Analyseforudsætninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyseforudsætninger"

Transkript

1 Analyseforudsætninger Workshop 2017 Energinet.dk, 14. marts 2017 Klassificering: 1

2 Program Emne 1. Formål med analyseforudsætninger 2. Opdateringer i Opsamling inden frokost ønsker til fremtiden? 4. Frokost ca. 12:00 12:45 5. Tema: fra analyseforudsætninger til brug i netplanlægning 2

3 Program Emne 1. Formål med analyseforudsætninger 2. Opdateringer i Opsamling inden frokost ønsker til fremtiden? 4. Frokost ca. 12:00 12:45 5. Tema: fra analyseforudsætninger til brug i netplanlægning 3

4 Formål Analyseforudsætningerne er ENDK s bedste bud på den fremtidige udvikling inden for centrale emner i det danske el- og gassystem. Analyseforudsætningerne sikrer et konsistent datagrundlag til anvendelse i business cases, prognoser, analyser, budgetter, internationale samarbejder m.m. Analyseforudsætningerne sikrer også, at ENDK s forudsætninger er transparente for omverdenen

5 Analyseforudsætningerne i ENDK s planlægningsflow Systemansvar Analyser og udvikling Analysegrundlag Planlægning og drift Forsyningssikkerhed Samfundsøkonomisk effektiv omstilling Strategiplan Energisystemanalyser Markedsanalyser Aktuelle temaanalyser F&U-projektdeltagelse Forsyningssikkerhedsredegørelser for el og gas Analyseforudsætninger Scenarier Teknologikatalog Anlægsrapport Netudviklingsplan Miljørapport Systemplan Forskrifter Instrukser Regler Budget Business Cases

6 Brug af analyseforudsætningerne Analyseforudsætninger Internationalt samarbejde Planlægning Lovpligtige rapporter Business cases og økonomi Analyser ENTSO-E og ENTSOG Scenarier TYNDP proces Linjerevisioner Kraftværksrevisioner Netudviklingsplan Miljørapporten Systemplan Forsyningssikkerhedsredegørelser Udlandsforbindelser Interne netforstærkninger Budgetter Energisystemsanalyser Temaanalyser Fremskrivninger

7 Indhold bygger på interne og eksterne analyser, samt skønsmæssige vurderinger Priser Fossile brændsler Fast biomasse CO2-kvoter El Elforbrug Klassisk elforbrug Individuelle varmepumper Store varmepumper og elpatroner Elbiler Store datacentre Elektrificering Elproduktion Termisk Sol Vind Elforbindelser Indland og udland Gas Produktion og import Forbrug og eksport Forbindelser Understregede emner indikerer hele eller delvise resultater af de øvrige forudsætninger

8 Høringsproces Endelig version Potentiel korrektion Workshops Høringsrunde Kommentarer fra eksterne interessenter Action plan på kommentarerne Færdiggøre konsekvensanalyser af input og kommentarer Beregning af elpriser, drifts- og forbrugsmønstre m.m. Fx ved nye politiske tiltag

9 Program Emne 1. Formål med analyseforudsætninger 2. Opdateringer i Opsamling inden frokost ønsker til fremtiden? 4. Frokost ca. 12:00 12:45 5. Tema: fra analyseforudsætninger til brug i netplanlægning 9

10 Solceller Udkast til Analyseforudsætninger 2017 (AF 2017) Rasmus Munch Sørensen, Forskning og Udvikling 10

11 Udviklinger i rammevilkår siden AF16 - Fjernelse af PSO en fra elregningen må formodes at få betydning - Fjernelse af 60/40 ordning må formodes at have en mindre betydning. - Ca. 30 MW mindre i løbet af Og knapt 300 MW mindre i Fjernelse af overgangsordning fra 2015 vil muligvis få betydning 11

12 Forventninger til teknologiudvikling Kr per W ' Husstandsanlæg Mellem anlæg Store anlæg Fuldlasttimer Husstandsanlæg Fuldlasttimer Husstandsanlæg Fuldlasttimer Store anlæg Kilde: Teknologikatalog

13 Generel metodetilgang 13

14 Nyt forløb for solceller - dekomponeret MW Markanlæg Kommercielle anlæg m. batteri Kommercielle anlæg u. batteri Husstandsanlæg m. batteri Husstandsanlæg u. batteri D'accord Analyseforudsætninger

15 Årlig vækst som funktion af intern rente Årlig vækst [MW/år] samfundsøkonomisk 2017 selskabsøkonomisk AF2016 antagelse ,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% Intern rente [%] 15

16 To forløb samles til ét bedste bud 16

17 D'accord forløb - gradvis vægtning MW AF 2017 Forløb uden afgifter Privat- og selskabsøkonomisk

18 The missing link? Markanlæg MW Realistisk? Kommercielle anlæg m. batteri Kommercielle anlæg u. batteri Husstandsanlæg m. batteri Husstandsanlæg u. batteri D'accord Analyseforudsætninger

19 Vindkapacitet og produktion Udkast til Analyseforudsætninger 2017 Carsten Vittrup, Forskning og Udvikling 19

20 Vind i udkast til AF2017 ift. AF2016 Substitution fra landvind til havvind Kapacitet vind (MW) - sammenligning mellem AF15, AF16 og AF17 Vindudsigten er usikker! Lidt mindre landvind i AF2017-udkast ift. AF2016 MW (primært efter 2026) Noget mere kyst- og havvind i AF2017-udkast ift. AF Totalt ca. samme vindkapacitet i AF2017- udkast ift. AF2016. Landvind AF17 Landvind AF16 Landvind AF15 Kystvind AF17 Kystvind AF16 Kystvind AF15 Havvind AF17 Havvind AF16 Havvind AF15 Samlet kapacitet AF17 Samlet kapacitet AF16 Samlet kapacitet AF15 Samlet kapacitet ADAPT 20

21 Vind i udkast til AF2017 ift. AF2016 Vindkapacitet ca. den sammen, men vindproduktion stiger Årlig produktion vind (GWh) - sammenligning mellem AF15, AF16 og AF17 Pga. substitution mod kyst- og havvind, der har GWh væsentlig flere fuldlasttimer end landvind. Derfor ca. 3 TWh (8 pct.) ekstra årlig vindproduktion 0 i udkast til AF2017 ift AF2016 Landvind AF17 Landvind AF16 Landvind AF15 Knap 41 TWh/år i AF2017 mod knap 38 TWh/år i AF2016 Kystvind AF17 Kystvind AF16 Kystvind AF15 Havvind AF17 Havvind AF16 Havvind AF15 Samlet produktion AF17 Samlet produktion AF16 Samlet produktion AF15 Samlet produktion ADAPT 21

22 Havvind Analyseforudsætninger 2016 Udkast til AF2017 Kapacitet (MW) 1. hele driftsår Kapacitet (MW) 1. hele driftsår Kriegers Flak Horns Rev 4 (evt. repower HR1) Jammerbugt(el. Ringkøbing) Horns Rev 5 (evt. repower HR2) Rødsand (repower) Ringkøbing (el. Jammerbugt) Ny havvind efter Kriegers Flak frem mod 2040 i hhv. AF2016 og udkast til AF2017 Siden AF2016, har vi set overraskende lave bud på havvind (kystnære og Kriegers Flak). Samme placeringer som AF2016, men fra 2030 er kapacitet øget fra 400 MW til 600 MW og første hele driftsår er fremrykket ét år (samlet 800 MW ekstra havvind i 2040). Placeringer efter Kriegers Flak ligger IKKE fast, men er et kvalificeret bud på baggrund af havmølleplan fra april

23 Kystvind Udkast til AF2017 i forhold til AF2016 Vattenfalls vinderbud med Vesterhav Syd (170 MW) og Vesterhav Nord (180 MW) er fuldt placeret i DK1. I AF2016 var det kystnære udbud delt ligeligt mellem DK1 og DK2. De sidste 22 MW forsøgsmøller i 50 MW-puljen er jf. politisk beslutning blevet fjernet. Kystnære møller uden for udbud er ændret til Kommunalt/lokalt forankrede kystmøller. Konkrete projekter eksisterer, men økonomisk rammer er meget usikre. Stadig 25 MW indsat i DK1 og DK2 fra primo 2021 (ovevejes fjernet). Indført et vægtet skøn på ny, lokal kystvind på 50 MW i DK1 og 100 MW i DK2 i hvert af årerne (primo): 2025, 2030, 2035, april

24 MW 400 Udbygning af landvind i AF2015, AF2016 og udkast til AF Bruttoopsætning AF2015 Bruttoopsætning AF2016 Bruttoopsætning AF2017 Nettoopsætning AF Nettoopsætning AF2016 Nettoopsætning AF2017 Nedtagning AF2015 Nedtagning AF2016 Nedtagning AF Nedtagningsperiode for gammel landvind (opstillet før 2008) Nedtagningsperiode for møller

25 MW Nedtagning af gammel landvind som i AF2016 Hovedforløb og langsom/hurtig udfasning Kategori 2 Ca. 160 MW Ned i 2021 (+-5 år) Levetid 27 år Kategori 1 Ca. 150 MW Ned i 2019 (+-3 år) Levetid 25 år <600 kw Fuldlasttimer Kategori 4 Ca MW Ned i 2029 (+-7 år) Levetid 29 år Kategori 3 Ca. 250 MW Ned i 2027 (+-7 år) Levetid 27 år 600 kw Kapacitet MW MW Total nedtaget Forsøgsmøller Andre nyere møller 0 4 Total gamle møller nedtaget Infrastruktur (>=600 kw) Repower (>=600 kw) Repower (<600 kw) minimum! Ukendt årsag (<=250 kw) Ukendt årsag (>250 & <600 kw) Ukendt årsag (>=600 kw) MW forventet 41 MW forventet Historisk AF2015 Hovedforløb Langsom udfasning Hurtig udfasning 600+ kw møller = 87 pct. af gl. kapacitet Primo 2017 var der 177 MW aktive 600+ kw landmøller over 20 år. De næste 4 år bliver MW aktive 600+ kw landmøller over 20 år! 1. april

26 Vindandel af samlet elforbrug (FORELØBIG!!) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% AF Samlet AF Samlet AF Samlet 26

27 Kraftvarme Udkast til Analyseforudsætninger 2017 Bjarke Christian Nepper-Rasmussen, Systemanalyse 27

28 Termiske kapaciteter Centrale værker Decentrale værker Elpatroner Varmepumper 28

29 Centrale værker Decentrale værker Antagelser om kapacitet baseret på indmeldinger Antagelser om værker baseret på indmeldinger Energimarkedsmodel benyttet til at bestemme kapaciteter efterfølgende Følger sidste års analyseforudsætninger 29

30 Samlet dansk kraftværkskapacitet MW el Kraftværkskapacitet i DK1 MW el Kraftværkskapacitet i DK Decentrale Centrale Decentrale, AF2016 Centrale, AF2016 Decentrale Centrale Decentrale, AF2016 Centrale, AF

31 Elpatroner Opdateret ud fra konkrete projekter Fremskrives fast Fast fremskrevet MW el Elpatroner Elkapacitet Elkapacitet, AF2016

32 Store varmepumper Udviklingen er baseret på analyser ved brug af energimarkedsmodel MW v Store varmepumper Gasvarmepumper indgår i år Central Gasvarmepumper Decentral, AF2016 Decentral Central, AF2016 (Bemærk, enheden er varmekapacitet) 32

33 Centrale gasdata Udkast til Analyseforudsætninger 2017 Bjarke Christian Nepper-Rasmussen, Systemanalyse 33

34 Gasdata Produktion og import Aftag og eksport Gasforbindelser 34

35 Produktion og import Bygger på ENS prognose (august 2016) for Nordsøproduktionen Markant lavere Nordsøproduktion uden Tyra mia. Nm 3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, VE-gas Import fra Tyskland Forventede leverancer fra Nordsøen til Danmark (Nybro) 35

36 Forbrug og eksport Opdateres ud fra AF2017 og Energistyrelsens basisfremskrivning Umiddelbart ingen ændring i svensk forbrug mia. Nm 3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Sverige Danmark

37 Leverancer og forbrug mia. Nm 3 5,0 Kommerciel eksport til Tyskland 4,5 Sverige 4,0 3,5 Danmark 3,0 2,5 VE-gas 2,0 Import fra Tyskland 1,5 1,0 0,5 Forventede leverancer fra Nordsøen til Danmark (Nybro) 0,

38 Elforbrug Udkast til Analyseforudsætninger 2017 Kasper Nyborg, Systemanalyse 38

39 Elforbrug Store datacentre Elektrificering af fjernbanen Store varmepumper Opdateres ikke i år Nye tal Opdatering følger Individuelle varmepumper Elpatroner Erhverv og husholdninger Elforbrug Elbiler 39

40 Bruttoelforbrug i DK1 (Vestdanmark) GWh Elpatroner og store varmepumper Store datacentre Elektrificering af fjernbanen Elbiler Individuelle varmepumper Klassisk elforbrug AF

41 Bruttoelforbrug i DK2 (Østdanmark) GWh Elpatroner og store varmepumper Store datacentre Elektrificering af fjernbanen Elbiler Individuelle varmepumper Klassisk elforbrug AF

42 Elforbrug i erhverv og husholdninger Metode Fremskrives vha. EMMA-modellen, og bygger på: Finansministeriets forudsætninger om økonomisk vækst. Energipriser fra analyseforudsætningerne. Energispareaftalens målsætninger frem til 2020 derefter estimeret baseret på den historiske udvikling. Dækker ikke udviklingen i nye elforbrug, som beskrives separat i analyseforudsætningerne (indgår eksogent). 42

43 Elforbrug i erhverv og husholdninger Opdateringer i 2017 Fremskrivningen er p.t. fastholdt fra sidste år. Rammerne for fremskrivningen har dog ændret sig: Udfasning af PSO-afgift Ny økonomisk fremskrivning fra Finansministeriet Opdaterede energipriser Vi forventer derfor yderligere justeringer inden udgivelsen i maj. 43

44 Elforbrug til individuelle varmepumper Metode Vurdering baseret på teknisk potentiale for omstilling i områder med opvarmning fra oliefyr, naturgas og træpiller samt i nybyggeri. Kombination af et selskabsøkonomisk og et samfundsøkonomisk forløb. Opdateringer i 2017 Forventes ikke at blive opdateret i år. GWh Individuelle varmepumper (netto) 44

45 Elforbrug til store datacentre Et datacenter er en stor lokal forbruger af elektricitet, og er et relativt nyt fænomen i Danmark i den størrelsesorden Energinet.dk behandler. Energinet.dk varetager etablering og omlægning af det omkringliggende net for at opretholde en så høj forsyningssikkerhed som muligt. To virksomheder har meldt ud, at de bygger datacentre i Danmark: Apple i Faulum (Viborg) Facebook i Tietgenbyen (Odense) 45

46 Elforbrug til store datacentre Metode Energinet.dk har kun kendskab til kapaciteter aftalt i kontrakten på de enkelte projekter. Øvrige parametre i beregningen af elforbruget er skøn. Kun projekter, hvor der er indgået kontrakt, medregnes. Udbygningstakten er antaget at være lineær over en 5-årig periode. Årlig benyttelsestid er antaget at være timer (fuldt effekttræk). 46

47 Elforbrug til store datacentre Opdateringer i 2017 Samlet effekt og dermed elforbrug er opjusteret. Antagelsen om fuldt effekttræk skal dog undersøges nærmere: Døgn- eller sæsonvariationer? Servernes energieffektivitet? Tomme serverpladser? GWh hvilket omvendt kan tale for at nedjustere elforbruget. Store datacentre (netto) AF

48 Elforbrug til elektrificering af fjernbanen Banedanmark elektrificerer det statslige jernbanenet frem til Energinet.dk koordinerer løbende idriftsættelsestidspunkter for de enkelte tilslutningspunkter på transmissionsnettet. Femernforbindelsen er Femern A/S ansvar, og data er p.t. bedste bud. Metode Effekttræk er estimeret i samarbejde med Banedanmark. Lineær indfasningsperiode på 5 år. Årlig benyttelsestid er antaget at være timer. 48

49 Elforbrug til elektrificering af fjernbanen Opdateringer i 2017 Idriftsættelsestidspunkter er justeret. Langsigtet elforbrug holder sig på samme niveau som sidste år. GWh Elektrificering af fjernbanen (netto) AF

50 Elforbrug til store varmepumper Metode Kapaciteter er fremskrevet på baggrund af analyseresultater. Elforbruget er et output fra Sifre, som er Energinet.dk s simuleringsværktøj til spotmarkedsanalyser. Opdateringer i 2017 En del eldrevne varmepumper er substitueret med gasdrevne varmepumper i forhold til sidste år. 50

51 Elforbrug til elpatroner Metode Kapaciteter er baseret på Energinet.dk s seneste opgørelser. Elforbruget er et output fra Sifre. Opdateringer i 2017 Elkapaciteten er opjusteret med ca. 170 MW i 2020 til et samlet niveau på i alt 840 MW. 51

52 Elforbrug til elbiler Metode Elforbruget er baseret på resultaterne af en efterhånden ældre analyse fra 2013, der beskriver udviklingen i antallet af elbiler i Danmark. Opdateringer i 2017 Fremskrivningen forventes at blive opdateret med resultaterne fra en analyse af el og gas til transport, som p.t. er under udarbejdelse hos Energinet.dk. 52

53 Brændselspriser Udkast til Analyseforudsætninger 2017 Kasper Nyborg, Systemanalyse 53

54 Fossile brændselspriser og CO 2 -kvoter Fossile brændselspriser og CO 2 - kvoterne fremskrives med udgangspunkt i: Langsigtede ligevægtspriser fra IEA (World Energy Outlook 2016 New Policy -scenariet) Europæiske forwardpriser Danske priser estimeres efterfølgende ud fra historiske danske engrospriser og IEA-baserede priser. IEA World Energy Outlook 2016 Trin 1 Forwardpriser Trin 2 Estimering af danske CIF-priser Trin 3 Konvergensmetode Estimering af priser an dansk forbrugssted 54

55 Historiske IEA-priser efterfulgt af WEO2016 og forwardpriser* kr./gj (2017-priser) 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Kul - Historisk Råolie - Historisk Naturgas - Historisk Kul - WEO2016 Råolie - WEO2016 Naturgas - WEO2016 Kul - Forward Råolie - Forward Naturgas - Forward *Forwardpriser hentet den 28. februar

56 Konvergensmetode 2017, 2018 og % forwardpriser Gradvis lineær vægtning mellem forwardpriser og IEA-priser 2030 og frem 100 % IEA-priser 56

57 160,0 CIF-priser for kul, råolie og naturgas 140,0 kr./gj (2017-priser) 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Kul - Forward Kul - Konvergens Kul - IEA Råolie - Forward Råolie - Konvergens Råolie - IEA Naturgas - Forward Naturgas - Konvergens Naturgas - IEA 57

58 CO 2 -kvotepriser kr./ton (2017-priser) 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 CO2 - Forward CO2 - Konvergens CO2 - IEA 58

59 CIF-priser og CO2-kvoter sammenlignet med sidste år kr./gj (2017-priser) 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Kul - AF2016 Råolie - AF2016 Naturgas - AF2016 Kul Råolie Naturgas CO2 - AF2016 CO2 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 kr./ton (2017-priser) 59

60 Priser an kraftværk kr./gj (2017-priser) Kul Gasolie Naturgas (samfundsøkonomisk pris) Fuelolie Naturgas (forbrugerpris) 60

61 Priser an fjernvarmeværk kr./gj (2017-priser) Gasolie Naturgas (forbrugerpris) Naturgas (samfundsøkonomisk pris) 61

62 Biomassepriser Fremskrivningen består overordnet af tre trin: 1. Fremskrivning af langsigtede ligevægtspriser. 2. Konvergens mellem forwardpriser og fremskrevne priser (dog kun for træpiller). 3. Estimering af pristillæg for priser an dansk forbrugssted. Biomassepriserne dækker over: Importeret træflis og træpiller (oprindelse i Baltikum og Nordamerika). Lokalt produceret træflis og halm. 62

63 Biomassepriser Obs! Forwardpriser for træpiller er dummy-tal og ikke opdateret. Kr./GJ (2017-priser) 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Træflis - CIF Træflis - Central Træflis - Decentral Træpiller - CIF Træpiller - Central Træpiller - Decentral Halm - Central Halm - Decentral 63

64 Program Emne 1. Formål med analyseforudsætninger 2. Opdateringer i Opsamling inden frokost ønsker, ris og ros? 4. Frokost ca. 12:00 12:45 5. Tema: fra analyseforudsætninger til brug i netplanlægning 64

65 Frokostpause Vi fortsætter kl. 12:45 65

66 Program Emne 1. Formål med analyseforudsætninger 2. Opdateringer i Opsamling inden frokost ønsker, ris og ros? 4. Frokost ca. 12:00 12:45 5. Tema: fra analyseforudsætninger til brug i netplanlægning 66

67 Tak for i dag! Kommentarer eller spørgsmål kan sendes til: 67

Høring af analyseforudsætninger Baggrund. Energibranchen, interessenter, mfl. 22. marts 2017 JAE/KNY

Høring af analyseforudsætninger Baggrund. Energibranchen, interessenter, mfl. 22. marts 2017 JAE/KNY Til Energibranchen, interessenter, mfl. Høring af analyseforudsætninger 2017 22. marts 2017 JAE/KNY 1. Baggrund Energinet.dk udarbejder årligt en opdatering til analyseforudsætningerne, som er det fælles

Læs mere

Analyseforudsætninger 2016

Analyseforudsætninger 2016 Analyseforudsætninger 2016 Workshop d. 1. april 2016 Kasper Nyborg, Systemanalyse 1 Velkommen Årlig workshop To hovedpointer på dagsorden 1) Analyseforudsætninger 2016 2) Temaemne: Scenarier Proces ændringer

Læs mere

Høring af Analyseforudsætninger 2016. 1. Indledning. Markedets aktører m.fl. 8. april 2016 KNY/KNY

Høring af Analyseforudsætninger 2016. 1. Indledning. Markedets aktører m.fl. 8. april 2016 KNY/KNY Til Markedets aktører m.fl. Høring af Analyseforudsætninger 2016 8. april 2016 KNY/KNY 1. Indledning Energinet.dk udarbejder årligt en opdatering til analyseforudsætningerne, det centrale sæt af antagelser

Læs mere

Scenarier for udvikling i produktion og forbrug

Scenarier for udvikling i produktion og forbrug Scenarier for udvikling i produktion og forbrug Net temadag Fremtidens elsystemer Bjarne Brendstrup, Energinet.dk Vejen mod 100 pct. vedvarende energi i 2050 Mål om 100 pct. vedvarende energi i 2050 kan

Læs mere

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark Til Energinet.dk Markedets aktører Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark 1. Indledning Dette notat beskriver kort den forventede udvikling i vindkapaciteten på land i Danmark samt de

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2015-2035. Indholdsfortegnelse. 8. maj 2015 SPG-D'Accord/DGR

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2015-2035. Indholdsfortegnelse. 8. maj 2015 SPG-D'Accord/DGR Energinet.dk's analyseforudsætninger 2015-2035 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Primære ændringer fra sidste års analyseforudsætninger... 2 8. maj 2015 SPG-D'Accord/DGR 2. Økonomiske nøgletal...

Læs mere

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 F REMSKR IVNI N G AF PSO -OMKOSTNI N GER - O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 17. marts 2015 Ref. IMR Center for Klima og Energiøkonomi Opdateret fremskrivning af PSO-omkostninger

Læs mere

Energistyrelsens fremskrivning af elpriser. Jakob Stenby Lundsager, Energistyrelsen Temadag om elprisudviklingen 21.10.2015

Energistyrelsens fremskrivning af elpriser. Jakob Stenby Lundsager, Energistyrelsen Temadag om elprisudviklingen 21.10.2015 Energistyrelsens fremskrivning af elpriser Jakob Stenby Lundsager, Energistyrelsen Temadag om elprisudviklingen 21.10.2015 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvordan beregnes elprisen i basisfremskrivningen?

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2014-2035

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2014-2035 Til Energinet.dk Markedets aktører Energinet.dk's analyseforudsætninger 2014-2035 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Økonomiske nøgletal... 2 2. maj 2014 CHR-D'Accord/DGR 3. Brændselspriser... 3

Læs mere

RAPPORT. Energinets analyseforudsætninger. Dok. 16/ Offentlig

RAPPORT. Energinets analyseforudsætninger. Dok. 16/ Offentlig RAPPORT Energinets analyseforudsætninger Energinets analyseforudsætninger 2/59 INDHOLD 1. Indledning... 5 1.1 Afgrænsning... 5 1.2 Vigtige ændringer i forhold til sidste års analyseforudsætninger... 5

Læs mere

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Kontor/afdeling Systemanalyse Dato -22. juni 2017 J nr. 2017-2206 Indhold Introduktion... 2 PSO-fremskrivningens metode... 2 Usikkerhed i elprisen

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER 29-30 oktober 2015 Anders Kofoed-Wiuff Partner, Ea Energianalyse Spørgsmål Hvordan ser Danmarks energisystem

Læs mere

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Til Energinet.dk Markedets aktører Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 16. september 2014 CHR/CHR 2. Økonomiske nøgletal...

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Brændselspriser Udlandsscenarie Transmissionsforbindelser Vandår Vindår Elpriser Brændselspriser...

Brændselspriser Udlandsscenarie Transmissionsforbindelser Vandår Vindår Elpriser Brændselspriser... Notat om opdateret elprisfremskrivning til brug for udgiftsskøn ifm. sagen om overflyttelse af PSO til finansloven Kontor/afdeling Center for Klima og Energiøkonomi Dato 29. april 2016 J nr. 2016-1792

Læs mere

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Hvor mange nye vindmøller giver mening på land i Danmark?

Hvor mange nye vindmøller giver mening på land i Danmark? Hvor mange nye vindmøller giver mening på land i Danmark? Temadag: Nyt vindmølleprojekt, Fredericia 26. april 2016 Carsten Vittrup, Energianalyse, Energinet.dk Dok. 14-24552-13 26. april 2016 1 Energinet.dk

Læs mere

Analyseforudsætninger

Analyseforudsætninger Analyseforudsætninger Dekomponering og planlægningsbalancer Rikke Bille Gaardestrup, Netplanlægning Loui Algren, Forskning og Udvikling Klassificering: 1 Program Indledning Lidt om netplanlægning og netanalyser

Læs mere

Elpris... 6. Tilskud til vedvarende energi og decentral kraftvarme... 8. Samlede PSO-udgifter... 9. Tilskud til havvind... 10

Elpris... 6. Tilskud til vedvarende energi og decentral kraftvarme... 8. Samlede PSO-udgifter... 9. Tilskud til havvind... 10 Notat om opdateret PSO-fremskrivning til brug for udgiftsskøn ifm. sagen om overflyttelse af PSO til finansloven Kontor/afdeling Center for klima og energiøkonomi Dato 29. april 2016 J nr. 2016-1792 /IMR

Læs mere

Energinet.dk s analysearbejde. Hanne Storm Edlefsen, afdelingsleder i Energianalyse

Energinet.dk s analysearbejde. Hanne Storm Edlefsen, afdelingsleder i Energianalyse Energinet.dk s analysearbejde Hanne Storm Edlefsen, afdelingsleder i Energianalyse Vores strategi Om Energinet.dk Strategiplan 2014 Helhedsorienterede energianalyser Energinet.dk har ansvaret for forsyningssikkerheden

Læs mere

Energiscenarier for 2030

Energiscenarier for 2030 Energiscenarier for 2030 Niels Træholt Franck, Forskning og udvikling 30. november 2016. Dok 15/08958-162 1 Agenda Kort introduktion? Hvorfor lave scenarier? Tilblivelse af scenarierne De fire scenarier

Læs mere

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 MODEL, SCENARIER OG FORUDSÆTNINGER 2 Model af el- og fjernvarmesystemet Balmorel

Læs mere

Oversigt over høringssvar vedrørende Energinet.dk s analyseforudsætninger 2016

Oversigt over høringssvar vedrørende Energinet.dk s analyseforudsætninger 2016 Oversigt over høringssvar vedrørende Energinet.dk s analyseforudsætninger 2016 26. maj 2016 KNY/KNY Energinet.dk afholdte d. 1. april 2016 en workshop om udarbejdelsen af Energinet.dk s analyseforudsætninger,

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark?

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? - fortid, nutid og fremtid - Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse Tip en 13 er 1 X 2 1. Hvor stor en del af Danmarks faktiske bruttoenergiforbrug udgjorde

Læs mere

Indhold. Hvorfor vi tager fejl. Vigtigste faktorer for elprisudviklingen. Hvad bestemmer elprisen? Prispres for vindkraft

Indhold. Hvorfor vi tager fejl. Vigtigste faktorer for elprisudviklingen. Hvad bestemmer elprisen? Prispres for vindkraft DISCLAIMER: Disse elprisscenarier er lavet vha. en matematisk model Balmorel som bygger på en lang række usikre antagelser om den fremtidige udvikling i produktion, forbrug og transmission. Dansk Energi

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2016

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2016 Energinet.dk's analyseforudsætninger 2016 Juni 2016 1. juni 2016 KNY-D'Accord/DGR Dok. 15/12673-19 1/47 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Primære ændringer fra sidste års analyseforudsætninger... 3 2. Økonomiske

Læs mere

Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035. April 2013. 16. april 2013 CHR/CHR. Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23

Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035. April 2013. 16. april 2013 CHR/CHR. Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23 Energinet.dk s analyseforudsætninger 2013-2035 April 2013 16. april 2013 CHR/CHR Dok. 78482/13, Sag 12/427 1/23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Økonomiske nøgletal... 3 3. Brændselspriser... 4 4. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2017 Fagligt arrangement i Energistyrelsen 22.03.2017 Side 1 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne?

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Fremtidsperspektiver for kraftvarme Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma. Rådgivning

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2015 Fagligt arrangement i Energistyrelsen 20.01.2016 Side 1 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne?

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen

Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen Politisk konsensus om 2050 2035: El og varme baseres på VE Hvad er fossilfrihed? 1. Danmark

Læs mere

Støtte til biogas høj eller lav? Copenhagen Economics Temadag i Brancheforeningen for Biogas, 7. marts 2016

Støtte til biogas høj eller lav? Copenhagen Economics Temadag i Brancheforeningen for Biogas, 7. marts 2016 Støtte til biogas høj eller lav? Copenhagen Economics Temadag i Brancheforeningen for Biogas, 7. marts 216 Sammenligning af rammevilkår til biogas og havvind Danmark er i gang med en omstilling af energisystemet,

Læs mere

Indhold. FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014

Indhold. FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014 FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014 j.nr. 5004/5012-0001 Indhold 1. Resumé.... 1 2. Indledning.... 2 3. Havvind.... 4 4. Landvind.... 6 5. Biomasse.... 8 6. Biogas.... 10 7. Solceller.... 11 8.

Læs mere

1 Indledning Dette notat er et baggrundsnotat til rapporten National Handlingsplan for Vedvarende Energi i Danmark, juni 2010.

1 Indledning Dette notat er et baggrundsnotat til rapporten National Handlingsplan for Vedvarende Energi i Danmark, juni 2010. NOT AT Natio na l Handlingsp la n fo r Vedvarend e E n ergi fr em t i l 2020 22.juni 2010 J.nr. 2104/1164-0004 Ref. BJK/Projektgruppen VE- U DBYGNI NGEN I B AS I SF RE MSKRIVNI NG 2010 (B F 2010) 1 Indledning

Læs mere

Beregninger til Energistyrelsen om intakt forsyningssikkerhed. i 2020, 2025, 2035 og Overordnet. Energistyrelsen. 27. november 2013 APJ/

Beregninger til Energistyrelsen om intakt forsyningssikkerhed. i 2020, 2025, 2035 og Overordnet. Energistyrelsen. 27. november 2013 APJ/ Til Energistyrelsen Beregninger til Energistyrelsen om intakt forsyningssikkerhed (effekttilstrækkelighed) ifølge FSImodellen i 2020, 2025, 2035 og 2050 27. november 2013 APJ/ Dette notat beskriver i korthed

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Energiplan Fyn 5. Februar 2015, Tøystrup Gods Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma.

Læs mere

Basisfremskrivning Gå-hjem-møde i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Gå-hjem-møde i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2014 Gå-hjem-møde i Energistyrelsen 31.10.2014 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne? Endeligt

Læs mere

Energilagringens rolle i Energinet.dk s fremtidsscenarier 2030

Energilagringens rolle i Energinet.dk s fremtidsscenarier 2030 Energilagringens rolle i Energinet.dk s fremtidsscenarier 2030 Konference om avanceret energilagring 2016 Teknologisk Institut 2016-12-01 Anders Bavnhøj Hansen, ABH@Energinet.dk Chefingeniør Forskning

Læs mere

Energinet.dk s Analyseforudsætningerne og Energimodeller/-metoder 2014-2035. Marts 2014

Energinet.dk s Analyseforudsætningerne og Energimodeller/-metoder 2014-2035. Marts 2014 Energinet.dk s Analyseforudsætningerne og Energimodeller/-metoder 2014-2035 Marts 2014 Formål med workshoppen Analyseforudsætninger Inddragelse af ekstern viden til Energinet.dk s kommende forudsætninger

Læs mere

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark?

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? - fortid, nutid og fremtid - Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse Tip en 13 er 1 X 2 1. Hvornår sagde det danske folketing nej til atomkraft? 1979 1985 1986

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

1 Sammenfatning. CO 2 -udledning og elpris. Den særlige usikkerhed om CO 2 -kvoteprisen gør, at en række resultater i

1 Sammenfatning. CO 2 -udledning og elpris. Den særlige usikkerhed om CO 2 -kvoteprisen gør, at en række resultater i 1 Sammenfatning Formålet med Energistyrelsens Basisfremskrivning er at få en vurdering af, hvordan energiforbrug og udledninger af drivhusgasser vil udvikle sig i fremtiden, såfremt der ikke introduceres

Læs mere

s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23.

s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23. s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23. november 2015 Præsentation af Klimarådet Klimarådet skal bidrage med uafhængig

Læs mere

Baggrundsrapport B: Brændsels- og kvotepriser

Baggrundsrapport B: Brændsels- og kvotepriser Baggrundsrapport B: Brændsels- og kvotepriser Indhold 1. Indledning... 2 2. Priser på fossile brændsler... 4 2.1 Internationale brændselspriser.... 5 3. Beskrivelse af tillæg til verdensmarkedspriserne...

Læs mere

Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark

Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark Vindtræf 2014 1. November 201, Risø Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Om Ea Energianalyse Konsulentfirma der rådgiver og forsker inden for energi- og

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Marts 2015 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2014 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2014 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2014 - Antal

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse Fremtidens energi Og batteriers mulige rolle i omstillingen Rasmus Munch Sørensen Energianalyse 16-09-2015 18 Energinet.dk? Hvorfor grøn omstilling? 16-09-2015 3 Sygdom World Bank Symptom Kur Kunderne

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 N O T AT 13. august 2013 Ref. mis/abl Klima og energiøkonomi Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 Siden den seneste basisfremskrivning fra efteråret 2012, BF2012, er der

Læs mere

Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem

Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem Affaldets rolle i fremtidens energisystem 15. maj 2014 Vestforbrænding Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, Msc Udvikling, Forskning og miljø abh@energinet.dk

Læs mere

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Mange åbne ender Bedre integration mellem el-, gas-

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Samfundsøkonomiske Beregningsforudsætninger: Baggrund, anvendelse og udvikling

Samfundsøkonomiske Beregningsforudsætninger: Baggrund, anvendelse og udvikling Samfundsøkonomiske Beregningsforudsætninger: Baggrund, anvendelse og udvikling Temadag om varmepumper, 29. september 2016 Søren Lyng Ebbehøj Center for Forsyning Energistyrelsen sle@ens.dk Side 1 Indhold

Læs mere

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer Varmepumper i energispareordningen Ordningens indflydelse på investeringer Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling,

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 Til Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 24. juli 2012 CHR/CHR 1. Indledning... 2 2. Beregningsperiode... 2 3. Økonomiske nøgletal... 2 4. Brændselspriser... 3 5. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere

Perspektivscenarier i VPH3

Perspektivscenarier i VPH3 Perspektivscenarier i VPH3 Jesper Werling, Ea Energianalyse VPH3 kommuneforum, 2. oktober 2013 VPH3 perspektivscenarier Formålet er at belyse forskellige fjernvarmestrategiers robusthed overfor udviklingsspor

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013

Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013 Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013 Hotel Koldingfjord 11 oktober 2013 Danmarks første fjernvarmeanlæg Kilde: Dansk Fjernvarme i 50 år 2 Kommunens lossepladser var ved at være

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

MARKEDER OG BEHOV FOR LAGRING

MARKEDER OG BEHOV FOR LAGRING MARKEDER OG BEHOV FOR LAGRING Korttids- og langtidslagring Loui Algren Forretningsstøtte og -udvikling INDHOLD Behov for lagring i dag Behov for lagring i fremtiden DTI - Avanceret Energilagring 30-11-2017

Læs mere

Efterprøvning af business case for Viking Link-projektpakken. Teknisk gennemgang 9. november 2017 Sigurd Lauge Pedersen

Efterprøvning af business case for Viking Link-projektpakken. Teknisk gennemgang 9. november 2017 Sigurd Lauge Pedersen Efterprøvning af business case for Viking Link-projektpakken Teknisk gennemgang 9. november 2017 Sigurd Lauge Pedersen Side 1 Forløb Ansøgning 22. december 2015 inkl. business case. Foreløbige alternative

Læs mere

El, varme og affaldsforbrænding - Analyse af økonomi ved import af affald i et langsigtet perspektiv

El, varme og affaldsforbrænding - Analyse af økonomi ved import af affald i et langsigtet perspektiv El, varme og affaldsforbrænding - Analyse af økonomi ved import af affald i et langsigtet perspektiv Affaldsdage 2016 Hotel Vejlefjord, 11. november 2016 Jesper Werling Ea Energianalyse 1 Formål Vurdere

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

Baggrundsrapport E: El og fjernvarme

Baggrundsrapport E: El og fjernvarme Baggrundsrapport E: El og fjernvarme Indhold 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger for Danmark... 3 2.1 Centrale og decentrale værker... 3 2.2 Vindkraft på havet... 7 2.3 Vindkraft på land... 10 2.4 Solceller...

Læs mere

Notat. Støttebehov for store varmepumper

Notat. Støttebehov for store varmepumper Notat Dok. ansvarlig: TCA Sekretær: ris Sagsnr.: s2015-731 Doknr: d2016-10352-7.0 08-07-2016 Støttebehov for store varmepumper Konklusion De decentrale kraftvarmeværkers grundbeløb ophører med udgangen

Læs mere

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker Forsyningssikkerheden og de decentrale værker - og store varmepumpers rolle 17/4-2013. Charlotte Søndergren, Dansk Energi Dansk Energi er en kommerciel og professionel organisation for danske energiselskaber.

Læs mere

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017 IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kbe@danskfjernvarme.dk 6. april 2017 SIKKER FORSYNING OGSÅ I 2025 Forsyningen af det moderne samfund med el, gas,

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

2. September 2010. Bilag 1. Energi 2050 udviklingsspor for energisystemet. Dok. 42329/10, Sag 10/3378 1/11

2. September 2010. Bilag 1. Energi 2050 udviklingsspor for energisystemet. Dok. 42329/10, Sag 10/3378 1/11 Bilag 1 Energi 2050 udviklingsspor for energisystemet 2. September 2010 Dok. 42329/10, Sag 10/3378 1/11 Bilag 1: forudsætning, metode og afgrænsninger... 3 1.1 Forudsætninger og metode... 3 1.1.1 Energitjenester...

Læs mere

Markedet for vindenergi

Markedet for vindenergi Markedet for vindenergi IDA Det Nordeuropæiske marked for energi og ressourcer 5. februar 2015 Martin Risum Bøndergaard Energiøkonomisk konsulent Vindmølleindustrien Hvem er Vindmølleindustrien? Vi: -

Læs mere

ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT

ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT December 2014 1 Indledning/sammenfatning Energinet.dk s beregningsværktøj, ADAPT, har til formål, at belyse konsekvenser

Læs mere

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6.

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 6. september 2016 SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN Det korte svar er

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Energiscenarier Strategisk energiplanlægning Gate21, 4. juni 2014

Energiscenarier Strategisk energiplanlægning Gate21, 4. juni 2014 Energiscenarier Strategisk energiplanlægning Gate21, 4. juni 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Agenda 1. Energiscenarier 2. Kommunernes rolle i energiomstillingen 3. Lyndiagnose

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR ENERGIPRISER OG EMISSIONER

SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR ENERGIPRISER OG EMISSIONER SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR ENERGIPRISER OG EMISSIONER Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, maj 2017 5. maj 2017 Udgivet i maj 2017 af Energistyrelsen,

Læs mere

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Agenda Danmarks klimamål udenfor kvotesektoren 2021-2030 Energi og transportsektorens

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Afgifts- og tilskudsanalyse. Danmarks vindmølleforening Risø 1. november 2014 Jens Holger Helbo Hansen

Afgifts- og tilskudsanalyse. Danmarks vindmølleforening Risø 1. november 2014 Jens Holger Helbo Hansen Afgifts- og tilskudsanalyse Danmarks vindmølleforening Risø 1. november 2014 Jens Holger Helbo Hansen Energiaftale 2012: Med henblik på at vurdere behovet for justeringer undersøges det eksisterende tilskuds-

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Februar 2016 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2015 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2015 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2015 -

Læs mere