papirstørrelse [MP-bakke] Forkert papirstørrelse [Bakke #] Gentagne gange papirstop Gentagne gange, ingen papir Hub er ubruglig. Hukommelse fuld Høj Temperatur Ingen opkalds-id Handling. Kontroller, at den papirstørrelse, du har valgt på maskinens display, stemmer overens med papirstørrelsen i bakken. Mere information uu Online brugsanvisning: Ændring af papirstørrelse og papirtype. Sørg for, at papiret lægges i bakken i den rigtige retning, og indstil papirstyrene til indikatorerne for din papirstørrelse. Mere information uu Online brugsanvisning: Ilæg papir 3. Når du har kontrolleret papirstørrelsen og papirretningen, skal du følge vejledningen på displayet. Hvis du udskriver fra en computer, skal du kontrollere, at den papirstørrelse, du vælger i printerdriveren, stemmer overens med papirstørrelsen i bakken. Mere information uu Online brugsanvisning: Udskriftsindstillinger (Windows ) eller Udskriftsindstillinger (Macintosh) Fjern alle fremmede objekter og papirstumper i maskinen. Mere information uu Online brugsanvisning: Fjern små stykker papir Rengør papiroptagningsrullerne. Mere information uu Online brugsanvisning: Rens papiroptagningsrullerne Hubs, herunder USB flash-drev med indbygget hub, understøttes ikke. Tag enhedens stik ud af det direkte USB-stik. Hvis en faxafsendelse eller kopiering er i gang: Tryk på eller Afslut eller Luk, vent, til de andre igangværende processer er afsluttet, og prøv igen. Tryk på Send nu for at sende de sider, der er scannet indtil videre. Tryk på Delvis udskrift for at kopiere de til nu scannede sider. Slet dataene i hukommelsen. Du kan få ekstra hukommelse ved at slå hukommelsesmodtagelsen fra. Mere information uu Online brugsanvisning: Slå hukommelsesmodtagelse fra Udskriv faxmeddelelser, der er gemt i hukommelsen. Mere information uu Online brugsanvisning: Udskrivning af en fax lagret i maskinens hukommelse Sænk rummets temperatur, og lad maskinen køle ned til rumtemperatur. Forsøg igen, når maskinen er kølet ned. Der er ingen indgående opkaldshistorik. Du modtog ikke opkald, eller du abonnerer ikke på nummervisningstjenesten hos dit telefonselskab. Hvis du vil bruge nummervisningsfunktionen, skal du kontakte dit telefonselskab. Mere information uu Online brugsanvisning: Opkalds-id 6

28 Fejlmeddelelse Ingen papir Ingen papirfødning [Bakke #] Intet papir [MPbakke] Ingen papirfødning [Bakke #] Initialisering af touchscreen fejlede Installer blæk Kan ikke regist. Kan ikke registrere blækvolumen Handling Gør et af følgende: Fyld papirbakken, og følg vejledningen på displayet. Tag papiret ud, læg det i igen, og følg vejledningen på displayet. Papiret blev ikke lagt i midten af MP-bakken. Fjern papiret, læg det i midten af MP-bakken, og følg derefter vejledningen på displayet. Mere information uu Online brugsanvisning: Læg papir i Multifunktionsbakke (MP-bakken) Lågen til udredning af papirstop er ikke ordentligt lukket. Der blev trykket på touchskærmen, før opstartsinitialiseringen var færdig. Kontroller, at der ikke er noget, der rører ved eller ligger på touchskærmen, specielt når du sætter strømledningen i maskinen. Der kan sidde snavs mellem den nederste del af din touchscreen og dens ramme. Indsæt et stift stykke papir mellem den nederste del af touchskærmen og rammen, og før det frem og tilbage for at skubbe snavset ud. Tag den nye blækpatron ud, og sæt den forsigtigt og fast i, til den låser på plads. Mere information uu Online brugsanvisning: Udskiftning af blækpatronerne Tag den nye blækpatron ud, og sæt den forsigtigt og fast i, til den låser på plads. Mere information uu Online brugsanvisning: Udskiftning af blækpatronerne Tag den brugte blækpatron ud, og sæt en ny i. Udskift patronen med en original blækpatron fra Brother. Kontakt Brother Support eller den lokale Brother-forhandler, hvis fejlmeddelelsen fortsat vises. Drej langsomt blækpatronen, så blækforsyningsporten vender nedad, og sæt patronen i igen. Kontroller modelnumrene på blækpatronerne, og sæt de korrekte blækpatroner i. uu Relaterede informationer: Specifikationer for forbrugsstoffer i slutningen af dette afsnit. Udskift patronen med en original blækpatron fra Brother. Kontakt Brother Support eller den lokale Brother-forhandler, hvis fejlmeddelelsen fortsat vises. B Fejlfinding 7

29 Fejlmeddelelse Kan ikke rense XX Kan ikke initialisere XX Kan ikke printe XX Kan ikke scanne XX Kun sort/hvid udskrift Udskift blæk. Lav blæk Lav Temperatur Medie er fyldt. Handling Der er fremmedlegemer såsom papirclips eller papirstykker i maskinen. Åbn scannerlåget, og fjern eventuelle fremmedlegemer og papirstykker fra maskinens indvendige dele. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, skal du afbryde maskinen fra stikkontakten i flere minutter og derefter tænde for den igen. Du kan forsøge med andre metoder til fjernelse af fastsiddende papir. Mere information uu Online brugsanvisning: Fjern små stykker papir Hvis du ikke kan udskrive de faxmeddelelser, du har modtaget, skal du overføre dem til en anden faxmaskine eller til din computer. Mere information uu Online brugsanvisning: Overfør dine faxer eller faxjournalrapport Sluk maskinen i nogle minutter, og tænd den derefter igen. Hvis du ikke kan udskrive de faxmeddelelser, du har modtaget, skal du overføre dem til en anden faxmaskine eller til din computer. Mere information uu Online brugsanvisning: Overfør dine faxer eller faxjournalrapport En eller flere af farveblækpatronerne er opbrugt. Udskift blækpatronerne. Mere information uu Online brugsanvisning: Udskiftning af blækpatronerne I følgende tilfælde kan maskinen stoppe al udskrivning, og du kan muligvis ikke bruge maskinen, før du har installeret en ny blækpatron: Hvis du trækker strømstikket ud af maskinen eller fjerner blækpatronen. Hvis du vælger indstillingen Langsomt tørrende papir på maskinen eller i printerdriveren. En eller flere af blækpatronerne er ved at være opbrugt. Bestil en ny blækpatron. Du kan fortsætte med at udskrive, indtil touchskærmen viser Udskift Blæk. Mere information uu Online brugsanvisning: Udskiftning af blækpatronerne Du kan stadig scanne, selvom blækniveauet er lavt, eller blækket skal udskiftes. Efter at have opvarmet rummet, skal du lade maskine nå rumtemperaturen. Prøv igen, når maskinen er varmet op. Din maskine kan kun gemme til USB flash-drevet, hvis det indeholder færre end 999 filer. Slet ubrugte filer, og prøv igen. Slet ubrugte filer fra USB flash-drevet for at få ledig plads, og prøv derefter igen. 8

30 Fejlmeddelelse Nr.best. i brug Papirbakke # ikke registreret Papirbakke # ikke registreret Papirstop front/bag Papirstop front Papirstop bag MP-papirstop Papirstop front/mp bakke Papirstop bakke Gentag papirstop XX Resterende data i hukomm. Ubrugelig enhed Afbryd enheden fra frontstik, sluk for maskinen, og tænd den igen Ubrugelig enhed Afbryd USB-enhed. Handling Maskinen er indstillet til tilstanden Markant ringetone. Du kan ikke ændre modtagefunktionen fra Manuel til en anden tilstand. Indstil Markant ringetone til Fra. Mere information uu Online brugsanvisning: Slå markant ringetone fra Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen. Papir eller fremmedlegemer har forhindret papirbakken i at blive sat rigtigt i. Træk papirbakken ud af maskinen, og fjern det fastsiddende papir eller fremmedlegemet. Se den online brugsanvisning: Printerstop eller papirstop, hvis du ikke kan finde eller fjerne det fastsiddende papir uu Online brugsanvisning: Fjern papirstoppet. Mere information uu Online brugsanvisning: Printerstop eller papirstop Prøv en anden metode til fjernelse af fastsiddende papir, hvis der opstår papirstop igen. Mere information uu Online brugsanvisning: Fjern små stykker papir Sørg for, at papirstyrene passer til papirstørrelsen. Kontrollér, at papirstøtten er sat helt ind i maskinen. Mere information uu Online brugsanvisning: Papiret sidder fast i den forreste del af maskinen Rengør papiroptagningsrullerne. Mere information uu Online brugsanvisning: Rens papiroptagningsrullerne Tryk på. Maskinen annullerer jobbet og sletter det fra hukommelsen. Prøv at udskrive igen. En ødelagt enhed er sluttet til det direkte USB-stik. Afbryd forbindelsen mellem enheden og det direkte USB-stik, og tryk derefter på for at slukke maskinen og derefter tænde den igen. En USB-enhed eller et USB flash-drev, der ikke understøttes, er blevet tilsluttet det direkte USB-stik. Tag enhedens stik ud af det direkte USB-stik. Sluk maskinen, og tænd den igen. B Fejlfinding 9

31 Fejlmeddelelse Udskift Blæk Handling En eller flere af blækpatronerne er opbrugt. Udskift blækpatronerne. Mere information uu Online brugsanvisning: Udskiftning af blækpatronerne Du kan stadig scanne, selvom blækniveauet er lavt, eller blækket skal udskiftes. Relaterede informationer Telefonlinjeinterferens/VoIP uu side 7 Specifikationer for forbrugsstoffer uu side 33 30

32 Fejlfinding for opsætning af trådløst LAN Fejlkoder i trådløs LAN-rapport Hvis den trådløse LAN-rapport viser, at forbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere fejlkoden på den udskrevne rapport, og se den tilsvarende vejledning i skemaet: Fejlkode TS-0 TS-0 TS-03 TS-04 TS-05 TS-06 TS-07 TS-08 Problem og anbefalede løsninger Den trådløse indstilling er ikke aktiveret, skift den trådløse indstilling til TIL. Hvis der er sluttet et netværkskabel til maskinen, skal du tage det ud og ændre den trådløse indstilling på maskinen til TIL. Det trådløse accesspoint/routeren kan ikke registreres. Gør et af følgende: Træk stikket til det trådløse accesspoint/routeren ud, vent i 0 sekunder, og sæt det i igen. Hvis WLAN-accesspointet/routeren bruger MAC-adressefiltrering, skal du kontrollere, at Brother-maskinens MAC-adresse er tilladt i filteret. Kontroller, at du vælger det korrekte SSID (netværksnavn) og indtaster den korrekte netværkskode. Det trådløse netværk og sikkerhedsindstillingen, som du indtastede, kan være forkerte. Kontroller de trådløse netværksindstillinger igen. Hvis du kender disse oplysninger, bedes du spørge din netværksadministrator. En ikke understøttet godkendelses-/krypteringsmetode er registreret på det trådløse accesspoint/routeren. Det trådløse accesspoint/routeren anvender en godkendelses-/ krypteringsmetode, der ikke understøttes af enheden. Kontroller, at du har valgt det korrekte SSID (netværksnavn). Det angivne SSID og netværkskoden er forkert. Kontroller, at du vælger det korrekte SSID (netværksnavn) og indtaster den korrekte netværkskode. De angivne oplysninger vedrørende trådløs sikkerhed er forkerte. Kontroller den godkendelses-/krypteringsmetode, du anvender, og kontroller, at du har indtastet den korrekte netværkskode. Maskinen kan ikke registrere et trådløst accesspoint/router med aktiveret WPS. Hvis du vil konfigurere dine trådløse indstillinger ved hjælp af WPS, skal du kontrollere, at dit trådløse accesspoint/routeren understøtter WPS, og prøve igen. Der er fundet to eller flere trådløse accesspoints med aktiveret WPS. Prøv at starte forfra igen efter nogle minutter for at undgå interferens fra andre accesspoints. B Fejlfinding 3

33 C Appendiks Indtastning af tekst på Brother-maskinen De tilgængelige tegn kan variere afhængig af land. Tastaturlayoutet kan variere, afhængig af den funktion, der indstilles. Når der er behov for at indtaste tekst på Brother-maskinen, vises et tastatur på touchscreen'en. Indsæt et tegn ved at trykke på d eller c for at flytte markøren til det korrekte sted, og indtast derefter tegnet. Tryk på eller tryk på slette alle tegn. for hvert tegn, du vil slette, og hold den nede for at Oplysninger om overensstemmelse med Kommissionens forordning 80/03 Energiforbrug Netværksstandby MFC-J6930DW Ca.,3 W Alle netværksporte er aktiverede og tilsluttede Tryk på for at skifte mellem bogstaver, tal og specialtegn. Tryk på og store bogstaver. for at skifte mellem små Tryk på d eller c for at flytte markøren til venstre eller højre. Sådan aktiveres/deaktiveres trådløst LAN Du kan aktivere eller deaktivere den trådløse netværksforbindelse ved at trykke på [Indstil.] > [Alle indst.] > [Netværk] > [Netværks I/F] > [WLAN] eller [Kablet LAN]. Indsættelse af mellemrum Tryk på [Mellemrum] for at indsætte et mellemrum. Eller du kan trykke på c for at flytte markøren. Rettelser Hvis du har indtastet et forkert tegn og vil ændre det, skal du trykke på d eller c for at fremhæve det forkerte tegn. Tryk på, og indtast derefter det korrekte tegn. 3

34 Specifikationer for forbrugsstoffer Blæk Blækpatroner til udskiftning Nye forbrugsstoffer Hvad er Innobella? Maskinen bruger individuelle blækpatroner i henholdsvis sort, gul, cyan og magenta, der er adskilte fra printhovedenheden. Første gang du installerer et sæt blækpatroner, vil maskinen bruge en mængde blæk til at fylde blækforsyningsrørene for at sikre udskrifter af høj kvalitet. Denne proces sker kun én gang. Når processen er afsluttet, vil patronerne, der følger med maskinen, have en lavere ydelse end patroner med almindelig kapacitet (65 %). Med alle efterfølgende blækpatroner kan du udskrive det angivne antal sider. <Ekstra højtydende sort> LC39XLBK <Ekstra højtydende gul> LC39XLY <Ekstra højtydende cyan> LC39XLC <Ekstra højtydende magenta> LC39XLM Sort: ca sider Gul, cyan og magenta: ca. 500 sider <Højtydende sort> LC37BK <Højtydende gul> LC37Y <Højtydende cyan> LC37C <Højtydende magenta> LC37M Sort, Gul, Cyan og Magenta Cirka 550 sider Du kan få flere oplysninger om forbrugsstoffer til udskiftning på Innobella er en serie af originale forbrugsstoffer, der tilbydes af Brother. Navnet "Innobella" stammer fra ordene "Innovation" og "Bella" (hvilket betyder "smuk" på italiensk) og repræsenterer den "innovative" teknologi, der forsyner dig med "smukke" og "holdbare" udskrivningsresultater. Når du udskriver fotos, anbefaler Brother Innobella glittet fotopapir (BP7- serien) for at opnå en høj kvalitet. Strålende udskrifter fremstilles lettere med blæk og papir fra Innobella. Omtrentlig patronydelse er i overensstemmelse med ISO/IEC 47 Hvis du bruger Windows, skal du dobbeltklikke på Brother Creative Center ikonet skrivebordet for at få adgang til vores GRATIS websted, som har til hensigt at være en ressource, der kan hjælpe dig med nemt at fremstille og udskrive tilpassede materialer med fotos, tekst og andre kreative ting til brug i virksomheden eller i hjemmet. Mac-brugere kan få adgang til Brother CreativeCenter på denne webadresse: på C Appendiks 33

35 Relaterede informationer Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser uu side 4 34

36 35 C Appendiks

37 Besøg os på internettet Lavet af 00 % genbrugspapir (undtagen omslaget) D00FKA00-00 DAN Version 0

Referencevejledning Korte forklaringer for rutinemæssige aktiviteter

Referencevejledning Korte forklaringer for rutinemæssige aktiviteter Referencevejledning Korte forklaringer for rutinemæssige aktiviteter MFC-J5330DW MFC-J5335DW Brother anbefaler at holde denne vejledning ved siden af din Brother-maskine til hurtige opslag. Online brugsanvisning

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J420DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-J420DW Serienummer: Købsdato: Købssted:

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5920DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5920DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5320DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J56DW Online brugsanvisning Denne Grundlæggende brugsanvisning indeholder grundlæggende vejledning til, og information om din Brother-maskine. Se Se Online brugsanvisning,

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J785DW MFC-J985DW Online brugsanvisning Denne Grundlæggende brugsanvisning indeholder grundlæggende vejledning til, og information om din Brother-maskine. Se Se Online

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J680DW MFC-J880DW Online brugsanvisning Denne Grundlæggende brugsanvisning indeholder grundlæggende vejledning til, og information om din Brother-maskine. Se Se Online

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-L560DW MFC-L70DW MFC-L740DW Online brugsanvisning Denne Grundlæggende brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen. Se For at få detaljerede informationer,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version B DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J152W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J152W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J4620DW MFC-J4625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J4620DW og MFC-J4625DW

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J132W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J132W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J480DW Online brugsanvisning Denne Grundlæggende brugsanvisning indeholder grundlæggende vejledning til, og information om din Brother-maskine. Se Se Online brugsanvisning,

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6520DW og MFC-J6720DW

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J552DW DCP-J752DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J552DW og DCP-J752DW (sæt

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-9015CDW DCP-9020CDW Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-9015CDW og DCP-9020CDW (Sæt

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J470DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J4110DW Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J4110DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW

Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Relevante modeller Definitioner

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6920DW MFC-J6925DW Version A DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download Brother iprint&scan

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J55W DCP-J75W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J55W, DCP-J75W (Sæt en ring omkring

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-355 FAX-360 FAX-460 Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op. Læs denne Hurtig installationsanvisning vedrørende opsætning og installation. Opsætning af

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-380CDW/DCP-905CDW/9020CDN/9020CDW/MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Definitioner af bemærkninger

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J4510DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J4510DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere