90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003"

Transkript

1 90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed

2 INDHOLD FORORD 5 AKB BOLIGBEBYGGELSER FRA : Frederiksholm karré 1, Kongens Enghave, København SV (1913) 6 Jagtvej karré 1, København N ( ) 10 Frederiksholm karré 8, Kongens Enghave, København SV (1926) 14 Østerbrogade 95, København Ø (1929) 18 Kanslergården, København Ø (1936) 22 Bispevænget, København NV ( ) 26 Nørrebro Vænge, København N (1942) 30 Frederiksholm karré 15, Kongens Enghave, København SV (1944) 34 Engholmen Nord, Kongens Enghave, København SV (1949) 38 Lyngby Etagehuse, Lyngby ( ) 42 Bellahøj, Brønshøj ( ) 46 Hedemarken, Albertslund ( ) 50 Blåkildegård, Tåstrup ( ) 54 Avedøre Stationsby, Hvidovre ( ) 58 Olfert Fischers Gade, København K (1978) 62 Hækmosen l, Herlev (1985) 66 Nyhuse, Hillerød (1990) 70 Nansensgade, København K (1998) 74 Prinsessegade, København K (2001) 78 Lynghuset, København NV (2002) 82 Geels Plads, Virum (2002) 86 KILDER OG LITTERATUR 91

3 FORORD Den 8. februar fylder Boligselskabet AKB s.m.b.a. 90 år, og i den anledning udgiver vi denne arkitekturguide, der viser eksempler fra 90 års byggeri. Som et af de første almene boligselskaber har vi siden 1913 været med til at bygge boliger, der var med til at forny den danske boligkultur. Og i løbet af de 90 år er der ikke et årti, hvor vi ikke har været med til at bygge den pågældende tids typiske boliger. Visionerne om at skabe gode lejeboliger sammen med arkitekter, der havde et stort social- og samfundsmæssigt engagement, fik konkrete udtryk i de første store karrébebyggelser, der siden blev afløst af ideerne om lys og luft til boligerne og deres beboere. Nogle årtier var det de store elementhusbyggerier, andre de små huludfyldninger. Vi har været med til at eksperimentere med nye byggematerialer og nye boligformer, og fejltagelser har ikke kunnet undgås. Vi har for hvert ti-år valgt et par eksempler på dette årtis byggestil for dermed at vise mangfoldigheden i vores boligudbud. To af afdelingerne er oprindelig opført af Københavns Kommune. Det er de to ældreboligafdelinger Engholmen Nord og Nørrebro Vænge, som vi overtog i Finn Christensen Formand Henning Andersen Adm. direktør

4 FREDERIKSHOLM KARRÉ 1 Kongens Enghave Arbejdernes Kooperative Byggeforening, der blev dannet i 1913, opførte umiddelbart herefter sit første byggeri Frederiksholm Karré 1 i Kongens Enghave i Københavns syd-vest kvarter, nordøst for Frederiksholm Kalk- og Teglværks oprindelige arealer. Det blev begyndelsen til en byudvikling for området. Teglværket var blevet etableret i 1873, på baggrund af lettilgængelige forekomster af ler og kalk i området, og ekspanderede voldsomt i takt med den kraftige byggeaktivitet, der opstod, da København voksede ud over voldene. I 1918, da råstofferne i undergrunden var sluppet op, blev teglværket nedlagt og flyttet til Nordsjælland. Men inden da havde man planlagt, at arealerne gradvist skulle overgå til andre formål. Kongens Enghaves bystruktur er præget af få store byelementer, som danner en varieret bydel: etageboligområderne omkring Situationsplan P. Knudsens Gade, Borgbjergsvej og Mozartsvej, Vestre Kirkegård mod nord, Sydhavnens erhvervsområder med bebyggelse i både små og meget store dimensioner, haveforeningerne syd for Musikbyen og mod vest grænser bydelen op til det store grønne område Valbyparken. Kongens Enghave har et klart funktionsdelt bymønster som særkende i forhold til de fleste andre københavnske bydele. Det er med til at give bydelen sin egen karakter, og skyldes dels den sene velplanlagte udbygning, og dels at der ikke eksisterede en oprindelig bebyggelse/landsby, hvorfra udviklingen kunne foregå. Kongens Enghave er som boligområde udbygget i perioden fra 1908 og frem til 1950 erne, og den forholdsvis korte udbygningsperiode har skabt en homogen bygningsmasse, præget af sin tids arkitekturidealer. Stort set alle bydelens boligområder er opført efter samlede bebyggelsesplaner, der er i høj grad tale om en planlagt bydel. Opførelsesår 1913 Adresse Enghavevej 200, Hørdumsgade 1, 5-9, 13-17, 21 P. Knudsens Gade 2, København SV Ejerforhold Boligselskabet AKB, København Afdeling 0101 Frederiksholm karré 1 Arkitekt Mandrup Poulsen Grundareal m 2 Bruttoetageareal m 2 Bebygget areal m 2 heraf vej 971 m 2 Antal boliger 74 Lejlighedsfordeling 41 2-rums 21 3-rums 12 4-rums Gennemsnitsstørrelse pr. bolig 73 m 2 Erhverv

5 Trafikudviklingen har sat sit præg på boligmiljøet, bydelen opdeles af jernbaneforbindelser og de store indfaldsveje, P. Knudsens Gade og Sjællandsbroen til Københavns centrum, og trafikintensiteten får vejene til at virke som barrierer. Frederiksholm bebyggelserne omkring P. Knudsens Gade er opført af AKB i perioden , hvoraf de første fire karréer er fra Frederiksholm Karré 1 består af en åben karré, hvor to parallelt liggende blokke danner et gårdrum lukket mod Enghavevej og åben mod vest. Gården blev tinglyst som fællesareal, og ikke, som det var normalt, opdelt i private parceller. Den er indrettet som grønt område. Der er 23 opgange i karréen, 13 hører til AKB, de Lejlighedsplaner 1:200 resterende er ejeropgange. Fra hver opgang er der adgang til seks lejligheder. Arkitekt Mandrup Poulsen udformede de første karréer i 3 og i 2 etager med mansardetage. De nationalromantisk prægede bygninger fremstår mod gaden i blank mur af røde sten. Hvor hovedtrappen ikke har tilknytning til facaden er der på 1. og 2. sal udført loggiaer. Gårdfacader er fra sokkel til underkant vindue opført i blank mur af røde sten, afsluttet foroven med rulleskifte, den øvrige facade er opført i gule sten. Taget, som er dækket med røde teglsten, er udført dels som mansardtag med indbyggede kviste og dels som sadeltag. Langs P. Knudsens Gade-siden var der, inden gadeudvidelsen i 1960 erne, oprindeligt større forhaver med overdækkede verandaer af træ, disse er delvist bevarede langs Hørdumsgade. Husene er opført med bærende facademure og hovedskillerum. Lejlighederne har adgang til to trapper, traditionelt ligger hovedtrappen og lejlighedens fine rum mod gade med adgang fra en smal forstue parallel med hovedskillerum. Alle rum har haft mulighed for opvarmning med kakkelovne. De to 2-rums boliger på m 2 har fra hovedtrappen adgang til en forstue, der var fordelingsrum til stue, soveværelse, køkken og et diminutivt toilet. Boligerne er siden ombyggede, idet bad og toilet er indbygget ved en reduktion af soverummet. Formentlig har en familie på mindst fire personer været normen i denne lejlighedstype. 3-rums boligen har ligeledes adgang fra hovedtrappen til entré, som betjener alle rum, tre pæne værelser, et skævt køkken og trekantet bad og toilet når boligen ligger ved hjørne, ellers fremtræder boligen med regulære rum. Bad/toilet af tidens standard med en bredde på ca. 95 cm. Frederiksholm byggeriet høstede stor anerkendelse, men det var også dyrt. En 2-værelsers lejlighed kostede 28 kr. om måneden, og en gennemsnitlig ugeløn for en arbejder var på det tidspunkt 20 kr. Bebyggelsen er i Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsens bydelsatlas over Kongens Enghave tillagt høj bevaringsværdi

6 Københavns brokvarterer blev frigivet til bebyggelse efter ophævelse af demarkationslinierne i 1852, hvilket gav anledning til en voldsom byggeaktivitet, der på få årtier ændrede Nørrebro fra landområde til by, i store områder med en ret planløs og meget heterogen bebyggelse. Kvarteret omkring Guldbergs Plads er opført i årene med bistand af flere af tidens kendte arkitekter. Bebyggelserne er overvejende opført som karréer i etager i røde mursten og med røde tegltage. Karréerne har fået en varieret udformning og vejmønsteret er formet med buede og knækkede linier, således, at der opstår visuelt lukkede gaderum. Den ensartede materialekarakter giver området et fælles byarkitektonisk træk. Situationsplan JAGTVEJ KARRÉ 1 København N Opførelsesår Adresse Jagtvej 78a-92 Arresøgade Guldbergsgade København N Ejerforhold Boligselskabet AKB, København Afdeling 0201 Jagtvej karré 1 Arkitekt Mandrup Poulsen Grundareal m 2 Bebygget areal m 2 Bruttoetageareal m 2 Antal boliger 182 Lejlighedsfordeling 33 1-rums rums 19 3-rums 3 4-rums 2 5-rums Gennemsnitsstørrelse pr. bolig 62 m 2 Erhverv

7 vinduer og døre er overalt udført stik. Langs Jagtvej passagen og Guldbergsgade er små forhaver. Taget er dækket af røde teglsten. Lejlighedsplaner 1:200 AKBs første boligbebyggelse på Nørrebro består af en karré i 5 etager dannet af tre fløje omkring et gårdrum. Bebyggelsen er helt baseret på det traditionelle håndværk, bærende murede facader og hovedskillerum, træbjælkelag, hoved- og bitrapper af træ. Øverste etage er en mansardetage. Facader mod gade er opført i blank mur af røde sten. Facader mod gård er fra sokkel til underkant af vinduer udført i røde sten, afsluttet med rulleskifte. Resterende facade er opført i gule sten. Guldbergsgadefløjen er udført med loggiaer på gade- og gårdfacade. Over loggiaer, Bebyggelsen indeholder forskellige lejlighedstyper og -størrelser, helt overvejende dog små lejligheder. 2-rums lejligheder er de mest typiske. Fra hovedtrappen kommer man ind i en entré, som trods sin skævhed og lille størrelse giver adgang til alle boligens rum. Mens lejlighedens stue og soveværelse har rimelige dimensioner og lysforhold, er såvel køkken som toilet af en i dag uacceptabel standard, lejligheden tilhører den talrigt repræsenterede type i datidens byggeri, hvor hoved- og bitrapper ligger overfor hinanden med wc mv. indeklemt herimellem. I dette tilfælde hvor husdybden er lille, er der derfor behov for de kraftigt fremskudte trappetårne mod gården. Ved byggeriet af Jagtvej karré 1 er det bemærkelsesværdigt, at der i bebyggelsen blev indrettet et betydeligt antal 1- værelses lejligheder beregnet til enlige. Der var indlagt centralvarme, og de var udstyret med alkove, brusebad, spisekøkken og loggia. Det var noget helt nyt i København, og disse boliger blev ønskelejligheder. Billedet fra byggeriets opførelse viser det nette miljø, som omgiver en enlig kvindelig beboer. Selvom småt er godt, har bade- og køkkenfaciliteter i dette tilfælde været så diminutive, at lejlighederne senere er ombyggede, så de i højere grad kan tilfredsstille enlige i dag

8 Borgbjergsvej FREDERIKSHOLM KARRÉ 8 Kongens Enghave Opførelsesår 1926 G rd Boldb r G rd Harald Jensens Gade Adresse Borgbjergsvej Borgmester Christiansens Gade Harald Jensens Gade 2-8 K.M. Klausens Gade København NV Ejerforhold Boligselskabet AKB, København Afdeling 0108 Frederiksholm karré 8 Borgmester Christiansens Gade Arkitekt Mandrup Poulsen Situationsplan Grundareal m 2 Frederiksholm karré 8 ligger lidt syd for AKBs første byggeri i Kongens Enghave og er opført 13 år senere. Den optager et areal på ca m 2 og er med sine 5 etager + tag en tæt bebyggelse. Udnyttelsesprocenten er ca Det er den periode, hvor Statsboligfondens store karréer sætter dagsordenen, lukkede randbebyggelser omkring en større gård, her ca. 36 x 110m. Adgangen til lejlighederne sker ad hovedtrapper fra gadesiden eller køkkentrapper fra gården, og uanset orientering ligger opholdsstuerne mod gaden. Bebygget areal m 2 Bruttoetageareal m 2 Antal boliger 296 Lejlighedsfordeling rums 80 3-rums 22 4-rums 65 værelser Gennemsnitsstørrelse pr. bolig 67 m 2 Ombygget i 1968 Arkitekt C. Maaholm Bygningsstrukturen er klar og stram, baseret på de bærende murede facader, hovedskillerum og træbjælkelag. Da den største del af lejlighederne består af enten 2 eller 3 rum, bliver facaderne tilsvarende enkle

9 cismens, og det funktionelle baggrundsmateriale var som det ses umiddelbart til stede. Resultatet er såvel enkle som økonomiske bygninger, der når de er bedst i proportionering af huller og flader er en fryd. Men overdreven repetition kan også, når kvaliteten svigter, føre til tristesse og kedsomhed. Planerne er konsekvent styret af trappeplaceringerne: Hovedtrappe direkte overfor køkkentrappe, adskilt af entré og toiletrum. Opholdsstue og soveværelse har rimelige størrelser og proportioner, køkkenet er acceptabelt mens toiletrummet nærmest antyder, at disse funktioner er et nødvendigt onde, et rum på godt 1m 2 med plads til toilet forekommer i dag bizart, men minder om, at retirader i gården var et netop forladt stadium. De kortere fløje har tilsvarende planløsninger, men hjørnerne er vanskelige og de rumlige resultater pauvre, den ydre orden og fasthed modsvares ikke af en tilsvarende indre stringens. I fløjen mod K.M. Klausens Gade, der alene består af 2-rums boliger, viser facaden mod gade trappens vinduesbånd og to fag store vinduer, mod gården køkkentrappe-vindue og fire vinduesfag plus et lille glug til spisekammeret. I fløjen mod Borgbjergsvej er der en blanding af 2- og 3-rums boliger. Facaden mod gaden bliver nu til trappe og tre fag vinduer, mod gården trappe og stadig fire fag vinduer. Tidens arkitekturidealer var nu klart klassi- Lejlighedsplaner 1:200 I den indre gård er der indrettet store og velfungerende udearealer, som både er til rekreation og til leg

10 Borgmester Jensens Allé ØSTERBROGADE 95 København Ø Jacob Erlandsens Gade Urbansgade Bebyggelsen Østerbrogade 95 ligger på Østerbro i området ved den tidligere Østerbrogades Kaserne. I forbindelse med planlægningen af Fælledparken blev der i 1911 fastlagt en gadeplan for området, og her blev der i 20 erne og 30 erne opført boligbebyggelser i 4-5 etager nord og nordvest for kasernen. Disse bebyggelser er velplanlagte og danner fine beplantede plads- og gaderum. Østerbros karrébebyggelser er generelt af høj standard, og udover variation i de enkelte bygninger er der også stor variation i karréernes udformning. Østerbro er udbygget senere end de andre brokvarterer. Grundene er normalt ikke så hårdt udnyttet bl.a. på grund af bygningslovgivningen (loven af 1889), der krævede bredere gader og forbød korridorlejligheder. Lejlighederne blev også Jagtvej Østerbrogade Situationsplan Opførelsesår 1929 Adresse Borgmester Jensens Allé 1-5, Jacob Erlandsens Gade 10 Urbansgade 2-4 Østerbrogade Københvn Ø Ejerforhold Boligselskabet AKB, København Afdeling 0207 Østerbrogade 95 Arkitekt Mandrup Poulsen Ingeniør Skat Behrend Grundareal m 2 Bebygget areal m 2 Bruttoetageareal m 2 Antal boliger 95 Lejlighedsfordeling 20 1-rums 1 2-rums 4 3-rums 26 4-rums 21 5-rums 4 6-rums 5 7-rums 14 værelser Gennemsnitsstørrelse pr. bolig 130 m 2 Erhverv 4 Institutioner

11 større, idet bygherrerne så en fordel i at leje ud til det veletablerede borgerskab med gode indkomster. Byggeriet af den store karré Østerbrogade 95 ved Borgmester Jensens Allé hørte ikke til de nære opgaver for Arbejdernes Kooperative Byggeforening. Opgaven blev givet til AKB af Husejernes Kreditkasse, i hvilken AKB havde lån. Bebyggelsen består af en strygejernsformet lukket boligkarré i 5 etager. Randbebyggelsen danner et lukket gårdrum, som er indrettet som rekreativt område. Denne karré hører i øvrigt til de hårdt udnyttede med en bebyggelsesprocent på ca. 340%, og gården udgør kun ca m 2 i forhold til bruttoarealet, der er ca m 2. Bebyggelsen rummer meget forskellige lejlighedsstørrelser, den overvejende del Lejlighedsplaner 1:200 meget store, og som det også tydeligt ses på bygningens ydre, er der tale om boliger for et meget velhavende klientel, herudover er der dog 20 1-værelseslejligheder. Til den slags repræsentationsboliger må trapperne placeres således, at hovedtrappen, som ligger mod gårdfacaden, giver adgang til de udadvendte stuer, hvor gæster modtages, mens køkkentrappen placeres ved lejlighedsskel i lejlighedens anden ende, hvor køkken, bad/toilet og soverum er lokaliserede. Selvsagt findes de repræsentative stuer ved gadefacaderne, som gennembrydes af store brede vinduer eller karnapper, som giver rummene fint lys. Standarden var overalt høj, bygningen blev indrettet med centralvarme, badeværelser og i en enkelt opgang med elevator. Bygningen er udført med bærende facader og hovedskillerum. Facader mod gade er opført i blank mur af røde sten over den grove granitstenssokkel. Facader mod gård er fra sokkel og til over vinduer i kælder og stueetage udført i røde sten, herover er gule sten. Taget er dækket med tegl. Gadefacaden har murede karnapper, og over vinduer og døre er udført stik. Omkring hoveddøre er indfatninger udført i Ølandssten. Vinduer er af træ og hvidmalede. Den nyklassicistiske arkitektur spores ikke her, snarere en tidligere tendens mod barok, mens karnapper og dyrkelsen af materialekvaliteter mv. vækker mindelser om nordtysk og hollandsk byggeri fra den tid

12 KANSLERGÅRDEN København Ø Opførelsesår 1936 Adresse Borgmester Jensens Allé 2-16 Jagtvej Kanslergade København Ø Ejerforhold Boligselskabet AKB, København Afdeling 0208 Kanslergården Arkitekt Emanuel Monberg og Henning Ortmann Ingeniør Skat Behrend og K. Møller Holst Grundareal m 2 Situationsplan Bebygget areal m 2, heraf vej 788 m 2 Bruttoetageareal m 2 Antal boliger 161 Kanslergården ligger på Østerbro i samme område nord for den tidligere Østerbrogades Kaserne, som den tidligere beskrevne AKB bebyggelse, Østerbrogade 95. Et velplanlagt kvarter med bebyggelser af en generelt høj standard. Mens karréen Østerbrogade 95 stadig er formet som en lukket karré, har funktionalismen sat sit præg på Kanslergården. Den lukkede karréform tæt knyttet til gaderummet er begyndt at åbne sig og afløses af friere udformede bebyggelsesplaner og på tilsvarende måde ændrer bygningerne udtryk. Lejlighedsfordeling 33 2-rums rums 19 4-rums 2 5-rums Gennemsnitsstørrelse pr. bolig 92 m 2 Erhverv

13 jernbeton har vundet indpas, og at udefra kommende arkitekturidealer blander sig med den traditionelle brug af danske materialer. Facader er udført i blank mur af røde håndstrøgne sten. Omkring hoveddøre samt omkring køkkentrappedøre og -vinduer er fremspringende indfatninger muret som rulleskifte/stik. Taget er dækket med teglsten, vinduer er af træ og hvidmalede. Mod Borgmester Jensens Allé er huset udført med markante karnapper, som ikke er uden lighed med Østerbrogade 95 s karnapper. Mod øst og vest er boligerne forsynet med altaner. Lejlighedsplaner 1:200 Kanslergården, der opføres midt i 30 erne, er netop en sådan bebyggelse, der består af en åben irregulær karré i 4 etager med udnyttet tagetage, fire knækkede blokke, der sammen med en hegnsmur danner et lukket gårdrum. Rummet er dog forholdsvis snævert, og karréens bebyggelsesprocent er da også godt 220. Blokkene åbner sig mod sydvest mod Ove Rodes Plads. Gårdrummet er indrettet delvist som grønt område. Husene er fremdeles baseret på håndværkets teknologi, dvs. traditionelt opbygget med bærende facader og hovedskillerum af murværk. Men de brede vinduesåbninger og karnapper afslører, at stålbjælker og Randbebyggelsens plan er endnu karakteriseret ved at have hovedtrappen og de fine rum lagt mod gade, uanset orientering, og køkken og køkkentrappe mod gården. Mellem de to trapper klemmes entré og bad/toilet ind. De typiske planer med 2-rums og 3-rums boliger er alle symmetriske om trapperne. Som princip ligger de 3-rums boliger mod Borgmester Jensens Allé med karnapfacaden mod sydøst. Planerne er med hjørneløsningen måske som undtagelse klare og præcise med ordentlige og velformede rum. De er nemme at møblere, fordi lejlighedsarealerne ikke er knebne: 2-rums og 3-rums lejligheder på henholdsvis 71 m 2 og 93 m 2. Også denne bebyggelse bærer præg af, at beboerne tilhører et nogenlunde velbjerget segment af samfundet. Lejlighederne er på trods af størrelserne bedst egnet for små familier på grund af rumsammenhængen

14 Boligbebyggelsen Bispevænget ligger på Bispebjerg og er en del af Bispeparken, der ligger i et trekantsområde, der afgrænses af Frederiksborgvej, Tagensvej og Landsdommervej. Bebyggelsesplanen for området Bispeparken er udarbejdet af Københavns Kommune i samarbejde med Ivar Bentsen og Kooperative Arkitekter, med C.Th. Sørensen som landskabsarkitekt. Bebyggelsesområdet Bispeparken er placeret omkring en nord-sydgående grønning, der mod nord i et kraftigt stigende terræn rækker næsten op til Grundtvigskirken. For opførelsen af de enkelte bebyggelsesafsnit stod forskellige boligselskaber med hver deres arkitekter, og der var blevet truffet aftale om fælles retningslinier for bebyggelsens udformning bl.a. med hensyn til materialer, taghældning m.m. En meget stor del af boligbyggeriet i Situationsplan Københavns kommune blev netop i denne periode opført på Bispebjerg. I 30 erne havde funktionalismen inden for arkitekturen brudt radikalt med fortiden, den lukkede karréform åbnedes og afløstes af friere udformede bebyggelsesplaner med grønne fællesarealer, hvor solorienteringen er afgørende, og et fint samspil mellem bygninger og grønne rum er prioriteret. Bygningernes udtryk ændrer sig ligeledes, fra de klassicistiske huse med enkle rolige facader til huse med mere åbne facader og med altaner til begge sider. Udviklingen afspejler ændret lovgivning og byggeteknik. Tidligere skulle etagehuse have to trapper, nu kunne man nøjes med én trappe og brandredningsaltaner til begge sider, og selv med bibeholdelse af de bærende facader og midterskillerum gav jernbeton en mulighed for friere åbning af facaden. BISPEVÆNGET København NV Opførelsesår , 1943 Adresse Bogtrykkervej Frimestervej Fuglefængervej 1-15 Tagensvej Tuborgvej Tårnblæservej 1-11 Væbnervej København NV Ejerforhold Boligselskabet AKB, København Afdeling 0209 Bispevænget Arkitekt Henning Ortmann og Berner Nielsen Ingeniør Olaf Ellern Landskabsarkitekt C.Th. Sørensen, Ronald Lund Grundareal m 2 Bebygget areal m 2 Bruttoetageareal m 2 Antal boliger 662 Lejlighedsfordeling 15 1-rums rums rums 9 4-rums Gennemsnitsstørrelse pr. bolig 66 m 2 Erhverv 7 Ombygget i 1993 Arkitekter Hvidt & Mølgaard A/S

15 Lejlighedsplan 1:200 Boligloven af 13. april 1938 betød nyt socialt boligbyggeri, efter at det i nogle år havde været stagnerende. Den nye lov bragte noget nyt: et tilskud til børnerige familier, dvs. familier med mindst 3 hjemmeboende børn under myndighedsalderen. Loven betød et socialt og samfundshygiejnisk fremstød, og den fik stor betydning i den kommende tid. Efter den nye lov ydedes lån til kommuner, andelsforeninger og sociale selskaber. Bispevænget er opført under denne boliglov, hvilket indebar at af bebyggelsens 660 lejligheder skulle ca. 1 4 være til børnerige familier, dvs. lejligheder med mindst tre rum. Boligloven sikrede en rimelig husleje, og herudover en gunstig stilling for børnerige familier. Det betød et indskud på 3% af byggesummen, hvilket dengang var 500 kr. pr. lejlighed. Det blev et meget attraktivt byggeri at bo i. Bebyggelsen Bispevænget består af tre stokke, der vender ud mod den store grønning, og syv vinkelformede 5-etages boligblokke, der afgrænser området mod Tagensvej. De vinkelformede huse er placeret således, at de danner syv gårdrum, som boligernes opholdsarealer er orienteret mod, enten mod syd eller vest. Bebyggelsen opdeles af nord-syd og øst-vest gående mindre veje. Boligblokkene følger det stigende terræn. Blokkene er udført med blankt murværk i gule sten og taget er dækket med røde teglsten, etageadskillelserne er udført med træbjælkelag. Husene er stadig opført med bærende facader og hovedskillerum, det traditionelle murede byggeri fik en opblomstring under besættelsen. Bortfald af bitrapper har været en velkommen forøgelse af brugsarealet. Der var centralvarme og brusebad i alle lejligheder. Boligerne er udformet med 2 altaner, og den der vender mod solen er skåret ind i facaden, så udearealet bliver beskyttet. Lejlighedsplanerne er stadig symmetriske om trappen, bortset fra altanen på sydvest facaden. Køkken og bad/toilet er nu rykket om på nordøst-siden af huset, hvor også trappen er placeret, og adgangsvejene i bebyggelsen er disponeret hertil. Planerne er interessante. Så stor en bolig kunne dengang let rumme seks personer: Tre børn i et kammer eller soveværelse, to voksne i et værelse eller kammer og ét større barn i eget kammer. Stuen rummer spiseplads og plads til 2 lænestole eller lænestol og dertil en arbejdsplads. Baderummet på ca. 2,8 x 1,1 m har en adskilt toiletdel. Boligområdet har store kvaliteter. Den arkitektoniske udformning og områdets landskabelige kvaliteter danner tilsammen et ensartet og sammenhængende område erne var en storhedstid for det sociale boligbyggeri, hvor de sociale boligselskaber fungerede som gode og fremsynede bygherrer, både arkitektonisk, planlægningsmæssigt og socialt. I dag kan der i området forekomme tegn på nedslidthed, vinduesog altanrenoveringer er tilsyneladende eneste fornyelse, der viser sig i det ydre. Hele området mangler forbedring på kvartersniveau et løft der bør tage udgangspunkt i områdets karakter og særkende

16 Sandbjerggade Ørholmgade Krogerupgade Situationsplan Bebyggelsen fra har været karakteristisk for den periodes byggeri af aldersrenteboliger, med meget små 1-værelses boliger med pauvre køkken- og toiletforhold uden eget bad. Alligevel må de ses som et resultat fra begyndelsen af vejen mod et velfærdssamfund. De to sydlige blokke er disponeret som midterkorrido-bygninger med ensidige 1- og 2-rums boliger. De tre nordlige blokke har derimod opgange, der typisk betjener tre lejligheder pr. etage. I sidstnævnte er det typiske layout, at en opgang med trappe og en lille elevator giver adgang til tre boliger: en lille 1-værelses bolig, beliggende direkte overfor trappen og 2-rums boliger, som omgiver den på begge sider. Typiske træk er også her, at køkkenet, som dog er et selvstændigt rum, er tilknyttet opholdsstuen, og toilet/baderum ligger tæt ved soverum. Lejlighedernes rumstørrelser giver dog kun NØRREBRO VÆNGE København N Opførelsesår 1942 Adresse Nørrebro Vænge 1-15, København N Ejerforhold Boligselskabet AKB, København Afdeling 1702 Nørrebro Vænge Arkitekt Charles I. Schou Ingeniør Peder Bruun Bruttoetageareal m 2 Antal boliger 350 Herudover 1 gæstebolig Lejlighedsfordeling rums rums Gennemsnitsstørrelse pr. bolig 63 m 2 Nærumgade Bebyggelsen ligger på Nørrebro på en lang, smal grund, der strækker sig fra Nærumgade til Ørholmgade med Nørrebroparken på sin østside. Dette store rekreative område, som blev anlagt på den nedlagte nordbanes arealer, er en herlighedsværdi for de mange beboere i ældreboligerne. En overordnet nord-syd gående grøn sti er under anlæg på Frederiksberg og i København. Bebyggelsen omfatter fem stokke i fem etager, to mod Nørrebroparken og tre mod Sandbjerggade vest for. Friarealet mellem blokkene indsnævres kraftigt mod nord, i det ligger også adgangsvejene til blokkene. Ombygget i 1994 Arkitekter Hvidt & Mølgaard A/S

17 i de største 2-rums lejligheder mulighed for, at to personer kan bo her. I korridorhusene er 2-rums boligerne af samme størrelse og med tilsvarende sammenhæng mellem funktionerne. Soverummets størrelse er også her så begrænset, at kun en person kan bebo lejligheden. Husene er, som det stadig var almindeligt på opførelsestidspunktet, udført med bærende hovedskillerum og facader af murværk og taget dækket af tegl. De to sydlige blokke er forsynet med ganske små altaner. En klar og præcis takt og rytme i facadens vinduesåbninger er sammen med det gode murværk med til at skabe en stilfærdig, men værdig arkitektur, og med et velplejet grønt rum mellem bygningerne er det samlede miljø meget fint. Lejlighedsplaner 1:

18 FREDERIKSHOLM KARRÉ 15 Kongens Enghave Opførelsesår Adresse Hørdumsgade 53-81, P. Knudsens Gade 47-58, København NV Ejerforhold Boligselskabet AKB, København Afdeling 0115 Frederiksholm karré 15 Arkitekt Henning Ortmann og Berner Nielsen Ingeniør Olaf Ellern Landskabsarkitekt Ejner Friis Del af situationsplan Grundareal m 2 Bebygget areal m 2 Bruttoetageareal m 2 Et af AKB s senere byggerier på Frederiksholm-grundene i Kongens Enghave er karré 15, der ligger på en lang, smal grund mellem P. Knudsens Gade og jernbaneterrænet. Bebyggelsen omfatter en lang, gennemgående blok mod Hørdumsgade og ni blokke vinkelret herpå mod P. Knudsens Gade, en kambebyggelse hvori boligerne orienteres mod åbne gårde vendende mod sydøst. Med denne situationsplan har det været muligt, ved anvendelsen af nogle smallere trappemellembygninger, at opnå tilstrækkeligt lys til den gennemgående fløj. Antal boliger 376 Lejlighedsfordeling rums rums 8 4-rums 3 værelser Gennemsnitsstørrelse pr. bolig 57 m

19 Trapperne giver adgang i hver etage til to lejligheder i den gennemgående fløj og en i den korte fløj. Bebyggelsen, der er i 3 etager, er opført som traditionelt muret byggeri med tegltag og kviste. Facader er opført i blank mur af gule sten. Der er udført kantfrise om hoveddøre, og stik over vinduer. Bebyggelsen er projekteret i den ret korte periode, hvor der var forbud mod udførelse af altaner, opholdsstuerne er derfor, som en kompensation herfor, forsynet med et temmelig stort vindue med lav brystning. hvoraf ca. 2 3 af lejlighederne er 2-rums boliger, og 1 3 er 3-rums boliger. I den lille 2-rums lejlighed ønskede man at gøre erfaringer med hensyn til anvendelsen af spisekøkkener. Disse fik en god modtagelse, og i månedshæftet Arkitekten fra juni 1949 skrives der om byggeriets spisekøkkener: Stærk mados, som opstår under en del af madlavningen, kan i samme grad holdes borte fra opholdsstuen, som det i det hele taget er muligt i en lille 2 værelsers lejlighed, ved dobbeltdøren, der er tætsluttende (dørtrin), samt ved anvendelsen af emskærm over gasbordet. Ikke mindst den sidste anordning har vist sig at være effektiv. At indføre spisekøkken var et eksperiment, mange opfattede det på den tid som en fornærmelse at skulle spise i køkkenet. I den lange fløj mod Hørdumsgade er indpasset enkelte boliger, som udover to rum på 2. sal disponerer over et værelse og et kammer i tagetagen, som en intern trappe giver forbindelse til. Endelig er der i den korte fløj indpasset enkeltværelser, som ved opførelsen havde adgang til fælles wc og håndvask. Med den eksplosive trafikstigning på P. Knudsens Gade blev bebyggelsen offer for en uacceptabel støjbelastning, som nu tilstræbes reduceret, såvel på friarealerne med støjskærm som i lejlighederne med lydisolerende vinduer mv. Bebyggelsen omfatter forskellige boligtyper, Lejlighedsplaner 1:

20 ENGHOLMEN NORD Kongens Enghave Opførelsesår d e ade Solgård Materielgård Adresse P. Knudsens Gade Borgmester Christiansens Gade København SV Ejerforhold Boligselskabet AKB, København Afdeling 1102 Engholmen Nord Arkitekt Povl Baumann og Aage Müller Bruttoetageareal m 2 Bebyggelsen Engholmen Nord ligger i Kongens Enghave i Københavns sydvestkvarter. På den vanskelige grund ved hjørnet af P. Knudsens gade og Borgmester Christiansens Gade er indpasset én stok langs sidstnævnte gade, én langs P. Knudsens Gade og en stok vinkelret på, som forbinder de to. Der dannes herved et sydvest-orienteret friareal, et rekreativt område mod Borgmester Christiansens Gade. Alle stokke er i 3 etager, trappeadgange er lagt mod nordøst, nord og nordvest. or g e ter ri tia e ade Situationsplan Antal boliger 127 Lejlighedsfordeling 40 1-rums 87 2-rums Gennemsnitsstørrelse pr. bolig 59 m 2 Ombygget i 1993 Arkitekter Hvidt & Mølgaard A/S Bebyggelsen rummede ved opførelsen i 1949 i alt 217 små lejligheder, ved ombygning i 1992 er etagearealet omdisponeret og rummer nu kun 127 lejligheder for ældre. Husenes struktur er enkel og klar, bærende ydermure og hovedskillerum af teglsten,

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BAKKEHUSENE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.01.2013, 25.01.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99.

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99. BOLIGER Januar 2012 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse PRINTSIDE A3_TRYK.indd 2-3 Gammel Kongevej 11 1610 København V Telefon 82 33 00 00 Fax 82 33 00 99 www.dip.dk 5/6/09 11:58:08 AM Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Svenn Eske Kristensen (1905-2000) var en af velfærdssamfundets mest produktive arkitekter.

Svenn Eske Kristensen (1905-2000) var en af velfærdssamfundets mest produktive arkitekter. Svenn Eske Kristensen 1905-2000 / Tømrer, bygmester og arkitekt / Underviste ved Kunstakademiet / Kgl. Bygningsinspektør / Eckersberg-Medaillen, Akademiets pris for en indsats af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Lundtoftegade. seks nye familieboliger

Lundtoftegade. seks nye familieboliger Lundtoftegade seks nye familieboliger August 2012 Layout: KAB Tryk: Litotryk A/S Der tages forbehold for ændringer. August 2012 2 Velkommen til Lundtoftegade - seks, nyrenoverede familieboliger Boligafdelingen

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen 60er Modernismen Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen Modernisme Modernismen startede allerede med at slå igennem i 1920erne i Tyskland og Frankrig. Men først i 1930erne fik de nye tendenser inden for

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER - Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab 1 Området / Kort analyse 2 Visionen / 0-100 / Bygningstypologier / Situationsplan / Landskabsplan

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG 20-04-2015 Fugleperspektiv SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 NEDRENOVERING, BLOK 46-50 SIDE 5 Arealopgørelse Fremtidigt areal nedrenoveringsblokke: Blok

Læs mere

Øbro 105 Eksklusive lejligheder i hjertet af Østerbro

Øbro 105 Eksklusive lejligheder i hjertet af Østerbro Øbro 105 Eksklusive lejligheder i hjertet af Østerbro 2 INTRO 3 Indhold Velkommen til en smagfuld bid af Østerbro INTRO 3 OMRÅDE 4 ARKITEKTUR 6 EKSTERIØR 8 Mit elskede Østerbro hører du til typen, der

Læs mere

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov BYFORNYLS Små torumsboligers renoveringsbehov Små torumsboligers renoveringsbehov Indhold 4 Forord Baggrund Markedsforhold Formål Kort historisk gennemgang 14 Metode Typologisering Statistisk 18 Oversigt

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Byen og stedet. Byomdannelse. Gågadens forlængelse

Byen og stedet. Byomdannelse. Gågadens forlængelse Byen og stedet Pladsdannelser i tilknytning til gågaden: 1) Klostertorv, 2) Lilletorv, 3) Kirketorvet, 4) Rådhustorvet, 5) N. A. Christensens Plads og 6) Støberitorvet. Byomdannelse Morsø Jernstøberi forlod

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik)

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TRETOMMERVEJ 56 8240 RISSKOV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

NYE TAGBOLIGER. - i en karré med karakter. I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger.

NYE TAGBOLIGER. - i en karré med karakter. I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger. Lyngbyvang_A4_Salg_rent 27/04/06 14:11 Side 1 12 NYE TAGBOLIGER - i en karré med karakter I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger. Indhold Boligerne 3 Oversigt og beliggenhed

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

HELLEBORG 18 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

HELLEBORG 18 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG HELLEBORG 18 ALMENE BOLIGER I INGBJERG INDHOLDSFOREGNELSE Gavlhusvej Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Fritids- og ungdomsklub Byggelegeplads

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus Der findes ca. 710 boligorganisationer på landsplan. De har bygget godt Almene boliger har eksisteret i godt 100 år. Der er

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere

"strandpromenaden" startredegørelse

strandpromenaden startredegørelse "strandpromenaden" startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplan "Strandpromenaden" Lokalplanområdet ligger i bydelen Østerbro Luftfoto af området set mod nordvest

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 61 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Engelundsvej 42-96 Viby, Århus www.engelunden.dk

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Layout: KAB Tryk: Litotryk A/S Der tages forbehold for ændringer. September 2011

Layout: KAB Tryk: Litotryk A/S Der tages forbehold for ændringer. September 2011 Lundtoftegade Layout: KAB Tryk: Litotryk A/S Der tages forbehold for ændringer. September 2011 2 Velkommen til Lundtoftegade - lyse, nyrenoverede familieboliger Boligafdelingen Lundtoftegade er beliggende

Læs mere