504/604 DANSK BRUGERVEJLEDNING DANSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "504/604 DANSK BRUGERVEJLEDNING DANSK"

Transkript

1 DANSK 504/604 DANSK BRUGERVEJLEDNING Version 2.2 Besøg for at downloade den seneste version af denne vejledning. Kære kunde, Tak for, at du har valgt dette ARCHOS-produkt. Vi håber, at du får fornøjelse af at bruge det, og at det vil give dig fuld tilfredshed i mange år endnu. Registrer dit produkt på vores website ( for at sikre, at du får adgang til vores helpline og for at få oplysninger om gratis softwareopdateringer til produktet. Vi ønsker for dig, at du får den allerbedste multimedieoplevelse. Archos Teamet Alle oplysninger i denne vejledning var rigtige på tidspunktet for offentliggørelsen. Da vore teknikere altid opdaterer og forbedrer produkterne, kan din enheds software dog være lidt anderledes og se lidt anderledes ud, eller funktionaliteten kan være ændret, end det som står i denne vejledning.

2 Indholdsfortegnelse > p. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion...3 ARCHOS enhedsbeskrivelse INTERFACESPROG BATTERI PRODUKTVEDLIGEHOLDELSE Afspilning af video GENNEMGANG AF DINE VIDEOER Videoafspilning VIDEOINDSTILLINGER Sådan lægger du videoer ind i ARCHOS -enheden Optagelse af video Afspilning af musik ARCLibrary og Musik-browser Afspilning af musik MUSIKINDSTILLINGER Lydindstillinger Afspilningslister Sådan lægger du musik ind i ARCHOS -enheden Optagelse af LYD Brug af AudioCorder Skærm til AudioCorder-indstillinger INDBYGGET mikrofonoptagelses-procedure Line-level-optagelser Visning af foto Photo WALL og photolibrary VISNING AF FOTO FOTOINDSTILLINGER Afspilning af et diasshow VISNING AF FOTO UNDER LYTNING TIL MUSIK Overførsel af foto til ARCHOS-ENHEDEN Brug af browseren Navigering Brug af det virtuelle tastatur Brug af PDF Reader Computerforbindelse Harddisk eller Windows-enhed Forbindelse Afbrydelse Opsætningsskærm Sprogindstillinger Display-indstillinger Indstillinger for udseende Indstillinger af ur Strømindstillinger TV-kontrol Systemindstillinger Opdatering af firmware Valgfrie funktionaliteter DVR-station & DVR Travel Adapter-præsentation Optagelse af video Indstilling af planlæggeren Optagelse af lyd (ekstern kilde) USB-værtsforbindelse Tekniske specifikationer Oplysninger om teknisk support... 59

3 Introduktion > p. 3 Introduktion ARCHOS enhedsbeskrivelse Knapper Øverst på enheden: TV LCD Tryk på og hold nede for at tænde/slukke. Tryk en gang for at skifte visningen af billedet mellem TV og indbygget LCD-skærm. Tryk på og hold nede for at låse knapperne på din ARCHOS-enhed. Hovednavigeringsknapper: Navigeringstastatur op/ned-acceleratorknapper Escape / Tilbage / Stop Ok Enter / Start / Afspil/Pause Tabuler mellem tilgængelige skærme MENU Vis de tilgængelige menupunkter Konnektorer Under enheden: Docking-konnektorerne Tilslut din ARCHOS-enhed til computeren. Oplad batteriet til ARCHOS via USB. Tilslut en kompatibel ekstern enhed til ARCHOS med den valgfrie Docking-adapter. Optag ekstern video via den valgfrie DVR-station. I højre side: Jack til AV-ud Lyd: Indsæt de medfølgende hovedtelefoner. Video: isæt et Archos AV-kabel for at tilslutte enheden til dit TV, hi-fi etc.

4 Introduktion > p. 4 Indbygget mikrofon og højttaler Den indbyggede mikrofon er i venstre side af enheden. Se: Brug af AudioCorder. Den indbyggede højttaler er i højre side under knapperne. LED-indikatorer CHG HDD TÆND/SLUK-indikator Indikator for batterioplader - tændt: Batteriet oplader. - blinker: Batteriet er fuldt opladt. Indikator for harddiskaktivitet Indikatoren blinker, når harddisken er aktiv (afspiller/overfører filer). TV Indikator for videovisning LCDIndikatoren er tændt, når billedet vises på et eksternt display. CHG HDD TV LCD Interfacebeskrivelse Statuslinje I øverste højre hjørne af skærmen angiver statuslinjen lydstyrken, batteriniveauet, det aktuelle tidspunkt, afspilningsstatus for enheden osv. Tabs Øverst til venstre på skærmen viser Tabs-området andre tilgængelige applikationer og skærme (Indstillinger, Hjem osv.). De varierer i forhold til, hvor du er i interfacet. Tryk på for at skifte mellem disse forskellige skærme.

5 Menu 504/604 VEJLEDNING V2.2 Introduktion > p. 5 I nederste højre hjørne af skærmen ses menuikonerne i menuområdet. Tryk på MENU for at vise de tilgængelige menupunkter. Dette er en kontekstafhængig menu: De tilgængelige muligheder varierer i forhold til, hvor du er i interfacet. Hjem Dette er hovedskærmen på ARCHOS-enheden, der viser hovedfunktionerne. Vælg et ikon med navigeringstastasterne, og tryk på OK for at bruge den bestemte funktion. Ikonet Genoptag Nogle gange er ikonet Genoptag fremhævet under Hjem, når du tænder for ARCHOS. Det betyder, at du kan genoptage den sidst afspillede musik- eller videofil, hvis den blev afbrudt før færdigafspilning. Hvis ikonet Genoptag er gråmarkeret, betyder det, at der ikke er nogen musik- eller videofiler, der kan genoptages. INTERFACESPROG Ændring af sproget Interfacet til ARCHOS-enheden findes på engelsk, fransk og tysk. Flere sporg kan hentes på SeOpdatering af firmware, hvor der findes instruktioner om installation af disse sprogpakker. Sådan ændrer du systemets sprog: 1. Fra Hjem trykkker du på for at få adgang til opsætningsskærmen. 2. Fremhæv sprogikonet, og tryk på OK. 3. Vælg et andet sprog ved hjælp af knapperne / (dine indstillinger gemmes øjeblikkeligt). 4. Tryk på for at afslutte.

6 Introduktion > p. 6 Andre tegnsæt Filnavne, mappenavne og musikmærker kan vises med forskellige tegnsæt, f.eks. japansk, koreansk, simplificeret kinesisk osv. Du kan aktivere disse tegnsæt på sprogindstillingsskærmen (se Sprogindstillinger, hvor der er yderligere oplysninger). BATTERI Batteriopladning Bør du benytter din ARCHOS enhed for første gang, skal du oplade batteriet i to timer. Batteriet på din ARCHOS enhed oplades via din computers USB-port: 1. Indsæt Archos USB-kabel i ARCHOS-enheden (slukket), 2. Indsæt Archos USB-kabel i computeren (tændt), 3. ARCHOS enheden tænder, og påbegynder opladning. En lyn-symbol blinker over batteriikonet på opgavelinjen, mens batteriet oplader:. CHG-indikatoren er tændt under batteriopladning. Den begynder at blinke, når batteriet er fuldt ud opladt. Udskiftning af batteri ARCHOS har et udskifteligt batteri. Du kan købe ekstra batterier på com. Udfør disse trin for at udskifte batteriet i ARCHOS 604:

7 Introduktion > p. 7 Udfør disse trin for at udskifte batteriet i ARCHOS 504: click Advarsel: Hvis batteriet bliver forkert udskiftet eller kortsluttes, kan dette medføre skader på produktet og/eller alvorlige personskader. Udskift kun med et originalt Archos-batteri. PRODUKTVEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelse af Archos-enheden ARCHOS-enheden er et elektronisk produkt, der skal behandles varsomt: Udsæt den ikke for unødvendige stød eller vibrationer. Udsæt den ikke for varme. Den skal opbevares et ventileret sted (især, når den er tilsluttet computeren). Hold den væk fra vand og stærkt fugtige områder. Hold den væk fra stærkt elektromagnetiske felter. Hold eventuelle tilsluttede kabler pænt samlede: Enheden kan falde, hvis et kabel uforvarent trækkes i af et barn. Luk den ikke op. Der er ingen brugerservicerbare dele inden i. Åbning vil gøre garantien ugyldig. Nulstilling af hardware I det tilfælde, at ARCHOS-enheden fastfryser operationen (f.eks. p.gr. af elektrostatiske fænomener), kan du nulstille den ved at trykke på knappen i 15 sekunder.

8 AFSPILNING AF VIDEO > p Afspilning af video Under Hjem skal du fremhæve Video-ikonet og trykke på OK for at flytte til videotilstand. 1.1 GENNEMGANG AF DINE VIDEOER Der findes to typer visning, som du kan bruge til at gennemgå dine videoer: - Videolisten - Video-browseren Du skal skifte mellem de to visningsmåder ved at trykke på på et hvilket som helst tidspunkt under gennemgangen i videotilstand. Ved gennemgang i videotilstand vises kun videofiler. Videolisten Videolisten (standardvisning) viser kun videofiler i mappen Video på ARCHOS s harddisk (viser ikke videoer i undermapper). Hvis du vil se videoer fra en anden mappe, skal du trykke på for at skifte til visningen Video-browser, navigere til en anden mappe og trykke på igen for at flytte tilbage til Videolisten. Video-browseren Video-browseren giver mulighed for at navigere til andre mapper i Videomappen. Den er baseret på Archos filbrowser. Se: Brug af browseren.

9 AFSPILNING AF VIDEO > p. 9 Begge visninger viser en levende miniature af den fremhævede video samt diverse oplysninger om videofilen. Hvis du har gemt en videoramme som en miniature (se: menupunkter om videoafspilning), vil miniaturen ikke længere afspille den fremhævede videofil, men vise billedet i stedet. Menupunkter i Videoliste og -browser Oplysninger - viser en meddelelsesboks med alle tilgængelige oplysninger om den fremhævede videofil. - Tryk på for at lukke oplysningsskærmen. Slet - giver mulighed for at slette den fremhævede videofil. Der vises en bekræftelsesskærm. Omdøb - giver mulighed for at ændre navn på den fremhævede videofil ved hjælp af det virtuelle tastatur. - se: Brug af det virtuelle tastatur. Genoptag video - vil genoptage afspilningen af den fremhævede video fra bogmærket. Ryd bogmærke - vil fjerne bogmærket fra den fremhævede videofil. Genoptag video ogryd bogmærke vises kun i menuen, når en bogmærket videofil er fremhævet (ikon: ). Nulstil miniaturer - vil slette alle brugerdefinerede miniaturer og genoprette bevægelsesminiaturer. Lyd - vil vise skærmen for lydindstillinger (se: Lydindstillinger). Tryk på for at returnere til videotilstand.

10 AFSPILNING AF VIDEO > p Videoafspilning Fremhæv en videofil. Tryk på OK for at afspille den. Videoafspilningsskærm Aktuel afspilningstilstand videofilnavn aktuelt visningsformat lydstyrkeniveau videostatuslinje Kontroller for videoafspilningsknapper Under videoafspilning fungerer knapperne på ARCHOS-enheden som følger: ekstra hurtigt fremad hurtigt tilbage ekstra hurtigt tilbage stop forøg lydstyrke hurtigt fremad sænk lydstyrke pause/afspil vis menuen Menupunkter for videoafspilning Oplysninger - viser en meddelelsesboks med alle tilgængelige oplysninger om den aktuelle videofil. - Tryk på for at lukke oplysningsskærmen.

11 AFSPILNING AF VIDEO > p. 11 Format - giver mulighed for at ændre den måde billedet vises på. - Auto: justerer videostørrelsen, så den bedst passer til den indbyggede skærm eller TV et. - Fuld skærm: viser hele billedet på skærmen. - Maksimeret: forstørrer billedet, så det fylder hele skærmen. - Original: viser billedet i det oprindelige format. Hastighed - afspiller den aktuelle video i slow motion eller hurtigt Sæt bogmærke - sætter et bogmærke på det aktuelle sted i videoen. - Der tillades kun et bogmærke pr. fil. - Du kan bogmærke op til 16 filer. - Videofiler med et bogmærke vises med ikonet. Gem ramme som... - Miniature: gemmer det aktuelle billede som en ny miniature for filen (overskriver den tidligere satte miniature, hvis der er en). - Tapet: det aktuelle billede defineres som din enheds baggrundsbillede. Lyd - vil vise skærmen for lydindstillinger (se: Lydindstillinger). Tryk på for at afslutte skærmen. Indstillinger - viser videoindstillingsskærmen (se næste kapitel). 1.3 VIDEOINDSTILLINGER Du får adgang til videoindstillingsskærmen via menuenindstillinger, mens du afspiller en videofil. Brug / til at fremhæve en anden parameter, og brug så / til at vælge en anden indstilling.

12 AFSPILNING AF VIDEO > p. 12 PlayMode (et statuslinjeikon viser den aktuelle tilstand) - Enkelt afspiller kun en videofil og standser - Mappe afspiller alle videofiler i den aktuelle mappe Gentag og bland (et statuslinjeikon viser den aktuelle tilstand) - Normal (intet ikon) afspiller den valgte video en gang og standser - Gentag afspiller den valgte video gentagne gange - Bland afspiller videoer i tilfældig rækkefølge LCD-lysstyrke - justerer lysstyrkeniveauet for den indbyggede skærm 1.4 Sådan lægger du videoer ind i ARCHOS -enheden Der er hovedsageligt to måder, man kan overføre egne videoer til ARCHOS: Synkroniser dine videoer med Windows Media Player 10 (eller senere) Denne metode kræver, at ARCHOS s USB-forbindelse kan fungere i tilstanden Windows-enhed (se: Systemindstillinger). Windows Media Player 10 (eller senere) vil kopiere de valgte videoer direkte til Video -mappen i ARCHOS. Kopier og indsæt dine videofiler fra computeren til Video -mappen i ARCHOS (se: Computerforbindelse for detaljer om, hvordan du tilslutter ARCHOS-enheden til din computer). Oprettelse af kompatible videofiler på din computer Hvis nogle af dine videoer ikke kan afspilles på ARCHOS-enheden, skal du måske kodeomsætte dem til et kompatibelt format. Den nemmeste måde at gøre det på er ved at anvende Windows Media Player 10 (eller senere) til at overføre videoer til ARCHOS i tilstanden Windows-enhed. Windows Media Player 10 (eller senere) konverterer automatisk de fleste formater til WMV-formatet, som din enhed kan afspille. Hvis du ikke vil bruge Windows Media Player 10 (eller senere), kan en søgning på Internettet gøre det muligt for dig at finde en passende værktøj, som kan gøre det.

13 AFSPILNING AF VIDEO > p Optagelse af video ARCHOS-enheden kan optage video via funktionen VideoCorder. Dertil skal du bruge en valgfri DVR-station ellerdvr Travel Adapter til at optage video. Se: Valgfrie funktionaliteter for at lære mere om denne funktion.

14 AFSPILNING AF MUSIK > p Afspilning af musik Under Hjem skal du fremhæve Musik-ikonet og trykke på OK for at flytte til musiktilstand. 2.1 ARCLibrary og Musik-browser Der findes to typer visning, som du kan bruge til at gennemgå dine sange: - ARCLibrary - og Musik-browser Ved gennemgang af musikken vises kun musikfiler. ARCLibrary ARCLibrary (standardvisning) viser musikken sorteret i kategorier (Kunstner, Album, Titel, Genre osv.), hvis musikfilerne indeholder disse mærker. Når der tilføjes ny musik til musikmappen i ARCHOS, skal ARCLibrary opdateres. Som standard gøres dette automatisk, men du kan vælge at gøre det manuelt med muligheden Opdater ARCLibrary i ARCLibrary (se også: Systemindstillinger). Hvis nogle af musikfilerne ikke indeholder mærker, klassificeres de som (Ukendt) i ARCLibrary. Musik-browser Musik-browser giver mulighed for at nagivere i musikmappen på enhedens harddisk. Den er baseret på Archos filbrowser. Fremhæv Gennemgå harddisk i den første ARCLibrary-visning for at bruge den, og tryk på OK. Se: Brug af browseren.

15 AFSPILNING AF MUSIK > p. 15 Menupunkter i ARCLibrary* og Musik-browser Oplysninger - viser en meddelelsesboks med alle tilgængelige oplysninger om den fremhævede musikfil. - Tryk på for at lukke oplysningsskærmen. Slet - giver mulighed for at slette den fremhævede musikfil. Der vises en bekræftelsesskærm. Omdøb - giver mulighed for at ændre navn på den fremhævede musikfil ved hjælp af det virtuelle tastatur. - se: Brug af det virtuelle tastatur. Genoptag sang - vil genoptage afspilningen af den fremhævede musikfil fra bogmærket. Ryd bogmærke - vil fjerne bogmærket fra den fremhævede musikfil. Genoptag sang ogryd bogmærke vises kun i menuen, når et bogmærket nummer er fremhævet (ikon: ). Vis afspilningsliste - åbner et redigeringsvindue for afspilningslisten til højre (se: Afspilningslister). Lyd - vil vise skærmen for lydindstillinger (se: Lydindstillinger). Tryk på returnere til musiktilstand. for at * i ArcLibrary, findes kunvis afspilningsliste og Lyd menupunkterne.

16 AFSPILNING AF MUSIK > p Afspilning af musik Fremhæv en lydfil, og tryk på OK for at afspille den. Musikafspilningsskærm Aktuel afspilningstilstand forrige nummer sangtitel kunstnernavn albumtitel sangnummer næste nummer lydstyrkeniveau resterende tid medgået tid statuslinje Kontroller for musikafspilningsknapper Under musikafspilning fungerer knapperne på ARCHOS-enheden som følger: ekstra hurtigt fremad tryk en gang: tilbage til begyndelsen af sangen eller forrige sang (i de første 10 sekunder af et nummer) hold: hurtigt tilbage ekstra hurtigt tilbage stop tabulering tilbage til browseren eller ARCLibrary-vinduet, som du startede sangen fra forøg lydstyrke tryk en gang: næste sang, hold: hurtigt fremad sænk lydstyrke pause/afspil vis menuen

17 AFSPILNING AF MUSIK > p. 17 Ikoner for musikstatus Statuslinjeikoner fortæller dig, om ARCHOS: spiller pauser standset Menupunkter for musikafspilning Oplysninger - viser en meddelelsesboks med alle tilgængelige oplysninger om den aktuelle musikfil. - Tryk på for at lukke oplysningsskærmen. Hjem - giver dig mulighed for at flytte Hjem under afspilning af musik, for at du kan gennemgå din harddisk, afspille et diasshow osv. Sæt bogmærke - sætter et bogmærke på det aktuelle sted i lydfilen. - Der tillades kun et bogmærke pr. fil. - Du kan bogmærke op til 16 filer. - Musikfiler med et bogmærke vises med ikonet. Lyd - vil vise skærmen for lydindstillinger (se: Lydindstillinger). Tryk på for at afslutte skærmen. Indstillinger - viser musikindstillingsskærmen (se næste kapitel). 2.3 MUSIKINDSTILLINGER Du får adgang til musikindstillingsskærmen via menuenindstillinger, mens du afspiller en sang. Brug / til at fremhæve en anden parameter, og brug så / til at vælge en anden indstilling.

18 PlayMode - Enkelt - Mappe - Alle - Kø - Scan 504/604 VEJLEDNING V2.2 AFSPILNING AF MUSIK > p. 18 (et statuslinjeikon viser den aktuelle tilstand) afspiller kun en musikfil og standser. Afspiller alle musikfiler i den aktuelle mappe. Afspiller alle musikfiler på ARCHOS-enheden. giver mulighed for at vælge et nummer, der skal afspilles efter det aktuelle. - Tryk på, mens et nummer afspilles for at skifte til browser-vinduet, hvor du vælger et nummer og trykker påok: Dette er nummeret i køen, og statuslinjeikonet skifter til. - Du kan kun sætte et nummer i kø ad gangen. - Hvis du ikke vælger en sang, der skal i kø, før afslutningen af det aktuelle nummer, vil ARCHOS afspille næste nummer i mappen eller på albummet. - - Afspiller de første par sekunder af hvert nummer. Du kan definere længden af afspilningstiden undervarighed af intro. Hvis du vil afspille hele sangen, skal du trykke på OK, mens introen spiller. Musikafspilleren returnerer dernæst til Mappe afspilningstilstanden. Gentag og bland(et statuslinjeikon viser den aktuelle tilstand) - Normal (intet ikon) afspiller det valgte nummer en gang og standser - Gentag afspiller det valgte nummer gentagne gange. - Bland afspiller vilkårlige numre fra valget. - Bland findes ikke, nårplaymode er sat tilalle. Varighed af intro - definerer, hvor længe hvert nummer afspilles i Scan afspilningstilstanden. 2.4 Lydindstillinger Dette skærmbillede giver mulighed for at justere lydindstillingerne på ARCHOS-enheden efter din personlige smag. Brug / til at fremhæve en anden parameter, og brug så / til at vælge en anden indstilling.

19 AFSPILNING AF MUSIK > p. 19 Lydstyrke - justerer output-lydstyrken. Indbygget højttaler - TIL højttaleren er altid tændt. - FRA højttaleren er altid slukket. - Automatisk den indbyggede højttaler slukker automatisk, når du indsætter hovedtelefoner eller et AV-kabel. Bass Boost-frekvens - justerer den lave frekvens, der skal boostes. Bass Boost-niveau - justerer niveauet for bass boosting. Forudindstillet - giver dig mulighed for hurtigt at vælge en lydprofil. Sæt equalizer - giver dig mulighed for at bruge en tilpasset lydprofil. Fremhæv og tryk på OK for at flytte til equalizer-skærmen. Balance - giver mulighed for at balancere lyden mellem venstre og højre højttaler. Nulstil - Fremhæv og tryk på OK for at nulstille lydparametre til standardværdierne. Equalizer-skærm ARCHOS-enheden indeholder en 5-bånds equalizer. Brug / til at fremhæve et andet frekvensinterval (Bass, Mid. bass, Mid. range, Mid. treble eller Treble). Brug / til at ændre forstærkningen af disse frekvenser. Det anbefales, at du ændrer disse indstillinger, medens du lytter til musikken for at kunne påskønne lydændringerne.

20 AFSPILNING AF MUSIK > p Afspilningslister En afspilningsliste er en liste over lydnumre, som musikafspilleren automatisk vil afspille en efter en. På ARCHOS-enheden kan du afspille, oprette og redigere lige så mange afspilningslister, som du vil. I Archos Browser er afspilningslister filerne med ikonet. Når du afspiller en afspilningsliste, vises ikonet i statuslinjen. Bemærk: Når du sletter en afspilningsliste, sletter du kun listen og ikke musikken. Afspilning af en afspilningsliste Fremhæv afspilningslistens linje i ARCLibrary, og tryk på OK. Vælg en afspilningsliste ved hjælp af /. Tryk på OK. Et panel med indholdet af afspilningslisten åbner i højre side. Tryk på OK for at starte afspilningen fra første nummer (du kan også vælge et nummer med /, hvis du vil starte med et andet nummer, før du trykker på OK). Måske vil du afspille numrene i en anden rækkefølge: Tryk på MENU og vælg menupunktet Bland for vilkårligt at blande rækkefølgen af sangene i den aktuelle afspilningsliste. Oprettelse af en afspilningsliste Vælg menupunktet Vis afspilningsliste mens du står i Musik-browser. Et afspilningslistepanel vises til højre: Nu kan du begynde at tilføje sange til den aktuelle afspilningsliste. I ruden til venstre finder du de sange, du vil føje til afspilningslisten. Fremhæv en sang, og tryk på eller OK for at føje den til afspilningslisten (sangens ikon i venstre panel ændres til, hvilket angiver, at den er en del af den aktuelle afspilningsliste). Gentag operationen med alle de ønskede numre.

21 AFSPILNING AF MUSIK > p. 21 Du kan også tilføje indhold for en hel mappe, kunstner, helt album osv., hvis du fremhæver den/det og trykker på eller OK. En anden måde, du kan føje sange til en afspilningsliste er ved at bruge menupunkterne Tilføj til afspilningsliste ellerindsæt i afspilningsliste: Tilføj til afspilningsliste - vil føje det fremhævede nummer, album, den fremhævede mappe, kunstner til enden af afspilningslisten. Indsæt i afspilningsliste - vil indsætte det fremhævede nummer, album, den fremhævede mappe, kunstner før det valgte punkt i afspilningslisten. Du springer frem og tilbage mellem venstre og højre panel ved at trykke på. En afspilningsliste kan maks. indholde sange. Se næste afsnit vedrørende, hvordan du gemmer dine afspilningslister. Menupunkter til afspilningslistepanel Disse menupunkter vises, når fokus er på højre panel: Fjern nummer - sletter det fremhævede nummer fra afspilningslisten. Flyt nummer - giver mulighed for at ændre placering af det fremhævede nummer inden for afspilningslisten ved hjælp af /. - Når du har defineret en ny placering af nummeret, skal du trykke på OK for at validere den. Gem - gemmer den aktuelle afspilningsliste til mappen Afspilningslister. Gem som - Samme som Gem, men den giver også mulighed for at give et personligt navn på afspilningslisten. - Se: Brug af det virtuelle tastatur. Ryd - rydder og lukker den aktuelle afspilningsliste. Bland - blander vilkårligt rækkefølgen af sangene i den aktuelle afspilningsliste.

22 Lyd 504/604 VEJLEDNING V2.2 AFSPILNING AF MUSIK > p vil vise skærmen for lydindstillinger (Se: Lydindstillinger). - Tryk på for at afslutte skærmen. Redigering af en afspilningsliste Sådan redigerer du en eksisterende afspilningsliste: Fremhæv afspilningslisten, og brug menupunktet Vis afspilningsliste. Nu kan du tilføje, blande, flytte eller fjerne numre i afspilningslisten ved hjælp af de relevante menupunkter. Der vises en (*) asterisk efter afspilningslistens navn i højre panel for at angive, at der er foretaget ændringer til afspilningslisten, og at den ikke er gemt. Når du har foretaget de ønskede ændringer, gemmer du afspilningslisten med menupunktet Gem, eller med menupunktet Gem som, hvis du vil give den et andet navn. Tilføjelse af sange til en afspilningsliste, mens du lytter til musik Under afspilning af en sang vælger du menupunktet afspilningslistens. Der vises et nyt vindue med to paneler. Musikfilerne til venstre og afspilningslisten til højre. Tryk på for at fokusere på venstre panel, og vælg den sang eller mappe med sange, der skal tilføjes, og tryk så OK for at tilføje dem til afspilningslisten. Tryk på for at returnere til afspilningslisten. Bemærk: Dette kan kun gøres, hvis du er flyttet til Musik-mappen via ikonet Musik på Hjem-skærmen og ikke via ikonet Browser. Vigtigt: Hvis du gemmer afspilningslisten under afspilning af en sang, standses afspilningen af sangen. 2.6 Sådan lægger du musik ind i ARCHOS -enheden Der er hovedsageligt to måder, man kan overføre egen musik til ARCHOS: Synkroniser din musik med Windows Media Player 10 (eller senere) Denne metode kræver, at ARCHOS s USB-forbindelse kan fungere i tilstanden Windows-enhed (se: Systemindstillinger). Windows Media Player 10 (eller senere) vil kopiere de valgte musikfiler direkte til Musik -mappen i ARCHOS.

23 AFSPILNING AF MUSIK > p. 23 Kopier og indsæt dine musikfiler fra computeren til Musik -mappen i ARCHOS (se Computerforbindelse for detaljer om, hvordan du tilslutter ARCHOS-enheden til din computer). Det er nemt at oprette lydindhold med din computer ved hjælp af Windows Media Player 10 (eller senere) til at konvertere dine egne cd er til MP3 eller WMA-format. Undersøg lovgivningen i dit land eller område for at få mere at vide, om det er muligt at kopiere dine egne cd er til eget brug. 2.7 Optagelse af LYD ARCHOS-enheden kan optage lyd via funktionen AudioCorder. Du kan foretage mikrofonoptagelser direkte med ARCHOS (detaljer findes i næste afsnit). Dertil skal du bruge den valgfrie DVR-station eller DVR Travel Adapter for at optage lyd fra en analog kilde (se Valgfrie funktionaliteter for at lære mere om denne funktion).

24 BRUG AF AUDIOCORDER > p Brug af AudioCorder Du kan optage lyd enten fra den indbyggede mikrofon eller fra en ekstern line-level analog kilde, hvis du bruger den valgfrie DVR-station eller DVR Travel Adapter. Under Hjem skal du fremhæve AudioCorder-ikonet og trykke på OK for at vise forudoptagelsesskærmen. Alle lydoptagelser, der foretages af ARCHOS-enheden gemmes i mappen Musik/ Optagelser. Hvis du vil bevare dem et andet sted, kan du bruge funktionen Flyt i ARCHOS filbrowser efter optagelsen (se: Brug af browseren). Ikonet blinker i statuslinjen under optagelse. Lydfiler, der er optaget af ARCHOS-enheden, mærkes som følger: Kunstner = (Archos: Lydoptagelser), Album = (Ukendt) 3.1 Skærm til AudioCorder-indstillinger Denne skærm giver mulighed for at justere lydinputindstillinger for dine optagelser. Brug / til at fremhæve en anden parameter, og brug så / til at vælge en anden indstilling. Sæt titel - giver dig mulighed for at give en personlig titel til optagelsen (Se: Brug af det virtuelle tastatur). Format - du kan vælge mellem PCM (ikke-komprimeret) og ADPCM (komprimeret) WAV-format. Kilde - vælger mellem mikrofon eller analog line-in (kun med den valgfrie DVR-station eller DVR Travel Adapter). Sampling - vælger sampling-hastigheden for din optagelse (en højere hastighed giver bedre lydkvalitet men en større fil).

25 BRUG AF AUDIOCORDER > p INDBYGGET mikrofonoptagelses-procedure 1. Fremhæv menupunktet Indstillinger, og tryk på OK for at flytte til AudioCorder indstillingsskærmen. 2. Vælg Mikrofon som kilden. Tryk på for at flytte tilbage til forudoptageskærmen. 3. Juster optageniveauet ved hjælp af / ( / justerer kun hovedtelefonernes lydstyrke, ikke optagelydstyrken). Tryk på OK eller vælg menupunktet Start optagelse for at starte optagelsen Du kan pause og genoptage din optagelse ved at trykke på OK. Tryk på for at standse optagelsen. Du kan også starte optagelsen til en ny fil direkte ved at vælge menupunktet Gem fil og starte en ny optagelse, mens du optager. 3.3 Line-level-optagelser ARCHOS-enheden kan også optage fra eksterne line-level lydkilder med den valgfrie DVR-station eller DVR Travel Adapter. Se Optagelse af lyd for at få detaljer.

26 VISNING AF FOTO > p Visning af foto Under Hjem skal du fremhæve Foto-ikonet og trykke på OK for at flytte til fotoviseren. 4.1 Photo WALL og photolibrary Der findes tre typer visning, som du kan bruge til at gennemgå dine foto: - Photo Wall - PhotoLibrary - Photo Browser Ved gennemgang af foto vises kun billedfiler. Du skal skifte mellem de tre visningsmåder ved at trykke på tidspunkt under gennemgangen af foto. et hvilket som helst Photo Wall Photo Wall (standardvisning) viser miniaturer af dine foto. Den viser kun billedfiler i den aktuelle mappe på ARCHOS s harddisk (viser ikke billeder i undermapper). Hvis du vil se billeder fra en anden mappe, skal du trykke på for at skifte til visningen PhotoLibrary eller Photo Browser, navigere til en anden mappe og trykke på igen for at flytte tilbage til Photo Wall. PhotoLibrary PhotoLibrary viser dine foto sorteret efter dato, navn osv. (hvis din billedfil indeholder disse EXIF-data).

27 VISNING AF FOTO > p. 27 Photo Browser Photo Browser giver mulighed for at nagivere i fotomappen på enhedens harddisk. Den er baseret på Archos filbrowser. Fremhæv Gennemgå harddisk i PhotoLibrary-visningen for at bruge den, og tryk på OK. Se: Brug af browseren. Menupunkter i Photo Wall, PhotoLibrary og Photo Browser Oplysninger - viser en meddelelsesboks med alle tilgængelige oplysninger om det fremhævede billede. - Tryk på for at lukke oplysningsskærmen. Slet - giver mulighed for at slette den fremhævede billedfil. Der vises en bekræftelsesskærm. Omdøb - giver mulighed for at ændre navn på den fremhævede billedfil ved hjælp af det virtuelle tastatur. - Se: Brug af det virtuelle tastatur. Sæt som tapet(vises kun i visningen Photo Wall) - definerer det aktuelle billede som ARCHOS-enhedens baggrundsbillede. Diasshow - starter et diasshow fra det fremhævede billede Lyd - vil vise skærmen for lydindstillinger (se: Lydindstillinger). Tryk på for at afslutte skærmen. - Måske vil du have adgang til disse indstillinger, hvis du lytter til musik under gennemgangen af dine foto.

28 VISNING AF FOTO > p VISNING AF FOTO Fremhæv en billedfil. Tryk på OK for at se den. Menuoverlægget forsvinder automatisk efter et par sekunder. Kontroller til fotovisningsknapper Under visning af foto fungerer knapperne på ARCHOS-enheden som følger: zoom ind forrige foto zoom ud luk fotovisning roter til venstre næste foto roter til højre start/pause et diasshow vis menuen Ved zoom bruges / / / til at rulle med. Du skal zoome af for at gendanne deres oprindelige funktioner. Menupunkter for fotovisning Oplysninger - viser en meddelelsesboks med alle tilgængelige oplysninger om det aktuelle billede. - Tryk på for at lukke oplysningsskærmen. Zoom ind - forstørrer det aktuelle billede. Zoom ud - formindsker det aktuelle billede. Roter til venstre - Roterer billedet 90 mod uret. Roter til højre - Roterer billedet 90 med uret.

29 VISNING AF FOTO > p. 29 Sæt som tapet - definerer det aktuelle billede som ARCHOS-enhedens baggrundsbillede. Start diasshow - starter et diasshow fra det aktuelle billede. Indstillinger - viser fotoindstillingsskærmen (se næste kapitel). Lyd - vil vise skærmen for lydindstillinger (se: Lydindstillinger). Tryk på for at afslutte skærmen. - Måske vil du have adgang til disse indstillinger, hvis du lytter til musik under visningen af foto. 4.3 FOTOINDSTILLINGER Du får adgang til skærmen Fotoindstillinger via menupunktet Indstillinger menupunktet under visning af billeder. Brug / til at fremhæve en anden parameter, og brug så / til at vælge en anden indstilling. Pause i billede - definerer den tid, som hvert billede vises under et diasshow. Overgang - definerer den overgangseffekt, der skal bruges mellem to billeder. Der er forskellige smarte effekter, som du kan vælge mellem.

30 VISNING AF FOTO > p Afspilning af et diasshow For at se et diasshow skal du fremhæve en billedfil i Photo Wall, PhotoLibrary eller Photo Browser og vælge menupunktet Diasshow. Du kan også starte et diasshow under visningen af foto: Vælg menupunktet Start diasshow, eller tryk på OK. Mens et diasshow vises, kan du pause det på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke på OK. Du kan definere den tid, som hvert billede vises og overgangseffekten under fotoindstillingerne (se: Fotoindstillinger). 4.5 VISNING AF FOTO UNDER LYTNING TIL MUSIK Du kan se foto og afspille diasshow, mens du lytter til musik: Vælg menupunktet Hjem, mens du afspiller en sang. Under Hjem skal du fremhæve Foto-ikonet og trykke på OK. Gennemgå dine foto, eller start et diasshow på normal vis (se: Afspilning af et diasshow). Du kan flytte tilbage til musikafspilningsskærmen på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke på. Hvis du flytter tilbage til musikafspilningsskærmen under afspilning af et diasshow, pauses dit diasshow. Når du kommer tilbage til det, skal du blot trykke på OK for at genoptage diasshowet. 4.6 Overførsel af foto til ARCHOS-ENHEDEN Der er forskellige metoder, du kan bruge til at overføre egne foto til mappen Billeder i ARCHOS: Tilslut ARCHOS-enheden til din computer, og kopier billederne fra computerens harddisk til ARCHOS (se: Computerforbindelse), eller synkroniser dem med Windows Media Player 10 eller senere (i Windows-enhed -tilstand). Tilslut et digitalt kamera, en USB-kortlæser eller ekstern harddisk til ARCHOSenheden via Archos Docking-adapteren eller DVR-station (se: USB-værtsforbindelse). Se også: Kopiering og flytning af filer og mapper.

31 BRUG AF BROWSEREN > p Brug af browseren Archos filbrowser giver mulighed for at navigere i filsystemet på ARCHOSenhedens harddisk. Under Hjem skal du fremhæve Browser-ikonet og trykke på OK for at flytte til filbrowseren. Der vises to paneler: Det til venstre er det panel, du normalt bruger til at navigere på enhedens harddisk. Panelet til højre et det, du bruger, når du vil kopiere eller flytte filer og mapper (se: Kopiering og flytning af filer og mapper). Om ARCHOS-enhedens harddisk ARCHOS anbefaler, at du bevarer de originale mapper: Musik, Billeder, Video, Afspilningslister. Ikonerne på Hjem-skærmen fører direkte til nogle af disse mapper (Video, Musik, Foto...), og de vil måske ikke fungere korrekt, hvis mapperne slettes eller omdøbes. 5.1 Navigering Kontroller til browser-knapper Brug / til at vælge en fil eller mappe, og tryk så på OK eller for at flytte til den. Tryk på for at flytte et niveau tilbage i mappehierarkiet. Tryk på på et hvilket som helst tidspunkt for at forlade browseren og flytte tilbage til Hjem. Tryk på, hvis du skal springe mellem venstre og højre panel.

32 BRUG AF BROWSEREN > p. 32 Menupunkter i browseren Oplysninger - viser en meddelelsesboks med alle tilgængelige oplysninger om den fremhævede fil. - Tryk på for at lukke oplysningsskærmen. Opret mappe - opretter en mappe under den nuværende placering. - Du skal angive mappens navn med det virtuelle tastatur (se: Brug af det virtuelle tastatur). Slet - giver mulighed for at slette den fremhævede fil eller mappe (og hele indholdet). Der vises en bekræftelsesskærm. Omdøb - giver mulighed for at ændre navn på den fremhævede fil eller mappe ved hjælp af det virtuelle tastatur. Se: Brug af det virtuelle tastatur. Kopier - giver mulighed for at kopiere den fremhævede fil eller mappe til den placering, der er defineret i det andet browser-panel. Kopier alle filer - giver mulighed for at kopiere alle filer i den aktuelle mappe til den placering, der er defineret i det andet browser-panel. Flyt - giver mulighed for at flytte den fremhævede fil eller mappe til den placering, der er defineret i det andet browser-panel. Lyd - vil vise skærmen for lydindstillinger (se: Lydindstillinger). Tryk på for at afslutte skærmen. - Måske vil du have adgang til disse indstillinger, hvis du lytter til musik under gennemgangen af dine filer. Bemærk, at nogle af ovenstående menupunkter måske ikke vises, hvis de ikke er tilgængelige for den fremhævede fil eller mappe.

33 BRUG AF BROWSEREN > p. 33 Kopiering og flytning af filer og mapper I venstre panel skal du fremhæve den fil eller mappe, som du vil kopiere eller flytte. Tryk på for at fokusere på det højre panel. Naviger til den placering, hvor du vil kopiere eller flytte den fil eller mappe til, som du fremhævede i det venstre panel. Tryk på for at flytte tilbage til det venstre panel. Vælg menupunkterne Kopier, Kopier alle filer eller Flyt afhængigt af den handling, du vil udføre. 5.2 Brug af det virtuelle tastatur Det virtuelle tastatur er et interface, som giver mulighed for at angive tekst til f.eks. at omdøbe en fil eller mappe, eller når du vil give en titel til en afspilningsliste, som du lige har oprettet. Kontroller til virtuelle tastaturknapper placer markør i slutningen af filnavnet placer markør i begyndelsen af filnavnet luk tastatur uden at gemme spring fra tegntaster til funktionstasterne til højre naviger til virtuelt tastatur angiver det fremhævede tegn viser menuen for at validere det aktuelle navn

34 BRUG AF BROWSEREN > p. 34 Funktionstaster på tastaturet: I højre side af tastaturet er der fem funktionstaster: Shift: Skifter mellem store og små bogstaver. Tilbage: Sletter tegn foran markøren. Ryd aktuelt navn. Flytter markør et tegn til venstre. Flytter markør et tegn til højre. Når du er tilfreds med det nye navn på filen, mappen eller afspilningslisten, kan du gemme det med menupunktet Valider aktuelt navn. 5.3 Brug af PDF Reader ARCHOS-enheden indeholder en PDF Reader med hyperlink-support. I browseren fremhæves PDF-filer med dette ikon:. For at åbne et PDF-dokument skal du fremhæve PDF-dokumentet i filbrowseren og trykke på OK. Kontroller til PDF Reader-knapper næste side forrige side 1. tryk: tilpas til bredde (hvis zoomed) 2. tryk: afslut PDF-læser naviger inden for aktuel side vis den tilgængelige menu

35 BRUG AF BROWSEREN > p. 35 Følg hyperlinks Nogle PDF-dokumenter har hyperlinks (f.eks. en indholdsfortegnelse, links to et eksternt website osv.) Links omgives med blåt, og et fremhævet link (aktivt link) omgives med rødt. Du følger et link ved at fremhæve det (omgivet af rødt) med / og trykker på OK. Hvis du vil gå tilbage til den forrige side (hvor du klikkede på linket), skal du vælge menupunktet Link tilbage. Bemærk, at hyperlinks, der refererer til et ekstern dokument eller til en URL måske ikke fungerer. Menupunkter til PDF Reader Forrige side - flytter til den forrige side i dokumentet. Næste side - flytter til den næste side i dokumentet. Gå til side... - giver mulighed for at vælge en bestemt side. - Brug venstre/højre til at vælge et sidenummer. - Tryk på OK for at flytte til denne side. Zoom ind - forstørrer dokumentet. Zoom ud - formindsker dokumentet. Link tilbage - bringer dig tilbage til den side, du kom fra. - Vises kun, når du har tidligere har fulgt et link.

36 COMPUTERFORBINDELSE > p Computerforbindelse 6.1 Harddisk eller Windows-enhed Der er to tilslutningstilstande, hvormed du kan forbinde din ARCHOS enhed med din computer. Når din ARCHOS enhed er tændt, og du forbinder den med en computer, vil der dukke et skærmbillede op på ARCHOS, der beder dig om at vælge hvilken tilslutningstilstand du ønsker at benytte til denne tilslutning (se Tilslutningstrin). ARCHOS kan tilsluttes som en Windows Media Device hvis du har Windows Media Player 10 (WMP10), eller nyere, installeret på din computer. Ellers kan den tilsluttes som en PC Hard Drive. Du kan ændre din foretrukne USB tilslutningstilstand på skærmbilledet for systemindstillinger (se: Systemindstillinger). Dette betyder at din foretrukne tilslutningstilstand vil være fremhævet som standard, når du forbinder din enhed til en computer. For at tilgå skærmbilledet med systemindstillinger, skal du trykke på fra skærmbilledet Hjem, og så vælge ikonet System. 6.2 Forbindelse 1. Tænd for ARCHOS-enheden. 2. Indsæt det leverede Archos USB-kabel i ARCHOS-enheden. 3. Indsæt Archos USB-kablet i den tændte computer. 4. Din ARCHOS enhed vil bede dig om at vælge en USB tilslutningstilstand: brug tasterne / til at vælge tilstand, og tryk så på OK*. Se i de nedenstående afsnit efter detaljer vedrørende dit operativsystem. 1 COMPUTER T Æ N D T USB-port 3 2 * Hvis du vælger Kun oplad, vil din enhed kun oplade sine batterier via USB-kablet. Du kan bruge den som normalt imens. På et hvilket som helst tidspunkt vil du være i stand til at aktivere USB tilslutningen ved at vælge menupunktet Aktiver USB på skærmbilledet Hjem.

37 COMPUTERFORBINDELSE > p. 37 Windows XP & WMP10 eller nyere (Windows Media Device Mode) Følg de tidligere nævnte trin for at tilslutte din ARCHOS enhed, og vælg Windows Media Device som din tilslutningstilstand. ARCHOS enheden vil dukke op i Denne Computer. Nu kan du lægge dine filer over på ARCHOS: - Synkornisere din musik, dine videoer eller foto med ARCHOS ved hjælp af Windows Media Player 10 (eller senere). - Kopiere dine mediefiler direkte via Windows Explorer til mappen Medie, dernæst Musik, Video eller Billeder. Andre typer filer skal flyttes til mappen Data. Hvis din computer beder om en driver eller en installations-cd når du tilslutter din enhed, skal du benytte tilstanden PC Hard Drive. Windows Me, 2000 og XP (kun tilstanden PC Hard Drive) Følg de tidligere nævnte trin for at tilslutte din ARCHOS enhed, og vælg PC Hard Drive som din tilslutningstilstand. Din ARCHOS vil blive registreret som en lagerenhed (harddisk), og vil dukke op i Denne Computer. Du kan nu benytte din ARCHOS som enhver anden ekstern harddisk. Mac OS X (kun tilstanden PC Hard Drive) Din OS X version skal have support for masselagerenhed. Følg de tidligere nævnte trin for at tilslutte din ARCHOS enhed, og vælg PC Hard Drive som din tilslutningstilstand. Din ARCHOS vil automatisk blive registreret som en lagerenhed (harddisk), og vil dukke op på skrivebordet. Du kan nu benytte din ARCHOS som enhver anden ekstern harddisk.

38 COMPUTERFORBINDELSE > p Afbrydelse Windows XP & WMP10 eller nyere (Windows Media Device Mode) Verificer, at der ikke overføres nogen data mellem ARCHOS-enheden og din computer (Harddiskindikatoren på ARCHOS-enheden blinker ikke). Du kan trække USB-kablet ud af ARCHOS og/eller computeren. Windows Me, 2000 og XP (kun tilstanden PC Hard Drive) DU MÅ IKKE BARE TRÆKKE KABLET UD PÅ ET VILKÅRLIGT TIDSPUNKT! Du skal fjerne/afmontere ARCHOS fra computeren, før du afbryder USB-kablet for at undgå datatab eller fastfrysning. Når alle overførsler er færdige, klikker du på ikonet fjern sikkert i systembakken ved siden af uret. Windows 2000 / ME Windows XP Klik på meddelelsen fjern sikkert. Der vises en meddelelse, som siger, at du nu sikkert kan afbryde enheden*. Du kan nu sikkert trække USB-kablet ud af ARCHOS-enheden og/eller computeren. Hvis du får en meddelelsen, der siger, at enheden ikke kan fjernes, skal du lukke alle computerprogrammer, der eventuelt stadig bruger data på enheden, f.eks. eventuelle medieafspillere eller Windows Explorer.

39 COMPUTERFORBINDELSE > p. 39 Mac OS X (kun harddisktilstand) DU MÅ IKKE BARE TRÆKKE KABLET UD PÅ ET VILKÅRLIGT TIDSPUNKT! Du skal fjerne/afmontere ARCHOS fra computeren, før du afbryder USB-kablet for at undgå datatab eller fastfrysning. Træk ARCHOS-enhedens ikon på skrivebordet mod papirkurven, som så bliver til et stort smid ud-symbol. Slip ikonet i dette smid ud-symbol: ARCHOS-harddisken forsvinder fra skrivebordet. Du kan nu sikkert trække USB-kablet ud af ARCHOSenheden og/eller computeren.

40 OPSÆTNINGSSKÆRM > p Opsætningsskærm På skærmen Hjem trykker du på for at flytte til opsætningsskærmen (tryk på igen, hvis du vil gå tilbage til skærmen Hjem). Vælg en af indstillingsikonerne (Sprog, Display, Udseende osv.), og tryk på OK for at flytte til den tilhørende indstillingsskærm. Når du står i indstillingsskærmen: - skal du bruge / til at fremhæve en anden parameter. - skal du bruge / til at vælge en anden indstilling. - Når du er færdig med at justere dine indstillinger, skal du trykke på for at returnere til hovedopsætningsskærmen. 7.1 Sprogindstillinger Sprog - Vælg mellem engelsk, fransk eller tysk. - Besøg for at kontrollere, om der er andre sprog tilgængelige, som du kan downloade og installere. Fjernøstlig skrifttype - giver mulighed for at bruge andre tegnsæt. - Se: Andre tegnsæt.

41 OPSÆTNINGSSKÆRM > p Display-indstillinger TV-indstillinger TV-standard - Vælg mellem NTSC (USA) og PAL (Europa) systemerne (vælg den, der er kompatibel med dit lands TV-system). TV-format - 4:3 eller 16:9 - det forhold, som billederne vises med på dit fjernsyn. Video-output - Vælg mellem Intern LCD eller Ekternt TV (for at gøre dette kan du også trykke på TV/LCD-knappen på enheden). Eksternt display - Vælg imellem Composite / S-video / Component / RGB. Denne indstilling vil afgøre hvilken type display, din ARCHOS enhed sender sit videosignal til. LCD-indstillinger LCD-lysstyrke - justerer lysstyrkeniveauet for den indbyggede skærm. 7.3 Indstillinger for udseende Tapet - aktiverer eller deaktiverer brugen af en billedbaggrund.

42 OPSÆTNINGSSKÆRM > p. 42 Billednavn - giver mulighed for at vælge et billede til brug som baggrundsbillede. - Du kan vælge mellem alle standardbaggrunde og billeder, som du tidligere har defineret som tapet. - Du kan også definere et billede som tapet fra foto- og videotilstandene. - For at dine baggrundsbilleder kan blive vist korrekt når du benytter et tv, bør deres opløsning ideelt set være 1024x576 pixels. Baggrundsfarve - Definerer baggrundsfarven, hvis du har slået brugen af baggrundsbilleder fra. Tema - Definerer dine ikoners temafarve. Skriftfarve - Definerer skriftfarven Forrige indstillinger - Fremhæv og tryk på OK for at kassere eventuelle ændringer, som du har foretaget siden du kom ind på dette skærmbillede. 7.4 Indstillinger af ur Tidsformat - Vælg mellem 12- og 24-timerstilstand. År, måned, dag, time, minut - sætter den aktuelle dato og det aktuelle tidspunkt. Sæt - Fremhæv og tryk på OK for at sætte tidspunktet og datoen. Hvis du glemmer at gøre dette, gemmes dit urs indstillinger ikke. Hvis du bruger den valgfrie DVR-station til at planlægge videooptagelser på dit TVsystem, skal du sikre dig, at tidspunktet og datoen er korrekt indstillet!

43 OPSÆTNINGSSKÆRM > p Strømindstillinger Disse indstillinger hjælper med at spare batteristrøm, hvilket vil give længere batterilevetid. Du kan justere indstillingerne for både batterioperation og jævnstrømsoperation (når ARCHOS er tilsluttet til en strømført DVR-station eller til en vægudtræk via Archos Docking-adapteren) Batterioperation/jævnstrømsoperation Slukket - Den tid, hvor computeren ikke bruges (ingen knapper trykkes), før systemet lukker. - Systemet vil ikke lukke under et diasshow eller afspilning af lyd/video. Skærmlys slukket - Den tid, hvor computeren ikke bruges (ingen knapper trykkes), før LCD-displayet slukker. - Display et vil ikke slukke under en video eller et diasshow. Harddisk - Den tid, der går, før harddisken standser efter sidste filadgang. Med længere tid vil disken dreje oftere, og svartiderne er hurtigere ved adgang til filer, men strømforbruget er højere. - Advarsel: Denne indstilling bør kun ændres af erfarne brugere. ARCHOS-enheden vil forbruge dobbelt så meget strøm, da disse parametre er sat til højere værdier (lys og harddisk bruger især meget strøm). Når du er i batteritilstand, anbefales det, at du sætter disse parametre til lavere værdier for at spare strøm. Enheden bliver varmere, når skærmlys og harddisk er tændt i længere tidsperioder.

44 OPSÆTNINGSSKÆRM > p TV-kontrol Se: Den infrarøde emitter. 7.7 Systemindstillinger Denne indstilling vil lade dig konfigurere adskillige nøglefunktioner på din ARCHOS enhed, såsom ARCLibrary, din foretrukne USB-porttilstand, firmware opdateringer etc. De giver dig også oplysninger om den aktuelle firmware-version, brugt/tilgængelige lagerplads osv. ARCLibrary - definerer, om og hvordan ARCLibrary anvendes. - Fra Du kan kun gennemgå din musik via mappen Musik på harddisken. - Til Du kan gennemgå din musik via dennes mærkekarakteristika (kunstner, album, genre osv.), but ARCLibrary skal opdateres manuelt. - Auto. ARCLibrary opdateres automatisk, når USB-kablet afbrydes fra enheden. Opdater ARCLibrary - Fremhæv og tryk på OK for manuelt at opdatere ARCLibrary. - Denne knap gråmarkeres, når ARCLibrary-indstillingen er sat til Fra. Foretrukne USB - Lader dig vælge din foretrukne USB tilslutningstilstand, som vil blive fremhævet som standard hver gang du forbinder din ARCHOS enhed til en computer. Tilslutningstilstanden afgører hvordan din enhed interagerer med din computer: - Windows Media Device (Windows-enhed): ARCHOS vil bruge Media Transfer Protocol (MTP), når den tilsluttes til en pc med installeret Windows XP (SP1 eller senere) og Windows Media Player 10 (eller senere). Du kan synkronisere dit mediebibliotek automatisk, hver gang du tilslutter ARCHOS-enheden til computeren.

Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. DANSK BRUGERVEJLEDNING Version 1.0 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Kære kunde, Tak for, at du har valgt dette ARCHOS-produkt. Vi håber, at du får

Læs mere

Din brugermanual ARCHOS 704 WIFI http://da.yourpdfguides.com/dref/1226993

Din brugermanual ARCHOS 704 WIFI http://da.yourpdfguides.com/dref/1226993 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

204 MP3 & WMA Digital Music Player / Photo Viewer / USB 2.0 Harddisk

204 MP3 & WMA Digital Music Player / Photo Viewer / USB 2.0 Harddisk 1 204 MP3 & WMA Digital Music Player / Photo Viewer / USB 2.0 Harddisk Dansk brugervejledning Version 1 - Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. 2 1 En indledende

Læs mere

MP3 & WMA Digital Music Player / Photo Viewer / USB 2.0 Harddisk

MP3 & WMA Digital Music Player / Photo Viewer / USB 2.0 Harddisk 1 ARCHOS 104 MP3 & WMA Digital Music Player / Photo Viewer / USB 2.0 Harddisk Dansk brugervejledning Version 1.1 - Der henvises til Archos web-sted (www.archos.com), hvor du kan hente den seneste vejledning

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Afspiller. Software version eller nyere. Rev B DK

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Afspiller. Software version eller nyere. Rev B DK Brugervejledning Funktionsvejledning Afspiller Software version 5.3.2 eller nyere Rev B DK Indhold 1. Indledning... 3 2. Mapper og medieinformation... 3 3. Anvend Afspilleren... 4 3.1 Afspilningsliste...

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning Divar - Archive Player DA Betjeningsvejledning Divar Archive Player Betjeningsvejledning DA 1 Dansk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Læs mere

Din brugermanual ARCHOS 204 http://da.yourpdfguides.com/dref/1227048

Din brugermanual ARCHOS 204 http://da.yourpdfguides.com/dref/1227048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics DA-1 1. Udløser 2. Højttaler 3. ON/OFF (tænd/ sluk) 4. USB-port 5. Micro SD kortindstik 6. Linse 7. Ladeindikator 8. Arbejdsindikator 9.

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Billedbehandling med XnView.

Billedbehandling med XnView. Billedbehandling med XnView. 2009 Dag 1: På skrivebordet finder du ikonet for Denne computer højreklik på ikonet og vælg Stifinder på pop-op skiltet. Nu viser Stifinderen de drev der findes på denne computer

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. -

Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. - Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. - For at lave sine musik CD er om til WMA format kræver det en PC med Microsoft Media Player version 7.1 eller

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Instruktioner ved ibrugtagning for første gang

Instruktioner ved ibrugtagning for første gang Instruktioner ved ibrugtagning for første gang TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Indledning (1) 2. Installation og aktivering (3) Fjernelse af gamle drivere (3.1) Installation i Windows 98 SE /

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Hvis apparatet mishandles Easi-Speak Pro eller åbnes, annulleres denne garanti. Alle ud af

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC Brugervejledning ClaroRead fra Dictus -PC 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 INSTALLATION... 3 CLAROREAD-VÆRKTØJSLINJE... 3 AFSPIL... 4 STOP... 4 GEM TEKST SOM LYDFIL... 4 INDSTILLINGER... 5

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC)

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Brugervejledning ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 5 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 7 AFSPIL... 7 STOP... 7

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer Indledning

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer Indledning 040915 ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås, hvordan man kan få en computer og ipad'en til at spille sammen : * Hvordan overføres fotos fra PC til ipad? * Hvordan

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Organisering af billeder.

Organisering af billeder. Organisering af billeder. Da du startede Picasa op for første gang, havde du mulighed for at scanne hele computeren igennem for billeder eller lade Picasa holde øje med nogle bestemte mapper (mine billeder,

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Air Sync Brugervejledning

Air Sync Brugervejledning Air Sync Brugervejledning Oplad din Air Sync 1. Slut Air Syncs micro USB-port (D) til din computer eller andre kompatible opladerenheder ved hjælp af den medfølgende USB eller andre kompatible micro USBtilslutninger.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3 Video/billeder og lyd: Tastevejledning Photo Story 3 Lav dine egne fortællinger med billeder og lyde...2 Download...2 Opret ny fortælling...2 Indsæt billeder...2 Rediger billederne...3 Ændring af rækkefølgen...4

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Blackwire C310/C320. USB-headset med ledning. Brugervejledning

Blackwire C310/C320. USB-headset med ledning. Brugervejledning Blackwire C310/C320 USB-headset med ledning Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Brug for mere hjælp? 3 Hvad er der i æsken 4 Fakta om headset 5 Når du har dit headset på 6 Juster hovedbøjlen

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere