90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003"

Transkript

1 90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed

2 INDHOLD FORORD 5 AKB BOLIGBEBYGGELSER FRA : Frederiksholm karré 1, Kongens Enghave, København SV (1913) 6 Jagtvej karré 1, København N ( ) 10 Frederiksholm karré 8, Kongens Enghave, København SV (1926) 14 Østerbrogade 95, København Ø (1929) 18 Kanslergården, København Ø (1936) 22 Bispevænget, København NV ( ) 26 Nørrebro Vænge, København N (1942) 30 Frederiksholm karré 15, Kongens Enghave, København SV (1944) 34 Engholmen Nord, Kongens Enghave, København SV (1949) 38 Lyngby Etagehuse, Lyngby ( ) 42 Bellahøj, Brønshøj ( ) 46 Hedemarken, Albertslund ( ) 50 Blåkildegård, Tåstrup ( ) 54 Avedøre Stationsby, Hvidovre ( ) 58 Olfert Fischers Gade, København K (1978) 62 Hækmosen l, Herlev (1985) 66 Nyhuse, Hillerød (1990) 70 Nansensgade, København K (1998) 74 Prinsessegade, København K (2001) 78 Lynghuset, København NV (2002) 82 Geels Plads, Virum (2002) 86 KILDER OG LITTERATUR 91

3 FORORD Den 8. februar fylder Boligselskabet AKB s.m.b.a. 90 år, og i den anledning udgiver vi denne arkitekturguide, der viser eksempler fra 90 års byggeri. Som et af de første almene boligselskaber har vi siden 1913 været med til at bygge boliger, der var med til at forny den danske boligkultur. Og i løbet af de 90 år er der ikke et årti, hvor vi ikke har været med til at bygge den pågældende tids typiske boliger. Visionerne om at skabe gode lejeboliger sammen med arkitekter, der havde et stort social- og samfundsmæssigt engagement, fik konkrete udtryk i de første store karrébebyggelser, der siden blev afløst af ideerne om lys og luft til boligerne og deres beboere. Nogle årtier var det de store elementhusbyggerier, andre de små huludfyldninger. Vi har været med til at eksperimentere med nye byggematerialer og nye boligformer, og fejltagelser har ikke kunnet undgås. Vi har for hvert ti-år valgt et par eksempler på dette årtis byggestil for dermed at vise mangfoldigheden i vores boligudbud. To af afdelingerne er oprindelig opført af Københavns Kommune. Det er de to ældreboligafdelinger Engholmen Nord og Nørrebro Vænge, som vi overtog i Finn Christensen Formand Henning Andersen Adm. direktør

4 FREDERIKSHOLM KARRÉ 1 Kongens Enghave Arbejdernes Kooperative Byggeforening, der blev dannet i 1913, opførte umiddelbart herefter sit første byggeri Frederiksholm Karré 1 i Kongens Enghave i Københavns syd-vest kvarter, nordøst for Frederiksholm Kalk- og Teglværks oprindelige arealer. Det blev begyndelsen til en byudvikling for området. Teglværket var blevet etableret i 1873, på baggrund af lettilgængelige forekomster af ler og kalk i området, og ekspanderede voldsomt i takt med den kraftige byggeaktivitet, der opstod, da København voksede ud over voldene. I 1918, da råstofferne i undergrunden var sluppet op, blev teglværket nedlagt og flyttet til Nordsjælland. Men inden da havde man planlagt, at arealerne gradvist skulle overgå til andre formål. Kongens Enghaves bystruktur er præget af få store byelementer, som danner en varieret bydel: etageboligområderne omkring Situationsplan P. Knudsens Gade, Borgbjergsvej og Mozartsvej, Vestre Kirkegård mod nord, Sydhavnens erhvervsområder med bebyggelse i både små og meget store dimensioner, haveforeningerne syd for Musikbyen og mod vest grænser bydelen op til det store grønne område Valbyparken. Kongens Enghave har et klart funktionsdelt bymønster som særkende i forhold til de fleste andre københavnske bydele. Det er med til at give bydelen sin egen karakter, og skyldes dels den sene velplanlagte udbygning, og dels at der ikke eksisterede en oprindelig bebyggelse/landsby, hvorfra udviklingen kunne foregå. Kongens Enghave er som boligområde udbygget i perioden fra 1908 og frem til 1950 erne, og den forholdsvis korte udbygningsperiode har skabt en homogen bygningsmasse, præget af sin tids arkitekturidealer. Stort set alle bydelens boligområder er opført efter samlede bebyggelsesplaner, der er i høj grad tale om en planlagt bydel. Opførelsesår 1913 Adresse Enghavevej 200, Hørdumsgade 1, 5-9, 13-17, 21 P. Knudsens Gade 2, København SV Ejerforhold Boligselskabet AKB, København Afdeling 0101 Frederiksholm karré 1 Arkitekt Mandrup Poulsen Grundareal m 2 Bruttoetageareal m 2 Bebygget areal m 2 heraf vej 971 m 2 Antal boliger 74 Lejlighedsfordeling 41 2-rums 21 3-rums 12 4-rums Gennemsnitsstørrelse pr. bolig 73 m 2 Erhverv

5 Trafikudviklingen har sat sit præg på boligmiljøet, bydelen opdeles af jernbaneforbindelser og de store indfaldsveje, P. Knudsens Gade og Sjællandsbroen til Københavns centrum, og trafikintensiteten får vejene til at virke som barrierer. Frederiksholm bebyggelserne omkring P. Knudsens Gade er opført af AKB i perioden , hvoraf de første fire karréer er fra Frederiksholm Karré 1 består af en åben karré, hvor to parallelt liggende blokke danner et gårdrum lukket mod Enghavevej og åben mod vest. Gården blev tinglyst som fællesareal, og ikke, som det var normalt, opdelt i private parceller. Den er indrettet som grønt område. Der er 23 opgange i karréen, 13 hører til AKB, de Lejlighedsplaner 1:200 resterende er ejeropgange. Fra hver opgang er der adgang til seks lejligheder. Arkitekt Mandrup Poulsen udformede de første karréer i 3 og i 2 etager med mansardetage. De nationalromantisk prægede bygninger fremstår mod gaden i blank mur af røde sten. Hvor hovedtrappen ikke har tilknytning til facaden er der på 1. og 2. sal udført loggiaer. Gårdfacader er fra sokkel til underkant vindue opført i blank mur af røde sten, afsluttet foroven med rulleskifte, den øvrige facade er opført i gule sten. Taget, som er dækket med røde teglsten, er udført dels som mansardtag med indbyggede kviste og dels som sadeltag. Langs P. Knudsens Gade-siden var der, inden gadeudvidelsen i 1960 erne, oprindeligt større forhaver med overdækkede verandaer af træ, disse er delvist bevarede langs Hørdumsgade. Husene er opført med bærende facademure og hovedskillerum. Lejlighederne har adgang til to trapper, traditionelt ligger hovedtrappen og lejlighedens fine rum mod gade med adgang fra en smal forstue parallel med hovedskillerum. Alle rum har haft mulighed for opvarmning med kakkelovne. De to 2-rums boliger på m 2 har fra hovedtrappen adgang til en forstue, der var fordelingsrum til stue, soveværelse, køkken og et diminutivt toilet. Boligerne er siden ombyggede, idet bad og toilet er indbygget ved en reduktion af soverummet. Formentlig har en familie på mindst fire personer været normen i denne lejlighedstype. 3-rums boligen har ligeledes adgang fra hovedtrappen til entré, som betjener alle rum, tre pæne værelser, et skævt køkken og trekantet bad og toilet når boligen ligger ved hjørne, ellers fremtræder boligen med regulære rum. Bad/toilet af tidens standard med en bredde på ca. 95 cm. Frederiksholm byggeriet høstede stor anerkendelse, men det var også dyrt. En 2-værelsers lejlighed kostede 28 kr. om måneden, og en gennemsnitlig ugeløn for en arbejder var på det tidspunkt 20 kr. Bebyggelsen er i Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsens bydelsatlas over Kongens Enghave tillagt høj bevaringsværdi

6 Københavns brokvarterer blev frigivet til bebyggelse efter ophævelse af demarkationslinierne i 1852, hvilket gav anledning til en voldsom byggeaktivitet, der på få årtier ændrede Nørrebro fra landområde til by, i store områder med en ret planløs og meget heterogen bebyggelse. Kvarteret omkring Guldbergs Plads er opført i årene med bistand af flere af tidens kendte arkitekter. Bebyggelserne er overvejende opført som karréer i etager i røde mursten og med røde tegltage. Karréerne har fået en varieret udformning og vejmønsteret er formet med buede og knækkede linier, således, at der opstår visuelt lukkede gaderum. Den ensartede materialekarakter giver området et fælles byarkitektonisk træk. Situationsplan JAGTVEJ KARRÉ 1 København N Opførelsesår Adresse Jagtvej 78a-92 Arresøgade Guldbergsgade København N Ejerforhold Boligselskabet AKB, København Afdeling 0201 Jagtvej karré 1 Arkitekt Mandrup Poulsen Grundareal m 2 Bebygget areal m 2 Bruttoetageareal m 2 Antal boliger 182 Lejlighedsfordeling 33 1-rums rums 19 3-rums 3 4-rums 2 5-rums Gennemsnitsstørrelse pr. bolig 62 m 2 Erhverv

7 vinduer og døre er overalt udført stik. Langs Jagtvej passagen og Guldbergsgade er små forhaver. Taget er dækket af røde teglsten. Lejlighedsplaner 1:200 AKBs første boligbebyggelse på Nørrebro består af en karré i 5 etager dannet af tre fløje omkring et gårdrum. Bebyggelsen er helt baseret på det traditionelle håndværk, bærende murede facader og hovedskillerum, træbjælkelag, hoved- og bitrapper af træ. Øverste etage er en mansardetage. Facader mod gade er opført i blank mur af røde sten. Facader mod gård er fra sokkel til underkant af vinduer udført i røde sten, afsluttet med rulleskifte. Resterende facade er opført i gule sten. Guldbergsgadefløjen er udført med loggiaer på gade- og gårdfacade. Over loggiaer, Bebyggelsen indeholder forskellige lejlighedstyper og -størrelser, helt overvejende dog små lejligheder. 2-rums lejligheder er de mest typiske. Fra hovedtrappen kommer man ind i en entré, som trods sin skævhed og lille størrelse giver adgang til alle boligens rum. Mens lejlighedens stue og soveværelse har rimelige dimensioner og lysforhold, er såvel køkken som toilet af en i dag uacceptabel standard, lejligheden tilhører den talrigt repræsenterede type i datidens byggeri, hvor hoved- og bitrapper ligger overfor hinanden med wc mv. indeklemt herimellem. I dette tilfælde hvor husdybden er lille, er der derfor behov for de kraftigt fremskudte trappetårne mod gården. Ved byggeriet af Jagtvej karré 1 er det bemærkelsesværdigt, at der i bebyggelsen blev indrettet et betydeligt antal 1- værelses lejligheder beregnet til enlige. Der var indlagt centralvarme, og de var udstyret med alkove, brusebad, spisekøkken og loggia. Det var noget helt nyt i København, og disse boliger blev ønskelejligheder. Billedet fra byggeriets opførelse viser det nette miljø, som omgiver en enlig kvindelig beboer. Selvom småt er godt, har bade- og køkkenfaciliteter i dette tilfælde været så diminutive, at lejlighederne senere er ombyggede, så de i højere grad kan tilfredsstille enlige i dag

8 Borgbjergsvej FREDERIKSHOLM KARRÉ 8 Kongens Enghave Opførelsesår 1926 G rd Boldb r G rd Harald Jensens Gade Adresse Borgbjergsvej Borgmester Christiansens Gade Harald Jensens Gade 2-8 K.M. Klausens Gade København NV Ejerforhold Boligselskabet AKB, København Afdeling 0108 Frederiksholm karré 8 Borgmester Christiansens Gade Arkitekt Mandrup Poulsen Situationsplan Grundareal m 2 Frederiksholm karré 8 ligger lidt syd for AKBs første byggeri i Kongens Enghave og er opført 13 år senere. Den optager et areal på ca m 2 og er med sine 5 etager + tag en tæt bebyggelse. Udnyttelsesprocenten er ca Det er den periode, hvor Statsboligfondens store karréer sætter dagsordenen, lukkede randbebyggelser omkring en større gård, her ca. 36 x 110m. Adgangen til lejlighederne sker ad hovedtrapper fra gadesiden eller køkkentrapper fra gården, og uanset orientering ligger opholdsstuerne mod gaden. Bebygget areal m 2 Bruttoetageareal m 2 Antal boliger 296 Lejlighedsfordeling rums 80 3-rums 22 4-rums 65 værelser Gennemsnitsstørrelse pr. bolig 67 m 2 Ombygget i 1968 Arkitekt C. Maaholm Bygningsstrukturen er klar og stram, baseret på de bærende murede facader, hovedskillerum og træbjælkelag. Da den største del af lejlighederne består af enten 2 eller 3 rum, bliver facaderne tilsvarende enkle

9 cismens, og det funktionelle baggrundsmateriale var som det ses umiddelbart til stede. Resultatet er såvel enkle som økonomiske bygninger, der når de er bedst i proportionering af huller og flader er en fryd. Men overdreven repetition kan også, når kvaliteten svigter, føre til tristesse og kedsomhed. Planerne er konsekvent styret af trappeplaceringerne: Hovedtrappe direkte overfor køkkentrappe, adskilt af entré og toiletrum. Opholdsstue og soveværelse har rimelige størrelser og proportioner, køkkenet er acceptabelt mens toiletrummet nærmest antyder, at disse funktioner er et nødvendigt onde, et rum på godt 1m 2 med plads til toilet forekommer i dag bizart, men minder om, at retirader i gården var et netop forladt stadium. De kortere fløje har tilsvarende planløsninger, men hjørnerne er vanskelige og de rumlige resultater pauvre, den ydre orden og fasthed modsvares ikke af en tilsvarende indre stringens. I fløjen mod K.M. Klausens Gade, der alene består af 2-rums boliger, viser facaden mod gade trappens vinduesbånd og to fag store vinduer, mod gården køkkentrappe-vindue og fire vinduesfag plus et lille glug til spisekammeret. I fløjen mod Borgbjergsvej er der en blanding af 2- og 3-rums boliger. Facaden mod gaden bliver nu til trappe og tre fag vinduer, mod gården trappe og stadig fire fag vinduer. Tidens arkitekturidealer var nu klart klassi- Lejlighedsplaner 1:200 I den indre gård er der indrettet store og velfungerende udearealer, som både er til rekreation og til leg

10 Borgmester Jensens Allé ØSTERBROGADE 95 København Ø Jacob Erlandsens Gade Urbansgade Bebyggelsen Østerbrogade 95 ligger på Østerbro i området ved den tidligere Østerbrogades Kaserne. I forbindelse med planlægningen af Fælledparken blev der i 1911 fastlagt en gadeplan for området, og her blev der i 20 erne og 30 erne opført boligbebyggelser i 4-5 etager nord og nordvest for kasernen. Disse bebyggelser er velplanlagte og danner fine beplantede plads- og gaderum. Østerbros karrébebyggelser er generelt af høj standard, og udover variation i de enkelte bygninger er der også stor variation i karréernes udformning. Østerbro er udbygget senere end de andre brokvarterer. Grundene er normalt ikke så hårdt udnyttet bl.a. på grund af bygningslovgivningen (loven af 1889), der krævede bredere gader og forbød korridorlejligheder. Lejlighederne blev også Jagtvej Østerbrogade Situationsplan Opførelsesår 1929 Adresse Borgmester Jensens Allé 1-5, Jacob Erlandsens Gade 10 Urbansgade 2-4 Østerbrogade Københvn Ø Ejerforhold Boligselskabet AKB, København Afdeling 0207 Østerbrogade 95 Arkitekt Mandrup Poulsen Ingeniør Skat Behrend Grundareal m 2 Bebygget areal m 2 Bruttoetageareal m 2 Antal boliger 95 Lejlighedsfordeling 20 1-rums 1 2-rums 4 3-rums 26 4-rums 21 5-rums 4 6-rums 5 7-rums 14 værelser Gennemsnitsstørrelse pr. bolig 130 m 2 Erhverv 4 Institutioner

11 større, idet bygherrerne så en fordel i at leje ud til det veletablerede borgerskab med gode indkomster. Byggeriet af den store karré Østerbrogade 95 ved Borgmester Jensens Allé hørte ikke til de nære opgaver for Arbejdernes Kooperative Byggeforening. Opgaven blev givet til AKB af Husejernes Kreditkasse, i hvilken AKB havde lån. Bebyggelsen består af en strygejernsformet lukket boligkarré i 5 etager. Randbebyggelsen danner et lukket gårdrum, som er indrettet som rekreativt område. Denne karré hører i øvrigt til de hårdt udnyttede med en bebyggelsesprocent på ca. 340%, og gården udgør kun ca m 2 i forhold til bruttoarealet, der er ca m 2. Bebyggelsen rummer meget forskellige lejlighedsstørrelser, den overvejende del Lejlighedsplaner 1:200 meget store, og som det også tydeligt ses på bygningens ydre, er der tale om boliger for et meget velhavende klientel, herudover er der dog 20 1-værelseslejligheder. Til den slags repræsentationsboliger må trapperne placeres således, at hovedtrappen, som ligger mod gårdfacaden, giver adgang til de udadvendte stuer, hvor gæster modtages, mens køkkentrappen placeres ved lejlighedsskel i lejlighedens anden ende, hvor køkken, bad/toilet og soverum er lokaliserede. Selvsagt findes de repræsentative stuer ved gadefacaderne, som gennembrydes af store brede vinduer eller karnapper, som giver rummene fint lys. Standarden var overalt høj, bygningen blev indrettet med centralvarme, badeværelser og i en enkelt opgang med elevator. Bygningen er udført med bærende facader og hovedskillerum. Facader mod gade er opført i blank mur af røde sten over den grove granitstenssokkel. Facader mod gård er fra sokkel og til over vinduer i kælder og stueetage udført i røde sten, herover er gule sten. Taget er dækket med tegl. Gadefacaden har murede karnapper, og over vinduer og døre er udført stik. Omkring hoveddøre er indfatninger udført i Ølandssten. Vinduer er af træ og hvidmalede. Den nyklassicistiske arkitektur spores ikke her, snarere en tidligere tendens mod barok, mens karnapper og dyrkelsen af materialekvaliteter mv. vækker mindelser om nordtysk og hollandsk byggeri fra den tid

12 KANSLERGÅRDEN København Ø Opførelsesår 1936 Adresse Borgmester Jensens Allé 2-16 Jagtvej Kanslergade København Ø Ejerforhold Boligselskabet AKB, København Afdeling 0208 Kanslergården Arkitekt Emanuel Monberg og Henning Ortmann Ingeniør Skat Behrend og K. Møller Holst Grundareal m 2 Situationsplan Bebygget areal m 2, heraf vej 788 m 2 Bruttoetageareal m 2 Antal boliger 161 Kanslergården ligger på Østerbro i samme område nord for den tidligere Østerbrogades Kaserne, som den tidligere beskrevne AKB bebyggelse, Østerbrogade 95. Et velplanlagt kvarter med bebyggelser af en generelt høj standard. Mens karréen Østerbrogade 95 stadig er formet som en lukket karré, har funktionalismen sat sit præg på Kanslergården. Den lukkede karréform tæt knyttet til gaderummet er begyndt at åbne sig og afløses af friere udformede bebyggelsesplaner og på tilsvarende måde ændrer bygningerne udtryk. Lejlighedsfordeling 33 2-rums rums 19 4-rums 2 5-rums Gennemsnitsstørrelse pr. bolig 92 m 2 Erhverv

13 jernbeton har vundet indpas, og at udefra kommende arkitekturidealer blander sig med den traditionelle brug af danske materialer. Facader er udført i blank mur af røde håndstrøgne sten. Omkring hoveddøre samt omkring køkkentrappedøre og -vinduer er fremspringende indfatninger muret som rulleskifte/stik. Taget er dækket med teglsten, vinduer er af træ og hvidmalede. Mod Borgmester Jensens Allé er huset udført med markante karnapper, som ikke er uden lighed med Østerbrogade 95 s karnapper. Mod øst og vest er boligerne forsynet med altaner. Lejlighedsplaner 1:200 Kanslergården, der opføres midt i 30 erne, er netop en sådan bebyggelse, der består af en åben irregulær karré i 4 etager med udnyttet tagetage, fire knækkede blokke, der sammen med en hegnsmur danner et lukket gårdrum. Rummet er dog forholdsvis snævert, og karréens bebyggelsesprocent er da også godt 220. Blokkene åbner sig mod sydvest mod Ove Rodes Plads. Gårdrummet er indrettet delvist som grønt område. Husene er fremdeles baseret på håndværkets teknologi, dvs. traditionelt opbygget med bærende facader og hovedskillerum af murværk. Men de brede vinduesåbninger og karnapper afslører, at stålbjælker og Randbebyggelsens plan er endnu karakteriseret ved at have hovedtrappen og de fine rum lagt mod gade, uanset orientering, og køkken og køkkentrappe mod gården. Mellem de to trapper klemmes entré og bad/toilet ind. De typiske planer med 2-rums og 3-rums boliger er alle symmetriske om trapperne. Som princip ligger de 3-rums boliger mod Borgmester Jensens Allé med karnapfacaden mod sydøst. Planerne er med hjørneløsningen måske som undtagelse klare og præcise med ordentlige og velformede rum. De er nemme at møblere, fordi lejlighedsarealerne ikke er knebne: 2-rums og 3-rums lejligheder på henholdsvis 71 m 2 og 93 m 2. Også denne bebyggelse bærer præg af, at beboerne tilhører et nogenlunde velbjerget segment af samfundet. Lejlighederne er på trods af størrelserne bedst egnet for små familier på grund af rumsammenhængen

14 Boligbebyggelsen Bispevænget ligger på Bispebjerg og er en del af Bispeparken, der ligger i et trekantsområde, der afgrænses af Frederiksborgvej, Tagensvej og Landsdommervej. Bebyggelsesplanen for området Bispeparken er udarbejdet af Københavns Kommune i samarbejde med Ivar Bentsen og Kooperative Arkitekter, med C.Th. Sørensen som landskabsarkitekt. Bebyggelsesområdet Bispeparken er placeret omkring en nord-sydgående grønning, der mod nord i et kraftigt stigende terræn rækker næsten op til Grundtvigskirken. For opførelsen af de enkelte bebyggelsesafsnit stod forskellige boligselskaber med hver deres arkitekter, og der var blevet truffet aftale om fælles retningslinier for bebyggelsens udformning bl.a. med hensyn til materialer, taghældning m.m. En meget stor del af boligbyggeriet i Situationsplan Københavns kommune blev netop i denne periode opført på Bispebjerg. I 30 erne havde funktionalismen inden for arkitekturen brudt radikalt med fortiden, den lukkede karréform åbnedes og afløstes af friere udformede bebyggelsesplaner med grønne fællesarealer, hvor solorienteringen er afgørende, og et fint samspil mellem bygninger og grønne rum er prioriteret. Bygningernes udtryk ændrer sig ligeledes, fra de klassicistiske huse med enkle rolige facader til huse med mere åbne facader og med altaner til begge sider. Udviklingen afspejler ændret lovgivning og byggeteknik. Tidligere skulle etagehuse have to trapper, nu kunne man nøjes med én trappe og brandredningsaltaner til begge sider, og selv med bibeholdelse af de bærende facader og midterskillerum gav jernbeton en mulighed for friere åbning af facaden. BISPEVÆNGET København NV Opførelsesår , 1943 Adresse Bogtrykkervej Frimestervej Fuglefængervej 1-15 Tagensvej Tuborgvej Tårnblæservej 1-11 Væbnervej København NV Ejerforhold Boligselskabet AKB, København Afdeling 0209 Bispevænget Arkitekt Henning Ortmann og Berner Nielsen Ingeniør Olaf Ellern Landskabsarkitekt C.Th. Sørensen, Ronald Lund Grundareal m 2 Bebygget areal m 2 Bruttoetageareal m 2 Antal boliger 662 Lejlighedsfordeling 15 1-rums rums rums 9 4-rums Gennemsnitsstørrelse pr. bolig 66 m 2 Erhverv 7 Ombygget i 1993 Arkitekter Hvidt & Mølgaard A/S

15 Lejlighedsplan 1:200 Boligloven af 13. april 1938 betød nyt socialt boligbyggeri, efter at det i nogle år havde været stagnerende. Den nye lov bragte noget nyt: et tilskud til børnerige familier, dvs. familier med mindst 3 hjemmeboende børn under myndighedsalderen. Loven betød et socialt og samfundshygiejnisk fremstød, og den fik stor betydning i den kommende tid. Efter den nye lov ydedes lån til kommuner, andelsforeninger og sociale selskaber. Bispevænget er opført under denne boliglov, hvilket indebar at af bebyggelsens 660 lejligheder skulle ca. 1 4 være til børnerige familier, dvs. lejligheder med mindst tre rum. Boligloven sikrede en rimelig husleje, og herudover en gunstig stilling for børnerige familier. Det betød et indskud på 3% af byggesummen, hvilket dengang var 500 kr. pr. lejlighed. Det blev et meget attraktivt byggeri at bo i. Bebyggelsen Bispevænget består af tre stokke, der vender ud mod den store grønning, og syv vinkelformede 5-etages boligblokke, der afgrænser området mod Tagensvej. De vinkelformede huse er placeret således, at de danner syv gårdrum, som boligernes opholdsarealer er orienteret mod, enten mod syd eller vest. Bebyggelsen opdeles af nord-syd og øst-vest gående mindre veje. Boligblokkene følger det stigende terræn. Blokkene er udført med blankt murværk i gule sten og taget er dækket med røde teglsten, etageadskillelserne er udført med træbjælkelag. Husene er stadig opført med bærende facader og hovedskillerum, det traditionelle murede byggeri fik en opblomstring under besættelsen. Bortfald af bitrapper har været en velkommen forøgelse af brugsarealet. Der var centralvarme og brusebad i alle lejligheder. Boligerne er udformet med 2 altaner, og den der vender mod solen er skåret ind i facaden, så udearealet bliver beskyttet. Lejlighedsplanerne er stadig symmetriske om trappen, bortset fra altanen på sydvest facaden. Køkken og bad/toilet er nu rykket om på nordøst-siden af huset, hvor også trappen er placeret, og adgangsvejene i bebyggelsen er disponeret hertil. Planerne er interessante. Så stor en bolig kunne dengang let rumme seks personer: Tre børn i et kammer eller soveværelse, to voksne i et værelse eller kammer og ét større barn i eget kammer. Stuen rummer spiseplads og plads til 2 lænestole eller lænestol og dertil en arbejdsplads. Baderummet på ca. 2,8 x 1,1 m har en adskilt toiletdel. Boligområdet har store kvaliteter. Den arkitektoniske udformning og områdets landskabelige kvaliteter danner tilsammen et ensartet og sammenhængende område erne var en storhedstid for det sociale boligbyggeri, hvor de sociale boligselskaber fungerede som gode og fremsynede bygherrer, både arkitektonisk, planlægningsmæssigt og socialt. I dag kan der i området forekomme tegn på nedslidthed, vinduesog altanrenoveringer er tilsyneladende eneste fornyelse, der viser sig i det ydre. Hele området mangler forbedring på kvartersniveau et løft der bør tage udgangspunkt i områdets karakter og særkende

16 Sandbjerggade Ørholmgade Krogerupgade Situationsplan Bebyggelsen fra har været karakteristisk for den periodes byggeri af aldersrenteboliger, med meget små 1-værelses boliger med pauvre køkken- og toiletforhold uden eget bad. Alligevel må de ses som et resultat fra begyndelsen af vejen mod et velfærdssamfund. De to sydlige blokke er disponeret som midterkorrido-bygninger med ensidige 1- og 2-rums boliger. De tre nordlige blokke har derimod opgange, der typisk betjener tre lejligheder pr. etage. I sidstnævnte er det typiske layout, at en opgang med trappe og en lille elevator giver adgang til tre boliger: en lille 1-værelses bolig, beliggende direkte overfor trappen og 2-rums boliger, som omgiver den på begge sider. Typiske træk er også her, at køkkenet, som dog er et selvstændigt rum, er tilknyttet opholdsstuen, og toilet/baderum ligger tæt ved soverum. Lejlighedernes rumstørrelser giver dog kun NØRREBRO VÆNGE København N Opførelsesår 1942 Adresse Nørrebro Vænge 1-15, København N Ejerforhold Boligselskabet AKB, København Afdeling 1702 Nørrebro Vænge Arkitekt Charles I. Schou Ingeniør Peder Bruun Bruttoetageareal m 2 Antal boliger 350 Herudover 1 gæstebolig Lejlighedsfordeling rums rums Gennemsnitsstørrelse pr. bolig 63 m 2 Nærumgade Bebyggelsen ligger på Nørrebro på en lang, smal grund, der strækker sig fra Nærumgade til Ørholmgade med Nørrebroparken på sin østside. Dette store rekreative område, som blev anlagt på den nedlagte nordbanes arealer, er en herlighedsværdi for de mange beboere i ældreboligerne. En overordnet nord-syd gående grøn sti er under anlæg på Frederiksberg og i København. Bebyggelsen omfatter fem stokke i fem etager, to mod Nørrebroparken og tre mod Sandbjerggade vest for. Friarealet mellem blokkene indsnævres kraftigt mod nord, i det ligger også adgangsvejene til blokkene. Ombygget i 1994 Arkitekter Hvidt & Mølgaard A/S

17 i de største 2-rums lejligheder mulighed for, at to personer kan bo her. I korridorhusene er 2-rums boligerne af samme størrelse og med tilsvarende sammenhæng mellem funktionerne. Soverummets størrelse er også her så begrænset, at kun en person kan bebo lejligheden. Husene er, som det stadig var almindeligt på opførelsestidspunktet, udført med bærende hovedskillerum og facader af murværk og taget dækket af tegl. De to sydlige blokke er forsynet med ganske små altaner. En klar og præcis takt og rytme i facadens vinduesåbninger er sammen med det gode murværk med til at skabe en stilfærdig, men værdig arkitektur, og med et velplejet grønt rum mellem bygningerne er det samlede miljø meget fint. Lejlighedsplaner 1:

18 FREDERIKSHOLM KARRÉ 15 Kongens Enghave Opførelsesår Adresse Hørdumsgade 53-81, P. Knudsens Gade 47-58, København NV Ejerforhold Boligselskabet AKB, København Afdeling 0115 Frederiksholm karré 15 Arkitekt Henning Ortmann og Berner Nielsen Ingeniør Olaf Ellern Landskabsarkitekt Ejner Friis Del af situationsplan Grundareal m 2 Bebygget areal m 2 Bruttoetageareal m 2 Et af AKB s senere byggerier på Frederiksholm-grundene i Kongens Enghave er karré 15, der ligger på en lang, smal grund mellem P. Knudsens Gade og jernbaneterrænet. Bebyggelsen omfatter en lang, gennemgående blok mod Hørdumsgade og ni blokke vinkelret herpå mod P. Knudsens Gade, en kambebyggelse hvori boligerne orienteres mod åbne gårde vendende mod sydøst. Med denne situationsplan har det været muligt, ved anvendelsen af nogle smallere trappemellembygninger, at opnå tilstrækkeligt lys til den gennemgående fløj. Antal boliger 376 Lejlighedsfordeling rums rums 8 4-rums 3 værelser Gennemsnitsstørrelse pr. bolig 57 m

19 Trapperne giver adgang i hver etage til to lejligheder i den gennemgående fløj og en i den korte fløj. Bebyggelsen, der er i 3 etager, er opført som traditionelt muret byggeri med tegltag og kviste. Facader er opført i blank mur af gule sten. Der er udført kantfrise om hoveddøre, og stik over vinduer. Bebyggelsen er projekteret i den ret korte periode, hvor der var forbud mod udførelse af altaner, opholdsstuerne er derfor, som en kompensation herfor, forsynet med et temmelig stort vindue med lav brystning. hvoraf ca. 2 3 af lejlighederne er 2-rums boliger, og 1 3 er 3-rums boliger. I den lille 2-rums lejlighed ønskede man at gøre erfaringer med hensyn til anvendelsen af spisekøkkener. Disse fik en god modtagelse, og i månedshæftet Arkitekten fra juni 1949 skrives der om byggeriets spisekøkkener: Stærk mados, som opstår under en del af madlavningen, kan i samme grad holdes borte fra opholdsstuen, som det i det hele taget er muligt i en lille 2 værelsers lejlighed, ved dobbeltdøren, der er tætsluttende (dørtrin), samt ved anvendelsen af emskærm over gasbordet. Ikke mindst den sidste anordning har vist sig at være effektiv. At indføre spisekøkken var et eksperiment, mange opfattede det på den tid som en fornærmelse at skulle spise i køkkenet. I den lange fløj mod Hørdumsgade er indpasset enkelte boliger, som udover to rum på 2. sal disponerer over et værelse og et kammer i tagetagen, som en intern trappe giver forbindelse til. Endelig er der i den korte fløj indpasset enkeltværelser, som ved opførelsen havde adgang til fælles wc og håndvask. Med den eksplosive trafikstigning på P. Knudsens Gade blev bebyggelsen offer for en uacceptabel støjbelastning, som nu tilstræbes reduceret, såvel på friarealerne med støjskærm som i lejlighederne med lydisolerende vinduer mv. Bebyggelsen omfatter forskellige boligtyper, Lejlighedsplaner 1:

20 ENGHOLMEN NORD Kongens Enghave Opførelsesår d e ade Solgård Materielgård Adresse P. Knudsens Gade Borgmester Christiansens Gade København SV Ejerforhold Boligselskabet AKB, København Afdeling 1102 Engholmen Nord Arkitekt Povl Baumann og Aage Müller Bruttoetageareal m 2 Bebyggelsen Engholmen Nord ligger i Kongens Enghave i Københavns sydvestkvarter. På den vanskelige grund ved hjørnet af P. Knudsens gade og Borgmester Christiansens Gade er indpasset én stok langs sidstnævnte gade, én langs P. Knudsens Gade og en stok vinkelret på, som forbinder de to. Der dannes herved et sydvest-orienteret friareal, et rekreativt område mod Borgmester Christiansens Gade. Alle stokke er i 3 etager, trappeadgange er lagt mod nordøst, nord og nordvest. or g e ter ri tia e ade Situationsplan Antal boliger 127 Lejlighedsfordeling 40 1-rums 87 2-rums Gennemsnitsstørrelse pr. bolig 59 m 2 Ombygget i 1993 Arkitekter Hvidt & Mølgaard A/S Bebyggelsen rummede ved opførelsen i 1949 i alt 217 små lejligheder, ved ombygning i 1992 er etagearealet omdisponeret og rummer nu kun 127 lejligheder for ældre. Husenes struktur er enkel og klar, bærende ydermure og hovedskillerum af teglsten,

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 11 For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Friområde. Vandareal. Visuel barriere. Bygningsfront. Udsigt. Markant byrum og rumligt forløb. Markant byrum og rumligt forløb vand.

Friområde. Vandareal. Visuel barriere. Bygningsfront. Udsigt. Markant byrum og rumligt forløb. Markant byrum og rumligt forløb vand. Friområde Vandareal Visuel barriere Bygningsfront Udsigt Markant byrum og rumligt forløb Markant byrum og rumligt forløb vand Vartegn Sigtelinie Bydelsgrænse 1:20.000 0 500 m Overordnede rumlige træk.

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård Taastrupgård COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 4

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017 SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND Juni 2017 INDHOLD INTRO 05 SITUATIONSPLAN 07 PERSPEKTIVER 08 FACADER 12 SNIT 14 AREALOVERSIGT 16 OVERSIGTSPLANER

Læs mere

SKITSEPROJEKT TIL OBYGNING AF BYVILLA, SANKT KNUDSVEJ 4, 1904 FREDERIKSBERG C. YNDIGHEDSPROJEKT, 16. SEPTEBER 2013 A T: AIL: AIL: ANDERS.OLLER@KADK.DK V T: ANDERS.OLLER@KARCH.DK Beskrivelse af den påtænkte

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Region: Sjælland Kommune: Vordingborg Kommune Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder Arkitekt: Kay Fisker

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Fra kaserne til boligområde

Fra kaserne til boligområde Fra kaserne til boligområde - en artikel fra Byggeri 9-2009 Fra kaserne til boligområde Slottet, der tidligere har rummet kasernens administration, accentuerer lejrens akse. Nyfortolkning af kasernebygninger:

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

KLØVERBLADSGADE AlmenBolig+ Rammeaftale 4-12. December 2013 Scandi Byg ONV Arkitekter jaja architects Bascon

KLØVERBLADSGADE AlmenBolig+ Rammeaftale 4-12. December 2013 Scandi Byg ONV Arkitekter jaja architects Bascon KLØVERBLADSGADE AlmenBolig+ Rammeaftale 4-12. December 2013 Scandi Byg ONV Arkitekter jaja architects Bascon INDHOLDSFORTEGNELSE INTRO ETAGEPLANER TYPE-OG AREALOVERSIGT SOL- OG SKYGGESTUDIER OPSTALT OG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg 2 Gode boliger midt i byen tæt på naturen 3 4 5 Central beliggenhed i attraktivt kvarter Området har tidligere huset Silkeborg

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Langkilde Have 29 nye velindrettede rækkehuse i grønne omgivelser

Langkilde Have 29 nye velindrettede rækkehuse i grønne omgivelser Langkilde Have 9 nye velindrettede rækkehuse i grønne omgivelser www.langkildehave.dk Nu opføres 9 rækkehuse i to fulde plan til forventet indflytning foråret 018... Rækkehusene er beliggende i et roligt

Læs mere

Lærkevej. Lækre familieboliger i København

Lærkevej. Lækre familieboliger i København Lærkevej Lækre familieboliger i København Afdeling 107-0 Lejerbo København Gammel Køge Landevej 26 18 nyrenoverede boliger med altaner eller private haver i København NV 2500 Valby Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger.

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger. Vedrørende: Prioritering af nye almene boliger Sagsnavn: Prioritering af nye almene boliger 2013 Sagsnummer: 03.02.13-G01-1-13 Skrevet af: Mette Krog-Jensen E-mail: mette.krog-jensen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

EGENARTSANALYSE. Bilag 2 Udvikling af villaområder. Københavns villaområder. Villa. Villa. Villa. Rækkehus. Villa. Rækkehus. Skole.

EGENARTSANALYSE. Bilag 2 Udvikling af villaområder. Københavns villaområder. Villa. Villa. Villa. Rækkehus. Villa. Rækkehus. Skole. Kolonihave Kolonihave EGENARTSANALYSE Bilag 2 Udvikling af villaområder Rækkehus Skole Rækkehus Dobbelthus Dobbelthus Engvej, Amager øst Københavns villaområder Københavns villaområder er placeret i udkanten

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Boligforeningen B45, Grenaa Afd. 11 De Lichtenbergsvej Eksisterende lejlighedsplan - funktionsanalyse

Boligforeningen B45, Grenaa Afd. 11 De Lichtenbergsvej Eksisterende lejlighedsplan - funktionsanalyse Boligforeningen B45, Grenaa Afd. 11 De Lichtenbergsvej Eksisterende lejlighedsplan - funktionsanalyse Køkkener uden mulighed for spiseplads og placering væk fra opholds-areal Trapper i gangarealet kolliderer

Læs mere

1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN

1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN 1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN PROJEKTUDVIKLING Gl. Havn 12 7100 Vejle PROJEKTIDE VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN Projektgrunden er beliggende langs Vejle Ådal i Skibet, ved den oprindelige indfaldsvej Vardevej,

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

ARKITEMA ARCHITECTS BOLIGER KOLLEGIEVEJ BEBYGGELSESPLAN CHARLOTTENLUND

ARKITEMA ARCHITECTS BOLIGER KOLLEGIEVEJ BEBYGGELSESPLAN CHARLOTTENLUND ARKITEMA ARCHITECTS BOLIGER KOLLEGIEVEJ BEBYGGELSESPLAN CHARLOTTENLUND INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse side 03 Scenario A side 05 Scenario B side 06 Referencefotos side 07 Principsnit side 08 Solstudier

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

bilag 1 nybyggeri af almene boliger

bilag 1 nybyggeri af almene boliger bilag 1 nybyggeri af almene boliger marts 2017 Indhold: OVERSIGT s. 2 baggrund OG ØKonomi s. 3 vestre teglgade s. 4 Ungdomsboliger og små familieboliger AKB v/ KAB Arkitema Architects oversigt Vestre teglgade

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger.

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger. Boformerne i Hasle I Hasle findes blandede boligformer, der minder os om en konstant udvikling gennem de sidste snart 100 år. Ikke alt er lige gennemtænkt og kønt, så vi ønsker at Aarhus Kommune vil bestræbe

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien)

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien) 3. september 2009 Bilag 1 til indstilling Boligpakke 1 - Støtte til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Grøndalsvænge Allé - Redegørelse for projekt, arkitektur og planlægning. Sagsnr. 2009-291147

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017 9.00 (9.15) Afgang fra Kolding - Skovbrynet 1, 6000 Kolding Kaffe og croissant eller frugt i bussen ca. 9.45. 10.15 Ankomst og Afgang Skanderborg Rådhus - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg nyere sidevej

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Vigerslev Haveby 4.13

Vigerslev Haveby 4.13 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Vigerslev Haveby 4.13 4.13 Vigerslev haveby Periode Moderne tid I første del af 1900-tallet opstod i kølvandet på industrialiseringens slum og

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BAKKEHUSENE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.01.2013, 25.01.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home.

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home. SKÆRGÅRDSPARKEN Læs mere om boligerne i projektet. Få en oversigt over priser og se hvilke boliger, der er ledige, og hvilke der er solgte. Se de materialer der er valgt til byggeriet, og få mere information

Læs mere

Cirkelhuset Familieboliger i Køge

Cirkelhuset Familieboliger i Køge Cirkelhuset Familieboliger i Køge 130 boliger i op til 7 plan Afdeling 914-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 Bygges i samarbejde med: Cirkelhuset

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Randers Nordby

Indholdsfortegnelse. Randers Nordby Randers Nordby COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdets afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 3

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KALUNDBORGVEJ, HOLBÆK Historie Omkring 1900 blev der opført en række større villaer langs den vestlige indfaldsvej til Holbæk, Villakvarteret

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Vedrørende partshøring i forbindelse med JØP s ansøgning om etablering af 8 taglejligheder i ejendommen Nyvej 8A-10B, 1851 Frederiksberg C

Vedrørende partshøring i forbindelse med JØP s ansøgning om etablering af 8 taglejligheder i ejendommen Nyvej 8A-10B, 1851 Frederiksberg C 10 - Svar på partshøring 04 Byggeri og Arkitektur Frederiksberg Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg Frederiksberg, den 19. august 2015 Vedrørende partshøring i forbindelse med JØP s ansøgning om etablering

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S

F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S Kik fra søen NY BOLIG - STRANDKROGEN 17, SUNDS Denne mappe indeholder et skitseforslag til, hvordan en ny bolig på Strandkrogen

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

25 eksempler på vellykket renovering

25 eksempler på vellykket renovering Grundejernes Investeringsfond og Dansk Bygningsarv A/S, 2012 Publikationen er udgivet af Grundejernes Investeringsfond Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv A/S ISBN 978-87-993419-5-5 Redaktion

Læs mere

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter munke mose k arré s d e o d e n s e - v e j l e & h f+v u c f y n 28.09.2015 Velkommen til projektet om bygningerne beliggende på Munke Mose Allé og Hunderupvej i Odense. Efter mere end 100 år som undervisningsinstitution

Læs mere

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig -

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - LÆRKEPARKEN - Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - Spørgsmål Lærkeparken i dag ca. 11.000 m2 uudnyttet

Læs mere

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer Kulturarvsstyrelsen og Gentofte Kommune Kortlægning og registrering af bymiljøer KOMMUNENUMMER KOMMUNE LØBENUMMER EMNE LOKALITET REG. DATO 157 Gentofte 17 Rækkehuse

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

Fasanvangen. Lækre rækkehuse i Ishøj

Fasanvangen. Lækre rækkehuse i Ishøj Fasanvangen Lækre rækkehuse i Ishøj Afdeling 957-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam 1 18 moderne, energivenlige rækkehuse med egen have og sydvendt altan Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. januar 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 853, bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Århus V og Tillæg

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TINGVEJ 2 4690 HASLEV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon +45 33 13 22 11

Læs mere