Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *"

Transkript

1 Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

2 Foråret nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det tid til, at dørene til KVIK s festlokaler slås op til årets Standerhejsningsfest Sæt kryds i kalenderen ved lørdag den 28. marts og hold øje med KVIK s hjemmeside, hvor der vil komme mere info Hilsen Festudvalget Side 2

3 Vigtige numre Roforeningen KVIK Strandvænget København Ø Tlf Danske Bank: Kontingent: Arr. og fester: Andet: Post til nedenstående kan sendes til Roforeningen KVIK med attention til relevant person Udlejning Karina Petersen Ordensudvalg Jens Chr. Mathiesen Anders Christoffersen Peter Boris Infoudvalg Mikkel Sander (blad) (web) Materielforvalter Henvendelse til næstformanden Husudvalg Erik Ravn Helmuth Jäger KVIKs Venner (KV) Flemming Svensen (formand) Præsidium Finn Aabye, formand Heiner Nilsson Erik Ravn Bestyrelse Formand Bo Adelholm Næstformand Jørgen Nielsen Kasserer (torsdag i KVIK) Lene Nielsen Sekretær Birthe Kyhn (fungerende) Langturschef Carsten Jørgensen Kaproningschef Antonie Lauritzen Kajakchef Hans Pallesen Festudvalg Nikolas Lanstorp Anette Arnsted Instruktionschef Henrik Husth Roudvalg Charlotte Schwartz-Hansen Ungdomsafdelingen Johan Topp Ungdomsledere Johan Topp Daniel Jurlander Side 3

4 Indholdsfortegnelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2009 Side 6 Din hjælp behøves Side 8 Formandens beretning Side 12 Hvorfor? Side 16 Kalender Side 17 Fredagsmusikbar Side 17 Kaproningsafdelingens årsrapport Side 18 Festudvalgets årsrapport Side 22 Roudvalgets årsrapport Side 24 Tyven Side 27 Forslag til langture i sæson 2009 Side 28 Svar på Hannes indlæg Side 32 Kilometer statestik - Motion Side 34 Kilometer statestik - Kaproning Side 27 Næste KVIK-blad Deadline den: 15. marts 2009 Udkommer ca. den: 1. april 2009 Indlæg modtages i Word eller ren tekstformat pr. Vær venlig kun at bruge standardtekstformat, dvs. Times New Roman str. 14. Eventuelle billeder er meget velkomne, vedlæg dem som separate filer (jpg, gif, bmp). Side 4

5 Kære KVIK Hermed første nr. af årgang 64. Som det fremgår af side 6 af nærværende nr., er Generalforsamlingen nært forestående. Det bliver sikket akkurart lige så fornøjeligt som sidste gang og forrige gang. Forsamlingen følger de i foreningen nedskrevne love, der kan studeres nærmere på foreningens hjemmeside. Jeg kan allerede lette dirigentens arbejde ved præliminært at erklære Generalforsamligen for lovligt indkaldt, idet nærværende publikation efter planen skulle være medlemmerne i hænde otte dage inden dagen oprinder. I de omtalte love står der endvidere, at bestyrelsen konstituerer sig selv, når den er valgt. Læser man videre i KVIK bladet kan man konstatere, at konstitueringen allerede er foretaget på alle genvalgsposter? Men der er mulighed for at komme ind i varmen og sidde med omkring bordet, hvor belutningerne træffes. og min dovenskab skal jeg bede om, at skribenter og fotografer sender deres billeder som separate filer i stedet for at sætte dem ind i tekstdokumentet. Thi det er både plagsomt og en tidsrøver at pille dem ud igen. Hilsen Mikkel Sander [S024] Således er to af KVIK s kardinalembeder ledige, inden sæsonen er skudt i gang. Det drejer sig primært om delleroningen på Strandvænget, som jeg selv burde være en del af. Her mangler der en en rochef, efter at Charlotte har besluttet sig for at slippe depechen. Det andet ledige embede er en genganger, idet de samme deller som nævnt ovenfor også mangler en breddetræner. Derudover er der mulighed for at bestride det agtværdige embede som hhv. ungdomstræner, instruktionschef, langturschef (support) eller kassserer. Bemærk at redaktøren desværre ikke kan vælges eller afsættes. Det skal dog ikke forhindre mig i igen at efterlyse nye talenter, der ønsker at udvikle foreningspressen til nye sublime højder. For vores fælles glæde Side 5

6 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2009 Onsdag den 25. februar kl Årets generalforsamling bliver afholdt onsdag d. 25. februar 2009 kl Der vil traditionen tro være middag inden generalforsamlingen. Middagen serveres kl. 18, pris 70 kr. pr. kuvert. Tilmelding til middagen senest mandag den 23. februar, på hjemmesiden eller listen i baren. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for foreningen til godkendelse samt det af bestyrelsen udarbejdede budget til orientering. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for Erik Andersens og Grethe og Vagn Jensens Mindefond til godkendelse samt det af bestyrelsen udarbejdede budget til orientering. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Valg af 3 medlemmer til præsidium. 9. Valg af restaurationsudvalg. 10. Eventuelt. Side 6

7 Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag til behandling. Ifølge vores love skal forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, være skriftligt fremsendt til bestyrelsen senest den 15. januar Forslag, der måtte komme senere, kan kun sættes til afstemning, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede godkender det. Vedrørende punkt 6 er følgende poster på valg: Formand Bo Adelholm Ikke på valg Næstformand Jørgen Nielsen Villig til genvalg Kasserer Lene Nielsen Ikke villig til genvalg Forslag modtages Rochef Charlotte S. Hansen Ikke villig til genvalg Forslag modtages Kaproningschef Antonie M. Lauritzen Villig til genvalg Kajakchef Hans Pallesen Villig til genvalg Ungdomsafd. Johan Topp Ikke villig til genvalg Forslag modtages Langturschef Carsten Jørgensen Villig til genvalg Instruktionschef Henrik Husth Ikke villig til genvalg David Meyer foreslås af bestyrelsen Breddetræner Vakant Forslag modtages Sekretær Birthe Kyhn Villig til valg Festudvalg Anette Arnsted & Nikolas Lanstorp Villig til genvalg Spørg ikke kun, hvad kan Roforeningen gøre for mig men også, hvad kan jeg gøre for Roforeningen? Der er andetsteds i dette blad/på hjemmesiden lavet en beskrivelse af de poster, der bliver ledige og de udvalg, der behøver flere hænder. Jeg hører gerne, fra alle, der kunne have interesse i at deltage i bestyrelsesarbejdet for et givent område eller en given post. Tag blot kontakt til mig på eller telefon, så kan vi sammen drøfte, hvad en given post indebærer. Jeg vil her samtidig bede de berørte udvalg drøfte eventuelle kandidater. Det er muligt, at vi skal overveje, at enkelte udvalg ikke behøver at være repræsenteret i bestyrelsen, men blot referere til bestyrelsen. Med venlig hilsen Bo U. Adelholm Formand Telefon: Side 7

8 Din hjælp behøves Forestående ændringer i bestyrelsessammensætningen I forbindelse den ordinære generalforsamling den 25. februar 2009 står vi den situation, at en række bestyrelsesmedlemmer ønsker at træde tilbage. Sædvanligvis har bestyrelsen selv sikret sig kandidater til de poster, som er blevet ledige, men det er ikke tilfældet for en række af de poster, der er blevet ledige i år. Derfor ser vi os nødsaget til at slå stillingerne op på denne måde. Samtidig er der i en række af de arbejdende udvalg behov for flere hænder til at løfte opgaverne enten ved enkelte bidrag eller ved en mere kontinuerlig indsats. Kasserer: Lene Nielsen ønsker ikke at forsætte. Lene har siddet i bestyrelsen i flere omgange. Først 6 år som henholdsvis sekretær og kontingentkasserer og senest som kasserer fra 1993 nu (16 år). Lene stoppede som kasserer i 2005, men måtte midt i 2005 gå ind og overtage jobbet igen efter sin afløser, grundet sygdom. Jobbet som kasserer kræver et vist regnskabsmæssigt kendskab; der bogføres finans, herunder også løn, kreditor, kreditorbetaling samt kontingent og kontingentbetalinger. Vi har ca poster om året, hvoraf kontingent og kontingentbetaling udgør ca poster. Vi anvender Microsoft C5 som økonomisystem. Men er du ikke fortrolig med C5, skal det ikke afholde dig fra at stille op som kasserer. Formanden har undervist i brugen af C5, siden det kom på markedet i 1994, og vil være glad for at hjælpe dig til rette med systemet. Vi anvender p.t. en ældre version, men regner med at foretage en opdatering til den seneste version i løbet af året. Rochef: Charlotte Schwartz-Hansen ønsker efter tre år med roudvalgsarbejde, heraf det seneste som rochef, at stoppe. De øvrige medlemmer, Tanja Hansen og Anette Sørensen, der p.t. er i roudvalget, vil gerne fortsætte arbejdet og være med til at gøre deres bedste for, at sæsonen 2009 kommer til at byde på så mange gode rooplevelser som muligt. Tanja og Anette ønsker dog ikke at påtage sig det overordnede ansvar og tilhørende bestyrelsesarbejde. For at arbejdet for de enkelte medlemmer af roudvalget ikke bliver for stort, skal roudvalget gerne udvides med et eller flere medlemmer. Heraf skal en være villig til at påtage sig ansvaret som rochef. Hvis du synes denne post, som også omfatter en plads i KVIKs bestyrelse, er noget for dig, vil vi blive meget glade for at høre fra dig. Ungdomsleder: Johan Topp ønsker at bruge mere tid på sin politiske interesse, hvilket betyder mindre tid til arbejdet som ungdomsleder. Endvidere gælder det for Johans tro væbner, Amalie Hesselvig, at hun i det kommende år får travlt med studierne. Også Daniel Jurlander er ikke sikker på, om han ønsker at fortsætte sit arbejde i ungdomsafdelingen. Dette betyder, at vi skal bruge en ny ungdomsleder og 1-3 hjælpere, der vil være med til at drive vores ca uroere. De skal kunne komme en til to gange om ugen samt varetage vores skole- og sommerferieaktiviteter for de unge. Instruktionschef: Henrik Husth har konstateret, at man som nybagt far og husejer har mindre tid til foreningslivet, og derfor ønsker Henrik at stoppe som instruktionschef. Denne post har David Mejer tilbudt at videreføre. Men som Side 8

9 det også gælder for en række af vores udvalg, er det ikke nok at have en til at lede udvalget. Der er også behov for en række hænder til at løfte alle de andre opgaver inden for området. Det skyldes ikke mindst et ønske om, at vi de næste år gerne vil tage flere nye medlemmer ind, end vi har fået igennem de sidste 2 år. David får derfor også brug for at kunne trække på alle vores instruktører og også gerne få udvidet truppen. Kunne du tænke dig at blive instruktør, så sig derfor bare til! Langturchef: Carsten Jørgensen har sagt ja til at fortsætte, men også han har konstateret, at familie og hus kræver mere tid. Der er derfor behov for nye medlemmer til langtursudvalget, som kan hjælpe med at tilbyde nogle flere åbne og også gerne tilbagevendende langture. Motionstræner til Strandvænget: Vi har tidligere haft en MotionPlus-træner i bestyrelsen. Det har vi manglet de sidste 1½ år, men hvad værre er, så har vi også manglet det på vandet. Det vil vi meget gerne gøre noget ved i den kommende sæson. Vi har derfor brug for en, men også gerne flere, der sammen kan løfte de opgaver, der ligger på motionplusområdet i Strandvænget. Vi derfor gerne opfordre dem af jer, der har lyst til at prøve kræfter med trænergerningen, til at lægge billet ind på denne spændende post. Den kan meget vel blive startskuddet til din personlige udvikling som træner på det niveau, du selv måtte ønske. Side 9

10 Festudvalget: Festudvalget kan altid bruge folk med gode ideer til KVIKs fester. Det kan være til et enkelt arrangement, men også til det kontinuerlige arbejde med at sikre, at vores fast tilbagevendende fester bliver til noget. Vil du høre mere om, hvad arbejdet som bestyrelsesmedlem indebærer, eller hvordan du i øvrigt kan hjælpe, er du velkommen til at kontakte formanden eller den områdeansvarlige: Formanden Bo Adelholm på tlf: Kasserer Lene Nielsen tlf: Rochef Charlotte Schwartz-Hansen tlf: Ungdomsleder Johan Topp tlf: Instruktionschef Henrik Husth tlf: Langturchef Carsten Jørgensen Festudvalget Side 10

11 Formandens beretning for Roforeningen KVIK sæsonen 2008 Sæsonen 2008 har på mange måder været som så mange andre. Vi har haft en lang række tilbagevendende aktiviteter, der har været optagelsen af nye medlemmer, festerne, kaproning, langture, den daglige roning, middagene på terrassen, bådklargøringen, vintertræning med gymnastik eller ergometer og naturligvis formandens evindelige taler, korte som lange, der har forkyndt, at vi har en fantastisk forening med nogle helt unikke muligheder for selv at præge udviklingen og aktiviteterne, ofte med en løftet pegefinger: Vi skal alle huske at tage del i det frivillige arbejde og takke dem, som gør det - tjah umiddelbart ligner sæsonen 2008 mange af de foregående. Men en beretning er nok ikke gjort med det, hvis vi skal kigge lidt nærmere på sæsonen 2008 så startede året med fint vejr, men uden de sædvanlige overtegnede instruktionskurser, hvilket naturligvis gav anledning til en del grå hår i bestyrelsen (jeg af naturlige årsager undtaget). Der var vanen tro lagt op til instruktion med 6 hold af 24 kaniner - men søgningen var ikke, som den plejer, der var kun ganske få tilmeldt holdene. Det kan der være mange årsager til, og emnet har været behandlet ved mangt et bestyrelsesmøde samt ved et medlemsmøde. Jeg er dog af den overbevisning, at den primære kilde til nye medlemmer er vores eksisterende medlemmer hvis vi brænder for roning og for vores forening, kan det ikke undgå at smitte af - samtidig skal vi sikre, at der er de efterspurgte aktiviteter, hvilket nok også har haltet lidt specielt på to områder: 1) Struktureret træning for motionsroer og 2) Åbne langtursarrangementer. På begge områder har jeg dog med stor glæde kunnet se medlemmer uopfordret gå ind og hjælpe, da de kunne se det brændende behov, og her skal jeg fremhæve og takke Claus Andersen for at tilbyde træning ikke mindst til vores nye kaniner. Samt Walter for at trække vores medlemmer med på nogle spændende lokale langture, ved den sidste var der ikke mindre end 18, der roede Amager rundt en gang, og fem, der tog turen to gange - det giver samlet 1400 km til årets statistik. På trods af den dårlige tilmelding til vores introkurser, har vi dog haft fornøjelsen at kunne byde velkommen til 84 nye medlemmer mens vi dog samtidig har måttet sige farvel 98. Jeg vil her benytte lejligheden til også at takke årets instruktører samt Kong Neptun og hans følge for forsat at sikre vores medlemmer på de syv verdenshave efter den traditionelle kanindåb. Udvalget af åbne langture har de sidste år ikke været overvældende, men der er dog heldigvis stadig stor interesse for at blive langtursstyrmand. Jeg håber, at det med tiden betyder, at vi igen vil få et rigt udvalg af langturstilbud. Vores langturschef Carsten Jørgensen og undertegnede afholder 13. marts en fredagsbar med kombineret information om langtursmulighederne i KVIK og vinsmagning med det håb, at vi på den måde kan skabe en øget interesse for langturenes velsignelser. I kajakafdelingen har man haft fornøjelsen af, at få udvidet instruktørstaben, hvilket har betydet at ikke mindre end 40 har kunnet prøve kræfter med vores kajakker. Antallet af Side 11

12 frigivne er dog noget lavere. Dette skyldes to forhold: for det første stiller vi ret store krav til sikkerheden, hvilket betyder, at det ikke er lige let for alle at komme i gang, for det andet udstrækker instruktionsforløbet sig for flere over to sæsoner blev også året hvor vi første gang så kajakker deltage i vores langture, således var robådene akkompagneret af kajakker både i Silkeborg og på årets kaninlangtur. På kaninlangturen var det meget heldigt, for frafald gjorde at vi ikke havde kunnet få bådholdene til at gå op, hvis ikke det var fordi vi kunne låne en kajakroer til den ene af robådene. Kajakkernes deltagelse i langture er naturligvis med til at sikre en vis integration, så vi ikke får en klub i klubben, det samme gælder også for de mange gode arrangementer, hvor både roere og kajakroere deltager. I år så vi bl.a. et morgenroningsarrangement med stor brunch ved Charlottenlund som kajakroerne Heidi Blok Frandsen og Klaus Bankler havde arrangeret. Andetsteds i bladet findes udførlige beretninger fra festudvalget, roudvalget og kaproningschefen, der alle beskriver det store aktivitetsniveau, der har været i den forgangne sæson. Nordhavnen 2008 var også året hvor Udviklingsselskabet By & Havn I/S havde udskrevet en international idékonkurrence om udviklingen af Nordhavnen. Der var 180 besvarelser, hvoraf selskabet nu arbejder videre med tre af projekterne om fremtidens udvikling af Nordhavnen, der med sine 200 hektar er FM Rengøring NÅR DET SKAL GØ RES ORDENTLIGT v/ Freddi Madsen Strandmarksvej 72. 1, tv 2650 Hvidovre Telefon Skandinaviens største byudviklingsprojekt. De tre projekter er: Den danske tegnestue Polyform i samarbejde med Cenergia Energi Consulting, Deloitte og Oluf Jørgensen A/S med projektet Nordre Frikvarter. Forslaget bygger på erfaringer fra kendte gode byer kombineret med fremtidens krav og drømme - og er især valgt på grund af dets overbevisende strukturplan den overordnede plan for hele Nordhavnen, der er både indlevet og velfunderet. Den danske tegnestue COBE i samarbejde med SLETH arkitekter og ingeniørfirmaet Rambøll med projektet Nordholmene, urban delta. Forslaget opdeler Nordhavnen i en række selvstændige holme med hver sin særlige identitet og er især valgt på grund af den foreslåede strukturplan, der giver store forventninger om den gode by. Side 12

13 De norske tegnestuer 70 o N arkitektur og Dahl & Uhre arkitekter med projektet Excentral Park Edge Dynamics. Forslaget bygger primært på et landskabskoncept, der udlægger et bredt parkbånd hele vejen rundt om Nordhavnen og er især valgt på grund af dets forståelse for at udnytte stedets særlige natur og skabe tætte relationer mellem land og vand. Uanset hvilket af de tre projekter Udviklingsselskabet By & Havn I/S ønsker at arbejde videre med, kan der ikke herske tvivl om, at den fremtidige udvikling af Nordhavnsområdet vil få stor betydning for vores forening og vores rofarvand. Der er ved alle tre projekter både gode og dårlige nyheder for os. Vores opgave de næste år er at være med til at påvirke udviklingen, så der i størst muligt omfang tages hensyn til os og skabes et godt miljø for os, udviklingen af Nordhavnen er langt fra af det onde, men det er vigtigt, at vi fortæller, hvad vi kunne tænke os, og hvordan ændringer påvirker os. Også når det gælder Nordhavnsvejen er vi underlagt nogle udefra kommende rammer, som vi forsøger at påvirke i det omfang, det er os muligt. Status er pt., at Københavns Borgerrepræsentation har besluttet, at der skal arbejdes videre med to forslag til en Nordhavnsvej. De to vejforslag bygger på to helt forskellige metoder, nemlig en Cut and Cover-tunnel (vejforslag A), der bygges i to etaper (A1 og A2), og en boret tunnel (vejforslag B), der bygges helt til Nordhavn i et stræk. I første kvartal af 2009 bliver der offentlig høring, hvor alle har mulighed for at kommentere miljøredegørelsen. I løbet af 2009 skal der vælges et vejforslag. Den foreliggende VVM undersøgelse peger, som jeg læser den, i retning af model A Cut and Cover tunnel, hvilket ikke præcis er vores ønskeløsning. Om gener under anlæg skriver VVM Tunnelen i vejforslag A udføres som en Cut and Cover tunnel. Man skal grave en åben rende, støbe tunnelrørene og dække til med jord igen i hele vejens længde. I anlægsperioden vil der derfor være store gener i området ved Svanemøllens Kaserne, Strandvejen og Strandvænget. Vi vil naturligvis gøre alt hvad vi kan for at minimere generne for os og de øvrige ro og sejlklubber, men får vi Side 13

14 to-tre år med vanskelig adgang og byggerod lige foran vores dør, risikerer vi naturligvis, at det påvirker vores forening ikke mindst i relation til at tiltrække nye medlemmer. Så Nordhavnsvejen er absolut en af vores helt store udfordringer de kommende år. Vores hus har en alder, hvor der løbende er behov for reparationer. Senest har vi fået renoveret damebadet, og det har ikke været uden problemer og gener for pigerne, men jeg håber, at alle er blevet glade for resultatet. Næste år fortager vi på en udskiftning af vores varmeveksler, da det er påkrævet. Vi vil også foretage en udbygning af vores kajakskur, det eksisterende er ikke længere stort nok til at dække vores stigende behov. Jeg vil her gerne takke husudvalget, der under Ravns ledelse og med bistand fra KV er og andre medlemmer leverer en meget stor indsats for, at vi stadig har det flotteste hus i Strandvænget. Vores økonomi vil naturligvis blive påvirket, hvis vi ikke får vendt udviklingen med det dalende medlemstal, men kigger vi på året 2008 går vi ud af det med et lille plus, og det trods store udgifter til vedligeholdelse af huset, investeringer i løftevogn, bådvogne mv. samt indkøb af en ny 4 åres inrigger fra Grejsdal. Vi har med andre ord stadig en sund og god økonomi. Jeg vil gerne slutte af med at takke alle dem, der var med til at give en hånd til at få det hele til at fungere i 2008, det være sig med huset, bådklargøringen, træningsbistand, arrangementer mv. Det var dejligt, at I var der, og jeg glæder mig til at se jer alle igen i 2009 på vandet, i hallen og i baren. Til bestyrelsen tak for den kæmpe indsats, I har leveret i 2008, og for de, som fortsætter, og de, der kommer til: jeg glæder mig til endnu et år med jer og det arbejde, der ligger foran os. Bo Adelholm Formand Side 14

15 Hvorfor? I år har Mikkel Skriverkarl virkelig brudt med traditionerne og allerede i november måned offentliggjort den traditionelle liste over årets fødselsdage. Nytænkning der giver anledning til nogen moro, var det nu i år, at Bent fylder, eller er det først næste december? Sidste år blev listen trykt to gange, i en første udgave og senere i en forbedret udgave. Jeg havde fornøjelsen af at figurere på begge lister, så det burde være feset ind, hvornår jeg havde føs dag. Den stærkt annoncerede dag oprandt, men der skete ingenting, min tro på menneskeheden, in casu KVIK, fik et knæk. Jeg er om ikke skuffet, så i hvert fald forundret. Selvom jeg lå på knæ foran brevsprækken i dagene omkring min fødselsdag - og det var ikke for selv at gø af posten, som vi ikke-hundeejere er nødt til, men måske fordi jeg er naiv - dumpede der ikke et fødselsdagskort ind fra KVIK. Nu til mit spørgsmål. Hvilket formål har listen så? Jeg plejer at kunne huske min fødselsdag, selv i min fremskredne alder, og det kan jo næppe være fordi den gamle redakteur mangler stof, at den bliver bragt. Nu kan man argumentere for, at det at nå en rund/rundagtig fødselsdag er der ikke noget heroisk i - alt der kræves er, at man holder sig i live, og hvem vil ikke gerne det - og hvis det er derfor, at KVIK ikke sender fødselsdagskort, fint nok med mig, men var det så ikke på tide at stryge listen? Med venlig hilsen Peter B031 Side 15

16 Kalender Januar 31. Åbne Danske Mesterskaber Februar 8. K.V.: Generalforsamling + bankospil, søndag den 8. februar Fredagsmusikbar 25. KVIKs ordinære generalforsamling 28. Åbne Lolland-Falster Mesterskaber Marts 7. Åbne Fynske Mesterskaber 8. Ergometer Cup 13. Fredagsbar 28. Standerhejsning Maj 21. Struckmannsparken Fredagsmusikbar Dato og tid: 13/ kl. 19:00 Fredagsromusikbarlængesidenjegharsetdigkomsammen Noget gi r sig selv at det skal foregå en fredag, deraf noget af navnet. Fredag den 13. februar vil vi indbyde jer til en lille komsammen med mad, musik og flydende varer. Vi starter kl. 19 med noget at spise bare for at få lagt en bund til aftenens videre forløb. Har du glemt.. kan du heller ikke huske.. hvem pokker er det nu der synger den sang. er det ikke eller er det. Prøv jeres held ud i den ædle gættekunst DEN ULTIMATIVE VINTERMUSIKQUIZ. Hvordan det lige kommer til at foregå tja det er en af fordelene ved at være arrangør, vi ved det I ved det ikke (måske er planen ikke helt på plads endnu). Spring ud som gætter glæd dig selv og andre mød op til en sjov aften. Pris: 75kr (mad og kaffe). NB: Tilmeldingsfrist d. 11. februar; minimum 20 deltagere, ellers aflyser vi men det bliver selvfølgelig ikke nødvendigt, vel?! Med venlig hilsen Claus, Tanja, Anette og Charlotte [Red. se hjemmesiden] Side 16

17 Årsrapport fra kaproningsafdelingen hvad laver de ude på den sø? Lige nu er det vinter. Vandet er med jævne mellemrum stift på Bagsværd Sø, og skal man have noget med det at gøre i den tilstand, må det være med skøjter spændt på fødderne. Forudsat at isen kan bære. Min sidste rotur i 2008 forløb i magsvejr en decembersøndag eftermiddag kl. 14. Vi skulle skynde os, Peter og jeg, for det blev hurtigt mørkt, så der var ikke så megen tid til palaver, når vi også skulle koncentrere os om, hvad vi havde sat os for: at ro dagens program igennem og få 12 km under kølen samtidig. Mens vi sad derude på søen i den gule 2x Empacher, som lyder navnet Bifrost, og i en perfekt harmoni af ægteskabelig synkron-roning slog nuet og lykken til i et splitsekund. Hvilket privilegium at kunne tage sin båd når som helst og så tit man vil; sætte den i vandet og ro sig en tur på en af Europas smukkeste ro-baner. Og når som helst vejret tillader det. Og det har det gjort mange gange i løbet af var et godt ro-år. Bedre end 2007, hvor foråret blæste væk, sommeren regnede samme vej, og efteråret heller ikke sådan lod sig betvinge vejrmæssigt var faktisk et ganske artigt år, når vi taler om vejret. Vi havde et forår derude på Bagsværd Sø, som kun de færreste oplever. Efter at have overstået visse begyndervanskeligheder med hvem og hvad der skulle være i søen og ikke være i søen, fik vi bugseret Johnnys bil på land og vores både ud på vandet. Den historie er fortalt. Jeg har også sagt det før: Efter en vinter i ergometer er den første rotur ude på søen som en åbenbaring. Luften er stadig tyk af vinter i marts, men solen har fået sine ordrer og er gået i gang med at udføre dem med magt. Således fri af land og vel ude på vand kunne vi begynde den lange seje træning, som gerne skulle kulminere i diverse sejre: OL, VM, EM, NM, DM, FM og European Masters Games. Der var meget der skulle nås. For pensummet var stort i Nogle havde valgt at lægge træningen i Portugal i januar og februar. Det var så alligevel først, da alle træningslejre var overstået, og foråret burde have meldt sin ankomst, at luften og jorden for alvor blev hvid af sne, og søen frøs til is. Sådan kan det gå. Hvordan gik det så? Det gik godt. Det gik faktisk rigtig godt for mange. KVIKs galionsfigurer, pigerne i front, og KVIKs stolthed på spindesiden, eliten i senior A åben klasse, Lea Jakobsen og Fie Udby, viste gedigent sportsmanship og særdeles gode takter, da de efter et turbulent forår med OL i næseborene måtte skifte kurs og satse på ny bådtype og nye mål. Sammen med Cecilie Askov Christensen roede de sig til en fornem bronzemedalje i W4- ved VM. Hvordan de, Lea og Fie, havnede dér, når de nu ved årets begyndelse satsede på noget helt andet, blev beskrevet af Lea her i bladet tidligere på året. I Kraftcenter Odense, hvor Sarah Christensen har tilbragt sæsonen i selskab med ligestillede, kunne vi høre om sejre til KVIK. Sarah deltog i to internationale regattaer i juli måned i hhv. Ratzeburg og Amsterdam i 2x med Christine Pultz fra Odder Roklub, og de kom hjem med en guldmedalje fra Tyskland og en af sølv fra Holland. Sarah fuldendte sit år i senior B-klassen med en DM- triumf i senior A-ligaen, hvor hun roede sig til det eftertragtede mesterskab i 2x sammen med Lea. Side 17

18 Hos senior B var det samme historie: Majse Andersen havde sat turbo på træningen, og i et anfald af ungdommeligt overmod satte hun sig i den sværeste bådtype af alle: 2-, outrigger sammen med Sarah og kursen var klar: Forbundsmesterskabet. Vi kan se på resultatlisten længere ned i denne rapport, at det eksperiment gik rigtig godt. Men mere vil have mere. Knap var pigernes VM-succes i hus, før vi vendte os 180 grader for at kigge os om efter andre potentielle succeser. Veteranernes European Masters Games, f.eks. Dette mesterskab var et svensk anliggende, da broderfolket derovre på den anden side havde meldt ud, at de gerne ville være værter for stævnet, som omfattede et utal af sportsdicipliner i lighed med World Masters Games, og som var det første stævne af sin art. Roningen skulle derimod foregå i Danmark på Bagsværd Sø, fordi sådan en pragtsø med tilhørende faciliteter til rosport havde man altså ikke lige i nærheden af Malmø. Og det var lige noget for KVIKs veteraner og masterroere: Konkurrence i international klasse på hjemmebane. Yi-haaa! Alle de gode gamle silverbacks og yngre slagsbrødre med kampgejst og gå-på-mod havde meldt sig til diverse konkurrencer i diverse bådtyper og kategorier. KVIK mønstrede en herre 8+ og en ditto 4- og meldte klar til at forsvare KVIK og Danmarks ære. Der var også en dame 2x, som havde meldt sig til KVIKs tæskehold i mastersklassen, og vi var dælme tændte hele banden. Skønt vi godt nok syntes, at det kostede det meste af en formue at deltage. Hvad skete der så? Vi fik i sidste øjeblik besked om, at ro-diciplinen var aflyst. På grund af manglende tilmelding. For hulen da!!! Alle de ukvemsord og eder og forbandelser, som fløj over sundet disse sene augustdage, kunne have slået dem gule og blå derovre, havde de ikke været det i forvejen. Og nu var det for sent at melde sig til World Masters Rowing i Trakai i Litauen, som blev afviklet ugen efter. Nok om det. Videre. Nu er der ingen pardon i Wien, hvor world masters mødes i sensommeren Alle over 27 år kan deltage i World Master Rowing. Læs mere om dette på OL i Beijing blev ikke aflyst. Det endte bare før tid for KVIKs deltagelse i M2-, hvor Morten Ølgaard og hans makker Thomas Morsing Larsen fra Bagsværd måtte se sig slået ud af konkurrencerne, før de var kommet i gang for alvor. 4 års forberedelser. 4 års koncentration og op- og nedture. 4 års håb om at få det til at lykkes på dagen. 4 års slid slået ud af kurs af mikrober. Vi græd med Morten og Thomas, men vi vidste, at de ville overleve og hurtigt sætte fokus mod nye mål og horisonter. Således er Morten ved at vænne sig til sin nye status som vordende far i verdensklasse. Baby ventes i marts DM på Maribo Sø var ikke for pattebørn. Det første jeg så, da jeg ankom til regattaen, var Fie, der prustende og rød i hovedet kom mig i møde for at fortælle, at hun for tre minutter siden, lige før mål, var kæntret i sin 1x. Det var ikke på grund af vejrliget, som havde karakter af storm med tilhørende meterhøje bølger, det var fordi hun et splitsekund var blevet uopmærksom på, hvad hun skulle være opmærksom på, nemlig at holde sin føring og sit fokus helt frem til og henover målstregen. Noget Fie og alle andre i hendes liga har lært fra barnsben, og som er sømmet fast i rygraden. Fie var rasende og forbitret og havde kun sig selv at sparke over skinnebenene. Hun svor indædt, at hun i hvert fald nok skulle hente den anden DM medalje, som hun var kommet Side 18

19 Side 19

20 herned efter, og spurgte om jeg havde en ekstra - og tør - KVIK-dragt med i tasken. Sådan! Op på hesten, moster, og så derudaf. Resten er historie. Trods elementernes rasen denne oktoberdag i Maribo gik det som tidligere fortalt KVIK rigtig godt ved DM 2008, og vi kan slutte året af med følgende samlede medaljehøst fra mesterskaber i ind og udland: Danmarksmesterskaber i langdistance (inriggere) Samlet placering efter 3 etaper á 25 km Herrer: 1x Bronze: Jens Christian Walter, Palle E Jensen, Jacob Engel Frederiksen, og Ulrich Steen Jensen Samlet placering efter 4 etaper á 10 km Damer: 1x Sølv: Nanna Bjarnholt, Ulla Jacobsen, Rikke C Nielsen Danmarksmesterskaber på kortbane, 2000 m 2 x Guld. Individuel, indendørs: Peter Sylvest og Fie Udby 1 x Bronze. Individuel, letvægt, indendørs: Sarah Christensen 1 x Guld i W4x: Fie Udby, Lea Jakobsen, Cecilie Askov Christensen og Sarah Christensen 1x Guld i W2x: Lea, Jakobsen og Cecilie Askov Christensen Forbundsmesterskaber, kortbane, 2000 m /1000m 1 x Guld i L W2-: Senior B: Majse Andersen og Sarah Christensen 1 x Guld i W8+: Nanna Bjarnholt, Ulla Hovmann, Rikke Nielsen, Cecilie Askov Christensen, Fie Udby, Lea Jakobsen, Sarah Christensen, Mejse Andersen og styrmand Lise Bisgaard. Verdensmesterskaber, kortbane, 2000 m 1 x Bronze i W4X: Fie Udby, Lea Jakobsen og Cecilie Askov Christensen Samlet ser årets medaljefordelingen sådan ud: DM: 4 guldmedaljer, 1 sølvmedalje, 2 bronzemedaljer FM: 2 Guldmedaljer VM: 1 Bronzemedalje Årsagen til de fine resultater skyldes målrettet og konstant træning, hvor kun fremgang og forbedringer gælder. Om og om igen og forfra. Koncentration og fokus. Hold fast her. Sådan ja!, lyder det hæst fra katamaranen, den flydende prædikestol, på Bagsværd Sø, hvor trænerguruerne Mads Haubro, Jesper Krog og Jesper Guldborg gang på gang har mistet både stemmen og tålmodigheden, men så endelig synes, at der kan skimtes et lille lys forude. De, roerne, har begrebet det og har nu langt om længe fat i noget, som kan bruges til at bygge videre på vejen mod guldet og det, der gør, at de alle synes, det er det hele værd: Sliddet, møgvejret, frustrationerne, skuffelserne, afsavnet, smerterne Jeg vil slutte af med at sige jer alle så mange tak for et fantastisk år. Jeg glæder mig til et forrygende Kærlig hilsen Antonie Side 20

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Årgang 64 Marts 2009 Nr. 2. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Årgang 64 Marts 2009 Nr. 2. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen K V K I Årgang 64 Marts 2009 Nr. 2 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Side 2 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Vigtige numre Roforeningen

Læs mere

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet NYHEDSARKIV 2004 Resultater fra Vinterkaproningen Nu er de første billeder fra weekenden kommet, desuden kan tiderne studeres. Der kan også indtastes en kommentar angående arrangementet 200424.nov Vinterkaproning

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema.

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema. Kære roere og forældre! Dato: 05/03/2014 Hermed oversigt over træningstider, KCM-samlinger, regattaer m.v. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa, 03.04.2008 Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Tilstede var: Anne Gryning, Annelise Furdal, Annemette From, Christian Geerthsen, Jesper Hansen, Marianne Æbeløe og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Nyhedsarkiv 2013. Endnu en fondsgave

Nyhedsarkiv 2013. Endnu en fondsgave Nyhedsarkiv 2013 Endnu en fondsgave Trygfonden har tildelt os 30 stk. oppustelige redningsveste. Det var da en god julegave. Alle ønskes hermed en glædelig jul og et godt nytår fra bestyrelsen i Middelfart

Læs mere

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011 RONYT Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing November 2011 Kanindåb 1 I år var der rigtig mange kaniner, da vi ikke havde haft kanindåb siden 2006. Som der stod i avisen blev det

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Handlingsplan 2009. Ungdomsroere i Odder Roklub strækker sig fra 10 til 20 år, og i denne gruppe er der ca. 50 roere den 1.

Handlingsplan 2009. Ungdomsroere i Odder Roklub strækker sig fra 10 til 20 år, og i denne gruppe er der ca. 50 roere den 1. Handlingsplan 2009 Med ca. 60 ungdomsroere er det mere end nødvendigt at strukturere ungdomsroninodder Roklub mere end nogensinde. Odder Roklub har siden 2001 været i stand til vedholdende at arbejde målrettet

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2012 41 Årgang. Ups! Hvor blev han af? Kanindåb & 95 års Fest Lørdag d.18. august

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2012 41 Årgang. Ups! Hvor blev han af? Kanindåb & 95 års Fest Lørdag d.18. august Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2012 41 Årgang Ups! Hvor blev han af? Kanindåb & 95 års Fest Lørdag d.18. august Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund Dansk Fægte-Forbund Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008 Sommerferien overstået Pst!! er nu tilbage igen efter en dejlig sommerferie, hvor tiden er blevet brugt til at finde nye måder, hvor på information

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS REFERAT 9. marts 2015 Deltagere: Skjold: Morten Eld, Trine Færch MKC: Max, Jørn Maler Viking: Carsten Buus (repræsenterer også Den Blå Rambla i dag), Ejlev

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere