Regulatorer i 67C-Serien til Instrumentforsyning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulatorer i 67C-Serien til Instrumentforsyning"

Transkript

1 Instruktionsvejledning Formular C-Serien Maj 2014 Regulatorer i 67C-Serien til Instrumentforsyning W7412 W848 67CF FILTERREgULATOR MEd MÅLER (EKSTRAUdSTyR) 67C ELLER 67CR REgULATOR Figur 1. Regulatorer i 67C-Serien Indledning Vejledningens indhold Denne vejledning indeholder anvisninger og produktoversigter for regulatorer i 67C-Serien til instrumentforsyning. Anvisninger og produktoversigter for andet udstyr, der nævnes i denne vejledning, og for andre regulatorer i 67C-Serien, fremgår af særskilte vejledninger. Produktbeskrivelser De direkte betjente regulatorer i 67C-Serien anvendes typisk til at levere konstant styret, reduceret tryk til pneumatiske og elektropneumatiske styringer og andre instrumenter. De er velegnede til de fl este lufteller gasapplikationer. De kan også anvendes til at levere reduceret tryk til luftpatroner, luftdyser og tryksprøjter. Type 67C og 67CS er standardregulatorerne til instrumentforsyning uden fi lter eller intern trykudligning. Type 67CF og 67CFS er udstyret med et fi lter til at fjerne partikler fra forsyningsgassen. Type 67CR og 67CSR har en intern trykudligningsventil med et blødt sæde, som giver pålidelig afspærring uden mærkbar lækage. Type 67CFR og 67CFSR har et fi lter og en intern trykudligningsventil med et blødt sæde, som giver pålidelig afspærring uden mærkbar lækage. driftsprincip Nedstrømstrykket registreres internt på den laveste side af membranen. Når nedstrømstrykket er ved eller over det indstillede tryk, trykkes ventilproppen ind mod åbningen, og der er ikke noget flow gennem regulatoren. Når flowefterspørgslen stiger, falder nedstrømstrykket en anelse, så fjederen udvider sig og flytter spindlen nedad og ventilproppen væk fra åbningen. På den måde skabes der flow gennem regulatoren. D102601XDK2

2 Specifikationer I afsnittet Specifikationer findes de generelle specifikationer for regulatorer i 67C-Serien. Et skilt på fjederhuset viser reguleringsfjederens interval for en given regulator, når den sendes fra fabrikken. Kropsstørrelse, indgangs- og udgangsforbindelsestype 1/4 NPT Maks. indgangstryk (kropsklasse) (1) Alle undtagen Type 67CS og 67CSR: 17,2 bar / 250 psig Type 67CS og 67CSR: 27,6 bar / 400 psig Intervaller for udgangstryk Se Tabel 1 Maks. nødudgangstryk (1),4 bar / 50 psi over det indstillede udgangstryk Flowkoefficienter, helt åben Hovedventil: C g : 11,7; C v : 0,6; C 1 : 2,2 Intern trykudligningsventil: C g : 1,45; C v : 0,045; C 1 : 2,8 Koefficienter for IEC-dimensionering Hovedventil: X T : 0,66; F L : 0,89; F D : 0,50 Nøjagtighed Indgangsfølsomhed for elastomererne Nitril (NBR) og Silikone (VMQ): Mindre end 14 mbar / 0.2 psig ændring i udgangstryk for hver 1,7 bar / 25 psig ændring i indgangstryk Indgangsfølsomhed for Fluorcarbonelastomerer (FKM): Mindre end 28 mbar / 0.4 psig ændring i udgangstryk for hver 1,7 bar / 25 psig ændring i indgangstryk Repeterbarhed for elastomererne og Silikone (VMQ): 7 mbar / 0.1 psig (2) Repeterbarhed for Fluorcarbonelastomererne (FKM): 21 mbar / 0. psig (2) Luftforbrug: Gentagne afprøvninger viser ingen mærkbar lækage Intern trykudligningsfunktion for Type 67CR, 67CSR, 67CFR og 67CFSR Lav kapacitet til mindre sædelækager. Der skal sørges for anden overtryksbeskyttelse, hvis indgangstrykket kan overstige den maksimale trykgrænse for nedstrømsudstyret eller overstiger den maksimale trykgrænse for regulatoren. Omtrentlig vægt Type 67C, 67CR, 67CF og 67CFR: 0,5 kg / 1 lb Type 67CS og 67CSR: 1,1 kg / 2.5 lb Type 67CFS og 67CFSR: 1,8 kg / 4 lb Temperaturegenskaber (1) Med Standardbolte: -29 til 82 C / -20 til 180 F Bolte i rustfrit stål: -40 til 82 C / -40 til 180 F Med : Polyethylenfilter (5) (standard): -18 til 82 C / 0 til 180 F Polyvinyliden (PVDF), rustfrit stål eller Glasfiberfilter (ekstraudstyr): -18 til 149 C / 0 til 00 F Med membran i Silikone (VMQ) () og fastboltning til lave temperaturer: -51 til 82 C / -60 til 180 F Med målere:-40 til 82 C / -40 til180 F Indstillingsværdi for Smart Bleed kontraventil 0,41 bar / 6 psi differens Type 67CF, 67CFR, 67CFS og 67CFSR Filteregenskaber Frit areal: 12 gange rørareal Mikronklasse: Polyethylenfilter (5) (standard): 5 mikron Glasfiberfilter (ekstraudstyr): 5 mikron Filter i PVDF eller rustfrit stål (ekstraudstyr): 40 mikron Placering af aftapningsventil og udluftning i fjederhus Som standard rettet ind i forhold til indgang, mulighed for andre positioner Trykregistrering Internt Ekstraudstyr Alle typer Justeringsskrue på håndhjul Indgangsfilter NACE MR0175 eller NACE MR010 konstruktion (4) Panelmonteret (inkl. fjederhus med 1/4 NPT udluftning, håndhjul og panelmonteringsmøtrik) Slutmuffe (fås til fjederhus med 1/4 NPT udluftning) Fluorcarbonelastomerer (FKM) til høje temperaturer og/eller korroderende kemikalier Silikoneelastomerer (VMQ) til kolde temperaturer Begrænsning af fast udluftning Udgangstrykmåler med tre skalainddelinger (messing eller rustfrit stål) Rustfri stålspindel på ventilproppen Dækventil eller rørprop i andet udløb Kun Type 67CFR og 67CFSR Smart Bleed intern kontraventil Stor drypbakke med manuel eller automatisk aftapning Kun Type 67CF og 67CFR Aftapningsventil i rustfrit stål 1. Tryk-/temperaturgrænserne i denne installationsvejledning og eventuelle begrænsninger i relevante standarder eller regler må ikke overskrides. 2. Repeterbarhed er målingen af regulatorens evne til konsekvent at vende tilbage til indstillingsværdien ved skift fra stationær tilstand til indsvingningstilstand til stationær tilstand.. Silikone (VMQ) er ikke kompatibel med kulbrintegas. 4. Produktet overholder materialekravene i NACE MR0175. Der kan gælde miljømæssige begrænsninger. 5. Må ikke bruges ved service, der involverer højt indhold af aromatiske kulbrinter 2

3 Type 67CR eller 67CSR Type 67CF eller 67CFS W8442 Type 67C eller 67CS INDGANGSTRYK INLET PRESSURE UDGANGSTRYK OUTLET PRESSURE ATMOSFÆRISK ATMOSPHERIC TRYK PRESSURE LOADING PRESSURE INTERMEDIATE PRESSURE PILOT SUPPLY PRESSURE VACUUM PRESSURE TANK PRESSURE VAPOR PRESSURE Intern trykudligning (Type 67CR, 67CSR, 67CFR og 67CFSR) Hvis nedstrømstrykket af en eller anden årsag, uden for normale driftsforhold, overstiger regulatorens indstillingsværdi, vil den kraft, nedstrømstrykket skaber, løfte membranen, indtil den løftes af overtryksventilens sæde. På den måde skabes der flow gennem overtryksventilen. Trykudligningsventilen på Type 67CR, 67CSR, 67CFR eller 67CFSR er en elastomerprop, som forhindrer udsivning af luft fra nedstrømssiden til atmosfæren, og dermed også til luften på anlægget, under normal drift. Smart Bleed udluftningssæt I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at lukke nedstrømstrykket ud, hvis indgangstrykket falder helt eller falder til under regulatorens indstillingsværdi. Hvis regulatoren eksempelvis er monteret på udstyr, som i perioder ikke har noget behov for flow, men forventes at have et tilbageløb ved tab af indgangstryk. Type 67CFR og 67CFSR kan bestilles med Smart Bleed som ekstraudstyr og omfatter en intern kontraventil til lige præcis sådanne situationer. Hvis indgangstrykket under drift falder helt eller falder til under regulatorens indstillingsværdi, vil nedstrømstrykket løbe tilbage, dvs. opstrøms gennem regulatoren og kontraventilen. Dette ekstraudstyr gør, at der ikke er behov for fast udluftning W74 Figur 2. Driftsoversigt for 67C-Serien Type 67CFR eller 67CFSR Smart Bleed, type 67CFR og 67CFSR nedstrøms i regulatoren, hvorved luften i anlægget bibeholdes. Under normal drift tillader kontraventilens metal mod metal-sæde et begrænset flow gennem regulatoren fra indgang til udgang, selv om der ikke er noget nedstrømsbehov. For at undgå nedstrøms trykophobning fås Smart Bleed kun med modellen med intern trykudligning i 67C-Serien. Beskyttelse mod overtryk Regulatorer i 67C-Serien har maksimale udgangstrykgrænser, som er lavere end deres maksimale indgangstrykgrænser. Der skal bruges en trykudlignende eller trykbegrænsende anordning, hvis indgangstrykket kan overstige den maksimale udgangstrykgrænse. Type 67CR, 67CSR, 67CFR og 67CFSR har en intern trykudligningsventil med lav kapacitet til små lækager fra sædet. Der skal anvendes andre overtryksbeskyttelsesanordninger, hvis det maksimale indgangstryk kan overstige den maksimale trykgrænse på nedstrømsudstyret, eller det overstiger regulatorens maksimale udgangstrykgrænse.

4 Tabel 1. Udgangstrykintervaller og oplysninger om reguleringsfjedre Type 67C, 67CR, 67CF og 67CFR 67CS, 67CSR, 67CFS og 67CFSR OPLYSNINGER OM REGULERINGSFJEDRE UDGANGSTRYKINTERVALLER Ledningsdiameter Fri længde Farve Materiale Varenummer bar psig mm In. mm In. 0 til 1,4 0 til 2,4 0 til 4,1 0 til 8,6 0 til 2,4 0 til 4,1 0 til 8,6 0 til 1, 0 til 2,4 0 til 4,1 0 til 8,6 0 til 10, 0 til 20 0 til 5 0 til 60 0 til til 5 0 til 60 0 til til 20 0 til 5 0 til 60 0 til til 150 Grøn stribe Sølvfarvet Blå stribe Rød stribe Sølvstribe Blå Rød Grøn Sølvstribe Blå Rød Sort Klavertråd Inconel Inconel GE07809T012 T14059T0012 T14058T0012 T14060T0012 T1411T0012 T14114T0012 T14115T C1729X012 T1411T0012 T14114T0012 T14115T C170X012,4,96 4,2 5,26,96 4,7 5,26,4,96 4,7 5,26 6, ,1 44, Installation Hvis regulatoren ved forsendelse er monteret på en anden enhed, skal enheden installeres ifølge den pågældende instruktionsvejledning.! ADVARSEL Der er risiko for personskade, ejendomsskade, materiel skade eller lækager pga. gasudslip eller sprængning af trykbærende dele, hvis regulatoren udsættes for overtryk, eller den installeres et sted, hvor trykket kan overstige de grænser, der er specificeret for regulatoren i afsnittet Specifikationer, eller hvor grænserne for tilstødende rørsystemer eller samlinger overskrides. For at undgå sådanne former for personskade eller materiel skade skal der anvendes trykudlignende eller trykbegrænsende udstyr (i henhold til gældende forordninger, regelsæt eller standarder) for at undgå, at driftsbetingelserne overskrider disse grænser. Den interne trykudligningsventil i Type 67CR, 67CSR, 67CFR eller 67CFSR giver ikke fuld beskyttelse mod overtryk. Den interne trykudligningsventil er kun konstrueret til at beskytte mod små lækager fra sædet. Hvis det maksimale indgangstryk til regulatoren overstiger de maksimale trykgrænser for nedstrømsudstyret eller overstiger det maksimalt tilladte udgangstryk på regulatoren, skal der bruges yderligere overtryksbeskyttelse. Inconel er et varemærke tilhørende Special Metals Corporation. En regulator kan lukke gas ud i atmosfæren. Ved brug i forbindelse med service, der involverer eksplosionsfarlig eller brandfarlig gas, kan gasudslip hobe sig op og medføre personskade, dødsfald eller materiel skade som følge af brand eller eksplosion. Bruges regulatoren i forbindelse med service, der involverer farlige gasser, skal den udluftes til et eksternt, sikkert sted væk fra luftindtag og farlige steder. Udluftningsslangen eller røgåbningen skal beskyttes mod kondens og tilstopning. Inden en Type 67C, 67CR, 67CS, 67CSR, 67CF, 67CFR, 67CFS eller 67CFSR regulator installeres, skal det sikres, at installationen overholder følgende retningslinjer: 1. Anvendelse af regulatoren inden for grænserne udelukker ikke risiko for skader fra urenheder i ledningerne eller fra eksterne kilder. Regulatorer bør ses efter for skader med jævne mellemrum og efter en tilstand med overtryk. 2. Regulatoren må kun installeres, betjenes og vedligeholdes af personale med den rette oplæring og erfaring. Kontrollér, at der ikke er nogen skader på eller fremmedlegemer i regulatoren. Kontrollér også, at alle slanger og rør er fri for urenheder.. Installer regulatoren således, at flowet sker fra IN- til OUT-forbindelsen som afmærket på regulatoren. 4. Den bedste tømning opnås ved at dreje aftapningsventilen (2) til den lavest mulige position på drypbakken (5). Denne position kan forbedres ved at dreje drypbakken i forhold til kroppen (1). 5. Et tilstoppet udluftningshul i fjederhuset kan medføre, at regulatoren ikke fungerer, som den skal. For at holde dette udluftningshul frit (og sikre, 4

5 at der ikke samler sig fugt, korroderende kemikalier eller andre fremmedlegemer i fjederhuset) skal udluftningshullet placeres på det laveste punkt på fjederhuset eller beskyttes på anden vis. Efterse udluftningshullet med jævne mellemrum for at sikre, at det ikke er tilstoppet. Placeringen af fjederhusets udluftningshul kan ændres ved at dreje fjederhuset i forhold til kroppen. Det er muligt at udlufte et 1/4 NPT fjederhusudluftningshul eksternt ved at montere blokeringsfrie slanger eller rør i udluftningshullet. Beskyt den eksterne udluftning ved at montere en udluftningshætte med filter på den fjerneste ende af udluftningsrøret. 6. I forbindelse med slukning af regulatoren skal der monteres opstrøms blokerings- og udluftningsventiler (hvis påkrævet), eller der skal sørges for andre egnede udluftningsmuligheder for regulatorens ind- og udgangstryk. Monter en trykmåler til overvågning af instrumenter under start. 7. Smør tætningsmasse af god kvalitet på de udvendige rørgevind, inden forbindelserne foretages, og sørg for, at der ikke kommer tætningsmasse ind i regulatoren. 8. Monter slangefitting eller rørledninger i 1/4 NPT indgangsforbindelsen på kroppen (1) og i 1/4 NPT udgangsforbindelsen på kroppen. 9. Den anden 1/4 NPT udgang kan bruges til en måler eller andet. Hvis den ikke bruges, skal den proppes til. Montering af en regulator i 67CF-Serien i en eksisterende installation Når en regulator i 67CF-Serien monteres i en eksisterende installation, kan det være nødvendigt at bruge afstandsstykker (4, Figur 1) for at få den til at passe i installationen. Hvis monteringsboltene er for lange, skal der placeres et afstandsstykke på bolten (se Figur 1). Boltene skal være skruet to hele omgange i for, at regulatoren er forsvarligt monteret. Start og justering Tallene er vist på Figur til Når installationen er udført korrekt, og nedstrømsudstyret er korrekt justeret, skal opstrøms- og nedstrømsafspærringsventilen (når en sådan bruges) åbnes langsomt, mens trykket overvåges med trykmålere.! ADVARSEL For at undgå personskader, materielle skader eller skader på udstyr grundet sprængning af trykbærende dele eller eksplosion af ophobet gas må reguleringsfjederen aldrig justeres for at skabe et udgangstryk, der ligger over grænsen for udgangstryk for den pågældende fjeder. Hvis det ønskede udgangstryk ikke ligger inden for reguleringsfjederens grænser, skal der monteres en fjeder, som overholder det rette interval i henhold til vedligeholdelsesproceduren for membrandele. 2. Hvis det er nødvendigt at regulere udgangstrykket, skal det overvåges med en trykmåler under reguleringsproceduren. Regulatoren justeres ved at løsne låsemøtrikken (18), hvis en sådan bruges, og dreje justeringsskruen eller håndhjulet (19) med uret for øge eller mod uret for at sænke indstillingen for udgangstrykket. Stram låsemøtrikken igen for at opretholde justeringspositionen. Slukning Først lukkes den nærmeste opstrømsblokeringsventil og dernæst den nærmeste nedstrømsblokeringsventil (når en sådan bruges). Dernæst åbnes nedstrømsudluftningsventilen. Idet regulatoren forbliver åben som reaktion på det faldende nedstrømstryk, vil trykket mellem de lukkede blokeringsventiler udløses gennem den åbne udluftningsventil. Vedligeholdelse Regulatordelene udsættes for normalt slid og skal efterses og udskiftes efter behov. Hyppigheden af eftersyn og udskiftning af dele afhænger af omfanget af servicearbejdet og gældende regler og lovbestemmelser. Åbn udluftningsventilen på Type 67CF, 67CFR, 67CFS eller 67CFSR (2) jævnligt for at tømme ophobet væske fra drypbakken (5). Hvis der er tilstrækkeligt stor passage, kan kroppen (1) forblive monteret på andet udstyr eller i en ledning eller et panel under vedligeholdelse, medmindre hele regulatoren skal udskiftes. 5

6 ! Advarsel For at undgå personskader, materielle skader eller skader på udstyr grundet pludselig trykudligning eller eksplosion af ophobet gas må der ikke gøres forsøg på at udføre vedligeholdelses- eller monteringsarbejde, før regulatoren er blevet isoleret fra systemtrykket, og al intern tryk i regulatoren er blevet udlignet. Type 67C, 67CR, 67CS og 67CSR Vedligeholdelse af trim Tallene er vist på Figur, 4 og Fjern de fire skruer () i den nederste plade (9), og adskil den nederste plade og O-ringen (4) fra kroppen (1). 2. Efterse de afmonterede dele for skader og fremmedlegemer. Udskift eventuelt beskadigede dele.. Ventilpatronen fjernes ved at gribe fat i enden af patronen (10) og trække den ud af kroppen i en lige bevægelse (1). Sæt en ny ventilpatron i. Patronen kan skilles ad, og delene kan renses eller udskiftes. Hvis det bløde sæde (15) er blevet afmonteret, skal det sikres, at det er klikket helt fast, inden ventilpatronen monteres. 4. Se O-ringen (14) efter for slid, og udskift den efter behov. Smør O-ringen, og placer den i kroppen. Ret patronens kile ind i forhold til kilegangen i kroppen, og sæt den ind. Monter O-ringen (4) igen, fastgør den nederste plade (9) med skruer (), og spænd til 1,7 til,4 N m / 15 til 0 In-lb. Vedligeholdelse af membran Tallene er vist på figur og Skru justeringsskruen eller håndhjulet (18) ud, indtil fjederen ikke længere er presset sammen (17). 2. Fjern skruerne fra fjederhuset () for at adskille fjederhuset (7) fra kroppen (1). Fjern det øverste fjedersæde (20) og fjederen (17).. Fjern membranenheden (16), efterse membranen, og skift enheden ud efter behov. 4. Anbring membranen (16) på kroppen (1) som vist i Figur eller 4. Tryk membranenheden ned for at sikre, at ventilproppen (11) kører jævnt og ca. 1,6 mm / 1/16 in. op og ned. Hvis der monteres en reguleringsfjeder med et andet område, skal man i trin 5 huske at slette det fjederområde, der oprindeligt stod på mærkaten, og angive det nye fjederområde. 5. Stabl reguleringsfjederen (17) og det øverste fjedersæde (20) oven på membranenheden (16). 6. Monter fjederhuset (7) på kroppen (1), så udluftningen vender således, at den ikke bliver tilstoppet, eller der kommer fugt ind. Monter de seks skruer i fjederhuset () i et krydsmønster, og tilspænd til 1,7 til,4 N m / 15 til 0 In-lb. Smør gevindet på justeringsskruen (18) på Type 67CS og 67CSR for at reducere adhæsivt slid af det rustfri stål. 7. Når al vedligeholdelse er afsluttet, sættes regulatoren i drift igen, og trykket indstilles, ifølge afsnittet Start og justering. Stram låsemøtrikken (19), hvis en sådan bruges, og monter slutmuffen (), hvis en sådan bruges. Type 67CF, 67CFR, 67CFS og 67CFSR Vedligeholdelse af filterelement og trim Tallene er vist på Figur 5, 6 og Fjern de fire skruer () i drypbakken (5), og adskil drypbakken og O-ringen (4) fra kroppen (1). Filterholderen (9), trykskiven (7), filterelementet (6) og pakningen (26) kan gå løs sammen med drypbakken. Hvis ikke, afmonteres disse dele. 2. Efter de afmonterede dele for skader og urenheder. Udskift eventuelle beskadigede dele. Hvis der ikke er noget nyt filterelement, kan det renses.. Ventilpatronen fjernes ved at gribe fat i enden af patronen og trække den ud af kroppen i en lige bevægelse (1). Sæt en ny ventilpatron i. Patronen kan skilles ad, og delene kan renses eller udskiftes. Hvis det bløde sæde (15) er blevet afmonteret, skal det sikres, at det er klikket helt fast, inden ventilpatronen monteres. 4. Se O-ringen (14) efter for slid, og udskift den efter behov. Smør O-ringen (14), og ret derefter patronens kile ind i forhold til kilegangen i kroppen, og sæt den ind. Monter pakningen (26), filterelement (6), trykskiven (7) og filterholderen (9). Monter 6

7 O-ringen (4) igen, fastgør drypbakken med skruer (), og spænd til 1,7 til,4 N m / 15 til 0 In-lb. Vedligeholdelse af membran Tallene er vist på Figur 5 og Skru justeringsskruen eller håndhjulet (18) ud, indtil fjederen ikke længere er presset sammen (17). 2. Fjern de seks skruer () fra fjederhuset for at adskille fjederhuset (7) fra kroppen (1). Fjern det øverste fjedersæde (20) og fjederen (17).. Fjern membranenheden (16), efterse membranen, og skift enheden ud efter behov. 4. Anbring membranen (16) på kroppen (1) som vist i Figur 5. Tryk membranenheden ned for at sikre, at ventilproppen (11) kører jævnt og ca. 1,6 mm / 1/16 in. op og ned. Hvis der monteres en reguleringsfjeder med et andet område, skal man i trin 5 huske at slette det fjederområde, der oprindeligt stod på mærkaten, og angive det nye fjederområde. 5. Stabl reguleringsfjederen (17) og det øverste fjedersæde (20) oven på membranenheden (16). 6. Monter fjederhuset (7) på kroppen (1), så udluftningen vender således, at den ikke bliver tilstoppet, eller der kommer fugt ind. Monter de seks skruer i fjederhuset () i et krydsmønster, og tilspænd til 1,7 til,4 N m / 15 til 0 In-lb. Smør gevindet på justeringsskruen (18) på Type 67CFS og 67CFSR for at reducere adhæsivt slid af rustfrit stål. 7. Når al vedligeholdelse er afsluttet, sættes regulatoren i drift igen, og trykket indstilles, ifølge afsnittet Start og justering. Stram låsemøtrikken (19), hvis en sådan bruges, og monter slutmuffen (), hvis en sådan bruges. Bestilling af reservedele Ved kommunikation med det lokale salgskontor omkring denne regulator skal typenummeret og alle andre vigtige informationer på typeskiltet oplyses. Oplys det 11-cifrede varenummer ved bestilling af nye dele fra følgende produktoversigt. Produktoversigt Produktsæt Type 67C, 67CR, 67CS og 67CSR Inkl. ventilpatronenhed (10, 11, 12, 1, 14 og 15), O-ring (4), membranenhed (16) og fire skruer () Type 67C (uden aflastning) Messingspindel med prop i nitril (NBR) R67CX Aluminiumsspindel med prop i nitril (NBR) (NACE) R67CX000N12 Type 67CR (uden trykudligning) Messingspindel med prop i nitril (NBR) R67CRX00012 Aluminiumsspindel med prop i nitril (NBR) (NACE) R67CRX00N12 Type 67CS (uden trykudligning) Spindel i rustfrit stål med prop i nitril (NBR) (NACE) R67CSX00012 Type 67CSR (med trykudligning) Spindel i rustfrit stål med prop i nitril (NBR) (NACE) R67CSRX0012 Type 67CF, 67CFR og 67CFSR Inkl. ventilpatron (indeholder 10, 11, 12, 1, 14 og 15), membranenhed (16), O-ring (4), filterelement (6), filterpakning (26), trykskive (7) og fire skruer () Type 67CF (uden trykudligning) Messingspindel med prop i nitril (NBR) Aluminiumsspindel med prop i nitril (NBR) (NACE) Type 67CFR (med trykudligning) Messingspindel med prop i nitril (NBR) Aluminiumsspindel med prop i nitril (NBR) (NACE) Type 67CFSR (med trykudligning) Spindel i rustfrit stål med prop i nitril (NBR) (NACE) Kun ventilpropenhed *(1) Messingspindel med prop i nitril (NBR) med O-ring i nitril (NBR) med O-ring i Silikone (VMQ) Aluminiumsspindel med prop i med prop i nitril (NBR) Aluminiumsspindel (NACE) med prop i nitril (NBR) med prop i Spindel i rustfrit stål med prop i nitril (NBR) Type 67CS, 67CSR, 67CFS eller 67CFSR Spindel i 16 rustfrit stål med prop og O-ringe i nitril (NBR) (NACE) med prop og O-ringe i fluorcarbon (FKM) med prop i nitril (NBR) og O-ringe i silikone (VMQ) R67CFX00012 R67CFX00N12 R67CFRX0012 R67CFRX0N12 R67CFSRX012 T14121T0012 T14121T002 T14121T0022 T14121T0042 T14121T0052 T14121T0062 T14121T0072 T14121T0092 T14121T0102 T14121T0112 *Anbefalet reservedel. 1. Ventilpatronenhed inkluderer 10, 11, 12, 1, 14 og 15. 7

8 Automatiske aftapningsombygningssæt Type 67CF, 67CFR, 67CFS og 67CFSR Inkl. automatisk aftapning (2), fire flangeskruer (), O-ringe til drypbakken (4) og drypbakke (5). ning: Temperaturklassen er fra 40 til 175 F / 4 til 79 C. Type 67CF og 67CFR R67ADNX0012 R67ADFX0012 Type 67CFS og 67CFSR R67ADNX0022 R67ADFX Krop Type 67C eller 67CR, Aluminium T4064T0RG2 Type 67CS eller 67CSR, CFM/CF8M Rustfrit stål GE00909X012 Type 67CF eller 67CFR, Aluminium T80510T0012 Type 67CFS eller 67CFSR, CFM/CF8M Rustfrit stål 40C1887X012 Type 67CFR med Smart Bleed, Aluminium GE0477X012 2 Aftapningsventil Manuel Type 67CF eller 67CFR Messing 1K rustfrit stål AH946X0012 Type 67CFS eller 67CFSR 16 rustfrit stål AH946X rustfrit stål AH946X0012 Automatisk (bruges kun sammen med drypbakke med stor kapacitet) Type 67CFS eller 67CFSR GG00554X012 GG00554X022 Flangeskrue Standard fjederhus og fjederhus med 1/4 NPT udluftning (der skal bruges 10) T1526T0012 Til kabelforsegling Zinkbeklædt stål (der skal bruges 9) T1526T0012 Stål (med hul) (der skal bruges 1) 14B987X012 Type 67CS, 67CSR, 67CFS eller 67CFSR (der skal bruges 10) T1526T0042 4* O-ring Type 67C, 67CR, 67CS eller 67CSR T1480T0012 T1480T0022 Silikone (VMQ) T1480T002 Type 67CF, 67CFR, 67CFS eller 67CFSR T14057T0042 T14057T0022 Silikone (VMQ) T14057T002 5 Drypbakke Type 67CF eller 67CFR, Aluminium Standard T21040T0012 Stor kapacitet, manuel aftapning GE4605X012 Stor kapacitet, automatisk aftapning GE4606X012 Type 67CFS eller 67CFSR, CFM/CF8M rustfrit stål Standard 20C1726X012 Stor kapacitet, manuel aftapning GE4607X012 Stor kapacitet, automatisk aftapning GE1792X012 6* Filterelement (Type 67CF, 67CFR, 67CFS og 67CFSR) Polyethylen (5 mikron) (standard) GE2761X012 Glasfiber (5 mikron) 17A1457X012 Polyvinylidenfluorid (PVDF) (40 mikron) GE2762X rustfrit stål (40 mikron) 15A5967X022 *Anbefalet reservedel. 1. Ventilpatronenhed inkluderer 10, 11, 12, 1, 14 og 15. Inconel er et varemærke tilhørende Special Metals Corporation. Rynite er et varemærke tilhørende E.I. du Pont de Nemours and Co. L1 19 7B 20 16B 16C 16A INDGANG L2 18 7A BEMÆRK: D 16E 7 Fjederhusenhed, Aluminium/Stål Udluftning med boret hul (standard) T14070T0012 Udluftning med enkelt hul T14070T0022 Type 67CS, 67CSR, 67CFS eller 67CFSR, CFM/CF8M rustfrit stål 20C1727X012 9 Filterholder Type 67CF eller 67CFR, Zinkbeklædt T14052T0012 Type 67CFS eller 67CFSR, 16 Rustfrit stål T14052T * (1) Ventilpatron T8044T * (1) Ventilprop Messingspindel med prop i nitril (NBR) T1405T0012 Aluminiumsspindel, prop i T1405T0022 Aluminiumsspindel, prop i nitril (NBR) T1405T002 Type 67CS, 67CSR, 67CFS eller 67CFSR Spindel i rustfrit stål, prop i nitril (NBR) T1405T0042 Spindel i rustfrit stål, prop i T1405T * (1) Ventilfjeder 02 rustfrit stål T14105T0012 Inconel (NACE) T14116T0012 Type 67CS, 67CSR, 67CFS eller 67CFSR, Inconel (NACE) T14116T0012 1* (1) Ventilholder, Rynite T14071T * (1) O-ring T1406T0012 T1406T0022 Silikone (VMQ) T1406T002 15* (1) Blødt sæde T14055T0012 T14055T UDGANG Figur. Type 67C- eller 67CR-enhed ,7 til,4 N m / 15 til 0 In-lb 1,7 til,4 N m / 15 til 0 In-lb T40645 smør med smøremiddel (l) L1 = UNIVERSALSMØREMIDDEL MED POLYTETRAFLUORETHYLEN (PTFE) L2 = ANTI-SEIZE-SMØREMIDDEL L1 8

9 L L2 18 L L1 L1 14 L GE0521 smør med smøremiddel (l): L1 = UNIVERSALSMØREMIDDEL MED POLYTETRAFLUORETHYLEN (PTFE) L2 = ANTI-SEIZE-SMØREMIDDEL Figur 4. Type 67CS- eller 67CSR-enhed 16* Membranenhed Type 67C eller 67CF (uden trykudligning) T14119T0022 T14119T0042 Type 67CR eller 67CFR (uden aflastning) T14119T0012 T14119T002 Silikone (VMQ) T14119T0052 Type 67CS eller 67CFS (uden aflastning) T14119T0062 T14119T0072 Type 67CSR eller 67CFSR (uden aflastning) T14119T0082 T14119T0092 Silikone (VMQ) T14119T Fjeder, Beklædt stål (standard) 0 til 1,4 bar / 0 til 20 psig, Grøn stribe GE07809T012 0 til 2,4 bar / 0 til 5 psig, Sølvfarvet T14059T til 4,1 bar / 0 til 60 psig, Blå stribe T14058T til 8,6 bar / 0 til 125 psig, Rød stribe T14060T0012 *Anbefalet reservedel. Inconel er et varemærke tilhørende Special Metals Corporation. T40580 smør med smøremiddel (l): L1 = UNIVERSALSMØREMIDDEL MED POLYTETRAFLUORETHYLEN (PTFE) L2 = ANTI-SEIZE-SMØREMIDDEL Figur 5. Type 67CF- eller 67CFR-enhed 17 Fjeder (fortsat) Type 67CR eller 67CFR (NACE), Inconel (NACE) 0 til 2,4 bar / 0 til 5 psig, Sølvfarvet stribe T1411T til 4,1 bar / 0 til 60 psig, Blå T14114T til 8,6 bar / 0 til 125 psig, Rød T14115T0012 Type 67CS, 67CSR, 67CFS eller 67CFSR, Inconel (NACE) 0 til 1, bar / 0 til 20 psig, Grøn 10C1729X012 0 til 2,4 bar / 0 til 5 psig, Sølvfarvet stribe T1411T til 4,1 bar / 0 til 60 psig, Blå T14114T til 8,6 bar / 0 til 125 psig, Rød T14115T til 10, bar / 0 til 150 psig, Sort 10C170X Justeringsskrue, Zinkbeklædt stål Til standard fjederhus Firkanthoved (standard) T14061T0012 Håndhjul T14102T0012 Kabelforsegling (ikke vist) T14104T0012 Til fjederhus med 1/4 NPT udluftning, Zinkbeklædt stål Firkanthoved til slutmuffe, T14101T0012 Håndhjul T1410T0012 Kabelforsegling (ikke vist) T14198T0012 9

10 18 L L C L SMøR MEd SMøREMIddEL (L): L1 = UNIVERSALSMøREMIddEL MEd POLyTETRAFLUORETHyLEN (PTFE) L2 = ANTI-SEIZE-SMøREMIddEL Figur 6. Type 67CFS- eller 67CFSR-enhed UdLUFTNINgSPOSITION L C1728 Figur 7. Valgfri panelmontering for 67C-Serien AFTAPNINgS- VENTILPOSITION 4 MÅLER UdLUFTNINgS- POSITION 1 (STANdARd) UdLUFTNINgS- POSITION AFTAPNINgS- VENTILPOSITION 1 (STANdARd) AFTAPNINgSVENTIL- POSITION INdgANg UdgANg INdgANg UdgANg B2699_C UdLUFTNINgS- POSITION 4 MÅLER B2699_D AFTAPNINgS- VENTILPOSITION 2 Figur 8. Udluftningspositioner på fjederhus i 67C-Serien Figur 9. Aftapningsventilpositioner på Type 67CF, 67CFR, 67CFS og 67CFSR 10

11 STødSTANg (UdEN AFLASTNINg) HOLdERINg NEdERSTE FJEdERSÆdE MEMBRANPLAdE MEMBRAN B2696 STødSTANg (MEd AFLASTNINg) B2698 Figur 10. Membranenhed (16) Figur 11. Valgfri slutmuffe (Fås kun sammen med 6,4 mm / 1/4 in. fjederhusudluftning) BlØDT SÆDE (15) 4,6 / / 0.50 UdV. dia. 8,1 / 0.2 INdV. dia. mm / In. VENTILPROP (11) VENTIlPATRON (10) UdVENdIg diameter PÅ AFSTANdSSTyKKE BREddE Og INdVENdIg diameter PÅ AFSTANdSSTyKKE O-RINg (14) VENTILFJEdER (12) 4 IN VENTILHOLdER (1) AFSTANdSSTyKKE B2695 B2697 Figur 12. Ventilpatronenhed Figur 1. Diameter og samling af afstandsstykke (til montering i en eksisterende installation, hvis monteringsboltene er for lange) 11

12 18 Justeringsskrue (fortsat) Type 67CS, 67CSR, 67CFS eller 67CFSR Firkanthoved med eller uden slutmuffe, 16 rustfrit stål T14101T0022 Håndhjul, zinkbeklædt stål T1410T Låsemøtrik Zinkbeklædt stål 1A rustfrit stål 1A946X0042 Type 67CS, 67CSR, 67CFS eller 67CFSR 16 rustfrit stål 1A946X Øverste fjedersæde Kun Type 67C eller 67CR 1/4 NPT udluftning T14051T0042 Standard T14051T Trykmåler (ikke vist), messing 0 til 2,1 bar / 0 til 0,2 MPa / 0 til 0 psig 11B8579X022 0 til 4,1 bar / 0 til 0,4 MPa / 0 til 60 psig 11B8579X02 0 til 11,0 bar / 0 til 1,1 MPa / 0 til 160 psig 11B8579X042 Til alle typer, rustfrit stål 0 til 2,1 bar / 0 til 0,2 MPa / 0 til 0 psig 11B969X012 0 til 4,1 bar / 0 til 0,4 MPa / 0 til 60 psig 11B969X022 0 til 11,0 bar / 0 til 1,1 MPa / 0 til 160 psig 11B969X02 2 6,4 mm / 1/4 in. rørprop (ikke vist) Unbrakohoved, stål 1C Til alle typer Sekskanthoved, rustfrit stål 1A Dækventil (ikke vist) 1H * Filterpakning Type 67CF, 67CFR, 67CFS eller 67CFSR med O-ring i nitril (NBR) T14081T0012 med O-ring i T14081T NACE skilt (ikke vist), 18-8 rustfrit stål 19A604X012 1 Panelmonteringsmøtrik, 0 rustfrit stål 10B2657X012 2 Kabelforsegling (ikke vist) Type 67C eller 67CR 04 rustfrit stål 1U A2 Slutmuffe, harpiks 2B9152X012 4 Afstandsstykke (der skal bruges 2) (Figur 1) Type 67CF eller 67CFR, stål T1412T0012 Type 67CFS eller 67CFSR, 18-8 rustfrit stål T1412T0022 7* Trykskive (Type 67CF, 67CFR, 67CFS eller 67CFSR) med O-ringe i nitril (NBR) T14196T0012 med O-ringe i T14196T Nederste plade, 16 rustfrit stål Type 67C eller 67CR GE0520XRG2 Type 67CS eller 67CSR GE0520X Filterudluftning, 18-8 rustfrit stål Type 67CS, 67CSR, 67CFS eller 67CFSR 0L Dele til montering på Fisher styreenhed i 2500-Serien (Type 67CF eller 67CFR) 5 Monteringsadapterplade, stål (ikke vist) T2104T O-ring, nitril (NBR) (ikke vist) 1E Pakning, Neopren (CR) (ikke vist) 1C *Anbefalet reservedel. Regulatorer til industribrug Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. USA - hovedkvarter McKinney, Texas USA Tlf.: Uden for USA: Asien-Stillehavsområdet Shanghai , Kina Tlf.: Europa Bologna 4001, Italien Tlf.: Mellemøsten og Afrika Dubai, Forenede Arabiske Emirater Tlf.: Naturgasteknologi Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. USA - hovedkvarter McKinney, Texas USA Tlf.: Uden for USA: Asien-Stillehavsområdet Singapore , Singapore Tlf.: Europa Bologna 4001, Italien Tlf.: Chartres 28008, Frankrig Tlf.: Mellemøsten og Afrika Dubai, Forenede Arabiske Emirater Tlf.: TESCOM Emerson Process Management Tescom Corporation USA - hovedkvarter Elk River, Minnesota , USA Tlf.: Europa Selmsdorf 292, Tyskland Tlf.: Asien-Stillehavsområdet Shanghai , Kina Tlf.: Der kan findes flere oplysninger på Emerson-logoet er et vare- og servicemærke tilhørende Emerson Electric Co. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere. Fisher er et varemærk tilhørende Fisher Controls International LLC, en forretningsenhed under Emerson Process Management. Indholdet i dette dokument har udelukkende som formål at være af oplysningsmæssig karakter, og uanset vi har om bestræbt os på at gøre dem nøjagtige, må de ikke fortolkes som værende garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, vedrørende de produkter og serviceydelser, der er beskrevet heri, eller brugen af dem. Vi forbeholder os ret til at ændre eller forbedre konstruktionen af eller specifikationerne for disse produkter til enhver tid og uden varsel. Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. kan ikke gøres ansvarlig for udvælgelse, brug eller vedligeholdelse af noget produkt. Korrekt udvælgelse, brug og vedligeholdelse af produkter fra Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. påhviler ene og alene køber og slutbruger. Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc., 200, 2014; Alle rettigheder forbeholdes

Typer 1098-EGR og 1098H-EGR

Typer 1098-EGR og 1098H-EGR Installationsvejledning Dansk - April 2006 Typer 1098-EGR og 1098H-EGR Indledning Installation Denne installationsvejledning omfatter instruktioner i installation, start og justering. Hvis du ønsker at

Læs mere

PR D O UKTST R Ø RELSE K T A E

PR D O UKTST R Ø RELSE K T A E Installationsvejledning Dansk Maj 2002 Type ACE97 Introduktion Denne installationsvejledning omfatter instruktioner i installation, start og justering. Hvis du ønsker at modtage en kopi af brugsanvisningen,

Læs mere

Type 299H. Introduktion. P.E.D. kategori. Tekniske data. Installation. Installationsvejledning Dansk Maj 2002

Type 299H. Introduktion. P.E.D. kategori. Tekniske data. Installation. Installationsvejledning Dansk Maj 2002 Installationsvejledning Dansk Maj 2002 Introduktion Denne installationsvejledning omfatter instruktioner i installation, start og justering. Hvis du ønsker at modtage en kopi af brugsanvisningen, kan du

Læs mere

Alle produkter. Indhold. Indledning. Sikkerhedsinstruktioner. Specifikationer. Inspektions og vedligeholdelsesintervaller ADVARSEL

Alle produkter. Indhold. Indledning. Sikkerhedsinstruktioner. Specifikationer. Inspektions og vedligeholdelsesintervaller ADVARSEL Sikkerhedsinstruktioner D103022X0DK Dansk December 2013 Indhold Alle produkter... Reguleringsventiler... Aktuatorer for reguleringsventiler... Regulatorer... Aflastningsventiler... Instrumenter, afbrydere

Læs mere

Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87

Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87 Instruktionsvejledning Aktuator 657 (30-70 og 87) Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87 Indhold Indledning... 1 Vejledningens indhold... 1 Beskrivelse... 2 Specifikationer... 2 Kurser... 3 Installation...

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre 00825-0108-4601, Rev AA Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre Monteringsvejledning for valgmulighed XC Sikkerhedsmeddelelser Procedurer og instruktioner i dette dokument kan kræve særlige forholdsregler

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

Rosemount 415 brandpumpe

Rosemount 415 brandpumpe Vejledning til hurtig installation 0025-010-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brandpumpe Rosemount 15 brandpumpe Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Bor huller i røret Trin 3: Svejs monteringsdelene

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Fisher 3025 membranaktuator størrelse P460, P462, P og P900

Fisher 3025 membranaktuator størrelse P460, P462, P og P900 Instruktionsvejledning Aktuator 3025 Fisher 3025 membranaktuator størrelse P460, P462, P460-200 og P900 Indhold Indledning........................................ 1 Instruktionsvejledningens indhold...................

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702 Indledning AVK spadeventilen er en blødtættende, patenteret ventil med glat gennemløb. Den er selvrensende og tæt for flow i begge retninger. Fordele Lav vægt og kort byggelængde muliggør let installation

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Rosemount 5400 niveautransmitter

Rosemount 5400 niveautransmitter 00825-0608-4026, Rev AA Rosemount 5400 niveautransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder anvisninger for niveautransmitter Rosemount

Læs mere

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler 3010052/3 IM-S24-15 CH Issue 3 DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Drift 2. Installation og ibrugtagning 3. Ventil valgmuligheder 4. Vedligehold

Læs mere

Masoneilan* Varilog* MS Styreventil

Masoneilan* Varilog* MS Styreventil GE Oil & Gas Masoneilan* Varilog* 28000 MS Styreventil Bilag til instruktionsmanual til VariPak 28000-serien (GEA30857) GE-dataklassificering : Offentlig 2 GE Oil & Gas 2016 General Electric Company. Alle

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

Montagevejledning IN123 (nov. 2017)

Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Køle-kugleventil AT3534-K, AT3533-K DN15-50 S36FBS-K DN65-125 Korrekt flowretning Ventilen er mærket med en flowpil der angiver flowretningen gennem ventilen. Ventilens

Læs mere

Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer.

Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. DATABLAD Gulvvarmemanifold FHD Anvendelse Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. Hver enkelt slange i gulvvarmesystemet er forbundet til manifolden hvilket gør det muligt at regulere

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

Neotherm reguleringsventiler

Neotherm reguleringsventiler Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-1 (3222 med flangehus) Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-2 med positioner 3760 (3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil 3222/5825 (3222 med svejseender)

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

AEROVIT Int. Pat. Pend.

AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT TEKNISKE DATA OG BRUGSANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SODBLÆSNINGSANLÆG AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT 28

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

HDLV pumpepanel til automatisk Prodigy system

HDLV pumpepanel til automatisk Prodigy system Instruktionsblad P/N 75499A0 Danish ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale foretage eftersyn på dette pumpepanel. Afbryd strømmen ved en ekstern afbryder, før der foretages elektriske reparationer. Afbryd

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP Ekspansionsudstyr med trykudligning Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... side Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Installationsvejledning 00825-0508-809, Rev DB 85 Annubar med Rosemount 85 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Svejsning af monteringsdele Trin 3: Montering af afspærringsventil

Læs mere

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Drift og vedligehold Manifold

Drift og vedligehold Manifold Drift og vedligehold Manifold 140522_040414:11_dk Adresse Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hjemmeside/ e-mail www.qmt3.com info@qmt3.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FlowCon DCPV 15-50mm

INSTALLATIONSVEJLEDNING FlowCon DCPV 15-50mm Placerer FlowCon DPCV på returløbet med tilslutningsforbindelse i fremløbet, gennem kapillarrøret som vist i tegningerne. Det er anbefalet at en snavssamler påmonteres før indløbet til kapillarrøret for

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC101 1 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender)

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/5824 & Type SAMSON 3222/5825 Pneumatisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/2780-1 & Type SAMSON 3222/2780-2 Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-1 (Type

Læs mere

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 132-6715 Form No. 3396-435 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Anvendelse RA-DV ligeløb RA-DV er en serie trykuafhængige radiatorventiler, der er udviklet til brug i 2-rørs varmesystemer sammen med alle typer termostatfølere

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25 Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25 Indhold: 1.0 Opbevaring... 3 2.0 Montage.... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Rørføring... 3 3.0 Rørsystem.... 4 3.1 Fittings....

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift. Monteringsvejledning

AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift. Monteringsvejledning AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift Monteringsvejledning Sukup Manufacturing Company 1555 255 th Street, Box 677 Sheffield, Iowa USA 50475 Telefon: 641-892-4222 Fax: 641-892-4629

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

GE Oil & Gas. Model 37/38. Masoneilan* Fjeder-Membran Actuatorer Betjeningsvejledning. GE Data Klassificering: Offentlig

GE Oil & Gas. Model 37/38. Masoneilan* Fjeder-Membran Actuatorer Betjeningsvejledning. GE Data Klassificering: Offentlig GE Oil & Gas Model 37/38 Masoneilan* Fjeder-Membran Actuatorer Betjeningsvejledning GE Data Klassificering: Offentlig 2 GE Oil & Gas 2014 General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes. DENNE VEJLEDNING

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

AROS Manuel Pumpe CARPU1001

AROS Manuel Pumpe CARPU1001 AROS Manuel Pumpe CARPU1001 Teknisk Manual 10057010 V1.0 2012 12 04 DK enriching urban life Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INTRODUKTION...3 PRODUKTKOMPONENTER...4 SIKKERHEDSINFORMATIONER...5

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c

Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk 04-07-07 1 Monteringsvejledning KEN

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Manometerventiler Type SNV-ST og SNV-SS

Manometerventiler Type SNV-ST og SNV-SS Datablad Manometerventiler Type og SNV-SS og SNV-SS ventiler er beregnet til at opfylde alle krav til industrikøleanlæg. De er konstrueret som serviceventiler og giver gunstige flowbetingelser. Features

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

Flamco. Flamco. Flamco. Tilbehør til varme og køleanlæg PRESCOR PRESCOR S FLEXCON TERMOMANOMETER FLEXFAST FLEXCON SAMSLEÆT

Flamco. Flamco. Flamco. Tilbehør til varme og køleanlæg PRESCOR PRESCOR S FLEXCON TERMOMANOMETER FLEXFAST FLEXCON SAMSLEÆT TILEHØR TIL VRME OG KØLENLÆG Flamco Flamco Tilbehør til varme og køleanlæg PRESOR PRESOR S FLEXON TERMOMNOMETER FLEXFST FLEXON SMSLEÆT Flamco Udgave 2005 / K Et komplet program til sikring af dit anlæg

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Trykreduktionsventiler

Trykreduktionsventiler Trykreduktionsventil(DRV), selvvirkendetype : 303-6/302-6 TRYKREDUKTIONSVENTILERTrykreduktionsventilerTRYKREDUKTIONSVENTIL(DRV), SELVVIRKENDE Anvendelse: Primært: Drikkevand og ikke aggressive/klæbende

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

En omfattende række pneumatiske aktuatorer, der overholder EN ISO 5211, yder kompakt, pålidelig og økonomisk drift til alle typer turn-ventiler

En omfattende række pneumatiske aktuatorer, der overholder EN ISO 5211, yder kompakt, pålidelig og økonomisk drift til alle typer turn-ventiler En omfattende række pneumatiske aktuatorer, der overholder EN ISO 5211, yder kompakt, pålidelig og økonomisk drift til alle typer turn-ventiler Funktioner Generel anvendelse PremiAir-aluminiumsaktuatoren

Læs mere

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr Dansk Betjeningsvejledning VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr. 102022 VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr. 102084 FLEX TRADING A/S Hvidemøllevej 9-11 8900 Randers Tlf.: 89 14 14 89 Fax: 89 14 14

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Instruktion Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

Encore Pulverfødepumpe

Encore Pulverfødepumpe Instruktionsblad 02 - Danish - Encore Pulverfødepumpe Introduktion Encore pulverfødepumpen anvendes til at pumpe organisk og metallisk pulvermaling til sprøjtepistoler. Pumpen er en venturi pumpe, og den

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Brugsvand / TA-Therm-D TA-Therm-D Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

GE Oil & Gas BR200/BR400. Masoneilan* boostere med høj volumen. Betjeningsvejledning. GE Data Classification : Public

GE Oil & Gas BR200/BR400. Masoneilan* boostere med høj volumen. Betjeningsvejledning. GE Data Classification : Public GE Oil & Gas BR200/BR400 Masoneilan* boostere med høj volumen Betjeningsvejledning GE Data Classification : Public 2 GE Oil & Gas 2014 General Electric Company. Alle rettigheder forbeholdes. DENNE VEJLEDNING

Læs mere

MiniCooler brugermanual. Side 1. brugermanual. MINICOOLER giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler brugermanual. Side 1. brugermanual. MINICOOLER giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler brugermanual brugermanual Side 1 MiniCooler brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Før du tilslutter MiniCooler og før MiniCooler tages i brug, anbefaler vi at installations og

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB 1 Ventilhus 2 Ventilhusende 3 Øverste spindel 4 Kugle 5 Nederste bærende spindel 7 Aktuatorflange 8 Øverste bøsning 10 Nederste

Læs mere

Keystone Figur 85/86 Kontraventiler Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Keystone Figur 85/86 Kontraventiler Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt 1.2 Opbevaring Ved opbevaring af ventiler i længere tid inden montering skal dette ske i den originale emballage. Ventilerne skal opbevares over gulvhøjde i et rent og

Læs mere

Proportionale magnetventiler 2-vejs servostyrede Type EV260B

Proportionale magnetventiler 2-vejs servostyrede Type EV260B Proportionale magnetventiler 2-vejs servostyrede Type EV260B Egenskaber EV260B Til trinløs flowregulering i industrianlæg Kort reaktionstid Lineær karakteristik i hele reguleringsområdet Lukker ved strømsvigt

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller 00825-0108-4841, Rev BA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller Installationsvejledning ADVARSEL Følges retningslinjer for sikker installation ikke, kan det resultere i død eller alvorlige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere