Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2018"

Transkript

1 Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2018

2 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring

3 Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års området... 3 Rammer og retning for arbejdet i dagtilbud... 3 En tryg hverdag med trygge overgange... 3 It og digitale medier... 3 Forældresamarbejde... 4 Dagtilbud i Hjørring Kommune... 4 Priser 2018 kommunale dagtilbud... 4 Pasningsgaranti... 5 Fravalg af pasningsgaranti... 5 Dagpleje... 5 Lukkedage og feriepasning... 5 Vuggestuer og børnehaver... 5 Udvidet åbningstid... 6 Lukkedage og feriepasning... 6 Frokostordning... 6 Tilskud og friplads... 6 Søskendetilskud... 6 Økonomisk fripladstilskud... 7 Socialpædagogisk friplads... 7 Opskrivning og udmeldelse... 7 Generelt ved opskrivning... 7 Optagelse i dagpleje og vuggestue... 8 Forblive på venteliste/overflytning til andre dagtilbud... 8 Optagelse i børnehave... 8 Udmeldelse... 9 Udmeldelse på en garantiplads... 9 Private pasningstilbud... 9 Privatinstitutioner... 9 Privat pasning... 9 Priser 2018 privat pasning Har du spørgsmål?

4 I denne serviceinformation kan du læse om de bestemmelser, der er fastlagt for dagpleje, vuggestuer og børnehaver i Hjørring Kommune. Du kan også læse om bestemmelserne for de private pasningstilbud bagerst i dokumentet. Mål for dagtilbud 0-6-års området 1 Hjørring Kommune arbejder ud fra den grundtanke, at der skal være sammenhæng og helhed i tilbuddene til børn og unge 0-18 år. Dette skabes blandt andet gennem samarbejde og et fokus på, at det enkelte barns trivsel, udvikling og læring er et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. I samarbejde med forældrene arbejder dagtilbudsområdet for at sikre den bedst mulige kvalitet for alle 0-6- årige børns hverdagsliv og læring Rammer og retning for arbejdet i dagtilbud Børnehaver, vuggestuer og dagplejen arbejder ud fra Dagtilbudsloven og Hjørring Kommunes Strategi for Pædagogisk Praksis, der skaber retning på dagtilbudsområdet. Strategi for pædagogisk praksis beskriver 11 temaer, der alle er centrale for børns trivsel, udvikling og læring. Eksempelvis er der fokus på gode legerelationer, anerkendende voksen-relationer, forældresamarbejde, It og sundhed. Du kan læse hele strategien på Hjørring Kommunes hjemmeside: hjoerring.dk/pædagogiskpraksis En tryg hverdag med trygge overgange Det enkelte dagtilbud arbejder målrettet med at skabe en god og tryg hverdag for børnene, så de får optimale betingelser for at udvikle sig. Det enkelte barn og den aktuelle børnegruppes forudsætninger er udgangspunktet for, hvordan det pædagogiske arbejde tilrettelægges i såvel dagpleje, vuggestuer som børnehaver. Der er et særligt fokus på at skabe gode overgange, når børnene skifter fra et tilbud til et andet, fx ved skift fra dagpleje til børnehave, skift mellem institutioner eller fra børnehave til skole. Målet er, at både børn og familier oplever skiftene som positive og trygge. It og digitale medier Alle daginstitutioner arbejder med Hjørring Kommunes medielæringsstrategi for skole og dagtilbud, der sætter fokus på at anvende digitale medier som en naturlig del af det pædagogiske arbejde og 1 Mål for dagtilbudsområdet gælder de kommunale vuggestuer, børnehaver og dagplejen og de private institutioner. Den private pasning er ikke underlagt målene. 3

5 i kommunikationen med forældre. Alle daginstitutioner har en eller flere it-kufferter, som skal styrke muligheden for at eksperimentere, undersøge og formidle med digitale medier. Læs medielæringsstrategien på hjoerring.dk/medielæringsstrategi Forældresamarbejde Pædagogiske medarbejdere og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel, læring og udvikling. Ved dagpleje og dagtilbud oprettet efter Dagtilbudsloven er der oprettet forældrebestyrelser og forældreråd. Læs mere i Styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet på Hjørring Kommunes hjemmeside: hjoerring.dk/styrelsesvedtægter Dagtilbud i Hjørring Kommune De kommunale dagtilbud 0-6 år omfatter følgende: Aldersgruppe Dagtilbud Beskrivelse 0 2 år og 10 mdr. Dagpleje Dagplejen er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i 48 timer pr. uge. 0 2 år og 10 mdr. Vuggestue Vuggestuer er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I vuggestuer kan der også tilbydes deltidspladser. 2 år og 10 mdr. - skolestart Børnehave Børnehaver er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I børnehaver kan der også tilbydes deltidspladser. Priser 2018 kommunale dagtilbud Dagtilbud efter Dagtilbudsloven Pr. måned Dagpleje, 48 timer Vuggestue, heldags Vuggestue, deltid Børnehaver, heldags Børnehaver, deltid

6 Pasningsgaranti Hjørring Kommune har pasningsgaranti 2 for alle børn fra 26 uger og indtil barnets skolestart. Pasningsgarantien betyder, at der gives en garantidato, som er den dato, hvor forældre er garanteret en plads i et alderssvarende dagtilbud. For at være omfattet af pasningsgarantien, skal du søge om plads minimum 3 måneder før, du ønsker at benytte pladsen. Hvis du som forælder ønsker en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 ugers barsel, har kommunen en frist på yderligere 4 uger til at tilbyde en plads. Pasningsgarantien omfatter ikke en plads i et bestemt dagtilbud. Den lovbestemte pasningsgaranti er opfyldt, når der er anvist en plads i Hjørring Kommune. Fravalg af pasningsgaranti Som forælder kan du fravælge pasningsgarantien, hvis du udelukkende ønsker plads i en bestemt dagpleje eller vuggestue. Det betyder, at du har mulighed for at vente på en ledig plads i det ønskede dagtilbud. Fravælger du pasningsgarantien betyder det, at dit barn først tilbydes en plads, når det er muligt at imødekomme ønsket om et bestemt dagtilbud. Dagpleje En plads i dagplejen omfatter maksimalt 48 timer ugentligt. Hvis den faste dagplejer er fraværende tilbydes dit barn gæstepleje hos den gæstedagplejer eller i den vuggestue, der er tilknyttet gruppen. Hvis pladserne er brugt, tilbydes en plads hos en af de øvrige dagplejere. Lukkedage og feriepasning Dagplejen holder lukket på helligdage, weekender, den 24. december og 5. juni (Grundlovsdag). Sommerferiepasningen i dagplejen foregår som fællespasning, hvor flere dagplejere samarbejder om børnene i vuggestuerne og hos enkelte dagplejere, som arbejder hjemme. Vuggestuer og børnehaver Den generelle åbningstid for vuggestue og børnehave er fra kl til kl og fredage til kl En fuldtidsplads i vuggestue og børnehaven kan benyttes i dette tidsrum. Der er mulighed for at søge en deltidsplads i vuggestuer og børnehaver. Deltidsplads kan benyttes i tidsrummet kl Jf. Dagtilbudsloven 23. 5

7 Udvidet åbningstid Daginstitutionerne i Hjørring Kommune er inddelt i tre områder. I hvert område er der en eller flere institutioner, der kan tilbyde udvidet åbningstid. Der tilbydes udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl kl mandag til torsdag, og på fredage til kl , såfremt der på grund af arbejde eller uddannelse er behov for den udvidede åbningstid. Ansøgning fremsendes til den enkelte institution/børnehave. På Hjørring Kommunes hjemmeside kan du se, hvilke institutioner, der kan tilbyde udvidet åbningstid: hjoerring.dk/børnehaver Børne- og Ungehuset Lundergård i Hjørring har åbent på lørdage. Tilbuddet kan benyttes af alle børn indskrevet i kommunens børnehaver efter aftale med lederen. Henvendelse skal ske til Børne- og Ungehuset Lundergård på tlf Lukkedage og feriepasning Institutionerne har lukket i weekender, helligdage, den 24. december og 5. juni (Grundlovsdag). I dagene mellem jul og nytår er der tilbud om pasning i én institution i Hjørring Kommune. Der er fælles feriepasning i alle områder i uge Det betyder, at få institutioner står for pasningen af alle børn. Frokostordning Forældrebetalingen for frokostmåltidet fra 1. januar 2018 er 524 kr. pr. måned i vuggestue og 568 kr. pr. måned i børnehaver. Betalingen opkræves sammen med forældrebetalingen i de berørte institutioner. Der ydes søskende- og fripladstilskud til frokosttaksten. Der opkræves betaling for 11 måneder. Der er ingen frokostordning i juli måned, som dermed er betalingsfri. Maden leveres af Fru Hansens Kælder til den enkelte institution. Frokostordningen består af smør selv med lun ret: Brød, pålæg og grønt, som skifter flere gange om ugen. Hertil serveres en lille lun ret som tilbehør. Se hvilke vuggestuer, der har madordning: hjoerring.dk/vuggestuer Se hvilke børnehaver, der har madordning: hjoerring.dk/børnehaver Tilskud og friplads Søskendetilskud Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner: dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud tildeles automatisk. 6

8 Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Økonomisk fripladstilskud Ligger din families samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i dagtilbud. Det kaldes økonomisk fripladstilbud. Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på pladsanvisningen.hjoerring.dk På samme side har du desuden mulighed for selv at beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen. Læs mere om økonomisk fripladstilskud på hjoerring.dk/økonomisk-friplads Socialpædagogisk friplads Du kan som forældre søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du ansøge om økonomisk fripladstilskud. Du søger om socialpædagogisk fripladstilskud gennem Familieafdelingen. Kontakt: Opskrivning og udmeldelse Generelt ved opskrivning Du skriver dit barn op til dagpleje, vuggestue og børnehave på pladsanvisningen.hjoerring.dk Du har mulighed for at tilkendegive tre prioriterede ønsker om plads i et bestemt dagtilbud. Pladsanvisningen forsøger at imødekomme dit ønske i det omfang, det er muligt. Du vil senest 14 dage efter opskrivning modtage en bekræftelse på ansøgningen. Du modtager en besked via sms, når dit barn har fået et pladstilbud. Dit barn kan starte i dagtilbuddet til den 1. i en måned. Skal du og din familie flytte til kommunen, er I omfattet af retningslinjerne for optagelse. Det betyder, at du kan ansøge om en plads til dit barn, når din familie har folkeregisteradresse i kommunen, eller når din familie kan dokumentere, at I skal have bopæl i kommunen. 7

9 Optagelse i dagpleje og vuggestue Du kan tidligst skrive dit barn op til en plads i dagpleje og vuggestue, når barnet er født. Hjørring by er ét anvisningsdistrikt for dagplejen, men Pladsanvisningen tilstræber i videst muligt omfang at opfylde dit ønske om en bestemt plads og/eller en plads i nærheden af dit barns bopæl. Fordeling af pladser i dagtilbud for 0-2-års området sker efter følgende retningslinjer: De første ledige pladser anvendes til at indfri pasningsgarantien. Børn med særlige behov (vurderes af PPR og Dispensationsudvalget) prioriteres. Søskende: Børn, der har søskende i den dagpleje/daginstitution, hvor der bliver en ledig plads, prioriteres. I det omfang det er muligt, tilbydes dagpleje og vuggestueplads efter forældrenes ønske. Er en dagplejeplads ledig i det daginstitutionsdistrikt, som barnet tilhører, tilbydes den først. Dagplejen i daginstitutionsdistriktet skal være fyldt op, før der tilbydes en vuggestueplads. Anciennitet efter opskrivningsdato. Forældrenes ønske. Familiens bopæl og arbejdsplads. Forblive på venteliste/overflytning til andre dagtilbud Der er mulighed for at forblive på ventelisten til et bestemt dagtilbud (dagpleje/ vuggestue), og at få dit barn overflyttet, hvis der bliver en ledig plads. Det vil sige fra dagpleje til institution eller fra institution til dagpleje. Det er som udgangspunkt ikke mulighed for at flytte mellem institutionerne eller mellem dagplejere. Optagelse i børnehave Du kan skrive dit barn op til børnehave, når barnet fylder 2 år. Alle børn i Hjørring Kommune er garanteret en plads i en børnehave i eget dagtilbudsdistrikt. Ved Dyregården Ferdinand er der et antal pladser til rådighed for forældre fra hele kommunen. Hvis du ønsker plads i en børnehave i et andet distrikt, kan Pladsanvisningen imødekomme ønsket, hvis der er ledige pladser i det ønskede distrikt, og hvis det distrikt, dit barn tilhører, er fyldt op til den aftalte normering. Dit barn kan starte i børnehave den 1. i den måned, hvor barnet fylder 2,10 år. Ledige pladser tildeles efter anciennitet. Ved tildelingen af børnehavepladser har søskende fortrinsret. Når dit barn er indmeldt i børnehave, er det ikke muligt at blive på ventelisten til en anden børnehave. 8

10 Udmeldelse Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette skal ske på pladsanvisningen.hjoerring.dk I dagpleje og vuggestue udmeldes dit barn automatisk med udgangen af den måned, hvor barnet er fyldt 2 år og 9 mdr. I børnehaven udmeldes sit barn automatisk med udgangen af juli måned i det år, hvor barnet begynder i 0. klasse. Udmeldelse på en garantiplads Du har mulighed for at melde dit barn ud af daginstitutionen i op til 12 måneder i forbindelse med orlov og være sikret, at dit barn kan komme ind i samme institution igen. Dagplejen er undtaget af ordningen. Kontakt Pladsanvisningen for yderligere information. Private pasningstilbud De private pasningstilbud er en pasningsform for dig, der selv ønsker at bestemme, hvor dit barn skal passes. Det er dermed et alternativ til de kommunale dagtilbud. Der skelnes mellem privatinstitutioner og privat pasning, som er en privat børnepasser i eget hjem. Kommunen skal godkende og føre tilsyn med de private institutioner og private børnepassere. Tilsynet varetages af Børne- og Undervisningsforvaltningen. Privatinstitutioner Hjørring Kommune foretager årligt et anmeldt tilsynsbesøg, hvor privatinstitutionens pædagogiske indhold, mål og metoder drøftes ud fra blandt andet virksomhedsplan, læreplaner, oplysninger om personalenormering, personalekvalifikationer og hygiejne. Der føres også uanmeldte tilsyn. Du kan finde en liste over privatinstitutioner på Hjørring Kommunes hjemmeside: hjoerring.dk/privatinstitutioner Privat pasning Tilbuddet om privat børnepasning gælder for børn i alderen 24 uger til skolestart. Der kan normalt maksimalt optages 5 børn i et tilbud, dog kan der godkendes tilbud i en institutionslignende ordning efter en konkret vurdering. Der føres årligt både anmeldte og uanmeldte tilsyn med de private pasningsordninger. Er du interesseret i privat pasning til dit barn, skal du henvende dig til en privat børnepasser og derefter kontakte Pladsanvisningen, som skal godkende aftalen. 9

11 Kommunen giver tilskud til ordningen. Tilskuddet gives til forældrene. Priser 2018 privat pasning Tilskud til privat pasning Pr. måned Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 48 timer Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 32 timer Tilskud for børn i alderen 3 5 år, op til 48 timer Tilskud for børn i alderen 3 5 år, op til 32 timer Du har mulighed for at søge om søskendetilskud, jf. dagtilbudsloven 85, men det er ikke muligt at søge om økonomisk fripladstilskud. Læs mere om privat pasning på hjoerring.dk//privatpasningansoeg Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl (onsdag lukket). Dagplejens telefontid er mandag til fredag kl (onsdag lukket) Eller Hjørring Borgerservice Springvandspladsen Hjørring Tlf.: Online: Find flere oplysninger om dagtilbuddene i Hjørring Kommune på 10

12 Serviceinformation for klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring

13 Side 2 Indhold Mål for klubtilbud på dagtilbudsområdet... 3 Klubtilbud i Hjørring Kommune... 3 Juniorklub... 3 Åbningstid... 4 Priser Tilmelding til juniorklub... 4 Udmeldelse af juniorklub... 4 Ungdomsklub... 4 Åbningstid... 4 Priser Tilmelding til ungdomsklub... 5 Udmeldelse af ungdomsklub... 5 Generelt ved tilmelding til juniorklub og ungdomsklub... 5 Fripladstilskud juniorklub og ungdomsklub... 5 Økonomisk fripladstilskud... 5 Socialpædagogisk friplads... 5 Har du spørgsmål?

14 Side 3 Denne serviceinformation beskriver juniorklubtilbuddene til elever i klasse og klubtilbuddet for de årige i dagtilbudsområdet. Mål for klubtilbud på dagtilbudsområdet Hjørring Kommune arbejder ud fra den grundtanke, at der skal være sammenhæng og helhed i tilbuddene til børn og unge 0-18 år. Det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Klubtilbuddene understøtter Hjørring Kommunes mål og ønsker om at sikre den bedst mulige kvalitet i rammer og indhold for alle årige og samarbejder med både skoledel og forældre om det enkelte barns trivsel og udvikling. Klubtilbuddene er socialpædagogiske tilbud med et forebyggende formål. Tilbuddene understøtter børnenes/de unges selvvalgte aktiviteter, og tilbuddene har særlig opmærksomhed på at involvere og aktivere børn, der har brug for en særlig indsats. Klubtilbud i Hjørring Kommune Aldersgruppe Tilbud Beskrivelse Fra 4. klasse til og med 6. klasse Juniorklub Juniorklubber er oprettet efter Dagtilbudsloven. Der er oprettet juniorklub ved: Hirtshals Skole og Børne- og Ungehuset Lundergaard år Ungdomsklub Ungdomsklubben er et tilbud oprettet efter Dagtilbudsloven til de årige. Der er oprettet ungdomsklub ved: Børne- og Ungehuset Lundergaard Juniorklub Juniorklub er et dagtilbud for elever i 4.-6.klasse, hvor barnet efter skole kan deltage i forskellige aktiviteter. Der er tale om både selvvalgte og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. De to juniorklubtilbud i hhv. Hirtshals og i Børne- og Ungehuset Lundergård henvender sig til alle kommunens børn i aldersgruppen. 3

15 Side 4 Åbningstid Juniorklub tilbydes på skoledage fra kl til Åbningstiden tilpasses behovet i det enkelte område. Priser 2018 Dagtilbud efter Dagtilbudsloven: Juniorklub Pr. måned 279 kr. * Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling. Tilmelding til juniorklub Du kan tilmelde dit barn til den 1. i hver måned. Tilmelding sker online på pladsanvisningen.hjoerring.dk Udmeldelse af juniorklub Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette skal ske online på pladsanvisningen.hjoerring.dk Dit barn udmeldes automatisk med udgangen af juni måned i det år, hvor dit barn begynder på 7. klassetrin. Ungdomsklub Ungdomsklub er et tilbud om socialt samvær for alle kommunens årige. Der er oprettet ungdomsklub ved Børne- og Ungehuset Lundergård. Åbningstid Ungdomsklubben har åbent på skoledage mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl til Priser 2018 Dagtilbud efter Dagtilbudsloven: Ungdomsklub Årligt 508 kr. 4

16 Side 5 Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling. Tilmelding til ungdomsklub Tilmelding til ungdomsklub sker ved henvendelse til lederen i ungdomsklubben Udmeldelse af ungdomsklub I ungdomsklubben sker udmeldelse ved henvendelse til lederen. Generelt ved tilmelding til juniorklub og ungdomsklub Skal du og din familie flytte til kommunen, er I omfattet af retningslinjerne for optagelse. Det betyder, at du kan ansøge om en plads til dit barn, når din familie har folkeregisteradresse i kommunen, eller når din familie kan dokumentere, at I skal have bopæl i kommunen. Fripladstilskud juniorklub og ungdomsklub Økonomisk fripladstilskud Ligger din families samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i juniorklub eller ungdomsklub. Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på pladsanvisningen.hjoerring.dk På samme hjemmeside har du desuden mulighed for selv at beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen. Læs mere om økonomisk fripladstilskud på hjoerring.dk/økonomisk-friplads Socialpædagogisk friplads Du kan som forælder søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i juniorklub eller ungdomsklub er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du søge om økonomisk fripladstilskud. Du ansøger om socialpædagogisk fripladstilskud gennem Familieafdelingen. Der ydes ikke søskendetilskud til børn i juniorklub og ungdomsklub. 5

17 Side 6 Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl (onsdag lukket). Eller: Hjørring Borgerservice Springvandspladsen Hjørring Tlf Online: På hjoerring.dk/klubber kan du læse mere om klubtilbuddene. 6

18 Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf

19 Indhold Mål for skolefritidsordninger... 3 Samarbejde og overgange... 3 Meningsfulde aktiviteter og medbestemmelse... 3 SFO i Hjørring Kommune... 4 Pladsgaranti... 4 Moduler... 4 Priser Lukkedage og feriepasning... 5 Forældresamarbejde... 5 Tilskud og friplads... 5 Søskendetilskud... 5 Økonomisk fripladstilskud... 5 Socialpædagogisk friplads... 6 Tilmelding og udmeldelse... 6 Generelt ved tilmelding... 6 Bindingsperiode... 6 Udmeldelse... 6 Har du spørgsmål?

20 I denne serviceinformation kan du læse om de bestemmelser, der er fastlagt for SFO i Hjørring Kommune. Mål for skolefritidsordninger Hjørring Kommune arbejder ud fra den grundtanke, at der skal være sammenhæng og helhed i tilbuddene til børn og unge 0-18 år. Det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Skolefritidsordningen (SFO) er en integreret del af skolen, og samarbejder med skolens undervisningsdel om at skabe et attraktivt og sammenhængende skole- og fritidsliv for børnene. Samarbejde og overgange SFO og undervisningsdel pædagoger, lærere og øvrige medarbejdere samarbejder med forældrene om at fremme det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. SFO en samarbejder desuden med de omkringliggende daginstitutioner om at styrke brobygningen ved børnenes overgang fra børnehave til skole særligt med fokus på udsatte børn. Der samarbejdes endvidere om at styrke det aktive medborgerskab ved at inddrage lokalområdets styrker og potentialer, fx gennem samarbejde med idrætsforeninger o.lign. Meningsfulde aktiviteter og medbestemmelse I SFO er der både voksenorganiserede aktiviteter og aktiviteter, som børnene selv vælger. Det skal sikre, at børnene har medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i SFO. SFO en lægger vægt på at støtte børnene i betydningsfulde, alsidige og for dem meningsfulde aktiviteter og på at støtte dem i deres samlede liv i skolen. Du kan læse mere om de enkelte skolers strategi for deres SFO i Strategi for mål og indhold, som du finder på den enkelte skoles hjemmeside. 3

21 SFO i Hjørring Kommune Klassetrin Tilbud Beskrivelse Fra 0. klasse til og med 3. klasse. Skolefritidsordning (SFO) Skolefritidsordninger er oprettet efter Folkeskoleloven og er en integreret del af skolen. Pladsgaranti Alle skoler i Hjørring Kommune tilbyder SFO fra 0. klasse til og med 3. klasse. Kommunen giver garanti for en plads i SFO, der hvor dit barn går i skole. Moduler SFO omfatter et heldagstilbud, et morgentilbud og et eftermiddags-tilbud: Heldagstilbud På skoleuger: kl til skolestart og fra skoledagens afslutning indtil kl , fredag til kl I skoleferierne: kl til 17.00, fredag til kl Morgenmodul På skoleuger: kl til skolestart I skoleferierne: kl til 17.00, fredag til kl Eftermiddagsmodul På skoleuger: fra skoledagens afslutning til kl , fredag til kl I skoleferierne: kl til 17.00, fredag til kl Priser 2018 Skolefritidsordning Heltidsmodul Morgenmodul Eftermiddagsmodul Pr. måned kr. 818 kr kr. 4

22 Lukkedage og feriepasning SFO en har åbent alle årets hverdage med undtagelse af: de tre hverdage op til Skærtorsdag fredagen efter Kristi Himmelfartsdag hverdagene mellem jul og nytår uge 29 og 30 (sommerferielukket) På disse lukkedage tilbydes særlig feriepasning. Skolebestyrelsen i den enkelte SFO kan indenfor rammen beslutte at udvide åbningstiden, så tilbuddet tilpasses de lokale forhold. Forældresamarbejde Pædagoger og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel og udvikling. Skolebestyrelsen dækker også SFO. Tilskud og friplads Søskendetilskud Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner: dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Du betaler fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tæller med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Økonomisk fripladstilskud Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i SFO. Det kaldes økonomisk fripladstilbud. 5

23 Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på pladsanvisningen.hjoerring.dk På samme side har du desuden mulighed for selv at beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen. Læs mere om økonomisk fripladstilskud på hjoerring.dk/økonomisk-friplads Socialpædagogisk friplads Du kan som forælder søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i SFO er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du ansøge om økonomisk fripladstilskud. Du ansøger om socialpædagogisk fripladstilskud gennem Familieafdelingen. Tilmelding og udmeldelse Generelt ved tilmelding Du kan tilmelde dit barn til den 1. i hver måned. Tilmelding sker online på pladsanvisningen.hjoerring.dk. Bindingsperiode Ved tilmelding binder du dig i minimum 2 måneder. Udmeldelse Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette skal ske online på pladsanvisningen.hjoerring.dk Dit barn udmeldes automatisk fra SFO pr. 31. juli det år, det afslutter 3. klasse. 6

24 Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl (onsdag lukket). Eller Hjørring Borgerservice, Springvandspladsen Hjørring Tlf Online: 7

25 Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring

26 Indhold Mål for skolefritidsordninger... 3 Samarbejde og overgange... 3 Meningsfulde aktiviteter og medbestemmelse... 3 SFO i Hjørring Kommune... 4 Pladsgaranti... 4 Moduler... 4 Priser Lukkedage og feriepasning... 5 Forældresamarbejde... 5 Tilskud og friplads... 5 Søskendetilskud... 5 Økonomisk fripladstilskud... 5 Socialpædagogisk friplads... 6 Tilmelding og udmeldelse... 6 Generelt ved tilmelding... 6 Bindingsperiode... 6 Udmeldelse... 6 Har du spørgsmål?

27 I denne serviceinformation kan du læse om de bestemmelser, der er fastlagt for SFO i Hjørring Kommune. Mål for skolefritidsordninger Hjørring Kommune arbejder ud fra den grundtanke, at der skal være sammenhæng og helhed i tilbuddene til børn og unge 0-18 år. Det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Skolefritidsordningen (SFO) er en integreret del af skolen, og samarbejder med skolens undervisningsdel om at skabe et attraktivt og sammenhængende skole- og fritidsliv for børnene. Samarbejde og overgange SFO og undervisningsdel pædagoger, lærere og øvrige medarbejdere samarbejder med forældrene om at fremme det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. SFO en samarbejder desuden med de omkringliggende daginstitutioner om at styrke brobygningen ved børnenes overgang fra børnehave til skole særligt med fokus på udsatte børn. Der samarbejdes endvidere om at styrke det aktive medborgerskab ved at inddrage lokalområdets styrker og potentialer, fx gennem samarbejde med idrætsforeninger o.lign. Meningsfulde aktiviteter og medbestemmelse I SFO er der både voksenorganiserede aktiviteter og aktiviteter, som børnene selv vælger. Det skal sikre, at børnene har medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i SFO. SFO en lægger vægt på at støtte børnene i betydningsfulde, alsidige og for dem meningsfulde aktiviteter og på at støtte dem i deres samlede liv i skolen. Du kan læse mere om de enkelte skolers strategi for deres SFO i Strategi for mål og indhold, som du finder på den enkelte skoles hjemmeside. 3

28 SFO i Hjørring Kommune Klassetrin Tilbud Beskrivelse Fra 0. klasse til og med 3. klasse. Skolefritidsordning (SFO) Skolefritidsordninger er oprettet efter Folkeskoleloven og er en integreret del af skolen. Pladsgaranti Alle skoler i Hjørring Kommune tilbyder SFO fra 0. klasse til og med 3. klasse. Kommunen giver garanti for en plads i SFO, der hvor dit barn går i skole. Moduler SFO omfatter et heldagstilbud, et morgentilbud og et eftermiddags-tilbud: Heldagstilbud På skoleuger: kl til skolestart og fra skoledagens afslutning indtil kl , fredag til kl I skoleferierne: kl til 17.00, fredag til kl Morgenmodul På skoleuger: kl til skolestart I skoleferierne: kl til 17.00, fredag til kl Eftermiddagsmodul På skoleuger: fra skoledagens afslutning til kl , fredag til kl I skoleferierne: kl til 17.00, fredag til kl Priser 2018 Skolefritidsordning Heltidsmodul Morgenmodul Eftermiddagsmodul Pr. måned kr. 818 kr kr. 4

29 Lukkedage og feriepasning SFO en har åbent alle årets hverdage med undtagelse af: de tre hverdage op til Skærtorsdag fredagen efter Kristi Himmelfartsdag hverdagene mellem jul og nytår uge 29 og 30 (sommerferielukket) På disse lukkedage tilbydes særlig feriepasning på enkelte skoler. Skolebestyrelsen i den enkelte SFO kan indenfor rammen beslutte at udvide åbningstiden, så tilbuddet tilpasses de lokale forhold. Forældresamarbejde Pædagoger og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel og udvikling. Skolebestyrelsen dækker også SFO. Tilskud og friplads Søskendetilskud Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner: dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Du betaler fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tæller med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Økonomisk fripladstilskud Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i SFO. Det kaldes økonomisk fripladstilbud. 5

30 Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på pladsanvisningen.hjoerring.dk På samme side har du desuden mulighed for selv at beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen. Læs mere om økonomisk fripladstilskud på hjoerring.dk/økonomisk-friplads Socialpædagogisk friplads Du kan som forælder søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i SFO er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du ansøge om økonomisk fripladstilskud. Du ansøger om socialpædagogisk fripladstilskud gennem Familieafdelingen. Tilmelding og udmeldelse Generelt ved tilmelding Du kan tilmelde dit barn til den 1. i hver måned. Tilmelding sker online på pladsanvisningen.hjoerring.dk. Bindingsperiode Ved tilmelding binder du dig i minimum 2 måneder. Udmeldelse Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette skal ske online på pladsanvisningen.hjoerring.dk Dit barn udmeldes automatisk fra SFO pr. 31. juli det år, det afslutter 3. klasse. 6

31 Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl (onsdag lukket). Eller Hjørring Borgerservice, Springvandspladsen Hjørring Tlf Online: 7

32 Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring

33 Side 2 Indhold Mål for fritidstilbud til elever i specialklasser... 3 Fælles ansvar... 4 Brobygning og overgange... 4 Specialklasser i Hjørring Kommune... 5 Fritidstilbud til elever i Hjørring Skolen... 5 Forældresamarbejde... 5 Åbningstid... 5 Lukkedage... 5 Priser Tilskud og friplads... 6 Søskendetilskud... 6 Økonomisk fripladstilskud... 6 Socialpædagogisk friplads... 6 Optagelse og udmeldelse... 7 Optagelse... 7 Bindingsperiode... 7 Udmeldelse... 7 Har du spørgsmål?

34 Side 3 I denne serviceinformation kan du læse om de bestemmelser, der er fastlagt for Special SFO i Hjørring Kommune. Mål for fritidstilbud til elever i specialklasser I tilfælde, hvor en elev på grund af betydelig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem et ophold i et almindeligt fritidstilbud, er det kommunens ansvar at sørge for en plads til eleven i et særligt fritidstilbud (jf. Serviceloven). I Hjørring Kommune har elever i specialklasser mulighed for at benytte Special SFO. Målene med det pædagogiske tilbud i Special SFO er at: Fremme elevernes trivsel, udvikling og læring Det pædagogiske arbejde i Special SFO skal respektere og understøtte børnenes selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Det pædagogiske arbejde med at skabe trivsel og udvikling for børnene i tilbuddene skal tilrettelægges med udgangspunkt i børnenes kompetencer og behov, så deres forudsætninger, muligheder og behov er afsættet for det pædagogiske arbejde. Understøtte social udvikling og fællesskaber Special SFO skal indgå som en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Special SFO skal i det pædagogiske arbejde have fokus på at udvikle børns potentialer og kompetencer, så alle børn får gode muligheder og forudsætninger for at få et godt børne- og ungdomsliv her og nu samt for at trives i deres voksenliv. Det drejer sig bl.a. om stimulering af børnenes kognitive udvikling i form af sprog og tænkning samt udviklingen af børnenes sociale adfærd, herunder deres evne til at indgå i fællesskaber og til at løse konflikter. Fremme børns sproglige, æstetiske og kropslige udtryksformer, sundhed og kendskab til naturen Special SFO understøtter børnenes sproglige udvikling og deres æstetiske og kropslige udtryksformer via forskellige aktiviteter, udfordringer og udtryksformer. Og ved at stimulere deres kreativitet, så de får mulighed for at forfølge og udføre deres egne ideer og planer og udvikle deres emotionelle evner. Special SFO kan også arbejde med børnenes kropslige udtryksformer og erfaringer med fysisk udfoldelse og idræt. Give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati Special SFO bidrager til at udvikle børns selvstændighed og evne til at indgå 3

35 Side 4 i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund. Fremme kendskab til og samspil med andre typer af fritidstilbud, herunder idrætsforeninger og kulturtilbud Special SFO kan på flere områder indgå i et samarbejde med andre tilbud til børn og unge i lokalområdet. Dette gælder såvel offentlige som private tilbud. Eksempelvis kan et samarbejde indledes med den lokale svømmehal eller med idrætsforeninger, og der kan ske integration af handicapgrupper i almene tilbud. Fælles ansvar Børne- og Undervisningsområdet arbejder ud fra grundtanken om, at det enkelte barns trivsel, udvikling og læring er et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Samarbejde og fælles ansvar skal sikre helhed og sammenhæng i indsatsen i forhold til det enkelte barn og barnets familie. Et øget samarbejde skal samtidig skabe opmærksomhed på børn, der ikke trives optimalt, så der kan sættes ind så tidligt som muligt. Brobygning og overgange Skoler og institutioner har fokus på at skabe den bedst mulige brobygning og gode overgange i forhold til de skift, som børn og unge kommer til at opleve, fx fra daginstitution til skole. Målet er, at skiftene bliver oplevet som positive og trygge for barnet og barnets familie. 4

36 Side 5 Specialklasser i Hjørring Kommune Hjørring Skolen er en samlet organisatorisk enhed for alle specialklasser i Hjørring Kommune. Alle afdelinger ligger placeret på skoler i Hjørring by. Eleverne i Hjørring Skolen tilbydes undervisning fra kl til på skoledage. Læs mere om undervisningstilbuddet på Hjørring Skolens hjemmeside: hjoerringskolen.dk Fritidstilbud til elever i Hjørring Skolen Special SFO tilbydes til elever i Hjørring Skolen. Læs mere om Special SFOtilbuddet nedenfor. Forældresamarbejde Pædagoger og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel og udvikling. Skolebestyrelsen dækker også skolefritidsordning for elever i specialklasser. Åbningstid Special SFO har åbnet alle skoledage fra kl til skoledagens start og igen fra skoledagens afslutning til 16.30, fredage dog til kl På hverdage som ikke er skoledage har Special SFO åbnet fra kl til 16.30, fredage dog til kl Skolebestyrelsen for Hjørring Skolen kan beslutte at udvide åbningstiden med en ½ time, så tilbuddet tilpasses de lokale forhold. Lukkedage Special SFO er lukket den 24. december og den 5. juni (Grundlovsdag). Derudover kan skolebestyrelsen beslutte at holde ferielukket 2 uger om året. Priser 2018 Pr. måned Special SFO, heldagstilbud * Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling. 5

37 Side 6 Tilskud og friplads Søskendetilskud Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner: dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og Special SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Økonomisk fripladstilskud Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i Special SFO. Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på pladsanvisningen.dk På samme hjemmeside har du desuden mulighed for selv at beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen. Læs mere om økonomisk fripladstilskud på hjoerring.dk/økonomisk-friplads Socialpædagogisk friplads Du kan som forælder søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i Special SFO er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du ansøge om økonomisk fripladstilskud. Du søger om socialpædagogisk fripladstilskud gennem Familieafdelingen. Kontakt: 6

38 Side 7 Optagelse og udmeldelse Optagelse Du kan søge om en plads i Special SFO ved henvendelse til skolen og indmeldelse kan ske til den 1. i hver måned. Bindingsperiode Ved tilmelding til Special SFO binder man sig minimum for 2 måneder. Udmeldelse Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette skal ske ved henvendelse til skolen. Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl (onsdag lukket). Eller Hjørring Borgerservice Springvandspladsen Hjørring Tlf.: Online: På hjoerring.dk/special-sfo kan du læse mere om tilbuddet. 7

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for skolefritidsordninger...

Læs mere

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016 Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse Mål

Læs mere

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse Mål

Læs mere

Serviceinformation for klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. januar 2016

Serviceinformation for klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. januar 2016 Serviceinformation for klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. januar 2016 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33

Læs mere

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2017

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2017 Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2017 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Side 2 Indhold Mål for skolefritidsordninger...

Læs mere

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2016

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2016 Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2016 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indhold Mål for

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6 års området Gældende fra 1. januar 2016

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6 års området Gældende fra 1. januar 2016 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6 års området Gældende fra 1. januar 2016 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/10 Indhold: FORORD...3

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber Retningslinjer for pladsanvisning Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber R e t n i n g s l i n i e r f o r p l a d s a n v i s n i n g Her kan du læse om, hvordan

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6 års området Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6 års området Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6 års området Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sådan får dit barn en plads i dagtilbud

Sådan får dit barn en plads i dagtilbud Sådan får dit barn en plads i dagtilbud - og andre nyttige oplysninger Indhold Pladsanvisning... 3 Dagpleje... 4 Optagelse på venteliste... 5 Placering på ventelisten... 5 Tildeling af plads... 6 Søskendehensyn...

Læs mere

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre

Læs mere

Daginstitutionsafdelingen

Daginstitutionsafdelingen Daginstitutionsafdelingen Indhold Indhold... 2 Pladsanvisningen... 3 Dagplejen... 4 Pladsanvisning til dagpleje... 4 Optagelse på venteliste... 5 Placering på ventelisten... 6 Digital Pladsanvisning...

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Revideret i Udvalget for Børn og Unge den 28. januar 2010 Indhold Opskrivning til dagtilbud Hvornår skal jeg skrive mit barn

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/7 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Reglerne er revideret i Udvalget for Børn og Unge den 10. august 2017. De træder i kraft den 11. august 2017. Indhold

Læs mere

Pladsanvisningen. Retningslinjer for optagelse i dagtilbud. Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO?

Pladsanvisningen. Retningslinjer for optagelse i dagtilbud. Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO? Pladsanvisningen Retningslinjer for optagelse i dagtilbud Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO? Langeland Kommune har pasningsgaranti. Der tilbydes heldagspladser i dagplejen, børnehaverne

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Ændring nr. 2 Institutionstyper Frederiksberg Kommune tilbyder forskellige kommunale og privat/selvejende pasningstilbud.

Ændring nr. 2 Institutionstyper Frederiksberg Kommune tilbyder forskellige kommunale og privat/selvejende pasningstilbud. Ændring nr. Nuværende anvisningsregler Forslag til nye anvisningsregler 1 Kontakt Børne- og Ungeområdet administrerer kommunens dagtilbud til børn og unge i alderen 0-19 år. Dagtilbudsafdelingen er den

Læs mere

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt.

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt. Opskrivning på venteliste Du kan opskrive dit barn til dagtilbud, når barnet er født. Opskrivning skal ske digitalt med NemId via Den digitale Pladsanvisning på www.fredensborg.dk. Opskrivning på venteliste

Læs mere

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/7 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Revideret i Udvalget for Børn og Unge den xx. xxxxxxxx 2014 28. januar 2010 Indhold Opskrivning til dagtilbud Hvornår

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Plads i Halsnæs Kommune... 3. Målsætning... 3. Pladsanvisningen:... 3. Nedsættelse af forældrebetaling:... 3. Betalingsspørgsmål:...

Plads i Halsnæs Kommune... 3. Målsætning... 3. Pladsanvisningen:... 3. Nedsættelse af forældrebetaling:... 3. Betalingsspørgsmål:... Visitationsregler for s Dagtilbud Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Plads i... 3 Målsætning... 3 Pladsanvisningen:... 3 Nedsættelse af forældrebetaling:... 3 Betalingsspørgsmål:... 4 Opskrivning af

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år RETNINGSLINJER for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år September 2015 Forord Dette er Tønder Kommunes retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0 6 år. Som nybagt forældre eller tilflytter

Læs mere

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Indhold 1. Pasningsgaranti i Aalborg Kommune 3 1.1 Lovgrundlaget 4 2. Optagelsesregler..

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Albertslund Kommune Børne- og Ungeforvaltningen 3. september 2012 Institutionsafdelingen GENERELT REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2017

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2017 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2017 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, Hjørring Side 2 Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Svendborg Kommune anviser pladser til de kommunale og selvejende dagtilbud, herunder dagpleje og børnehuse. Du kan læse om Svendborg Kommunes kommunale og selvejende

Læs mere

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

REGLER OG RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år

REGLER OG RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år REGLER OG RETNINGSLINJER for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år Oktober 2014 Forord Du sidder nu med Tønder Kommunes Regler og Retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0 6 år. Som

Læs mere

Præsentation af fakta og nøgletal 2010

Præsentation af fakta og nøgletal 2010 Præsentation af fakta og nøgletal 2010 LIBU Side 1 02-03-2011 BYRÅDETS SERVICEMÅL (1999): DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE (0-6 ÅRIGE) 4 POLITISKE MÅL FOR KOMMUNENS DAGTILBUD (1999) 5 TAKSTPOLITIK 6 LUKKEDAGE

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Godkendt i BUU 4.5.2009

INDHOLDSFORTEGNELSE: Godkendt i BUU 4.5.2009 Børn og Kultur Retningslinjer for pladsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 ANCIENNITET:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2017

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2017 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2017 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, Hjørring Side 2 Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/6 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Reglerne er revideret i Udvalget for Børn og Unge den 22. oktober 2015, og de træder i kraft d. 23.oktober 2015. Indhold

Læs mere

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune Vilkår for dagplejen Haderslev kommune Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Børnepasningsgaranti... 3 3. Dagplejens organisations- og ledelsesstruktur... 3 4. Retningslinjer

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud

Regler om optagelse i dagtilbud Regler om optagelse i dagtilbud - gældende pr. 6. marts 2013 Foto: Modelfoto Optagelse af børn i dagtilbud Regler gældende fra 06.03.2013 Udarbejdet i henhold til LBK nr. 668 af 17/06/2011 1. Rudersdal

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Lovgrundlag Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Det fremgår af Servicelovens 12, at Kommunen træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber DRAGØR KOMMUNE 10. juli 2012 Social, Børn og Kultur Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives Dragør Kommunes retningslinier og administrative

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Tilsyn med private børnepassere

Tilsyn med private børnepassere Tilsyn med private børnepassere Overordnet formålsbestemmelse for alle tilbud efter dagtilbudsloven 1. Formålet med denne lov er at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids-

Læs mere

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Der er pladsgaranti i Svendborg Kommune. Garantien omfatter alle børn over 26 uger og indtil barnet starter i skolen. Du får en garantidato for, hvornår dit

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber DRAGØR KOMMUNE 10. juli 2012 Social, Børn og Kultur Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives Dragør Kommunes retningslinjer og administrative praksis i

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Serviceinformation Dagtilbud 0 6 årige Norddjurs kommune Gældende fra januar 2014 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Visitationsregler Dagtilbud 0 5 år

Visitationsregler Dagtilbud 0 5 år Visitationsregler Dagtilbud 0 5 år 1 Visitationsregler til dagtilbud i Hvidovre Kommune Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse SFO Gørding Skolefritidsordning Fritidshjørnet Mål - og indholdsbeskrivelse SFO 2014-2015 Jonas 7 år om at gå i SFO: Lærer man noget i SFO?... Lang pause: Hele tiden, men man opdager det ikke. Skolegade 16

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lovtidende A 2016 Udgivet den 22. juni 2016 20. juni 2016. Nr. 748. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids-

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Velkommen til DUF Den udvidede Fællesskole Vi ser frem til et godt samarbejde Kernehuset

Velkommen til DUF Den udvidede Fællesskole Vi ser frem til et godt samarbejde Kernehuset Velkommen til DUF Den udvidede Fællesskole Vi ser frem til et godt samarbejde Kernehuset Om Kernehuset: Kernehuset er en udvidet skolefritidsordning i forbindelse med Blåhøj Skole. Vi er 80 børn i alderen

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem institutioner og fritidsklubber

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem institutioner og fritidsklubber DRAGØR KOMMUNE 20. april 201023. januar 2007 Social, Børn og Kultur SBK - Børneservice Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem institutioner og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Pladsanvisningen i Stevns Kommune Børnepasning i Stevns Kommune

Pladsanvisningen i Stevns Kommune Børnepasning i Stevns Kommune Pladsanvisningen i Stevns Kommune Børnepasning i Stevns Kommune Optagelse af børn i dagpleje og daginstitutioner Indhold Pasningsgaranti... 3 Klagevejledning... 3 Hvilke børn til hvilke dagpasningstilbud...

Læs mere

Fravalg af kommunal frokostordning

Fravalg af kommunal frokostordning Fravalg af kommunal frokostordning i dagtilbud i 2016 2016 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009 var det et ønske fra Folketingets side om at sikre, at alle

Læs mere

I Roskilde Kommune arbejdes der med flere indsatser for at sikre sammenhængende og gode overgange:

I Roskilde Kommune arbejdes der med flere indsatser for at sikre sammenhængende og gode overgange: Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 248798 Brevid. 1962802 NOTAT: Overblik over institutionstyper 28. august 2014 Notatet er udarbejdet til Folkeskolereformudvalget med henblik på at give en beskrivelse

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Regler for optagelse af børn i dagtilbud fra 1. maj 2012

Regler for optagelse af børn i dagtilbud fra 1. maj 2012 Regler for optagelse af børn i dagtilbud fra 1. maj 2012 1) Rudersdal Kommune har følgende dagtilbud til børn Kommunal dagpleje (0-2 år) Vuggestuer (0-2 år) Børnehaver (3-6 år) Aldersintegrerede institutioner

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2017

Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2017 Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2017 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2017 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5,

Læs mere