Studieguide for Sundhedsvidenskabelige tilgange 1 Epidemiologi og biostatistik E 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieguide for Sundhedsvidenskabelige tilgange 1 Epidemiologi og biostatistik E 14"

Transkript

1 Studieguide for Sundhedsvidenskabelige tilgange 1 Epidemiologi og biostatistik E 14 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab / Klinisk Sygepleje det forskningsmetodologiske spor (med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

2 Indholdsfortegnelse DE STUDERENDES FORUDSÆTNINGER... 3 PLACERING I SPOR... 3 MODULBESKRIVELSE... 3 LÆRINGSUDBYTTE FOR MODULET... 3 UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSAKTIVITETER... 4 OMFANG... 4 LÆREBØGER:... 5 LEKTIONSPLAN:... 6 UGE 36 / TIRSDAG DEN 2. SEPTEMBER UGE 37 / TIRSDAG DEN 9. SEPTEMBER UGE 38 / TIRSDAG DEN 16. SEPTEMBER UGE 39 / TIRSDAG DEN 23. SEPTEMBER UGE 40 / TIRSDAG DEN 30. SEPTEMBER UGE 41 / TIRSDAG DEN 7. OKTOBER UGE 43 / TIRSDAG DEN 21. OKTOBER UGE 44 / TIRSDAG DEN 28. OKTOBER UGE 45 / TIRSDAG DEN 4. NOVEMBER UGE 46 / TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER UGE 47 / TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER UGE 48 / TIRSDAG DEN 25. NOVEMBER UGE 49 / TIRSDAG DEN 2. DECEMBER UGE 50 / TIRSDAG DEN 9. DECEMBER UGE 50 / TORSDAG DEN 11. DECEMBER PRØVEFORM OG BEDØMMELSE KRITERIER FOR UDTØMMENDE MÅLOPFYLDELSE EVALUERING AF MODULET MODULANSVARLIG STUDIESEKRETÆR STUDIELEDER UNDERVISERE BILAG Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

3 De studerendes forudsætninger Opfylder optagelseskriterierne for kandidatuddannelsen i Ergoterapi, Jordemodervidenskab eller Klinisk Sygepleje. Placering i spor Det forskningsmetodologiske spor. Modulbeskrivelse Epidemiologi er en videnskabelig disciplin, der med et særligt sæt metoder søger systematisk efter årsager til helbredsfænomener. Med tanke på forebyggelse af sygdom og sundhedsfremme er det interessant at fokusere på årsager til sygdom i en generel befolkning. Endvidere er det vigtigt at kende og forstå design og metoder, som i klinikken anvendes til at undersøge effekten af behandlinger og diagnostiske tests. På videregående niveau bringer dette modul de studerende indsigt i de epidemiologiske forskningsmetoder, deres styrker og svagheder samt evnen til kritisk at vurdere publiceret litteratur. Endvidere gives de studerende en indføring i biostatistiske metoder anvendt i sundhedsvidenskabelig forskning. I biostatistikdelen vil de studerende opnå en forståelse for grundlæggende statistiske overvejelser der er nødvendige i arbejdet med kvantitative sundhedsvidenskabelige data. Der vil blive behandlet deskriptiv statistik, modeller for normalfordelte såvel som kategoriske data samt regressionsmodeller, for at gøre de studerende i stand til at anvende disse metoder. Samtidig vil de studerende trænes i at vurdere statistiske resultater og deres bagvedliggende antagelser kritisk. Læringsudbytte for modulet Viden at kunne: Forklare kausalitet Redegøre for basale epidemiologiske mål og begreber Redegøre for epidemiologiske undersøgelsesdesign, herunder styrker og svagheder Redegøre for betydningen af intern og ekstern validitet i epidemiologiske studier Redegøre for confounding og effektmodifikation Redegøre for anvendelse af statistiske metoder til analyse af henholdsvis numeriske og binære udfald, herunder redegørelse for kriterier for anvendelse af disse metoder Forklare statistiske metoder til at tage hensyn til confounding i design og analyse Beskrive principperne i simple regressionsmodeller. Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

4 Færdigheder at kunne: Vurdere og diskutere styrker og svagheder ved forskellige epidemiologiske studiedesign, herunder risiko for bias og confounding. Vælge, beregne, forklare og vurdere simple deskriptive mål/associationsmål og de tilhørende konfidensintervaller/pværdier. Anvende forskellige statistiske modeller på data, herunder modeller for normalfordelte og kategoriske data og regressionsmodeller. Udføre simple sample size beregninger til et forskningsprojekt Kompetencer at kunne: Kritisk læse og vurdere internationalt publiceret originallitteratur indenfor både folkesunds-epidemiologi og klinisk epidemiologi. Beregne og forstå basale statistiske mål. Vurdere statistiske resultater kritisk. Forstå den grundlæggende struktur i et forskningsprojekt indenfor det kvantitative område. Undervisnings- og læringsaktiviteter Undervisningen består af forelæsninger, hjemmeøvelser efterfulgt af gruppearbejde, samt lærerunderstøttede gruppefremlæggelser på holdniveau. Omfang 10 ETCS point Studenterbelastning i timer (10 ECTS = 275 timer): Forelæsninger 33 Gruppearbejde 26 Holdtimer Opgaveløsning /forberedelse til gruppearbejde 47 Forberedelse til eksamen 50 Eksamen 4 Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

5 Lærebøger: Juul S: Epidemiologi og evidens (2.udg) København: Munksgaard; (Juul). Læsevejledning: Ved første gennemlæsning af kapitlerne i Juul kan det være en god idé at springe over afsnittene med α. Disse afsnit er dog vigtige for at forstå udregning af forskellige estimater samt koble epidemiologi og biostatistik, så de bør klart også studeres. Fletcher RH & Fletcher SW: Clinical epidemiology. The Essentials (5.udg). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2014a. (Fletcher). Kirkwood BR & Sterne JAC: Essential Medical Statistics (2.udg), Blackwell; (Kirkwood & Sterne). Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

6 Lektionsplan: Uge 36 / Tirsdag den 2. september 2014 Klokken: 09:15 10:00 Emne: Fælles introduktion til kvantitativ og kvalitativ metode At give de studerende en forståelse af hvordan kvantitativ og kvalitativ metode supplerer hinanden i et fælles evidensgrundlag. Desuden vil de studerende modtage en præsentation til det kvalitative metodekursus på Modul 4 og 5. Undervisere: Ellen Aagaard Nøhr og Helle Johannesen Klokken: 10:15 11:00 Emne: Hvad er epidemiologi & basale deskriptive mål At give de studerende en introduktion til forskellige former for epidemiologi samt præsentere dem for basale deskriptive mål samt hvordan de beregnes og fortolkes. Underviser: Ellen Aagaard Nøhr Juul kap 1 & 2. Læsevejledning: Afsnittene i Juul mærket α kan ved første gennemlæsning springes over, men bør læses senere. Klokken: 11:15 12:00 Emne: Årsagsbegrebet At give de studerende en forståelse af det epidemiologiske årsagsbegreb samt af hvad der øger sandsynligheden for en kausal sammenhæng. Undervisere: Ellen Aagaard Nøhr Juul kap 3 Klokken: 12:15 13:00 Emne: Studiedesign Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

7 Undervisere: At introducere de studerende til forskellige epidemiologiske studiedesign samt give dem en forståelse af kontrafaktisk tankegang. Ellen Aagaard Nøhr Juul kap (inkl) Klokken: 13:15 13:45 Emne: Introduktion til øvelser At introducere de studerende til øvelseskonceptet, som består af hjemmeforberedelse, gruppearbejde og efterfølgende holdtimer. Desuden inddeles de studerende i 3 hold på tværs af faggrupper. Undervisere: Ellen Aagaard Nøhr, Mette Bliddal og Dorte Hvidtjørn Uge 37 / Tirsdag den 9. september 2014 Klokken: 10:15 12: , , , , , , , , , Emne: Gruppearbejde med løsning af opgaver. At de studerende trænes i beregning, analyse og vurdering af konkrete epidemiologiske og statistiske problemstillinger ved at diskutere og løse de udleverede opgaver med udgangspunkt i besvarelser, de har forberedt hjemme. Desuden forbereder de fremlæggelse af udvalgte opgaver til holdtimerne. Klokken: 12:15 14:00 Lokale: WP 19 Holdlokaler (1901, 1902, 1907) Emne: Gennemgang af opgaver. At de studerende fremlægger og diskuterer deres løsningsforslag til de udleverede opgaver. Undervisere: Ellen Aagaard Nøhr, Mette Bliddal og Dorte Hvidtjørn Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

8 Klokken: 14:15 15:00 Emne: Fejlkilder At de studerende introduceres til de klassiske fejlkilder i epidemiologiske studier: Selektionsbias, informationsbias og confounding. Undervisere: Ellen Aagaard Nøhr Klokken: 15:15 16:00 Emne: Kritisk artikellæsning At de studerende bliver i stand til at forstå den klassiske opbygning af en videnskabelig artikel samt tilegner sig værktøjer til kritisk at vurdere dens indhold og metodiske kvalitet. Undervisere: Ellen Aagaard Nøhr Fletcher kap 1, 2 & 12 (opsummering af emnerne fra første kursusgang). Om kritisk litteraturlæsning: Udleveret kapitel fra Klinisk Forskningsmetode af Torben Jørgensen et al. Munksgaard Fletcher kap 14 side 231 (nederst) Artikler, som kan downloades: Greenhalgh T. Getting your bearings right (deciding what the paper is about). BMJ 1997;315: Greenhalgh T. Assessing the methodological quality of published papers. BMJ 1997;315: (Vær opmærksom på at linket ikke starter med side 305.) Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

9 Uge 38 / Tirsdag den 16. september 2014 Klokken: 09:15 11: , , , , , , , , , Emne: Gruppearbejde med løsning af opgaver. At de studerende trænes i beregning, analyse og vurdering af konkrete epidemiologiske og statistiske problemstillinger ved at diskutere og løse de udleverede opgaver med udgangspunkt i besvarelser, de har forberedt hjemme. Desuden forbereder de fremlæggelse af udvalgte opgaver til holdtimerne. Klokken: 11:15 13:00 Lokale: WP 25 Holdlokaler (25.104, , ) Emne: Gennemgang af opgaver. At de studerende fremlægger og diskuterer løsningsforslag til de udleverede opgaver. Undervisere: Ellen Aagaard Nøhr, Mette Bliddal og Dorte Hvidtjørn Klokken: 13:15 14:00 Emne: Associationsmål i follow-up studier At de studerende bliver i stand til at beregne og fortolke relative og absolutte associationsmål samt forstå hvordan de supplerer hinanden. Underviser: Ellen Aagaard Nøhr Juul kap 4, 5.1 & 5.2 Fletcher kap 9 & side (Ways to express and compare risk). Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

10 Klokken: 14:15 15:00 Emne: Eksperimentelle studier At give de studerende en forståelse for forskellige typer eksperimentelle studier med fokus på det randomiserede design, herunder indsigt i styrker, svagheder og anvendelsesmuligheder. Underviser: Ellen Aagaard Nøhr Juul kap 9 Fletcher kap 9 Uge 39 / Tirsdag den 23. september 2014 Klokken: 9:15 10:00 Lokale: WP Brush-up matematik Underviser: Daniel Pilsgaard Henriksen Klokken: 10:15 12: , , , , , , , , , Emne: Gruppearbejde med løsning af opgaver. At de studerende trænes i beregning, analyse og vurdering af konkrete epidemiologiske og statistiske problemstillinger ved at diskutere og løse de udleverede opgaver med udgangspunkt i besvarelser, de har forberedt hjemme. Desuden forbereder de fremlæggelse af udvalgte opgaver til holdtimerne. Klokken: 12:15 14:00 Lokale: WP 25 Holdlokaler (25.104, , ) Emne: Gennemgang af opgaver. At de studerende fremlægger og diskuterer løsningsforslag til de udleverede opgaver. Undervisere: Ellen Aagaard Nøhr, Mette Bliddal og Dorte Hvidtjørn Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

11 Klokken: 14:15 15:00 Emne: Hvad er statistik? At give de studerende en forståelse af hvad statistik kan bruges til, og hvilke grundlæggende begrænsninger der er for anvendelsen af statistik, herunder populationsbegrebet og selektionsbias. Desuden diskutere forskellen mellem kausalitet og korrelation. Underviser: Sören Möller Juul kap 2.1 & 3.1 Kirkwood & Sterne kap 2 Kirkwood & Sterne kap 34 Klokken: 15:15 16:00 Emne: Deskriptiv statistik At gøre de studerende i stand til at beregne og fortolke simpel deskriptiv numerisk statistik, som middelværdi, spredning, median og kvantiler, samt forholde sig til grafiske fremstillinger som boxplots og søjlediagrammer. Undervisere: Sören Möller Juul kap 2.2 Kirkwood & Sterne kap & 4 Uge 40 / Tirsdag den 30. september 2014 Klokken: 09:15 11: , , , , , , , , , Emne: Gruppearbejde med løsning af opgaver. At de studerende trænes i beregning, analyse og vurdering af konkrete epidemiologiske og statistiske problemstillinger ved at diskutere og løse de udleverede opgaver med udgangspunkt i besvarelser, de har forberedt hjemme. Desuden forbereder de fremlæggelse af udvalgte opgaver til holdtimerne. Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

12 Klokken: 11:15 13:00 Lokale: WP 25 Holdlokaler (25.104, ) WP 19 Holdlokale (1907) Emne: Gennemgang af opgaver. At de studerende fremlægger og diskuterer løsningsforslag til de udleverede opgaver. Undervisere: Sören Möller, Chunsen Wu og Daniel Pilsgaard Henriksen Klokken: 13:15 14:00 Emne: Middelværdi én population At de studerende forstår konceptet bag konfidensintervaller, hypotesetests, p-værdier og styrke og er i stand til at anvende dem på middelværdien i én normalfordelt population. Undervisere: Sören Möller Juul kap 3.2 & 4.8 Kirkwood & Sterne kap 6 & 8 Juul kap A.3 Kirkwood & Sterne kap 5, & Fletcher side & Klokken: 14:15 15:00 Emne: Middelværdi to populationer At de studerende er i stand til at bestemme konfidensintervaller og teste hypoteser for differencen mellem middelværdien i to populationer, både for parrede og uparrede observationer og med ens og forskellig varians, samt forstå hvornår hvilken af modellerne er den rigtige. Undervisere: Sören Möller Juul kap 4.1 Kirkwood & Sterne kap 7 Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

13 Uge 41 / Tirsdag den 7. oktober 2014 Klokken: 09:15 11: , , , , 15.16, 15.17, , , , Emne: Gruppearbejde med løsning af opgaver. At de studerende trænes i beregning, analyse og vurdering af konkrete epidemiologiske og statistiske problemstillinger ved at diskutere og løse de udleverede opgaver med udgangspunkt i besvarelser, de har forberedt hjemme. Desuden forbereder de fremlæggelse af udvalgte opgaver til holdtimerne. Klokken: 11:15 13:00 Lokale: WP 25 Holdlokaler (25.104, , ) Emne: Gennemgang af opgaver. At de studerende fremlægger og diskuterer løsningsforslag til de udleverede opgaver. Undervisere: Chunsen Wu, Helene Kirkegaard og Daniel Pilsgaard Henriksen Klokken: 13:15 14:00 Emne: Kohortestudier At give de studerende en forståelse for designet i observationelle follow-up studier, herunder fordele og ulemper ved udvælgelse af studiepopulation samt timing af dataindsamling (prospektive/historiske kohorte-studier). Underviser: Ellen Aagaard Nøhr Juul kap 5.1 & 5.2 (repetition) Fletcher kap 5 side og kap 7 side Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

14 Klokken: 14:15 15:00 Emne: Fejlkilder/kohortestudier At give de studerende forståelse for mekanismerne bag bias så de bliver i stand til at vurdere risikoen for selektions- og informations-bias i kohortestudier samt hvilken betydning dette eventuelt må have på associationsmålet (ikke-differentieret/differentieret selektion/misklassifikation) Underviser: Ellen Aagaard Nøhr Juul kap 6 & 7 Fletcher kap 7 side Uge 43 / Tirsdag den 21. oktober 2014 Klokken: 09:15 11: , , , , , , , , , Emne: Gruppearbejde med løsning af opgaver. At de studerende trænes i beregning, analyse og vurdering af konkrete epidemiologiske og statistiske problemstillinger ved at diskutere og løse de udleverede opgaver med udgangspunkt i besvarelser, de har forberedt hjemme. Desuden forbereder de fremlæggelse af udvalgte opgaver til holdtimerne. Klokken: 11:15 13:00 Lokale: WP 25 Holdlokaler (25.104, , ) Emne: Gennemgang af opgaver. At de studerende fremlægger og diskuterer løsningsforslag til de udleverede opgaver. Undervisere: Ellen Aagaard Nøhr, Mette Bliddal og Dorte Hvidtjørn Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

15 Klokken: 13:15 14:00 Emne: Case-kontrol studier At give de studerende en forståelse for designet ved case-kontrol studier, herunder fordele og ulemper ved udvælgelse af studiepopulation samt timing af dataindsamling (traditionelle/nestede case-kontrol studier). Undervisere: Ellen Aagaard Nøhr Juul kap 5 fra 5.3 Fletcher kap 6 Klokken: 14:15 15:00 Emne: Fejlkilder/case-kontrol At give de studerende forståelse for mekanismerne bag bias så de bliver i stand til at vurdere risikoen for selektions- og informations-bias i casekontrol studier samt hvilken betydning dette eventuelt må have på associationsmålet (ikke-differentieret/differentieret selektion/misklassifikation) Undervisere: Ellen Aagaard Nøhr Juul kap 6 & 7 Uge 44 / Tirsdag den 28. oktober 2014 Klokken: 09:15 11: , , , ,17.123,17.124,17.139, , , Emne: Gruppearbejde med løsning af opgaver. At de studerende trænes i beregning, analyse og vurdering af konkrete epidemiologiske og statistiske problemstillinger ved at diskutere og løse de udleverede opgaver med udgangspunkt i besvarelser, de har forberedt hjemme. Desuden forbereder de fremlæggelse af udvalgte opgaver til holdtimerne. Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

16 Klokken: 11:15 13:00 Lokale: WP 25 Holdlokaler (25.104, , ) Emne: Gennemgang af opgaver. At de studerende fremlægger og diskuterer løsningsforslag til de udleverede opgaver. Undervisere: Ellen Aagaard Nøhr, Mette Bliddal og Dorte Hvidtjørn Klokken: 13:15 15:00 Emne: Confounding og effektmodifikation At de studerende får en forståelse af confounding, hvad det skyldes, hvordan det påvirker associationsmålet og hvordan det kan håndteres i forskellige design. Desuden bliver de studerende i stand til at forstå, hvad effektmodifikation er, hvordan det adskiller sig fra confounding, samt hvordan det kan håndteres i det enkelte studie. Undervisere: Ellen Aagaard Nøhr Juul kap 8 Fletcher kap 5 side Uge 45 / Tirsdag den 4. november 2014 Klokken: 09:15 11: , , , , , , , , , Emne: Gruppearbejde med løsning af opgaver. At de studerende trænes i beregning, analyse og vurdering af konkrete epidemiologiske og statistiske problemstillinger ved at diskutere og løse de udleverede opgaver med udgangspunkt i besvarelser, de har forberedt hjemme. Desuden forbereder de fremlæggelse af udvalgte opgaver til holdtimerne. Klokken: 11:15 13:00 Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

17 Lokale: WP 25 Holdlokaler (25.104, , ) Emne: Gennemgang af opgaver. At de studerende fremlægger og diskuterer løsningsforslag til de udleverede opgaver. Undervisere: Ellen Aagaard Nøhr, Mette Bliddal og Dorte Hvidtjørn Klokken: 13:15 14:00 Lokale: Auditorium WP 15.st Emne: Kategoriske variable og proportioner At give de studerende en forståelse af kategoriske variable, gøre dem i stand til at beregne deskriptiv statistik på disse variable og fortolke grafisk fremstilling af disse og proportioner, både for to og flere udfald. Undervisere: Sören Möller Juul kap 2.3 Kirkwood & Sterne kap Kirkwood & Sterne kap Klokken: 14:15 15:00 Lokale: Auditorium WP 15.st Emne: Risiko og odds ratio At gøre de studerende i stand til at beregne relativ risiko og odds ratio mellem proportioner og forholde sig til deres forskel mellem forskellige strata. Undervisere: Sören Möller Kirkwood & Sterne kap 14.6, 15.7, , 16.4, 16.6 Kirkwood & Sterne kap 37 Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

18 Uge 46 / Tirsdag den 11. november 2014 Klokken: 09:15 11: , , , , , , , , , Emne: Gruppearbejde med løsning af opgaver. At de studerende trænes i beregning, analyse og vurdering af konkrete epidemiologiske og statistiske problemstillinger ved at diskutere og løse de udleverede opgaver med udgangspunkt i besvarelser, de har forberedt hjemme. Desuden forbereder de fremlæggelse af udvalgte opgaver til holdtimerne. Klokken: 11:15 13:00 Lokale: WP 19 Holdlokaler (1901, 1902, 1907) Emne: Gennemgang af opgaver. At de studerende fremlægger og diskuterer løsningsforslag til de udleverede opgaver. Undervisere: Chunsen Wu, Helene Kirkegaard og Daniel Pilsgaard Henriksen Klokken: 13:15 14:00 Emne: Test for en proportion At de studerende forstår betydningen af konfidensintervaller, hypotesetest og styrke for en proportion og gøre dem i stand til at beregne og fortolke disse. Undervisere: Sören Möller Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

19 Kirkwood & Sterne kap Klokken: 14:15 15:00 Emne: Test i tabeller At gøre de studerende i stand til at interpretere 2*2 tabeller og forstå og gennemføre chi^2-test for forskel mellem proportioner. Undervisere: Sören Möller Juul kap & A.4 Kirkwood & Sterne kap 16.3, 16.5, 16.7, Kirkwood & Sterne kap Uge 47 / Tirsdag den 18. november 2014 Klokken: 09:15 11: , , , , , , , , , Emne: Gruppearbejde med løsning af opgaver. At de studerende trænes i beregning, analyse og vurdering af konkrete epidemiologiske og statistiske problemstillinger ved at diskutere og løse de udleverede opgaver med udgangspunkt i besvarelser, de har forberedt hjemme. Desuden forbereder de fremlæggelse af udvalgte opgaver til holdtimerne. Klokken: 11:15 13:00 Lokale: WP 25 Holdlokaler (25.104, ) WP 19 Holdlokale (1904) Emne: Gennemgang af opgaver. At de studerende fremlægger og diskuterer løsningsforslag til de udleverede opgaver. Undervisere: Chunsen Wu, Helene Kirkegaard og Daniel Pilsgaard Henriksen Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

20 Klokken: 13:15 15:00 Emne: Diagnostik og screening At de studerende får forståelse for brugen af diagnostiske tests, herunder beregning og fortolkning af diagnostiske mål såsom sensitivitet, specificitet og prædiktive værdier. Desuden vil de studerende få indsigt i hvilke krav, der bør stilles til screeningsprogrammer, hvordan effekten af et screeningsprogram måles, samt dilemmaer ved screening af højrisiko- og lavrisikopopulationer. Undervisere: Ellen Aagaard Nøhr Juul kap 11 & 12 Fletcher kap 8 & 10 Uge 48 / Tirsdag den 25. november 2014 Klokken: 10:15 12: , , , , , , , , , Emne: Gruppearbejde med løsning af opgaver. At de studerende trænes i beregning, analyse og vurdering af konkrete epidemiologiske og statistiske problemstillinger ved at diskutere og løse de udleverede opgaver med udgangspunkt i besvarelser, de har forberedt hjemme. Desuden forbereder de fremlæggelse af udvalgte opgaver til holdtimerne. Klokken: 12:15 14:00 Lokale: WP 25 Holdlokaler (25.104, ) WP 19 Holdlokale (1904) Emne: Gennemgang af opgaver. At de studerende fremlægger og diskuterer løsningsforslag til de udleverede opgaver. Undervisere: Ellen Aagaard Nøhr, Mette Bliddal og Dorte Hvidtjørn Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

21 Klokken: 14:15 16:00 Emne: Systematiske reviews og kliniske guidelines At de studerende får indsigt i styrker og svagheder ved forskellige typer reviews samt vigtige elementer i udarbejdelsen af systematiske reviews. De vil forstå baggrunden for at foretage meta-analyser samt hvordan disse beregnes og fortolkes. Desuden vil de få indsigt i forskellige metoder til udarbejdelsen af kliniske guidelines. Undervisere: Ellen Aagaard Nøhr Juul kap 10 Fletcher kap 13 og 14 Uge 49 / Tirsdag den 2. december 2014 Klokken: 10:15 12: , , , , , , , , , Emne: Gruppearbejde med løsning af opgaver. At de studerende trænes i beregning, analyse og vurdering af konkrete epidemiologiske og statistiske problemstillinger ved at diskutere og løse de udleverede opgaver med udgangspunkt i besvarelser, de har forberedt hjemme. Desuden forbereder de fremlæggelse af udvalgte opgaver til holdtimerne. Klokken: 12:15 14:00 Lokale: WP 25 Holdlokaler (25.104, ) WP 19 Holdlokale (1906) Emne: Gennemgang af opgaver. At de studerende fremlægger og diskuterer løsningsforslag til de udleverede opgaver. Undervisere: Ellen Aagaard Nøhr, Mette Bliddal og Dorte Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

22 Klokken: 14:15 15:00 Emne: Simpel lineær regression At give de studerende en forståelse for de grundlæggende ideer bag regressionsmodeller og gøre dem i stand til at forholde sig til resultatet af en lineær regression. Undervisere: Sören Möller Juul 8.6, Kirkwood & Sterne Kirkwood & Sterne ,9 Klokken: 15:15 16:00 Emne: Andre regressionsmodeller At introducere de studerende til multipel lineær, logistisk og cox-regression og gøre dem i stand til at interpretere resultater fra disse modeller. Undervisere: Sören Möller Juul , 8.6, Kirkwood & Sterne , , Kirkwood & Sterne Uge 50 / Tirsdag den 9. december 2014 Klokken: 11:15 13: , , , , , , , , , Emne: Forberedelse til eksamen At forberede de studerende til eksamen ved at besvare og diskutere en tidligere eksamensopgave. Klokken: 13:15 15:00 Emne: Forberedelse til eksamen / gennemgang af tidligere eksamensopgave At forberede de studerende til eksamen ved at gennemgå og diskutere en tidligere eksamensopgave sammen med dem. Undervisere: Fælles Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

23 samt udleverede slides og læseangivelser Klokken: 15:15 16:00 Emne: Opsamling - epidemiologi Undervisere: Ellen Aagaard Nøhr og Søren Møller Udleverede slides og læseangivelser Klokken: 16:15 17:00 Emne: Opsamling - biostatistik Undervisere: Søren Møller og Ellen Aagaard Nøhr Udleverede slides og læseangivelser Uge 50 / Torsdag den 11. december 2014 Klokken: Lokale: WP19.01, WP19.02, WP25.104, WP Emne: Skriftlig eksamen Reeksamen Uge 2 Lokale: 5-7 januar xxx??? Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

24 Prøveform og bedømmelse Eksamenstidspunkt for ordinær eksamen: Den ordinære eksamen finder sted umiddelbart efter modulets afslutning. Eksamenstidspunkt for reeksamen: Reeksamen finder sted i samme termin som ordinær eksamen eller umiddelbart herefter. Omprøve afholdes mundtligt. Evt. eksamensbetingelser: Fagets prøveform: Censurform: Karakterform: Eksamenssprog: Hjælpemidler: Ingen Modulet bestås ved en skriftlig opgave i epidemiologi og statistik Intern prøve B / IB Dansk Alle hjælpemidler tilladt på nær kommunikation Kriterier for udtømmende målopfyldelse For at opnå karakteren 12 skal den studerende udtømmende demonstrere opfyldelse af samtlige læringsudbyttemål med ingen eller få uvæsentlige mangler. Evaluering af modulet Evalueringen foregår elektronisk og der vil kort før modulets afslutning blive sendt en e- mail ud (til studentermailen), hvor I vil blive bedt om at evaluere modul. Modulansvarlig Ellen Aagaard Nøhr, professor, Forskningsenheden for Gynækologi og Obstetrik, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital / Epidemiologi Studiesekretær Inge Poetzsch, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat, Syddansk Universitet, Uddannelse og Kvalitet, Winsløwparken 19, 3. sal, 5000 Odense C, Tlf.: / Studieleder Dorte Hvidtjørn, studieleder, Klinisk Institut, Syddansk Universitet / Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

25 Undervisere Ellen Aagaard Nøhr, professor, Forskningsenheden for Gynækologi og Obstetrik, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital / Epidemiologi Sören Möller, postdoc, Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet / Biostatistik Dorte Hvidtjørn, studieleder, Klinisk Institut, Syddansk Universitet / Epidemiologi Mette Bliddal, ph.d.-studerende, Forskningsenheden for Gynækologi og Obstetrik, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital / Epidemiologi Chunsen Wu, Sektion for Epidemiologi, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet / Biostatistik Helene Kirkegaard, ph.d.-studerende, Sektion for Epidemiologi, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet / Biostatistik Daniel Pilsgaard Henriksen, læge, ph.d. studerede, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Klinisk Institut, Odense Universitetshospital / Biostatistik Bilag Diverse retningslinjer følger. Udarbejdet: 8. juli 2014 Opdateret: 6. november

Studieguide for Valgfag Planlægning og gennemførelse af et kvantitativt forskningsprojekt

Studieguide for Valgfag Planlægning og gennemførelse af et kvantitativt forskningsprojekt Studieguide for Valgfag Planlægning og gennemførelse af et kvantitativt forskningsprojekt Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab / Klinisk Sygepleje (med forbehold for ændringer) Udarbejdet:

Læs mere

Studieguide for Sundhedsvidenskabelige tilgange 1 Epidemiologi og biostatistik E 16

Studieguide for Sundhedsvidenskabelige tilgange 1 Epidemiologi og biostatistik E 16 Studieguide for Sundhedsvidenskabelige tilgange 1 Epidemiologi og biostatistik E 16 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab / Klinisk Sygepleje det forskningsmetodologiske spor (med forbehold

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab / Klinisk Sygepleje det forskningsmetodologiske spor. (med forbehold for ændringer)

Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab / Klinisk Sygepleje det forskningsmetodologiske spor. (med forbehold for ændringer) Studieguide for Sundhedsvidenskabelige tilgange 1 Epidemiologi og biostatistik E 15 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab / Klinisk Sygepleje det forskningsmetodologiske spor (med forbehold

Læs mere

Studieguide for Projektledelse SF2

Studieguide for Projektledelse SF2 Studieguide for Projektledelse SF2 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (Studieguiden er med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 13.09.2015

Læs mere

Studieguide for Projektledelse SF2

Studieguide for Projektledelse SF2 Studieguide for Projektledelse SF2 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (Studieguiden er med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 13.09.2015

Læs mere

Studieguide for Sundhedsvidenskabelige tilgange 1. Indsamling, præsentation og analyse af data F15

Studieguide for Sundhedsvidenskabelige tilgange 1. Indsamling, præsentation og analyse af data F15 Studieguide for Sundhedsvidenskabelige tilgange 1 Indsamling, præsentation og analyse af data F15 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab / Klinisk Sygepleje det forskningsmetodologiske

Læs mere

Epidemiologisk evidens og opsummering

Epidemiologisk evidens og opsummering Epidemiologisk evidens og opsummering Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 12. juni 2014 l Dias nummer 1 Sidste

Læs mere

Studieguide FORELØBIG UDGAVE

Studieguide FORELØBIG UDGAVE Studieguide FORELØBIG UDGAVE Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 3. semester Brugerinddragelse i praksis og forskning Tidsmæssig placering af undervisning: Oktober december 2016 Tidspunkt for prøve:

Læs mere

Der forbeholdes ret til ændringer

Der forbeholdes ret til ændringer Der forbeholdes ret til ændringer Studieguide Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 2. semester modul K3 Sundhedsvidenskabelige Forskningstilgange I Health Scientific Research Methods I Tidsmæssig placering

Læs mere

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Universitet 2012 1 Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi marts 2012. Modulerne beskrevet i tillægget,

Læs mere

Der forbeholdes ret til ændringer

Der forbeholdes ret til ændringer Der forbeholdes ret til ændringer Studieguide Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 2. semester modul K3 Sundhedsvidenskabelige Forskningstilgange I Health Scientific Research Methods I Tidsmæssig placering

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Studieguide for Projektledelse SF2

Studieguide for Projektledelse SF2 Studieguide for Projektledelse SF2 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 26.10.14 Opdateret:

Læs mere

Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab

Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2015 Tillæg til studieordningen for kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab - 2013 Modulerne

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Fysioterapi/ Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje/ Sundhedsfaglig kandidatuddannelse

Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Fysioterapi/ Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje/ Sundhedsfaglig kandidatuddannelse Studieguide for valgfaget Fortællinger om og af patienter, behandlere og pårørende nye narrative strategier for patientinddragelse (Narrativ Medicin og Sprog) 3. semester, 2. kvartal, E16 Kandidatuddannelsen

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Modul 13 Valgfag Epidemiologi og statistik

Modul 13 Valgfag Epidemiologi og statistik Modul 13 Valgfag Epidemiologi og statistik 1. Februar 2014 Valgfagets titel: Epidemiologi og statistik /Epidemiology and statistics ECTS-point: 10 ECTS Valgfaget afholdes på: University College Nordjylland,

Læs mere

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Fagbeskrivelse Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Assessment and rehabilitation of tendon injuries - in relation to sport Valgfrit modul - Kandidatuddannelsen

Læs mere

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 16-06-2015 Tid:

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Studieguide for speciale (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Gældende pr. 1. oktober 2015 Indhold Forudsætninger... 3 Omfang... 3 Modulets/fagets og

Læs mere

Introduktion til biostatistik

Introduktion til biostatistik Introduktion til biostatistik Kursusplan Anders Bo Bojesen anders.bo.bojesen@rsyd.dk 15. juni 2016 Kurset er en indføring i praktisk anvendelse af klassiske biostatistiske metoder til analyse af kategoriske,

Læs mere

Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3

Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 3 3. Litteraturliste:...

Læs mere

Fagplan for statistik, efteråret 2015

Fagplan for statistik, efteråret 2015 Side 1 af 7 M Fagplan for statistik, efteråret 20 Litteratur Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø (HK): Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave, ISBN 9788741256047 HypoStat

Læs mere

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer)

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Studieguide Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering (MR12) og Beskrivende Radiograf (BR12) Studieåret 2012/13 Undervisning

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 13-06-2016 Tid:

Læs mere

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning Side 1 af 6 Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning Litteratur: Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø: Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave,

Læs mere

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E14

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E14 Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E14 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (Med forbehold for ændringer)

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Introduktion Kursusholder: Kasper K. Berthelsen Opbygning: Kurset består af 5 blokke En blok består af: To normale

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Introduktion 1 Formelt Lærere: Esben Budtz-Jørgensen Jørgen Holm Petersen Øvelseslærere: Berivan+Kathrine, Amalie+Annabell Databehandling: SPSS

Læs mere

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Master i offentlig kvalitet og ledelse 1. semester Videnskabelig teori og metode Theory and methodology of science Tidsmæssig placering af undervisning: September

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Studieguide for Sommeruniversitet 2014 MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Frederik VI s Hotel Rugårdsvej 590 5210 Odense NV Tlf.: 6594 1313 1. De studerendes

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2016 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Hus 20, hus P10 og hus 22: forelæsning kl samt opfølgning i eget hus kl

Hus 20, hus P10 og hus 22: forelæsning kl samt opfølgning i eget hus kl basiskursus 8: Kvantitativ metode Om kurset Fag Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Kursustype Basiskursus Kursus starter 14-02-2014 Kursus slutter 09-05-2014 Undervisningstidspunkt Hus P11 og

Læs mere

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, efteråret 2013 SmartLearning

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, efteråret 2013 SmartLearning Side 1 af 6 Statistik vejledende læreplan og læringsmål, efteråret 2013 SmartLearning Litteratur: Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø: Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave,

Læs mere

STUDIEGUIDE FOR FÆLLESFAG OG FÆLLES VALGFAG PÅ 2. STUDIEÅR BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT OG SUNDHED. Syddansk Universitet

STUDIEGUIDE FOR FÆLLESFAG OG FÆLLES VALGFAG PÅ 2. STUDIEÅR BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT OG SUNDHED. Syddansk Universitet Side1 STUDIEGUIDE FOR FÆLLESFAG OG FÆLLES VALGFAG PÅ 2. STUDIEÅR BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT OG SUNDHED Syddansk Universitet 2013 2014 1 Side2 F1A: ENERGIOMSÆTNING... 3 PLACERING OG OMFANG... 3 SÆRLIGE

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK SYGEPLEJE

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK SYGEPLEJE SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK SYGEPLEJE Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævn for kandidatuddannelserne i jordemodervidenskab,

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Læseplan F14. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Med forbehold for ændringer

Læseplan F14. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Med forbehold for ændringer Læseplan F14 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Med forbehold for ændringer Praktiske bemærkninger Forelæsningstider Efterårssemesteret : 1. september - 22. december inkl. Forårssemesteret : 1. februar

Læs mere

Læseplan F12. Den Sundhedsfaglige Suppleringsuddannelse

Læseplan F12. Den Sundhedsfaglige Suppleringsuddannelse Læseplan F12 Den Sundhedsfaglige Suppleringsuddannelse Praktiske bemærkninger Forelæsningstider Efterårssemesteret : 1. september - 22. december inkl. Forårssemesteret : 1. februar - 31. maj inkl. Ferier

Læs mere

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Modul 1: Introduktion til videnskabsteori og -metode (med forbehold for ændringer) MR 14, efterårssemester 2014 Undervisning i weekenderne den 5. - 6. september,

Læs mere

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester)

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Anden del: systematisk og kritisk læsning DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse

Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

Præcision og effektivitet (efficiency)?

Præcision og effektivitet (efficiency)? Case-kontrol studier PhD kursus i Epidemiologi Københavns Universitet 18 Sep 2012 Søren Friis Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Valg af design Problemstilling? Validitet? Præcision og effektivitet

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

Oversigt. 1 Gennemgående eksempel: Højde og vægt. 2 Korrelation. 3 Regressionsanalyse (kap 11) 4 Mindste kvadraters metode

Oversigt. 1 Gennemgående eksempel: Højde og vægt. 2 Korrelation. 3 Regressionsanalyse (kap 11) 4 Mindste kvadraters metode Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse Oversigt 1 Gennemgående eksempel: Højde og vægt 2 Korrelation 3 Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse

Læs mere

Studieguide Kandidatuddannelsen i Fysioterapi

Studieguide Kandidatuddannelsen i Fysioterapi Studieguide Kandidatuddannelsen i Fysioterapi Undersøgelse og rehabilitering af muskel-skader i relation til idræt Assessment and rehabilitation of muscle injuries - in relation to sport CSF16, Efterår

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Eks. 1: Kontinuert variabel som i princippet kan måles med uendelig præcision. tid, vægt,

Eks. 1: Kontinuert variabel som i princippet kan måles med uendelig præcision. tid, vægt, Statistik noter Indhold Datatyper... 2 Middelværdi og standardafvigelse... 2 Normalfordelingen og en stikprøve... 2 prædiktionsinteval... 3 Beregne andel mellem 2 værdier, eller over og unden en værdi

Læs mere

Studiedesigns: Kohorteundersøgelser

Studiedesigns: Kohorteundersøgelser Studiedesigns: Kohorteundersøgelser Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 3. maj 2016 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

Studieplan Biostatistik Semester 1

Studieplan Biostatistik Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Biostatistik Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I JORDEMODERVIDENSKAB

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I JORDEMODERVIDENSKAB SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I JORDEMODERVIDENSKAB Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævn for kandidatuddannelserne i jordemodervidenskab,

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen. Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring

Bioanalytikeruddannelsen. Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring Læringsudbytter og fag fra studieordningen som understøttes af det det teoretiske undervisningsforløb på modul 12: Læringsudbytter Ved modulets afslutning: har den studerende viden om statistik, som sætter

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Studieplan Biostatistik Semester 2

Studieplan Biostatistik Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Biostatistik Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS De studerende har mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 8 Molekylærbiologiske og genetiske analyser Intern teoretisk prøve Titel: Fag: Intern teoretisk prøve Genetik og molekylærbiologi bestående af biologi og biomedicin,

Læs mere

Målsætning. Vurdering af epidemiologiske undersøgelser

Målsætning. Vurdering af epidemiologiske undersøgelser Vurdering af epidemiologiske undersøgelser Målsætning Mogens Vestergaard Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet At belyse en videnskabelig problemstilling ved at indsamle, analysere

Læs mere

Læseplan F08. Den sundhedsfaglige Suppleringsuddannelse

Læseplan F08. Den sundhedsfaglige Suppleringsuddannelse Læseplan F08 Den sundhedsfaglige Suppleringsuddannelse Praktiske bemærkninger Forelæsningstider Efterårssemesteret : 1. september - 22. december incl. Forårssemesteret : 1. februar - 31. maj incl. Ferier

Læs mere

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Vurdering af egenskaber hos kliniske måleredskaber. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M. 14. 16. december

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ERGOTERAPI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ERGOTERAPI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ERGOTERAPI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ERGOTERAPI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ERGOTERAPI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for Kandidatuddannelserne i klinisk Sygepleje,

Læs mere

Susanne Ditlevsen Institut for Matematiske Fag Email: susanne@math.ku.dk http://math.ku.dk/ susanne

Susanne Ditlevsen Institut for Matematiske Fag Email: susanne@math.ku.dk http://math.ku.dk/ susanne Statistik og Sandsynlighedsregning 1 Indledning til statistik, kap 2 i STAT Susanne Ditlevsen Institut for Matematiske Fag Email: susanne@math.ku.dk http://math.ku.dk/ susanne 5. undervisningsuge, onsdag

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABLIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 2009-STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB

DET SUNDHEDSVIDENSKABLIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 2009-STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB DET SUNDHEDSVIDENSKABLIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 2009-STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Revideret 2011 og 2012 Denne studieordning træder i kraft den 1. september

Læs mere

Selektionsbias. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Selektionsbias. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Selektionsbias Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. maj 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede om Præcision:

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Kursets hjemmeside: http://staff.pubhealth.ku.dk/~skm/fsvpage/index.html

Kursets hjemmeside: http://staff.pubhealth.ku.dk/~skm/fsvpage/index.html Kursets hjemmeside: http://staff.pubhealth.ku.dk/~skm/fsvpage/index.html 1 Kandidatkursus i statistik efteråret 2010 Planen er sidst revideret den 6.9.2010 Oversigt over kursets forløb Periode Emne 7/9

Læs mere

Epidemiologiske associationsmål

Epidemiologiske associationsmål Epidemiologiske associationsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Introduktion til epidemiologi

Introduktion til epidemiologi Introduktion til epidemiologi Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet It og sundhed l 9. april 2015 l Dias

Læs mere

Seminaroversigt Modul 2 Forår Aarhus Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis

Seminaroversigt Modul 2 Forår Aarhus Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis Seminaroversigt Modul 2 Forår 2017 - Aarhus Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis Der tages forbehold for ændringer! Seminaroversigt vil blive opdateret løbende Generelle

Læs mere

CSR Master Class. CSR Master Class er et samarbejde mellem FIU, CBS og Konventum

CSR Master Class. CSR Master Class er et samarbejde mellem FIU, CBS og Konventum CSR Master Class CSR Master Class er et samarbejde mellem FIU, CBS og Konventum ANSVARLIGHED. STRATEGI. VÆKST Hvordan kan CSR skabe værdi for mit faglige arbejde? CSR omfatter virksomheders indflydelse

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret Copenhagen Business School Institut for Organisation. Studieplan

HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret Copenhagen Business School Institut for Organisation. Studieplan HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret 2015 Copenhagen Business School Studieplan Erhvervsøkonomisk Metode FAST TRACK 3 ugers forløb for studerende med akademiuddannelser Redaktion: Fagsekretariat:

Læs mere

MPH specialmodul Epidemiologi og Biostatistik

MPH specialmodul Epidemiologi og Biostatistik MPH specialmodul Epidemiologi og Biostatistik Kvantitative udfaldsvariable 23. maj 2011 www.biostat.ku.dk/~sr/mphspec11 Susanne Rosthøj (Per Kragh Andersen) 1 Kapitelhenvisninger Andersen & Skovgaard:

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Kvalitetsudvikling og Projektledelse

Kvalitetsudvikling og Projektledelse 1 Studieguide for Kvalitetsudvikling og Projektledelse Kandidat i Fysioterapi Obligatorisk, modul 3 Målgruppe: Studerende optaget på kandidatuddannelsen i Fysioterapi De studerendes forudsætninger: Opfylder

Læs mere

Studieguide Kandidatuddannelsen i Fysioterapi

Studieguide Kandidatuddannelsen i Fysioterapi Studieguide Kandidatuddannelsen i Fysioterapi Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Assessment and rehabilitation of tendon injuries - in relation to sport CSF15 Efterår 2016

Læs mere

Studieordning. Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse. Syddansk Universitet

Studieordning. Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse. Syddansk Universitet Studieordning Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse Syddansk Universitet Godkendt af dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 30. januar 2006. Opdateret 12. august 2010. Indhold Indledning

Læs mere

Studiedesigns: Kohorteundersøgelser

Studiedesigns: Kohorteundersøgelser Studiedesigns: Kohorteundersøgelser Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 28. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste

Læs mere

Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer. Hvilke problemstillinger arbejdes der med?

Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer. Hvilke problemstillinger arbejdes der med? Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer Hvilke problemstillinger arbejdes der med? 1 Det Videnskabelige Råd Skal rådgive i forhold til metodiske og forskningsmæssige problemstillinger

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere