Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012"

Transkript

1 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version (APA): Koch, M. B., Davidsen, M., & Juel, K., (212). Dødeligheden i s kommune: En sammenligning med det øvrige Danmark, 2 s., jun. 4, 212. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 2. Sep. 217

2 Dødeligheden i s kommune - En sammenligning med det øvrige Danmark 4. juni 212 Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel

3 1 Introduktion Middellevetiden i s kommune er lavere end i resten af landet. I s kommune er middellevetiden for -årige 76,5 år, sammenlignet med 78,8 år i resten af landet 1. Formålet med nærværende notat er at forsøge at forstå nogle af årsagerne til disse forskelle i dødelighed. Forskellen søges i dette notat forklaret ud fra registeroplysninger om civilstand, etnicitet, uddannelsesniveau og socioøkonomisk status. 1.1 Data og metode I notatet beskrives forskelle i dødelighed ved hjælp af dødelighedsratioer (dødelighedsraten i s kommune/dødelighedsraten i det øvrige Danmark). Alle rater er beregnet som et gennemsnit for perioden 25 til 29 (for etnicitet dog 27 til 29). Dødelighedsrater beregnes ved at sætte alle dødsfald i perioden overfor den samlede risikotid derefter kan man beregne ratioer, ved at tage forholdet mellem de to rater (københavns kommune og resten af landet). Data i undersøgelsen stammer fra individbaserede registre fra Danmarks Statistik. I undersøgelsen benyttes oplysninger om dødsfald fra CPR-registret, oplysninger om befolkningens uddannelsesniveau fra uddannelsesregistret og oplysninger om socioøkonomisk status fra arbejdsstyrkestatistikken. Endvidere benyttes demografiske oplysninger om alder, køn, civilstand og etnicitet. I nedenstående tabel ses en oversigt over de oplysninger, der benyttes i notatet samt deres kategorisering. Tabel 1. Variabelkategorier Variabel Kategorier Uddannelsesniveau (25-79 år) <1 år 1-12 år år 15 år Socioøkonomisk status (2-69 år) I beskæftigelse Arbejdsløs Førtidspensionist Uden for arbejdsstyrken Andet Civilstand Gift Enke Fraskilt Ugift Etnicitet Dansker Indvandrer Efterkommer For at sammenligne dødelighedsraterne i s Kommune med resten af landet - totalt og under hensyntagen til de indgående socio-demografiske variable - er der lavet Poisson-regression. Alle analyserne er lavet for personer i alder 2 eller derover. Der laves separate analyser for mænd og kvinder og for hver 5-års aldersgruppe. Effekten af hver af de fire socio-demografiske variable er analyseret hver for sig og i en samlet model. Poisson-regressionen er udført som en generaliseret lineær model i SAS version 9. 1 Danmark Statistik tabel HISBK 2

4 Resultater Inden dødelighedsberegningerne beskrives fordelingen på de forskellige baggrundsvariable: alder, uddannelsesniveau, socioøkonomisk status, civilstand og etnicitet for s kommune og for resten af landet. Af figuren nedenfor fremgår aldersfordelingen i s kommune og i resten af landet. Det ses, at der er relativt flere personer i de yngste aldersgrupper i s kommune og relativt flere i de ældste aldersgrupper i resten af landet s kommunes borgere er altså yngre end resten af landets. Figur 1. Andel af mænd og kvinder fordelt på aldersgrupper i s kommune og resten af landet. Procent

5 Uddannelsesniveau Af figur 2 nedenfor ses det, at der er relativt færre personer med under 1 års uddannelse i s kommune end der er i resten af landet. Af figur 3 fremgår det at der omvendt er relativt flere med 15 års uddannelse eller mere i s kommune end i resten af landet både blandt mænd og kvinder. Der er især stor forskel på kvinder i de yngste aldersgrupper, hvor der eksempelvis blandt kvinder i aldersgruppen 3-34 i s kommune er over 5 procent, der har15 års uddannelse eller mere, er der i resten af Danmark kun 34 procent. Figur 2. Andel med under 1 års uddannelse i s kommune og i resten af landet, fordelt på aldersgrupper. Procent Figur 3. Andel med 15 års uddannelse eller mere i s kommune og resten af landet, fordelt på aldersgrupper. Procent

6 Socioøkonomisk status Af figur 4 fremgår det at der er flere personer i beskæftigelse uden for s kommune. Af figur 5 ses det at der er en langt større andel af førtidspensionister i s kommune sammenlignet med resten af landet, i aldersgrupperne fra 45 år. Forskellen mellem s kommune og resten af landet er især tydelig blandt mænd i aldersgrupperne år. Figur 4. Andelen af personer i beskæftigelse i s kommune og resten af landet, fordelt på aldersgrupper. Procent Figur 5. Andelen af førtidspensionister i s kommune og resten af landet, fordelt på aldersgrupper. Procent

7 Civilstand Der er i s kommune er en større andel af ugifte (figur 6) og fraskilte (figur 7), end i resten af landet, både blandt mænd og kvinder. Forskellen mellem s kommune og resten af landet er især tydelig blandt kvinder på 55 år eller ældre, hvor der er en dobbelt så stor andel fraskilte i, som i resten af landet. Der er flere gifte i resten af landet end i s kommune. Figur 6. Andelen af ugifte i s kommune og resten af landet, fordelt på aldersgrupper. Procent Figur 7. Andelen af fraskilte i s kommune og resten af landet, fordelt på aldersgrupper. Procent

8 Etnicitet Af figur 8 fremgår det, at der er en større andel af indvandrere og efterkommere i s kommune end der er i resten af landet. Figur 8. Andelen af Indvandrere og efterkommere i s kommune og resten af landet, fordelt på aldersgrupper. Procent Beskrivelsen af baggrundsvariablene viser at der er tale om markante socio-demografiske forskelle mellem s kommune og resten af landet. s kommune er markant forskellig fra resten af Danmark på både alder, uddannelse, socioøkonomisk status, civilstand og etnicitet. s kommunes borgere er yngre og har længere uddannelser, men der er en højere andel af førtidspensionister og en lavere andel af beskæftigede, ligesom der er en langt større andel af ugifte og især fraskilte i s kommune sammenlignet med resten af landet. Der er en højere andel af indvandrere og efterkommere i s kommune sammenlignet med resten af landet. 7

9 2.1 Overdødeligheden i s kommune I nedenstående tabel 2 fremgår antallet af døde og dødelighedsrater pr. 1. personer, for s kommune og resten af landet for perioden. Af figur 9 nedenfor fremgår overdødeligheden i s kommune (dødelighedsratioer). Det fremgår at der er en overdødelighed i s kommune i aldersgrupperne fra 35 til 84 år, hvor ratioen er over 1. Overdødeligheden er især tydelig blandt mænd. Tabel 2. Antal døde og dødelighedsrater (døde pr. 1.) i s kommune og resten af landet () Alder Antal døde () Antal døde () Antal døde () Antal døde () I alt pr. 1. I alt pr. 1. I alt pr. 1. I alt pr år år år år år år år år år år år år år år år år år år Figur 9. Dødelighedsratioer. s kommune sammenlignet med resten af landet (gennemsnit ) 2,,5, Alder 8

10 Antallet af dødsfald, der skaber overdødeligheden i s kommune Af nedenstående figur 1 fremgår det antal dødsfald, der ville spares, hvis s kommune havde samme dødelighedsrate som resten af landet. Der er udelukkende vist antal dødsfald for aldersgrupperne over 35 år, da det er her, der ses en overdødelighed. Figur 1. Antal færre dødsfald, hvis s kommune har samme dødelighedsrate som resten af landet Alder 9

11 Overdødeligheden i s kommune - kontrolleret for uddannelse Af figur 11 fremgår overdødeligheden i s kommune (dødelighedsratioer), kontrolleret for uddannelse (kun for de årige) samt den ujusterede model. Når der kontrolleres for uddannelses bliver overdødeligheden større i stort set alle aldersgrupper og der ses altså stadig en overdødelighed i aldersgrupperne år. Forklaring er, at der er flere personer med lang uddannelse i s kommune sammenlignet med resten af landet, og at dødeligheden er højest blandt personer med kort uddannelse (jf. bilag A). Figur 11. Dødelighedsratioer, kontrolleret for uddannelse (alder år) og den ujusterede model. s kommune sammenlignet med resten af landet (gennemsnit ) Uddannelse Uddannelse 2, 2,,5,5,, 1

12 Overdødeligheden i s kommune - kontrolleret for socioøkonomisk status Af figur 12 fremgår overdødeligheden i s kommune (dødelighedsratioer), kontrolleret for socioøkonomisk status (kun for de 2-69-årige) samt den ujusterede model. Med kontrol for socioøkonomisk status, ses det at overdødeligheden i aldersgrupperne år mindskes, især blandt mændene, og at overdødeligheden nu er koncentreret i aldersgrupperne 6-79 år. Kontrol for socioøkonomisk status forklarer klart mest af overdødeligheden blandt mændene og en mindre del blandt kvinderne. Forklaringen er blandt andet, at der er mange førtidspensionister i s kommune, og at dødeligheden er højere blandt førtidspensionister end blandt personer i beskæftigelse (jf. bilag A). Figur 12. Dødelighedsratioer, kontrolleret for socioøkonomisk status (alder 2-69 år) og den ujusterede model. s kommune sammenlignet med resten af landet (gennemsnit ) Socioøkonomi Socioøkonomi 2, 2,,5,5,, 11

13 Overdødeligheden i s kommune - kontrolleret for civilstand Af figur 13 fremgår overdødeligheden i s kommune (dødelighedsratioer), kontrolleret for civilstand samt den ujusterede model. Overdødeligheden for s kommune falder markant, når der kontrolleres for civilstand, både blandt mænd og kvinder. Forklaringen er blandt andet, at der er mange fraskilte og ugifte i, og at dødeligheden er højere blandt ugifte og fraskilte end den er blandt gifte (jf. bilag A). Figur 13. Dødelighedsratioer, kontrolleret for civilstand og den ujusterede model. s kommune sammenlignet med resten af landet (gennemsnit ) Civilstand Civilstand 2, 2,,5,5,, 12

14 Overdødeligheden i s kommune - kontrolleret for etnicitet Af figur 5 fremgår overdødeligheden i s kommune (dødelighedsratioer), kontrolleret for etnicitet samt den ujusterede model. Overdødeligheden ændres næsten ikke når der kontrolleres for etnicitet tværtimod ses der i nogle aldersgrupper en stigning i overdødeligheden når der kontrolleres for etnicitet. Forklaringen er blandt andet, at der er en lidt lavere dødelighed blandt indvandrere og efterkommere end der er blandt etniske danskere (jf. bilag A), og at der i s kommune er en lidt større andel af indvandrere og efterkommere, end der er i resten af landet. Figur 14. Dødelighedsratioer, kontrolleret for etnicitet og den ujusterede model. s kommune sammenlignet med resten af landet (gennemsnit 27-29) Etnicitet Etnicitet 2, 2,,5,5,, 13

15 2.2 Overdødeligheden i s kommune Kontrolleret for uddannelse, socioøkonomisk status, civilstand og etnicitet Af figur 15 fremgår overdødeligheden i s kommune (dødelighedsratioer), kontrolleret for uddannelse, socioøkonomisk status, civilstand og etnicitet samt den ujusterede model. Der sker en reduktion i overdødeligheden hvor den forsvinder helt i aldersgruppen år blandt mænd og kvinder, og i aldersgruppen 4-44 år blandt mænd. I figur 16 er der lavet beregninger af hvor meget af overdødeligheden, der forklares af den samlede model. Disse beregninger er lavet ved at tage forskellen mellem den ujusterede model og den justerede model og sætte denne forskel i forhold til den samlede overdødelighed. Det fremgår af figur 16 at den samlede model forklarer mest blandt mændene. Figur 15. Dødelighedsratioer, kontrolleret for uddannelse, socioøkonomisk status, civilstand og etnicitet og den ujusterede model. s kommune sammenlignet med resten af landet (gennemsnit ) Alle Alle 2, 2,,5,5,, Figur 16. Hvor meget af overdødeligheden i s kommune forklarer uddannelse, socioøkonomi, civilstand og etnicitet. Procent 1% 1% 75% 75% 5% 5% 25% 25% % % 14

16 2.3 Overdødeligheden i s kommune kontrolleret for socioøkonomisk status og civilstand Af figur 17 fremgår overdødeligheden i s kommune (dødelighedsratioer), kontrolleret for socioøkonomisk status og civilstand. Denne kontrol foretages, fordi socioøkonomisk status og civilstand er de variable, der bidrager mest til at forklare overdødeligheden. Det fremgår af figur 18 at denne model sænker overdødeligheden mere end modellen hvor der kontrolleres for alle fire baggrundsvariable. Figur 17. Dødelighedsratioer, kontrolleret for socioøkonomisk status og civilstand og den ujusterede model. s kommune sammenlignet med resten af landet (gennemsnit ) socioøkonomi og civilstand socioøkonomi og civilstand 2, 2,,5,5,, Figur 18. Hvor meget af overdødeligheden i s kommune forklarer socioøkonomi og civilstand. Procent 1% 1% 75% 75% 5% 5% 25% 25% % % 15

17 2.4 Hvad bidrager mest til overdødeligheden i s kommune, i hvilke aldersgrupper? I nedenstående figur 19 og 2 fremgår det hvilken baggrundsvariabel, der bidrager relativt mest til forklaring af overdødeligheden i s kommune. Det fremgår, at det blandt mænd i alderen år er socioøkonomi, der bidrager relativt mest til forklaring af overdødeligheden, hvorimod det blandt mænd på 6 år eller derover er civilstand, der forklarer relativt mest af overdødeligheden. Blandt kvinder er det civilstand der bidrager relativt mest til forklaring af overdødeligheden i alle aldersgrupper. Figur 19. Hvilken variabel forklarer relativt mest af overdødeligheden i s kommune. 1% Uddannelse Socioøkonomi Civilstand Etnicitet 75% 5% 25% % 2,51 1, Alder Figur 2. Hvilken variabel forklarer relativt mest af overdødeligheden i s Kommune. 1% Uddannelse Socioøkonomi Civilstand Etnicitet 75% 5% 25% % 1, Alder 16

18 2.5 Overdødeligheden fordelt på uddannelsesniveau Af figur 9 fremgår overdødelighed i s kommune og af Bilag A fremgår det at personer med kort uddannelse har en betragteligt større dødelighed end personer med lang uddannelse. I nedenstående figur 2 og 21 ses overdødeligheden i s kommune fordelt på uddannelsesniveau. Det fremgår, at der i nogle aldersgrupper er højere dødelighedsratio (s kommune sammenlignet med resten af landet) blandt personer med mindre end 1 års uddannelse end der er blandt personer med 15 års uddannelse eller mere. Især blandt mænd på 5 år eller ældre er der tegn på vekselvirkning, således at betydningen af uddannelsesniveau på dødelighed ikke er den samme i Købanhavns kommune som i resten af landet. Figur 21. Dødelighedsratioer, fordelt på uddannelsesniveau. s kommune sammenlignet med resten af landet (gennemsnit ). 2, <1 år 1-12 år år 15+ år,5, Figur 22. Dødelighedsratioer, fordelt på uddannelsesniveau. s kommune sammenlignet med resten af landet (gennemsnit ). 2, <1 år 1-12 år år 15+ år,5,

19 2.6 Hvor meget bidrager de hjemløse til overdødeligheden i s Kommune? Antallet af hjemløse i Danmark i 211 er forsøgt estimeret i SFI-rapporten Hjemløshed i Danmark 211, national kortlægning. Rapporten estimerer, at der er 5.29 hjemløse personer på 17 år eller derover i Danmark. Ca. 77 procent er mænd og ca. 23 procent er kvinder, og 29 procent af de hjemløse opholder sig i s kommune. I nedenstående tabel 3 fremgår antallet af hjemløse i s kommune og i resten af landet. Tabellen er konstrueret ud fra antagelsen om, at aldersfordelingen og kønsfordelingen blandt hjemløse er ens for s kommune og resten af landet. Tabel 3. Antal hjemløse i s kommune og resten af landet fordelt på køn og alder I alt s kommune (29 %) (71 %) Alder I alt I alt <18 år år år år år år år I alt * *Internt bortfald: 14 Kilde: SFI I tabel 4 nedenfor fremgår dødelighedsratioerne (overdødeligheden) for de hjemløse sammenlignet med resten af befolkningen. Dødelighedsratioerne er baseret på tal fra Nielsen et al. (211). Da dødelighedsratioerne for hjemløse under 18 år er behæftet med stor usikkerhed, har vi valgt at udelade denne gruppe af beregningerne og fokuserer derfor kun på hjemløse på 18 år eller ældre. Tabel 4. Dødelighedsratioer (gennemsnit ). Hjemløse sammenlignet med resten af befolkningen år 7, 6,7 år 11,7 8, år 1, år 7, år 6, 6,9 6 år 2,7 2,9 Egne beregninger baseret på Nielsen et al. (211) 3 2 Hjemløshed I Danmark National kortlægning. Lauritzen HH, Boje-Kovacs B, Benjaminsen L. SFI Psychiatric disorders and mortality among people in homeless shelters in Denmark: a nationwide register-based cohort study. Nielsen SF, Hjorthøj CR, Erlangsen A, Nordentoft M. Lancet 211; 377:

20 Med udgangspunkt i antallet af hjemløse i s kommune og i resten af landet, kan antallet af dødsfald blandt hjemløse beregnes og trækkes fra det samlede antale dødsfald, hvorefter dødelighedsratioerne (overdødeligheden) for s kommune og resten af landet kan beregnes uden hjemløse. Af figur 23 nedenfor fremgår dødelighedsratioerne for s kommune og resten af landet, med og uden hjemløse det fremgår, at der i nogle af aldersgrupperne sker et minimalt fald i ratioen. Der er altså ikke tale om at antallet af hjemløsedødsfald ændrer på overdødeligheden i s kommune 4. Figur 23. Dødelighedsratioer, med og uden hjemløse. s kommune sammenlignet med resten af landet (gennemsnit ) Med hjemløse Uden hjemløse Med hjemløse Uden hjemløse 2, 2,,5,5, , Der er kun lavet beregning på de hjemløse, som ikke kan sidestilles med socialt udsatte 19

21 Bilag A Dødelighedsrater for hele landet, fordelt på baggrundsvariable Alder Uddannelsesniveau Socioøkonomisk status Civilstand Etnicitet Reference=1 (13-14 år) Reference=1 (I beskæftigelse) Reference=1 (Gift) Reference=1 (Dansker) <1 år 1-12 år 15+ år Arbejdsløs Førtidspensionist Fraskilt Ugift Indvandrer eller efterkommer MÆND ,3 7,7,,7 4,4 1,8,5 2,2 13, 3, 2,1, ,1 2,,4 3,4 17,6 3,5 2,8,9 3,1 1,7,5 3,2 16,8 2,7 3,3, ,7 1,6,5 3,4 15,6 3, 3,1,7 2,2 1,3,6 3,2 12,9 3,3 3,5, ,9 1,1,6 3,9 11,2 3, 3,2,7,6 3,1 9,2 2,7 2,7, ,4,7 1,9 7,1 2,5 2,4,9 1,3,9,7 1,6 6, 2,1 2,2, ,2,9,7 1,9 1,8,8 1,1,8 1,6 1,6, ,4 1,4,8 1,3 1,3 KVINDER ,3 6,5 2,5,8,7 3,5 1,8,7 2,9 34,3 1,8 1,4, ,6 2,6 2,3 32,3 2, 1,8,7 3,2 2,1,8 21,3 2,1 2,1, ,4 2,,8 1,6 17,5 2,1 2,4,7 2,4,7 2, 13, 1,9 2,, , 1,2,7 1,9 9, 2,1 2,,6 1,7 1,2,7 1,4 7,1 1,9 2,1, ,6 1,1,8 1,1 5,8 1,8 2,1,9 1,1,8,8 5,3 1,6 1,8, ,4,8 1,6 1,6,8 1,2,8, ,4 1,4,9 1,4 2

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik. Publication date: 2012 Downloaded from vbn.aau.dk on: August 09, 2019 Aalborg Universitet Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik Publication date: 2012 Document

Læs mere

Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013

Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 21, 2017 Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013 Rasmussen, Thomas Kjær; Aabrink, Morten; Nielsen, Otto Anker Publication date: 2014 Document Version Publisher's

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Danish University Colleges. Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard. Pasgaard, Niels Jakob. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard. Pasgaard, Niels Jakob. Publication date: 2016 Danish University Colleges Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard Pasgaard, Niels Jakob Publication date: 2016 Document Version Post-print: Den endelige version af artiklen, der er accepteret, redigeret

Læs mere

University of Southern Denmark. Notat om Diabetes i Danmark. Juel, Knud. Publication date: Document version Forlagets udgivne version

University of Southern Denmark. Notat om Diabetes i Danmark. Juel, Knud. Publication date: Document version Forlagets udgivne version University of Southern Denmark Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 7 Document version Forlagets udgivne version Citation for pulished version (APA): Juel, K., (7). Notat om Diabetes

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai

BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai Syddansk Universitet BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai Hvidt, Martin Published in: Dagbladet BT Publication date: 2019 Document version Også kaldet

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/

Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/ Downloaded from vbn.aau.dk on: januar 29, 2019 Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/11-2013 Krull, Lars Publication date: 2013 Document Version Tidlig version

Læs mere

Aalborg Universitet. Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces. Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces. Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug

Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug Callesen, Ingeborg Publication date: 2009 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Callesen, I. (2009). Bioenergi

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi

Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 19, 2017 Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi Hels, Tove; Kristensen, Niels Buus; Carstensen, Gitte; Bernhoft, Inger Marie

Læs mere

Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering

Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 28, 2018 Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Arnbjerg-Nielsen, Karsten;

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler

Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 16, 017 Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler Heller, Alfred Publication date: 001 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling

Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling Mondrup, Thomas Fænø; Karlshøj, Jan; Vestergaard, Flemming Publication date: 2012 Document

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Uheldsmodeller på DTU Transport - nu og fremover

Uheldsmodeller på DTU Transport - nu og fremover Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2019 på DTU Transport - nu og fremover Hels, Tove Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit Citation (APA): Hels,

Læs mere

Metanscreening på og omkring Hedeland deponi

Metanscreening på og omkring Hedeland deponi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 08, 2017 Metanscreening på og omkring Hedeland deponi Mønster, Jacob; Scheutz, Charlotte Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Lassen, Anne Dahl; Christensen, Lene Møller; Trolle, Ellen. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link back to DTU Orbit

Lassen, Anne Dahl; Christensen, Lene Møller; Trolle, Ellen. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link back to DTU Orbit Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 17, 2019 Sammenhæng mellem brugen af økologiske varer og hhv. opfyldelsen af principperne for sund mad og en meget høj grad af fokus på madspild på skoler, ungdomsuddannelser

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam Publication date: 2018 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Uheldsmodellering: Belægningsskader og risiko

Uheldsmodellering: Belægningsskader og risiko Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 24, 2019 Uheldsmodellering: Belægningsskader og risiko Janstrup, Kira Hyldekær; Møller, Mette; Pilegaard, Ninette Published in: Trafik & Veje Publication date: 2018

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Ny paraplyorganisation på Sjælland baggrund og konsekvenser

Ny paraplyorganisation på Sjælland baggrund og konsekvenser Downloaded from orbit.dtu.dk on: Aug 04, 2019 Ny paraplyorganisation på Sjælland Sørensen, Claus Hedegaard Publication date: 2014 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Sørensen, C. H. (Forfatter). (2014).

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi

Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 05, 2019 Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi Lassen, Lisbeth Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen?

Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Multiple-level Top-down design of modular flexible products

Multiple-level Top-down design of modular flexible products Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 16, 2019 Multiple-level Top-down design of modular flexible products Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2015 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Christensen,

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Saltindhold i færdigpakkede supper der sælges i danske dagligvarebutikker - notat

Saltindhold i færdigpakkede supper der sælges i danske dagligvarebutikker - notat Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 21, 2019 Saltindhold i færdigpakkede supper der sælges i danske dagligvarebutikker - notat Ygil, Karin Hess; Christensen, Tue; Trolle, Ellen; Mejborn, Heddie Publication

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Påvisning af PCV2 Notat nr 1807

Påvisning af PCV2 Notat nr 1807 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2019 Påvisning af PCV2 Notat nr 1807 Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Nielsen, Gitte Blach; Nielsen, Søren Saxmose; Larsen,

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Roskilde University. Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring. Olesen, Henning Salling. Publication date: 1985

Roskilde University. Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring. Olesen, Henning Salling. Publication date: 1985 Roskilde University Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring Olesen, Henning Salling Publication date: 1985 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Olesen,

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Fire anbefalinger til ledelsen ved implementeringen af store IKT systemer Hansen, Morten Balle; Nørup, Iben

Fire anbefalinger til ledelsen ved implementeringen af store IKT systemer Hansen, Morten Balle; Nørup, Iben Aalborg Universitet Fire anbefalinger til ledelsen ved implementeringen af store IKT systemer Hansen, Morten Balle; Nørup, Iben Published in: Politologisk Aarbog Creative Commons License Ikke-specificeret

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2010 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2010 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2010 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere