Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *"

Transkript

1 Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

2 Foråret nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det tid til, at dørene til KVIK s festlokaler slås op til årets Standerhejsningsfest Sæt kryds i kalenderen ved lørdag den 28. marts og hold øje med KVIK s hjemmeside, hvor der vil komme mere info Hilsen Festudvalget Side 2

3 Vigtige numre Roforeningen KVIK Strandvænget København Ø Tlf Danske Bank: Kontingent: Arr. og fester: Andet: Post til nedenstående kan sendes til Roforeningen KVIK med attention til relevant person Udlejning Karina Petersen Ordensudvalg Jens Chr. Mathiesen Anders Christoffersen Peter Boris Infoudvalg Mikkel Sander (blad) (web) Materielforvalter Henvendelse til næstformanden Husudvalg Erik Ravn Helmuth Jäger KVIKs Venner (KV) Flemming Svensen (formand) Præsidium Finn Aabye, formand Heiner Nilsson Erik Ravn Bestyrelse Formand Bo Adelholm Næstformand Jørgen Nielsen Kasserer (torsdag i KVIK) Lene Nielsen Sekretær Birthe Kyhn (fungerende) Langturschef Carsten Jørgensen Kaproningschef Antonie Lauritzen Kajakchef Hans Pallesen Festudvalg Nikolas Lanstorp Anette Arnsted Instruktionschef Henrik Husth Roudvalg Charlotte Schwartz-Hansen Ungdomsafdelingen Johan Topp Ungdomsledere Johan Topp Daniel Jurlander Side 3

4 Indholdsfortegnelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2009 Side 6 Din hjælp behøves Side 8 Formandens beretning Side 12 Hvorfor? Side 16 Kalender Side 17 Fredagsmusikbar Side 17 Kaproningsafdelingens årsrapport Side 18 Festudvalgets årsrapport Side 22 Roudvalgets årsrapport Side 24 Tyven Side 27 Forslag til langture i sæson 2009 Side 28 Svar på Hannes indlæg Side 32 Kilometer statestik - Motion Side 34 Kilometer statestik - Kaproning Side 27 Næste KVIK-blad Deadline den: 15. marts 2009 Udkommer ca. den: 1. april 2009 Indlæg modtages i Word eller ren tekstformat pr. Vær venlig kun at bruge standardtekstformat, dvs. Times New Roman str. 14. Eventuelle billeder er meget velkomne, vedlæg dem som separate filer (jpg, gif, bmp). Side 4

5 Kære KVIK Hermed første nr. af årgang 64. Som det fremgår af side 6 af nærværende nr., er Generalforsamlingen nært forestående. Det bliver sikket akkurart lige så fornøjeligt som sidste gang og forrige gang. Forsamlingen følger de i foreningen nedskrevne love, der kan studeres nærmere på foreningens hjemmeside. Jeg kan allerede lette dirigentens arbejde ved præliminært at erklære Generalforsamligen for lovligt indkaldt, idet nærværende publikation efter planen skulle være medlemmerne i hænde otte dage inden dagen oprinder. I de omtalte love står der endvidere, at bestyrelsen konstituerer sig selv, når den er valgt. Læser man videre i KVIK bladet kan man konstatere, at konstitueringen allerede er foretaget på alle genvalgsposter? Men der er mulighed for at komme ind i varmen og sidde med omkring bordet, hvor belutningerne træffes. og min dovenskab skal jeg bede om, at skribenter og fotografer sender deres billeder som separate filer i stedet for at sætte dem ind i tekstdokumentet. Thi det er både plagsomt og en tidsrøver at pille dem ud igen. Hilsen Mikkel Sander [S024] Således er to af KVIK s kardinalembeder ledige, inden sæsonen er skudt i gang. Det drejer sig primært om delleroningen på Strandvænget, som jeg selv burde være en del af. Her mangler der en en rochef, efter at Charlotte har besluttet sig for at slippe depechen. Det andet ledige embede er en genganger, idet de samme deller som nævnt ovenfor også mangler en breddetræner. Derudover er der mulighed for at bestride det agtværdige embede som hhv. ungdomstræner, instruktionschef, langturschef (support) eller kassserer. Bemærk at redaktøren desværre ikke kan vælges eller afsættes. Det skal dog ikke forhindre mig i igen at efterlyse nye talenter, der ønsker at udvikle foreningspressen til nye sublime højder. For vores fælles glæde Side 5

6 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2009 Onsdag den 25. februar kl Årets generalforsamling bliver afholdt onsdag d. 25. februar 2009 kl Der vil traditionen tro være middag inden generalforsamlingen. Middagen serveres kl. 18, pris 70 kr. pr. kuvert. Tilmelding til middagen senest mandag den 23. februar, på hjemmesiden eller listen i baren. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for foreningen til godkendelse samt det af bestyrelsen udarbejdede budget til orientering. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for Erik Andersens og Grethe og Vagn Jensens Mindefond til godkendelse samt det af bestyrelsen udarbejdede budget til orientering. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Valg af 3 medlemmer til præsidium. 9. Valg af restaurationsudvalg. 10. Eventuelt. Side 6

7 Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag til behandling. Ifølge vores love skal forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, være skriftligt fremsendt til bestyrelsen senest den 15. januar Forslag, der måtte komme senere, kan kun sættes til afstemning, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede godkender det. Vedrørende punkt 6 er følgende poster på valg: Formand Bo Adelholm Ikke på valg Næstformand Jørgen Nielsen Villig til genvalg Kasserer Lene Nielsen Ikke villig til genvalg Forslag modtages Rochef Charlotte S. Hansen Ikke villig til genvalg Forslag modtages Kaproningschef Antonie M. Lauritzen Villig til genvalg Kajakchef Hans Pallesen Villig til genvalg Ungdomsafd. Johan Topp Ikke villig til genvalg Forslag modtages Langturschef Carsten Jørgensen Villig til genvalg Instruktionschef Henrik Husth Ikke villig til genvalg David Meyer foreslås af bestyrelsen Breddetræner Vakant Forslag modtages Sekretær Birthe Kyhn Villig til valg Festudvalg Anette Arnsted & Nikolas Lanstorp Villig til genvalg Spørg ikke kun, hvad kan Roforeningen gøre for mig men også, hvad kan jeg gøre for Roforeningen? Der er andetsteds i dette blad/på hjemmesiden lavet en beskrivelse af de poster, der bliver ledige og de udvalg, der behøver flere hænder. Jeg hører gerne, fra alle, der kunne have interesse i at deltage i bestyrelsesarbejdet for et givent område eller en given post. Tag blot kontakt til mig på eller telefon, så kan vi sammen drøfte, hvad en given post indebærer. Jeg vil her samtidig bede de berørte udvalg drøfte eventuelle kandidater. Det er muligt, at vi skal overveje, at enkelte udvalg ikke behøver at være repræsenteret i bestyrelsen, men blot referere til bestyrelsen. Med venlig hilsen Bo U. Adelholm Formand Telefon: Side 7

8 Din hjælp behøves Forestående ændringer i bestyrelsessammensætningen I forbindelse den ordinære generalforsamling den 25. februar 2009 står vi den situation, at en række bestyrelsesmedlemmer ønsker at træde tilbage. Sædvanligvis har bestyrelsen selv sikret sig kandidater til de poster, som er blevet ledige, men det er ikke tilfældet for en række af de poster, der er blevet ledige i år. Derfor ser vi os nødsaget til at slå stillingerne op på denne måde. Samtidig er der i en række af de arbejdende udvalg behov for flere hænder til at løfte opgaverne enten ved enkelte bidrag eller ved en mere kontinuerlig indsats. Kasserer: Lene Nielsen ønsker ikke at forsætte. Lene har siddet i bestyrelsen i flere omgange. Først 6 år som henholdsvis sekretær og kontingentkasserer og senest som kasserer fra 1993 nu (16 år). Lene stoppede som kasserer i 2005, men måtte midt i 2005 gå ind og overtage jobbet igen efter sin afløser, grundet sygdom. Jobbet som kasserer kræver et vist regnskabsmæssigt kendskab; der bogføres finans, herunder også løn, kreditor, kreditorbetaling samt kontingent og kontingentbetalinger. Vi har ca poster om året, hvoraf kontingent og kontingentbetaling udgør ca poster. Vi anvender Microsoft C5 som økonomisystem. Men er du ikke fortrolig med C5, skal det ikke afholde dig fra at stille op som kasserer. Formanden har undervist i brugen af C5, siden det kom på markedet i 1994, og vil være glad for at hjælpe dig til rette med systemet. Vi anvender p.t. en ældre version, men regner med at foretage en opdatering til den seneste version i løbet af året. Rochef: Charlotte Schwartz-Hansen ønsker efter tre år med roudvalgsarbejde, heraf det seneste som rochef, at stoppe. De øvrige medlemmer, Tanja Hansen og Anette Sørensen, der p.t. er i roudvalget, vil gerne fortsætte arbejdet og være med til at gøre deres bedste for, at sæsonen 2009 kommer til at byde på så mange gode rooplevelser som muligt. Tanja og Anette ønsker dog ikke at påtage sig det overordnede ansvar og tilhørende bestyrelsesarbejde. For at arbejdet for de enkelte medlemmer af roudvalget ikke bliver for stort, skal roudvalget gerne udvides med et eller flere medlemmer. Heraf skal en være villig til at påtage sig ansvaret som rochef. Hvis du synes denne post, som også omfatter en plads i KVIKs bestyrelse, er noget for dig, vil vi blive meget glade for at høre fra dig. Ungdomsleder: Johan Topp ønsker at bruge mere tid på sin politiske interesse, hvilket betyder mindre tid til arbejdet som ungdomsleder. Endvidere gælder det for Johans tro væbner, Amalie Hesselvig, at hun i det kommende år får travlt med studierne. Også Daniel Jurlander er ikke sikker på, om han ønsker at fortsætte sit arbejde i ungdomsafdelingen. Dette betyder, at vi skal bruge en ny ungdomsleder og 1-3 hjælpere, der vil være med til at drive vores ca uroere. De skal kunne komme en til to gange om ugen samt varetage vores skole- og sommerferieaktiviteter for de unge. Instruktionschef: Henrik Husth har konstateret, at man som nybagt far og husejer har mindre tid til foreningslivet, og derfor ønsker Henrik at stoppe som instruktionschef. Denne post har David Mejer tilbudt at videreføre. Men som Side 8

9 det også gælder for en række af vores udvalg, er det ikke nok at have en til at lede udvalget. Der er også behov for en række hænder til at løfte alle de andre opgaver inden for området. Det skyldes ikke mindst et ønske om, at vi de næste år gerne vil tage flere nye medlemmer ind, end vi har fået igennem de sidste 2 år. David får derfor også brug for at kunne trække på alle vores instruktører og også gerne få udvidet truppen. Kunne du tænke dig at blive instruktør, så sig derfor bare til! Langturchef: Carsten Jørgensen har sagt ja til at fortsætte, men også han har konstateret, at familie og hus kræver mere tid. Der er derfor behov for nye medlemmer til langtursudvalget, som kan hjælpe med at tilbyde nogle flere åbne og også gerne tilbagevendende langture. Motionstræner til Strandvænget: Vi har tidligere haft en MotionPlus-træner i bestyrelsen. Det har vi manglet de sidste 1½ år, men hvad værre er, så har vi også manglet det på vandet. Det vil vi meget gerne gøre noget ved i den kommende sæson. Vi har derfor brug for en, men også gerne flere, der sammen kan løfte de opgaver, der ligger på motionplusområdet i Strandvænget. Vi derfor gerne opfordre dem af jer, der har lyst til at prøve kræfter med trænergerningen, til at lægge billet ind på denne spændende post. Den kan meget vel blive startskuddet til din personlige udvikling som træner på det niveau, du selv måtte ønske. Side 9

10 Festudvalget: Festudvalget kan altid bruge folk med gode ideer til KVIKs fester. Det kan være til et enkelt arrangement, men også til det kontinuerlige arbejde med at sikre, at vores fast tilbagevendende fester bliver til noget. Vil du høre mere om, hvad arbejdet som bestyrelsesmedlem indebærer, eller hvordan du i øvrigt kan hjælpe, er du velkommen til at kontakte formanden eller den områdeansvarlige: Formanden Bo Adelholm på tlf: Kasserer Lene Nielsen tlf: Rochef Charlotte Schwartz-Hansen tlf: Ungdomsleder Johan Topp tlf: Instruktionschef Henrik Husth tlf: Langturchef Carsten Jørgensen Festudvalget Side 10

11 Formandens beretning for Roforeningen KVIK sæsonen 2008 Sæsonen 2008 har på mange måder været som så mange andre. Vi har haft en lang række tilbagevendende aktiviteter, der har været optagelsen af nye medlemmer, festerne, kaproning, langture, den daglige roning, middagene på terrassen, bådklargøringen, vintertræning med gymnastik eller ergometer og naturligvis formandens evindelige taler, korte som lange, der har forkyndt, at vi har en fantastisk forening med nogle helt unikke muligheder for selv at præge udviklingen og aktiviteterne, ofte med en løftet pegefinger: Vi skal alle huske at tage del i det frivillige arbejde og takke dem, som gør det - tjah umiddelbart ligner sæsonen 2008 mange af de foregående. Men en beretning er nok ikke gjort med det, hvis vi skal kigge lidt nærmere på sæsonen 2008 så startede året med fint vejr, men uden de sædvanlige overtegnede instruktionskurser, hvilket naturligvis gav anledning til en del grå hår i bestyrelsen (jeg af naturlige årsager undtaget). Der var vanen tro lagt op til instruktion med 6 hold af 24 kaniner - men søgningen var ikke, som den plejer, der var kun ganske få tilmeldt holdene. Det kan der være mange årsager til, og emnet har været behandlet ved mangt et bestyrelsesmøde samt ved et medlemsmøde. Jeg er dog af den overbevisning, at den primære kilde til nye medlemmer er vores eksisterende medlemmer hvis vi brænder for roning og for vores forening, kan det ikke undgå at smitte af - samtidig skal vi sikre, at der er de efterspurgte aktiviteter, hvilket nok også har haltet lidt specielt på to områder: 1) Struktureret træning for motionsroer og 2) Åbne langtursarrangementer. På begge områder har jeg dog med stor glæde kunnet se medlemmer uopfordret gå ind og hjælpe, da de kunne se det brændende behov, og her skal jeg fremhæve og takke Claus Andersen for at tilbyde træning ikke mindst til vores nye kaniner. Samt Walter for at trække vores medlemmer med på nogle spændende lokale langture, ved den sidste var der ikke mindre end 18, der roede Amager rundt en gang, og fem, der tog turen to gange - det giver samlet 1400 km til årets statistik. På trods af den dårlige tilmelding til vores introkurser, har vi dog haft fornøjelsen at kunne byde velkommen til 84 nye medlemmer mens vi dog samtidig har måttet sige farvel 98. Jeg vil her benytte lejligheden til også at takke årets instruktører samt Kong Neptun og hans følge for forsat at sikre vores medlemmer på de syv verdenshave efter den traditionelle kanindåb. Udvalget af åbne langture har de sidste år ikke været overvældende, men der er dog heldigvis stadig stor interesse for at blive langtursstyrmand. Jeg håber, at det med tiden betyder, at vi igen vil få et rigt udvalg af langturstilbud. Vores langturschef Carsten Jørgensen og undertegnede afholder 13. marts en fredagsbar med kombineret information om langtursmulighederne i KVIK og vinsmagning med det håb, at vi på den måde kan skabe en øget interesse for langturenes velsignelser. I kajakafdelingen har man haft fornøjelsen af, at få udvidet instruktørstaben, hvilket har betydet at ikke mindre end 40 har kunnet prøve kræfter med vores kajakker. Antallet af Side 11

12 frigivne er dog noget lavere. Dette skyldes to forhold: for det første stiller vi ret store krav til sikkerheden, hvilket betyder, at det ikke er lige let for alle at komme i gang, for det andet udstrækker instruktionsforløbet sig for flere over to sæsoner blev også året hvor vi første gang så kajakker deltage i vores langture, således var robådene akkompagneret af kajakker både i Silkeborg og på årets kaninlangtur. På kaninlangturen var det meget heldigt, for frafald gjorde at vi ikke havde kunnet få bådholdene til at gå op, hvis ikke det var fordi vi kunne låne en kajakroer til den ene af robådene. Kajakkernes deltagelse i langture er naturligvis med til at sikre en vis integration, så vi ikke får en klub i klubben, det samme gælder også for de mange gode arrangementer, hvor både roere og kajakroere deltager. I år så vi bl.a. et morgenroningsarrangement med stor brunch ved Charlottenlund som kajakroerne Heidi Blok Frandsen og Klaus Bankler havde arrangeret. Andetsteds i bladet findes udførlige beretninger fra festudvalget, roudvalget og kaproningschefen, der alle beskriver det store aktivitetsniveau, der har været i den forgangne sæson. Nordhavnen 2008 var også året hvor Udviklingsselskabet By & Havn I/S havde udskrevet en international idékonkurrence om udviklingen af Nordhavnen. Der var 180 besvarelser, hvoraf selskabet nu arbejder videre med tre af projekterne om fremtidens udvikling af Nordhavnen, der med sine 200 hektar er FM Rengøring NÅR DET SKAL GØ RES ORDENTLIGT v/ Freddi Madsen Strandmarksvej 72. 1, tv 2650 Hvidovre Telefon Skandinaviens største byudviklingsprojekt. De tre projekter er: Den danske tegnestue Polyform i samarbejde med Cenergia Energi Consulting, Deloitte og Oluf Jørgensen A/S med projektet Nordre Frikvarter. Forslaget bygger på erfaringer fra kendte gode byer kombineret med fremtidens krav og drømme - og er især valgt på grund af dets overbevisende strukturplan den overordnede plan for hele Nordhavnen, der er både indlevet og velfunderet. Den danske tegnestue COBE i samarbejde med SLETH arkitekter og ingeniørfirmaet Rambøll med projektet Nordholmene, urban delta. Forslaget opdeler Nordhavnen i en række selvstændige holme med hver sin særlige identitet og er især valgt på grund af den foreslåede strukturplan, der giver store forventninger om den gode by. Side 12

13 De norske tegnestuer 70 o N arkitektur og Dahl & Uhre arkitekter med projektet Excentral Park Edge Dynamics. Forslaget bygger primært på et landskabskoncept, der udlægger et bredt parkbånd hele vejen rundt om Nordhavnen og er især valgt på grund af dets forståelse for at udnytte stedets særlige natur og skabe tætte relationer mellem land og vand. Uanset hvilket af de tre projekter Udviklingsselskabet By & Havn I/S ønsker at arbejde videre med, kan der ikke herske tvivl om, at den fremtidige udvikling af Nordhavnsområdet vil få stor betydning for vores forening og vores rofarvand. Der er ved alle tre projekter både gode og dårlige nyheder for os. Vores opgave de næste år er at være med til at påvirke udviklingen, så der i størst muligt omfang tages hensyn til os og skabes et godt miljø for os, udviklingen af Nordhavnen er langt fra af det onde, men det er vigtigt, at vi fortæller, hvad vi kunne tænke os, og hvordan ændringer påvirker os. Også når det gælder Nordhavnsvejen er vi underlagt nogle udefra kommende rammer, som vi forsøger at påvirke i det omfang, det er os muligt. Status er pt., at Københavns Borgerrepræsentation har besluttet, at der skal arbejdes videre med to forslag til en Nordhavnsvej. De to vejforslag bygger på to helt forskellige metoder, nemlig en Cut and Cover-tunnel (vejforslag A), der bygges i to etaper (A1 og A2), og en boret tunnel (vejforslag B), der bygges helt til Nordhavn i et stræk. I første kvartal af 2009 bliver der offentlig høring, hvor alle har mulighed for at kommentere miljøredegørelsen. I løbet af 2009 skal der vælges et vejforslag. Den foreliggende VVM undersøgelse peger, som jeg læser den, i retning af model A Cut and Cover tunnel, hvilket ikke præcis er vores ønskeløsning. Om gener under anlæg skriver VVM Tunnelen i vejforslag A udføres som en Cut and Cover tunnel. Man skal grave en åben rende, støbe tunnelrørene og dække til med jord igen i hele vejens længde. I anlægsperioden vil der derfor være store gener i området ved Svanemøllens Kaserne, Strandvejen og Strandvænget. Vi vil naturligvis gøre alt hvad vi kan for at minimere generne for os og de øvrige ro og sejlklubber, men får vi Side 13

14 to-tre år med vanskelig adgang og byggerod lige foran vores dør, risikerer vi naturligvis, at det påvirker vores forening ikke mindst i relation til at tiltrække nye medlemmer. Så Nordhavnsvejen er absolut en af vores helt store udfordringer de kommende år. Vores hus har en alder, hvor der løbende er behov for reparationer. Senest har vi fået renoveret damebadet, og det har ikke været uden problemer og gener for pigerne, men jeg håber, at alle er blevet glade for resultatet. Næste år fortager vi på en udskiftning af vores varmeveksler, da det er påkrævet. Vi vil også foretage en udbygning af vores kajakskur, det eksisterende er ikke længere stort nok til at dække vores stigende behov. Jeg vil her gerne takke husudvalget, der under Ravns ledelse og med bistand fra KV er og andre medlemmer leverer en meget stor indsats for, at vi stadig har det flotteste hus i Strandvænget. Vores økonomi vil naturligvis blive påvirket, hvis vi ikke får vendt udviklingen med det dalende medlemstal, men kigger vi på året 2008 går vi ud af det med et lille plus, og det trods store udgifter til vedligeholdelse af huset, investeringer i løftevogn, bådvogne mv. samt indkøb af en ny 4 åres inrigger fra Grejsdal. Vi har med andre ord stadig en sund og god økonomi. Jeg vil gerne slutte af med at takke alle dem, der var med til at give en hånd til at få det hele til at fungere i 2008, det være sig med huset, bådklargøringen, træningsbistand, arrangementer mv. Det var dejligt, at I var der, og jeg glæder mig til at se jer alle igen i 2009 på vandet, i hallen og i baren. Til bestyrelsen tak for den kæmpe indsats, I har leveret i 2008, og for de, som fortsætter, og de, der kommer til: jeg glæder mig til endnu et år med jer og det arbejde, der ligger foran os. Bo Adelholm Formand Side 14

15 Hvorfor? I år har Mikkel Skriverkarl virkelig brudt med traditionerne og allerede i november måned offentliggjort den traditionelle liste over årets fødselsdage. Nytænkning der giver anledning til nogen moro, var det nu i år, at Bent fylder, eller er det først næste december? Sidste år blev listen trykt to gange, i en første udgave og senere i en forbedret udgave. Jeg havde fornøjelsen af at figurere på begge lister, så det burde være feset ind, hvornår jeg havde føs dag. Den stærkt annoncerede dag oprandt, men der skete ingenting, min tro på menneskeheden, in casu KVIK, fik et knæk. Jeg er om ikke skuffet, så i hvert fald forundret. Selvom jeg lå på knæ foran brevsprækken i dagene omkring min fødselsdag - og det var ikke for selv at gø af posten, som vi ikke-hundeejere er nødt til, men måske fordi jeg er naiv - dumpede der ikke et fødselsdagskort ind fra KVIK. Nu til mit spørgsmål. Hvilket formål har listen så? Jeg plejer at kunne huske min fødselsdag, selv i min fremskredne alder, og det kan jo næppe være fordi den gamle redakteur mangler stof, at den bliver bragt. Nu kan man argumentere for, at det at nå en rund/rundagtig fødselsdag er der ikke noget heroisk i - alt der kræves er, at man holder sig i live, og hvem vil ikke gerne det - og hvis det er derfor, at KVIK ikke sender fødselsdagskort, fint nok med mig, men var det så ikke på tide at stryge listen? Med venlig hilsen Peter B031 Side 15

16 Kalender Januar 31. Åbne Danske Mesterskaber Februar 8. K.V.: Generalforsamling + bankospil, søndag den 8. februar Fredagsmusikbar 25. KVIKs ordinære generalforsamling 28. Åbne Lolland-Falster Mesterskaber Marts 7. Åbne Fynske Mesterskaber 8. Ergometer Cup 13. Fredagsbar 28. Standerhejsning Maj 21. Struckmannsparken Fredagsmusikbar Dato og tid: 13/ kl. 19:00 Fredagsromusikbarlængesidenjegharsetdigkomsammen Noget gi r sig selv at det skal foregå en fredag, deraf noget af navnet. Fredag den 13. februar vil vi indbyde jer til en lille komsammen med mad, musik og flydende varer. Vi starter kl. 19 med noget at spise bare for at få lagt en bund til aftenens videre forløb. Har du glemt.. kan du heller ikke huske.. hvem pokker er det nu der synger den sang. er det ikke eller er det. Prøv jeres held ud i den ædle gættekunst DEN ULTIMATIVE VINTERMUSIKQUIZ. Hvordan det lige kommer til at foregå tja det er en af fordelene ved at være arrangør, vi ved det I ved det ikke (måske er planen ikke helt på plads endnu). Spring ud som gætter glæd dig selv og andre mød op til en sjov aften. Pris: 75kr (mad og kaffe). NB: Tilmeldingsfrist d. 11. februar; minimum 20 deltagere, ellers aflyser vi men det bliver selvfølgelig ikke nødvendigt, vel?! Med venlig hilsen Claus, Tanja, Anette og Charlotte [Red. se hjemmesiden] Side 16

17 Årsrapport fra kaproningsafdelingen hvad laver de ude på den sø? Lige nu er det vinter. Vandet er med jævne mellemrum stift på Bagsværd Sø, og skal man have noget med det at gøre i den tilstand, må det være med skøjter spændt på fødderne. Forudsat at isen kan bære. Min sidste rotur i 2008 forløb i magsvejr en decembersøndag eftermiddag kl. 14. Vi skulle skynde os, Peter og jeg, for det blev hurtigt mørkt, så der var ikke så megen tid til palaver, når vi også skulle koncentrere os om, hvad vi havde sat os for: at ro dagens program igennem og få 12 km under kølen samtidig. Mens vi sad derude på søen i den gule 2x Empacher, som lyder navnet Bifrost, og i en perfekt harmoni af ægteskabelig synkron-roning slog nuet og lykken til i et splitsekund. Hvilket privilegium at kunne tage sin båd når som helst og så tit man vil; sætte den i vandet og ro sig en tur på en af Europas smukkeste ro-baner. Og når som helst vejret tillader det. Og det har det gjort mange gange i løbet af var et godt ro-år. Bedre end 2007, hvor foråret blæste væk, sommeren regnede samme vej, og efteråret heller ikke sådan lod sig betvinge vejrmæssigt var faktisk et ganske artigt år, når vi taler om vejret. Vi havde et forår derude på Bagsværd Sø, som kun de færreste oplever. Efter at have overstået visse begyndervanskeligheder med hvem og hvad der skulle være i søen og ikke være i søen, fik vi bugseret Johnnys bil på land og vores både ud på vandet. Den historie er fortalt. Jeg har også sagt det før: Efter en vinter i ergometer er den første rotur ude på søen som en åbenbaring. Luften er stadig tyk af vinter i marts, men solen har fået sine ordrer og er gået i gang med at udføre dem med magt. Således fri af land og vel ude på vand kunne vi begynde den lange seje træning, som gerne skulle kulminere i diverse sejre: OL, VM, EM, NM, DM, FM og European Masters Games. Der var meget der skulle nås. For pensummet var stort i Nogle havde valgt at lægge træningen i Portugal i januar og februar. Det var så alligevel først, da alle træningslejre var overstået, og foråret burde have meldt sin ankomst, at luften og jorden for alvor blev hvid af sne, og søen frøs til is. Sådan kan det gå. Hvordan gik det så? Det gik godt. Det gik faktisk rigtig godt for mange. KVIKs galionsfigurer, pigerne i front, og KVIKs stolthed på spindesiden, eliten i senior A åben klasse, Lea Jakobsen og Fie Udby, viste gedigent sportsmanship og særdeles gode takter, da de efter et turbulent forår med OL i næseborene måtte skifte kurs og satse på ny bådtype og nye mål. Sammen med Cecilie Askov Christensen roede de sig til en fornem bronzemedalje i W4- ved VM. Hvordan de, Lea og Fie, havnede dér, når de nu ved årets begyndelse satsede på noget helt andet, blev beskrevet af Lea her i bladet tidligere på året. I Kraftcenter Odense, hvor Sarah Christensen har tilbragt sæsonen i selskab med ligestillede, kunne vi høre om sejre til KVIK. Sarah deltog i to internationale regattaer i juli måned i hhv. Ratzeburg og Amsterdam i 2x med Christine Pultz fra Odder Roklub, og de kom hjem med en guldmedalje fra Tyskland og en af sølv fra Holland. Sarah fuldendte sit år i senior B-klassen med en DM- triumf i senior A-ligaen, hvor hun roede sig til det eftertragtede mesterskab i 2x sammen med Lea. Side 17

18 Hos senior B var det samme historie: Majse Andersen havde sat turbo på træningen, og i et anfald af ungdommeligt overmod satte hun sig i den sværeste bådtype af alle: 2-, outrigger sammen med Sarah og kursen var klar: Forbundsmesterskabet. Vi kan se på resultatlisten længere ned i denne rapport, at det eksperiment gik rigtig godt. Men mere vil have mere. Knap var pigernes VM-succes i hus, før vi vendte os 180 grader for at kigge os om efter andre potentielle succeser. Veteranernes European Masters Games, f.eks. Dette mesterskab var et svensk anliggende, da broderfolket derovre på den anden side havde meldt ud, at de gerne ville være værter for stævnet, som omfattede et utal af sportsdicipliner i lighed med World Masters Games, og som var det første stævne af sin art. Roningen skulle derimod foregå i Danmark på Bagsværd Sø, fordi sådan en pragtsø med tilhørende faciliteter til rosport havde man altså ikke lige i nærheden af Malmø. Og det var lige noget for KVIKs veteraner og masterroere: Konkurrence i international klasse på hjemmebane. Yi-haaa! Alle de gode gamle silverbacks og yngre slagsbrødre med kampgejst og gå-på-mod havde meldt sig til diverse konkurrencer i diverse bådtyper og kategorier. KVIK mønstrede en herre 8+ og en ditto 4- og meldte klar til at forsvare KVIK og Danmarks ære. Der var også en dame 2x, som havde meldt sig til KVIKs tæskehold i mastersklassen, og vi var dælme tændte hele banden. Skønt vi godt nok syntes, at det kostede det meste af en formue at deltage. Hvad skete der så? Vi fik i sidste øjeblik besked om, at ro-diciplinen var aflyst. På grund af manglende tilmelding. For hulen da!!! Alle de ukvemsord og eder og forbandelser, som fløj over sundet disse sene augustdage, kunne have slået dem gule og blå derovre, havde de ikke været det i forvejen. Og nu var det for sent at melde sig til World Masters Rowing i Trakai i Litauen, som blev afviklet ugen efter. Nok om det. Videre. Nu er der ingen pardon i Wien, hvor world masters mødes i sensommeren Alle over 27 år kan deltage i World Master Rowing. Læs mere om dette på OL i Beijing blev ikke aflyst. Det endte bare før tid for KVIKs deltagelse i M2-, hvor Morten Ølgaard og hans makker Thomas Morsing Larsen fra Bagsværd måtte se sig slået ud af konkurrencerne, før de var kommet i gang for alvor. 4 års forberedelser. 4 års koncentration og op- og nedture. 4 års håb om at få det til at lykkes på dagen. 4 års slid slået ud af kurs af mikrober. Vi græd med Morten og Thomas, men vi vidste, at de ville overleve og hurtigt sætte fokus mod nye mål og horisonter. Således er Morten ved at vænne sig til sin nye status som vordende far i verdensklasse. Baby ventes i marts DM på Maribo Sø var ikke for pattebørn. Det første jeg så, da jeg ankom til regattaen, var Fie, der prustende og rød i hovedet kom mig i møde for at fortælle, at hun for tre minutter siden, lige før mål, var kæntret i sin 1x. Det var ikke på grund af vejrliget, som havde karakter af storm med tilhørende meterhøje bølger, det var fordi hun et splitsekund var blevet uopmærksom på, hvad hun skulle være opmærksom på, nemlig at holde sin føring og sit fokus helt frem til og henover målstregen. Noget Fie og alle andre i hendes liga har lært fra barnsben, og som er sømmet fast i rygraden. Fie var rasende og forbitret og havde kun sig selv at sparke over skinnebenene. Hun svor indædt, at hun i hvert fald nok skulle hente den anden DM medalje, som hun var kommet Side 18

19 Side 19

20 herned efter, og spurgte om jeg havde en ekstra - og tør - KVIK-dragt med i tasken. Sådan! Op på hesten, moster, og så derudaf. Resten er historie. Trods elementernes rasen denne oktoberdag i Maribo gik det som tidligere fortalt KVIK rigtig godt ved DM 2008, og vi kan slutte året af med følgende samlede medaljehøst fra mesterskaber i ind og udland: Danmarksmesterskaber i langdistance (inriggere) Samlet placering efter 3 etaper á 25 km Herrer: 1x Bronze: Jens Christian Walter, Palle E Jensen, Jacob Engel Frederiksen, og Ulrich Steen Jensen Samlet placering efter 4 etaper á 10 km Damer: 1x Sølv: Nanna Bjarnholt, Ulla Jacobsen, Rikke C Nielsen Danmarksmesterskaber på kortbane, 2000 m 2 x Guld. Individuel, indendørs: Peter Sylvest og Fie Udby 1 x Bronze. Individuel, letvægt, indendørs: Sarah Christensen 1 x Guld i W4x: Fie Udby, Lea Jakobsen, Cecilie Askov Christensen og Sarah Christensen 1x Guld i W2x: Lea, Jakobsen og Cecilie Askov Christensen Forbundsmesterskaber, kortbane, 2000 m /1000m 1 x Guld i L W2-: Senior B: Majse Andersen og Sarah Christensen 1 x Guld i W8+: Nanna Bjarnholt, Ulla Hovmann, Rikke Nielsen, Cecilie Askov Christensen, Fie Udby, Lea Jakobsen, Sarah Christensen, Mejse Andersen og styrmand Lise Bisgaard. Verdensmesterskaber, kortbane, 2000 m 1 x Bronze i W4X: Fie Udby, Lea Jakobsen og Cecilie Askov Christensen Samlet ser årets medaljefordelingen sådan ud: DM: 4 guldmedaljer, 1 sølvmedalje, 2 bronzemedaljer FM: 2 Guldmedaljer VM: 1 Bronzemedalje Årsagen til de fine resultater skyldes målrettet og konstant træning, hvor kun fremgang og forbedringer gælder. Om og om igen og forfra. Koncentration og fokus. Hold fast her. Sådan ja!, lyder det hæst fra katamaranen, den flydende prædikestol, på Bagsværd Sø, hvor trænerguruerne Mads Haubro, Jesper Krog og Jesper Guldborg gang på gang har mistet både stemmen og tålmodigheden, men så endelig synes, at der kan skimtes et lille lys forude. De, roerne, har begrebet det og har nu langt om længe fat i noget, som kan bruges til at bygge videre på vejen mod guldet og det, der gør, at de alle synes, det er det hele værd: Sliddet, møgvejret, frustrationerne, skuffelserne, afsavnet, smerterne Jeg vil slutte af med at sige jer alle så mange tak for et fantastisk år. Jeg glæder mig til et forrygende Kærlig hilsen Antonie Side 20

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang. 23. juni Sankthansaften i AR. 20.-22. juni Aalborg Regattaen

MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang. 23. juni Sankthansaften i AR. 20.-22. juni Aalborg Regattaen MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang 23. juni Sankthansaften i AR 20.-22. juni Aalborg Regattaen BESTYRELSEN: Formand: KARSTEN HOLT Skelagervej 127, 2.mf. 9000 Aalborg 2058 9603 Formand@ AalborgRoklub.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 JANUAR / FEBRUAR 2013 NR. 1. 72. årgang ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 LÆS OGSÅ OM: FORENINGNEN GAMLE AALBORG

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

DANSK POST-ORKESTER FORBUND

DANSK POST-ORKESTER FORBUND DANSK POST-ORKESTER FORBUND Nr. 2 39. årgang Juni 2014 Fredericia Postorkester til DM ISSN 1902-2360 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk 2011-18. årgang News nr. 3 Generalforsamling - referat Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk Bakkelukning - allerede! GF, OK og BikeGear - gode aftaler Medlemsnyt - - Lidt af hvert Motorcykelmareridt

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen C I FOR BEDRE FORSTÅELSE N Y H E D S B R E V - D E C E M B E R 2 0 0 8-7. Å R G A N G - N R. 2 Cochlear Implant Foreningen 250 faldende blade 142 fuglestemmer 25 kvækkende frøer Vi hjælper dig med at høre

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 21/02/06 14:55 Side 1 københavnsk fodbold februar 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk REAL MADRID PÅ BESØG I KØBENHAVN TÅRNBY FF - GULDHOLDET GLIMTER SUPERSHOPPEN - FRA KIOSK

Læs mere

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk Alt modtages gerne og helst elektronisk på:

Læs mere

IK Frem. Jubilæumsskrift

IK Frem. Jubilæumsskrift IK Frem Jubilæumsskrift 1912 2012 1 Redaktion Jørn Otte (ansv.havende) Jens Bak Erik Kragelund Redigering Elin Jensen-Sønderup Layout BB Consulting Tryk Hobro Lyntryk Udgivet af IK Frem Sønderup-Suldrup

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

Referat af generalforsamling i FoFoDaLa onsdag d. 7.05.2003

Referat af generalforsamling i FoFoDaLa onsdag d. 7.05.2003 35. årgang, nr. 2 Juni 2003 Leder Sidste ØT inden sommerferien Endnu et år er gået, og ØT er udkommet rettidigt i henhold til FoFoDaLa s vedtægter. Og ja, bladet har formået at opretholde sin høje standard,

Læs mere