I tilfælde af et seksuelt overgreb...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I tilfælde af et seksuelt overgreb..."

Transkript

1 I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme i Danmark. Seksuelle overgreb er ødelæggende for dem, de går ud over. De har dybe og ofte langvarige følgevirkninger. De betyder et angreb på alt, hvad vi tror om menneskets værd og værdighed. For den troende betyder de tillige et angreb på mennesket som Guds barn, skabt i Guds billede og lignelse. Er krænkeren en præst eller en anden tillidsperson i kirkeligt regi, kan overgrebet belaste eller ødelægge selve gudsforholdet. Mange gamle sager er blevet fortiet, eller der er dækket over dem, og ofrene har ikke fået hjælp. Der er brug for en kulturændring i Kirken. Her er i uddrag beskrevet det beredskab over for sager om seksuelle overgreb, som bispedømmet København på denne baggrund har ønsket at etablere. * * * * * * Hvad kan du gøre hvis du selv eller dit barn har været eller bliver udsat for et seksuelt overgreb eller grænseoverskridende adfærd af seksuel karakter fra en præsts eller anden kirkelig medarbejders side? eller hvis du får viden eller begrundet mistanke om, at dette er sket eller sker for andre? Du kan henvende dig til politiet, til en af Den katolske Kirkes kontaktpersoner, som bispedømmet har udpeget til at tage sig af en sådan henvendelse. til en af flere offentlige eller private organisationer, der tilbyder vejledning og hjælp til overgrebsofre; nedenfor finder du adresser på nogle af dem, Du kan godt gøre brug af alle tre muligheder: den ene udelukker ikke den anden Først og fremmest: Du bør reagere med det samme. Men det er aldrig for sent at reagere. Henvendelse til Kirken. Vælger du at henvende dig til en af kontaktpersonerne, vil bispedømmet reagere omgående og effektivt på din henvendelse. Bispedømmet har etableret et beredskab, der skal forebygge seksuelle overgreb, henvise den krænkede til hjælp, hvis skaden er sket, gribe ind for at begrænse skaden og hindre yderligere fortræd, og sørge for, at krænkeren stilles til regnskab. I forreste linje i dette beredskab står en kontaktperson. Dem er der tre af. Dem kan du henvende dig til direkte uden henvisning. Deres navne, telefonnumre og mailadresser står her: Sognepræst Niels Engelbrecht (kontaktperson og sagsbehandler) Telefon , mail Overlæge John-Erik Stig Hansen (kontaktperson) Telefon , mail Fhv. børnehaveleder Ulla Roed (kontaktperson) 1

2 Telefon , mail (Stedfortrædende sagsbehandler Stig Sørensen Telefon , mail Hvem kan henvende sig til Kirken? Det kan alle også børn og unge Kan man henvende sig anonymt til Kirken? Ja, men det kan vise sig tilsvarende vanskeligt at gøre noget ved sagen. Den, der henvender sig, må under alle omstændigheder fortælle, hvem krænkeren er, og give oplysninger, der er tilstrækkelige til, at sagen kan anmeldes til politiet. Hvor gammel skal man være for selv at kunne henvende sig til Kirken? Der er ingen nedre aldersgrænse. Når et barn eller ung under 18 år selv henvender sig til Kirken, vil forældrene altid blive underrettet. Hvis barnet eller den unge af en eller anden grund ikke ønsker dette, vil kontaktpersonen sørge for henvisning til andre steder uden for kirkeligt regi, der kan tage sig af sagen og yde hjælp og støtte. Hvad sker der videre, hvis du har henvendt dig til Kirken? Hvis du er i akut nød, vil kontaktpersonen sørge for, at du bliver henvist til professionel hjælp. I øvrigt skriver kontaktpersonen et referat af din henvendelse, som du godkender. Dette referat videregives hurtigst muligt til bispedømmets sagsbehandler. Kontaktpersonen vil i øvrigt orientere dig om, hvordan sagen videre vil blive behandlet. Hvad foretager sagsbehandleren sig? orienterer med det samme biskoppen om sagen formidler, at du får professionel hjælp, hvis det ikke allerede er sket orienterer forældre, hvis sagen drejer sig om et barn eller ung under 18 år, og det er en anden end forældrene der har henvendt sig orienterer krænkeren om klagen, og om hvem der har klaget. Holder den krænkede orienteret om sagens forløb Hvad gør biskoppen? rådfører sig om sagen med et panel af fagpersoner, både katolikker og ikke-katolikker 1 foretager politianmeldelse af alle sager, der har et strafbart indhold underretter de sociale myndigheder, hvor det er påkrævet træffer dispositioner i forhold til den præst eller kirkelige medarbejder, der er klaget over, og tager stilling til, om den pågældende præst eller medarbejder skal fritages for tjeneste. orienterer efter behov menighedsråd, menighed og den katolske offentlighed. Hvorfor altid politianmeldelse - selv om der ikke er generel anmeldelsespligt i Danmark? Bispedømmet har valgt at politianmelde alle sager med et strafbart indhold, så de kan blive efterforsket af politiet. Bispedømmet ønsker ikke at "undersøge sig selv". Endvidere vil en politianmeldelse i praksis ofte være den eneste effektive mulighed for at afværge yderligere overgreb. Hvad er bedst, at gå til Kirken eller selv at gå til politiet eller til en offentlig eller privat hjælpeorganisation? Som sagt udelukker det ene ikke det andet. Afgørelsen er din. Hovedsagen er, at du reagerer. Du skal blot huske, at går du til bispedømmet, vil der altid ske politianmeldelse og er det en mindreårig, sagen drejer sig om, vil forældrene altid blive involveret. 1 Panelet består af fhv. amtsborgmester Erling Tiedemann (formand), dommer Hanne Fog-Petersen, advokat Kåre Pihlmann, provinsialforstanderinde sr. Marianne Bode, psykolog Christel Hesselhøj 2

3 Nytter det noget at stå frem hvis det nu er længe siden? Erfaringen viser, at det er endda meget svært for en person, der har lidt seksuel overlast som barn, og som ikke dengang har fået hjælp, at træde frem og fortælle om overgrebet. For nogle vil det tage mange år, inden de når så vidt. Er du i den situation, må du ikke være i tvivl om, at din Kirke vil lytte til dig, og at det betyder noget at få viden om, hvad du har været ude for, uanset hvor længe det er siden og uanset om den person, der krænkede dig, måske ikke længere er i landet eller overhovedet i live. At stå frem kan hjælpe dig til selv at komme videre; det kan også skaffe mere viden om den ødelæggende ting, som seksuelle overgreb mod børn er. Dermed kan du bidrage til at stoppe overgreb i fremtiden og styrke den forebyggende indsats. Hvordan skal du forholde dig, hvis et barn eller en voksen betror sig til dig om noget, der kan være en seksuel krænkelse? Det kan være svært at lytte til et andet menneske, især et barn, der fortæller om en krænkelse. Gå ikke i panik, den anden har brug for din ro. Lyt uden at stille uddybende spørgsmål, du skal ikke efterforske, du skal ikke vurdere, om det, du hører, er sandt eller ej. Du skal bare være til stede. Hvis det er en voksen, skal du opfordre pågældende til at søge hjælp og gå til politiet og /eller Kirken. Du skal tilkendegive, at du vil hjælpe med en henvendelse, og at du selv vil henvende dig, hvis det er for svært for vedkommende selv. Du må ikke love den anden tavshed, - men selvfølgelig diskretion. Er det et barn, der betror sig, skal du forsikre barnet om, at det er godt og vigtigt, at barnet fortæller om det, og at det ikke er barnets skyld, hvad der er sket. Der er ingen voksne, der må bære sig sådan ad. Du må ikke love barnet, at du 'ikke siger det til nogen'. Vær til stede for barnet, men undgå tæt fysisk kontakt. Du skal forsikre om, at du vil tage dig af dét, du har fået at vide, og få det til at holde op. Spørg, om forældrene ved det, og sig, du vil tale med dem om det. Sørg for omgående kontakt til forældrene. Tal med dem, om barnet har brug for akut professionel hjælp. Dit primære anliggende skal være at sikre barnet. Du har fået en viden, der forpligter dig til at reagere. Vil du vide mere? De detaljerede regler for behandlingen i bispedømmet af sager om seksuelle overgreb er gengivet og nærmere forklaret på internetadressen Offentlige og private rådgivnings- og behandlingstilbud SISO (Videnscenter for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod Børn) Telefonrådgivning (man kan henvende sig anonymt) Ma-ons , To , Fre Der kan lægges besked, hvorefter der vil blive ringet tilbage Børns Vilkår. Forældretelefonen. Telefonrådgivning (man kan henvende sig anonymt) Ma-to 12-21, Fre Rigshospitalet: Center for Seksuelle Overgreb Henvendelser vedrørende aldersgruppen 0-14 år og indenfor 72 timer efter overgreb har fundet sted Telefon , Ma-ons , To 12-14, Fre Akuttelefon: , uden for dette tidsrum Eller henvend dig til egen læge, der kan hjælpe dig videre. 3

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE 1 INDHOLD Hvorfor denne håndbog? 3 Kort om stofbrugsbehandlingen i Danmark 4 Typiske pårørende temaer 6 Skyld og skam 6 Adskillels e a f stof og menneske 9 Hvordan

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Tre spørgsmål om udsatte børn. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn?

Tre spørgsmål om udsatte børn. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn? Tre spørgsmål om udsatte børn 1. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn? 2. Hvordan sikrer samfundet at børn vokser op og får et godt liv? 3. Hvem har ansvaret, når børn ikke vokser

Læs mere