Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde"

Transkript

1 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Godkendt og underskrevet Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: 0 NY SAG indkommet efter indsendelse af dagsorden: Bevilliget Ansøgning om 5%-midler til minilæsser, Astrup MR : Astrup MR fremsender til PU ansøgning om 5%-midler til dækning af indkøb af nyere brugt knækstyret minilæsser. Der ansøges om kr ,00 af 5%-midlerne, idet der samtidig søges om tilladelse til at bruge frie midler (kr ,07) til dækning af resten af udgiften. 1 Årsmøde 2014 Sag: Årsmøde 2014 (1007) Deltager ikke Årsmøde : Foreningen af provstisekretærer fremsender indbydelse til årsmøde Årsmødet afholdes på Hotel Hvide Hus i Aalborg i perioden fra den oktober Ansøgning om 5% midler Sag: Tornby Kirkekasse - ansøgninger om 5%-midler (895) - Tornby Sogn Bevilliget Ansøgning om 5% midler : Tornby-Vidstrup MR fremsender til PU ansøgning om 5%-midler til dækning af udgift til malerarbejde på klokkestabelen ved Vidstrup Kirke. Der ansøges om kr ,91 til arbejdet. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

2 3 Tornby/Vidstrup MR - ansøgning om stiftslån Sag: Tornby Vidstrup Sognegård (870) - Tornby Sogn Godkendt PU bøjer sig for MR ønske om tagløsning, da MR formand gerne ser MR anerkendt som bygherre. Tornby/Vidstrup MR - ansøgning om stiftslån : Tornby/Vidstrup MR fremsender til PU ansøgning om et stiftslån på kr ifm. om- og tilbygning af Tornby/Vidstrup sognegård. Tornby Sognegård : Tornby-Vidstrup MR v/hans Nikolajsen meddeler PU, at det stadig er MR s ønske, at der bliver loft til kip. Evt. meromkostninger ved denne løsning i forhold til saksespær vil findes ved besparelser andre steder i projektet. Bevilling af midlertidigt likviditetslån til Tornby-Vidstrup : PU v/formand Gert Nørgaard Frederiksen godkender, at der udbetales kr ,00 som midlertidigt likviditetslån til Tornby MR. Fwd: Ang. Ombygning af Tornby Vidstrup Sognegård : STØ meddeler MR, at man ikke har bemærkninger til forsikringspolicen : Tornby-Vidstrup MR v/hans Nikolajsen fremsender til STØ forsikringspolice fra arkitekten, da det er et firma, der er rekonstrueret i foråret. Revideret rådgiveraftale vedr. sognehus i Tornby : Tornby-Vidstrup MR v/hans Nikolajsen fremsender til PU revideret rådgivningsaftale fra arkitekten. VS: Midlertidigt likviditetslån Tornby (kr ) : Skrivelse vedr. bevilling af midlertidigt likviditetslån til Tornby-Vidstrup MR. faktura Tornby sognegård : Tornby-Vidstrup MR fremsender til PU faktura fra arkitekt ifm. rådgivning vedr. ombygning af Tornby Sognegård. Der ansøges Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

3 i den forbindelse om midlertidigt likviditetslån til dækning heraf. VS: [Dok.nr.:59245/14] Til Tornby- Vidstrup sognes menighedsråd - bemærkninger til rådgivningaftale : STØ fremsender til Tornby- Vidstrup MR bemærkninger til rådgivningsaftale. VS: Tornby Sognegård : PU meddeler MR, at man ikke kan godtage løsningen med kipdrager. PU er af den opfattelse, at saksespær er den rigtige løsning. Rådgiveraftale tilrettet : STØ fremsender til Tornby- Vidstrup MR tilrettet rådgivningsaftale vedr. renovering af Tornby-Vidstrup sognegård. 4 Vedr. oprettelse af køberet til ejendommen, matr.nr. 32-m, Sindal by Sag: Nørregade 54, oprettelse af køberet til ejendommen, matr.nr. 32-m, Sindal By (1017) - Sindal Sogn Godkendt Vedr. oprettelse af køberet til ejendommen, matr.nr. 32-m, Sindal by : Advokat Johannnes Funch fremsender til PU s godkendelse køberetsdokument, tiltrådt af sælger Helle Sørensen og de underskriftsberettigede for Sindal Sogns MR. 5 LUKKET MØDE 6 Kvartalsrapport PUK-kassen Hjørring Nordre Provsti Sag: Kvartalsrapporter for Provstiudvalget (792) Kvartalsrapport PUKkassen Hjørring Nordre Provsti : PU fremsender til STØ kvartalsrapport for PUK-kassen i Hjørring Nordre Provsti pr Hjørring Nordre Provsti, orienteringspunkter: 7 Til Hirtshals sogns mr. - bemærkn. til Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

4 vejledn. fra kirkegårdskons. Sag: Hirtshals - Sti mellem kirke og kirkecenter (993) - Hirtshals Sogn Til Hirtshals sogns mr. - bemærkn. til vejledn. fra kirkegårdskons : STØ fremsender til Hirtshals MR bemærkninger til kirkegårdskonsulentens vejledning vedr. etablering af sti over kirkegården samt etablering af handicapvenlig adgang til kirken. 8 Besked fra Kirkeistandsættelsesordningen Sag: Ugilt kirke - 5 års gennemgang (1009) - Ugilt Sogn Besked fra Kirkeistandsættelsesordningen : KM meddeler Ugilt Sogn, at i anledning af den af MR indsendte ansøgning af om ydelse af statstilskud til istandsættelse af Ugilt kirke, at der for finansåret 2014 ikke er flere penge til udbetaling af statstilskud. Ugilt kirke - 5 års gennemgang : ARKINORD v/øjvind Jørgensen fremsender til PU rapport fra 5 års gennemgang af Ugilt Kirke. 9 Byrum kirke - Kass.afd. - anv. af 1. rate kr ,00 - til rest kr ,00 Sag: Byrum Kirke - restaurering (813) - Byrum Sogn Byrum kirke - Kass.afd. - anv. af 1. rate kr ,00 - til rest kr , : STØ fremsender til Læsø MR meddelelse om, at der til Byrum kirke anvises kr ,00 som 1. rate af bevilget lån (lån nr ) på indtil kr ,00. Der henvises til STØ s godkendelse af vedr. indvendig istandsættelse af Byrum Kirke. 10 Hirtshals kirke - Kass.afd. - anv. 1. rate kr ,00 - til rest kr ,00 Sag: Om- og tilbygning til Hirtshals Kirkekontor (763) - Hirtshals Sogn Hirtshals kirke - Kass.afd. - anv. 1. rate kr ,00 - til rest kr , : STØ fremsender til Hirtshals MR meddelelse om, at der til Hirtshals kirke anvi- Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

5 ses kr som 1. rate af bevilget lån (lån nr ) på indtil kr ,00. Der henvises til STØ s skrivelse af vedr. bevilling af lån af stiftsmidlerne til delvis dækning af udgiften ifm. ombygning af og tilbygning til Hirtshals Kirkekontor/sognehus. Re: vs: SV: låneansøngning udvidelse/ombygning Hirtshals kirkekontor : ODY bekræfter, at lånet skal afdrages over 9 år. SV: låneansøngning udvidelse/ombygning Hirtshals kirkekontor : STØ forespørger, hvorvidt lånet skal afdrages over 9 år : ODY meddeler STØ, at 1. afdragstermin rettes fra dec. termin 2014 til juni VS: låneansøngning udvidelse/ombygning Hirtshals kirkekontor : PU fremsender til STØ låneansøgning vedr. om- og tilbygning til Hirtshals Kirkekontor. MR er medfinansierende på projektet og der ansøges om lån af stiftsmidlerne stor kr ,00 - lånet anbefales med løbetid 10 år og med første afdrag dec. termin Til Hirtshals sogns mr. - bev. af lån kr , : STØ fremsender til Hirtshals MR bevilling af lån til ombygning og tilbygning til Hirtshals kirkekontor/sognehus. Lånet afvikles over 9,5 år med lige store halvårlige afdrag hver 30. juni og 30. december termin, første gang i december termin Låneansøngning udvidelse/ombygning Hirtshals kirkekontor : PU fremsender til STØ på vegne af Hirtshals MR låneansøgning vedr. ombygning af/tilbygning til Hirsthals kirkekontor. Der ansøges om lån af stiftsmidlerne stor kr ,00. Lånet anbefales med løbetid 10 år og med første afdrag december termin finansiering af kirkecenter - notat : Notat efter møde med Hirtshals MR vedr. finansiering af kirkecenter i Hirtshals. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

6 Licitationen var overraskende høj i forhold til overslag, hvilket har betydning for finansieringen. Det aftaltes at lånet først afdrages fra 2015, således at de kr , som er afsat hertil i 2014 kan skydes ind som direkte finansiering i Desuden aftaltes det, at den bebudede styrkelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet udskydes til 2015, hvilket frigiver Dvs. at der i alt er til rådighed yderligere til byggeriet kr Fredning Bjergby præstegård Sag: Bjergby-Mygdal præstebolig (782) - Bjergby Sogn Fredning Bjergby præstegård : Fredningsblad, der viser, at Bjergby præstegårdsgrund er omfattet af fredning hele vejen rundt. Arkitekten må være opmærksom herpå - måske det bliver nødvendigt med et møde med fredningsnævnet, når et færdigt projekt kan fremvises. 12 LUKKET MØDE 13 Tornby kirke - annullering af gravstedsaftale nr Sag: Tornby kirke - annullering af gravstedsaftale nr (1010) - Tornby Sogn Tornby kirke - annullering af gravstedsaftale nr : STØ fremsender til Tornby- Vidstrup MR skrivelse ang. annullering af aftale nr om gravstedsvedligeholdelse. 14 LUKKET MØDE 15 LUKKET MØDE 16 Landsforeningens kursusudbud efteråret 2014 Sag: Landsforeningens kursusudbud efteråret 2014 (1003) Landsforeningens kursusudbud efteråret 2014 Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

7 : Landsforeningen af menighedsråd fremsender til PU tilbud om kurser. Referatet godkendt den Lars-Erich Stephansen Ole Dybro Gert Nørgaard Frederiksen Jens Peter Madsen Per Harfeld Lisbeth Waaentz Mogens Sørensen Henrik Lund Line Skovgaard Pedersen Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 20. maj. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ansøgning om 5% midler kr. 18.750,- til foldevægge i i konfirmandlokalerne. Sag: Ansøgning om 5% midler

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af kirkekassernes budget

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Tværkulturelt Udvalg orienterer om projektet "Din tro - min tro". Jørgen Dahl fra Tværkulturelt

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

U D K A S T T I L R E F E R A T

U D K A S T T I L R E F E R A T It-Styregruppen, møde 33 - tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 12.00 Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Biskop Henning Toft Bro (HTB) Bygningskonsulent Keld Nielsen Jens Kaltoft (JKA)

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

H I S T O R I E R. Hirtshals Rådhus F R A A R K I V E T. Lone Venderby. nr. 03

H I S T O R I E R. Hirtshals Rådhus F R A A R K I V E T. Lone Venderby. nr. 03 H I S T O R I E R Hirtshals Rådhus F R A A R K I V E T Lone Venderby nr. 03 Historier fra Arkivet nr. 03, udgivet 2012 Forfatter: Lone Vederby. Cand. mag. i historie og filosofi, ansat på Hjørring Kommunearkiv

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere