34831_110_Cover.qxd :52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG"

Transkript

1 BØRNENES S A N G B O G

2 BØRNENES S A N G B O G JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Danmark.

3 Copyright 99, 998 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Printed in Germany Engelsk original godkendt: 06/96 Oversættelse godkendt: 06/96 Oversættelse af Children s Songbook Danish Sange med angivelsen (årstal) IRI, sange uden copyrightangivelse, illustrationer og de almene materialer i denne sangbog kan kopieres til kirkebrug (ikke-kommercielt) eller til brug i hjemmet. Hvis der står en -angivelse på en sang, skal den medtages på hver enkelt kopi. Sange med en anden -angivelse end (årstal) IRI må ikke kopieres, medmindre det er angivet. Forkortelser IRI = Intellectual Reserve, Inc. JSO = Joseph Smiths oversættelse af Bibelen alt. = ændret anon. = anonym arr. = arrangement f. = født nr. = nummer

4 Forord Kære primarybørn Denne bog indeholder sange specielt til jer. I kan synge dem næsten når som helst og hvor som helst. Nogle af dem kan synges for at vise taknemmelighed over for vor himmelske Fader, og andre blot fordi I kan lide at synge. At synge vil give jer gode følelser. Helligånden får jer til at føle godt, for at I kan forstå, at budskaberne i sangene er sande. På den måde kan I lære om evangeliet, og efterhånden som I lærer, vil jeres vidnesbyrd vokse. I vil lettere kunne huske, det I lærer, når I synger om det. Melodien hjælper jer til at huske teksten og lader jer fornemme stemningen i sangen. Illustrationerne vil også hjælpe jer til at se, hvad det er sangene lærer os. Når I én gang har lært sangene, vil de altid være en del af jer (ligesom gode venner) og hjælpe jer til at træffe de rette valg og være lykkelige. Musik er et sprog, som alle forstår. Børn over hele verden synger de samme sange. Musik og sang er også et bindeled mellem fortid og fremtid. En dag vil I måske synge disse sange med jeres egne børn. Der er sange i denne bog om næsten ethvert evangelisk emne. Sangene forklarer om vores tro på livet i himlen; om bøn, taknemmelighed og ærbødighed; om Frelserens mission; om evangeliets principper; om vigtigheden af hjem, familie og herkomst; om naturens og årstidernes skønhed; om behovet for leg og aktivitet. En dag vil I være ledere i Kirken og i verden. Det I lærer af disse sange, kan hjælpe jer til at være trofaste og tjene retfærdigt. De gode følelser, sangene bringer, vil give jer glæde og mod og vil hjælpe jer til at huske, at I er Guds børn. iii

5 Indholdsfortegnelse Min himmelske Fader Jeg er Guds kære barn Børn over hele verden Barnets bøn Jeg ved, min Fader lever Jeg takker dig, Fader Ærbødighed Kære Gud, hør på mig Når jeg vil ære min himmelske Fader Jeg vil lære ærbødighed Kan et lille barn som jeg Tak til vor Fader Hvad enten jeg hører fuglenes sang For sundhed, kraft Vi bøjer vore hoveder Frelseren Han sendte sin Søn Da Josef drog til Betlehem Julenat Til en stald så lav og ringe Barn Jesus i krybben Marias vuggesang Nu lytter min lille Snart kommer julen Engang var Jesus et lille barn Jeg tænker, når jeg læser Læs en historie om Jesus Jesus er en dyrebar ven Et solskinsbarn Jesus siger: Elsk enhver Jeg prøver at bli som Jesus Min Frelser elsker mig Jesus opstanden Mon Jesus virkelig opstod Når Jesus atter kommer her Jesu Kristi Kirke Evangeliet Tro Hjælp mig, oh Fader Når jeg skal døbes Dåb Helligånden Skønne forårsmorgen Følg Guds profeter Med præstedømmets kraft Guldpladerne Mormons Bog fortæller Mormons Bogs bøger Nephis mod Søg, tænk og bed Jeg søger til Herren Hold Guds befalinger Lær mig at leve i lyset Når min moder kalder At leve evangeliet Herren gav mig et tempel Elsker hverandre Lad mig, oh Gud Hvor Gud er Jeg går med dig Vælg altid ret Sand og tro Vælg det rette Venlighed begynder med mig Jeg er som en lysende stjerne Jeg vil være tapper Jeg vil følge Guds plan En ung mand beredt Jeg ønsker nu at være missionær Jeg håber at blive missionær Vi vil bringe verden hans ord Kaldet til at tjene Mit lys Hjem og familie Vores familie Jeg elsker Herrens tempel Jeg vil søge min slægts historie Familiebøn Kærlighed er her En glad familie Lørdag Jeg ved et navn Du er min mor Mor Vi vil synge af glæde Jeg vandrer så ofte Når far kommer hjem Min far Mormor Når morfar kommer Gå hjem med en sang Sjov og aktiviteter Giv sa e den lille bæk Regnen falder rundt omkring Poppende popcorn Blomsterfrø til en viol Hvad gør du om sommeren? Her stod jo en snemand Jeg synes, jorden er dejlig Vor jord er så dejlig Syng en sang Hvis du er i godt humør Jeg har to hænder små Led Et surt og muggent ansigt Hår, skulder, knæ og tå Det er så sjovt Ekko-sang Vor primaryfarver Den kloge mand og den ukloge mand Du fødselsdag har haft Hjertelig tillykke Øvrige sange Håndkærresangen Pionerbørn For at være pioner Hvem skabte stjernerne Vil du høre Vi er søskende Jeg fandt en sang på vejen Arken Her er vi Jesu fred Fader, du har skabt mig Jesus elsker alle børn Stille som en lille mus Prøv nu at synge Anvendelse af sangbogen Indeks Emner Titler og første linie iv

6 Min himmelske Fader

7 Jeg er Guds kære barn ß Í ß Í & Inderligt q = vers overstemme ad lib, vokal eller instrumental.. J Jeg er Guds kæ - re barn, vel - sig - nel - ser jeg får, [ C F (G) C F C &. j..?. Jeg er Guds kæ - re barn, og han har sendt mig her, har. Jeg er Guds kæ - re barn, med øn - sket stærkt og rent: At. Jeg er Guds kæ - re barn, vel - sig - nel - ser jeg får, hvis &.... j. hvis jeg hans vil - je gør, til ham en - gang jeg når. Oh, A7 Dm D7 G & #. j #.? gi - vet mig et jor - disk hjem, med far og mor så kær. jeg en dag for - står hans ord, og før det er for sent! jeg hans vil - je gør hver dag, til ham en - gang jeg når.. j #.

8 & led mig, før du mig, hjælp mig at fin - de vej. ß Í & Kor C G G7 C?. j. Led mig, før mig, gå du med mig, hjælp mig fin - de vej... ß Í &. J. j. Lær mig, hvad jeg gø - re må, for hjem til Gud at nå. C7 F (Dm) [ G7 C &. j.? Lær mig hvad jeg gø - re må, for hjem til Gud at nå. b.. Jeg er Guds kære barn, jeg løfter får af Gud: En himmelsk herlighed jeg når, hvis blot jeg holder ud. Tekst: Naomi Ward Randall, f IRI.. vers 978 IRI Musik: Mildred Tanner Pettit, IRI. Arr: Darwin Wolford, f. 96. Arr. 989 IRI Se også Salmer og Sange (99), nr. 9, et firstemmigt arrangement i et højere toneleje.. Sl 8:6; Mosiah : L&P :7

9 Børn over hele verden Andægtigt q. = 6 (Slå to slag i takten) [ D A7 & # # 6 8 j j.? # # 6 8. & # # j J Når da - gen er slut - tet, vi knæ - ler ned, al - le ver - dens børn i tak -.. D (Fsm) G D j... nem - lig - hed. På den - ne må - de hvert barn på vor jord si - ger? # j j #. j... A7 [ D A7 D & # #.. tak, tak med hver si - ne ord.? # # j klaver. j j j. j j. j & # # j A7.. j j j.... Gra - cias. Mã - lõ. Wir dan - ken dir. Fra he - le vor jord hør s et (gra - sjas) (mah - loh) (Vir dan - ken dir)? # #......

10 & # # D G A7 j.. j... bør - ne - kor. No n si r thanks, an - dre mer - ci, (thanks) (mer - si)? # #. j. j. D A7 D & # # j U j. j. Kan - sha si - ma - su, de stem - mer i. Vor him - mel - ske Fa - der (kahn - shah sji - mah - su)? #. j #... u A7 & ##. j j j. hør dem; for han for - står hvert sprog. Vor? # #..... (Fsm) G D & # # j. j J? # j j #... & # #? # # him l - ske Fa - der ken - der dem, han dem el - sker. A7 D (G) (D) D (G) (D) j. el - sker hver og én. j. J J. & D J.. J dolce et rit....?. Ikke-danske ord for tak: spansk: gracias L&P 9:7 tongansk: mãlõ tysk: wir danken dir engelsk: thanks fransk: merci japansk: kansha shimasu Tekst: Peggy Hill Ryskamp, f IRI Musik: Beth Groberg Stratton, f IRI j J

11 Barnets bøn ß Í ß Í ß Í Andægtigt q = 6 69 Syng stemmerne hver for sig dernæst sammen. & bb & bb L Ó. Him - mel - ske Bf Ef F & bb? bb.... & bb j. { Fa - der, er du virk - lig der? Hø - rer du og be - sva - rer hver en L& bb {.. Bed, han er der. Tal, han vil Bf Ef F & bb {? bb. { & bb.. j j... j bøn jeg be r? Og er din Him - mel mon langt her - fra? Nej, den sy - nes L& bb # lyt - te. Du er hans barn. Han Bf Ef D7 Gm & bb #? bb. 6

12 & bb ß Í ß Í ß Í j. gan - ske nær mig, når jeg be r. Nu, kæ - re Fa - der, jeg for - L& bb vil dig om - fav - ne, Han hør din C7 F7 Bf & bb n? bb.... & bb j j står de ord, som Je-sus sag - de til dis - cip - le her på jord: Lad blot de små kom - me hen til L& bb. # bøn. Gud el - sker børn, ja, Guds ri - ge er Ef F Bf Ef D7 & bb #? bb.... & bb { ( ) mig. Fa - der i bøn jeg kom - mer nu til dig.. Him - mel - ske dig. L& bb... de - res, i Him - mel, på jord. jord. Gm Efm Bf F7 Bf Bf & bb { ( ) Ó? bb b. { { Tekst og musik: Janice Kapp Perry, f Janice Kapp Perry. Denne sang kan kopieres til lejlighedsvis, ikke-kommercielt brug i kirke og hjem. Matt 9: L&P :0 7

13 ß & Blidt q = 7 9 C G G7 C F & Ó Legato h.h. Í v.h.? med pedal Jeg ved, min Fader lever. j. simile. Jeg ved, min Fa - der le - ver, el - sker (. I) tro jeg her på jord skal føl - ge Guds { { { ß Í C A7 Dm B7 C &. #.. & j # mig, og Ån - den hvi - sker det til mig og si - ger, det er plan, og Ån - den hvi - sker det til mig og si - ger, at jeg? # # # ß & Í? E G7 C G7. C. C &.. j ( n ). {. J sandt og si - ger, det er sandt.. I kan og si - ger, at jeg kan. # rit. n h.h. { { J j h.h. Denne sang kan spilles firhændigt. En person spiller akkompagnementet, mens en anden spiller melodien en oktav højere end noteret. Tekst og musik: Reid N. Nibley, f Arr: Reid N. Nibley 989 IRI Se også Salmer og Sange (99), nr. 96 Moroni 0: Abr : 6 8

14 Jeg takker dig, Fader Jævnt h = 8 (Slå to slag i takten) G & # ##? # & # [ #.. Jeg tak - ker dig, Fa - der i him - me - lens hjem, du med. Hjælp mig væ - re ven - lig og kær - lig al - tid og w w w. C G A7 D #.. god - hed og kær - lig - hed le - der mig frem. Jeg ly - de min fa - der og mo - der med flid. Nu jeg? # w w G & # ## #. tak - ker for ven - ner, for - æl - dre og hjem, og be - der i Je - su vel - sig - ne - de navn be -? # w w w. w. C [ & #? # (Am) A7 D7 G Tekst: Anon. Musik: George Careless, 89 9 # # n for alt det go - de jeg ny - der hos dem. skyt og vel - sign mig og tag mig i favn. # #... Ef :0 Alma 7:6 7 9

15 Ærbødighed Andægtigt q = 8 00 [ D G A7 D & # #. j Fa - der jeg ær - bø - digt står, og i dit hus jeg stil - le går;? # # w B7 E7 A7 & # #. j # # n ( n )? # # ( ) fol - der hæn - der un - der bøn, og tæn - ker stil - le på din Søn; # # D G A7 D & # #. j lyt - ter til dit ord i - sær, for i dit hus jeg er dig nær.? # # w B7 Em (Dd) D A7 D & # #. j # n (# )? # # Må min tan - ke til dig gå, så jeg ær - bø - digt ta - le må. # b & # # D7 G D [ A7 D. j Fa - der jeg ær - bø - digt står og i dit hus jeg stil - le går.? # nw dolce et rit. # w b Tekst og musik: Mildred Tanner Pettit, IRI Mosebog 9:0, 6: 0

16 Kære Gud, hør på mig Andægtigt q = 8 96 C & dolce? [ Tekst og musik: Clara W. McMaster, IRI. Copyright fornyet 987. G7 Kæ - re Gud, hør på mig, kær - ligt tæn - ker vi på dig. &? Ro - ligt vi stem - mer i blidt vor lil - le me - lo - di. &? C7 C F b w Stil - le nu be - der vi med ær - bø - digt sind: rit. Fm C [ G7 C & b # w Lad din Hel - lig - ånd da gå i vort hjer - te ind.? dolce et rit. w w L&P 9:

17 Når jeg vil ære min himmelske Fader Ærbøbigt q = 6 G (Em) G C [ & #.. j Når jeg vil æ - re min him - mel - ske Fa - der, så bli - ver jeg? # G C G & #.... stil - le og blid. Jeg tæn - ker med glæ - de på det, han har? # Tekst og musik: Maggie Olauson, f , Maggie Olauson. Alle rettigheder forbeholdt. Denne sang kan kopieres til lejlighedsvis, ikke-kommercielt brug i kirke og hjem. Em A7 D7 & #. j. #..... gi - vet til mig i den sid - ste tid, men hvis? #..... G (Em) G C & #. jeg vil ham æ - re, da skul - le det ske, ja bå - de i? # D7 G C Csd & #. n. ger - ning og ord. Jeg fø - ler ham nær, når ær -? #.. #. #. G Em [ Am D7 G & #.. bø - dig jeg er, mens jeg le - ver mit liv her på jord.? #.... L&P 8: L&P 09:

18 Jeg vil lære ærbødighed Andægtigt q = 9 0 [ F C7 F & b w w w Jeg el - sker Gud i Him - len, og hå - ber jeg kan vær? b w w w w & b U bw. # # F7 Gm [ F C7 F mer ær - bø - dig for min Gud, så Her - ren er mig nær.? b w Tekst og musik: Wilma Boyle Bunker, f IRI rit. n u..

19 Kan et lille barn som jeg Andægtigt q = 0 69 [ Bf F7 Bf & bb.. Kan et lil - le barn som jeg ær - ligt si - ge tak til dig?. Frug - ter - ne og bær - re - ne, fug - le - sang i træ - er - ne,? bb F Dm C7 F & bb n? bb Ja, oh ja, vær sand og god, al - drig gør din Gud i - mod. so - lens skin og må - nens lys, al - ting tje - ner til Guds pris. Cm F7 Gm (Cd) F7 & bb.. Elsk kun Her - ren, gør din pligt, lær at si - ge in - der - ligt: Og et lil - le barn som jeg si - ger ær - ligt tak til dig: ( b ).? bb b.

20 Bf Ef C7 F7 & bb. n. b P Kor? bb & bb Fa - der i Him - len, Fa - der i Him - len, Tekst: Mary M. Dodge, 8? 90 Musik: W. K. Bassford, [ Bf Ef F7 Bf # jeg tak - ker dig, jeg tak - ker dig.? bb ( ) L&P 9:7 Tess :; Sl 00: Tak til vor Fader Jævnt q = F C7 F Gm C7 [ & b j. Tak til vor Fa - der, si - ger vi,. Gi - ver os øj - ne, ø - rer, fod.. Og du som gi - ver far og mor,. Tak til vor Fa - der, si - ger vi,? b j. F C7 F [ Gm C7 F & b du som al - tid står os bi. Hæn - der, tøj og ma - den god. ja, end - og en lil - le - bror. du som al - tid står os bi.? b Tekst: Robert Louis Stevenson, Musik: Franz Joseph Haydn, Sl 9: Tess :8

21 Hvad enten jeg hører fuglenes sang Udtryksfuldt q. = 0 6 (Slå to slag i takten) [ Ef & bb b 6 8 j J..... Hvad en - ten jeg hø - rer fug - le - nes sang, el - ler. Jeg har få - et øj - ne, så jeg kan se på? bb b 6 8 j. j. Cm G Af & bbb j.. n. j b j. stir - rer mod him - lens blå, hvad en - ten jeg mær - ker far - ver - ne rundt om - kring, jeg har få - et ø - rer,? bb b j. Bf7 J Ef Af Ef & bb b... regn på min krop, el - ler vin - den, som blæ - ser der - så jeg kan hør de ly - de, som er om - kring ( )? bb b b.. J & bb b. Bf7 Ef Bf7 j J.. j.. på, hvad en - ten jeg ser en ro - se rød, el - ler mig. Jeg har få - et liv, og sjæl og sind, og jeg? bb b j j. j. J 6

22 Cm G7 [ Af & bbb j n. j.. føl - ger bør - ne - leg, så fry - des jeg o - ver den tak - ker dig Fa - der kær, for al - le de ting, som jeg? bb b j... J. U j Ef Af Ef Bf7 Ef & bb b J.? bb b dej - li - ge jord, som vor Fa - der har skabt her til mig. ny - der på jord, for din kær - lig - hed mod mig i - sær.... J. u Tekst og musik: Clara W. McMaster, IRI. Arr. 989 IRI Mos 7

23 For sundhed, kraft Kanon Andægtigt q = F C7 F C7 F C7 F & b.? b [ ➀ ➁ ➂ ➃ For sund - hed, kraft og dag - ligt brød, vi tak - ker dig oh, Gud. Del børnene op i grupper, for at synge denne sang som kanon. Ved hvert tal sættes en ny gruppe igang. En kanon kan synges med eller uden akkompagnement. Tekst og musik: Anon. Vi bøjer vore hoveder. L&P 6:8 Andægtigt q = 7 9 Bf Ef Bf F7 Bf & bb? bb & bb [ Tekst: Anna Johnson, Musik: Alexander Schreiner, j j. Vi bø - jer vo - re ho - ve - der, mens vi i stil - hed be r, vi. Vi luk - ker vo - re øj - ne i, og be r at vi i - dag, be -. J. j Ef A7 [ Bf F7 Bf # j tak - ker dig, vor Fa - der god, for alt hvad du os gi r. skær - met bli r mod synd og alt, som ej har dit be - hag.? bb # n Ó Alma 7: 8

24 Frelseren 9

25 Udtryksfuldt q = F C7 F C7 F & b? b med pedal Gm C7 F Dm & b. j P F j Hvor - dan for - tal - te j Fa - de - ren om kær - lig - hed og om - sorg? Han send - te Søn - nen? b G7 F C7 F & b.. j. j. j n ned på jord med fred og hel - lig - hed. Hvor - dan be - ly - ste? b Gm C7 F7 Bf & b. j j. b..? b Han sendte sin Søn Fa - de - ren den vej, vi skul - le føl - ge? Han send - te Søn - nen F G7 C7 F Bf. & b. j. j. j Ó b ned, som for - an gik og vi - ste vej. Hvor - dan be - lær - te? b n ( ) 0

26 F Dm Gm A7 Bf & b.. j. j j # n Fa - de - ren om of - fer og om død? Han send - te Søn - nen ned? b f A7 D7 Gm C7 & b.. j. j.. j # n for at dø og at - ter at op - stå.? b #? b g Bf F- - G7 C7 U F - & b. j. j. ( b) j n. Tekst: Mabel Jones Gabbott, f. 90 Musik: Michael Finlinson Moody, f Mabel Jones Gabbott og Michael Finlinson Moody. Arr. 989 IRI. Denne sang kan kopieres til lejlighedsvis, ikke-kommercielt brug i kirke og hjem.. F Gm C7 F7 & b g j. j. j b. Hvad be - der Fa - de - ren os om, og hvad mon skrif - ten læ - rer? Hav tro, hav håb, lev som hans Søn, hjælp an - dre på din vej.? b rit... u Bfm F & b j j U. j j U...? b Hvad be r han om? Lev som hans Søn! b b u P π. u. Moroni 7:8; Nephi 7: Joh :6; :

27 Da Josef drog til Betlehem Eftertænksomt q = 0 6 [ F C F C7 F & b? b. Da Jo - sef drog til Bet - le - hem, jeg tror, han ord - ned. Jeg tror, han på den trav - le kro, kun sag - de mil - de C7 F Em A7 & b. # alt: Gjord værk - sted rent og ryd - ded op, så ord, men skæl - ved ved det sto - re kald at? b Dm G7 C7 F A7 & b. n # alt var pænt og rent. Han sad - led æ - slet hjæl - pe barn til jord. Må - ske i aft - nens? b ( b. )..

28 Dm A7 F C7 & b. og fik sat Ma - ri - a på dets ryg. Og kø - lig - hed han glat - ted svø - bets bånd. Og? b # n ( ) F Em A7 Dm C7 F & b #.. pak - ked brød og ge - de - ost, så rej - sen ku vær tryg. Je - sus føl - te stil - le fred ved Jo - sefs bli - de hånd.? b Tekst: Bessie Saunders Spencer, IRI. Copyright fornyet. Musik: I. Reed Payne, f IRI.. F Bf F C7 F Dm Gm C7 & b.. Han stod ved kryb - bens sim - ple seng og dæm - ped lyg - tens skær og Dolce? b [ F Em A7 Dm C7 F & b #..? b holdt det lil - le Je - sus - barn, og Him - len var så nær & { { Luk : 7

29 Julenat Jævnt q = [ G D7 G D7 & #? #. Stjer - ner blin - ked, hyr - der drøm - te, vin - ter - nat var mørk og. Se den klar - hed og den nær - hed af den ju - le - stjer - ne Tekst: Nancy Byrd Turner, Musik: Polish carol; arr: Darwin Wolford, f. 96 p P F f Tekst 90, the Westminster Press; fornyet 98; fra HYMNS FOR PRIMARY WORSHIP. Tilpasset og anvendt med tilladelse fra Westminster/John Knox Press. Arr. 989 IRI. KOPIERING FORBUDT. G D7 G D7 & # kold. Eng - le - san - ge send - te klan - ge ned til hyr - der - ne på stor. Stjer - nen le - der vi - se mænd, som rej - ser hen, hvor Je - sus? # G C D Em & #? # jord. Hør, de syn - ger, hør det klin - ger, klok - ker rin - ger, ju - len bor. Hvil - ken skøn - hed, hvil - ken mild - hed, se den skin - ner, se den. J. J. J D7 G D7 Em [ Am D7 G & # brin - ger! Lyt nu, vi kan hø - re det! strå - ler! Ju - le - stjer - nen ju - le nat. U p? #. J u U Luk :8 Matt :

30 Til en stald så lav og ringe Mildt q = 80 9 [ G C G C G Em & #. j. Til en stald så lav og rin - ge, hvor kun får og. Gud os send - te den - ne ba - by fra sin Him - mel? #. j & # # A7 D7 G C G C n. j ok - ser lå, bar en kær - lig mor sin ba - by til os ned. Han kom her for os at læ - re? #. j & # G Em Fs7 Bm D7 G # til en kryb - be fyldt med strå. Hun det navn Ma - om sin sto - re kær - lig - hed; der - for eng - le? # # & #? # D7 G C G [ D7 G ri - a bar, Je - sus Krist den ba - by var. for os sang fuld af fryd den ju - le - sang. Tekst og musik: Patty Smith Hill, , og Mildred Hill rit. Luk :7,

31 Barn Jesus i krybben Duet Som en vuggesang q = 00 6 &. C G7 C j. j. Det lil - le barn Je - sus i kryb - ben sov sødt, for -. Skønt kvæ - get i stal - den for - styr - red hans søvn, ej. Jeg be r dig: O bliv Her - re, Je - sus hos mig. Vel -? G7 C G7 &. j? u - den en seng og i fat - tig - dom født. Men græd el - ler kla - ged vor Her - re, Guds søn. Jeg sign al - le små børn og elsk og - så mig. Be - [ 6

32 &. C G7 C j Tekst: Tilskrives Martin Luther, 8 6 Musik: Charles H. Gabriel, j him - me - lens stjer - ner så ned, hvor han lå, det el - sker dig Je - sus, fra Him - len se ned, og var os som di - ne, den stund vi er her, og? F C G7 C &. j. j. j ( ) lil - le barn Je - sus på le - je af strå. værn om mit le - je og skænk mig din fred. tag os til Him - len at bo hos dig der.? *Kor G7 C G7 &.. Ó Ó Sov sødt sov sødt sov sødt barn sov sødt sov sødt? Ó C & Ó G7... b. Ó Je - sus i din stald! Sov sødt sov sov sødt?.. Ó C G7 C (F) C &.. Ó? sødt sov sødt min Gud på jord. sov sødt, sov sødt min Gud, min Gud på jord. Ó *Koret kan synges én- eller tostemmigt Luk : 7 Luk 8: 7 7

33 Marias vuggesang Udtryksfuldt q = 7 80 Ef & bb b? bb b Bf & bb b Fm n b. Sov nu sødt, sov nu sødt, mit kæ - re barn sov nu. Dit ho - ved vil en kro - ne bær for din Ef. j. sødt i fred og ro. Dit magt - ful - de liv er plads i him - me - rig. Di - ne hæn - der, som end -? bb b [ Fm Bf7 Ef & bb b n b. nu be - gyndt, og din mor er nær og tro. Mens nu er små, snart vel - sig - nel - ser vil gi. Fred på? bb b j 8

34 ß Í & bb b Ef & bb b. j? bbb Ledsagende stemme ad lib. j. J Mens Jo - sef vå - ger nu i Fred på jord lød eng - le - ko - rets Af. j Jo - sef vå - ger nu i nat, er på jord lød eng - le - ko - rets sang, som vi - -. J. J ß Í ß Í & bb b. j & bb b. nat, er på him - len stjer - nen sat. sang, som vi al - le stem - mer i. Sov nu sødt, sov nu sødt, mit Fm Bf7 Ef j. j him - len her en stjer - ne sat. al - le stem - mer i en - gang.? bb b. j.. J & bb b n b. kæ - re barn, sov nu sødt i fred og ro. Fm Bf7 Ef & bb b n b Tekst: Jan Underwood Pinborough, f IRI Musik: Tysk folkemelodi, arr: Darwin Wolford, f. 96. Arr. 989 IRI kæ - re barn, sov nu sødt i fred og ro.? bb b Sov nu sødt, sov nu sødt, mit rit.. j Es 9:6 Luk :7 9 Matt : 9

35 Nu lytter min lille Blidt q = 0 0 [ Ef & bb b. j. n j. Nu lyt - ter min lil - le, og hø - re du skal, at. Om det - te be - ret - ter en eng - le - nes hær, af. Og hyr - der - ne fin - der, som eng - len har sagt, at? bb b & bb b.. J? bb b Ef Bf7 # n j Her - ren i kryb - ben be - gynd - te sit kald. Han Him - me - lens skøn - hed om - strå - let den er. En bar - net de sø - ger, i kryb - ben er lagt. Hans Bf7 & bbb. j. n j fød - tes så rin - ge i fjer - ne - ste land, et tin - dren - de stjer - ne blandt an - dre er klar, den le - je er rin - ge, hans seng er af strå, men? bb b 0

36 & bb b. j.? bb b Kor barn var han, mon det du tæn - ke dig kan. vi - ser, hvor bar - net sin bo - lig nu har. han vil os vi - se den vej, vi skal gå. Bf7 Ef Bf7 & bb b. j? bb b.. Ef j. Sov sødt min lil - le, du er mig kær! Sov sødt min Ef & bb b.. J? bb b & bb b..? bb b # n j. Bf7. j lil - le, ej ondt når dig her! Sov sødt min lil - le, j.. Ef Af [ Bf7 Ef. j du er mig kær! Je - sus dig skær - mer, han bar - net er nær. Tekst og musik: Joseph Ballantyne, Luk :7 6 Matt : Ledsagende stemme til verset ad lib & bb b.. Sov sødt min lil - le, oh sov (etc.) & bb b. j. n j. Nu lyt - ter min lil - le, og hø - re du skal, at Her - ren i. Ledsagende stemme: Patricia Haglund Nielsen, f IRI

37 Snart kommer julen ß Í & #? # Inderligt q = { { Am Bm Am D G D7 C G & #. j. j.. Snart kom - mer ju - len, den dej - li - ge tid.. Det - te er stjer - nen, som skin - ner så klart,. Det - te er stal - den, det sim - ple - ste bo;? #....

38 C G A7 D7 & #. #. n Syng den - ne ju - le - sang, stem i med flid. op - ly - ser ver - den så lunt og så rart. kvæ - get og få - re - ne ven - ter med ro.? #.. G D7 B7 Em & #. j. j #.. Syng om det un - der i Bet - le - hem, Det - te er eng - len, der si - ger de ord Det - te er kryb - ben med hø som en seng,? #.. C G Am D7 G & #. da Je - sus kom fra sit him - mel - ske hjem. om Je - su fød - sel og fred på vor jord. re - de til Je - sus, den him - mel - ske dreng.? #.... Dette er hyrder med ydmyge sind,. Se nu hans moder, Maria så skøn; skynder sig hen og i stalden går ind. Josef, som fostred så ædelt Guds Søn. Dette er vismænd, som gaver har med; Følger vi barnet fra Betlehem, stjernen de fulgte, da de drog afsted. så skal vi bo i hans himmelske hjem. Billeder eller figurer, der passer til hvert vers, kan fremvises under forspillet til verset. Tekst: Patricia Kelsey Graham, f IRI. Efter Avon Allen Comptons digt The Nativity Story. Musik: Patricia Kelsey Graham, f IRI.. ( ).. Luk : 6 Matt : { {

39 Blidt q. = 6 6 (Slå to slag i takten) [ C G & 6 8 j j j j j. En - gang var Je - sus et lil - le barn, et lil - le barn som. Og han var god som an - dre børn, tog del i mun - ter? 6 8 C &. j j. G j jeg. Og han var god og han lær - te mig at leg. Og når al - ting var ham i - mod, var han?. [ C Kor F & j.? gå på ret - te vej. blid og blev ej vred... Så lil - le C D7 G G7 &.. #.... ven, må du og jeg? &.. Engang var Jesus et lille barn C F C G7 C..... prø - ve at van - dre på hans vej.?.. Tekst: James R. Murray, 8 90 Musik: Joseph Ballantyne, Luk :0

40 Jeg tænker, når jeg læser Muntert q. = 6 (Slå to slag i takten) G C G [ & # 6 8 j.. #. Jeg tæn - ker, når jeg læ - ser de gam - le ord om. Jeg øn - sker min pan - de hans hånd hav - de rørt, at hans? #6 8. J j #... C (A7) D7 & #.. #. # n J Je - sus, som stil - le gik om og ar - me var lagt om - kring mig, oh,? # J. j. J j G (G7) C G & #.. b J J kald - te de små børn til sig i sin hjord; oh, blot hav - de hans kær - li - ge røst jeg blot hørt: Lad kun? #.... [ C G D7 G & #. J og - så til mig her han kom. al - le små kom - me til mig.? # j Tekst: Jemima Luke, Musik: Leah Ashton Lloyd, j. Nephi 7: Luk 8:6

41 Andægtigt q. = (Slå to slag i takten) Bf F7 Bf [ & bb j.. Læs en hi - sto - rie om Je - sus, én jeg har kær,. Læs om den - gang da de små børn, stod ved hans fod,. Læs om det stor - men - de hav, da bøl - ger - ne brød,? bb Læs en historie om Jesus & bb.... G7 F C7 F. j. en som han vil - le for - tæl - le, hvis han var her, og han vel - sig - ned dem al - le, han var så god. den - gang dis - cip - le - nes bå - de de kom i nød,? bb.. n... n.... F7 Bf Bf7 G7 Cm & bb.. j.... b j..... en fra hans van - dring på li - vets vej. Kær - li - ge ord og ger - nin - ger giv, og hvor - dan Je - sus ven - ligt men fast? bb.. b... J n.. & bb. F7 Gm Gd [ Bf F7 Bf Tekst: W. H. Parker, f. 9 Musik: Frederic A. Challinor, j. U. # n... j. Læs lidt om Je - sus, det el - sker jeg. alt kan vi læ - re fra Je - su liv. dæm - pe - de vind og bøl - ger i hast.? bb ( n ) u. Matt : Mark 0: 6; Luk 8: 6

42 Jesus er en dyrebar ven Andægtigt q. = 6 (Slå to slag i takten) G C G D7 G & # 6 8 j. #. j. j j. #..? #6 8 [. Je - sus er en dy - re - bar ven, han er al - tid nær.. Kær - ligt og ær - bø - digt vi nu på bør - ne - vis... Tekst: Anna Johnson, Musik: Alexander Schreiner, C G D7 G [ & # j j. j j.. #.. #. Han os hø - rer, når vi be r, al - le har han kær. syn - ger, Je - sus, højt din pris, syn - ger højt din pris.? # Nephi 7:, 7

43 Et solskinsbarn & b 6 8 Muntert q. = 8 F? b 6 8. j.. C7. Jeg bør et sol - skins - barn væ - re, et sol - skins - barn hver. Kær - lig Gud vil jeg skal væ - re og god ved alt jeg F & b..? b & b j j j C7. j.. dag, i al min dag - li - ge fær - den, i ser, ven - lig og god og ham æ - re, hans j (Slå to slag i takten) j [ F.. hjem og ven - ne - lag. små børn så - dan er.? b. j Kor j. J Som sol - skin, som 8

44 C7 & b.... F j sol - skin, Gud vil jeg skal væ - re sol - skin, som? b Tekst: Nellie Talbot Musik: Edwin O. Excell, 8 9 C7 & b. J.... sol - skin, som sol - skin, som sol - skin jeg væ - re vil.? b F... Matt :6 Jesus siger: Elsk enhver Med sjæl q = 0 0 [ Ef Bf7 Cm F7 Bf & bb b? bb b & bb b? bb b n w Je - sus si - ger: Elsk en - hver, mod dem kær - lig vær! w w Ef C7 Fm [ Ef Bf7 Ef n w Al - le el - sker dig i - gen, når du kær - lig er. Tekst og musik: Moiselle Renstrom, Matt : 6; :7 9 Joh : w 9

45 Jeg prøver at bli som Jesus ß Í Bestemt e = 0 6 Bf Bf7 Ef Efm Bf Ef & bb j j..? bb 6 j 8 b.... b... J C7 F Bf F Ef Efm & bb. j. J {. J J? bb.. Jeg prø - ver at bli som Je - sus og (. Min) næ - ste jeg al - tid el - sker, jeg { j j j b j j Bf Ef F7 Bf Bf7 & bb j.. j j J. van - dre den vej, han gik. Hans kær - lig - hed er det tje - ner ham som min ven. Jeg læn - ges med fryd mod? bb.. j b. j... 0

46 Ef Cm Bf Ef D7 & bb. j j. j...? bb J møn - ster, jeg gen - nem hans ger - ning fik. Men da - gen, når Je - sus er her i - gen. Jeg j 980 by Janice Kapp Perry. Denne sang kan kopieres til lejlighedsvis, ikke-kommercielt brug i kirke og hjem. j. #. Gm Dm Ef Dm Ef Dm & bb.. j J J så, når jeg fri - stes og væl - ger for - kert, må jeg hø - re ef - ter, når den prø - ver at hu - ske de lek - tier, han gav, mi - ne tan - ker fyl - des af den? bb J... J J Cm7 F7 Kor Bf Bf7 Ef Bf & bb..... stil - le røst hvi - sker: Hel - lig - ånds hvi - sken:? bb j. El - sker hver - an - dre, som Je - sus har sagt. j b.. Ef Bf C7 F7 Bf Bf7.. & bb. j... n. b...? bb.. Prøv at vær ven - lig i alt, hvad du gør, vær kær - lig i tan - ke, i.. j. j b.. Ef Efm Bf F7. Ef Bf. Ef Bf & bb j.. j.... {. J J J J hand - ling og ord, som Je - sus os lær - te på jord.. Min jord.? bb.. b... j J. {. Tekst og musik: Janice Kapp Perry, f. 98 Joh :,

47 Min Frelser elsker mig & b? b & b Udtryksfuldt q = 76 8 [ F C7 Dm Gm7 C7.. Min Frel - ser el - sker mig, det ved jeg, for jeg. Min Frel - ser el - sker mig, og han er ved min. Min Frel - ser el - sker mig, han al - tid mig vel -. F (C7) F C7 Dm Gm7. mær - ker den var - me kær - lig - hed, han si - de, det fø - les mer og mer, hver sig - ner. Min tak den sen - der jeg, til? b j..

48 C7 F7 Kor Bf & b b.. sen - der til mig ned. gang jeg til ham be r. Han ved, jeg vil ham som le - der mig.? b j. w F Am Gm C7 G7 C & b. j.. j U? b w føl - ge ham, le - ve mit liv med ham. Min n u F C7 Dm Gm7 C7 F [ & b. Frel - sers kær - lig - hed, Han gi r mig frit og ger - ne.? b.. Min Frelsers kærlighed, jeg dele vil med andre. Den, som med glæde gi r, igen velsignet bli r. j. Tekst: Ralph Rodgers, jun., ; K. Newell Dayley, f. 99; og Laurie Huffman, f. 98 Musik: K. Newell Dayley, f. 99 Joh :0 978, 979 K. Newell Dayley. Anvendt med tilladelse. Alle rettigheder forbeholdt. Denne sang kan kopieres til lejlighedsvis, ikke-kommercielt brug i kirke og hjem.

49 Jesus opstanden Livligt q = 0 F C7 F & b U.....? b. (Som klokker) Je - sus op - stan - den u Bf F Bf F G7 C7 & b.. n. b. Je - sus vor ven, glæ - den os fyl - der, han le - ver i - gen..? b. F Bf A Bf F & b. j. b ( n) ( ) Højt vi ham pri - ser, når på - ske det er. Je - sus op - stan - den,? b.. & b C7 F Bf # n... #. n Tekst og musik: Thelma Johnson Ryser, IRI. Copyright fornyet 987. Matt 8: 0 -F Bf U C7 F.. Frel - ser han er. Je - sus op - stan - den, Frel - ser han er. rit.? b... u.

50 Mon Jesus virkelig opstod Eftertænksomt q = Ef Fm Bf G Cm Ef7 & bb b. j. b? bb b [. Mon Je - sus vir - ke - lig op - stod fra gra - ven til vor gavn? Ja,. Mon Je - sus vi - ste sig for folk? Ja - vist, de så ham glad. De w Tekst: Mabel Jones Gabbott, f IRI Musik: Royce Campbell Twitchell, f IRI. n Af Ef C7 [ Fm Bf7 Af Ef & bb b w n. tre - die dag han den for - lod; sa Ma - ri - as navn. rør - te ved hans hånd og fod; så ham spi - se mad.? bb b w Andægtigt b Fm Bf G Cm Ef7 & bbb. b. Og der var mær - ker i hans hånd og et ar, fra spyd - dets stød. Mon? bb b w. n Af Ef C7 Fm Bf7 Cm G7 Fm Bf7 Ef & bb b n, U U w. n. Je - sus vir - ke - lig op - stod, ef - ter han var død? Åh ja, og det skal jeg.? bb b w. b u u Luk :6 Nephi :0 { {

51 Når Jesus atter kommer her & b Ærbødigt q = [ F Gm C7? b & b.? b. j. j. j. Når Je - sus at - ter kom - mer her, vil eng - le syn - ge. Når Je - sus at - ter kom - mer her, vil jeg så væ - re F Gm C7. j. j. da? Vil jor - den væ - re hvid af sne, må - der? Vil han så kær - ligt se på mig, og & b F. ske det for - år er? Må - ske en stjer - ne vil vi sam - men be? Hver dag jeg ly - dig? b Bf j 6

52 F C7 F & b. j. j.? b & b vi - ser sig, så klart som in - gen før, vil er mod ham, et lys jeg væ - re vil, så Tekst og musik: Mirla Greenwood Thayne, Mirla Greenwood Thayne, Provo, Utah. Fornyet 980. Anvendt med tilladelse. Denne sang kan kopieres til lejlighedsvis, ikke-kommercielt brug i kirke og hjem. Bf F C G7. j U. j nat til dag for - vand - let bli? Vil fug - le - sang op - an - dre og - så sø - ge til, det lys som Je - sus? b & b U. C7 F Gm C7? b u n. j. j. hør? Jeg ved, han kald - er si - ne små at er. Den dag bli r en vel - sig - nel - se, han u F & b. sid - de på sit knæ, en - gang han sa : O kær - ligt si - ge vil: Du har tjent mig godt mit? b Bf Gm C7 F & b U [ #. lad de små kom - me frit, dem hind - re ej! kæ - re barn, kom til mig og vær kun tryg.? b u rit. # b j Matt 6:7; 9: 7

53 Jesu Kristi Kirke Beslutsomt q = 0 0 [ C F C G7 C &.. j Tekst og musik: Janice Kapp Perry, f IRI L&P :. Jeg til - hø - rer Je - su Kri - sti san - de Kir - ke på jord, jeg? D7 G (Em) Am D7 G & #.. j. j. j #. w el - sker hans navn og øn - sker kun at føl - ge i hans spor, for jeg? # G7 C F E7 Am &. j? # tror på vor Frel - ser, Je - sus Krist, som vi - ste os vej, min w.. w. &. j #.. j. kund - skab om Gud, hans kær - li - ge bud, jeg de - le vil med dig.? b F Fm C D7 [ C G7 F C. 8

54 Evangeliet 9

55 Tro Beslutsomt q = 80 9 D A7 D G & # [ # j j. j. Tro er at vi - de, at sol står op og skin - ne vil hver. Tro er at vi - de, jeg var hos Gud, før jeg til jord blev? # #. Fsm Bm Em A7 D & # #. j j. j dag. Tro er at vi - de, at når jeg be r, det sendt. Og jeg vil kom - me til ham i - gen, når? # # Bm7 E7 A7 G & # #.? # #. er til Guds be - hag. Tro er som et lil - le li - vet her er endt. Tro er til - lid til vor rit. # n D Em Bm & # #. n w frø, du sår og det vil gro. Gud og Kri - stus som hans Søn.? # # # 0

56 D G Em & # - # j - - j - - U -? # # # Og i mit hjer - te jeg er så glad, god Tro - en den vok - ser, når jeg gør gavn, mer rit. ger - ning det er tro. tro det er min bøn. a tempo Tekst: Beatrice Goff Jackson, f IRI Musik: Michael Finlinson Moody, f IRI u [ D A7. D [. D & # #.? # # { { w Hebr : Alma :8,

57 Hjælp mig, oh Fader & bb Beslutsomt q = 96 0 Bf Ef Bf [.. Hjælp mig, oh Fa - der, at til - gi som dig,. Hjælp mig, oh Fa - der, at om - ven - de mig,? bb F7 & bb? bb Bf # n. al - le som er u - ven - lig mod mig. ret - te de fejl, jeg gør på min vej. & bb.? bb Dm Ef Bf. Hjælp mig hver dag, Fa - der jeg be r, [ Ef Bf F7 Bf & bb hjælp mig at tje - ne dig, Fa - der mer.? bb... Tekst og musik: Frances K. Taylor, Tilføjet tekst (. vers) 989 IRI Matt 6: Luk :; Ef :

58 & b Eftertænksomt q = 60 7 F Am Bf [? b j j j. En regn - bu - e på him - len i sol og regn - fuld. Jeg ved, at mi - ne fejl - trin i då - ben va - skes Tekst: Nita Dale Milner, f. 9; tilpasset. 989 IRI Musik: Nita Dale Milner, f IRI C7 F Am & b. j J sky er vid - nes - byrd om skøn - hed og en af, ja, til - gi - vet jeg bli - ver, og jeg? b.. Bf C7 Kor F & b. j J jord så ren på - ny. kan gå frem hver dag. Mit liv skal væ - re? b.. Am Bf C & b. j [ J rent i - gen som jor - den ef - ter regn. Jeg? b Når jeg skal døbes J F Bf Gm C7 F & b U... J u gør mit bed - ste, så en dag jeg bor hos Gud i - gen. J U? b. j u. J Mos 9:8 7 ApG :8

59 Dåb ß Í ß Í & bb b 8 & bb b 8 Jævnt q. = J J. Ef Af Ef (Cm) & bb.. b.. & bb b.... Af Ef Bf7 Ef? Ef Bf7 Ef Bf7 & bb b {.... j. j... Je - sus kom til Jor - dan - flo - den. Hvor - for det? Jo - han - nes spurg - te.. Li - som Je - sus må vi al - le p (Slå to slag i takten)? bb b {

60 Ef Bf7 Ef Bf7 & bbb for at bli - ve døbt en - gang. Lad os gø - re, hvad er ret, væ - re tro mod Her - rens ord.? bbb Cm Gm Af Ef & bb b.. J.. J. Han blev sæn - ket ned un - der van - det bød min Fa - der, sag - de Je - sus Krist. Bli - ve døbt og væ - re ly - di - ge, h.h. f? bb b Fm Ef Bf7 Ef & bb b af Jo - han - nes Dø - be - ren. Så vi hjem til Gud kan gå. mens vi er på den - ne jord.? bb b { w. v.h. Tekst: Mabel Jones Gabbott, f IRI Musik: Crawford Gates, f IRI. Arr. 98, 989 IRI. { Matt : 6 Fjerde trosartikel

61 Helligånden Enkelt q = 6 8 C (Csd) G7 C [ &... Da Je - sus gik om - kring, han sag - de dis - se ord: Den. Og Hel - lig - ån - dens røst, den si r, hvad jeg ska gør, så? b # Tekst: Jeanne P. Lawler, f. 9; alt. 977, 989 IRI Musik: Jeanne P. Lawler, f IRI F C G7 C &.? Hel - lig - ånd jeg sen - der, han skal le - de jer på jord. Og jeg kan bo hos Gud i - gen, som jeg har gjort det før. En b (E7) F B7 Em & # # #.? Hel - lig - ån - den er en e - vig føl - ge - svend, som dag jeg mø - der Je - sus, Fad - ren jeg skal se, må - # # b A7 Dm C G7 C & #. Je - sus kald - te Tals - man - den og vo - res go - de ven. ske jeg ser den Hel - lig - ånd og tak - ker al - le tre.? # Joh :6 6

62 Livligt q = C F C Dm Em C7 &. j.? [. Skøn - ne for - års - mor - gen dybt i jor - dens gem, en. Skøn - ne for - års - mor - gen ef - ter Kri - sti død for -. Skøn - ne for - års - mor - gen i en hel - lig lund vor Skønne forårsmorgen b w F G7 C Cm G D7 G7 &.? lil - le spi - re lå og sov, til so - len den kom frem. Vågn lod han gra - ven, hvor han lå, og dø - dens bånd han brød. Vågn Fa - der og hans Søn kom ned, mens Jo - seph bad en stund. Vågn b # ( n. ). C Cd Dm G7 C A7 &. j. j #. ( n ) b op, vågn op, du lil - le frø, kom frem til da - gens pragt. For op, vågn op, du he - le jord, se op til da - gens pragt. For op, vågn op, al - ver - dens folk, og mod - tag Him - lens pragt. For? #. w # Dm Dsd Em A7 Dm [ G7 C &. # j # b n ( n ) n w # ( ) ( ) ly - set kom, så brug din magt, kom frem til da - gens pragt. al - le men - sker vil op - stå, se op til da - gens pragt. sand - heds lys er her på - ny i her - lig - hed og pragt.? # # w Tekst: Virginia Maughan Kammeyer, f IRI Musik: Crawford Gates, f IRI Alma :8; L&P 88:7 Matt 8: 6; Joseph Smiths historie :7 7

63 Følg Guds profeter & bb b Livligt q = 6 Cm Ó? bb b { { Ó n. Al - ler - først kom A - dam,. E - nok var pro - fet, som Fm G G7 & bb b n han var Guds pro - fet. Si - den E - dens Ha - ve har han fol - ket ledt. lær - te, hvad var godt. Fol - ket i hans by gjord ret i stort og småt.? bb b Cm Fm G7 n n & bb b n n? bb b A - dam tjen - te Her - ren, fulg - te i hans spor. Vi hans ef - ter - kom - mer Da al synd var væk ved ret - færd og ved tro, tog vor Gud dem al - le 8

64 Cm & bb b j j j j er på den - ne jord. op til Him - lens bo. Følg Guds pro - fe - ter, følg Guds pro - fe - ter,? bb b n Kor Fm G7 & bb b j j j j følg Guds pro - fe - ter, de le - der dig. Følg Guds pro - fe - ter,? bb b Fm Cm n n G7 & bb b j j j j n følg Guds pro - fe - ter, følg Guds pro - fe - ter, de vi - ser vej.? bb b U Cm u { {. Noa var profet, bad alle folk på jord at omvende sig; de hørte ej hans ord. De blev ved med synden, men da regnen kom, sukked de fortvivled : Vi sku ha vendt om!. Abraham bad Herren om at få en søn. Herren sendte Isak som et svar på bøn. Isak han fik Jakob, kendt som Israel. Jakob fik tolv sønner, siger Biblen selv.. Moses i Ægypten voksed op til mand. Han sku lede Israel til et helligt land. De var sene til at holde Herrens bud, derfor fyrre år de gik i ørknen ud. 6. Samuel blev udvalgt i sin drengetid, Hannah loved Gud han tjene ku med flid. Da Gud kaldte på ham, sa han, Her er jeg, jeg, din tjener, hører, Herre, tal til mig. Tekst og musik: Duane E. Hiatt, f IRI 7. Jonas var profet, som ville løbe væk, siden fik han lært at lyde uden skræk. Når vi gør vort bedste, hjælper Gud os op: Dette lærte Jonas dybt i hvalens krop. 8. Daniel tjente kongen, men var tro mod Gud. Blev i løvekulen sendt på kongens bud. Engle løver dæmped, kongen måtte flov sætte Daniel fri, fordi han lød Guds lov. 9. Vore dages verden fuld af virvar er. Krig og ufred hersker, som vi daglig ser. Men en sikker tryghed får vi, når vi blot følger Guds profeter gør, hvad der er godt. (Adam) Moses :, 8 9 (Enok) Moses 6:6 8; 7: (Noa) Mos 6 8 (Abraham) Mos 0 (Moses) Mos ; Mos (Samuel) Sam ; : 0 (Jonas) Jon (Daniel) Dan 6 (I dag) L&P : 7 9

65 Med præstedømmets kraft ß Í ß Í ß Í F? # Majestætisk q = 08 8 & # n w Med præ - ste - døm - mets kraft Guds [ G Bf G & # b n n n n n (#) & # w sand - hed kom til jord. Ja, A B & # # n #? # # # & #. Gud har talt til dem på - ny, som ær - ligt Am C D E C & # n. ( ) F? # #. n n P 60

66 ß Í & #. w w. på ham tror. Ad G & #. n. b? # rit. b b # n. Tekst: Joan D. Campbell, f IRI Musik: Hal K. Campbell, f IRI. Arr. 989 IRI Joseph Smiths historie :68 7 Guldpladerne Andægtigt q = 9 0 C Cd C [ & #.. Guld - pla - der - ne lå gem - te i bjerg - ets dy - be ro, ind -. Op - teg - nel - ser af Ne - phi, Guds mand, som kend - te alt, i? # F [ C (F) (E) Am G7 C &. til Gud fandt en ær - lig mand, som han kun - ne sto - le på. Mor - mons Bog hi - sto - ri - en til os er gen - for - talt.? #. Tekst: Rose Thomas Graham, Musik: J. Spencer Cornwall, Arr. 989 IRI Joseph Smiths historie :, 9 6

67 Mormons Bog fortæller Frejdigt q = 8 9 Em & # [. j? #. Mor - mons Bog for - tæl - ler, hvor - fra in - di - a - ner kom. De. An - dre kom til det - te land og søg - te fri - hed dér. Og Tekst og musik: Elizabeth Fetzer Bates, f IRI & #. j? # kal - des la - ma - ni - ter, og det dem, den hand - ler om. Thi al - le er de vel - kom - ne, hvis fri - e de vil vær. Og G & #? # de - res fæd - re kom en - gang i båd til det - te land, og det Mor - mons Bog for - tæl - ler, at vi brød - re væ - re må og at [ Am Em B7 Em & # land er der s, hvis de ret le - ve kan. hvis vi vil le - ve ret, land vil få.? # # Joseph Smiths historie : Ottende trosartikel 6

68 Valgfri vers, til Mormons Bog fortæller :. Alma han var oprørsk, og han kæmped imod Gud. Men så en dag en engel kom, et lys det stråled ud. Og slået foran vennerne han lærte ydmyghed. Og fra den dag han lærte ret, og blev ved.. Glem ej Abinadi, som kong Noas fange var. På trods af lænker, han sit vidnesbyrd frimodigt bar. Dog hvis han ville nægte troen, kunne han gå fri. Men han holdt blot ud, døde på retfærds sti.. Ammon på mission hos lamaniterne drog ud der vogted han Lamonis flokke, fulgte Herrens bud. Mens røverne de spredte flokken, Ammon jog dem bort, dermed ondskab faldt, retfærd vandt tappert gjort! Ekstra vers: Nancy K. Daines Carter, f , 989 IRI 6. Helamans to tusind sønner hjalp et folk i nød, da uforfærdet de marchered frem med Åndens glød. De tro de på, at Herren gav beskyttelse og mod. De med retfærds sværd vandt en sejr fast de stod! 7. Lamaniten Samuel på byens mur stod frem, der bad han folket leve ret, omvende sig igen. Og pile ramte ikke, for på Gud han stoled trygt, så med retfærds ord han fik talt uden frygt. (Langsomt og ærbødigt.) 8. Efter Jesus død på korset opstod han påny, han lærte sandheds ord til alle dér i templets by. Han hænder lagde på hvert barn, og han velsigned dem. Derfor blev nu tændt retfærds håb: At nå hjem. Kvikt q = F [ & b J. Før - ste og så an - den Ne - phi,. Al - ma, He - la - man, tred - je, fjer - de Ne - phi? b J J J J C7 Tekst: Daphne Matthews, f. 97; tilpasset. 978 IRI Musik: Ten Little Indians ; tilpasset. & b J Ja - kob, E - nos, Ja - rom, Om - ni, Mor - mons ord og Mor - mon, E - ther og Mo - ro - ni, vi har al - le? b J n J J j [ C7 F & b J så Mo - si - ah, vi kan li at syn - ge. sun - get om, hvad vi kan se i Mor - mons Bog.? b j Mormons Bogs bøger j F Nephi : Ottende trosartikel 6

69 Nephis mod Energisk q = 96 0 & b j? b F Dm C7 F. Gud øn - sked La - bans pla - der, som er af mes - sing gjort.. Vor Gud be - fa - led Ne - phi: Et skib du byg - ge skal.. Vor Gud gi r os be - fa - lin - ger, vi - ser os en vej. Fm Df Bfm Fm & b b b b n Han bad Ne - phi hen - te dem bag - ved by - ens port. Ne - phis æl - dre brød - re, de tro - de han var gal. Det sker jeg bli r fri - stet at væl - ge an - den vej,? b b b b b & b b b b n La - man og Le - mu - el fryg - te - de det bud. Trods de - res spot og for - agt mod Her - rens bud op - gi og tviv - le: Mon bu - det er fra Gud?? b b b b. Bfm C7 6

70 F Dm C7 F & b n n Ne - phi hav - de mod, han vil - le hol - de ud. Ne - phi hav - de mod, han vil - le hol - de ud. Jeg vil Så be r jeg om mod, for jeg vil hol - de ud.? b n n n g u C7 & b. j. j gå, jeg vil gø - re det, som Her - ren si r, for? b Bf F C7 F Bf C7 & b [ Her - ren prø - ver blot min tro, han mig en ud - vej gi r. Jeg vil? b F C7 F C7 & b 986 Wilford N. Hansen, jun., og Lisa Tensmeyer Hansen. Alle rettigheder forbeholdt. Denne sang kan kopieres til lejlighedsvis, ikke-kommercielt brug i kirke og hjem. U g. j. j gå, jeg vil gø - re det, som Her - ren si r, for? b Bf F C7 F Bf C7 F & b.. Her - ren prø - ver blot min tro, han mig en ud - vej gi r.? b Tekst og musik: Bill N. Hansen, jun., f. 9, og Lisa T. Hansen, f. 98 U g... g u Kor Nephi : 7 Nephi 7:8 0 Nephi 8: 6

71 Med sjæl q = 9 0 [ C G F Fm C &.?. Jeg læ - ser glad i Her - rens skrif - ter hver dag på li - vets. Jeg be r, når jeg vil læ - se skrif - ten hver dag på den - ne b F G C G F Fm &.. j vej. Og Ån - den hvi - sker tit og si - ger, det er sandt; et jord. Jeg tror, jeg vil for - stå og hol - de Her - rens bud, ja? C Gm C7 Kor F G7 & b vid - nes - byrd er født for mig. ef - ter - le - ve Je - su ord.? Tekst: Jaclyn Thomas Milne, f IRI Musik: Carol Baker Black, f IRI b Søg, tænk og C Dm G7 C C7 &.. b bed, det er et af Her - rens bud. For?.. [ F G C Am F G7 C &. j. dybt i mit hjer - te Ån - den si r, at skrif - ten kom - mer fra Gud.? Søg, tænk og bed Nephi : Mosiah :6 7 Moroni 0: 66

72 Inderligt q = 6 6 Ef Bf7 Ef & bb b. j.? bb b & bb b [ Jeg sø - ger til Her - ren, mens barn jeg er, for -... Tekst og musik: Joanne Bushman Doxey, f IRI Fm Bf7 Ef Ef7 Af Bf7. di jeg sand - he - den hos ham ser. Jeg læ - ser skrif - ten og? bb b... Bfm C Fm Bf7 & bb b. n.? bb b b. knæ - ler ned, og be r til vor Fa - der i kær - lig - hed. Jeg... Ef G7 Cm Afm Ef Bf7 & bb b. j.? bb. b. n.... b lyt - ter til Her - ren og til hans ord, som kom - mer fra hans pro - Ef Ef7 Af Bf7 Bfm C & bb b b. n fet på jord. Hans bud vil jeg hol - de og byg - ge en bro op til? bb.. b b.. rit. Fm Afm [ Ef Bf7 Ef & bb b...? bb b. Jeg søger til Herren b Him - len, når dag - ligt jeg styr - ker min tro...., L&P 88:6 Es :6; Sl 6: 67

73 Hold Guds befalinger ß Í ß Í Ærbødigt q = 6 6 & b (Vokal eller instr. overstemme ad. lib.*) [ F C7 F Gm & b? b j j. Hold Guds be - fa - ling - er. Hold Guds be - fa - ling - er, thi. Vi er Guds kæ - re børn. Vi er Guds kæ - re børn, og & b n C F Dm G7 C7 & b J det gi - ver tryg - hed, thi det gi - ver fred. vi her må prø - ves og vi - se vor tro.? b n ( b ) 68

74 & b b ß Í ß Í F C7 F Bf (Bfm) & b Han vil vel - sig - ne dig. Han vil vel - sig - ne dig. Tro hans for - jæt - tel - ser; tro hans for - jæt - tel - ser.? b & b n U J J (Bd) F (Bf) G7 F Bf Uj & b [ n J Her - rens pro - fet har sagt: Lyt til pro - fe - ter - ne:? b n ( ) b Hold Guds be - fa - ling - er, thi # n u J ß Í & b n b F (Dm) G7 C7 F (Bf) F & b n b? b det giv - er tryg - hed og fred. *Overstemmen kan også benyttes sammen med udgaven af denne sang i Salmer og Sange (99), nr. 97. Tekst og musik: Barbara A. McConochie, f IRI. Overstemme: Barbara A. McConochie 989 IRI. Arr: Darwin Wolford 986, 989 Deseret Book Company. Anvendt med tilladelse. Denne sang kan kopieres til lejlighedsvis, ikke-kommercielt brug i kirke og hjem. Mosiah : L & P 9: 69

75 Lær mig at leve i lyset Andægtigt q = vers overstemme ad lib for fløjte eller violin & # # v v v ß Í D G D A7 D A [ & # #.? # #. (Barn). (Forældre). (Alle) Lær mig at le - ve i ly - set af ham, ham som tog Kom lil - le ven, lad os læ - re, hvor - dan li - vet bør Fa - der i Him - len hav tak for i - dag, tak for din. & # # v v v v ß Í A7 D Bm D7 & # #.. på sig vor synd og vor skam. Lær mig at ken - de vor le - ves, så vi en - gang kan kom - me til - ba - ge til hjælp, når vi støt - ter din sag. Gla - de vi pri - ser dig,? # #.... b n 70

76 ß Í & # # v v v v v. G D [ G D A7 D & ##... j Tekst og musik: Clara W. McMaster, IRI. Copyright fornyet 986 Overstemme: Darwin Wolford, f IRI Se også Salmer og Sange (99), nr. 98 Når min moder kalder. Her - re og Gud. Lær mig, lær mig at føl - ge hans bud. Her - ren vor Gud. Al - tid, al - tid vi føl - ger hans bud. Her - re og Gud. Sam - men, sam - men vi føl - ger hans bud.? # #.... Es : Ef :8 Livligt q = [ G D7 G D7 G & #.? #. Når min mo - der kal - der, straks så lys - trer jeg,. Når min fa - der kal - der, straks så lys - trer jeg, for. Gud i Him - len el - sker og vel - sig - ner mig,. J C D7 G [ C D7 G & # jeg vil gø - re, hvad er ret, hvad der gav - ner mig.? # j Ledsagende stemme ad lib & # Straks så lys - trer jeg, straks så lys - trer jeg (etc.) & #. Tekst: Thelma J. Harrison, Musik: Russisk folkemelodi. Ledsagende stemme: Patricia Haglund Nielsen, f. 96 Tekst 969 IRI. Ledsagende stemme 986 Sonos Music Resource. Denne sang kan kopieres til lejlighedsvis, ikke-kommercielt brug i kirke og hjem. j Kol :0 Alma 7: 7

Jeg er Guds kære barn

Jeg er Guds kære barn Jeg er Guds kære barn ß Í ß Í & Inderligt q = 80 96. vers overstemme ad lib, vokal eller instrumental.. J Jeg er Guds kæ - re barn, vel - sig - nel - ser jeg får, [ C F (G) C F C &. j..?. Jeg er Guds kæ

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148 Alfabetisk register A Adventskransen nu vi tænder................................ 65 All night, all day.......................................... 226 Alle, både høj og lav......................................

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Guds fulde rustning BørneOase 2011

Guds fulde rustning BørneOase 2011 uds fulde rustning BørneOase 2011 1 Lad mig høre et kæmpe råb F C Lad mig høre et kæmpe råb! dm Bb Syng en sang om tro og håb! F C Klap nu alle drenge og piger, dm Bb mærk den glæde Jesus gi'r! Hjertet

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et Lyksaligt det folk, som har øre for klang Lyk - sa - ligt det folk, som har ø - re for klang / her - o - ven - fra! / Det nyn - ner alt her på den e - vi - ge sang: / Hal - le - lu - ja! / Thomas Laub

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Projektdage uge på 3. årgang. Vi arbejder med. Juleevangeliet. Navn:

Projektdage uge på 3. årgang. Vi arbejder med. Juleevangeliet. Navn: Projektdage uge 49+50 på 3. årgang Vi arbejder med Juleevangeliet Navn: 2 Indholdsfortegnelse Side 4-5 Første del af juleevangeliet. Side 6-7 Samle-ark fra julefortællingen. Side 8 Anden del af julefortællingen

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Morten Poulsen Tre aftenstemninger Til tekster af H. C. Andersen

Morten Poulsen Tre aftenstemninger Til tekster af H. C. Andersen 1 Morten Poulsen Tre aftenstemninger Til tekster af H. C. Ansen Noforlaget & Silmarillion 2 Udgivelser fra Noforlaget Silmarillion Morten Poulsen: 42 motetter til kirkeåret (sil06001m) Morten Poulsen:

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side Prædiken til Maria Bebudelsesdag Prædiken til Maria Bebudelsesdag Tekst: Luk. 1,26-38.

Lindvig Osmundsen. Side Prædiken til Maria Bebudelsesdag Prædiken til Maria Bebudelsesdag Tekst: Luk. 1,26-38. Lindvig Osmundsen. Side 1 02-04-2017. Tekst: Luk. 1,26-38. To billeder. Manden med leen og Madonnaen med barnet. Vi nærmer os påske men mødes her på Maria Bebudelsesdag af en juletone. Sådan som også salmerne

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

1.Mos.1.v.1. Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys.

1.Mos.1.v.1. Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys. 1.Mos.1.v.1 Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28 1 4.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 18. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 90/gloria og 80/76,v.1-2/91//86/439/71/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /93. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom Ledervejledning TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger forkyndelse

Læs mere

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag.

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag! Forside billede: Babara Meinel Jacops Illustrationer: Fleur Celeste/ Farvelægning: Naomi Skrevet

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A SFRI Safari 1 2017 - T&M: Joachim ejslet Jah! Safari Woho hooo Vi kikker ned Vi åbner op Fantastiske ting der sker! Vi zoomer ind Vi zoomer ud et er bibelens ud vi ser! et er dybt - yeah et er højt - oh

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594 Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder Oluf Ring 1936 En bondemand går ud at så Seth Calvisius 1594 En bon- de - mand går ud at så, / hans øj - ne er to gla - de stjer- ner, / og han strør ud på må og få

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Joh 11,19-45. 2. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Joh 11,19-45. 2. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 5. oktober 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Joh 11,19-45. 2. tekstrække Salmer DDS 749: I østen stiger solen op Kirkeskolen synger: - Hvor

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

David (Torben S. Callesen/Gospelroots)

David (Torben S. Callesen/Gospelroots) David (Torben S. Callesen/Gospelroots) David var en ung, flot fyr, og hyrde var hans job. Sang og spilled, mens han værned om sin fåreflok. Davids hjerte var af guld, og Herren var med ham. Derfor blev

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere