Grundlæggende El-varmeteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende El-varmeteknik"

Transkript

1 AB&CO Gruppens Grundlæggende El-varmeteknik Verdens hurtigste introduktion til elektrisk opvarmning er Dansk. Side 1 af Elektricitet og Haveslangen Der er skrevet meget om grundlæggende el-teknik. Udfordringen er at elektrisk strøm er en abstrakt størrelse for de fleste og derfor kan være svær at forstå. Med sanserne kan man ikke eller bør ikke kunne - se, høre, lugte, smage eller føle elektrisk strøm; men kun hvad den medfører. Vi skal bruge vores fantasi for at forstå elektricitetens vej til den energieffektive virkning som vi får ud af den! Nedenstående er forsøgt forfattet på en nærværende måde hvor vi tager fokus er el-varme som vi i AB&CO bruger i vores elektriske dampkedler, elektriske hedtoliekedler, el-forvarmere, elluftforvarmere o. lign. Det er såkaldte ohmske modstande der alle grundlæggende er varmeafgivere selvom det langtfra altid er formålet med modstanden (man bruger meget forskning for at minimere modstand i elektriske kredsløb = superledere m.m.). Vi kommer ikke ind på det store fagområde omkring induktive og kapacitive modstande (impedanser) med de medførende faseforskydninger mellem spænding og strøm, og heller ikke det ellers spændene begreb cos ϕ som vi kender fra bla. el-motorer. Vi vil derimod se lidt mere pragmatisk på tingene. Vi prøve at se el og el-varme i et særligt perspektiv hvor vi sammenligner med noget så nærværende og banalt som strømmende vand inden i en haveslange! Herfor en lille undskyldning for manglende videnskabelig seriøsitet til de tre herrer på side 18.

2 Side 2 af Strømstyrke / Strøm (I) måles i enheden A (Ampere) Vand strømmer i haveslangen - ligesom det i øvrigt også vil gøre i et rørsystem - med en vandmængde der angives i fx m³/time eller l/s (liter pr. sekund). Sådan kan man også betragte elektrisk strøm, men her måles den strømmende mængden i enheden Ampere (A). Dette kaldes strøm, strømstyrken og strømforbrug. Ampere er i øvrigt er en af grund-elementerne i det europæiske SI-system, som alle tekniske størrelser defineres ud fra. De øvrige grund-elementer er kg (masse), m (længde), sekunder (tid), Kelvin (temperatur), mol (mængde af atomer) og candela (lysstyrke). Der er ingen andre grundenheder, - alle andre enheder er udledt af disse 7 enheder. 3. Spændingsfald / Spænding (U) måles i enheden V (Volt) For at vandet kan strømme i haveslangen skal der være et tryk, - og med vand (og andre medier) måler man dette i fx bar eller mere korrekt Pascal (Pa). Men det er faktisk trykforskellen der giver strømning af vand. Fx har en haveslange måske et vandtryk ved vandhanen på 3 bar og ved slangens udløb på 0 bar. Det er dette der gør at vandet løber igennem. Mere tryk mere vand igennem, intet vandtryk - ingen trykforskel mellem vandhane og udløb - ingen strømmende vandmængde. Tilsvarende skal der for at lave en elektrisk strøm, være et elektrisk tryk. Man kalder det også et elektrisk potentiale. Indenfor el-teknik har dette fået navnet spænding. Her er det forskellen i spænding (spændingsforskel), der gør at der løber en strøm. Man siger også at der er et spændingsfald (eller et potentialeforskel). Ingen spænding - ingen strøm. Eller man kan sige, ingen spændingsforskel - intet strømforbrug.

3 Side 3 af 18 Spændingsfaldet vil man have der hvor man har en modstand. Det kan være et el-varmelegeme, en lang elektrisk leder (et kabel eller ledning) eller en anden strømforbruger. I denne sammenhæng vil modstanden være forbundet til en strømførende leder L på den ene tilslutning (en fase), og 0 på den anden side tilslutning. Ofte skriver man 0 som N for Neutral. Imellem L og 0 vil der så være et spændingsfald og det kan fx være 230 V som vi kender det fra en almindelig stikkontakt. 4. Modstand (R) måles i enheden Ω (Ohm) Det der bestemmer hvor meget vand der strømmer igennem ved et givent tryk, er modstanden fx i haveslangen. Jo længere eller tyndere haveslangen er, des mere modstand. Modstanden er dog for vand variabel for modstanden er her også afhængig af hastighed og af mediets beskaffenhed. F.eks. giver vand og olie forskellig modstand i den samme slange også temperaturen har indflydelse (viskositet). Derfor er modstandens størrelse i rør eller slanger med cirkulerende vand eller andre medier - ikke noget man almindeligvis har behov for at fastsætte i en særskilt fysisk enhed. I ventiler og andre komponenter har man dog noget som kaldes kvs-værdi, som er en størrelse der fortæller hvor meget modstand der er i en given komponent (fx en ventil). Med elektricitet er det faktisk meget mere enkelt. En modstand er som udgangspunkt konstant, og derfor opgør man elektriske modstand i størrelsen Ohm (Ω ) der er en specifik størrelse for den givne modstand. Der findes dog instrumenter fx dekademodstande, hvor man kobler flere eller færre modstande ind efter behov eller en skydemodstand, modstanden der vælges er stadig konstant.

4 Side 4 af 18 Et andet forhold omkring modstande generelt, er at de afgiver energi i form af varme når de påtrykkes spændingsfald henover og strøm løber igennem. En modstand er således reelt en elvarmer eller et el-varmelegeme. Og en modstand kan være en lille komponent i et elektronisk kredsløb, men det kan også være et lang træk af højspændingskabler i master. Der er altid en eller anden form for modstand når der løber en strøm og det vil altid medføre udvikling af varme og dermed tab af energi. Vi vil i det efterfølgende kun se på almindelige såkaldte ohmske modstande. Da de også er varmeafgivere vil vi i det følgende betragte modstande i deres funktion som de el-varmelegemer som AB&CO bruger i sine kedler og forvarmere. Modstande vil vi i de efterfølgende illustrationer derfor blive vist som et symbolet for elvarmelegemer: Når man beskæftiger sig med spoler og kondensatorer herunder el-motorer kalder man det så ikke længere modstand, men impedans. Det omfatter de specielle faseforskydninger der er mellem strøm og spænding (defineret som cosϕ). Det var så det vi ikke ville komme ind på her, som skrevet i indledningen afsnit 1. Så i selve beregningen af elektriske modstande / el-varmelegemer, må vi konstatere at er der er lidt forskel i forhold til hvordan gør beregner med modstand for vand i vandslangen.

5 Side 5 af Ohms Lov for et lederstykke (fx et elvarmelegeme) Både indenfor el-teknik og vandslanger arbejder man med 3 vigtige størrelser : spænding/tryk (som også kan betragtes og benævnes som potentiale), strøm/vandmængde og modstande. Og både indenfor el-teknik og vandslanger hænger de tre størrelser nøje sammen. Indenfor elektricitet - og derfor også i elvarmeteknik med hensyn til el-varmelegemer - er denne sammenhæng bestemt helt præcist og meget enkelt formuleret af Ohm s Lov, der siger: U = R I Spændingsfald (U) = Modstand (R) x Strømstyrke (I)

6 Side 6 af 18 R er modstanden vist som et el-varmelegeme. I er den strøm der løber igennem el-varmelegemet og U er spændende det elektriske tryk der sættes på el-varmelegemet for at få strømmen til at løbe igennem det. Ohms Lov U = R I kan omskrives efter behov for at give mere relevant betydning : R = U/I og I = U/R El-varmelegemet (modstanden R) kan således beregnes og udlægges efter Ohms Lov i den ene ovenstående omskrivning. Men den anden ovenstående omskrivning I = U/R er måske mest interessant for at forstå sammenhængen i praksis. For det betyder at hvis man fx øger spændingen U med 30% henover el-varmelegemet (modstanden R), så øges strømforbruget I ligeledes med 30%, da modstanden R vil være konstant (el-varmelegemet er fysisk det samme). Det betyder omvendt også, at hvis man vælger et el-varmelegeme med kun halv så stor modstand R (halvt så mange Ω), så bliver strømforbruget I det dobbelte med den samme spænding U (spændingsfald henover el-varmelegemet). Mindre modstand R i el-varmelegemet kan man fremstille meget enkelt ved at vælge at vikle varmetråden i el-varmelegemet med et større i tværsnit og/eller kortere. Det er noget producenten af el-varmelegemerne gør på det enkelte varmelegeme og et fx 7 kw og et 2,33 kw el-varmelegeme kan meget vel se ens ud (og koste det samme). Det er bare lavet med større eller mindre modstand og derfor reelt til to forskellige opgaver.

7 Side 7 af Parallelkoblede Modstande / El-Varmelegemer Hvis man stadig betragter en modstand et enkelt lederstykke altså som vist i alle ovenstående illustrationer med modstand i form af et el-varmelegeme. Modstand som illustreret kan godt bestå af flere mindre varmelegemer. Man skal så beregne en repræsentativ modstand dvs. som om det var en enkelt modstand. Man kan også lade dette den totale modstand. Sidder modstandene (el-varmelegemerne) i serie dvs. efter hinanden, er den totale modstand blot summen af modstandene. Hvis de er på Ω - så er den modstand man skal regne i Ohms lov så 6 Ω. Sidder modstandene parallelt, er det lidt mere kompliceret: 1 RT = 1 R1 + 1 R2 + 1 R3 RT = 1/( 1 R1 + 1 R2 + 1 R3 ) Der kan være flere led her er kun vist tre led svarende til tre modstande (tre el-varmelegemer). Her er RT den totale modstand og R1, R2 og R3 er enkeltmodstandene (modstanden i de enkelte el-varmelegemer).

8 Side 8 af 18 Eksempelvis kan vi have en situation hvor modstanden i tre varmelegemer R1, R2 og R3 hver er 10 Ω - og dem parallelkobler vi så. Denne parallelkobling sammenligner vi så med en enkelt modstand R (et varmelegeme) ligeledes på 10 Ω. RT = 1/( 1 R1 + 1 R2 + 1 R3 ) RT = 1/( ) Rt = 3,33 Ω Den totale modstand bliver så kun 1/3. Eller man kan omvendt sige at tre parallelkoblede modstande R1, R2 og R3 på hver 10 Ω kan erstattes af en enkelt modstand R på 3,33 Ω. Da Ohms lov omskrevet siger at I = U/R - så betyder det med en spænding (spændingsfald) på 230 V, at strømstyrken der samlet tilgår alle tre modstande (el-varmelegemer) er 230/3,33 = 69 A.

9 Side 9 af 18 Igennem hver af de tre modstande vil strømstyrken være 230V/10 Ω. = 23 A - altså ligeledes en 1/3. Det er logisk en total strømmængde på 69A fordeler sig med 23 A i hver delstrøm. Dette eksempel er enkelt da modstandene (varmelegemerne) er lige store. Det er de ikke altid, og så bliver regnestykket lidt mindre forudsigeligt. Men logikken er klar, bliver en af modstandene større, vil dette presse mere strøm igennem de andre modstande. Hvis modstandene (varmelegemerne) sidder i områder af både i serie og parallelle, må man beregne de enkelte områder til én fælles modstand ud og herefter regne de fælles modstande ud i en total modstand. 7. Kapacitet / Effekt (P) måles i enheden W (Watt) For at få noget ud af vandslangen skal der leveres noget energi hvert sekund. Det er pumperne på vandværket der skal leverer denne energi. Energi per tidsenhed hedder effekt (man kalder det også kapacitet). Det måles i W (Watt) eller kw (=1000W). Den effekt P som pumperne skal afleverer for at trykke en given mængde vand igennem hele nettet, ud i huset og ud gennem slangen - afhænger af det tryk der skal til at drive vandmængden igennem. Effekten P til haveslangen er trykfaldet x vandmængde x en konstant. Indenfor elektricitet afhænger effekten P tilsvarende af spændingsfaldet U og strømstyrke I. Man kalder det ofte fasespænding og fasestrøm fordi vi kun betragter den enkelte modstand (det enkelte elvarmelegeme). Det giver følgende effektligning: Kapacitet / Effekt (P) = Spændingsfaldet (U) x Strømstyrken (I) P = U F I F

10 Side 10 af 18 Sammen med Ohms lov kan man omskrive effektligningen til fx : P = U² / R Nu begynder vi at have noget der kan bruges i hverdagen med el-varmelegemer. For da modstanden (R) i et givent el-varmelegeme er konstant, betyder P = U² / R at hvis man fx forøger spændingen U med det dobbelte, - så bliver effekten 2² altså 4 gange så stor! Og hvis man ved at der er et spændingsfald henover et el-varmelegeme på 230 V og man med fx et tang-amperemeter på tilslutningen på varmelegemet måler 10 A så yder el-varmelegemet 230 V x 10 A = 2300 W = 2,3 kw. Hvad sker der så med effekten, når man vælger et varmelegemer med den halve modstand? Prøv at regne nogle eksempler med forskellige U, I og R. 8. Jævnstrøm & Vekselstrøm Både Ohm s Lov og ovenstående beregning af effekt gælder uanset om vi taler jævnstrøm eller vekselstrøm (eller jævnspænding eller vekselspænding). Normale forbrugere bruger som bekendt vekselstrøm, men fx små elektroniske kredse bruger jævnstrøm. Men der er undtagelser som vi ikke kommer ind på her faset strøm 3-faset strøm kræver lige lidt mere forståelse det er knap så simpelt. Elværket leverer nemlig ikke elektriciteten med én fase L og så en nul, ligesom vi betragter det ovenfor. Derimod leveres den som en 3-faset vekselstrøm (eller vekselspænding). Vekselstrøm følger én sinus-kurve der svinger om et nulpunkt. 3-faset vekselstrøm er tre strømforsyninger L1, L2 og L3 der, som vist nedenfor, der følger hver deres sinus-kurve, forskudt 120 i forhold til hinanden. Spænding og strøm følges ad i hver af de tre sinus-kurver jf. Ohm s Lov.

11 Side 11 af 18 Men som det fremgår nedenfor - og netop pga. af 120 forskydningen - er værdierne ikke de samme til et givent tidspunkt for de tre sinuskurver L1, L2 og L3. Når værdien i den ene sinuskurve er i top, er den på den anden kurve på vej ned og på den tredje på vej op. Bemærk også at der ikke er noget tidspunkt hvor alle værdier er nul samtidig. Effekten er som nævnt ovenfor stadig afhængig af strømstyrken og spændingen, men der kommer lige en detalje på, fordi det er 3-faset vekselstrøm og så man kalder det NETspænding og NETstrøm. På grund af forløbet af de tre sinuskurver er der i udtrykket tilføjet faktor 3. Effektligningen bliver derfor: P = 3 U N I N Når vi ser på forholdene omkring effekt, spænding og strøm omkring el-varmelegemerne, må vi se på hvordan man kobler modstandene - dvs. de elektriske varmelegemer - i forhold til hinanden.

12 Side 12 af 18 Årsagen til at man bruger konstanten 3 kan forklares matematisk (med trigonometri og geometri), men denne dybere teori springer vi over her og vi betragter derfor blot 3 som en konstant der indgår i beregning af 3-faset vekselstrøm. 10. Effekt og El-varmelegemer i Stjerne- og Trekantskoblinger Tilslutning af el-varmelegemer (modstande) som en balanceret belastning i en 3-faset strømforsyning L1, L2 og L3, sker med enten en stjernekobling eller en trekantskobling. Se illustrationen næste side. Man kunne teoretisk forbinde et givent antal el-varmelegemer på en enkelt fase, men afhængig hvordan modstanden og forbrugerne er på de andre faser, vil der sandsynligvis blive en skæv og uhensigtsmæssig belastning af den 3-fasede strømforsyning. Denne ubalancerede belastning kan pludselig ske fx hvis en fase ryger ud eller et el-varmelegeme brænder af. Men som udgangspunkt forsøger man altid at lave en balanceret belastning, hvor hver el-varmelegeme eller gruppe af elvarmelegemer er lige store til hver fase.

13 Side 13 af Trekantskoblingen Spændingsfaldet over tre modstande (el-varmelegemer) koblet i trekant, som vist ovenfor, sker mellem to faser hhv. L1 & L2, L2 & L3 samt L3 & L1. Ved en 3-faset elforsyning på 3 x 400 V, vil spændingsfaldet være 400 V over hvert af de tre elvarmelegemer. Det gælder for trekantskoblinger: U N = U F. Det betyder med andre ord at spændingsforsyning (fx 400V) er den samme som spændingsfaldet over hvert af de tre el-varmelegemer. Endvidere gælder for trekantskoblinger: I N = 3 I F Det betyder at strømmen I F der gennemløber hvert af de tre varmelegemer, kun er 1/ 3 dvs. knap 60% af strømmen i elforsyningen I N. De sidste godt 40% af denne strøm går igennem det andet elvarmelegeme der er tilsluttet denne fase. Hvis el-varmelegemerne er på fx 23 Ω, vil strømmen igennem I F ved en 3 x400v elforsyning være 400/23 = 17 A Strømmen i elforsyningen (netstrømmen) I N = 3 I F = 3 17 = ca. 30 A Vælger vi at se på det enkelte el-varmelegeme er det P F = U F I F = = 7 kw og det bliver 3 x 7 = 21 kw for tre el-varmelegemer. Ser vi på hele den 3-fasede forsyning samlet vil effekten på alle 3 el-varmelegemer kunne beregnes samlet : P N = 3 U N I N = 3 400² 30 = 21 kw

14 Side 14 af Stjernekoblingen Spændingsfaldet over tre modstande (el-varmelegemer) koblet i stjerne som vist ovenfor, - sker mellem en af de tre faser L1, L2 og L3 og så et såkaldt nulpunkt. Ved en 3-faset strømforsyning på 3 x 400 V, vil spændingsfaldet være 230 V over hvert elvarmelegeme U N = 3 U F U F = U N / 3 Det betyder at spændingsfaldet over hvert el-varmelegeme kun er 1/ 3 dvs. knap 60% i forhold til spændingsforsyning U N. Det betyder at hvis U N = 400V, så er spændingsfaldet over el-varmelegemet U F = U N / 3 = 400 / 3 = ca. 230 V (helt præcist 231V). I en stjernekobling vil netstrømmen I N = fasestrømmen I F. I N = I F Alt den strøm der kommer ind fra nettet på en fase går kun igennem denne fases el-varmelegeme (modstand). Det betyder at strømmen igennem el-varmelegemet er den samme som strømmen som kommer fra strømforsyningen. Hvis el-varmelegemerne er på fx 23 Ω, vil strømmen I F igennem være U/R (Ohms Lov) dvs. (400/ 3)/23 = 230/23 = 10 A Effekten på alle 3 el-varmelegemer vil være P = 3 U N I N = 3 400² 10 = 7 kw Sammenligner vi hver af de tre el-varmelegemer er P F = U F I F = = 2,3 kw og det bliver 3 x 2,3 = 7 kw for tre el-varmelegemer.

15 Side 15 af Strømtæthed Det er indlysende at el-varmelegemerne skal fremstilles og udlægges efter forholdene. Men man kan godt i en stjernekobling bruge et el-varmelegeme fremstillet og udlagt til trekantskobling. Men man skal vide hvad man gør og derfor forstå nedenstående. Mange uheld og overbelastninger ifm. el-varme er forårsaget af for stor strømtæthed. I ovenstående eksempel vil et 400V el-varmelegeme der normal er dimensioneret til en strøm på 17 A, kunne bruges i en stjernekobling, hvor det samme el-varmelegeme så kun vil være tilsluttet 230 V og jf. Ohms Lov betyder den lavere spænding at varmelegemet vil have tilsvarende lavere strømforbrug på 10 A. Konsekvensen vil være at effekten falder fra 7 kw til 2,3 kw som det også fremgår ovenfor (P = U I). Gør man det omvendte dvs. bruger et el-varmelegeme med samme modstand i Ω og som er udlagt, dimensioneret og fremstillet for 230 V og 10 A, men tilslutter det 400 V - så vil elvarmelegemet brænde af (blive ødelagt)! Nedenfor er de to typer tilslutninger illustreret øverst en stjerne-kobling hvor varmelegemet tilsluttes fx L1 og 0 (230V), og nedenunder en trekantskobling hvor varmelegemet tilsluttes fx L1 og L2 (400V). Ethvert el-varmelegeme lavet for tilslutning til L1 og L2, kan også tilsluttes L1 og 0 (N) det giver bare kun 1/3 effekt.

16 Side 16 af 18 Årsagen til dette er at et el-varmelegeme (eller en hvilken som helst anden modstand) er udlagt til at kunne tage en vis maximalt strømstyrke (strøm igennem). Det hænger sammen med strømtæthed dvs. den strøm der kan komme igennem et givent tværsnit i et strømførende materiale. Inden i varmelegemer er det strømførende materiale en metalliske legering - ofte en kobber-nikkel legering (fx konstantan) - mens materialet i kabler og ledninger som bekendt oftest er kobber (aluminium bruges nu også i særlige applikationer pga. den lavere pris). Disse metaller er alle gode elektrisk ledende materialer dvs. de har en relativ lav modstand, som derfor muliggør en stor strøm og effekt jf. Ohms lov og effekt-ligningerne. Hvis spændingen øges, kan man jf. Ohm s Lov presse mere strøm igennem et givent tværsnit (fuldstændig ligesom vandslangen). Men overskrides en vis grænse, bliver effekten - dvs. den varme der udvikles for stor og den elektriske leder i el-varmelegemet bliver hvidglødende og smelter simpelthen ofte kan det opleves og høres som en mindre eksplosion. Også kabler kan overbelastes, hvilken ofte udvikler brand. I begge tilfælde er strømtætheden blevet for stort for det aktuelle metal.

17 Side 17 af Resumé omkring Trekantskobling og Stjernekobling Med tre ens el-varmelegemer (eller gruppe af varmelegemer) i en 3-faset el-installation (hver fase med samme modstand i Ω), - kan man sammenligne forholdene overordnet i en trekantskobling og i en stjernekobling. Fem gode hovedregler : 1. Den totale effekt P N er 3 gange større, hvis koblet i trekant i forhold til kobling i stjerne. 2. Det totale strømforbrug I N er 3 gange større, hvis koblet i trekant i forhold til stjerne. 3. Spændingsfaldet U F over hvert el-varmelegeme er 3 større (+73 %) i trekant end stjerne 4. El-varmelegemer udlægges til den højest forekommende spænding og strømstyrke. 5. El-varmelegemer til 400V kan bruges til 230 V, men giver kun 1/3 effekt (varme) 6. Hvis en fase eller en sikring går, så halveres effekten, både med stjerne og trekant 7. Hvis et varmelegeme (eller gruppe varmelegemer) brænder helt af, vil effekten falde tilsvarende 33% i trekant, men med 50% i stjerne.

18 Side 18 af De Gamle Kloge-Åge r Var det ikke for disse 3 herrer ja, så havde andre nok alligevel fundet sammenhængen. Men dengang skulle de igennem en masse arbejde. Der skulle en Italiener til at lave det første gang, en Franskmand til at forklare hvad det egentligt var, en Tysker til at forklare hvorfor, en Dansker til at bruge det avanceret og Englændere til at anerkende det. Nogenlunde ligesom kogekunst? Grev Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (født 18/ død 5/ ). Italiensk fysiker, kendt for bla. at have opfundet det elektriske batteri. Han har lagt navn til enheden Volt (V) André-Marie Ampère (født 20/ død 10/6-1836). Fransk fysiker og matematiker. Udførte grundlæggende eksperimenter om sammenhængen mellem elektrisk strøm og magnetisme næsten på samme tidspunkt som H.C. Ørsted (de var jævnaldrende), der dog kom længere med elektromagnetismen. Han har lagt navn til enheden Ampere (A) Georg Simon Ohm (født 16/ død 6/7-1854). Tysk fysiker og matematiker, og ophavsmand til Ohm s Lov og studier omkring sinusbølger. Kun englænderne forstod hans opdagelser, men resten af verden først forstod det langt senere. Han har lagt navn til enheden Ohm (Ω)

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Teknologi & kommunikation

Teknologi & kommunikation Grundlæggende Side af NV Elektrotekniske grundbegreber Version.0 Spænding, strøm og modstand Elektricitet: dannet af det græske ord elektron, hvilket betyder rav, idet man tidligere iagttog gnidningselektricitet

Læs mere

Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand.

Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand. Ellære Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand. Spænding [V] Strømstyrke [A] Modstand [W] kan bruge følgende måde til at huske hvordan i regner de forskellige værdier.

Læs mere

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer Grundlæggende elektroteknisk teori Side 43 8. Jævn- og vekselstrømsmotorer 8.1. Jævnstrømsmotorer 8.1.1. Motorprincippet og generatorprincippet I afsnit 5.2 blev motorprincippet gennemgået, men her repeteres

Læs mere

Facit 12. Opgave 1. Dansk El-Forbund sikre din uddannelse R1 = 5 Ω R2 = 10 Ω R4 = 20 Ω ΣR = 50 Ω. a) Beregn U1 U2 U3 U4 U 300 I = = = 6A

Facit 12. Opgave 1. Dansk El-Forbund sikre din uddannelse R1 = 5 Ω R2 = 10 Ω R4 = 20 Ω ΣR = 50 Ω. a) Beregn U1 U2 U3 U4 U 300 I = = = 6A Facit 12 Opgave 1 R1 = 5 Ω R2 = 10 Ω R4 = 20 Ω ΣR = 50 Ω a) Beregn U1 U2 U3 U4 I = = = 6A R 50 U 1 = I x R 1 = 5 x 6 = 30V U 2 = I x R 2 = 6 x 10 = 60V U 4 = I x R 4 = 6 x 20 = 120V U 3 = U - U 1 + U 2

Læs mere

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse Formål: Vi skal undersøge de egenskaber de 2 former for elektriske forbindelser har specielt med hensyn til strømstyrken (Ampere) og spændingen (Volt). Forsøg del 1: Serieforbindelsen Materialer: Strømforsyningen

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 2012-09-01 OZ1DUG 1 Kursus målsætning Praksisorienteret teoretisk gennemgang af elektronik Forberedelse til Certifikatprøve A som radioamatør

Læs mere

Kompendie Slukkespoler og STAT COM anlæg

Kompendie Slukkespoler og STAT COM anlæg Kompendie Slukkespoler og STAT COM anlæg Indhold Slukkespoler... 3 Diagram over 60-10 kv station... 3 Grundlæggene vekselspændingsteori... 4 Jordingsformer...12 Direkte jordet nulpunkt...12 Slukkespolejordet

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

Øvelse 1.5: Spændingsdeler med belastning Udført af: Kari Bjerke Sørensen, Hjalte Sylvest Jacobsen og Toke Lynæs Larsen.

Øvelse 1.5: Spændingsdeler med belastning Udført af: Kari Bjerke Sørensen, Hjalte Sylvest Jacobsen og Toke Lynæs Larsen. Øvelse 1.5: Spændingsdeler med belastning Udført af: Kari jerke Sørensen, Hjalte Sylvest Jacobsen og Toke Lynæs Larsen. Formål: Formålet med denne øvelse er at anvende Ohms lov på en såkaldt spændingsdeler,

Læs mere

ELLÆRENS KERNE- BEGREBER (DC) Hvad er elektrisk: Ladning Strømstyrke Spændingsforskel Resistans Energi og effekt

ELLÆRENS KERNE- BEGREBER (DC) Hvad er elektrisk: Ladning Strømstyrke Spændingsforskel Resistans Energi og effekt ELLÆRENS KERNE- BEGREBER (DC) Hvad er elektrisk: Ladning Strømstyrke Spændingsforskel Resistans Energi og effekt Atomets partikler: Elektrisk ladning Lad os se på et fysisk stof som kobber: Side 1 Atomets

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Flerfaset belastning 3-faset vekselstrøm Mindre belastninger tilsluttes normalt 230 V, hvorimod større belastninger, for at begrænse strømmen mest muligt, tilsluttes 2 eller 3 faser med eller uden nul.

Læs mere

Teknologi & kommunikation

Teknologi & kommunikation Elektricitet Elektricitet, ordet stammer fra det græske ord elektron, der betyder rav. Elektricitet er et fysisk fænomen, der knytter sig til elektriske ladninger i hvile (elektrostatik) eller i bevægelse

Læs mere

Strøm til hjernen Elektromagnetisme

Strøm til hjernen Elektromagnetisme Strøm til hjernen Forkortelser F = Forsøg (som vi udfører) FB = Forsøg med børn (forsøg som vi udfører, men som børnene deltager aktivt i) H = Hands-on forsøg (børnene får selv lov til at prøve det hele)

Læs mere

Figur 1 Energetisk vekselvirkning mellem to systemer.

Figur 1 Energetisk vekselvirkning mellem to systemer. Energibånd Fysiske fænomener er i reglen forbundet med udveksling af energi mellem forskellige systemer. Udvekslingen af energi mellem to systemer A og B kan vi illustrere grafisk som på figur 1 med en

Læs mere

Fysik rapport. Elektricitet. Emil, Tim, Lasse og Kim

Fysik rapport. Elektricitet. Emil, Tim, Lasse og Kim Fysik rapport Elektricitet Emil, Tim, Lasse og Kim Indhold Fysikøvelse: Ohms lov... 2 Opgave 1... 2 Opgave 2... 2 Opgave 3... 2 Opgave 4... 3 Opgave 5... 3 Opgave 6... 3 Opgave 7... 4 Opgave 8... 4 Opgave

Læs mere

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET I det følgende er der 12 opgaver om elektriske kredsløb, og du skal nok bruge 1 time til at besvare dem. I nogle af opgaverne er der forskellige svarmuligheder der hver er

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

E l - Fagets Uddannelsesnævn

E l - Fagets Uddannelsesnævn E l - Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER Nedenstående er inspireret af en artikel sakset fra internettet, af en lykkelig selvlært BSA entusiast. LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER UDVIKLET AF JOSEPH LUCAS - MANDEN SOM OPFANDT MØRKET En ting som uretmæssigt

Læs mere

Grundlæggende. Elektriske målinger

Grundlæggende. Elektriske målinger Grundlæggende Elektriske målinger Hvad er jeres forventninger til kurset? Hvad er vores forventninger til jer 2 Målbeskrivelse - Deltageren kan: - kan foretage simple kontrolmålinger på svagstrømstekniske

Læs mere

Planlægning af systemet

Planlægning af systemet Planlægning af systemet Grundig planlægning af systemopsætningen giver det bedst mulige resultat og den højest mulige ydeevne. Hvis du planlægger opsætningen omhyggeligt, kan du undgå situationer, hvor

Læs mere

Måleteknik Effektmåling

Måleteknik Effektmåling Måleteknik Effektmåling Formål: Formålet med øvelsen er at indøve brugen af wattmetre til enfasede og trefasede målinger. Der omtales såvel analog som digitale wattmeter, men der foretages kun målinger

Læs mere

Når strømstyrken ikke er for stor, kan batteriet holde spændingsforskellen konstant på 12 V.

Når strømstyrken ikke er for stor, kan batteriet holde spændingsforskellen konstant på 12 V. For at svare på nogle af spørgsmålene i dette opgavesæt kan det sagtens være, at du bliver nødt til at hente informationer på internettet. Til den ende kan oplyses, at der er anbragt relevante link på

Læs mere

De følgende sider er et forsøg på en forklaring til det meste af det stof I skal have været igennem og som opgives til eksamen.

De følgende sider er et forsøg på en forklaring til det meste af det stof I skal have været igennem og som opgives til eksamen. De følgende sider er et forsøg på en forklaring til det meste af det stof I skal have været igennem og som opgives til eksamen. Sammenlign disse forklaringer med relevante sider i jeres bog. SPØRGSMÅL

Læs mere

Fredericia Maskinmesterskole Afleverings opgave nr 5

Fredericia Maskinmesterskole Afleverings opgave nr 5 Afleverings opgave nr 5 Tilladte hjælpemidler: Formelsamling,lærebøger(med evt. egne notater), regnemaskine og PC som opslagsværk (dvs. opgaven afleveres håndskrevet) opgave 1: Serieforbindelse af impedanser:

Læs mere

Elektronikkens grundbegreber 1

Elektronikkens grundbegreber 1 Elektronikkens grundbegreber 1 B/D certifikatkursus 2016 Efterår 2016 OZ7SKB EDR Skanderborg afdeling Lektions overblik 1. Det mest basale stof 2. Både B- og D-stof 3. VTS side 21-28 4. Det meste B-stof

Læs mere

Udarbejdet af: RA/ SLI/KW/

Udarbejdet af: RA/ SLI/KW/ Side 1 af 7 1. Formål. Den studerende skal have en elektroteknisk viden inden for områderne kredsløbsteori og almen elektroteknik i et sådant omfang, at forudsætninger for at udføre afprøvning, fejlfinding

Læs mere

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand Afsnit 9-9B-10 EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 1 Opgaver fra sidste gang Pico, nano, micro, milli,, kilo, mega Farvekode for modstande og kondensatorer. 10 k 10 k m A Modstanden

Læs mere

Lektionsantal: Uddannelsesmål: Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 11. Underviser: EST/JBS. Efterår 2011

Lektionsantal: Uddannelsesmål: Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 11. Underviser: EST/JBS. Efterår 2011 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 11 Lektionsantal: Modulet tilrettelægges med i alt 136 lektioner Uddannelsesmål: Den studerende skal have en elektroteknisk viden inden for områderne

Læs mere

IMPEDANSBEGREBET - KONDENSATOREN. Faseforskydning mellem I og U Eksempel: R, X og Z I og U P, Q og S. Diagrammer

IMPEDANSBEGREBET - KONDENSATOREN. Faseforskydning mellem I og U Eksempel: R, X og Z I og U P, Q og S. Diagrammer AC IMPEDANSBEGREBET - KONDENSATOREN Faseforskydning mellem I og U Eksempel: R, X og Z I og U P, Q og S Diagrammer Kondensatorens faseforskydning: En kondensator består alene af ideel reaktiv del (X C ),

Læs mere

Opgaver for gymnasiet, HF og HTX

Opgaver for gymnasiet, HF og HTX GUDENAACENTRALEN vand - elektricitet - energi Opgaver for gymnasiet, HF og HTX ELMUSEET Forord Det følgende er en opgave om Gudenaacentralen, der er Danmarks største vandkraftværk. Værket ligger ved Tange

Læs mere

Fremstil en elektromagnet

Fremstil en elektromagnet Fremstil en elektromagnet Fremstil en elektromagnet, og find dens poler. 3.1 5.6 -Femtommersøm - Isoleret kobbertråd, 0,5 mm -2 krokodillenæb - Magnetnål - Afbryder - Clips Fremstil en elektromagnet, der

Læs mere

Elektromagnetisme 7 Side 1 af 12 Elektrisk strøm. Elektrisk strøm

Elektromagnetisme 7 Side 1 af 12 Elektrisk strøm. Elektrisk strøm Elektromagnetisme 7 Side 1 af 1 Med dette emne overgås fra elektrostatikken, som beskriver stationære ladninger, til elektrodynamikken, som beskriver ladninger i bevægelse (elektriske strømme, magnetfelter,

Læs mere

Elektromagnetisme 7 Side 1 af 12 Elektrisk strøm. Elektrisk strøm

Elektromagnetisme 7 Side 1 af 12 Elektrisk strøm. Elektrisk strøm Elektromagnetisme 7 Side 1 af 12 Med dette emne overgås fra elektrostatikken, som beskriver stationære ladninger, til elektrodynamikken, som beskriver ladninger i bevægelse (elektriske strømme, magnetfelter,

Læs mere

U = φ. R = ρ l A. Figur 1 Sammenhængen mellem potential, φ og spændingsfald, U: U = φ = φ 1 φ 2.

U = φ. R = ρ l A. Figur 1 Sammenhængen mellem potential, φ og spændingsfald, U: U = φ = φ 1 φ 2. Ohms lov Vi vil samle os en række byggestene, som kan bruges i modelleringen af fysiske systemer. De første to var hhv. en spændingskilde og en strømkilde. Disse elementer (sources) er aktive og kan tilføre

Læs mere

Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i 7. klasse.

Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i 7. klasse. Elektricitet Niveau: 7. klasse Varighed: 5 lektioner Præsentation: I forløbet Elektricitet arbejdes med grundlæggende begreber indenfor elektricitet herunder strømkilder, elektriske kredsløb, elektrisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015-juni 2017 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX, Ernæringsassistent

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Indledning Transportable, forbrændingsmotordrevne generatoranlæg skal enten opfylde bestemmelserne i Ú 551 á eller de særlige bestemmelser i Ú 816 á. Bestemmelserne i ISO 8528-8 kan også anvendes for generatoranlæg

Læs mere

- Henføring af impedanser fra sekundærside til primærside og omvendt - Vektordiagram

- Henføring af impedanser fra sekundærside til primærside og omvendt - Vektordiagram 1. Enfasede transformeres virkemåde a) Virkemåde, herunder bestemmelse af: - Induceret elektromotorisk kraft - Amperevindingstal - Omsætningsforhold b) Vektordiagram ved: - Tomgang - Induktiv og kapacitiv

Læs mere

ILLUSTRERET VIDENSKAB

ILLUSTRERET VIDENSKAB ILLUSTRERET VIDENSKAB Danmarks største kraftværk - Devrim Sagici, Jonas Stjerne, Rasmus Andersen Hvordan foregår processen egentlig på Danmarks største kraftværk, Avedøreværket? Kom helt tæt på de enorme

Læs mere

El-Teknik A. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen & Jonas Pedersen. Klasse 3.4

El-Teknik A. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen & Jonas Pedersen. Klasse 3.4 El-Teknik A Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen & Jonas Pedersen Klasse 3.4 12-08-2011 Strømstyrke i kredsløbet. Til at måle strømstyrken vil jeg bruge Ohms lov. I kredsløbet kender vi resistansen og spændingen.

Læs mere

El-lære. Ejendomsservice

El-lære. Ejendomsservice Ejendomsservice El-lære Indledning 1 Jævnspænding 2 Vekselspænding 3 Transformator 6 Husinstallationer 7 Fejlstrømsafbryder 9 Afbryder 10 Stikkontakt 10 Stikpropper med jord 11 Elektrisk effekt og energi

Læs mere

Daniells element Louise Regitze Skotte Andersen

Daniells element Louise Regitze Skotte Andersen Louise Regitze Skotte Andersen Fysikrapport. Morten Stoklund Larsen - Lærer K l a s s e 1. 4 G r u p p e m e d l e m m e r : N i k i F r i b e r t A n d r e a s D a h l 2 2-0 5-2 0 0 8 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Fysik B - 2.g

Undervisningsbeskrivelse Fysik B - 2.g Undervisningsbeskrivelse Fysik B - 2.g Termin August 2014 Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Rybners HTX Htx Fysik B Tom Løgstrup (TL) Hold 2.b Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Fysik B - 2.C

Undervisningsbeskrivelse Fysik B - 2.C Undervisningsbeskrivelse Fysik B - 2.C Termin August 2014 Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Rybners HTX Htx Fysik B Steffan Røn Jensen (SRJ) (August 2015 - Juni 2016) Jesper Pedersen

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Nulstrømme i den spændingsløse pause ved enpolet genindkobling

Nulstrømme i den spændingsløse pause ved enpolet genindkobling Nulstrømme i den spændingsløse pause ved enpolet genindkobling 29. august 2011 TKS/TKS 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemstilling... 1 1.3 Metode... 2 1.4 Tidshorisont... 2 2. Den inducerende

Læs mere

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 %

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % A.1 Afladning af kondensator Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % Når knappen har været aktiveret, ønskes lys i D1 i 30 sekunder. Brug formlen U C U start e t RC Beskriv kredsløbet Find komponenter.

Læs mere

Ohms lov. Formål. Princip. Apparatur. Brug af multimetre. Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd.

Ohms lov. Formål. Princip. Apparatur. Brug af multimetre. Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd. Ohms lov Nummer 136050 Emne Ellære Version 2017-02-14 / HS Type Elevøvelse Foreslås til 7-8, (gymc) p. 1/5 Formål Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd. Princip Et stykke

Læs mere

Elektroteknik 3 semester foråret 2009

Elektroteknik 3 semester foråret 2009 Side 1/1 Elektroteknik 3 semester foråret 2009 Uge nr. Ugedag Dato Lektions nr 6 mandag 02.02.09 1 2 Gennemgang af opgaver fra sidst: Gennemgang af afleveringsopgaver fra sidst Nyt stof(vejledende): bog

Læs mere

IMPEDANSBEGREBET - SPOLEN. Faseforskydning mellem I og U Eksempel: R, X og Z I og U P, Q og S. Diagrammer

IMPEDANSBEGREBET - SPOLEN. Faseforskydning mellem I og U Eksempel: R, X og Z I og U P, Q og S. Diagrammer AC IMPEDANSBEGREBET - SPOLEN Faseforskydning mellem I og U Eksempel: R, X og Z I og U P, Q og S Diagrammer Spolens faseforskydning: En spole består egentlig af en resistiv del (R) og en ideel reaktiv del

Læs mere

Matematik 1 Semesteruge 5 6 (1. oktober oktober 2001) side 1 Komplekse tal Arbejdsplan

Matematik 1 Semesteruge 5 6 (1. oktober oktober 2001) side 1 Komplekse tal Arbejdsplan Matematik 1 Semesteruge 5 6 (1. oktober - 12. oktober 2001) side 1 Komplekse tal Arbejdsplan I semesterugerne 5 og 6 erstattes den regulære undervisning (forelæsninger og fællestimer) af selvstudium med

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

M4EAU1. Introduktion Tirsdag d. 25. august 2015

M4EAU1. Introduktion Tirsdag d. 25. august 2015 M4EAU1 Introduktion Tirsdag d. 25. august 2015 Introduktion Præsentation af mig Præsentation af faget Historie Kursusbeskrivelse Skema Blackboard Kalender Fildeling Meddelelser Undervisningsmateriale Øvelser

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk Frembringelse af vekselstrøm Når en ledersløjfe drejes i et homogent (ensartet) magnetfelt, opstår der i ledersløjfen en sinusformet vekselspænding. Denne ændrer under drejningen ikke kun sin størrelse,

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Introduktion til kurset:

Introduktion til kurset: Introduktion til kurset: Du opnår kendskab til opbygning af elektriske styretavler, herunder kabelføring og nummerering. Ved hjælp af elektrisk måleudstyr og diagrammer kan du selvstændigt systematisk

Læs mere

Indre modstand og energiindhold i et batteri

Indre modstand og energiindhold i et batteri Indre modstand og energiindhold i et batteri Side 1 af 10 Indre modstand og energiindhold i et batteri... 1 Formål... 3 Teori... 3 Ohms lov... 3 Forsøgsopstilling... 5 Batteriets indre modstand... 5 Afladning

Læs mere

47772, teknologisk opdatering af el-motorer

47772, teknologisk opdatering af el-motorer 47772, teknologisk opdatering af el-motorer 1 Forord Forord Denne opgavebog bruges til kurset 47772, teknologisk opdatering af elmotorer. De enkelte opgaver er delt op i tre niveauer: Begynder Rutine Opgaverne

Læs mere

Fasedrejning. Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led.

Fasedrejning. Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Fasedrejning Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Følgende er nogle betragtninger, der gerne skulle føre frem til en forståelse af forholdene omkring kondensatorers og spolers

Læs mere

KONDENSATORER (DC) Princip og kapacitans Serie og parallel kobling Op- og afladning

KONDENSATORER (DC) Princip og kapacitans Serie og parallel kobling Op- og afladning KONDENSATORER (DC) Princip og kapacitans Serie og parallel kobling Op- og afladning Parallel kobling af kondensatorer: Side 1 DC Kondensatoren - parallelkobling Parallel kobling af kondensatorer: Hvis

Læs mere

EMC. Elektromagnetic Compatibility Sameksistens!

EMC. Elektromagnetic Compatibility Sameksistens! EMC Elektromagnetic Compatibility Sameksistens! Forløb for EMC Mandag: Generelt om EMC, R&S kommer på besøg Tirsdag: Brug af instrumenter, signal teori (Cadence), EMC opgaver Onsdag: EMC opgaver Torsdag:

Læs mere

Forsyn dig selv med energi

Forsyn dig selv med energi Lærervejledning Formål I denne aktivitet skal eleverne vha. en ombygget kondicykel få konkrete erfaringer med at forsyne sig selv med energi, dvs. mærke energibehovet til at dække forskellige belastninger

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Udledning af Keplers love

Udledning af Keplers love Udledning af Keplers love Kristian Jerslev 8. december 009 Resumé Her præsenteres en udledning af Keplers tre love ud fra Newtonsk tyngdekraft. Begyndende med en analyse af et to-legeme problem vil jeg

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Impedans. I = C du dt (1) og en spole med selvinduktionen L

Impedans. I = C du dt (1) og en spole med selvinduktionen L Impedans I et kredsløb, der består af andre netværkselementer end blot lække (modstande) og kilder vil der ikke i almindelighed være en simpel proportional, tidslig sammenhæng mellem strøm og spænding,

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor.

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor. Simple kontakter Accelorometer Example sensors Lysfølsomme modstande RFID reader & tags Temperaturfølsomme modstande Flex Sensor Ultralyds afstandsmåler Piezo Pressure/vibration Piezo Sound/buzzer Peltier

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Elektricitet Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi

Elektricitet Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi Udarbejdet af: Morten Pærregaard, 230726 Morten Bue Nydal, 230921 Mikkel Brits Sørensen, 230926 2. maj 2006 Frederiksberg Seminarium Underviser og vejleder: Nina

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160 Holm & Holm A/S. Svejsemaskine OMISA De tekniske data I denne brugervejledning er kun til generel information. Vi forbeholder os retten til at lave ændringer uden varsel. I tvivlstilfælde sammenholdes

Læs mere

Antennens udstrålingsmodstand hvad er det for en størrelse?

Antennens udstrålingsmodstand hvad er det for en størrelse? Antennens udstrålingsmodstand hvad er det for en størrelse? Det faktum, at lyset har en endelig hastighed er en forudsætning for at en antenne udstråler, og at den har en ohmsk udstrålingsmodstand. Den

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Preben Holm - Copyright 2002

Preben Holm - Copyright 2002 9 > : > > Preben Holm - Copyright 2002! " $# %& Katode: minuspol Anode: pluspol ')(*+(,.-0/1*32546-728,,/1* Pilen over tegnet for spændingskilden på nedenstående tegning angiver at spændingen kan varieres.

Læs mere

Induktion, vekselstrøm og transformation Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Induktion, vekselstrøm og transformation Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Elektromagnetisme Forsøg Udfør forsøg, som viser elektromagnetiske grundregler. 1. Omkring en strømførende ledning findes et magnetfelt, Ørsteds forsøg 2. En elektromagnet består af en strømførende spole

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Laboratorie Strømforsyning

Laboratorie Strømforsyning Beskrivelse af 0 30 Volt DC Stabiliseret strømforsyning med variabel strømregulering fra 0,002 3 Amp. Teknisk Specifikation Input spænding: 28-30 Volt AC Input Strøm: 3 A MAX Udgangsspænding: 0 30 Volt,

Læs mere

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Følgende er nogle betragtninger, der gerne skulle føre frem til en forståelse af forholdene omkring kondensatorers og spolers frekvensafhængighed,

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Lysrørs faktorer For at et lysstofrør kan tænde, er der to faktorer, som skal opfyldes: 1. Varme glødetråde 2. Høj tændspænding Disse to faktorer opnås på forskellig vis, alt efter hvilken lysstofrørs-koblingsmetode,

Læs mere

10 Elevplan. en tværfaglig læringsaktivitet. Når eleven skal have afvinket en læringsaktivitet eller et læringselement, vil det være samtlige

10 Elevplan. en tværfaglig læringsaktivitet. Når eleven skal have afvinket en læringsaktivitet eller et læringselement, vil det være samtlige 10 Elevplan Organisatoriske forhold Matematik kan i Elevplan udbydes som en selvstændig læringsaktivitet og/eller som elementer i tværfaglige aktiviteter. Beskrivelsen i Elevplan er en uddybning og præcisering

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

MATEMATIK. Ballonen #1. Albertslund Ungdomsskole. MATEMATIK Problemløsning. Opgaver bygget over en ungdomsskoles logo

MATEMATIK. Ballonen #1. Albertslund Ungdomsskole. MATEMATIK Problemløsning. Opgaver bygget over en ungdomsskoles logo MATEMATIK MATEMATIK Problemløsning Opgaver bygget over en ungdomsskoles logo Albertslund Ungdomsskole Ballonen #1 Introduktion Ungdomsskolens logo er en lysende og langsomt roterende ballon. Det er en

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Implikationer og Negationer

Implikationer og Negationer Implikationer og Negationer Frank Villa 5. april 2014 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget!

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! E1 Elektrostatik 1. Elektrisk ladning Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! Vi har tidligere lært, at ethvert legeme tiltrækker ethvert andet legeme med gravitationskraften, eller massetiltrækningskraften.

Læs mere

KONDENSATORER (DC) Princip og kapacitans Serie og parallel kobling Op- og afladning

KONDENSATORER (DC) Princip og kapacitans Serie og parallel kobling Op- og afladning KONDENSATORER (DC) Princip og kapacitans Serie og parallel kobling Op- og afladning Dagsorden: Opladningens principielle forløb En matematisk tilgang til opladning (og kort om afladning afslutningsvis)

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere