Tryllefløjten Jernbanegade 12, 4700 Næstved Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryllefløjten Jernbanegade 12, 4700 Næstved Tlf"

Transkript

1 Tryllefløjten Jernbanegade 12, 4700 Næstved Tlf Næstved Kommune Tlf ,

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Faktaoplysninger... 3 Samfundsmæssige forudsætninger... 3 Tryllefløjtens pædagogiske målsætning... 4 Definitioner... 4 Det pædagogiske arbejde... 5 Læringssyn... 5 Den voksnes rolle... 6 Hvad skal de voksne gøre for at leve op til målsætningen... 7 Værdigrundlag for personalets adfærd i forhold til børnene. 7 Indsatsområder... 7 Forældrebestyrelsen... 8 Forældresamarbejde... 9 Værdigrundlag for forældresamarbejde... 9 Målsætning for forældresamarbejde... 9 Personalesamarbejde Værdigrundlag for personalesamarbejdet Målsætning for personalesamarbejdet Ledelsen Værdigrundlag Målsætning Ledelsesopgaver/udviklingsområder Årsplan Økonomi Eksterne samarbejdspartnere Vurdering og evaluering Digt Bilag

3 Forord Virksomhedsplanen er et arbejdsredskab for medarbejdere, ledelse og bestyrelse, samt en orientering til forvaltning og politikere. Denne virksomhedsplan er udarbejdet i et samarbejde, hvor hver part har bidraget til de afsnit, der vedrører deres opgaveløsning. Dette er Tryllefløjtens 2. virksomhedsplan. Faktaoplysninger Tryllefløjten er en integreret institution, for børn i alderen 0 6 år. Tryllefløjten er centralt beliggende nær Næstved station. Tryllefløjten blev indviet Tryllefløjten er normeret til max. 24 vuggestuebørn og max. 42 børnehavebørn. Tryllefløjten har udvidet åbningstid fra kl til kl alle hverdage (visitering gennem pladsanvisningen). I alment dagtilbud er åbningstiden fra kl til kl , fredag dog til kl Personalenormeringen er 1/ = 620 timer timer til den udvidede åbningstid, + 35 timer til rengøring + 20 timer til køkkenassistent. Leder Anne-Grethe Butler Stedfortræder/ald.leder Irene Kirkebjerg Bestyrelsesformand Rikke Raahauge ITR/BUPL/ald.leder Helle Tückler OLsen SR Lena Mistarz I øvrigt henvises til velkomstfolderen. Samfundsmæssige forudsætninger for målsætningen Tryllefløjten er en kommunal daginstitution i Næstved Kommune. Som sådan er den underlagt de områder, som er beskrevet i Servicelovens 8, samt loven om pædagogiske læreplaner, med udgangspunkt i den børne/ungepolitik, der er formuleret i Næstved Kommune. 3

4 Målsætningen skal ses i sammenhæng med Værdi/og Arbejdsgrundlaget, hvori Næstved Kommune beskriver de udviklingstendenser vi kan se i samfundet. I forlængelse af disse tendenser opstiller Næstved Kommune nogle forventninger og krav til arbejdet med børn i kommunen og altså også hermed til daginstitutionerne. Vores målsætning skal ses som en del af kommunens samlede målsætning for arbejdet med at skabe udviklingsbetingelser for børnene i Næstved. Tryllefløjtens pædagogiske målsætning Med udgangspunkt i de kommunalt beskrevne kompetencemål, henvises til det Fælles Værdi/ og Arbejdsgrundlag, og Lærings og udviklingsguiden. I Tryllefløjten vil vi styrke det hele menneske ved at tage udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og kompetencer. Vi vil være et sted med tid og rum til det enkelte barn, hvor trivsel, tolerance og respekt giver grobund for udvikling. Vi vil være et sted, hvor børn og voksne er lige værdige, og hvor leg, læring og fællesskab giver mulighed for udfordring, forundring og fordybelse. Med udgangspunkt i Næstved Kommunes børne/ungepolitik og med afsæt i det Fælles Værdi- og Arbejdsgrundlag, vil vores pædagogiske arbejde i Tryllefløjten såvel i teori som i praksis bygge på følgende værdier: at tage udgangspunkt i det hele menneske at fællesskabet er det vigtigste afsæt for at udvikle sociale kompetencer at trivsel skal være tilstede for at opnå udvikling hos det enkelte barn/gruppen at leg og læring går hånd i hånd at sikre den kreative proces igennem tid, rum, dialog og det enkelte barns kompetencer og ressourser. 4

5 Definitioner Med det hele menneske mener vi at vi vil tage udgangspunkt i det enkelte barns kulturelle og sociale ressourcer. Med fællesskab mener vi at vi i samarbejde, uanset forskelligheder, kan vise ansvarlighed og respekt for hinanden. Med udvikling mener vi at vi skal give barnet muligheder, fremfor begrænsninger. Med leg og læring mener vi at legen er en forudsætning for, at barnet kan og vil lære. Med tid og rum mener vi at barnet har plads såvel fysisk som følelsesmæssigt. Med dialog mener vi at børn skal ses og høres. Med kompetencer og ressourcer mener vi at barnet har nogle personlige værdier og egenskaber, kundskaber og færdigheder, som danner baggrund for den videre udvikling. Det pædagogiske arbejde Læringssyn Legen er en forudsætning for, at barnet kan og vil lære. Barnets egen leg og aktivitet er motiverende og grundlæggende for læring. Læringen foregår udfra indre betingelser, sociale og kulturelle baggrunde, og det samspil barnet har med sine omgivelser, både i forhold til hjemmet og til institutionen. Barnet tager initiativ til nye udfordringer og opgaver, således at det gør sig nye erfaringer, som igen danner grundlag for ny læring. 5

6 Vi mener, at barnet gennem legen får kendskab til normer og regler, forskellige roller og familiemønstre, som udmøntes i at barnet udvikler selvbevidsthed, ligesom det lærer sin verden at kende. Vi mener, at legen er med til at understøtte og udvikle alle kompetencer. Børn lærer forskelligt afhængigt af barnets kompetencer, sociale og kulturelle baggrund. Børn lærer i samspil med andre børn og voksne. Børn lærer hele dagen, både det vi som voksne bevidst vil lære dem, men også det vi ubevidst lærer dem via vores væremåde. Børn lærer gennem leg, aktiviteter og udfordringer som vi voksne sætter i gang. Børn lærer også ved at eksperimentere og lege på egne præmisser. Den voksnes rolle Det er den voksne, der har ansvaret for barnets trivsel og udvikling. Det betyder, at vi skal være lyttende, opmærksomme, nærværende, engagerede og agerende i arbejdet med børnene. Vi skal tage udgangspunkt/afsæt i det enkelte barns stærke sider, alder og ressourcer, samt indrette de fysiske rammer, så barnet ser muligheder frem for begrænsninger. Vi skal udvikle egen faglighed og være på forkant med samfundsudviklingen. Den voksne har ansvar for at skabe et omsorgsfuldt miljø, hvor det er vigtigt, at anerkende og have respekt for det enkelte barn, samt være bevidst om at børnene ikke nødvendigvis får det samme ud af vores pædagogiske tiltag. Den voksne skal være engageret og tydelig overfor børnene. Den voksne skal skabe nogle fysiske rammer som giver børnene inspiration og mulighed for oplevelser og viden, som appelerer til deres sanser. 6

7 Den voksne skal støtte op om, og forfølge barnets/børnenes nysgerrighed, samt give tid og rum til fordybelse. Børnene skal også gives tid og plads til at eksperimentere og lege på egne præmisser. Den voksne har ansvar for at planlægge og strukturere, så det giver mening og sammenhæng i børnenes hverdag. Hvad skal de voksne gøre for at leve op til målsætningen ( 8 + Værdigrundlag + pædagogiske læreplaner) For at leve op til Næstved Kommunes mål og indsatsområder, samt Tryllefløjtens målsætning, skal vi sætte aktiviteter i gang, der med udgangspunkt i værdi- og arbejdsgrundlaget, implementerer de pædagogiske læreplaner. De voksne skal skabe rammer, så barnet oplever glæde ved at komme i institutionen, er glade for deres liv, og de voksne og børn der er omkring dem. De voksne skal udvise glæde og udtrykke engagement i samværet med børnene. Vores kerneområde er barnet og dets familie, og vores mål er at de oplever tryghed og omsorg. De voksne skal være synlige og betydningsfulde i hverdagen. Værdigrundlag for personalets adfærd i forhold til børnene Det er den voksne, der har ansvaret for barnets trivsel og udvikling. Det betyder at vi skal være lyttende, opmærksomme, nærværende, engageret og agerende i arbejdet med børnene. Indsatsområder Alle, som arbejder med børn og unge i Næstved Kommune, skal arbejde med udgangspunkt i lov nr /8-03 omkring pædagogiske læreplaner, det politisk godkendte Værdi- og Arbejdsgrundlag, ligesom Mål- og Resultatkrav vil være styrende for arbejdet. I arbejdet med pædagogiske læreplaner er der særlig fokus på: 7

8 Værdierne Barnesynet Kompetenceudviklingsområderne Arbejdet skal først og fremmest tage afsæt i barnets ressourcer I forbindelse med det fælles Værdi- og Arbejdsgrundlag er der udarbejdet fælles udviklingsmål (kompetenceplan). Disse mål danner grundlag for, at den enkelte institution formulerer udviklingsmål for børnene. Alle dagtilbud skal gennem deltagelse i projekter udvikle medarbejdernes kompetencer, således at de er i stand til at arbejde målrettet efter det godkendte værdigrundlag og Lov om pædagogiske læreplaner. Fra 1. August 2004 skal der arbejdes med pædagogiske læreplaner i dagtilbud med børn under skolealderen. Den enkelte pædagogiske læreplan udarbejdes efter det godkendte skema og med inspiration i den godkendte lærings og udviklingsguide, som er udsendt til alle medarbejdere/dagtilbud. Den pædagogiske læreplan skal godkendes af bestyrelsen i dagtilbudet og sendes til godkendelse i Daginstitutionskontoret inden udgangen af august Udviklingsmål for Tryllefløjten: I de pædagogiske læreplaner, har vi valgt at arbejde med følgende temaer: krop og bevægelse, mad og måltider i Tryllefløjten, kulturelle udtryksformer natur/udeliv. Med udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer, vil vi arbejde med udviklingsmål for børnene på tværs af stuegrupper, samt aldersopdelte projekter. Vi arbejder med dokumentation i form af Barnets Bog, beskrivelser, observationer, foto, produkter, udstillinger m.m.. Gennem deltagelse i Næstved Kommunes medarbejderuddannelse omkring Rummelighed, arbejder vi med relationen mellem voksen og barn. 8

9 Den gode relation sættes i fokus på hvert personalemøde. Forældrebestyrelsen Det er forældrebestyrelsens opgave, at fastsætte principper for institutionens virksomhed og for anvendelsen af institutionens budgetramme i samarbejde med den daglige ledelse. Dette jf. Styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser/kommunale Daginstitutioner i Næstved Kommune 8. Det er en målsætning for forældrebestyrelsen, at være en positiv synlig drivkraft ved aktiviteter i og omkring Tryllefløjten, samt at være en kompetent partner for den daglige ledelse i Tryllefløjten i relation til Tryllefløjtens virksomhedsprincipper og budgetrammer, samt indenfor de mål og rammer Næstved Byråd til enhver tid fastsætter for drift af de kommunale daginstitutioner. Forældrebestyrelsen ved Tryllefløjten har desuden som målsætning at tilsikre, at Tryllefløjten forbliver et godt og trygt sted at være for såvel børn, som ansatte og andre til institutionen relaterede. Forældre til børn i Tryllefløjten kan anvende bestyrelsen som talerør overfor institutionen samt overfor Næstved Kommune. Forældre kan henvende sig til bestyrelsen med sager, der ønskes drøftet i bestyrelsen og eventuelt viderebearbejdet herfra. Af konkrete fastlagte aktiviteter forestår forældrebestyrelsen legepladsdagene, hvor Tryllefløjtens udendørsarealer vedligeholdes. Der afholdes ca. 2 legepladsdage på årsbasis. Desuden forestår bestyrelsen den årlige Sommerfest i Tryllefløjten. Forældrebestyrelsen tilstræber at synliggøre aktiviteter i og omkring bestyrelsens arbejde via Tryllefløjtens nyhedsbrev. Bestyrelsen eller dele deraf er på valg hvert efterår. 9

