Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Se mere på de næste sider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Se mere på de næste sider"

Transkript

1 Dagpengesystemet Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig Se mere på de næste sider

2 Læs her om ER DU I TVIVL? SÅ RING ALTID TIL OS PÅ Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode Rådighed, jobsøgning og joblog Ferie og ledighed Hvis du bliver syg Jobrettet uddannelse/uddannelsesløft for +30-årige Andre muligheder for kursus/uddannelse Arbejde på nedsat tid/supplerende dagpenge Selvstændig bibeskæftigelse Aktivering - hvornår og hvordan virksomhedspraktik - løntilskudsjob - kurser/uddannelse Mit Frie på dagpengekort m.v. Jobsøgning i udlandet HUSK ledighedserklæring til a-kassen se huskeliste her

3 Hvem møder du? A-kassen Behandler din ledighedserklæring og andre erklæringer Udbetaler dine dagpenge på baggrund af dit dagpengekort Vejleder og sparrer med dig om dine muligheder Karrierekonsulenterne: Sikrer, at dit CV på jobnet.dk lever op til lovgivningskravene CV-møde inden du har været ledig i 2 uger Min Plan og Krav til jobsøgning Støtter dig i din jobsøgning og dine muligheder som ledig Tjekker løbende din joblog og vurderer din jobsøgning og rådighed Jobcenter / anden aktør Følger op på din jobsøgning ved jobsamtaler Støtter dig i din jobsøgning Tager sig af og laver aftaler om din aktivering Tager sig af jobformidling

4 Dagpenge er en forsikringsydelse For at få dagpenge skal du leve op til nogle forsikringsbetingelser. De væsentligste er, at du skal: stå til rådighed have et aktivt CV på Jobnet.dk være aktivt jobsøgende hver uge taste dine jobsøgninger i din joblog på jobnet.dk deltage i de samtaler, du bliver indkaldt til - i jobcenter/ anden aktør og i a-kassen Hver måned uploade to konkrete ansøgninger i din joblog på jobnet.dk

5 Samtaleforløbet er intensiveret pr. 1. juli 2015 Var du ledig før 1. juli 2015, bliver du placeret i samtaleforløbet, der hvor du er i dit ledighedsforløb.

6 UANSET ÅRSAG TIL AFBUD: MELD ALTID AFBUD TIL MØDEIND- KALDEREN Mødepligt Kom altid til indkaldte samtaler Hvis du melder afbud eller udebliver uden lovlig grund fra samtale eller aktivitet, som a-kassen, jobcentret eller anden aktør har indkaldt til, mister du dagpenge for mindst mødedagen og indtil, du har kontaktet den, der har indkaldt dig til mødet. Lovlige grunde til at melde afbud til samtale er: Du er til ansættelsessamtale Du er i job Du er sygemeldt på jobnet.dk inden mødet Du har en tid hos en speciallæge Barns 1. sygedag Du er på godkendt ferie (anmeldt 14 dage før på jobnet.dk) Du kan blive bedt om dokumentation for afbuddet!

7 For at få dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet Det vil sige, at du skal: Være tilmeldt Jobcentret som arbejdssøgende Have et aktivt og godkendt CV på Jobnet.dk Tjekke dine jobforslag på Jobnet.dk mindst hver 7. dag - hent evt. APP til mobilen Søge job hver uge og notere dine jobsøgninger i din joblog på Jobnet.dk. Hver måned uploade mindst to af dine ansøgninger i din joblog. Være klar til at påtage dig arbejde med dags varsel Dagligt tjekke din /e-boks/min side på jobnet.dk/digital postkasse/post Deltage i indkaldte samtaler med a-kassen, jobcenter og anden aktør Deltage i aktivering (jobplan jobcenter/anden aktør) Have bopæl og opholde dig i Danmark (1-dagstur til Sverige/Tyskland er tilladt) Være aktiv, seriøs og realistisk i din jobsøgning, og følge de Krav til jobsøgning, som du har aftalt med a-kassen

8 Tast alle dine ansøgninger i joblog på Jobnet.dk Tast alle din jobansøgningsaktiviteter hver uge. Både opslåede, uopfordrede og ansøgninger ved personlig eller telefonisk henvendelse. Notér også dine henvendelser til vikarbureauer. Upload hver måned mindst to af dine ansøgninger i jobloggen. A-kassen skal bruge oplysningerne i din joblog til løbende at vurdere din rådighed og til at give dig råd og sparring på din jobsøgning. Det er derfor vigtigt, at du registrerer alle dine aktiviteter i din joblog. Hvis du ikke er tilstrækkelig jobsøgende eller ikke registrerer din jobsøgning på jobloggen, kan det få konsekvenser for din ret til dagpenge. Jobloggen er et fælles værktøj, som både du, a-kassen og jobcentret kan se.

9 Jobsøgningsmetoder Jobopslag - annoncerede stillinger Uopfordrede ansøgninger Netværk/netværksmøder Personlig kontakt ved personligt fremmøde eller opringning Vikarbureauer Rekrutteringsbureauer CV-databaser Virksomheders hjemmesider Jobmesser SØGER DU GODE FIF TIL DIN JOB- SØGNING? HENT VORES KVIKGUIDE her

10 Vigtige databaser på nettet jobnet.dk jobindex.dk ofir.dk jobzonen.dk stepstone.dk kforum.dk indeed.com top1000.dk ledigidanmark.dk jobselect.dk it-jobbank.dk monster.dk job-guide.dk jobfisk.dk linkedin.com jobrapido.dk powerjobsøgerne.dk eures.dk (job i EØS-lande) Facebook gruppe: Job Søges Medarbejder Søges & Virksomhedernes EGNE hjemmesider

11 Rådighed Fremtidsplaner/ændringer i din situation Husk at søge job, indtil du skal: Overtage ordinært arbejde (uden supplerende dagpenge) Påbegynde uddannelse (uden dagpenge) Påbegynde selvstændig virksomhed På efterløn eller pension På barsel Rejse til udlandet Nyt job Efterløn Orlov Uddannelse Rejse Flytning 6 uger før du starter job/barsel/efterløn/pension: Kontakt dit Jobcenter for aftale om kun at søge tidsbegrænsede stillinger (få bevilget en mindre intensiv indsats)

12 Hvis du bliver syg eller skal på barsel På første sygedag: Registrer sygdom på Min side på jobnet.dk (eller ring til jobcentret) Du bliver automatisk afmeldt som ledig, og a-kassen får automatisk besked om din sygemelding. Du kan først få dagpenge under sygdom eller sygedagpenge, fra den dag, hvor du melder dig syg på Jobnet.dk. Derfor er det vigtigt med sygemelding fra 1. sygedag. Når du bliver rask: Tilmeld dig på jobnet.dk. A-kassen får automatisk besked om din raskmelding Hvis du er indkaldt til samtale og bliver syg: Husk at melde afbud inden aftaletidspunktet

13 Når du ønsker ferie Registrér din ferie på jobnet.dk senest 14 dage før 1. feriedag. Det gælder for alle, der er tilmeldt som ledige Ved for sen eller manglende anmeldelse af din ferie, risikerer du at blive indkaldt til samtale i jobcentret eller anden aktivitet i din ferie, som du får pligt til at deltage i - ellers risikerer du at miste dagpenge. Jobcentret skal ikke respektere ferieønsker, der endnu ikke er fremsat. Meld derfor ferie til jobcentret, så snart du kender din ferieperiode! Feriepenge/din indkomst under ferien: Feriekonto: Log ind på borger.dk og få dine feriepenge udbetalt Feriekort: Sendes til attestation i a-kassen Feriedagpenge: Hvis du søger feriedagpenge fra a-kassen, skal du sende din ansøgning 1 måned før og senest første feriedag Tastes online via Mit Frie og TastSelv på f-f.dk. Du skal bruge dine feriepenge fra en arbejdsgiver først

14 DU SKAL TIL CV-MØDE I A-KASSEN OG SAMTALE I JOBCENTER, FØR DU KAN STARTE! 6 ugers jobrettet uddannelse Hvem kan få: Ufaglærte Faglærte Ledige med både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse + er fyldt 25 år Fuldt ledig (hvis du arbejder på nedsat tid eller selvstændig bibeskæftigelse, er du ikke omfattet) Hvornår: I starten af din ledighedsperiode Over 25 år: Afsluttes inden 9 mdrs. ledighed (39 uger) Under 25 år: Afsluttes inden 6 mdrs. ledighed (26 uger) Husk, du fortsat skal tjekke jobforslag, mens du deltager i jobrettet uddannelse Hvordan: Find relevant jobrettet uddannelse på Den landsdækkende positivliste Tast ansøgning via Min side på jobnet.dk (ved uddannelser på videregående skal du bruge papiransøgning (AR 237) A-kassen skal godkende kurset eller forløbet inden start. Bemærk, du kan kun vælge én pakke eller ét enkelt kursus på listen (du kan ikke plukke eller selv sammensætte et forløb). Retten opbruges, uanset om dit forløb eller kurset er på 6 eller færre uger. Mere info på hjemmesiden

15 Den regionale uddannelsespulje Mulighed for alle ledige - uanset uddannelsesniveau. Skal aftales med og godkendes af dit Jobcenter Hvilke kurser? Korte erhvervsrettede uddannelsesforløb Inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder Kurser som er optaget i en særlig positivliste Hvordan? Aftales og bevilges i en jobplan med Jobcentret. Hvor finder jeg kurserne? På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside: Positivlisten for den regionale uddannelsespulje. Listen opdateres løbende/hvert kvartal.

16 Uddannelsesløft til +30 årige Målgruppe: Ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, der er fyldt 30 år Erhvervsuddannelse der er rettet mod områder med behov for arbejdskraft Uddannelsen skal kunne gennemføres inden for den to-årige dagpengeperiode (restperioden) Dagpenge med 80%-sats. Lånemulighed fra a-kassen op til sædvanlig dagpenge Aftales med jobcenter. Realkompetenceafklaring med uddannelsessted (EUV1, EUV2) Fritaget for rådighed og jobsøgning

17 Kursus med dagpenge Der skal være under 20 undervisningstimer/lektioner om ugen Uddannelsen må ikke være SU-berettigende (heller ikke heltidsuddannelse) HF-enkeltfag under 20 lektioner om ugen klasse ubegrænset Folkeoplysningsloven (aftenskole) - ubegrænset Frie Funktionærers kurser og workshops - ubegrænset se Medlemstilbud Åben uddannelse i op til 6 timer om ugen (kræver særlig godkendelse fra a-kassen) Inden du starter: Du skal kontakte a-kassen om godkendelse af uddannelsen som en aktivitet samtidig med, du får dagpenge

18 Arbejde på deltid - frigørelsesattest Ret til højst 30 uger med supplerende dagpenge inden for 2 år. Alle uger med arbejde og supplerende dagpenge tæller med Løn-/arbejdstimer skrives på dagpengekortet Arbejde max 29,6 timer om ugen (der er en mindsteudbetalingsregel på dagpenge på 7,4 timer pr. uge). Kontakt os, hvis du er deltidsforsikret Du skal stadig søge fuldtidsjob og være registreret som ledig Har du et opsigelsesvarsel over for arbejdsgiver, skal du have en frigørelsesattest (sendes til a-kassen inden 5 uger fra jobstart). Så har du ret til at fratræde med dags varsel, hvis du får tilbudt andet job med flere timer Løs tilknytning (fx vikarbureau) Send jobbekræftelse/aftale til a-kassen Giv altid a-kassen besked, inden du begynder! Se mere i pjecen Supplerende dagpenge - ved arbejde på nedsat tid

19 Selvstændig bibeskæftigelse Som udgangspunkt kan du ikke få dagpenge, når du har selvstændig virksomhed. Dog har du mulighed for at få dagpenge i op til 78 uger, hvis du driver selvstændig bibeskæftigelse Særlige betingelser: Alt arbejde skal til enhver tid kunne udføres uden for normal arbejdstid Du skal stå til rådighed 37 timer om ugen samtidig med din bibeskæftigelse Du skal have særlig godkendelse fra a-kassen Alle timer trækkes i dagpengene Læs mere om reglerne i pjecen Dagpenge og selvstændig bibeskæftigelse Få nærmere information i a-kassen om (de begrænsede) muligheder = timer til modregning: 15 timer

20 Tast dit Dagpengekort online på Mit Frie/ TastSelv Har du IKKE en kode? Bestil en NemID på nemid.nu På finder du Mit Frie TastSelv, hvor du udfylder ledighedserklæring, ydelseskort, ansøgning om feriedagpenge m.v. Kan se blanketter og Krav til jobsøgning fra dine samtaler med a-kassen Dagpengekort udfyldes fra 2. sidste søndag i måned Du skal oplyse om aktiviteter, fx: Lønarbejde Selvstændig virksomhed Kursus/undervisning Udbetaling fra lønsikring eller pension Sygdom Ferie Frist for ydelseskort: Indsendes inden 3 mdr. fra periodeudløb Få besked på sms eller . Tilmeld på f-f.dk Se tastedato og udbetalingsperioder her

21 Dagpengekortet på TastSelv Åben fra næstsidste søndag og 3 uger frem! Se tastedato her Husk at oplyse al arbejde og indtægter. Dine oplysninger tjekkes med Skats indkomstregister

22 Hvornår skal jeg i aktivering? Aktivering ret og pligt Det afhænger af din alder, hvornår du skal aftale aktivering med jobcenteret. Hvis du er under 30 år: Når du er ledig i mere end 3 mdr. Hvis du er mellem 30 og 49 år: Når du er ledig i mere end 6 mdr. Over 50 år: Når du er ledig i mere end 3 mdr. Er dagpengeperioden startet før , er aktiveringspligten: årige: ved 9 mdr. 60-årige: ved 6 mdrs. ledighed Har du lønarbejde i mindst 20 timer om ugen, har du ikke pligt til aktivering.

23 Tre former for aktivering Kurser og efteruddannelse Virksomhedspraktik Løntilskudsjob Læs mere om de forskellige former på de næste plancher Aktivering forbruger af din dagpengeperiode og tæller ikke med til genoptjening af en ny dagpengeret. I din aktivering skal du: Overholde din jobplan, som er indgået med Jobcentret Stå til rådighed som om du var ledig Fortsat være aktivt jobsøgende og tage imod formidlet arbejde Spørg evt. Jobcentret om at blive rådighedsfritaget, mens du er i aktivering Du har mulighed for selv at tage initiativ til et aktiveringstilbud

24 Kursus/uddannelse Vejledning og opkvalificering Formålet er opkvalificering til arbejdsmarkedet Du kan fx få bevilget forløb inden for: Vejledning og opkvalificering i 6 uger AMU-kurser Faglige uddannelser eller kurser, som er målrettet en jobfunktion Kurser inden for erhvervsuddannelser, korte, mellemlange og lange videregående uddannelser Jobcenter betaler kursusudgifter Du får dine sædvanlige dagpenge fra a-kassen Befordringstilskud ved over 24 km Aftales med Jobcentret - i en jobplan, inden du begynder

25 Løntilskudsjob Tidligst når du har været ledig i 6 mdr. Privat arbejdsgiver: Ansættelse i op til 6 måneder Sædvanlig løn / svarende til tilsvarende arbejde Arbejdsgiver får løntilskud på 74,05 kr. pr. time Offentlig arbejdsgiver: Ansættelse i op til 4 måneder Løn svarende til dine sædvanlige dagpenge (antal arbejdstimer tilpasses) Befordringstilskud ved over 24 km Arbejdsiver får løntilskud på 107,55 kr. pr. time Aftales med Jobcentret i en jobplan, inden du begynder. Løntilskudsjob tæller som ledighed.

26 Særlig mulighed for løntilskud fra dag 1 Mulighed for løntilskudsjob, hvis du: Er over 50 år Er enlig forsørger eller Ikke har en uddannelse på gymnasialt eller højere niveau Aftales med Jobcentret i en jobplan, inden du begynder

27 Virksomhedspraktik Hos privat eller offentlig arbejdsgiver Op til 4 uger Op til 8 uger, hvis du er nyuddannet med minimum en kort videregående uddannelse, og du ikke har haft ordinært arbejde efter endt uddannelse Befordringstilskud ved over 24 km pr. dag Du får dine sædvanlige dagpenge fra a-kassen Bor du i frikommune, kan der være andre regler Aftales med Jobcentret - i en jobplan, inden du begynder

28 Udlandet Jobsamtale i udlandet: Dagpenge i op til 5 dage, forudsat du før afrejse giver Jobcentret og a-kassen besked EØS-dagpenge: Rejser du til andet EØS-land for at søge arbejde, kan du få danske dagpenge i op til 3 mdr.: Statsborger i et EØS-land Fuldt ledig i mindst 4 hele uger Være tilmeldt Jobcentret Ansøgningsdokument PD U2 og vejledning - fås i a-kassen Hvis du flytter til udlandet: Giv besked til a-kassen, før du rejser Se mere i pjecen Job og jobsøgning i udlandet

29 Pas på karantænereglerne 3 ugers karantæne: Arbejdsophør uden gyldig grund Nej til formidlet arbejde Nej til jobplan og ved ophør i aktivering Hvis det sker igen: Hvis du to gange inden for 1 år handler på en måde, der giver karantæne, mistes retten til dagpenge, indtil du har arbejdet mindst 300 (150 for deltids) ustøttede timer inden for 3 måneder.

30 Brug a-kassen KLIK IND PÅ SKRIV TIL RING PÅ = timer til modregning: 15 timer

31 Seniorjob - for dig der har mindre end 5 år til efterlønsalderen, når dagpengeretten er opbrugt Hvis din 2-årige dagpengeret opbruges inden den Seniorjob udskydes med midlertidig arbejdsmarkedsydelse Arbejdsmarkedsydelsen = 60 %-sats (eller 80 %, hvis du er forsøger til barn under 18 år) Udløb dagpengeret: Hvor længe på midlertidig arbejdsmarkedsydelse? Periode med midlertidig arbejdsmarkedsydelse (60 % el. 80 %-sats) 1. halvår måneder 2. halvår måneder 1. halvår måneder Herefter ansættelse i seniorjob på alm. lønvilkår frem til efterlønsalderen Læs mere om seniorjob i a-kassens pjece Værd at vide om seniorjob Seniorjob er kun, hvis du har ret til efterløn den dag, du når din efterlønsalder. Spørg nærmere i a-kassen

32 Opsummering de vigtigste punkter Vær aktiv - hver uge - og søg alle de job, du kan bestride her og nu eller med en kortvarig oplæring. Søg opslåede stillinger hver uge. Du kan blande med uopfordrede, personlige, telefoniske m.v. Brug dit netværk, pct. får job via deres netværks netværk og uopfordrede ansøgninger direkte til virksomheder Joblog hver uge og upload hver måned ansøgninger i din joblog på jobnet.dk

33 Hurra - i job igen TILLYKKE! 1. Kontakt dit jobcenter om mindre intensiv indsats (kan bevilges op til 6 uger før jobstart) så skal du ikke til flere personlige samtaler i Jobcenter eller a-kasse, disse kan klares telefonisk. 2. Afmeld dig som ledig på jobnet.dk pr. dato for jobstart. 3. Giv a-kassen besked om startdato i dit nye job. 4. Skriv det på dagpengekortet (arbejdsgiver og timer).

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Indhold Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode Rådighed og jobsøgning Ferie og

Læs mere

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Klik videre til vigtige og værdifulde informationer

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Klik videre til vigtige og værdifulde informationer Dagpengesystemet Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig Klik videre til vigtige og værdifulde informationer Dagpenge pr. måned 90 % af din indtjening dog max 18.403 pr. måned (timesats

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE - når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Dagpengesystemet - få et hurtigt overblik. Se præsentation af dagpengesystemet, som giver et overblik over det forløb, du gennemgår som ledig

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge 2 EN GUIDE TIL DIG, DER MODTAGER DAGPENGE FORORD INDHOLD Forord... 4 Møder og samtaler... 5 Et ledighedsforløb på to år hvilke samtaler,

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig For højtuddannede i erhvervslivet www.ca.dk Tlf. 33149045 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig Hvem er hvem? Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JANUAR 2017 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Hvem kan hjælpe dig med hvad? 4 For at få dagpenge... 6 Jeg er blevet syg hvad nu? 13 Samtaler i a-kassen

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aarhus Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL SAMTALE

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Jobsøgning ABC Jobstrategi Forberedelsesskema CV og Jobnet Selvbooking af møder Virksomhedsrettet

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Ny i dagpengesystemet?

Ny i dagpengesystemet? Jobsøgning Nøglebegreber Udbetalinger Ny i dagpengesystemet? Guide til det væsentligste Kære medlem Med denne pixibog har vi bestræbt os på at udvælge de emner og svare på de spørgsmål som vores medlemmer

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

VÆRD. at vide. Når du skal på dagpenge

VÆRD. at vide. Når du skal på dagpenge VÆRD at vide Når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte?

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JULI 2017

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JULI 2017 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2017 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Hvem kan hjælpe dig med hvad? 4 For at få dagpenge 6 Få overblik over dine arbejdstimer og dagpenge 13 Aktivering?

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet Dagpenge-kompas Din guide til dagpengesystemet 2 Min A-Kasse Prose Dagpengeregler Dagpengeregler Prosa Min A-Kasse 3 Indhold Min A-kasse Min A-kasse er en a-kasse for lønmodtagere og selvstændige. Vi sætter

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Ikke ledig mere Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Kontakt til Jobcentret og ASE Arbejde på nedsat tid Uddannelse Diverse forhold Ret til Dagpenge Værd at vide - når du skal på dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

VÆRD AT VIDE når du er ledig

VÆRD AT VIDE når du er ledig VÆRD AT VIDE når du er ledig VÆRD AT VIDE når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Jobnet

Jobnet Jobnet www.jobnet.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte? www.arbejdsmarkedsbalancen.dk Jobkompasset

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Guide til Dine Dagpenge

Guide til Dine Dagpenge Hvad skal du gøre for at få udbetalt dagpenge? Hvad er karens? Kan et dagpengekort blive forældet og hvad er G-dage? Det kan være en mundfuld at sætte sig ind i det danske dagpengesystem. Der er mange

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Samtaler i a-kassen og jobcenteret

Samtaler i a-kassen og jobcenteret Samtaler i a-kassen og jobcenteret 1 A-kassen Indhold Samtaler når du bliver ledig... 3 CV samtalen i a-kassen... 3 Jobsamtaler i Jobcentret... 4 Personlige samtaler i a-kassen... 4 1. Samtale om Uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet Dagpenge-kompas Din guide til dagpengesystemet 2 Dagpengekompas Dagpengekompas 3 Indhold Min A-kasse Min A-kasse er en a-kasse for lønmodtagere og selvstændige. Vi sætter en ære i både at holde kontingentet

Læs mere

Ny i dagpengesystemet?

Ny i dagpengesystemet? 2018 Jobsøgning Nøglebegreber Udbetalinger Ny i dagpengesystemet? Guide til det væsentligste Kære medlem Med denne pixibog har vi bestræbt os på at udvælge de emner og svare på de spørgsmål som vores medlemmer

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Maj 2016 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Om at stå til rådighed når du er ledig Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed når du er ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen Fødevareforbundet NNF s a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2017 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Rådighedskravet...

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - Cv-kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - Cv-kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - Cv-kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 1320 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere