Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *"

Transkript

1 Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

2 Foråret nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det tid til, at dørene til KVIK s festlokaler slås op til årets Standerhejsningsfest Sæt kryds i kalenderen ved lørdag den 28. marts og hold øje med KVIK s hjemmeside, hvor der vil komme mere info Hilsen Festudvalget Side 2

3 Vigtige numre Roforeningen KVIK Strandvænget København Ø Tlf Danske Bank: Kontingent: Arr. og fester: Andet: Post til nedenstående kan sendes til Roforeningen KVIK med attention til relevant person Udlejning Karina Petersen Ordensudvalg Jens Chr. Mathiesen Anders Christoffersen Peter Boris Infoudvalg Mikkel Sander (blad) (web) Materielforvalter Henvendelse til næstformanden Husudvalg Erik Ravn Helmuth Jäger KVIKs Venner (KV) Flemming Svensen (formand) Præsidium Finn Aabye, formand Heiner Nilsson Erik Ravn Bestyrelse Formand Bo Adelholm Næstformand Jørgen Nielsen Kasserer (torsdag i KVIK) Lene Nielsen Sekretær Birthe Kyhn (fungerende) Langturschef Carsten Jørgensen Kaproningschef Antonie Lauritzen Kajakchef Hans Pallesen Festudvalg Nikolas Lanstorp Anette Arnsted Instruktionschef Henrik Husth Roudvalg Charlotte Schwartz-Hansen Ungdomsafdelingen Johan Topp Ungdomsledere Johan Topp Daniel Jurlander Side 3

4 Indholdsfortegnelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2009 Side 6 Din hjælp behøves Side 8 Formandens beretning Side 12 Hvorfor? Side 16 Kalender Side 17 Fredagsmusikbar Side 17 Kaproningsafdelingens årsrapport Side 18 Festudvalgets årsrapport Side 22 Roudvalgets årsrapport Side 24 Tyven Side 27 Forslag til langture i sæson 2009 Side 28 Svar på Hannes indlæg Side 32 Kilometer statestik - Motion Side 34 Kilometer statestik - Kaproning Side 27 Næste KVIK-blad Deadline den: 15. marts 2009 Udkommer ca. den: 1. april 2009 Indlæg modtages i Word eller ren tekstformat pr. Vær venlig kun at bruge standardtekstformat, dvs. Times New Roman str. 14. Eventuelle billeder er meget velkomne, vedlæg dem som separate filer (jpg, gif, bmp). Side 4

5 Kære KVIK Hermed første nr. af årgang 64. Som det fremgår af side 6 af nærværende nr., er Generalforsamlingen nært forestående. Det bliver sikket akkurart lige så fornøjeligt som sidste gang og forrige gang. Forsamlingen følger de i foreningen nedskrevne love, der kan studeres nærmere på foreningens hjemmeside. Jeg kan allerede lette dirigentens arbejde ved præliminært at erklære Generalforsamligen for lovligt indkaldt, idet nærværende publikation efter planen skulle være medlemmerne i hænde otte dage inden dagen oprinder. I de omtalte love står der endvidere, at bestyrelsen konstituerer sig selv, når den er valgt. Læser man videre i KVIK bladet kan man konstatere, at konstitueringen allerede er foretaget på alle genvalgsposter? Men der er mulighed for at komme ind i varmen og sidde med omkring bordet, hvor belutningerne træffes. og min dovenskab skal jeg bede om, at skribenter og fotografer sender deres billeder som separate filer i stedet for at sætte dem ind i tekstdokumentet. Thi det er både plagsomt og en tidsrøver at pille dem ud igen. Hilsen Mikkel Sander [S024] Således er to af KVIK s kardinalembeder ledige, inden sæsonen er skudt i gang. Det drejer sig primært om delleroningen på Strandvænget, som jeg selv burde være en del af. Her mangler der en en rochef, efter at Charlotte har besluttet sig for at slippe depechen. Det andet ledige embede er en genganger, idet de samme deller som nævnt ovenfor også mangler en breddetræner. Derudover er der mulighed for at bestride det agtværdige embede som hhv. ungdomstræner, instruktionschef, langturschef (support) eller kassserer. Bemærk at redaktøren desværre ikke kan vælges eller afsættes. Det skal dog ikke forhindre mig i igen at efterlyse nye talenter, der ønsker at udvikle foreningspressen til nye sublime højder. For vores fælles glæde Side 5

6 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2009 Onsdag den 25. februar kl Årets generalforsamling bliver afholdt onsdag d. 25. februar 2009 kl Der vil traditionen tro være middag inden generalforsamlingen. Middagen serveres kl. 18, pris 70 kr. pr. kuvert. Tilmelding til middagen senest mandag den 23. februar, på hjemmesiden eller listen i baren. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for foreningen til godkendelse samt det af bestyrelsen udarbejdede budget til orientering. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for Erik Andersens og Grethe og Vagn Jensens Mindefond til godkendelse samt det af bestyrelsen udarbejdede budget til orientering. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Valg af 3 medlemmer til præsidium. 9. Valg af restaurationsudvalg. 10. Eventuelt. Side 6

7 Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag til behandling. Ifølge vores love skal forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, være skriftligt fremsendt til bestyrelsen senest den 15. januar Forslag, der måtte komme senere, kan kun sættes til afstemning, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede godkender det. Vedrørende punkt 6 er følgende poster på valg: Formand Bo Adelholm Ikke på valg Næstformand Jørgen Nielsen Villig til genvalg Kasserer Lene Nielsen Ikke villig til genvalg Forslag modtages Rochef Charlotte S. Hansen Ikke villig til genvalg Forslag modtages Kaproningschef Antonie M. Lauritzen Villig til genvalg Kajakchef Hans Pallesen Villig til genvalg Ungdomsafd. Johan Topp Ikke villig til genvalg Forslag modtages Langturschef Carsten Jørgensen Villig til genvalg Instruktionschef Henrik Husth Ikke villig til genvalg David Meyer foreslås af bestyrelsen Breddetræner Vakant Forslag modtages Sekretær Birthe Kyhn Villig til valg Festudvalg Anette Arnsted & Nikolas Lanstorp Villig til genvalg Spørg ikke kun, hvad kan Roforeningen gøre for mig men også, hvad kan jeg gøre for Roforeningen? Der er andetsteds i dette blad/på hjemmesiden lavet en beskrivelse af de poster, der bliver ledige og de udvalg, der behøver flere hænder. Jeg hører gerne, fra alle, der kunne have interesse i at deltage i bestyrelsesarbejdet for et givent område eller en given post. Tag blot kontakt til mig på eller telefon, så kan vi sammen drøfte, hvad en given post indebærer. Jeg vil her samtidig bede de berørte udvalg drøfte eventuelle kandidater. Det er muligt, at vi skal overveje, at enkelte udvalg ikke behøver at være repræsenteret i bestyrelsen, men blot referere til bestyrelsen. Med venlig hilsen Bo U. Adelholm Formand Telefon: Side 7

8 Din hjælp behøves Forestående ændringer i bestyrelsessammensætningen I forbindelse den ordinære generalforsamling den 25. februar 2009 står vi den situation, at en række bestyrelsesmedlemmer ønsker at træde tilbage. Sædvanligvis har bestyrelsen selv sikret sig kandidater til de poster, som er blevet ledige, men det er ikke tilfældet for en række af de poster, der er blevet ledige i år. Derfor ser vi os nødsaget til at slå stillingerne op på denne måde. Samtidig er der i en række af de arbejdende udvalg behov for flere hænder til at løfte opgaverne enten ved enkelte bidrag eller ved en mere kontinuerlig indsats. Kasserer: Lene Nielsen ønsker ikke at forsætte. Lene har siddet i bestyrelsen i flere omgange. Først 6 år som henholdsvis sekretær og kontingentkasserer og senest som kasserer fra 1993 nu (16 år). Lene stoppede som kasserer i 2005, men måtte midt i 2005 gå ind og overtage jobbet igen efter sin afløser, grundet sygdom. Jobbet som kasserer kræver et vist regnskabsmæssigt kendskab; der bogføres finans, herunder også løn, kreditor, kreditorbetaling samt kontingent og kontingentbetalinger. Vi har ca poster om året, hvoraf kontingent og kontingentbetaling udgør ca poster. Vi anvender Microsoft C5 som økonomisystem. Men er du ikke fortrolig med C5, skal det ikke afholde dig fra at stille op som kasserer. Formanden har undervist i brugen af C5, siden det kom på markedet i 1994, og vil være glad for at hjælpe dig til rette med systemet. Vi anvender p.t. en ældre version, men regner med at foretage en opdatering til den seneste version i løbet af året. Rochef: Charlotte Schwartz-Hansen ønsker efter tre år med roudvalgsarbejde, heraf det seneste som rochef, at stoppe. De øvrige medlemmer, Tanja Hansen og Anette Sørensen, der p.t. er i roudvalget, vil gerne fortsætte arbejdet og være med til at gøre deres bedste for, at sæsonen 2009 kommer til at byde på så mange gode rooplevelser som muligt. Tanja og Anette ønsker dog ikke at påtage sig det overordnede ansvar og tilhørende bestyrelsesarbejde. For at arbejdet for de enkelte medlemmer af roudvalget ikke bliver for stort, skal roudvalget gerne udvides med et eller flere medlemmer. Heraf skal en være villig til at påtage sig ansvaret som rochef. Hvis du synes denne post, som også omfatter en plads i KVIKs bestyrelse, er noget for dig, vil vi blive meget glade for at høre fra dig. Ungdomsleder: Johan Topp ønsker at bruge mere tid på sin politiske interesse, hvilket betyder mindre tid til arbejdet som ungdomsleder. Endvidere gælder det for Johans tro væbner, Amalie Hesselvig, at hun i det kommende år får travlt med studierne. Også Daniel Jurlander er ikke sikker på, om han ønsker at fortsætte sit arbejde i ungdomsafdelingen. Dette betyder, at vi skal bruge en ny ungdomsleder og 1-3 hjælpere, der vil være med til at drive vores ca uroere. De skal kunne komme en til to gange om ugen samt varetage vores skole- og sommerferieaktiviteter for de unge. Instruktionschef: Henrik Husth har konstateret, at man som nybagt far og husejer har mindre tid til foreningslivet, og derfor ønsker Henrik at stoppe som instruktionschef. Denne post har David Mejer tilbudt at videreføre. Men som Side 8

9 det også gælder for en række af vores udvalg, er det ikke nok at have en til at lede udvalget. Der er også behov for en række hænder til at løfte alle de andre opgaver inden for området. Det skyldes ikke mindst et ønske om, at vi de næste år gerne vil tage flere nye medlemmer ind, end vi har fået igennem de sidste 2 år. David får derfor også brug for at kunne trække på alle vores instruktører og også gerne få udvidet truppen. Kunne du tænke dig at blive instruktør, så sig derfor bare til! Langturchef: Carsten Jørgensen har sagt ja til at fortsætte, men også han har konstateret, at familie og hus kræver mere tid. Der er derfor behov for nye medlemmer til langtursudvalget, som kan hjælpe med at tilbyde nogle flere åbne og også gerne tilbagevendende langture. Motionstræner til Strandvænget: Vi har tidligere haft en MotionPlus-træner i bestyrelsen. Det har vi manglet de sidste 1½ år, men hvad værre er, så har vi også manglet det på vandet. Det vil vi meget gerne gøre noget ved i den kommende sæson. Vi har derfor brug for en, men også gerne flere, der sammen kan løfte de opgaver, der ligger på motionplusområdet i Strandvænget. Vi derfor gerne opfordre dem af jer, der har lyst til at prøve kræfter med trænergerningen, til at lægge billet ind på denne spændende post. Den kan meget vel blive startskuddet til din personlige udvikling som træner på det niveau, du selv måtte ønske. Side 9

10 Festudvalget: Festudvalget kan altid bruge folk med gode ideer til KVIKs fester. Det kan være til et enkelt arrangement, men også til det kontinuerlige arbejde med at sikre, at vores fast tilbagevendende fester bliver til noget. Vil du høre mere om, hvad arbejdet som bestyrelsesmedlem indebærer, eller hvordan du i øvrigt kan hjælpe, er du velkommen til at kontakte formanden eller den områdeansvarlige: Formanden Bo Adelholm på tlf: Kasserer Lene Nielsen tlf: Rochef Charlotte Schwartz-Hansen tlf: Ungdomsleder Johan Topp tlf: Instruktionschef Henrik Husth tlf: Langturchef Carsten Jørgensen Festudvalget Side 10

11 Formandens beretning for Roforeningen KVIK sæsonen 2008 Sæsonen 2008 har på mange måder været som så mange andre. Vi har haft en lang række tilbagevendende aktiviteter, der har været optagelsen af nye medlemmer, festerne, kaproning, langture, den daglige roning, middagene på terrassen, bådklargøringen, vintertræning med gymnastik eller ergometer og naturligvis formandens evindelige taler, korte som lange, der har forkyndt, at vi har en fantastisk forening med nogle helt unikke muligheder for selv at præge udviklingen og aktiviteterne, ofte med en løftet pegefinger: Vi skal alle huske at tage del i det frivillige arbejde og takke dem, som gør det - tjah umiddelbart ligner sæsonen 2008 mange af de foregående. Men en beretning er nok ikke gjort med det, hvis vi skal kigge lidt nærmere på sæsonen 2008 så startede året med fint vejr, men uden de sædvanlige overtegnede instruktionskurser, hvilket naturligvis gav anledning til en del grå hår i bestyrelsen (jeg af naturlige årsager undtaget). Der var vanen tro lagt op til instruktion med 6 hold af 24 kaniner - men søgningen var ikke, som den plejer, der var kun ganske få tilmeldt holdene. Det kan der være mange årsager til, og emnet har været behandlet ved mangt et bestyrelsesmøde samt ved et medlemsmøde. Jeg er dog af den overbevisning, at den primære kilde til nye medlemmer er vores eksisterende medlemmer hvis vi brænder for roning og for vores forening, kan det ikke undgå at smitte af - samtidig skal vi sikre, at der er de efterspurgte aktiviteter, hvilket nok også har haltet lidt specielt på to områder: 1) Struktureret træning for motionsroer og 2) Åbne langtursarrangementer. På begge områder har jeg dog med stor glæde kunnet se medlemmer uopfordret gå ind og hjælpe, da de kunne se det brændende behov, og her skal jeg fremhæve og takke Claus Andersen for at tilbyde træning ikke mindst til vores nye kaniner. Samt Walter for at trække vores medlemmer med på nogle spændende lokale langture, ved den sidste var der ikke mindre end 18, der roede Amager rundt en gang, og fem, der tog turen to gange - det giver samlet 1400 km til årets statistik. På trods af den dårlige tilmelding til vores introkurser, har vi dog haft fornøjelsen at kunne byde velkommen til 84 nye medlemmer mens vi dog samtidig har måttet sige farvel 98. Jeg vil her benytte lejligheden til også at takke årets instruktører samt Kong Neptun og hans følge for forsat at sikre vores medlemmer på de syv verdenshave efter den traditionelle kanindåb. Udvalget af åbne langture har de sidste år ikke været overvældende, men der er dog heldigvis stadig stor interesse for at blive langtursstyrmand. Jeg håber, at det med tiden betyder, at vi igen vil få et rigt udvalg af langturstilbud. Vores langturschef Carsten Jørgensen og undertegnede afholder 13. marts en fredagsbar med kombineret information om langtursmulighederne i KVIK og vinsmagning med det håb, at vi på den måde kan skabe en øget interesse for langturenes velsignelser. I kajakafdelingen har man haft fornøjelsen af, at få udvidet instruktørstaben, hvilket har betydet at ikke mindre end 40 har kunnet prøve kræfter med vores kajakker. Antallet af Side 11

12 frigivne er dog noget lavere. Dette skyldes to forhold: for det første stiller vi ret store krav til sikkerheden, hvilket betyder, at det ikke er lige let for alle at komme i gang, for det andet udstrækker instruktionsforløbet sig for flere over to sæsoner blev også året hvor vi første gang så kajakker deltage i vores langture, således var robådene akkompagneret af kajakker både i Silkeborg og på årets kaninlangtur. På kaninlangturen var det meget heldigt, for frafald gjorde at vi ikke havde kunnet få bådholdene til at gå op, hvis ikke det var fordi vi kunne låne en kajakroer til den ene af robådene. Kajakkernes deltagelse i langture er naturligvis med til at sikre en vis integration, så vi ikke får en klub i klubben, det samme gælder også for de mange gode arrangementer, hvor både roere og kajakroere deltager. I år så vi bl.a. et morgenroningsarrangement med stor brunch ved Charlottenlund som kajakroerne Heidi Blok Frandsen og Klaus Bankler havde arrangeret. Andetsteds i bladet findes udførlige beretninger fra festudvalget, roudvalget og kaproningschefen, der alle beskriver det store aktivitetsniveau, der har været i den forgangne sæson. Nordhavnen 2008 var også året hvor Udviklingsselskabet By & Havn I/S havde udskrevet en international idékonkurrence om udviklingen af Nordhavnen. Der var 180 besvarelser, hvoraf selskabet nu arbejder videre med tre af projekterne om fremtidens udvikling af Nordhavnen, der med sine 200 hektar er FM Rengøring NÅR DET SKAL GØ RES ORDENTLIGT v/ Freddi Madsen Strandmarksvej 72. 1, tv 2650 Hvidovre Telefon Skandinaviens største byudviklingsprojekt. De tre projekter er: Den danske tegnestue Polyform i samarbejde med Cenergia Energi Consulting, Deloitte og Oluf Jørgensen A/S med projektet Nordre Frikvarter. Forslaget bygger på erfaringer fra kendte gode byer kombineret med fremtidens krav og drømme - og er især valgt på grund af dets overbevisende strukturplan den overordnede plan for hele Nordhavnen, der er både indlevet og velfunderet. Den danske tegnestue COBE i samarbejde med SLETH arkitekter og ingeniørfirmaet Rambøll med projektet Nordholmene, urban delta. Forslaget opdeler Nordhavnen i en række selvstændige holme med hver sin særlige identitet og er især valgt på grund af den foreslåede strukturplan, der giver store forventninger om den gode by. Side 12

13 De norske tegnestuer 70 o N arkitektur og Dahl & Uhre arkitekter med projektet Excentral Park Edge Dynamics. Forslaget bygger primært på et landskabskoncept, der udlægger et bredt parkbånd hele vejen rundt om Nordhavnen og er især valgt på grund af dets forståelse for at udnytte stedets særlige natur og skabe tætte relationer mellem land og vand. Uanset hvilket af de tre projekter Udviklingsselskabet By & Havn I/S ønsker at arbejde videre med, kan der ikke herske tvivl om, at den fremtidige udvikling af Nordhavnsområdet vil få stor betydning for vores forening og vores rofarvand. Der er ved alle tre projekter både gode og dårlige nyheder for os. Vores opgave de næste år er at være med til at påvirke udviklingen, så der i størst muligt omfang tages hensyn til os og skabes et godt miljø for os, udviklingen af Nordhavnen er langt fra af det onde, men det er vigtigt, at vi fortæller, hvad vi kunne tænke os, og hvordan ændringer påvirker os. Også når det gælder Nordhavnsvejen er vi underlagt nogle udefra kommende rammer, som vi forsøger at påvirke i det omfang, det er os muligt. Status er pt., at Københavns Borgerrepræsentation har besluttet, at der skal arbejdes videre med to forslag til en Nordhavnsvej. De to vejforslag bygger på to helt forskellige metoder, nemlig en Cut and Cover-tunnel (vejforslag A), der bygges i to etaper (A1 og A2), og en boret tunnel (vejforslag B), der bygges helt til Nordhavn i et stræk. I første kvartal af 2009 bliver der offentlig høring, hvor alle har mulighed for at kommentere miljøredegørelsen. I løbet af 2009 skal der vælges et vejforslag. Den foreliggende VVM undersøgelse peger, som jeg læser den, i retning af model A Cut and Cover tunnel, hvilket ikke præcis er vores ønskeløsning. Om gener under anlæg skriver VVM Tunnelen i vejforslag A udføres som en Cut and Cover tunnel. Man skal grave en åben rende, støbe tunnelrørene og dække til med jord igen i hele vejens længde. I anlægsperioden vil der derfor være store gener i området ved Svanemøllens Kaserne, Strandvejen og Strandvænget. Vi vil naturligvis gøre alt hvad vi kan for at minimere generne for os og de øvrige ro og sejlklubber, men får vi Side 13

14 to-tre år med vanskelig adgang og byggerod lige foran vores dør, risikerer vi naturligvis, at det påvirker vores forening ikke mindst i relation til at tiltrække nye medlemmer. Så Nordhavnsvejen er absolut en af vores helt store udfordringer de kommende år. Vores hus har en alder, hvor der løbende er behov for reparationer. Senest har vi fået renoveret damebadet, og det har ikke været uden problemer og gener for pigerne, men jeg håber, at alle er blevet glade for resultatet. Næste år fortager vi på en udskiftning af vores varmeveksler, da det er påkrævet. Vi vil også foretage en udbygning af vores kajakskur, det eksisterende er ikke længere stort nok til at dække vores stigende behov. Jeg vil her gerne takke husudvalget, der under Ravns ledelse og med bistand fra KV er og andre medlemmer leverer en meget stor indsats for, at vi stadig har det flotteste hus i Strandvænget. Vores økonomi vil naturligvis blive påvirket, hvis vi ikke får vendt udviklingen med det dalende medlemstal, men kigger vi på året 2008 går vi ud af det med et lille plus, og det trods store udgifter til vedligeholdelse af huset, investeringer i løftevogn, bådvogne mv. samt indkøb af en ny 4 åres inrigger fra Grejsdal. Vi har med andre ord stadig en sund og god økonomi. Jeg vil gerne slutte af med at takke alle dem, der var med til at give en hånd til at få det hele til at fungere i 2008, det være sig med huset, bådklargøringen, træningsbistand, arrangementer mv. Det var dejligt, at I var der, og jeg glæder mig til at se jer alle igen i 2009 på vandet, i hallen og i baren. Til bestyrelsen tak for den kæmpe indsats, I har leveret i 2008, og for de, som fortsætter, og de, der kommer til: jeg glæder mig til endnu et år med jer og det arbejde, der ligger foran os. Bo Adelholm Formand Side 14

15 Hvorfor? I år har Mikkel Skriverkarl virkelig brudt med traditionerne og allerede i november måned offentliggjort den traditionelle liste over årets fødselsdage. Nytænkning der giver anledning til nogen moro, var det nu i år, at Bent fylder, eller er det først næste december? Sidste år blev listen trykt to gange, i en første udgave og senere i en forbedret udgave. Jeg havde fornøjelsen af at figurere på begge lister, så det burde være feset ind, hvornår jeg havde føs dag. Den stærkt annoncerede dag oprandt, men der skete ingenting, min tro på menneskeheden, in casu KVIK, fik et knæk. Jeg er om ikke skuffet, så i hvert fald forundret. Selvom jeg lå på knæ foran brevsprækken i dagene omkring min fødselsdag - og det var ikke for selv at gø af posten, som vi ikke-hundeejere er nødt til, men måske fordi jeg er naiv - dumpede der ikke et fødselsdagskort ind fra KVIK. Nu til mit spørgsmål. Hvilket formål har listen så? Jeg plejer at kunne huske min fødselsdag, selv i min fremskredne alder, og det kan jo næppe være fordi den gamle redakteur mangler stof, at den bliver bragt. Nu kan man argumentere for, at det at nå en rund/rundagtig fødselsdag er der ikke noget heroisk i - alt der kræves er, at man holder sig i live, og hvem vil ikke gerne det - og hvis det er derfor, at KVIK ikke sender fødselsdagskort, fint nok med mig, men var det så ikke på tide at stryge listen? Med venlig hilsen Peter B031 Side 15

16 Kalender Januar 31. Åbne Danske Mesterskaber Februar 8. K.V.: Generalforsamling + bankospil, søndag den 8. februar Fredagsmusikbar 25. KVIKs ordinære generalforsamling 28. Åbne Lolland-Falster Mesterskaber Marts 7. Åbne Fynske Mesterskaber 8. Ergometer Cup 13. Fredagsbar 28. Standerhejsning Maj 21. Struckmannsparken Fredagsmusikbar Dato og tid: 13/ kl. 19:00 Fredagsromusikbarlængesidenjegharsetdigkomsammen Noget gi r sig selv at det skal foregå en fredag, deraf noget af navnet. Fredag den 13. februar vil vi indbyde jer til en lille komsammen med mad, musik og flydende varer. Vi starter kl. 19 med noget at spise bare for at få lagt en bund til aftenens videre forløb. Har du glemt.. kan du heller ikke huske.. hvem pokker er det nu der synger den sang. er det ikke eller er det. Prøv jeres held ud i den ædle gættekunst DEN ULTIMATIVE VINTERMUSIKQUIZ. Hvordan det lige kommer til at foregå tja det er en af fordelene ved at være arrangør, vi ved det I ved det ikke (måske er planen ikke helt på plads endnu). Spring ud som gætter glæd dig selv og andre mød op til en sjov aften. Pris: 75kr (mad og kaffe). NB: Tilmeldingsfrist d. 11. februar; minimum 20 deltagere, ellers aflyser vi men det bliver selvfølgelig ikke nødvendigt, vel?! Med venlig hilsen Claus, Tanja, Anette og Charlotte [Red. se hjemmesiden] Side 16

17 Årsrapport fra kaproningsafdelingen hvad laver de ude på den sø? Lige nu er det vinter. Vandet er med jævne mellemrum stift på Bagsværd Sø, og skal man have noget med det at gøre i den tilstand, må det være med skøjter spændt på fødderne. Forudsat at isen kan bære. Min sidste rotur i 2008 forløb i magsvejr en decembersøndag eftermiddag kl. 14. Vi skulle skynde os, Peter og jeg, for det blev hurtigt mørkt, så der var ikke så megen tid til palaver, når vi også skulle koncentrere os om, hvad vi havde sat os for: at ro dagens program igennem og få 12 km under kølen samtidig. Mens vi sad derude på søen i den gule 2x Empacher, som lyder navnet Bifrost, og i en perfekt harmoni af ægteskabelig synkron-roning slog nuet og lykken til i et splitsekund. Hvilket privilegium at kunne tage sin båd når som helst og så tit man vil; sætte den i vandet og ro sig en tur på en af Europas smukkeste ro-baner. Og når som helst vejret tillader det. Og det har det gjort mange gange i løbet af var et godt ro-år. Bedre end 2007, hvor foråret blæste væk, sommeren regnede samme vej, og efteråret heller ikke sådan lod sig betvinge vejrmæssigt var faktisk et ganske artigt år, når vi taler om vejret. Vi havde et forår derude på Bagsværd Sø, som kun de færreste oplever. Efter at have overstået visse begyndervanskeligheder med hvem og hvad der skulle være i søen og ikke være i søen, fik vi bugseret Johnnys bil på land og vores både ud på vandet. Den historie er fortalt. Jeg har også sagt det før: Efter en vinter i ergometer er den første rotur ude på søen som en åbenbaring. Luften er stadig tyk af vinter i marts, men solen har fået sine ordrer og er gået i gang med at udføre dem med magt. Således fri af land og vel ude på vand kunne vi begynde den lange seje træning, som gerne skulle kulminere i diverse sejre: OL, VM, EM, NM, DM, FM og European Masters Games. Der var meget der skulle nås. For pensummet var stort i Nogle havde valgt at lægge træningen i Portugal i januar og februar. Det var så alligevel først, da alle træningslejre var overstået, og foråret burde have meldt sin ankomst, at luften og jorden for alvor blev hvid af sne, og søen frøs til is. Sådan kan det gå. Hvordan gik det så? Det gik godt. Det gik faktisk rigtig godt for mange. KVIKs galionsfigurer, pigerne i front, og KVIKs stolthed på spindesiden, eliten i senior A åben klasse, Lea Jakobsen og Fie Udby, viste gedigent sportsmanship og særdeles gode takter, da de efter et turbulent forår med OL i næseborene måtte skifte kurs og satse på ny bådtype og nye mål. Sammen med Cecilie Askov Christensen roede de sig til en fornem bronzemedalje i W4- ved VM. Hvordan de, Lea og Fie, havnede dér, når de nu ved årets begyndelse satsede på noget helt andet, blev beskrevet af Lea her i bladet tidligere på året. I Kraftcenter Odense, hvor Sarah Christensen har tilbragt sæsonen i selskab med ligestillede, kunne vi høre om sejre til KVIK. Sarah deltog i to internationale regattaer i juli måned i hhv. Ratzeburg og Amsterdam i 2x med Christine Pultz fra Odder Roklub, og de kom hjem med en guldmedalje fra Tyskland og en af sølv fra Holland. Sarah fuldendte sit år i senior B-klassen med en DM- triumf i senior A-ligaen, hvor hun roede sig til det eftertragtede mesterskab i 2x sammen med Lea. Side 17

18 Hos senior B var det samme historie: Majse Andersen havde sat turbo på træningen, og i et anfald af ungdommeligt overmod satte hun sig i den sværeste bådtype af alle: 2-, outrigger sammen med Sarah og kursen var klar: Forbundsmesterskabet. Vi kan se på resultatlisten længere ned i denne rapport, at det eksperiment gik rigtig godt. Men mere vil have mere. Knap var pigernes VM-succes i hus, før vi vendte os 180 grader for at kigge os om efter andre potentielle succeser. Veteranernes European Masters Games, f.eks. Dette mesterskab var et svensk anliggende, da broderfolket derovre på den anden side havde meldt ud, at de gerne ville være værter for stævnet, som omfattede et utal af sportsdicipliner i lighed med World Masters Games, og som var det første stævne af sin art. Roningen skulle derimod foregå i Danmark på Bagsværd Sø, fordi sådan en pragtsø med tilhørende faciliteter til rosport havde man altså ikke lige i nærheden af Malmø. Og det var lige noget for KVIKs veteraner og masterroere: Konkurrence i international klasse på hjemmebane. Yi-haaa! Alle de gode gamle silverbacks og yngre slagsbrødre med kampgejst og gå-på-mod havde meldt sig til diverse konkurrencer i diverse bådtyper og kategorier. KVIK mønstrede en herre 8+ og en ditto 4- og meldte klar til at forsvare KVIK og Danmarks ære. Der var også en dame 2x, som havde meldt sig til KVIKs tæskehold i mastersklassen, og vi var dælme tændte hele banden. Skønt vi godt nok syntes, at det kostede det meste af en formue at deltage. Hvad skete der så? Vi fik i sidste øjeblik besked om, at ro-diciplinen var aflyst. På grund af manglende tilmelding. For hulen da!!! Alle de ukvemsord og eder og forbandelser, som fløj over sundet disse sene augustdage, kunne have slået dem gule og blå derovre, havde de ikke været det i forvejen. Og nu var det for sent at melde sig til World Masters Rowing i Trakai i Litauen, som blev afviklet ugen efter. Nok om det. Videre. Nu er der ingen pardon i Wien, hvor world masters mødes i sensommeren Alle over 27 år kan deltage i World Master Rowing. Læs mere om dette på OL i Beijing blev ikke aflyst. Det endte bare før tid for KVIKs deltagelse i M2-, hvor Morten Ølgaard og hans makker Thomas Morsing Larsen fra Bagsværd måtte se sig slået ud af konkurrencerne, før de var kommet i gang for alvor. 4 års forberedelser. 4 års koncentration og op- og nedture. 4 års håb om at få det til at lykkes på dagen. 4 års slid slået ud af kurs af mikrober. Vi græd med Morten og Thomas, men vi vidste, at de ville overleve og hurtigt sætte fokus mod nye mål og horisonter. Således er Morten ved at vænne sig til sin nye status som vordende far i verdensklasse. Baby ventes i marts DM på Maribo Sø var ikke for pattebørn. Det første jeg så, da jeg ankom til regattaen, var Fie, der prustende og rød i hovedet kom mig i møde for at fortælle, at hun for tre minutter siden, lige før mål, var kæntret i sin 1x. Det var ikke på grund af vejrliget, som havde karakter af storm med tilhørende meterhøje bølger, det var fordi hun et splitsekund var blevet uopmærksom på, hvad hun skulle være opmærksom på, nemlig at holde sin føring og sit fokus helt frem til og henover målstregen. Noget Fie og alle andre i hendes liga har lært fra barnsben, og som er sømmet fast i rygraden. Fie var rasende og forbitret og havde kun sig selv at sparke over skinnebenene. Hun svor indædt, at hun i hvert fald nok skulle hente den anden DM medalje, som hun var kommet Side 18

19 Side 19

20 herned efter, og spurgte om jeg havde en ekstra - og tør - KVIK-dragt med i tasken. Sådan! Op på hesten, moster, og så derudaf. Resten er historie. Trods elementernes rasen denne oktoberdag i Maribo gik det som tidligere fortalt KVIK rigtig godt ved DM 2008, og vi kan slutte året af med følgende samlede medaljehøst fra mesterskaber i ind og udland: Danmarksmesterskaber i langdistance (inriggere) Samlet placering efter 3 etaper á 25 km Herrer: 1x Bronze: Jens Christian Walter, Palle E Jensen, Jacob Engel Frederiksen, og Ulrich Steen Jensen Samlet placering efter 4 etaper á 10 km Damer: 1x Sølv: Nanna Bjarnholt, Ulla Jacobsen, Rikke C Nielsen Danmarksmesterskaber på kortbane, 2000 m 2 x Guld. Individuel, indendørs: Peter Sylvest og Fie Udby 1 x Bronze. Individuel, letvægt, indendørs: Sarah Christensen 1 x Guld i W4x: Fie Udby, Lea Jakobsen, Cecilie Askov Christensen og Sarah Christensen 1x Guld i W2x: Lea, Jakobsen og Cecilie Askov Christensen Forbundsmesterskaber, kortbane, 2000 m /1000m 1 x Guld i L W2-: Senior B: Majse Andersen og Sarah Christensen 1 x Guld i W8+: Nanna Bjarnholt, Ulla Hovmann, Rikke Nielsen, Cecilie Askov Christensen, Fie Udby, Lea Jakobsen, Sarah Christensen, Mejse Andersen og styrmand Lise Bisgaard. Verdensmesterskaber, kortbane, 2000 m 1 x Bronze i W4X: Fie Udby, Lea Jakobsen og Cecilie Askov Christensen Samlet ser årets medaljefordelingen sådan ud: DM: 4 guldmedaljer, 1 sølvmedalje, 2 bronzemedaljer FM: 2 Guldmedaljer VM: 1 Bronzemedalje Årsagen til de fine resultater skyldes målrettet og konstant træning, hvor kun fremgang og forbedringer gælder. Om og om igen og forfra. Koncentration og fokus. Hold fast her. Sådan ja!, lyder det hæst fra katamaranen, den flydende prædikestol, på Bagsværd Sø, hvor trænerguruerne Mads Haubro, Jesper Krog og Jesper Guldborg gang på gang har mistet både stemmen og tålmodigheden, men så endelig synes, at der kan skimtes et lille lys forude. De, roerne, har begrebet det og har nu langt om længe fat i noget, som kan bruges til at bygge videre på vejen mod guldet og det, der gør, at de alle synes, det er det hele værd: Sliddet, møgvejret, frustrationerne, skuffelserne, afsavnet, smerterne Jeg vil slutte af med at sige jer alle så mange tak for et fantastisk år. Jeg glæder mig til et forrygende Kærlig hilsen Antonie Side 20

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

NYHEDSARKIV 2007. Der afholdes julefrokost i klubben fredag d. 14.december. Tilmelding senest 11.dec. Liste er ophængt i klubben 200714.

NYHEDSARKIV 2007. Der afholdes julefrokost i klubben fredag d. 14.december. Tilmelding senest 11.dec. Liste er ophængt i klubben 200714. Forum oprettet NYHEDSARKIV 2007 På siden Forum kan du komme med dine egne indlæg. Brug fx. siden til at aftale roture med andre. Siden er åben for alle og for alle emner. Det er således ikke klubbens eller

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227.

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227. NYHEDSARKIV 2012 31.december 2012 - NYTÅRSKUR Indvielse af nyrenoveret ergometerrum kl. 9.30 Derefter nytårstur til Kulturø, hvis vejret tillader el. måske en gåtur i vor flotte natur. Kl. ca. 12 er der

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kanaltur i København

Kanaltur i København Kanaltur i København Lørdag den 4. september SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 Mob.: 2511 4695 @: kristiane_kristiansen@yahoo.dk Næstformand:

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

NYHEDSARKIV 2010. Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt

NYHEDSARKIV 2010. Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt Nedbrud NYHEDSARKIV 2010 Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt Standerstrygning Søndag d. 31. oktober kl. 14.00 er der standerstrygning.

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Formøde den 22. september 2009

Formøde den 22. september 2009 Formøde den 22. september 2009 Deltagere fra bestyrelsen: Tine Christensen, Sven Lyster, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Standerstrygningstale 2016

Standerstrygningstale 2016 Standerstrygningstale 2016 Velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde til denne standerstrygning i vores 80 års jubilæumsår. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

Gift/ samlevende /familie Single

Gift/ samlevende /familie Single Navn: Steffen Bonde Alder: 24, født 5. december 1989 Adresse: Havneholmen 38, 2. tv Mail: sbj@citius-remex.com Telefon: +45 31 12 30 33 Facebookside: CitiusRemex og Steffen Bonde Evt webside: www.citius-remex.com

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt Glædelig jul og godt nytår NYHEDSARKIV 2009 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Vi syntes der er sket meget i det forløbne år og ser forventningsfuld

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Aktiviteter i Middelfart Roklub ud over de normale trænings og klubaftener Sæson 2014/2015

Aktiviteter i Middelfart Roklub ud over de normale trænings og klubaftener Sæson 2014/2015 Aktiviteter i Middelfart Roklub ud over de normale trænings og klubaftener Sæson 2014/ 12 detagere Langture og Længere endagsture: 30. april 2. maj Store bededagstur til Augustenborg Roklub 1.juli Madpakketur

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Generalforsamling I Roklubben

Generalforsamling I Roklubben RONYT Medlemsblad for Frederikssund Roklub Generalforsamling I Roklubben Nr. 01 sæson nr.108 Februar 2016 Bestyrelse Formand Leo Nøhr 4673 1554 Næstformand Christian Laustsen 2282 0535 Hovedkasserer Torkild

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året.

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året. Efterårsgeneralforsamlingen 2010 Dagsorden efter lovene: 1) Valg af dirigent. 2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. 3) Formanden aflægger beretning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

Roning Sund og. sjov motion. i årevis

Roning Sund og. sjov motion. i årevis Roning Sund og sjov motion i årevis Hvordan får man på samme tid mulighed for at komme i god form, tabe sig (hvis nødvendigt), opnå personlige resultater, hygge sig sammen med gode kammerater og nyde oplevelser

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

KAPRONINGSMØDE SØNDAG D. 16. MARTS 2014

KAPRONINGSMØDE SØNDAG D. 16. MARTS 2014 KAPRONINGSMØDE SØNDAG D. 16. MARTS 2014 AGENDA FROKOST OG VELKOMST MÅL OG VISIONER SIKKERHED TRÆNING REGATTAER SÆSONOVERSIGT ØKONOMI BÅDFORDELING KAPRONINGSUDVALG HÅNDTERING AF BÅDE OG INDSTILLINGER KAPRONING

Læs mere

Standerhejsning Søndag d.25 marts kl. 15.00

Standerhejsning Søndag d.25 marts kl. 15.00 Skelskør Roklub Tidende Nr. 2. 2012 41 Årgang Standerhejsning Søndag d.25 marts kl. 15.00 Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang Skelskør Roklub Tidende Nr. 1 2017 46 Årgang Skælskør Roklub 1917-2017 Skelskør Roklubs bestyrelse 2016 / 17 Formand Margit Geil. Bülowsvej 10 4230 Skælskør. Tlf. 20 14 42 30 margitg@hotmail.dk Kasserer

Læs mere