10 Forældresamarbejde Værdigrundlag for forældresamarbejdet. Forældresamarbejdet skal bygge på åbenhed og dialog, således at vi viser hinanden gensidig respekt, tillid og troværdighed. Vi skal vise forståelse for hinandens sociale og kulturelle baggrund, således at der skabes tryghed, og derved udvikling for barnet. Målsætning for forældresamarbejdet Med udgangspunkt i Tryllefløjtens udvidede åbningstid, og derved forældrenes behov herfor, vil vi gennem åbenhed og dialog, søge at skabe pusterum, for især de børn der opholder sig længst tid i institutionen. Det er vigtigt, at der er gensidig dialog og information mellem forældre og personale, så barnets to verdener kan hænge sammen. Kvalitetsudvikling inden for området Vi vil fortsat udvikle på arbejdet med institution/hjem-samtaler. Personalesamarbejde: Værdigrundlag for personalesamarbejdet Personalesamarbejdet i Tryllefløjten bygger på faglig og personlig udvikling, engagement, livsglæde/arbejdsglæde, ansvarlighed, dialog og refleksion. Målsætning for personalesamarbejdet Vi vil være en personalegruppe i udvikling, med gensidig tolerance og respekt for hinandens personlige og faglige forskelligheder. Vi vil gøre brug at hinandens ressourcer og kompetencer samt skabe fælles mål for Tryllefløjten. Kommende udviklingsopgaver for personalet med udgangspunkt i målsætning og Værdi- og Arbejdsgrundlaget samt loven om pædagogiske læreplaner. Politikker Dokumentation Projektformen (planlægning handling evaluering) Aldersopdelte grupper 10

11 Overgangen fra børnehave til skole Overgangen fra vuggestue til børnehave Relationen mellem voksen og barn Rummelighed Pædagogiske læreplaner Etablering af legepladser Ledelsen Værdigrundlag Vi vil prioritere teamarbejdet, så vi kan udvikle vores faglighed i fællesskab, og således at det kan give positivt input i personalegruppen. Planlagte teammøder Refleksion Evaluering Vi vil sikre et godt arbejdsmiljø - gennem åbenhed og dialog, og sætte fagligheden i fokus, på møder, pædagogiske dage og i dagligdagen. Institutionens udviklingsområder Implementering af pædagogiske læreplaner. Dokumentation Evaluering Udarbejde kompetenceprofiler for børn Målsætning At der er sammenhæng mellem ressourcer og aktiviteter. At det pædagogiske arbejde er i fokus. At skabe rammer for refleksion over det pædagogiske arbejde. At afsætte tid/rum til forberedelse og evaluering af pædagogiske projekter. Ledelsesopgaver/udviklingsområder Det vil i 2005 være ledelsens opgave at skabe rammer for implementering af de pædagogiske læreplaner, være tovholder på de forskellige projekter, samt arbejde på styrkelsen af teamarbejdet. 11

12 Årsplan Vedlægges om bilag Økonomi Tryllefløjten har økonomisk selvforvaltning. Vi har valgt at bruge de udmeldte budgettal som udgangspunkt. Vi tilstræber, at være miljøbevidste i forhold til el, vand og varme. Vi tilstræber storkøbsrabatter. Vi tilstræber, at indkøbe økologiske fødevarer. Vi målretter økonomiske ressourcer til planlagte indsatsområder. Budgettet vedlægges som bilag. Eksterne samarbejdspartnere se vedlagt bilag. Vurdering og evaluering Vurdering og evaluering vil foregå som en del af de pædagogiske dage i efteråret. Vurderings og målemetoder er endnu ikke besluttet. 12

13 Et frø bliver plantet. Det bliver plejet med respekt og tolerance. Næringen er tryghed, varme og nærvær, Og der bliver vist det tillid. Frøet får rum og tid til at vokse og blive til et træ med stærke rødder. 13

14 Bilag 1 Budget 2005 Husleje Fast løn Handicaptillæg Udgift uden refusion Grønne områder Bygninger (indvendig vedligeholdelse) Legeplads/diverse Renovation Vikarer 3,7% Uddannelse/kurser Opvarmning El og vand Rengøring Administration Rammebevilling Forældrebetaling Udgifter i alt Inden for selvforvaltningsrammen kr. 0 kr. 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Rammen fordelt: forplejning Stuebudget Sundhed Beskæftigelse Inventar Udflugter/fester(fødevarer) IT Foto Ialt kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

15 Tema: Krop og bevægelse ( identitet og selvforståelse) Bilag 2 Overordnede kvalitetsmål for projektet Overordnede lærings- og erkendelsesmål Overordnet handleplan Tanker om information/ dokumentation August September Oktober * at udvikle et projekt, der sætter fokus på fin- og grovmotorik. * at give mulighed for at udvikle børnenes kendskab til sig selv, og i forhold til omgivelserne. * at skabe bevidsthed hos børnene om deres krop og sanser. * at indtænke de 7 udviklingsområder i projektet. Læringsmål: Voksne: * igangsætte og guide * inspirere og følge barnet Børn: * at få kendskab/viden til og om kroppen. * at bruge kroppen på forskellige måder (fin/grov) * lære at kontrollere kroppen, i forhold til sig selv og andre. Erkendelsesmål: Voksne: * Oplever at projektet understøtter udviklingsområderne. Børn: * Det enkelte barn oplever glæden ved at kende sig selv og sin krop. * opleve glæden ved at bruge kroppen. * Detailplan for projektet udarbejdes i juni. * Børnene arbejder i aldersopdeltegrupper. * Projektet evalueres på et personalemøde i november. * Skriftlig information til forældre inden opstart. * Løbende dokumentation i form at billeder, produkter m.m. * Billeddokumentation med fokus på det udforskning, koncentration eller motorik. * Projektet er fast punkt på personalemødet. * Reflektion over læringsog udviklingsmål i arbejdsgrupperne.

16 Tema: Mad og måltider i Tryllefløjten Bilag 3 Overordnede kvalitetsmål for projektet Overordnede lærings- og erkendelsesmål Overordnet handleplan Tanker om information/ dokumentation November December Januar * at udvikle en fælles kultur omkring kost og måltider. ( stemning, adfærd, regler, synlighed, kostpolitik, fællesskab, råvarer, hygiejne, sanselige oplevelser) * at udvikle rammer for positivt samvær i forbindelse med måltider. * at sætte fokus på holdninger og værdier i forhold til mad og måltider. Læringsmål: Voksne: * at skabe en rar og rolig stemning omkring måltidet. * at være rollemodeller, der inspirerer og opfordrer børnene til, at smage noget nyt. * at udvikle og styrke børnenes selvhjulpenhed. Børn: * at få kendskab/viden til og om hvordan og hvad de spiser. * at lære bordskik. * lære at være selvhjulpne. Erkendelsesmål: Voksne: * Oplever en god stemning omkring måltidet. Børn: * Det enkelte barn oplever glæden ved at fællesskabet under måltidet. * Udarbejdelse af den overordnede ramme for projektet laves i oktober. * de voksne skal være bevidste om hvad de gør og siger. * Projektet evalueres på et personalemøde i februar. *udarbejdelse af en kostpolitik, der er er så præcis, at nye med- arbejdere og vikarer kan arbejde efter den. * Billeddokumentation af måltider med fokus på stemning. * Projektet er fast punkt på personalemødet. * dagbog til opsamling af erfaringer.

17 Tema: Kulturelle udtryksformer Bilag 4 Overordnede kvalitetsmål for projektet Overordnede lærings- og erkendelsesmål Overordnet handleplan Tanker om information/ dokumentation Februar Marts April * at udvikle et projekt, der giver forskellige alderstrin kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer. * at give børnene positive kulturelle oplevelser. * at indtænke de 7 udviklingsområder i projektet. * at give børnene mulighed for at lære gennem opdagelse, undersøgelse, udforskning og eksperimentering Læringsmål: Voksne: * igangsætte og guide * inspirere og følge barnet Børn: * at få kendskab til forskellige måder at udtrykke sig på (100 sprog) Erkendelsesmål: Voksne: * Opleve glæden ved fællesskab og glæden ved, at opdage nye kompetancer hos sig selv og andre. Børn: * Det enkelte barn oplever glæde ved, at kunne udtrykke sig på mange forskellige måder. * Udarbejdelse af den overordnede ramme for projektet laves i januar. * Projektet varer frem til uge 20. * Børnene arbejder i aldersopdeltegrupper. * Projektet afsluttes med en fælles udstilling. * Projektet evalueres på et personalemøde i maj. * Skriftlig information til forældre inden opstart. * Løbende dokumentation i form at billeder, produkter m.m. * Billeddokumentation med fokus på det enkelte barns udtryksform. * Projektet er fast punkt på personalemødet. * Reflektion over læringsog udviklingsmål i arbejdsgrupperne.

18 Tema: Natur/udeliv Bilag 5 Overordnede kvalitetsmål for projektet Overordnede lærings- og erkendelsesmål Overordnet handleplan Tanker om information/ dokumentation Maj Juni Juli * at give børnene indblik i og kendskab til naturen. * at give børnene positive oplevelser i naturen. * at indtænke de 7 udviklingsområder i projektet. * at give børnene mulighed for at lære gennem opdagelse, undersøgelse, udforskning og eksperimentering. Læringsmål: Voksne: * igangsætte og guide * inspirere og følge barnet Børn: * at få kendskab til naturen. * at få respekt for naturen. Erkendelsesmål: Voksne: * Opleve at projektet understøtter udviklingsområderne. Børn: * Opleve glæden ved, i fællesskab at færdes i/ udforske naturen. * Opleve glæden ved, at naturen kan bruges. * Udarbejdelse af overordnet ramme for projektet i april. * Børnene arbejder i aldersopdeltegrupper. * Projektet evalueres på et personalemøde i august. * Skriftlig information til forældre. * Løbende dokumentation i form at billeder, * Billeddokumentation med fokus på det enkelte barns udforskning af naturen. * Projektet er fast punkt på personalemødet. * Reflektion over læringsog udviklingsmål i arbejdsgrupperne.

19 Eksterne samarbejdspartnere bilag 7 1. Børn Forældre Søskende Bedsteforældre Anden familie Gamle børn 2. Daginstitutionskontoret Pladsanvisningen Kvalitetskonsulenten Kvalitetsinstruktører Børnekulturkonsulent 4. IT-afdelingen Teknisk forvaltning Økonomiafdelingen Øvrige forvaltningsområder 3. Folketinget Politikere Byrådet 7. naboer 5. Børn og ungekontoret Psykologer Sagsbehandlere Talepædagoger Ergoterapeauter Kommunelægen Skadestuen Tandlæger Sundhedsplejersker Ansattes familier 8. Ansatte Vikarer Studerende Tidligere kolleger 10. Faglige organisationer Øvrige daginstitutioner 11. Uddannelsesinstitutioner 13. Biblioteker Museer Kirker Teater Kulturhus Børnekulturhus 12. Håndværkere Gartnere Erhvervsdrivende 14. Legetøjsfirmaer 15. Falck Taxa Offentlig transport

20

Tryllefløjten Jernbanegade 12, 4700 Næstved Tlf. 5588 7530 E-mail: trylleflojten@naestved.dk Næstved Kommune 2010-2012

Tryllefløjten Jernbanegade 12, 4700 Næstved Tlf. 5588 7530 E-mail: trylleflojten@naestved.dk Næstved Kommune 2010-2012 Tryllefløjten Jernbanegade 12, 4700 Næstved Tlf. 5588 7530 E-mail: trylleflojten@naestved.dk Næstved Kommune 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Faktaoplysninger...4 Samfundsmæssige

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen Læreplan Indholdsfortegnelse: Lovgrundlaget Indledning Dokumentation og evaluering De 6 temaer Børn med særlige behov Årsplan Litteraturliste Godkendt af bestyrelsen i Børnehaven Mælkebøtten LOVGRUNDLAGET

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Virksomhedsplan. Markblomsten

Virksomhedsplan. Markblomsten Virksomhedsplan Markblomsten 2013-2014 1 Indholdsfortegnelse Forord. S.3 Faktaoplysninger. S.3 Samfundsmæssige forudsætninger. S.3 Institutionens værdigrundlag. S.4 Beskrivelse af hvad værdigrundlag betyder

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-2 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Pædagogisk praksis- og handleplan 2012 0 Pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner Vores målsætning er at understøtte barnets udvikling, læring og

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens pædagogiske fundament I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Dagplejens Lære- og udviklingsplan

Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejen tager hånd om dit barn 2009 2011 1 Lære- og udviklingsplanen Hvert 2. år udarbejdes en lære- og udviklingsplan. Målet er at leve op til de krav der, såvel lovmæssigt

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER Stestrup Børnegård Stestrupvej 45-47 4360 Kr. Eskilstrup INTRODUKTION TIL STESTRUP BØRNEGÅRD OG LÆREPLAN 2010. Læring har intet fast startpunkt

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Regnbuen/Kildegården

Regnbuen/Kildegården Virksomhedsplan Regnbuen/Kildegården 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse Forord. S.3 Faktaoplysninger. S.3 Samfundsmæssige forudsætninger. S.3 Institutionens værdigrundlag. S.4 Beskrivelse af hvad værdigrundlag

Læs mere

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer!

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer! Perlens læreplan 2015 2016 Daginstitutionen Perlens læreplan for 2015 16 tager udgangspunkt i den situation Perlen stod i, i november 2014. Her havde institutionen sammen med en konsulent havde lavet en

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016.

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. I Børnehuset Krystallen arbejder vi ud fra Delpolitik for Dagtilbud for Vejle kommune: Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år. Børne- og

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Virksomhedsplan. Sandved Børnegård Bilag:

Virksomhedsplan. Sandved Børnegård Bilag: Bilag: Når stuerne skal på tur/udflugt Sikkerhed om bygninger Forebyggelse af brand Sikkerhed på legeplads Børn på legepladsen Regler på legeplads i børnehaven og vuggestuen Bål på legepladsen Hvis et

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 4 3.1 Holstebro kommunes børne-

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Dagplejen. Kolding kommune

Pædagogisk læreplan. Dagplejen. Kolding kommune 2012 Pædagogisk læreplan Dagplejen 1 Kolding kommune Dagtilbudsloven 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Vuggestue 2016/2017. Den LandLykke Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej Aabybro Telefon:

Vuggestue 2016/2017. Den LandLykke Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej Aabybro Telefon: Virksomhedsplan Pædagogisk 2015/2016 Læreplan Vuggestue 2016/2017 1 Den LandLykke Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Pædagogisk Læreplan for LandLykke Vuggestue

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 1 Indledning: Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumenter mål og indsatsområder. Institutionslederen

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave! at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere