Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte"

Transkript

1 Erhvervsmagasinet huset nr. 1 februar % flere boliger i Danmark på fem år ejendomsstatistikken TEMA Højhuse i byerne ingen dansk skyline i sigte >> side 8-16 Boligmarkedet: København er den ledende indikator >> side 20 Historisk domicil i Århus: På rundtur i den gamle studestald >> side 28 FOTO ISTOCKPHOTO

2

3 huset Erhvervsmagasinet 41. årgang nr. 1 februar 2009 Udgivet af Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade København K Telefon Fax Girokonto: Ansvarshavende redaktør Kommunikationschef Rikke Kristiansen Direkte Redaktion Kommunikationskonsulent Anne Louise Frandsen Direkte Layout Datagraf AS Annoncesalg DG Media as Telefon Fax Tema i næste nummer: Bæredygtighed i ejendomssektoren Oplæg 04 Leder: 2009 er skattens år 06 Markedsnoter 8 Tema: Ingen dansk skyline i sigte 12 Ørestadens pioner 14 En by med skyhøje ambitioner 16 Højhusprojekter på vej 18 Gæsteeksperten: Husk energimærkning fra den 1. juli 20 Nøgletal for ejendomsmarkedet: København som ledende indikator på boligmarkedet 22 Interview: 2009 er købers marked 24 Synspunkt: Boligkrisen eskalering eller eksplosion? 26 Økonomisk artikel: De unge er glade for private lejligheder 28 Domiciler: Fra fulde køer til entreprenante jyder 32 Interview: Hjælp... Skimmelsvamp! 34 Nyt fra Ejerlejlighedernes Landsforening: Fordelingstal i ejerforeninger Abonnement Egon Petersen Telefon: Tryk Datagraf Auning AS Bladet udkommer ti gange om året i begyndelsen af måneden (bortset fra januar og juli). ISSN Medlem af Danske Specialmedier Forsiden Colourbox oplæg Kære læser I årets første nummer af Huset sætter vi fokus på højhusene i byerne eller manglen på samme. For det kan se ud til, at flere projekter allerede dør på tegnebrættet. I dag findes der ikke et egentligt investeringsmarked for højhuse, men måske kan det blive fremtidsmusik med den unge generation? Det ser vi på. Vi har også et minitema i de kommende numre om domiciler. I dette nummer sætter vi fokus på Essex, som siger, de er meget mere end mursten. De har til huse i en nedlagt studestald i hjertet af Århus. FOTO JAN SOMMER Jeg vil gerne takke alle de læsere, som har bidraget til vores læserundersøgelse. Resultaterne fra undersøgelsen bruger vi løbende til at udvikle Huset. Læserundersøgelsen viser blandt andet, at vi har omkring læsere af hvert nummer af Huset. Hovedparten af vores læsere læser hvert nummer af Huset, og over halvdelen bruger mere end en halv time på at læse det enkelte nummer. Vi er meget glade for, at 89 procent af vores læsere synes, at Huset samlet set er enten godt eller meget godt. Undersøgelsen viser naturligvis også, at vi kan forbedre bladet. I dette nummer har vi allerede implementeret nogle af forslagene. Vi har blandt valgt at rykke vores markedsnoter frem, designet er også justeret lidt, og på side 18 kan du læse klummen Gæsteeksperten. God læselyst! Rikke Kristiansen Kommunikationschef Ejendomsforeningen Danmark 3

4 leder formanden har ordet 2009 er skattens år 2009 vil byde på mange opgaver og udfordringer for Ejendomsforeningen Danmark. Skatteområdet vil for alvor komme i fokus, når Skattekommissionen kommer med sit bud på en reform af skattesystemet den 2. februar Dækningsafgiften bør afskaffes med reformen, og forhåbentlig ændres reglerne for generationsskifte i ejendomsselskaber 2008 blev et år, som vi vil huske. Den finansielle uro satte sit præg på det danske ejendomsmarked, hvor økonomi og psykologi gik hånd i hånd. Det medførte, at pressen gav ejendomsmarkedet stort fokus og som regel med en noget dyster retorik. Der er ingen tvivl om, at den finansielle uro også bliver en udfordring i 2009, hvor vi kan frygte, at den økonomiske krise sætter mange flere spor i dansk erhvervsliv. Årets vigtigste politiske udfordring bliver derfor skatterne. Lavere skat er afgørende, hvis fremtidens vækst og velstand skal sikres. Den 2. februar fremlægger regeringens skattekommission som nævnt sine forslag til en samlet reform af det danske skattesystem, som kan danne baggrund for de politiske forhandlinger om gennemførelsen af en skattereform. Kommissionen blev nedsat for et år siden med den tidligere socialdemokratiske sundheds- og skatteminister Carsten Koch som formand. Nedsættelsen af personskatten har politisk fokus, hvilket også er ganske fornuftigt, når vi bl.a. ønsker, at virksomhedernes medarbejdere skal yde en ekstra indsats. Incitamentet for at yde den indsats skal naturligvis være til stede. Men vi må også forvente, at kommissionen tager fat på andre uhensigtsmæssigheder i det nuværende skattesystem. Regeringen gennemførte tilbage i 2001 skattestoppet, men det omfattede desværre ikke dækningsafgiften. Dækningsafgiften er en særskat på erhvervsejendomme, som mange kommuner pålægger erhvervslivet. Formanden for Lejernes LO i hovedstaden, Helene Toxværd, giver også udtryk for sin undren over afgiften i Vi lejere fra november 2008, da dækningsafgiften også kan medføre stigninger i huslejen på boliglejemål. Dækningsafgiften varierer fra kommune til kommune, men navnlig i København har der været tale om store stigninger gennem de seneste år. Det giver en uhensigtsmæssig forvridning af konkurrencen mellem de forskellige kommuner, ligesom det er svært at se det rimelige i denne særskat på erhvervsejendomme. Særskatten bør derfor afskaffes i det nye skattesystem. Ejendomsforeningen Danmark har også længe arbejdet for at få ændret reglerne for succession i ejendomsvirksomheder også kaldet for generationsskifte. I dag sidestilles sådanne virksomheder med de såkaldte pengetanke, hvilket begrænser arvingernes muligheder for at køre virksomheden uændret videre. Vi mener, at ejendomsvirksomheder selvfølgelig skal ligestilles med alle andre erhvervsvirksomheder. Vi har da også tidligere fået et positivt tilsagn fra skatteministeren om at få ændret de nuværende regler, så vi må forvente, at reformen tager hånd om det. Vi vil naturligvis følge Skattekommissionens anbefalinger op i næste nummer af Huset. Godt nytår! FOTO EBBE FORUP John R. Frederiksen Formand Ejendomsforeningen Danmark 4

5 UNIK BOLIG 4

6 markedsnoter Ny chefjurist i ED Ejendomsforeningen Danmark har ansat advokat Liselotte Almosetoft som chefjurist. Liselotte er 54 år og kommer fra Køge Kommune, hvor hun også var chefjurist. Liselotte leder ED s juridiske afdeling, som blandt andet yder telefonrådgivning til ED s medlemmer og udbyder kurser. FOTO EBBE FORUP Nyt fra Christiansborg Lovforslag om at ændre ophævelsesproceduren i lejeloven Velfærdsministeriet har fremsat et lovforslag, L 92 af 11. december 2008, om ændring af lejeloven m.fl. Lovforslaget vil indebære, at proceduren for ophævelse af boliglejemål ved betalingsmisligholdelse ændres, så det bliver vanskeligere at udsætte lejere på grund af betalingsmisligholdelser. Lovforslaget indeholder følgende forslag til ændringer: - påkravsfristen efter lejelovens 93, stk. 2, som i dag er på 3 dage, forlænges til 14 dage - påkravsgebyret, som i dag beregnes som 137 kr. (2009-niveau) med tillæg af 2 procent af det skyldige beløb over kr., ændres, således at påkravsgebyret fremover udgør 250 kr. (2009-niveau) uafhængigt af restancens størrelse Lovændringerne forventes at træde i kraft den 1. april FOTO EBBE FORUP Ejendomsforeningen Danmark finder lovforslaget helt uacceptabelt og har afgivet et omfattende høringssvar til Velfærdsministeriet. Høringssvaret kan læses på eller i denne måneds nummer af Huset Jura. Lovforslag nr. 92 af 11. december 2008 om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love. Gåhjemmøde om konkurs i Århus Onsdag den 25. februar 2009, klokken holder ED forum for ejendomsadministration et gratis gåhjemmøde om konkurs hos Essex, Skovvejen 11, 8000 Århus C. På gåhjemmødet vil advokat Per Christensen fra Bech-Bruun advokatfirma belyse emnerne: ledelsens og rådgivernes ansvar i trængte ejendomsselskaber, rekonstruktionsmodeller i praksis, bankaftaler til sikring af ejendomsselskabets videre drift og principper for drift og ledelse af ejendomsselskaber, der er under rekonstruktion. Tilmeld dig på VINDUER OG DØRE Mange års erfaring i træ, plast og træ/alu Nyborgvej Odense C København:

7 Der har vist sig at være behov for en dansk vejledning om god skik for vurdering af ejendom, der er baseret på de internationale standarder for regnskabspraksis og vurdering. En vurderings troværdighed er helt afhængig af, at vurderingsmanden har den fornødne uddannelse, erfaring, markedskendskab og moral, og han skal kunne håndtere interessemodsætninger professionelt. Denne vejledning er resultatet af et samarbejde mellem Ejendomsforeningen Danmark og RICS Danmark Erhvervsejendom & Vurdering fmba. Vejledningens målgruppe er såvel ansatte hos Ejendomsforeningen Danmarks medlemmer som alle andre, der har behov for overblik over, hvordan en professionel vurdering bør planlægges og gennemføres. Ejendomsforeningen Danmark er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Foreningens formål er at frembringe og formidle viden om lovgivning og økonomi og professionel administration af ejendom og derved bidrage til den faglige udvikling af medlemmerne og deres ansatte på et internationalt højt niveau. RICS Danmark Erhvervsejendom & Vurdering fmba, der består af følgende uafhængige og internationalt arbejdende firmaer: CB Richard Ellis A/S Colliers Hans Vestergaard A/S DTZ Denmark EDC Erhverv Poul Erik Bech Leif Olsen A/S RED Property Advisers A/S Sadolin & Albæk A/S Thor Stevnss Real Estate Services A/S Westphall Erhverv Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade København K RICS Danmark Erhvervsejendom & Vurdering fmba Nørre Farimagsgade København K Ny vejledning om vurdering af erhvervsejendom Der har vist Vurderingsgrundlag sig at være Verifikation behov Vurderingsrapport Besigtigelse Undersøgelser Verifikation Undersøgelser Vurderingsrapport for en dansk Værdiansættelse vejledning om god Red book Vurderingsrapport Red book Red book Vurderingsgrundlag skik for vurdering Besigtigelse af erhvervsejendomme, som er baseret på Verifikation Undersøgelser internationale standarder for regnskabspraksis og vurdering. Ejendomsforeningen Danmark har derfor sammen med RICS Danmark udgivet en ny vejledning, som koster 50 kr. og kun 40 kr. for medlemmer. Køb den på Besigtigelse Red book Undersøgelser Værdiansættelse Vejledning om vurdering af erhvervsejendom baseret på IAS, IFRS, IVS & Red Book Vurderingsgrundlag Verifikation Besigtigelse Vurderingsrapport Red book Besigtigelse Undersøgelser Verifikation Undersøgelser Vejledning om vurdering Vurderingsrapport Værdiansættelse Red book Undersøgelser Vurderingsrapport Red book af erhvervsejendom Red book Vurderingsgrundlag Besigtigelse baseret på IAS, IFRS, IVS & Red Book, december 2008 Verifikation Undersøgelser Værdiansættelse EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Gratis konference om skimmelsvamp i Århus Mandag den 2. marts 2009 klokken hos Nykredit, Domkirkepladsen 1, 8100 Århus C. Hør blandt andre civilingeniør Jens Kornum fra Goritas Bygningsundersøgelser fortælle om, hvordan skimmelsvampen opstår, og hvordan slipper vi af med den igen. Advokat Erik Aagaard Poulsen, Advokaterne i Jyllandsgaarden A/S, diskuterer de juridiske konsekvenser, mens Nykredit klarlægger de forsikringsmæssige udfordringer ved et angreb af skimmelsvamp. ERHVERVSMÆGLERNE Tilmelding senest 16. februar 2009 på telefon eller via Konferencen er arrangeret af Ejendomsforeningen Danmark i samarbejde med Jydske Grundejerforeninger og Nykredit. Nye tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks De nye tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks imødeses med stor spænding. Den seneste tids uro på de finansielle markeder har også påvirket det professionelle danske ejendomsmarked, og efter en årrække med flotte totale afkast på ejendomme er forventningerne til de kommende års totale afkast mere afdæmpede. IPD Dansk Ejendomsindeks 2008 offentliggøres torsdag den 26. februar, kl i Ejendomsforeningens Danmarks lokaler, Nørre Voldgade 2, 1358 København K. Alle er velkomne til at deltage. Udlejede butiksjerlejligheder til salg 3 velbeliggende ejerlejlighedsbutikker på godt lokalt strøg på Vesterbro udbydes til salg. De 2 af ejerlejlighederne er udlejet til pizzeria med samlet lejekontraktsareal på 81 kvm og udlejet til en årlig leje af kr Den 3. ejerlejlighed er udlejet til kiosk med bruttoareal på 47 kvm. og udlejet til en årlig leje af kr Ejerlejlighederne er i øvrigt beliggende i ejendom, der har været underlagt byfornyelse. Ejendommen fremstår således i pæn og velholdt stand. Lundsgaard Johansen... Stats.aut. ejendomsmæglere og valuarer MDE Toldbodgade 55,1253 København K Tlf Fax www: lundsgaard-johansen.dk 7

8 TEMA Højhuse i byerne Ingen dansk skyline i sigte Storstilede højhusprojekter dør ofte på tegnebrættet. Med den nye generation af unge kommer vi måske til at se flere højhusvisioner blive realiseret. Men en skyline i de danske byer er ikke i vente. De danske grundpriser og lejeniveauer er for lave Thomas Wenzell Olesen (t.v.) og Søren Møller Christensen (t.h.) i Ørestaden, hvor højhuset Copenhagen Towers skyder op 8

9 Blå bog Blå bog Thomas Wenzell Olesen Director, International Investment, hos Colliers Hans Vestergaard Cand.polit. 31 år Søren Møller Christensen Partner i Hausenberg siden firmaets grundlæggelse i 2000 Cand.mag. i europæisk etnologi fra Københavns Universitet 33 år FORFATTER ANNE LOUISE FRANDSEN FOto Steen wrem KPMG Huset i Århus, Den hvide Facet i Vejle, Radisson SAS Royal i København. Alle større danske byer har et højhus, og flere byer barsler med nye højtragende projekter. Et egentligt investeringsmarked for højhuse i Danmark eksisterer dog ikke. Der er måske ejendomme i Danmark på over 50 meter, som kan betragtes som investeringsejendomme. Og mange af dem er ejet af den virksomhed, der bor i huset. Der er generelt få højhusejendomme i Norden. Der er ikke økonomi i det. Jorden er ikke så knap en ressource, som i storbyer som New York, Tokyo og London, siger Thomas Wenzell Olesen. Han er director i International Investment hos erhvervsejendomsmægleren Colliers Hans Vestergaard og har for nylig undersøgt højhusmarkedet. Et fåtal af investorer, som pensionskasserne, de tyske fonde, og internationale investorer som eksempelvis Tishman Speyer, satser på den supergode beliggenhed og prestigeejendomme. De fokuserer ikke på højhuset som sådan, men højhusene findes ofte på disse attraktive placeringer. Højhuset med en god beliggenhed er en investering med lav risiko. Den giver et lavt afkast, men har til gengæld også en lav risiko for ikke at kunne genudlejes. På investeringsmarkedet er højhuse, på grund af deres ofte gode beliggenhed, da også noget af det, der stadig handles trods finanskrisen. Ejendommene med de bedste beliggenheder, herunder højhuse, holder afkastet godt i disse tider også internationalt set. Risikoen er fortsat lav på denne type ejendomme. Det er de allerbedste ejendomme, der stadig handles, mens de mindre gode overhovedet ikke handles, fortæller Thomas Wenzell Olesen. Da grundprisen ofte er høj, er opskriften på et rentabelt højhusbyggeri, at et toplejeniveau kan opretholdes. For det er dyrt at bygge i højden. Det kan svare sig på steder som Manhattan, hvor grundpriserne er ekstremt høje, grundet et højt lejeniveau og en ofte høj bebyggelsesprocent på grunden. I Norden har det derimod vist sig, at bebyggelsesprocenter og lejeniveauer er for lave, mener Thomas Wenzell Olesen. I Danmark har vi lave lejeniveauer i forhold til internationale standarder. Derfor ser vi ikke meget højhusbyggeri i Danmark, mens efterspørgslen efter kontorkvadratmeter er høj i byer som finanscentrummet London, og det presser lejeniveauerne op. Og så har Danmark ikke samme tradition for højhuse som i andre lande. En fordel ved et højhus som investering er, at man typisk let kan dele ejendommen op i flere lejemål. Har du 10 etager af m 2, så er den ejendom sværere at opdele end en ejendom med 18 etager, som nemt kan deles i enheder, som er lette at tilgå. Nogle kontorejendomme er simpelthen for store, og det giver problemer i forhold til reception, elevator osv., fortæller Thomas Wenzell Olesen. Omvendt kan smalle og slanke højhuse give for få m 2 per etage, så de ikke er attraktive for de lejere, der ønsker åbne kontorlandskaber. For at få et arbejdsflow og et velfungerende samarbejde skal virksomhederne have over 500 og helst 1000 m 2 per etage, så man ikke hele tiden skal løbe op og ned på trapperne eller spilde tiden ved elevatoren, fortæller Søren Møller Christensen. Han er etnolog og partner i Hausenberg, et rådgivningsfirma, der arbejder med byudvikling, planlægning og arkitektur. Firmaet har bl.a. været konsulent i den indledende fase til det nye højhusprojekt på Langelinie i København. Amtssygehuset i Herlev er med sine 120 meter den højeste bygning i Danmark. Det er naturligvis ingen højde i forhold til højhuse i byer som New York og Dubai. Men det er højt for danskerne alt for højt for mange af os. I de sidste par år har protesterne runget højt, og den politiske vilje har ofte manglet til de højtragende byggeprojekter, der har været på tegnebrætterne. De seks højhuse på Krøyers Plads på Christianshavn i København blev nedstemt i Københavns Borgerrepræsentation i foråret Det skete efter massive protester fra Københavns borgere. Blandt andet opstod >> Især i disse tider, hvor der er fokus på cashflow og eliminering af risiko, er der ingen tvivl om, at et velbeliggende højhus er en lavrisikoinvestering, præget af lave afkast. De har typisk en god beliggenhed og derfor en lav genudlejningsrisiko. Thomas Wenzell Olesen 9

10 TEMA Højhuse i byerne Hvad skete der med Københavns højhusstrategi? I 2007 fremlagde Ritt Bjerregaard og Klaus Bondam deres højhusstrategi for København, som skulle åbne op, for at byen kunne få en ny skyline. Den nye højhusstrategi skulle tilsidesætte kravet i Kommuneplan 2005 om, at højhuse kun kan placeres uden for det historiske byområde. Den 28. august 2008 blev det dog besluttet i Københavns Borgerrepræsentation, at der ikke kan bygges højhuse i det historiske byområde, herunder ved Tivoli og Nørre Voldgade. Kun Socialdemokraterne stemte imod. Det ser ud til, at højhusstrategien er sendt til tælling, men det betyder ikke, at der slet ikke kan eller vil blive bygget højt i København. Nu vil projekterne blot blive behandlet sag for sag. Der udvikles jo stadig højhusprojekter i bl.a. Nordhavn og Ørestad, og helt konkret er der et projekt på vej, der forbinder Marmormolen og Langeliniespidsen i 65 meters højde, siger etnolog Søren Møller Christensen. foreningen Københavnere mod fejlplacerede højhuse som reaktion på projekteringen af højhusene. Tivoli præsenterede i 2006 et 102 meter højt boligtårn ved den gamle have, tegnet af Norman Foster. Projektet blev indstillet, da Københavns politikere vendte tommelfingeren nedad i juni Projekt SkyHouse på 20 etager i Horsens har også været ude i modvind. Det første lokalplanforslag blev afvist af Kulturarvsstyrelsen. Den 80 meter høje bygning lå efter styrelsens mening for tæt på en fredet toldbygning. I august 2008 blev en ny lokalplan for området, hvor Sky- House var flyttet, dog godkendt, og styrelsen har trukket sin indsigelse tilbage. Horsens er nu ved at gøre plads til det nye byggeri. Hvorfor er det så svært at få lov til at bygge i vejret? Ifølge etnolog Søren Møller Christensen er det ikke kun skygge, turbulens, byggerod eller skærpet trafik til og fra højhuset, der skaber utilfredshed og modvilje hos os. Et nyt højhusprojekt skaber altid indsigelser fra borgerne, fordi det udfordrer, hvad området, som højhuset skal ligge i, handler om. Når man vil bygge et højhus i Københavns indre, så bliver der protester, fordi højhuset bryder med mange borgeres billede af København som en flad by med tårne. I forstadsområderne kommer indvendingerne, fordi højhuset udfordrer den gode fortælling om forstæderne, der handler om parcelhuset, forklarer Søren Møller Christensen. Han fremhæver, at højhusprojekter i de områder, der er relativt ukendte og uden en velkendt historie, eksempelvis nye bydele som Ørestaden og Nordhavnen på Sjælland, går lettere igennem. Blandt andet er et boligtårn, der kaldes Fyrtårnet, på 48 meter på Amerika Plads i Nordhavnen og Ferrings kontorhus på 80 meter i Ørestaden blevet en realitet. Søren Møller Christensen tilføjer, at protesterne mod højhusbyggeri muligvis bliver færre, da det især er 68 er-generationen, der er imod højhuse. Mange unge vil tværtimod gerne være med til at brande den danske hovedstad som metropol. De unge tilhører en generation, der har været meget i andre storbyer, og som synes, at Danmark skal kunne det samme. De vil have, at vi viser, at danskerne også tør. Men den fortsatte støtte afhænger selvfølgelig af, om der bliver bygget nogle højhuse, som de kan lide, understreger han. Hvad skal vi så forvente os af fremtiden? Kommer de danske storbyer til at vokse ind i himlen? Vi vil ikke få byer, der kun består af højhuse. Men fremover er det oplagt at bygge tæt og relativt højt omkring bl.a. forstædernes stationscentre. Så får man flere byggekvadratmeter per grundareal og dermed en højere bebyggelsesprocent. Det skaber en anden type liv, end man har i dag i forstæderne, og fremmer bæredygtighed, da man kobler sig op på tognettet, siger Søren Møller Christensen. Heller ikke Thomas Wenzell Olesen tror på en fremtid med danske byer i skyerne. Tiderne er ikke til den form for byggeri lige nu. Der er jo en vis risiko forbundet med at gå ind i sådan et byggeri. Men fremadrettet vil der sikkert komme et par højhusprojekter i København. Men forudsætningen for mere højhusbyggeri er et højere lejeniveau og større efterspørgsel efter kvadratmeter i Danmark. Så en skyline i København, det tror jeg ikke på, slutter Thomas Wenzell Olesen. Dumpekarakter til Turning Torso Der er ikke økonomi nok i byggegrundene til, at det kan svare sig at bygge et højhus. Eksempelvis har Turning Torso i Malmø, som er Skandinaviens højeste bygning, givet milliardunderskud. De har ikke kunnet sælge lejlighederne. Det er nok, fordi der ikke har været økonomi i det fra starten. Turning Torso har været for dyrt og har en dårlig beliggenhed. Det er en dårlig investering. Så vil jeg hellere råde folk til at købe en kontorejendom på Stortorget i Malmø på 4 etager, siger Thomas Wenzell Olesen. Malmø har brugt Turning Torso til at brande sig, men det har været en ekstremt dårlig forretning for dem. Bygherren HSB har tabt et enormt beløb på højhuset. Og man kan som by også brande sig på andre mere sofistikerede måder, som jeg personligt foretrækker, der handler om byens liv, de mennesker, der bor der, og de oplevelser, man kan have i byen, siger Søren Møller Christensen. 10

11 Lett Advokatfirma Enestående ekspertise inden for lejeret og overdragelse af fast ejendom LETT har solid erfaring med rådgivning til erhvervsvirksomheder og professionelle aktører på erhvervsejendomsmarkedet. Vi bistår i alle aspekter af branchen, blandt andet køb, opførelse, udvikling, optimering af drift, leje, udleje og salg. For mere information kontakt: København: Partner Peter Schäfer, Partner Michael Holsting, Advokat Jakob Eriksen, Kolding: Partner Henrik Puggard, Århus: Partner Michael Skovgaard, København Rådhuspladsen 4 DK-1550 København V Tlf Fax Kolding Jernbanegade 31 DK-6000 Kolding Tlf Fax Århus - Rådhusgården Vester Allé 4 DK-8000 Århus C Tlf Fax Lett Advokatfirma Lett Advokatfirma er blandt Danmarks fem store full-service-advokatvirksomheder. Vi tilbyder professionel rådgivning til det private erhvervsliv, den offentlige sektor og organisationer. Vi kan føre vores historie tilbage til 1869 og er således blandt landets ældste advokatfirmaer. I dag er vi over 350 medarbejdere, heraf mere end 165 advokater og advokatfuldmægtige fordelt på kontorer i København, Århus og Kolding. 11

12 TEMA Højhuse i byerne Ørestadens pioner På 20. etage kan Ferrings højhus svinge 11 cm til hver side, når vinden er af stormstyrke. Det kan mærkes FORFATTER ANNE LOUISE FRANDSEN FOTO FERRING PHARMACEUTICALS A/S Det sorte højhus lå som eneste bygning på et fladt stykke land, da medicinalvirksomheden Ferring flyttede til Ørestad i Siden er kontorhuse, storcenter og ejerboliger skudt op, men det markante tårn beholder sin status som bydelens vartegn Det er en skam, at du kommer på en overskyet dag. Når vejret er klart, kan vi se til både Sverige og Stevns Klint, siger bestyrelsesformand Ole Kjerulf-Jensen til Husets udsendte, der er på besøg i Ferring Pharmaceuticals højhusdomicil på 20 etager i Ørestad City. Dårligt vejr eller ej udsigten er stadig storslået fra mødelokalet på 19. etage. Det 80 meter høje domicil ligger et stenkast fra metrostationen Ørestad, 50 meter fra storcentret Fields og bliver snart nabo til det nye kontorkompleks Neroport, der bygges på grunden ved siden af. Da højhuset stod klar til indflytning 2. januar 2002 efter halvandet års byggeproces, var Ferrings ansatte de første beboere i Ørestad City. Byggeriet blev gennemført som et partneringsamarbejde mellem byggeriets parter, baseret på en aftale om at dele de økonomiske risici og gevinster. Partneringmodellen var meget ny på det tidspunkt, og det var usikkert, om det ville give en højere byggepris. Men samarbejdet fungerede. Vi blev færdige til det planlagte tidspunkt. Det skyldtes ikke mindst, at vi i styregruppen kunne træffe beslutningerne hurtigt, fortæller Ole Kjerulf-Jensen. Ferrings ledelse besluttede i 1990 erne, at det var på tide at flytte fra virksomhedens lokaler i Vanløse. Et nyt hovedkontor skulle bygges, og da Ferring er en international virksomhed, skulle det nye domicil ligge Aut. kloakmester Medlem af Tekniq Installatørernes Organisation B. ANDERSEN & LASSEN A/S Skjulhøj Allé Vanløse Telefon Fax

13 TEMA Forsikringsmæglere med speciale i forsikringsløsninger tilvedstore ejendomme, tæt på lufthavnen. På den tid var det daværende Ørestadsselskab at lokke nye byggeprojekter til Ørestaden. andels- og ejerforeninger Det lå i kortene, at Ferrings nye domicil skulle være højtragende. Ørestadsselskabet ville nemlig, at det første byggeri i Ørestad City skulle være spektakulært et vartegn for den spirende bydel. Ferring valgte at benytte arkitekten bag bl.a. Operaen i København, Henning Larsen, som FORSIKRINGSMÆGLERSELSKABET skabte huset, der former sig som et L med tre etager til laboratorier i ASSURANCE PARTNER A/S bunden og det 20-etagers tårn ved siden af. Med vores nye domicil ønskede vi at sende et signal om, at vi er en Kongevej højteknologisk virksomhed med et markant og æstetisk domicilgl. lavet af Frederiksberg C Tlf Fax gode materialer, fortæller bestyrelsesformanden. Han erkender, at et mere typisk domicil med et større etageareal er billigere at bygge og kan give et mere sammenhængende hus. Vi bruger elevatoren og trapperne mere end i andre bredere bygninger, siger bestyrelsesformanden. Til gengæld er det smalle tårn nyttigt, når Ferring skal rekruttere nye ansatte. Jeg tror på, at huset hjælper os med at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Når vores medarbejdere siger: Jeg arbejder i Ferringbygningen, så ved folk, hvad de taler om. Sådan sagde man ikke, da vi boede i Vanløse. Så der er kommet en stolthed over at arbejde her, siger Ole Kjerulf-Jensen. FORSIKRINGSMÆGLERSELSKABET Placeringen i et trafikalt knudepunkt har også betydet, at Ferring kan FORSIKRINGSMÆGLERSELSKABET ASSURANCE skaffe arbejdskraft fra Sverige. 120 ud af de 360 medarbejdere i huset ASSURANCE PARTNER PARTNER A/S A/S pendler mellem Sverige og Ørestad City. Telefonen ringer ofte hos Ferring med ønsker fra virksomheder om at Gl. Gl. Kongevej Kongevej Frederiksberg Frederiksberg CC låne mødelokalerne på 20. sal til et særligt arrangement. Og Ferrings Tlf Fax Fax Tlf. domicil får stadig en langt mere massiv omtale i medierne, end Ole Kjerulf-Jensen havde forventet. Han er ikke i tvivl om, at huset har givet Forsikringsmæglere med speciale i forsikringsløsninger Forsikringsmæglere med til store ejendomme, andels- og ejerforeninger speciale i forsikringsløsninger til store ejendomme, andels- og ejerforeninger FORSIKRINGSMÆGLERSELSKABET ASSURANCE PARTNER A/S Gl. Kongevej Frederiksberg C Tlf Fax virksomheden en ny identitet. Tidligere var der ikke mange uden for medicinalverdenen, der kendte til os. Det er anderledes nu. Det kan godt være, at folk ikke ved, hvad Ferring laver, men de ved, at vi eksisterer, fordi de kan huske vores domicil, fortæller Ole Kjerulf-Jensen. Blå bog Ole Kjerulf-Jensen Bestyrelsesformand i Ferring Pharmaceuticals A/S Havde ansvaret for opførelsen af højhusdomicilet Har været 34 år hos Ferring Fakta Ferrings højhusdomicil Har kostet 400 mio. kr. Har et areal på m2 + to etager kælder Stod klar til indflytning 2. januar 2002 Blev opført efter partneringaftale 360 medarbejdere har deres gang i huset 13

14 TEMA Højhuse i byerne Light House-projektets mest iøjefaldende vartegn er et højhus med erhverv, boliger og offentlig tilgængelig udsigtsplatform En by med skyhøje ambitioner I de danske kommuner arbejdes der med højhuspolitikker og skyskrabervisioner. Frontløberen er Århus, men byggeriet lader vente på sig FORFATTER ANNE LOUISE FRANDSEN illustration 3xn, unstudio og gehl architects Århus Kommune var i 2006 Danmarks første kommune, der vedtog en såkaldt højhuspolitik, som åbnede op for flere højhusbyggerier i byen. Højhuspolitikken i Århus blev til på grundlag af, at Århus Byråd ønskede et styringsinstrument i relation til højhusbyggeri, fortæller borgmester Nicolai Wammen (S), der, siden han blev borgmester i november 2005, har haft ambitioner om at lade Århus skyde i vejret. Højhuspolitikken udpeger en række steder, hvor højhuse ikke anbefales, og områder, hvor højhusbyggeri ikke udelukkes af kommunen. Politikken giver også bygherrer et overblik over de dokumentationskrav, der stilles til højhusprojekter. Århus ambitiøse pionerprojekt er højhuset Light House, som med sine planlagte 142 meter bliver Danmarks højeste bygning. Placeret på Århus Havn skal fyrtårnet være byens nye vartegn. Projektet er første skridt mod at gøre den gamle industrihavn til en ny og levende bydel. Udviklingen af området omkring Light House er den største byplanlægningsmæssige indsats i 100 år i Århus, fortæller stadsarkitekt i Århus Kommune Gøsta Knudsen. Men i 2008 fik konsortiet bag Light House-projektet problemer med at finansiere det fulde byggeri, og der har siden været tvivl om, hvorvidt projektet ville blive en realitet. I december 2008 blev det dog besluttet at bygge første etape af byggeriet, der består af almene boliger, ungdomsboliger og et hotel. Århus Byråd har netop besluttet, at en del af Light House-projektet gennemføres som oprindeligt planlagt, men selve højhuset opføres først senere, siger borgmester Nicolai Wammen. Det er stadig uvist, hvornår anden etape af byggeriet udføres. Stadsarkitekten slår fast, at Light House ikke handler om at blive byen med Danmarks højeste hus: Light House bliver først og fremmest et vartegn for byen, der kan ses fra Djursland, og når man kommer sejlende mod Århus. Og udviklingssekretariatet for området har da også allerede fået henvendelser fra hele verden fra folk, som er nysgerrige omkring projektet. Så når anden etape af byggeriet og dermed højhuset er færdigt, vil det få en stor effekt for byen, siger Gøsta Knudsen. Århus har andre højhusprojekter på tegnebrættet. Blandt andet har kommunen fået forespørgsler omkring opførelsen af to høje huse ved Randersvej i det nordlige Århus og tre højhuse ved Viborgvej vest for Århus på op til 100 meter. I Århus-forstaden Lisbjerg kan der i fremtiden også skyde højhuse op. Men man forventer også i Århus Kommune, at den finansielle situation og faldende anlægsaktivitet vil ramme byen. Mange henvender sig til os med højhusprojekter. Men vi er ikke nået så langt endnu, at der er blevet lavet nye lokalplaner, siger Gøsta Knudsen. Hvad kan højhuse give til en by som Århus, som almindelige bygninger ikke kan? Højhuse giver identitet til byen og har en brandingværdi. Med den globalisering, vi har, betyder æstetik meget, når man skal tiltrække arbejdskraft. Det er vigtigt at have bygninger og byrum, som sætter sig fast på nethinden, siger Gøsta Knudsen, som også fortæller, at en arkitekturpolitik for Århus Kommune er på trapperne i løbet af 2009, der skal sikre byen en levende arkitekturdebat. Generelt blev højhuspolitikken positivt modtaget. Borgmester Nicolai Wammen 14

15 Fakta Light House Light House er placeret på den yderste del af Århus Havn mod nord. Denne nye bydel skal bestå af ca m 2, fordelt med ca m 2 boliger og ca m 2 erhverv. Konsortiet bag Light House er Landic Property, Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) og Boligforeningen Ringgården. Læs mere på Blå bog Blå bog Gøsta Knudsen Stadsarkitekt i Århus Kommune siden november 2007 Uddannet arkitekt m.a.a. Har været rektor for Arkitektskolen i Århus og Danmarks Designskole Nicolai Wammen Borgmester i Århus Kommune siden november 2005 Uddannet cand.scient.pol Medlem af Folketinget , hvor han var Socialdemokraternes finansordfører FOTO PALLE PETER SKOV Support Med et STRATO abonnement følger hotline til vores dygtige supportere Forum Anvend STRATO Forum til at udveksle erfaring med andre administratorer Hurtigt i gang Skræddersyet introduktion og undervisning STRATO It-systemet til ejendomsadministration Læs mere på eller kontakt os for yderligere information og få en uforpligtende demonstration Nem håndtering af alle administrative opgaver Komplet økonomisystem med alle typer regnskaber Fuldt medlemssystem med integreret venteliste Projektstyringsmodul til bl.a. bygningsvedligeholdelse Enkel registrering og arkivering af korrespondance Alle boligtyper administreres Alle former for lejeopkrævning Alle lejereguleringer udføres Alle former for internetkontakt til interessenter EBC Products har siden 1984 leveret it-systemer til danske ejendomsadministratorer og er med over 250 installerede systemer førende på området. EBC Products Nordkrog Hellerup Tlf Annonce 187x134_Final.indd 2 13/11/08 12:24:07 15

16 TEMA Højhuse i byerne Højhusprojekter på vej Sky Village i Rødovre Kommune Foto: MVRDV og ADEPT Arkitektvirksomhederne MVRDV og ADEPT s projektforslag Sky Village har vundet Rødovre Kommunes konkurrence om at få opført et markant arkitektonisk bygningsværk i Rødovre. Bygningen bliver ca. 100 meter høj. Copenhagen Towers i Ørestaden Foto: Sjælsø Sjælsø bygger i Ørestaden Copenhagen Towers. Det samlede projekt består af fem etaper med et samlet areal på m 2. Projektet rummer to høje bygninger på hver 85 meter et 25-etagers hotel og et 20-etagers kontorhøjhus. De to tårne på Marmormolen og Langelinie Foto: By & Havn Tårnet på Marmormolen bliver 24 etager højt, mens tårnet på Langeliniespidsen bliver lidt højere med sine 27 etager. Broen, der forbinder de to molespidser, udgår fra tårnenes 17. etage, der ligger 65 meter over havets overflade. SkyHouse i Horsens Foto: Casa Entreprise SkyHouse er et 20-etagers højhus, som planlægges på havnetrekanten på Horsens Havn. Bygherre er virksomheden Skyhouse A/S, og totalentreprenør er Casa Entreprise. SkyHouse bliver 80 meter højt. 16

17 Få økonomisk overblik Vi hjælper dig med at se alle mulighederne Hos Nykredit Erhverv får du en personlig rådgiver, der kan hjælpe dig med at få overblik over din samlede økonomi. Bag rådgiveren står et stærkt team af finans- og investeringsrådgivere, formuekonsulenter og assurandører. Dermed kan vi sikre en løsning, der passer til dine behov. Læs mere på nykredit.dk eller ring på Huset_187x273_0109.indd :36:08 17

18 gæsteeksperten Husk energimærkning fra den 1. juli Datoen, hvor de nye regler om energimærkning træder i kraft, nærmer sig. Månedens gæsteekspert giver her de vigtigste pointer videre FORFATTER MOGENS DÜRR, JURIDISK KONSULENT I ED foto jan sommer Den 1. juli 2009 træder de nye regler om energimærkning i kraft. ED har de seneste år jævnligt omtalt de nye regler i Huset Jura senest i Huset Jura nr. 1, februar 2008, side 4-5. Da ikrafttrædelsesdatoen for reglerne som har været udskudt flere gange nu efterhånden nærmer sig, er der anledning til på ny at omtale reglerne. Pr. 1. juli 2009 sænkes grænsen for, hvilke ejendomme der er omfattet af kravet om regelmæssig energimærkning, fra de nuværende m² til m². For udlejningsejendomme og ejendomme tilhørende andelsboligforeninger og ejerforeninger skal man dog være opmærksom på, at det er nødvendigt at foretage regelmæssig energimærkning uanset størrelsen af etagearealet. En energimærkning er gyldig i maksimalt 5 år, og energimærkningen skal derfor fornyes mindst hvert 5. år. Der er i dag krav om udlevering af kopi af energimærkningen for en ejendom ved salg, herunder ved salg af ejerlejligheder. Fra den 1. juli 2009 er der tillige pligt til at udlevere kopi af energimærkningen ved overdragelse af andelsboliger og ved indgåelse af lejeaftaler. Pligten til at udlevere kopi af energimærkningen ved indgåelse af lejeaftaler gælder både for lejeaftaler om beboelseslejemål og lejeaftaler om erhvervslejemål og uanset lejemålets størrelse. Da der jævnligt forekommer overdragelser af andele i andelsboligforeninger og udlejning af lejemål i udlejningsejendomme, indebærer kravet om udlevering af kopi af energimærkningen, at der nødvendigvis også må foretages regelmæssig energimærkning i sådanne ejendomme, uanset om etagearealet er over eller under m². Da en energimærkning er gyldig i op til 5 år, vil udgifterne til energimærkning af ejendomme typisk forekomme hvert 5. år. Hermed opstår spørgsmålet om, hvorledes udlejere får refunderet deres udgifter. Ministeriet for Transport og Energi har i 2005 forholdt sig til spørgsmålet og givet en kort redegørelse for, hvilke udgifter der kan medtages i varmeregnskaber. Ministeriets redegørelse er refereret i Huset Jura nr. 1, februar 2006, side 9. Socialministeriet, nu Velfærdsministeriet, har også haft anledning til at forholde sig til spørgsmålet om refusion af udlejers udgifter. Ministeriet har i 2006 ved besvarelsen af to spørgsmål bl.a. tilkendegivet: at udgifter til påbudte månedlige registreringer af forbrug af energi og vand samt udgifter til påbudt kontrol af energi- og vandforbrugende installationer kan medtages i varmeregnskabet at udlejere er berettiget til at fordele udgiften til energimærkning i varmeregnskaberne for en 5-årig periode i stedet for at opkræve beløbet i førstkommende varmeregnskab. Ministeriets besvarelser er refereret i Huset Jura nr. 8, december 2008, side 8. ED er enig i ministeriets konklusion om, at udgifter til nødvendige kontrolmålinger m.v. også kan medtages i varmeregnskabet, men ED er dog indtil videre ikke bekendt med huslejenævnsafgørelser m.v., som godkender dette. Efter ED s opfattelse er ministeriets konklusion om, at udgifterne til energimærkning kan fordeles over flere års varmeregnskaber, noget mere usikker. ED er ikke bekendt med huslejenævnsafgørelser m.v., som godkender en sådan fordeling af udgifterne til energimærkning. ED mener i øvrigt ikke, at det er hensigtsmæssigt for udlejerne at foretage en sådan fordeling af udgiften til energimærkning. Denne fordeling vil medføre, at udlejer skal afholde udgifterne i det første varmeregnskabsår og først opnå fuld refusion af udgifterne i løbet af en 5-årig periode uden forrentning af det udlagte beløb. Efter ED s vurdering er det både mest forsvarligt og mest hensigtsmæssigt, at udgifterne til energimærkning medtages i det varmeregnskab, som vedrører den varmeregnskabsperiode, hvor energimærkningen er udført. Udlejerne skal dog i den forbindelse være opmærksomme på, om medtagelsen af udgiften til energimærkning vil medføre, at lejernes acontobetalinger ikke modsvarer de forventede varmeudgifter, således at lejerne eventuelt skal foretage større efterbetalinger efter aflæggelse af varmeregnskabet. Hvis udlejer vil sikre sig, at acontobetalingerne modsvarer de forventede varmeudgifter, kan udlejer derfor være nødt til at varsle en stigning i lejernes acontobetalinger. Det skal i givet fald ske med 6 ugers varsel til en betalingstermin, jf. lejelovens 38, stk. 1. Der er ikke særlige formkrav til en varsling om forhøjelse af acontobetalingen, men varslingen bør dog naturligvis være skriftlig. Samtidig bør udlejer så være opmærksom på, om der er behov for at nedsætte acontobetalingerne i det efterfølgende varmeregnskabsår, for at de ikke kommer til at overstige de forventede varmeudgifter. 18

19 interne arrangementer Fællesforeningen af Grundejerforeninger på Sjælland, Lolland-Falster, Møen og Bornholm indbyder til orienteringsmøde I samarbejde med Ejendomsforeningen Danmark inviteres hermed til orienteringsmøde fredag den 6. marts 2009, kl på Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge Dagens program 9.00 Ankomst, morgenkaffe Velkomst og indledning af Fællesforeningen v. Jens Thoregaard Den økonomiske situation og finansieringsmuligheder v. finansrådgiver Jesper Mathiassen, Nykredit Pause Hvad er forbedringer i lejemål? Frokost Beregning af forbedringsforhøjelser Pause Varsling af forbedringsforhøjelser Tvister 15:45 Afslutning Arrangementet står åbent for medlemmer af Fællesforeningen. Deltagerantallet er begrænset. Målgruppen er ejere og administratorer med begrænset kendskab til lejelovgivningen samt lægdommere og nævnsmedlemmer. Oplægsholdere Juridisk konsulent, advokatfuldmægtig Mogens Dürr og juridisk konsulent, advokat Timmy Lund, begge fra Ejendomsforeningen Danmark, og finansrådgiver Jesper Mathiassen, Nykredit. Deltagerpris Kr. 200,00 for medlemmer. Kr. 400,00 for ikke-medlemmer Boliglægdommere og nævnsmedlemmer gratis. Tilmelding senest fredag den 20. februar Beløbet vedlægges på check eller indsættes på bankkonto: Tilmelding hos Fællesforeningen af Grundejerforeninger på Sjælland, Lolland- Falster, Møen og Bornholm v. Dan Koefoed, Amalievænget 37, 4900 Nakskov. Fax: opgangstider JKE er en professionel ejendomsmæglervirksomhed med speciale i erhvervs- og investeringsejendomme. Vi arbejder proaktivt, opsøgende og vedholdende. Vi har altid: fokus på kunden fokus på kvaliteten fokus på resultaterne POP Etage Et flot, robust, fleksibelt og gennemtænkt postkasseanlæg. Sælges direkte fra producent bestil brochure og prisliste. Vælg JKE som din rådgiver i forbindelse med salg, udlejning, vurdering, opsøgning eller timebaseret rådgivning Tel

20 nøgletal for ejendomsmarkedet København som ledende indikator på boligmarkedet Det er ikke lang tid siden, at boligmarkedet var præget af store prisstigninger, lave udbudstider og et fåtal af boliger til salg. Denne udvikling vendte, og på det seneste er boligmarkedet kendetegnet ved prisfald, høje udbudstider og historisk mange boliger til salg. Især København har oplevet både opturen og den efterfølgende nedtur. FORFATTER SOFIE JENSEN Udviklingen på det danske boligmarked bliver påvirket af mange forskellige faktorer, såsom renteniveau, skat, indkomst, udbud af boliger, bankernes udlånsvillighed og udviklingen på andre landes boligmarkeder. Tendenserne på ledende udenlandske boligmarkeder kan i nogle tilfælde give Danmark en indikation af, hvad vi har i vente. Inden for Danmarks grænser har København været en ledende indikator for, hvad der sker i resten af landet. Derudover er udsvingene i København også større end i resten af landet. Denne måneds økonomiske nøgletal ser nærmere på dette fænomen. De følgende figurer viser, at udviklingen på det københavnske boligmarked giver en indikation af, hvad der vil ske i resten af Danmark. Det skal også bemærkes, at regionale ændringer i udbudspriser, udbudstider samt antallet af boliger til salg også er afhængig af andre parametre såsom demografi. Udbudspriser for ejerlejligheder, parcel- og rækkehuse i København og hele landet 190 jan/04= jan/04 mar/04 maj/04 jul/04 sep/04 nov/04 Ejerlejligheder, hele landet jan/05 mar/05 maj/05 Ejerlejligheder, København jul/05 sep/05 nov/05 jan/06 mar/06 maj/06 jul/06 sep/06 nov/06 jan/07 mar/07 maj/07 jul/07 sep/07 Parcel- og rækkehuse, hele landet nov/07 jan/08 mar/08 maj/08 jul/08 sep/08 nov/08 Parcel- og rækkehuse, København Figuren viser udviklingen i udbudspriser siden januar Figuren er indekseret, og januar 2004 er sat til 100. Det ses, at prisudviklingen i København er en ledende indikator for udviklingen i resten af landet. Priserne topper først i København og falder herefter hurtigere end i resten af landet. Den tendens gør sig gældende for både ejerlejligheder, parcel- og rækkehuse. Kilde: Realkreditrådet og egne beregninger 20

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: København er den ledende indikator >> side 20

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: København er den ledende indikator >> side 20 Erhvervsmagasinet huset nr. 1 februar 2009 6% flere boliger i Danmark på fem år www.ejendomsforeningen.dk/ ejendomsstatistikken TEMA Højhuse i byerne ingen dansk skyline i sigte >> side 8-16 Boligmarkedet:

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl.

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. 8620 Kjellerup Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Sagsnummer: 80201173 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Investeringsejendom,

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Fald i økonomisk tomgang Den økonomiske tomgang for investeringsejendomme er i oktober 2015

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Gammel Strand 50. Erhverv Poul Erik Bech. København K. Sagsnummer: 11489000. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Gammel Strand 50. Erhverv Poul Erik Bech. København K. Sagsnummer: 11489000. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Gammel Strand 50 København K Sagsnummer: 11489000 Erhverv Poul Erik Bech Nørre Voldgade 19-1358 København K - Tlf: 33301000-114@edc.dk 1 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Kontor Fakta Beliggenhed

Læs mere

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august.

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august. September 2007 Flere boliger på nettet I september var godt 55.000 boliger til salg på internettet. Det er 1.100 flere end i august. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse har ligget nogenlunde stabilt

Læs mere

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton Det fynske erhvervsejendomsmarked v/ Tony Hamilton home Erhverv og Danske Bank koncernen home blev stiftet i 1989, og er Danske Bank koncernens ejendomsmæglerkæde. home kæden har godt 800 ansatte. 100%

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Ejendomsdagene EJENDOMSDAGENE. - Risiko og rejsegilde

Ejendomsdagene EJENDOMSDAGENE. - Risiko og rejsegilde Ejendomsdagene - Risiko og rejsegilde Er du Platin-medlem af Estate More Club deltager du gratis på Ejendomsdagene 2016 - Læs mere om alle fordelene ved Estate More Club her - Risiko og rejsegilde Executive

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Om forældrekøb og senere salg

Om forældrekøb og senere salg - 1 Om forældrekøb og senere salg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forældrekøb er igen blevet et hit, og nu ikke blot for at skaffe barnet en bolig, men som et mangeårigt investeringsprojekt.

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt 19. december 2012 er der fremsat lovforslag (energisparepakken)

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 21. januar 2016 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

Metodenotat om Realkreditrådets boligudbudsstatistik

Metodenotat om Realkreditrådets boligudbudsstatistik METODENOTAT Metodenotat om Realkreditrådets boligudbudsstatistik Datagrundlaget for boligudbudsstatistikken Realkreditrådet offentliggør i samarbejde med RealView - e-nettet/realviewtni en række månedlige

Læs mere

Krumtappen 2, Valby. Flot multibrugerejendom udlejes

Krumtappen 2, Valby. Flot multibrugerejendom udlejes Krumtappen 2, Valby Flot multibrugerejendom udlejes Samlet etageareal: 807 m² - heraf 575 m² kontor Tæt på offentlig transport og gode parkeringsmuligheder Mulighed for fælles reception, kantine, arkiv

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Investering i Københavns forstæder - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Indhold På denne konference går vi tæt på status på Letbanen og den meget spændende udvikling, der er i byområderne langs

Læs mere

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri.

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri. HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

Stabile priser for parcel- og rækkehuse

Stabile priser for parcel- og rækkehuse Pressemeddelelse 23. april 2008 Stabile priser for parcel- og rækkehuse Priserne for parcel- og rækkehuse ligger stabilt med et mindre fald på 0,4 procent i 1. kvartal 2008 i forhold til samme kvartal

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år.

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år. August 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.697 boliger var til salg på internettet ved udgangen af august 2008, hvilket var ca. 20 procent flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger.

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 21 Offentligt De tomme boliger Det faldende befolkningstal giver en række problemer og udfordringer for Lolland Kommune. Et af de vigtigste

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv.

Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. Lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. 1123 København K Sagsnr. 61-282-1050-4 226,7 m² lys og velindrettet kontor og/eller klinik i Gothersgade Beliggende

Læs mere

Priserne på ejerboliger falder fortsat

Priserne på ejerboliger falder fortsat Pressemeddelelse 23. oktober 2008 Priserne på ejerboliger falder fortsat Den nye opgørelse af ejendomspriser fra Realkreditrådet viser, at priserne på ejerboliger fortsat falder. På landsplan er priserne

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Dalvej 5, Hammel. Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes

Dalvej 5, Hammel. Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes Dalvej 5, Hammel Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes Samlet etageareal: 795 m² Anvendelig til dagligvarehandel, butik, showroom / lager m.v. Gode parkeringsforhold Nærmeste nabo er supermarkedet

Læs mere

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006.

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006. August 2007 Fortsat stort boligudbud Der var udbudt 30.235 parcel- og rækkehuse, 15.289 ejerlejligheder og 8.437 fritidshuse til salg på internettet ved udgangen af august. Med i alt 53.961 boliger til

Læs mere

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år.

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år. Januar 2009 Boligudbuddet faldt i januar Boligudbuddet faldt med 1.444 boliger hen over måneden. Faldet markerer den 3. måned i træk med lavere boligudbud. 61.177 boliger var til salg på internettet ved

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N

Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N Lejemålet Mimersgade 39-43 2200 København N Sagsnr. 7-21.457 Flot, centralt beliggende, domicilejendom i hjertet af Nørrebro. Ejendommen

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 4-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby

Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby Lejemålet Lille Borgergade 19, 1. 9400 Nørresundby Sagsnr. 7-21.482 Attraktiv placering tæt på Aalborgs centrum Pæn og velvedligeholdt

Læs mere

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013 Fremtidens hot spots IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS Den 27. februar 2013 Investeringer i erhvervsejendomme Hvordan ser den overordnede investeringslyst ud? Tidshorisont er ca. 3 år

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Sagsnr. 7-21.454 Stort lejemål med gode offentlige transportmuligheder Attraktiv placering

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Onsholtvej 8260 Viby J Sagsnummer: 80201612 Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Boligudlejningsejendom Fakta

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009.

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009. August 2010 Boligudbuddet stadigt større end sidste år 61.767 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af august 2010. Udbuddet fordelte sig med 40.978 parcel- og rækkehuse, 10.061

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejemålet Banestrøget 13, 2. sal 2630 Høje Tåstrup Sagsnr. 7-21.529 Kontorlejemål med god planløsning Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Notat. Hotelbehov og kapacitet i Aarhus samt oversigt over lokalplaner med mulighed for hotel. Aarhus Byråd. Den 4. marts 2011.

Notat. Hotelbehov og kapacitet i Aarhus samt oversigt over lokalplaner med mulighed for hotel. Aarhus Byråd. Den 4. marts 2011. Notat Til: Aarhus Byråd Den 4. marts 2011 Aarhus Kommune Hotelbehov og kapacitet i Aarhus samt oversigt over lokalplaner med mulighed for hotel Borgmesterens Afdeling & Planlægning & Byggeri I forbindelse

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Andelsselskabet Kristinegården v/b & T Administrationsaktieselskab H. C. Andersens Boulevard 51, 2. 1553 København V Att.: Advokat

Læs mere

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år.

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år. Marts 2009 Boligudbuddet fortsætter svag stigning i marts Efter et fald i boligudbuddet igennem vintermånederne steg antallet af boliger til salg på internettet i marts for anden måned i træk. Det er fortsat

Læs mere

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg Professionalisme, troværdighed og engagement Nybolig Erhverv Aalborg Skibbrogade 3, 3. sal 9000 Aalborg 9100@nybolig.dk Tlf. 9813 4000 nyboligerhverv.dk/aalborg Nybolig Erhverv Aalborg - vi skaber resultater

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Kontorlejemål. Lejeopstilling. Attraktiv beliggenhed Sag K1009-15

Kontorlejemål. Lejeopstilling. Attraktiv beliggenhed Sag K1009-15 Lejeopstilling Kontorlejemål Attraktiv beliggenhed Sag K1009-15 Sohngårdsholmsvej 2, 1. og 2. sal, 9000 Aalborg Præsentabelt kontor, klinik, undervisning m.v. Elevator Beliggende centralt med god infrastruktur

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejemålene Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th. 1550 København V Sagsnr. 21.550 Smuk, klassisk og charmerende ejendom på

Læs mere

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006.

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006. December 2007 Flere boliger til salg I slutningen af december var der 54.308 boliger til salg på internettet fordelt på 31.740 parcel- og rækkehuse, 14.516 ejerlejligheder og 8.052 fritidshuse. Det samlede

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Resultater Faldende tomgang for kontor med 0,3 procentpoint På to år er den økonomiske tomgang

Læs mere

SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering

SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv Sale & Lease Back Sale & Lease Back kan være et særligt anvendeligt værktøj

Læs mere

Salg af ejendomme gennem Ejendomsposten

Salg af ejendomme gennem Ejendomsposten Salg af ejendomme gennem Ejendomsposten Historie Ejendomsposten ApS blev grundlagt i slutningen af 2004 af 2 partnere Peter Steen Madsen og Allan Koch som stadig i dag driver og leder selskabet. Begge

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling 1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag K1010-19 Mølleå 1, st. og 1. sal, 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje P-pladser i P-kælder under ejendommen

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere