Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej Hørsholm Tlf Fax ngg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg."

Transkript

1 nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf NGG Christianshusvej Hørsholm Tlf Fax ngg.dk Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Gymnasiet på NGG

2 Velkomst Kære kommende gymnasieelev! Det er altid meget vigtigt, at træffe de rigtige valg, når det gælder ens fremtid. Du står foran at skulle træffe to vigtige valg: hvilken ungdomsuddannelse, og hvor vil du tage denne uddannelse. Jeg håber, vi med vores oplysningsmateriale kan hjælpe dig til at træffe de for dig rigtige valg. Formålet med denne folder er at give dig et klart billede af gymnasieuddannelsen samt de studieretninger, vi tilbyder dig på NGG. I en anden mere farverig brochure fortæller vi dig, hvordan det er at være elev i gymnasiet og hf på NGG, og hvorledes vi tilrettelægger hverdagen og gymnasieårene. Den brochure kan du få ved henvendelse til NGGs kontor eller se på hjemmesiden. Vores klassegennemsnit ligger på og på valg holdene er klassekvotienten meget lavere. Vi mener især det har betydning for fag som matematik og sprog, hvor det er vigtigt, at alle får støtte og bliver hørt. Af samme grund er det i disse fag, vi på udvalgte dage tilbyder studiecafé. Vort motto på NGG er: Et godt værested er et godt lærested. Derfor bruger vi mange midler på at skabe en god stem ning og et positivt miljø gennem arrangementer, fællestimer, fester, caféaftener og rejser. På vores hjemmeside er der et studieretningsprogram, hvor du kan prøve at sammensætte din egen studentereksamen ud fra de forskellige studieretninger og dine ønskefag. På NGG lægger vi stor vægt på, at du får de bedste muligheder efter endt studentereksamen uanset om du skal på en videregående uddannelse eller om du skal direkte ud i erhvervslivet. Som privat selvejende gymnasium har vi store frihedsgrader til at vælge netop de studieretninger, som opfylder vore krav og som er i takt med tiden samt peger mod fremtiden. Det er os alene der afgør, hvor mange elever vi sætter i hver klasse. Vi har valgt at holde klassekvotienten lav, da vi er sikre på, det giver betydelig bedre indlæringsmuligheder for den enkelte. Vil du have suppleret oplysningerne i denne folder, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte skolens kontor eller besøge vores hjemmeside. Jeg glæder mig til at se dig i gymnasiet på NGG! Med venlig hilsen Jan Thrane Rektor CO 2 neutraliseret tryksag Velkomst

3 Hvordan du optages NGG er underlagt den samme optagelsesbekendt gørelse som alle andre gymnasier i Danmark, hvilket bl.a. betyder, at du kun har krav på optagelse, hvis du har været til afgangsprøve i: dansk (mdt og skrft), matematik (skrft), fysik/kemi, engelsk samt 2 prøver efter lodtrækning. Derudover skal du have modtaget minimum 2 års prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk og ønsket gymnasiet i din uddannelsesplan. Hvis din skole ikke anbefaler dig, kan du komme til en optagelsesprøve i en række fag på det gymnasium, hvor du søger optagelse. Det er i så tilfælde de lærere, du er til prøve hos, der afgør, om du kan optages eller ej. Optagelse sker via optagelse.dk, hvor der skal ansøges senest medio marts. Gymnasiets overordnede struktur: Opbygningen af dine tre år i gymnasiet ser således ud: ½ års grundforløb 2½ års studieretningsforløb. Det samlede studieforløb over 3 år består af: Obligatoriske fag. De obligatoriske fag er: dansk, engelsk, historie, matematik, fysik, 2. fremmedsprog, samfundsfag, oldtidskundskab, religion, idræt, et kunstnerisk fag samt 2 af fagene kemi, biologi og naturgeografi. Almen studieforberedelse (AT) Almen sprogforståelse (AP) Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) Studieretningsfag Valgfag Studieretningsprojekt. Fagene læses på A-, B- eller C-niveau. Efter et fag vil der ofte i parentes stå et af disse bogstaver, hvilket angiver niveauet faget læses på. A-niveau er det højeste niveau. Tommelfingerreglen er, at et fag, du kun har et år, er på C-niveau, to år på B-niveau og tre år på A-niveau. Samtidig med at du søger om optagelse i gymnasiet, skal du vælge: en studieretning. På NGG har vi 8 studieretninger du kan vælge blandt. 2. fremmedsprog. Her kan du på NGG vælge at fortsætte dit 2. fremmedsprog fra grund skolen dvs. tysk eller fransk eller du kan vælge spansk som begyndersprog. et kunstnerisk/kreativt fag. På NGG kan du vælge mellem musik, drama, billedkunst eller mediefag. ½ års grundforløb Du begynder i august med ½ års grundforløb, hvor du møder følgende fag: Dansk Historie Engelsk Biologi Fysik Idræt Samfundsfag Matematik 2. fremmedsprog (fransk, tysk som fortsættersprog eller spansk som begyndersprog) Musik, billedkunst, drama eller mediefag Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) Almen sprogforståelse. (AP) Almen studieforberedelse (AT). Det naturvidenskabelige grundforløb (NV) er en introduktion til de fire naturvidenskabelige fag i gymnasiet: biologi, kemi, fysik og naturgeografi. Du vil opleve fagenes forskelligheder samt deres muligheder for at supplere hinanden. Et eksempel på et tema for undervisningen kunne være: Energi, hvor du skal beskæftige dig med både klima, grundstoffer, CO2, brændselsstoffer og energilove både i laboratorier, klasselokalet og ved at besøge forskningsinstitutioner, vindmøller og solfangeranlæg. NV afsluttes med et skriftligt produkt og en mundtlig intern prøve. Der gives en karakter som optræder på dit eksamensbevis, men karakteren tæller ikke med i dit eksamensgennemsnit. 1 /2 Almen sprogforståelse (AP) giver et fælles fundament til at arbejde med sprogene på. Det er en del af den almene dannelse, at man har kendskab til og viden om sprog. Du vil opdage, at latin er spændende, at dansk er en blanding af alverdens sprog, at sproget i høj grad, akkurat som et hus, er sammensat af en masse smådele. Derudover vil du få hold på de grammatiske begreber. AP afsluttes med en intern prøve. Der gives en karakter som optræder på dit eksamensbevis, men karakteren tæller ikke med i dit eksamensgennemsnit. Fortsættes på næste side Hvordan du optages ½ års grundforløb

4 Almen studieforberedelse (AT) er et samarbejde mellem fagene inden for gymnasiets tre hovedområder: naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. Der er tale om både flerfaglige og tværfaglige belysninger og undersøgelser af forskellige temaer. I grundforløbet og i resten af 1.G er temaerne ens for klasserne, men i studieretningsforløbet i 2.G og 3.G er der tale om temaer, der knytter sig til studieretningen eller til den afsluttende eksamen i 3.G. AT er i høj grad med til at udvikle dig fra at være en elev, der alene opnår viden om et emne, til at blive en studerende der bruger viden i en undersøgelse. Eksempler på temaer kan være: Visioner, Krop og Sundhed, Bioetik og Det moderne Gennembrud. Typiske spørgsmål kan være: Er kroppens form bestemt af biologi eller samfund? Gemmer de samme strukturer sig både i litteraturen og matematikopgaverne? Alle gymnasieelever i Danmark skal i 3.G afslutte AT med en mundtlig eksamen på baggrund af et fælles tema og en opgave. Ved afslutningen af grundforløbet skal du bekræfte dit valg af studieretning eller vælge en ny studieretning, og du skal (alt efter studieretning) vælge 2-3 valgfag for 2.G og 3.G. Nogle af disse valgfag kan være nye fag, andre er fag, som du har haft, og som du ønsker at tage på et højere niveau. Dine valgfag kan være begrænset af de generelle krav, som du skal opfylde til en studentereksamen. 1 /2 2 ½ års studieretningsforløb Du starter dit studieretningsforløb i januar i 1.G. Det varer 2½ år frem til din studentereksamen. Studieretningen består af 3 studieretningsfag, som arbejder sammen om en række fælles emner og temaer. Mindst et af studieretningsfagene er på A-niveau. Du kan senere i forløbet bruge et valg til at få et af de andre studieretningsfag eller et andet fag på A-niveau. Ved siden af studieretningsfagene har du en lang række obligatoriske fag. Disse fag vil også indgå i samarbejde med studieretningsfagene, hvor det falder naturligt og er udbytterigt for forståelsen og helheden. Udover studieretningsfagene og de obligatoriske fag skal du senere vælge nogle valgfag - gerne efter dine interesser. For at få en studentereksamen skal du mindst have: 4 fag på A-niveau, 3 fag på B-niveau og 7 fag på C-niveau. Du må altid gerne vælge flere fag på højere niveau på bekostning af fag på et lavere niveau. Dette betyder feks. hvis du vælger 4 fag på B-niveau, så behøver du kun vælge 5 fag på C-niveau. Du skal være opmærksom på, der kan være lovkrav, som gør, at ikke alle valg er mulige. Således er det et krav, hvis du vælger samfundsfag, biologi, fysik eller kemi på A-niveau, så skal du som minimum have matematik på B-niveau. 2 1 /2 Generelt gælder i øvrigt, at alle elever skal have et af fagene: biologi, naturgeografi, kemi eller fysik på minimum B-niveau. ½ års grundforløb 2 ½ års studieretningsforløb

5 Studieretninger på NGG Naturvidenskabelige retninger: Matematik (A) Fysik (B) Kemi (B) Matematik (A) Biologi (B) Kemi (B) Samfundsfaglige retninger: Samfundsfag(A) Engelsk(A) Matematik(B) Samfundsfag(A) Matematik(B) Erhvervsøkonomi(C) Engelsk (A) Matematik(B) Samfundsfag(B) Engelsk (A) Samfundsfag (B) Erhvervsøkonomi (C) Sproglige retninger: Engelsk (A) Tysk fortsætter (A) Erhvervsøkonomi (C) Engelsk (A) Fransk fortsætter (A) Erhvervsøkonomi (C) Naturvidenskab Samfund Sprog Valgfag på NGG Vi har den holdning på NGG, at eleverne er med til at bestemme, hvilke fag vi opretter. Det afhænger alene af antallet af interesserede. På NGG satser vi specielt på A-niveau, og vi opretter gerne hold med få elever i de fag, hvor de videregående uddannelser stiller krav om et bestemt niveau. Vi har hidtil tilbudt følgende valgfag på NGG: C-niveau B-niveau A-niveau Erhvervsøkonomi Matematik Matematik Retorik Mediefag Fysik Datalogi Biologi Biologi Psykologi Samfundsfag Samfundsfag Astronomi Idræt Kemi Latin Religion Engelsk Musik Musik Musik Filosofi Billedkunst Tysk fortsættersprog Billedkunst Drama Spansk begyndersprog Drama Fransk fortsættersprog Mediefag Studieretninger på NGG Valgfag på NGG

6 Ønskefag Hvis du ønsker et fag, som IKKE findes på en studieretning, kan du vælge baglæns. Det betyder, at du tager udgangspunkt i dit ønskefag, og derefter ser på, hvad du så vil have på studieretningen. Hvis du for eksempel ønsker at have musik på A-niveau, så skal du: som kreativt fag vælge Musik(C) som første valgfag vælge Musik(B) som andet valgfag vælge Musik(A) Du har herefter brugt 2 af dine valgfag. Det betyder, at du på 6 af de 8 studieretninger, kan få dit ønske om Musik på A-niveau opfyldt. Som det ses af eksemplet, er de studieretninger vi har valgt på NGG, så rummelige, at vi kan tilfredsstille næsten alle ønsker. På NGGs hjemmeside kan du selv undersøge, hvilke valg du skal foretage for at få dit ønskefag på det niveau, du ønsker. Rejser i gymnasiet på NGG Det er holdningen på NGG, at enhver tur/rejse skal have et fagligt indhold, men selvfølgelig skal den også indeholde hyggeligt samvær med hinanden. Vores erfaring på NGG er, at samvær med hinanden under andre himmelstrøg medfører, at NGG bliver et endnu bedre værested for den enkelte med bedre indlæring til følge. I august i 1.G, hvor du starter på grundforløbet, inviteres du på en tre dages introtur. Udover, at du lærer dine klassekammerater og lærere at kende, er formålet med turen at tage hul på undervisningsformerne i gymnasiet, herunder at studere nogle fler- og tværfaglige emner. Jo hurtigere du falder ind i gymnasierytmen, des bedre lærer du. I januar skal du med hele din årgang på studietur i idræt til Norge. Formålet med turen er dels, at du lærer hele årgangen at kende, og dels, at nogle af dine idrætstimer afvikles. Det er underordnet om man er nybegynder eller snowboardspecialist der er undervisning og oplevelser for alle på turen. I foråret i 2.G skal du med din studieretningsklasse til en destination, som er relevant for din studieretningsopgave i 2.G. Gennem mange år har NGG udviklet et godt samarbejde med og opbygget netværk i lande som Grønland, USA, Kina og Canada, hvorfor det vil være naturligt at bibeholde disse rejsemål. Da vi finder rejserne meget betydningsfulde i det samlede uddannelsesbillede for dig, yder NGG et klækkeligt bidrag pr. elev til studierejserne. Endelig kan der være tale om mindre ekskursioner, udveksling eller fagligt besøg med en enkelt overnatning eller i en forlænget weekend. Vi har således en venskabsskole i Sudbury (tæt på Cambridge) i England, og vi har flere gange arrangeret en rejse til Bruxelles for samfundsfags- og erhvervsøkonomihold. Ønskefag Rejser i gymnasiet på NGG

7 Naturfaglig studieretning Matematik (A) Fysik (B) Kemi (B) Hvis du hører til typen, der møder verden med undren og spørgsmål, så er denne retning lige noget for dig. Fagene samarbejder om projekter, og i denne studieretning vil du blive orienteret mod nye naturvidenskabelige grænseområder inden for matematik, fysik og kemi. For at kunne beskæftige sig med sådanne projekter, er det nødvendigt med et solidt, fagligt grundlag inden for de tre naturvidenskabelige fag. Fagene matematik, fysik og kemi er traditionelt tæt forbundne. Det er både inden for teknologiske, naturfaglige og samfundsmæssige områder. Du kommer til at udføre eksperimenter, opbygge teorier og anvende disse i praksis. Besøg på virksomheder (eksempelvis Novo Nordisk) og DTU kan let indgå i undervisningen, hvor mere avanceret eller specialiseret apparatur skal anvendes. Denne studieretning giver direkte adgang til de fleste naturvidenskabelige og alle sundhedsvidenskabelige uddannelser. Studierejsen i 2. G kan eksempelvis gå til Spacecentret Cape Canaverall i Florida eller til Kina, hvor udviklingen i disse år går meget stærkt inden for det naturvidenskabelige område. Dansk, Historie, Matematik. Engelsk, Fysik, Kemi samt Fortsættersprog (FR/TY) eller Spansk begyndersprog. Oldtidskundskab, Religion, Idræt, Samfundsfag, Biologi, Kreativt fag. Du kan frit vælge mellem Musik, Drama, Billedkunst og Mediefag. Du har 2 valgblokke, hvor du skal opgradere et af dine B-niveaufag til A-niveau og vælge et fag på C-niveau. Biostudieretning Matematik (A) Biologi (B) Kemi (B) På denne studieretning vil fokus bl.a. være på bioteknologiens udvikling og anvendelse inden for områder som: medicinsk forskning og produktion, fødevareteknologi, kloning, genteknologi f.eks. gensplejsning af planter. Ligeledes vil du komme til at beskæftige dig meget med miljø og sundhed. Biologi og kemi har mange berøringsflader til hinanden og zoomer man ind på de biologiske systemer, vil man opdage kemien i dem. Dette giver især mulighed for samarbejde indenfor områder som miljø og sundhed, og emner som medicin og bioteknologi vil blive belyst fra de to vinkler. Også andre fag som f.eks. engelsk, historie og dansk kan inddrages i samarbejdet, når et emne skal have en bredere kulturel, samfundsmæssig og historisk belysning, og inddragelsen af engelsk udvider muligheden for at inddrage aktuelt og relevant tekstmateriale. Du kommer til at udføre en del eksperimenter såvel i laboratoriet som i felten. Du skal besøge relevante virksomheder og forskningsinstitutter feks. NovoZymes, som NGG har et godt samarbejde med. Studierejsen i 2.G kan f.eks. gå til Grønland, hvor dyreliv, vegetation og kemiske undersøgelser af undergrunden eksempelvis is fra dybtliggende lag kunne være nærliggende emner. Dansk, Historie, Matematik. Vælger du Spansk som 2. fremmedsprog, læses dette også på A-niveau. Engelsk, Biologi, Kemi og evt. Fortsættersprog (TY/FR). Oldtidskundskab, Religion, Idræt, Samfundsfag, Fysik, Kreativt fag. Du kan frit vælge mellem Musik, Drama, Billedkunst og Mediefag. Du har (hvis du ikke har spansk på A-niveau) 2 valgblokke, hvor du skal opgradere et af dine B-niveaufag til A-niveau og vælge et fag på C-niveau. Naturfaglig studieretning Biostudieretning

8 Samfundsretning med engelsk Samfundsfag (A) Engelsk (A) Matematik (B) På denne studieretning vil fokus blive lagt på danske og internationale samfundsforhold med temaer om individ, samfund og den globaliserede verden. Senmodernitetens problemer og konsekvenser bliver behandlet i de samfundsvidenskabelige fagområder: sociologi, økonomi, politik og international politik. Den engelsksprogede verden står naturligvis centralt i denne studieretning således, at du møder både sprog, kultur og kommunikation, som derfor hænger naturligt sammen med det samfundsfaglige indhold i vores globaliserede verden. Det giver især mulighed for et samarbejde indenfor områder som miljø/klima, økonomi og internationale konflikter, idet USA spiller en central rolle som aktør i verden. Du vil også opdage, hvordan matematiske beregninger og modeller spiller en vigtig rolle i undersøgelser af samfundsforholdene. Med matematiske redskaber har vi muligheder for at forudsige en fremtidig udvikling, og herudfra diskutere eventuelle løsninger af problemerne. I matematik lærer du bl.a. at anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et givent fænomen fra andre fag. Studierejsen i 2.G kan eksempelvis gå til New York, L.A eller et andet sted i USA, hvor du kan udvikle dit sprog samtidigt med at du får mulighed for at besøge steder, hvorfra økonomien i verden styres. Dansk, Historie, Samfundsfag, Engelsk. Vælger du Spansk som 2. fremmedsprog, læses dette også på A-niveau. Matematik og evt. Fortsættersprog TY/FR. Oldtidskundskab, Religion, Idræt, Fysik, Biologi, Naturgeografi og Kreativt fag. Du kan frit vælge mellem Musik, Drama, Billedkunst og Mediefag. Du har (hvis du ikke har spansk på A-niveau) 2 valgblokke, hvor du skal opgradere enten Biologi, Naturgeografi eller Fysik til B-niveau. Se/afprøv mulighederne på vores hjemmeside. Samfundsretning med matematik Samfundsfag(A) Matematik(B) Erhvervsøkonomi(C) På denne studieretning vil fokus blive lagt på danske og internationale samfundsforhold. Globaliseringens betydning for mennesker, markeder og stater vil blive behandlet i de samfundsvidenskabelige fagområder: sociologi, økonomi, politik og international politik. Samspillet mellem samfundsøkonomi, virksomhedsøkonomi og privatøkonomi bliver mere kompliceret, men også mere sammenhængende i den globaliserede verden. Den globale økonomis konflikter og muligheder vil være centrale temaer i denne studieretning. I erhvervsøkonomi får du mulighed for at fordybe dig i, hvordan økonomiske beregninger, teorier og modeller bruges til udvikling af et bæredygtigt erhvervsliv. De økonomiske modeller og prognoser bliver understøttet af matematikken, fordi faget er uundværligt i mange erhverv, i økonomi og samfundsvidenskab, og som grundlag for politisk beslutningstagen. Du lærer at se på og analysere økonomiske modeller, spørgeskemaer, opinionsundersøgelser, samt at anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af datamaterialer fra andre fag. Herunder gennemføre hypotesetest og kunne stille spørgsmål ud fra modellen og have blik for, hvilke svar, der kan forventes. Studierejsen i 2.G kan eksempelvis gå til Kina eller New York, der begge er centrum for verdensøkonomien såvel traditionelt som nyt. Dansk, Historie, Samfundsfag. Vælger du Spansk som 2. fremmedsprog, læses dette også på A-niveau. Engelsk, Matematik og evt. Fortsættersprog (TY/FR). Oldtidskundskab, Religion, Idræt, Biologi, Fysik, Naturgeografi, Erhvervsøkonomi og Kreativt fag. Du kan frit vælge mellem Musik, Drama, Billedkunst og Mediefag. Du har 2 valgfagsblokke og du skal (hvis du ikke spansk) opgradere et fag til A-niveau og opgradere biologi, naturgeografi eller fysik til B-niveau. Samfundsretning med engelsk Samfundsretning med matematik

9 Samfundsretning med matematik og engelsk Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Du vil få udviklet dine færdigheder inden for engelsk sprog og litteratur og udvidet dit kendskab til samfundsforhold i engelsktalende lande. Der sættes fokus på kommunikation, og du bliver forberedt til at blive medarbejder og iværksætter i en stadig mere globaliseret verden. Du får stor indsigt i danske samfundsforhold, i emner om EU samt i international politik. Du skal opstille og efterprøve matematiske økonomiske modeller, og du kommer til at se på såvel samfundets som den enkelte virksomheds økonomi. Du vil opdage, hvordan man kan udlede matematiske modeller til brug for prognoser for samfundsudviklingen. Du vil også lære finesserne i det engelske sprog og dermed få lettere ved at studere i kortere eller længere tid i udlandet, hvis du ønsker dette. Studieretningen giver adgang til alle samfundsvidenskabelige uddannelser. Studierejsen i 2.G kunne eksempelvis gå til New York, hvor verdens økonomiske centrum kan besøges og studeres på tættere hold. Dansk, Historie, Engelsk. Vælger du Spansk som 2. fremmedsprog, læses dette også på A-niveau. Matematik, Samfundsfag og evt. Fortsættersprog FR/TY. Oldtidskundskab, Religion, Idræt, Biologi, Fysik, Naturgeografi og Kreativt fag. Du kan frit vælge mellem Musik, Drama, Billedkunst og Mediefag. Du har 3 valgfagsblokke. Du skal (hvis du ikke har spansk) opgradere et fag til A-niveau, et af fagene biologi, fysik eller naturgeografi til B-niveau samt vælge et fag på C-niveau. Samfundsretning med økonomi Engelsk(A) Samfundsfag (B) Erhvervsøkonomi (C) Studieretningen vil basalt udvikle dine færdigheder inden for engelsk sprog og litteratur. Studieretningen bygger bro mellem sprog, samfund og økonomi. Du får en grundlæggende indsigt i danske samfundsforhold, spændende emner inden for EU og den engelsktalende verden. Inden for økonomi undersøges både samfundets og den enkelte virksomheds økonomi. Du lærer at se på og anvende økonomiske modeller, spørgeskemaer, opinionsundersøgelser, regnskabsanalyser og meget mere. Studieretningen giver adgang til alle samfundsvidenskabelige uddannelser med matematik B som valgfag. Det tilrådes hvis du magter det at tage matematik(b). Studierejsen i 2.G kan eksempelvis gå til New York eller Washington magtcentrene for økonomi og politiske beslutninger eller Canada, hvor man kan besøge såvel den engelsk-talende som den fransk-talende del af landet og studere de samfundsmæssige og økonomiske forhold. Dansk, Historie, Engelsk. Vælger du Spansk som 2. fremmedsprog, læses dette også på A-niveau. Samfundsfag og evt. 2. Fremmedsprog (TY/FR). Oldtidskundskab, Religion, Idræt, Biologi, Naturgeografi, Fysik, Matematik, Erhvervsøkonomi og Kreativt fag. Du kan frit vælge mellem Musik, Drama, Billedkunst og Mediefag. Du har 3 valgfagsblokke. Du skal (hvis du ikke har spansk) opgradere et fag til A-niveau. Hvis du opgradere Samfundsfag B niveau til A-niveau, skal du samtidig opgradere Matematik C niveau til B-niveau. Du skal desuden opgradere 2 fag fra C-niveau til B-niveau, hvoraf et af disse fag enten skal være biologi, fysik eller naturgeografi. Samfundsretning med matematik og engelsk Samfundsretning med økonomi

10 Sproglig studieretning med tysk Engelsk(A) Tysk fortsætter(a) Erhvervsøkonomi (C) På denne studieretning bliver du dygtig til at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på to af Europas største moderne sprog engelsk og tysk. Du vil blive indført i landenes sproglige sammensætning, traditioner og kultur. Herudover vil du komme til at fordybe dig i de økonomiske vilkår såvel i Danmark som i de pågældende lande. Uddannelsen giver dig store muligheder for at studere såvel i Danmark som i udlandet. Studierejsen i 2.G kunne eksempelvis gå til USA eller Canada, hvor du udover at få styrket dit engelsk og skabt et netværk til forskellige Highschools også kan studere økonomi på tættere hold. Dansk, Historie, Engelsk, Tysk fortsætter. Du kan afslutte Spansk begyndersprog på B-niveau, da det vil blive det tredje fremmedsprog. Oldtidskundskab, Religion, Idræt, Samfundsfag, Biologi, Naturgeografi, Matematik, Fysik, Erhvervsøkonomi og Kreativt fag. Du kan frit vælge mellem Musik, Drama, Billedkunst og Mediefag. Du har 3 valgfagsblokke. Du skal (hvis du ikke har spansk) opgradere 3 fag til B-niveau. Et af disse B niveaufag skal være fysik, biologi eller naturgeografi. Sproglig studieretning med fransk Engelsk(A) Fransk fortsætter (A) Erhvervsøkonomi (C) Du får et indgående kendskab til de to populære og moderne sprog engelsk og fransk. Dette både skriftligt og mundtligt. Udover sproget, bliver du indført i landenes samfundsforhold og kultur. De økonomiske forhold i landene også sat i forhold til Danmark vil blive gennemgået og undersøgt. Uddannelsen giver store muligheder for at studere efterfølgende såvel i Danmark som i udlandet. Studierejsen i 2.G kan eksempelvis gå til Canada, hvor der er mulighed for at besøge den engelsk såvel som den fransktalende del af landet. Ligeledes vil en studierejse til New York være værdifuld for at knytte sammenhæng mellem eksempelvis sprog og økonomi. Dansk, Historie, Engelsk, Fransk fortsætter. Du kan afslutte Spansk begyndersprog på B-niveau, da det vil blive det tredje fremmedsprog. Oldtidskundskab, Religion, Idræt, Samfundsfag, Biologi, Naturgeografi, Matematik, Fysik, Erhvervsøkonomi og Kreativt fag. Du kan frit vælge mellem Musik, Drama, Billedkunst og Mediefag. Du har 3 valgfagsblokke. Du skal opgradere 3 fag til B-niveau. Et af disse B niveaufag skal være fysik, biologi eller naturgeografi. Sproglig studieretning med tysk Sproglig studieretning med fransk

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

NORDSJÆLLANDS GRUNDSKOLE OG GYMNASIUM samt HF OG INTERNATIONAL DEPARTMENT

NORDSJÆLLANDS GRUNDSKOLE OG GYMNASIUM samt HF OG INTERNATIONAL DEPARTMENT NORDSJÆLLANDS GRUNDSKOLE OG GYMNASIUM samt HF OG INTERNATIONAL DEPARTMENT Cirkelhuset Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk og nggid@ngg.dk www.ngg.dk NGG WWW.IDONGRAFISK.DK

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik A, Fysik B og Kemi B Skolen vælger: Biologi eller naturgeografi C Eleven ønsker: Tysk eller fransk fortsættersprog

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Student 2016 HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING OPTAGELSE: KRAV PÅ OPTAGELSE 9. kl ELLER 10 kl. AFGANGSPRØVE

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

Studieretninger Rungsted Gymnasium

Studieretninger Rungsted Gymnasium Studieretninger 2011-214 Rungsted Gymnasium Inden gymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A Kunstnerisk fag: billedkunst, musik,

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Studieretninger 2015-2016

Studieretninger 2015-2016 Studieretninger 2015-2016 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Velkommen til Svendborg Gymnasium

Velkommen til Svendborg Gymnasium Åbent Hus 2017 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Fremtidens gymnasium/hf skal skabe robuste, rummelige, empatiske og fællesskabsorienterede

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

Studieretningsudbud 2013

Studieretningsudbud 2013 12. november 2012 Studieretningsudbud 2013 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau, samt et frit

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

NYHED ngg SportsCollege

NYHED ngg SportsCollege nordsjællands grundskole & gymnasium SAMT HF ngg Det ikke bare prøver, valgfag og lektier det også hygge, fællesskab & fester! hvad kan du forvente af ngg? find nye venner oplev verden! udvid din horisont

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger Holstebro Gymnasium og HF Studentereksamen stx 2016 Studieretninger 2 Studentereksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over de studieretninger og de valgfag, du kan vælge

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Åbent Hus 2018 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Gymnasiet er den bedste og sikreste adgangsbillet til fremtiden Formålet: ikke

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her >

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her > 2011 VÆLG DIN EGEN VEJ start her > STX-Gymnasieuddannelsen indhold Praktiske oplysninger om Kolding Gymnasium... 4 Studentereksamen på Kolding Gymnasium... 5 Hvorfor vælge gymnasiet?... 6 Generelt om gymnasieuddannelsen...

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B STUDIERETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 6 ABROAD ENGELSK A SPANSK

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B STUDIE- RETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 2 MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 6 ABROAD ENGELSK

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfund 1: samfundsfag A, matematik B, erhvervsøkonomi C Samfund 2: samfundsfag A, matematik B, psykologi C Samfund 3: samfundsfag A, matematik B, idræt

Læs mere

Oversigt studieretninger

Oversigt studieretninger Oversigt studieretninger 2017-18 Fysik A Matematik A Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Engelsk B Biologi C Historie A Idræt C Samfundsfag C Kunstneriske fag C 2. fremmedsprog B * ** *Frit C- eller

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

2. Mat A, Fys B, Kemi B

2. Mat A, Fys B, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 2. Mat A, Fys B, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et fælles

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2015 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

STENHUS GYMNASIUM & H F 201 5 / 16

STENHUS GYMNASIUM & H F 201 5 / 16 STENHUS GYMNASIUM & H F 201 5 / 16 8 GODE GRUNDE 8 GODE GRUNDE VÆLG DIN EGEN FREMTID På Stenhus kan du tage en ungdomsuddannelse, som giver dig muligheden for at vælge den videregående uddannelse, det

Læs mere

Vælg din STUDIERETNING

Vælg din STUDIERETNING Vælg din STUDIERETNING 2017 Tidsplan for dit valg af studieretning Ons-tors uge 36-39 Undervisning i studieretningsfag: - Sproglige studieretninger - Samfundsvidenskabelige studieretninger - Naturvidenskabelige

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere