1 Skive Byfond Inspirationskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Skive Byfond Inspirationskatalog"

Transkript

1 1 Skive Byfond Inspirationskatalog

2 INSPIRATIONSKATALOG Skive Byfond blev stiftet af Skive Byråd i Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer i Skive Kommune. Bygningsforbedringsudvalget blev oprettet I på grundlag af byfornyelsesloven. Fonden og Bygningsforbedringsudvalget har i princippet samme formål. I inspirationsfolderen vises et udvalg af bygninger, der har fået støtte fra Fonden / Bygningsforbedringsudvalget. Samtidig skal folderen inspirere ejere af andre ejendomme til at udnytte mulighederne for at søge støtte. DE VISTE EKSEMPLER Eksemplerne er illustreret med to billeder fortrinsvis før og efter ombygningen. Årstallet for de nævnte lån svarer til tidspunktet, hvor ombygningerne er afsluttet. De nævnte bygningsarbejder er som udgangspunkt de samlede arbejder, der er søgt lån til. Fonden / Bygningsforbedringsudvalget vælger oftest at give lån til specifikke arbejder. De aktuelle Retningslinier for bygningsændringer ved tilsagn fra Skive Byfond - er vist på side 15. BEVARINGSVÆRDI Bygningernes bevaringsværdi er vurderet efter et system, der betegnes SAVE. I vurderingen indgår bygningernes arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier samt originalitet og tilstand. Bygningerne er vurderet på en skala fra 1-9, hvor 1 er højeste bevaringsværdi. Vurderingen 1-3 angiver høj bevaringsværdi, 4-6 middel bevaringsværdi og 7-9 lav bevaringsværdi. Bygninger markeret med et F er samtidig en såkaldt fredet bygning. Bevaringsværdien efter ombygningerne - fremgår sidst i hvert eksempel. FAKTA OM SKIVE BYFOND OG BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET Støtte fra Skive Byfond gives som rente- og afdragsfrie lån med pant i den ejendom, hvor restaureringen / ombygningen finder sted. Lånene forfalder ved ejerskifte. Der gives ikke lån til arbejder, der er påbegyndt el- ler gennemført. Fonden kan i særlige tilfælde afholde udgifter til rådgiver, betegnet arkitekt-bistand. Bygningsforbedringsudvalget kan yde støtte til alle ejer- og andelsboliger til særlige formål. Støtten ydes i form af kontant tilskud, der skal betales tilbage, hvis ejendommen sælges eller skifter status indenfor 20 år. Hvad der kan gives lån til - fremgår af folderen: Skive Byfond marts 2011, der kan hentes på Til folderen hører et ansøgningsskema. Skive Byfond har følgende medlemmer: Formand: Flemming Eskildsen, Borgmester Bestyrelsesmedlemmer: Anders Bøge, Formand for Teknik- og Miljøudvalget Bent Skadhede, Skive Grundejerforening Bent Brejner, Foreningen By & Land Skive Martin Østergård, Skive Handelsstandsforening Steen Kæseler, Lejernes Landsorganisation Bygningsforbedringsudvalget har følgende medlemmer: Formand: Flemming Eskildsen, Borgmester Betyrelsesmedlemmer: Anders Bøge, Formand for Teknik- og Miljøudvalget Bent Skadhede, Skive Grundejerforening Bitten Fjalland, Skive Grundejerforening Bent Brejner, Foreningen By & Land Skive Sekretariatsfunktionen i Skive Kommune for Skive Byfond og Bygningforbedringsudvalget: Lone Knudsen, Sekretariatschef Jens Eskildsen, Arkitekt m.a.a. August

3 Adelgade 7, Skive Opført: 1899 Bevaringsværdi: 4 Lån: Kr Gregershus: Nyt naturskifertag, retablering af to karnaptage med smedejernsspir, diverse facadearbejder. Ny bevaringsværdi: 3 Brøndumsgade 1, Skive Opført: 1909 Bevaringsværdi: 8 Lån: Kr Udskiftning af eternittag til tegltagsten, nedtagning af udhæng i gavl, tilbageføring af gesimser og indfatninger på gavlen, nye zinktagrender og -nedløb. Ny bevaringsværdi: 3 3

4 Brøndumvej 28, Hem Opført: 1867 Bevaringsværdi: 6 Lån: Kr Udskiftning af vinduer og døre, mørtelfuger omkring vinduer og døre. Sadeltag med valm. Et tosidigt tag med en rygning og to tagflader. Når det øverste lille hjørne af tagryggen ved gavlen er afskåret - kaldes det en kvartvalm. Er taget nedadskrånende til midt på gavltrekanten - er det en halvvalm. Er der ingen gavltrekant - er det en helvalm. Ny bevaringsværdi: 3 Bystedvej 1, Durup Opført: 1900 Bevaringsværdi: 6 Lån: Kr Ledvogterhuset i Durup: Nedrivning af tilbygninger, nyt naturskifertag og andre tagarbejder, nye trævinduer og -døre, istandsættelse af murværk. Ny bevaringsværdi: 3 4

5 Bådsgårdsvej 8, Hald Opført: 1930 Bevaringsværdi: 2 Lån: Kr Lån: Kr Nye trævinduer og nyt tegltag. Tegltag med undertag. Som undertag kan anvendes flere materialer, bl. a. brædder med pap, selvbærende pap og vandfaste træfiberplader. En vigtig detalje ved undertage er dets afledning ned i tagrende eller ud over mur. Ny bevaringsværdi: 2 Drivvejen 4, Lundø Opført: 1862 Bevaringsværdi: 2 Lån: Kr Lån: Kr Ny skorsten samt istandsættelse af gavle og facader, maling af gavle og facader. Ny bevaringsværdi: 2 5

6 Fjordvej 10, Skive Opført: 1930 Bevaringsværdi: 5 Lån: Kr Ny hoveddør, nye zinktagrender, partiel omfugning af facader. Ny bevaringsværdi: 3 Frederiksdal Allé 8, Skive Opført: 1929 Bevaringsværdi: 5 Lån: Kr Kr nye kviste, renovering og fortrappe og gelænder, udskiftning af vinduer til trævinduer med koblede rammer. Vinduets dele Selv om både den tekniske udvikling og de skiftende stilidealer har påvirket vinduets udformning, har vinduets grundelementer altid haft de samme betegnelser. Ny bevaringsværdi: 3 6

7 Heden 19, Spøttrup Opført: 1865 Bevaringsværdi: F1 Ark.bistand: Kr Ny Spøttrup: Arkitektbistand til helhedsplan for ejendommens stuehus og udbygninger. Hovedgaden 30, Durup Opført: 1908 Bevaringsværdi: 6 Ark.bistand: Kr Helhedsplan for facaden mod Hovedgaden. 7

8 Hovedgaden 43, Durup Opført: 1919 Bevaringsværdi: 3 Lån: Kr Durup Missionshus: Retablering af frontgavle, udskiftning af cementtagsten til tegltagsten, nye zinktagrender og -nedløb. Ny bevaringsværdi: 2 Jyllandsgade 11, Skive Opført: 1932 Bevaringsværdi: 5 Lån: Kr Nyt tegltag, omfugning af facader, nye zinktagrender og -nedløb. Vingetagsten / -tegl Bølgeformede tagsten af brændt ler. Den nedadgående bølgekam i den ene side dækkes af en opadgående bølgekant på den næste til højre. På bevaringsværdige huse bør man vælge nye tegltagsten af dansk type, der typisk har et kraftigt svaj der klæder taget og huset. På bevaringsværdige huse bør rygninger og grater på tegltage lægges i mørtel. Ny bevaringsværdi: 1 88

9 Kompagnigade 11, Skive Opført: 1917 Bevaringsværdi: 3 Lån: Kr Kvist Opbygning på et tag med selvstændigt tag og vindue. Sidevæggene på en kvist kaldes flunker. Disse er beklædt med zink, skifer eller lignende. Når der vælges kvisttype, er det ikke ligegyldigt, hvilken type der vælges. Kvisten skal passe til huset - både i proportioner og udformning. Desuden skal vinduet /- erne passe til husets øvrige vinduer. Hospice Limfjord: Nyt tegltag, udskiftning af vinduer, udskiftning af kviste, istandsættelse af facader m. m. Ny bevaringsværdi: 2 Krabbesholm Allé 15, Skive Opført: 1700-tallet Bevaringsværdi: F1 Lån: Kr Bindingsværk Bygning hvis bærende og sammenholdende konstruktion består af lodret og vandret tømmer, eventuelt suppleret med skråtstillet tømmer. Det bærende tømmer er stolperne. De kan hvile direkte på en sokkel eller er tappet ned i en fodrem. For oven sammenholdes stolperne af en tagrem. Afstanden mellem to stolper kaldes et fag. Og udfyldningen i tømmerkonstruktionen benævnes tavl. Krabbesholm: Nye tegltage på de to sidefløje til hovedbygningen. Ny bevaringsværdi: F1 9

10 Lundøvej 48, Højslev Kirkeby Opført: 1924 Bevaringsværdi: 2 Lån: Kr Kr Mansardtag Mansardtag er et brudt tag bestående af to i vinkel mod hinanden stillede tagflader, hvoraf den nederste er den stejleste. Ordet kommer af det franske ord mansarde, som har sit navn efter den franske arkitekt François Mansart, og egentlig med urette, idet Pierre Lescot allerede havde anvendt den ved opførelsen af Louvre i Paris. Højslev Kirkeby gl. Købmandsgård: Ny hoveddør og dannebrogsvinduer, nyt tegltag, fornyelse af skorstene. Ny bevaringsværdi: 1 Nørregade 11 / Sallinggade 1, Skive Opført: 1907 Bevaringsværdi: 5 Lån: Kr Nedtagning af baldakiner, maling af facader, nye stofmarkiser. Ny bevaringsværdi:

11 Nørregade 21, Skive Opført: 1880 Bevaringsværdi: 5 Ark.bistand: Kr Lån: Kr Postkassen: Afhugning af facadepuds, retablering af murpiller og kurvehanlsbuer over butiksvinduer, udskiftning af butiksvinduer til mahognivinduer. Ny bevaringsværdi: 2 Nørremarken 5, Spøttrup Opført: 1938 Bevaringsværdi: 4 Lån: Kr Udskiftning af eternittag til tegltag, retablering af kvartvalme, nye vinduer og døre og istandsættelse af murværk. Ny bevaringsværdi:

12 Slotsgade 15, Skive Opført: 1800 Bevaringsværdi: 4 Lån: Kr Udskiftning af eternittag til tegltag, nye zinktagrender og -nedløb, nye kviste mod gadeside. Ny bevaringsværdi: 3 Smøgen 4, Skive Opført: 1920 Bevaringsværdi: 4 Lån: Kr Nyt naturskifertag og andre tagarbejder, nye zinktagrender og -nedløb. Ny bevaringsværdi:

13 Stårupgårdvej 10, Stårup Opført: 1830 Bevaringsværdi: 4 Lån: Kr Stårupgård: Nye stålpladetage på udbygninger. Ny bevaringsværdi: 4 Søbyvej 53, Højslev Opført: 1877 Bevaringsværdi: 4 Lån: Kr Søbykjær: Udskiftning af eternitiag til tegltag, retablering af halvvalme i gavle, retablering af murede gesimser i gavle, nye zinktagrender og -nedløb. Ny bevaringsværdi:

14 Thomsensgade 20A, Skive Opført: 1915 Bevaringsværdi: 4 Lån: Kr Nyt naturskifertag og renovering af frontgavl. Frontispice En gavlagtig bygningsdel, ofte anbragt over en bygnings hovedparti eller over vinduer og døre. Benævnes også gavlkvist, frontgavl, fronton og frontspids. Ny bevaringsværdi: 4 Østertorv 7, Skive Opført: 1905/1906 Bevaringsværdi: 3 Lån: Kr Brogården: Renovering af og udskiftning af to tårne og spir, renovering af murværk, nye trævinduer og døre, udskiftning af tag til sortglaseret tegltag m.m. Ny bevaringsværdi:

15 RETNINGSLINIER FOR BYGNINGSÆNDRINGER VED TILSAGN FRA SKIVE BYFOND Tage 1. Ved udskiftning af tegltage eller omlægning af tage til tegltage skal der tækkes med små gamle, danske, røde vingeteglsten / naturskifer. 2. Rygnings- og grattagsten skal lægges i grå mørtel. 3. Eksisterende skorstene fastholdes - og om nødvendigt ændres til et udseende, der passer til bygningens arkitektur - for eksempel med udkragninger og gesimser. 4. Eksisterende kviste skal bevares / erstattes med nye kviste med detaljer, der passer til bygningens alder og arkitektur. 5. Kvistflunke skal udføres i zink med false. Kvistfronten skal males. 6. Eventuelle ovenlys skal udføres af Velux- byfornyelsesvinduer eller tilsvarende vinduer, der er specielt udformet til bevaringsværdige huse. 7. Tagrender og nedløb udføres af zink. Facader 8. Hvis facadestenene er stærkt nedbrudte kan det godkendes, at teglfacader vandskures / pudses. Farver skal godkendes. Vinduer og døre 9. Vinduer, der renoveres / udskiftes, skal som udgangspunkt have et udseende og en udformning, der svarer til de oprindelige vinduer. 10. Vinduerne skal udføres af kernetræ med koblede rammer og eventuelt med kitfalse. 11. Hvis der på facaden er forskellige gamle typer vinduer, skal dette særpræg fastholdes. 12. Døre der renoveres / udskiftes skal være fyldningsdøre og udført af kernetræ. Nye døre skal som udgangspunkt have et udseende og en udformning, der svarer til de oprindelige døre. 13. Fuger omkring vinduer og døre skal udføres som mørtelfuger. 14. Kældervinduer må ikke blændes. 15. Vinduesglas skal udføres som klart glas uden væsentlig spejlvirkning. Andre bygningsdele 16. Ved omsætning af udvendige trapper skal de gamle trappesten og andre bygningsdele i videst mulige udstrækning genbruges / genskabes. 17. Rækværker og gelændere skal udføres af smedejern / støbejern. 18. Altaner / terrasser må som udgangspunkt ikke medføre ændringer af husets oprindelige udseende samt virke uharmonisk på facader / gavle. 19. Eksisterende pigstens- og granitbelægninger skal bevares

16 Teknisk Forvaltning Skive Kommune Tlf Tryk: Arco Grafisk A/S Layout: Teknisk designer Hanne Hagen Møllenberg Olsen Tekst og foto: Arkitekt m.a.a. Jens Eskildsen 16

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Stråtage Før og Nu Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Titel Stråtage før og nu Redaktion Fleming Grøfte Arne Høi Tekst og grafik/billeder Fleming Grøfte Udgiver Raadvad-Centret www.raadvad.dk

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 Selv om Danmark er et relativt lille land, er der alligevel store forskelle på den ældre landbebyggelse fra egn til egn. Bygningernes udformning og placering er tilpasset

Læs mere

TAGBOLIGER1. - en vejledning

TAGBOLIGER1. - en vejledning TAGBOLIGER1 - en vejledning Tagboliger - en vejledning Tekst og redaktion: Realkredit Danmark, SBS Byfornyelse, Byfornyelse København, Plan & Arkitektur og Byggeri & Bolig, Københavns Kommune, 2003. Foto

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset TAGtema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Tag og 1. sal Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset tagtema 1 2 Vindskede Tagfladens

Læs mere

Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus..

Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus.. Indholdsfortegnelse SIDE Lokalplan nr. 071 Redegørelse Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund Lokalplanens indhold, Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanen

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Så gør noget ved det fordelene og glæderne er mange: Side 4 Altanen gennem 100 år. Side 5 Vi realiserer dine altandrømme

Så gør noget ved det fordelene og glæderne er mange: Side 4 Altanen gennem 100 år. Side 5 Vi realiserer dine altandrømme Altan drømme 2006 Drømmer du om din egen altan? Indhold Så gør noget ved det fordelene og glæderne er mange: En altan øger livskvaliteten og den indre ro Side 4 Altanen gennem 100 år Side 5 Vi realiserer

Læs mere

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE. Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt. Gratis!

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE. Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt. Gratis! NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt Gratis! Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre Hansen Foto: Peter Jakobsen, GI Få pejling på dit problem Teknikerservice

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

p å lsson arkitekte2r5 pålsson arkitekter

p å lsson arkitekte2r5 pålsson arkitekter pålsson arkitekter25 pålsson arkitekter / 25 / 25 Denne bog er et forsøg på at gøre status, idet det i 2010 er 25 år siden jeg startede egen tegnestue med blot en enkelt medarbejder. Tegnestuen havde

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 25. for Dragsr gamle bydel

DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 25. for Dragsr gamle bydel DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 25 for Dragsr gamle bydel DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 25 for Dragør gamle bydel September 1991 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne lokalplan?... 5 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 INDHOLD At renovere og fremtidssikre det murede byggeri

Læs mere

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov BYFORNYLS Små torumsboligers renoveringsbehov Små torumsboligers renoveringsbehov Indhold 4 Forord Baggrund Markedsforhold Formål Kort historisk gennemgang 14 Metode Typologisering Statistisk 18 Oversigt

Læs mere

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK DANSK BYGGESKIK Etagebyggeriet gennem 150 år Jesper Engelmark Arkitekt, lektor emeritus,

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere