Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej Hvidovre. LBF Jnr. 375

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375"

Transkript

1 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej Hvidovre Avedøre Boligselskab /0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning af indgangspartier og tagrenovering Skema A ansøgning LBF Jnr. 375 Som byggeforretningsfører for Avedøre Boligselskab skal vi herved anmode Hvidovre Kommune om behandling og godkendelse af Skema A- ansøgningen vedrørende gennemførelse af helhedsplanen i Avedøre Stationsby Nord. Følgeskrivelsen er disponeret således: 29. oktober 2012 KAB Vester Voldgade København V T F CVR-nr Beboerservice Man - ons kl Torsdag kl Fredag kl Kontaktoplysninger Vibeke Gravlund, KAB Projektleder T F Grundlag 2. Status på sagsbehandling i Landsbyggefonden og Hvidovre Kommune 3. Beboerprocessen 4. Projektforhold 5. Økonomi budget og finansiering 6. Tidsplan 7. Indstilling 1. Grundlag Den fysiske helhedsplan omhandler følgende projekter: 1. Badeværelsesrenovering i rækkehusene 2. Indgangspartier i etagehusene 3. Lejlighedssammenlægning (15 hybler) i etagehusene 4. Tagrenovering i etagehusene 5. Badeværelser i etagehusene Som grundlag for behandling af ansøgningen fremsendes følgende materiale jf. fordelingsliste af 17. oktober 2012: 1/8

2 1. Helhedsplan Fysisk helhedsplan udarbejdet af Witraz arkitekter og Dominia A/S Rådgivende ingeniører i perioden fra Skema A renoveringsordningen af 29. oktober Skema A øvrige arbejder/frivillige) af 29. oktober Landsbyggefondens budgetark af 10. oktober 2012 med fordeling af støttede og ustøttede arbejder 5. KAB s finansieringsbudget af 10. oktober Tidsplan af 29. oktober Referat af boligorganisationens beslutning (eftersendes) 8. Referat af afdelingens beslutning (eftersendes) 9. Afdelingens godkendte årsregnskab Afdelingens seneste budget Status - behandling i Landsbyggefonden og Hvidovre Kommune Da udarbejdelse af helhedsplanen har været længe undervejs, har jeg valgt at opliste den gennemførte sagsbehandlingen, korrespondancen og de møder der har været med henholdsvis Landsbyggefonden og Hvidovre Kommune. Korrespondancen vedrørende helhedsplanen er i hele forløbet ( ) sendt både til Landsbyggefonden og Hvidovre Kommune. Den 26. juni 2008 fremsender KAB ansøgning om helhedsplan bilagt undersøgelsesprogram på de projekter, der foreslås indeholdt i helhedsplanen Den 9. juli 2008 fremsender Landsbyggefonden besvarelse på KAB s ansøgning, og anbefaler, at arbejdet med helhedsplanen fortsætter og projekterne konkretiseres, samt orienterer om Fondens tidramme med, at et tilsagn tidsligst kan forventes modtaget 2012 Den 27. juni 2010 fremsendes tilstandsrapporter, registreringer, skitseprojekter, budgetter m.m. vedrørende badeværelser, indgangspartier, lejlighedssammenlægning af hybler i rækkehusene og tagrenovering til brug for Fondens behandling af indhold og finansiering af helhedsplanen Den 22. september 2010 besigtiger Fonden bebyggelsen, på mødet gennemgås det fremsendte materiale. Fonden ønsker fremsendt en uddybning/udvidelse af omfang af registreringer. specielt vedrørende badeværelserne i etagehusene og rækkehusene samt tagrenoveringen Den 20. juli 2011 supplerende materiale, registreringer m.m. fremsendes I oktober 2011 fremkommer afdelingen med et ønske om at sammenlægge yderligere 15 hybler i etagehusene. Rådgiverne skitserer på løsningen. Projektet indarbejdes i helhedsplanen. 2/8

3 Den 23. november 2011 afholdes møde med Landsbyggefonden om indhold/overblik i helhedsplanen samt finansiering af projekterne støttede og ustøttede arbejder Den 6. januar 2012 fremsender KAB brev til Hvidovre Kommune vedrørende sammenlægning af 60 hybler med familieboliger i rækkehusene. Tilbagemeldingen på henvendelse var, at kommunen har behov for de 60 hybler og derfor ikke ønsker at nedlægge dem Den 24. maj 2012 fremsender KAB supplerende materiale/matrix med art og omfang samt revideret økonomi Den 13. september 2012 afholdes møde med Landsbyggefonden om fordeling af arbejderne mellem støttede og ustøttede/fordelte arbejder, og den 18. september 2012 holdes møde om endelig finansiering Endelig tilbagemelding om, at BOSSINF er åbent er modtaget den 11. oktober Den 24. oktober 2012 er der afholdt møde med Hvidovre kommune vedr. indhold af helhedsplanen og proces for sagsbehandlingen af skema A. De arkitektoniske og tekniske løsninger i helhedsplanen vil i den efterfølgende proces blive drøftet/aftalt nærmere med Teknisk Forvaltning i kommunen. 3. Beboerprocessen Det nedsatte byggeudvalg har indgået i et tæt samarbejde med de tekniske rådgivere fra Witraz arkitekter og Dominia A/S Rådgivende ingeniører samt administrationen om indhold i helhedsplanen. Byggeudvalget fortsætter arbejdet i de efterfølgende faser i byggeriet. Boligorganisationen har ligeledes været orienteret, og har godkendt indhold i helhedsplanen siden dens opstart i Den endelige helhedsplan, der ligger som grundlag for Skema A-ansøgningen, behandles og godkendes på deres organisationsbestyrelsesmøde den 25. oktober Det er besluttet at fremlægge helhedsplanen til godkendelse på et ekstraordinært afdelingsmøde i november Som aftalt fremsendes dokumentation på godkendelse i organisationen og beboernes behandling af helhedsplanen inden 20. november /8

4 4. Projektforhold Formål Formålet med at gennemføre den fysiske helhedsplan er at udbedre/hindre skimmelvækst, skabe et godt indeklima og bidrage til, at Avedøre Stationsby Nord bliver en attraktiv boligafdelingen, hvor folk har lyst til at flytte hen og blive boende. De overordnede målsætninger er at skabe: Attraktive og velfungerende boliger med godt indeklima Bedre tilgængelighed og tryghed En grøn og bæredygtig boligafdeling med energivenlige løsninger Indhold Den fysiske helhedsplan indeholder følgende arbejder: 1) Badeværelser i rækkehusene Der er 546 stk. badeværelser i rækkehusene, hvor af driften, som følge af klager fra beboerne over skimmelsvamp m.m., har udført udbedring af flere badeværelser ca. 25 stk. Badeværelserne i rækkehusene fremstår med nedslidte belægninger og misfarvninger på vægge og gulve, skimmelvækst, revnede fuger og mangelfuldt fald mod afløb. Væggene er beklædt med malerbehandlet væv, og væggene bag den malede overflade er meget opfugtet. Badeværelserne opfylder ikke gældende krav til vådrum, specielt overflader i vådrumszonen er en byggeteknisk kritisk løsning. Naturlig ventilation. Renovering af gulve og hulkehl forskriftsmæssigt fald, vådrumsmembran og nye gulvklinker, vådrumsmembran og nye fliser på alle vægge. Ny mekanisk ventilation og nye vandinstallationer. 2) Indgangspartier i etagehusene Der er 62 indgangspartier i etagehusene. Som et led i at skabe tryghed og trivsel i adgangszonen har flere beboere i etagehusene givet udtryk for, at de ønsker indgangspartierne gjort mere trygge, imødekommende, lysere og med sikring mod kriminalitet. Indgangspartier udvides med udsyn og lys (større vinduer), lyse overflader, opsætning af dørtelefoner, grøn port den fælles adgangssti beplantes, dør mellem foyer og opgang fjernes, belysning ved indgangsdøre og dørtelefon samt belysning langs den fælles sti, belægning og husnummer. Beboerne skal inddrages i udformninger, og en prøveopgang er aftalt udført. 4/8

5 3) Lejlighedssammenlægning i etagehusene Der er i alt 176 stk. hybler i hele Avedøre Stationsby Nord og syd. I etagehusene afdeling Nord er der 15 stk. små 1-rums hybler uden køkken, de har ensidigt lysindfald og de fremstår i meget dårlig stand. Boligerne opleves meget små ca. 17 m 2, men ifølge BBR oplysninger fremgår det, at de har et areal på 26,9 m 2 (det skyldes andele af fællesarealer, trapper m.m.) Afdelingen ønsker at få nedlagt og sammenlagt disse små utidssvarende hybler med de omkringliggende boliger, således at der kan indrettes familieboliger i stedet for. Badeværelse nedlægges, og der åbnes mellem køkken og forstue, og dør isættes. Udover størrelsen og tilstanden af boligerne, vurderer administrationen og afdelingsbestyrelsen, at forholdene i boligerne ikke er i orden, så de for nuværende og på sigt kan tilbydes dagens unge studerende. Endvidere har afdelingen en del problemer med at beboerne i de 2 forskellige typer boliger har forskellig adfærd/dagsrytme. Det skaber en del uro og utilfredshed mellem beboerne, som afdelingen meget gerne vil være foruden. De 15 stk. nye familieboliger vil efter sammenlægningen fortsat være 3- rumsboliger, med en størrelse på 26, m 2 = 103,9 m 2. Indretningen foreslås udført således, at boligerne indrettes med et stort lyst køkken/ alrum, renoveret badeværelse og 2 gode værelser. Der vil ikke være nogen huslejestigning som følge af sammenlægningen, men de nye boliger på 103 m 2 x 926 kr. vil have en månedlig husleje på kr. pr. måned ekskl. forbrug. 4) Tagrenovering i etagehusene I forbindelse med bearbejdningen af projekterne i helhedsplanen og vurderingen af de samlede behov for opretningen i bebyggelsen, og for dermed at skabe et overblik over afdelingens økonomiske situation og husleje, blev der igangsat en registrering af tagene og udarbejdelse af en byggeteknisk rapport. Af rapporten fremgår, at taget er i en betydelig dårligere tilstand end forventet. Taget er partielt utæt pga. revner/knækkede tagplader, mangelfuld fastgørelse, tagkonstruktionerne spær/åse opfylder kun lige gældende normer, taget er ikke forskriftsmæssigt udluftet, manglende snefang, utætte taggennemføringer og ødelagt isolering forringer varmeisoleringsevnen. Partielle reparationer er aftalt udført, således at sagsbehandling af helhedsplanen kan færdigøres i LBF, og alle projekter og huslejekonsekvenser 5/8

6 kan fremlægges samlet for beboerne. Renovering af taget kan herefter udføres i forbindelse med de øvrige godkendte arbejder i helhedsplanen. Afdelingen er efter opstart af helhedsplanen fremkommet med et ønske om at få solceller indbygget i taget i forbindelse med tagrenoveringen. 5) Badeværelser i etagehusene Der er i alt 473 stk. badeværelser i etagehusene. I løsningen af badeværelsesrenoveringen fra er overgangen mellem gulv/hulkehl ikke udført forskriftsmæssigt og er et risikoområde, da den er udført med en betonkant beklædt med vandretliggende gulvklinker, og derfor ikke bortleder vandet og fuger, revner og vægge opfugtes. Der forekommer skimmelvækst i enkelte badeværelser, der ligger på grænsen mellem og skadelig. Overgang mellem gulv/hulkehl udbedres, og ventilationsanlægget justeres, så natsænkning frakobles. 5. Økonomi budget og finansiering Budget Med baggrund i rådgivernes kalkulation af håndværkerudgifterne samt fordeling mellem støttede og ustøttede arbejder har KAB beregnet omkostningerne, således at det samlede anlægsbudget for helhedsplanen er indarbejdet i Landsbyggefondens budgetskema. Se vedlagte bilag 4 og 5. Den samlede anlægsramme udgør i alt kr. inkl. moms, fordelt med kr. til opretnings-, miljø og ombygnings- samt tilgængeligheds arbejder og kr. til ustøttede arbejder. Finansiering Finansiering af helhedsplanen er drøftet og aftalt med Landsbyggefonden som følger: Renoveringsstøttesag, anskaffelsessum, støttede lån ca kr., ydelse 1. fulde år er ca kr. (vil blive reguleret med endeligt ydelsesark). Ustøttede arbejder, ustøttede lån, ramme andel af anskaffelsessum ca kr., 7 % ydelse ca kr./år. Det nuværende gennemsnitlige lejeniveau udgør 926 kr./m 2 /år. 6/8

7 Landsbyggefonden støtter afdelingen, således at gennemførelse af helhedsplanen vil medføre 0 kr. i huslejestigning. Huslejestøtten aftrappes efter gældende regler. 6. Tidsplan Projektet søges gennemført efter følgende tidsplan, se bilag 6: Organisationsbestyrelsens godkendelse af helhedsplanen 24. oktober 2012 Skema A-ansøgningen fremsendes 29. oktober 2012 Ekstraordinært afdelingsmøde 15. november 2012 Skema A-tilsagn fra kommunen 27. november 2012 Skema A-tilsagn fra Landsbyggefonden 20. december 2012 Projektering januar til august 2013 Udbud og licitation august til november 2013 Skema B-ansøgningen fremsendes til Hvidovre kommune december 2013 Skema B tilsagn forventes januar 2014 Byggeperiode (24 mdr.) Forventet februar 2014 til februar Indstilling Hvidovre Kommune anmodes om at godkende Skema A- ansøgningen for helhedsplanen i Avedøre Stationsby Nord med en samlet anlægsramme på kr. Hvidovre Kommune ansøges om at godkende den vedlagte finansiering. I denne forbindelse anmodes Hvidovre Kommune om at meddele tilsagn om 100 % garanti for de nødvendige realkreditlån til gennemførelse af helhedsplanen. Hvidovre Kommune godkender af 15 stk. hybler i etagehusene nedlægges, og sammenbygges med de omkringliggende boliger. Boligorganisationens ansøgning bedes efter endt behandling sendt til Landsbyggefonden med Kommunens beslutninger. Landsbyggefonden har modtaget kopi af nærværende skrivelse inkl. bilag til deres sagsbehandling. Såfremt der ønskes yderligere oplysninger, eller der er behov for drøftelse af sagen, evt. ved afholdelse af et møde, er I velkomne til at kontakte un- 7/8

8 dertegnede Vibeke Gravlund på tlf eller på mail Med venlig hilsen Vibeke Gravlund 8/8

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Forord Københavns Kommune

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 26. august 2008 Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingen Henlagte midler Besparelse på henlæggelser Bortfald

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Brønshøj Spejderhus * 1968 2015 Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Kommune Københavns Rådhus 1599 København V borgmesteren@kff.kk.dk 19. august 2014 Ansøgning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere